keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 39/17.02.2009 privind aprobarea documentatiei urbanistice conform Sentintei Civile nr. 1094/CA pronuntata in sedinta publica din 17.12.2008 a Tribunalului Timiş, rămasă IREVOCABILĂ

17.02.2009

Hotararea Consiliului Local 39/17.02.2009
privind aprobarea documentatiei urbanistice conform Sentintei Civile nr. 1094/CA pronuntata in sedinta publica din 17.12.2008 a Tribunalului Timiş, rămasă IREVOCABILĂ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009- 2479/10.02.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate,protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentatia urbanistică conform Sentintei Civile nr. 1094/CA pronuntata in sedinta publica din 17.12.2008 a Tribunalului Timiş rămasă IREVOCABILĂ prin care "Obliga paratul Primarul Municipiului Timisoara la emiterea avizului si paratul Consiliul Local al Municipiului Timisoara la emiterea unei Hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe Planul Urbanistic Zonal pentru lucrarea "Locuinte colective si functiuni complementare - Plan Urbanistic Zonal" pentru amplasamentul judetul Timis, loc. Timisoara, str. Grigore Alexandrescu (Inel IV), CF 143060 Timisoara, nr. cad. A 527/1/12".

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S/D+P+4E+3Er (sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift), acces auto între De 527/3 şi parcela A527/1/11 conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008 - 006229/09.10.2008, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%; coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3 , spaţii verzi de minim 20%.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii
- S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.;
- Atelierele ArhiTECH;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
NICOLAE HORABLAGA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Pl_sit.pdf

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. pentru S.C. ELROM INTERNATIONAL S.R.L. Timisoara, Str. G. AlexandrescuAmplasament: 17/ BUG/ 08

iulie 2008

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

PUZ1:2000 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

PLAN DE SITUATIE/ PLAN DE INCADRARE 01 - A

Semnatura

arh. Razvan Negrisanu

arh. D.Negrisanu/ arh. E. Filip arh. Daniela Negrisanu

C A

LEA A

R A

D U

LU I

CALEA TORONTALULUI

STR. GRIGO RE ALEXAND

RESCU

statiebetoane

( in constructie )( in constructie )

Spitalul Municipal Timisoara

santier

Scara A

76

Bloc 116

Scara B

7 4

Bloc 110Scara B

Scara B

BLOC 112

BLOC 86

Scara A

2 2

Scara B Scara B

Scara B

BLOC 85 STR

. L IEG

E Scara A

centrala termica

parcare BLOC 84

BLOC 83

BLOC 90

11

Scara B

1 3

STR. DEJ

1 5

12

2

bazin

14

12

8

10

bar terasa

BLOC 35

4B 4

santier

STR.LI EGE

BLOC 32 Scara A

BLOC 33

46

BLOC 37

29

Scara A

BLOC77

37

BLOC 36

31

2

STR. RASARITULUI

BLOC78

36

BLOC79

CALEA TORONTALULUI

Bloc 114

7 8

88

80

90

9 2

terasa9 4

STR . F

ELI X

parcare

Bloc 107 Scara A

Scara B

25

trafopost

Scara A

Scara A

BLOC 111

23

Bloc 109 Scara B

Scara C

25

Scara A

STR. ORSOVA

2 1

BLOC 88 Scara B

BLOC 87Scara A

24

Scara A

2 6

15BLOC 89

Bloc 108Scara A

STR. ORSOVA

Bloc 76

28

Scara B

2 7

Bloc 74

30

BLOC 77 20

BLOC 801 3

STR . CU

GIR

Scara A BLOC 78 18

apebazinuzuale cos

decantare

bazincombustibil

96

S.C.R.E.T.I.M. S.A. R.W.E.

S.C. UNICAR SERVICE S.A.

parcare

Scara B Bloc 752 3

STR . FE

LIX

Scara A

platforma platformabeton

BLOC 732 1

spalatorie auto

beton

Scara B

STR . FE

LIX

BLOC 72Scara B

19

3 STR. DEJ

1

Scara A

betonpostament

postamentbeton

CALEA TORONTALULUI

postament beton

km5

CALEA TORONTALULUI

Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului

1 7

BLOC 82 Scara A

S.C. REVARIANILO

Scara B

21

16

1 4

18

Scara C

Scara B

BLOC 30

BLOC 81Scara A

STR. DEJ

Scara B

23

2 4

platformabeton terasa

BLOC 35

Scara A

BLOC 32 parcare

BLOC 24

7

STR.CAREI

terasa

18

9

1B

1A (As)

BLOC 29

Scara A

Scara B

13

societatecomerciala22A

BLOC 28

Scara A

Scara B

1 5

STR. CAREI 24

Scara B

20

3-5

STR. CAR EI (VECHI)

p la t fo rma be tonScara C

Scara B

BLOC 71

STR. CUGIR

Scara A

1 6

BLOC 65

Scara B

Scara A

BLOC 25

Scara A

9 post trafo

BLOC 27

BLOC 26 7

BLOC 64 Scara B 14 STR

. C UGI

R

Scara C

17

Scara BBLOC 66 15

STR . FE

LIX

posttrafo

BLOC 63

Scara A

Scara B

Bloc 67 13

Scara A

Scara B

19

BLOC 19Scara A

26

BLOC 18

Scara B

28

Scara A

Scara B

centrala termica

22B

9 9 terasa

terasa

BLOC 175 Scara A

Bloc 62 10

scara A

Bloc 61 scara B

8

BLOC 16 Scara B 3

Scara A 3

STR. C UGIR

4

Scara A

Bloc 3

Scara B2

4A

2A

2

STR.CAREI (VECHI)

87

Gradinita nr.51

1

BLOC 12

95

parcare

BLOC 11

97

93

Bloc 34

Bloc 41

STR.LINIS TEI

1

Bloc 42

Bloc 45

st.gaze

3

4

posttrafo

Bloc 85

5

56

2

STR.TEX TILISTIL

OR

4 Bloc 44

terasa

1 3

cos

58A

58

(STR .MAR

TIR DAN

CAR PAN

)

6 Bloc 86

8 12

parcare

BLOC 10

99

Scara B

CALEA ARADULUI

Scara A BLOC 9

101

Scara B Bloc 8

STR. CUGIR

1 Scara A

Scara A

Scara B

hala productie

hidrofor

hala productie RI-FI

ha la productie RI-FI

RI-FI hala productie

hala productie

Bloc 68

11

Bloc 699

Scara A Bloc 60

Scara B

6

scara BBloc 59 7

scara A

scara B

scara A

5

scara A Bloc 4

STR. CUGIR

Bloc 5 posttrafo

terasa S.C. CATINAN.C.

STR . F

ELI X

scara BBloc 6

scara A 3

1

Bloc 7 Scara A

Scara B

terasa Bloc 140

parcare

terasa

platfbeton

Bloc 1AB terasa

Scara B

103-105

Scara C

cabina paza

CALEA ARADULUI

statie pilot laborator

Bloc 142

107

Bloc 141

107

SRT. F ELIX

cond

dispensar

spalatoriecond

cond

birouri

statie pilothala

rez

cond cond

cond

stpomp castel apa

cond

centrala termica

hala

cond

hala

rezervoare chimice baz

ha la finisaj

birouri

cond hala finisaj

hala

hala finisaj

4B

birouri

P.C.I.

CALEA ARADULUI

tesatorie

S.C. UZINA TEXTILA TIMISOARA S.A.

P.C.I. P.C.I.

rez

cond po st trafo

post trafo

atelier dep.

dep.

birouri

filatura

repansat

atelier

platfbeton

betonplatf

carusel mecanic

CALEA TORONTALULUI

Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului

48

CALEA ARADULUI

post trafo

50

hala tesatorie

S.C. I.T.T. S.A.

52

platformabeton Terasa "Milo" wc81

79

filatura

gang

hala

71

75

73

71A

STR. DR. GRIGORE T. POPA

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisticentrala

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

30

Bloc 1G

2

Bloc 1F1

Bloc 1B

Bloc1E

Bloc 82

9

Bloc D110

Bloc C110

Bloc 8310

Bloc 113 12

23A

ST R.

SI TA

RU LU

I

28

Bloc 9911

Bloc 109 23

Bloc 103

16

Bloc 110

Bloc 111 25

27

Bloc A1 4

7

STR. LINISTEI4

Bloc 93Bloc 84

Bloc 88

56 54A

ST R.

SC UR

TA

17

Bloc 9217

48

Bloc 98

punct termic Nr.33

Bloc 96 Bloc 89

1

Bloc 87 14 Bloc 90 16

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

Bloc 94

2 Bloc 95 18

STR. TEXTILISTILOR

pa rcare

(S TR

. G HE

OR GH

E O ST

RO GO

VI CH

)

Bloc 10013 Bloc 104

18

20

Bloc 10122

38

Bloc 105 24

26

13

9

8

Club S.C. U.T.T. S.A. tribune

Uzinele Textile Timisoara

S.C.PREMATEX S.R.L.

filatura

48A

tribune teren handbal U.T.T.

S.C. PREMARTEX S.R.L.

tribune U.T.T.Teren handbal

U.T.T.

bazin

bazin statie epurare

casa pompe

bazin bazin

depozit

forja

turnatorie

beton platforma

depozit

atelier de sudura

cabinaportar 22

20

59 55-57

statiegaze

63A

63

STR.DR.GRIGORE T.POPA

terasa

14

18 terasa

16

61

14A

cabina cantar

cabinapoarta

Uzina Textila Timisoara

STR. DR. GRIGORE T. POPA

28

platforma beton 26A

24

Teren Primarie

termica po sttrafo

centrala termica

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

S.C. ENERGO PETROL

30

rampa rampa atelierreparatii auto

3,00 1,504,5 0 14

,00 8, 40 1,502

,77

4,50 4,50

4,50 2,001,503,00

3,00 6,00

3,00

3,00 1,502,00

14,00

2,001,50 3,00

3,00 1,502,00

14,00

2,001,50 3,00

27,00

5, 00

5,00

3,50

6,00

15,00

6,0 0

6,00

11 ,00

Dr um

pr oie

cta t p

t a cc

es la

SC EL

TR EX

SA (L

=1 45

m)

Pro pu

ne re

dru m

ac ce

s P UD

lo cu

int e (

L= 10

5m )

14,00

27,00

14 ,00

27,0014,00

14,00

27,00

27,00 27,00

7,00

7,00

R3 0.0

00

R1 5.0

00 R1

5.0 00

R15.000 R15.000

R50.000

R50.000

R15.000

R15.000

R 12

.0 00

R 12

.0 00

R10.000R10.000 R5

0.0 00

R5 0.0

00

R1 4.

00 0

R 50.000

R 50.000

R1 5.

00 0

R1 5. 0

00

R6 .00

0 R6.000

R50.000

R50.000

R15.000 R15.000

R50.000

R50. 000

R15.000 R15.000

R50.000 R50.000

R 15

.0 00

R 15

.0 00

R6 . 0

00

R6.000

R 6.000

R6.000

R15.00 0

R1 5.

