keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 49/01.03.2011 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2011, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara

01.03.2011

Hotararea Consiliului Local 49/01.03.2011
privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2011, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 2396 din data de 07.02.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi Hotărârea Consiliului Local nr. 372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
În baza prevederilor art.36 alin. (2) lit .d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă listele de priorităţi pe anul 2011, întocmite pe categorii de persoane îndreptăţite care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara, după cum urmează:
- Listă tineri căsătoriţi - 1849 persoane/familii,
- Listă crescuţi la casa copilului - 331 persoane/familii,
- Listă pensionari - 228 persoane/familii,
- Listă evacuaţi - 799 persoane/familii,
- Listă cazuri sociale - 2620 persoane/familii.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Comisia pentru repartizarea locuinţelor şi Serviciul Locuinţe din cadrul Direcţiei Patrimoniu a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnică;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Locuinţe;
- Comisiei pentru repartizarea locuinţelor;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: IC_2011.pdf

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

8 32 401 ROTH LAURA DO693-6407 25/02/1993

10 28 382 BIRGAUANU SZUSZANA DO695-3884 26/10/1995

12 26 383 IUHAS AUREL DO696-410 15/02/1996

6 30 364 LACATIS DUMITRU SORIN DO694-3114 22/08/1994

5 30 355 PUICA DANIELA DO694-427 18/02/1994

7 28 356 BIRIS TEODORA DO695-1003 24/02/1995

7 28 357 DEACONU STEFAN DO695-3984 08/11/1995

6 28 348 ENCIU CONSTANTIN DO695-2145 17/04/1995

6 28 349 GHITA NICOLAE DO695-2995 13/07/1995

8 26 3410 MIHAI DOMNITA DO696-367 13/02/1996

8 26 3411 MIHALI IONEL DO696-683 07/03/1996

8 26 3412 SERBAN IOAN DO696-1274 27/05/1996

10 24 3413 TIMIS LAURENTIU D0797-2531 10/07/1997

12 22 3414 CSANKOVSZKY MARIA LUMINITA DO798-2857 18/08/1998

12 22 3415 PUPIN MIRCEA DO698-1479 08/12/1998

9 24 3316 TUSER CONSTANTIN DO697-1121 07/05/1997

9 24 3317 BUTURA TIBERIU DO697-2221 25/11/1997

2 30 3218 MARINCEU CRISTINA DO694-396 16/02/1994

8 24 3219 SABO VIOREL DO697-42 14/01/1997

10 22 3220 CSISZEC CRISTINA DO698-391 09/04/1998

3 28 3121 COLOMAN CLAUDIA DO695-358 03/02/1995

5 26 3122 CONSTANTIN NICOLAE DO696-429 24/02/1996

5 26 3123 LUPUL IOAN DO696-430 24/02/1996

9 22 3124 TICO CLAUDIU D0698-1306 30/10/1998

13 18 3125 PATACHE MARIANA D82002-340 08/10/2000

2 28 3026 KACSO ELISABETA DO695-989 24/02/1995

2 28 3027 IOVI MARIA AURICA DO695-2282 05/05/1995

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

2 28 3028 DODAN STEFAN DO695-4288 06/12/1995

4 26 3029 CHIE MARIN DO696-428 24/02/1996

6 24 3030 STANCIU FLORIN DO697-874 07/04/1997

6 24 3031 FULEKY IOSIF DO797-2529 10/07/1997

6 24 3032 MOGA CARMEN ELENA DO697-1658 01/08/1997

6 24 3033 ANITEI SORINA (BARCSAY) DO697-2038 28/10/1997

8 22 3034 PATASANU GHEORGHITA DO698-1064 23/09/1998

8 22 3035 COROAMA IULIUS DO698-1454 19/11/1998

10 20 3036 KOPPI NICOLAE DO699-3537 17/01/1999

10 20 3037 POSTOLEA (KOPPERICA DO699-1464 22/06/1999

12 18 3038 SOPTEREAN ELISABETA CARMEN PA8X-393 16/11/2000

3 26 2939 SZABO IOSIF DO696-2345 22/10/1996

5 24 2940 KASAI IOSIF DO697-732 20/03/1997

5 24 2941 PAULITA OVIDIU DO697-873 07/04/1997

5 24 2942 SANATESCU MARINEL DO697-877 07/04/1997

5 24 2943 SERBAN NICOLAE DO697-878 07/04/1997

5 24 2944 VECHIO FRANCESCO DO697-879 07/04/1997

5 24 2945 CIRPACI IONEL DO697-872 07/04/1997

5 24 2946 MIHAILOV PETRU DO697-871 07/04/1997

5 24 2947 NEDA FLORIN DO697-870 07/04/1997

5 24 2948 CHILIMENT CRISTINA DO697-1239 22/05/1997

5 24 2949 SIMA ALIN MARIUS DO697-1477 16/06/1997

5 24 2950 FOGT IOSIF DO697-1518 18/06/1997

5 24 2951 PLETEA ALEXANDRU DO797-2377 01/07/1997

5 24 2952 HALAL MIHAELA D797-2449 07/07/1997

5 24 2953 VARGA SAMIR DO797-2685 18/07/1997

5 24 2954 LAKATOS ESTERA DO697-1751 18/09/1997

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

5 24 2955 MOLNAR MARIA DO697-1894 09/10/1997

5 24 2956 MIHAI DACIAN DO697-2196 20/11/1997

5 24 2957 URSAN RODICA DO697-2372 09/12/1997

7 22 2958 GROSMEYER MARIANA RIFCHE DO798-3042 01/09/1998

7 22 2959 COVACI PETRU SC098-15279 14/12/1998

9 20 2960 MUTU VIOREL DO6X-149 02/03/1999

9 20 2961 HERTEA CRISTINA NICOLETA DO699-1490 22/06/1999

2 26 2862 ENEA DAN DO696-681 07/03/1996

2 26 2863 GHIDARCEA IONICA DO696-1795 23/07/1996

2 26 2864 POPA GEORGETA DO696-1807 25/07/1996

4 24 2865 GULYASY STEFAN DO797-3428 08/09/1997

8 20 2866 KOVACS IULIU DO699-451 04/01/1999

8 20 2867 RACZ EDITA DO699-288 22/03/1999

8 20 2868 CANALAS SZUSZANA DO699-324 03/08/1999

8 20 2869 VIERU GHEORGHE DO699-4178 12/09/1999

10 18 2870 FOGARASSY BELA EUGEN DO6X-5833 28/11/2000

12 16 2871 ANITEI MIHAI GAVRILA PA8X1-1721 06/07/2001

12 16 2872 BACIU MONICA DO6X1-7027 13/12/2001

3 24 2773 PETROVICI SIMION DO697-875 07/04/1997

3 24 2774 ALAS FLORIN DO697-001598 03/05/1997

3 24 2775 KARDOS ALEXANDRU DO697-1124 07/05/1997

5 22 2776 LAKATOS KAROLIY DO698-318 13/03/1998

5 22 2777 DARAMUS CRISTIAN DO698-620 14/04/1998

5 22 2778 VARGA TIBERIU DO698-1235 13/10/1998

5 22 2779 COMAN ALIN DO698-1305 30/10/1998

5 22 2780 GOLUMBAR NELU DO698-1583 14/12/1998

7 20 2781 LUCA CORNEL DO699-450 04/01/1999

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

7 20 2782 CERCEL VALENTIN DO699-256 22/02/1999

9 18 2783 MILOS MATEI DO6X-5654 20/11/2000

11 16 2784 MAKAI IREN DO6X1-5246 29/08/2001

11 16 2785 NEAGU IONEL DO6X1-6001 31/10/2001

2 24 2686 SARCA ALEXANDRU DO696-476 27/02/1997

2 24 2687 MANEA LIOARA DO697-991 22/04/1997

2 24 2688 UNGUREANU VALENTIN DO697-1587 24/06/1997

2 24 2689 COVACI MIHAI DO797-2526 10/07/1997

2 24 2690 NAGHY ALIN DO797-2527 10/07/1997

4 22 2691 BADEA FLORENTINA DO698-145 11/02/1998

4 22 2692 LAKATOS ADALBERT DO698-286 13/03/1998

4 22 2693 SONNER CRISTINA MIHAELA DO798-3173 26/10/1998

4 22 2694 AGAVRILOAIE SIMONA DO698-1461 17/12/1998

6 20 2695 CIOBANU MARIAN DO699-368 16/03/1999

6 20 2696 SZILAGYI VERONICA DO699-4169 12/09/1999

6 20 2697 VARGA ELISABETA DO699-5224 12/10/1999

6 20 2698 STANCA DANUT DO699-9 01/11/1999

8 18 2699 ILINCA DUMITRU PA8X-1897 20/07/2000

8 18 26100 DASCALESCU MIHAELA BRIGITTE PA8X-2713 09/12/2000

5 20 25101 PETROVICI SORIN DO699-67 19/01/1999

5 20 25102 GIEL NICOLAE DO699-573 05/03/1999

5 20 25103 RACHITANU OVIDIU DO699-299 22/03/1999

5 20 25104 GYALUS VIRGIL DO699-850 21/05/1999

5 20 25105 RUSU COSTEL EDMUND DO699-8 01/11/1999

9 16 25106 GRAMADA SURAJ COSMIN DO6X1-5919 29/10/2001

9 16 25107 CROITORU NICOLAE DO6X1-6662 21/11/2001

9 16 25108 VARGA AURELIA DO6X1-6702 22/11/2001

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

9 16 25109 OPREA DANIELA DO6X1-6749 26/11/2001

11 14 25110 BOTI CAROL D82002-1744 19/12/2002

2 22 24111 ARAMESCU JENILA DO698-1028 12/08/1998

4 20 24112 FARCASI LOREDANA DO6X-501 15/04/1999

6 18 24113 PEITY ADRIAN SC2000-15874 17/11/2000

6 18 24114 STOICA MARIANA DO6X-5888 29/11/2000

8 16 24115 STANA CRINA MIHAELA DO6X1-1481 19/02/2001

8 16 24116 DAGADITA COSMIN DO6X1-5325 03/09/2001

8 16 24117 SZENTMIKLOSI GYORGY DO6X1-5375 05/09/2001

8 16 24118 MOLDOVAN DRAGOS DO6X1-5916 29/10/2001

8 16 24119 BOTI DINU DO6X1-5998 31/10/2001

8 16 24120 BUTA MARIUS DO6X1-5999 31/10/2001

8 16 24121 TOMESC GIULIANO PAVEL DO6X1-6002 31/10/2001

8 16 24122 VARGA ROZALIA DO6X1-6751 26/11/2001

8 16 24123 PAUSAN LAURENTIU PA8X1-3941 14/12/2001

8 16 24124 VINCU IOAN PA8X1-3932 14/12/2001

8 16 24125 FUGEL GABRIEL PA8X1-3940 14/12/2001

8 16 24126 GARTNER CIPRIAN PA8X1-3939 14/12/2001

10 14 24127 PARASCAN LAURENTIU D82002-603 31/10/2002

12 12 24128 ANUT AUREL D82003-497 06/02/2003

3 20 23129 CARAGEA IULIAN DO799-2717 09/02/1999

3 20 23130 VARGA VERONICA DO699-3268 11/05/1999

5 18 23131 OPREA ION DO6X-5333 26/10/2000

7 16 23132 PARASCHIV VASILE PA8X1-1896 17/07/2001

7 16 23133 TOTH DUMITRU DO6X1-5654 15/10/2001

7 16 23134 MARZACU ADRIANA DO6X1-6848 03/12/2001

9 14 23135 BRUCA FANEL DO6X2-1581 05/03/2002

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

2 20 22136 LACATUS IRINA DO699-500 15/04/1999

2 20 22137 TOMOIAGA MARIUS PETRU DO699-1337 16/06/1999

4 18 22138 SEVERA GHEORGHE PA8X-373 21/04/2000

4 18 22139 MICLAU CORIN DO6X-4569 06/06/2000

4 18 22140 STOICA AGNETA PA8X-3981 16/11/2000

8 14 22141 GHERMAN VERONICA SC2002-1964 06/02/2002

8 14 22142 FILIMON PETRU DO6X2-542 11/02/2002

8 14 22143 HANTU MARINEL DO6X2-1063 18/02/2002

8 14 22144 LAZUR DANIEL DO6X2-1553 05/03/2002

8 14 22145 CIOCMARIAN FLORIN DO6X2-2539 02/04/2002

8 14 22146 CIRPACI TRANDAFIR D72002-4263 21/05/2002

8 14 22147 VARTOLOMEI VASILE DO72002-7736 03/09/2002

8 14 22148 SZUCS ROBERT D82002-938 15/11/2002

8 14 22149 SCHMIDT RASTEL D82002-1488 04/12/2002

10 12 22150 TOTH SZOLLOS RAMONA D82003-428 04/02/2003

10 12 22151 BALOSEANU VIOLETA SC2003-19442 07/11/2003

12 10 22152 MARTON RITA D82004-3813 24/06/2004

3 18 21153 BARANYI PETRU IULIAN PA8X-1149 23/06/2000

5 16 21154 URDA MIRELA PA8X1-71 15/02/2001

5 16 21155 IOVI MARIA AURICA DO6X1-2049 16/03/2001

5 16 21156 MORICZ GHEORGHE DO6X1-2135 22/03/2001

5 16 21157 MARCU CATALIN SC2001-10527 25/06/2001

5 16 21158 RISTA PERSIDA PA8X1-1613 03/07/2001

5 16 21159 DRAGOESCU EVA PA8X1-2294 19/09/2001

5 16 21160 MILOS MATEI DO6X1-5775 23/10/2001

5 16 21161 MOCANU MIHAELA PA8X1-3712 30/11/2001

5 16 21162 CORBU MARCEL DO6X1-6984 11/12/2001

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

5 16 21163 GYORITS ISTVAN DO6X1-6983 11/12/2001

5 16 21164 ARDELEAN DAN PA8X1-3942 14/12/2001

5 16 21165 COVACI CLAUDIA PA8X1-3930 14/12/2001

7 14 21166 LACATUS DANIEL DO6X2-544 11/02/2002

7 14 21167 COVACI RODICA DO6X2-1162 20/02/2002

7 14 21168 MIHAI MARIA ALINA D82002-602 31/10/2002

7 14 21169 STEFANESCU IOAN D82002-1772 20/12/2002

9 12 21170 TOTH GHEORGHE D82003-320 29/01/2003

9 12 21171 VASARY FRANCISC D72003-1770 04/04/2003

9 12 21172 MATEI GABRIEL IOSIF D82003-5668 29/07/2003

11 10 21173 CIMPONERI FLORIN D82004-4834 30/07/2004

2 18 20174 BOT RADU DO6X-882 28/01/2000

2 18 20175 PEITY HELMUTH GABRIEL SC2000-15863 17/11/2000

4 16 20176 TEODORESCU SORIN EMANUEL PA8X1-1647 03/07/2001

4 16 20177 GEIGER IOSIF DO6X1-4224 03/08/2001

4 16 20178 VICKOS ALIN DO6X1-6000 31/10/2001

6 14 20179 FOGARASSY ALEXANDRU DO6X2-1546 05/03/2002

6 14 20180 IUHAS KAROL DO6X2-2285 26/03/2002

6 14 20181 BARBOS VASILE DO6X2-2349 27/03/2002

6 14 20182 TOLA MIHAELA MONICA D72002-8466 07/10/2002

6 14 20183 COTUNA FLORIAN D72002-10555 20/12/2002

8 12 20184 POSTU ADOLF D82003-6503 25/08/2003

8 12 20185 HARABULA CLAUDIU D82003-6854 03/09/2003

8 12 20186 KOVACS EMILIAN D72003-3868 12/11/2003

1 18 19187 FOGARASSY ROBERT DO6X-5834 28/11/2000

3 16 19188 AVRAMIA CONSTANTIN DO6X1-2149 22/03/2001

3 16 19189 WILHELM CRISTIAN PETRE PA8X1-1904 17/07/2001

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

3 16 19190 STIEBER LUDOVIC DANIEL PA8X1-1930 18/07/2001

3 16 19191 CIURARIU DORINA DO6X1-5476 12/09/2001

3 16 19192 GHICIUC GRETA RAMONA PA8X1-2233 18/09/2001

3 16 19193 CIOLAN ION DO6X1-5904 29/10/2001

3 16 19194 GUZGA ROMAN CONSTANTIN PA8X1-3240 01/11/2001

3 16 19195 CRETU IOAN COSTICA PA8X1-3706 30/11/2001

5 14 19196 PEYTY ADRIAN SORIN DOX2-390 04/02/2002

5 14 19197 PEYTY HELMUT GABRIEL DO6X2-478 07/02/2002

5 14 19198 BIRISU RARES DO6X2-543 11/02/2002

5 14 19199 DOBOS MARIUS DO6X2-545 11/02/2002

5 14 19200 ANDOR AUREL DO6X2-556 12/02/2002

5 14 19201 PASCUTOI CRISTINA LILIANA SC2002-13271 19/08/2002

5 14 19202 FODOR GHEORGHE D82002-1770 20/12/2002

5 14 19203 CRACIUNEL SILVIU D82002-1771 20/12/2002

7 12 19204 STANCA IOAN D82003-4774 04/07/2003

9 10 19205 GOMAN FABIOLA D82004-3772 22/06/2004

16 3 19206 VARGA ROZALIA (EMILIAN) D72008-3078 07/05/2008

0 18 18207 UNGURAS IONEL PA8X-3448 10/06/2000

0 18 18208 MATEI IOSIF MARCEL PA8X-3982 16/11/2000

0 18 18209 MARCULESCU ION COSTEL DO6X-5738 22/11/2000

2 16 18210 BOKSAN FLORIN ADRIAN PA8X1-435 16/03/2001

2 16 18211 PATAKI MARGARETA PA8X1-3929 14/12/2001

2 16 18212 MUNTEANU STELA PA8X1-3931 14/12/2001

4 14 18213 IOVA CARMEN SC2002-2496 12/02/2002

4 14 18214 POPA VASILE DO6X2-1358 28/02/2002

4 14 18215 POPA IONEL D72002-8357 23/09/2002

6 12 18216 POP VASILE D82003-630 13/02/2003

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

6 12 18217 DUMITRESCU DAN MIHAI D82003-3574 02/06/2003

8 10 18218 GEREBEN GHIZELA D82004-4272 14/07/2004

8 10 18219 BUDA VASILE RADU D82004-4833 30/07/2004

10 8 18220 BOGDAN FLORIN COSMIN D72005-3040 31/05/2005

1 16 17221 TROIA ANGELICA PA8X1-922 03/05/2001

3 14 17222 MATHE ANDRAS DO6X2-134 18/01/2002

3 14 17223 AMITROAIE ILIE DO6X2-413 05/02/2002

5 12 17224 HANUR ILIE D82003-6778 02/09/2003

5 12 17225 MORZA GHEORGHE D82003-9037 18/11/2003

5 12 17226 MATITIUC MATEI D82003-9513 10/12/2003

5 12 17227 ANDRIES FLORENTINA SC2003-22616 23/12/2003

7 10 17228 GURBAN RAD IOAN D72004-4485 09/06/2004

9 8 17229 LUCHIAN WILSON NICOLAE D72005-3620 30/06/2005

9 8 17230 PETCU IOAN MARIUS D72005-5640 05/12/2005

0 16 16231 RADIVOI CORNELIA DO6X1-1431 15/02/2001

0 16 16232 MACALITA FLORIN TIBERIU PA8X1-2231 18/09/2001

2 14 16233 KARDOS EMIL DO6X2-34 14/01/2002

2 14 16234 BASTA KARLA PA8X2-124 16/01/2002

2 14 16235 TIMIS VASILE D72002-2893 11/04/2002

2 14 16236 BLIDARIU SAVA D72002-4159 17/05/2002

4 12 16237 FLOREA ALEXANDRU D82003-7939 26/09/2003

4 12 16238 AVADANEI CORNEL D82003-8573 20/10/2003

6 10 16239 CALIN CRISTIAN MARCEL D82004-87 14/01/2004

6 10 16240 SZTAN GHEORGHE MARCEL D82004-472 28/01/2004

8 8 16241 NICOLICI GEZA D82005-1462 01/04/2005

3 12 15242 MAIER AUREL D82003-3971 11/06/2003

3 12 15243 NOVACESCU DOBRIN LAURENTIU SC2003-21698 10/12/2003

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

5 10 15244 HARRI MARIA VIORICA D82004-1257 25/02/2004

5 10 15245 GENDELON GIANINA D82004-4273 14/07/2004

9 6 15246 TRASCA IOAN D72006-3263 18/05/2006

9 6 15247 OLAH MARGARETA ECATER D82006-3825 11/10/2006

12 3 15248 MARTINIC GHEORGHE D72008-8985 19/12/2008

2 12 14249 BOT ALIN D82003-6901 04/09/2003

2 12 14250 STREMCIUC VIOLETA D82003-8983 13/11/2003

2 12 14251 STANCA SPERANTA SC2003-22608 23/12/2003

4 10 14252 EPURE RODICA D82004-88 14/01/2004

4 10 14253 IACOB NICOLAE STEFAN D82004-1074 17/02/2004

4 10 14254 BOROS CRISTINA D82004-4755 28/07/2004

4 10 14255 BOLOHAN ANAMARIA D72004-7473 14/12/2004

6 8 14256 BRINZA CLAUDIA D72005-2470 12/07/2005

8 6 14257 GAVRILA DAN NICOLAE D72006-5288 20/09/2006

11 3 14258 BABA CRISTIAN D72008-807 01/02/2008

11 3 14259 NICOLICI NICOLETA D72008-8531 11/12/2008

3 10 13260 PRICOPI SILVIU D82004-230 20/01/2004

3 10 13261 OUATU GHEORGHE D82004-2602 04/05/2004

3 10 13262 NAGHY GRATIAN D82004-5744 06/09/2004

3 10 13263 ARDELEAN GHEORGHE D72004-5729 28/09/2004

7 6 13264 SZUCS STEFAN D72006-1824 04/04/2006

7 6 13265 KANALAS LAURA NICULINA D82006-1539 28/06/2006

10 3 13266 GHEREBEN GHIZELA D72008-8532 11/12/2008

10 3 13267 GRAMADA SINZIANA D72008-8937 19/12/2008

0 12 12268 FIT CRISTINA D72003-2287 07/05/2003

2 10 12269 TARAN DANIEL D82004-419 15/01/2004

2 10 12270 CUC EMIL GRIGORE D72004-7559 17/12/2004

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

4 8 12271 MERZSAN ELENA D72005-1625 17/03/2005

4 8 12272 BUTNARU VIOREL D82005-1122 10/04/2005

6 6 12273 IVAN IOANA D72006-184 17/01/2006

6 6 12274 MOLDOVAN ELISABETA D82006-1288 20/06/2006

8 4 12275 GULAN LAVINIA D82007-4312 13/11/2007

8 4 12276 PLESA FLORIN D82007-4879 06/12/2007

8 4 12277 BOGDAN COSMIN D82007-4878 06/12/2007

9 3 12278 GIEL MIHAI D72008-8941 19/12/2008

1 10 11279 NACU VIOREL D82004-5628 27/08/2004

1 10 11280 BLAGA DANIELA D72004-5664 24/09/2004

3 8 11281 ALEXA GHEORGHE FLORIN D72005-2604 06/05/2005

3 8 11282 POP SILVIA D82005-3233 12/07/2005

3 8 11283 MATIAS MATEI D82005-6343 15/12/2005

5 6 11284 FULEKY LUDOVIC D72006-345 23/01/2006

5 6 11285 HALAL MARIUS D72006-1115 20/02/2006

5 6 11286 DOBIE ANIELA IONELA D72006-3706 06/08/2006

7 4 11287 VANCEA ADRIAN D82007-3708 24/09/2007

7 4 11288 ZIMCEA ALIN D82007-3728 25/09/2007

7 4 11289 CALDARAS LAVIUS BRIAN D82007-5957 31/10/2007

7 4 11290 PASCA EUGEN CIPRIAN D82007-4880 06/12/2007

8 3 11291 FANEA AURELIA D72008-4435 04/07/2008

8 3 11292 NEAGOE ION D72008-6181 29/09/2008

8 3 11293 GENDELON GIANINA D72008-8825 17/12/2008

8 3 11294 CIURAR LETITIA D72008-8986 19/12/2008

8 3 11295 GHEBARSINA LENUTA D72008-8988 19/12/2008

9 2 11296 NOVACOVICIU AUREL D72009-1233 12/02/2009

0 10 10297 SZILAGYI ATTILA D82004-4545 21/07/2004

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

2 8 10298 COVACIU CORABIAN D72005-1188 25/02/2005

4 6 10299 UNGUREANU SORIN D72006-856 09/02/2006

4 6 10300 AMBRUS IOAN VASILE D82006-4145 14/11/2006

6 4 10301 BODNAR VASILE D72007-1206 28/02/2007

7 3 10302 TANASE PERSIDA MAGDALENA D82008-2268 19/09/2008

9 1 10303 NOVACOVICIU CRISTINA AURICA DP2010-8096 24/09/2010

3 6 9304 RUS FLORIN D82006-26 16/01/2006

3 6 9305 BIRO GABRIELA D72006-3966 11/07/2006

3 6 9306 ROTH MARIUS GABRIEL D82006-3898 17/10/2006

5 4 9307 OANT CORINA D82007-493 16/02/2007

6 3 9308 SABOU ADRIAN GABRIEL D72008-8987 19/12/2008

8 1 9309 TOLA VASILE RADU DP2010-5371 07/06/2010

2 6 8310 OPREA MIOARA FLORICA D82006-847 27/04/2006

2 6 8311 PETCOV VALENTIN D82006-959 18/05/2006

2 6 8312 BACANU ELENA D72006-7243 30/11/2006

4 4 8313 BALASOIU MIRELA GABRIELA D82007-1395 05/04/2007

4 4 8314 BABA VASILE TEODOR D82007-4881 06/12/2007

5 3 8315 MERCE MARIANA IOANA D72008-4434 04/07/2008

5 3 8316 SAROSI ATTILA D72008-5191 12/08/2008

5 3 8317 BALAN ANDREI PAUL D72008-5627 05/09/2008

7 1 8318 LUPU MIODRAG YOUSSEF DP2010-1059 02/02/2010

7 1 8319 BALASOIU CRISTINA ADRIANA DP2010-2794 16/03/2010

1 6 7320 LUNGU CATALIN D72006-7607 14/12/2006

3 4 7321 PALII CATALIN D82007-755 02/03/2007

3 4 7322 TCACIUC RAMON SORIN D82007-1501 19/04/2007

4 3 7323 CHERES LUCIAN D82008-3131 04/12/2008

4 3 7324 HICKL ANGELICA D72008-8585 12/12/2008

SBalan
LC-62 vers2

LISTA DE PRIORITATI A CRESCUTILOR IN INSTITUTII DE OCROTIRE PENTRU ANUL 2011

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

4 3 7325 HATEGAN CORINA D72008-8939 19/12/2008

4 3 7326 FARCAS RORI IONELA D72008-8938 19/12/2008

5 2 7327 TUDOR TIBI D72009-2524 26/03/2009

5 2 7328 SCHEIN FLORIN DP2009-6444 16/07/2009

6 1 7329 BALASOIU DANIELA BIANCA DP2010-2922 18/03/2010

5 1 6330 ARDELEAN PARASCHIVA DP2010-214 21/01/2010

0 2 2331 PRECUP ELISABETA DP2009-11104 13/11/2009

SBalan
LC-62 vers2

  Atasament: Evacuati.pdf

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  12 32 441 TUDOR JIVA DO693-25687 24/08/1993

  22 22 442 GEORGE DOINA DO698-1304 30/10/1998

  10 30 403 BOARIU CORALIA CARMEN DO694-4314 08/12/1994

  9 28 374 IOVANESCU IOAN DO695-2722 21/06/1995

  6 30 365 BOGDAN ALEXANDRA DO694-279 03/02/1994

  1 34 356 PAPP-TAKACS ELENA DO692-4276 19/02/1992

  1 34 357 MESZAROS ELIODOR DO692-15053 03/06/1992

  1 34 358 POPA MARIA DO692-34828 23/11/1992

  1 34 359 ULUCIAN PETRE DO692-37685 21/12/1992

  13 22 3510 PELECACI KRISZTINA DO698-1262 16/10/1998

  2 32 3411 ANDREI STEFAN DO693-25031 17/08/1993

  8 26 3412 VINTILESCU TEODORA DO796-2451 07/07/1996

  8 26 3413 GAVRIL IULIANA DO696-1765 22/07/1996

  12 22 3414 FERNBACHER AURICA DO698-1578 10/12/1998

  20 14 3415 VARZAN ELISABETA DO6X2-1305 27/02/2002

  1 32 3316 AVATAFULUI ANA DO693-7388 06/04/1993

  5 28 3317 ANDRONACHE NIMU DO695-2105 11/04/1995

  7 26 3318 TRIFUT IOAN DO696-1206 21/05/1996

  9 24 3319 TOTH GHEORGHITA DO697-438 25/02/1997

  9 24 3320 PRODEA GEORGEL DO697-972 17/04/1997

  19 14 3321 NEGRU GRIGORE PA8X2-436 29/01/2002

  2 30 3222 GNANDT VASILE DO694-2732 27/07/1994

  10 22 3223 STRACHINARIU CONSTANTA DO798-3124 23/09/1998

  10 22 3224 LOCH GHIZELA DO698-1173 05/10/1998

  10 22 3225 GAJDA PIROSCA DO698-1283 30/10/1998

  12 20 3226 TANASE NICOLETA DO699-1121 06/07/1999

  1 30 3127 BOCZ MIHAIL D0694-283 03/02/1994

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  1 30 3128 ANDRIES STEFAN DO694-2372 09/06/1994

  1 30 3129 HINGACI GHIZELA DO694-2682 19/07/1994

  11 20 3130 MIHAESCU MARCEL DO699-2983 26/10/1999

  2 28 3031 GUTTMAN MARGARETA DO695-2107 11/04/1995

  4 26 3032 BARANTIS GHEORGHE DO696-517 22/02/1996

  6 24 3033 MAZILITA JAN LUCIAN DO697-838 02/04/1997

  6 24 3034 MIRCU GHEORGHE DO697-910 09/04/1997

  8 22 3035 BOCICU LIDIA MARIA DO698-219 12/02/1998

  8 22 3036 BARABOU MONICA DO698-1579 23/12/1998

  10 20 3037 ROSU FLORIN D0699-220 16/02/1999

  12 18 3038 CINE BUZSI IREN DO6X-5489 11/08/2000

  14 16 3039 LUPULESCU CONSTANTIN SC2001-20581 19/12/2001

  16 14 3040 MIHOC CAMELIA DO6X2-100 17/01/2002

  1 28 2941 AVRAM MARIA DO695-234 19/01/1995

  1 28 2942 ISTOC MARINELA DO695-1047 27/02/1995

  1 28 2943 SAVU GEORGE DO695-2362 15/05/1995

  1 28 2944 COTARTA NINA DO695-2880 03/07/1995

  1 28 2945 ROSU CONSTANTIN DO695-3782 12/10/1995

  3 26 2946 COSTACHE RODICA DO696-155 22/01/1996

  3 26 2947 CRETAN FELICIA DO696-1773 22/07/1996

  3 26 2948 VLAD IOAN DO696-2334 21/10/1996

  5 24 2949 BULGAR FLOARE DO697-560 06/03/1997

  5 24 2950 BARBU ANA MARIA DO797-3118 19/08/1997

  7 22 2951 DOBOS ANGELICA DO698-1387 09/11/1998

  7 22 2952 SZABO FRANCISC DO698-1335 21/12/1998

  9 20 2953 GHERHES ADRIAN DO699-304 03/03/1999

  9 20 2954 CIUTA DANIELA CAMELIA DO699-1104 06/04/1999

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  9 20 2955 MANEA VIORICA DO699-854 21/05/1999

  9 20 2956 MIHALACHE FLILIMON DO799-3133 15/09/1999

  11 18 2957 PETRARU VIOREL DO6X-3826 05/04/2000

  11 18 2958 SALAGEAN IOAN DO6X-1455 02/09/2000

  11 18 2959 COVACS ADRIAN SC2000-15768 16/11/2000

  13 16 2960 FILIP CRISTINEL DO6X1-5899 29/10/2001

  2 26 2861 PETERKA STEFAN DO696-163 23/01/1996

  4 24 2862 DRAGOMAN GORITA DO697-1457 13/06/1997

  6 22 2863 VINTILESCU CONSTANTIN SC098-4677 08/04/1998

  6 22 2864 KISS EMERIC DO698-655 24/04/1998

  6 22 2865 MOTORGA VIORICA DO698-843 01/06/1998

  6 22 2866 CORNEA ANCA DO698-1054 05/11/1998

  6 22 2867 LAVER IOAN DORIN DO698-1610 11/12/1998

  8 20 2868 OSZLANCZI RITTA DO699-2947 22/10/1999

  8 20 2869 CIMBRU CONSTANTIN DO699-672 05/11/1999

  12 16 2870 USTIUC DANUT DO6X1-4938 17/08/2001

  14 14 2871 NOVAC STEFAN PA8X2-1635 04/04/2002

  14 14 2872 MANOLE MARICEL D82002-664 05/11/2002

  1 26 2773 MURESAN RODICA DO696-651 09/01/1996

  1 26 2774 DIRILI FLORICA DO696-31 10/01/1996

  1 26 2775 MINICIA GHEORGHE SCO96-2180 01/02/1996

  1 26 2776 OPREANU RADU DO696-393 15/02/1996

  1 26 2777 CRACIUN IOAN DO696-558 26/02/1996

  1 26 2778 POPOVICI MARIA DO696-458 26/02/1996

  1 26 2779 STAN IOAN DO696-174 03/03/1996

  1 26 2780 DRAGOMIR MARIA DO696-781 20/03/1996

  1 26 2781 PIRCOV STEFAN DO696-1055 26/04/1996

  SBalan
  LC-62 vers2
  SBalan
  LC-62 vers2
  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  1 26 2782 BOLDEA PETRIA ELENA DO696-3114 02/05/1996

  1 26 2783 GIB MARCEL DO696-8341 14/06/1996

  1 26 2784 DRIDA DORU PETRU DO796-2118 13/08/1996

  1 26 2785 SARBU ALEXANDRU DO696-2351 23/10/1996

  1 26 2786 COVASA TEODOR DO696-2444 07/11/1996

  5 22 2787 RUS MARIA DO698-1551 04/12/1998

  7 20 2788 GHEORGHIU ELENA DO699-2265 15/09/1999

  7 20 2789 CIOCAN VASILE DO799-3004 09/10/1999

  9 18 2790 GEORGESCU FLORIN PA8X-1782 17/07/2000

  9 18 2791 NICOLAU ESTERA DO6X-3893 05/09/2000

  9 18 2792 MANEA MARIOARA DO6X-5377 30/10/2000

  11 16 2793 BEJENARU MIHAI DO6X1-5447 11/09/2001

  11 16 2794 NONU MIRCEA (DIDIA) PA8X1-2416 25/09/2001

  13 14 2795 SAFTA CRISTIAN D72002-9963 27/11/2002

  13 14 2796 STOICA ANGEL D82002-1611 10/12/2002

  13 14 2797 ROSU FLORIA D82002-1654 13/12/2002

  4 22 2698 ANTONIADE FELIX DO698-9144 09/02/1998

  4 22 2699 VANTU DUMITRU DO798-2312 10/07/1998

  4 22 26100 BIBEL BRUNO DO698-1129 07/12/1998

  6 20 26101 BRADACI FLOARE DO699-106 25/01/1999

  6 20 26102 BOKOR GABRIEL DO699-4005 12/03/1999

  6 20 26103 RADU SOPONAR NUTA DO699-3720 10/04/1999

  6 20 26104 DOANA IULICA DO699-166 02/05/1999

  6 20 26105 MICHNIK MARIA DO699-1953 26/07/1999

  6 20 26106 SICOE SALVINA DO699-2376 23/08/1999

  8 18 26107 PLESA FLORENTIN DO6X-660 24/01/2000

  8 18 26108 COSTEA ANA DO6X-2051 25/02/2000

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  8 18 26109 LUPUSOR ELENA PA8X-1906 20/07/2000

  10 16 26110 DRAGAN DORU DO6X1-4838 15/08/2001

  10 16 26111 GRUICI PAVEL DO6X1-5770 22/10/2001

  12 14 26112 SAFTA VIRGIL D72002-9962 27/11/2002

  12 14 26113 EREMIE NICOLETA D82002-1671 16/12/2002

  14 12 26114 FOALE ADRIAN D72003-444 04/02/2003

  1 24 25115 PANTEA STELIAN SC097-2414 03/03/1997

  1 24 25116 CAPATINA MARGARETA DO697-559 06/03/1997

  1 24 25117 IANCU ELENA DO697-687 18/03/1997

  1 24 25118 CABLEA NICUSOR DO697-1275 27/05/1997

  3 22 25119 CHETAN MARIUS DO698-132 11/02/1998

  3 22 25120 MAGHIAR MARIA DO698-218 12/02/1998

  5 20 25121 MOSOARCA FLOAREA DO699-1378 17/06/1999

  5 20 25122 ILEA LILIANA ANGELA DO699-200 02/11/1999

  5 20 25123 DRAGHICI MIREL SC99-18447 20/12/1999

  7 18 25124 SINTEREGAN EUGEN DO6X-3485 11/04/2000

  7 18 25125 PETRARIU DANIEL DO6X-3868 05/09/2000

  7 18 25126 CHIRICESCU TATIAN PA8X-3190 28/09/2000

  7 18 25127 ZENCENCO ALIN FLORIN DO6X-5864 28/11/2000

  9 16 25128 BOLDEA LIVIU DO6X1-940 01/02/2001

  9 16 25129 BUCUR TIBERIUS DO6X1-6743 26/11/2001

  11 14 25130 STANCESCU MARIN DO6X2-2476 01/04/2002

  11 14 25131 BOGDAN MARIANA D72002-2708 09/04/2002

  11 14 25132 VALCU VASILE D72002-4421 24/05/2002

  11 14 25133 POPOVICIU LUCIAN D72002-8321 20/09/2002

  13 12 25134 PASCALE LENUTA D82003-6066 11/08/2003

  4 20 24135 CIRSTENA VASILE DO699-484 13/04/1999

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  6 18 24136 GRIGORE NICOLAE DO6X-376 17/01/2000

  6 18 24137 GARDA IULIANA DO6X-3740 20/04/2000

  6 18 24138 PETRISOR NICOLAE DO6X-5200 19/10/2000

  6 18 24139 LAURENTIU ZENOVIA (BUDA MARIA DO6X-5796 24/11/2000

  6 18 24140 IACOBESCU MARIA DO6X-3513 04/12/2000

  8 16 24141 GOTTICH EMILIA DO6X1-1367 05/05/2001

  8 16 24142 MATEI MARIOARA DO6X1-6475 15/11/2001

  8 16 24143 CRACEA IANCU DO6X1-6950 07/12/2001

  10 14 24144 HERTEG IOSIF D72002-3271 22/04/2002

  10 14 24145 FUZER ZOLTAN D72002-2178 12/06/2002

  10 14 24146 CORLAN ION D72002-8975 28/10/2002

  10 14 24147 DANCSO ZOLTAN D82002-569 29/10/2002

  12 12 24148 TATH GHEORGHE D82003-748 18/02/2003

  12 12 24149 TURCANU FLORIN NICOLAE D82003-9287 23/11/2003

  14 10 24150 MITRACHE MARIUS D82004-3980 06/07/2004

  1 22 23151 CUZIC GHEORGHE D0698-62 21/01/1998

  1 22 23152 BARBULESCU FLOAREA DO698-1408 16/11/1998

  1 22 23153 RUSAN ANISOARA DO698-9925 25/11/1998

  5 18 23154 BIGU CONSTANTIN PA8X-2123 08/01/2000

  5 18 23155 MIHALACHE ELISABETA PA8X-339 17/04/2000

  5 18 23156 PREDA FLORICA DO6X-4671 06/09/2000

  7 16 23157 HARABAGIU OPREANA PAULINA PA8X1-918 03/05/2001

  7 16 23158 BUJNITA ELEONORA PA8X1-1748 09/07/2001

  7 16 23159 CARABAS MARIA DO6X1-4020 26/07/2001

  7 16 23160 MOLDOVAN EUGENIA DO6X1-4403 08/08/2001

  7 16 23161 RADU DAMIAN DO6X1-5524 14/09/2001

  7 16 23162 IEPURE IOAN DO6X1-5708 17/10/2001

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  7 16 23163 SIMION DOINITA DO6X1-6010 31/10/2001

  7 16 23164 SUCIU VASILE DO6X1-6658 21/11/2001

  7 16 23165 RADULESCU IOAN DO6X1-6671 21/11/2001

  7 16 23166 FERARU IOANA D06X1-6949 07/12/2001

  9 14 23167 PROCOPCIUC MIRCEA DO6X1-2816 11/05/2002

  9 14 23168 BIRO IOSIF GHEORGHE PA8X1-2319 20/09/2002

  9 14 23169 LECA ALEXANDRU D72002-10529 18/12/2002

  11 12 23170 GOMOTRICEANU STELA SC2003-16179 19/09/2003

  11 12 23171 ROZSA ROZALIA D82003-8275 08/10/2003

  11 12 23172 DUNEA ION D72003-4219 02/12/2003

  11 12 23173 LORINCZ MARTA D82003-9541 11/12/2003

  2 20 22174 BORA VERONICA DO699-3486 24/09/1999

  4 18 22175 BELECCIU MARIA DO6X-2055 28/02/2000

  4 18 22176 PEICA IULCA DO6X-4161 27/03/2000

  4 18 22177 MAITA GEORGE PA8X-3500 10/10/2000

  6 16 22178 ALBULESCU MARIA DO6X1-1535 20/02/2001

  6 16 22179 POPA DUMA VALENTIN DO6X1-1553 21/02/2001

  6 16 22180 CIUCIU VIOREL DO694-3665 15/05/2001

  6 16 22181 DRAGAN TRIFU DO6X1-3541 22/06/2001

  6 16 22182 MAGYARI CAROL DO6X1-5530 14/09/2001

  6 16 22183 PASCALAU MARIA DO6X1-6932 16/12/2001

  8 14 22184 DOBOS MARIA DO6X2-188 23/01/2002

  8 14 22185 SUSNEA ELISABETA DO6X2-302 29/01/2002

  8 14 22186 PETROV AMADEO DO6X2-1228 25/02/2002

  8 14 22187 PETROV AURELIA DO6X2-1227 25/02/2002

  8 14 22188 DOROGHI SOFIA IDA D72002-4906 05/06/2002

  8 14 22189 BITI CONSTANTIN D72002-5302 14/06/2002

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  8 14 22190 VLADIC OPRICA D72002-5691 25/06/2002

  8 14 22191 POPA BARTH ALEXANDRU D72002-6698 25/07/2002

  8 14 22192 MARINA IONEL PETRU D72002-7625 29/08/2002

  8 14 22193 GROZESCU MIHAI D72002-8448 25/09/2002

  8 14 22194 GIURA SILVIA D72002-9165 06/11/2002

  8 14 22195 BERKI VIORICA D82002-1192 25/11/2002

  8 14 22196 MAGDICI EVA D72002-10338 05/12/2002

  8 14 22197 PISLEA LIUBINCA D82002-1643 12/12/2002

  10 12 22198 BRADACI MARIA D72003-679 19/02/2003

  10 12 22199 ANTALUT CARMIL D72003-759 24/02/2003

  10 12 22200 MAFTEAN GHEORGHE D72003-2043 17/04/2003

  10 12 22201 IACOB CORNELIA D72003-2519 14/05/2003

  10 12 22202 PETO ELISABETA D82003-3779 06/06/2003

  10 12 22203 NECEA DANA D82003-8082 30/09/2003

  10 12 22204 ALEXA ADRIANA D72003-3616 29/10/2003

  12 10 22205 YANDO LEONTINA D72004-2338 25/03/2004

  12 10 22206 RISZTITS KRISZTIAN D72004-7512 16/12/2004

  14 8 22207 LUCIAN DANIELA D72005-710 07/03/2005

  20 2 22208 TERIGARIU ELISABETA CLAUDIA D72009-2855 08/04/2009

  3 18 21209 BIRU ANICA DO6X-3258 04/05/2000

  3 18 21210 SURMIC OCTAVIAN SC2000-11537 28/08/2000

  3 18 21211 MARIN GHEORGHE DO6X-5137 16/10/2000

  5 16 21212 MACIA DAN DO6X1-2316 30/03/2001

  5 16 21213 TOC GEORGETA DO6X1-2470 11/04/2001

  5 16 21214 TALPOSI CORNEL DO6X1-5368 05/09/2001

  5 16 21215 OROS POMPEI DO6X1-5706 17/10/2001

  5 16 21216 GAVAZ IULIAN DO6X1-6821 29/11/2001

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  5 16 21217 STANCIU RODICA DO6X1-6990 11/12/2001

  5 16 21218 SPINU IOANA DO6X1-7034 13/12/2001

  7 14 21219 GIUBALCA ELENA DO6X2-1069 18/02/2002

  7 14 21220 ILIN ANA D72002-3460 25/04/2002

  7 14 21221 MILOVANOV MILAN D72002-5317 14/06/2002

  7 14 21222 BODEA ELISABETA D72002-5318 14/06/2002

  7 14 21223 MATEI MARIA D72002-6087 05/07/2002

  7 14 21224 CHICIREANU LILIANA D82002-1043 19/11/2002

  7 14 21225 STENGER ROZALIA D82002-1140 22/11/2002

  7 14 21226 LAZI VIORICA D72002-9964 27/11/2002

  7 14 21227 GAVOSDEAN TRAICA D82002-1379 30/11/2002

  7 14 21228 CRETU IONEL D82002-1616 11/12/2002

  7 14 21229 BANITA ANGELA D82002-1621 12/12/2002

  7 14 21230 CONSTANTIN IOANA D82002-1647 13/12/2002

  7 14 21231 MILICI PASTITA D82002-1680 16/12/2002

  7 14 21232 MITRICA FLORIN D82002-1697 17/12/2002

  9 12 21233 NEDA ANA D72003-301 27/01/2003

  9 12 21234 PINTEA DENU D82003-2395 22/04/2003

  9 12 21235 ROZSA MIKLOS D82003-3139 23/05/2003

  9 12 21236 LIKSASOV ALEXANDRU D82003-8116 01/10/2003

  9 12 21237 TIRITEU ANA D82003-8447 14/10/2003

  9 12 21238 STOIA DANIELA D72003-3595 28/10/2003

  9 12 21239 MUSCA ROZA D72003-3834 11/11/2003

  9 12 21240 TOMA DAN D82003-9045 18/11/2003

  9 12 21241 ANDRONIC IOAN D82003-9305 28/11/2003

  9 12 21242 BOTIN IRINA D82003-9481 09/12/2003

  11 10 21243 CRISAN DUMITRU D82004-262 22/01/2004

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  11 10 21244 GROSMAYER MARIANA D82004-255 22/01/2004

  11 10 21245 STRAINESCU ELENA D72004-3379 06/05/2004

  11 10 21246 EHLING ELENA D72004-5697 27/09/2004

  13 8 21247 KORTYE IOAN D82005-3210 12/07/2005

  6 14 20248 PACSANOVSKI ELISABETA DO6X2-1129 19/02/2002

  6 14 20249 MORICZ VASILICA (PETRU) D72002-3384 24/04/2002

  6 14 20250 PETRACHE ANA D72002-4907 05/06/2002

  6 14 20251 ILES VASILE D72002-5117 11/06/2002

  6 14 20252 ROMAC VICTORIA D72002-5662 25/06/2002

  6 14 20253 LASSO DANIELA D72002-6559 19/07/2002

  6 14 20254 TOTH STEFAN D72002-7558 27/08/2002

  6 14 20255 COJOCARIU POPAMARIA D72002-812 16/09/2002

  6 14 20256 BRATU GHEORGHE D82002-97 30/09/2002

  6 14 20257 NOVAC IOAN D82002-1055 20/11/2002

  6 14 20258 ILUTIU ZAMFIR D82002-1593 10/12/2002

  8 12 20259 GAITA FLORIN D82003-47 10/01/2003

  8 12 20260 GITA AUGUSTIN D82003-1776 24/03/2003

  8 12 20261 CIURLEA DUMITRU D72003-2483 05/05/2003

  8 12 20262 FARCUT (ENEA) OLIMPIA DORINA MON D82003-4222 18/06/2003

  8 12 20263 IORDACHESCU SORIN D82003-4328 20/06/2003

  8 12 20264 NEGREA STELUTA D82003-6177 14/08/2003

  8 12 20265 ZACHIA (CHIRICESMARIA D82003-8169 03/10/2003

  8 12 20266 KECSKES FERDINAND D72003-3393 16/10/2003

  8 12 20267 CHIRILA ELENA D82003-8666 27/10/2003

  10 10 20268 IUHASZ IOAN D82004-1124 20/02/2004

  10 10 20269 GROZA SOFIA D72004-2122 18/03/2004

  10 10 20270 PASLEA DAN D72004-6330 19/10/2004

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  10 10 20271 COSTAS AURELIA D72004-6862 17/11/2004

  12 8 20272 PLESUVU FLORIN D82005-3700 27/07/2005

  12 8 20273 LUCA IOAN D72005-4575 12/10/2005

  12 8 20274 POP (MIOC) SIMONA MIRELA D82005-6269 13/12/2005

  1 18 19275 TURLAN RODICA DO6X-2656 15/03/2000

  3 16 19276 GHERMAN IULIU DO6X1-2614 27/06/2001

  3 16 19277 BERZEGHEANU ADELAIDA DO6X1-6167 06/11/2001

  3 16 19278 KLIMANOVITS MARIA STEFANIA PA8X1-39110 14/12/2001

  5 14 19279 BRAICA VIOREL DO6X2-387 04/02/2002

  5 14 19280 POPA COSTACHE D72002-2707 09/04/2002

  5 14 19281 DOBREA DRAGOS D72002-3918 13/05/2002

  5 14 19282 PODAR FLORITA D72002-7918 09/09/2002

  5 14 19283 MIHAI TRIFU D72002-8423 24/09/2002

  5 14 19284 ROMAN MIHAI D72002-9164 06/11/2002

  5 14 19285 FILIP ANA D72002-9323 12/11/2002

  5 14 19286 POPA CONDREA D82002-1208 26/11/2002

  5 14 19287 DRAGOI JENI D82002-1253 27/11/2002

  5 14 19288 PAICU GHEORGHE D82002-1765 20/12/2002

  7 12 19289 NEGRU ADRIANA D82003-2414 22/04/2003

  7 12 19290 KISS IOSIF D82003-2582 07/05/2003

  7 12 19291 AVRAM LUCRETIA D82003-4917 14/07/2003

  7 12 19292 CRISAN ELENA D82003-5341 22/07/2003

  7 12 19293 COJOCARIU FLOAREA D82003-6912 04/09/2003

  9 10 19294 TUS ROZALIA D72004-3765 18/05/2004

  9 10 19295 HIRSCH ECATERINA D72004-5016 02/07/2004

  9 10 19296 CARAGIA DENISA D82004-3991 06/07/2004

  9 10 19297 BISCA VANDA D72004-5180 06/09/2004

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  9 10 19298 NICOLESCU OCTAVIA SC2004-17942 13/10/2004

  11 8 19299 MALITA GHEORGHE D72005-1991 05/04/2005

  11 8 19300 POPA ANA SORINA D72005-3462 21/06/2005

  13 6 19301 ATODOREI PETRU D72006-4103 17/07/2006

  13 6 19302 BOTI MIHAI D82006-2387 08/08/2006

  16 3 19303 TOTH-SZOLLOS ETELKA D72008-8535 11/12/2008

  0 18 18304 DATES ELENA DO6X-4440 30/05/2000

  0 18 18305 GHITA SOFRON DO6X-28 01/10/2000

  2 16 18306 DEREVENCIUC DUMITRU DO6X1-1242 08/02/2001

  2 16 18307 CODREANU GHEORGHE DO6X1-4105 30/07/2001

  2 16 18308 PENESCU DOREL PA8X1-3355 08/11/2001

  4 14 18309 JEBELEANU MARIOARA DO6X2-314 29/01/2002

  4 14 18310 FLUERAS ABEL MARIUS D72002-4258 21/05/2002

  4 14 18311 CONSTANTINESCALEXANDRU D72002-5002 06/06/2002

  4 14 18312 IAGER ERNEST D72002-5690 25/06/2002

  4 14 18313 GAGEU MARIA D72002-6530 18/07/2002

  4 14 18314 NICULESCU ELENA D72002-9163 06/11/2002

  6 12 18315 CORSEI GHEORGHE D82004-802 03/02/2003

  6 12 18316 RUJAN GHEORGHE D82003-6319 19/08/2003

  6 12 18317 LUKACS IOSIFINA D82003-9330 02/12/2003

  6 12 18318 CINCA NICOLAE D82003-9582 11/12/2003

  8 10 18319 MARINCU PETRU D82004-920 09/02/2004

  8 10 18320 STIUBE VIOREL ADRIAN D72004-1434 20/02/2004

  8 10 18321 MATEI REMUS D82004-1156 23/02/2004

  8 10 18322 VALIMIROVICI FLORIAN D72004-1544 25/02/2004

  8 10 18323 DEMETER ROZALIA D72004-2240 23/03/2004

  8 10 18324 OLTEAN MARIA D72004-2352 26/03/2004

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  8 10 18325 BALINTONI LENUTA D72004-3343 05/05/2004

  8 10 18326 ZEICEANU VICTOR D82004-3752 21/06/2004

  8 10 18327 VOICU APOSTOL D82004-4153 12/07/2004

  8 10 18328 GIURA DOINA D82004-4618 23/07/2004

  8 10 18329 ARDELEAN FLOARE D82004-4915 03/08/2004

  8 10 18330 CIMPEAN HERMINA D82004-5508 24/08/2004

  8 10 18331 COSMA MARIA D82004-5602 26/08/2004

  8 10 18332 CONTRA OVIDIU D72004-6135 12/10/2004

  8 10 18333 BORCIAN ANA D72004-7146 29/11/2004

  8 10 18334 VELEA AURICA D72004-7438 14/12/2004

  10 8 18335 VIZITIU VALERIU D82005-62 11/01/2005

  10 8 18336 GIURCA CONSTANTIN D82005-2984 07/07/2005

  10 8 18337 CATANA EUGEN D82005-5089 30/09/2005

  12 6 18338 TAMPU IOAN D82006-770 13/04/2006

  12 6 18339 TOPLICEANU MARIANA D72006-5017 11/09/2006

  12 6 18340 CIOBANU IOAN D72006-6621 10/11/2006

  17 1 18341 HEGEDUS GEORGETA DP2010-7742 13/09/2010

  1 16 17342 DANCIU DOINA DO6X1-4934 17/08/2001

  3 14 17343 TOFEI GEORGETA D72002-8442 25/09/2002

  3 14 17344 RUJA GABRIELA D72002-10439 11/12/2002

  3 14 17345 CONTRASIU MIRCEA DANUT D82002-1638 12/12/2002

  5 12 17346 COSTACHE ANGELICA D82003-6223 14/08/2003

  5 12 17347 MORAR VIOREL D82003-8799 04/11/2003

  5 12 17348 HOTOPILA ADRIAN D72003-4135 27/11/2003

  7 10 17349 LASCU VICTORIA D82004-303 23/01/2004

  7 10 17350 BOTA IULIANA SANZIANA D72004-1453 23/02/2004

  7 10 17351 SFERDEAN MARIUS D82004-2578 04/05/2004

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  7 10 17352 SFERDEAN NICOLETA D82004-2580 04/05/2004

  7 10 17353 POPECI STEFAN D82004-2579 04/05/2004

  7 10 17354 CIUCA PETRE D72004-3764 18/05/2004

  7 10 17355 STANCULEANU NICOLAE D82004-5351 17/08/2004

  9 8 17356 ANGHEL CORNELIU D82005-875 25/02/2005

  9 8 17357 HERTANU CORNELIU D82005-1266 18/03/2005

  9 8 17358 MOCAN ION D82005-1345 23/03/2005

  9 8 17359 TOMICI FLOAREA D82005-1785 24/03/2005

  9 8 17360 ALMAJANU FLORIN DO72005-2468 26/04/2005

  9 8 17361 TOMA IOAN D82005-2046 11/05/2005

  9 8 17362 HUTAN GHEORGHE D82005-3461 19/07/2005

  9 8 17363 ABRUDAN DORIAN D82005-4587 12/09/2005

  9 8 17364 RADULESCU VASILE D82005-5209 10/10/2005

  9 8 17365 OLARU GABRIEL SEVERIN D82005-6348 15/12/2005

  11 6 17366 ALUPOAIE SAVA D72006-2258 06/04/2006

  11 6 17367 ANCUTA GHEORGHE D82006-1065 05/06/2006

  11 6 17368 FODOR BEATRIX D72006-4367 26/07/2006

  11 6 17369 GHETU MARCELUS D72006-5809 11/11/2006

  11 6 17370 LAZAR LASZLO KAROLY D72006-6907 21/11/2006

  11 6 17371 POPOVICI IOAN D72006-2634 25/11/2006

  0 16 16372 BUDA EVA DO6X1-3613 27/06/2001

  0 16 16373 MIHALACHE MARIOARA PA8X1-2467 26/09/2001

  2 14 16374 IANCOVICI IOAN DO6X2-2385 28/03/2002

  2 14 16375 TANDAREL IOANA D72002-7534 27/08/2002

  2 14 16376 PANDURU ROMULUS D82002-774 12/11/2002

  2 14 16377 DUMITRESCU SINZIANA D82002-1056 20/11/2002

  4 12 16378 SIRBU ALEXANDRU D82003-1883 28/03/2003

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  4 12 16379 BALONIU MARIA D82003-4791 08/07/2003

  4 12 16380 BUDEANU DUMITRU D82003-5656 29/07/2003

  4 12 16381 ANTON LUCIAN D82003-7785 23/09/2003

  4 12 16382 BORTAS VIOREL D82003-9646 12/12/2003

  6 10 16383 IANCUTA GHEORGHE D82004-343 26/01/2004

  6 10 16384 VLAD STELIAN D72004-622 28/01/2004

  6 10 16385 PASCARIU LUCRETIA D72004-684 29/01/2004

  6 10 16386 VAT ANA D82004-1546 10/03/2004

  6 10 16387 COZMIUC CARMEN D82004-1951 01/04/2004

  6 10 16388 TENCHE DUMITRA D72004-3617 13/05/2004

  6 10 16389 IVAN ATENA D82004-3860 29/06/2004

  6 10 16390 OLAH ANGELICA D82004-3873 30/06/2004

  6 10 16391 KOVACS ELISABETA D72004-6034 07/10/2004

  6 10 16392 MARTINOV MARIA D72004-6787 16/11/2004

  6 10 16393 FAGADAUAN LAURA D72004-7128 29/11/2004

  6 10 16394 HUIBAN GHEORGHE SC2004-21151 02/12/2004

  8 8 16395 LUCA MARGARETA D72005-1771 24/03/2005

  8 8 16396 PUHA MARIN D82005-2118 16/05/2005

  8 8 16397 DANILA FLORIN MARIUS D72005-3720 05/09/2005

  8 8 16398 MLADEN BADIA D82005-4807 21/09/2005

  8 8 16399 ILIOIU ZOIEA D82005-5963 25/11/2005

  8 8 16400 SZIGYRTO GABRIEL D82005-6396 16/12/2005

  8 8 16401 IVAN MIHAI SC2005-22178 23/12/2005

  10 6 16402 STOICA FLORIN D82006-368 10/02/2006

  10 6 16403 FRISCH EMIL D72006-1065 16/02/2006

  10 6 16404 FRISH ROZALIA D72006-1064 16/02/2006

  10 6 16405 CARUNTU EUGENIA D72006-3239 17/05/2006

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  10 6 16406 ISPAS MARIN D82006-1919 07/07/2006

