keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

162/25.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

25.03.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 162/25.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 25.03.2014 Hotararea Consiliului Local 162/25.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 7607/25.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010

09.03.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010 09.03.2010 Hotararea Consiliului Local 83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010-4581/25.02.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

495/10.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

10.10.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 495/10.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 10.10.2014 Hotararea Consiliului Local 495/10.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 027331/10.10.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

105/30.11.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004

30.11.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 105/30.11.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004 30.11.2004 Hotararea Consiliului Local 105/30.11.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2004 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004-20089/18.11.2004 - al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

99/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

24.03.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 99/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 24.03.2009 Hotararea Consiliului Local 99/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009...
... Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara ; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/27.02.2009; În conformitate...

Consiliul Local Timișoara

418/29.11.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

29.11.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 418/29.11.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005 29.11.2005 Hotararea Consiliului Local 418/29.11.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... Adresa Consiliului Judeţean Timiş nr. 16514/28.11.2005; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

198/21.12.2004 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

21.12.2004

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 198/21.12.2004 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005 21.12.2004 Hotararea Consiliului Local 198/21.12.2004 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... sume Municipiului Timisoara. Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

379/05.07.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

05.07.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 379/05.07.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 05.07.2013 Hotararea Consiliului Local 379/05.07.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 19046/04.07.2013, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

271/28.07.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

28.07.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 271/28.07.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 28.07.2009 Hotararea Consiliului Local 271/28.07.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2009-16372/20.07.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

536/22.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

22.10.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 536/22.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 22.10.2013 Hotararea Consiliului Local 536/22.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 2994/21.10.2013, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

554/18.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

18.12.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 554/18.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 18.12.2015 Hotararea Consiliului Local 554/18.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014; În...

Consiliul Local Timișoara

237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

31.07.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 31.07.2007 Hotararea Consiliului Local 237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-16304/17.07.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

31.03.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017 31.03.2017 Hotararea Consiliului Local 100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... 2017 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC 2017 - 7420/27.03.2017, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

26/22.02.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

22.02.2005

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 26/22.02.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005 22.02.2005 Hotararea Consiliului Local 26/22.02.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... 2005 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2005-2456/14.02.2005 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

472/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 472/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 20.12.2017 Hotararea Consiliului Local 472/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si...

Consiliul Local Timișoara

331/29.09.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

29.09.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 331/29.09.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 29.09.2009 Hotararea Consiliului Local 331/29.09.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2009-22095/18.09.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

387/13.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011

13.12.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 387/13.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 13.12.2011 Hotararea Consiliului Local 387/13.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2011 - 27247/07.12.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

257/04.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

04.07.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 257/04.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017 04.07.2017 Hotararea Consiliului Local 257/04.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... bugetului de stat pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

355/31.07.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

31.07.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 355/31.07.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 31.07.2015 Hotararea Consiliului Local 355/31.07.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2015 - 20581/31.07.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

206/23.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

23.11.2012

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 206/23.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 23.11.2012 Hotararea Consiliului Local 206/23.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2012 - 28160/23.11.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

312/16.12.2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara, pe anul 2004

16.12.2003

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 312/16.12.2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara, pe anul 2004 16.12.2003 Hotararea Consiliului Local 312/16.12.2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara, pe anul...
... 2004 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC200- 21561/08.12.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

194/12.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

12.05.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 194/12.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017 12.05.2017 Hotararea Consiliului Local 194/12.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/16.02.2017; În conformitate cu prevederile art.1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1) şi (2) si art. 20 alin. (1), art...

Consiliul Local Timișoara

421/13.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

13.09.2018

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 421/13.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 13.09.2018 Hotararea Consiliului Local 421/13.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

16.11.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010 16.11.2010 Hotararea Consiliului Local 403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 26674 / 05.11.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

450/03.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013

03.09.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 450/03.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013 03.09.2013 Hotararea Consiliului Local 450/03.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 24229/27.08.2013, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...