00 0

R 9.000 R

9.000

R6.000

R 6.

00 0

R2 1.

00 0

R9.000

R9.000

R 9.

00 0

R 9.

00 0

R220.000

R220.000

174°

146°

GS 1

91. 45

GS 2

91. 45

GS 3

91 .45

91. 55

91. 65

91. 70

91. 80

91. 60

91. 75

91. 45

91. 60

91. 45

91. 60

91. 57

91. 70

91. 75

91. 80

91. 60

91. 65

91. 60

91. 75

91. 50

91. 65

91. 70

91. 80

91. 65

91. 75

91. 45

91. 60

P

nr.1

:/1

Cp U. T. T.

297 26/

5/3

297 26/

5/2

297 26/

5/1

nr.2

23223/6

RA FOBE

NZ IN

AR IA

1780

nr.2 /c

29726/3/1

297 26/

3/3

232 23/

8/9

232 23/

8/8

232 23/

8/7

232 23/

8/3

29726/4

23223/7

23223/8

CO NS

TR UC

TIE

HA LA

IN

TO DO

RU T I

NT ER

NA TIO

NA L

P+1E

23228/2-3/21

nr.4

232 23/

8/1

232 23/

8/2

297 26/

3/1

23223/9

P+ 1E

29726/2

str. FR

AN TZ

SC HM

ITS

:/7

:/8

nr.1 1

nr.1 3

nr.1 5

:/2 0

:/1 9

29640/1/1

23228/2-3/21

:/3

nr.3

:/1 8

:/1 7

:/2

nr. 5

:/4

:/5

:/6

23 22

7/1 -2/

23

23 22

8/2 -3/

22

nr.7

nr. 9

23 22

8/2 -3/

:

moloz

moloz

CALEA TORONTALULUI

PB

Str. SABIN EVUTIANU

UM de

zaf ec

tat a

gaze

Trafo Post

90.04

90.06

90.17 90.09

St r. N. TABLE

SC PSIHORELI SRL

Luk Oil Benzinarie

Vana

91.29

92.31

90.56

91.61

91.01

92.18

90.40

90.1990.03

89.90

89.70

89.2289.79 89.97

89.89

91.47

91.29

90.7991.13

90.65 90.71

90.8991.30

91.13

89.75

90.40

90.09

90.01

89.61

90.00

89.86

100

300

91.37

91.39

91.35

91.36

91.33

91.32

91.26 91.24

91.27

91.05

90.91

91.30

91.35

91.32

91.22 91.22

91.10

91.09

91.37 91.41

91.41

91.50

91.11

91.10 90.99

91.5191.36

91.37

91.62

200

91.88

91.59

91.59

91.34 91.41

91.24 91.27

91.49

91.70

92.02

91.81

91.94

92.20

91.02

91.92

90.18

90.50

90.07 90.04

90.22

90.18

90.22

90.09 90.03

89.96 89.75

89.79

89.84 89.36

89.35 88.97

88.98

89.85

89.63

89.99 90.04

89.05

90.24 90.01

89.71 89.35 89.38 89.54

89.69 89.81 90.09

90.4390.07

89.65 89.1389.59

89.71 90.03

90.27

90.31

89.56

90.10

90.32

89.83

89.46

89.70

89.87 89.96 90.19

90.35

90.48

90.43 87.61

88.48

88.57

91.5491.5491.54

91.13

91.15

91.34

91.16 91.07

91.06

91.08

90.20 90.01

90.06

91.45

91.17

91.07

91.96 92.01

91.95

91.65 91.88

91.28 91.87

92.05

91.90

91.56

91.22

90.61

90.78

90.96

90.86 90.69

91.30

91.47 91.39

91.37

91.41

91.44

91.50

91.57

91.56

91.52

92.71

92.11

93.88

93.73

94.00

93.71

93.64

93.33

91.68

91.74

91.86

91.92

91.60 91.49

91.07

91.83

90.29

93.88

91.02 90.74

91.72 91.40

91.16

91.33

92.4593.42

91.72

91.40 91.69

91.85

91.86 91.21

91.94

91.40

91.28

91.49

91.50

90.76 90.64

90.94

92.2292.23

91.68

91.69

91.96

91.81

91.54

91.87

91.47 91.37

90.96

90.99

91.51

91.31

91.61

91.53

91.87

91.80

91.83

90.25 90.26

90.96

91.43

91.80

92.30 90.50 91.73

91.90

91.72

92.72

91.54 89.24

91.91

92.10

90.95

91.05

92.21

91.85 91.82

91.80

92.15

90.97 91.79

91.58

92.18 92.13

92.15

91.04

92.08

91.95

92.17

92.13

92.06 91.87

91.77

91.77

93.71

91.92

92.23

91.74 91.75

93.42

90.32

90.17

91.07

91.32

91.04

90.92 90.81

91.25

90.40 90.43

91.18

89.44 89.52

91.25 91.28

89.48

89.49

91.24 91.26

89.79

89.88

91.14 91.05

89.75

91.07 91.15

89.64

90.92 90.96

89.43

90.95 90.99

91.14 91.11

91.24 91.16

90.68 91.16

91.34 91.35

91.42

92.04

90.53

92.81

90.16

92.69

90.12 90.14

90.22 90.20

92.75

93.07

89.51

92.52

89.45

89.40

93.16

89.62

90.03

90.15

92.59

90.04 90.07

90.20 90.24

91.03

91.76

90.97

93.42

91.28

91.35 91.49

91.55

91.45

91.19

91.37

91.08 90.99

91.35 91.53

90.67

90.6990.79

90.60

90.76

90.21

90.20

89.89 89.96 91.25

89.92

89.96 90.00

90.40

90.64 90.60 90.51

28

CALEA ARAD U

LU I

90.25

PB

400

ZV

SH OW

RO OM

PE UG

EO T

SC M

EG A G

RU P S

RL

91.33 91.22

91.37

91.52

91.55

91.34

91.33 91.28

91.20

91.45

91.34

91.26

91.19 91.28

90.41 91.01 91.17

91.7891.78 92.34

91.07 91.16

91.15

90.61 91.17

91.14

91.14 91.18

93.78

93.65

93.59

93.50

93.17

91.13

91.93

91.60

91.82

91.80 91.57 91.57

91.54

91.84 91.73 91.79

91.92

92.05

92.11

92.13

91.99 92.03

92.12

91.88

92.10 92.11

91.95 91.86

91.8091.83

91.50 91.49

91.49

91.44

91.77

91.61

91.50

91.17

91.36

91.35 91.37

91.12

90.98 90.92

90.88 90.96

91.09

91.03

91.07

91.12

91.17

91.1591.13

91.49

91.49

91.22 90.37

91.43

91.42 91.19

91.04

91.11

90.51

90.58

91.09 90.87

90.67 90.67

90.90 90.73

91.12

91.25

91.17

91.09 91.22

91.16 91.09

91.17

21.94

23223/2/1-2/8/2

23 22

3/2 /1-

2/8 /3

23223/2/1-2/8/1

232 23/

3/1 /2

S = 880

5.0m p

nr.173 nr.171

3.5

3.5

5.2 5

5.2 5

S =14102.0mp

A527/3/3 - 5/2

A5 27

/3/ 3 -

5/ 2

A527/3/3 - 5/1

A527/3/1

205800

48 25

00

Cc5 27/

1/2 -3/

2

4.5

4.5

5.2 5

Cc 527/1/2-3/2

Cc5 27/1

/2-3 /1

23299/2

205600

48 24

00

205700

48 25

00

205800

48 25

00

205900

48 24

00

205800

48 24

00

205700

48 24

00

149.37

40.42

59.78 47.09 43.39

40.43

23299/1

30 .69

34.87

36.81

15 4.68

163.12

168.95

37.65

34.45

A527/1/7

A527/1/6

A527/1/5

232 25

str . A

UG US

TIN CO

MA N

str. FR

AN TZ

SC HM

ITS

str. FR

AN TZ

SC HM

ITS

232 25

str . A

UG US

TIN CO

MA N

29640/1/1 (23264)

:/1 8

:/1 7

:/1 6

:/1 5

:/1 4

:/1 3

:/1 2

:/7

:/6

:/5

:/4

:/3

:/2

18. 9 12.33

41. 35

20.70

20.70

42 .6

29 .45

36.08

41.2

21 .62

5.0

8.0

19.76

20 3.7

3

40.95

41.2

20.0

15.5

20.0

20.0

20.0

20.11

40.1

40.1

40.1

40.1

40.1

40.1

40.15

40.35

40.55

40.75

19 .0

19 .0

19 .0

19 .0

17 .5

23 22

7/1 -2/

:

40.16

34 .1

23 30

0

23439

23 48

8

ST R.

M AR

GI NI

I

nr.1 2

nr. 10

nr.8

nr.6

nr.2

nr.4

6.11m

drum beton

(DOM ENIU

PRIV AT)

nr.104

nr. 11

nr.9

nr.7

nr.5

nr.3

nr.1

:/9/2

:/9/1

:/8/1

:/8/2

:/7/1

:/7/2

:/6/1

:/6/2

:/5/1

:/ 5/2

:/ 17

:/4/1

:/ 4/2

:/3/1

:/3/2

:/2/2

:/2/1

:/1/1

:/1/2 :/16/1

:/16/2 :/15/1

:/15/2

:/14/2

:/ 14/1

:/13/2

:/ 13/1

:/12/2

:/ 12/1

nr.1 83

nr.181

:/ 11/2

:/11/1

:/10/2

:/10/1

205800

48 25

00

206000

48 25

00

48 25

00

205900

28.9 7

37. 47

A 527/1/8-10/: DRUM PROIECTAT

18 .5

18 .5

18 .5

18.5

18 .5

18 .5

18.5

18.5

18 .5

18 .5

18.5

60 .2

55 .02

45 .93

37. 47

37. 47

37. 47

37. 47

37. 47

S = 693

mp

S = 693

mp

S = 69

3m p

S = 69

4m p

S = 693

mp

S = 693

mp

S = 693

mp

S = 693

mp

37. 47

37. 47

10 .3634.9

22.44

4. 50

10 .5

S = 693

mp

S = 694

mp

S = 693

mp

37. 47

37. 47

37. 47

37. 47

37. 47

37. 47

18 .5

16 .17

13 .24

S = 693

mp

S = 600

mp

S = 669

mp

37.1

68 .42

S = 238

2m p

S = 207

2m p

Cc

53

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

A

A

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

Cc

De 5 27/1

/13HCN 526

4.5

4.5

5.2 5

47 . 9 5

str. GRIGOR E ALEXAND

RESCU -prelu ngire

12 13

16

6

205600

48 24

00

205700

48 25

00

205800

48 25

00

205900

48 26

00

206000

48 25

00

48 25

00

205900

206000

48 24

00

205900

48 24

00

205800

48 24

00

205700

48 24

00

164.61

4.0

De 527/3

6.0 0

6. 00

6. 00

30.86

28. 71

28. 59

195.69

29.6 7

194.21

28.9 7

30.1 4

4.29 28.55

29.4 4

149.37

40.83

81 .62

43.58

91.98

27 .91

90. 68

103.42

82.65

57.35

23.68

38.24

150.93

34.63

50 .87

35 .22

31. 61

P.T.