  10 6 16407 ODROBOT OTILIA D82006-3595 19/09/2006

  12 4 16408 DEAK MARIA MAGDALENA D82007-545 21/05/2007

  3 12 15409 HUIBAN GENIA SC2003-3308 25/02/2003

  3 12 15410 SAVU HORATIU D82003-5135 17/07/2003

  5 10 15411 SCHEIBLE CONSTANTIN D82004-1123 20/02/2004

  5 10 15412 IOVIN CIRESAN PASCUTA D82004-1268 26/02/2004

  5 10 15413 IONESCU VICTORIA D72004-3107 27/04/2004

  5 10 15414 CAZACU ELENA D82004-2491 29/04/2004

  5 10 15415 SULIMAN MARIANA D82004-2492 29/04/2004

  5 10 15416 GALEA IOAN D82004-3036 20/05/2004

  5 10 15417 UNGUREANU MARIA D82004-3204 26/05/2004

  5 10 15418 ALEXUTA AUREL D72004-4835 24/06/2004

  5 10 15419 BURIC VIOLETA D82004-3882 30/06/2004

  5 10 15420 SZABO ILONA DO2004-5601 26/08/2004

  5 10 15421 MICLOSONI EUGEN D82004-5623 27/08/2004

  5 10 15422 MARCU IOAN D72004-6723 12/11/2004

  5 10 15423 LINTA NICOLETA SC2004-21475 07/12/2004

  5 10 15424 WEISSGERBER ELISABETA D82004-7472 14/12/2004

  5 10 15425 BUDASCA MIRENA D82004-7564 16/12/2004

  7 8 15426 KISS STEFAN D82005-1463 01/04/2005

  7 8 15427 PATRULESCU DUMITRU D82005-2359 27/05/2005

  7 8 15428 OTVOS EMA D82005-2708 23/06/2005

  7 8 15429 ZSORI MARIA D82005-2707 23/06/2005

  7 8 15430 NEDELCOVICI IOAN D82005-3536 20/07/2005

  7 8 15431 MARGEA DAN D72005-4955 01/11/2005

  7 8 15432 HOLODNEAC ION D82005-5625 04/11/2005

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  7 8 15433 PAVA LEONTINA D72005-5004 04/11/2005

  7 8 15434 VOICA STEFAN D82005-5696 10/11/2005

  7 8 15435 JUNCU MARIA D82005-6388 16/12/2005

  9 6 15436 ABRUDAN NICOLAE VALENTIN D82006-3034 25/08/2006

  9 6 15437 TURI IOLAN D72006-7486 12/12/2006

  11 4 15438 BOT FLORICA D72007-3603 16/07/2007

  11 4 15439 MIHAI GHEORGHE D72007-5381 09/10/2007

  12 3 15440 TOMACSEK MARCEL D72008-181 14/01/2008

  13 2 15441 CIOBANU VASILE DP2009-6045 08/07/2009

  4 10 14442 SEVERA MARIA D72004-60 13/01/2004

  4 10 14443 HICKE AUREL D72004-2019 15/03/2004

  4 10 14444 JEJU EUGEN D72004-2121 18/03/2004

  4 10 14445 SOCTER IOAN D82004-2255 21/04/2004

  4 10 14446 IONESCU MARIA D72004-3367 05/05/2004

  4 10 14447 BADEANCA ION D72004-3729 18/05/2004

  4 10 14448 POPA NECULAI D72004-4469 08/06/2004

  4 10 14449 TOPOR STEFAN D82004-3811 24/06/2004

  4 10 14450 TEREK ANA D82004-3955 05/07/2004

  4 10 14451 COCARLEA SABIN D72004-5890 30/09/2004

  4 10 14452 ZAMOSTEANU ILIE D82004-7389 09/12/2004

  4 10 14453 MILICI MARGARETA D82004-7559 16/12/2004

  6 8 14454 KOVACS AUGUSTIN D72005-3623 30/06/2005

  6 8 14455 CIOCAN VASILE D82005-3372 15/07/2005

  6 8 14456 BERES ALEXANDRU D82005-3537 20/07/2005

  6 8 14457 MURARASU RODICA D82005-3957 09/08/2005

  6 8 14458 DINIS DORIN FLORIAN D82005-4043 11/08/2005

  6 8 14459 BOGDAN ELENA D82005-4138 18/08/2005

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  6 8 14460 CETA MARIA D82005-3238 30/08/2005

  6 8 14461 DUMITRESCU CEZARINA D72005-3886 07/09/2005

  6 8 14462 CIRLIG FLORICA D72005-3794 07/09/2005

  6 8 14463 GIURICIN MARIA D82005-4782 20/09/2005

  6 8 14464 UNGUREANU TEODORA D82005-5355 14/10/2005

  6 8 14465 MANDOIU MARIA D72005-4792 24/10/2005

  6 8 14466 STEFANESCU GEORGETA D82005-5465 24/10/2005

  6 8 14467 CRISTEA ELENA D72005-5650 06/12/2005

  6 8 14468 POPESCU VIORICA D82005-6334 15/12/2005

  8 6 14469 BANCESCU MARIUS D82006-177 31/01/2006

  8 6 14470 PARASCHIV GIGEL D82006-663 31/03/2006

  8 6 14471 CIOBAI ELISABETA D72006-2176 04/04/2006

  8 6 14472 BLEJDEA DINA D72006-3398 23/05/2006

  8 6 14473 COROAMA MARIA RICUSCA D82006-1061 02/06/2006

  8 6 14474 BOSCA ANGELICA D72006-4694 09/08/2006

  8 6 14475 BAKK ATTILA GEZA D82006-2649 17/08/2006

  8 6 14476 STEPANESCU CARMEN D72006-4996 08/09/2006

  8 6 14477 GYORFI BARBARA D72006-5360 21/09/2006

  8 6 14478 NEAMT CAROLINA D82006-4452 12/12/2006

  8 6 14479 MANOILA NARCISA D82006-4457 13/12/2006

  8 6 14480 KAIMICH ELENA D72006-7703 15/12/2006

  8 6 14481 MARCSO KLARA SC2006-26436 28/12/2006

  10 4 14482 STREANGA DANIELA MIRELA D72007-5720 23/10/2007

  11 3 14483 MOLNAR ELISABETA D72008-1068 11/02/2008

  11 3 14484 VINCZE MARIA D82008-1118 21/04/2008

  11 3 14485 AGAVRILOAIE ELISABETA D72008-3072 05/05/2008

  11 3 14486 BALNOJAN EUGENIA D72008-6877 23/10/2008

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  11 3 14487 BUJOR EUGENIA D72008-8135 03/12/2008

  12 2 14488 IORDACHE NICOLAE DP2009-6269 14/07/2009

  13 1 14489 CALDARARU OLIMPIA DANIELA DP2010-696 25/01/2010

  3 10 13490 COHUT ANTON D82004-950 10/02/2004

  3 10 13491 TOACA FIRICEL D72004-3730 18/05/2004

  5 8 13492 BLOGU TITUS D72005-419 25/01/2005

  5 8 13493 NEMES GABRIEL D72005-1358 07/03/2005

  5 8 13494 MOLDOVAN DANIEL D82005-3585 22/07/2005

  5 8 13495 DRAGALINA OFELIA D82005-4616 13/09/2005

  5 8 13496 BERECZKI PAL D72005-4830 25/10/2005

  5 8 13497 SIMIONESCU ROMICA D72005-5308 18/11/2005

  5 8 13498 GAISAN CONSTANTIN D72005-5398 23/11/2005

  5 8 13499 ILISIE VASILE D82005-6208 08/12/2005

  5 8 13500 CIOGOLEA GEORGE DUMITRU D82005-6310 14/12/2005

  5 8 13501 KLEIN FLORICA D72005-5847 14/12/2005

  5 8 13502 STEIN DANIEL D72005-5892 16/12/2005

  7 6 13503 VARGA IOLANDA D72006-219 17/01/2006

  7 6 13504 FLOREA IANCU D72006-3419 24/05/2006

  7 6 13505 SIMA MIHAI D72006-3861 14/06/2006

  7 6 13506 ODROBOT IOAN D82006-1600 29/06/2006

  7 6 13507 CIUBOTARIU DOINA D82006-4239 21/11/2006

  7 6 13508 STAN TITA MARIA D72006-7560 13/12/2006

  7 6 13509 SMEREA MARIELA CARMEN D82006-4459 13/12/2006

  7 6 13510 MESESAN MARIA D82006-4460 13/12/2006

  7 6 13511 UDEANU AIDA SC2006-26046 19/12/2006

  9 4 13512 NAGY ILONA D72007-3731 19/07/2007

  9 4 13513 TOMUTA GHIZELA D72007-4188 08/08/2007

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  9 4 13514 IENUS AUREL D72007-4409 28/08/2007

  10 3 13515 RANETTI ALEXANDRU D72008-1198 14/02/2008

  10 3 13516 CHICOSI MARGARETA D72008-7528 17/11/2008

  10 3 13517 BRONZ IOAN D72008-8993 19/12/2008

  11 2 13518 PLATON VIOLETA D72009-3731 08/05/2009

  11 2 13519 SECULI MARIUS EUGEN D72009-5285 23/06/2009

  11 2 13520 IANCU MARIA DP2009-10012 20/10/2009

  0 12 12521 SZABO ELISABETA D82003-6897 24/09/2003

  2 10 12522 AVRAM MARIANA D72004-4788 23/06/2004

  2 10 12523 PETROVICI VERONICA D82004-4332 15/07/2004

  2 10 12524 BLAJ ELENA D82004-7540 16/12/2004

  4 8 12525 ROMAN VALERIA D82005-144 17/01/2005

  4 8 12526 PINTILIE LENUTA D82005-345 26/01/2005

  4 8 12527 PINTILIE MARICICA D82005-650 15/02/2005

  4 8 12528 WEISS SOFIA D72005-711 07/03/2005

  4 8 12529 MOLDOVAN MARIA D72005-3443 21/06/2005

  4 8 12530 GOLUBOV GHEORGHE D82005-4781 20/09/2005

  4 8 12531 TRUTIA IONEL D72005-5467 28/11/2005

  4 8 12532 CIOBANU PETRUTA D82005-6395 16/12/2005

  6 6 12533 AUGUSTIN CEZAR D82006-185 31/01/2006

  6 6 12534 SAMARGI EMIL D72006-1124 24/02/2006

  6 6 12535 WEISSGERBER MARGIT D72006-3613 01/06/2006

  6 6 12536 POPOVICI CORNELIA D82006-1339 20/06/2006

  6 6 12537 APOSTU MIHAI D82006-1771 05/07/2006

  6 6 12538 IGNAT GHEORGHE D82006-1199 31/07/2006

  6 6 12539 NEGRU DANIELA D72006-4856 05/09/2006

  6 6 12540 CERNA ESTERA D72006-5176 15/09/2006

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  6 6 12541 BUTA TEODOR D72006-5370 21/09/2006

  6 6 12542 BARBU IOAN D72006-5726 09/10/2006

  6 6 12543 CHIORCEA ADRIANA ELENA D72006-6650 13/11/2006

  8 4 12544 KOHLHAMMER ELISABETA D82007-622 26/02/2007

  8 4 12545 GERSTENENGST IOHAN D82007-1488 12/04/2007

  8 4 12546 GHIURA MARIOARA D72007-2111 24/04/2007

  8 4 12547 CHIPERI CATINCA D82007-2356 24/05/2007

  8 4 12548 ONOFREI MARIA D82007-2361 24/05/2007

  8 4 12549 NOVACOVICI MARIA D82007-2401 28/05/2007

  8 4 12550 KORCSIK IOSIF D72007-2638 28/05/2007

  8 4 12551 LUCHIAN PARASCHIVA D82007-3018 04/07/2007

  8 4 12552 LAZIN IOAN D82007-3054 10/07/2007

  8 4 12553 MOTIU IONUT COSMIN D82007-3401 23/08/2007

  8 4 12554 PRECUP NICODIM D72007-4821 14/09/2007

  8 4 12555 GASPAR ELENA D72007-5827 26/10/2007

  8 4 12556 DUTU MARIA D72007-6849 30/11/2007

  8 4 12557 DOMUT DUMITRU D72007-7244 13/12/2007

  9 3 12558 PRODAN FLORIA D72008-1612 04/03/2008

  9 3 12559 CRISTEA ELENA D72008-2160 26/03/2008

  9 3 12560 SOIMU MARGARETA D72008-2236 28/03/2008

  9 3 12561 CORNEA DUMITRU D72008-2653 15/04/2008

  9 3 12562 HENDREA CLAUDIA ADRIANA D72008-2465 19/05/2008

  9 3 12563 POP MARIA D72008-3628 29/05/2008

  9 3 12564 BIRSAN (CIUCUREGEORGETA CLAUDIA D72008-4091 23/06/2008

  9 3 12565 SCHNEIDER AURORA D72008-5001 31/07/2008

  9 3 12566 POPESCU MARGARETA D72008-5521 02/09/2008

  9 3 12567 RADU DANIELA IOANA D72008-6876 23/10/2008

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  9 3 12568 LAKATOS GYORGY MATEI D72008-7329 10/11/2008

  9 3 12569 VIORICA RADU D72008-8834 17/12/2008

  10 2 12570 PALCAU ARALD SERGIU DP2009-8122 02/09/2009

  10 2 12571 MARTOCIAN LAURA GEANINA D72009-12276 11/12/2009

  11 1 12572 BARTH MARIANA DP2010-10066 10/12/2010

  3 8 11573 DARIDA STEFAN ANDREI D72005-1137 24/02/2005

  3 8 11574 CHINCEA AURELIA D72005-1520 14/03/2005

  3 8 11575 FETERI ELISABETA D82005-2921 06/07/2005

  3 8 11576 CIOGOLEA ASPAZIA D82005-6311 14/12/2005

  5 6 11577 TARBA IOAN D72006-214 17/01/2006

  5 6 11578 CERNAT GHEORGHE D72006-350 23/01/2006

  5 6 11579 MOCAUTA MARIA D72006-415 26/01/2006

  5 6 11580 BANCESCU ELENA D72006-414 26/01/2006

  5 6 11581 CIOBANU DUMITRU D82006-121 26/01/2006

  5 6 11582 BARAN MARIA D82006-282 07/02/2006

  5 6 11583 ZAHARIA SILVIA D82006-949 17/05/2006

  5 6 11584 RUSU FLORICA D72006-3409 24/05/2006

  5 6 11585 HANTESCU ELENA D82006-1371 22/06/2006

  5 6 11586 ABRUDAN EUGEN MARCEL D82006-3033 25/08/2006

  5 6 11587 MERCESCU MIHAELA D82006-3477 05/09/2006

  5 6 11588 KOLOMPAR ELENA D72006-7269 04/12/2006

  5 6 11589 GLIGOR IONEL ARCADIE D72006-7387 07/12/2006

  5 6 11590 SOCACI FROZINA D72006-7636 15/12/2006

  7 4 11591 MARUSTER PETRU SC2007-6780 21/03/2007

  7 4 11592 KORCSIK LADISLAU D72007-2758 01/06/2007

  7 4 11593 LACATUSU DUMITRU D72007-2814 05/06/2007

  7 4 11594 GHERASE GHEORGHE D72007-3963 30/07/2007

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  7 4 11595 CARPA MARIANA D72007-4020 01/08/2007

  7 4 11596 ACHITEI MARIOARA D72007-5517 15/10/2007

  7 4 11597 POP NATALIA D82007-4270 09/11/2007

  7 4 11598 IOANA CONSTANTIN D72007-6351 15/11/2007

  7 4 11599 LUDWIG WALTER D72007-7204 12/12/2007

  8 3 11600 MITRAN ION D72008-2783 21/04/2008

  8 3 11601 KERESTEZI ELENA D72008-3623 29/05/2008

  8 3 11602 HILITIANU VASILE D72008-3627 29/05/2008

  8 3 11603 BOT FLORICA D72008-3739 04/06/2008

  8 3 11604 SIPOS SUSANA ELISABETA D82008-1646 25/06/2008

  8 3 11605 HRISCU ALEXANDRA LACRAMI SC2008-16209 16/07/2008

  8 3 11606 PARADICZA MARIA D72008-6253 30/09/2008

  9 2 11607 PERTI CONSTANTA D72009-415 20/01/2009

  9 2 11608 VARGA MARIA IBOLYA D72009-1760 03/03/2009

  9 2 11609 CAPAT FLORIN D72009-4509 29/05/2009

  9 2 11610 HARAGA GEORGETA CORIN DP2009-7537 13/08/2009

  9 2 11611 HALITCHI MARIA MIHAELA DP2009-10338 27/10/2009

  10 1 11612 SFERDEAN NICOLETA DP2010-1099 02/02/2010

  0 10 10613 MIRONICA CIPRIAN D82004-1396 03/03/2004

  0 10 10614 NEAMTU EMILIA SC2004-21169 02/11/2004

  2 8 10615 UTFINEANT STEFAN IOAN D82005-771 08/02/2005

  2 8 10616 JURJE MARIA D72005-4044 22/09/2005

  2 8 10617 BUZA PAVEL D82005-5090 30/09/2005

  2 8 10618 ROSU IONEL D82005-6162 06/12/2005

  2 8 10619 TRUTIA ADRIAN D72005-5778 12/12/2005

  2 8 10620 VASILACHE MARIA D72005-5881 15/12/2005

  4 6 10621 BRAZDA MARIA D72006-215 17/01/2006

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  4 6 10622 CIUREA ION D82006-333 14/02/2006

  4 6 10623 NEDIANU ELENA D72006-2282 06/04/2006

  4 6 10624 RUSAN NICOLAE D82006-3502 06/09/2006

  4 6 10625 HAZAPARIU ANISOARA D72006-5195 15/09/2006

  4 6 10626 GRUIA ION D72006-7515 12/12/2006

  4 6 10627 MANOILA VASILE D82006-4456 13/12/2006

  4 6 10628 HEGEDUS DANA FLORICA D82006-4453 13/12/2006

  6 4 10629 MOLNAR MARIA D82007-300 08/02/2007

  6 4 10630 DEMENESCU FLORENTIN D72007-2287 07/05/2007

  6 4 10631 KORCSIK MARIA D72007-2993 12/06/2007

  6 4 10632 RUJE VICTORIA D82007-3043 06/07/2007

  6 4 10633 CURCA NADIA D82007-3902 19/07/2007

  6 4 10634 JUNG MIHAI FLORENTIN D82007-4324 14/11/2007

  6 4 10635 TODERICA ADRIANA D72007-6830 30/11/2007

  6 4 10636 MACEDOLEAN IOAN D82007-4746 03/12/2007

  6 4 10637 ISAC ALEXANDRU D72007-7156 11/12/2007

  6 4 10638 HIROSAN CLAUDIA DANIELA SC2007-28849 20/12/2007

  7 3 10639 PETRUS DOMNICA D72008-226 15/01/2008

  7 3 10640 BOT ROXANA D72008-2464 09/04/2008

  7 3 10641 BALASZ IOSIF D72008-3670 02/06/2008

  7 3 10642 DRAIA VERONICA D82008-1642 25/06/2008

  7 3 10643 TUDOR LEONTINA D72008-6054 23/09/2008

  7 3 10644 CEREANTU ANGELA DORINA D72008-7620 19/11/2008

  7 3 10645 SUBODIE JANA D72008-8542 11/12/2008

  8 2 10646 JURCA IOAN D72009-1529 24/02/2009

  8 2 10647 BOT IOAN D72009-1640 26/02/2009

  8 2 10648 ARGINT AURELIA D72009-2850 08/04/2009

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  8 2 10649 MAIDAC DORU D72009-3726 08/05/2009

  8 2 10650 BALLIKIC ATILLA IOAN D72009-5394 24/06/2009

  8 2 10651 MARTOCIAN VASILE FLORIN IANCU DP2009-6347 15/07/2009

  8 2 10652 NEICA DORICA DP2009-6623 22/07/2009

  8 2 10653 BURGHEAUA MARICEL D72009-8805 18/09/2009

  8 2 10654 MIHALCEA EUGENIU DP2009-11169 16/11/2009

  8 2 10655 LUTA MARIA DP2009-12318 14/12/2009

  8 2 10656 LUTA IONEL DP2009-12472 16/12/2009

  9 1 10657 BALASOIU ESTI GHIZELA DP2010-3550 16/03/2010

  9 1 10658 SUTEAN ADRIANA DANIELA DP2010-3385 31/03/2010

  9 1 10659 SARBU LOREDANA DP2010-6281 12/07/2010

  9 1 10660 LENGYEL ANDREEA LIGIA DP2010-10122 13/12/2010

  3 6 9661 DANCEA I IOAN D72006-1311 27/02/2006

  3 6 9662 ZENCENCO SORIN LAURENTIU D82006-1707 04/07/2006

  3 6 9663 POPESCU DOINA D72006-6932 21/11/2006

  3 6 9664 DAN CORNEL D72006-7200 29/11/2006

  3 6 9665 SIBII ELISABETA D72006-7704 15/12/2006

  5 4 9666 CHIREA EMILIA AGNETA D82007-197 01/02/2007

  5 4 9667 MANIU MARIANA D72007-1534 19/03/2007

  5 4 9668 SARGHI VIORICA D82007-2167 17/05/2007

  5 4 9669 BOZGA GAVRIL D82007-2268 21/05/2007

  5 4 9670 SCUTURICI UTA D72007-2413 28/05/2007

  5 4 9671 MIHAI SAMIR D72007-3720 19/07/2007

  5 4 9672 ION MARIOARA SC2007-17233 30/07/2007

  5 4 9673 HRENIUC LEON D72007-4072 02/08/2007

  5 4 9674 LUCA CONSTANTIN D72007-4590 04/09/2007

  6 3 9675 BOENGIU CORNELIEA D72008-43 08/01/2008

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  6 3 9676 VIRGA LIDIA D72008-1549 28/02/2008

  6 3 9677 POPA LUCIA D82008-1203 24/04/2008

  6 3 9678 VELESCA OVIDIU VASILE D72008-2983 05/05/2008

  6 3 9679 FISCHER IOAN D72008-4577 10/07/2008

  6 3 9680 DIOSZEGI ELENA D72008-8041 02/12/2008

  6 3 9681 ILIOIU ZOIEA D82008-3433 19/12/2008

  7 2 9682 RAD AURELIA D72009-2078 12/03/2009

  7 2 9683 GUG AUREL D72009-2123 13/03/2009

  7 2 9684 LUPU RADU DORIN D72009-2235 17/03/2009

  7 2 9685 POMOHACI VASILE D72009-2496 25/03/2009

  7 2 9686 ALEXA ELENA D72009-2995 14/04/2009

  7 2 9687 DODA DAN LIVIU DP2009-6615 21/07/2009

  7 2 9688 MIRONICA CIPRIAN DP2009-8703 16/09/2009

  7 2 9689 TATARU MIHAELA DP2009-10040 20/10/2009

  7 2 9690 HALITCHI CLAUDIA NADIA DP2009-10336 27/10/2009

  7 2 9691 HALITCHI ELENA DP2009-10337 27/10/2009

  8 1 9692 INDRICAU VALERIA DP2010-2716 15/03/2010

  8 1 9693 BIICU SIMONA ADREEA DP2010-3759 16/04/2010

  8 1 9694 PAL IOZSEF DP2010-4154 28/04/2010

  0 8 8695 BRANZAN PETRIA D82005-4164 18/08/2005

  0 8 8696 URSU SUZANA CAMELIA D72005-5838 14/12/2005

  2 6 8697 MITRAN AUREL D72006-657 02/02/2006

  2 6 8698 CUCOS VASILE D82006-1413 23/06/2006

  2 6 8699 TIRON FLORENTINA D82006-1756 05/07/2006

  2 6 8700 CRAIUT GHEORGHE D72006-5184 15/09/2006

  2 6 8701 COSNITA RODICA D72006-7519 12/12/2006

  2 6 8702 BRACAU ROMULUS D82006-4451 12/12/2006

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  2 6 8703 TECU ION D72006-7553 13/12/2006

  2 6 8704 LAPUSTE FLORIN D72006-7671 15/12/2006

  2 6 8705 POP IOAN D72006-7687 15/12/2006

  4 4 8706 UNGUREANU TICU D72007-922 14/02/2007

  4 4 8707 ILE NICOLAE D82007-2208 18/05/2007

  4 4 8708 STRIMBEANU MARIAN D72007-3730 19/07/2007

  4 4 8709 GAL ANUTA D72007-6951 04/12/2007

  5 3 8710 COTOS PETRU D72008-1093 11/02/2008

  5 3 8711 NYEGRAI ILEANA D82008-928 08/04/2008

  5 3 8712 MORARIU MARIANA D72008-3957 16/06/2008

  5 3 8713 SZILASI GHEORGHE VIRGIL D72008-4322 01/07/2008

  5 3 8714 MESZAROS ANDREI COSMIN D72008-4352 02/07/2008

  5 3 8715 CIUCA CORINA ANTOANELA D72008-4939 29/07/2008

  5 3 8716 TARKA PETER DENES D82008-2060 15/08/2008

  5 3 8717 MEZEI MARINICA D72008-6630 14/10/2008

  5 3 8718 ARDELEAN EUGENIA IULIANA D72008-8345 09/12/2008

  5 3 8719 GRAUR ION D82008-3266 12/12/2008

  6 2 8720 NAGY ALEXANDRU D72009-2004 10/03/2009

  6 2 8721 VINCHICI ANGELA D72009-3732 08/05/2009

  6 2 8722 GHIURI MARIANA D72009-5449 25/06/2009

  6 2 8723 BALLIKIC IOAN DP2009-6079 09/07/2009

  6 2 8724 MICSESCU-OLAH RAUL DP2009-7392 11/08/2009

  6 2 8725 MARCU VASILE DP2009-7624 18/08/2009

  7 1 8726 SZONYI EMERIC DP2010-3643 13/04/2010

  7 1 8727 DORGOSAN IOAN DP2010-9710 26/11/2010

  7 1 8728 MORICZ IANOS DP2010-9930 06/12/2010

  3 4 7729 PAVALUCA NECULAE D72007-3182 25/06/2007

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  3 4 7730 PASCA STELUTA D72007-3492 10/07/2007

  3 4 7731 CIAGLIC MARIA D72007-3606 16/07/2007

  4 3 7732 CARAGEA AURICA D72008-96 07/02/2008

  4 3 7733 LASZLO SANDOR D72008-1583 03/03/2008

  4 3 7734 ION MARIOARA D72008-4715 17/07/2008

  4 3 7735 ROSOGA DUMITRU D82008-2374 01/10/2008

  4 3 7736 DUMA MARIA D72008-8251 05/12/2008

  4 3 7737 BARBU ANDREI D82008-3341 16/12/2008

  5 2 7738 NYEGRAI ILEANA D72009-661 27/01/2009

  5 2 7739 CRISTEA ADRIAN D72009-1777 03/03/2009

  5 2 7740 POMOHACI ION D72009-2497 25/03/2009

  5 2 7741 GABOR GEORGEL D72009-2933 10/04/2009

  5 2 7742 PRANDEA ION D72009-4599 02/06/2009

  5 2 7743 LINK FREDI DP2009-8674 15/09/2009

  5 2 7744 NICOLAU GHEORGHE DP2009-8991 23/09/2009

  5 2 7745 DUMITRU REGHINA DP2009-9199 29/09/2009

  5 2 7746 STOIAN ILEANA ANGELICA DP2009-9198 29/09/2009

  5 2 7747 BOTA IOAN DP2009-12171 10/12/2009

  5 2 7748 BURLACU IOANA DP2009-12270 11/12/2009

  6 1 7749 CANALAS-KOCH ERIKA DP2010-3798 19/04/2010

  6 1 7750 SCHEIN CRISTIAN DP2010-4835 19/05/2010

  6 1 7751 DRAGOMIR ANTONETA ILEANA DP2010-8823 22/10/2010

  6 1 7752 BLOGU IULIA DP2010-10229 16/12/2010

  0 6 6753 BALACI STEFAN D72006-302 19/02/2006

  0 6 6754 SUSMAN MARIA D82006-616 27/03/2006

  0 6 6755 MARCU ION D72006-1965 27/03/2006

  2 4 6756 DAN MURARESCUILEANA ANA D72007-860 13/02/2007

  SBalan
  LC-62 vers2

  LISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  2 4 6757 LOZNEANU CHIRILA D72007-2170 26/04/2007

  2 4 6758 POPA NICOLAE D82007-1895 03/05/2007

  2 4 6759 PAP MARIA D72007-4688 10/09/2007

  2 4 6760 VARGA ADINA D82007-4001 18/10/2007

  2 4 6761 HOTEA GEORGETA D72007-6177 08/11/2007

  3 3 6762 ISTRATE GHEORGHE D82008-42 11/01/2008

  3 3 6763 BOROD RODICA D72008-781 31/01/2008

  3 3 6764 GRECESCU VALERIU CONSTANTIN D72008-6143 25/09/2008

  4 2 6765 PETROV JIVODINCA D72009-1413 19/02/2009

  4 2 6766 BITE IOAN D72009-2802 07/04/2009

  4 2 6767 PALCAU CORNELIA EMILIA DP2009-8121 02/09/2009

  4 2 6768 BICZOK ELENA DP2009-8938 22/09/2009

  4 2 6769 GIORGIE PETRU DP2009-9271 30/09/2009

  4 2 6770 TAMAS SUNITA DP2009-9811 13/10/2009

  4 2 6771 MELENCU AURICA DP2009-11757 27/11/2009

  5 1 6772 NISTOR AUREL DP2010-2434 05/03/2010

  5 1 6773 BUMBEA VIOREL PETRU DP2010-3109 23/03/2010

  5 1 6774 FULEP MARIA MAGDOLNA DP2010-4536 10/05/2010

  5 1 6775 KISS GEORGIANA IONELA DP2010-4526 10/05/2010

  5 1 6776 CONTRA DORINA DP2010-9341 15/11/2010

  1 4 5777 OPREA EUGENIA D72007-5853 29/11/2007

  3 2 5778 HODOS CONSTANTIN D72009-1400 19/02/2009

  3 2 5779 DUNARINTU GHEORGHITA DP2009-6312 14/07/2009

  3 2 5780 MALANCUS ANA DP2009-11932 03/12/2009

  4 1 5781 VELCIOV PETRU DP2010-3665 14/04/2010

  4 1 5782 CIOGOLEA GEORGE NICOLAI DP2010-3777 19/04/2010

  5 0 5783 MOISE GHEORGHE DP2011-362 20/01/2011

  SBalan
  LC-62 vers2

  LLISTA DE PRIORITATI A EVACUATILOR PENTRU ANUL 2011

  Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

  0 4 4784 MOLDOVAN DANIEL IOAN D72008-228 18/01/2007

  0 4 4785 RUSNEAC IOAN D82007-3122 26/07/2007

  1 3 4786 BOGDAN SABIN SIMION D72008-5047 05/08/2008

  2 2 4787 RUS MIHAI D72009-3411 29/04/2009

  3 1 4788 STANCULEANU LEONICA DP2010-3075 23/03/2010

  3 1 4789 LELIK LEHEL CSABA DP2010-3745 16/04/2010

  3 1 4790 TALPOS RODICA DP2010-7266 23/08/2010

  3 1 4791 BLOGU ALEXANDRU ORESTE DP2010-10231 16/12/2010

  0 3 3792 DRAGAN NICOLAE D72008-5252 18/08/2008

  1 2 3793 BOLDEANU GABRIELA D72009-2254 18/03/2009

  2 1 3794 PAULESCU ROMULUS DP2010-3026 22/03/2010

  2 1 3795 DINCU NICULINA DP2010-8185 24/09/2010

  2 1 3796 IOVANOVICI ELENA DP2010-9945 07/12/2010

  1 1 2797 RADAU DUMITRU DP2010-7091 13/08/2010

  2 0 2798 BOGDANESCU SILVIU DP2011-191 14/01/2011

  0 1 1799 BIRIES NICOLAE DP2010-2963 18/03/2010

  SBalan
  LC-62 vers2

   Atasament: Cazuri_sociale_2011.pdf

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   8 38 461 RAICA ANA 16499 12/06/1990

   17 28 452 MOISA (BADESCUMONICA DO695-3975 07/11/1995

   11 32 433 KALUSI JENO DO693-5317 16/02/1993

   11 32 434 RAGUSITU ILEANA 29327 23/09/1993

   8 34 425 OLARU ILEANA DO692-9004 15/09/1992

   8 34 426 ALBA ANA DO692-37232 15/12/1992

   12 30 427 MOISA MARIA DO694-632 25/02/1994

   12 30 428 PRICEA ELENA DO694-974 15/03/1994

   14 28 429 ANDONI IOAN DO695-3084 25/07/1995

   9 32 4110 NEDA ANGELICA DO693-39174 30/11/1993

   9 32 4111 BALITA VALENTIN NICOLAE DO693-39193 30/11/1993

   13 28 4112 DANIEL CRISTINA DO695-1806 28/03/1995

   15 26 4113 BISI VALENTIN DO696-452 20/02/1996

   6 34 4014 COTUNA IOAN 36495 12/08/1992

   6 34 4015 POPA VASILE 36079 03/12/1992

   8 32 4016 HEGHES TIBI DO693-201 25/06/1993

   10 30 4017 CHOROSI LILIANA DO694-3598 06/10/1994

   10 30 4018 MAGDIN SORIN TEODOR DO694-4243 29/11/1994

   5 34 3919 SLATINESCU ELENA DO692-106 16/04/1992

   5 34 3920 KLEITSCH FRANCISC DO692-25978 09/08/1992

   5 34 3921 MURARIU EUGEN 32391 29/11/1992

   7 32 3922 BAR ILIE DO693-5210 15/03/1993

   7 32 3923 UNGUREANU MARIA DO693-21773 13/07/1993

   7 32 3924 NISTOR DUMITRU 18013 06/08/1993

   7 32 3925 BOBU LACRAMIOARA DO693-25029 17/08/1993

   9 30 3926 MUNTEANU MOISE DO694-1675 06/04/1994

   11 28 3927 ZOICA MARIANA DO695-1760 27/03/1995

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   11 28 3928 LAKO CONSTANTIN DO695-2087 10/04/1995

   11 28 3929 KOVACS ILEANA DO695-2411 22/05/1995

   13 26 3930 BALNOJAN PARACHIVA DO696-697 11/03/1996

   13 26 3931 NICOLICI MARIA DO696-1473 10/06/1996

   4 34 3832 SZEKULA ELENA DO692-11174 22/04/1992

   4 34 3833 LUPU ANA DO692-37094 14/12/1992

   6 32 3834 CHIVAU ELENA DO693-3459 02/02/1993

   6 32 3835 SZOCS EMILIA SC093-3954 04/02/1993

   6 32 3836 STANESCU NICOLEA DO693-182 02/05/1993

   6 32 3837 NEDA VIORICA DO693-9001 02/12/1993

   8 30 3838 ARDELEAN MARIAN DO694-1306 22/03/1994

   8 30 3839 PINTEAN MIHAELA DO694-3221 09/05/1994

   8 30 3840 HANDRA VIORICA DO694-3468 27/09/1994

   10 28 3841 BOCSAN ADRIANA DO695-292 26/01/1995

   10 28 3842 MODA MAGDA (ANDRAS) DO695-1200 02/03/1995

   10 28 3843 ADAM (PRELUPCEMARINELA DO695-3423 11/09/1995

   12 26 3844 LAPUSNEANU LIVIA DO696-2010 25/09/1996

   14 24 3845 BUGA DANIELA DO797-3290 28/08/1997

   5 32 3746 TATAR AURELIAN DO93-5482 18/02/1993

   7 30 3747 BLAGAILA ANA DO694-63 13/01/1994

   7 30 3748 BAHNARIU LENUTA DO694-3131 24/08/1994

   7 30 3749 VARGA VALENTINA DO694-3419 21/09/1994

   7 30 3750 NEDEA SOFILCA LACRAMIOARA MARIA DO694-4263 05/12/1994

   9 28 3751 BOT RUJA DO695-64 11/01/1995

   9 28 3752 SCHIOPU DOREL IULIAN DO695-4092 22/11/1995

   11 26 3753 FARKAS MIHAI DO696-1142 09/05/1996

   11 26 3754 FEDELES MARICICA DO696-2082 03/10/1996

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   13 24 3755 MIOC NICOLAE (ELEONORA) DO697-299 11/02/1997

   4 32 3656 IGRET DORINA DO693-39186 30/11/1993

   6 30 3657 CRACIUN ELISABETA DO694-493 22/02/1994

   6 30 3658 CRACIUN IOANA DO694-494 22/02/1994

   6 30 3659 CIOCAN MARICEL DO694-1995 27/04/1994

   6 30 3660 HOCA CAIUS KALMAN DO694-4139 17/11/1994

   8 28 3661 FILIP STELIAN DO695-606 14/02/1995

   8 28 3662 SUCACIU VIRGIL DO695-2222 27/04/1995

   8 28 3663 MANESCU POMPILIU DO695-2830 27/06/1995

   8 28 3664 BOLDI LILIANA NICOLETA DO695-3239 17/08/1995

   8 28 3665 OPRESCU MARIAN DO695-3792 13/10/1995

   10 26 3666 CORA MIHAELA SIMONA DO696-1635 03/07/1996

   10 26 3667 PUSCAS CORNEL ADRIAN DO696-1727 16/07/1996

   10 26 3668 GORBE AUREL DO696-2391 29/10/1996

   10 26 3669 BOLOG DOREL DO696-2564 22/11/1996

   10 26 3670 ALBOTA PETRU DO696-771 22/11/1996

   12 24 3671 VLAD DANIELA AURICA D797-210 21/01/1997

   12 24 3672 BRICA MARIA DO697-1240 22/05/1997

   14 22 3673 JIVCOVICI MARIA DO698-1051 29/09/1998

   16 20 3674 BOT LAMAIA DO699-2584 30/08/1999

   16 20 3675 MULLER GABRIEL DO699-3515 16/11/1999

   18 18 3676 TIPONUT VIOLETA DO6X-4432 30/05/2000

   5 30 3577 SZUSZADIK TEREZIA DO694-2439 17/06/1994

   5 30 3578 MARES CARMEN DO694-3222 05/09/1994

   5 30 3579 MOCOFAN SIMONA DOMNICA DO694-3504 29/09/1994

   5 30 3580 SURDOIU MARIUS DO694-810 03/10/1994

   7 28 3581 COZMA TITIANA CALUDIA DO695-3059 20/07/1995

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   7 28 3582 ERDEI MARIANA DO695-4095 22/11/1995

   9 26 3583 MARCU LILIANA DO696-191 24/01/1996

   9 26 3584 ISTVAN ECATERINA D0696-410 15/02/1996

   9 26 3585 IOAN FLORIAN DO696-1925 09/08/1996

   9 26 3586 BAIA MARGARETA DO696-2163 10/10/1996

   11 24 3587 RADU ELISABETA DO697-644 17/03/1997

   11 24 3588 KOVACS IOSIF DO697-1470 16/06/1997

   11 24 3589 MANGOL MIHAELA DO697-2227 26/11/1997

   15 20 3590 SLATARU NICOLAE DO699-2432 18/06/1999

   2 32 3491 ARDELEAN STEFAN DO693-23244 27/03/1993

   4 30 3492 FODOR DANILA DO694-2323 01/06/1994

   4 30 3493 CIUTA DANIELA CAMELIA DO694-3442 23/09/1994

   4 30 3494 SEVERA MARIA DO694-3498 28/09/1994

   4 30 3495 ALBISORU DAN LIVIU DO694-3606 07/10/1994

   4 30 3496 RADUCANU SORINA LILIANA DO694-3732 20/10/1994

   4 30 3497 SUHARU SUSANA DORINA DO694-4138 17/11/1994

   6 28 3498 LULEA DOINA DO695-2494 30/05/1995

   6 28 3499 SECELEANU SILVIA DO695-2902 04/07/1995

   6 28 34100 CARI ENIKO DO695-3529 21/09/1995

   6 28 34101 AUGUSTIN CEZAR DO695-4003 09/11/1995

   8 26 34102 IOVANESCU VICTORIA DO696-902 02/04/1996

   8 26 34103 MERTOIU FLORENTINA DO696-1204 21/05/1996

   8 26 34104 JIVAN SILVIA DO696-1305 28/05/1996

   8 26 34105 VASILUT (ZSURA)MARIA DO696-1547 20/06/1996

   8 26 34106 LOLESCU FELICIA DO696-2132 09/10/1996

   8 26 34107 KOHL GIANINA DO696-2692 03/12/1996

   10 24 34108 STAGERMAIER ILEANA DO697-759 21/03/1997

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   10 24 34109 RAICI JIVOICO STEFAN DO697-800 27/03/1997

   10 24 34110 BUSE CRISTIAN DO697-1912 10/10/1997

   12 22 34111 AL-JALABI MARIA DO798-2240 06/07/1998

   12 22 34112 TOMA IOAN DUMITRU DO698-1460 20/11/1998

   16 18 34113 AVRAMOVIC ADRIANA DO6X-328 13/01/2000

   16 18 34114 KOVACS IULIANA DO6X-1578 14/02/2000

   20 14 34115 BERCU MARIANA D72002-7426 21/08/2002

   1 32 33116 GAGA DIANA MARIA DO693-36389 10/11/1993

   1 32 33117 SZOCS VALERIA DO693-39303 02/12/1993

   3 30 33118 TATRCIUC MARIAN DO694-233 01/02/1994

   3 30 33119 CRAINIC VALERIA DO694-1052 16/03/1994

   5 28 33120 SIMA ALIN DAN DO695-2979 13/07/1995

   5 28 33121 KLASZKO RAMONA DO695-3216 11/08/1995

   5 28 33122 ANDREVICI DUMITRU DO695-3508 20/09/1995

   5 28 33123 SURMEI RADU DO695-3853 20/10/1995

   5 28 33124 HOMEI IOAN DO695-610 29/12/1995

   7 26 33125 FUICU DARCLEE DO696-9111 29/01/1996

   7 26 33126 PANCZI LASZLO DO696-1599 27/06/1996

   7 26 33127 COSTICI RAMONA DO696-2530 20/11/1996

   7 26 33128 CIMPAN SIMONA VIORICA DO696-2665 29/11/1996

   9 24 33129 NEDA LENUTA DO697-18 13/01/1997

   9 24 33130 MOLNAR SILVIA DO697-941 14/04/1997

   9 24 33131 PITIS SORIN DO697-973 17/04/1997

   9 24 33132 CARSTEAN CRISTINA DO697-1640 30/07/1997

   9 24 33133 GYURIS DOINA DO797-3351 02/09/1997

   9 24 33134 DULGANESCU MARIA DO697-2012 23/10/1997

   9 24 33135 CIORBA EMILIA DO697-2516 18/12/1997

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   11 22 33136 ARDELEAN ROZALIA DO698-961 25/06/1998

   11 22 33137 SZOKE MARIANA DO798-2612 30/07/1998

   11 22 33138 LEITHEIM STEFAN TIBERIU DO798-2315 17/09/1998

   11 22 33139 MODA LILIANA DO698-1168 02/10/1998

   11 22 33140 NAGY ISTVAN DO698-1105 13/10/1998

   11 22 33141 STRACHINARIU CAROLINA DO698-1386 09/11/1998

   13 20 33142 NICOLICI DANIELA DO699-2312 08/02/1999

   13 20 33143 PASCUTOIU DUMITRU DO699-238 18/02/1999

   13 20 33144 BOTI ELEONORA DO699-699 05/12/1999

   2 30 32145 CONSTANTIN MAGDALENA DO694-28251 14/01/1994

   2 30 32146 FARAGO FLORICA DO694-73 14/01/1994

   2 30 32147 OPRISANU ANA DO694-329 18/02/1994

   2 30 32148 GRAD EUGENIA DO694-462 21/02/1994

   2 30 32149 BALAN SOLOMICA DO694-835 10/03/1994

   2 30 32150 CIUCUR RADU DO694-1090 17/03/1994

   2 30 32151 SOMNU (JIBOC) MARIA DO694-1167 18/03/1994

   2 30 32152 LUKACS ILEANA DO694-1784 14/04/1994

   2 30 32153 VARGA SALVAN MARIANA DO694-1833 19/04/1994

   2 30 32154 GAL MELANIA DO694-1834 19/04/1994

   2 30 32155 CHIRIBUCA MARCEL DO694-27 02/08/1994

   2 30 32156 LUPU CARMEN ANGELICA DO694-3233 06/09/1994

   2 30 32157 SPINANT CORNELIA DO6-4094 14/11/1994

   4 28 32158 KOVACS STEFANA SC095-656 17/01/1995

   4 28 32159 AXINI SUZANA DO695-623 14/02/1995

   4 28 32160 ANTON ANGELA DO695-1538 16/03/1995

   4 28 32161 CHITARICI ADRIAN ION DO695-2254 03/05/1995

   4 28 32162 MOLDOVAN ELENA DO695-3214 11/08/1995

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   4 28 32163 MARTINAS PETRU DO695-3516 20/09/1995

   4 28 32164 NOVACOVICI PETRU DO695-3990 08/11/1995

   6 26 32165 AIOANEI SILVIA DO696-386 14/02/1996

   6 26 32166 MERTEZS (DEACOANGELICA DO696-562 26/02/1996

   6 26 32167 MARCSO KLARA DO696-1567 24/06/1996

   6 26 32168 FAN ANDREI DO696-1826 29/07/1996

   6 26 32169 BRINDUS DOREL FLORIN DO796-2204 16/08/1996

   6 26 32170 GOLBAN GHEORGHE SC096-363 01/12/1996

   6 26 32171 BALA MOISE DO696-2787 12/12/1996

   8 24 32172 FIRNEISZ ION DANIEL DO697-509 28/02/1997

   8 24 32173 CULDA FLORIAN DO797-2511 10/07/1997

   8 24 32174 LUCIU MARICICA DO797-3021 13/08/1997

   8 24 32175 CIRPACI LILIANA DO697-1705 11/09/1997

   10 22 32176 JURESCU MIRELA DO698-412 12/03/1998

   10 22 32177 GYORITS MIHAELA DO698-794 21/05/1998

   10 22 32178 ASAFTEI CORNELIU DO798-2608 30/07/1998

   10 22 32179 BOTI FRUNZINA DO798-3056 02/09/1998

   10 22 32180 VARGA DUMITRU DO698-1484 25/11/1998

   12 20 32181 NOVACOVICI VERONICA DO799-3618 29/09/1999

   12 20 32182 BOCZ RAMONA DO699-3025 27/10/1999

   12 20 32183 MATIC MAGDALENA SC099-8217 06/11/1999

   14 18 32184 MICLUTI DAN PA8X-965 16/06/2000

   14 18 32185 GRIGOREAN ADRIAN DO6X-2449 03/09/2000

   14 18 32186 MIHAI AGNES PA8X-2979 21/09/2000

   14 18 32187 NOVACOVICI RODICA PA8X-4415 15/12/2000

   16 16 32188 PANTEA MARCEL DRAGALIN DO6X1-2922 17/05/2001

   1 30 31189 BALAU CRISTINEL DO694-573 24/02/1994

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   1 30 31190 ANDRECA FELICIA DO694-806 09/03/1994

   1 30 31191 LUPESCU DAN MARCEL DO694-1104 17/03/1994

   1 30 31192 BORCA RODICA DO694-3078 13/07/1994

   1 30 31193 ANGHEL VETURIA DO694-4063 10/11/1994

   3 28 31194 BURCIU MIHAELA DO695-911 23/02/1995

   3 28 31195 DIN AUGUSTIN CRISTIAN DO695-1141 01/03/1995

   3 28 31196 RAD DORU ONORIU DO695-2116 12/04/1995

   3 28 31197 TANASIE LAURENTIU DO695-2491 30/05/1995

   3 28 31198 BACHICI RODICA DO695-2708 21/06/1995

   3 28 31199 ROSTAS MARIA DOINA DO695-3276 22/08/1995

   3 28 31200 POLEXICI CAMELIA DO695-3434 12/09/1995

   3 28 31201 DAMINESCU IOAN DO695-3902 30/10/1995

   3 28 31202 ZAVALIDRUGA ANDREI DO695-4174 30/11/1995

   5 26 31203 SERBAN VIOREL DO696-809 21/03/1996

   5 26 31204 CHIRCULESCU LUCIAN DO696-987 17/04/1996

   5 26 31205 UYHELYI LUMINITA DO696-998 18/04/1996

   5 26 31206 GHEORGHE VASILICA DO696-1063 29/04/1996

   5 26 31207 RIMMEL FLORENTINA DO696-1353 30/05/1996

   5 26 31208 MACRISAN IACOV DO696-1463 06/07/1996

   5 26 31209 ROMAN IOANA DO796-2290 23/08/1996

   5 26 31210 KECSKES IOSIF DO696-2541 20/11/1996

   7 24 31211 GROSU MARIETA DO697-933 11/04/1997

   7 24 31212 ZELE MARIANA DO697-1591 24/06/1997

   7 24 31213 KISS ELISABETA DO797-2647 18/07/1997

   7 24 31214 HADDADIN LUCIA DO797-3153 21/08/1997

   7 24 31215 NOVACOVICI MARIA DO697-2341 09/12/1997

   7 24 31216 HAFNER CAMELIA DO697-2356 09/12/1997

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   9 22 31217 BARNA CARLA DORINA DO698-586 08/04/1998

   9 22 31218 SZTOIKA CRISTINA DO698-1117 24/09/1998

   11 20 31219 PUPIN MANOLE DO699-111 26/01/1999

   11 20 31220 DAN MALVINA MARIANA DO699-162 02/04/1999

   11 20 31221 ANTOHI IONEL DO699-2530 13/08/1999

   11 20 31222 POGAN OVIDIU DO699-4154 09/12/1999

   13 18 31223 BRINZA IOANA DO6X-1938 24/02/2000

   13 18 31224 PREDA LIVIU PA8X-1522 07/06/2000

   15 16 31225 BOTI TEREZIA DO6X1-1315 12/02/2001

   15 16 31226 NEAGU NATALITA DO6X1-5402 06/09/2001

   15 16 31227 LIVADARU ANGELA DO6X1-6976 10/12/2001

   17 14 31228 SUHANE ELENA D72002-2773 09/04/2002

   17 14 31229 CIRPACI LAMIE D72002-8040 12/09/2002

   2 28 30230 RUCK MAGDALENA DO695-397 07/02/1995

   2 28 30231 MUSTATA MARIA DO695-647 15/02/1995

   2 28 30232 STANCIU MILAN DO695-1962 04/04/1995

   2 28 30233 IOVANUT OCTAVIAN DO695-2135 14/04/1995

   2 28 30234 CAREBA GHEORGHITA DO695-3036 18/07/1995

   2 28 30235 BRAIER GEORGETA DO695-4187 30/11/1995

   2 28 30236 BUDESCU DINICU DO695-4172 30/11/1995

   4 26 30237 CALDARAR ELENA DO696-171 23/01/1996

   4 26 30238 MATHE IDA DO696-1001 18/04/1996

   4 26 30239 HIRZOABA ALINA LOREDANA DO696-1101 06/05/1996

   4 26 30240 GIURIAN VIORICA DO696-1345 30/05/1996

   4 26 30241 BUHACIUC VASILE DO696-1608 28/06/1996

   4 26 30242 MARKUS MARIA DO696-1774 22/07/1996

   4 26 30243 BOGDAN ROZALIA DO796-2232 20/08/1996

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   4 26 30244 JARAVETE MARGARETA DO696-2225 14/10/1996

   4 26 30245 STOCHIN ALEXANDRU DO696-2587 26/11/1996

   4 26 30246 GHERMAN DUMITRU DO696-2759 11/12/1996

   6 24 30247 MICHI DANIEL DO697-356 04/03/1997

   6 24 30248 CITEA LUMINITA DO697-938 14/04/1997

   6 24 30249 BLANARU MARIANA DO797-3055 14/08/1997

   6 24 30250 CALDARAS LUCICA DO697-1991 21/10/1997

   6 24 30251 STURZA ADRIAN DO6-1437 13/12/1997

   8 22 30252 STOICA CAMELIA DO698-470 19/03/1998

   8 22 30253 EREMIE SIMONA DO698-1145 29/09/1998

   8 22 30254 GAVRILA VASILE DO698-1067 20/10/1998

   8 22 30255 CRISTUINEA DORINA DO698-1400 11/11/1998

   8 22 30256 IONITA MARIA DO698-1584 10/12/1998

   10 20 30257 BALANESCU EMILIA DO699-1019 06/01/1999

   10 20 30258 BALAZS MARGARETA DO699-127 28/01/1999

   10 20 30259 TORJE ALINA DO699-3117 03/04/1999

   10 20 30260 CIUHANDU ADRIANA DO699-538 27/04/1999

   10 20 30261 CZINE BUZSI VASILE DO699-1069 06/08/1999

   10 20 30262 NOC SIMONA DO799-2338 20/08/1999

   10 20 30263 VUICI DRAGOSLAVA DO699-2986 26/10/1999

   10 20 30264 BENEA ROZALIA DO699-4284 22/12/1999

   12 18 30265 SABAILA IULIA MIHAELA DO6X-3188 04/03/2000

   12 18 30266 ILIN LENA DO6X-3775 05/03/2000

   12 18 30267 CIUCUR IONELA DO6X-4102 17/05/2000

   12 18 30268 BUD CLAUDIA PA8X-2089 31/07/2000

   12 18 30269 CRACIUN TATIANA DO6X-5222 20/10/2000

   12 18 30270 HOTEA VIOLANDA DO6X-5845 28/11/2000

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   12 18 30271 AL BARED HASSAN PA8X-4459 15/12/2000

   14 16 30272 PASCU ILIE DO6X1-1599 22/02/2001

   14 16 30273 BOTA RODICA DO6X1-2847 14/05/2001

   16 14 30274 PATRU MARIAN D72002-3367 23/04/2002

   1 28 29275 LAZARESCU MIHAELA DO695-442 08/02/1995

   1 28 29276 MOISA RAMONA CARMEN DO695-528 10/02/1995

   1 28 29277 DAN FLORENTINA DO695-1222 03/03/1995

   1 28 29278 LAPADAT DANIELA DO695-2006 05/04/1995

   1 28 29279 DOLHA GHEORGHE DO695-2259 04/05/1995

   1 28 29280 URSZENYI ROBERT DO695-2539 06/06/1995

   1 28 29281 BURESCH ADAM DO695-2620 15/06/1995

   1 28 29282 BAIA GHEORGHE DO695-2863 29/06/1995

   1 28 29283 BOTA MARIA DO695-3060 20/07/1995

   1 28 29284 FAUR DOREL DO695-3799 16/10/1995

   1 28 29285 ANDRON FLORIN DO694-3765 25/10/1995

   1 28 29286 BEBEC IOANA DO695-4055 16/11/1995

   1 28 29287 BOTA LETITIA DO695-4058 16/11/1995

   3 26 29288 BINDARIU ION DO696-33 10/01/1996

   3 26 29289 TELCEAN DUSITA DO696-50 11/01/1996

   3 26 29290 SAVU ANGELA DO696-510 22/02/1996

   3 26 29291 UNTILA MONICA DO696-1012 19/04/1996

   3 26 29292 VLONGA DANCI MARINELA DO696-1075 30/04/1996

   3 26 29293 PAUL MARIA DO696-1537 19/06/1996

   3 26 29294 GINDU CORNELIA DO696-1856 01/08/1996

   3 26 29295 BADESCU GHEORGHE DO796-2386 02/09/1996

   3 26 29296 BALOSEANU VIORICA DO696-2512 10/09/1996

   5 24 29297 MIATOV VLADIMIR DO797-479 05/02/1997

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 24 29298 MILUT AMALIA DO697-471 27/02/1997

   5 24 29299 BOT IOSEFINA DO697-783 25/03/1997

   5 24 29300 TARCA DORIN DO697-974 17/04/1997

   5 24 29301 GOLITS ALEXANDRU DO697-994 22/04/1997

   5 24 29302 ROPOTICA PETRU DO697-7835 12/06/1997

   5 24 29303 MIRONESCU ILIE DO697-2631 16/07/1997

   5 24 29304 ROGAJAN DANUT DO697-1886 08/10/1997

   5 24 29305 DEACONU ION DO697-1975 17/10/1997

   7 22 29306 IANCU PAVEL DO698-19 13/01/1998

   7 22 29307 BOGDAN MARCEL DO698-9230 18/02/1998

   7 22 29308 POTO MARIANA DO698-310 25/02/1998

   7 22 29309 TOSITY COMBRIA DO698-756 14/05/1998

   7 22 29310 MITARN GILA NICOLAE DO698-979 26/06/1998

   7 22 29311 BOTILA MIHAELA DO798-2234 15/07/1998

   7 22 29312 KAPITANY EVA ERIKA DO698-1183 06/10/1998

   7 22 29313 MINDRUT FLORIAN DO698-1348 03/11/1998

   7 22 29314 PAIER NICOLETA OLTEA DO698-1478 10/12/1998

   7 22 29315 PASCALAU MARIANA DO698-1600 17/12/1998

   7 22 29316 BUDA DORINA DO698-1609 21/12/1998

   9 20 29317 MOCANU LACRAMIOARA DO699-242 19/02/1999

   9 20 29318 FOGARASI ILDI DO699-365 16/03/1999

   9 20 29319 KOVACS GYONGYKE DO699-161 02/04/1999

   9 20 29320 IOVAN TEODORA DO699-1287 15/06/1999

   9 20 29321 ISCRU MIHAI DO799-3941 10/08/1999

   9 20 29322 SUSAN STEFAN DO799-2248 18/08/1999

   9 20 29323 COCU NICULINA SC099-1385 03/09/1999

   9 20 29324 SOLOSAN DORINA DO699-18454 20/12/1999

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   11 18 29325 GAVRILUTA ADRIAN DO6X-1466 09/02/2000

   11 18 29326 LUMINOSU SIMONA DO6X-1631 15/02/2000

   11 18 29327 NEDA LEONTINA DO6X-1289 02/03/2000

   11 18 29328 MIHAI TEODOR DO6X-1242 16/03/2000

   11 18 29329 PETROVICI TICA PA8X-1482 07/05/2000

   11 18 29330 TIRZIU IOAN DOREL PA8X-1778 17/07/2000

   11 18 29331 SURDAN GABRIELA PA8X-1808 18/07/2000

   11 18 29332 SPATARIUC DESANCA DO6X-5516 11/09/2000

   11 18 29333 SUSANY ZOLTAN PA8X-3005 22/09/2000

   11 18 29334 POPA DELIA VALERIA DO6X-5291 24/10/2000

   11 18 29335 STANICA ADRIAN PA8X-3964 16/11/2000

   11 18 29336 FUNDIUR MARICEL DO6X-5653 20/11/2000

   13 16 29337 BOCZ EVA DO6X1-3486 10/06/2001

   13 16 29338 MIRON ADRIAN DO6X1-3577 26/06/2001

   13 16 29339 DIACONESCU MIHAELA DO6X1-6546 15/11/2001

   13 16 29340 VUCHINGER LAURA DO6X1-6863 03/12/2001

   15 14 29341 HOTEA DANUT D72002-7585 28/08/2002

   15 14 29342 POPESCU ELENA D82002-154 01/10/2002

   15 14 29343 CRISTETI VASILE D82002-211 03/10/2002

   15 14 29344 DIACONU CLAUDIA D82002-1093 21/11/2002

   0 28 28345 GHEORGHIU IOAN DO695-1349 13/06/1995

   0 28 28346 MANEA SILVIU VIOREL DO695-3847 19/10/1995

   2 26 28347 BOTA DUMITRU DO696-333 08/02/1996

   2 26 28348 HATEGAN FLORICA IOANA DO696-1085 02/05/1996

   2 26 28349 BEGHEAN VIOREL DO696-1788 23/07/1996

   2 26 28350 BRATILOR TUSI DO796-2226 20/08/1996

   2 26 28351 SUMALAN LACRAMIOARA DO696-2721 05/12/1996

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   4 24 28352 RADU IOAN DO797-229 22/01/1997

