keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

205/21.07.1998 privind privind incredintarea unor activitatiin vederea executarii de catre aparatul executiv pe perioada vacantei de vara a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

21.07.1998

... vedere Referatul Primarului Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

102/28.04.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru suprafata de teren cuprinsa intre strazile Calea Bogdanestilor, str. Barzava si str.Taborului

28.04.1998

... Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administratie locala,juridica...

Consiliul Local Timișoara

8/29.01.1998 privind stabilirea unui impozit forfetar trimestrial si a nivelurilor valorice minime pentru veniturile provenite din chirii

29.01.1998

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert siComisiei pentru administratie locala, juridica...

Consiliul Local Timișoara

41/17.03.1998 privind privind concesionarea unor bunuri catre S.C."ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" S.A. Timisoara, incheierea contractelor de prestari servicii si a contractului de incredintare directa a serviciilor de reparatii si intretineri.

17.03.1998

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului...

Consiliul Local Timișoara

202/21.07.1998 privind concesionarea suprafetei de 77,00 mp. teren pentru amplasarea unei statii de reglare gaze naturale

21.07.1998

... Adresa Nr.121/15.06.1998 a Oficiului Parohial Reformat Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

204/21.07.1998 privind concesionarea catre Camera de Comert,Industrie si Agricultura Timisoara a unui teren situat intre strada Eroilor, 1 Decembrie si Aleea Sportivilor,pentru construirea unui centru expozitional

21.07.1998

..., economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica...

Consiliul Local Timișoara

280/24.11.1998 privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in municipiul Timisoara

24.11.1998

..., buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

17/17.02.1998 privind privind autorizarea activitatii de comert stradal pe pe raza municipiului Timisoara

17.02.1998

..., prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

146/09.06.1998 privind modificarea si completarea Contractului de inchiriere pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.34/02.03.1998

09.06.1998

... Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0986754/25.05.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe...

Consiliul Local Timișoara

34/02.03.1998 privind utilizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

02.03.1998

... din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

203/21.07.1998 privind concesionarea unor bunuri catre S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Timisoara, incheierea contractelor de prestari servicii si a contractului de incredintare directa a serviciilor de reparatii si intretineri

21.07.1998

... studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din...

Consiliul Local Timișoara

61/31.03.1998 privind inchiderea unor carti funciare si pentru intocmirea (deschiderea) unei carti funciare noi

31.03.1998

... studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie...

Consiliul Local Timișoara

43/17.03.1998 privind organizarea pasunatului si stabilirea taxei de pasunat pe pasunea proprietatea Primariei Municipiului Timisoara

17.03.1998

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...