A 527/3/6

De 5 27/1

/13

184.61

30 .69

h

HCN 526

A527/1/7

A527/1/6

A527/1/5

Cc 527/1/4/1 ; Cc 527/1/4/2

A527/3/2

T

km559

DE 527

/1/ 13

HC 52

6

De 527/2

A527/1/11

A527/1/12

Cc527/1/1

Cp

CALEA ARAD U

LU I

A

A

A

48

A

A

Cp

Cp F

Ft

trotuar

74 8.0m p

682mp

117 6m

p

741.0m p

20.05

20.05

19. 05

762 mp682mp

761 mp

761 mp

762 mp

764 mp

768 mp

772 mp

776 mp

19. 05

19. 05

19. 04

761 mp

681mp

681mp

678mp

19. 04

704 mp

762 mp

681mp

779 mp

nr.7

nr.5

nr.3

nr.1/a

23223/8/5

232 23/

8/6

23 22

3/8 /4

nr. 176

23 22

3/3 /2/

b

23223/3/1/1

23223/3/2/a

h

23 22

5

:/6

:/5

:/4

:/3

:/2

:/1 7

:/1 8

:/19

:/20

:/21

:/1

29640/1/1

23 22

7/1 -2/

23

23227/1-2/23

De 527/2 str. Gr. Alexandre

scu -prelungire

nr.2

:/8

:/9

:/10

:/11

:/1 2

:/1 3

:/1 4

:/1 5

:/7 :/ 16

23 22

7/1 -2/

23

23 22

8/2 -3/

22

23227/1-2/23 nr.6

nr.6

nr. 8

nr.1 0

nr.1 2

nr.1 4

nr.4

nr.8

12 .3

72.42

3.38

34 .3

:/22

69 .3

72.42

69 .3

73 .7

72.42

50 .6

48 .2

23223/4

23223/5

23223/723223/1

23 22

5

str . G

RIG OR

E AL

EX AN

DR ES

CU -

PR EL

UN GI

RE (dr

um pa

ma nt)

P+ 1E

Cp

Cp

STR. DR. GRIGORE T. POPA (fosta str. CAMPINA)

Cp

nr.52 nr.50

CALEA ARAD U

LU I

48

1000

90.58

90.58

90.50

90.51

90.43C 90.47

90.39

90.68

90.34

90.20

90.34

90.23

90.35

C 90.31

90.25

90.31

90.35

90.3290.42

90.40

90.33

90.28

90.38

90.25 90.56

C

90.63

C 90.38

90.37

90.42

90.35

90.36

C

90.58

90.28

90.37

90.37 C

90.34

C

90.54

90.50

90.31

90.40

90.58

90.56

90.58

90.54

V

90.43

90.54

90.53

90.54

90.62 90.58

90.5390.49

90.55

90.61

90.54

90.39

90.35

90.51 90.41

90.48

90.74

90.52

90.45

90.47

90.48

91.28

90.78

90.73 91.23

91.06

90.80

90.89

90.86

91.19

90.79

90.72

90.71

90.61

90.87

90.78

90.78

90.88

90.62

90.42

90.78

90.42

90.39

90.55

90.36

90.49

90.45

90.52

90.38

90.43

90.46

90.49

90.78

90.63

90.84

90.82

90.82

91.07

91.03 90.95

90.92 90.60

90.59 90.46

90.47 90.49

90.48

90.48

90.52 90.53

90.49

90.05

90.36

90.70

90.68

90.69

90.88

90.87

91.02

90.90

90.39

90.40 90.52

90.49

90.51

90.52

90.55

20 61

00 20

61 00

20 61

50 20

61 50

20 62

00 20

62 00

20 62

50 20

62 50

20 63

00 20

63 00

482300 482300

482350 482350

482400 482400

482450 482450

C C

89.97

89.85

V

V

V

1460

C

C

91.10

91.06

91.05

91.34

91.41

91.22

91.39

91.17

91.22

91.28

91.37

91.38

91.22

91.21

91.03

91.05

90.88

90.88

91.20

90.97

90.70

91.06

90.44

89.89

89.66

89.76

89.71

89.78

90.59

90.36

89.81

90.03

89.83

89.78

90.01

89.95

90.45

89.86

90.01

90.39

90.61

90.66

90.63

90.74

90.98

90.74

91.08

90.67

90.94

90.62 90.70

90.74

91.20 91.05

91.15

90.91 90.44

90.21

90.48

90.49 90.47 88.99

90.59

90.63

90.52

90.41

90.24

90.23

89.87

90.56

23223/1

23223/9/1

23223/9/2

89.78

90.42

90.13

89.89

23223/2

Un ita

te mi

lita ra

Co nd

uc ta

ap a s

ub ter

an a

232 23/

3/2 /b

S= 113

mp

S=2500mp 23223/3/1

S=2387mp NR. TOP 23223/3/2/a

86.47

86.63

Dr um

pa ma

nt

91.29

91.2890.64

90.55

90.76 90.82C

90.90

90.81

90.82 91.28

91.02

91.29

90.95

91.29

91.20

90.64

91.29

91.51

89.74

89.71

89.89

91.71

91.19 90.90

90.84

90.61

90.75

90.69

91.60

91.32

91.39

91.44

90.60

90.18

90.46

90.22

90.46

91.29

91.32

91.36

90.46

91.34

91.33

90.09

90.44

90.58

89.70

90.51

89.80 89.88

89.92

89.69

90.03

91.53

91.33

89.57

91.90

91.52

90.99 91.04

90.89

90.70

91.00

A

C

C

91.35

91.09

91.48

91.37

91.40

91.03

91.20

90.94

91.20

91.16

91.42

V

AC

91.28

91.70

91.58

Dr um

pa ma

nt

3. 20

7

482550482550

482500482500

482450482450

482400482400

482350482350

20 62

00 20

62 00

20 61

50 20

61 50

20 61

00 20

61 00

20 60

50 20

60 50

20 60

00 20

60 00

5

4

3

26 25

24 23

22 21

2019

1817

16

15 14

13

12

11

1

2

nr. to

p. 23

22 5

nr. to

p. 23

22 3/4

/b

z.v.

z.v.

T

C

C

C

V

Vulcanizare

trotuar asfaltCalea Aradului

V

V C C C

C

C

A

T

drum pamant

V

trotuar asfalt

asfalt

z.v.

U nitate m

ilitara

T

macadam

z.v.

z.v.

C

C

C

V

I CT

C

C

Berinde O il

trotuar asfalt

z.v.

z.v.

trotuar beton

str. F ELIX

asfalt

z.v.

V

asfalt

z.v.

trotuar beton z.v.

Todorut International

piscoturi beton

platform a

beton

U .T.T.

trotuar asfalt

z.v.