   4 24 28353 ARBA IOAN DO697-465 26/02/1997

   4 24 28354 SARAZAN FLORICA DO697-547 05/03/1997

   4 24 28355 MIRCEA MARIOARA DO697-582 10/03/1997

   4 24 28356 MANOLE STEFANIA DO697-603 12/03/1997

   4 24 28357 VARANU CORINA DO697-624 13/03/1997

   4 24 28358 HODUT FLORICA SC097-13723 12/05/1997

   4 24 28359 TRANCULOV MARIA DO697-1335 03/06/1997

   4 24 28360 DUMITRU VASILE DO797-2784 24/07/1997

   4 24 28361 TOMIN VOISLAVA DO697-2191 19/11/1997

   6 22 28362 VARGA ION DO698-133 30/01/1998

   6 22 28363 KRIZSAN MARIA DO698-542 31/03/1998

   6 22 28364 NOVACOVICI RITA DO798-2961 26/08/1998

   6 22 28365 DUMITRICA MARIANA DO698-1463 23/11/1998

   8 20 28366 BUGARSKI VALENTINA DO699-43 14/01/1999

   8 20 28367 BOTI ECATERINA DO699-152 02/03/1999

   8 20 28368 BELEJAN RAMONA DO699-3170 07/03/1999

   8 20 28369 POPA CRISTINA DO699-3272 11/05/1999

   8 20 28370 POPESCU FLAVIA LAURA DO699-469 04/06/1999

   8 20 28371 CATRINA ELENA DO699-2540 13/08/1999

   8 20 28372 CEANU LILIANA DO6X-1884 07/09/1999

   8 20 28373 BALAS SILVIA DO699-3330 11/09/1999

   8 20 28374 RADULESCU ILEANA DO799-3154 15/09/1999

   8 20 28375 GIURICI TIHOMIR DO699-3200 16/09/1999

   8 20 28376 SFETCU IADRANCA DO699-3057 28/10/1999

   8 20 28377 TABREA MARIA DO699-3062 28/10/1999

   10 18 28378 PRISACARU CORINA DO6X-1579 14/02/2000

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitiat Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   10 18 28379 SANDOR OLGA DO6X-2726 17/03/2000

   10 18 28380 PUSCAS VASILE DO6X-3833 05/04/2000

   10 18 28381 GAURILAS SANDU DO6X-3744 20/04/2000

   10 18 28382 SUCIU RAMONA LILIANA PA8X-388 21/04/2000

   10 18 28383 BABEANU VIOLETA DO6X-4055 16/05/2000

   10 18 28384 STAN SOFIA DO6X-4857 23/08/2000

   10 18 28385 BRANC DANIELA LILIANA DO6X-4873 24/08/2000

   10 18 28386 GOGA IZABELA DO6X-143 01/11/2000

   10 18 28387 PAH MIRCEA AUREL PA8X-1650 07/11/2000

   10 18 28388 LIPOVAN FLORIN DO6X-5695 21/11/2000

   10 18 28389 LUGOJ MARIAN CRISTIAN DO6X-5733 22/11/2000

   10 18 28390 STIUBEA IRINA MARICELA PA8X-4306 13/12/2000

   10 18 28391 GEANIMU CARMEN PA8X-4366 14/12/2000

   10 18 28392 LENCU MIHAELA STEFANIA PA8X-4398 14/12/2000

   12 16 28393 CALDARAS AUREL DO6X1-2048 16/03/2001

   12 16 28394 GIRLEANU FLORIN DO6X1-2731 08/05/2001

   12 16 28395 CRETU MARINELA PA8X1-1674 04/07/2001

   12 16 28396 BOT PAUL (KOVACS SIMON PA8X1-1855 13/07/2001

   12 16 28397 ALBIS FLORIN DO6X1-4085 30/07/2001

   12 16 28398 GOLESCU MARIANA DO6X1-4227 03/08/2001

   12 16 28399 DOROT SABINA DO6X1-5290 31/08/2001

   12 16 28400 MORARESCU MANUELA PA8X1-2334 20/09/2001

   12 16 28401 JURCHELA DANIELA PA8X1-3286 06/11/2001

   12 16 28402 GALEA NICOLAE DO6X1-6170 07/11/2001

   12 16 28403 CALDARAS MIHAI DO6X1-6479 15/11/2001

   12 16 28404 OLARIU RODICA DO6X1-7003 12/12/2001

   14 14 28405 VOIAN DORIN DO6X2-1155 20/02/2002

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   14 14 28406 STACHE GABRIELA DO6X2-2650 27/03/2002

   14 14 28407 GAVRILA MARCELA D72002-8287 19/09/2002

   14 14 28408 PETROVICI CIPRIAN D82002-642 04/11/2002

   16 12 28409 NICOARA CLAUDIA D82003-385 31/01/2003

   16 12 28410 UNGUREANU MARIANA D82003-4785 07/07/2003

   16 12 28411 SZUCS ELENA D82003-9048 18/11/2003

   18 10 28412 PAUL LILIANA D72004-7304 07/10/2004

   1 26 27413 FERARU TANIA DO696-62 11/01/1996

   1 26 27414 ISFAN ADRIAN DO696-66 11/01/1996

   1 26 27415 OPRICEL IOANA DO696-188 24/01/1996

   1 26 27416 POPOVICI LELICA DO696-705 11/03/1996

   1 26 27417 VIRAG CLARA DO696-916 04/04/1996

   1 26 27418 GRASIM DUMITRU DO696-1058 26/04/1996

   1 26 27419 BOT ELENA DANIELA DO696-1426 04/06/1996

   1 26 27420 CHIRILA MARIA DO696-1646 04/07/1996

   1 26 27421 BUGARSCHI BOBAN DO696-1431 23/07/1996

   1 26 27422 MIKO DANIELA DO696-2468 12/11/1996

   1 26 27423 ONCIU AURELIA DO696-2649 29/11/1996

   1 26 27424 GIUCHICI DANIELA DO696-2772 12/12/1996

   3 24 27425 FERARU LIVIA DO697-67 16/01/1997

   3 24 27426 TURCANU MIHAELA DO697-475 27/02/1997

   3 24 27427 MIHU ELEONORA DO697-1729 16/09/1997

   3 24 27428 VESELINOV SILVANA DO697-1861 03/10/1997

   3 24 27429 JITARU FLROICA DO697-2028 27/10/1997

   5 22 27430 CALDARAS GRANCIU DO698-5 12/01/1998

   5 22 27431 ARTENE-PAP EMERIC DO698-42 19/01/1998

   5 22 27432 EICHMANN BERTALAN DO798-2284 08/07/1998

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 22 27433 BOGZA MARGARETA DO798-2440 23/07/1998

   5 22 27434 PREDESCU VASILE DO698-1135 29/09/1998

   5 22 27435 COSERGAR ALEXANDRU SC098-16021 22/12/1998

   7 20 27436 RAD IOAN DO699-112 26/01/1999

   7 20 27437 BOT ECATERINA DO699-160 02/04/1999

   7 20 27438 TEPARDEA ION DANUT DO699-2393 08/05/1999

   7 20 27439 PUIA LILIANA ANGELICA DO699-2443 08/06/1999

   7 20 27440 SAVA MIMI LAURA DO699-1085 06/08/1999

   7 20 27441 BOCK CLAUDIA DO699-4139 12/09/1999

   7 20 27442 MIHAI ILEANA DO799-3431 23/09/1999

   7 20 27443 MARX MARIA DO699-4245 12/10/1999

   7 20 27444 MOLDOVEANU ELEONORA DO699-2507 08/12/1999

   9 18 27445 IFRIM SERGIU DO6X-457 27/01/2000

   9 18 27446 DIDE ELISABETA VALENTINADO6X-1611 15/02/2000

   9 18 27447 CZINE BUZSI FRANCISC DO6X-1925 23/02/2000

   9 18 27448 ELEKES IRINA DO6X-3632 14/04/2000

   9 18 27449 BARABAS EMERIC SCOX-7113 18/05/2000

   9 18 27450 REMES MARIANA DO6X-4370 26/05/2000

   9 18 27451 CRISTEA-VINT LIVIU DORU DO6X-4480 31/05/2000

   9 18 27452 RACZ FLORIN DO6X-4759 14/06/2000

   9 18 27453 LUCA DANIELA PA8X-975 16/06/2000

   9 18 27454 SIGHETE FLORICA SANDA PA8X-1963 24/07/2000

   9 18 27455 LAKATOS AGNETA DO6X-4862 23/08/2000

   9 18 27456 CICOARE MARIA PA8X-2757 13/09/2000

   9 18 27457 GRADINARU ANA GEORGETA PA8X-3244 29/09/2000

   9 18 27458 SOIMU MILENTE DO6X-5267 24/10/2000

   9 18 27459 ANDRONIC IOAN DO6X-5324 25/10/2000

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   9 18 27460 HELGIU TEODOR PA8X-4282 12/12/2000

   11 16 27461 GUSU ANGELA DO6X1-6 15/01/2001

   11 16 27462 DUIULEASA SIMONA DO6X1-1736 27/02/2001

   11 16 27463 CARP IRINA DO6X1-2905 16/05/2001

   11 16 27464 NICHICI IONEL EUGEN DO6X1-4006 25/07/2001

   11 16 27465 ROTUNDU IOAN DO6X1-5164 27/08/2001

   11 16 27466 PRIMAC LIDIA PA8X1-2450 25/09/2001

   11 16 27467 MANDOIU FLORIN DO6X1-5875 26/10/2001

   11 16 27468 KOTELVERO IZABELLA PA8X1-3241 01/11/2001

   11 16 27469 CORDUNEANU IRINA DO6X1-7062 13/12/2001

   11 16 27470 JURESCU SIMONA CORINA PA8X1-3884 14/12/2001

   13 14 27471 SZUCS CARMEN DO6X2-212 24/01/2002

   13 14 27472 TOMICI CLAUDIUS D72002-3039 16/04/2002

   13 14 27473 LUCACIU DOINA D72002-6989 05/08/2002

   13 14 27474 GIURA EMANOIL D72002-10492 13/12/2002

   13 14 27475 DUMITRIU (CAZMIANDREEA D82002-1685 17/12/2002

   13 14 27476 RAICOV JIVA D82002-1717 18/12/2002

   15 12 27477 GABOR ISTVAN D72003-3918 14/11/2003

   15 12 27478 CORNEANU DUMITRU EUGEN D82003-9338 02/12/2003

   0 26 26479 POPOVICI AUREL DO696-592 28/02/1996

   0 26 26480 STANCIU ANA ELENA DO696-970 11/04/1996

   2 24 26481 NEDA PAVEL DO697-292 10/02/1997

   2 24 26482 CALOTA ANI MIHAELA DO697-347 14/02/1997

   2 24 26483 JUNCAN FLORENTINA DO697-483 27/02/1997

   2 24 26484 MANEA LENUTA DO697-618 13/03/1997

   2 24 26485 COMAN ELISABETA DO697-791 26/03/1997

   2 24 26486 NICOLA PERSIDA DO697-1204 16/05/1997

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   2 24 26487 ION GHEORGHE DO697-1246 23/05/1997

   4 22 26488 BOABES GABRIELA DO698-370 09/03/1998

   4 22 26489 DIDA LIVIA ANDREEA DO698-260 23/03/1998

   4 22 26490 GLIGOR PETRU DO698-576 07/04/1998

   4 22 26491 BOROS CONSTANTIN DO698-572 09/04/1998

   4 22 26492 ROCAS DOCHITA DO698-718 07/05/1998

   4 22 26493 TOMA CONSTANTIN DO698-898 09/06/1998

   4 22 26494 PADUREAN IULIANA DO698-907 10/06/1998

   4 22 26495 RIMNEANTU JENICA DO698-1007 21/07/1998

   4 22 26496 TURCU CAMELIA DO698-1233 13/10/1998

   4 22 26497 CHITU ADRIANA DO698-1302 04/11/1998

   4 22 26498 LEAHA ECATERINA DO698-1539 03/12/1998

   4 22 26499 CHITIMIA IRINA DO698-1603 21/12/1998

   6 20 26500 DRAGAN MARIANA ALINA DO699-453 04/01/1999

   6 20 26501 GHEBREA EUGENIA DO699-2772 09/02/1999

   6 20 26502 TANTU MARIA DO699-3971 12/02/1999

   6 20 26503 GRADINARU LIA CORNELIA DO699-232 23/02/1999

   6 20 26504 SIMO ALIN DAN DO699-274 03/04/1999

   6 20 26505 IVANOV VERITA DO699-3300 11/08/1999

   6 20 26506 RADUCAN ILIE DO799-2366 23/08/1999

   6 20 26507 URUCI PAULA DO699-681 05/12/1999

   8 18 26508 LODOABA CARMEN DO6X-5012 09/01/2000

   8 18 26509 ALMASI IULIANA DO7X-533 27/01/2000

   8 18 26510 MERKLER EVELINE CLAUDIA DO6X-1851 22/02/2000

   8 18 26511 MARCHIS IRINA DO6X-1254 02/03/2000

   8 18 26512 LACATUS DANIEL DO6X-2556 13/03/2000

   8 18 26513 COSTINAS IOANA DO6X-2672 15/03/2000

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   8 18 26514 KOKAI VIOLETA DO6X-2712 16/03/2000

   8 18 26515 STAN FLORENTIN PA8X-428 24/04/2000

   8 18 26516 SAVU CRISTINA MAGDALENA PA8X-435 24/04/2000

   8 18 26517 ION EVA GIANINA PA8X-556 27/04/2000

   8 18 26518 SIPOS IBOLYA PA8X-1498 07/05/2000

   8 18 26519 TEANC NICHE DO6X-4565 06/06/2000

   8 18 26520 NEMET AURELIA PA8X-1148 23/06/2000

   8 18 26521 GORCSI MAGDALENA PA8X-1216 27/06/2000

   8 18 26522 ASAVEI MARIAN PA8X-1349 29/06/2000

   8 18 26523 STOICA FICA SC2000-15148 11/07/2000

   8 18 26524 CONSTANTIN NELU PA8X-2019 26/07/2000

   8 18 26525 HERLICSKA MARINA DO6X-4876 24/08/2000

   8 18 26526 CREANT MARICICA PA8X-2862 19/09/2000

   8 18 26527 ZIBAROV MIHAI DO6X-267 01/12/2000

   8 18 26528 BOGDAN LILIANA ADINA PA8X-2686 09/12/2000

   8 18 26529 PETROVICI STEFAN PA8X-3598 10/12/2000

   8 18 26530 TUDORACHE TRANDAFIR ALIN PA8X-4237 12/12/2000

   8 18 26531 STIUCA GABRIEL PA8X-4305 13/12/2000

   8 18 26532 MUNTEANU VALENTINA PA8X-4367 14/12/2000

   8 18 26533 GIURGIU DUMITRU PA8X-4409 15/12/2000

   10 16 26534 IOVAN IOSIF DO6X1-1075 06/02/2001

   10 16 26535 GALBAU COZMIN DANIEL DO6X1-1245 08/02/2001

   10 16 26536 GRADINARU MARICICA DO6X1-2027 15/03/2001

   10 16 26537 ANDREI ANDY TIBERIU DO6X1-2265 29/03/2001

   10 16 26538 SIMA GHEORGHE DO6X1-2430 09/04/2001

   10 16 26539 CIUREZU IULIAN DO6X1-2557 19/04/2001

   10 16 26540 BORA ENE GHEORGHE DO6X1-3051 28/05/2001

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   10 16 26541 IENCI LINCA DO6X1-4131 31/07/2001

   10 16 26542 PETROVA TAMARA DO6X1-4422 09/08/2001

   10 16 26543 STAN ANGELICA DO6X1-5112 23/08/2001

   10 16 26544 IOAN MIRELA DO6X1-6860 03/12/2001

   10 16 26545 PROFIR EVA PA8X1-3945 14/12/2001

   12 14 26546 MERSOANE MARINELA PA8X2-840 14/02/2002

   12 14 26547 NISTOR DAN DO6X2-1524 05/03/2002

   12 14 26548 GAICI GORDANA D72002-4521 28/05/2002

   12 14 26549 CHERECHES EMIL FLORIAN D72002-5469 20/06/2002

   12 14 26550 HANGA CRISTIAN D72002-8057 12/09/2002

   12 14 26551 PARASCINET MARIA D82002-1128 22/11/2002

   14 12 26552 PROHAB VALERIA D82003-7538 17/09/2003

   14 12 26553 BOGHEAN CRISTINA FLORINA D82003-9184 24/11/2003

   16 10 26554 LUNGANA ELENA D82004-292 23/01/2004

   1 24 25555 BALITA REMUS DO697-1200 16/05/1997

   1 24 25556 CRINGUS IOANA DO697-1892 10/09/1997

   1 24 25557 BODGAN ANISOARA DO697-1913 13/10/1997

   1 24 25558 DANCI FROSINA DO697-2059 30/10/1997

   1 24 25559 MEHEDINTU MONICA DO697-2250 28/11/1997

   3 22 25560 BUMB AGAFIA DO698-866 16/06/1998

   3 22 25561 MARTOCIAN GHEORGHE PARDALIA DO798-3143 08/09/1998

   3 22 25562 JICA NELIA DO698-1258 16/10/1998

   3 22 25563 KULCSAR (NOVACETELCA D698-1291 30/10/1998

   3 22 25564 COCAN DORIN SC098-16303 29/12/1998

   5 20 25565 GAGA ANUTA DO699-4010 12/03/1999

   5 20 25566 DUMITRU SERGHERODICA ILEANA DO699-499 15/04/1999

   5 20 25567 APETREI NICOLETA DO699-716 13/05/1999

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 20 25568 VASILIU VIORICA DO699-2230 28/07/1999

   5 20 25569 TODOR ANGELA DO699-1094 06/08/1999

   5 20 25570 HORDILA AURICA DO699-1878 07/08/1999

   5 20 25571 BANICIU MARINELA DO699-2237 18/08/1999

   5 20 25572 BALACEANU ELENA DO699-4232 12/10/1999

   5 20 25573 POSTEA VIORICA DO699-3784 24/11/1999

   5 20 25574 LINCZENBOLD ELISABETA DO699-207 02/12/1999

   5 20 25575 BODNARIU IACOB SC099-18693 24/12/1999

   7 18 25576 PARVAN DAN IOAN DO7X-428 27/01/2000

   7 18 25577 CERTUS DOINA LIVIA DO6X-833 27/01/2000

   7 18 25578 MOLDOVEANU DORU DO6X-1968 24/02/2000

   7 18 25579 RUNCAN SIMONA DO6X-3789 05/03/2000

   7 18 25580 PETROVICI CONSTANTIN PA8X-1386 07/03/2000

   7 18 25581 PASCAL COSTEL PA8X-1412 07/03/2000

   7 18 25582 BOIAN FELICIA DO6X-2952 24/03/2000

   7 18 25583 UDVARY CRISTINA PA8X-2198 08/04/2000

   7 18 25584 FEKETE SONIA DO6X-4123 18/05/2000

   7 18 25585 NISTOR LENUTA DO6X-4170 18/05/2000

   7 18 25586 MOISA MONICA SC0X-7154 19/05/2000

   7 18 25587 KOGALNICEANU OSVETLANA PA8X-1348 29/06/2000

   7 18 25588 DRILA VIOR CLAUDIU DO6X-2339 03/07/2000

   7 18 25589 MARCU ZENOVIA DO6X-6016 12/07/2000

   7 18 25590 SCHMIDT-KERESZLIZICA PA8X-2036 27/07/2000

   7 18 25591 RAICU CLAUDIU DO6X-4878 24/08/2000

   7 18 25592 LOSTUN FLOARE DO6X-1451 02/09/2000

   7 18 25593 POP EUGEN DP2009-10714 20/09/2000

   7 18 25594 COROAMA ILEANA PA8X-2329 08/10/2000

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   7 18 25595 ELECHES LAVINIA DO6X-5810 24/11/2000

   7 18 25596 PAU LAURA ANUTA PA8X-4135 30/11/2000

   7 18 25597 GALITESCU GABRIEL SC2000-23 22/12/2000

   9 16 25598 NICOLA NICOLETA DO6X1-505 23/01/2001

   9 16 25599 GAUDI ILEANA DO6X1-560 24/01/2001

   9 16 25600 EPURE MIRCEA DO6X1-1660 23/02/2001

   9 16 25601 LIVANCU ECATERINA DO6X1-1905 06/03/2001

   9 16 25602 PETREUS TOADER DO6X1-1915 07/03/2001

   9 16 25603 GOLUBOV LENUTA DO6X1-1974 13/03/2001

   9 16 25604 GHIROCEANU CARMEN DO6X1-2328 02/04/2001

   9 16 25605 BOLOGA PROFIRA DO6X1-2666 26/04/2001

   9 16 25606 CRISTINA VASILE DO6X1-2698 27/04/2001

   9 16 25607 COLOMPAR LILIANA DO6X1-3070 28/05/2001

   9 16 25608 CIOICA NICOLAE DO6X1-4939 17/08/2001

   9 16 25609 SEVERIN VIOLETA DO6X1-5327 04/09/2001

   9 16 25610 PARASCHIVESCULUCIAN PA8X1-2270 19/09/2001

   9 16 25611 TOMESCU CORNEL PA8X1-2333 20/09/2001

   9 16 25612 ROSU ILIE SC2001-16342 15/10/2001

   9 16 25613 GHEORMA ILIE DANIEL DO6X1-5909 29/10/2001

   9 16 25614 NOVACOVICI SAMUEL DO6X1-5988 30/10/2001

   9 16 25615 GABOR VIORICA DO6X1-6884 04/12/2001

   9 16 25616 PISTA RAMONA DO6X1-7063 13/12/2001

   11 14 25617 CARPACI RACOAREA DO6X2-86 16/01/2002

   11 14 25618 COSMA DOINA DO6X2-1463 04/03/2002

   11 14 25619 IRIMIA MARIUS DO6X2-1552 05/03/2002

   11 14 25620 DAVIDONI IOAN D72002-6343 12/07/2002

   11 14 25621 TEUFEL EWALD MIHAI D72002-6624 23/07/2002

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   11 14 25622 ZAVRAGIU TELU D72002-7689 30/08/2002

   11 14 25623 SOLOMON ILEANA D72002-8158 17/09/2002

   11 14 25624 MOTICICA MIHAI LUCIAN D72002-8326 24/09/2002

   11 14 25625 DESAGA DANIELA D72002-8452 25/09/2002

   11 14 25626 SIPOS MARINICA DIANA D82002-106 30/09/2002

   11 14 25627 BALS ALIN D72002-8592 11/10/2002

   11 14 25628 SAVA NECULAI D82002-412 14/10/2002

   11 14 25629 URSAN GABRIELA D82002-444 15/10/2002

   11 14 25630 PASARE DORINA D72002-10370 06/12/2002

   11 14 25631 PETRASCU PAUL D82002-1738 19/12/2002

   13 12 25632 MIHAI GHEORGHE D82003-5323 22/07/2003

   2 22 24633 STOIAN ELENA SC0-2467 25/02/1998

   2 22 24634 MINIOV ECATERINA DO693-34164 03/11/1998

   2 22 24635 GROSOS MARIA DO698-1388 10/11/1998

   4 20 24636 TOC ELENA DO799-3141 15/09/1999

   4 20 24637 IVAN ELENA DO799-3217 17/09/1999

   4 20 24638 GHELAN GHEORGHE NICOLAE DO699-2534 19/10/1999

   6 18 24639 LUTZ DARIUS DO6X-2173 03/01/2000

   6 18 24640 BASTON CAIA DO6X-582 27/01/2000

   6 18 24641 ANDRONACHE NICOLITA ALINA DO6X-2220 03/02/2000

   6 18 24642 VARGA VERONICA PAMELA DO6X-1673 16/02/2000

   6 18 24643 DARAZS MONICA DO6X-1748 18/02/2000

   6 18 24644 LITI DANIELA DO6X-1867 22/02/2000

   6 18 24645 SURUBARIU AUREL PA8X-1398 07/03/2000

   6 18 24646 LASCO ELENA DO6X-2620 14/03/2000

   6 18 24647 POPI CALUDIA DO6X-3067 29/03/2000

   6 18 24648 BALTATEANU LIGIA DO6X-3634 14/04/2000

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   6 18 24649 BRADU ANA DO6X-3730 19/04/2000

   6 18 24650 BADUICA DUMITRU PA8X-379 21/04/2000

   6 18 24651 DOMASNEANU MIVALERIA CARMEN PA8X-551 27/04/2000

   6 18 24652 TUFIS CRACIUNITA DO6X-3283 04/05/2000

   6 18 24653 STRINBEANU DAVID PA8X-1474 07/05/2000

   6 18 24654 ISAC DUMITRU DO6X-4030 15/05/2000

   6 18 24655 ISFANUT VERONICA DO6X-3317 04/06/2000

   6 18 24656 BOLDIJAR ION DO6X-5959 12/06/2000

   6 18 24657 STRELCIUC CONSTANTIN DO6X-4748 14/06/2000

   6 18 24658 HARTL RADU PAVEL DO6X-4790 15/06/2000

   6 18 24659 BIGDAN ANISOARA PA8X-939 16/06/2000

   6 18 24660 CUTITARU GEORGE PA8X-2023 26/07/2000

   6 18 24661 DRAGAN IONEL DO6X-4626 06/08/2000

   6 18 24662 TODOR NICOLAE DO6X-5105 09/08/2000

   6 18 24663 CUIBAR LAMAITA DO6X-6040 12/09/2000

   6 18 24664 DUMEA VIORICA ELENA PA8X-2770 14/09/2000

   6 18 24665 AJWA AHMAD PA8X-2771 14/09/2000

   6 18 24666 MODA ZOLTAN PA8X-2779 14/09/2000

   6 18 24667 IOVAN LUCIA PA8X-2822 15/09/2000

   6 18 24668 BENYO GHEORGHE DO6X-196 01/11/2000

   6 18 24669 MERTOIU CONSTANTIN DO6X-5831 28/11/2000

   6 18 24670 UZUN MARIA PA8X-4396 14/12/2000

   6 18 24671 SULEANU ADRIAN PA8X-4410 15/12/2000

   6 18 24672 ACATRINEI CRISTIAN PA8X-4443 15/12/2000

   8 16 24673 VARIA CARMEN DO6X1-573 24/01/2001

   8 16 24674 NASTOR MARCELA DO6X1-1159 07/02/2001

   8 16 24675 BRAGA MIHAI DO6X1-2350 03/04/2001

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   8 16 24676 FRIGLI IVON DO6X1-298 23/05/2001

   8 16 24677 MODORAN ANTONICA DO6X1-3429 15/06/2001

   8 16 24678 PUSCAS ANA PA8X1-1957 19/07/2001

   8 16 24679 EREMIE NICOLETA DO6X1-4044 27/07/2001

   8 16 24680 PETROVICI ILEANA DO6X1-5298 31/08/2001

   8 16 24681 GREISINGER FERDINAND PA8X1-2209 17/09/2001

   8 16 24682 KALANYOS GERTRUDE PA8X1-2368 24/09/2001

   8 16 24683 FAZAKAS ILIANA PA8X1-2534 27/09/2001

   8 16 24684 ALEXANDRESCU LAURA PA8X1-2549 27/09/2001

   8 16 24685 POPA LENUTA PA8X1-2653 02/10/2001

   8 16 24686 IOSIF DANA DO6X1-5717 18/10/2001

   8 16 24687 BIVOLU IRINA DO6X1-5900 29/10/2001

   8 16 24688 SARGHI IRINA DO6X1-6579 16/11/2001

   8 16 24689 IGNEA MARGARETA DO6X1-6922 05/12/2001

   8 16 24690 CIOBANU DANIELA DO6X1-6931 06/12/2001

   8 16 24691 SANISLAI AURELIAN DO6X1-7012 12/12/2001

   10 14 24692 VITALARIU CLAUDIA DO6X2-1914 14/03/2002

   10 14 24693 CABA ALINA D72002-3186 19/04/2002

   10 14 24694 PLESCHER LUCIA D72002-3447 25/04/2002

   10 14 24695 ALMAJAN BOGDAN D72002-3930 13/05/2002

   10 14 24696 KILB ANTONIO D72002-4144 17/05/2002

   10 14 24697 TOPOLOVCICI PETRE D72002-4891 05/06/2002

   10 14 24698 TOPOLOVCICI DANIELA D72002-1890 05/06/2002

   10 14 24699 GAVRILESCU LILIANA RODICA D72002-5679 25/06/2002

   10 14 24700 CIOTE ADELA D72002-6075 05/07/2002

   10 14 24701 MUCENICU RODICA D72002-6127 08/07/2002

   10 14 24702 CICOARE IACOB D72002-613 09/07/2002

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   10 14 24703 IOVANESCU CRISTINA D72002-6256 11/07/2002

   10 14 24704 HUTANU LILIANA D72002-6422 16/07/2002

   10 14 24705 LAZAR NICOLAE MIHAI D72002-7304 16/08/2002

   10 14 24706 OSOLOS AURORA SC2002-13891 30/08/2002

   10 14 24707 CIUPLEU FLORINA D72002-9054 31/10/2002

   10 14 24708 BATRAN CLAUDIA D82002-743 11/11/2002

   10 14 24709 VASILIU DANIELA MIHAELA D82002-1316 28/11/2002

   10 14 24710 BALNOJAN ELISABETA D82002-1721 18/12/2002

   12 12 24711 FILIP DUMITRITA D72003-3079 08/07/2003

   12 12 24712 MIHUT CRISTIAN TRAIAN D82003-9421 05/12/2003

   14 10 24713 NOAJBA ELENA D72004-3226 30/04/2004

   14 10 24714 CATA ADINA D82004-6655 22/10/2004

   14 10 24715 VASS EDUARD LIVIU D82004-6979 16/11/2004

   14 10 24716 AVRAM ANISOARA D72004-7169 30/11/2004

   22 2 24717 DRAGAN MIRELA DOINA DP2009-11639 25/11/2009

   1 22 23718 TOMA MARIANA DO698-177 06/02/1998

   1 22 23719 HALASZ MARIUS DO798-2489 13/08/1998

   1 22 23720 HERGHILIGIU DANIELA DO698-1286 10/12/1998

   3 20 23721 BIRO IOSIF DO699-529 22/04/1999

   3 20 23722 TARKANY MARIA DO699-3782 10/05/1999

   3 20 23723 MACOVEI MARIA DO699-1615 29/06/1999

   3 20 23724 BELEI IULIANA DO699-1639 29/06/1999

   3 20 23725 NICOLAE CONSTANTIN DO699-151 04/07/1999

   3 20 23726 CSIPAI GHEORGHE DO799-3194 16/09/1999

   5 18 23727 PAICU GHEORGHE DO6X-685 25/01/2000

   5 18 23728 ZAHIU MARIA DO6X-228 27/01/2000

   5 18 23729 MARTON CONSTANTIN DO6X-329 27/01/2000

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 18 23730 MARIA IONEL PA8X-3311 10/03/2000

   5 18 23731 POPA VICTORIA DO6X-3239 04/04/2000

   5 18 23732 GOIAN ADELA DO6X-4038 15/05/2000

   5 18 23733 MEDAN ANA SONIA DO6X-4182 19/05/2000

   5 18 23734 SIMERIA CRISTIAN DO6X-4766 14/06/2000

   5 18 23735 LIUBA ION PA8X-1085 21/06/2000

   5 18 23736 PETRESCU RODICA DANIELA PA8X-1166 26/06/2000

   5 18 23737 OLARU SOFRONIEA PA8X-1221 27/06/2000

   5 18 23738 STRAVA CRISTIAN GABRIEL PA8X-1843 18/07/2000

   5 18 23739 TANJALAU OLIMPIA PA8X-1845 18/07/2000

   5 18 23740 TUFA AURELIA DO6X-4810 21/08/2000

   5 18 23741 LAZAR FLORINEL DO6X-4828 22/08/2000

   5 18 23742 BIACSI ANA DO6X-4846 23/08/2000

   5 18 23743 BISTRIAN RODICA DO6X-4682 06/09/2000

   5 18 23744 RUSU RODICA PA8X-2787 14/09/2000

   5 18 23745 DRAGOMIR DIMITRIE FLORIN PA8X-3177 27/09/2000

   5 18 23746 EBERLEIN CATHARINA DO6X-3921 05/10/2000

   5 18 23747 MIHAI MARIANA DO6X-5538 11/10/2000

   5 18 23748 COZMESCU IONEL DO6X-5263 24/10/2000

   5 18 23749 TARLEA FLORINEL DO6X-5725 22/11/2000

   5 18 23750 DAMOC ISIDOR PA8X-4111 29/11/2000

   5 18 23751 STEF DAN GABRIEL DO6X0-6023 07/12/2000

   5 18 23752 GRUESCU CONSTANTIN PA8X1-4414 15/12/2000

   5 18 23753 NEDELCU MANUELA DO6X-5962 16/12/2000

   7 16 23754 CHILOM MADALIN DO6X1-1 15/01/2001

   7 16 23755 ANDREI VIOREL DO6X1-353 18/01/2001

   7 16 23756 CIRPACI LENUTA DO6X1-1636 22/02/2001

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   7 16 23757 PALADE MIHAELA DO6X1-1785 28/02/2001

   7 16 23758 PALADE VALENTIN DO6X1-1786 28/02/2001

   7 16 23759 PUPILLI DUMITRU ADALBERT PA8X1-316 09/03/2001

   7 16 23760 TIMIS IOAN DO6X1-2184 26/03/2001

   7 16 23761 NEGREA DIANA ALINA DO6X1-2832 14/05/2001

   7 16 23762 BECHIRA CRENGUTA MIHAELA SC2001-9337 05/06/2001

   7 16 23763 PETRE ILIE DO6X1-3679 28/06/2001

   7 16 23764 GIRBA CLAUDIU DO6X1-3631 04/07/2001

   7 16 23765 AVRAMESCU GEORGE PA8X1-1666 04/07/2001

   7 16 23766 DAMSA DANIEL DO6X1-4127 31/07/2001

   7 16 23767 BABUT MIOARA DO6X1-5165 27/08/2001

   7 16 23768 COSERGAR COSMIN DO6X1-5183 27/08/2001

   7 16 23769 STANCIU VIORICA DO6X1-5437 10/09/2001

   7 16 23770 MALASINC CRINA DANA DO6X1-5497 13/09/2001

   7 16 23771 CIUCUROANE MARIANA DO6X1-5527 14/09/2001

   7 16 23772 CAMPANU (BALOIELENA PA8X1-2611 01/10/2001

   7 16 23773 RUSU CLAUDIA RAMONA DO6X1-5673 16/10/2001

   7 16 23774 ALUPOAIE SAVA DO6X1-5759 22/10/2001

   7 16 23775 NAGY MIHAELA DO6X1-5879 26/10/2001

   7 16 23776 COSERGAR ALEXANDRA DO6X1-6118 06/11/2001

   7 16 23777 GANEA IONEL PA8X1-3413 13/11/2001

   7 16 23778 OTOIU CRISTINA PA8X1-3432 13/11/2001

   7 16 23779 BLANA IRINA DO6X1-6810 28/11/2001

   7 16 23780 MALAI MARIOARA DO6X1-7029 13/12/2001

   7 16 23781 ZLATAN ELENA PA8X1-3943 14/12/2001

   7 16 23782 LUCA DORINA PA8X1-3911 14/12/2001

   9 14 23783 TOMBACZ BERTA DO6X2-31 14/01/2002

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   9 14 23784 GORCSI CSABA OCSI PA8X2-129 16/01/2002

   9 14 23785 CRISTEA CORNELIA DO6X2-108 17/01/2002

   9 14 23786 BOTIU LENA DO6X2-138 18/01/2002

   9 14 23787 PILUG TODIRICA DO6X2-160 21/01/2002

   9 14 23788 RADU TITIANA DO6X2-2264 25/03/2002

   9 14 23789 GINDAC SIMONA DO6X2-2324 26/03/2002

   9 14 23790 DRIGLA GHEORGHE D72002-3675 30/04/2002

   9 14 23791 RADU LAURA D72002-3968 14/05/2002

   9 14 23792 BOTAS SFETCU ANGELICA D72002-4274 21/05/2002

   9 14 23793 GOSA ELENA D72002-4671 30/05/2002

   9 14 23794 GUGOASA GARAIMGEORGE D72002-4750 31/05/2002

   9 14 23795 SUCEAVA DORINA D72002-5938 02/07/2002

   9 14 23796 POP LUCIA D72002-6034 04/07/2002

   9 14 23797 HNATIUC IONELA DANIELA D72002-7039 06/08/2002

   9 14 23798 CIMPIANU FLORIN D82002-32 26/09/2002

   9 14 23799 MOT MARIUS SORIN D72002-8585 11/10/2002

   9 14 23800 TIRZIU IONELA ADELINA D82002-561 29/10/2002

   9 14 23801 BISTRICEANU AURICA D82002-600 31/10/2002

   9 14 23802 ENOIU LADISLAU D82002-643 04/11/2002

   9 14 23803 IRODIA FLOARE D82002-816 12/11/2002

   9 14 23804 IENCI MARIA D82002-1232 26/11/2002

   9 14 23805 IANCIC SIMONA D82002-1465 03/12/2002

   9 14 23806 FOGARASI MARIA MONICA D82002-1716 18/12/2002

   11 12 23807 DANSE VIOREL D72003-1568 26/03/2003

   11 12 23808 STEFAN STELA CERASELA D82003-8270 08/10/2003

   11 12 23809 TONU MARIA D72003-3344 14/10/2003

   11 12 23810 LACATUS IGNAT D72003-4019 20/11/2003

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   13 10 23811 GATAIANTU MARIA D82004-3789 23/06/2004

   13 10 23812 MARIS MARIANA D82004-6780 08/11/2004

   13 10 23813 NEAGU DANIEL D82004-6860 10/11/2004

   15 8 23814 BURCSA ERZSEBET D72005-2817 18/05/2005

   0 22 22815 BUTARU LIVIA SC098-4468 03/04/1998

   2 20 22816 KISS MIRELA DO699-1617 26/06/1999

   4 18 22817 SIMAI LUCIA DO6X-123 27/01/2000

   4 18 22818 MIHOC RAMONA PA8X-3276 10/02/2000

   4 18 22819 IRIMIA LILIANA ANGELA DO6X-2751 20/03/2000

   4 18 22820 NICOLA ECATERINA DO6X-2831 21/03/2000

   4 18 22821 IONITA LILIANA ADRIANA DO6X-1306 02/04/2000

   4 18 22822 PETRE STANCA DO6X-3747 20/04/2000

   4 18 22823 TRASCA TEODOR PA8X-431 24/04/2000

   4 18 22824 MUNTEAN MIRCEA EUGEN SC0X-6868 15/05/2000

   4 18 22825 ANGHEL STELA DO6X-3305 04/06/2000

   4 18 22826 KELEMEN ANDREEA PA8X-2052 27/07/2000

   4 18 22827 UTA NICU CRISTIAN PA8X-2745 13/09/2000

   4 18 22828 ADAM DANUT PA8X-2932 20/09/2000

   4 18 22829 CURTU EMILIA MARIA PA8X-2977 21/09/2000

   4 18 22830 POPESCU GEORGIANA PA8X-3057 25/09/2000

   4 18 22831 EDVES ILEANA SC0X-261 01/11/2000

   4 18 22832 BARSAN AURICA DO6X-5855 28/11/2000

   4 18 22833 BALABAN GIANINA DO6X-5841 28/11/2000

   4 18 22834 POPOVICI GHEORGHE SC2000-16696 30/11/2000

   4 18 22835 BRESTIAN ALEXANDRU DO6X-245 01/12/2000

   4 18 22836 COTOC VIRGIL DO6X-3550 04/12/2000

   4 18 22837 KALMAR IOSIF PA8X-4374 14/12/2000

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   6 16 22838 TANASA SORINA DO6X1-718 26/01/2001

   6 16 22839 VULPIE PETRICA DO6X1-691 26/01/2001

   6 16 22840 OLTEANU VIORICA DO6X1-1302 12/02/2001

   6 16 22841 SAMOILA ADRIAN DO6X1-1399 14/02/2001

   6 16 22842 DRAGAN FELIX DOREL DO6X1-1580 21/02/2001

   6 16 22843 MAZALU CARMEN PA8X1-307 09/03/2001

   6 16 22844 SANDULESCU ELENA DO6X1-2056 16/03/2001

   6 16 22845 STANJIC SIMONA ADRIANA PA8X1-816 25/04/2001

   6 16 22846 STIGLET VIORICA PA8X1-856 30/04/2001

   6 16 22847 SARB FELICIA PA8X1-1041 10/05/2001

   6 16 22848 PRAGAY EDITH DO6X1-2943 18/05/2001

   6 16 22849 OLARIU GABRIELA DO6X1-3377 12/06/2001

   6 16 22850 TATRU MIHAELA PA8X1-1606 02/07/2001

   6 16 22851 OLTEAN ADELA PA8X1-1655 04/07/2001

   6 16 22852 JURJ TRAIAN PA8X1-1660 04/07/2001

   6 16 22853 MOLDOVAN FLORENTINA VIRGINIA PA8X1-1982 20/07/2001

   6 16 22854 LUCACIU VALENTINA DO6X1-4018 28/07/2001

   6 16 22855 MURA RESLAN DO6X1-5068 22/08/2001

   6 16 22856 MURA LUDMILA DO6X1-5069 22/08/2001

   6 16 22857 SPATARU DIANA DO6X1-5444 11/09/2001

   6 16 22858 GHERCEA ELENA DO6X1-5528 14/09/2001

   6 16 22859 STAMIN EMIL PA8X1-2615 01/10/2001

   6 16 22860 UNTARU GHEORGHE PA8X1-2714 03/10/2001

   6 16 22861 COMAN CRISTINA MONICA PA8X1-3034 12/10/2001

   6 16 22862 BOSCORNEA DORINA DO6X1-6059 01/11/2001

   6 16 22863 KOVACS SIMONA DO6X1-6124 06/11/2001

   6 16 22864 COVASALA PAUL DO6X1-6972 10/12/2001

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   6 16 22865 KRISKA NICOLAE DO6X1-6982 11/12/2001

   6 16 22866 CATANA LUCIAN DO6X1-6985 11/12/2001

   6 16 22867 BURTEA STEFANIA DO6X1-7013 12/12/2001

   8 14 22868 MUNTEANU ANICA DO6X2-55 15/01/2002

   8 14 22869 ALMAJAN LAVINIA D82002-236 24/01/2002

   8 14 22870 BARNA AURELIA DO6X2-313 29/01/2002

   8 14 22871 GIURGIU DOREL DO6X2-332 30/01/2002

   8 14 22872 ICHIM SILVIU PA8X2-497 31/01/2002

   8 14 22873 DUMITRA DANIEL DO6X2-479 07/02/2002

   8 14 22874 MARZA CLAUDIU DO6X2-1197 22/02/2002

   8 14 22875 BRAJNA NICOLITA DO6X2-1655 06/03/2002

   8 14 22876 COMAN PETRISOR DO6X2-1741 11/03/2002

   8 14 22877 OLENICI GHEORGHINA DO6X2-2312 26/03/2002

   8 14 22878 MARTIN VERGINICA D72002-3075 17/04/2002

   8 14 22879 ZAIT DANIELA D72002-3101 18/04/2002

   8 14 22880 CALDARASU ANCA D72002-3314 22/04/2002

   8 14 22881 CRISAN SINZIANA D72002-3349 23/04/2002

   8 14 22882 STOIAN IULIANA D72002-3445 25/04/2002

   8 14 22883 CEPOI PAVEL D72002-3694 30/04/2002

   8 14 22884 IUSAN MARIA D72002-3662 30/04/2002

   8 14 22885 DANCEA CRISTIAN D72002-3670 30/04/2002

   8 14 22886 SOOS LAZAR D72002-4288 22/05/2002

   8 14 22887 HRENIUC IOAN D72002-5129 11/06/2002

   8 14 22888 KOCSIS LAURA D72002-5190 12/06/2002

   8 14 22889 IOVITA CAMELIA D72002-5823 28/06/2002

   8 14 22890 MALCOCI SIMONA D72002-5940 02/07/2002

   8 14 22891 CONSTANTINESCCRISTINA D72002-5929 02/07/2002

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   8 14 22892 NEDA BISERCA D72002-6112 08/07/2002

   8 14 22893 GUTU ION COSMIN D72002-6258 11/07/2002

   8 14 22894 NEAGA NECULAI D72002-8419 24/09/2002

   8 14 22895 ARBANAS VALENTIN EMIL D82002-316 10/10/2002

   8 14 22896 OLAH MIHAI DO6X2-1731 16/10/2002

   8 14 22897 FAGETAN FLORIN D82002-584 30/10/2002

   8 14 22898 VASILESCU CAMIL D82002-666 05/11/2002

   8 14 22899 KOVACS LADISLAU D82002-398 09/12/2002

   8 14 22900 IORDACHE OLIVERA D82002-1719 18/12/2002

   8 14 22901 PETCU ALEXANDRU SEBASTIAD82002-1710 18/12/2002

   8 14 22902 PENTEK MARIUS NICOLAE D72002-10533 19/12/2002

   10 12 22903 VASILIU DORU ALEXANDRU D82003-276 27/01/2003

   10 12 22904 ARDELEAN IOAN D72003-579 13/02/2003

   10 12 22905 PULITA MONICA D82003-2886 14/05/2003

   10 12 22906 VUIA SORIN D72003-2799 23/05/2003

   10 12 22907 SZOKOL ALFRED D82003-3334 28/05/2003

   10 12 22908 BUDUSAN MARIN D82003-3970 11/06/2003

   10 12 22909 FEROCA ACHIM DANIEL D82003-4658 01/07/2003

   10 12 22910 SZASZ ARON D82003-6545 26/08/2003

   10 12 22911 DANILA DIANA D82003-6583 27/08/2003

   10 12 22912 CRETU MARIA D82003-7241 11/09/2003

   10 12 22913 PLESCA SIMONA CRINA D72003-3815 10/11/2003

   12 10 22914 BARSAN SIMONA D82004-1730 18/03/2004

   12 10 22915 CIOBANU ANDRADA D82004-5347 17/08/2004

   12 10 22916 PAUL DUMITRU FLORIAN D72004-5589 22/09/2004

   14 8 22917 BOTIU MAGDALENA D72005-1828 23/03/2005

   14 8 22918 HAJDU CIPRIAN ANDREI D82005-3367 15/07/2005

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   1 20 21919 NAGY ATTILA DO699-4249 12/10/1999

   1 20 21920 BOGDAN ANGELA DO699-3021 27/10/1999

   3 18 21921 GRADINARU (HREDANIELA DO6X-1701 17/02/2000

   3 18 21922 BORDEIANU CRISTIAN DO6X-3083 29/03/2000

   3 18 21923 GORGOTEANU MARCEL DO6X-3136 31/03/2000

   3 18 21924 TURTUREAN ILEANA ANA PA8X-1446 07/04/2000

   3 18 21925 PINTEA FLOAREA PA8X-378 21/04/2000

   3 18 21926 DUINEA TRAIAN PA8X-519 26/04/2000

   3 18 21927 LEUCA GABRIELA DO6X-4430 30/05/2000

   3 18 21928 FAUR IULIANA PA8X-3456 10/06/2000

   3 18 21929 MACESANU ELENA DO6X-3348 04/07/2000

   3 18 21930 ICLEANU ELENA DO6X-4625 06/08/2000

   3 18 21931 POP NATALIA SC2000-11402 23/08/2000

   3 18 21932 BAJAN IOANA SILVIA PA8X-2964 21/09/2000

   3 18 21933 DEKRELL MARIOARA PA8X-1597 07/10/2000

   3 18 21934 PETROV IOAN DO6X-5374 30/10/2000

   3 18 21935 MOTOC MIHAI DORU DO6X-3978 05/11/2000

   3 18 21936 IACOB TIBERIU DO6X-5568 14/11/2000

   3 18 21937 ADEACONITEI VALERIA PA8X-3991 16/11/2000

   3 18 21938 ELECHES MARIUS DO6X-5811 24/11/2000

   3 18 21939 PESCARIU DIANA PA8X-4381 14/12/2000

   3 18 21940 IVASCU MIHAI ADRIAN PA8X-4423 15/12/2000

   3 18 21941 ANDRASESU ALINA PA8X-4428 15/12/2000

   3 18 21942 MILOS IOAN SC2000-17943 21/12/2000

   5 16 21943 PIRLEA DANIELA DO6X1-539 24/01/2001

   5 16 21944 HERBEIU MARIA DO6X1-918 31/01/2001

   5 16 21945 URECHE SEBASTIAN DO6X1-1355 13/02/2001

   SBalan
   LC-62 vers2

   lLISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 16 21946 UNGUR PETRU DO6X1-1343 13/02/2001

   5 16 21947 ZMED CARMEN DO6X1-2857 15/02/2001

   5 16 21948 PLESA IOAN PA8X1-72 15/02/2001

   5 16 21949 PETER EMERIC DO6X1-1448 16/02/2001

   5 16 21950 MATEIES ANISOARA PA8X1-348 09/03/2001

   5 16 21951 CIORNEI ILEANA DO6X1-2216 27/03/2001

   5 16 21952 KOVACS ELISABETA DO6X1-2509 13/04/2001

   5 16 21953 GOLOSIE GEORGINA DO6X1-2604 24/04/2001

   5 16 21954 LUCACEL FABIAN DO6X1-2960 21/05/2001

   5 16 21955 PAULET MIHAI DO6X1-2974 21/05/2001

   5 16 21956 ION ANGELICA DO6X1-3500 20/06/2001

   5 16 21957 MAGUREAN IOAN DANIEL DO6X1-3558 25/06/2001

   5 16 21958 SERBAN IORGHEN MARIO DO6X1-3645 28/06/2001

   5 16 21959 CHIRCU CONSTANTIN PA8X1-1607 02/07/2001

   5 16 21960 DODOI SIMONA PA8X1-1621 03/07/2001

   5 16 21961 ASIMINEI ILIUTA LUCIAN PA8X1-1672 04/07/2001

   5 16 21962 GHEORGHIU LIA DO6X1-4272 06/08/2001

   5 16 21963 DRAGAN MARIA DO6X1-4283 07/08/2001

   5 16 21964 BOSTIOCA DAN DO6X1-4650 14/08/2001

   5 16 21965 BARBOS PETRU DO6X1-4806 15/08/2001

   5 16 21966 GOROG LUDOVIC DO6X1-5387 06/09/2001

   5 16 21967 CAPUSAN SORIN ION PA8X1-2188 14/09/2001

   5 16 21968 AGAVRILOAIE SIMONA PA8X1-2672 02/10/2001

   5 16 21969 POPA FLORIN PA8X1-2706 03/10/2001

   5 16 21970 STEMPOUSCHI EUGENIA PA8X1-2746 04/10/2001

   5 16 21971 BANCA IONEL MARIAN PA8X1-2843 08/10/2001

   5 16 21972 BULAI IULIAN PA8X1-2927 11/10/2001

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 16 21973 SCHELKEN GOTTFRIEG PA8X1-2939 11/10/2001

   5 16 21974 MURESAN ELENA PA8X1-2941 11/10/2001

   5 16 21975 MUNTEANU CRINA DO6X1-5991 31/10/2001

   5 16 21976 CARABAS ALINA PA8X1-3438 13/11/2001

   5 16 21977 OTESCU ILEANA DO6X1-6621 19/11/2001

   5 16 21978 JEBERANU MARIUS DO6X1-6675 21/11/2001

   5 16 21979 NEAMTU FLOAREA DO6X1-6712 22/11/2001

   5 16 21980 TURCAS MARGARETA CECILIA DO6X1-6759 27/11/2001

   5 16 21981 POPA DANIEL DO6X1-6769 27/11/2001

   5 16 21982 STANIS IRINA DO6X1-6929 06/12/2001

   5 16 21983 TOTH COSMINA DO6X1-6973 10/12/2001

   5 16 21984 LITVAK LAURA DO6X1-7007 12/12/2001

   5 16 21985 ALAZAROAIE TEOFIL PA8X1-3885 14/12/2001

   5 16 21986 DRAGOMIR MIHAI CORNEL SC2001-20697 28/12/2001

   7 14 21987 DRAGHICI MARIA LOREDANA SC2002-231 10/01/2002

   7 14 21988 SILIMAN CONSTANTIN DO6X2-250 25/01/2002

   7 14 21989 SARBU CARMEN DO6X2-253 25/01/2002

   7 14 21990 MISCA CECILIAN BADEA DO6X2-370 04/02/2002

   7 14 21991 BAIA VOLUMEA RUSALINA DO6X2-1494 04/03/2002

   7 14 21992 BUTA GABRIELA DO5X2-1635 06/03/2002

   7 14 21993 MANDIUC VALENTIN DO6X2-1913 14/03/2002

   7 14 21994 VATAMANU CRISTIAN PA8X2-1646 04/04/2002

   7 14 21995 DICU MONICA D72002-2793 10/04/2002

   7 14 21996 STRIMBU LAURA D72002-3073 17/04/2002

   7 14 21997 SFERA SORANA D72002-3473 26/04/2002

   7 14 21998 BEJAN CONSTANTIN D72002-3835 09/05/2002

   7 14 21999 AGA FLORIN D72002-3811 09/05/2002

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitiat Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   7 14 211000 LASZLO WILHELMIDA D72002-4225 21/05/2002

   7 14 211001 BOJINCA OVIDIU D72002-4520 28/05/2002

   7 14 211002 POPA MIHAELA ALINA D72002-4582 29/05/2002

   7 14 211003 STROIESCU ALEXANDRINA D72002-4959 06/06/2002

   7 14 211004 IANCU DECEBAL D72002-6342 12/07/2002

   7 14 211005 DEMEA DANIELA D72002-6784 29/07/2002

   7 14 211006 KARDOS MARIUS D72002-7350 20/08/2002

   7 14 211007 VARGA ZORO D72002-7500 26/08/2002

   7 14 211008 LUPULIEV NICOLAE D72002-7513 26/08/2002

   7 14 211009 MIRCIEV SIMONA D72002-7688 30/08/2002

   7 14 211010 RADIN VESNA D72002-8017 11/09/2002

   7 14 211011 COSTINAS MARCELA D72002-8119 16/09/2002

   7 14 211012 LUCA CARMEN D72002-8286 19/09/2002

   7 14 211013 BALCAN GHEORGHITA D72002-8263 19/09/2002

   7 14 211014 ALBU GHEORGHINA D82002-302 07/10/2002

   7 14 211015 REDAI ARMIN SC2002-16121 09/10/2002

   7 14 211016 KOVACS ECATERINA D72002-8776 18/10/2002

   7 14 211017 GIULVEZAN GINA D72002-8813 21/10/2002

   7 14 211018 BLIDARIU MARIEA D72002-8863 23/10/2002

   7 14 211019 BOARNA MIHAELA D72002-8891 23/10/2002

   7 14 211020 DOROS VIOREL D82002-622 31/10/2002

   7 14 211021 LUCHIAN LENUTA D82002-1236 26/11/2002

   7 14 211022 PUCA MARIA D82002-1207 26/11/2002

   7 14 211023 BERKI AGRIPINA D72002-10162 02/12/2002

   7 14 211024 LUPASCU LEONARD D82002-1445 03/12/2002

   9 12 211025 PUBLIK STEFAN D82003-634 13/02/2003

   9 12 211026 ELESEI DOMNICA D82003-1850 27/03/2003

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   9 12 211027 SULEANU CORNELIA D82003-3048 21/05/2003

   9 12 211028 COJOCARU CONSTANRIN D72003-2736 22/05/2003

   9 12 211029 LACATUSU DANIELA D82003-3583 02/06/2003

   9 12 211030 POP IRINA D82003-433 23/06/2003

   9 12 211031 SORESCU MIHAELA D72003-2892 26/06/2003

   9 12 211032 GEORGE DOINA D82003-4544 27/06/2003

   9 12 211033 IRIMIA MARIANA D82003-5783 01/08/2003

   9 12 211034 GHEORGHEVICI (MANA D82003-6088 12/08/2003

   9 12 211035 LAPUSTEANU VICTORITA D82003-7105 09/09/2003

   9 12 211036 CRISU RENATE ALICE D82003-7444 16/09/2003

   9 12 211037 ARBANAS MIHAELA CRISTINA D82003-9080 19/11/2003

   9 12 211038 BUZIANU ROZALIA D82003-9148 21/11/2003

   9 12 211039 IHNATIUC GENELA D72003-4101 25/11/2003

   9 12 211040 TUTU SIMONA GABRIELA SC2003-22619 23/12/2003

   11 10 211041 ISVAN FLORENTIN D82004-214 20/01/2004

   11 10 211042 JUREBIE AIDA ELENA D82004-523 29/01/2004

   11 10 211043 OFRIM RAMONA D82004-1983 15/04/2004

   11 10 211044 NISTOR MARIA D72004-4405 03/06/2004

   11 10 211045 ISTVAN MARINELA D82004-4801 29/07/2004

   11 10 211046 ANTALUTA LIVIU VALENTIN D82004-5664 30/08/2004

   11 10 211047 GLOCKNER SIMONA D82004-6480 12/10/2004

   11 10 211048 NICOLA JULIETA D82004-7578 16/12/2004

   13 8 211049 MERSCHAM IONUT D82005-2935 06/07/2005

   15 6 211050 STAN LENUTA DORINA D72006-4530 31/07/2006

   17 4 211051 ANTOCE-GALATEAIONELA D72007-4304 14/08/2007

   18 3 211052 LUGOSI MARIA IULIANA D72008-6954 27/10/2008

   0 20 201053 HAIAS IOAN DO699-3727 10/04/1999

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   0 20 201054 PROFIRE PETRU DO699-553 29/04/1999

   0 20 201055 GHEORGHIU GHEORGHE DO699-189 02/10/1999

   2 18 201056 OPRISOREANU CLAUDIU DO6X-5419 11/02/2000

   2 18 201057 MILICI PASTITA DO6X-1651 16/02/2000

   2 18 201058 BIRAROIU CARMEN DO6X-5435 11/04/2000

   2 18 201059 DUMA MONICA MARIOARA PA8X-427 24/04/2000

   2 18 201060 VALUSESCU CIANA DOINA DO6X-4411 21/05/2000

   2 18 201061 FUCSOK FELICIA VIORICA DO6X-3311 04/06/2000

   2 18 201062 SAMSON CRISTINA PA8X-1054 20/06/2000

   2 18 201063 NEAGA MARCEL PA8X-1374 30/06/2000

   2 18 201064 STRUNGA ANDREI CRISTIAN PA8X-1981 25/07/2000

   2 18 201065 FARAGAU DIACONGAVRIL DO6X-4840 23/08/2000

   2 18 201066 MOISAN IRINA DO6X-4883 24/08/2000

   2 18 201067 RADOSAV DANUT PA8X-2807 14/09/2000

   2 18 201068 KARABA ILIDICO PA8X-3634 13/10/2000

   2 18 201069 GROZA STANA DO6X-00 22/10/2000

   2 18 201070 BUTURE LACRAMIOARA DO6X-5337 26/10/2000

   2 18 201071 BENZAR VIOLETA DO6X-5364 27/10/2000

   2 18 201072 STOIAN CORINA VIOLETA PA8X-4341 14/12/2000

   2 18 201073 TOMEK MAGDALENA PA8X-4453 15/12/2000

   4 16 201074 SABOU ELENA DO6X1-143 16/01/2001

   4 16 201075 FAT AURICA DO6X1-1146 07/02/2001

   4 16 201076 FERARU ION DO6X1-1227 08/02/2001

   4 16 201077 FLORESCU COSMIN DO6X1-1316 12/02/2001

   4 16 201078 CHEREJA VASILE DO6X1-1424 15/02/2001

   4 16 201079 DRAGHICI CARINA DO6X1-1579 21/02/2001

   4 16 201080 CIOBANU FLORIN DO6X1-1746 27/02/2001

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   4 16 201081 MOROSANU GABRIELA DO6X1-1751 27/02/2001

