keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

233/27.10.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1998

27.10.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 233/27.10.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1998 27.10.1998 Hotararea Consiliului Local 233/27.10.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1998 Consiliul Local al Municipiului Timisoara...
... Avand in vedere Referatul nr.SC09813238/20.10.1998 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere Adresa nr.12697/07.10.1998 a Ministerului de Finante privind suplimentarea transferurilor de la bugetului de stat...

Consiliul Local Timișoara

195/21.07.1998 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1998

21.07.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 195/21.07.1998 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1998 21.07.1998 Hotararea Consiliului Local 195/21.07.1998 privind privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1998 Consiliul...
... Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0989235/16.07.1997 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1998; Avand in vedere adresa Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

218/22.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara pe anul 1998

22.09.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 218/22.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara pe anul 1998 22.09.1998 Hotararea Consiliului Local 218/22.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei...
... municipiului Timisoara pe anul 1998 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09811818/17.09.1998 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere Adresa nr.70860/21.09.1998 a Administratiei...

Consiliul Local Timișoara

212/08.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara pe anul 1998

08.09.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 212/08.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara pe anul 1998 08.09.1998 Hotararea Consiliului Local 212/08.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei...
... municipiului Timisoara pe anul 1998 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09811102/01.09.1998 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; In conformitate cu Legea nr.72/1996 privind Finantele publice...

Consiliul Local Timișoara

255/27.10.1998 privind privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care vor primi subventii de la bugetul local

27.10.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 255/27.10.1998 privind privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care vor primi subventii de la bugetul local 27.10.1998 Hotararea Consiliului Local 255/27.10.1998...
... privind privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care vor primi subventii de la bugetul local Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09812360/30.09.1998 al Serviciului...

Consiliul Local Timișoara

1/13.01.1998 privind privind aprobarea bugetului rectificat si a contului de incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pe anul 1997

13.01.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 1/13.01.1998 privind privind aprobarea bugetului rectificat si a contului de incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pe anul 1997 13.01.1998 Hotararea Consiliului Local 1...
.../13.01.1998 privind privind aprobarea bugetului rectificat si a contului de incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pe anul 1997 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Adresa nr.9669...

Consiliul Local Timișoara

55/17.03.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 si a contuluide incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al Municipiului Timisoara pe anul 1997

17.03.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 55/17.03.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 si a contuluide incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al Municipiului Timisoara pe anul 1997 17.03.1998 Hotararea Consiliului Local...
... 55/17.03.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 si a contuluide incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al Municipiului Timisoara pe anul 1997 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul...

Consiliul Local Timișoara

114/28.04.1998 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la "FESTIVALUL TIMISOARA MUZICALA"

28.04.1998

... privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la "FESTIVALUL TIMISOARA MUZICALA" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul nr.SC0984945/14.04.1998 al Biroului Buget din cadrul...
... Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

175/30.06.1998 privind acordareaunorinlesnirilamijloacelede transport in comun pentru pensionarii din municipiul Timisoara

30.06.1998

... acordareaunorinlesnirilamijloacelede transport in comun pentru pensionarii din municipiul Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0985526/11.15.1998 al Directiei EconomiceBirou Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand...
... in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In...

Consiliul Local Timișoara

217/08.09.1998 privind privind alocarea unei sume de bani necesare Actiunii de disciplinare a traficului rutier pe raza Municipiului Timisoara

08.09.1998

... municipiului Timisoara, prin care se propune disponibilizarea de la bugetul local capitolul 72.02 "Alte actiuni" a sumei de 20.000.000 (doua zeci milioane) lei pentru editarea si difuzarea materialelor necesare actiunii de disciplinare a traficului...
... rutier pe raza Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

76/31.03.1998 privind privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Competitiei "Cupa Municipiului Timisoara la Minifotbal"

31.03.1998

... Nr.SCO982251/23.03.1998 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate...
... Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local alMunicipiului Timisoara in calitate de coorganizator la competitia "Cupa Municipiului Timisoara la Minifotbal".Art.2: Se aproba alocarea sumei de 6.000.000,00 lei din bugetul Local, Cap.59.02 "Cultura...

Consiliul Local Timișoara

226/22.09.1998 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la Festivalul de Dramaturgie Romaneasca

22.09.1998

... Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant,turism, cultura si sport din...
... publica localarepublicata; HOTARASTE Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Festivalului de Dramaturgie Romaneasca. Art.2:Se aproba alocarea sumei de 15.000.000 lei din bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

137/19.05.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Festivalului International de Diaporame "FOTOSON" 1998

19.05.1998

.../18.05.1998 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant,turism, cultura si...
... aproba alocarea sumei de 5.000.000 lei din bugetul local, Cap.59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", pentru organizarea festivalului. Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei...