V V

C

C

Centru Tim isoara

asfalt

asfalt

Calea Aradului

PAVAJ D ALE

G eorgescu Autom

obile

str. FELI

X

90.62

91.56

90.54

91.30

90.51

90.54

91.31

23223/7 S=3978mp

S=1022mp 29726/4

S=5000mp

41.60

41.60

41.60

41.60

41.60

41 .6

0 41

.6 0

41.60

41 .6

0

41.60

41 .60

41 .60

41.60

41.60

41.60

41.60

41.60

R30.00

PT T

PT T

P+ 7

P+ 7

P+ 7

P+ 7

P+ 7

acc es

par caj

acc es

pa rca

j

PT T

PT T

PT T

PT T

A

B

P1 P225.0

0

B1 15.00

P3 28.41 P4

25.00 P5 25.00 P6

25.00 P7 25.00 P8

25.00 P9 25.00 P10

25.00 Ti2 32.22 P11

15.75

B2

25.00 25.00

P2 4

Te12 8.26

Ti1

28.26

P12

Te2

P1 4 15

.75

25. 00

25.0 0 P13

P1 5

25 .00

P1 6

25 .00

P1 7

25 .00

P1 8

25 .00

P1 9

25 .00

P2 0

15 .60

P2 1

30 .00

P2 2

30 .00

P2 3

30 .00

24 .15

R 500.00

R 500.00

V2

V1

32.00

38 .30

92.09

92.12

91.36

91.20

90.92

92.00

88.27

92.66

88.53

91.37

87.97

92.47

92.37

92.33

92.20

92.25

92.30

92.35

92.43

92.46

92.51

92.55

92.52 92.65

92.66

92.64

92.40 92.54

92.28

92.58

92.50

92.45

92.44

92.22

92.34

90.42

91.59

91.72

91.75

91.59

91.48

91.39

91.24

91.11

91.04

91.28

92.96

91.83

92.54

92.87

91.36

92.12

92.50

92.50 92.79

92.58

93.01

92.48

92.01

92.88

93.19

92.30

93.00

92.22

91.06

91.62

91.14

91.82

91.05

91.80

91.69

91.25

91.15

91.77

91.29

91.19

91.22

91.25

91.25

91.23

91.24

91.36

91.21

91.28

91.02

91.24 91.16

91.13

91.17

91.2891.21

91.47 91.57

91.47 91.53

91.59

91.61

91.15

91.28

91.72

91.32

91.13

91.14

90.85

90.94

87.17

91.10

91.11

91.56

88.44

91.23

91.24

91.35

91.40

91.50

92.43

91.47

91.46

91.99

91.80

92.39

91.52

91.36 91.82

91.82

91.92 91.37

91.11 91.66

91.09

91.70

91.26

91.02

91.8291.88

91.61 91.20

91.13

91.25

91.98

91.51

91.57

92.50

91.56

91.49

91.15

91.47

91.44

91.61

91.70

91.74

91.44

91.67

91.60

91.48

91.31

91.09

91.25

91.35

91.58

91.78

91.84

91.83

91.86

91.70

91.80

91.92

91.79

92.06

92.01

91.90

91.73

91.56

91.83

91.91

92.09

92.13

92.02

92.03

92.10

92.07

92.27

92.19

91.98

91.76

91.54

91.44

91.33

91.82

91.97

91.58

92.22

91.44

91.68

92.32

92.11

92.05

91.86

92.23

92.36

92.52

92.57 87.21

92.51

92.44

92.36

92.33

92.29 92.32

92.38

92.45

92.52

92.57 92.51

92.65

92.41 92.58

92.51

92.48

92.29

92.42

92.42

91.67

91.83

92.05

92.19

92.29

92.20 92.32

92.01

92.00 92.19

87.12

92.10 91.93

91.79

92.01 92.09

91.89

91.67

91.32 91.37

91.54

91.67

91.74

91.95

91.78 91.90

91.67

91.86

91.88

92.12

92.30

92.27

92.06

92.17

91.89

92.02

92.08

92.20

92.3892.39

92.29 92.39

92.23

91.99 92.10

91.95

91.76

91.73

91.67 91.72

91.72

91.58

91.53

91.50

91.44

91.23

91.16 91.34

91.3890.96

90.94

91.0790.73

90.71

90.84

90.76

91.14

91.40

91.32 91.43

91.32

91.38 91.47

91.52

91.44 91.52

91.40

91.37

91.46

91.54 91.61

91.64

91.36

91.25

91.57

91.63

91.40

91.53

91.63

91.6491.5991.36

91.55

91.32 91.43

91.48

91.49

91.25

91.03 91.11

91.22

91.11

91.22 91.32

91.25

91.44

91.49

91.44

91.49

91.41 91.48

91.54

91.57

91.51

91.43

91.53

91.35

91.53

91.44 91.55

91.59 91.50

91.59

91.64

91.63

91.57

91.66

91.58 91.67

91.68

91.66 91.75

91.79

91.78

91.73 91.81

91.83 91.76

91.76 91.83

91.69 91.77

91.73

91.61 91.67

91.65

91.61 91.67 91.67

92.06

91.93

91.94

91.93

91.58

91.59

91.65

91.69

91.64

91.58

91.50

91.53 91.5791.6191.69

91.68

91.8091.69

91.67

91.85

91.74

91.6091.29 91.30

91.2591.47 91.54

91.33

91.69

91.74

91.72

91.74 91.89

91.95

91.93

91.74

91.58

91.66

92.09 92.04

91.88

92.00 91.80

92.2192.05

92.09 92.22

92.11

92.14

92.31

91.58

92.19 92.17

92.40

92.29

92.3492.46 92.61

92.56

92.42

92.45

92.59

92.61

92.4792.29 92.02

92.43

91.97

92.09

92.53 92.45

92.34

92.47

92.27

92.3092.41

92.22

92.27

92.17 92.10

91.98

91.8891.8992.04

92.07

92.06

92.14

92.16

92.31

92.08

91.94

91.98 92.00

92.1091.92

91.88

91.85

91.78

91.96

91.79

91.6491.86

91.78

91.75

91.92

91.85 91.94

92.01

91.7191.88

92.02

92.17

92.48

92.59

92.55

92.51 92.67

92.73

91.88

91.61

92.71

92.66

92.45

92.61

92.48 91.76 92.00

92.65

92.36

92.67

92.69

92.22

92.51

92.17 92.08

92.01

92.41

92.27

92.45

92.33

92.39 91.88

91.92

91.37

92.32

92.30

92.32

92.10

92.24

91.91

91.72

92.25

92.25

92.24

92.39

92.50

92.5392.38

92.53 92.62

92.64

92.56

92.49

92.34

92.26

91.29

91.5291.41

91.54

91.47

92.06

92.14

91.81

92.05

92.07

91.96

92.53

91.39

91.31

91.35

91.36

91.35

91.40

91.31

91.31

91.37

91.25

91.40

91.39

90.76

90.64

91.04

91.31

90.88

91.22

91.33

91.20

91.66

91.74

91.77

91.59

91.4991.49

91.08

91.0791.19

91.11

91.44

91.26

91.32 91.18

90.75

90.78

91.16

91.99

91.6591.59

91.7291.75

91.72

91.37 91.86

91.43

91.87

91.65

91.97

92.14

91.88

91.85

91.88

92.15

92.13

92.13

92.12

92.15

92.06

91.89

91.9491.98 91.98 91.9891.96

90.8691.0791.72

92.05 91.91

90.81

90.52

91.81 91.47 91.49

91.4991.80

91.92

91.75

91.91

91.61 91.61

91.8491.84 91.53

91.91

91.90

91.84

91.54 91.94

92.04 91.9791.96

91.9991.97

92.02

92.00

91.80 91.8791.81 91.8991.91 91.98

91.83 91.82

91.54 91.57

91.86

91.87

91.82

91.83 91.62

91.72

91.60

91.75

91.5791.47 91.7091.78

91.85 91.7691.7191.7391.7591.69

91.87

91.5291.50

91.73

91.62 91.57 91.66

91.73 91.64

91.48

91.61

91.43

91.39

91.74

90.70

91.32

91.63

90.77

90.72 90.7190.69

90.6490.68 90.7890.78

91.08 91.02

90.91

90.8090.93 90.98

90.87

91.00

91.20

90.82

90.99

90.75

90.84

90.87

90.84

90.82

90.78

90.67

90.71

90.6990.69

90.6290.62

90.9890.98

90.58

90.78

90.59

90.70

90.92

90.4490.44

90.64

90.68

90.67

90.65

90.60

90.66

90.70

90.56

90.71

90.68

90.76

90.73

90.73

90.7090.70 90.96

90.78 90.87

90.96

91.07

91.14

90.83

91.01

90.92

90.8490.83

90.79

91.06

90.85 90.96

90.98

91.15

91.13

91.40

91.29

91.58

91.41

91.56

91.52

91.06

91.00

90.93

90.83

90.80

90.81

90.67

90.68

90.68

90.8290.82

90.76

90.84

90.82

90.85

90.89

91.15

91.13

91.51

91.3391.3491.25

91.50

91.38

90.96

91.17

90.75

90.92

91.0991.21

90.96

90.96

91.18

90.79 90.99 91.10 91.11

91.11

91.11

91.08

91.10

90.93

90.75

90.71

90.70

90.72

90.67

90.92

90.89

90.88

90.56

90.93

90.64

90.82

90.83

90.81

90.82

88.80

90.93

91.10

90.81

90.66

90.69

90.60

90.79

90.66

90.56

90.51

90.62

90.69

90.76

90.74

90.76

90.73

90.82

90.87

90.82

91.00

90.90

90.96 91.00

91.15

90.98 91.15

91.00

91.02 91.09

91.76

91.61

91.01

91.64

91.52

90.85

91.51

91.43

90.66

91.34

91.29

90.79 90.71

91.25 91.09

90.87 90.94

91.14 90.9490.89

90.81

91.13

90.84

91.12

91.09 91.10

91.25

91.07 90.93

90.83

90.94

90.90

90.89

91.08

90.82

91.16

90.85

91.42

91.11

91.41 91.40

91.25

91.29 91.34

91.2991.29 91.33

91.06

91.15

91.22

91.13

91.32

91.27

91.29

91.11

91.14

91.26 91.30

91.33

91.27

91.37

91.29

91.34

91.06

91.33

91.32

91.01

91.36

91.60

91.33

91.38

90.81

90.98

91.65

91.66

91.54

91.64

91.71

91.75

91.68

91.67

92.14

92.07

91.76

92.09

91.95

92.03

90.98

91.37

91.07

90.78

90.99

90.78

91.35

91.18

91.26

91.15 91.51

91.49

92.03

92.01

92.00

91.97

91.96

92.01

91.98

93.00 91.98

91.95

92.26

92.57

92.25

92.62

91.53

94.72

94.29

92.01

92.01

92.01

92.01

92.0492.04

92.08

91.18

91.36

91.92

91.67

91.74

92.00

92.04

92.32

92.23

92.14

91.18

90.94

92.06

92.06

91.18

90.90

91.32

92.16

92.11

92.43

90.61

90.43

90.46

90.52

91.2391.23

92.76

92.05

91.30

91.16

90.81

90.42

90.60

90.41

90.29

92.05

91.72

91.82

91.63

91.62

91.56

91.41

91.47

91.53

91.54

91.54

91.36

91.48

92.0292.02

91.27

91.62

91.33

91.91

91.42

91.61

91.76

92.50

91.71

91.73

92.24

91.6 5

91.6 0

91.5 5

91.5 0

91 .55

91 .60

91 .55 91

.50

91 .60

91 .65

91 .70

91 .65

91.6 0 91.6

5

91.5 5

91.5 0

91 .50

91. 55

91. 60

91. 65

91 .6

0 91

.5 5 9

1. 50

91.45

91.40 91.35

91.30 91.25

C A

LEA A

R A

D U

LU I

CALEA TORONTALULUI

STR. GRIGOR E ALEXANDR

ESCU PUZ - Locuinte colective - aprobat prin HCL 226

din 22.04.2008 -

PUD - Locuinte colective si functiuni complementare - aprobat prin HCL 62 din

28.02.2006 -

PUD - Constructie ansamblu de locuinte colective

- aprobat prin HCL 396 din 30.10.2007 -

PUD - Locuinte colective si functiuni complementare - aprobat prin HCL 500 din

18.12.2007 -

S.C. Eltrex S.R.L. PUD - Sediu administrativ

si de servicii - aprobat prin HCL 89

din 26.10.2004 -

PUD - Condominium cu destinatia de locuinte plurifamiliale si functiuni

complementare - aprobat prin HCL 282 din 06.06.2006 -

PUD - Locuinte colective si functiuni complementare

- aprobat prin HCL 35 din 31.01.2006 -

PUD - Locuinte colective si functiuni complementare

- proiect hotarare din 13.09.2007 -

Zona studiata in prezenta documentatie

PLAN DE SITUATIE Scara 1:2.000

LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - Faza PUZ -

N

PLAN DE INCADRARE

Atasament: Reglementari.pdf

482400482400482400

482500482500482500

482600482600482600

20 59

00 20

59 00

20 59

00

20 60

00 20

60 00

20 60

00

20 61

00 20

61 00

20 61

00

10.50

196,52

187,27

28,24

26, 50

3,0 0

6,0 0

3,0 0

3,00

3,00

5,35

2,90

12, 00

12.00

12.00

7.735.54

9.60

R 6.00

A527/1/11

Zona studiata in PUZ C.F. nr. 143060 Timisoara nr. cad. A527/1/12 S teren conform CF = 5.000 mp S teren dupa cedare drum = 4.810,15mp

