keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

38/31.01.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere si supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari", str. Ciprian Porumbescu nr. 59 - 61, Timisoara

31.01.2012

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2012-000419/18.01.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

411/13.12.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare teren si construire locuinte individuale cu regim de inaltime S(D)+P+1E+M(Er)", str. Dr. Grigore T. Popa nr. 20, Timisoara

13.12.2011

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2011-022627/17.11.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

364/06.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona mixta: locuinte colective, comert, servicii, Str. Amurgului nr. 5, Timişoara

06.07.2018

... vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018 - 009000/07.06.2018; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

436/27.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Reconfigurare ZONA MALL Timisoara, strada Demetriade nr. 1

27.11.2007

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

566/21.11.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire Centrala Telefonica Digitala MSC-Hosting", str. Grigore Alexandrescu nr. 123, Timişoara

21.11.2013

... - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

70/04.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara - Calea Bogdăneştilor "

04.03.2019

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic SC2019 - 4404/25.02.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr.4404/22.02.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

231/24.05.2005 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

24.05.2005

..., domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

128/27.03.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CENTRU MEDICAL MEDICI` S", str. Ciprian Porumbescu nr. 9, Timişoara

27.03.2012

.... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

258/13.05.2008 privind aprobarea încheierii unui Contract de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, între Municipiul Timişoara şi SC AQUATIM SA Timişoara

13.05.2008

... vedere Referatul nr. SC2008 - 7785/10.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

159/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

31.10.2016

... în vedere Referatul nr. SC2016 - 24521/31.10.2016; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

139/28.09.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE BIROURI IN REGIM S+P+5E+Er", str. Simion Barnutiu nr. 32, Timisoara

28.09.2012

..., domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...

Consiliul Local Timișoara

236/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casa P+1 si garaj", str. Ioachim Miloia nr. 37, Timişoara

28.06.2011

... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate...

Consiliul Local Timișoara

237/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona cu functiuni mixte: Spatii comerciale, birouri, servicii, unitati de cazare si dotari aferente", Str. Circumvalatiunii nr. 8-10, Timişoara

28.06.2011

... al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2011-009309/09.06.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si...

Consiliul Local Timișoara

104/27.03.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca

27.03.2007

... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

306/28.07.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă industrială, servicii şi depozitare", str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara

28.07.2017

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... decat cele permise. Art.4.5 SERVITUTI Se recomanda corelarea constructiilor cu executarea lucrarilor publice edilitare si de drumuri. Solutia propusa este prevazuta a se realiza etapizat, functie de ritmul popularii zonei, precum si de bugetul...

Consiliul Local Timișoara

184/18.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara

18.05.2020

... publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. ▪ Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare...
... administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. ▪ Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a...

Consiliul Local Timișoara

39/17.02.2009 privind aprobarea documentatiei urbanistice conform Sentintei Civile nr. 1094/CA pronuntata in sedinta publica din 17.12.2008 a Tribunalului Timiş, rămasă IREVOCABILĂ

17.02.2009

... Referatul nr. SC2009- 2479/10.02.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

370/28.09.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hala productie si birouri" - str. Siemens nr. 1, Timişoara

28.09.2010

... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

30.10.2007

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

383/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara

29.11.2011

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

537/22.10.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona mixta comert si servicii - Ansamblu de cladiri cu functiune mixta", str. Calea Sagului nr. 100-104-106 - 110, Timişoara

22.10.2013

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. UR2013-017145/17.10.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

538/22.10.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spalatorie auto in sistem autoservire", str. Closca, nr. 54, Timişoara

22.10.2013

... ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...

Consiliul Local Timișoara

440/28.10.2008 privind aprobarea Listelor cu solicitarile beneficiarilor Legii nr. 341/2004 intocmite in conformitate cu criteriile stabilite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 27/30.01.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 294/27.06.2006

28.10.2008

... vedere Referatul nr. SC2008 - 1981/07.10.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

484/18.12.2007 privind aprobarea Studiului "Vision Timişoara 2030 - suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara", elaborat de Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Institutul "Politehnica" Timişoara şi Institutul Fraunhofer IPA Stuttgart

18.12.2007

... al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

508/20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere Hotel Timisoara", str. Marasesti nr. 1 - 3, Timişoara

20.11.2015

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...