keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 124/31.03.2020 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara"

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 124/31.03.2020
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2020 - 6401/11.03.2020 de aprobare a proiectului de hotarâre, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-6402 din data de 11.03.2020 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa SC2020-6402 din data de 12.03.2020 de la Direcţia Economică;
Având in vedere avizul Serviciului Juridic SC2020-6402/16.03.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020 - 6402/11.03.2020;
Având in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societaţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 274 din data de 22.05.2018- privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. 4 lit. d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) şi art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 274/2018 prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara" conform Anexei 1 "Indicatori tehnico-economici la faza PT" si Anexei 2 "Descrierea investitiei", in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1.


Art.2: Celelalte articole raman neschimbate.


Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se incredinţeaza Directia Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.


Art.4: Prezenta hotarâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Reţele de Utilitaţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitaţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 la HCL nr. DESCRIEREA INVESTITIEI 1. DATE GENERALE DENUMIRE PROIECT: Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara AMPLASAMENT: Municipiul Timisoara, str. Cosminului 42 TITULARUL INVESTITIEI: Primaria Municipiului Timisoara Bdul-ul C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTITIEI: Scoala Generala nr.25 din Timisoara NUMAR PROIECT: 148/2014 2. DATE TEHNICE: Regim de inaltime: Psi P inalt Suprafata construita 1855,38 mp 3. INDICATORI VALORICI: Valoarea totala a investitiei conform devizului general, inclusiv TVA = 8.977,67128 mii lei din care C+M = 7.646,26853 mii lei 4. DESCRIEREA INVESTITIEI Se propune construirea unei Sali de sport dotata cu gradene pentru spectatori dedicata activitatilor sportive interioare, a unor vestiare si incaperi de depozitare precum si a unui teren de sport pentru activitati sportive exterioare. Corpul salii de sport are dimensiunea in plan 31.00x46.50m si inaltimea libera de 7.00m. Peretii perimtrali ai salii de sport sunt din panouri sandwich 15 cm grosime cu miez de spuma poliuretanica si fete din tabla de aluminiu amprentata vopsita electrostatic. Panourile se dispun orizontal cu fixare mecanica pe o structura intermediara autoportanta din tevi de otel de 100 mm X 150 mm gr 2 mm. Structura metalica intermediara este fixata de grinda-soclu si de grinda metalica superioara. Structura metalica intermediara este realizata prin sudura, grunduita si vopsita cu vopsele pentru metal.In peretii perimtrali s-au prevazut goluri de usi pentru acces

persoane si goluri pentru ferestre necesare iluminarii naturale si a ventilatiei naturale. Tamplariile precizate sunt din PVC cu foi de geam termopan clar. La partea superioara s-a prevazut o zona de iluminare naturala a salii prin realizarea unui bandou continuu transparent realizat din placi de policarbonat translucid cu 25 mm grosime. Invelitoarea salii s-a proiectat ca un acoperis plan in 4 ape compus din foi de tabla cutata zincata, termoizolatie din saltele rigide de vata bazaltica 15 cm grosime si folie hidroizolatie tip SIKA. Acoperisul este prevazut cu un luminator longitudinal. Apele pluviale de pe acoperisul superior sunt colectate prin sifoane de terasa si directionate prin coloane de canalizare spre colectorul urban, proiectate adiacente peretilor salii. Apele pluviale de pe acoperisul inclinat, repsectiv preluate si transmise de placile de policarbonat sunt preluate prin intermediul unor jgheaburi metalice perimetrale in sectiune patrata avand sectiunea de 15x15 cm si directionate prin burlane metalice avand sectiunea de 13x13 cm spre spatiile verzi exterioare. Peretii salii de sport perimetrali suprafetei de joc sunt finisati pana la inaltimea de 2 m cu un finisaj proiectat sa elimine pericolul de acidentare al utilizatorilor constand in panouri pe suport din placaj lemnos compus cu strat din spuma poliuretanica cu densitate redusa ( tip burete) camasuit cu folie PVC elastica. Suprafata de joc este separata de zona gradenelor printr-un perete tip mantinela cu H=1.10m realizat din schelet metalic si panouri amortizoare spre terenul de sport si placi gips carton spre gradene. Gradenele sunt echipate cu 180 de scaune in pvc montate pe zona de sedere a acestora. Tavanul salii de sport aflat la inaltimea de 7 m fata de suprafata de joc consta intr-o plasa de protectie a instalatiilor pozate in inaltimea structurii metalice, cu referire speciala la corpurile de iluminat ale salii. Gradenele sunt relizate din beton armat sub forma unor diafragme longitudinale continui cu placi de beton la partea superioara. In sens transversal se vor prevedea cadre in trepte la interax de circa 6.00m. Fundatiile se vor realiza sub forma de fundatii continui cu descarcari pe reazeme izolate. Corpurile de legatura (cu functiuni de vestiare si camere de depozitare), in regim parter sunt proiectate cu fundatii continue din beton armat sub zidarie portanta cu samburi din beton armat. Zidaria portanta este din blocuri ceramice 30 cm grosime, prevazuta cu centuri si placa din beton armat peste parter. Peretii de compartimentare sunt din zidarie de 15 cm grosime. Finisajele interioare constau in pardoseli din placi din piatra artificiala antiderapanta si placaje pe pereti din placi ceramice. Partial peretii interiori sunt finisati cu vopsele lavabile antibacteriene. Tavanele sunt finisate cu zugraveli lavabile antibacteriene. Tamplariile interioare sunt cu usi cu toc din lemn si foi mobile din panouri celulare, partial din tamplarie din PVC cu foi de geam securizat antisoc. Finisajele exterioare sunt cu vopsele decorative aplicate pe termosistem din polistiren expandat 10 cm grosime. Acoperisul terasa este prevazut cu temoizolatie din polistiren extrudat 20 cm grosime si hidroizolatie cu membrane bituminoase in

doua straturi. Aticele din zidarie din blocuri ceramice 15 cm grosime sunt termoizolate , hidroizolate si sunt prevazute cu glafuri de protectie. Protectia hidroizolatiei la terasa semicirculabila se realizeaza cu pietris margaritar gr 5cm. Colectarea apelor pluviale se realizeaza cu sifoane de terasa spre coloane de canalizare si apoi spre reteaua colectoare urbana. Obiectul/obiectele conexe identificate: teren de joaca pentru copii clasele I-IV, dalaj principal decorativ, alei, trotuare perimetrale, alee carosabila, platforma ecologica, imprejmuire, instalatii electrice exterioare - iluminat exterior. PROIECTANT SC Atelierul ARHITEXT SRL alu fil

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL nr. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PT DENUMIRE PROIECT: Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara AMPLASAMENT: Municipiul Timisoara, str. Cosminului 42 TITULARUL INVESTITIEI: Primaria Municipiului Timisoara Bdul-ul C.D.Loga, nr. 1 BENEFICIARUL INVESTITIEI: Scoala Generala nr.25 din Timisoara NUMAR PROIECT: 148/2014 DATE TEHNICE: Regim de inaltime P si P inalt Suprafata construita = 1855,38 mp INDICATORI VALORICI: Valoarea totala a investitiei conform devizului general, inclusiv TVA = 8.977,67128 mii lei din care C+M = 7.646,26853 mii lei PROIECTANT SC Atelierul ARHITEXT SRL" ţ | |