keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

99/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

24.03.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 99/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 24.03.2009 Hotararea Consiliului Local 99/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009...
... Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara ; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/27.02.2009; În conformitate...

Consiliul Local Timișoara

271/28.07.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

28.07.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 271/28.07.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 28.07.2009 Hotararea Consiliului Local 271/28.07.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2009-16372/20.07.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

331/29.09.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

29.09.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 331/29.09.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 29.09.2009 Hotararea Consiliului Local 331/29.09.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2009-22095/18.09.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

439/15.12.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

15.12.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 439/15.12.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 15.12.2009 Hotararea Consiliului Local 439/15.12.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2009 - 29900/04.12.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

366/27.10.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

27.10.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 366/27.10.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 27.10.2009 Hotararea Consiliului Local 366/27.10.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2009 - 24809/16.10.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

195/26.05.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

26.05.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 195/26.05.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 26.05.2009 Hotararea Consiliului Local 195/26.05.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2009-10.262/15.05.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

235/30.06.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

30.06.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 235/30.06.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 30.06.2009 Hotararea Consiliului Local 235/30.06.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2009-13772/19.06.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

157/28.04.2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 al S.C. COLTERM S.A.

28.04.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 157/28.04.2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 al S.C. COLTERM S.A. 28.04.2009 Hotararea Consiliului Local 157/28.04.2009 privind aprobarea bugetului de venituri si...
..., prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati...

Consiliul Local Timișoara

85/24.02.2009 privind alocarea sumei de 60.000 RON din bugetul local pentru manifestari sportive cu ocazia "Zilei Timisoarei"

24.02.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 85/24.02.2009 privind alocarea sumei de 60.000 RON din bugetul local pentru manifestari sportive cu ocazia "Zilei Timisoarei" 24.02.2009 Hotararea Consiliului Local 85/24.02.2009 privind alocarea sumei de 60.000...
... RON din bugetul local pentru manifestari sportive cu ocazia "Zilei Timisoarei" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2009 - 2040/04.02.2009 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

159/28.04.2009 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2009, ale SC PIEŢE SA

28.04.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 159/28.04.2009 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2009, ale SC PIEŢE SA 28.04.2009 Hotararea Consiliului Local 159/28.04.2009 Privind...
... aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2009, ale SC PIEŢE SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009 008042 /17.04.2009 - al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

156/28.04.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 si aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2008

28.04.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 156/28.04.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 si aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2008 28.04.2009 Hotararea Consiliului Local 156...
.../28.04.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 si aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2008 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 8018/17.04.2009...

Consiliul Local Timișoara

158/28.04.2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă pe anul 2009 ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara

28.04.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 158/28.04.2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă pe anul 2009 ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara 28.04.2009 Hotararea Consiliului Local 158...
.../28.04.2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă pe anul 2009 ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2009-008041...

Consiliul Local Timișoara

198/26.05.2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pe anul 2009

26.05.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 198/26.05.2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pe anul 2009 26.05.2009 Hotararea Consiliului Local 198...
.../26.05.2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pe anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 10164/14.05.2009...

Consiliul Local Timișoara

200/26.05.2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2009 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

26.05.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 200/26.05.2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2009 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara 26.05.2009 Hotararea Consiliului...
... Local 200/26.05.2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2009 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

256/30.06.2009 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru un imobil datorat bugetului local pentru anul fiscal 2009 de către UNIUNEA ADAM MÜLLER GÜTTENBRUNN

30.06.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 256/30.06.2009 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru un imobil datorat bugetului local pentru anul fiscal 2009 de către UNIUNEA ADAM MÜLLER GÜTTENBRUNN 30.06.2009 Hotararea Consiliului Local...
... 256/30.06.2009 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru un imobil datorat bugetului local pentru anul fiscal 2009 de către UNIUNEA ADAM MÜLLER GÜTTENBRUNN Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. E12009...