   4 16 201082 CIRTOG GHEORGHE GICA DO6X1-2035 15/03/2001

   4 16 201083 UNGUREANU NICOLAE PA8X1-878 02/05/2001

   4 16 201084 SIKLODI ECATERINA PA8X1-936 03/05/2001

   4 16 201085 ALEXA LILIANA PA8X1-909 08/05/2001

   4 16 201086 MUNTEANU GHEORGHE DO6X1-3029 24/05/2001

   4 16 201087 VOINEA DANIEL DO6X1-3130 31/05/2001

   4 16 201088 MIHAI IOAN DO6X1-3227 05/06/2001

   4 16 201089 MAGUREAN GEORGE DO6X1-3281 06/06/2001

   4 16 201090 TABACU GHEORGHE DO6X-3589 26/06/2001

   4 16 201091 BADEA CRISTINA DO6X1-3665 28/06/2001

   4 16 201092 BRANDA GRATIAN DO6X1-3666 28/06/2001

   4 16 201093 ABDO GEORGE PA8X1-1627 03/07/2001

   4 16 201094 ROSU CREMONA PETRONEL PA8X1-1703 05/07/2001

   4 16 201095 STANCU GABRIEL PA8X1-1705 05/07/2001

   4 16 201096 DIOSADI ANGELA MIHAELA PA8X1-1868 13/07/2001

   4 16 201097 GRUIA COSMINA CARMEN PA8X1-1920 17/07/2001

   4 16 201098 VINCHI GHEORGHE DO6X1-4003 25/07/2001

   4 16 201099 GHEORGHIU NARCISS DO6X1-4273 06/08/2001

   4 16 201100 BOTH MONIKA DO6X1-4421 09/08/2001

   4 16 201101 FLUERASU LAURA DO6X1-5452 11/09/2001

   4 16 201102 STANA (NEATU) CRINA MIHAELA (IOAN PA8X1-2443 25/09/2001

   4 16 201103 PANCZI EVA PA8X1-2580 28/09/2001

   4 16 201104 RAD FLORENTIN PA8X1-2946 11/10/2001

   4 16 201105 ZAHARIA MARIUS PA8X1-3040 12/10/2001

   4 16 201106 TOMOIOAGA DOINA DO6X1-5739 19/10/2001

   4 16 201107 SZAPLONCZAY DANUT DO6X1-6548 15/11/2001

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   4 16 201108 ZAHARIA MIHAI DO6X1-6679 21/11/2001

   4 16 201109 LOVIN MADALINA DO6X1-6798 27/11/2001

   4 16 201110 LIBOTEAN ADINA DO6X1-6962 07/12/2001

   4 16 201111 NOVAC OVIDIU DO6X1-7058 13/12/2001

   4 16 201112 POPAZIE CRISTIAN CONSTANTI PA8X1-3917 14/12/2001

   6 14 201113 DINU GEORGE PA8X2-100 15/01/2002

   6 14 201114 ILIE MIHAI DO6X2-158 21/01/2002

   6 14 201115 GORCEA DAN DO6X2-180 22/01/2002

   6 14 201116 JITARIU GABRIEL DO6X2-279 28/01/2002

   6 14 201117 ZDRAHUS VASILE SC2002-1254 29/01/2002

   6 14 201118 LACATUSU MARIUS COSMIN PA8X2-517 31/01/2002

   6 14 201119 CHIRU MARIANA DO6X2-398 05/02/2002

   6 14 201120 VARGA STELIANA PA8X2-621 06/02/2002

   6 14 201121 PETROV COSTINA DO6X2-525 11/02/2002

   6 14 201122 BOGOS MARIA DO6X2-941 15/02/2002

   6 14 201123 PATACHE NATALIA DO6X2-1106 19/02/2002

   6 14 201124 SPATAR AURORA DO6X2-2320 26/03/2002

   6 14 201125 COVACI ALEXANDRU PA8X2-1652 04/04/2002

   6 14 201126 COFAN CODRUTA D72002-3284 22/04/2002

   6 14 201127 ILIES LILIANA D72002-3396 24/04/2002

   6 14 201128 MARIS FLORIN D72002-3405 24/04/2002

   6 14 201129 CIOBANU ANA D72002-3420 25/04/2002

   6 14 201130 SANDU EMILIA D72002-3829 09/05/2002

   6 14 201131 BACOSCA CECILIA D72002-3887 10/05/2002

   6 14 201132 BIZAU IULICA D72002-4200 20/05/2002

   6 14 201133 HIRTE FLORENTINA D72002-4509 28/05/2002

   6 14 201134 BERNECKER MARIUS D72002-5216 13/06/2002

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   6 14 201135 VASS CLAUDIA D72002-6637 23/07/2002

   6 14 201136 VLAESCU DANA D72002-7096 07/08/2002

   6 14 201137 BLAHUTA ANNA D72002-7130 08/08/2002

   6 14 201138 LICA IOAN SEBASTIAN D72002-7253 14/08/2002

   6 14 201139 ILIUC MARIA D72002-7351 28/08/2002

   6 14 201140 TRALES NICOLETA D82002-324 08/10/2002

   6 14 201141 POPESCU RAMONA D82002-346 08/10/2002

   6 14 201142 SORA NICOLAE DAN D82002-455 15/10/2002

   6 14 201143 SIMONIAC OVIDIU D72002-8798 18/10/2002

   6 14 201144 COSTEA MARIAN D82002-498 22/10/2002

   6 14 201145 MARGAIAN FELICIA D72002-8957 25/10/2002

   6 14 201146 ISPAS LEANA D82002-695 07/11/2002

   6 14 201147 COMARITAN ILIE D72002-9319 12/11/2002

   6 14 201148 CAMEN MARIO D82002-1097 21/11/2002

   6 14 201149 HAVIRNEANU AGLAIA D72002-10161 02/12/2002

   6 14 201150 PAUL GHEORHINA CARMEN D82002-1535 05/12/2002

   6 14 201151 ILIE NICOLETA D72002-10378 06/12/2002

   6 14 201152 TARAS FLROIN ADRIAN D82002-1605 10/12/2002

   6 14 201153 TASCA ROMICA MARIUS D82002-1634 12/12/2002

   6 14 201154 RISTA IOANA D82002-1682 17/12/2002

   6 14 201155 GROZESCU ADRIAN MIHAI D82002-1774 20/12/2002

   6 14 201156 BLAJ ANA D82002-1779 20/12/2002

   8 12 201157 MAGDIN DANIEL COSMIN D72003-25 08/01/2003

   8 12 201158 BODEA SEBASTIAN D72003-103 14/01/2003

   8 12 201159 COJOCARU RAZVAN SC2003-2195 11/02/2003

   8 12 201160 PANCHEA SEBASTIAN D82003-1608 14/03/2003

   8 12 201161 MITU VASILE D72003-1355 18/03/2003

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   8 12 201162 IORGA ANA NUTA D82003-4786 07/07/2003

   8 12 201163 MIXICH GABRIELA D82003-5442 24/07/2003

   8 12 201164 POGANY ANDREEA D82003-5649 28/07/2003

   8 12 201165 VERMESAN DINU VALERIU D82003-5658 29/07/2003

   8 12 201166 KALLAY IULIA D82003-7595 18/09/2003

   8 12 201167 REZMIVES MARIANA D82003-7636 19/09/2003

   8 12 201168 BURU ANA D82003-7665 22/09/2003

   8 12 201169 MANEA CONSTANTIN D72003-3390 15/10/2003

   8 12 201170 DUMA ADINA FLORINA D82003-8741 30/10/2003

   8 12 201171 KAROLYI CORINA DANIELA D82003-8745 30/10/2003

   8 12 201172 BODNAR VASILE D72003-3913 14/11/2003

   8 12 201173 PRODAN ADINA MARINA D82003-9081 19/11/2003

   8 12 201174 PEPU VENESCU IULIANA D82003-9263 27/11/2003

   8 12 201175 ANDRIES NECULAI D82003-9544 11/12/2003

   10 10 201176 LORINCZ DORIN IOSIF D72004-99 13/01/2004

   10 10 201177 UTOIU CONSTANTIN EMILIAN D82004-433 28/01/2004

   10 10 201178 CHILIE CATALIN D82004-1111 19/02/2004

   10 10 201179 IOTCOVICI CORNELIU D82004-1213 24/02/2004

   10 10 201180 RADEANU TEOFIL D72004-1788 04/03/2004

   10 10 201181 NOVACOVICIU IBOLYKA D72004-2307 25/03/2004

   10 10 201182 POGAN CORINA D72004-2438 30/03/2004

   10 10 201183 MARCOVICI VERONICA D82004-2807 12/05/2004

   10 10 201184 ROMAN ELENA D72004-4682 17/06/2004

   10 10 201185 ABRUDAN NICOLETA D72004-4976 01/07/2004

   10 10 201186 VULTUR LUCICA D82004-4228 13/07/2004

   10 10 201187 ILIES MIRCEA D82004-6036 21/09/2004

   10 10 201188 MOCANU ADRIANA D72004-6142 12/10/2004

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   10 10 201189 NICOLIN LIUBISA D82004-6563 18/10/2004

   10 10 201190 GLIGUTA FLORIAN DUMITRU D72004-7540 16/12/2004

   10 10 201191 POPELCA PAUL ADRIAN D72004-7611 17/12/2004

   12 8 201192 CIURARIU LUCIA ANA D82005-4974 23/09/2005

   18 2 201193 AMBRU FLORINA CAROLINA D72009-1184 11/02/2009

   1 18 191194 CEAFALAU SANDEL DO6X-2798 21/03/2000

   1 18 191195 BLAGUTA NICOLAE SC0X-4062 23/03/2000

   1 18 191196 ROTARIU DOINA DO6X-3219 04/04/2000

   1 18 191197 DUMITRU VIORICA PA8X-521 26/04/2000

   1 18 191198 CRISTEA HARALAMBIE PA8X-488 26/04/2000

   1 18 191199 GOMBOS MARIA PA8X-1072 21/06/2000

   1 18 191200 HIRZA NICUSOR DO6X-2373 03/07/2000

   1 18 191201 PETAC IULIANA PA8X-1881 19/07/2000

   1 18 191202 DOBRE CORINA LILIANA DO6X-5352 27/10/2000

   1 18 191203 CODREA ANA PA8X-1685 07/12/2000

   1 18 191204 KOSTAPAL GABRIELA SC2-12153 09/12/2000

   1 18 191205 ALEXA LILIANA PA8X-4247 12/12/2000

   3 16 191206 STACHE VIOREL DO6X1-96 15/01/2001

   3 16 191207 CARPACI MARIA DO6X1-810 30/01/2001

   3 16 191208 KILANIE BAHER DO6X1-2821 11/02/2001

   3 16 191209 OTVOS GHEORGHE DO6X1-2193 26/03/2001

   3 16 191210 MOROSANU NELU DO6X1-2405 05/04/2001

   3 16 191211 STRAMBEANU MITRUTA DO6X1-2743 08/05/2001

   3 16 191212 LUDNAI ANGELA DO6X1-2746 08/05/2001

   3 16 191213 POP VASILE DO6X1-2844 14/05/2001

   3 16 191214 MUSTAFA BERTIS DO6X1-3003 28/05/2001

   3 16 191215 ALMOSDI SIMONA DO6X1-3274 06/06/2001

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   3 16 191216 DOHNILA SERGIU DO6X1-3397 13/06/2001

   3 16 191217 CIRPACI PARASCHIVA DO6X1-3615 27/06/2001

   3 16 191218 ZAMFIR CAMELIA MARIANA PA8X1-1872 16/07/2001

   3 16 191219 SABAU ADRIANA DO6X1-4043 27/07/2001

   3 16 191220 BALTA CRISTINA DO6X1-4132 31/07/2001

   3 16 191221 BULEU GHEORGHE PA8X1-2059 02/08/2001

   3 16 191222 PASCALAU IOAN DO6X1-4561 13/08/2001

   3 16 191223 GATA MARCELA DO6X1-5481 12/09/2001

   3 16 191224 ROTELIUC CRISTINA PA8X1-2471 26/09/2001

   3 16 191225 SARBU MIHAELA PA8X1-2635 02/10/2001

   3 16 191226 PETRAN SILVIA PA8X1-2827 08/10/2001

   3 16 191227 CHELU MARIANA DO6X1-5047 08/10/2001

   3 16 191228 PESTEREAN LAURA DEBERA PA8X1-2867 09/10/2001

   3 16 191229 PESCARU GEORGETA DO6X1-5868 25/10/2001

   3 16 191230 JUDELE VIOREL DO6X1-6690 22/11/2001

   3 16 191231 BANUT NATALIA DO6X1-6784 27/11/2001

   3 16 191232 CHIVU AURELIAN DO6X1-6921 05/12/2001

   3 16 191233 RADULESCU ION DO6X1-7047 13/12/2001

   3 16 191234 CALOTA VASILICA SIMONA PA8X1-3914 14/12/2001

   3 16 191235 BOLOGA ADRIAN PA8X1-3938 14/12/2001

   5 14 191236 PARMANSCHE ANA DO6X2-10 14/01/2002

   5 14 191237 MAROSI ANDRAS DO6X2-96 17/01/2002

   5 14 191238 NEGREA ALINA DO6X2-164 22/01/2002

   5 14 191239 BALAS NICOLAE DO6X2-191 23/01/2002

   5 14 191240 BALTA DANIEL PA8X2-655 06/02/2002

   5 14 191241 COZMIUC SALVINA DO6X2-1148 20/02/2002

   5 14 191242 VOIN MARIUS DO6X2-1163 21/02/2002

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 14 191243 BULZAN FLORIN DO6X2-1176 21/02/2002

   5 14 191244 MORTAN STELA PA8X2-1047 21/02/2002

   5 14 191245 SANDOR IOAN DO6X2-1185 22/02/2002

   5 14 191246 KAIL MARIA DO6X2-1238 26/02/2002

   5 14 191247 ACATRINEI TEODORA DO6X2-1251 26/02/2002

   5 14 191248 ALBU TEODORA DO6X2-1925 14/03/2002

   5 14 191249 FORTUNA TATIANA PA8X2-1563 28/03/2002

   5 14 191250 LIVADARU DANIEL DO6X2-2547 02/04/2002

   5 14 191251 CICOARE MARIKA D72002-3200 19/04/2002

   5 14 191252 MACOVEI MARIA D72002-3311 22/04/2002

   5 14 191253 KISS CRISTINA D72002-3312 22/04/2002

   5 14 191254 BUDARCEA DESDEMONA D72002-3361 23/04/2002

   5 14 191255 MIHAI PETRU D72002-3818 09/05/2002

   5 14 191256 SANDULEAN ANA D72002-3858 10/05/2002

   5 14 191257 VARLAN MIHAI CLAUDIU D72002-4662 30/05/2002

   5 14 191258 BALASZ IULIANA D72002-4710 30/05/2002

   5 14 191259 MAGURAN FELICIA D72002-4898 05/06/2002

   5 14 191260 ASTEFANESEI MARIA D72002-5067 10/06/2002

   5 14 191261 BISZAK CLAUDIA D72002-5108 11/06/2002

   5 14 191262 NECULAU CORNELIU MIHAIL D72002-5596 24/06/2002

   5 14 191263 BLAJIEVSCHI GABRIELA D72002-6385 15/07/2002

   5 14 191264 MAXIM CRISTINA D72002-6402 16/07/2002

   5 14 191265 CIUGUDEANU NICOLETA D72002-6807 28/07/2002

   5 14 191266 TARLEA CORINA D72002-6782 29/07/2002

   5 14 191267 VINTILA ELIODORA D72002-7015 06/08/2002

   5 14 191268 BURDUJA MARIUS D72002-7082 07/08/2002

   5 14 191269 PETRUSE MARIANA D72002-7083 07/08/2002

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 14 191270 CONSTANTIN ZENOVIA D72002-7160 09/08/2002

   5 14 191271 MARCU LILIANA D72002-7186 12/08/2002

   5 14 191272 NEDER AURICA D72002-7306 16/08/2002

   5 14 191273 VARGA ALEXANDRU SC2002-13572 23/08/2002

   5 14 191274 GABOR MIHAELA ALINA SC2002-16502 16/10/2002

   5 14 191275 GIRDA CORNEL D82002-501 22/10/2002

   5 14 191276 ILYES IOSIF D82002-496 22/10/2002

   5 14 191277 POPOVICI CRACIUNEL D82002-511 23/10/2002

   5 14 191278 ALBA DORIN TEODOR D72002-9079 01/11/2002

   5 14 191279 MIHAESCU MIHAELA D72002-10501 13/12/2002

   5 14 191280 OPRIS SILVIU D82002-1762 20/12/2002

   5 14 191281 STETCO ILEANA D82002-1781 21/12/2002

   7 12 191282 BATE RAMONA IULIANA D72003-174 17/01/2003

   7 12 191283 PASCA ANCA ELENA D82003-277 27/01/2003

   7 12 191284 CRISAN ALYSS D82003-305 28/01/2003

   7 12 191285 STROESCU VALENTIN EUGEN D82003-319 28/01/2003

   7 12 191286 JURA ANA FLORICA D82003-681 14/02/2003

   7 12 191287 BOBOC DIANA D82003-693 14/02/2003

   7 12 191288 DEHELEAN MAGDALINA D82003-940 27/02/2003

   7 12 191289 DRAGUT STELA D82003-1361 12/03/2003

   7 12 191290 APOSTOL CLAUDIA D82003-1644 17/03/2003

   7 12 191291 HOHAN MARIUS LUCIAN D72003-1452 20/03/2003

   7 12 191292 STANCIU SILVIU D72003-1474 20/03/2003

   7 12 191293 ROTARIU RODICA D82003-1810 25/03/2003

   7 12 191294 STEFAN FANICA D82003-2402 22/04/2003

   7 12 191295 RANESCU CARMEN D82003-3001 19/05/2003

   7 12 191296 TERNICEAN CONSTANTIN D72003-2764 22/05/2003

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   7 12 191297 SILCAU LENUTA D82003-3172 26/05/2003

   7 12 191298 GARTOI RAMONA DANIELA D82003-3961 11/06/2003

   7 12 191299 SICLOVAN ADRIAN D82003-4712 02/07/2003

   7 12 191300 DASCALIUC ILIE D72003-2997 02/07/2003

   7 12 191301 RANCU VIOREL D82003-3310 07/07/2003

   7 12 191302 PACEPA CRISTINA D82003-5140 17/07/2003

   7 12 191303 CANTEMIR DANIEL D82003-5723 31/07/2003

   7 12 191304 DOBRESCU ELVIS D82003-5913 05/08/2003

   7 12 191305 DOBRESCU ELISABETA D82003-5914 05/08/2003

   7 12 191306 MICHIU MIRELA D82003-6316 19/08/2003

   7 12 191307 DINU GHEORGHE D82003-6439 21/08/2003

   7 12 191308 BALLA GABRIELA D82003-6771 02/09/2003

   7 12 191309 COVACI PAMELA ECATERINA D82003-7103 09/09/2003

   7 12 191310 DAMIAN IOAN D82003-7463 16/09/2003

   7 12 191311 PETRI NASTASIA D72003-3492 22/10/2003

   7 12 191312 ARDELEAN CARMEN D82003-9102 20/11/2003

   7 12 191313 LAURENTIU MIRUTA D72003-4060 24/11/2003

   7 12 191314 PETRISOR GHEORGHE D82003-9246 26/11/2003

   7 12 191315 FOGARASI MONICA D82003-9382 03/12/2003

   7 12 191316 PAVEL ELENA D82003-9402 04/12/2003

   7 12 191317 CERNAUTEAN MARIUS MIRCEA D82003-9579 11/12/2003

   9 10 191318 DOROBANTU DANIEL D72004-88 13/01/2004

   9 10 191319 RAPAN OVIDIU D82004-1348 01/03/2004

   9 10 191320 NOVACOVICI ANA D82004-1756 19/03/2004

   9 10 191321 MIHUT EUGEN D82004-1916 30/03/2004

   9 10 191322 NICOLICI NICOLETA D72004-2565 05/04/2004

   9 10 191323 CALDARAS LUMINITA D72004-2566 05/04/2004

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   9 10 191324 MOCANU LENUTA D72004-3339 05/05/2004

   9 10 191325 IVANOIU DOINA D72004-3595 13/05/2004

   9 10 191326 CIACARU SEBASTIAN D82004-2975 19/05/2004

   9 10 191327 TUDOR (IORGA) DANIELA D82004-3683 15/06/2004

   9 10 191328 RADUCANU NICOLAE D82004-3729 17/06/2004

   9 10 191329 OBRISTE MIRELA D82004-5906 15/09/2004

   9 10 191330 BINTINTAN IOAN D72004-5411 15/09/2004

   9 10 191331 MARCU ANA DOINA D72004-5728 28/09/2004

   9 10 191332 DANCIU STEFAN D72004-5881 30/09/2004

   9 10 191333 TOROK NICULINA D72004-6079 08/10/2004

   9 10 191334 BOTOSINIANU ADRIAN D82004-6511 14/10/2004

   11 8 191335 FARCASANU DANIELA D82005-1228 16/03/2005

   11 8 191336 CSIKI VERONICA D82005-2340 26/05/2005

   11 8 191337 ARAPU COSTICA D82005-1982 26/06/2005

   11 8 191338 MARIS ADRIAN SORIN D82005-3666 26/07/2005

   15 4 191339 DIMA MARCELA D72007-6857 30/11/2007

   0 18 181340 SARBU GHEORGHE DO6X-4201 19/05/2000

   0 18 181341 LUCIAN ILIE PA8X-1240 27/06/2000

   0 18 181342 RADUCA CORINA DO6X-4586 06/07/2000

   0 18 181343 COJOCEA LUCICA PA8X-3172 27/09/2000

   0 18 181344 KOVACS IOSIF DO6X-5784 23/11/2000

   0 18 181345 GLOCKNER IANOS PA8X-4265 12/12/2000

   0 18 181346 VINCU MIRELA PA8X-4382 14/12/2000

   0 18 181347 SELESAN MARIAN PA8X-4390 14/12/2000

   2 16 181348 CUCU CAMELIA PA8X1-69 15/02/2001

   2 16 181349 PLETEA CRISTIAN DO6X1-1443 15/02/2001

   2 16 181350 ZAKAR MIRCEA DO6X1-1911 06/03/2001

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   2 16 181351 POPOVICI FLORIAN DO6X1-2245 28/03/2001

   2 16 181352 SIDEA PETRU DO6X1-2467 11/04/2001

   2 16 181353 CHIORCEA FLORIN DO6X1-2892 16/05/2001

   2 16 181354 PICHIU COSTACHE DO6X1-3243 05/06/2001

   2 16 181355 BEGE IANOS DO6X1-3586 26/06/2001

   2 16 181356 COTAN VASILE PA8X1-1890 17/07/2001

   2 16 181357 PATRUCA PETRONELA PA8X1-1962 19/07/2001

   2 16 181358 LUP GRIGORE PA8X1-2010 24/07/2001

   2 16 181359 TITEA ZAMFIR VASILE DO6X1-4124 31/07/2001

   2 16 181360 FAIFER LAURA DO6X1-5099 23/08/2001

   2 16 181361 NAGY ROBERT DO6X1-5143 24/08/2001

   2 16 181362 IFTODI DANUT PA8X1-2735 04/10/2001

   2 16 181363 CIOCA ADINA PA8X1-2899 10/10/2001

   2 16 181364 BULZ DANIELA LILIANA PA8X1-2933 11/10/2001

   2 16 181365 CRETU DANIELA DO6X1-5670 16/10/2001

   2 16 181366 GHIRAN TEODOR DO6X1-5830 25/10/2001

   2 16 181367 MAG NADIA DO6X1-5840 25/10/2001

   2 16 181368 BOATA MARIA DO6X1-6014 31/10/2001

   2 16 181369 STANCIU DANIEL PA8X1-3435 13/11/2001

   2 16 181370 BRANDIBUR CLAUDIU DO6X1-6710 22/11/2001

   2 16 181371 RAD VICTORIA DO6X1-7010 12/12/2001

   2 16 181372 DOT OTILIA CLAUDIA SC2001-20199 12/12/2001

   2 16 181373 MARANESCU DOREL DO6X1-7054 13/12/2001

   2 16 181374 GIURCHI DARIUS DO6X1-7038 13/12/2001

   2 16 181375 GHIURCA ANA AURELIA PA8X1-3887 14/12/2001

   2 16 181376 GAVRIL GHEORGHE SC2001-20762 28/12/2001

   4 14 181377 SUCIU ADRIANA DO6X2-12 14/01/2002

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   4 14 181378 UNGUREANU GABRIEL PA8X2-159 17/01/2002

   4 14 181379 KOTHAI MARCELA DO6X2-457 06/02/2002

   4 14 181380 BADEA LOREDANA DO6X2-623 12/02/2002

   4 14 181381 IUDA DANIEL CRISTIAN PA8X2-861 14/02/2002

   4 14 181382 IANAS SEBASTIAN DO6X2-1309 27/02/2002

   4 14 181383 NAGHI COSTEL DO6X2-1374 28/02/2002

   4 14 181384 DUDENCO NICOLAE DO6X2-2290 26/03/2002

   4 14 181385 CIOBANU CALUDIA DO6X2-2483 01/04/2002

   4 14 181386 DOLENCIUC DANIELA DO6X2-2533 02/04/2002

   4 14 181387 POPESCU OANA D72002-2789 09/04/2002

   4 14 181388 DIL EMILIA D72002-3145 18/04/2002

   4 14 181389 UNGUREAN DANIELA D72002-3165 19/04/2002

   4 14 181390 MELCIU MARIANA D72002-3963 14/05/2002

   4 14 181391 FERARU ELENA D72003-4431 24/05/2002

   4 14 181392 TANASE ILONKA D72002-4672 30/05/2002

   4 14 181393 NICOLESCU CARMEN D72002-4684 30/05/2002

   4 14 181394 ANDRONICA MARIANA D72002-4806 04/06/2002

   4 14 181395 LECA AUREL D72002-5022 07/06/2002

   4 14 181396 LANYI GHEORGHE D72002-5109 11/06/2002

   4 14 181397 TIMOFTE DOMNICA D72002-5756 27/06/2002

   4 14 181398 BONDAR BOGDAN D72002-5846 28/06/2002

   4 14 181399 MUNTANU CLAUDIU D72002-6274 11/07/2002

   4 14 181400 CRUCIERU MIRCEA D72002-6593 22/07/2002

   4 14 181401 VULPIE AURELIAN D72002-6994 05/08/2002

   4 14 181402 MARINCU CORNELIU D72002-7017 06/08/2002

   4 14 181403 MOCAN MARIA MIRELA D72002-7567 27/08/2002

   4 14 181404 BRONT ANCUTA D72002-7928 09/09/2002

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   4 14 181405 BALASZ ILDIKO D72002-8278 19/09/2002

   4 14 181406 BODNAR BLAGOENICOLAE D72002-8332 20/09/2002

   4 14 181407 ILISOI SIMONA D82002-189 02/10/2002

   4 14 181408 OPREAN ALINA AURELIA D82002-212 03/10/2002

   4 14 181409 ANDRONACHE MIHAELA D82002-213 03/10/2002

   4 14 181410 DOMSCHY LIVIA D82002-291 04/10/2002

   4 14 181411 MIRCU GHEORGHE IOAN D82002-381 10/10/2002

   4 14 181412 BUCA FLORIN D82002-495 22/10/2002

   4 14 181413 FLOREA ANGELICA D72002-8887 23/10/2002

   4 14 181414 PASTIU MARCEL D82002-583 30/10/2002

   4 14 181415 CIUPLEU MIHAELA D72002-9055 31/10/2002

   4 14 181416 SEGHEDI DANIELA SIMONA D72002-9565 18/11/2002

   4 14 181417 MENYHART CARMEN D72002-10222 03/12/2002

   4 14 181418 POP SORIN MARIUS D82002-1563 06/12/2002

   4 14 181419 PARTENIE MONICA D72002-10500 13/12/2002

   4 14 181420 BOBEICIUC CRISTINA D72002-10536 19/12/2002

   6 12 181421 FERNBACHER UDO D82003-3 06/01/2003

   6 12 181422 DUTCIUC SIMONA ELENA D82003-138 20/01/2003

   6 12 181423 ANTAL COSMIN IONEL D82003-296 28/01/2003

   6 12 181424 STANILA OCTAVIAN D72003-1217 13/03/2003

   6 12 181425 DEGERATU ALINA CODRUTA D72003-1627 27/03/2003

   6 12 181426 DANUT NICOLAE D82003-3207 26/05/2003

   6 12 181427 BUDIMIR CORNEL ILIE D82003-3780 06/06/2003

   6 12 181428 DUMA ANA D82003-4250 18/06/2003

   6 12 181429 CARNU MARCELA D72003-3078 08/07/2003

   6 12 181430 HOROPCIUC PETRU D82003-5031 16/07/2003

   6 12 181431 TOLUS FLORENTINA LACRAM D82003-5742 31/07/2003

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   6 12 181432 GRUNWALD ANDREI D82003-6402 20/08/2003

   6 12 181433 RUSU ILEANA D82003-7974 26/09/2003

   6 12 181434 SIRBU LILIANA IOANA D82003-8161 02/10/2003

   6 12 181435 COVACS IRMA D72003-3485 21/10/2003

   6 12 181436 PETER GHEORGHE D72003-3557 24/10/2003

   6 12 181437 BARBU IONELA D82003-9085 19/11/2003

   6 12 181438 OPREA MARIA D82003-9336 02/12/2003

   6 12 181439 EPURE NICOLAE D82003-9466 09/12/2003

   6 12 181440 TUDOR MIHAELA D82003-9472 09/12/2003

   6 12 181441 ZLOTEA SIMONA SC2003-22062 15/12/2003

   6 12 181442 TURCU ADRIANA SC2003-22400 18/12/2003

   8 10 181443 GAB OANA NICOLETA D72004-92 13/01/2004

   8 10 181444 RADOI IRINA D82004-164 16/01/2004

   8 10 181445 PETCU MARIA D72004-1036 05/02/2004

   8 10 181446 PETREA GABRIEL SC2004-2866 17/02/2004

   8 10 181447 STANCIOIU PETRUTA D82004-1188 24/02/2004

   8 10 181448 MARTOCIAN ANCA ALINA D82004-1486 08/03/2004

   8 10 181449 PAUL LUCIAN D82004-1495 08/03/2004

   8 10 181450 RADUCAN LENUTA D82004-1900 29/03/2004

   8 10 181451 PUIA OVISIU D82004-2197 20/04/2004

   8 10 181452 OFITARESCU MIHAELA CARMEN D82004-2237 20/04/2004

   8 10 181453 STANCIU ELENA D82004-3739 18/06/2004

   8 10 181454 ELEKES RODICA D72004-5609 22/09/2004

   8 10 181455 IRAN ANDREA D82004-6596 19/10/2004

   8 10 181456 BLAGA GITA D82004-7075 22/11/2004

   8 10 181457 MUNTEANU MARIANA MIHAELA D72004-7405 13/12/2004

   10 8 181458 MESZAROS SIMONA D82005-2631 20/06/2005

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   10 8 181459 BARBU ILDIKO D82005-2944 06/07/2005

   10 8 181460 TUDORESCU LILIANA D82005-3368 15/07/2005

   10 8 181461 CAMARASAN IOAN D82005-3888 11/08/2005

   10 8 181462 TOPOR LALA SILVIA D82005-5483 25/10/2005

   10 8 181463 STANESCU RAMONA D82005-5611 03/11/2005

   10 8 181464 FRANCZEN LAURA CRISTINA D82005-5769 15/11/2005

   10 8 181465 FAUR OLIVIA CORINA D72005-5884 15/12/2005

   10 8 181466 SLABU EUGEN D72005-5905 16/12/2005

   12 6 181467 BACAU NICOLETA D82005-25 16/01/2006

   12 6 181468 STANCA DAVID D82006-434 24/02/2006

   1 16 171469 STOICA ELISABETA DO6X1-1167 07/02/2001

   1 16 171470 ZIRBO CAMELIA PA8X1-68 15/02/2001

   1 16 171471 GROZA GHEORGHE DO6X1-1921 07/03/2001

   1 16 171472 CIRPACI ANA PA8X1-77 11/04/2001

   1 16 171473 FRANCU SIMONA DO6X1-3996 24/07/2001

   1 16 171474 TEODOROVICI KRIZSA CODRUTA DO6X1-4047 27/07/2001

   1 16 171475 ARBA IOAN DO6X1-4401 08/08/2001

   1 16 171476 VIZANTE IOAN DO6X1-5003 20/08/2001

   1 16 171477 CIOBIRLAU NELI OLIVIA PA8X1-2789 05/10/2001

   1 16 171478 VASTAG IOAN PA8X1-2839 08/10/2001

   1 16 171479 FARCAS FLORICA DO6X1-6275 09/11/2001

   1 16 171480 BANIAS FLORICA PA8X1-3401 13/11/2001

   1 16 171481 ORBULOV FLORIN DO6X1-6630 20/11/2001

   1 16 171482 BOGDAN OVIDIU DO6X1-6692 22/11/2001

   1 16 171483 CHIRA CALIN DO6X1-6709 22/11/2001

   1 16 171484 CALINCIUC LENUTA DO6X1-6687 22/11/2001

   1 16 171485 FLORESCU DANIEL DO6X1-6896 04/12/2001

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   3 14 171486 UGRANESCU EMILIA DO6X2-26 14/01/2002

   3 14 171487 COLCER DUMITRU DO6X2-242 25/01/2002

   3 14 171488 DRAGOMIR NICOLETA D06X2-355 31/01/2002

   3 14 171489 ION VIOREL DO6X2-1594 05/03/2002

   3 14 171490 ENE LUMINITA DO6X2-2141 21/03/2002

   3 14 171491 NICA LUCIAN DO6X2-2344 27/03/2002

   3 14 171492 MARCU ARMANDO SEVERIUS PA8X2-1669 04/04/2002

   3 14 171493 KOCIS MARIA D72002-2939 12/04/2002

   3 14 171494 SFERA MIRCEA LUCIAN D72002-3472 26/04/2002

   3 14 171495 CRISTE AURELIA D72002-4550 28/05/2002

   3 14 171496 DIL MARIUS D72002-4987 06/06/2002

   3 14 171497 BOBOICIOV SEBASTIAN D72002-4990 06/06/2002

   3 14 171498 TALABA LAVICA D72002-5187 12/06/2002

   3 14 171499 PANTIRU MARIA D72002-2977 18/06/2002

   3 14 171500 BARBU SORIN CALIN D72002-5987 03/07/2002

   3 14 171501 MECA ELISABETA D72002-6492 18/07/2002

   3 14 171502 JITARU OCTAVIAN D72002-6597 22/07/2002

   3 14 171503 POPA ADRIAN D72002-6719 25/07/2002

   3 14 171504 LESAN MARIOARA D72002-6766 26/07/2002

   3 14 171505 BOT ION SC2002-12135 26/07/2002

   3 14 171506 STREANGA VERONICA D72002-7135 08/08/2002

   3 14 171507 FLURCHE LUMINITA D72002-7193 13/08/2002

   3 14 171508 POPA STEFANIA GIANINA D72002-7274 15/08/2002

   3 14 171509 GULIE PAUL D72002-7435 22/08/2002

   3 14 171510 KALMAN IBOIKA D72002-7841 05/09/2002

   3 14 171511 BOGZA VASILE D72002-8224 18/09/2002

   3 14 171512 BOGDAN RODICA SIMONA D82002-110 30/09/2002

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   3 14 171513 JEBELEAN SOREL LIDIAN D72002-8467 07/10/2002

   3 14 171514 GALEA CAMELIA DACIANA D82002-352 08/10/2002

   3 14 171515 BOCA FRUSINA D82002-174 11/10/2002

   3 14 171516 ROMAN ALEXANDRU D82002-921 14/11/2002

   3 14 171517 BIRIS ILIE D72002-9443 14/11/2002

   3 14 171518 PERVU GHEORGHE D82002-1234 26/11/2002

   3 14 171519 FLESIARIU ANCUTA D82002-1433 03/12/2002

   3 14 171520 DRAGANESCU CLAUDIU MIRCEA D82002-1475 04/12/2002

   3 14 171521 DRAGAN LILIANA MIHAELA D82002-1565 06/12/2002

   3 14 171522 TUDOR VIORICA D82002-1726 19/12/2002

   3 14 171523 PANCIU VIVIANA D82003-1764 20/12/2002

   5 12 171524 MAILAT ANNA D72003-121 14/01/2003

   5 12 171525 MANOLACHE ADRIAN D82003-98 16/01/2003

   5 12 171526 BANDIU OTNIELA D82003-303 28/01/2003

   5 12 171527 PUSCASU DANA GABRIELA D72003-365 30/01/2003

   5 12 171528 SUCIU ANGELA D72003-538 11/02/2003

   5 12 171529 HEGESAN MINODORA D82003-631 13/02/2003

   5 12 171530 MILOVAN CIUTA DIANA D82003-816 21/02/2003

   5 12 171531 UTA GHEORGHE IOAN D82003-1020 03/03/2003

   5 12 171532 PRIMAC INGA D72003-940 04/03/2003

   5 12 171533 STAICU EMILIA D82003-1672 18/03/2003

   5 12 171534 MARIAN IOAN D72003-1514 24/03/2003

   5 12 171535 TAMASESCU EFTIMIA D82003-1982 03/04/2003

   5 12 171536 DANAILA CRISTINA ANA D82003-2182 11/04/2003

   5 12 171537 CULMESI COSMINA LAURA D82003-2291 17/04/2003

   5 12 171538 PRECEA LUCIAN D82003-3573 02/06/2003

   5 12 171539 GLISITS GORIANA D82003-3763 06/06/2003

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 12 171540 PETCU AURELIA D82003-4367 20/06/2003

   5 12 171541 BONCU VALERIU D82003-4476 26/06/2003

   5 12 171542 TUGUI PAVEL D82003-4798 08/07/2003

   5 12 171543 FILISANU CLAUDIA D82003-4888 11/07/2003

   5 12 171544 VOINEA CLAUDIA D82003-6311 19/08/2003

   5 12 171545 MICLEA ELENA HILDE D82003-7052 08/09/2003

   5 12 171546 APOSTOLOVA STEPANIDA D82003-7835 24/09/2003

   5 12 171547 GHERGHELI VIOLETA D82003-8065 30/09/2003

   5 12 171548 TODOR SAVA D82003-8451 14/10/2003

   5 12 171549 BUGNERIU MANUELA D82003-8623 23/10/2003

   5 12 171550 DODA GABRIELA OANA D82003-8788 03/11/2003

   5 12 171551 PETCOF MIOARA D82003-9106 20/11/2003

   5 12 171552 DELIU IOAN SC2003-22469 19/12/2003

   7 10 171553 MIHALTAN SOLOMON D72004-79 13/01/2004

   7 10 171554 SZUCS ANDREEA D82004-153 16/01/2004

   7 10 171555 NOVACOVICI BEBA D82004-170 19/01/2004

   7 10 171556 ANGHEL VALERIU D82004-623 29/01/2004

   7 10 171557 SILAGI DANIEL D72004-873 02/02/2004

   7 10 171558 PASKYI LADISLAU D82004-983 06/02/2004

   7 10 171559 CRET CRISTINA D82004-1261 25/02/2004

   7 10 171560 CHIRILA RAUL D72004-1631 27/02/2004

   7 10 171561 BARBU MAGDALENA D82004-1531 10/03/2004

   7 10 171562 PASATOVIC TEODORA DORINA D82004-1534 10/03/2004

   7 10 171563 FAUR NATALIA D82004-1535 10/03/2004

   7 10 171564 NICHITA MAGDA D82004-1651 16/03/2004

   7 10 171565 BANDULA IOAN NICOLAE D82004-1838 25/03/2004

   7 10 171566 DANILEVICI ELSA D72004-2609 06/04/2004

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   7 10 171567 RADU CRISTIAN D82004-2199 20/04/2004

   7 10 171568 STELIAC IOAN D82004-5613 05/05/2004

   7 10 171569 LUNGU VIORICA D82004-4234 13/07/2004

   7 10 171570 DURA MARIAN VIOREL D82004-4943 04/08/2004

   7 10 171571 REDAI GABRIELA D82004-5206 12/08/2004

   7 10 171572 PAVEL DANA D82004-5716 02/09/2004

   7 10 171573 ONITA DANIELA D82004-5757 06/09/2004

   7 10 171574 DANCIU FLORIN D72004-5275 09/09/2004

   7 10 171575 CIOARIC LAVINIA D82004-6264 30/09/2004

   7 10 171576 POPOVICI GHEORGHE D82004-6317 30/09/2004

   7 10 171577 BOLDOS NICULINA D72004-5952 04/10/2004

   7 10 171578 JACOTA MARIANA D82004-6612 20/10/2004

   7 10 171579 FAGARAS FLORIN D72004-6769 15/11/2004

   7 10 171580 PETROVICI EMANUEL D82004-7009 18/11/2004

   7 10 171581 PETROVICI GHEORGHE D82004-7010 18/11/2004

   7 10 171582 CIURARU IONEL D82004-7124 24/11/2004

   7 10 171583 CALDARASU LINA D82004-7136 25/11/2004

   7 10 171584 GIURGEV ALEXANDRA D72004-7396 12/12/2004

   7 10 171585 TUS MARIUS BENIAMIN D82004-7552 16/12/2004

   7 10 171586 MACICASAN NATALIA MIHAELA D82004-7558 16/12/2004

   7 10 171587 ROTAR LOREDANA ALINA D82004-7604 17/12/2004

   9 8 171588 PINZARI EUGENIA D82005-125 14/01/2005

   9 8 171589 GABOR GABOR D82005-1134 10/03/2005

   9 8 171590 ANTAL ADRIAN D82005-1246 17/03/2005

   9 8 171591 BOTIU BUJOR D72005-1831 28/03/2005

   9 8 171592 MUTES DANIELA D72005-849 11/05/2005

   9 8 171593 PAUN IUSTINA LOREDANA D72005-3374 16/06/2005

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   9 8 171594 FRATILA ANGELA D82005-3450 19/07/2005

   9 8 171595 MITIN SILVANA VESNA D82005-4288 25/08/2005

   9 8 171596 CINTEAN COSMIN D82005-5928 24/11/2005

   11 6 171597 LACATUS LILIANA D72006-4237 21/07/2006

   11 6 171598 FURDUI IOAN D82006-3196 29/08/2006

   11 6 171599 CENTERI MELINDA D82006-4258 23/11/2006

   11 6 171600 ADAM CLAUDIA GETA D82006-4264 23/11/2006

   11 6 171601 BANCSOV-MARISANGELA D82006-4298 24/11/2006

   11 6 171602 SMEU DANIEL D72006-7602 14/12/2006

   13 4 171603 CSIKI GABRIELA SORINA D72007-5816 26/10/2007

   16 1 171604 SZILAGYI VERONICA MIHAELA DP2010-6440 19/07/2010

   0 16 161605 DRAGHICI FLOARE DO6X1-489 23/01/2001

   0 16 161606 POPET GABRIEL DO6X1-1135 06/02/2001

   0 16 161607 STEFANOVICS STEFAN DO6X1-1354 13/02/2001

   0 16 161608 VADEANU EUGENIA DO6X1-2401 05/04/2001

   0 16 161609 SOSOI MARCEL DO6X1-2469 11/04/2001

   0 16 161610 TRIFAN FLORIN CLAUDIU DO6X1-2679 26/04/2001

   0 16 161611 BOLDEA PETRIA ELENA PA8X1-852 30/04/2001

   0 16 161612 VINTAN MIHAI DO6X1-2770 09/05/2001

   0 16 161613 GABOR CAMELIA DO6X1-4430 09/08/2001

   0 16 161614 ORBULESCU GHEORGHE PA8X1-2432 25/09/2001

   0 16 161615 TIGANILA ALEXANDRU PA8X1-2868 09/10/2001

   0 16 161616 POPA IOAN PA8X1-3933 14/12/2001

   2 14 161617 TANCZOS AGOTA DO6X2-78 16/01/2002

   2 14 161618 BICA MARIANA DO6X2-199 23/01/2002

   2 14 161619 TODOR IULIANA DO6X2-964 15/02/2002

   2 14 161620 ROSU CLAUDIA DO6X2-1638 06/03/2002

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   2 14 161621 TOCACI ANA D72002-4967 06/06/2002

   2 14 161622 DAVIDONI IOAN CIPRIAN D72002-6344 12/07/2002

   2 14 161623 PALAN MARIAN D72002-7413 21/08/2002

   2 14 161624 SCOROBETE FLORIN MOISE D72002-8566 11/10/2002

   2 14 161625 DIMIERU RODICA D72002-9219 08/11/2002

   2 14 161626 CARP DAN D72002-9614 18/11/2002

   2 14 161627 STAMATI DRAGOS NICOLAE D82002-1256 27/11/2002

   2 14 161628 LUPU BOSAN MIHAI D72002-10033 28/11/2002

   2 14 161629 ZANGL IUDITA D82002-1556 05/12/2002

   2 14 161630 RACZ FLORIN CORNEL D82002-1686 17/12/2002

   4 12 161631 URSU CRISTIAN ION D82003-112 16/01/2003

   4 12 161632 NEAGOE CIPRIAN MARIAN D82003-136 20/01/2003

   4 12 161633 PILAT IOAN D82003-139 20/01/2003

   4 12 161634 CIOTE SEBASTIAN D82003-275 27/01/2003

   4 12 161635 BADIU LEMUEL SAMUEL D82003-301 28/01/2003

   4 12 161636 STEFAN ANCUTA SIMONA D82003-327 29/01/2003

   4 12 161637 DAMIAN IOAN D82003-350 30/01/2003

   4 12 161638 VRAJITOR MIHAI IOSIF D72003-367 30/01/2003

   4 12 161639 DEMIAN MARIA D72003-364 30/01/2003

   4 12 161640 SZABO TIBERIU D82003-392 31/01/2003

   4 12 161641 STIUBEA CECILIA D82003-413 03/02/2003

   4 12 161642 MILOI CONSTANTIN D72003-476 06/02/2003

   4 12 161643 MILOI DAN D72003-477 06/02/2003

   4 12 161644 MILITARU EMILIAN D82003-538 10/02/2003

   4 12 161645 MOROIU MARIN D82003-616 12/02/2003

   4 12 161646 SARBU VALENTIN D72003-813 26/02/2003

   4 12 161647 MORAR MIHAI D72003-818 26/02/2003

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   4 12 161648 COSTIUG ANA D82003-986 28/02/2003

   4 12 161649 SZUCS IOSIF D82003-962 28/02/2003

   4 12 161650 PATRU PETRE D72003-935 04/03/2003

   4 12 161651 BOTNARIU MAGDALENA D72003-1090 10/03/2003

   4 12 161652 CONSTANTINESCALEXANDRU GABRIEL D82003-1283 11/03/2003

   4 12 161653 COVACI IULIU D82003-1778 24/03/2003

   4 12 161654 MANOLACHE MARIA D82003-1876 28/03/2003

   4 12 161655 PATRUTI LAMAITA ILIOARA D82003-2147 23/04/2003

   4 12 161656 BORLOVAN G. DORU D72003-2522 14/05/2003

   4 12 161657 MOZA OVIDIU D82003-2964 15/05/2003

   4 12 161658 SOOS ANDREI D82003-4624 30/06/2003

   4 12 161659 ADAM NICOLAE D82003-4765 04/07/2003

   4 12 161660 MLADIN CRISTIAN D82003-5385 23/07/2003

   4 12 161661 RADU FLOAREA D82003-5561 25/07/2003

   4 12 161662 BALAN GABRIELA D82003-5568 28/07/2003

   4 12 161663 RADU ALINA MIRELA D82003-5659 29/07/2003

   4 12 161664 BOLDEA PETRISOR D82003-6118 12/08/2003

   4 12 161665 BRADU VICTOR D82003-7693 22/09/2003

   4 12 161666 TUCUDEANU VERA D82003-8539 20/10/2003

   4 12 161667 THEODOR OCTAVEAN D72003-3736 05/11/2003

   4 12 161668 STIOP LENUTA D72003-3953 17/11/2003

   4 12 161669 MUNTEANU PRODANA VIOLETA D82003-9127 20/11/2003

   4 12 161670 GYORI ENDRE D82003-9350 02/12/2003

   4 12 161671 NEAMTU IOAN D82003-9444 08/12/2003

   4 12 161672 STANCU MARIOARA D72003-4308 08/12/2003

   4 12 161673 AZGUR IOSIF D82003-9524 10/12/2003

   4 12 161674 PAULESCU DANIELA D82003-9543 11/12/2003

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   4 12 161675 GABARA COSTICA D82003-9548 11/12/2003

   6 10 161676 PUSCAS ANA D82004-1 12/01/2004

   6 10 161677 HERBEU GABRIELA D72004-288 20/01/2004

   6 10 161678 GRACU ELENA D82004-422 27/01/2004

   6 10 161679 TROFIN CRISTINA MARIA D82004-536 29/01/2004

   6 10 161680 TOMA MARIANA D72004-737 29/01/2004

   6 10 161681 MELINTE DANIELA D82004-1389 03/02/2004

   6 10 161682 LUCA CAIUS GEORGE D72004-1305 16/02/2004

   6 10 161683 LUCA EDMOND SEBASTIAN D72004-1306 16/02/2004

   6 10 161684 BEGHEAN RODICA D72004-1425 20/02/2004

   6 10 161685 TOMPA MARIUS SEVER D72004-1588 26/02/2004

   6 10 161686 GABOR TOCSI D82004-1328 27/02/2004

   6 10 161687 TOMOIOAGA ELENA D82004-1606 12/03/2004

   6 10 161688 LUDWIG WALTER D82004-1729 18/03/2004

   6 10 161689 TULI IOSIF D82004-2064 08/04/2004

   6 10 161690 AVRAM DUMITRA D82004-2316 22/04/2004

   6 10 161691 GHEORGHIU MARIANA D72004-3034 26/04/2004

   6 10 161692 BALINTFI CORNELIA D82004-2523 30/04/2004

   6 10 161693 RAFILA RUGILA ALINA D72004-4278 31/05/2004

   6 10 161694 CIOROGARIU EMILIA D72004-4397 03/06/2004

   6 10 161695 STANCIU NICULINA D72004-4477 08/06/2004

   6 10 161696 NOVAC PETRU D72004-4877 28/06/2004

   6 10 161697 ROGAJAN FLOARE D82004-4233 13/07/2004

   6 10 161698 GRIGORAS CORNELIA D82004-4541 21/07/2004

   6 10 161699 BILIUZ VALENTIN SORIN D82004-4725 28/07/2004

   6 10 161700 CALDARAS RADU D82004-5055 09/08/2004

   6 10 161701 CRACIUN DANIELA EMILIA D82004-5082 10/08/2004

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   6 10 161702 THIRT LILIANA D82004-5512 24/08/2004

   6 10 161703 PRISECARU CONSTANTA D82004-6649 25/08/2004

   6 10 161704 PETROVICI ENIUS TAVI D82004-6086 23/09/2004

   6 10 161705 ROMAN PROFIRA D82004-6432 07/10/2004

   6 10 161706 BURJAN MARGARETA D82004-6448 08/10/2004

   6 10 161707 SAVIN TATIANA D82004-6506 14/10/2004

   6 10 161708 ACHIM FLORENTINA D82004-6891 11/11/2004

   6 10 161709 STRUGARIU IONELA D82004-6897 11/11/2004

   6 10 161710 DUMITRU BOGDAN GHEORGHE D82004-7418 09/12/2004

   6 10 161711 BALA ALINA CORINA D82004-7525 15/12/2004

   6 10 161712 BALA FLOAREA MARIA D82004-7527 15/12/2004

   6 10 161713 DUMITRA ADRIAN OVIDIU D82004-7547 16/12/2004

   8 8 161714 IONITESCU MARIUS IULIUS AUREL D72005-221 17/01/2005

   8 8 161715 GIUCHICI DELIA D82005-476 01/02/2005

   8 8 161716 BOZAR IRINA LOREDANA D82005-2393 31/05/2005

   8 8 161717 RUSU MIRCEA RELU DANUT D82005-4045 11/08/2005

   8 8 161718 APOSTICA MARIA D82005-3865 29/08/2005

   8 8 161719 MAFTEI LENUTA D82005-4747 19/09/2005

   8 8 161720 URSACIUC LILIANA D72005-4919 31/10/2005

   8 8 161721 IONEL LILIANA D82005-5973 25/11/2005

   10 6 161722 NISTOR ANA MARIA D82006-579 21/03/2006

   10 6 161723 HANDOLESCU IOSIF D82006-875 02/05/2006

   10 6 161724 MENGHER (TOFANMIHAELA DANA D82006-857 17/05/2006

   10 6 161725 CLINCU AWENDERMIHAELA D82006-1449 26/06/2006

   10 6 161726 ILIESI TITUS EMANUEL D82006-1568 29/06/2006

   10 6 161727 CABA CLAUDIA SIMONA D72006-5043 12/09/2006

   10 6 161728 ALEXA SIMONA D72006-7685 15/12/2006

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRUANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   12 4 161729 KARDOS DESZO D72007-970 16/02/2007

   12 4 161730 CHIOREAN SIMONA LILIANA D72007-6638 26/11/2007

   15 1 161731 HANZO ANDREI DP2010-3682 14/04/2010

   1 14 151732 MAXIM IOAN PA8X2-443 29/01/2002

   1 14 151733 ONEA DORU DO6X2-1198 22/02/2002

   1 14 151734 BUCEARCA MIREL DO6X2-1377 28/02/2002

   1 14 151735 RADULESCU CONSTANTIN DO6X2-1726 08/03/2002

   1 14 151736 CALES DUMITRU DO6X-1915 14/03/2002

   1 14 151737 ANITEI DOREL DO6X2-2497 02/04/2002

   1 14 151738 BARB MIHAI D72002-4404 23/05/2002

   1 14 151739 PANTIRU IONUT D72002-6346 15/07/2002

   1 14 151740 TODOR TEODOR D82002-155 01/10/2002

   1 14 151741 BOIBOREAN COSMIN D82002-116 01/10/2002

   1 14 151742 PASCOTA AURICA D72002-9031 30/10/2002

   1 14 151743 CIOBANASU MARICICA D82002-696 07/11/2002

   1 14 151744 OLARIU MIHAI D82002-985 18/11/2002

   1 14 151745 RADU ADRIANA D82002-1096 21/11/2002

   1 14 151746 AILOAIEI GHEORGHE D72002-10119 02/12/2002

   1 14 151747 DINCA VANEA CRISTIAN D72002-10372 06/12/2002

   1 14 151748 CHIRAN ALEXANDRU D72002-10374 06/12/2002

   1 14 151749 TREANTA CRISTINA D72002-10426 10/12/2002

   1 14 151750 FAGETAN SEBASTIAN D72002-10499 13/12/2002

   1 14 151751 EFTIMIE BOGDAN D72002-10537 19/12/2002

   1 14 151752 KURCSAKOVSZKIBEATRISZ D72002-10548 19/12/2002

   1 14 151753 MELCIU ROXANA D72002-10558 20/12/2002

   1 14 151754 CRACIUN SORIN D82002-1761 20/12/2002

   3 12 151755 ISAC ALINA LUCIA D82003-91 15/01/2003

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   3 12 151756 TOTOI ADINA D82003-200 23/01/2003

   3 12 151757 RUSU ION CIRPIAN D72003-443 04/02/2003

   3 12 151758 BUIUCA LOREDANA LAURA D82003-588 11/02/2003

   3 12 151759 GALITA PETRICA D82003-751 18/02/2003

   3 12 151760 RAICU SILVIA D72003-795 25/02/2003

   3 12 151761 PINZARU CIPRIAN D82003-946 27/02/2003

   3 12 151762 MARCOV AURICA MELANIA D72003-1530 25/03/2003

   3 12 151763 BOBOC MIRELA D72003-1878 09/04/2003

   3 12 151764 HIRIS PETRU D82003-2116 09/04/2003

   3 12 151765 NEBELIAC NARGHITA D82003-3122 22/05/2003

   3 12 151766 POPOVICI RODICA D82003-3149 23/05/2003

   3 12 151767 VESA LIVIA D82003-4585 27/06/2003

   3 12 151768 MICLEA RAFILA D72003-2991 02/07/2003

   3 12 151769 NEACSA SORIN CONSTANTIN D82003-5749 31/07/2003

   3 12 151770 NASTASIE MARIANA D82003-5793 01/08/2003

   3 12 151771 ARDELEAN FLORINA D82003-6309 19/08/2003

   3 12 151772 DUBEI LILIANA D82003-7147 09/09/2003

   3 12 151773 DOBRITOIU PETRE D82003-7091 09/09/2003

   3 12 151774 VASILCIC ANA D82003-8388 10/10/2003

   3 12 151775 BALUT IOAN OCTAVIAN D82003-8509 16/10/2003

   3 12 151776 ROSU ADRIANA D82003-8512 16/10/2003

   3 12 151777 MARIS LAURENTIU TIBERIUS D82003-8809 04/11/2003

   3 12 151778 SUR DORINA FLORINA D82003-9023 17/11/2003

   3 12 151779 ILIE FLORIN D72003-3995 19/11/2003

   3 12 151780 ONOFREI DANA CLAUDIA D82003-9104 20/11/2003

   3 12 151781 GIUCHICI DEIAN D82003-9279 27/11/2003

   3 12 151782 SUBA RAMONA DIANA D72003-4389 11/12/2003

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 10 151783 CUIAVA CLAUDIU D72004-378 22/01/2004

   5 10 151784 BOGDAN IOSIF D72004-1012 05/02/2004

   5 10 151785 CALIN MIHAIELA SINZIANA D72004-1191 11/02/2004

   5 10 151786 PATRULEA ELVIRA D82004-1567 11/03/2004

   5 10 151787 VLAD GHEORGHE D82004-1638 15/03/2004

   5 10 151788 ANDREI FLORIN D72004-2182 19/03/2004

   5 10 151789 PALAGESIU LUCIAN GEORGE D72004-2547 01/04/2004

   5 10 151790 DUMA CONSTANTA DIANA D72004-2564 05/04/2004

   5 10 151791 ALBU NICOLETA CAMELIA D82004-1968 11/04/2004

   5 10 151792 STRATULAT GELU D72004-3081 27/04/2004

   5 10 151793 CRISTEA CARMEN D82004-2535 03/05/2004

   5 10 151794 MIRON TAMARA DANIELA D72004-4198 28/05/2004

   5 10 151795 MOLOMAN ELENA D72004-4809 24/06/2004

   5 10 151796 SANISLAI AUREL D82004-4130 09/07/2004

   5 10 151797 SOMOLAN AUGUSTIN D82004-4201 13/07/2004

   5 10 151798 PROCOPCIUC LILIANA D82004-4203 13/07/2004

   5 10 151799 BUGARIU ELENA DELIA D82004-5408 19/08/2004

   5 10 151800 SILAGHI COSMIN D82004-4238 22/08/2004

   5 10 151801 MIRON ECATERINA D72004-5263 08/09/2004

   5 10 151802 DUTESCU LIDIA D82004-825 09/09/2004

   5 10 151803 JOSU ANA D82004-6646 21/10/2004

   5 10 151804 IOAN DORIN D82004-6661 22/10/2004

   5 10 151805 MIRCU ADRIAN D82004-6724 27/10/2004

   5 10 151806 DANE ILIE D72004-6561 27/10/2004

   5 10 151807 HEBER ULRIGE D82004-6816 09/11/2004

   5 10 151808 BOGDAN DANIELA ILEANA D72004-6823 16/11/2004

   5 10 151809 NEMTUT DIANA D82004-7140 25/11/2004

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 10 151810 KOVACS MARGARETA D82004-7427 10/12/2004

   5 10 151811 IANCULOVICI SAVA D72004-7382 10/12/2004

   5 10 151812 PLESZ ZOLTAN D82004-7542 16/12/2004

   5 10 151813 LUNGU ANDRA D82004-7613 17/12/2004

   5 10 151814 DESPOT PETRU MOISE D72004-7612 17/12/2004

   7 8 151815 RUSU COSMIN D82005-264 21/01/2005

   7 8 151816 POPA ELENA CARMEN D82005-740 21/02/2005

   7 8 151817 VIZITIU ALIN D72005-1503 14/03/2005

   7 8 151818 MAUER ANUTA D72005-1698 22/03/2005

   7 8 151819 STOICA GHEORGHE D72005-1704 22/03/2005

   7 8 151820 PLESA PETRU D72005-1855 29/03/2005

   7 8 151821 JURITA NELI D72005-1898 31/03/2005

   7 8 151822 POCOVNICU AURELIAN D82005-1524 05/04/2005

   7 8 151823 GIRJOABA DUMITRU DAN D72005-2215 12/04/2005

   7 8 151824 MILE MIHALY D82005-1766 18/04/2005

   7 8 151825 CIOBRA ADELA D72005-3455 21/06/2005

   7 8 151826 JIANU IANCU ZENO D72005-3458 21/06/2005

   7 8 151827 DRAGAN AURELIA D72005-3489 22/06/2005

   7 8 151828 MICULAS MARIOARA D82005-2899 05/07/2005

   7 8 151829 FOCA DANIEL D82005-3748 28/07/2005

   7 8 151830 DINEA CRISTIAN D72005-3759 06/09/2005

   7 8 151831 BALINT ILEANA D82005-4821 22/09/2005

   7 8 151832 ADAM IULIANA D72005-4554 11/11/2005

   7 8 151833 POTOP THEO ALIN D72005-5768 12/12/2005

   7 8 151834 SCHLEIER FLORIN NICOLAE D82005-6279 13/12/2005

   9 6 151835 GABOR LEONARDO D72006-1556 09/03/2006

   9 6 151836 AMANCI ELENA D72006-2898 08/05/2006

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   9 6 151837 LUNGU MARIANA RODICA D82006-1606 29/06/2006

   9 6 151838 MARGAN ALINA RAMONA D82006-3176 29/08/2006

   9 6 151839 BORDAS DANIELA D72006-5090 13/09/2006

   11 4 151840 MUCENICU OVIDIU CIPRIAN D82007-1020 20/03/2007

   11 4 151841 MULLER ELENA D82007-2989 03/07/2007

   11 4 151842 BLAGA MELINDA D82007-4371 16/11/2007

   12 3 151843 ZAYCSIK CSABA LEVENTE D72008-2197 27/03/2008

   12 3 151844 STIUBE GABRIEL D72008-4441 04/07/2008

   12 3 151845 ANDRONACHE CRISTINA D72008-7885 10/12/2008

   0 14 141846 MARIAN MIRELA DO6X2-1226 25/02/2002

   0 14 141847 DUMITRESCU DAN MIHAI SC2002-10459 27/06/2002

   0 14 141848 ZSIGA TRAIAN SC2002-12136 26/07/2002

   0 14 141849 ROB ILEANA SC2002-13686 27/08/2002

   0 14 141850 BRUSTURE ELENA GEORGETA D72002-7870 06/09/2002

   0 14 141851 POPOVICI ELENA SC2002-15524 30/09/2002

   0 14 141852 CRISTIN MIHAELA D82002-460 16/10/2002

   0 14 141853 LEONTE DORINA D82002-667 05/11/2002

   0 14 141854 APETREI ELENA D72002-9491 14/11/2002

   0 14 141855 MANESCU RODICA D72002-10539 19/12/2002

   2 12 141856 IVASCU CRINA CORNELIA D72003-188 20/01/2003

   2 12 141857 MILOICOV LILIANA D72003-309 28/01/2003

   2 12 141858 COROIU VOICU D82003-310 28/01/2003

   2 12 141859 DANESCU CORNEL D72003-761 24/02/2003

   2 12 141860 ILIES ELENA D82003-1912 31/03/2003

   2 12 141861 PAVEL OCTAVIAN D82003-2053 07/04/2003

   2 12 141862 POPESCU MIHAIL EMILIAN D72003-1823 08/04/2003

   2 12 141863 GHERASA DORIN D82003-2371 21/04/2003

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   2 12 141864 PAUNA RALUCA D72003-2605 15/05/2003

   2 12 141865 CARPEN ROMEL D82003-8822 05/11/2003

   4 10 141866 GRIGORE LILIANA D82004-285 23/01/2004

   4 10 141867 FURCA LUCIAN D72004-448 23/01/2004

   4 10 141868 DURDAN RAMONA D82004-350 26/01/2004

   4 10 141869 COZMOLICI FLORENTINA D82004-371 27/01/2004

   4 10 141870 JURCAU PAVEL D82004-397 27/01/2004

   4 10 141871 DRAGAN SADA D82004-542 29/01/2004

   4 10 141872 NICHITEAN GETA D82004-890 05/02/2004

   4 10 141873 LAZAR MIHAELA SIMONA D82004-1157 23/02/2004

   4 10 141874 GUTMAN ANA D72004-1982 12/03/2004

   4 10 141875 OFRIM SABINA ELENA D82004-1626 15/03/2004

   4 10 141876 CERNEI NINA D72004-2261 23/03/2004

   4 10 141877 CIALMA LUCIAN D82004-2025 06/04/2004

   4 10 141878 MILOS ELISABETA D72004-3485 10/05/2004

   4 10 141879 POBEGA ION NICOLAE D82004-2774 11/05/2004

   4 10 141880 CAMARAS VOICHITA D82004-2916 17/05/2004

   4 10 141881 CHEREGI IONEL D82004-2941 18/05/2004

   4 10 141882 POPA ION D82004-3015 20/05/2004

   4 10 141883 CALDARUSE ANDA D82004-3023 20/05/2004

   4 10 141884 BRASOVEANU VASILICA D72004-4425 04/06/2004

   4 10 141885 HORA FLOAREA D72004-4899 29/06/2004

   4 10 141886 SERENGAU MIHAI D82004-4102 08/07/2004

   4 10 141887 GRAMA CAMELIA D82004-5440 20/08/2004

   4 10 141888 SERBAN CRISTINA D82004-5758 06/09/2004

   4 10 141889 GHERA DINEL D72004-5203 07/09/2004

   4 10 141890 MANDROANE MARIA D82004-6168 28/09/2004

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   4 10 141891 CIOLT IULIANA D82004-6424 07/10/2004

   4 10 141892 SULEA AUREL D82004-6474 12/10/2004

   4 10 141893 JURCA CIPRIAN D72004-6161 13/10/2004

   4 10 141894 PAVALUSCA PARASCHIVA D72004-6363 20/10/2004

   4 10 141895 SERBAN GABRIELA D72004-6424 22/10/2004

   4 10 141896 STRUGARIU IONEL D82004-6899 11/11/2004

   4 10 141897 CALIN ADRIANA LAURA D82004-7019 18/11/2004

   4 10 141898 TOKAR DANUT MARCEL DO72004-7269 06/12/2004

   4 10 141899 RADU VICTORIA D72004-7421 14/12/2004

   4 10 141900 NEDELCU VASILE D72004-7547 16/12/2004

   4 10 141901 PRUNDEANU GHEORGHI D82004-7632 17/12/2004

   6 8 141902 MARINOV RAFILA D82005-95 13/01/2005

   6 8 141903 STRACHINARIU VALERICA D82005-128 14/01/2005

   6 8 141904 NYARI MAGDALENA D72005-635 02/02/2005

   6 8 141905 PLESESCU RAMONA ADRIANA D82005-571 08/02/2005

   6 8 141906 VILCEANU ADRIAN LAURENTIU D82005-649 14/02/2005

   6 8 141907 IANCU MARIN D82005-1169 14/03/2005

   6 8 141908 CIRLESCU DANIEL D82005-1686 12/04/2005

   6 8 141909 KEREZSI LASZLO D82005-1695 13/04/2005

   6 8 141910 OTVES SUSANA D82005-1839 21/04/2005

   6 8 141911 CAZACU DUMITRITA D82005-2565 09/06/2005

   6 8 141912 CIOPONEA ELENA D82005-2613 16/06/2005

   6 8 141913 BORCEA LUMINITA D72005-1649 18/06/2005

   6 8 141914 PETRISOR SEBASTIAN D82005-2664 21/06/2005

   6 8 141915 MUNTEANU MARIA D82005-2746 27/06/2005

   6 8 141916 INDOITU VICTORIA D82005-3419 18/07/2005

   6 8 141917 SIMICIN ADRIANA RAMONA D82005-3570 21/07/2005

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   6 8 141918 SIMICIN MARIA CLAUDIA D82005-3571 21/07/2005

   6 8 141919 ION SORINA CARMEN D82005-2612 15/08/2005

   6 8 141920 DUMBRAVA VIOREL D82005-4681 16/09/2005

   6 8 141921 TOTOS JUDIT D82005-4829 22/09/2005

   6 8 141922 SCREDEANU VERONICA D72005-4505 10/10/2005

   6 8 141923 LUCA IOAN D72005-4576 12/10/2005

   6 8 141924 HANTIG FLORIN CRISTIAN D82005-5743 14/11/2005

   6 8 141925 TOTH GYONGYI D72005-5424 27/11/2005

   6 8 141926 PARASCHIV MARIANA D82005-6219 08/12/2005

   6 8 141927 BOJIN CODRUTA SIMONA D82005-6228 08/12/2005

   6 8 141928 UNGUREANU ADRIAN D82005-6323 14/12/2005

   6 8 141929 RUS MARCELA BIANCA D82005-6332 15/12/2005

   6 8 141930 BORCA ANDREEA LUCICA D82005-6333 15/12/2005

   6 8 141931 NICULESCU MARIANA D82005-6365 16/12/2005

   6 8 141932 DRIMBAU ROXANA D72005-5891 16/12/2005

   8 6 141933 TOPLICEANU TEODORA D72006-542 31/01/2006

   8 6 141934 SABOU GIANINA CARMEN D72007-617 01/02/2006

   8 6 141935 LITA ERIKA D72006-1919 23/03/2006

   8 6 141936 CHIRILA DUMITRU D82006-603 24/03/2006

   8 6 141937 CIRPACI ZINA D82006-993 23/05/2006

   8 6 141938 CAUC AURELIA D82006-1737 04/07/2006

   8 6 141939 IONASCU CRISTINA D82006-3451 25/09/2006

   8 6 141940 CUCUIAT LAURA CRISTINA D82006-3708 27/09/2006

   8 6 141941 BASTOVANOV SYBILE D72006-6980 22/11/2006

   8 6 141942 DRAGOMIR LUMINITA D72006-7382 07/12/2006

   10 4 141943 BOT ILEANA D82007-1480 12/04/2007

   10 4 141944 CACAREAZA IONUT RELU D72007-5724 23/10/2007

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   10 4 141945 PARVU LUMINITA D72007-6964 05/12/2007

   10 4 141946 VERAXA ANCA ELENA D72007-7201 12/12/2007

   11 3 141947 STAN CLAUDIU MARIUS D72008-1598 03/03/2008

   11 3 141948 MIHAI VIOREL D72008-4911 28/07/2008

   12 2 141949 GIORGIE FLORENTINA DP2009-10368 27/10/2009

   12 2 141950 CORNEANU CORINA DP2009-11681 26/11/2009

   13 1 141951 PACALA CIOBANURAMONA MIHAELA DP2010-8684 18/10/2010

   1 12 131952 VOICU BIANCA VICTORIA D82003-35 09/01/2003

   1 12 131953 COSTEA GHEORGHE D72003-405 03/02/2003

   1 12 131954 SCARLAT DANIEL MARIUS D72003-547 12/02/2003

   1 12 131955 STINGA ANGELA CARMEN D72003-578 13/02/2003

   1 12 131956 GAVRILESCU ANA LOREDANA D82003-1366 12/03/2003

   1 12 131957 GOLOSIE AVRAM D72003-1821 07/04/2003

   1 12 131958 MOLDOVAN DINU IOAN D82003-2120 10/04/2003

   1 12 131959 IOSIB NICOLETA D82003-2706 13/05/2003

   1 12 131960 MERCA DAN D82003-5084 17/07/2003

   1 12 131961 SERBAN LIANA D82003-5137 17/07/2003

   1 12 131962 HRITCU LUCRETIA D82003-5526 25/07/2003

   1 12 131963 ANDRONIC PETRONELA D82003-6054 11/08/2003

   1 12 131964 LEU REMUS D82003-6782 02/09/2003

   1 12 131965 MEDIANU CATALIN D82003-7593 18/09/2003

   1 12 131966 COSTAR LUMINITA D72003-3700 03/11/2003

   1 12 131967 VEVERITA COSMIN D72003-3809 07/11/2003

   1 12 131968 DRAGOI RODICA D72003-3987 18/11/2003

   1 12 131969 URSACHI LAURENTIU D82003-9040 18/11/2003

   1 12 131970 GAVRIL SORIN MIHAITA D72003-4319 09/12/2003

   1 12 131971 ALBONI MARIUS SC2003-22104 16/12/2003

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   3 10 131972 COMARITAN LIVIU D82004-54 13/01/2004

   3 10 131973 VERDESI CORINA D72004-243 19/01/2004

   3 10 131974 VERDESI CRISTINA D72004-245 19/01/2004

   3 10 131975 OLTEANU CRISTINA D72004-268 19/01/2004

   3 10 131976 KAISER PETRU D72004-326 20/01/2004

   3 10 131977 FORTON FLORIN D72004-465 26/01/2004

   3 10 131978 CHISALITA IONUT SORIN D82004-790 02/02/2004

   3 10 131979 NEAGOE ADRIAN D82004-1071 17/02/2004

   3 10 131980 NEBOGA LIDIA D82004-1719 18/03/2004

   3 10 131981 APETRI ELEONORA D82004-1809 23/03/2004

   3 10 131982 MIHAESCU EMILIAN D72004-2559 05/04/2004

   3 10 131983 SZASZ ADRIAN D72004-1534 24/04/2004

   3 10 131984 PARVA LAVINIA D82004-2595 04/05/2004

   3 10 131985 BOBOESCU GHEORGHE D82004-2655 06/05/2004

   3 10 131986 PELEA ILEANA D82004-2798 12/05/2004

   3 10 131987 BALINTONI IOAN D72004-3611 13/05/2004

   3 10 131988 AGACHI CLAUDIA D82004-3603 08/06/2004

   3 10 131989 SINGEORZAN ONISOR D82004-4487 21/07/2004

   3 10 131990 CRISTIU FLORINA D82004-4674 27/07/2004

   3 10 131991 GYORFI IRINA CRISTINA D82004-5300 16/08/2004

   3 10 131992 MOAGA FLROIN D82004-5563 26/08/2004

   3 10 131993 GUTIA IOANA D72004-5299 09/09/2004

   3 10 131994 PRUTEANU LUMINITA D82004-5880 14/09/2004

   3 10 131995 BARBULESCU CRINA D82004-5982 28/09/2004

   3 10 131996 COSTEI MARIANA D82004-6509 14/10/2004

   3 10 131997 VARGA ILEANA D82004-7110 23/11/2004

   3 10 131998 IACOB NICOLETA CRISTINA D82004-7420 09/12/2004

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   3 10 131999 VUCEA FELICIA D82004-7429 10/12/2004

   3 10 132000 POP LUCIAN MARIUS D72004-7490 15/12/2004

   3 10 132001 LAPUSNEANU LOREDANA D82004-7560 16/12/2004

   3 10 132002 HUHUREZ IONEL SC2004-22663 28/12/2004

   5 8 132003 TOMA STELIAN D72005-124 12/01/2005

   5 8 132004 ZUBAS ELENA D72005-847 11/02/2005

   5 8 132005 RIZEA ELENA RODICA D72005-281 18/02/2005

   5 8 132006 MATINCA LILIANA D82005-1145 10/03/2005

   5 8 132007 CIOLAN MARIA MIRELA D72005-1482 11/03/2005

   5 8 132008 JARDIANU MIHAELA D72005-1616 17/03/2005

   5 8 132009 VARGA GAVRIL D82005-1256 17/03/2005

   5 8 132010 MOTEA CAMELIA D82005-1270 18/03/2005

   5 8 132011 HLENSKI ADRIAN CIPRIAN D82005-1376 25/03/2005

   5 8 132012 DINCA MARIAN D72005-2368 20/04/2005

   5 8 132013 BREBAN CRISTINA RAMONA D82005-1846 21/04/2005

   5 8 132014 JURCA LIVIA D82005-1889 26/04/2005

   5 8 132015 JIVU CERASELA D82005-2796 30/06/2005

   5 8 132016 SCHNEIDER ELISAVETA D82005-2841 04/07/2005

   5 8 132017 GORGHE DORINA D82005-3020 08/07/2005

   5 8 132018 CIOFU GABRIEL D82005-3729 28/07/2005

   5 8 132019 PRUNES ANA HELIA D72005-3745 06/09/2005

   5 8 132020 HOROGE VIORICA D82005-5149 05/10/2005

   5 8 132021 TURCU ANDREI OVIDIU D82005-5720 11/11/2005

   5 8 132022 ALEXANDRU NICOLAE D82005-5970 25/11/2005

   5 8 132023 TURCAS RADU ALEXANDRU D82005-6107 02/12/2005

   5 8 132024 HARASNIUC DANIEL D72005-5697 07/12/2005

   5 8 132025 MORARESCU CAMELIA ALEXANDRA D72005-5907 16/12/2005

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   7 6 132026 PANTIS EUGENIA ORTENSIA D82006-125 26/01/2006

   7 6 132027 SANDU DIANA SUSANA D72006-1285 27/02/2006

   7 6 132028 AL DIBIS HAZIM D72006-2943 09/05/2006

   7 6 132029 MARTIN RAMONA D72006-3252 18/05/2006

   7 6 132030 SOLTUZU MARTA GABRIELA D72006-3597 31/05/2006

   7 6 132031 SIMION PAULA D82006-1747 04/07/2006

   7 6 132032 NOVACOVICI ADELA D72006-3749 09/07/2006

   7 6 132033 COROBLEA ANISOARA D82006-2370 07/08/2006

   7 6 132034 FASIE CLAUDIA D82006-2465 14/08/2006

   7 6 132035 KADAR ATTILA D82006-2661 18/08/2006

   7 6 132036 ANCHIDIN RAMONA D82006-3247 30/08/2006

   7 6 132037 MARTIN RAMONA D72006-4921 07/09/2006

   7 6 132038 KUTASI IOAN D82006-3749 02/10/2006

   7 6 132039 COPACI LUMINITA D82006-4234 21/11/2006

   7 6 132040 DIMISCA IONELA MARIA D72006-6981 22/11/2006

   7 6 132041 IELCHICI MIROSLAVA D72006-7047 24/11/2006

   7 6 132042 CRAIUT ROMULUS D82006-4449 12/12/2006

   9 4 132043 KISS IULIANA SONIA D82007-1927 04/05/2007

   9 4 132044 ANITA CASIQANA MONICA D72007-6136 06/11/2007

   9 4 132045 RUS GABRIELA D72007-7058 07/12/2007

   9 4 132046 PETRICESCU COSMINA D72007-7128 10/12/2007

   10 3 132047 KOPPI BRIGITTE VERONICA D72008-247 15/01/2008

   10 3 132048 PINTEA MONICA RODICA D72008-863 05/02/2008

   10 3 132049 RADU AURELIA D72008-1905 14/03/2008

   10 3 132050 PUSTA MIRCEA D72008-2267 31/03/2008

   10 3 132051 SERBAN ALEXANDRU D72008-2856 23/04/2008

   10 3 132052 GABOR IOAN D82008-1176 23/04/2008

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   10 3 132053 ANDRITA ELENA D72008-2894 24/04/2008

   10 3 132054 BEJENARU CLAUDIA VERONICA D72008-3270 15/05/2008

   10 3 132055 IOVI ANA ELISABETA D82008-1405 26/05/2008

   10 3 132056 CSATLOS KLAUDIA ANDREEA D82008-2482 13/10/2008

   10 3 132057 ZANCANU FLORENTINA CRISTINAD72008-7540 17/11/2008

   10 3 132058 PIRVU ANA D72008-8023 28/11/2008

   10 3 132059 LUCA ALINA LUMINITA D72008-8462 10/12/2008

   11 2 132060 BOLDICI DIANA ADINA D72009-4813 10/06/2009

   11 2 132061 IGNEA ADRIANA ANGELA D72009-4876 11/06/2009

   11 2 132062 ARPEC LIA LOREDANA DP2009-7320 06/08/2009

   11 2 132063 ADAM DAVID LUCIAN DP2009-10191 22/10/2009

   11 2 132064 MANDACHE ELENA ALINA DP2009-10588 02/11/2009

   11 2 132065 TOROK VALERIA DP2009-11887 02/12/2009

   12 1 132066 SAVA MINI LAURA DP2010-3631 13/04/2010

   12 1 132067 BLEJUSCA CLAUDIA MARIA DP2010-4472 07/05/2010

   0 12 122068 MARINACHE GHEORHE D82003-1863 27/03/2003

   0 12 122069 FRENTESCU ECATERINA D82003-2138 10/04/2003

   0 12 122070 PRADAES NECULAE D82003-4131 16/06/2003

   0 12 122071 CURECHERU FLORICA D82003-6053 11/08/2003

   0 12 122072 DOGAR FLORINA D82003-7638 19/09/2003

   0 12 122073 DUTU GHEORGHE D82003-8066 30/09/2003

   0 12 122074 IOANA CONSTANTIN D72003-3716 04/11/2003

   2 10 122075 BALICA VIORICA D82004-1612 12/01/2004

   2 10 122076 IOVANESCU SIMONA D82004-174 19/01/2004

   2 10 122077 SIMION DIANA D82004-187 19/01/2004

   2 10 122078 UJICA (PAVAL) ELENA D72004-543 27/01/2004

   2 10 122079 MIHET MARIANA D72004-1438 20/02/2004

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   2 10 122080 BURTEA STEFANIA CRISTINA D72004-1580 26/02/2004

   2 10 122081 NEACSA ION D72004-1733 03/03/2004

   2 10 122082 PLOPEANU PAUL D82004-1632 15/03/2004

   2 10 122083 SORINCA CARMEN D82004-2176 19/04/2004

   2 10 122084 LUCICA CAMELIA D82004-2209 20/04/2004

   2 10 122085 EJENCOVA RAISA D82004-2226 20/04/2004

   2 10 122086 GAVRILA STEFAN D82004-3666 14/06/2004

   2 10 122087 CATALIN GELU D82004-4154 12/07/2004

   2 10 122088 VARGA AUGUSTIN D82004-5212 12/08/2004

   2 10 122089 ONETIU MUNTEANCIPRIAN D82004-5217 12/08/2004

   2 10 122090 DUNA CAMELIA D72004-5300 09/09/2004

   2 10 122091 RADUCANU ANGELA D72004-5436 20/10/2004

   2 10 122092 VARGA DEZIDERIU D82004-6705 26/10/2004

   4 8 122093 URSACHE MARICA CORINA D82005-304 25/01/2005

   4 8 122094 CHIRIGEL RADU COSMIN D72005-851 11/02/2005

   4 8 122095 NECHIFOR ION RADU D72005-2150 11/04/2005

   4 8 122096 CRISAN VIOREL D72005-2490 27/04/2005

   4 8 122097 CANALOS ANA D82005-2026 10/05/2005

   4 8 122098 GIB MARCEL D82005-2122 16/05/2005

   4 8 122099 CHIRCA ELENA D82005-3907 05/08/2005

   4 8 122100 NATEA LORENA D82005-4015 10/08/2005

   4 8 122101 SZABO ADELINA DO2005-4042 11/08/2005

   4 8 122102 DINEA EMILIA D72005-3758 06/09/2005

   4 8 122103 BRATIS FLORICA LUMINITA D82005-4741 19/09/2005

   4 8 122104 LABADI LUDOVIC D82005-5424 20/10/2005

   4 8 122105 LUPASCU VALENTIN D82005-5562 31/10/2005

   4 8 122106 KRISTOFSIK SORIN D72005-5851 14/12/2005

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   4 8 122107 CIOCAN MARIANA D82005-6326 15/12/2005

   6 6 122108 DAVID CRISTIAN MIRCEA D82006-338 15/02/2006

   6 6 122109 BULIGA MARGARETA D82006-1631 30/06/2006

   6 6 122110 DODO ROZALIA D82006-3593 19/09/2006

   6 6 122111 ZLOTAR AGLAIA D72006-5306 20/09/2006

   6 6 122112 BORN IOSIF D72006-5962 17/10/2006

   6 6 122113 STRACHINARIU VICTOR D72006-6143 23/10/2006

   6 6 122114 BOTI MARIAN D72006-6851 20/11/2006

   6 6 122115 DURAU ELENA D72006-7030 23/11/2006

   6 6 122116 NAGY CRISTINA MIHAELA D72006-7405 07/12/2006

   6 6 122117 PIELE VASILICA D72006-7409 07/12/2006

   8 4 122118 IUSAN ALIN D82007-2306 22/05/2007

   8 4 122119 SCHMOLL MARIA D72007-4480 28/06/2007

   8 4 122120 PLAIASU MARIO DARIUS D72007-5608 17/10/2007

   8 4 122121 SIMA LACRAMIOARA IOANA D72007-7269 13/12/2007

   9 3 122122 CONOPAN LAVINIA D72008-1197 14/02/2008

   9 3 122123 SPERLEA HERMINE D72008-8122 03/12/2008

   9 3 122124 PINTIUTA REMUS ADRIAN D82008-3218 10/12/2008

   10 2 122125 ANDRIES LOREDANA GABRIELA D72009-296 26/01/2009

   10 2 122126 NOVACOVICI GETA D72009-675 27/01/2009

   10 2 122127 DAN DANIEL REMUS D72009-764 28/01/2009

   10 2 122128 BOTA GABRIELA ANDREEA D72009-877 02/02/2009

   10 2 122129 NICLAS MARGIT BEATRICE D72009-4529 01/06/2009

   10 2 122130 CALANCE TEODORA FLOAREA DP2009-7084 30/07/2009

   10 2 122131 SCHMIDT EVA DP2009-9256 30/09/2009

   10 2 122132 IACOB IOAN DP2009-9943 16/10/2009

   11 1 122133 KHAIR KHAW SAIRA DP2010-3095 23/03/2010

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   1 10 112134 SIMONEA IURA VICUS D72004-703 29/01/2004

   1 10 112135 GUCIANU ELENA D82004-795 03/02/2004

   1 10 112136 SAUCA GHEORGHE D72004-1112 09/02/2004

   1 10 112137 MOISA PETRU D82004-1169 23/02/2004

   1 10 112138 AMZA CORNEL D82004-1643 15/03/2004

   1 10 112139 IANOSEL IONEL D82004-2576 04/05/2004

   1 10 112140 SALAK DANUTA D72004-3335 05/05/2004

   1 10 112141 VLAD NICOLAE D72004-4176 28/05/2004

   1 10 112142 POPESCU GHEORGHE D72004-4573 14/06/2004

   1 10 112143 ZIDARU ELENA D82004-4632 28/07/2004

   1 10 112144 PETRACHE LUCIA D82004-5017 06/08/2004

   1 10 112145 TARTA VERONICA D72004-5066 31/08/2004

   1 10 112146 KOLCER GABRIELA D72004-5202 07/09/2004

   1 10 112147 BORCA IOANA GABRIELA D82004-5923 15/09/2004

   1 10 112148 BIRIESCU MUGUREL D82004-6683 25/10/2004

   1 10 112149 IONESCU CLAUDIA D72004-6535 28/10/2004

   1 10 112150 PETROVAN ANUTA D72004-6613 09/11/2004

   1 10 112151 POPESCU MIHAELA D82004-6892 11/11/2004

   1 10 112152 STOIAN MARINELA D82004-7195 26/11/2004

   1 10 112153 MEILA ADRIAN ION D72004-7366 09/12/2004

   1 10 112154 LUNGU ILEANA D82004-7563 16/12/2004

   1 10 112155 DUDAU MARIA D72004-7590 17/12/2004

   3 8 112156 GODJA MARIA D82005-637 14/02/2005

   3 8 112157 CORDOS AGLAIA D82005-798 23/02/2005

   3 8 112158 DRAGOMIR NICOLAE D82005-961 03/03/2005

   3 8 112159 SIMON MONIKA D82005-559 03/03/2005

   3 8 112160 PAUN MARIA D82005-1230 16/03/2005

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   3 8 112161 GAVRILESCU VASILE D72005-1913 31/03/2005

   3 8 112162 MUNTEANU LENUTA FELICIA D82005-1480 04/04/2005

   3 8 112163 COZMA VIOREL D72005-2225 13/04/2005

   3 8 112164 VOICU NICU D82005-1761 18/04/2005

   3 8 112165 MANEA ELENA D72005-2813 17/05/2005

   3 8 112166 PETRESCU NICOLETA SC2005-11185 20/06/2005

   3 8 112167 GIROVEANU ROBERT TONI D82005-3590 22/07/2005

   3 8 112168 CALDARAS ARDELIANU D82005-3676 26/07/2005

   3 8 112169 MONORANU OANA D82005-4194 19/08/2005

   3 8 112170 MONORANU PAUL ALEXANDRU D82005-4195 19/08/2005

   3 8 112171 MITROFAN HARITINA D72005-4711 18/10/2005

   3 8 112172 ZAHARIA GRIGORE D72005-4784 21/10/2005

   3 8 112173 TUFA ELENA D82005-5550 31/10/2005

   3 8 112174 BUTU DANIELA D72005-5219 15/11/2005

   3 8 112175 CORNEANU MARINEL IONUT D72005-5245 16/11/2005

   3 8 112176 VASILIU MARIA D72005-5309 18/11/2005

   3 8 112177 TATAR ZOLTAN D72005-5685 07/12/2005

   3 8 112178 ANTOHI ELENA ARONICA D72005-5813 13/12/2005

   3 8 112179 VOLINTIRU DIANA D72005-5850 14/12/2005

   3 8 112180 RUS ADINA LIDIA D72005-5862 15/12/2005

   3 8 112181 POPA LILIANA SORINA D82005-6381 16/12/2005

   5 6 112182 NECOARA COSMIN SC2006-162 06/01/2006

   5 6 112183 OLARU VICTOR D82006-283 08/02/2006

   5 6 112184 PETREA VIOREL D72006-1340 28/02/2006

   5 6 112185 RUBI MIRCEA D72006-1963 27/03/2006

   5 6 112186 BANDU CLAUDIA MARIANA D82006-746 11/04/2006

   5 6 112187 OLAR MARIANA D82006-775 17/04/2006

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 6 112188 IONAS LADISLAU LUDOVIC D72006-2577 19/04/2006

   5 6 112189 DOSESCU CARMEN D72006-2920 08/05/2006

   5 6 112190 SEIN GHEORGHE D72006-3562 30/05/2006

   5 6 112191 SOVABER ANA D82006-2124 20/07/2006

   5 6 112192 MOHAN CONSTANTIN D72006-6492 07/11/2006

   5 6 112193 TEMKO MARGARETA D72006-6870 20/11/2006

   5 6 112194 CIUR DANA MARIANA D82006-4344 30/11/2006

   5 6 112195 MARINCU MARIA D72006-7297 05/12/2006

   5 6 112196 MURG FLORICA D72006-7438 08/12/2006

   5 6 112197 MATIS DORINA D72006-7510 12/12/2006

   7 4 112198 BOSTAN DUMITRU VALD D72007-566 30/01/2007

   7 4 112199 LAMPA TIMEA D82007-515 20/02/2007

   7 4 112200 TOMICI GRINDEANCLARA D72007-1629 23/03/2007

   7 4 112201 NEAGA VIOLETA D82007-1667 19/04/2007

   7 4 112202 ALBU DOINA D72007-5094 28/09/2007

   7 4 112203 VIRCI TOMI D72007-5758 24/10/2007

   7 4 112204 IANOSKA LIDIA IUDITH D82007-4233 06/11/2007

   7 4 112205 HAMZA ANTONELA ADRIANA D72007-6242 12/11/2007

   7 4 112206 DAN LAURA LAVINIA NICOL D72007-6793 29/11/2007

   7 4 112207 PATRU MARIETA D72007-6927 04/12/2007

   8 3 112208 EICHERT LIVIA D72008-1195 14/02/2008

   8 3 112209 SARAZAN ALINA D72008-1586 03/03/2008

   8 3 112210 POPESCU VIORICA D72008-1820 12/03/2008

   8 3 112211 HAVRIL ANISOARA D72008-2053 21/03/2008

   8 3 112212 BURGHELEA CONSTANTIN D72008-2251 31/03/2008

   8 3 112213 DRAGHIA CLAUDIA LILIANA D72008-2345 03/04/2008

   8 3 112214 TOBA CORINA D72008-2516 11/04/2008

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   8 3 112215 NEDELCU VALENTINA FLAVIA D82008-1439 28/05/2008

   8 3 112216 JICHITA MIRIANA ALEXANDRA D82008-1542 11/06/2008

   8 3 112217 DUSOI ALEXANDRU EUGEN D72008-3935 16/06/2008

   8 3 112218 MOLNAR RODICA D72008-4705 16/07/2008

   8 3 112219 PANDEL FABIAN NICOLAE D72008-5288 20/08/2008

   8 3 112220 VADUVA GRIGORE IULIAN D72008-5450 28/08/2008

   8 3 112221 SOFRONIE LACRAMIOARA D72008-6803 21/10/2008

   8 3 112222 TANASA ANA MARIA D72008-7406 12/11/2008

   8 3 112223 IORGOVAN EMILIA EMANUELA D72008-8729 16/12/2008

   8 3 112224 MARINCU VICENTIU DAVID SOLO D72008-8895 18/12/2008

   9 2 112225 GURGUI ION D72009-1581 25/02/2009

   9 2 112226 PINCOTAN ANIKO D72009-1941 06/03/2009

   9 2 112227 GHINUTA CONSTANTIN D72009-2468 25/03/2009

   9 2 112228 SLEZACSEK AMALIA VALERICA DP2009-8711 16/09/2009

   9 2 112229 MORNEA ADINA DP2009-9997 19/10/2009

   9 2 112230 PETREA CRISTIAN DP2009-12213 10/12/2009

   10 1 112231 MIHALY MELINDA DP2010-4468 07/05/2010

   10 1 112232 CALDARAS ROBI STELIAN DP2010-5463 09/06/2010

   10 1 112233 GABOR SORINA MIHAELA DP2010-6229 09/07/2010

   10 1 112234 IGAS NICOLETA LUMINITA DP2010-8441 07/10/2010

   10 1 112235 BANITA ANCA IOANA DP2010-10004 08/12/2010

   10 1 112236 CALDARAS LUMINITA SC2010-30963 28/12/2010

   0 10 102237 UNGUREAN MARIANA D72004-611 28/01/2004

   0 10 102238 NOVAC OTILIA D82004-1253 25/02/2004

   0 10 102239 POPOVICI VASILE FLAVIUS D82004-2068 08/04/2004

   0 10 102240 LOVIN HELICA ILEANA D82004-4239 13/07/2004

   0 10 102241 DRAGAN STELA D82004-4714 27/07/2004

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   0 10 102242 MONEA TIBOR D82004-6047 21/09/2004

   0 10 102243 GLUJDEA NELU (COLTERM) D72004-6211 14/10/2004

   0 10 102244 MOCANASU GABRIELA D82004-7299 02/12/2004

   0 10 102245 ROTH EDUARD D72004-7531 16/12/2004

   2 8 102246 CAMURECI COSTEL D82005-501 02/02/2005

   2 8 102247 POPA GHEORGHE D72005-718 07/02/2005

   2 8 102248 POGONARU GETA D72005-844 11/02/2005

   2 8 102249 VOICILA MARIETA LIA D82005-663 15/02/2005

   2 8 102250 RADU RAMONA D82005-991 07/03/2005

   2 8 102251 MUSTEATA MARIANA VIOLETA D72005-1859 29/03/2005

   2 8 102252 TIRON CONSTANTIN ANGHEL D82005-1479 04/04/2005

   2 8 102253 CONSTANTINESCHARALAMBIE D82005-1708 13/04/2005

   2 8 102254 BIVOL IOAN D72005-2282 14/04/2005

   2 8 102255 DUMITRACHE SABINA D82005-2838 04/07/2005

   2 8 102256 CONSTANTIN ION D82005-3889 04/08/2005

   2 8 102257 BODIANU GABRIELA D82005-5911 23/11/2005

   2 8 102258 BALANESCU ALEXANDRA D82005-6250 09/12/2005

   4 6 102259 BULETIC ILEANA D72006-239 18/01/2006

   4 6 102260 DRAGHICI VASILE CLAUDIUS D82006-197 01/02/2006

   4 6 102261 VASILESCU MARIAN D72006-2500 17/04/2006

   4 6 102262 RAPA LILIANA D72006-2745 28/04/2006

   4 6 102263 REIN PAUL RUDOLF D72006-3614 01/06/2006

   4 6 102264 CSOTI NADIA D82006-1245 16/06/2006

   4 6 102265 TINCA ARANKA D82006-1356 21/06/2006

   4 6 102266 ILIESI SILVIU ALEXANDRU D82006-1569 29/06/2006

   4 6 102267 SARBU VIORICA GEORGETA D82006-1645 30/06/2006

   4 6 102268 TOMUT IOAN D82006-2481 14/08/2006

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   4 6 102269 CURUGIU LOREDANA D72006-4820 05/09/2006

   4 6 102270 SUIUGAN ANA MARIA D72006-5828 11/10/2006

   4 6 102271 SERBAN DOREL D82006-4151 14/11/2006

   4 6 102272 RADULESCU LILIANA SIMONA D72006-6863 20/11/2006

   4 6 102273 MUNTEANU PETRU MARIUS D82006-4352 30/11/2006

   4 6 102274 BOT GHEORGHE D82006-4413 08/12/2006

   4 6 102275 VELCIOV MARIA D82006-4424 11/12/2006

   4 6 102276 BILAN IOAN D72006-7680 15/12/2006

   6 4 102277 LAKATOS ESTERA DO72007-583 31/01/2007

   6 4 102278 OGICA DAN ALEXANDRU D72007-945 15/02/2007

   6 4 102279 ZMARANDESCU GABRIELA D82007-531 20/02/2007

   6 4 102280 ENUS ELENA ZINICA D72007-1409 13/03/2007

   6 4 102281 CALDARAS ANISOARA D82007-1318 02/04/2007

   6 4 102282 BURNAZ PARASCHIVA D72007-2925 08/06/2007

   6 4 102283 ANDRONACHE GHEORGHE D72007-2932 08/06/2007

   6 4 102284 AIRINEI VIOREL D72007-4130 06/08/2007

   6 4 102285 IORDACHE MIRCEA D72007-4619 04/09/2007

   6 4 102286 CUC CIPRIAN LAURENTIU D72007-5044 26/09/2007

   6 4 102287 CSAKY CALUDIA MARIA D72007-5058 27/09/2007

   6 4 102288 ROTARIU NICOLETA D72007-5364 09/10/2007

   6 4 102289 SANDOR DIONISIE D72007-5538 16/10/2007

   6 4 102290 CIERNOTA ANA D72007-6175 08/11/2007

   6 4 102291 BOGDAN CAMELIA MARINELA D82007-7001 06/12/2007

   6 4 102292 COSOR ADRIAN IOAN SC2007-29051 27/12/2007

   7 3 102293 LUNGU RODICA D72008-390 18/01/2008

   7 3 102294 STOICA LACRAMIOARA D72008-493 23/01/2008

   7 3 102295 ORBULESCU ILIE LIVIU D72008-1260 18/02/2008

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   7 3 102296 CUMPANAS LUCIA D82008-391 18/02/2008

   7 3 102297 SAVU DORIN IONEL D72008-1576 29/02/2008

   7 3 102298 RADUT CONSTANTIN D72008-1579 03/03/2008

   7 3 102299 BOGDANESCU MIRELA D72008-2318 02/04/2008

   7 3 102300 GABOR GABRIEL D72008-2845 23/04/2008

   7 3 102301 GABOR GABOR D72008-2998 06/05/2008

   7 3 102302 SANDOR OLGA D72008-3248 14/05/2008

   7 3 102303 ACALFOAIE CORNELIU D72008-3449 23/05/2008

   7 3 102304 GABOR RUBI D82008-1447 29/05/2008

   7 3 102305 OLARU CRISTIAN D72008-4353 02/07/2008

   7 3 102306 NEGURA MIHAI D72008-5869 17/09/2008

   7 3 102307 GOLBAN ADINA D72008-7506 14/11/2008

   7 3 102308 GOLBAN DANIELA D72008-8130 10/12/2008

   7 3 102309 OLARIU ROXANA D82008-3208 10/12/2008

   8 2 102310 BOTOSAN CRISTINA D72009-1107 09/02/2009

   8 2 102311 BALOG SIMONA D72009-1704 02/03/2009

   8 2 102312 ROMAN EMILIA D72009-3733 08/05/2009

   8 2 102313 IOJA CLAUDIA CRISTINA D72009-3815 11/05/2009

   8 2 102314 CAMPIANU IOANA IRINA DP2009-6345 15/07/2009

   8 2 102315 OLARU RAMONA DP2009-11207 17/11/2009

   8 2 102316 TIMOFTE BIANCA PATRICIA DP2009-12569 18/12/2009

   9 1 102317 GRAURE CARMEN DP2010-528 20/01/2010

   9 1 102318 MARGUS RODICA DP2010-1292 08/02/2010

   9 1 102319 DARINGA MARINEL DP2010-6011 30/06/2010

   9 1 102320 WEGLEITNER VIOREL DP2010-8478 08/10/2010

   9 1 102321 IASZENSZKY CRISTINA DP2010-9210 10/11/2010

   9 1 102322 TOTH SZOLLOS RAMONA SC2010-30964 28/12/2010

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   1 8 92323 GRADINARU IOAN D82005-375 27/01/2005

   1 8 92324 GIURCA ANI D72005-867 14/02/2005

   1 8 92325 MARCU PETRU D82005-815 23/02/2005

   1 8 92326 DRAICULESCU CARMEN D82005-2450 02/06/2005

   1 8 92327 TODOR GHEORGHE D82005-4114 16/08/2005

   1 8 92328 RUSANDU PETRICA VALENTIN SC2005-18992 04/11/2005

   1 8 92329 BUTUR REMUS MARIUS D72005-5805 13/12/2005

   3 6 92330 COSTIN DORIN D82006-126 26/01/2006

   3 6 92331 JUCSOR VIOLETA D82006-223 03/02/2006

   3 6 92332 GRUIESCU ILEANA D72006-948 13/02/2006

   3 6 92333 STEFANUTA NADIA RUJITA D72006-1497 07/03/2006

   3 6 92334 POP VALER D72006-1780 20/03/2006

   3 6 92335 BELCEA SEBASTIAN D72006-3458 25/05/2006

   3 6 92336 CATANA GHERASIM IOAN D72006-3724 06/06/2006

   3 6 92337 SURDUCAN LENUTA D82006-1470 26/06/2006

   3 6 92338 OPREAN GHEORGHE D72006-4508 31/07/2006

   3 6 92339 TURBATU FLORENTINA CORINA D82006-2697 28/08/2006

   3 6 92340 ARGATU MARIA D82006-3284 31/08/2006

   3 6 92341 BANDI IULIU D72006-5613 03/10/2006

   3 6 92342 OTVOS KATALIN D72006-6128 20/10/2006

   3 6 92343 COVACI RAMONA D72006-6265 27/10/2006

   3 6 92344 CSAPO ANGELA D72006-6473 07/11/2006

   3 6 92345 STOICOVICI BOJA D72006-7095 27/11/2006

   3 6 92346 SEREANU LARISA D72006-7460 11/12/2006

   3 6 92347 BILAN FLORIN MIHAI D72006-7681 15/12/2006

   5 4 92348 BENDA GABRIEL D72007-310 22/01/2007

   5 4 92349 COSTELAS OCTAVIAN GHEORGHE D82007-2894 26/06/2007

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 4 92350 PIRVU ALEXANDRA SIMONA D72007-3475 10/07/2007

   5 4 92351 URSACHE MIHAI D72007-4516 30/08/2007

   5 4 92352 BALULESCU CLAUDIA D82007-4728 30/11/2007

   6 3 92353 ARDELEAN VASILE GABRIEL D72008-466 22/01/2008

   6 3 92354 CARPACI AURELIA D72008-991 07/02/2008

   6 3 92355 COCRIS SIMONA D72008-2286 01/04/2008

   6 3 92356 VADUVA MARIOARA D72008-2634 15/04/2008

   6 3 92357 GABOR DUMITRU D82008-1177 23/04/2008

   6 3 92358 CODREA IELANA D72008-4531 08/07/2008

   6 3 92359 BERKI FRANCISC D72008-4641 11/07/2008

   6 3 92360 MIHAI OVIDIU CONSTANTIN D72008-4806 22/07/2008

   6 3 92361 GABOR GABOR D72008-5602 04/09/2008

   6 3 92362 CIURAR DAN IONEL D82008-2211 12/09/2008

   6 3 92363 TOMOIAGA ANA MARIA D82008-2393 03/10/2008

   6 3 92364 CAZACU DANIEL D72008-6507 08/10/2008

   6 3 92365 NAGY ROZALIA D72008-7236 06/11/2008

   6 3 92366 NOVACOVICI MARGIT D72008-7538 17/11/2008

   6 3 92367 DENES RAMONA MONICA D72008-8559 12/12/2008

   6 3 92368 MOLDOVAN ELISABETA D72008-8826 17/12/2008

   7 2 92369 GOGA MIRELA VERONICA D72009-1425 20/02/2009

   7 2 92370 BOTIU CLARA FLORICA D72009-1771 03/03/2009

   7 2 92371 DOBINDA MARIANA D72009-2289 18/03/2009

   7 2 92372 TAUTEANU MIHAELA ELENA D72009-2308 19/03/2009

   7 2 92373 ROSU RAMONA ELENA D72009-4073 18/05/2009

   7 2 92374 POPOVICI ELENA FLORENTINA D72009-4104 19/05/2009

   7 2 92375 FLOREAN LIVIUS DP2009-10221 23/10/2009

   7 2 92376 POPESCUL ROXANA ANGELA DP2009-12144 09/12/2009

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   8 1 92377 MARTIN ALINA DP2010-25 11/01/2010

   8 1 92378 NICOLAEVICI LUMINITA LAURA DP2010-1436 10/02/2010

   8 1 92379 LUCACI DANIELA DP2010-6149 06/07/2010

   8 1 92380 SAVESCU ECATERINA OANA DP2010-7216 19/08/2010

   8 1 92381 MILOTAI-FOLK ERIKA DP2010-7922 17/09/2010

   8 1 92382 ROSUS MARIA DP2010-9027 02/11/2010

   0 8 82383 BRATU IOAN D82005-1612 08/04/2005

   0 8 82384 PETREUS GAVRILA D72005-2511 28/04/2005

   0 8 82385 VADUVA ECATERINA D82005-4652 15/09/2005

   2 6 82386 MITRUTI IOAN D82006-72 19/01/2006

   2 6 82387 NICULA ELENA D82006-367 16/02/2006

   2 6 82388 BILGAR EMANOIL D72006-2807 03/05/2006

   2 6 82389 BUSE NICOLAE D82006-4154 14/11/2006

   2 6 82390 GURAN LIVIA D82006-4235 21/11/2006

   4 4 82391 TOMUTA MIHAELA D82007-171 01/02/2007

   4 4 82392 SZABO MARIA ILEANA D72007-1651 26/03/2007

   4 4 82393 CRISTE MONICA D72007-3312 03/07/2007

   4 4 82394 ASAFTEI MARIANA D82007-3785 28/09/2007

   4 4 82395 CIOAIA MARIA D82007-3884 09/10/2007

   4 4 82396 BURESIN ALEXANDRU MIHAI D72007-5953 30/10/2007

   4 4 82397 ROMOZNEANU AURICA D82007-4523 22/11/2007

   5 3 82398 GAVRIS IRINA D72008-1351 20/02/2008

   5 3 82399 KLEITSCH MARIA D72008-1059 11/03/2008

   5 3 82400 GABOR STEFAN D72008-2402 07/04/2008

   5 3 82401 BIEA FLAVIUS D72008-3069 07/05/2008

   5 3 82402 MOLDOVAN VASILE IOAN D72008-3425 22/05/2008

   5 3 82403 JUSCA RAMONA D72008-4020 18/06/2008

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 3 82404 VARGA ENIKO D82008-1759 08/07/2008

   5 3 82405 MERESAN GABRIELA IULIANA D72008-4580 10/07/2008

   5 3 82406 ALEXE VALERIA D82008-1869 17/07/2008

   5 3 82407 HEUMANN ANGELA D72008-4787 21/07/2008

   5 3 82408 RADU MIOARA SIMONA D72008-5177 12/08/2008

   5 3 82409 BALBOS GRIGORE D72008-8385 09/12/2008

   5 3 82410 BRONCZ ALEXANDRU D72008-8737 16/12/2008

   6 2 82411 VIRSTA FLORESCALEXANDRU D72009-814 29/01/2009

   6 2 82412 NICHICI ARIELA IASMINA D72009-11601 10/02/2009

   6 2 82413 MARIN IONUT D82009-75 17/02/2009

   6 2 82414 SILVASAN PAULA ROXANA D72009-2679 01/04/2009

   6 2 82415 PIRVU IRINA LILIANA D72009-4676 04/06/2009

   6 2 82416 SZILAGYI ALEXANDRU DP2009-6594 21/07/2009

   6 2 82417 FILPISAN ALEXANDRU DP2009-6802 24/07/2009

   6 2 82418 MIHAI RODICA DP2009-7570 14/08/2009

   6 2 82419 CALDARAS MARIA DP2009-7612 18/08/2009

   6 2 82420 POP MIRCEA DP2009-7865 26/08/2009

   6 2 82421 SANDRU MARIA DP2009-8148 02/09/2009

   6 2 82422 DUMITRIU VASILE DP2009-8588 14/09/2009

   6 2 82423 RADU NICOLAE SC2009-27307 10/11/2009

   6 2 82424 PUT SIMONA D72009-12392 15/12/2009

   7 1 82425 TIRU ELENA DP2010-810 26/01/2010

   7 1 82426 TIMPU MARIOARA DP2010-1124 03/02/2010

   7 1 82427 LIVADARIU DORU CATALIN DP2010-1600 15/02/2010

   7 1 82428 NECULAES VLADIMIR DP2010-2348 03/03/2010

   7 1 82429 ILIE RADU DP2010-2658 12/03/2010

   7 1 82430 CORDUNEANU MARIA ALEXANDRA DP2010-3062 23/03/2010

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 20100

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   7 1 82431 ARENDAS IULIANA RAMONA DP2010-3289 29/03/2010

   7 1 82432 VASILIU MIHAI DP2010-3808 20/04/2010

   7 1 82433 CZINE FERENCZ DP2010-4377 05/05/2010

   7 1 82434 SCAFARU PETRONELA DP2010-5415 08/06/2010

   7 1 82435 DAMIAN MIHAELA DP2010-5887 22/06/2010

   7 1 82436 CRACIUNAS ANAMARIA OZANA DP2010-6515 21/07/2010

   7 1 82437 ROSTAS DANIELA DP2010-7048 11/08/2010

   7 1 82438 BELEUTA LOREDANA CAMELIA DP2010-7220 20/08/2010

   7 1 82439 FILIPCIUC COSTEL DP2010-8183 28/09/2010

   7 1 82440 VAS RITA DP2010-9029 02/11/2010

   7 1 82441 POPOVICI MARICEL DP2010-9942 07/12/2010

   1 6 72442 IANCU MARINELA D82006-78 20/01/2006

   1 6 72443 NICHI IOAN D72006-569 31/01/2006

   1 6 72444 TUPA IULIAN D72006-1716 16/03/2006

   1 6 72445 PAIUSAN AUREL D82006-2184 27/07/2006

   1 6 72446 VALEA CORINA VIORICA D82006-2592 17/08/2006

   1 6 72447 PRISACARU DOREL D72006-451 27/10/2006

   3 4 72448 SBERA IOANA D72007-392 24/01/2007

   3 4 72449 CUCOLAS ION D72007-915 14/02/2007

   3 4 72450 COJOCARU ARMANDO GIANINI D72007-1425 13/03/2007

   3 4 72451 NEDIN CECILIA D82007-1049 20/03/2007

   3 4 72452 FACHETE DANA D72007-1812 05/04/2007

   3 4 72453 ROMAN BOGDAN MIHAI D82007-2119 15/05/2007

   3 4 72454 NOVACOVICI ELENA D82007-3012 04/07/2007

   3 4 72455 CHIOREAN VASILE AUREL SC2007-28599 18/12/2007

   4 3 72456 VICAR RALUCA MANUELA SC2008-58 03/01/2008

   4 3 72457 NICOLA ROZICA SC2008-72 03/01/2008

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   4 3 72458 BABA RAMON RAUL D72008-777 31/01/2008

   4 3 72459 NICOLICI SILVIA D72008-1229 14/02/2008

   4 3 72460 POP CONSTANTIN D72008-1494 27/02/2008

   4 3 72461 BARBU ILIE D72008-1966 19/03/2008

   4 3 72462 COSTE IOAN D72008-2025 20/03/2008

   4 3 72463 VIERU MAGDALENA D72008-2154 26/03/2008

   4 3 72464 TOCANEL RODICA D72008-2165 26/03/2008

   4 3 72465 IRINA HORIA D72008-2522 11/04/2008

   4 3 72466 RADOVAN CORNELIA D72008-3111 08/05/2008

   4 3 72467 SERAFIN DANILA D72008-3529 27/05/2008

   4 3 72468 PETRUT RODICA D72008-4461 07/07/2008

   4 3 72469 MARAN MARIA D72008-5574 03/09/2008

   4 3 72470 APAVALOAIEI GIANINA D82008-2323 25/09/2008

   4 3 72471 HONAIE-TECSA OTILIA D72008-6166 26/09/2008

   4 3 72472 UNGUREANU ADRIAN D72008-6960 27/10/2008

   4 3 72473 GHEORGHE GEORGE MARIUS D82008-2596 27/10/2008

   4 3 72474 HEGYESI ZSOLT D72008-7841 25/11/2008

   4 3 72475 SCHERBAHN CRISTIAN D82008-3283 12/12/2008

   4 3 72476 ZOGOREAN DANIEL D72008-8800 17/12/2008

   5 2 72477 PEPTANUS VIOREL MIHAI D72009-1217 11/02/2009

   5 2 72478 HENCZ ANDREI D72009-1304 16/02/2009

   5 2 72479 ZLOTAR ILIE D72009-1642 26/02/2009

   5 2 72480 POP DUMITRU DP2009-160 16/03/2009

   5 2 72481 BUMBU ANAMARIA VALENTINA D72009-2418 24/03/2009

   5 2 72482 BALAN GETUTA D72009-4135 20/05/2009

   5 2 72483 IONESCU VIOREL D72009-5237 19/06/2009

   5 2 72484 RADUCA FLORENTINA MARIA DP2009-8159 02/09/2009

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   6 1 72485 GAINARIU CORINA ADRIANA DP2010-1820 18/02/2010

   6 1 72486 BORBELI NICOLA DP2010-2108 25/02/2010

   6 1 72487 TUNSU ANISOARA DP2010-2582 10/03/2010

   6 1 72488 BOT ANCA DP2010-2874 17/03/2010

   6 1 72489 ONICEANU CORNELIU DP2010-4471 07/05/2010

   6 1 72490 POPA EMIL MIHAIL DP2010-5582 03/06/2010

   6 1 72491 BALANISCU ALEXANDRU RAZVAN DP2010-5861 23/06/2010

   6 1 72492 TARGOVATU DUMITRU DP2010-6960 06/08/2010

   6 1 72493 TULBURE MARCELA VALENTINA DP2010-7344 25/08/2010

   6 1 72494 CAPATANA ROXANA ANAMARIA DP2010-7707 10/09/2010

   6 1 72495 SAVIUC VALENTIN DP2010-8258 30/09/2010

   6 1 72496 LISSI RENATE ELENA DP2010-9209 10/11/2010

   6 1 72497 GHEBAN GABRIEL CATALIN DP2010-8289 11/11/2010

   6 1 72498 ILLYES GHEORGHE PAUL DP2010-9355 15/11/2010

   7 0 72499 MOCANU LUCIA SORANA DP2011-243 17/01/2011

   0 6 62500 MUNTEANU GHEORGHE D72006-244 18/01/2006

   0 6 62501 CUC VIOREL D72006-1945 24/03/2006

   0 6 62502 SOLOMON DANIELA D72006-3645 01/06/2006

   0 6 62503 STANESCU GIGI D82006-3103 28/08/2006

   0 6 62504 SAMU SUSANA D82006-4184 16/11/2006

   0 6 62505 CALNACOV LAURA D72006-7540 12/12/2006

   0 6 62506 MAFTEI MARIANA D72006-7638 14/12/2006

   2 4 62507 FLOREA DUMITRA D72007-498 29/01/2007

   2 4 62508 VASIAN MIHAI OVIDIU D72007-605 01/02/2007

   2 4 62509 SPIRIDON MARIANA D72007-3847 25/07/2007

   2 4 62510 INDRIES LILIANA MIRELA D72007-3740 25/09/2007

   2 4 62511 DRAGAN NICOLAE D72002-5095 28/09/2007

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   2 4 62512 OPREA MARIA D72007-5478 12/10/2007

   2 4 62513 GAITAN IONITA D72007-6344 15/11/2007

   3 3 62514 TODOR ECATERINA D82008-371 14/02/2008

   3 3 62515 GABAI NICOLAE D72008-1584 03/03/2008

   3 3 62516 BOGDAN FLORICA MARIA D72008-5048 05/08/2008

   3 3 62517 MIELNIC DANA LUCIA D82008-2044 13/08/2008

   3 3 62518 HUTANU CONSTANTIN D72008-6202 29/09/2008

   3 3 62519 MIHAILOV DANITA D72008-6249 30/09/2008

   3 3 62520 NEACSA CRISTINEL DANIEL D72008-7311 10/11/2008

   3 3 62521 BRANISTEANU FLORIAN MADALIN D72008-8615 15/12/2008

   3 3 62522 STANCIU MIHAI D72008-8850 18/12/2008

   4 2 62523 CRACIUNESCU MARIOARA RODICA D72009-579 23/01/2009

   4 2 62524 PASCUT MIHAELA ALINA D72009-3999 15/05/2009

   4 2 62525 CAPUSNIEC AURICA D82009-364 20/05/2009

   4 2 62526 PIROS MIHAELA D72009-5669 01/07/2009

   4 2 62527 RADIN CRISTINA VASILICA DP2009-5780 02/07/2009

   4 2 62528 BANUT MONICA VERONICA DP2009-7057 30/07/2009

   4 2 62529 BARBONI MARIA DP2009-9585 07/10/2009

   4 2 62530 ECKER MIHAEL GABRIEL DP2009-10434 28/10/2009

   4 2 62531 COCOS ALINA DP2009-12289 14/12/2009

   4 2 62532 ANDREI LEPOSAVA OLIVERA DP2009-12395 15/12/2009

   5 1 62533 GOGOTA IOANA DP2010-952 29/01/2010

   5 1 62534 VIRAG VALENTINA DP2010-1681 16/02/2010

   5 1 62535 KHAIR KHAW MOHAMMAD ATIO DP2010-3094 23/03/2010

   5 1 62536 HORVAT LADISLAU DP2010-3213 26/03/2010

   5 1 62537 GROZA MIHAI DUMITRU DP2010-3834 20/04/2010

   5 1 62538 BURUIAN ADELA DP2010-4267 03/05/2010

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   5 1 62539 DINCA ALEXANDRA MONICA DP2010-4461 07/05/2010

   5 1 62540 LAZAR PETRISOR DP2010-4505 10/05/2010

   5 1 62541 LUNGU MIHAELA VERONICA DP2010-5069 27/05/2010

   5 1 62542 SAVI MARIA DP2010-5537 11/06/2010

   5 1 62543 MULLER ELENA DP2010-8533 12/10/2010

   5 1 62544 GHEBAN ALEXANDRU NICOLAE DP2010-9288 11/11/2010

   5 1 62545 BUDA VASILE DP2010-30962 28/12/2010

   6 0 62546 HIGIOSAN CAROLINA DP2011-279 18/01/2011

   1 4 52547 MARCU CRISTINA ELENA D72007-895 14/02/2007

   1 4 52548 TANASESCU SILVIA ARIADNA D72007-3099 18/06/2007

   1 4 52549 FILIP STELIAN D72007-3181 25/06/2007

   2 3 52550 MURARIU IRINA GABRIELA D82008-281 06/02/2008

   2 3 52551 PAUNA ANA D82008-574 05/03/2008

   2 3 52552 MATHE BIRI D82008-599 06/03/2008

   2 3 52553 STEPANESCU CALINA DIANA D72008-5350 25/08/2008

   2 3 52554 DENES OVIDIU VASILE D72008-8560 12/12/2008

   3 2 52555 HRISCU MARIA D72009-2656 31/03/2009

   3 2 52556 IANCU DANUT D72009-4245 22/05/2009

   3 2 52557 LUPASCU VALENTIN CONSTANT DP2009-8772 17/09/2009

   3 2 52558 PADURARIU VASILE DP2009-9740 12/10/2009

   3 2 52559 CIMPEAN CRISTIAN LIVIU DP2009-11543 24/11/2009

   3 2 52560 MATEI ADRIANA MARIA DP2009-12401 15/12/2009

   3 2 52561 VOICU VLADIMIR VIRGIL DP2009-12542 18/12/2009

   4 1 52562 MOCANU FLORENTINA DP2010-2236 02/03/2010

   4 1 52563 MITITELU ANCA DP2010-2613 11/03/2010

   4 1 52564 KHAIR KHAW FARINA DP2010-3092 23/03/2010

   4 1 52565 SZABO LENUTA DANIELA DP2010-3603 13/04/2010

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   4 1 52566 BULEU LACRAMIOARA DP2010-3783 19/04/2010

   4 1 52567 CATAGOI VASILE DP2010-3895 22/04/2010

   4 1 52568 BUNDURUS DOREL IOAN DP2010-5234 03/06/2010

   4 1 52569 LAZAR TRANDAFIR DP2010-6366 15/07/2010

   4 1 52570 METEA GEORGETA DP2010-7343 25/08/2010

   4 1 52571 LITEANU MARCEL DP2010-8278 01/10/2010

   0 4 42572 LACATOS LIVI AMAR D72007-151 16/01/2007

   0 4 42573 DEDINSZKY BUCUGABRIELA D72007-522 30/01/2007

   0 4 42574 ASIMINEI IULIAN PUIU D82007-2497 01/06/2007

   0 4 42575 HRISCU ALEXANDRA LACRAMI D72007-5145 01/10/2007

   0 4 42576 CHIU ADRIAN DANUT D82007-3924 11/10/2007

   1 3 42577 STANUSILA ELENA D72008-1015 08/02/2008

   1 3 42578 DINESCU MONICA D72008-1190 14/02/2008

   1 3 42579 OPRITOIU ELENA LAVINIA D72008-2010 20/03/2008

   1 3 42580 POP AURELIA D72008-2386 04/04/2008

   1 3 42581 COLENEAC IOAN D72008-3470 23/05/2008

   1 3 42582 MOLNAR MIKLOS D72008-6780 20/10/2008

   2 2 42583 PASCU CARMEN DO695-2342 17/02/2009

   2 2 42584 URECHEATU MARIA DP2009-7180 03/08/2009

   3 1 42585 ROSTAS FLOAREA DP2010-1803 18/02/2010

   3 1 42586 GEOROCEANU VICTOR DP2010-3692 15/04/2010

   3 1 42587 BEJAN VASILE DP2010-8184 28/09/2010

   3 1 42588 BARCEA VALENTIN DP2010-9228 10/11/2010

   3 1 42589 POPA ADRIANA DP2010-9808 30/11/2010

   3 1 42590 TOPOLIVICI DANIEL SC2010-30151 15/12/2010

   4 0 42591 ANGHEL CRISTINA ANDREEA DP2011-247 17/01/2011

   4 0 42592 VEREHA MOROSAELENA DP2011-492 25/01/2011

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   0 3 32593 CURIBAN DUMITRU D72008-3966 17/06/2008

   0 3 32594 BUDA DOREL D72008-6692 15/10/2008

   0 3 32595 BOCA NICOLAE D72008-8190 04/12/2008

   0 3 32596 GALOS CATALIN NICOLAE DP2008-8858 18/12/2008

   1 2 32597 BUTE VASILE D72009-3648 06/05/2009

   1 2 32598 SILAGHI-KULA MIHAELA DESPINA D72009-4391 27/05/2009

   1 2 32599 BUNA PETRONELA DP2009-7859 25/08/2009

   1 2 32600 CIMPAN MIHAELA LARISA DP2009-11641 25/11/2009

   2 1 32601 ISFAN VALENTINA MARINELA DP2010-2113 25/02/2010

   2 1 32602 OLLEI EMERIC DP2010-6328 14/07/2010

   2 1 32603 URSACHE VERONICA DP2010-6946 05/08/2010

   2 1 32604 CHITARICI ADRIANA CRISTINA DP2010-8689 18/10/2010

   2 1 32605 PENCU IOANA DP2010-10207 15/12/2010

   3 0 32606 BANCILA RAZVAN ADREI DP2011-23 10/01/2011

   3 0 32607 BALANESCU IONEL DP2011-139 12/01/2011

   3 0 32608 RUSU TEODOR DP2011-441 24/01/2011

   0 2 22609 TOADER MILICA DP2009-10666 04/01/2009

   0 2 22610 MIHAI MIHAELA DP2009-3249 23/04/2009

   1 1 22611 PINTILIE ELENA DANIELA DP2010-3049 22/03/2010

   1 1 22612 BALASZ IULIANA DP2010-3503 07/04/2010

   1 1 22613 HAJDO LASZLO DP2010-6022 30/06/2010

   1 1 22614 VARGA IOSIF DP2010-6679 27/07/2010

   2 0 22615 PORCUSOR LILIANA DP2011-341 19/01/2011

   0 1 12616 GHERGUT MIHAI DP2010-2031 24/02/2010

   0 1 12617 PINTICAN ROMEO DP2010-2665 12/03/2010

   0 1 12618 IANCHI IOAN DP2010-3110 24/03/2010

   0 1 12619 BULBUC MADALIN DP2010-8695 18/10/2010

   SBalan
   LC-62 vers2

   LISTA DE PRIORITATI A CAZURILOR SOCIALE PENTRU ANUL 2011

   Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

   1 0 12620 IONESCU CATA FLORICA DP2011-493 25/01/2011

   SBalan
   LC-62 vers2

    Atasament: Tineri_casatoriti_2011.pdf

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    14 30 441 DUMITRASCU DORU DO694-97 18/01/1994

    12 30 422 COVACI GABRIEL DO694-2201 17/05/1994

    11 30 413 GHIZDAVESCU MARIAN EUGEN DO694-4347 09/12/1994

    13 28 414 ZAGREAN VASILE DO695-293 26/01/1995

    13 28 415 FULOP GABRIELA DO695-3215 11/08/1995

    13 28 416 BRINDUS MIRELA DO695-3892 26/10/1995

    12 28 407 BELU DANIELA DO695-753 20/02/1995

    9 30 398 JICHICI SIMONA DO694-2212 18/05/1994

    9 30 399 BUTIRI PETRE MARIUS DO694-3287 09/09/1994

    9 30 3910 BOGHEAN M. TOADER DO694-33 20/09/1994

    9 30 3911 HUSTEA NAGY OLGA DO694-4335 09/12/1994

    11 28 3912 CANTOLARIU MARIANA DO695-3204 10/08/1995

    11 28 3913 BERNSTEIN ALEXANDRU DO695-3851 20/10/1995

    11 28 3914 MINZATU VASILE FLORIN DO695-4158 29/11/1995

    15 24 3915 TAMAS DANIEL DO697-1362 05/06/1997

    8 30 3816 BERCHI GHEORGHITA DO694-1748 12/04/1994

    8 30 3817 ANTAL FRANCISC EMERIC DO694-3223 05/09/1994

    8 30 3818 MATEAS GHEORGHE DO694-4327 08/12/1994

    10 28 3819 BOLDIZSAR ADALBERT DO695-530 10/02/1995

    10 28 3820 COCOS GABRIEL DO695-3344 31/08/1995

    10 28 3821 AMBRUS CAROL DO695-3498 19/09/1995

    7 30 3722 TIMIS SAMIR DO694-1002 15/03/1994

    7 30 3723 MOLDOVAN ADRIAN DO694-1548 31/03/1994

    7 30 3724 LAPADAT DIANA DO694-30 15/08/1994

    7 30 3725 SURDU ANGELICA DO694-3509 29/09/1994

    7 30 3726 POTARNICHE FLORIN DO694-4229 29/11/1994

    9 28 3727 NEDELCU GABRIELA DO695-1234 03/03/1995

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    9 28 3728 POPOVICI MARCEL DO695-2612 14/06/1995

    9 28 3729 PADUREAN MONICA DO695-2971 12/07/1995

    9 28 3730 LAPUSTE IONEL CONSTANTIN DO695-3501 19/09/1995

    9 28 3731 AMALIEV VERONICA DO695-3775 12/10/1995

    11 26 3732 MITRACHE ELENA DO696-600 29/02/1996

    11 26 3733 FAUR ADINA DO696-760 18/03/1996

    15 22 3734 STOICA DANIELA DO698-769 01/02/1998

    6 30 3635 IANCU CRISTIAN DO694-1054 16/03/1994

    6 30 3636 MIHAI DUMITRU DO694-1992 27/04/1994

    6 30 3637 CIOBANU CONSTANTIN DO694-2759 01/08/1994

    6 30 3638 ALBERTUS MIHAI DO694-2804 03/08/1994

    6 30 3639 SZOLLOSY GABRIEL FRANCISC DO694-2981 10/08/1994

    6 30 3640 FEHER AURORA DO694-2998 11/08/1994

    6 30 3641 RUS IONEL DO694-3062 15/08/1994

    6 30 3642 PATAKI FRANCISC DO694-3216 02/09/1994

    6 30 3643 VOICHITA MIHAI DO694-3920 01/11/1994

    6 30 3644 BORSAN GABRIELA DO694-4333 09/12/1994

    8 28 3645 COZMA LUMINITA DO695-3915 31/10/1995

    8 28 3646 NASTASE TIBERIU DO695-4010 10/11/1995

    10 26 3647 LEAHU VASILE CRISTIAN DO696-735 14/03/1996

    10 26 3648 ACHIAEI GABRIEL DO696-1475 10/06/1996

    10 26 3649 CZEGLEDI LILIANA DO696-2100 12/08/1996

    12 24 3650 RANGA GIANI DO697-1955 16/10/1997

    5 30 3551 LAZAR MIHAELA DO694-1228 21/03/1994

    5 30 3552 IVAN GABRIELA DO694-2985 10/08/1994

    5 30 3553 VARGA LOREDANA IULIA DO694-3082 17/08/1994

    5 30 3554 CODITA CRISTIAN DO694-3215 02/09/1994

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    5 30 3555 GAL MELANIA DO694-3270 08/09/1994

    5 30 3556 BALDU ALEXANDRA MARIA DO694-3518 29/09/1994

    5 30 3557 SZABO DANIELA DO694-3594 06/10/1994

    5 30 3558 BOLDIZSAR ISTVAN DO694-4313 08/12/1994

    7 28 3559 IVAN OVIDIU CODRUT DO695-102 13/01/1995

    7 28 3560 BORA RADU MARIAN DO695-219 18/01/1995

    7 28 3561 STEF MARIAN DO695-1142 01/03/1995

    7 28 3562 LUCA DAN DO695-2264 04/05/1995

    7 28 3563 SCHEIN CRISTIAN DO695-2622 15/06/1995

    7 28 3564 BOLOG FLORIN MIRCEA DO695-3115 27/07/1995

    7 28 3565 GANEA SERGIU MIRCEA DO695-3869 24/10/1995

    7 28 3566 NICULA SERGIU DO695-3939 01/11/1995

    9 26 3567 TOPARCIAN DANIEL DO696-1797 24/07/1996

    9 26 3568 TODOR DORIN DO696-2191 11/10/1996

    11 24 3569 MORAR DIANA DO697-390 20/02/1997

    11 24 3570 COJOCARU DANIELA DO697-1589 24/06/1997

    11 24 3571 LUCHICI ANGELCO DO697-2375 10/12/1997

    13 22 3572 VRATNEANU NICOLAE DO698-562 04/03/1998

    17 18 3573 PANAITE ROMEO DO6X-404 17/01/2000

    19 16 3574 CEICA CLAUDIU DO6X1-3225 04/06/2001

    4 30 3475 ILIE ANGELICA RODICA DO694-3112 22/08/1994

    4 30 3476 BODEAN ANGELA DO694-3537 30/09/1994

    4 30 3477 GAVRILA MARCEL CUZMA DO694-3815 27/10/1994

    4 30 3478 MANOLESCU ALEXANDRU DO694-4165 22/11/1994

    4 30 3479 RAICEA LAURA DO694-4197 24/11/1994

    4 30 3480 POP SAMOIL DO694-43 09/12/1994

    6 28 3481 IUHASZ ZOLTAN DO695-224 19/01/1995

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    6 28 3482 GLAVAN ILIE DO695-274 25/01/1995

    6 28 3483 TRAISTARU DANIEL DO695-709 16/02/1995

    6 28 3484 MOTOC MARIA DO695-1205 02/03/1995

    6 28 3485 FIRU CORNEL DO695-1951 04/04/1995

    6 28 3486 MURGU CLARA MIRIANA DO695-2096 11/04/1995

    6 28 3487 INDREI DAN DO695-2441 24/05/1995

    6 28 3488 PETROVAI LILIANA DO695-2599 13/06/1995

    6 28 3489 SIA ADRIAN DO695-2664 19/06/1995

    8 26 3490 LAPUSTE NICOLAE DO696-679 07/03/1996

    8 26 3491 BANU MARIOARA DO696-1035 24/04/1996

    8 26 3492 CONSTANTINESCSIMONA DO696-2179 10/10/1996

    10 24 3493 DRAGOMIR OVIDIU DO797-2440 04/07/1997

    10 24 3494 IENCI VASILE DO797-3331 29/08/1997

    10 24 3495 PATASANU GABRIELA DO697-1824 30/09/1997

    10 24 3496 VITAL PETRU DO697-2491 17/12/1997

    12 22 3497 MITRUT ION DO698-143 02/02/1998

    16 18 3498 FILIP FLORIN DO6X-1179 02/02/2000

    3 30 3399 TATARUSANU CONSTANTIN DO694-2174 12/05/1994

    3 30 33100 SISKOVICS CORNELIUS DO694-2926 09/08/1994

    3 30 33101 CHISOZAN CRISTIAN DO694-3049 12/08/1994

    3 30 33102 UNGUREANU MARIUS DAN DO694-3076 17/08/1994

    3 30 33103 CRACIUN ADRIAN VASILE DO694-2821 02/09/1994

    3 30 33104 MAILAT IOSIF DO694-3256 07/09/1994

    3 30 33105 MUNTEANU MONICA DO694-32 15/09/1994

    3 30 33106 KIP PAVEL DO694-3408 21/09/1994

    3 30 33107 MIHAILA IULIANA DO694-3420 21/09/1994

    3 30 33108 AGAPCIUC ADRIANA GABRIELA DO694-3427 22/09/1994

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    3 30 33109 BIRCEA REMUS ADRIAN DO694-3430 22/09/1994

    3 30 33110 TOTH IOSIF DO694-3528 29/09/1994

    3 30 33111 URSACHI HAROLD DOMITIAN DO694-3579 05/10/1994

    3 30 33112 MARIN CRISTIAN LUCIAN DO694-3626 11/10/1994

    3 30 33113 TUDOSE DANIEL DO694-3722 19/10/1994

    3 30 33114 HALMADE OCTAVIAN DO694-3738 20/10/1994

    3 30 33115 FARCAU CHRISTINE DO694-3744 21/10/1994

    3 30 33116 SUCIU MARIUS VASILE DO694-3801 27/10/1994

    3 30 33117 CORDUNEANU SASILVIA LILIANA DO694-3979 02/11/1994

    3 30 33118 PETRI ADRIANA MARIANA DO694-4026 07/11/1994

    3 30 33119 BALINT ION DO694-4081 11/11/1994

    3 30 33120 IANCU AVRAM FLORIN DO694-4237 29/11/1994

    3 30 33121 PANTEA ADRIANA DO694-4346 09/12/1994

    5 28 33122 BOROS HARALD IOSIF DO695-240 19/01/1995

    5 28 33123 NECHITI ADINA DO695-333 01/02/1995

    5 28 33124 CORBEA GHEORGHE DO695-1328 08/03/1995

    5 28 33125 CHILARIU SORIN DUMITRU DO695-2397 17/05/1995

    5 28 33126 FARAGO GABRIEL DO695-2583 12/06/1995

    5 28 33127 IANCU VIRGIL DO695-3584 26/09/1995

    7 26 33128 PARASCHIV NELU DO696-833 26/03/1996

    7 26 33129 BARBUT NICOLAE DO696-2715 12/05/1996

    9 24 33130 CALIN LAURENTIU DO697-337 13/02/1997

    9 24 33131 CRAIUT GHEORGHE DO697-811 28/03/1997

    11 22 33132 MEILA CALIN DO698-6 12/01/1998

    11 22 33133 HRISCA EUGEN DO698-1178 06/10/1998

    15 18 33134 CIURCIUN STEFAN MARIUS PA8X-1158 23/06/2000

    19 14 33135 BOSICA LUCIAN DO6X2-1327 28/02/2002

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 30 32136 SERBESCU SEU RAMONA DO694-2760 01/08/1994

    2 30 32137 ALBU MARIA CARMEN DO694-2802 03/08/1994

    2 30 32138 ANTONESCU CRISTIAN DO694-2808 04/08/1994

    2 30 32139 SCORTANU ANCA DO694-2847 05/08/1994

    2 30 32140 POPESCU IOAN MIHAI DO694-2877 08/08/1994

    2 30 32141 BAIA NICOLAE DO694-2882 08/08/1994

    2 30 32142 DORUTIU TOMITA DO694-2906 08/08/1994

    2 30 32143 IANIA IOAN PAVEL DO694-2907 09/08/1994

    2 30 32144 NAGY AURELIA CORINA DO694-2935 09/08/1994

    2 30 32145 NEMETH DANIELA DO694-2939 09/08/1994

    2 30 32146 NICHICI DORU VALENTIN DO694-2955 09/08/1994

    2 30 32147 ZELDESAN DANIEL DO694-2961 10/08/1994

    2 30 32148 BRAD CRISTIAN DO694-2996 11/08/1994

    2 30 32149 MARIUS GABRIEL MARIAN DO694-3050 12/08/1994

    2 30 32150 MOSOARCA IBOLYA DO694-3065 15/08/1994

    2 30 32151 TESLARU IOAN QUINTUS DO694-3067 15/08/1994

    2 30 32152 STOINA ELENA DO694-3081 17/08/1994

    2 30 32153 FILIP MIHAI DO694-3093 18/08/1994

    2 30 32154 LUPU CLAUDIA DO694-3098 18/08/1994

    2 30 32155 SAVA MIHAELA CAMELIA DO694-3103 19/08/1994

    2 30 32156 ZARAU VALENTIN DO694-3104 19/08/1994

    2 30 32157 GUTUE OVIDIU DO694-3108 19/08/1994

    2 30 32158 MURI MARCEL MARINEL DO694-3119 23/08/1994

    2 30 32159 PREJBAN IOAN DO694-3135 24/08/1994

    2 30 32160 PETCU SILVIU DO694-3142 25/08/1994

    2 30 32161 ROSU ELENA DO694-3154 26/08/1994

    2 30 32162 PITARU DANIEL PETRE DO694-3156 26/08/1994

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 30 32163 CSOSZ IOSIF FRANCISC DO694-3166 29/08/1994

    2 30 32164 FEKETE CLAUDIU DO694-3180 30/08/1994

    2 30 32165 CHERECHES VASILE FLORIAN DO694-3181 30/08/1994

    2 30 32166 SZABO TIBERIU DO694-3182 30/08/1994

    2 30 32167 FULDEAK GEZA DO694-3190 30/08/1994

    2 30 32168 KOTAI DORIN IOAN DO694-3195 31/08/1994

    2 30 32169 HIRLEA ADRIAN DO694-3214 02/09/1994

    2 30 32170 PUSCAS ADRIAN DO694-3253 07/09/1994

    2 30 32171 KOVACS ALINA CRISTINA DO694-3388 20/09/1994

    2 30 32172 BOSIOC SERGIU DORU DO694-3446 23/09/1994

    2 30 32173 IVAN DIANA DO694-3447 23/09/1994

    2 30 32174 SUCIU ROBERTA GRATIELA DO694-3477 27/09/1994

    2 30 32175 BORBELY MARIA MIRELA DO694-3485 27/09/1994

    2 30 32176 NOVAC PETRU DO694-3548 03/10/1994

    2 30 32177 CHELARU ELENA MARGARETA DO694-35 04/10/1994

    2 30 32178 OPRE MONICA ANGELICA DO694-3599 06/10/1994

    2 30 32179 JURESCU DANIELA DO694-3610 07/10/1994

    2 30 32180 TRIF VASILICA DO694-3629 11/10/1994

    2 30 32181 ROTARU LIDIA DO694-3632 11/10/1994

    2 30 32182 GABOR EUGEN DO694-3640 11/10/1994

    2 30 32183 FAUR ALEXANDRU DO694-3649 11/10/1994

    2 30 32184 DRAGACICHI BORISLAV DO694-3724 21/10/1994

    2 30 32185 GALCSIK TEREZIA DO694-3763 25/10/1994

    2 30 32186 CHIRILENCO DANIEL DO694-3764 25/10/1994

    2 30 32187 BACHE DAN MARCEL DO694-3770 25/10/1994

    2 30 32188 POTRA MARIUS DO694-3819 27/10/1994

    2 30 32189 MITIGA VALENTIN OVIDIU DO694-3834 27/10/1994

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 30 32190 DIMOFTE LUCIAN DO694-3854 28/10/1994

    2 30 32191 POP CORIN SIMONA DO694-4022 07/11/1994

    2 30 32192 PAUN DANIEL DO694-4061 09/11/1994

    2 30 32193 LAZAR DANIEL MARIUS DO694-4071 10/11/1994

    2 30 32194 BLIDARIU ECONOGABRIELA DO694-4078 10/11/1994

    2 30 32195 FLOREA SORIN DO694-4091 14/11/1994

    2 30 32196 CORTUSAN AURELIA SIMONA DO694-4134 17/11/1994

    2 30 32197 BARNA DANIEL DO694-4170 22/11/1994

    2 30 32198 NARAMZOIU ANA DO694-4183 23/11/1994

    2 30 32199 SANDOR VERONICA DANIELA DO694-4205 24/11/1994

    2 30 32200 STREANGA VALENTIN STEFAN DO694-4230 29/11/1994

    2 30 32201 SAVU CLAUDIU OVIDIU DO694-4257 05/12/1994

    2 30 32202 SCHNEIDER MARIA DO694-4270 06/12/1994

    2 30 32203 MAGYAR GETA DO694-4332 09/12/1994

    2 30 32204 BASSMANN RAIMOND DO694-4350 12/12/1994

    4 28 32205 KOVACS LADISLAU DO695-233 19/01/1995

    4 28 32206 CRETAN IOAN DO695-2824 26/06/1995

    4 28 32207 PUIBER MARTIN FRICZ DO695-3313 25/08/1995

    4 28 32208 LUCA SORIN DO695-3683 02/10/1995

    6 26 32209 HUC RADU DO696-1171 15/05/1996

    6 26 32210 KIS IUHASZ NICOLAE DO696-1465 07/06/1996

    6 26 32211 ROMAN CARMEN DO696-1819 25/07/1996

    6 26 32212 GULA CRISTIAN DO696-2350 23/10/1996

    6 26 32213 CIURARIU RODICA DO696-2509 19/11/1996

    6 26 32214 POP DANIEL DO696-2758 11/12/1996

    8 24 32215 STANCIOAICA EUGEN DO697-544 05/03/1997

    8 24 32216 COSORECI MIRCEA DO697-744 20/03/1997

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    8 24 32217 RACZ CSABA DO697-1572 23/06/1997

    8 24 32218 TISAN MARIAN DO697-1603 25/06/1997

    8 24 32219 MIRONIUC ADRIAN DO697-1699 11/09/1997

    8 24 32220 TOMA MAGDALENA DO697-2360 09/12/1997

    10 22 32221 MAXIM VASILE DO698-52 21/01/1998

    10 22 32222 BARNA MARIUS DO698-84 22/01/1998

    12 20 32223 TIMPU ETELCA DO699-125 28/01/1999

    12 20 32224 RETEGAN ADRIAN DO699-2362 08/04/1999

    12 20 32225 MIHAI VASILE DO699-503 15/04/1999

    12 20 32226 STANCA SEBASTIAN DO699-687 14/05/1999

    12 20 32227 MARKUS DESZO DO699-619 05/06/1999

    12 20 32228 BOLOGA IOACHIM MARIUS DO699-1800 24/08/1999

    12 20 32229 GASPAR MIRCEA DO699-1952 24/09/1999

    12 20 32230 MEHNO ALEXA GHEORGHE DO699-552 05/12/1999

    16 16 32231 STOICA FLORINA DO6X1-1978 13/03/2001

    16 16 32232 VUITA MITA DRAGOSLAV DO6X1-5695 17/10/2001

    1 30 31233 MICU VOLKMANNRADU MIRCEA DO694-2748 01/08/1994

    1 30 31234 COTE NICOLETA ISABELA DO694-2749 01/08/1994

    1 30 31235 JUMUGA CUIBARIEMIL DO694-2755 01/08/1994

    1 30 31236 POPOVICI IOAN MARIUS DO694-2775 02/08/1994

    1 30 31237 SIMULOV DOINA DO694-2776 02/08/1994

    1 30 31238 PENTA DANIELA DO694-2801 03/08/1994

    1 30 31239 MATEI DAN GEORGE DO694-2805 04/08/1994

    1 30 31240 USUSAN CLAUDIU DO694-2859 05/08/1994

    1 30 31241 DAVID RAMONA ARANKA DO694-2969 10/08/1994

    1 30 31242 BUGARIU MARCEL DO694-2987 10/08/1994

    1 30 31243 DUPALAU MARIUS GHEORGHE DO694-2988 10/08/1994

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    1 30 31244 CRISAN LIVIU IULIAN DO694-2984 10/08/1994

    1 30 31245 GOGU ANDREI DO694-3001 11/08/1994

    1 30 31246 REPEDE MONICA LUCIANA DO694-3085 17/08/1994

    1 30 31247 IOJA GHEORGHE PAVEL DO694-3123 23/08/1994

    1 30 31248 SCHIKL TIBERIU DO694-3129 24/08/1994

    1 30 31249 ULICZAI EDUARD DO694-3143 25/08/1994

    1 30 31250 SEBESCU CIPRIAN FLORIN DO694-3159 26/08/1994

    1 30 31251 BOGDAN OVIDIU VIRGIL DO694-3175 29/08/1994

    1 30 31252 LITEANU RADU DO694-3227 05/09/1994

    1 30 31253 SARPE SILVIA DO694-3230 06/09/1994

    1 30 31254 VITAN I. MARIUS DO694-3254 07/09/1994

    1 30 31255 COSTEA CRISTIAN IOAN DO694-2817 08/09/1994

    1 30 31256 DIMA MIRCEA DO694-3278 09/09/1994

    1 30 31257 GERBACS CRISTIAN DO694-3356 15/09/1994

    1 30 31258 SUTA EUGEN DO694-3376 20/09/1994

    1 30 31259 TOMUTA VALENTIN DO694-3458 26/09/1994

    1 30 31260 MURESAN DOREL DO694-3479 27/09/1994

    1 30 31261 MOTOI DANUT GHEORGHE DO694-3491 28/09/1994

    1 30 31262 SAMONID SORIN DUMITRU DO694-3581 05/10/1994

    1 30 31263 PASCARIU DORU DO694-3617 10/10/1994

    1 30 31264 CASALEAN COSMIN DO694-3661 12/10/1994

    1 30 31265 SOT IULIAN DANIEL DO694-3676 14/10/1994

    1 30 31266 BALA STEFAN SORIN DO694-3691 17/10/1994

    1 30 31267 LAZURCA IULIA DO694-3708 18/10/1994

    1 30 31268 KRAMER GUNTHER PETRU DO694-3793 26/10/1994

    1 30 31269 MOTOCA SLAGIANA DO694-3843 28/10/1994

    1 30 31270 POPA GHEORGHE DO694-3862 28/10/1994

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    1 30 31271 PACURARESCU DAN DO694-3992 03/11/1994

    1 30 31272 DOMSIK IOAN DO694-4070 10/11/1994

    1 30 31273 ARMAS TOMA DO694-4126 17/11/1994

    1 30 31274 KLUCH LUMINITA DO694-4127 17/11/1994

    1 30 31275 CATALINA FLORIN ADRIAN DO694-4184 23/11/1994

    1 30 31276 CIORTUZ GINA GABRIELA DO694-4202 24/11/1994

    1 30 31277 KRAMER HELMUTH DO694-4248 30/11/1994

    1 30 31278 MUNTEANU OANA DO694-4308 08/12/1994

    1 30 31279 RUSINARU IULIAN DO694-4312 08/12/1994

    1 30 31280 BOLDORAN DAN DO694-4326 08/12/1994

    1 30 31281 LUPU OCTAVIAN DANIEL DO694-4336 09/12/1994

    1 30 31282 SIMERIA LAURA DANA DO694-13207 22/12/1994

    3 28 31283 BALC IONEL DO695-105 13/01/1995

    3 28 31284 BOROS GERHARD DO695-241 19/01/1995

    3 28 31285 LOVRENSCHI DRAGAN DO695-260 24/01/1995

    3 28 31286 RADU MARCEL DO695-609 14/02/1995

    3 28 31287 PANTEA IOAN DO695-1001 24/02/1995

    3 28 31288 GEORGE CARMEN DO695-1641 21/03/1995

    3 28 31289 PASTOR LOREDANA DO695-1698 23/03/1995

    3 28 31290 ALBESCU IRINA DO695-2062 06/04/1995

    3 28 31291 DOBOROKOZY STEFAN DO695-2072 07/04/1995

    3 28 31292 FULOP GABRIEL DO695-2143 17/04/1995

    3 28 31293 SIBII MARIUS DANIEL DO695-2256 03/05/1995

    3 28 31294 CLAICI ION PETRISOR DO695-2327 10/05/1995

    3 28 31295 AGOSTON ARPAD DO695-2476 29/05/1995

    3 28 31296 TRIP ANA CODRUTA DO695-2568 08/06/1995

    3 28 31297 MURARIU FLORIN ADRIAN DO695-3010 17/07/1995

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    3 28 31298 CAPRARESCU AURELIAN DO695-3092 25/07/1995

    3 28 31299 PETER EMILIA DO695-3109 27/07/1995

    3 28 31300 BEREZNICU ANA DO695-3136 01/08/1995

    3 28 31301 BIRO MARIUS DO695-3224 15/08/1995

    3 28 31302 RAICEA MIRELA MARIANA DO695-3283 22/08/1995

    3 28 31303 RUSU VASILE MIHAI DO695-3393 06/09/1995

    3 28 31304 MIOC FLORIN DO695-3447 13/09/1995

    3 28 31305 URSU MIRCEA DO695-3499 19/09/1995

    3 28 31306 URSU MARIUS DO695-3524 21/09/1995

    3 28 31307 RADUCANU VALENTIN DO695-3691 02/10/1995

    3 28 31308 SANDOR ELENA DANIELA DO695-3810 17/10/1995

    3 28 31309 MALITA MARIA DO695-4097 22/11/1995

    3 28 31310 FIRFIRICA RAHELA DO695-4311 07/12/1995

    3 28 31311 LOBONEA DOINA DO695-4320 08/12/1995

    3 28 31312 RADU DUMITRU DO695-4368 14/12/1995

    3 28 31313 DUMITRESCU RODIN MARIN DO695-4394 15/12/1995

    3 28 31314 CERCEL MIHAELA DO696-116 17/12/1995

    3 28 31315 SUCIU FLORIN SI ARLETA SC096-15295 28/12/1995

    5 26 31316 RAKITS LAURENTIU DO696-632 04/03/1996

    5 26 31317 COSTACHE DANIELA ALEXANDRA DO696-1070 30/04/1996

    5 26 31318 ALEXA FLORIN DO696-1136 09/05/1996

    5 26 31319 GOIEA COSMIN DO696-1757 19/07/1996

    5 26 31320 MOLDOVAN PASCCOSMIN DO696-1823 29/07/1996

    5 26 31321 DRAGOI SIMONA DO696-1862 02/08/1996

    5 26 31322 POP MARIUS DO796-2368 30/08/1996

    5 26 31323 LAZAR DORU CATALIN DO696-2119 08/10/1996

    5 26 31324 DERMESTIOV STOIAN DO696-2547 21/11/1996

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    5 26 31325 MAROSI IOSIF DO696-2551 21/11/1996

    5 26 31326 MOLDOVAN ELENA DO696-2804 13/12/1996

    7 24 31327 FRANZEN ZOLTAN DO697-946 15/04/1997

    7 24 31328 BRABECE IRINA DO697-1558 20/06/1997

    7 24 31329 CRISTEA SORIN DO697-2004 22/10/1997

    7 24 31330 IVAN ADRIAN DO697-2242 27/11/1997

    7 24 31331 RUSZ MIHAI DO697-2314 05/12/1997

    9 22 31332 PINNEL NICOLAE DO698-329 26/02/1998

    9 22 31333 LANGRAJAN DANIEL DO698-570 06/04/1998

    9 22 31334 BUGA COSMIN DO698-980 26/06/1998

    9 22 31335 PETRISOR VALENTIN ADRIAN DO698-2888 20/08/1998

    9 22 31336 BOLOCAN VASILE DO698-1271 19/10/1998

    9 22 31337 LAPADAT CLAUDIU DO698-1519 02/12/1998

    9 22 31338 CICLOVAN CATALIN DO698-1586 10/12/1998

    11 20 31339 TONENCHI VOICU DO699-62 18/01/1999

    11 20 31340 TOROK MIRCEA AMBROZIE DO699-2421 08/05/1999

    11 20 31341 SIMION GHEORGHE DORIN DO699-2466 08/09/1999

    11 20 31342 UNGUREANU GHEORGHE DO699-4180 12/09/1999

    13 18 31343 GHICA ALEXANDRU DO6X-5952 12/05/2000

    13 18 31344 VLADAN GEORGE PA8X-1769 17/07/2000

    2 28 30345 FILIP ANICA DO695-37 10/01/1995

    2 28 30346 NEGRU ION DO695-38 10/01/1995

    2 28 30347 TAEREL DIMITRIE VIOREL DO695-22 10/01/1995

    2 28 30348 KULIK MONICA DO695-56 11/01/1995

    2 28 30349 DUNGAN MIRCEA ADRIAN DO695-90 12/01/1995

    2 28 30350 MARKOVSZKY VADIM DO695-117 13/01/1995

    2 28 30351 NITA CORNEL DO695-137 16/01/1995

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 28 30352 KOVACS ZOLTAN I. DO695-131 16/01/1995

    2 28 30353 ANDREI LILIANA DO695-190 17/01/1995

    2 28 30354 BORZASI ANDREI EMERIC DO695-173 17/01/1995

    2 28 30355 GIREDARU CONSTANATIN DAN DO695-213 18/01/1995

    2 28 30356 LAMBU CONSTANTIN DO695-225 19/01/1995

    2 28 30357 CIRMAT EUGEN DO695-304 30/01/1995

    2 28 30358 PANTAZI CRISTINA MARINELA DO695-322 31/01/1995

    2 28 30359 CASAP LILIANA DO695-352 02/02/1995

    2 28 30360 DAMINUTA VASILE GHEORGHE DO695-337 02/02/1995

    2 28 30361 MURESAN CARMEN DO695-419 08/02/1995

    2 28 30362 BORA SILVIA ADELA DO695-421 08/02/1995

    2 28 30363 POPA VALENTIN DO695-467 09/02/1995

    2 28 30364 HANGHICEL NICOLETA DO695-592 14/02/1995

    2 28 30365 ECSEDY ROBERT DO695-692 16/02/1995

    2 28 30366 FOGARASSY RODINA DO697-413 21/02/1995

    2 28 30367 ONEA JENICA DO695-865 22/02/1995

    2 28 30368 GERGELY BALASZ DO695-886 22/02/1995

    2 28 30369 MAGDA MARIUS DO695-946 23/02/1995

    2 28 30370 INDREICA PETRU DO695-1065 28/02/1995

    2 28 30371 FOROS GHEORGHE DO695-1129 28/02/1995

    2 28 30372 NACSA LADISLAU DO695-1246 06/03/1995

    2 28 30373 LATCU RODICA DO695-1763 27/03/1995

    2 28 30374 POPA DAN VASILE DO695-1797 28/03/1995

    2 28 30375 TURTUREANU CAIUS DO695-1952 04/04/1995

    2 28 30376 SANTA DOREL DO695-1954 04/04/1995

    2 28 30377 UNGUR CORNELIA DO695-2147 17/04/1995

    2 28 30378 COCA GABRIELA DO695-2209 26/04/1995

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 28 30379 ALEXANDRESCU CRISTINEL DO695-2231 27/04/1995

    2 28 30380 PUSCAS MARIUS DO695-2330 10/05/1995

    2 28 30381 BLAGA LUCIAN DO695-2346 11/05/1995

    2 28 30382 CRUCITA DORIN DO695-2387 16/05/1995

    2 28 30383 VRABETE VASILE DO695-2793 23/06/1995

    2 28 30384 STOICA ALEXANDRINA DO695-2832 27/06/1995

    2 28 30385 NUTA ANDREI ALIN DO695-2835 27/06/1995

    2 28 30386 CSEH ZOLTAN DO695-2856 28/06/1995

    2 28 30387 PETRESCU DINU SEBASTIAN DO695-2942 06/07/1995

    2 28 30388 GEANTA TRAIAN GABRIEL DO695-2920 06/07/1995

    2 28 30389 POPOVICI SIRBU LILIANA DO695-3066 21/07/1995

    2 28 30390 AMORARITEI RALUCA DO695-3080 25/07/1995

    2 28 30391 HUSAC STEFAN DO695-3105 27/07/1995

    2 28 30392 PANTIS DANUT DO695-3149 02/08/1995

    2 28 30393 PETRUTIU CRISTINA DANIELA DO695-3176 08/08/1995

    2 28 30394 MIHUT ADRIAN ION DO695-3195 09/08/1995

    2 28 30395 TARNITA ADRIANA (VASILE) DO695-378 03/09/1995

    2 28 30396 MARGAUAN DANIELA DO695-3469 15/09/1995

    2 28 30397 VARGA IOAN DANUT DO695-3521 21/09/1995

    2 28 30398 URSACHE NICOLETA DO695-3568 25/09/1995

    2 28 30399 MULLER ARPAD DO695-3596 26/09/1995

    2 28 30400 BUGARIU DAN DO695-3735 06/10/1995

    2 28 30401 CRISTEA ADRIAN STELIAN DO695-3779 12/10/1995

    2 28 30402 MICLAU ROMULUS TRAIAN DO695-3826 18/10/1995

    2 28 30403 PAULESCU MARINELA DO695-3889 26/10/1995

    2 28 30404 GASPAR RADU DANIEL DO695-4019 13/11/1995

    2 28 30405 BANGAU MARIA DO695-4027 14/11/1995

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 28 30406 TODEA MIHAELA DO695-4060 16/11/1995

    2 28 30407 DRAGOTA ADRIAN DO695-4064 17/11/1995

    2 28 30408 IOANA EUGEN DO695-4074 21/11/1995

    2 28 30409 BECZE ILIOPOL LAZSLO DO695-4087 21/11/1995

    2 28 30410 AVRAM SIMONA DO695-4295 07/12/1995

    2 28 30411 TUFEANU SORIN DO695-4312 08/12/1995

    2 28 30412 PRAJINARU IOAN CRISTEA DO695-4330 11/12/1995

    2 28 30413 DEKRELL RAMONA MIHAELA DO695-4355 13/12/1995

    2 28 30414 MARCU MIRELA DO695-4363 14/12/1995

    4 26 30415 PAPADOPOL MIHAI DO696-175 23/01/1996

    4 26 30416 BORS LUCIAN DO696-1434 05/06/1996

    4 26 30417 MANOIU EMANUEL DO696-2188 11/10/1996

    4 26 30418 VARGA VILMOS DO696-2546 21/11/1996

    4 26 30419 VALCAN MARIAN DO696-2762 11/12/1996

    6 24 30420 OLAH GABRIEL DO697-342 14/02/1997

    6 24 30421 LUTE FLORIN MIHAI DO697-599 12/03/1997

    6 24 30422 COSMA VIOREL DO697-932 11/04/1997

    6 24 30423 FOTA CLAUDIA DO697-1004 22/04/1997

    6 24 30424 FESIU RAMONA DO697-1102 06/05/1997

    6 24 30425 MILIVOI COSMINA DO697-1110 06/05/1997

    6 24 30426 ZALUSCHI RELU DO797-2675 18/07/1997

    8 22 30427 ZERNI MIHAI DO698-183 09/02/1998

    8 22 30428 OLESCU DAN DO698-799 22/05/1998

    8 22 30429 DEKRELL ROBERT MARIUS DO698-940 18/06/1998

    8 22 30430 IVASCU OVIDIU DO698-1204 08/10/1998

    8 22 30431 MICLAUS ALIN DO698-1240 14/10/1998

    10 20 30432 BUDRITAN ATTILA DO699-247 22/02/1999

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    10 20 30433 HAINAL NORBERT DO699-202 22/03/1999

    10 20 30434 HAMZO PAUL DO699-1313 15/06/1999

    10 20 30435 MARC IOSIF MARIUS DO699-3522 27/09/1999

    10 20 30436 JURCA MIRCEA DO699-3282 11/10/1999

    10 20 30437 ARMANCHI MARIUS DO699-4256 12/10/1999

    10 20 30438 PETRUT GRATIAN DO699-2451 16/11/1999

    12 18 30439 PANDURESCU LIVIU DO6X-4141 18/05/2000

    12 18 30440 FARKAS CLAUDIU DO6X-5153 17/10/2000

    12 18 30441 VOICU MARIUS PA8X-3789 31/10/2000

    12 18 30442 TREIB MIHAI PA8X-4324 13/12/2000

    14 16 30443 KOZAK LEVENTE DO6X1-6838 03/12/2001

    1 28 29444 VIDICAN AUGUSTIN DO695-31 10/01/1995

    1 28 29445 DRAGOI DAN DO695-26 10/01/1995

    1 28 29446 PASZTOR ROBERT DO695-17 10/01/1995

    1 28 29447 MERAI RODICA DO695-59 11/01/1995

    1 28 29448 RADU SIMONA DO695-220 19/01/1995

    1 28 29449 RUSU TIBERIUS DO695-250 23/01/1995

    1 28 29450 DUMITRAS FLORENTIN DO695-259 24/01/1995

    1 28 29451 FEIER VIOLETA DO695-269 24/01/1995

    1 28 29452 NICULAI FLORIN DO695-289 26/01/1995

    1 28 29453 COCOTIANU CARMEN DO695-320 31/01/1995

    1 28 29454 ZORILA FLORIN DO695-625 04/02/1995

    1 28 29455 UIBAR RADU DO695-374 06/02/1995

    1 28 29456 KRAMER ROBERT DO695-761 20/02/1995

    1 28 29457 BANCA IONEL DO695-795 20/02/1995

    1 28 29458 SANDOR ROBERT DO695-934 23/02/1995

    1 28 29459 AMARIEI CRISTIANE AURORA DO695-1243 06/03/1995

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    1 28 29460 MICSA MARINELA DO695-1382 09/03/1995

    1 28 29461 MIHALCA LILIANA DO695-1357 09/03/1995

    1 28 29462 NOVAC OVIDIU DO695-1812 29/03/1995

    1 28 29463 PASCALAU CRISTIAN DO695-1865 31/03/1995

    1 28 29464 SIMA ADELIAN DO695-2241 02/05/1995

    1 28 29465 PIRVULESCU LAZAR DANIEL DO695-2468 26/05/1995

    1 28 29466 CRISTIAN DANIELA DO695-2517 02/06/1995

    1 28 29467 DIN AUGUSTIN DO695-2820 26/06/1995

    1 28 29468 DODU RODICA DO695-2839 27/06/1995

    1 28 29469 VOINEA TIBERIU CLAUDIU DO695-2844 27/06/1995

    1 28 29470 CHETRARUC CORNELIA DO695-3078 24/07/1995

    1 28 29471 STOIA DANIELA DO695-3250 18/08/1995

    1 28 29472 KOVACS ZOLTAN DO695-3342 31/08/1995

    1 28 29473 CSEKE ZOLTAN DO695-3688 02/10/1995

    1 28 29474 ILIOPOL CONSTANTIN DO695-3745 09/10/1995

    1 28 29475 MORARU ANDREI DO695-3914 31/10/1995

    1 28 29476 POP VASILE DO695-4007 10/11/1995

    1 28 29477 HITT HORTENSIA DO695-4061 16/11/1995

    1 28 29478 CHEIE ROMULUS DO695-4113 23/11/1995

    1 28 29479 DUMITRU DANIEL AUREL DO695-4144 29/11/1995

    1 28 29480 HORGA PETRU DO695-4161 29/11/1995

    1 28 29481 BRASOVEANU ALINA GABRIELA DO695-4164 29/11/1995

    1 28 29482 UNGUREANU CRISTIAN DO695-4223 05/12/1995

    1 28 29483 BOT DORIN DO695-4336 12/12/1995

    1 28 29484 TRIFAN ILDIKO DO695-4349 12/12/1995

    1 28 29485 POGAN REMUS DANIEL DO695-4389 15/12/1995

    3 26 29486 CRETU ROMEO DO696-67 12/01/1996

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    3 26 29487 BUCA ILIE DO696-108 16/01/1996

    3 26 29488 POPA IOAN DO696-2436 14/02/1996

    3 26 29489 KISS CAROL DO696-706 11/03/1996

    3 26 29490 RUSU MIHAI DO696-838 26/03/1996

    3 26 29491 BALAU CRISTINA DO696-973 12/04/1996

    3 26 29492 MANTALE MARIANA DO696-1211 21/05/1996

    3 26 29493 MURESAN ALEXANDRU DO696-1751 18/07/1996

    3 26 29494 HUTAN GHEORGHE DO696-2006 25/09/1996

    3 26 29495 BACOCI MOLDOVAMIHAI DO696-2060 01/10/1996

    3 26 29496 JICHIM ADRIAN DO696-2463 11/11/1996

    3 26 29497 TEPES MIHAI DO696-2526 20/11/1996

    3 26 29498 RADU TRAIAN DO696-2576 25/11/1996

    3 26 29499 NAGY ZOLTAN DO696-2598 26/11/1996

    3 26 29500 BABICI MIODRAG DO696-354 02/12/1996

    3 26 29501 JITIAN CONSTANTIN DO696-2714 05/12/1996

    3 26 29502 KELEMEN TIBERIU DO696-2791 12/12/1996

    5 24 29503 POPIITA DAN DO697-29 14/01/1997

    5 24 29504 CALIN GHEORGHE DO797-232 22/01/1997

    5 24 29505 MINCIUNA MONA DO697-389 20/02/1997

    5 24 29506 SUBOTA DANIEL DO697-462 26/02/1997

    5 24 29507 BLAGA AURELIAN DO697-579 10/03/1997

    5 24 29508 PLUGARU EVA DO697-616 13/03/1997

    5 24 29509 CADARU COSMIN DO697-680 18/03/1997

    5 24 29510 VLADIA GHEORGHE DO697-532 03/04/1997

    5 24 29511 CUZA FLORIN CORNELIU DO697-1256 26/05/1997

    5 24 29512 POP DEAC VASILE DO697-1771 22/09/1997

    5 24 29513 UZONI ELENA DO697-1887 08/10/1997

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    7 22 29514 STAN IOAN SORIN DO698-9982 28/05/1998

    7 22 29515 TANASA GABRIEL DO698-1091 22/09/1998

    7 22 29516 FANCSALI BOLDIZINTE DO698-1475 24/11/1998

    7 22 29517 ENACHE ZIRCA DO698-1492 26/11/1998

    9 20 29518 GASPAR ANDREI ALEXANDRU DO699-42 14/01/1999

    9 20 29519 LEHACI NICOLAE MARCEL DO699-50 14/01/1999

    9 20 29520 TAFTA NICOLAE DO699-98 22/01/1999

    9 20 29521 PETROVICI MARIUS DO699-235 23/02/1999

    9 20 29522 BARNA CALIN PETRU DO699-578 05/04/1999

    9 20 29523 CHIRILA IOAN MIHAI DO699-2375 08/04/1999

    9 20 29524 NICORICI PETRE DO699-479 04/08/1999

    9 20 29525 STETCO ILIE DO699-2667 14/10/1999

    9 20 29526 MARTINCONI IOAN ALEXANDRU DO699-17 01/12/1999

    11 18 29527 FRIG IOSIF CAROL DO6X-746 26/01/2000

    11 18 29528 POP VIOREL MIHAI DO6X-3735 19/04/2000

    11 18 29529 MICULA SILVIU DO6X-4813 21/08/2000

    11 18 29530 PAL ION ALIN PA8X-4455 15/12/2000

    13 16 29531 DONEA ALINA DO6X1-3629 27/06/2001

    13 16 29532 BERINDE GHEORGHE DO6X1-6708 22/11/2001

    0 28 28533 ROXIN FLORIN DO695-3449 13/09/1995

    2 26 28534 ILIUC ALEXANDRU DAN DO696-21 09/01/1996

    2 26 28535 ANDRICI LOREDANA DO696-129 18/01/1996

    2 26 28536 SPIRIDONESCU LEONTIN DO696-359 12/02/1996

    2 26 28537 BORCEAN ADRIAN DO696-422 16/02/1996

    2 26 28538 COMLOSAN SIMONA DO696-432 19/02/1996

    2 26 28539 CIURDAR TATIANA DO696-443 20/02/1996

    2 26 28540 BIG AURICA DO696-501 22/02/1996

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 26 28541 HANCIG MIRCEA DO696-593 28/02/1996

    2 26 28542 DAMIAN GABRIELA DO696-767 19/03/1996

    2 26 28543 PRUNIS RUDOLF DO696-774 19/03/1996

    2 26 28544 OPRESCU OVIDIU DO696-795 21/03/1996

    2 26 28545 BATEA FLORIN ILIE DO696-837 26/03/1996

    2 26 28546 STAN CIPRIAN DAN DO696-851 27/03/1996

    2 26 28547 PANICI CLAUDIA CARMEN DO696-881 29/03/1996

    2 26 28548 SARPE FLORIN ADRIAN DO696-889 01/04/1996

    2 26 28549 DRAGAN DAN DO696-2607 12/04/1996

    2 26 28550 TOMOS VIOREL DO696-1018 22/04/1996

    2 26 28551 TRUTI IOAN DANIEL DO696-1041 24/04/1996

    2 26 28552 MARIN ALEXANDRU DO696-1128 08/05/1996

    2 26 28553 HUCIU ION DO696-2709 12/05/1996

    2 26 28554 GIURIAN CARMEN DO696-1424 04/06/1996

    2 26 28555 TRUSCA ROMICA DO696-1472 10/06/1996

    2 26 28556 BULZ IOSIF DO696-1489 12/06/1996

    2 26 28557 STANCIU CRISTIAN DO696-1493 13/06/1996

    2 26 28558 KEREKES ADRIANA DO696-1576 25/06/1996

    2 26 28559 TURLEA LILIANA DO696-1677 09/07/1996

    2 26 28560 CUCURA KOVACSMARIN DO696-1736 16/07/1996

    2 26 28561 RIPA GHEORGHEITA DO696-1783 23/07/1996

    2 26 28562 DUNCA VASILE DO696-1809 25/07/1996

    2 26 28563 MAJOR IMRE DO796-2092 12/08/1996

    2 26 28564 CODRIANU NICOLAE DO796-2275 22/08/1996

    2 26 28565 INISCONI CRISTIAN IONEL DO796-2295 23/08/1996

    2 26 28566 MARTIN ADRIAN PATRICIU DO796-2317 26/08/1996

    2 26 28567 JUMUGA NICOLAE DO796-2445 05/09/1996

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 26 28568 MEZA MIOARA DO796-2486 09/09/1996

    2 26 28569 GAVRILA BUJOR DO796-2542 12/09/1996

    2 26 28570 MORARIU MARCEL DO696-1973 19/09/1996

    2 26 28571 COMAN ION DO696-1982 23/09/1996

    2 26 28572 MITITI VASILE DO696-1993 24/09/1996

    2 26 28573 NICOLAE COSTEL NICU DO696-2027 27/09/1996

    2 26 28574 NEDA NICOLAE DO696-2077 03/10/1996

    2 26 28575 TRAPSA FLORIN MIHAI DO696-2101 07/10/1996

    2 26 28576 BUCIU ZOLTAN DO696-2147 09/10/1996

    2 26 28577 MOLIN MIHAELA ANDREEA DO696-2311 17/10/1996

    2 26 28578 BUZIC CONSTANTIN DO696-2428 05/11/1996

    2 26 28579 MARTUICA LIVIU DO696-2440 07/11/1996

    2 26 28580 DOBRE MARIAN DO696-2452 08/11/1996

    2 26 28581 BUGARIU TIBERIU DO696-2465 11/11/1996

    2 26 28582 REZMUVES EUGEN DO696-2495 14/11/1996

    2 26 28583 NOVACOVICI CODRUTA DO696-2540 20/11/1996

    2 26 28584 HALASZ PAVEL ANTON DO696-2737 09/12/1996

    2 26 28585 POPA FLORIN DO696-2744 10/12/1996

    2 26 28586 FLOAREA CRISTIAN DO696-2756 11/12/1996

    2 26 28587 MORARU MONICA DO696-2794 13/12/1996

    4 24 28588 POP CALIN DO697-408 21/02/1997

    4 24 28589 COJOCARIU VASILE DO697-521 04/03/1997

    4 24 28590 BOGDAN DORIN DO697-1166 13/05/1997

    4 24 28591 CORODEA LAURENTIU DO797-2757 23/07/1997

    4 24 28592 MATUSA CONSTANTIN DO797-3347 02/09/1997

    4 24 28593 SUT TOADER DO697-1817 29/09/1997

    4 24 28594 BRENDUSE REMUS DO697-2174 18/11/1997

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    6 22 28595 PETCHESCU NICOLAE DO698-22 13/01/1998

    6 22 28596 CORBAN MARICEL DO698-117 28/01/1998

    6 22 28597 BABA SVETOZAR DO698-365 06/03/1998

    6 22 28598 FEDOREAC VASILE ADRIAN DO698-417 12/03/1998

    6 22 28599 MINCU LUCIAN ANDREI DO698-425 12/03/1998

    6 22 28600 STOICA LEONTIN DO698-607 13/04/1998

    6 22 28601 TUCA IONEL DO698-999 01/07/1998

    6 22 28602 MOISA VASILE DO698-1120 25/09/1998

    6 22 28603 BOZSODI GYULA DO698-1132 29/09/1998

    6 22 28604 BLEDEA MARIUS FLORIAN DO698-1172 05/10/1998

    6 22 28605 NICULAE MARIA DO698-1195 07/10/1998

    6 22 28606 DEMIAN ALEXANDRU DO698-1303 26/10/1998

    6 22 28607 VINTILESCU ADRIAN DO698-1337 02/11/1998

    6 22 28608 CRISMAR MIRCEA DO698-1527 03/12/1998

    8 20 28609 AFRA CLAUDIU DO699-35 13/01/1999

    8 20 28610 BRADACI SILVESTRU BENTEL DO699-126 28/01/1999

    8 20 28611 KRATOCHWILL ROBERT GHEORGHE DO699-408 25/03/1999

    8 20 28612 ASOFIE SORIN VASILE DO799-3729 10/04/1999

    8 20 28613 POSTEA ILIE DO699-159 14/04/1999

    8 20 28614 MITRUT CONSTANTIN GHEORG DO699-454 13/05/1999

    8 20 28615 CORMI CALIN DO699-824 25/05/1999

    8 20 28616 VASTAG GHEORGHE DO699-979 28/05/1999

    8 20 28617 FERUT IONEL DO699-1590 28/06/1999

    8 20 28618 RACOVITAN FLORENTIN DO699-1674 30/06/1999

    8 20 28619 CIOCARLAN VASILE DO699-1968 14/07/1999

    8 20 28620 CRETU FLORIN DO699-2022 16/07/1999

    8 20 28621 FERENCZ ANTON DO699-2222 28/07/1999

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    8 20 28622 LACATUS ION DO699-2304 19/08/1999

    8 20 28623 BARABOI CLAUDIU DO699-2562 27/08/1999

    8 20 28624 GLICU IOAN MIHAI DO699-2630 13/10/1999

    8 20 28625 FAUR CALIN IULIU DO699-2992 26/10/1999

    8 20 28626 NAHERNEAC ROMICA DO699-3765 16/11/1999

    10 18 28627 BOTEZATU VALERIU DO6X-740 25/01/2000

    10 18 28628 GABOR LAJOS DO6X-2781 21/03/2000

    10 18 28629 DIRTU SORIN PA8X-505 26/04/2000

    10 18 28630 VOINEA NICOLAE PA8X-2806 14/09/2000

    10 18 28631 BUNDUC VASILE DO6X-5529 11/10/2000

    12 16 28632 GALAN FLORIN DO6X1-1729 27/02/2001

    12 16 28633 PADURARU FLORIN DO6X1-2241 05/04/2001

    12 16 28634 JEREMIC VALENTINA DO6X1-6811 28/11/2001

    1 26 27635 POPP VIOREL DO696-11 08/01/1996

    1 26 27636 KABUREK ROLAND DO696-173 23/01/1996

    1 26 27637 NEDELCU ROBERT DO696-550 23/02/1996

    1 26 27638 SIRB IOAN MARIUS DO696-574 27/02/1996

    1 26 27639 DUMITRASCIUC GABRIEL DO696-598 29/02/1996

    1 26 27640 ILIA CLAUDIA DO696-612 29/02/1996

    1 26 27641 MIHAI MARIUS CRISTIAN DO696-694 11/03/1996

    1 26 27642 ANDRUSEAC LAURA DO696-792 21/03/1996

    1 26 27643 ROHRER ADRIAN DO696-844 27/03/1996

    1 26 27644 DAICI LOREDANA DO696-854 27/03/1996

    1 26 27645 STOIAN ION DO696-954 10/04/1996

    1 26 27646 TERMURE IOAN DO696-955 10/04/1996

    1 26 27647 INDREI LILIANA DO696-963 11/04/1996

    1 26 27648 MECIA REMUS DO696-976 12/04/1996

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    1 26 27649 DUMITRESCU ILEANA MIRELA DO696-1088 02/05/1996

    1 26 27650 IOFTOR MARCEL DO696-1103 06/05/1996

    1 26 27651 BALOGH KAIUS DO696-1119 07/05/1996

    1 26 27652 HERTE DAN DO696-1192 16/05/1996

    1 26 27653 DUCU DIANA DO696-1225 22/05/1996

    1 26 27654 ROSU AUREL DO696-1245 23/05/1996

    1 26 27655 GHITA FLORINEL DO696-2300 23/08/1996

    1 26 27656 VAJAICA ADRIAN DO796-2338 27/08/1996

    1 26 27657 LUCA CLARA LAURA DO796-2351 29/08/1996

    1 26 27658 CAULEA CRISTIAN DO696-2192 11/10/1996

    1 26 27659 ONACA DANIEL DO696-2324 18/10/1996

    1 26 27660 OLASZ FRANCISC DO696-2375 28/10/1996

    1 26 27661 BLANARIU CONSTANTIN DO696-2568 25/11/1996

    1 26 27662 MUNTEANU ALIN DO696-2782 12/12/1996

    3 24 27663 BELDEA MARIN DO697-82 17/01/1997

    3 24 27664 COCIUBA DANIEL DO797-236 22/01/1997

    3 24 27665 STOIAN IONELA COSMINA DO797-240 23/01/1997

    3 24 27666 GAVRILA DANIELA DO697-119 29/01/1997

    3 24 27667 GAVRILA ION DO697-122 30/01/1997

    3 24 27668 SZEKELY LADISLAU DO697-345 14/02/1997

    3 24 27669 CORNEANU VASILICA DO697-365 18/02/1997

    3 24 27670 NEMTEANU DANELUS DO697-420 24/02/1997

    3 24 27671 BISTRIAN DANIELA DO697-459 26/02/1997

    3 24 27672 IGNAT POMPILIU DO697-494 27/02/1997

    3 24 27673 MIHAI CALIN DO697-503 28/02/1997

    3 24 27674 FARA LUCIAN DO697-537 04/03/1997

    3 24 27675 TURCAS VASILE DO697-545 05/03/1997

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    3 24 27676 DUMA DANIEL DO697-631 13/03/1997

    3 24 27677 NECHILCIUC GHEORGHE DO697-649 17/03/1997

    3 24 27678 TODIRESEI IOAN DO697-855 03/04/1997

    3 24 27679 RAICU ADRIAN DO697-915 10/04/1997

    3 24 27680 TATARU VALENTIN DO697-956 16/04/1997

    3 24 27681 ISFANESCU NELU DORINEL DO697-982 18/04/1997

    3 24 27682 PESCARU VIRGIL DO697-1080 30/04/1997

    3 24 27683 FLORESCU TIBERIU DO697-1195 15/05/1997

    3 24 27684 IGNAT EMIL DO697-1273 27/05/1997

    3 24 27685 PREDUNA ANTON DO797-2761 23/07/1997

    3 24 27686 ROTARIU IRINA DO797-2820 28/07/1997

    3 24 27687 TATUCU VASILE DO797-2908 06/08/1997

    3 24 27688 GALICI ANCA PETRONELA D797-2925 07/08/1997

    3 24 27689 PINTEA CRISTIAN DO697-1708 11/09/1997

    3 24 27690 STANCULESCU LEONICA DO697-1736 16/09/1997

    3 24 27691 ARTENIE DANIEL DO697-1860 03/10/1997

    3 24 27692 VESELINOV IOAN DO697-1871 07/10/1997

    3 24 27693 GIREADA GHEORGHITA DO697-1922 13/10/1997

    3 24 27694 ANDRONIC NICOLETA DO697-2025 24/10/1997

    3 24 27695 SIDEA MARIAN DO697-2042 29/10/1997

    3 24 27696 FARCAS ANTON DO697-2093 05/11/1997

    3 24 27697 STUPARU PAUL SC097-13821 08/12/1997

    3 24 27698 MAGHIAR ANUTA DO697-2435 12/12/1997

    3 24 27699 SANDU COSTEL DO697-2512 18/12/1997

    3 24 27700 BUTAN IULIAN DO697-2520 19/12/1997

    3 24 27701 FARAON IONEL DO697-2523 19/12/1997

    5 22 27702 SOARE AURELIA STEFANIA SC098-878 28/01/1998

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    5 22 27703 COTRAU FLORIN DO698-9994 09/02/1998

    5 22 27704 TUDOR FLORIAN DO698-198 10/02/1998

    5 22 27705 SEICHE STANCIUCAMELIA MIHAELA DO698-406 11/03/1998

    5 22 27706 BALEANU MIHAELA DO698-544 31/03/1998

    5 22 27707 HANDARIC LIVIU DO698-553 02/04/1998

    5 22 27708 COJOCARU HAJDADUMITRU DO698-566 03/04/1998

    5 22 27709 BEZEDE MARIAN DO698-863 02/06/1998

    5 22 27710 TRISCAU IULIAN DO698-873 03/06/1998

    5 22 27711 SERBAN ELENA DO698-802 09/06/1998

    5 22 27712 LEITHEIM STEFAN MARIUS DO798-2314 10/07/1998

    5 22 27713 LUCA DANIEL DO798-2454 21/07/1998

    5 22 27714 ILIE FLORIN DO798-2459 21/07/1998

    5 22 27715 MAFTEI MIHAELA DO798-3098 04/09/1998

    5 22 27716 SERENGAU MARIA DO698-1057 17/09/1998

    5 22 27717 DOBRA MIRELA DO698-1180 06/10/1998

    5 22 27718 FAUR NICOLAE DO698-1313 27/10/1998

    5 22 27719 BADITA DANUT DO698-1347 05/11/1998

    5 22 27720 GRUIA CRISTINA DO698-1379 06/11/1998

    5 22 27721 DAICU CSEH PETRICA DO698-1389 10/11/1998

    5 22 27722 VUIA CLAUDIU DO698-1420 13/11/1998

    5 22 27723 MURARETU SORIN DO698-1444 18/11/1998

    5 22 27724 CHITU IANORICA DO698-1550 04/12/1998

    5 22 27725 CRISTETI EMILIAN DO698-1558 08/12/1998

    7 20 27726 CRISTEA GABRIEL EUGEN DO699-873 06/01/1999

    7 20 27727 CRETA PETRE DO699-28 13/01/1999

    7 20 27728 STAN DORIN DO699-460 04/02/1999

    7 20 27729 SZUCS MARIUS DO799-2743 09/02/1999

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    7 20 27730 BERCHI ROMEO DO699-273 25/02/1999

    7 20 27731 NICOLESCU AUREL DO699-303 03/03/1999

    7 20 27732 DEMENESCU GIANI DO699-366 16/03/1999

    7 20 27733 DASCALIUC DUMITRU DO699-438 31/03/1999

    7 20 27734 FERARIU CRISTIAN OVIDIU DO699-1020 06/04/1999

    7 20 27735 RADU GABRIEL DO699-3242 11/04/1999

    7 20 27736 HANU CATALIN DO699-618 13/05/1999

    7 20 27737 TODORUT GHEORGHE DO699-764 18/05/1999

    7 20 27738 CSISMAR MARTA DO699-795 19/05/1999

    7 20 27739 ANITEI RELU GABRIEL DO699-468 04/06/1999

    7 20 27740 GAUDI MIHAI DO699-276 03/09/1999

    7 20 27741 CHIRA DANIEL SORIN DO799-3309 21/09/1999

    7 20 27742 BUSU VASILE NICOLAE DO699-2888 21/10/1999

    9 18 27743 ALMAJAN FLORIN DO6X-2217 03/02/2000

    9 18 27744 BEJENARIU FLORIN DO6X-1945 24/02/2000

    9 18 27745 CRISAN ALIN PA8X-3338 10/03/2000

    9 18 27746 BUCHE IULIAN DO6X-2801 21/03/2000

    9 18 27747 BEJINARIU STEFAN DO6X-6022 12/07/2000

    9 18 27748 HUMA GHEORGHE DO6X-5140 17/10/2000

    9 18 27749 PALIS RAMONA DO6X-5624 15/11/2000

    9 18 27750 SZABO ZOLTAN DO6X-4707 06/12/2000

    9 18 27751 SUVETI PETRU PA8X-4268 12/12/2000

    11 16 27752 BOT VERONICA DO6X1-1359 13/02/2001

    13 14 27753 BARBU GABRIEL D72002-5004 06/06/2002

    0 26 26754 ABRUDAN ADRIAN DO696-334 08/02/1996

    0 26 26755 MOLDOVAN CLAUDIA DO696-1369 30/07/1996

    2 24 26756 STICLEA FLORIN DO697-64 16/01/1997

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 24 26757 BAJUSZ ANDREI DO697-87 20/01/1997

    2 24 26758 EBERLING NICOLAE DO697-89 20/01/1997

    2 24 26759 POPA MILIANA DO797-209 21/01/1997

    2 24 26760 LINTA MIRCEA EUGEN DO797-226 22/01/1997

    2 24 26761 GHEORGHE ION DO697-114 29/01/1997

    2 24 26762 STANCU ANDREI DO697-200 05/02/1997

    2 24 26763 BABEANU SEBASTIAN DO697-339 14/02/1997

    2 24 26764 PAVLOV PERITA DO697-380 19/02/1997

    2 24 26765 MOISA GEORGEL DO697-502 28/02/1997

    2 24 26766 LAZAR AURICA DO697-520 04/03/1997

    2 24 26767 COSERGAR PULTIOAN DO697-530 04/03/1997

    2 24 26768 BAN OVIDIU DO697-540 05/03/1997

    2 24 26769 MILITARU DORINEL DO697-570 06/03/1997

    2 24 26770 STOIA DORU DO697-746 20/03/1997

    2 24 26771 TUFIS FLORIN DO697-775 25/03/1997

    2 24 26772 PUHA MARIN DO697-810 28/03/1997

    2 24 26773 JIGOVAN ADRIAN DO697-820 31/03/1997

    2 24 26774 COMAN CORNELIU DO697-866 07/04/1997

    2 24 26775 STOICA CONSTANTIN DO697-924 10/04/1997

    2 24 26776 BAICON COSTEL DO697-959 16/04/1997

    2 24 26777 SACALUS VASILE DO697-984 21/04/1997

    2 24 26778 BALTEAN AIDA DO697-1025 23/04/1997

    2 24 26779 IGNEA MARIUS DO697-1053 24/04/1997

    2 24 26780 BOTOS NICOLAE DO697-1072 30/04/1997

    2 24 26781 DINU PINTEA FLORIN DO697-1118 07/05/1997

    2 24 26782 VIDONI MARIUS DO697-1136 08/05/1997

    2 24 26783 BOGDAN IONEL DO697-1183 15/05/1997

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 24 26784 SMIRI CSABA DO697-1438 12/06/1997

    2 24 26785 URICAN LILIANA DO697-1574 23/06/1997

    2 24 26786 BIRO RENATTE DO697-1576 23/06/1997

    2 24 26787 GEANTA NICOLETA DO697-1593 24/06/1997

    2 24 26788 TUDOR ADRIAN DO797-2509 10/07/1997

    2 24 26789 MILITARU DORU DO797-2518 10/07/1997

    2 24 26790 SEMENIUC MARIA DO797-2537 10/07/1997

    2 24 26791 IONESI AURELIA DO797-2649 17/07/1997

    2 24 26792 IACOB CIPRIAN DO797-2813 25/07/1997

    2 24 26793 GROZONI RADU DO697-1634 29/07/1997

    2 24 26794 DINU GABRIEL DO797-2971 08/08/1997

    2 24 26795 URSU JIGALOV RADU DO797-3341 01/09/1997

    2 24 26796 DRAGAN MIRELA DO697-1746 17/09/1997

    2 24 26797 SUCIU NICOLAE DO697-1759 18/09/1997

    2 24 26798 GAVRIS ADRIAN DO697-1775 22/09/1997

    2 24 26799 BRONZ EMIL DO697-1811 26/09/1997

    2 24 26800 BODMAR ERICA DO697-1822 29/09/1997

    2 24 26801 LOZICI ALINA DO697-1852 02/10/1997

    2 24 26802 BULZAN CRISTINEL STEVITA DO697-1853 03/10/1997

    2 24 26803 SEITAN GABI DO697-1903 09/10/1997

    2 24 26804 IONASCU REMUS DO697-1907 10/10/1997

    2 24 26805 ROSAN MALEK DORU DO697-1976 17/10/1997

    2 24 26806 SOFIAN MARIOARA DO697-2033 28/10/1997

    2 24 26807 SALONTAI SEBASTIAN DO697-2068 31/10/1997

    2 24 26808 TRAUM ANDREI DO697-2110 07/11/1997

    2 24 26809 KRAICZAR TIHOMIR DO697-2126 11/11/1997

    2 24 26810 PATRASESCU AURELIAN DO697-2477 15/12/1997

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 24 26811 ACHIM SIMONA DO697-2513 18/12/1997

    4 22 26812 ARDELEAN ADRIAN DO698-120 29/01/1998

    4 22 26813 COCONET OVIDIU DO698-158 04/02/1998

    4 22 26814 RUJESCU SORINEL DO698-9183 22/02/1998

    4 22 26815 BOT ION DO698-216 12/03/1998

    4 22 26816 VOLINTIRU ION DO698-457 18/03/1998

    4 22 26817 BACHIM VELEMIR DO698-510 24/03/1998

    4 22 26818 NAGY SZILARD LEVENTE DO698-674 16/04/1998

    4 22 26819 MANEA ION DO698-751 14/05/1998

    4 22 26820 DOBRE DANIELA DO698-789 21/05/1998

    4 22 26821 PALAGHIUC NICOLAE DO698-968 25/06/1998

    4 22 26822 NEMET ADRIAN DO698-812 30/06/1998

    4 22 26823 MEZEI OVIDIU DO698-994 01/07/1998

    4 22 26824 LUPU IONEL DANIEL DO798-2925 24/08/1998

    4 22 26825 MARA ILIE DO798-3133 08/09/1998

    4 22 26826 BIRSANU VIORICA CARMEN DO798-3159 09/09/1998

    4 22 26827 VONTEAN ADAM DO698-1137 29/09/1998

    4 22 26828 LAUTARU ION DO698-1253 15/10/1998

    4 22 26829 PUSOK CSABA DO698-1433 17/11/1998

    4 22 26830 BARABASI PETRU GHEORGHE DO698-1510 27/11/1998

    4 22 26831 HAISIUC CRISTIAN DO698-1599 11/12/1998

    6 20 26832 TICAN DORIN DO699-61 18/01/1999

    6 20 26833 PAU CATALIN DO699-117 27/01/1999

    6 20 26834 GOIANU MIHAI EUGEN DO699-124 28/01/1999

    6 20 26835 DRULA IOAN BENONE DO699-269 24/02/1999

    6 20 26836 BERLOVAN CLAUDIU ALIN DO699-355 15/03/1999

    6 20 26837 DAN GABRIEL RONEL DO699-436 04/05/1999

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    6 20 26838 GRAMADA DORIN DO699-439 14/05/1999

    6 20 26839 STANCIU NICOLAE DO699-1816 07/06/1999

    6 20 26840 GLUJDEA NELU DO699-557 15/06/1999

    6 20 26841 MARTINESCU GHEORGHE ADRIAN DO699-685 17/06/1999

    6 20 26842 MATEI ILEANA DO699-3331 11/09/1999

    6 20 26843 IEDU IOAN DO699-4196 12/10/1999

    6 20 26844 VOAIDOS DANIEL DO699-3592 18/11/1999

    8 18 26845 WUCHINGER VILIAM DO6X-286 13/01/2000

    8 18 26846 IUON VELIBOR DO6X-2234 03/02/2000

    8 18 26847 PUIU IULIAN DO6X-2012 24/02/2000

    8 18 26848 KONCSAG MIRCEA DO6X-5440 11/04/2000

    8 18 26849 SANDU PETRU CRISTIAN PA8X-2459 17/08/2000

    8 18 26850 IONESCU VALENTIN DO6X-4989 31/08/2000

    8 18 26851 GUDIU CRISTINA DO6X-5139 17/10/2000

    8 18 26852 ZUGUN ADRIAN DO6X-5178 18/10/2000

    8 18 26853 CAPAT FLORIN DO6X-5271 24/10/2000

    8 18 26854 BENGA ONITEL DO6X-3420 04/11/2000

    10 16 26855 LUDWIG CARMEN DO6X1-1273 09/02/2001

    10 16 26856 BALAS ALINA PA8X1-221 28/02/2001

    10 16 26857 RIGO CLAUDIU PA8X1-434 16/03/2001

    10 16 26858 MANDERSCHEID TIBERIU PA8X1-883 02/05/2001

    10 16 26859 TIMIS ALEXANDRA DO6X1-2991 22/05/2001

    10 16 26860 SINESCU IOAN DO6X1-5482 12/09/2001

    12 14 26861 PELE NARCISA D82002-1579 09/12/2002

    1 24 25862 VADUVA VIOLETA DO697-55 15/01/1997

    1 24 25863 PAPURICA MARIUS DO697-50 15/01/1997

    1 24 25864 OLARU IOAN DO697-91 20/01/1997

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    1 24 25865 BALINT VALENTIN IOSIF DO697-190 21/01/1997

    1 24 25866 MARK RADU VIRGIL DO797-324 27/01/1997

    1 24 25867 TERLAI ILIE DO697-115 29/01/1997

    1 24 25868 CENUSE CONSTANTIN DO697-223 06/02/1997

    1 24 25869 DRINCEANU DAN DO697-332 13/02/1997

    1 24 25870 GORDAN CRISTINA D797-381 19/02/1997

    1 24 25871 URSU JEANNINA DO697-498 28/02/1997

    1 24 25872 BORDEANU MARIUS DO697-590 11/03/1997

    1 24 25873 BOBOICIOV SIMONA DO697-627 13/03/1997

    1 24 25874 STERPU DANIEL DO697-903 08/04/1997

    1 24 25875 VETAN DANUT DO697-909 09/04/1997

    1 24 25876 GALONICI DAN ADRIAN D797-913 10/04/1997

    1 24 25877 FARCAL RADU DO697-985 21/04/1997

    1 24 25878 FARKAS GHEORGHE DO697-1356 06/05/1997

    1 24 25879 NOVAC DANIEL DOREL DO697-1223 20/05/1997

    1 24 25880 SEBIN NICOLAE DO697-1397 10/06/1997

    1 24 25881 STRIMBEANU NELUTU DO697-1481 17/06/1997

    1 24 25882 POPA IONELA DO697-1513 18/06/1997

    1 24 25883 BOBOC MARIAN DO697-1535 19/06/1997

    1 24 25884 MITA NICOLETA DO697-1616 27/06/1997

    1 24 25885 HARCHI IOAN DO797-2774 23/07/1997

    1 24 25886 DADALAU ADRIAN DO697-1633 29/07/1997

    1 24 25887 KELEMEN MARTON DO797-3032 13/08/1997

    1 24 25888 COROAMA ELENA MIHAELA D797-3376 03/09/1997

    1 24 25889 GHERMAN CRISTIAN DO797-3411 04/09/1997

    1 24 25890 IUSTIN ANDREI DO697-1707 11/09/1997

    1 24 25891 WRBITSKY KOLOZGABRIEL DO697-1750 18/09/1997

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORTI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    1 24 25892 MICU ZSOLT DO697-1849 02/10/1997

    1 24 25893 CERTUS ION DO697-1968 16/10/1997

    1 24 25894 POP IONEL DO697-1971 17/10/1997

    1 24 25895 NICHITEANU ROMICA DO697-2016 23/10/1997

    1 24 25896 CAPRARIU MARIUS DO697-2104 06/11/1997

    1 24 25897 BELEA FLORIAN DO697-2147 13/11/1997

    1 24 25898 BOGATAN CODRIN DO697-2186 19/11/1997

    1 24 25899 MAROSAN NICOLAE DO697-2198 20/11/1997

    1 24 25900 BERINDEA IOAN PETRU DO697-2200 20/11/1997

    1 24 25901 CRASOVAN VALENTIN DO697-2209 21/11/1997

    1 24 25902 ANTAL MUSTETI DANIELA DO697-2217 24/11/1997

    1 24 25903 GHINDAS IONEL DO697-2321 05/12/1997

    1 24 25904 BABAT LILIANA DO697-2459 12/12/1997

    1 24 25905 JANOS LEVENTE DO697-2496 17/12/1997

    1 24 25906 INDRU MUGUREL DO697-2507 18/12/1997

    1 24 25907 BOCA ALINA DO697-2511 18/12/1997

    3 22 25908 DINU PETRE DO698-211 12/02/1998

    3 22 25909 OMUSORU CORNELIU DO698-496 23/03/1998

    3 22 25910 KOVACS RUDOLF DO698-431 21/04/1998

    3 22 25911 FILIPAS MIODRAG DO698-664 28/04/1998

    3 22 25912 TIMOFTE PETRONELA DO698-784 20/05/1998

    3 22 25913 SAVA NICOLETA DO698-972 25/06/1998

    3 22 25914 SERBANICA ROMEO DO698-1019 10/08/1998

    3 22 25915 SLATARU GHEORGHE DO698-1268 19/10/1998

    3 22 25916 BANILEAN GHEORGHE DO698-1361 04/11/1998

    3 22 25917 ASAFTEI VICTOR DO698-1314 16/11/1998

    3 22 25918 OLTEAN DORINEL DO698-1480 24/11/1998

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    3 22 25919 MARKOCSAN NICOLAE DO698-1582 10/12/1998

    5 20 25920 MAN MIRCEA DO699-637 06/01/1999

    5 20 25921 HUTULEAC SORIN DO699-709 06/01/1999

    5 20 25922 DUMITRESCU PETRONELA DO699-68 19/01/1999

    5 20 25923 NOVAC VIOREL DO699-80 25/01/1999

    5 20 25924 BOLOCAN CONSTANTIN DO699-110 25/01/1999

    5 20 25925 MILOS CORNEL ALIN DO699-572 05/03/1999

    5 20 25926 VELCIOV MIRELA DO699-1088 06/03/1999

    5 20 25927 BOLOGAN MARIUS DO699-394 23/03/1999

    5 20 25928 SZOLOSI GHEORGHE DO699-530 13/05/1999

    5 20 25929 PIRVULESCU CRISTOFOR ALEXAND DO699-213 14/05/1999

    5 20 25930 BALOSU IONEL DO699-1493 22/06/1999

    5 20 25931 NECHITA AUGUSTIN DO699-246 04/07/1999

    5 20 25932 MAMUT PETRISOR DO699-2335 20/08/1999

    5 20 25933 CONACHI MARIUS DO699-4147 12/09/1999

    5 20 25934 VASU DUMITRU DO699-338 03/10/1999

    5 20 25935 MODA ADRIAN DO699-4240 12/10/1999

    5 20 25936 DELICOSTEA VASILE MIHAI DO699-4275 12/10/1999

    5 20 25937 HARITON CRISTIAN EDUARD DO699-2664 13/10/1999

    5 20 25938 VOICULESCU PETRE DO699-2991 26/10/1999

    5 20 25939 NEAMT DUMITRU DO699-1718 10/11/1999

    5 20 25940 ZATIC SORIN DO699-3611 18/11/1999

    5 20 25941 UNGUREANU ILIE DO699-3816 25/11/1999

    5 20 25942 CRISAN DORIN LUCIAN DO699-4286 30/12/1999

    7 18 25943 MIHA ION DANIEL DO6X-504 19/01/2000

    7 18 25944 NICOLAESCU MIHAI DO6X-668 24/01/2000

    7 18 25945 CARMOCANU SORIN CRISTIAN DO6X-1847 22/02/2000

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    7 18 25946 NEMES IOAN DO699-179 23/02/2000

    7 18 25947 LAZAR GEORGIAN DO6X-2594 14/03/2000

    7 18 25948 BURTICICA FLORENTINA DO6X-3044 28/03/2000

    7 18 25949 ROBEANU CRISTIAN DAN DO6X-3726 19/04/2000

    7 18 25950 OROS ALIN DO6X-4074 16/05/2000

    7 18 25951 MELCI ROMULUS DO6X-4132 18/05/2000

    7 18 25952 IGNAT OVIDIU DO6X-4160 18/05/2000

    7 18 25953 DOBREAN NICOLAE DO6X-4346 25/05/2000

    7 18 25954 MIOC DANIEL PA8X-1531 07/06/2000

    7 18 25955 ENE ADRIAN DORIN PA8X-1576 07/07/2000

    7 18 25956 HUTAN FLORENTIN DO6X-5501 11/09/2000

    7 18 25957 BABENSCHI MARIANA DO6X-1505 02/10/2000

    7 18 25958 PANESCU FLORIN DAN PA8X-3490 10/10/2000

    7 18 25959 VOICU DUNGAN LUCIAN PA8X-3522 10/10/2000

    7 18 25960 ALEXA MIHAI DO6X-3425 04/11/2000

    9 16 25961 BOTA CRISTIAN DO6X1-553 24/01/2001

    9 16 25962 COSTE CORNEL DO6X1-2006 14/03/2001

    9 16 25963 ILIESI BENIAMIN DO6X1-2419 06/04/2001

    9 16 25964 ASAFTEI ELENA DO6X1-3002 22/05/2001

    9 16 25965 PREALA MIHAI PA8X1-2266 19/09/2001

    9 16 25966 BORDIANU DUMITRU DO6X1-6781 27/11/2001

    11 14 25967 TANASA IONUT DO6X2-1794 12/03/2002

    11 14 25968 GIURA REMUS DO6X2-2637 05/04/2002

    11 14 25969 PATRU TEODOR D72002-3444 25/04/2002

    11 14 25970 MORARIU LAURENTIU D72002-8537 10/10/2002

    11 14 25971 NATEA LIVIU PETRU D82002-1630 12/12/2002

    0 24 24972 LAURENTIU GELU DO697-1044 24/04/1997

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 22 24973 COSMAN CRISTINA DO698-377 09/03/1998

    2 22 24974 CZINE IOSIF DO698-635 16/04/1998

    2 22 24975 VIRVAROI IOAN DO698-659 27/04/1998

    2 22 24976 AGAVRILOAE DANIEL RADU DO798-2545 27/07/1998

    2 22 24977 SILHAN CAMELIA DO698-1087 22/09/1998

    2 22 24978 GALIS SERGIU DO698-1349 03/11/1998

    2 22 24979 CATARGIU NICOLETA DO698-1394 11/11/1998

    4 20 24980 VASILE ALEXANDRU DO699-65 19/01/1999

    4 20 24981 KISS CLAUDIU DO699-136 02/02/1999

    4 20 24982 MAJOR ALEXANDRU DO699-253 22/02/1999

    4 20 24983 MUNTEANU CONSTANTIN DO699-380 18/03/1999

    4 20 24984 SIMION IOAN DO699-428 29/03/1999

    4 20 24985 SARAN VALENTIN DO699-517 14/05/1999

    4 20 24986 BOLDI ISTVAN DO699-1817 07/06/1999

    4 20 24987 GHILE LUCIAN AURELIAN DO699-1391 17/06/1999

    4 20 24988 OCHIANA FLORIN DO699-1616 29/06/1999

    4 20 24989 HOLTCHI ANTON PETRU DO699-2010 15/07/1999

    4 20 24990 LET LUIGI DO699-2288 30/07/1999

    4 20 24991 PETROV DRAGAN DO699-1192 06/09/1999

    4 20 24992 MISCOVICI LAURA DO799-3485 24/09/1999

    4 20 24993 PUSCAS DANIEL DO699-2745 15/10/1999

    4 20 24994 BUMB AVRAM DO699-3083 29/10/1999

    6 18 24995 ARDELEAN OVIDIU DO6X-496 19/01/2000

    6 18 24996 CATALINA MIHAELA DO6X-614 21/01/2000

    6 18 24997 MURESAN IONUT DO6X-666 24/01/2000

    6 18 24998 CRISTA PUIU DO6X-1275 02/03/2000

    6 18 24999 CONSTANDA DOREL DO6X-3783 05/03/2000

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    6 18 241000 LUTA ILIE DO6X-3051 29/03/2000

    6 18 241001 CRISTESCU VALERIA DOINA PA8X-387 21/04/2000

    6 18 241002 STAN DANUT DO6X-4156 18/05/2000

    6 18 241003 REMZING (FAUR) CLARA GABRIELA PA8X-3457 10/06/2000

    6 18 241004 KUSMODI IOSIF DO6X-5998 12/07/2000

    6 18 241005 INCEU ALIN LOREDAN DO6X-5497 11/08/2000

    6 18 241006 GOGOTA VICTOR DO6X-4969 30/08/2000

    6 18 241007 MARCU VALENTIN NICOLAE PA8X-3366 04/10/2000

    6 18 241008 SCHMUTZ CRISTIAN DO6X-5203 19/10/2000

    6 18 241009 OPREA ANTONIU DO6X-5709 21/11/2000

    8 16 241010 CHIRILA ALIN DO6X1-1114 06/02/2001

    8 16 241011 TOROK EUGEN DO6X1-1980 13/03/2001

    8 16 241012 CIRSTEA IONICA PA8X1-428 16/03/2001

    8 16 241013 CIOBAN IOAN MARIUS PA8X1-516 23/03/2001

    8 16 241014 SIRBU LUCIA DO6X1-2633 03/05/2001

    8 16 241015 FRANCULESCU PETRE DO6X1-3315 08/06/2001

    8 16 241016 BALINT TIBERIU CSABA DO6X1-3431 15/06/2001

    8 16 241017 PARASCAN ALIN ZAHARIA DO6X1-3540 22/06/2001

    8 16 241018 STURZINGER CAMELIA PA8X1-1864 13/07/2001

    8 16 241019 KOSLOVASCHI SIMONA PA8X1-1956 19/07/2001

    8 16 241020 GRANCEA ALINA DO6X1-5041 21/08/2001

    8 16 241021 MOCANU CRISTINA DO6X1-5042 21/08/2001

    8 16 241022 DEMCIUCEAN IURII PA8X1-2239 18/09/2001

    8 16 241023 CICLOVAN DANIEL COSTIN PA8X1-2452 25/09/2001

    8 16 241024 JOLDES SILVIU GABRIEL PA8X1-3238 01/10/2001

    8 16 241025 BATEA MIRELA DO6X1-5883 29/10/2001

    8 16 241026 HAULICA CIPRIAN IOAN PA8X1-3262 05/11/2001

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    10 14 241027 AXENTE DUMITRA DANIELA DO6X2-21 14/01/2002

    10 14 241028 SUICI MILORAD DO6X2-206 24/01/2002

    10 14 241029 OPRIAN RAZVAN DO6X2-278 28/01/2002

    10 14 241030 BOCA EMOKE DO6X2-1118 19/02/2002

    10 14 241031 GHEORGHE DAN D72002-7113 08/08/2002

    10 14 241032 BOGHIU PAUL D72002-8461 07/10/2002

    10 14 241033 PETROV BOBAN BATA D82002-1175 25/11/2002

    1 22 231034 COJOCARU GABRIEL DO698-253 17/02/1998

    1 22 231035 SCUTCA ION DO698-307 25/02/1998

    1 22 231036 COSARIU LUMINITA DO698-538 30/03/1998

    1 22 231037 TURUC COSTEL DO698-594 09/04/1998

    1 22 231038 PURICI LUCIAN DO698-1426 16/11/1998

    1 22 231039 TRINCA TIBERIU DO698-1557 14/12/1998

    3 20 231040 TUDOSIE GABRIEL DO699-101 25/01/1999

    3 20 231041 MAFTEI CONSTANTIN DO699-342 22/03/1999

    3 20 231042 GIUCHICI DANIEL DO699-440 28/06/1999

    3 20 231043 BUHAI URSU LEON DO699-1633 29/06/1999

    3 20 231044 POPESCU CONSTANTIN DO699-1167 06/08/1999

    3 20 231045 IERIMA VICTOR DO699-2418 24/08/1999

    5 18 231046 SIME LUCIAN DO6X-922 28/01/2000

    5 18 231047 LATCU FLORENTIN PETRU DO6X-1636 15/02/2000

    5 18 231048 GASPAR LAURA CLAUDIA DO6X-3066 29/03/2000

    5 18 231049 TATARU DORU DO47-3113 30/03/2000

    5 18 231050 PURCARU DUMITRU DO6X-3153 31/03/2000

    5 18 231051 MILIAN MIRCEA DO6X-4020 15/05/2000

    5 18 231052 HERTIU LIGIA DO6-3299 04/06/2000

    5 18 231053 SIRBU FLORIN GHEORGHE DO6X-4631 06/08/2000

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    5 18 231054 ANDREI ALIN DO6X-4899 25/08/2000

    5 18 231055 BODEA STEFAN DO6X-1465 02/09/2000

    5 18 231056 GROZA ION ADRIAN DO6X-3888 05/09/2000

    5 18 231057 BOGZA EMANUEL PA8X-2974 21/09/2000

    5 18 231058 TODEREAN COSMIN PA8X-3164 27/09/2000

    5 18 231059 TABIRTA ARTUR PA8X-3513 10/10/2000

    5 18 231060 GABOR DANUT DO6X-5260 24/10/2000

    5 18 231061 NOVAC LILIANA DO6X-5327 26/10/2000

    5 18 231062 MOREANU SILVIU PA8X-3790 31/10/2000

    5 18 231063 ANUTA BERNA DO6X-1538 02/11/2000

    5 18 231064 FOGARASSY ROBERT DO6X-5834/1 28/11/2000

    5 18 231065 ALBIS SORIN DO6X-5882 29/11/2000

    5 18 231066 CARAULEANU SEBASTIAN PA8X-4292 12/12/2000

    5 18 231067 PUSCAS DANIEL MARIAN PA8X-4426 15/12/2000

    7 16 231068 STEFURA MIHAELA DO6X1-1129 06/02/2001

    7 16 231069 CRAINIC DANIEL FLORIN PA8X1-94 16/02/2001

    7 16 231070 SEITAN MIHAELA DO6X1-1618 22/02/2001

    7 16 231071 CRISTEA EMANUELA DO6X1-2039 15/03/2001

    7 16 231072 RAIA MIMI MARIA DO6X1-2099 20/03/2001

    7 16 231073 SIMO LAURA NICOLETA DO6X1-3001 22/05/2001

    7 16 231074 RADOI ZENO DO6X1-3056 25/05/2001

    7 16 231075 PAUL MIHAELA DO6X1-3264 06/06/2001

    7 16 231076 ROBU VIOLETA MIRELA PA8X1-1776 10/07/2001

    7 16 231077 BOTA LOREDAN DO6X1-4303 07/08/2001

    7 16 231078 BADEA OVIDIU ALIN DO6X1-5703 17/10/2001

    7 16 231079 UNGUREANU MIHAELA DO6X1-6303 12/11/2001

    7 16 231080 BABETI CRISTIAN DO6X1-6934 06/12/2001

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    9 14 231081 DINCA ADRIAN DO6X2-1320 27/02/2002

    9 14 231082 LABA IOANA DO6X2-1362 28/02/2002

    9 14 231083 SANISLAI LIONEL DO6X2-2361 27/03/2002

    9 14 231084 CIOANCA RADU GABRIEL D72002-3667 30/04/2002

    9 14 231085 GUGOASA GARAIMALICE GABRIELA D72002-4749 31/05/2002

    9 14 231086 MIULESCU STEFAN D82002-4699 13/08/2002

    9 14 231087 COSTIC DUMITRU D72002-8412 24/09/2002

    9 14 231088 APETREI DANUT D72002-9498 14/11/2002

    9 14 231089 TALPAI IULIU D82002-1843 26/11/2002

    9 14 231090 GIURGIU BIJAN SABINA D72002-10083 29/11/2002

    9 14 231091 GOIEA LAURA CHRISTINE D82002-1633 12/12/2002

    9 14 231092 PORFIR DAN D82002-1733 19/12/2002

    9 14 231093 PANCIU CIPRIAN D82002-1763 20/12/2002

    11 12 231094 ROMAN MIHAI D82003-423 04/02/2003

    11 12 231095 ZDRAFU NELU D82003-3626 03/06/2003

    13 10 231096 BOCANCEA ELENA D82004-251 22/01/2004

    2 20 221097 SAVA BOGDAN CONSTANTIN DO699-52 14/01/1999

    2 20 221098 VELCOTA PAVEL DO699-886 25/05/1999

    2 20 221099 TRAISTARU GABRIEL DO699-2292 30/07/1999

    2 20 221100 POPOVICI ILEANA HAYNAL DO799-2734 02/09/1999

    2 20 221101 POPA MINDROANNELU DO699-326 03/09/1999

    2 20 221102 LASCUS ECATERINA MARIA DO699-4183 12/09/1999

    2 20 221103 MANOIU MIRCEA DO699-193 02/10/1999

    2 20 221104 BUHNA CIPRIAN DO699-2666 14/10/1999

    2 20 221105 STOICA TIBERIU DO699-2768 18/10/1999

    4 18 221106 CIOBANU MIHAELA DO6X-608 21/01/2000

    4 18 221107 CIURARIU FLORIN CONSTANTIN DO6X-852 27/01/2000

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    4 18 221108 KOSA ANDREI DO6X-1670 16/02/2000

    4 18 221109 VASILIU LAURENTIU DO6X-1292 02/03/2000

    4 18 221110 BORCILA CONSTANTIN CATALIN DO6X-3179 04/03/2000

    4 18 221111 MENTA IOAN DOREL DO6X-2578 14/03/2000

    4 18 221112 BUCIUTA STEFAN DO6X-3063 29/03/2000

    4 18 221113 PURCARU ANGELICA DO6X-3566 13/04/2000

    4 18 221114 ANDRONIC MIHAI DO6X-3679 18/04/2000

    4 18 221115 DOMINCIUC PETRE PA8X-494 26/04/2000

    4 18 221116 COZMA BALAN CONSTANTIN DO6X-4540 06/05/2000

    4 18 221117 LASLO STEFAN TIBERIU DO6X-4022 15/05/2000

    4 18 221118 DUMITRU FLORENTINA DO6X-6013 12/07/2000

    4 18 221119 BUDAI DANIEL DO6X-3907 05/10/2000

    4 18 221120 ARDELEAN SORIN LIVIU DO6X-5294 25/10/2000

    4 18 221121 COJOCARI ADRIAN DO699-13 01/12/2000

    4 18 221122 IOANOVICIU ELENA DO6X-3523 04/12/2000

    4 18 221123 POKKER CRISTIAN PAVEL PA8X-4288 12/12/2000

    4 18 221124 ILIUTA MARCEL PA8X-4332 14/12/2000

    4 18 221125 KALMAR IOSIF PA8X-4375 14/12/2000

    4 18 221126 KOSKA GEORGETA PA8X-4397 14/12/2000

    6 16 221127 PENCOV CRISTIAN DO6X1-182 16/01/2001

    6 16 221128 MADA CALIN GHEORGHE DO6X1-1587 22/02/2001

    6 16 221129 VITEAZ CORNEL OVIDIU DO6X1-1644 22/02/2001

    6 16 221130 FLORISTEAN IRINEL VLADIMIR DO6X1-1802 01/03/2001

    6 16 221131 GIRU ADRIAN DO6X1-1920 07/03/2001

    6 16 221132 POPOVICI DANIEL DO6X1-2575 19/03/2001

    6 16 221133 FAZEKAS CRISTIAN DO6X1-2235 27/03/2001

    6 16 221134 VASALAC ANGELICA DO6X1-904 10/04/2001

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    6 16 221135 BRAT ALEXANDRU DO6X1-2613 24/04/2001

    6 16 221136 BLOJU MARIUS STEFAN DO6X1-2671 26/04/2001

    6 16 221137 MATYAS ESZTERA DO6X1-2406 13/06/2001

    6 16 221138 RUS ROBERTA SANDRA PA8X1-1978 20/07/2001

    6 16 221139 MIXICI SIMONA DO6X1-4554 13/08/2001

    6 16 221140 STAN MONICA DO6X1-4729 14/08/2001

    6 16 221141 MIRT ADRIAN PA8X1-2229 19/08/2001

    6 16 221142 COZMIUC ADRIAN DO6X1-5416 27/09/2001

    6 16 221143 RADUCAN ADRIAN VASILE PA8X1-2573 28/09/2001

    6 16 221144 MURESAN ADRIANA PA8X1-2931 11/10/2001

    6 16 221145 DEHELEAN DENIS DO6X1-5723 18/10/2001

    6 16 221146 BATANIAT MADALINA ROXANA DO6X1-6060 02/11/2001

    6 16 221147 CRISAN ROZALIA CRINA PA8X1-3292 06/11/2001

    6 16 221148 ION LAURA DO6X1-6442 14/11/2001

    6 16 221149 STANIA STANEL DO6X1-6756 26/11/2001

    6 16 221150 VELICI VIOREL DO6X1-6923 06/12/2001

    6 16 221151 JURJE DEBORA DO6X1-6971 10/12/2001

    6 16 221152 GHERASIM ANGELA DO6X1-7051 13/12/2001

    8 14 221153 URSACHI CAMIAN PA8X2-830 14/02/2002

    8 14 221154 GOMBOS FLORIN DO6X2-1098 18/02/2002

    8 14 221155 POPOVICI ADRIANO DO6X2-1134 19/02/2002

    8 14 221156 COBLIS CONSTANTIN DO6X2-1591 05/03/2002

    8 14 221157 RADU VIOLETA DO6X2-1764 11/03/2002

    8 14 221158 ABAGIU RODICA D72002-3486 26/04/2002

    8 14 221159 POPA VIOLETA RAMONA D72002-4408 24/05/2002

    8 14 221160 NAN VIRGINIA D72002-4974 06/06/2002

    8 14 221161 MITU PETRICA D72002-6347 15/07/2002

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    8 14 221162 ROSU IOANA D72002-6880 31/07/2002

    8 14 221163 VALICEC IOAN D72002-7867 06/09/2002

    8 14 221164 MOLDOVAN RADU D72002-8084 13/09/2002

    8 14 221165 CIOACA DANUT D82002-783 12/11/2002

    8 14 221166 NEDELYOV IOSIF FRANCISC D72002-9615 18/11/2002

    8 14 221167 CONACHI VIOREL D82002-1038 19/11/2002

    8 14 221168 MOISE AUREL IOAN D72002-10423 10/12/2002

    8 14 221169 TOTH ZOLTAN D82002-1637 12/12/2002

    8 14 221170 GHEORGHIU LIVIU DAN D72002-10496 13/12/2002

    8 14 221171 IACOB LIUBINCO D72002-10509 13/12/2002

    8 14 221172 POENARU MARIUS D82002-1668 13/12/2002

    10 12 221173 ALAZAROAIE CRISTIAN D82003-705 17/02/2003

    10 12 221174 VLAD ADRIAN D82003-7703 22/09/2003

    10 12 221175 GAVRA DOINA D82003-7759 23/09/2003

    10 12 221176 UNGUREANU FLORIN ASRIAN D82003-8436 17/10/2003

    12 10 221177 COSTEA ALIN FLORIN D72004-478 26/01/2004

    12 10 221178 MILIAN DORIN D72004-2457 31/03/2004

    12 10 221179 MATEI BRIGITTE D82004-5660 30/08/2004

    1 20 211180 PARASCHIV COSTIN CLAUDIU DO699-509 19/04/1999

    1 20 211181 DINCA STELIAN DO699-3087 26/10/1999

    3 18 211182 AVRAM IONEL DO6X-561 20/01/2000

    3 18 211183 SAVU ALIN GABRIEL DO6X-711 25/01/2000

    3 18 211184 RUSU VASILE DO6X-881 28/01/2000

    3 18 211185 CHIRIBUCA STELICA DO6X-1634 15/02/2000

    3 18 211186 DANAILA MIHAI RADU DO6X-2844 22/03/2000

    3 18 211187 SCORUS EDUARD PA8X-1162 23/06/2000

    3 18 211188 CIRDEI CATALIN DO6X-3859 05/08/2000

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    3 18 211189 CIRDU ADRIAN DO6X-4652 06/08/2000

    3 18 211190 HRIOR MIRCEA PA8X-2880 19/09/2000

    3 18 211191 BUCSI ALEXANDRU PA8X-3142 26/09/2000

    3 18 211192 RASCOTA DUMITRU DO6X-5818 27/11/2000

    5 16 211193 BODNARIUC CALIN FLORIN DO6X1-154 16/01/2001

    5 16 211194 CRISAN ROZALIA DO6X1-436 22/01/2001

    5 16 211195 PINZARU CRISTIAN DO6X1-706 26/01/2001

    5 16 211196 IURISTA DANIELA DO6X1-1124 06/02/2001

    5 16 211197 CIORBA LUCHI SILVIU DO6X1-1402 14/02/2001

    5 16 211198 FLORE LUCIAN DO6X1-1663 23/02/2001

    5 16 211199 TODOR CALIN DINU DO6X1-1877 05/03/2001

    5 16 211200 BAJUSZ ALEXANDRU DO6X1-2227 27/03/2001

    5 16 211201 STOICA ADRIAN MARIUS DO6X1-2372 03/04/2001

    5 16 211202 CRET IUSTIN THEOBALD PA8X1-981 07/05/2001

    5 16 211203 URSU PAUNESCUALIN DO6X1-3095 29/05/2001

    5 16 211204 CIOTAU SORIN DO6X1-3229 05/06/2001

    5 16 211205 ZANOAGA CEZAR DO6X1-3356 11/06/2001

    5 16 211206 GORITA MARIANA DO6X1-3575 26/06/2001

    5 16 211207 LAZETI OTILIA DO6X1-3685 29/06/2001

    5 16 211208 IOANOVICIU CRISTINA PA8X1-1625 03/07/2001

    5 16 211209 COROIU DANIELA DO6X1-4021 26/07/2001

    5 16 211210 MARIAN DAN DO6X1-4116 30/07/2001

    5 16 211211 LAPUGEAN CONSTANTIN DO6X1-4327 07/08/2001

    5 16 211212 ZLOTAR CARMEN DO6X1-5303 31/08/2001

    5 16 211213 ANDRAS TRAIAN DO6X1-5901 29/10/2001

    5 16 211214 ENESCU REMUS PA8X1-3357 08/11/2001

    5 16 211215 ICOBESCU ION DO6X1-6289 09/11/2001

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITIPENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    5 16 211216 RAIU CALIN DO6X1-6663 21/11/2001

    5 16 211217 FUGEL IOSIF DO6X1-6744 26/11/2001

    5 16 211218 BUZ IONEL DANIEL SC2001-19377 30/11/2001

    5 16 211219 POJOGA COSMIN DO6X1-6849 03/12/2001

    5 16 211220 CIRA DORIN DO6X1-6870 04/12/2001

    5 16 211221 SEITAN CONSTANTIN DO6X1-6925 06/12/2001

    5 16 211222 BLEJDEA MARIAN DO6X1-6933 06/12/2001

    5 16 211223 POGAN CHRISTINA DO6X1-6993 11/12/2001

    5 16 211224 ACHIM PITORAC CLAUDIU DO6X1-7001 11/12/2001

    5 16 211225 LONTIS NICOLAE DO6X1-7017 12/12/2001

    5 16 211226 PAPAY CRISTIAN SC2001-20763 28/12/2001

    7 14 211227 ICHIM EMANUELA PA8X2-84 15/01/2002

    7 14 211228 LAVER CRISTINA DO6X2-81 16/01/2002

    7 14 211229 MOCANU JAN DO6X2-505 08/02/2002

    7 14 211230 PETRUSAN GEORGE PA8X2-864 14/02/2002

    7 14 211231 BALAJ TODORESCPETRICA DO6X2-1815 12/03/2002

    7 14 211232 GALE DUMITRU DO6X2-2011 18/03/2002

    7 14 211233 CITIRIGA CRISTINA ADINA D72002-4519 28/05/2002

    7 14 211234 TARAU CIPRIAN GHEORGHE D72002-4958 06/06/2002

    7 14 211235 KISS ALEXANDRU D72002-4981 06/06/2002

    7 14 211236 NEMETH GERGELLORANT D72002-5392 18/06/2002

    7 14 211237 FODOR LAURENTIU (MARIA) D72002-6324 12/07/2002

    7 14 211238 FAUR DORIN D72002-6410 16/07/2002

    7 14 211239 BUTARITA ANDRATHA D72002-6430 16/07/2002

    7 14 211240 MIKLOS VALENTINA D72002-7424 21/08/2002

    7 14 211241 MANDA MARIANA D72002-7827 05/09/2002

    7 14 211242 PREDA NICOLAE OVIDIU D72002-8577 11/10/2002

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    7 14 211243 OBREJA GHEORGHE D82002-522 24/10/2002

    7 14 211244 BOGDEA VICA D72002-9397 13/11/2002

    7 14 211245 GHERASIM CALIN D82002-867 14/11/2002

    7 14 211246 POPA CONSTANTIN D82002-875 14/11/2002

    7 14 211247 CARPEN ADRIAN D82002-1629 12/12/2002

    7 14 211248 PATRUS DANUT D82002-1724 18/12/2002

    7 14 211249 BOBONICI MILAN D82002-1741 19/12/2002

    9 12 211250 PIRJE IOAN FLORIN D82003-302 28/01/2003

    9 12 211251 IANCU FLORIN NICOLAE D72003-709 17/02/2003

    9 12 211252 NOVAC FELICIA D82003-3771 06/06/2003

    9 12 211253 APRO STEFAN D82003-7189 10/09/2003

    9 12 211254 MINCIU CORNELIA D82003-8601 22/10/2003

    9 12 211255 SMIT MARIAN D82003-9631 12/12/2003

    11 10 211256 CALIN IULIAN D82004-7488 14/12/2004

    2 18 201257 SCHMAND ROXANA DO6X-2669 15/03/2000

    2 18 201258 GOKLER FLORIN IOAN DO6X-6032 12/08/2000

    2 18 201259 ANTON ION PA8X-3657 13/10/2000

    2 18 201260 ELENES FLORIN LAZARICA DO6X-3954 05/11/2000

    2 18 201261 KEMENDI SORIN DORU PA8X-4101 29/11/2000

    2 18 201262 NEDELEA IULIAN PA8X-4248 12/12/2000

    4 16 201263 VLADOI MARIUS DO6X1-1053 05/02/2001

    4 16 201264 KOBAU MIRCEA DO6X1-1101 06/02/2001

    4 16 201265 MAFTEI DAN GABRIEL DO6X1-1645 22/02/2001

    4 16 201266 SZOKE ATTILA DO6X1-1668 23/02/2001

    4 16 201267 PADURE IOANA DO6X1-1964 12/03/2001

    4 16 201268 SUHANEA CONSTANTIN DO6X1-2417 06/04/2001

    4 16 201269 TESAN FLORIN DO6X1-2544 19/04/2001

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    4 16 201270 BAR TEODOR DO6X1-2570 20/04/2001

    4 16 201271 CATARESCU ION DO6X1-2975 21/05/2001

    4 16 201272 TATAR SEBASTIAN DO6X1-2996 22/05/2001

    4 16 201273 GILCA CRISTIAN DO6X1-3065 28/05/2001

    4 16 201274 LUPSAN GHEORGHE PA8X1-1270 31/05/2001

    4 16 201275 BRATUIANU COSMIN DO6X1-3557 25/06/2001

    4 16 201276 KERTESZ AMADEO PA8X1-1756 10/07/2001

    4 16 201277 LUPA ADRIAN DO6X1-4260 06/08/2001

    4 16 201278 POPESCU GHEORGHE DO6X1-5420 10/09/2001

    4 16 201279 GALE CIPRIAN DO6X1-5449 11/09/2001

    4 16 201280 BELDEAN ADRIAN DO6X1-5499 13/09/2001

    4 16 201281 DASCAU DANIEL PA8X1-2241 18/09/2001

    4 16 201282 TANIGOI IOANA OLGA PA8X1-2326 20/09/2001

    4 16 201283 GABOR ILEANA SC2001-15066 20/09/2001

    4 16 201284 LACATUS TIBERIU DUMITRU PA8X1-2655 02/10/2001

    4 16 201285 GOLBAN DANIEL OVIDIU PA8X1-3018 12/10/2001

    4 16 201286 PETRINA WILHELM DO6X1-5882 29/10/2001

    4 16 201287 COSTACHI MARIAN LIVIU DO6X1-5935 30/10/2001

    4 16 201288 VASIADI MONICA DO6X1-6051 01/11/2001

    4 16 201289 BERCUCI GHEORGHE DO6X1-6641 20/11/2001

    4 16 201290 GOLITA FAUR NICU DO6X1-6910 05/12/2001

    4 16 201291 BABEC ADRIAN DO6X1-6948 07/12/2001

    4 16 201292 GHERA MARIUS DO6X1-6951 07/12/2001

    4 16 201293 OPREAN ADRIAN DO6X1-6966 10/12/2001

    4 16 201294 GRAMA BUJOR DO6X1-6998 11/12/2001

    4 16 201295 ARDELEAN TABITA DO6X1-7016 12/12/2001

    4 16 201296 BOGDAN NICOLAE DO6X1-7028 13/12/2001

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    4 16 201297 BRASOVEANU DANIELA DO6X1-7067 13/12/2001

    4 16 201298 ALAZAROAIE REMUS PA8X1-3886 14/12/2001

    4 16 201299 MIU ADRIAN PA8X1-3895 14/12/2001

    4 16 201300 CHIRA CRISTIAN LUCIAN PA8X1-3919 14/12/2001

    4 16 201301 PASCA CLAUDIU SC2001-20608 20/12/2001

    6 14 201302 IOKAI DANIEL DO6X2-1354 28/02/2002

    6 14 201303 NEDA SILVIU DO6X2-1363 28/02/2002

    6 14 201304 MOCANU DANIEL DO6X2-1364 28/02/2002

    6 14 201305 GAFTON STEFAN DO6X2-1690 07/03/2002

    6 14 201306 VIDREAN CRISTIAN DO6X2-1732 09/03/2002

    6 14 201307 TULCAN SORIN DO6X2-2319 26/03/2002

    6 14 201308 COZMA CONSTANTIN D72002-3699 30/04/2002

    6 14 201309 ZABARA VASILE D72002-4236 21/05/2002

    6 14 201310 CIONCA ALIN MIRCEA D72002-4392 23/05/2002

    6 14 201311 BELEAGA DANIEL D72002-5419 18/06/2002

    6 14 201312 JARAVETE CONSTANTIN D72002-5385 18/06/2002

    6 14 201313 IANCU CAMELIA D72002-5497 20/06/2002

    6 14 201314 PLOTOGEA DANIEL D72002-6474 17/07/2002

    6 14 201315 BELECCIU GABRIELA D72002-6555 19/07/2002

    6 14 201316 KOHONITZ TURBOFRANCISC DAN D72002-7487 26/08/2002

    6 14 201317 BILIUZ VALENTIN D72002-7652 30/08/2002

    6 14 201318 STELEAC MIHAELA D72002-7683 30/08/2002

    6 14 201319 PAKAI LEVENTE D72002-7746 03/09/2002

    6 14 201320 MOMIROV MARCEL D72002-7816 05/09/2002

    6 14 201321 VLADEANU MARIAN D72002-8817 21/10/2002

    6 14 201322 ZABIK FRANCISC D72002-8861 23/10/2002

    6 14 201323 FULOP ADELA MIHAELA D72002-9134 05/11/2002

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    6 14 201324 BUSAGA MARIUS D82002-730 11/11/2002

    6 14 201325 DRAGOS NICOLETA D82002-779 12/11/2002

    6 14 201326 STRATILA LAURA D82002-820 14/11/2002

    6 14 201327 ANTONESCU EMANUEL D82002-998 18/11/2002

    6 14 201328 LASZLO MARITA D72002-9754 21/11/2002

    6 14 201329 VASILE MARIAN D72002-9889 26/11/2002

    6 14 201330 RADU AURELIAN CIPRIAN D72002-10176 02/12/2002

    6 14 201331 RAD IONEL D82002-1557 05/12/2002

    6 14 201332 NISTOR CIPRIAN D72002-10471 12/12/2002

    6 14 201333 FATI NELU D82002-1648 13/12/2002

    6 14 201334 VARGA ZSOLT D82002-1718 18/12/2002

    6 14 201335 RAICU ANA MARIA D82002-1731 19/12/2002

    6 14 201336 TANASE SORIN CLAUDIU D82002-1734 19/12/2002

    6 14 201337 LUKACS MARIUS D82002-1760 20/12/2002

    8 12 201338 BALOG CRISTINA D82004-393 27/01/2003

    8 12 201339 SUBA SABIN D72003-1380 18/03/2003

    8 12 201340 GAVENDA ADRIAN D72003-1720 02/04/2003

    8 12 201341 MAXIM DORU D72003-1899 10/04/2003

    8 12 201342 MOLDOVAN IONELA D82003-4815 09/07/2003

    8 12 201343 MINCIU SORIN D82003-4931 14/07/2003

    8 12 201344 BAUSCHE ZOLTAN D82003-6626 28/08/2003

    8 12 201345 NAROS CRISTIAN IONEL D72003-3315 09/10/2003

    8 12 201346 SAVIC DORINA D72003-4039 21/11/2003

    8 12 201347 CRISTISOR DAN IOAN D72003-4140 27/11/2003

    10 10 201348 GHEREBEANU DANIELA D72004-14 12/01/2004

    10 10 201349 ARICI OVIDIU ADRIAN D72004-385 22/01/2004

    10 10 201350 MINCA LUMINITA D72004-3900 21/05/2004

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    10 10 201351 GORCSI IOAN D72004-5731 29/09/2004

    10 10 201352 KISS VIOREL GHEORGHE D72004-6447 25/10/2004

    1 18 191353 BALAN DAN DO6X-2262 03/03/2000

    1 18 191354 VINATORU GABRIEL DO6X-3760 20/04/2000

    1 18 191355 FURCEANU COSTEL PA8X-1031 20/06/2000

    1 18 191356 PANTIR EUGEN PA8X-1042 20/06/2000

    1 18 191357 CALDARUS JUGANNICU PA8X-2069 28/07/2000

    1 18 191358 FAUR SORIN DO6X-5379 30/10/2000

    3 16 191359 SZIPISIAK STEFAN DO6X1-784 30/01/2001

    3 16 191360 ROTH IOSIF DO6X1-962 01/02/2001

    3 16 191361 APOSTOL GABRIEL DO6X1-2058 16/03/2001

    3 16 191362 APINZURASOAIE MIHAI DO6X1-2462 10/04/2001

    3 16 191363 CARLIG ANA DO6X1-2678 26/04/2001

    3 16 191364 TODOR MIHAELA DO6X1-2741 08/05/2001

    3 16 191365 TONU RELU DO6X1-3460 19/06/2001

    3 16 191366 COTOC VIRGIL PA8X1-1949 19/07/2001

    3 16 191367 CIRTOG NICARA CONSTANTIN DO6X1-4080 30/07/2001

    3 16 191368 REVNIC SEBASTIAN PA8X1-1774 09/08/2001

    3 16 191369 BUZATU BOGDAN PA8X1-2699 03/10/2001

    3 16 191370 CIUNGU TUDOR DO6X1-5841 25/10/2001

    3 16 191371 TOTH ALEXANDRA DO6X1-6773 27/11/2001

    3 16 191372 TRUTAN ILIE DO6X1-6777 27/11/2001

    3 16 191373 CEAUSELU BENEDICT DO6X1-7059 13/12/2001

    5 14 191374 NEICONI FLORIN CRISTIAN PA8X2-118 16/01/2002

    5 14 191375 SAS OVIDIU DO6X2-148 21/01/2002

    5 14 191376 POP NICOARA ALEXANDRU DO6X2-175 22/01/2002

    5 14 191377 ALEXIN ANA CLAUDIA DO6X2-503 08/02/2002

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    5 14 191378 SULINTAN ADELIN DO6X2-1123 19/02/2002

