keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

379/18.12.2001 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor de distribuţie gaze naturale în Zona Ciarda Roşie

18.12.2001

...- 19868/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

378/18.12.2001 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor de distribuţie gaze naturale în Zona I. Slavici I+II (Freidorf) din municipiul Timişoara

18.12.2001

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19867/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite...

Consiliul Local Timișoara

377/18.12.2001 privind aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Timişoara

18.12.2001

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi...

Consiliul Local Timișoara

376/18.12.2001 privind acordarea unor înlesniri la transportul în comun pentru pensionarii din municipiul Timişoara în anul 2002

18.12.2001

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

375/18.12.2001 privind acordarea de abonamente cu 50% reducere la transportul în comun din municipiul Timişoara, pentru donatorii onorifici de sânge şi plasmă în anul 2002

18.12.2001

...-19853/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

374/18.12.2001 privind acordarea de gratuităţi la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara, beneficiarilor Legii nr. 42/1990, Legii nr.44/1994, Decretului- Lege nr.118/1990 şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 102/1999, în anul 2002

18.12.2001

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale...

Consiliul Local Timișoara

373/18.12.2001 privind indexarea taxei de concesionare a terenurilor de pe domeniul public şi privat în municipiul Timişoara pentru construire de garaje

18.12.2001

... Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

372/18.12.2001 privind modificarea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din municipiul Timişoara

18.12.2001

... Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

371/18.12.2001 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/2000 privind efectuarea transportului public de persoane între Municipiul Timişoara şi localităţile învecinate

18.12.2001

... Referatul nr. SC2001-19870/07.12.2001 al cadrul Primarului Municipiului Timişoara- domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

370/18.12.2001 privind modificarea Contractului de închiriere pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

18.12.2001

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi...

Consiliul Local Timișoara

369/18.12.2001 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice de pe raza municipiului Timişoara

18.12.2001

.../13.11.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

368/18.12.2001 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2001 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, P-ţa E. Murgu către Consiliul Judeţean Timiş, pentru asigurarea unei parcări

18.12.2001

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor...

Consiliul Local Timișoara

367/18.12.2001 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.289/01.11.2001 - privind dotarea cu autoturisme a Primăriei Municipiului Timişoara

18.12.2001

... Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

363/18.12.2001 privind concesionarea, prin licitaţie publică, a unei parcele de 30000 mp. teren în Parcul Industrial Freidorf Timişoara, în vederea realizării unei unităţi industriale

18.12.2001

... vedere Referatul nr. SC2001- 19835/07.12.2001 al cadrul Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

362/18.12.2001 pentru modificarea Planului Urbanistic de Detaliu " Parcul Industrial Freidorf " Timişoara

18.12.2001

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie...

Consiliul Local Timișoara

358/18.12.2001 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2000 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu I.C.S. Sport Management reprezentând F.C. Politehnica şi rezilierea Contractului de asociere nr. SC2000-11763/04.09.2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi I.C.S. Sport -Management

18.12.2001

... vedere Adresa nr. SC2001- 19742/06.12.2001 a F.C. Politehnica Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...
... vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 313/06.11.2001 pentru alocarea unor sume de bani pentru susţinerea activităţii sportive de performanţă din Municipiul Timişoara din bugetul local, Cap. 59.02. " Cultură, religie şi acţiuni sportive...

Consiliul Local Timișoara

357/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Modernizarea reţelelor de termoficare şi centrală termică pe gaze naturale, str. Aeroport nr. 1-2, Timişoara "

18.12.2001

...- 19797/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

356/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Pistă ciclişti axa NS + EV"

18.12.2001

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...
... fezabilitate " Pistă ciclişti axa NS + EV " conform Proiectului nr. 1151/2001 întocmit de S.C. Path s Rout S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului menţionat la art. 1 se face din bugetul local. Art.3...

Consiliul Local Timișoara

355/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Modernizare strada Mihalache"

18.12.2001

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...
... prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii judeţului Timiş...

Consiliul Local Timișoara

354/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Consolidare strada Dorobanţilor"

18.12.2001

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...
... prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii judeţului Timiş...

Consiliul Local Timișoara

353/18.12.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie " Amenajare intersecţie Piaţa Mărăşti"

18.12.2001

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...
... obiectivului de investiţie prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică...

Consiliul Local Timișoara

352/18.12.2001 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie "Consolidare pasaj Calea Şagului DN 59"

18.12.2001

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

351/18.12.2001 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe nr.4 , către Fundaţia Constantin Titel Petrescu

18.12.2001

.... PA8XI-3006/18.10.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

350/18.12.2001 privind vânzarea spaţiului comercial situat în Piaţa Victoriei nr.5 deţinut de S.C. UNTIM S.A., care face obiectul H.G. 389/1996, modificată

18.12.2001

... Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei...