keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

263/30.06.2009 privind aprobarea soluţiei de principiu a P.U.Z. Malurile Canalului Bega şi zona sa de influenţă şi prelungirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega până la aprobare finală P.U.Z.

30.06.2009

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

320/15.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Calea Buziaşului, nr. 126, Timişoara

15.06.2018

... financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.  Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în...

Consiliul Local Timișoara

406/25.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 430926, Timişoara

25.07.2019

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

463/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE, BIROURI, PARCAJE ŞI PRODUCŢIE", extravilan municipiul Timişoara, zona Freidorf, judeţul Timiş, CF nr. 414113 Timişoara

09.09.2019

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

101/12.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă mixtă", str. Mareşal Constantin Prezan - Mureş - Florin Medeleţ, Timişoara

12.03.2019

... Avizul Serviciului Juridic din data de 25.02.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-000146/12.02.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.  Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de...

Consiliul Local Timișoara

337/29.07.2008 privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei (ron) pe sursa, existente în sold la 31.12.2007

29.07.2008

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine...

Consiliul Local Timișoara

277/22.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare" strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara

22.05.2018

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

19/26.01.2010 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2010, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al Municipiului Timişoara

26.01.2010

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2010 - 847/14.01.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...

Consiliul Local Timișoara

185/15.04.2014 privind aprobarea evaluării terenurilor atestate în domeniul public al Municipiului Timişoara conform Hotărârii Guvernului nr. 1016/ 2005, precum şi înregistrarea în contabilitate a valorii terenurilor evaluate conform Anexei

15.04.2014

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

61/25.02.2014 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2014, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara

25.02.2014

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2014-2867 / 05.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

49/01.03.2011 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2011, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara

01.03.2011

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2011- 2396 din data de 07.02.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...

Consiliul Local Timișoara

129/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara

31.03.2020

... presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.  Autorizarea...

Consiliul Local Timișoara

154/21.12.2004 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome APĂ ŞI CANAL AQUATIM Timişoara , a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Timişoara, ce asigură alimentarea cu apă şi canalizarea oraşului

21.12.2004

... oraşului Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

115/24.03.2009 privind aprobarea Listelor de priorităţi pentru anul 2009, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara

24.03.2009

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 4895/12.03.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...

Consiliul Local Timișoara

45/28.02.2006 privind aprobarea listelor de prioritati pentru anul 2006, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara

28.02.2006

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 -1157/20.01.2006, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

175/11.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timişoara

11.04.2019

... Municipiului Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-003477/09.03.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...

Consiliul Local Timișoara

124/30.03.2010 privind aprobarea Studiului de fundamentare privind caracterul natural şi peisagistic al Municipiului Timişoara

30.03.2010

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice...

Consiliul Local Timișoara

192/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timişoara şi Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei "Excelsior"

15.11.2016

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2016-27034/04.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - Domnul Nicolae ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

316/26.06.2014 privind aprobarea reevaluării activelor fixe de natura domeniului public, date în administrare si folosintă către AQUATIM SA

26.06.2014

... ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...

Consiliul Local Timișoara

251/27.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara"

27.06.2017

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2017-15658 din 26.06.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de iluminat public. - lucrările de modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public se vor executa din fonduri europene sau din fondurile bugetului local în funcţie de priorităţi. Organizarea...