keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

103/10.12.1996 privind achizitionarea de catre Primaria municipiului Timisoara a imobilului situat in strada Polona nr.2 aflat in proprietatea SC Indconstruct SA

10.12.1996

... bugetul de stat, bugetele locale, fondurile speciale si alte fonduri publice; Avand in vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In...
... achizitionarea de catre Primaria municipiului Timisoara a imobilului cu parter si patru etaje situat in Timisoara str.Polona nr.2 aflat in proprietatea SC Indconstruct SA, la valoarea de 450.000,0 mii lei. Plata se va face de la bugetul local, Cap.63.02...

Consiliul Local Timișoara

102/10.12.1996 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la finalizarea lucrarii "Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat"

10.12.1996

... Referatul nr.SC09612360/06.12.1996 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara...
... participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la finalizarea lucrarii "Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat". Art.2: Se aproba alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local, Cap.72.02. "Alte Actiuni...

Consiliul Local Timișoara

99/10.12.1996 privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre organul competent din cadrul Ministerului de Finante a scutirii platii unor taxe de timbru pentru Spitalul Clinic nr.4 "Victor Babes" in vederea recuperarii cheltuielilor banesti de la Centrul de Cardiologie Timisoara

10.12.1996

... Directiei Economice din cadrul Primarieimunicipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza Ordinului nr.1147/24.05.1996...
... cheltuielilor banesti de la Centrul de Cardiologie Timisoara. Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezenteihotararise incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica...

Consiliul Local Timișoara

98/10.12.1996 privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre organul competent din cadrul Ministerului de Finante a scutirii platii taxei de timbru pentru Consiliul Local al municipiului Timisoara in actiunea civila in pretentii formulat impotriva S.C. "POIANA MARULUI" Caransebes

10.12.1996

... Serviciului Juridic Contencios din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza Ordinului nr...
... civila in pretentii, formulata impotriva S.C. "POIANA MARULUI" Caransebes. Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezenteihotararise incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget si Serviciul Juridic Contencios din cadrul Primariei municipiului...

Consiliul Local Timișoara

97/10.12.1996 privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre organul competent din cadrul Ministerului de Finante a scutirii platii unor taxe de timbru pentru un autobuz tip Kasbohrer primit din Germania, de catre Consiliul Judetean Timis sub forma de donatie

10.12.1996

... Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza Ordinului nr.1147/24.05.1996 a Ministerului de Finante...
... precizari privind competenta de solutionare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor datorate bugetului local; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata; In temeiul art...

Consiliul Local Timișoara

96/10.12.1996 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Concursului sportiv international de culturism ce se va desfasura in luna decembrie in municipiul Timisoara

10.12.1996

... Alianta Civica pentru organizarea concursului international de culturism in municipiul Timisoara in data de 14.12.1996; Avand in vedere Referatul nr.SC09510890/19.11.1995 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara prin care se propune...
... alocarea sumei de 3 milioane lei pentru organizarea concursului de culturism in luna decembrie 1996; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii,prognoze,economie,buget,finante,impozite si taxe si al Comisiei pentruprotectie sociala,mediu,sanatate...

Consiliul Local Timișoara

95/10.12.1996 privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre organul competent din cadrul Ministerului de Finante a scutirii platii unor taxe de timbru pentru Regia Autonoma de Termoficare "CALOR" Timisoara in vederea recuperarii debitelor de la Asociatiile de locatari actionate in instanta

10.12.1996

.../29.10.1996 al Directiei Economice din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara...
... incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Economice; Directiei Tehnice; Biroului Buget; Regiei Autonome...

Consiliul Local Timișoara

92/10.12.1996 privind privind completarea si modificarea Hotararii Consiliului Local nr.45/1993 referitor la constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Timisoara

10.12.1996

... Avand in vedere Referatul nr.SC0969841/15.10.1996 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

91/10.12.1996 privind aprobarea modificarii taxelor de inchiriere si servicii pentru activitatile de piata din cadrul Regiei de Administrare a Pietelor, Targurilor si Oboarelor Timisoara

10.12.1996

... avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.31 Cap.V din Legea nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale; In conformitate cu...

Consiliul Local Timișoara

90/10.12.1996 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1996

10.12.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 90/10.12.1996 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1996 10.12.1996 Hotararea Consiliului Local 90/10.12.1996 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1996 Consiliul Local al...
... Municipiului Timisoara Avand in vedere suplimentarea veniturilor bugetului local pe anul 1996 comunicata de Consiliul Judetean Timis cu Adresa nr. 5615/14.10.1996 care in baza Hotararii nr.36/10.10.1996 a aprobat transferul de la bugetul de stat pentru...

Consiliul Local Timișoara

89/10.12.1996 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului TimisoaracuS.C."MOLROMANIA"S.R.L.invederea construirii si exploatarii a doua statii de carburanti tip MOL 2000 in Municipiul Timisoara

10.12.1996

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

87/10.12.1996 privind privind aprobarea actualizarii valorii pentru obiectivul de investitii " Modernizare Linie de tramvai pe strada 3 August in municipiul Timisoara

10.12.1996

.../05.11.1996 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile Legii nr.10/1991 a finantelor publice; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

84/26.11.1996 privind unele masuri de organizare de catre Consiliul Local al municipiului Timisoara a manifestarilor comemorative din luna Decembrie 1996 si a sarbatorilor de Craciun si Anul Nou 19961997

26.11.1996

... al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice si Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al...
... localarepublicata; In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata; HOTARASTE Art.1: Se aproba alocarea de la bugetul local a sumei de 60.000.000 lei pentru organizarea si finantarea festivitatilor de la 1...

