keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

1/08.01.2016 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2015

08.01.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 1/08.01.2016 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2015 08.01.2016 Hotararea Consiliului Local 1...
.../08.01.2016 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 -235...

Consiliul Local Timișoara

5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016 02.02.2016 Hotararea Consiliului Local 5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 -202/27.01.2016 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...

Consiliul Local Timișoara

230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

20.12.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 20.12.2016 Hotararea Consiliului Local 230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art. 22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele...

Consiliul Local Timișoara

220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

27.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 27.05.2016 Hotararea Consiliului Local 220/27.05.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 5/02.02.2016 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul...

Consiliul Local Timișoara

146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

31.10.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2 si art. 20, alin.1, art. 22 alin.1...

Consiliul Local Timișoara

27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

29.07.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 29.07.2016 Hotararea Consiliului Local 27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul...
... 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 18164/25.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

02.06.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 02.06.2016 Hotararea Consiliului Local 223/02.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 13471/02.06.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

89/20.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

20.09.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 89/20.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 20.09.2016 Hotararea Consiliului Local 89/20.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul...
... teritoriului si patrimoniu si al Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339...

Consiliul Local Timișoara

242/20.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 6/02.02.2016 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

20.12.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 242/20.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 6...
.../02.02.2016 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara 20.12.2016 Hotararea Consiliului Local 242/20.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al...

Consiliul Local Timișoara

6/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 6/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara 02.02.2016 Hotararea Consiliului Local 6/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de...
... bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 aprobate de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 285/22.12.2015 şi Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru...

Consiliul Local Timișoara

190/10.05.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA

10.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 190/10.05.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA 10.05.2016 Hotararea Consiliului Local 190/10.05.2016 privind aprobarea...
... bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-10127/25.04.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU...

Consiliul Local Timișoara

160/31.10.2016 privind aprobarea alocarii sprijinului finanaciar, din disponibilul existent in bugetul local catre unitatile de cult de pe raza municipiului Timisoara

31.10.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 160/31.10.2016 privind aprobarea alocarii sprijinului finanaciar, din disponibilul existent in bugetul local catre unitatile de cult de pe raza municipiului Timisoara 31.10.2016 Hotararea Consiliului Local 160...
.../31.10.2016 privind aprobarea alocarii sprijinului finanaciar, din disponibilul existent in bugetul local catre unitatile de cult de pe raza municipiului Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-25893...

Consiliul Local Timișoara

241/20.12.2016 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2017

20.12.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 241/20.12.2016 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2017 20.12.2016 Hotararea Consiliului Local 241...
.../20.12.2016 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. 6491...

Consiliul Local Timișoara

200/10.05.2016 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

10.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 200/10.05.2016 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 10.05.2016 Hotararea Consiliului...
... Local 200/10.05.2016 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

109/18.10.2016 privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

18.10.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 109/18.10.2016 privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara 18.10.2016 Hotararea...
... Consiliului Local 109/18.10.2016 privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

142/05.04.2016 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016

05.04.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 142/05.04.2016 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016 05.04.2016...
... Hotararea Consiliului Local 142/05.04.2016 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

141/05.04.2016 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016

05.04.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 141/05.04.2016 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016...
... 05.04.2016 Hotararea Consiliului Local 141/05.04.2016 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2016 Consiliul Local...

Consiliul Local Timișoara

40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016

29.07.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea...
... Consiliului Local 41/02.02.2016 29.07.2016 Hotararea Consiliului Local 40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de...

Consiliul Local Timișoara

72/01.03.2016 privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor care datoreaza majorari de intarziere catre bugetul local al Municipiului Timisoara

01.03.2016

... bugetul local al Municipiului Timisoara 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 72/01.03.2016 privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor care datoreaza...
... majorari de intarziere catre bugetul local al Municipiului Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere initiativa consilierului local Alfred Simonis inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2015-028561...

Consiliul Local Timișoara

116/05.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, modificat si completat

05.04.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 116/05.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute...
... in Romania, modificat si completat 05.04.2016 Hotararea Consiliului Local 116/05.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult...

Consiliul Local Timișoara

41/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 41/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit...
... bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 001039/18.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în...

Consiliul Local Timișoara

144/18.10.2016 privind modificarea Comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor sportive şi a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive si organizatii finanţate de la bugetul local al Municipiului Timişoara

18.10.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 144/18.10.2016 privind modificarea Comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor sportive şi a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive si organizatii finanţate de la bugetul local al...
... la bugetul local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016-24992/12.10.2016, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

89/01.03.2016 privind constituirea Comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor sportive şi a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive si organizatii finanţate de la bugetul local al Municipiului Timişoara

01.03.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 89/01.03.2016 privind constituirea Comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor sportive şi a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive si organizatii finanţate de la bugetul local al...
... la bugetul local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 4163/22.02.2016, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

196/10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu şi I. Bulbuca

10.05.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 196/10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L...
.... Rebreanu şi I. Bulbuca 10.05.2016 Hotararea Consiliului Local 196/10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului...

Consiliul Local Timișoara

40/02.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998

02.02.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 40/02.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2016, în...
... baza Legii nr. 34/1998 02.02.2016 Hotararea Consiliului Local 40/02.02.2016 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă...