keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

158/29.05.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

29.05.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 158/29.05.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 29.05.2007 Hotararea Consiliului Local 158/29.05.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-11047/14.05.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

31.07.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 31.07.2007 Hotararea Consiliului Local 237/31.07.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-16304/17.07.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

61/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

27.03.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 61/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 27.03.2007 Hotararea Consiliului Local 61/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-6366/19.03.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

357/30.10.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 357/30.10.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 30.10.2007 Hotararea Consiliului Local 357/30.10.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-23272/19.10.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

36/13.02.2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

13.02.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 36/13.02.2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 13.02.2007 Hotararea Consiliului Local 36/13.02.2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-1355/24.01.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

324/25.09.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007

25.09.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 324/25.09.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007 25.09.2007 Hotararea Consiliului Local 324/25.09.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007-205582/17.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

446/18.12.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

18.12.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 446/18.12.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 18.12.2007 Hotararea Consiliului Local 446/18.12.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2007-27803/10.12.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

60/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2006

27.03.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 60/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2006 27.03.2007 Hotararea Consiliului Local 60/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert...

Consiliul Local Timișoara

358/30.10.2007 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 358/30.10.2007 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. 30.10.2007 Hotararea Consiliului Local 358/30.10.2007 privind aprobarea Bugetului de...
... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si...

Consiliul Local Timișoara

42/13.02.2007 Privind alocarea sumei de 60.000 RON din bugetul local pentru manifestări sportive cu ocazia "Zilei Timişoarei"

13.02.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 42/13.02.2007 Privind alocarea sumei de 60.000 RON din bugetul local pentru manifestări sportive cu ocazia "Zilei Timişoarei" 13.02.2007 Hotararea Consiliului Local 42/13.02.2007 Privind alocarea sumei de 60.000...
... RON din bugetul local pentru manifestări sportive cu ocazia "Zilei Timişoarei" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 1632/26.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

130/24.04.2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A.

24.04.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 130/24.04.2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. 24.04.2007 Hotararea Consiliului Local 130/24.04.2007 privind aprobarea...
... bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 8663/16.04.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE...

Consiliul Local Timișoara

69/27.03.2007 Privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 2007

27.03.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 69/27.03.2007 Privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 2007 27.03.2007 Hotararea Consiliului Local 69/27.03.2007 Privind constituirea...
... Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007- 656 / 16.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

68/27.03.2007 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

27.03.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 68/27.03.2007 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local 27.03.2007 Hotararea Consiliului Local 68...
.../27.03.2007 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 3925...

Consiliul Local Timișoara

105/27.03.2007 privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pentru vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara

27.03.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 105/27.03.2007 privind alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local pentru vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara 27.03.2007 Hotararea Consiliului Local 105/27.03.2007 privind alocarea...
... sumei de 50.000 lei din bugetul local pentru vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 6220/16.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul...

Consiliul Local Timișoara

238/31.07.2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţe pe anul 2007 ale SC "PIEŢE" SA

31.07.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 238/31.07.2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţe pe anul 2007 ale SC "PIEŢE" SA 31.07.2007 Hotararea Consiliului Local 238/31.07.2007 privind...
... aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţe pe anul 2007 ale SC "PIEŢE" SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007-11503/18.05.2007 - al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

214/19.06.2007 privind alocarea sumei de 110.700 RON din bugetul local pentru reparaţiile care se efectuează la clopotele Catedralei Mitropolitane din Timişoara

19.06.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 214/19.06.2007 privind alocarea sumei de 110.700 RON din bugetul local pentru reparaţiile care se efectuează la clopotele Catedralei Mitropolitane din Timişoara 19.06.2007 Hotararea Consiliului Local 214...
.../19.06.2007 privind alocarea sumei de 110.700 RON din bugetul local pentru reparaţiile care se efectuează la clopotele Catedralei Mitropolitane din Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007- 013425/ 08.06.2007 al...

Consiliul Local Timișoara

409/30.10.2007 privind alocarea sumei de 35.000 RON din bugetul local cu ocazia vizitei la Timişoara a unei delegaţii a oraşului Karlsruhe

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 409/30.10.2007 privind alocarea sumei de 35.000 RON din bugetul local cu ocazia vizitei la Timişoara a unei delegaţii a oraşului Karlsruhe 30.10.2007 Hotararea Consiliului Local 409/30.10.2007 privind alocarea...
... sumei de 35.000 RON din bugetul local cu ocazia vizitei la Timişoara a unei delegaţii a oraşului Karlsruhe Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 23735/25.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr...

Consiliul Local Timișoara

239/31.07.2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara pe anul 2007

31.07.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 239/31.07.2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara pe anul 2007 31.07.2007 Hotararea Consiliului Local 239...
.../31.07.2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara pe anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007-11504...

Consiliul Local Timișoara

325/25.09.2007 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru anul 2007

25.09.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 325/25.09.2007 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru anul 2007 25.09.2007 Hotararea Consiliului Local 325...
.../25.09.2007 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. RE 2007 - 2228...

Consiliul Local Timișoara

157/17.05.2007 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2007

17.05.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 157/17.05.2007 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2007 17.05.2007 Hotararea Consiliului...
... Local 157/17.05.2007 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2007 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul...

Consiliul Local Timișoara

240/31.07.2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

31.07.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 240/31.07.2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara 31.07.2007 Hotararea Consiliului...
... Local 240/31.07.2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

319/31.07.2007 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Asociaţia Automotivest în calitate de membru fondator şi alocarea sumei de 50 RON din bugetul local pentru contribuţia la capitalul social al Asociaţiei Automotivest

31.07.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 319/31.07.2007 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Asociaţia Automotivest în calitate de membru fondator şi alocarea sumei de 50 RON din bugetul local pentru contribuţia la capitalul social al...
... Asociaţiei Automotivest 31.07.2007 Hotararea Consiliului Local 319/31.07.2007 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Asociaţia Automotivest în calitate de membru fondator şi alocarea sumei de 50 RON din bugetul local pentru...

Consiliul Local Timișoara

407/30.10.2007 privind alocarea, pentru anul 2008, de la bugetul local a sumei de 15000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi din Timişoara şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 407/30.10.2007 privind alocarea, pentru anul 2008, de la bugetul local a sumei de 15000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi din Timişoara şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie 30.10.2007...
... Hotararea Consiliului Local 407/30.10.2007 privind alocarea, pentru anul 2008, de la bugetul local a sumei de 15000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi din Timişoara şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

405/30.10.2007 privind alocarea, în anul 2008, de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale Alzheimer (21 septembrie) şi a Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie)

30.10.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 405/30.10.2007 privind alocarea, în anul 2008, de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale Alzheimer (21 septembrie) şi a Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice (1...
... octombrie) 30.10.2007 Hotararea Consiliului Local 405/30.10.2007 privind alocarea, în anul 2008, de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale Alzheimer (21 septembrie) şi a Zilei Internaţionale a Persoanelor...

Consiliul Local Timișoara

442/27.11.2007 privind alocarea sumei de 70.000 RON din bugetul local Agenţiei Naţionale pentru Sport - Direcţia pentru Sport a Judeţului Timiş în vederea organizării "Galei Sportului Timişean 2007", alocarea fiind posibilă datorită diminuării finanţării acordate echipei "Handbal Club Municipal Universitatea Timişoara"

27.11.2007

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 442/27.11.2007 privind alocarea sumei de 70.000 RON din bugetul local Agenţiei Naţionale pentru Sport - Direcţia pentru Sport a Judeţului Timiş în vederea organizării "Galei Sportului Timişean 2007", alocarea...
... fiind posibilă datorită diminuării finanţării acordate echipei "Handbal Club Municipal Universitatea Timişoara" 27.11.2007 Hotararea Consiliului Local 442/27.11.2007 privind alocarea sumei de 70.000 RON din bugetul local Agenţiei Naţionale pentru Sport...