POT propus = max. 55% CUT suprateran = max. 2,7

Regim de inaltime: S/D+P+4E+3Er / S/D+P+4E+2Er Hmax 25m Hcornisa max = 15.00m

91.80

91.81

92.17

90.68 91.47

91.22

92.72

92.30

90.99

90.96

91.43

92.13

89.70

90.95

91.35

92.13

92.11

92.15

91.83

92.23

91.85

91.87

92.08

92.10

92.21

91.54 89.24

91.90

90.26 90.25

91.30

90.96

90.48

91.77

93.88 91.77

91.86

91.74 91.75

91.92

91.3691.16

91.42

91.53

91.80

91.61

91.55

91.49

91.54

92.22

91.08

91.73

91.87

92.18

91.70 91.59

91.88

92.06

91.04

91.81

91.33

92.02

90.94

91.51

91.37

91.11

92.04

92.23 91.87

91.35

91.35

91.34

91.69

91.16

92.69

91.24

91.53

90.40

91.37

92.81

91.49

91.59

91.34

91.24

91.96

91.41

91.39

91.50

91.44

91.37

91.28

91.56

91.57

91.45

91.41

91.19

91.58

91.52

91.79

92.71

91.80 91.82

90.97

92.15 91.91

91.47

91.31

91.47

90.50

91.72

91.29

90.76

90.79

90.35

91.13

90.89

90.64 91.05

89.46

89.87

90.9690.65

89.96 90.19

91.68 90.43

90.95 91.14

90.99

90.71

91.30

168.95

nr.3

90.29

92.31

91.02

91.61

6

184.61

232 25

A527/1/7

90.56

90.74 91.16

23223/9/2

Post

Trafo

:/2

nr.1

93.71

1000

90.58

91.07

91.03 90.95

90.9290.60

90.36

90.70

90.68

90.69

90.88

90.87

91.02

90.90

20 61

00

20 61

50

20 62

00

482450

89.97

89.85

V

V

V

91.10

91.06

91.05

91.34

91.41

91.22

91.39

91.17

91.22

91.28

91.37

91.38

91.22

91.21

91.03

91.05

90.88

90.88

91.20

90.97

90.70

91.06

90.44

89.89

89.66

89.76

89.71

89.78

90.59

90.36

89.81

90.03

89.83

89.78

90.01

89.95

90.45

89.86

90.01

90.39

90.61

90.66

90.63

90.74

90.98

90.74

91.08

90.67

90.94

92.18

90.70

90.74

91.20 91.05

91.15

90.91 90.44

90.21

90.48

90.24

89.87

23223/1

89.78

90.42

90.13

89.89

92.20

91.94

86.47

86.63

90.64 90.55

90.76 90.82

90.90

90.81 90.82 91.28

91.02

91.29

90.95

91.29

91.20

90.64

91.51

89.74

89.71

89.89

91.71

91.19 90.90

90.84

90.61

90.75

90.69

91.60

91.32

91.39

91.44

90.60

90.18

90.46

90.22

91.34

91.33

90.09

90.44

90.58

89.70

90.51

89.80 89.88

89.92

89.69

90.03

91.53

91.33

89.57

91.90

91.52

90.99 91.04

90.89

90.70

91.00

91.35

91.09

91.48

91.37

91.40

91.03

91.20

90.94

91.20

91.16

91.42

V 91.28

91.70 91.58

482550

482500

482450

482400

20 62

00

20 61

50

5 11

41 .60

90.42

91.59

91.72

91.75

91.59

92.88

93.19 92.30

93.00

92.22

91.06

91.62

91.14

91.21

91.47 91.57

91.47 91.53

91.59

91.61

91.15

91.28

91.72

91.32

91.13

91.11 91.66

91.09 91.70

91.26

91.02

91.8291.88

91.61 91.20

91.13

91.25

91.09

91.25

91.99

91.6591.59

91.7291.75

91.72

91.37 91.86

91.43

91.87

91.65

91.97

92.14

91.88

91.85

91.88

92.15

92.13

92.13

92.12

92.15

92.06

91.89

91.36

91.60

91.38

90.81

90.98

91.65

91.66

91.54

91.64

91.71

91.75

91.68

91.67

92.14

92.07

91.76

92.09

91.95

92.03

92.00

91.96

92.01

91.98

92.26

92.57

92.25

92.62

94.72

92.01

92.01

91.36

91.92

91.67

91.74

92.00

92.04

92.32

92.23

92.14

91.18

90.94

92.06

92.06

91.18

90.90

91.32

92.16

92.11

92.43

90.61

90.43

90.46

91.2391.23

92.76

92.05

91.30

91.16

90.81

90.42

90.60

90.41

90.29

92.05

91.72

91.82

91.63

91.62

91.56

91.47

91.53

91.54

91.54

91.36

92.0292.02

91.27

91.62

91.33

91.91

91.42

91.61

91.76

92.50

91.71

91.73

92.24

91 .55 91

.50

91 .60

91 .65

91 .70

91.6 0 91.6

5

91.5 5

91.5 0

91 .50

91 .55

91 .60

91 .65

ST R.

GR IGO

RE A

LE XA

ND RE

SC U

profil stradal propus

27.00 m

91.87

91.88 91.90

92.05

91.65

91.28

91.56

91.40

91.72

91.40

93.71

93.64

93.33 91.74

91.68

91.92

93.73

91.29

91.92

91.07

91.02

91.01

S.C. ELTREX S.R.L.

- Sediu adm inistrativ si servicii -

P+1E partial

Zona cu destinatie speciala -Unitate militara dezafectata-

S.C. MEGA GROUP

S.R.L.

Peugeot

91.93

23223/3/2/a

23223/7

23223/8/5 232 23/

8/7

232 23/

8/6

P+4E+M

P+ 1ELO

CU INT

A

UN IFA

MI LIA

LA

STR. NICOLAE TABLE

BLOC DE

LOCUINTE

P + 4E P + 2E

P+3E

P+ 5E

P+ 5E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

S+ P+

6E

S+ P+

7E +M

S+ P+

6E

S+ P+

5E

S+ P+

6E

S+ P+

5E

S+ P+

5ES+P+4E

S+P+3E

P + 4E

P + 2E

23 22

3/2 /6

23 22

3/2 /2

23 22

3/2 /1

23223/2/8

23 22

3/2 /3

23 22

3/2 /4

23 22

3/2 /7

23 22

3/2 /5

Pa rca

je

S=2500m p

Zona de im plantare

BLOCURI DE LOCUINTE

- conform PUD aprobat -

P + 7E23223/3/1

P + 4E P + 2E

P+3E

P+ 5E

P+ 5E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

S+ P+

6E

S+ P+

7E +M

S+ P+

6E

S+ P+

5E

S+ P+

6E

S+ P+

5E

S+ P+

5ES+P+4E

S+P+3E

91.33

90.59

91.37

91.51

90.46

90.44

91.34

91.03

20 61

50

91.40

91.34

90.46

90.18

90.60

91.44

89.89

90.44

89.85

89.97

482500

89.89

P + 4E

P + 2E

23 22

3/2 /6

23 22

3/2 /2

23223/2/8

23 22

3/2 /3

23 22

3/2 /4

23 22

3/2 /5

Pa rca

je

90.63

89.81

90.03

90.61 89.89

89.71

90.09

89.57

90.01

90.39

89.80

90.51

89.74

90.42

89.78

90.39

90.03

89.81

90.01

S=2500m p

P + 7E23223/3/1

S+ P+

7E +E

r

P+ 5E

+E r

23 22

3/2 /1-

2/8 /1

23 22

3/2 /1-

2/8 /2

23 22

3/3 /1/

1

23 22

3/3 /1/

2

23 22

3/3 /2/

b

23 22

3/2 /1-

2/8 /3

BL OC

UR I D

E L OC

UIN TE

BL OC

UR I D

E L OC

UIN TE

STR. GRIG

ORE ALE

XAN DRE

SCU

29640/1/1

23227/1-2/23nr.3:/20

nr.5:/21

nr.7:/1

BL OC

DE LO

CU INT

E

D+ P+

5+ M

BL OC

DE LO

CU INT

E

D+ P+

5+ M

HC 5 26

De 5 27/1

/13

A 527/1/8-10/: DRUM PROIECTAT

232 23/

1

strada propusa, pe drum de exploatare (De 527/1/13), profil propus 12m, 6m carosabil

De527/1/13

28.7 1

30.86

28. 59stra

da pro

pus a

stra da p

rop usa

BL OC

DE LO

CU INT

E

D+ P+

5+ 2E

r

- c on

for m

PU D a

pro ba

t -

BL OC

DE LO

CU INT

E

D+ P+

5+ 2E

r

- c on

for m

PU D a

pro ba

t -

BL OC

DE LO

CU INT

E

D+ P+

5+ 2E

r

- c on

for m

PU D a

pro ba

t -

BL OC

DE LO

CU INT

E

D+ P+

5+ 2E

r

- c on

for m

PU D a

pro ba

t -

C

Propunere dezvoltare urbanistica:

Zona rezidentiala, locuire colectiva si functiuni

complementare

- caracter orientativ -

BL OC

UR I D

E L OC

UIN TE

S+ P+

8E +E

r/ S +P

+3E +E

r

- c on

for m

PU Z a

pro ba

t -

alin iam

en t la

fro ntu

l

str ad

al

acces parcaj subteran

alini ame

nt la fron

tul

strad al

zona implantare suprateran - cladiri locuire colectiva si functiuni complementare - este permisa depasirea limitei de implantare cu balcoane si terase, conform legii

zona implantare subsol

acces parcaj subteran

limita de proprietate dupa cedare teren pentru domeniu public

limita de proprietate initiala, conform C.F.

limita de proprietate initiala, conform C.F.

limita de proprietate dupa cedare teren pentru domeniu public

ac ce

s a uto

si pi

eto na

l p rop

us

trafo

LE A 2

0 k V

(zo na

pr ote

cti e 1

2m )

mi n.

7,5 0

mi n.

7,5 0

N

mi n.

h/2

15, 00

3,0 0

12, 00

mi n.

h/2

15. 00

3,0 0

12, 00

26, 50

26.50 12.00

15 .0

0 6.

00

min. h/2 15.00 3.00 3.00

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. pentru S.C. ELROM INTERNATIONAL S.R.L. Timisoara, Str. G. AlexandrescuAmplasament: 17/ BUG/ 08

iulie 2008

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

02 - A

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

PUZ1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

REGLEMENTARI URBANISTICE 02 - A

Semnatura LOCUINTE COLECTIVE si FUNCTIUNI COMPLEMENTAREarh. Razvan Negrisanu

arh. D.Negrisanu/ arh. E. Filip arh. Daniela Negrisanu

P.U.Z. L O C U I N T E C O L E C T I V E SI F U N C T I U N I C O M P L E M E N T A R E - Str. Grigore Alexandrescu

statiebetoane

( in constructie )( in constructie )

Spitalul Municipal Timisoara

santier

Scara A

76

Bloc 116

Scara B

74

Bloc 110Scara B

Scara B

BLOC 112

BLOC 86

Scara A

22

Scara B Scara B

Scara B

BLOC 85 STR

. L IEG

E

Scara A

centrala termica

parcare BLOC 84

BLOC 83

BLOC 90

11

Scara B

13

STR . D

EJ

15

12

2

bazin

14

12

8

10

bar

terasa

BLOC 35

4B

4 santier

STR.LI EGE

BLOC 32 Scara A

BLOC 33

46

BLOC 37

29

Scara A

BLOC77

37

BLOC 36

31

2

STR. RASARITU LU

I

BLOC78

36

BLOC79

CALEA TORONTALULUI

Bloc 114

78

88

80

90

92

terasa

94

ST R.

FEL IX

parcare

Bloc 107 Scara A

Scara B

25

trafopost

Scara A

Scara A

BLOC 111

23

Bloc 109 Scara B

Scara C

25

Scara A

STR . O

RSOVA

21

BLOC 88 Scara B

BLOC 87Scara A

24

Scara A

26

15BLOC 89

Bloc 108Scara A

STR. ORSOVA

Bloc 76

28

Scara B

27

Bloc 74

30

BLOC 77 20

BLOC 801 3

STR . C

UG IR

Scara ABLOC 78 18

apebazinuzuale cos

decantare

bazin combustibil

96

S.C.R.E.T.I.M. S.A. R.W.E.

