keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

245/26.05.2015 privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara

26.05.2015

... EDIATRIE EDIATRIE |_66 JAsistent medical principal |PEDIATRIE |_68 |Infirmiera 1 |_69 JInfirmiera | | 72 [infirmiera | 75 [infirmiera EDIATRIE —_ | | OCOIoO _ O|O|IOCIOILC OO —_ || o OO o O —_ | ||| —|] | ai TOTAL POSTURI "BUGET LOCAL" - CRESE: 88,50...

Consiliul Local Timișoara

10/23.01.2015 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2015, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat sau socială

23.01.2015

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

529/08.12.2015 privind aprobarea PLANURILOR DE ACŢIUNE PENTRU PREVENIREA ŞI REDUCEREA ZGOMOTULUI AMBIANT ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA

08.12.2015

... ___________________________________________________________________________ Pagina 4 / 108 4.6. Strategia pe termen lung 96 4.7. Informaţii financiare, bugete, evaluare cost-eficienţă, evaluare cost- profit 104 4.8. Prognoze privind evaluarea implementării şi a rezultatelor planului de acţiune 104 Plan de...
...): bugete, evaluarea cost- eficienţă, evaluarea cost-beneficiu (profitului); - prevederi privind evaluarea implementării şi rezultatele planului de acţiune; 2.2. Acţiunile pe care autorităţile competente intenţionează să le intreprindă în cadrul...

Consiliul Local Timișoara

294/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinta P+1E, garaj si împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda), nr. 25, conform A.C 157/16.07.2014", str. Lalelelor (Calea Ghirodei), nr. 25, Timişoara

25.06.2015

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

86/03.03.2015 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L., situate pe raza Municipiului Timişoara, aprobarea actualizării Promisiunii bilaterale (antecontract) de vânzare - cumpărare, aprobarea preţurilor de vânzare, precum şi actualizarea acestora la data vânzării, abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/26.07.2011, abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/07.02.2012

03.03.2015

... finanţelor nr. 3471/2008, de la data punerii în funcţiune a locuinţei de tip A.N.L., până la data vânzării acesteia, iar perioada de amortizare este calculată conform Anexei 16 din H.G.nr. 962/2001; ‐ Comision (C) – venit la bugetul local al...

Consiliul Local Timișoara

419/16.10.2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice în subteran

16.10.2015

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
... la finalizarea lucrarilor. (4) Termenul de depunere a declaratiilor prevazute mai sus este de 6 luni de la data adoptarii prezentei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara. 3 (5) Sumele incasate se vor face venituri la bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

222/08.05.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere hală existentă", str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara

08.05.2015

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

290/25.06.2015 privind aprobarea traseului drumului aferent obiectivului de investiţie ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

25.06.2015

... aferentă obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149", întocmită de S.C. Drum Proiectconsult SRL. Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la...

Consiliul Local Timișoara

61/13.02.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire Centru social-spiritual", str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara

13.02.2015

... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

295/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă P+1E cu 2 apartamente", str. A.P. Cehov nr. 33, Timişoara

25.06.2015

... NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

62/13.02.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe si funcţiuni complementare la parter (Cladire de locuinte colective, cu mai mult de 2 apartamente)", str. Drubeta, nr. 79, Timişoara

13.02.2015

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2015-001011/29.01.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

508/20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere Hotel Timisoara", str. Marasesti nr. 1 - 3, Timişoara

20.11.2015

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

309/09.07.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Timişoara a imobilului situat în strada Ion Vasii nr.67 şi aprobarea schimbului de imobile - construcţii între Municipiul Timişoara şi Kovacs Tiberiu şi Kovacs Francisc

09.07.2015

... cumpărători. Sansa relansării economiei şi implicit şi a pieței imobiliare constă în relansarea finanțării prin atragerea fondurilor europene în bugetul 2014 — 2020, asanarea pierderilor din economie, transparența în utilizarea fondurilor bugetare şi...

Consiliul Local Timișoara

292/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 382/2011 - Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara

25.06.2015

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2015-003828/08.06.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...

Consiliul Local Timișoara

187/07.04.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert" str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timişoara

07.04.2015

... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...