Consiliul Local Timișoara

190/28.04.2009 privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2009

28.04.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 190/28.04.2009 privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2009 28.04.2009 Hotararea...
... Consiliului Local 190/28.04.2009 privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

434/24.11.2009 privind alocarea sumelor, în limita a cel mult 2000 lei anual, de la bugetul local pentru plata actelor întocmite în cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului Timişoara

24.11.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 434/24.11.2009 privind alocarea sumelor, în limita a cel mult 2000 lei anual, de la bugetul local pentru plata actelor întocmite în cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului Timişoara 24.11.2009...
... Hotararea Consiliului Local 434/24.11.2009 privind alocarea sumelor, în limita a cel mult 2000 lei anual, de la bugetul local pentru plata actelor întocmite în cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

177/28.04.2009 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri pentru un imobil aferent anului fiscal 2009 datorat bugetului local de către ASOCIAŢIA CASA FAENZA - CENTRU COMUNITAR PENTRU COPII AUTIŞTI

28.04.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 177/28.04.2009 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri pentru un imobil aferent anului fiscal 2009 datorat bugetului local de către ASOCIAŢIA CASA FAENZA - CENTRU COMUNITAR PENTRU COPII AUTIŞTI...
... 28.04.2009 Hotararea Consiliului Local 177/28.04.2009 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri pentru un imobil aferent anului fiscal 2009 datorat bugetului local de către ASOCIAŢIA CASA FAENZA - CENTRU COMUNITAR PENTRU COPII AUTIŞTI...

Consiliul Local Timișoara

86/24.02.2009 privind alocarea, pentru anul 2009, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi din Timişoara şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie

24.02.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 86/24.02.2009 privind alocarea, pentru anul 2009, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi din Timişoara şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie 24.02.2009...
... Hotararea Consiliului Local 86/24.02.2009 privind alocarea, pentru anul 2009, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi din Timişoara şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

130/24.03.2009 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru anul 2009 pentru imobilul situat în Timişoara, Strada Paris nr.19, ap.2 Organizaţiei Centrale a Familiilor Kolping din Romania

24.03.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 130/24.03.2009 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru anul 2009 pentru imobilul situat în Timişoara, Strada Paris nr.19, ap.2 Organizaţiei Centrale a Familiilor...
... Kolping din Romania 24.03.2009 Hotararea Consiliului Local 130/24.03.2009 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local pentru anul 2009 pentru imobilul situat în Timişoara, Strada Paris nr.19, ap.2 Organizaţiei...

Consiliul Local Timișoara

128/24.03.2009 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local aferent anului 2009 pentru Centru de tip familial "Casa de fete OSANA" Asociaţiei "MANA" Pentru Protecţia Copilului Aflat în Dificultate

24.03.2009

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 128/24.03.2009 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local aferent anului 2009 pentru Centru de tip familial "Casa de fete OSANA" Asociaţiei "MANA" Pentru Protecţia...
... Copilului Aflat în Dificultate 24.03.2009 Hotararea Consiliului Local 128/24.03.2009 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local aferent anului 2009 pentru Centru de tip familial "Casa de fete OSANA" Asociaţiei...

Consiliul Local Timișoara

226/26.05.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 21 de loturi având în componenţă un total de 75 de blocuri de locuinţe cuprinse în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timisoara pentru anul 2009

26.05.2009

.../ 25.05.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...
... montaj: ____2201,03___mii lei 3. Durata de realizare a investiţiei: ___5___ luni 4. Capacităţi realizate: __6680_ m2 arie utilă __129__apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M...

Consiliul Local Timișoara

368/27.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara

27.10.2009

... Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... propune consiliului local al municipiului proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială, în conformitate cu planul de acţiune propriu. Art.9.Directorul executiv al serviciului public de interes...

Consiliul Local Timișoara

210/26.05.2009 privind modificarea unei clauze a Contractului de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice

26.05.2009

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... centralizată cu energie termică (SACET) din Municipiul Timişoara derulate prin bugetul local sunt finanţate în proporţie de 60% cu fonduri din bugetul local şi 40% prin transfer de la bugetul de stat în cadrul programului „Termoficare 2006 – 2015, căldură şi...

Consiliul Local Timișoara

11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii

27.01.2009

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...
... Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în...