S.C. UNICAR SERVICE S.A.

parcare

Scara B Bloc 75 23

STR . FE

LIX

Scara A

platforma platformabeton

BLOC 7321

spalatorie auto

beton

Scara B

STR . F

ELI X

BLOC 72Scara B

19

3 STR . DEJ

1

Scara A

beton postament

postamentbeton CALE

A TO RO

NTALULUI

postament beton

km5

CALEA TORONTALULUI

Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului

17

BLOC 82 Scara A

S.C. REVARIANILO

Scara B

21

16

14

18

Scara C

Scara B

BLOC 30

BLOC 81Scara A

STR. DEJ

Scara B

23

24

platformabeton terasa

BLOC 35

Scara A

BLOC 32

parcare

BLOC 24

7

STR .CAREI

terasa

18

9

1B

1A (As )

BLOC 29

Scara A

Scara B

13

societatecomerciala22A

BLOC 28

Scara A

Scara B

15

STR. CAREI 24

Scara B

20

3-5

STR . CAREI (VECHI)

platforma betonScara C

Scara B

BLOC 71

STR. CUGIR

Scara A

16

BLOC 65

Scara B

Scara A

BLOC 25 Scara A

9 post trafo

BLOC 27

BLOC 26 7

BLOC 64Scara B 14

STR . C

UG IR

Scara C

17

Scara BBLOC 661 5

STR . F

ELI X

posttrafo

BLOC 63

Scara A

Scara B

Bloc 67 13

Scara A

Scara B

19

BLOC 19Scara A

26

BLOC 18

Scara B

28

Scara A

Scara B

centrala termica

22B

99 terasa

terasa

BLOC 175

Scara A

Bloc 62

10

scara A

Bloc 61 scara B

8

BLOC 16 Scara B 3

Scara A

3

STR. C UGIR

4

Scara A

Bloc 3

Scara B2

4A

2A

2

STR.C AREI (VECHI)

87

Gradinita nr.51

1

BLOC 12

95

parcare

BLOC 11

97

93

Bloc 34

Bloc 41

STR.LINIS TEI

1

Bloc 42

Bloc 45

st.gaze

3

4

posttrafo

Bloc 85

5

56

2

STR.TEX TILISTI

LOR

4 Bloc 44

terasa

1 3

cos

58A

58

(STR .MA

RTIR DA

N C ARP

AN)

6 Bloc 86

8 12

parcare

BLOC 10

99

Scara B

CALEA ARAD U

LU I

Scara ABLOC 9

101

Scara B Bloc 8

STR. CUGIR

1 Scara A

Scara A

Scara B

hala productie

hidrofor

hala productie RI-FI

hala productie RI-FI

RI-FI hala productie

hala productie

Bloc 68

11

Bloc 699

Scara A

Bloc 60

Scara B

6

scara BBloc 59 7

scara A

scara B

scara A

5

scara A Bloc 4

STR . C

UGI R

Bloc 5 posttrafo

terasa S.C. CATINA N.C.

ST R.

FE LIX

scara BBloc 6

scara A 3

1

Bloc 7 Scara A

Scara B

terasa Bloc 140

parcare

terasa

platfbeton

Bloc 1AB terasa

Scara B

103-105

Scara C

cabina paza

CALEA ARAD U

LU I

statie pilot laborator

Bloc 142

107

Bloc 141

107

SRT. F ELIX

cond

dispensar

spalatoriecond

cond

birouri

statie pilot hala

rez

cond cond

cond

st pomp castel

apa

cond

centrala termica

hala

cond

hala

rezervoare chimice baz

hala finisaj

birouri

cond hala finisaj

hala

hala finisaj

4B

birouri

P.C.I.

CALEA ARAD U

LU I

tesatorie

S.C. UZINA TEXTILA TIMISOARA S.A.

P.C.I. P.C.I.

rez

cond post trafo

post trafo

atelier dep.

dep.

birouri

filatura

repansat

atelier

platfbeton

beton platf

carusel mecanic

CALEA TORONTALULUI

Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului

48

CALEA ARAD U

LU I

post trafo

50

hala tesatorie

S.C. I.T.T. S.A.

52

platformabeton Terasa "Milo"

wc81

79

filatura

gang

hala

71

75

73

71A

STR. DR. GRIGORE T. POPA

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisticentrala

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

30

Bloc 1G

2

Bloc 1F1

Bloc 1B

Bloc1E

Bloc 82

9

Bloc D110

Bloc C110

Bloc 8310

Bloc 113 12

23A

ST R.

SI TA

RU LU

I

28

Bloc 991 1

Bloc 109 23

Bloc 103

16

Bloc 110

Bloc 111 25

27

Bloc A1 4

7

STR. LINISTEI4

Bloc 93 Bloc 84

Bloc 88

56 54 A ST

R. S

CU RT

A

17

Bloc 9217

48

Bloc 98

punct termic Nr.33

Bloc 96 Bloc 89

1

Bloc 87 14 Bloc 90 16

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

Bloc 94

2 Bloc 95 18

STR. TEXTILISTILOR

parcare

(S TR

. G HE

O RG

HE O

ST RO

GO VI

CH )

Bloc 100

13

Bloc 104

18

20

Bloc 10122

38

Bloc 105 24

26

13

9

8

Club S.C. U.T.T. S.A. tribune

Uzinele Textile Timisoara

S.C.PREMATEX S.R.L.

filatura

48A

tribuneteren handbal U.T.T.

S.C. PREMARTEX S.R.L.

tribune U.T.T. Teren handbal

U.T.T.

bazin

bazin statie epurare

casa pompe

bazin bazin

depozit

forja

turnatorie

beton platforma

depozit

atelier de sudura

cabinaportar 22

20

59 55-57

statie gaze

63A

63

STR.DR.GRIGORE T.POPA

terasa

14

18 terasa

16

61

14A

cabina cantar

cabinapoarta

Uzina Textila Timisoara

STR. DR. GRIGORE T. POPA

28

platforma beton 26A

24

Teren Primarie

termica posttrafo

centrala termica

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

S.C. ENERGO PETROL

30

rampa rampa

atelier reparatii auto

UTR 20Incadrare in PUG - Plan de incadrare

4810,155000

min. 962,03

1,15 locuri de parcare/ apartament CUT suprateran = maxim 2.7

mp Situatia propusa

% Situatia existenta

(mp)

Spatii verzi min. 20%

- Circulatii pietonale, auto

si parcaje max. 30%

Locuinte colective si functiuni complementare

POT = maxim 55%

max. 55%

Suprafata teren CF

max. 1443,04

max. 2645,58

0

0

0

Regim de inaltime S/D +P+4E+3Er / S/D +P+4E+2Er H max = 25.00m H max. cornisa = 15.00m

Zona im plantare -

Locuinte colective si servicii com plem

entare

Regim de inaltim

e: S/D +P+4E+3ER / S/D +P+4E+2ER

POT m axim

55%

CUT m axim

suprateran = 2,7

Hcornisa = 15.00m

H m ax = 25.00m

LI M

IT A

P R

O PR

IE TA

TE L=

H/ 2

Profil transversal parcela/ strada propusa

LI M

IT A

P R

O PR

IE TA

TE

strada propusa

L E G E N D A :

circulatie auto (prospect stradal propus)

circulatie pietonala

L E G E N D A :

limita de proprietate propusa, dupa cedare teren domeniu public

circulatie auto (prospect stradal propus)

circulatie pietonala

pista biciclete

zona rezidentiala

limita de proprietate initiala, conform CF zona locuire colectiva si servicii complementare- stabilita prin planuri urbanistice- zona servicii - stabilita prin planuri urbanistice-

zona locuire unifamiliala

zona locuire colectiva si functiuni complementare - caracter de propunere, orientativ--

teren cu destinatie speciala (unitate militara)

aliniamente si limite de implantare

zona implantare suprateran - cladiri locuire colectiva si functiuni complementare -

zona implantare subteran

accese auto propuse

LEA 20kV si zona protectie (12m de-o parte si de alta)

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM Nr. SC2009 – 2479/10.02.2009

REFERAT Privind rediscutarea documentatiei urbanistice conform Sentintei Civile nr. 1094/CA pronuntata

in sedinta publica din 17.12.2008 a Tribunalului Timiş rămasă IREVOCABILĂ

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Avand in vedere solicitarea cu nr. SC 2009 – 2479/10.02.2009, formulata de 11 consilieri

locali in baza Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, art. 39, alin. 2: „Consiliul Local se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului”

Avand in vedere solicitarea firmei SC SEDAKO GROUP SRL inregistrata cu nr. R92009

– 000110 din 10.02.2009 prin care s-au adus urmatoarele acte: • Adresa Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, Regiunea Vest nr.

255/19.01.2008 prin care se mentioneaza ca „Intrucat prin Certificatul de Urbanism nr. 4625 din 08.07.2008 eliberat de Primaria Timisoara nu s-a solicitat obtinerea avizului de mediu pentru documentatia pentru care s-a eliberat, desi prin ord. 995/2006 planurile urbanistice sunt supuse obtinerii avizului de mediu, titularul nu are obligatia de a depune documentatia spre avizare la ARPM Timisoara spre avizare. In acest context, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara nu poate emite aviz de mediu pentru care nu s-a solicitat acest lucru.

• Adresa Consiliului Judetean nr. R640/22.01.2009 prin care se precizeaza ca „nu este necesara obtinerea avizului CJT pentru Planul Urbanistic Zonal „Locuinte colective si functiuni complementare” Timisoara, str. Grigore Alexandrescu, pe terenul inscris in CF 143060 Timisoara, identificat cu nr. top A 527/1/12, intrucat nu constituie zona de interes general pentru judetul Timis si totodata prin Certificatul de Urbanism nr. 4625/08.07.2008 eliberat de Primarul Municipiului Timisoara nu s-a solicitat obtinerea acestuia.”

• Avizul SC COLTERM SA cu nr. U12-008-2568 din 25.07.2008

PROPUNEM: Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Rediscutarea documentatiei urbanistice conform Sentintei Civile nr. 1094/CA pronuntata

in sedinta publica din 17.12.2008 a Tribunalului Timiş rămasă IREVOCABILĂ prin care „Obliga paratul Primarul Municipiului Timisoara la emiterea avizului si paratul Consiliul Local al Municipiului Timisoara la emiterea unei Hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe Planul Urbanistic Zonal pentru lucrarea „Locuinte colective si functiuni complementare – Plan Urbanistic Zonal” pentru amplasamentul judetul Timis, loc. Timisoara, str. Grigore Alexandrescu (Inel IV), CF 143060 Timisoara, nr. cad. A 527/1/12”.