Consiliul Local Timișoara

7/13.01.1998 privind achizitionarea si darea in folosinta a unor aparate de telefon mobile

13.01.1998

... mobile Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul intocmit de Domnul consilier Rusu Mihai; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare...
... si 3 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata; HOTARASTE Art.1: Se aproba suma de bani din bugetul local , necesara pentru achizitionarea a 10 aparate de telefon mobile care vor fi inregistrate in...

Consiliul Local Timișoara

52/17.03.1998 privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la Festivalul International Studentesc de Arta "STUDENTFEST" Timisoara 1998

17.03.1998

... Referatul Nr.SCO983138/10.03.1998 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administratie locala, juridica...
... alMunicipiului Timisoara in calitate de coorganizator la Festivalul International Studentesc de Arta "STUDENTFEST" Timisoara 1998. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 10.000.000,00 lei din bugetul Local, Cap.59.02 "Cultura, religie si alte actiuni...

Consiliul Local Timișoara

211/21.07.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la Concertul Formatiei PHOENIX

21.07.1998

... participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la Concertul Formatiei PHOENIX Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0989307/20.07.1998 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului...
... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant,turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului...

Consiliul Local Timișoara

215/08.09.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoaraincalitatedeorganizatoral"Rugii Timisoarei"

08.09.1998

... Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant,turism, cultura si sport din cadrul...
... lei din bugetul local, Cap. 59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", pentru organizarea acestei manifestari, conform "Programului" si a "Devizului estimativ", care constituie parti integrante din prezenta...

Consiliul Local Timișoara

231/06.10.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Simpozionului International "Identitatea Culturala a Romanilor" Editia a VIIa

06.10.1998

... Avand in vedere Referatul nr.SC09812219/28.09.1998 al Serviciului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere Solicitarea Asociatiei "Astra Romana" cu nr.SCO9811732/16.09.1998; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii...
..., prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant,turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e),si...

Consiliul Local Timișoara

278/24.11.1998 privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al evenimentului "Ziua timisoreana a nonviolentei in familie", Editia a IIa

24.11.1998

... vedere Referatul nr. SC09812790/08.10.1997 al Directiei EconomicedincadrulPrimariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu...
... cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestari se va realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii. Art.3:Cuaducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei...

Consiliul Local Timișoara

187/30.06.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la desfasurarea "FESTIVALULUI INIMILOR" editia a IXa 1998

30.06.1998

.../09.06.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism...
.... Art.2: Se aproba alocarea sumei de 10.000.000 lei din bugetul local, Cap. 59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret" pentru organizarea Festivalului International de Folclor. Justificarea si decontarea...

Consiliul Local Timișoara

150/09.06.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Forumului Organizatiilor Neguvernamentale din Judetul Timis

09.06.1998

.../02.06.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant...
... Judetul Timis. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 5.000.000 lei din bugetul local, Cap. 59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret" pentru organizarea actiunii. Justificarea si decontarea cheltuielilor...

Consiliul Local Timișoara

116/28.04.1998 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al concursului international de calarie "CUPA ORASULUI TIMISOARA"

28.04.1998

... referatul nr.SC0984726/09.04.1998 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate...
... Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.4:Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Economice; Directiei Tehnice; Directiei de Urbanism; Directiei Relatii Comunicare; Biroului Corp...

Consiliul Local Timișoara

48/17.03.1998 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Dezvoltarea retelelor de alimentare si distributie cu gaze naturale in zone mari de locuinte din Municipiul Timisoara" Zona Circumvalatiunii I

17.03.1998

... Anexa nr. 17 si 18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru...
... face in proportie de 75% din fondurile bugetului de stat si 25% din surse proprii. Art.3:Cuaducerea laindeplinire aprezenteihotarari se incredinteaza Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.4: Prezenta hotarare se comunica...

Consiliul Local Timișoara

51/17.03.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Festivalului National pentru Teatru in Limba Engleza pentru Adolescenti T4T

17.03.1998

... vedere Referatul Nr.SCO982151/19.02.1998 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu...
... pentru Teatru in Limba Engleza pentru Adolescenti T4T. Art.2:Se aproba alocarea sumei de 2.000.000,00 lei din bugetul Local, Cap.59.02 "Cultura, religie sialte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", pentru organizarea festivalului...

Consiliul Local Timișoara

46/17.03.1998 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Dezvoltarea retelelor de alimentare si distributie cu gaze naturale in zone mari de locuinte din Municipiul Timisoara" Zona VacarescuPlatanilor

17.03.1998

... Anexa nr. 17 si 18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru...
... face in proportie de 75% din fondurile bugetului de stat si 25% din surse proprii. Art.3:Cuaducerea laindeplinire aprezenteihotarari se incredinteaza Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.4: Prezenta hotarare se comunica...