Consiliul Local Timișoara

80/26.11.1996 privind privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timisoaracu Centrul de consiliere "Mamasicopilul" pentru aprobarea proiectului de finantare a acestuia prin Programul PHARELIEN

26.11.1996

... Serviciul Buget, Directia DreptOrdineServiciul Social si Comisia de repartizare a locuintelor din cadrul Primariei Municipiului Timisoara Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Economice...

Consiliul Local Timișoara

79/26.11.1996 privind privind infiintarea Centrului de Asistenta Sociala pentru Minori in strada Cooperatiei nr.5, in subordinea directa a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

26.11.1996

... Referatul nr.SC09611162/19.11.1996 al Serviciului Social din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile Anexei nr.8 cap.B, pct.4 din Legea nr.29/1996 Legea bugetului de stat pe anul 1996; In baza Hotararii Guvernului nr.281...
.../1993, Hotararii Guvernului nr.860/1996 si Anexei la avizul nr.79062/1993 al Ministerului de Finante; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala...

Consiliul Local Timișoara

77/26.11.1996 privind incheierea unui contract de prestari servicii intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si S.C. "CITY TRANS STAR" S.R.L. Timisoara

26.11.1996

... Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; In conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei nr.147/23.03.1993; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

74/26.11.1996 privind participarea municipiului Timisoara ca membru activ la Federatia Municipiilor

26.11.1996

... la Federatia Municipiilor Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09610201/24.10.1996 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere Hotararea pentru modificarea cotizatiei municipiilor...
... membre ale Federatiei Municipiilor din Romania din 10 octombrie 1996; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza prevederilor...

Consiliul Local Timișoara

71/26.11.1996 privind constituirea Comisiei municipale pentru probleme de mobilier urban"

26.11.1996

... 3. PITROP STEFAN Consilier Membru 4. DAN RADOSLAV Consilier Membru 5. NICOLAE ISPAS Sef.Serv.Sistematizare Membru 6. SMARANDA HARACICUSef Birou Buget Membru 7. NINETA TENCZLER Inspector Obiective Publice Membru 8.AURELIA JUNIE...
... Arh.peisagistR.A.Horticultura Membru 9. LADISLAU GALL Inspector Obiective Publice Membru Art.2: Comisia are urmatoarele atributii: propune sumele din bugetul local alocate pentru dotarea cu mobilier urban; aproba Normele tehnice si lucrarile de investitii in domeniul...

Consiliul Local Timișoara

70/26.11.1996 privind privind aprobarea actualizarii valorii documentatiei tehnicoeconomice pentru obiectivul de investitii "Ob.72. Bloc cu magazine la parter. Lucrari exterioare Calea Dorobantilor nr.1"

26.11.1996

... referitor la investitiile finantate, integral sau in completare, din bugetul de stat, bugetele locale, din fonduri extrabugetare si din credite externe garantate de stat; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

69/26.11.1996 privind privind aprobarea actualizarii valorii documentatiei tehnicoeconomice pentru obiectivul de investitii "Ob.85. Bloc locuinte si lucrari exterioare in zona Ion Ionescu de la Brad"

26.11.1996

... la investitiile finantate, integral sau in completare, din bugetul de stat, bugetele locale, din fonduri extrabugetare si din credite externe garantate de stat; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

64/22.10.1996 privind privind acordarea avizului de scutire la plata taxei de timbru pentru Consiliul Local al Municipiului Timisoara, in actiunea in revendicare a imobilului situat in Timisoara strada Semenic nr.4

22.10.1996

...; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza prevederilor Ordinului Ministerului de Finante nr.1362/1994 pct.3 alin. ultim; In...
... in revendicare a imobilului situat in Timisoara strada Semenic nr.4 aflata pe rol la Curtea de Apel Timisoara in Dosar nr.964/C/1996. Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din...

Consiliul Local Timișoara

63/22.10.1996 privind acordarea avizului de scutire la plata taxei de timbru pentru Consiliul Local al Municipiului Timisoara, in procesul cu S.C. "STANTRANS" S.R.L. Moldova Veche

22.10.1996

... referatul nr.SC0969931/17.10.1996 al Serviciului JuridicContencios prin care se solicita avizarea scutirii la plata taxei de timbru pentru Consiliul Local al Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... Timisoara in Dosar nr.4485/1996. Art.2: Cu aducerea la indeplinirea prezenteihotararise incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis...

Consiliul Local Timișoara

62/22.10.1996 privind vizareafavorabila asolicitariiServiciului de Ajutor Maltez in Romania in vederea scutirii de plata taxei la Autorizatia de Construire pentru imobiluldin strada Ghe. Baritiu nr.8

22.10.1996

... favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala; In...
... Urbana si Biroul Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara. Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Consiliului Judetean Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Economice; Directiei Tehnice; Serviciului de Ajutor Maltez...

Consiliul Local Timișoara

57/22.10.1996 privind participarea Consiliului Local in calitate de coorganizator la sarbatorirea a 125 de ani de la fondarea Societatii Filarmonice din Timisoara

22.10.1996

... Directiei EconomiceBirou Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, sanatate, mediu,invatamant, cultura...
... 3.000.000 lei de la bugetul local Cap."72.02" "Alte actiuni", pentru organizarea manifestarii,conform devizului estimativ si pe baza de documente justificative ce vor fi prezentate. Art.3:Cuaducerea laindeplinire prezentehotarari se incredinteaza...

Consiliul Local Timișoara

55/22.10.1996 privind privind constituirea Comisiei municipale pentru probleme de iluminat

22.10.1996

... inspector cu probleme de iluminat secretar Art.2:Comisia are urmatoarele atributii: propune sumele din bugetul local alocate pentru iluminatul public si le supune aprobarii Consiliului Local al municipiului Timisoara; aproba normele tehnice si lucrarile...