DIRECTOR, pt. Sef Birou, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU Arh. Loredana PALALAU

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. P.L. Dact.2 exemplare

Atasament: Mobilare.pdf

482400482400482400

482500482500482500

482600482600482600

20 59

00 20

59 00

20 59

00

20 60

00 20

60 00

20 60

00

20 61

00 20

61 00

20 61

00

10.50

8,5 0

15, 00

3,0 0

12, 00

3,00

m in. 3,00

32,50

15,00

32,50

15,00

32,50

15,00

41,98

196,52

187,27

28,24

26, 50

2,84

3,0 0

6,0 0

3,0 0

3,00

8,37 5.54

7.73 2,90

9.60

R 6.00

A527/1/11

91.80

91.81

92.17

90.68 91.47

91.22

92.72

92.30

90.99

90.96

91.43

92.13

89.70

90.95

91.35

92.13

92.11

92.15

91.83

92.23

91.85

91.87

92.08

92.10

92.21

91.54 89.24

91.90

90.26 90.25

91.30

90.96

90.48

91.77

93.88 91.77

91.86

91.74 91.75

91.92

91.3691.16

91.42

91.53

91.80

91.61

91.55

91.49

91.54

92.22

91.08

91.73

91.87

92.18

91.70 91.59

91.88

92.06

91.04

91.81

91.33

92.02

90.94

91.51

91.37

91.11

92.04

92.23 91.87

91.35

91.35

91.34

91.69

91.16

92.69

91.24

91.53

90.40

91.37

92.81

91.49

91.59

91.34

91.24

91.96

91.41

91.39

91.50

91.44

91.37

91.28

91.56

91.57

91.45

91.41

91.19

91.58

91.52

91.79

92.71

91.80 91.82

90.97

92.15 91.91

91.47

91.31

91.47

90.50

91.72

91.29

90.76

90.79

90.35

91.13

90.89

90.64 91.05

89.46

89.87

90.9690.65

89.96 90.19

91.68 90.43

90.95 91.14

90.99

90.71

91.30

168.95

nr.3

90.29

92.31

91.02

91.61

6

184.61

232 25

A527/1/7

90.56

90.74 91.16

23223/9/2

Post

Trafo

:/2

nr.1

93.71

1000

90.58

91.07

91.03 90.95

90.9290.60

90.36

90.70

90.68

90.69

90.87

91.02

90.90

20 61

00

20 61

50

20 62

00

482450

89.97

89.85

V

V

V

91.10

91.06

91.05

91.34

91.41

91.22

91.39

91.17

91.22

91.28

91.37

91.38

91.22

91.21

91.03

91.05

90.88

90.88

91.20

90.97

90.70

91.06

90.44

89.89

89.66

89.76

89.71

89.78

90.59

90.36

89.8189.83

89.78

90.01

89.95

90.45

89.86

90.01

90.39

90.61

90.66

90.63

90.74

90.98

90.74

91.08

90.67

90.94

92.18

90.70

90.74

91.20 91.05

91.15

90.91 90.44

90.21

90.48

90.24

89.87

23223/1

89.78

90.42

90.13

89.89

92.20

91.94

86.47

86.63

90.64 90.55

90.76 90.82

90.90

90.81 90.82 91.28

91.02

91.29

90.95

91.29

91.20

90.64

91.51

89.74

89.71

89.89

91.71

91.19 90.90

90.84

90.61

90.75

90.69

91.60

91.32

91.39

91.44

90.60

90.18

90.46

90.22

91.34

91.33

90.09

90.44

90.58

89.70

90.51

89.80 89.88

89.92

89.69

90.03

91.53

91.33

89.57

91.90

91.52

90.99 91.04

90.89

90.70

91.00

91.35

91.09

91.48

91.37

91.40

91.03

91.20

90.94

91.20

91.16

91.42

V 91.28

91.70 91.58

482550

482500

482450

482400

20 62

00

20 61

50

5 11

41 .60

90.42

91.59

91.72

91.75

91.59

92.88

93.19 92.30

93.00

92.22

91.06

91.62

91.14

91.21

91.47 91.57

91.47 91.53

91.59

91.61

91.15

91.28

91.72

91.32

91.13

91.11 91.66

91.09 91.70

91.26

91.02

91.8291.88

91.61 91.20

91.13

91.25

91.09

91.25

91.99

91.6591.59

91.7291.75

91.72

91.37 91.86

91.43

91.87

91.65

91.97

92.14

91.88

91.85

91.88

92.15

92.13

92.13

92.12

92.15

92.06

91.89

91.36

91.60

91.38

90.81

90.98

91.65

91.66

91.54

91.64

91.71

91.75

91.68

91.67

92.14

92.07

91.76

92.09

91.95

92.03

92.00

91.96

92.01

91.98

92.26

92.57

92.25

92.62

94.72

92.01

92.01

91.36

91.92

91.67

91.74

92.00

92.04

92.32

92.23

92.14

91.18

90.94

92.06

92.06

91.18

90.90

91.32

92.16

92.11

92.43

90.61

90.43

90.46

91.2391.23

92.76

92.05

91.30

91.16

90.81

90.42

90.60

90.41

90.29

92.05

91.72

91.82

91.63

91.62

91.56

91.47

91.53

91.54

91.54

91.36

92.0292.02

91.27

91.62

91.33

91.91

91.42

91.61

91.76

92.50

91.71

91.73

92.24

91 .55 91

.50

91 .60

91 .65

91 .70

91.6 0 91.6

5

91.5 5

91.5 0

91 .50

91 .55

91 .60

91 .65

ST R.

GR IGO

RE A

LE XA

ND RE

SC U

profil stradal propus

27.00 m

91.87

91.88 91.90

92.05

91.65

91.28

91.56

91.40

91.72

91.40

93.71

93.64

93.33 91.74

91.68

91.92

93.73

91.29

91.92

91.07

91.02

91.01

S.C. ELTREX S.R.L.

- Sediu adm inistrativ si servicii -

P+1E partial

Zona cu destinatie speciala -Unitate militara dezafectata-

S.C. MEGA GROUP

S.R.L.

Peugeot

91.93

23223/3/2/a

23223/7

23223/8/5 232 23/

8/7

232 23/

8/6

P+4E+M

P+ 1ELO

CU INT

A

UN IFA

MI LIA

LA

STR. NICOLAE TABLE

BLOC DE

LOCUINTE

P + 4E P + 2E

P+3E

P+ 5E

P+ 5E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

S+ P+

6E

S+ P+

7E +M

S+ P+

6E

S+ P+

5E

S+ P+

6E

S+ P+

5E

S+ P+

5ES+P+4E

S+P+3E

P + 4E

P + 2E

23 22

3/2 /6

23 22

3/2 /2

23 22

3/2 /1

23223/2/8

23 22

3/2 /3

23 22

3/2 /4

23 22

3/2 /7

23 22

3/2 /5

Pa rca

je

S=2500m p

Zona de im plantare

BLOCURI DE LOCUINTE

- conform PUD aprobat -

P + 7E23223/3/1

P + 4E P + 2E

P+3E

P+ 5E

P+ 5E

P+ 3E

P+ 3E

P+ 3E

S+ P+

6E

S+ P+

7E +M

S+ P+

6E

S+ P+

5E

S+ P+

6E

S+ P+

5E

S+ P+

5ES+P+4E

S+P+3E

91.33

90.59

91.37

91.51

90.46

90.44

91.34

91.03

20 61

50

91.40

91.34

90.46

90.18

90.60

91.44

89.89

90.44

89.85

89.97

482500

89.89

P + 4E

P + 2E

23 22

3/2 /6

23 22

3/2 /2

23223/2/8

23 22

3/2 /3

23 22

3/2 /4

23 22

3/2 /5

Pa rca

je

90.63

89.81

90.03

90.61 89.89

89.71

90.09

89.57

90.01

90.39

89.80

90.51

89.74

90.42

89.78

90.39

90.03

89.81

90.01

S=2500m p

P + 7E23223/3/1

S+ P+

7E +E

r

P+ 5E

+E r

23 22

3/2 /1-

2/8 /1

23 22

3/2 /1-

2/8 /2

23 22

3/3 /1/

1

23 22

3/3 /1/

2

23 22

3/3 /2/

b

23 22

3/2 /1-

2/8 /3

BL OC

UR I D

E L OC

UIN TE

BL OC

UR I D

E L OC

UIN TE

STR. GRIG

ORE ALE

XAN DRE

SCU

29640/1/1

23227/1-2/23nr.3:/20

nr.5:/21

nr.7:/1

BL OC

DE LO

CU INT

E

D+ P+

5+ M

BL OC

DE LO

CU INT

E

D+ P+

5+ M

HC 5 26

De 5 27/1

/13

A 527/1/8-10/: DRUM PROIECTAT

232 23/

1

strada propusa, pe drum de exploatare (De 527/1/13), profil propus 12m, 6m carosabil

De527/1/13

28.7 1

28. 59

stra da

pro pus

a

stra da

pro pus

a

BL OC

DE LO

CU INT

E

D+ P+

5+ 2E

r

- c on

for m

PU D a

pro ba

t -

BL OC

DE LO

CU INT

E

D+ P+

5+ 2E

r

- c on

for m

PU D a

pro ba

t -

BL OC

DE LO

CU INT

E

D+ P+

5+ 2E

r

- c on

for m

PU D a

pro ba

t -

BL OC

DE LO

CU INT

E

D+ P+

5+ 2E

r

- c on

for m

PU D a

pro ba

t -

C

Propunere dezvoltare urbanistica:

Zona rezidentiala, locuire colectiva si functiuni

complementare

BL OC

UR I D

E L OC

UIN TE

S+ P+

8E +E

r/ S +P

+3E +E

r

- c on

for m

PU Z a

pro ba

t -

alin iam

en t la

fro ntu

l

str ad

al

m in. h cladiri

acces parcaj subteran

alini ame

nt la fron

tul

strad al

zona implantare spatii verzi, circulatii auto si parcaje supraterane

zona implantare cladiri locuire colectiva si functiuni complementare

zona implantare subsol si parter

acces parcaj subteran

trafo

LE A 2

0 k V

(zo na

pr ote

cti e 1

2m )

N limita de proprietate dupa cedare

teren pentru domeniu public

limita de proprietate initiala, conform C.F.

mi n.

h/2

mi n.

h/2

m in. h cladiri

m in. h cladiri

mi n.

h/2

ac ce

s a uto

si pi

eto na

l p rop

us

Zona studiata in PUZ C.F. nr. 143060 Timisoara nr. cad. A527/1/12 S teren conform CF = 5.000 mp S teren dupa cedare drum = 4.810,15mp

POT propus = max. 55% CUT suprateran = max. 2,7

Regim de inaltime: S/D+P+4E+3Er / S/D+P+4E+2Er Hmax 25m Hcornisa max = 15.00m

limita de proprietate initiala, conform C.F.

limita de proprietate dupa cedare teren pentru domeniu public

8,5 0

15, 00

3,0 0

12, 00

8,5 0

15, 00

3,0 0

12, 00

26, 50

26, 50

26, 50

26.50 12.00

15 .0

0 6.