    5 14 191379 TIREAN VASILE GEORGE DO6X2-1324 27/02/2002

    5 14 191380 HAUER SRETO DO6X2-1356 28/02/2002

    5 14 191381 PATLAGIOAIE CONSTANTIN DO6X2-2346 27/03/2002

    5 14 191382 AENOAEI IOAN DO6X2-2594 03/04/2002

    5 14 191383 ZUZEAC NICOLAE D72002-2827 10/04/2002

    5 14 191384 ARDELEAN CLAUDIU IONEL D72002-4206 20/05/2002

    5 14 191385 PELLE IRINA D72002-5088 10/06/2002

    5 14 191386 SANTAMARIAN MIRABELA D72002-5837 28/06/2002

    5 14 191387 GHERHES ANA LILIANA D72002-6368 15/07/2002

    5 14 191388 FENYVESI FERDINAND D72002-7396 28/08/2002

    5 14 191389 BOGDAN CLAUDIA D72002-7915 09/09/2002

    5 14 191390 TATARUSANU DANIEL D82002-38 26/09/2002

    5 14 191391 ALEXA COSTEL D82002-140 01/10/2002

    5 14 191392 POP GENOVIA LETITIA D82002-253 03/10/2002

    5 14 191393 HINCU LEONARD DANIEL D82002-450 15/10/2002

    5 14 191394 MAROCICO ION D72002-5351 17/10/2002

    5 14 191395 ALBU DANIEL D82002-492 22/10/2002

    5 14 191396 DOBRA ILARIE D82002-1057 20/11/2002

    5 14 191397 LARGO MATILDE D72002-9882 26/11/2002

    5 14 191398 SCHIPOR VASILE D82002-1261 27/11/2002

    5 14 191399 BECHES IULIANA D72002-10125 02/12/2002

    5 14 191400 POPITEA MIHAI OVIDIU D82002-1626 12/12/2002

    5 14 191401 VLADOI SORIN STEFAN D72002-10502 13/12/2002

    5 14 191402 TRISCA DANIEL EMANUEL D82002-1737 19/12/2002

    5 14 191403 IOKAI MARIA D82002-1732 19/12/2002

    7 12 191404 CONDURACHE RAMONA D72003-7 06/01/2003

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    7 12 191405 TELEAGA DUMITRU D82003-61 13/01/2003

    7 12 191406 SULIMAN NICOLAE D82003-127 17/01/2003

    7 12 191407 PLESA NICOLAE ADRIAN D82003-297 28/01/2003

    7 12 191408 FAUR CALIN D82003-346 31/01/2003

    7 12 191409 TURLEA CODRUT D82003-604 12/02/2003

    7 12 191410 VIRLAN OVIDIU DANIEL D72003-562 12/02/2003

    7 12 191411 BUMBAR LUCIAN D72003-981 05/03/2003

    7 12 191412 MARIAN CARMEN D72003-1303 14/03/2003

    7 12 191413 MAROSI TIBERIU ZOLTAN D72003-1603 27/03/2003

    7 12 191414 RUSU DANIEL D72003-2047 17/04/2003

    7 12 191415 PITULAN VASILE D82003-3191 26/05/2003

    7 12 191416 VIERU RAVECA D82003-3329 28/05/2003

    7 12 191417 COLDEA GABRIELA D82003-4249 18/06/2003

    7 12 191418 ANKNER ADRIAN D82003-4548 27/06/2003

    7 12 191419 GROSU LUCIA D82003-4938 14/07/2003

    7 12 191420 CIONCA NELU CIRPIAN D82003-5556 25/07/2003

    7 12 191421 MIHALTAN INGRID LOREDANA D82003-7058 08/09/2003

    7 12 191422 JUREBIE CRETU PAUL D82003-7431 16/09/2003

    7 12 191423 BRINDAS MIHAELA D82003-7968 26/09/2003

    7 12 191424 NICHESCU LIGIA D82003-8241 07/10/2003

    7 12 191425 NECEA LILIANA D82003-9361 03/12/2003

    9 10 191426 ILITONI LIDIA FLORICA D72004-822 30/01/2004

    9 10 191427 NOVACESCU MARIUS D82004-2726 10/05/2004

    9 10 191428 CORNISCHI CRISTIAN D82004-3234 26/05/2004

    9 10 191429 UTFINEANT STEFAN LEON D82004-3005 16/06/2004

    9 10 191430 STOICA MIRELA D72004-4832 24/06/2004

    9 10 191431 VARTOLOMEI DANIEL D82004-5414 19/08/2004

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    9 10 191432 DUMITRICA VASILE D82004-7119 24/11/2004

    11 8 191433 BOT CALIN D82005-514 03/02/2005

    0 18 181434 DUSU IRINA PA8X-1588 07/10/2000

    2 16 181435 NEFERU CIPRIAN DO6X1-124 16/01/2001

    2 16 181436 IANCU STEFANEL DO6X1-3463 19/06/2001

    2 16 181437 PATRUCA PETRONELA PA8X1-1961 19/07/2001

    2 16 181438 ALDEA ANA DO6X1-4398 08/08/2001

    2 16 181439 NEAGOIE LEONARD DO6X1-5532 14/09/2001

    2 16 181440 TARMURE GABRIEL IOAN PA8X1-2325 20/09/2001

    2 16 181441 NICULEA CRISTINA PA8X1-2411 25/09/2001

    2 16 181442 TODERESC GABRIEL DO6X1-6835 30/11/2001

    4 14 181443 CIOBOTARU RITCCOSTEL D82002-75 14/01/2002

    4 14 181444 GHICIU EMIL PA8X2-478 30/01/2002

    4 14 181445 SANDA IONEL PA8X2-521 31/01/2002

    4 14 181446 PETCU ALIN DO6X2-369 01/02/2002

    4 14 181447 COMNENOV DANIELA DO6X2-553 11/02/2002

    4 14 181448 BARTH NICOLAE ANTON PA8X2-902 15/02/2002

    4 14 181449 TODOR SIMION DO6X2-1438 04/03/2002

    4 14 181450 LUNGU NICOLAE DO6X2-2354 27/03/2002

    4 14 181451 ACATRINEI SORIN D72002-2817 10/04/2002

    4 14 181452 LIVADARU GHEORGHE D72002-2841 11/04/2002

    4 14 181453 ROSU MIRCEA D72002-4137 17/05/2002

    4 14 181454 BONCHIS ADRIAN D72002-4322 22/05/2002

    4 14 181455 ANGI CINCA CLUDIUS D72002-4923 05/06/2002

    4 14 181456 BOTOACA ADRIAN D72002-5323 14/06/2002

    4 14 181457 CARSTOIU CRISTIAN D72002-5720 26/06/2002

    4 14 181458 VARGA FLORIN D72002-6187 09/07/2002

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    4 14 181459 NEDELEA LACRIMIOARA D72002-6635 23/07/2002

    4 14 181460 FLOREA RAHELA D72002-7361 20/08/2002

    4 14 181461 PALEA VALENTIN D72002-7473 23/08/2002

    4 14 181462 RADUCANU RAZVAN D72002-8302 20/09/2002

    4 14 181463 LUPU MIHAELA D82002-182 02/10/2002

    4 14 181464 BOC CRISTINEL D82002-836 13/11/2002

    4 14 181465 PANAITE CONSTANTIN D72002-10093 21/11/2002

    4 14 181466 TARNOVETCHI CORNELIU D82002-1428 03/12/2002

    4 14 181467 TECU MIHAITA IONUT D72002-10335 05/12/2002

    4 14 181468 BALAURE VLAD ADRIAN D72002-10417 10/12/2002

    4 14 181469 NEGOT MARINELA LETITIA D72002-10430 11/12/2002

    4 14 181470 CARAGUI CRISTIAN D72002-10543 19/12/2002

    6 12 181471 SECOSAN IULIAN ALIN D72003-118 14/01/2003

    6 12 181472 GHERMAN DANIEL D72003-92 14/01/2003

    6 12 181473 ANGI LIVIUS IOAN D72003-145 16/01/2003

    6 12 181474 NEAG TRAIAN DARIUS D82003-219 23/01/2003

    6 12 181475 COBZARU COSTEL D82003-407 03/02/2003

    6 12 181476 SANDU SEBASTIAN D82003-1714 20/03/2003

    6 12 181477 SENDROIU RADU D82003-1902 31/03/2003

    6 12 181478 BODRI CRISTIAN DAN D72003-2944 01/07/2003

    6 12 181479 BALUT MARINELA D82003-4723 03/07/2003

    6 12 181480 IAKAB IOSIF D82003-4885 11/07/2003

    6 12 181481 CORICOVAC DUMITRU D72003-3153 11/07/2003

    6 12 181482 PATRASCU VASILE D82003-5448 24/07/2003

    6 12 181483 ALEXANDRU CRISTIAN D82003-5567 25/07/2003

    6 12 181484 PANUTESCU FLORIN D82003-5676 30/07/2003

    6 12 181485 SCARLAT CONSTANTIN D82003-6279 18/08/2003

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    6 12 181486 CERNA IOAN CIPRIAN D82003-8507 16/10/2003

    6 12 181487 GOASADI FLORIN MARIAN D82003-9253 26/11/2003

    8 10 181488 ILIESCU DOINA D82004-546 21/01/2004

    8 10 181489 OLARU AUGUSTIN D82004-362 27/01/2004

    8 10 181490 MUNTIANU NECULAI D82004-1375 02/03/2004

    8 10 181491 NEACSU NELU D72004-1870 03/03/2004

    8 10 181492 VOLOVATIC GABRIELA D82004-2826 13/05/2004

    8 10 181493 POPA CRISTIAN IOAN D72004-4711 18/06/2004

    8 10 181494 MURESAN MARIUS D82004-4445 20/07/2004

    8 10 181495 CSENGETTYUS GHEORGHE D72004-5684 27/09/2004

    8 10 181496 TURCU CODRIN VASILE D72004-6312 19/10/2004

    10 8 181497 DEMETER FLORIAN D72005-3073 01/06/2005

    1 16 171498 BITICU FLOREA DO6X1-1939 08/03/2001

    1 16 171499 IOVAN LILIANA VASILICA SC2001-4140 16/03/2001

    1 16 171500 VELTANESCU NICOLAE DO6X1-2077 19/03/2001

    1 16 171501 SIMESCU FLORENTINA DO6X1-2159 22/03/2001

    1 16 171502 NIDEL OANA DO6X1-3017 23/05/2001

    1 16 171503 BUDIANA ION DO6X1-4641 14/08/2001

    1 16 171504 BALINT VALENTIN PA8X1-3021 12/10/2001

    1 16 171505 MILIN AGNES DO6X1-5675 16/10/2001

    1 16 171506 BALU GHEORGHE DO6X1-6013 31/10/2001

    1 16 171507 BADAU IOSIF DO6X1-6960 07/12/2001

    3 14 171508 ANDRAS DANUT DO6X2-82 16/01/2002

    3 14 171509 GHERMAN CONSTANTIN DO6X2-102 17/01/2002

    3 14 171510 GRECU DOINA DO6X2-557 12/02/2002

    3 14 171511 CURCUTA GHEORGHE DO6X2-1061 18/02/2002

    3 14 171512 IRIMUS FLAVIUS DO6X2-1194 22/02/2002

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    3 14 171513 PASTIU IOAN DO6X2-1912 14/03/2002

    3 14 171514 VLADU EMILIAN D72002-5372 18/06/2002

    3 14 171515 MANDA PETRE D72002-8456 25/09/2002

    3 14 171516 ROBU PETRU D82002-85 30/09/2002

    3 14 171517 GUI FLORIN D72002-8614 14/10/2002

    3 14 171518 CIOCAN MARINEL D82002-463 16/10/2002

    3 14 171519 COSTI FLORIN D72002-8732 17/10/2002

    3 14 171520 CIOC DANIELA D72002-8888 23/10/2002

    3 14 171521 CIURCA ELENA D72002-9259 11/11/2002

    3 14 171522 TOMESCU CRISTINA D72002-10373 06/12/2002

    3 14 171523 CIUBOTA MIRCEA D72002-10542 19/12/2002

    3 14 171524 RUS GAVRILA D82002-1780 20/12/2002

    5 12 171525 GIRJOABA TITU D72003-166 16/01/2003

    5 12 171526 MATEI DORU IOAN D82003-462 04/02/2003

    5 12 171527 URSACHI BOGDAN IULIAN D82003-502 06/02/2003

    5 12 171528 UNC SILVIU D82003-523 07/02/2003

    5 12 171529 VALKAY FULGA VIORICA SC2003-2727 17/02/2003

    5 12 171530 DAMIAN VASILE D72003-1898 10/04/2003

    5 12 171531 AGACHE SORIN GABRIEL D72003-1903 10/04/2003

    5 12 171532 SEIMAN LAURENTIU D72003-890 10/04/2003

    5 12 171533 ILIN LILIANA D82003-8952 13/11/2003

    7 10 171534 BOICEAN MARIA CRISTINA D82004-612 29/01/2004

    7 10 171535 BALACI CLARISSA GINA D82004-785 02/02/2004

    7 10 171536 TIRCHI DORINA D72004-1070 06/02/2004

    7 10 171537 BORDEANU CATALIN D72004-1769 11/03/2004

    7 10 171538 GUTU DANIEL D82004-2444 28/04/2004

    7 10 171539 TIERANU RAFAEL D72004-3284 04/05/2004

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    7 10 171540 KOVACS ROBERT D82004-2862 14/05/2004

    7 10 171541 MIRCIOANE ELENA D82004-3231 26/05/2004

    7 10 171542 VASILE ION D72004-4458 08/06/2004

    7 10 171543 BOZOKI MARIANA D82004-3963 05/07/2004

    7 10 171544 CHELU VASILICA D72004-5265 09/09/2004

    7 10 171545 IVANOV IANCOV PAVELUSCA D72004-6532 27/10/2004

    7 10 171546 CIOBANU MIHAI D72004-6950 22/11/2004

    7 10 171547 OLASZ ZOLTAN D72004-7069 24/11/2004

    7 10 171548 NICA ELIADE D82004-7244 30/11/2004

    7 10 171549 LOTOROSANU ION D82004-7335 06/12/2004

    9 8 171550 LEONTE PAVEL D82005-857 25/02/2005

    9 8 171551 BURCSA RUPI D82005-2648 20/06/2005

    11 6 171552 VARADI ALEXANDRU D82006-3638 22/09/2006

    13 4 171553 RUXANDA MARIA LAURA D82007-159 30/01/2007

    0 16 161554 MARCUTI SORIN DO6X1-2251 28/03/2001

    0 16 161555 TOMA IONEL DO6X1-2209 04/04/2001

    0 16 161556 VELIN CRISTOFOR DO6X1-4153 01/08/2001

    0 16 161557 DUMITRICA DANIELA PA8X1-2702 03/10/2001

    0 16 161558 STOICAN ADRIAN DO6X1-6892 04/12/2001

    2 14 161559 CIUCIU CARMENUSA PA8X2-130 16/01/2002

    2 14 161560 REUT ELENA DO6X2-1262 26/02/2002

    2 14 161561 KAITOR MELANIA DO6X2-1365 28/02/2002

    2 14 161562 MARINCA NINA MARIA DO6X2-2070 19/03/2002

    2 14 161563 FLOREA GRATIELA D72002-6084 05/07/2002

    2 14 161564 VASILITA DUMITRU D72002-7587 28/08/2002

    2 14 161565 VASILESCU DIANA D82002-416 14/10/2002

    2 14 161566 PINGHEL VIRGIL D72002-8713 16/10/2002

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 14 161567 BANU MIRCEA D72002-976 21/11/2002

    2 14 161568 MAMUT SORIN D72002-9951 27/11/2002

    2 14 161569 DUMA MARIUS GABRIEL D82002-1581 09/12/2002

    2 14 161570 NICORUTA NICOLAE D72002-10480 12/12/2002

    2 14 161571 PENGA ANDREI ALEXANDRU D82002-1627 12/12/2002

    4 12 161572 TABARCEA ADELA D82003-94 15/01/2003

    4 12 161573 BANDI FERENC D82003-197 23/01/2003

    4 12 161574 GHERMAN MARIUS D82003-266 27/01/2003

    4 12 161575 DARABAN SIMONA D82003-337 29/01/2003

    4 12 161576 MAGDALIN REMUS CRISTIAN D72003-362 30/01/2003

    4 12 161577 ANASTASIU ADRIAN DORIN D72003-408 03/02/2003

    4 12 161578 ISTOC RAMONA D72003-437 04/02/2003

    4 12 161579 HARJABA VASILE D82003-461 04/02/2003

    4 12 161580 SIMON DELIA D72003-537 11/02/2003

    4 12 161581 VULPE DANIEL D82003-611 12/02/2003

    4 12 161582 NICHITA CRISTIAN PETRU D72003-617 14/02/2003

    4 12 161583 BARON LACRAMIOARA D72003-1419 19/03/2003

    4 12 161584 GOGU MARIUS D82003-1815 25/03/2003

    4 12 161585 MOACA PAVEL D72003-2352 09/05/2003

    4 12 161586 SZASZ CSABA D82003-3799 09/06/2003

    4 12 161587 TUDOSE MARIN D82003-4244 18/06/2003

    4 12 161588 TARCO NINA FLORIANA D82003-5748 31/07/2003

    4 12 161589 GOROVEI IOANA D82003-6272 18/08/2003

    4 12 161590 POPESCU CARMEN D82003-6978 05/09/2003

    4 12 161591 BALASA MARIA ELENA D82003-7421 16/09/2003

    4 12 161592 PRIBEANU DANIEL D82003-7660 19/09/2003

    4 12 161593 LICIU ION D82003-8737 30/10/2003

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    4 12 161594 DRAGOMIR CRISTIAN D72003-4018 20/11/2003

    4 12 161595 MOLDOVAN IRINA LIVIA D82003-9151 21/11/2003

    4 12 161596 OBREJA COSTEL D82003-9659 12/12/2003

    6 10 161597 BOLOGA DANIELA D72004-75 13/01/2004

    6 10 161598 POPA CLAUDIU D82004-126 15/01/2004

    6 10 161599 AMOSIESEI MIHAI D72004-224 16/01/2004

    6 10 161600 TCACIUC MARINELA D82004-839 04/02/2004

    6 10 161601 MIRAUTA VALERIAN D82004-837 01/03/2004

    6 10 161602 CHITU VIOREL CIPRIAN D82004-2460 28/04/2004

    6 10 161603 MIHUTA MARIUS D82004-2797 12/05/2004

    6 10 161604 CHEREGI CONSTANTIN D82004-2872 14/05/2004

    6 10 161605 MINZATU DANIELA IONELA VALE D82004-5003 05/08/2004

    6 10 161606 ITU FLORIN D82004-5465 23/08/2004

    6 10 161607 SAVA LEONAS D82004-5663 30/08/2004

    6 10 161608 PETCOV LUCIA D72004-5861 30/09/2004

    6 10 161609 VARGA AHMED DACIAN D72004-6233 15/10/2004

    6 10 161610 SAMUILA MIRELA D82004-6976 16/11/2004

    6 10 161611 POPESCU ALINA D82004-7158 25/11/2004

    8 8 161612 FRANTIA JANETA LIDIA D82005-712 17/02/2005

    8 8 161613 ANDREICI ADRIAN OLIVER D82005-1160 11/03/2005

    8 8 161614 PLESA ADRIAN D82005-1842 21/04/2005

    8 8 161615 LEMLE MATIAS NATALIA SIMINA D72005-2390 21/04/2005

    8 8 161616 MARTON CRISTIAN ALEXANDRU D82005-2016 10/05/2005

    8 8 161617 POPOVICI RAZVAN IONUT D82005-2424 02/06/2005

    8 8 161618 COROIAN MIHAELA D72005-3942 16/09/2005

    8 8 161619 BLIDARIU CRISTIAN D82005-6259 12/12/2005

    15 1 161620 PASARE SIMONA MARIA DP2010-4258 30/04/2010

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    1 14 151621 POPOVICI SEBASTIAN DO6X2-2068 19/03/2002

    1 14 151622 OPRIS MARIAN D82002-87 30/09/2002

    1 14 151623 SOARE NICOLAE D72002-8969 28/10/2002

    1 14 151624 MARIN NICOLAE D72002-9795 21/11/2002

    1 14 151625 COJOCARU MIRON D72002-10518 17/12/2002

    1 14 151626 BOGDAN DANIEL IOAN D72002-10541 19/12/2002

    3 12 151627 CALIN CATALIN D72003-302 28/01/2003

    3 12 151628 DRAGAN PAUL D82003-420 04/02/2003

    3 12 151629 MOLDOVAN ADRIAN LIVIU D82003-527 07/02/2003

    3 12 151630 MERA GHEORGHE D82003-950 27/02/2003

    3 12 151631 NICOLA DAN D72003-1072 10/03/2003

    3 12 151632 MOCAN OCTAVIAN D72003-1235 13/03/2003

    3 12 151633 PITIC GHEORGHE D72003-1887 10/04/2003

    3 12 151634 CIORBA TIBERIU D82003-2986 16/05/2003

    3 12 151635 TOIA TEODORA IZABELA D82003-2990 16/05/2003

    3 12 151636 ZAHARIA AURELIAN D82003-5040 16/07/2003

    3 12 151637 BANU NICOLAE D82003-6210 14/08/2003

    3 12 151638 CIOFU PETRU D82003-8193 03/10/2003

    3 12 151639 CRAUCIUC DUMITRU D72003-3961 18/11/2003

    3 12 151640 ANTON CRISTIAN D82003-9247 26/11/2003

    5 10 151641 AVRAM VIOLETA D82004-175 19/01/2004

    5 10 151642 ANDRICI STEFAN D72004-253 19/01/2004

    5 10 151643 SERES ANA MARIA D72004-1342 17/02/2004

    5 10 151644 RUSU TABITA RAMONA D72004-1625 27/02/2004

    5 10 151645 DINCA ENEA DANIELA D82004-1582 11/03/2004

    5 10 151646 CICIC ALIN VICTOR D72004-2099 17/03/2004

    5 10 151647 STANESCU DORIN FANICA D72004-2197 22/03/2004

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    5 10 151648 TARANU TABITA D72004-2517 01/04/2004

    5 10 151649 MOISESCU TODOR D82004-2289 22/04/2004

    5 10 151650 STERIAN COSTIN D82004-2394 26/04/2004

    5 10 151651 VICOL ALIN D72004-3552 12/05/2004

    5 10 151652 VRABIE RALUCA D72004-4360 02/06/2004

    5 10 151653 BOGHIU IGNAT MIHAELA D82004-3559 03/06/2004

    5 10 151654 PETRUTA NICOLAE D82004-3675 15/06/2004

    5 10 151655 CRISTA LAVINIA D72004-4628 16/06/2004

    5 10 151656 SPASNICI MARIA D72004-4705 18/06/2004

    5 10 151657 MOISICI BUDIMIR D82004-3979 06/07/2004

    5 10 151658 MALUS LAURENTIU D82004-5358 17/08/2004

    5 10 151659 STOIAN ADRIAN D82004-5765 07/09/2004

    5 10 151660 CIUCIU NICOLAE D82004-5898 20/09/2004

    5 10 151661 APOSTOL AURICA D82004-6366 04/10/2004

    5 10 151662 BORCEANU MIHAELA LAURA D72004-6051 07/10/2004

    7 8 151663 SANDU MIHAI VASILE D82005-99 13/01/2005

    7 8 151664 BIRTA MARIUS D82005-1584 07/04/2005

    7 8 151665 ZEPA DANIELA (GHEORGHE D82005-2259 24/05/2005

    7 8 151666 LEACH TANASE MIRCEA D82005-2284 24/05/2005

    7 8 151667 IENESEL CRISTIAN FLORIN D72005-3020 30/05/2005

    9 6 151668 GHEORGHE MARIAN D82006-47 17/01/2006

    9 6 151669 MIRCEA DANIEL D72006-767 07/02/2006

    9 6 151670 LEAHU OFELIA ELENA D72006-1648 14/03/2006

    9 6 151671 MATEI GHEORGHITA VALENT D82006-2893 23/08/2006

    2 12 141672 RIMBU SIMONA ELENA D72003-1 06/01/2003

    2 12 141673 ARSINTE FLORIN D82003-129 17/01/2003

    2 12 141674 TOLEA ANISOARA D82003-3355 28/05/2003

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 12 141675 ARSINTE MARIOARA D82003-4569 27/06/2003

    2 12 141676 LUDWIG IUSTINA D82003-9436 05/12/2003

    4 10 141677 PETROVICI DANIEL D72004-355 21/01/2004

    4 10 141678 NACAIANU FLORENTINA D72004-524 27/01/2004

    4 10 141679 BURILEANU MILITA DANIELA D72004-1570 26/02/2004

    4 10 141680 BIRLEA CORNELIA D82004-1931 30/03/2004

    4 10 141681 CHIORESCU MARCEL D82004-2029 06/04/2004

    4 10 141682 HUTANU MIHAI D72004-3556 12/05/2004

    4 10 141683 IRIMESCU TURCULUCIAN D72004-4097 27/05/2004

    4 10 141684 BRASOVEANU FLORIN D82004-3676 15/06/2004

    4 10 141685 COSTEA NICOLETA D72004-4781 22/06/2004

    4 10 141686 DEACONU RAMONA D82004-4327 15/07/2004

    4 10 141687 TELEOACA CIPRIAN NICOLAE D82004-5044 09/08/2004

    4 10 141688 BAIES CORNEL FLORIN D82004-5642 27/08/2004

    4 10 141689 CODRUT VASILE D82004-6058 22/09/2004

    6 8 141690 STOICA ANA D72005-1260 02/03/2005

    6 8 141691 BRINDA LUCIAN CRISTIAN D72005-2471 21/04/2005

    6 8 141692 MARTIN VALENTIN GHEORGHE D72005-2887 20/05/2005

    6 8 141693 IANCU ANGELICA SIMONA D72005-5147 11/11/2005

    6 8 141694 POP DUMI DANIEL D82005-5841 18/11/2005

    6 8 141695 POPA SERGIU D82005-5842 18/11/2005

    6 8 141696 ALEXIN LILIANA D82005-6057 30/11/2005

    8 6 141697 MOSNEAGU REMUS LUCIAN D72006-323 20/01/2006

    10 4 141698 VASILE ILIE D82007-4161 01/11/2007

    12 2 141699 DOBRITA MARIAN D72009-2763 06/04/2009

    1 12 131700 CIOABA SORIN D82003-10 07/01/2003

    1 12 131701 IFRIM FLORIN LAURENTIU D82003-948 27/02/2003

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    1 12 131702 BADITOIU ILIE D82003-1492 13/03/2003

    1 12 131703 OLARASU PETRONELA D82003-1762 21/03/2003

    1 12 131704 VLAD IONEL D82003-3262 27/05/2003

    1 12 131705 HAURES FLORIN D82003-5640 29/07/2003

    1 12 131706 MATEI MARIA D82003-8650 12/12/2003

    3 10 131707 DINCA MARIA D82004-260 22/01/2004

    3 10 131708 COSTACHE NECULAI D72004-523 27/01/2004

    3 10 131709 BACRAU ACHIM OLIVER D72004-640 28/01/2004

    3 10 131710 ISAC MARCU D82004-1046 17/02/2004

    3 10 131711 LAZAR MARIUS D82004-1975 01/04/2004

    3 10 131712 VASIAN FLORIN D82004-2961 18/05/2004

    3 10 131713 BOLDEA OANA D72004-3722 18/05/2004

    3 10 131714 DAMIAN DELIA LOREDANA D72004-4538 10/06/2004

    3 10 131715 MUSTEATA VASILE D72004-4954 30/06/2004

    3 10 131716 POSTOLACHE ADRIAN CRISTINEL D82004-5499 24/08/2004

    3 10 131717 IORDACHE MARIN D82004-5993 17/09/2004

    3 10 131718 PALADE ELENA D82004-6353 01/10/2004

    5 8 131719 PLESCA PETRICA D72005-193 14/01/2005

    5 8 131720 PASCA FLORIAN D72005-2206 12/04/2005

    5 8 131721 SZANTO NARCIS TIBERIU D72005-2409 21/04/2005

    5 8 131722 GERA DIANA MARIA D82005-4294 25/08/2005

    5 8 131723 COLUMBAN IULIU ALEXANDRU D82005-4434 01/09/2005

    5 8 131724 FEHER GABRIEL CLAUDIU D72005-5835 13/12/2005

    7 6 131725 BRAT DANIEL D72006-1851 21/03/2006

    7 6 131726 NEBUNU RINDASUALINA D72006-1882 22/03/2006

    7 6 131727 KISS ALIN NICOLAE D82006-1357 21/06/2006

    9 4 131728 ROVO GHEORGHE D72007-221 18/01/2007

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    9 4 131729 MINICHREITER LIOARA GABRIELA D82007-2814 21/06/2007

    10 3 131730 MARTOCIAN LAURA GIANINA D72008-8748 16/12/2008

    2 10 121731 SAJTER OTTO GABRIEL D72004-610 28/01/2004

    2 10 121732 MUNIA NICOLAE D72004-956 03/02/2004

    2 10 121733 BALINT RODICA EUGENIA D82004-1035 16/02/2004

    2 10 121734 MITU VALI VIRGIL D72004-823 01/03/2004

    2 10 121735 PAVA FLORINA D82004-2198 20/04/2004

    2 10 121736 CHIFA VIOREL D82004-2206 20/04/2004

    2 10 121737 ANDRIESI COSTEL D82004-2207 20/04/2004

    2 10 121738 PAVEL MARIA D82004-2320 22/04/2004

    2 10 121739 TRUSCULESCU DIONISIE D82004-3743 18/06/2004

    2 10 121740 IOVITA DAN D72004-4996 01/07/2004

    2 10 121741 ONETIU MUNTEANCIPRIAN D82004-5216 12/08/2004

    2 10 121742 PODEANU ANCUTA D72004-5992 05/10/2004

    4 8 121743 CASAPU DANIEL D82005-1335 23/03/2005

    4 8 121744 MIRICA COSMIN D82005-4591 12/09/2005

    6 6 121745 DIMITRIAN SORIN D72006-2581 19/04/2006

    6 6 121746 LAZAR ADRIANA D72006-3368 23/05/2006

    6 6 121747 NEAMT ERDELYI IONEL D72006-5377 26/09/2006

    6 6 121748 PERESCU CRISTIAN CODRUT D82006-4131 10/11/2006

    8 4 121749 VIDACI IOSIF D72007-1102 23/02/2007

    8 4 121750 CALCANCEA IONEL MARINEL D82007-2668 13/06/2007

    8 4 121751 FLUERAS ABEL MARIUS D82007-4729 30/11/2007

    9 3 121752 CIUCA ADRIAN D72008-7202 05/11/2008

    9 3 121753 MIRCEA LARISA LUCRETIA D72008-8021 28/11/2008

    9 3 121754 TINCUS SIMONA LARISA D82008-3282 12/12/2008

    10 2 121755 REMES IOAN D72009-1415 19/02/2009

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    1 10 111756 IORDACHE MARIA D82004-2938 18/05/2004

    1 10 111757 BRADU IOAN D72004-4186 28/05/2004

    1 10 111758 MAEREAN VASILE D72004-4337 01/06/2004

    1 10 111759 TRUIA CLAUDIUS FLORIN D72004-7369 09/12/2004

    3 8 111760 IORDANESCU EMIL D72005-1181 25/02/2005

    3 8 111761 HOMOLYA ADINA VIOLETA D72005-1897 31/03/2005

    3 8 111762 TRIFAN DANIEL D82005-3065 11/07/2005

    3 8 111763 VOICU FLORENTINA D72005-4161 23/09/2005

    5 6 111764 CERNESCU COMASIMONA D72006-1519 08/03/2006

    5 6 111765 ROMAN MIHAELA D72006-7548 13/12/2006

    7 4 111766 SEIN LEONARDO D72007-1031 20/02/2007

    7 4 111767 SLAVITA MARIUS DANIEL D72007-3747 20/07/2007

    7 4 111768 CEREAN GHEJU ADRIAN IONEL D82007-4975 11/12/2007

    8 3 111769 KIS IMRE D72008-1427 25/02/2008

    8 3 111770 BALTATEANU CRISTIAN D72008-1115 12/03/2008

    8 3 111771 SCHIPOR FLORIN CONSTANTIN D72008-2194 27/03/2008

    8 3 111772 MESZAROS ANA RUXANDRA D72008-6623 13/10/2008

    8 3 111773 DRAGAN ROBERT D72008-6879 23/10/2008

    8 3 111774 TARABAS GABRIELA RODICA D72008-7348 11/11/2008

    9 2 111775 MIHAILA DANA ALINA D72009-1397 19/02/2009

    9 2 111776 LACATUS COSMIN SILVIU D72009-1510 24/02/2009

    9 2 111777 BANUT ADRIAN D72009-1880 05/03/2009

    9 2 111778 CHEVERESAN RENATA NECTARA DP2009-7346 07/08/2009

    9 2 111779 GORBE ALIN MARIAN DP2009-12507 17/12/2009

    9 2 111780 CHETRAN CIPRIAN CONSTANTIN SC2009-31704 21/12/2009

    2 8 101781 RISTEA CRISTIAN PAVEL D72005-171 13/01/2005

    2 8 101782 FERARU GHEORGHE D82005-393 28/01/2005

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    2 8 101783 CIOBANICA VALENTIN D82005-871 25/02/2005

    2 8 101784 LUTA GEORGETA D82005-1882 26/04/2005

    2 8 101785 NICULAE ESTERA D72005-2907 23/05/2005

    2 8 101786 PRICIU ION D82005-4110 16/08/2005

    4 6 101787 OBLOJA DANIEL D72006-416 26/01/2006

    4 6 101788 DINU VICTOR D72006-1002 14/02/2006

    4 6 101789 AUGUSTINOV ALINA IONELA D72006-1182 22/02/2006

    4 6 101790 LELESCU ADRIAN D82006-750 11/04/2006

    4 6 101791 SOPTEREAN VIRGIL DANIEL D82006-2425 09/08/2006

    6 4 101792 GIUCHI SORIN DAN D82007-561 22/02/2007

    6 4 101793 OLTEANU GHEORGHE D72007-1094 22/02/2007

    6 4 101794 RAFAILA MARIAN D72007-3897 26/07/2007

    7 3 101795 ION RODICA CRISTINA D72008-3771 05/06/2008

    7 3 101796 MILIVOIEVICI VIVIANA D72008-3985 17/06/2008

    7 3 101797 DUMA MIRELA SANDA D72008-4840 23/07/2008

    8 2 101798 RADU STELIANA CARMEN D72009-141 13/01/2009

    8 2 101799 POPA TIBERIU AUREL D82009-14 30/01/2009

    8 2 101800 USZORA STEFAN RAYMOND DP2009-5926 06/07/2009

    8 2 101801 MOLDOVEANU ELENA ALINA DP2009-6643 22/07/2009

    8 2 101802 GOLEA ADRIANA VASILICA DP2009-8217 04/09/2009

    8 2 101803 CEAUSUS ROXANA DP2009-10638 03/11/2009

    8 2 101804 SZOMORU GABRIELA DP2009-12493 17/12/2009

    9 1 101805 STEFANOIU NICOLAE DP2010-992 01/02/2010

    1 8 91806 CHETRARU ION CRISTINEL D82005-596 09/02/2005

    1 8 91807 COJOCARU SORIN IOAN D72005-1000 17/02/2005

    3 6 91808 SCUTARU MARIAN D72006-51 11/01/2006

    3 6 91809 VASIU SILVIA ADELA D72006-1452 06/03/2006

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    3 6 91810 ERGOSU ERIKA D72006-2479 14/04/2006

    3 6 91811 CIUBEICA IOAN D72006-4925 07/09/2006

    5 4 91812 CONSTANTINESCDANA VIORELIA D82007-2269 21/05/2007

    5 4 91813 PAVEL MIRELA VIORICA D72007-4933 20/09/2007

    7 2 91814 LOBONT VALENTINA ADINA D72009-3570 05/05/2009

    7 2 91815 LOVASZI ZOLTAN DP2009-9643 08/10/2009

    8 1 91816 CIRPACI MIHAELA DP2010-2100 28/01/2010

    8 1 91817 ADAMESCU NICOLINA DP2010-2095 25/02/2010

    2 6 81818 VILIGA DANIEL SORIN D72006-207 17/01/2006

    2 6 81819 ZAHAPSCHI PETRONELA D72006-2439 13/04/2006

    4 4 81820 DINU DUMITRU D82007-335 09/02/2007

    4 4 81821 BEREGHI VASILE D72007-3418 06/07/2007

    5 3 81822 VOICU MIOARA D72008-7648 19/11/2008

    6 2 81823 HERGHELEGIU RODICA D72009-2357 26/03/2009

    6 2 81824 LULCIUC FLORIN LUCIAN DP2009-11445 20/11/2009

    7 1 81825 MIHAI ROXANA ANDREEA DP2010-2389 04/03/2010

    7 1 81826 ZSURA LUCIAN ADRIAN DP2010-3602 13/04/2010

    7 1 81827 DOBIE GABRIEL STELIAN DP2010-7127 16/08/2010

    7 1 81828 TOMUT NICOLAE MARIUS DP2010-10008 08/12/2010

    3 4 71829 DIACENCO RUSLAN D72007-208 17/01/2007

    4 3 71830 IGNAT COSTICA LEON D72008-715 30/01/2008

    4 3 71831 ALIOANI NICOLAE D72008-3879 12/06/2008

    4 3 71832 TARAS MARIANA D72008-6866 23/10/2008

    5 2 71833 DRAM TOFAN ADRIAN MARIUS DP2009-10768 05/11/2009

    6 1 71834 MILAS IONEL SILVIU DP2010-4665 13/05/2010

    6 1 71835 GROSAN GEORGETA ALDELINA DP2010-5433 08/06/2010

    7 0 71836 STRUGARIU LAVINIA DP2011-200 14/01/2011

    SBalan
    LC-62 vers2

    LISTA DE PRIORITATI A TINERILOR CASATORITI PENTRU ANUL 2011

    Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

    7 0 71837 SURDEA DANIEL IOAN DP2011-300 19/01/2011

    0 6 61838 BOJINESCU NICOLAE NYKY D72006-6809 16/11/2006

    3 3 61839 PARALESCU ANISOARA D72008-506 20/02/2008

    4 2 61840 MUNTEANU RAMONA LAVINIA DP2009-6089 09/07/2009

    5 1 61841 RADU COSMIN ADRIAN DP2010-5959 28/06/2010

    1 4 51842 GAGIU MARIANA D72007-2908 07/06/2007

    4 1 51843 BOZDORO-BOZGAIOAN CRISTINEL DP2010-656 22/01/2010

    4 1 51844 RACULESCU ELENA NICOLETA DP2010-4928 21/05/2010

    4 1 51845 TIRITEU CIPRIAN ADRIAN DP2010-4931 21/05/2010

    3 1 41846 DIACONU MIHAELA DP2010-1336 08/02/2010

    0 3 31847 POPESCU ALINA D72008-6351 02/10/2008

    0 3 31848 TUDOR IONELA D72008-6352 02/10/2008

    1 2 31849 BUIBAS CRISTIAN DO695-1947 23/02/2009

    SBalan
    LC-62 vers2

     Atasament: Referat.pdf

     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU A p r o b a t: SERVICIUL LOCUINŢE P R I M A R Nr. SC2011-2396/07.02.2011

     Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

     REFERAT privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2011,

     întocmite urmare solicitărilor depuse de petenţi în cursul anului 2010, pe baza cărora se vor repartiza locuinţele proprietate de stat, locuinţele sociale, precum şi cele aflate în proprietatea privată a

     Primăriei Municipiului Timişoara

     Locuinţele proprietate de Stat, locuinţele sociale, precum şi cele aflate în proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara care sunt în administrarea C.L.M.T., rămase disponibile au fost repartizate în cursul anului 2010 şi până în prezent conform H.C.L.M.T. nr.349/2000, nr.372/2000 privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, precum şi cele sociale din municipiul Timişoara, persoanelor îndreptăţite înscrise pe listele de priorităţi ale anului 2010, pe categorii de persoane prevăzute de hotărârile mai sus menţionate. Anual listele de priorităţi se reînnoiesc în vederea includerii pe acestea a persoanelor care au depus cereri în anul anterior şi sunt îndreptăţite în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de Stat al oraşului Timişoara, păstrându-se pe aceste liste persoanele înscrise în anii anteriori şi care până în prezent nu au beneficiat de o locuinţa. In vederea includerii pe listele de prioritati s-au depus cereri, însoţite de documente doveditoare necesare întocmirii anchetei sociale şi a stabilirii punctajului. Astfel, în cursul lunii ianuarie 2011 s-au finalizat listele de prioritati pentru anul în curs pe categorii de persoane, după cum urmează:

     - Listă tineri căsătoriţi – 1849 persoane/familii, - Listă crescuţi în instituţii de ocotire – 331 persoane/familii, - Listă pensionari – 228 persoane/familii, - Listă evacuaţi – 799 persoane/familii, - Listă cazuri sociale – 2620 persoane/familii.

     După data emiterii prezentei hotărâri listele de priorităţi vor fi publice putând fi consultate de persoanele interesate care au depus cereri în vederea atribuirii unei locuinţe. Ca urmare conform Legii 114/1996 se impune aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2011 prin H.C.L.M.T. V I C E P R I M A R, D I R E C T O R,

     Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU,

     Ing. Otilia Sîrca

     Avizat: Serviciul Juridic Jur. Mirela Lasuschevici

     Cod FP 53-01 ver.1

     • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
      • REFERAT

     Atasament: Pensionari_2011.pdf

     LISTA DE PRIORITATI A PENSIONARILOR PENTRU ANUL 2011

     Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

     8 36 441 PETROV ELISABETA DO691-21294 13/05/1991

     5 36 412 GAJDA ECATERINA 31974 29/08/1991

     9 32 413 HELE GHEORGHE 6426 25/02/1993

     6 34 404 LAZAR TRANDAFIR DO792-107 05/06/1992

     6 34 405 VITEAZ ELENA DO692-204 11/07/1992

     3 36 396 FILIP DOINA DO692-76 23/08/1991

     5 34 397 TAUT AVRAM DO692-4064 18/02/1992

     2 36 388 HIRLEA IERONIM DO691-88 01/05/1991

     4 34 389 MARTA CONSTANTIN DO692-000 01/01/1992

     4 34 3810 TRINFA IULIANA DO692-196 12/02/1992

     4 34 3811 STAN MIRCEA DO692-9999 01/03/1992

     4 34 3812 MOISE CONSTANTIN DO692-123 08/05/1992

     4 34 3813 HULUBAN MARIANA DO692-90 02/06/1992

     4 34 3814 PITU ELISABETA DO692-157 06/06/1992

     4 34 3815 BURESIN TUDOR DO692-32 20/06/1992

     4 34 3816 ZABAN ZOLTAN DO692-206 10/07/1992

     4 34 3817 OLARESCU DOMNICA DO692-140 16/09/1992

     8 30 3818 LUCACS AURORA DO694-3115 23/08/1994

     1 36 3719 CSIKOS ILEANA DO691-56 12/04/1991

     3 34 3720 FUCS EVA DO692-78 03/05/1992

     3 34 3721 BAN IOSIF DO692-14 03/08/1992

     5 32 3722 BIROU ANA 23511 29/07/1993

     9 28 3723 SANDU DAN DO695-143 16/01/1995

     11 26 3724 STANCIU GHEORGHE DO696-1157 13/05/1996

     4 32 3625 ICHIM LIDIA DO693-32 01/02/1993

     4 32 3626 CRAINIC MARIA DO693-53 16/03/1993

     6 30 3627 PETROVICI ANA DO694-380 15/02/1994

     SBalan
     LC-62 vers2

     LISTA DE PRIORITATI A PENSIONARILOR PENTRU ANUL 2011

     Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

     6 30 3628 IONESCU IUSTINIANA DO694-2368 09/07/1994

     6 30 3629 MOLDOVAN TIBERIU DO694-2711 22/07/1994

     6 30 3630 MULLER MARIA DO694-3624 11/10/1994

     6 30 3631 GANEA DANIEL IONEL DO694-4282 06/12/1994

     1 34 3532 POPA BINGERT TEREZIA DO692-159 20/02/1992

     1 34 3533 FARA SOFIA DO692-71 05/03/1992

     1 34 3534 NEGREA IOSIF DO692-136 13/03/1992

     1 34 3535 TONTA IULIANA DO692-194 15/05/1992

     1 34 3536 MORUT ILIE DO692-126 08/06/1992

     1 34 3537 VANCA ELENA DO692-200 11/07/1992

     1 34 3538 MUNTEANU AUREL DO692-127 04/08/1992

     1 34 3539 SZABO ELENA DO692-188 06/08/1992

     1 34 3540 POPA NICOLAE DO692-161 18/08/1992

     1 34 3541 SERBAN ANA DO692-176 14/09/1992

     1 34 3542 VINTURA ILEANA DO692-203 04/12/1992

     5 30 3543 MIKLOS EDITH DO694-120 24/05/1994

     7 28 3544 LAZAR MIHAI DO695-2898 04/07/1995

     7 28 3545 TANASIE VICTORIA DO695-3182 08/08/1995

     7 28 3546 SACALUS MIHAI SC095-15022 19/12/1995

     9 26 3547 ANCULIA ELISABETA STANA DO696-2777 12/12/1996

     4 30 3448 SPIRK MIHAI DO694-2724 26/07/1994

     4 30 3449 UNGUREANU LIVIA DO694-2758 01/08/1994

     4 30 3450 IOVI IOAN DO694-4215 28/11/1994

     4 30 3451 RADESCU VICTOR SC094-9581 29/12/1994

     6 28 3452 TODOR IOAN DO695-1679 23/03/1995

     6 28 3453 TOMIN MERIMA DO695-3637 28/09/1995

     6 28 3454 MAKRA MARIA DO695-3754 10/10/1995

     SBalan
     LC-62 vers2

     LISTA DE PRIORITATI A PENSIONARILOR PENTRU ANUL 2011

     Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

     8 26 3455 GLAT VERONICA DO696-2097 04/10/1996

     1 32 3356 LIVADARIU MARIA DO693-108 03/05/1993

     1 32 3357 IANCULESCU IOAN DO693-17261 01/06/1993

     1 32 3358 BERKI AGRIPINA DO693-19 05/06/1993

     1 32 3359 SUBOTA STEFAN DO693-186 16/07/1993

     1 32 3360 ORAS MIHAI DO693-141 27/07/1993

     3 30 3361 BARTUS IULISCA DO694-2361 07/06/1994

     4 28 3262 CIURARIU ROMICA DO695-302 27/01/1995

     4 28 3263 WIND ADAM DO695-3162 04/08/1995

     4 28 3264 MACOVEICIUC IOAN DO695-3890 26/10/1995

     4 28 3265 DAICU VISTORIA DO695-3895 27/10/1995

     4 28 3266 LUPU TUDORA DO695-4213 04/12/1995

     12 20 3267 WOLF EMERIC DO699-3023 27/10/1999

     1 30 3168 PRANDEA ION DO694-186 27/01/1994

     1 30 3169 DRAGAN NICULAICA DO694-210 31/01/1994

     1 30 3170 URBAN MARIA DO694-199 01/03/1994

     1 30 3171 GHEORGHEVICI EVA DO694-714 03/03/1994

     1 30 3172 VASILE ARTUR DO694-2266 26/05/1994

     1 30 3173 CHELBA ILEANA DO694-2702 21/07/1994

     1 30 3174 BOT FLORICA DO694-3422 22/09/1994

     1 30 3175 VASILE LUCRETIA DO694-4057 09/11/1994

     1 30 3176 DINCA VASILE DO694-4093 14/11/1994

     3 28 3177 PARLOG LUCIAN SC095-13755 15/11/1995

     5 26 3178 JIANU MARIN DO696-258 01/02/1996

     7 24 3179 JIGALOV PETRONELA DO797-3386 04/09/1997

     2 28 3080 STRATULAT DUMIADRIAN DO695-2181 20/04/1995

     4 26 3081 CIOARA ELENA DO692-231 06/02/1996

     SBalan
     LC-62 vers2

     LISTA DE PRIORITATI A PENSIONARILOR PENTRU ANUL 2011

     Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

     4 26 3082 NOVACOVICI VERONICA DO696-1519 19/06/1996

     4 26 3083 TUDIC ILEANA DO696-2327 21/10/1996

     8 22 3084 CZINE ANDRAS DO698-597 15/04/1998

     8 22 3085 STIRBU GHEORGHE DO698-929 07/09/1998

     1 28 2986 SAVESCU TINCA ANA DO695-1805 28/03/1995

     1 28 2987 TARKANYI GEZA DO695-2178 19/04/1995

     1 28 2988 BEJENARU ION DO695-2559 08/06/1995

     1 28 2989 BUCIU MARIA DO695-2609 14/06/1995

     1 28 2990 GOLDEMBERG EVA DO695-3218 14/08/1995

     1 28 2991 NAGI PETRU DO695-4051 16/11/1995

     1 28 2992 CIUC IRINCA DO695-4378 14/12/1995

     3 26 2993 TOMA PETRE DO696-2420 04/11/1996

     7 22 2994 COSEREANU FLORICA DO698-944 30/03/1998

     7 22 2995 CISLARIU DUMITRU DO698-1040 22/10/1998

     13 16 2996 MURA MARIA PA8X1-1838 12/07/2001

     2 26 2897 SUR FLOARE DO696-905 03/04/1996

     2 26 2898 COBZARU GHEORGHE DO696-1069 30/04/1996

     4 24 2899 ISTVAN VALER DO697-172 04/02/1997

     4 24 28100 TIBULEAC NECULAI DO697-500 28/02/1997

     4 24 28101 PETRE VIRGINIA DO697-906 09/04/1997

     4 24 28102 PETRE GHEORGHE DO697-1212 19/05/1997

     4 24 28103 COVACIU IOAN DO697-2163 17/11/1997

     4 24 28104 MAGYAR ELENA DO697-2485 16/12/1997

     4 24 28105 BUDA VIORICA DO697-2480 16/12/1997

     6 22 28106 COTORA IOAN DO698-1367 05/11/1998

     6 22 28107 PETRESCU MARIA DO698-1472 24/11/1998

     8 20 28108 RUGINESCU IOAN NICU DO699-4008 12/03/1999

     SBalan
     LC-62 vers2

     LISTA DE PRIORITATI A PENSIONARILOR PENTRU ANUL 2011

     Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

     10 18 28109 CALANCEA AVRAM PA8X-2039 27/07/2000

     10 18 28110 TINC FLORINEL SABIN DO6X-1391 02/08/2000

     1 26 27111 DINU VETU DO696-80 15/01/1996

     1 26 27112 BOLEANTU OLIMPIA DO696-125 18/01/1996

     1 26 27113 KOSKA LIDIA DO696-2619 28/11/1996

     9 18 27114 BABEU PAVEL SC0X-6165 05/02/2000

     9 18 27115 NECHIFOR COCUTA ELENA DO6X-3633 14/04/2000

     9 18 27116 SZECKELY CATITA DO6X-4849 23/08/2000

     0 26 26117 STRAJAN LENUTA DO696-2496 14/11/1996

     4 22 26118 POP VIORICA DO698-592 09/04/1998

     4 22 26119 PURSIELUS FLOARE DO698-1009 03/08/1998

     4 22 26120 GHIATA ELENA DO698-1375 05/11/1998

     8 18 26121 ZAMOSTEANU ILIE PA8X-2148 08/02/2000

     8 18 26122 SAMU ELISABETA DO6X-3257 04/05/2000

     8 18 26123 TIRZIU IOAN DOREL PA8X-1777 17/07/2000

     8 18 26124 GAVRILA ANA DO6X-1495 02/10/2000

     1 24 25125 POPA GHEORGHE DO697-320 12/02/1997

     1 24 25126 BASTOREALA AURICA DO697-857 03/04/1997

     1 24 25127 WOTH DOMNICA DO697-1061 29/04/1997

     1 24 25128 PETRUT MARIA DO697-1249 23/05/1997

     1 24 25129 MISTREANU DUMITRU DO797-3295 28/08/1997

     5 20 25130 TEREK ELISABETA DO699-114 26/01/1999

     5 20 25131 RITAN AURELIA DO699-1978 27/07/1999

     9 16 25132 CANAVEA GHEORGHE DO6X1-2580 23/04/2001

     9 16 25133 ZAVOIANU GHEORGHE DO6X1-6808 28/11/2001

     2 22 24134 PAUL ANA DO698-1511 14/12/1998

     4 20 24135 GODJA PETRU DO699-233 18/02/1999

     SBalan
     LC-62 vers2

     LISTA DE PRIORITATI A PENSIONARILOR PENTRU ANUL 2011

     Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

     4 20 24136 GHERHES MARIA DO699-315 03/04/1999

     4 20 24137 SCHNEIDER IOAN DO699-4160 12/09/1999

     6 18 24138 ANTONIU IOAN SC0X-5030 04/07/2000

     1 22 23139 CUREA IZIDOR DO698-1491 26/11/1998

     5 18 23140 TISAN NATALIA DO6X-5410 11/01/2000

     5 18 23141 KRATOCHWILL IRINA ALICE PA8X-3269 10/02/2000

     5 18 23142 GURGUT MARIA DO6X-2613 14/03/2000

     5 18 23143 RAICI ELISABETA DO6X-2884 23/03/2000

     11 12 23144 ION SIMONA RAMONA D82003-600 12/02/2003

     11 12 23145 LUPOU VICTORIA D82003-5420 23/07/2003

     2 20 22146 BUCUR CONSTANTIN DO699-628 13/05/1999

     2 20 22147 MUDURA GHEORGHE DO699-4248 12/10/1999

     4 18 22148 MIHUT GHEORGHE DO6X-1245 02/03/2000

     4 18 22149 ORBAN ELISABETA DO6X-5755 23/11/2000

     6 16 22150 COPACEAN ANA DO6X1-2127 21/03/2001

     6 16 22151 ALEXANDRU ELISABETA DO6X1-2141 22/03/2001

     6 16 22152 STANESCU NICOLAE PA8X1-2387 24/09/2001

     8 14 22153 DANIEL ROZALIA DO6X2-113 17/01/2002

     8 14 22154 TESLARIU ELENA D72002-3395 24/04/2002

     3 18 21155 PURCEL MARIN DO6X-160 15/02/2000

     3 18 21156 BOTOS ANA PA8X-1407 07/03/2000

     3 18 21157 PETRE ELENA DO6X-5660 20/11/2000

     3 18 21158 BALASOIU LUCRETIA DO6X-5919 30/11/2000

     5 16 21159 MAGUREANU VASILE PA8X1-2816 08/10/2001

     5 16 21160 MATES MARCELA PA8X1-2895 10/10/2001

     7 14 21161 TAMAS GHEORGHE DO6X2-1265 26/02/2002

     7 14 21162 DAN RODICA D72002-8518 09/10/2002

     SBalan
     LC-62 vers2

     LISTA DE PRIORITATI A PENSIONARILOR PENTRU ANUL 2011

     Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

     7 14 21163 LAZI VIORICA D72002-9961 27/11/2002

     2 18 20164 DRAGOMIR MARIA PA8X-1361 30/06/2000

     2 18 20165 BALAN CONSTANTA DO6X-4881 24/08/2000

     4 16 20166 MOLDOVEANU EMILIA DO6X1-1206 08/02/2001

     4 16 20167 SZUCS HILDA DO6X1-1991 14/03/2001

     4 16 20168 IOVITA ION DO6X1-5936 30/10/2001

     4 16 20169 STANIS IRINA DO6X1-6928 06/12/2001

     4 16 20170 GIURA ETELCA DO6X1-6977 10/12/2001

     6 14 20171 KISS IOAN DO6X2-938 15/02/2002

     6 14 20172 MARUSINSKY EUGEN DO6X2-2212 22/03/2002

     6 14 20173 GOLEA CONSTANTIN D82002-382 10/10/2002

     1 18 19174 MURESAN AURELIA DO6X-3015 28/03/2000

     1 18 19175 TOPAI NICOLAE DO6X-2470 03/09/2000

     3 16 19176 FETESCU ALEXANDRA DO6X1-6820 29/11/2001

     3 16 19177 DRAGOMIR ELENA DO6X1-6941 07/12/2001

     5 14 19178 LINGURAR CLARA DO6X2-84 16/01/2002

     5 14 19179 BABA NICOLAE DO6X2-1181 21/02/2002

     5 14 19180 COPIL DUMITRU SC2002-6557 19/04/2002

     5 14 19181 PRUNCU VIORICA D72002-6226 10/07/2002

     5 14 19182 CALIN MIRCEA D72002-8221 18/09/2002

     7 12 19183 ANCUTA MARIUS D72003-72 10/01/2003

     7 12 19184 GANCIOV ELISABETA D72003-928 04/03/2003

     7 12 19185 POP IOAN (IULIANA) D82003-4951 15/07/2003

     9 10 19186 APOPEI MIHAI D82004-4805 29/07/2004

     2 16 18187 SCHNEIDER ELENA DO6X1-5874 26/10/2001

     2 16 18188 MILOS FELICIA DO6X1-7039 13/12/2001

     4 14 18189 MATIES IOAN DO6X2-1568 05/03/2002

     SBalan
     LC-62 vers2

     LISTA DE PRIORITATI A PENSIONARILOR PENTRU ANUL 2011

     Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

     4 14 18190 NAN ILEANA D72002-4270 21/05/2002

     6 12 18191 GAGIU MARIN D82003-7793 23/09/2003

     6 12 18192 MOT IOAN D82003-8980 13/11/2003

     3 14 17193 GHEBAN GENES MARIA DO6X2-361 01/02/2002

     3 14 17194 TEODORESCU MARIA SC2002-15375 26/09/2002

     5 12 17195 ONCIOIU ANA D72003-607 14/02/2003

     5 12 17196 BOSNIAG GHEORGHE D72003-3375 15/10/2003

     5 12 17197 ISFAN EMILIA D82003-8798 04/11/2003

     7 10 17198 SCHEEL RICHARD D72004-1732 03/02/2004

     7 10 17199 VELICEASA PAVEL SC2004-19343 09/11/2004

     9 8 17200 LUDINAS ZAHARIA D72005-1606 17/03/2005

     4 12 16201 MOLNAR MARIA D82003-344 30/01/2003

     4 12 16202 STEFANAS PETRU GHEORGHE D82003-1134 06/03/2003

     1 14 15203 PETCU PETRU (IULIANA) D72002-2918 12/04/2002

     3 12 15204 SERBAN DOMNICA D72003-1968 15/04/2003

     2 12 14205 STOICA GHEORGHE D82003-887 25/02/2003

     4 10 14206 FRENTESCU PAULINA D82004-4963 04/08/2004

     6 8 14207 MARDALE PETRE D82005-6389 16/12/2005

     3 10 13208 MATEI VASILE D72004-3964 24/05/2004

     5 8 13209 GIURGIU AURICA D72005-330 21/05/2005

     5 8 13210 BRASOVAN MILITA D72005-5698 07/12/2005

     4 8 12211 BOLOGA ANA D82005-2198 06/05/2005

     6 6 12212 GAICEA SILVIA D82006-1301 20/06/2006

     10 2 12213 RESIGA MARIA D72009-5189 18/06/2009

     1 10 11214 NICA PETRU D82004-7371 08/12/2004

     1 10 11215 COLOJOARA MARIA D82004-7485 14/12/2004

     0 10 10216 GLOGOR MARIA D72004-4859 25/06/2004

     SBalan
     LC-62 vers2

     LLISTA DE PRIORITATI A PENSIONARILOR PENTRU ANUL 2011

     Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii vechimecriterii Total

     2 8 10217 HAIAS IOAN D82005-1296 22/03/2005

     4 6 10218 MESTER STEFAN IOSIF D72006-4984 08/09/2006

     7 3 10219 GYULAI GEORGETA D72008-3889 12/06/2008

     1 8 9220 POPLICEANU GHEORGHE D72005-2356 12/07/2005

     6 3 9221 COVALIU NICULAI D72008-3984 17/06/2008

     5 2 7222 DUMITRU REGHINA DP2009-9200 29/09/2009

     6 1 7223 URSACHI PARASCHIVA DP2010-10244 17/12/2010

     3 3 6224 CRISAN ELENA D72008-6611 13/10/2008

     3 2 5225 BOLDIZSAR CLARA DP2009-1214 09/12/2009

     2 2 4226 NEDIN VIOREL ION D72009-2085 12/03/2009

     0 1 1227 BOT PERSIDA DP2010-26 11/01/2010

     0 1 1228 DIACONU AURELIAN DP2010-857 27/01/2010

     SBalan
     LC-62 vers2