00

8.50 15.00 3.00

5,35

3.00

S.C. SEDAKO GROUP S.R.L. pentru S.C. ELROM INTERNATIONAL S.R.L. Timisoara, Str. G. AlexandrescuAmplasament: 17/ BUG/ 08

iulie 2008

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

05 - A

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

PUZ1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

PROPUNERE MOBILARE URBANISTICA

Semnatura LOCUINTE COLECTIVE si FUNCTIUNI COMPLEMENTAREarh. Razvan Negrisanu

arh. D.Negrisanu/ arh. E. Filip arh. Daniela Negrisanu

Locuinte colective si servicii

com plem

entare - Corp 1

S/D +P+4E+3ER

Hcornisa = 15.00m

H m ax = 25.00m

P.U.Z. L O C U I N T E C O L E C T I V E SI F U N C T I U N I C O M P L E M E N T A R E - Str. Grigore Alexandrescu

statiebetoane

( in constructie )( in constructie )

Spitalul Municipal Timisoara

santier

Scara A

76

Bloc 116

Scara B

74

Bloc 110Scara B

Scara B

BLOC 112

BLOC 86

Scara A

22

Scara B Scara B

Scara B

BLOC 85 STR

. L IEG

E

Scara A

centrala termica

parcare BLOC 84

BLOC 83

BLOC 90

11

Scara B

13

STR . D

EJ

15

12

2

bazin

14

12

8

10

bar

terasa

BLOC 35

4B

4 santier

STR.LI EGE

BLOC 32 Scara A

BLOC 33

46

BLOC 37

29

Scara A

BLOC77

37

BLOC 36

31

2

STR. RASARITU LU

I

BLOC78

36

BLOC79

CALEA TORONTALULUI

Bloc 114

78

88

80

90

92

terasa

94

ST R.

FEL IX

parcare

Bloc 107 Scara A

Scara B

25

trafopost

Scara A

Scara A

BLOC 111

23

Bloc 109 Scara B

Scara C

25

Scara A

STR . O

RSOVA

21

BLOC 88 Scara B

BLOC 87Scara A

24

Scara A

26

15BLOC 89

Bloc 108Scara A

STR. ORSOVA

Bloc 76

28

Scara B

27

Bloc 74

30

BLOC 77 20

BLOC 801 3

STR . C

UG IR

Scara ABLOC 78 18

apebazinuzuale cos

decantare

bazin combustibil

96

S.C.R.E.T.I.M. S.A. R.W.E.

S.C. UNICAR SERVICE S.A.

parcare

Scara B Bloc 75 23

STR . FE

LIX

Scara A

platforma platformabeton

BLOC 7321

spalatorie auto

beton

Scara B

STR . F

ELI X

BLOC 72Scara B

19

3 STR . DEJ

1

Scara A

beton postament

postamentbeton CALE

A TO RO

NTALULUI

postament beton

km5

CALEA TORONTALULUI

Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului

17

BLOC 82 Scara A

S.C. REVARIANILO

Scara B

21

16

14

18

Scara C

Scara B

BLOC 30

BLOC 81Scara A

STR. DEJ

Scara B

23

24

platformabeton terasa

BLOC 35

Scara A

BLOC 32

parcare

BLOC 24

7

STR .CAREI

terasa

18

9

1B

1A (As )

BLOC 29

Scara A

Scara B

13

societatecomerciala22A

BLOC 28

Scara A

Scara B

15

STR. CAREI 24

Scara B

20

3-5

STR . CAREI (VECHI)

platforma betonScara C

Scara B

BLOC 71

STR. CUGIR

Scara A

16

BLOC 65

Scara B

Scara A

BLOC 25 Scara A

9 post trafo

BLOC 27

BLOC 26 7

BLOC 64Scara B 14

STR . C

UG IR

Scara C

17

Scara BBLOC 661 5

STR . F

ELI X

posttrafo

BLOC 63

Scara A

Scara B

Bloc 67 13

Scara A

Scara B

19

BLOC 19Scara A

26

BLOC 18

Scara B

28

Scara A

Scara B

centrala termica

22B

99 terasa

terasa

BLOC 175

Scara A

Bloc 62

10

scara A

Bloc 61 scara B

8

BLOC 16 Scara B 3

Scara A

3

STR. C UGIR

4

Scara A

Bloc 3

Scara B2

4A

2A

2

STR.C AREI (VECHI)

87

Gradinita nr.51

1

BLOC 12

95

parcare

BLOC 11

97

93

Bloc 34

Bloc 41

STR.LINIS TEI

1

Bloc 42

Bloc 45

st.gaze

3

4

posttrafo

Bloc 85

5

56

2

STR.TEX TILISTI

LOR

4 Bloc 44

terasa

1 3

cos

58A

58

(STR .MA

RTIR DA

N C ARP

AN)

6 Bloc 86

8 12

parcare

BLOC 10

99

Scara B

CALEA ARAD U

LU I

Scara ABLOC 9

101

Scara B Bloc 8

STR. CUGIR

1 Scara A

Scara A

Scara B

hala productie

hidrofor

hala productie RI-FI

hala productie RI-FI

RI-FI hala productie

hala productie

Bloc 68

11

Bloc 699

Scara A

Bloc 60

Scara B

6

scara BBloc 59 7

scara A

scara B

scara A

5

scara A Bloc 4

STR . C

UGI R

Bloc 5 posttrafo

terasa S.C. CATINA N.C.

ST R.

FE LIX

scara BBloc 6

scara A 3

1

Bloc 7 Scara A

Scara B

terasa Bloc 140

parcare

terasa

platfbeton

Bloc 1AB terasa

Scara B

103-105

Scara C

cabina paza

CALEA ARAD U

LU I

statie pilot laborator

Bloc 142

107

Bloc 141

107

SRT. F ELIX

cond

dispensar

spalatoriecond

cond

birouri

statie pilot hala

rez

cond cond

cond

st pomp castel

apa

cond

centrala termica

hala

cond

hala

rezervoare chimice baz

hala finisaj

birouri

cond hala finisaj

hala

hala finisaj

4B

birouri

P.C.I.

CALEA ARAD U

LU I

tesatorie

S.C. UZINA TEXTILA TIMISOARA S.A.

P.C.I. P.C.I.

rez

cond post trafo

post trafo

atelier dep.

dep.

birouri

filatura

repansat

atelier

platfbeton

beton platf

carusel mecanic

CALEA TORONTALULUI

Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului

48

CALEA ARAD U

LU I

post trafo

50

hala tesatorie

S.C. I.T.T. S.A.

52

platformabeton Terasa "Milo"

wc81

79

filatura

gang

hala

71

75

73

71A

STR. DR. GRIGORE T. POPA

32

Camin de nefamilisti

34

Camin de nefamilisticentrala

platforma beton

U.T.T.

U.T.T.

30

Bloc 1G

2

Bloc 1F1

Bloc 1B

Bloc1E

Bloc 82

9

Bloc D110

Bloc C110

Bloc 8310

Bloc 113 12

23A

ST R.

SI TA

RU LU

I

28

Bloc 991 1

Bloc 109 23

Bloc 103

16

Bloc 110

Bloc 111 25

27

Bloc A1 4

7

STR. LINISTEI4

Bloc 93 Bloc 84

Bloc 88

56 54 A ST

R. S

CU RT

A

17

Bloc 9217

48

Bloc 98

punct termic Nr.33

Bloc 96 Bloc 89

1

Bloc 87 14 Bloc 90 16

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

Bloc 94

2 Bloc 95 18

STR. TEXTILISTILOR

parcare

(S TR

. G HE

O RG

HE O

ST RO

GO VI

CH )

Bloc 100

13

Bloc 104

18

20

Bloc 10122

38

Bloc 105 24

26

13

9

8

Club S.C. U.T.T. S.A. tribune

Uzinele Textile Timisoara

S.C.PREMATEX S.R.L.

filatura

48A

tribuneteren handbal U.T.T.

S.C. PREMARTEX S.R.L.

tribune U.T.T. Teren handbal

U.T.T.

bazin

bazin statie epurare

casa pompe

bazin bazin

depozit

forja

turnatorie

beton platforma

depozit

atelier de sudura

cabinaportar 22

20

59 55-57

statie gaze

63A

63

STR.DR.GRIGORE T.POPA

terasa

14

18 terasa

16

61

14A

cabina cantar

cabinapoarta

Uzina Textila Timisoara

STR. DR. GRIGORE T. POPA

28

platforma beton 26A

24

Teren Primarie

termica posttrafo

centrala termica

birouri

S.C. CIM VEST ARAD

S.C. ENERGO PETROL

30

rampa rampa

atelier reparatii auto

UTR 20Incadrare in PUG - Plan de incadrare

Locuinte colective si servicii

com plem

entare - Corp 2

S/D +P+4E+2ER

Hcornisa = 15.00m

H m ax = 22.00m

Locuinte colective si servicii

com plem

entare - Corp 3

S/D +P+4E+2ER

Hcornisa = 15.00m

H m ax = 22.00m

Locuinte colective si servicii

com plem

entare - Corp 4

S/D +P+4E+2ER

Hcornisa = 15.00m

H m ax = 22.00m

LI M

IT A

P R

O PR

IE TA

TE L=

H/ 2

Profil transversal parcela/ strada propusa

LI M

IT A

P R

O PR

IE TA

TE

strada propusa

Indici cladiri propuse:

Suprafata desfasurata supraterana: max. 12.987 mp Suprafata subterana estimata: ~ 4.700 mp

Numar de apartamente estimat: ~ 120 apartam. Suprafata estimata de spatii comerciale: ~ 140 mp

Numar estimat parcaje subsol: ~143 locuri

- pentru apartamente: 139 locuri parcare - pentru functiuni complementare: 4 locuri parcare

L E G E N D A :

circulatie auto (prospect stradal propus)

circulatie pietonala

L E G E N D A :

limita de proprietate propusa, dupa cedare teren domeniu public

circulatie auto (prospect stradal propus)

circulatie pietonala

pista biciclete

zona rezidentiala

limita de proprietate initiala, conform CF zona locuire colectiva si servicii complementare- stabilita prin planuri urbanistice- zona servicii - stabilita prin planuri urbanistice-

zona locuire unifamiliala

zona locuire colectiva si functiuni complementare - caracter de propunere, orientativ--

teren cu destinatie speciala (unitate militara)

aliniamente si limite de implantare

zona implantare suprateran - cladiri locuire colectiva si functiuni complementare -

zona implantare subteran

accese auto propuse

LEA 20kV si zona protectie (12m de-o parte si de alta)

4810,155000

min. 962,03

1,15 locuri de parcare/ apartament CUT suprateran = maxim 2.7

mp Situatia propusa

% Situatia existenta

(mp)

Spatii verzi min. 20%

- Circulatii pietonale, auto

si parcaje max. 30%

Locuinte colective si functiuni complementare

POT = maxim 55%

max. 55%

Suprafata teren CF

max. 1443,04

max. 2645,58

0

0

0

Regim de inaltime S/D +P+4E+3Er / S/D +P+4E+2Er H max = 25.00m H max. cornisa = 15.00m