keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

04.04.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 04.04.2013 Hotararea Consiliului Local 195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-8768/28.03.2013 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite...

Consiliul Local Timișoara

466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

24.09.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 24.09.2013 Hotararea Consiliului Local 466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 26740 /19.09.2013, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

593/21.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

21.11.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 593/21.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 21.11.2013 Hotararea Consiliului Local 593/21.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 -33483/21.11.2013 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

561/31.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

31.10.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 561/31.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 31.10.2013 Hotararea Consiliului Local 561/31.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/22.02.2013; În...

Consiliul Local Timișoara

379/05.07.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

05.07.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 379/05.07.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 05.07.2013 Hotararea Consiliului Local 379/05.07.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 19046/04.07.2013, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

536/22.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

22.10.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 536/22.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 22.10.2013 Hotararea Consiliului Local 536/22.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 2994/21.10.2013, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

450/03.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013

03.09.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 450/03.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013 03.09.2013 Hotararea Consiliului Local 450/03.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 24229/27.08.2013, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

636/16.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

16.12.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 636/16.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 16.12.2013 Hotararea Consiliului Local 636/16.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 36524/13.12.2013 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

246/23.04.2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

23.04.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 246/23.04.2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 23.04.2013 Hotararea Consiliului Local 246/23.04.2013 privind aprobarea rectificării bugetului local al...
..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

6/15.01.2013 privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2012

15.01.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 6/15.01.2013 privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2012 15.01.2013 Hotararea Consiliului Local 6/15.01.2013 privind aprobarea acoperirii...
... din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2012 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 468/08.01.2012 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având...

Consiliul Local Timișoara

423/30.07.2013 privind aprobarea finanţării din bugetul local pentru manifestările sportive cu ocazia "Zilei Timisoarei", ediţia 2013

30.07.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 423/30.07.2013 privind aprobarea finanţării din bugetul local pentru manifestările sportive cu ocazia "Zilei Timisoarei", ediţia 2013 30.07.2013 Hotararea Consiliului Local 423/30.07.2013 privind aprobarea...
... finanţării din bugetul local pentru manifestările sportive cu ocazia "Zilei Timisoarei", ediţia 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-19914/11.07.2013, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu...

Consiliul Local Timișoara

425/30.07.2013 privind finantarea de la bugetul local a lucrărilor de constructie a Bisericii Parohiei Ortodoxe Ucrainene Timişoara

30.07.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 425/30.07.2013 privind finantarea de la bugetul local a lucrărilor de constructie a Bisericii Parohiei Ortodoxe Ucrainene Timişoara 30.07.2013 Hotararea Consiliului Local 425/30.07.2013 privind finantarea de la...
... bugetul local a lucrărilor de constructie a Bisericii Parohiei Ortodoxe Ucrainene Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-19634/10.07.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU...

Consiliul Local Timișoara

230/23.04.2013 privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara a sumelor necesare pentru organizarea "ZILELOR ENERGIEI 2013"

23.04.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 230/23.04.2013 privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara a sumelor necesare pentru organizarea "ZILELOR ENERGIEI 2013" 23.04.2013 Hotararea Consiliului Local 230/23.04.2013 privind alocarea de...
... la bugetul local al Municipiului Timişoara a sumelor necesare pentru organizarea "ZILELOR ENERGIEI 2013" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-10501/12.04.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul...

Consiliul Local Timișoara

156/29.03.2013 privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2012 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

29.03.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 156/29.03.2013 privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2012 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 29.03.2013 Hotararea Consiliului Local 156/29.03.2013 privind aprobarea...
... contului de execuţie pe anul 2012 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 7612 /19.03.2013 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul...

Consiliul Local Timișoara

287/30.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA pe anul 2013

30.05.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 287/30.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA pe anul 2013 30.05.2013 Hotararea Consiliului Local 287/30.05.2013 privind aprobarea bugetului de...
... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură...

Consiliul Local Timișoara

518/22.10.2013 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a Bisericii Milennium - Parohia Romano- Catolica Timisoara II Fabric

22.10.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 518/22.10.2013 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a Bisericii Milennium - Parohia Romano- Catolica Timisoara II Fabric 22.10.2013 Hotararea Consiliului Local 518/22.10.2013 privind...
... finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a Bisericii Milennium - Parohia Romano- Catolica Timisoara II Fabric Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. 011037/03.10.2013 - al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

231/23.04.2013 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent a trei clădiri, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2013, Fundaţiei "Pentru Voi"

23.04.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 231/23.04.2013 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent a trei clădiri, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2013, Fundaţiei "Pentru Voi" 23.04.2013 Hotararea Consiliului Local 231...
.../23.04.2013 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent a trei clădiri, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2013, Fundaţiei "Pentru Voi" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 10629/15.04 - al...

Consiliul Local Timișoara

616/10.12.2013 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul Timişoara a programului "Gala Sportului Timişorean- ediţia 2013"

10.12.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 616/10.12.2013 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul Timişoara a programului "Gala Sportului Timişorean- ediţia 2013" 10.12.2013 Hotararea...
... Consiliului Local 616/10.12.2013 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul Timişoara a programului "Gala Sportului Timişorean- ediţia 2013" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

181/29.03.2013 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2013, Fundatiei "Pentru Voi", pentru sapte cladiri

29.03.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 181/29.03.2013 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2013, Fundatiei "Pentru Voi", pentru sapte cladiri 29.03.2013 Hotararea Consiliului Local...
... 181/29.03.2013 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2013, Fundatiei "Pentru Voi", pentru sapte cladiri Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere cererea inregistrata...

Consiliul Local Timișoara

256/14.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

14.05.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 256/14.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara 14.05.2013 Hotararea Consiliului...
... Local 256/14.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

344/18.06.2013 privind finatarea din bugetul local in vederea achizitionarii unui sistem de sonorizare interior si exterior pentru Biserica cu hramul "Sf. Apostoli Petru si Pavel"

18.06.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 344/18.06.2013 privind finatarea din bugetul local in vederea achizitionarii unui sistem de sonorizare interior si exterior pentru Biserica cu hramul "Sf. Apostoli Petru si Pavel" 18.06.2013 Hotararea Consiliului...
... Local 344/18.06.2013 privind finatarea din bugetul local in vederea achizitionarii unui sistem de sonorizare interior si exterior pentru Biserica cu hramul "Sf. Apostoli Petru si Pavel" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

385/05.07.2013 privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2013

05.07.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 385/05.07.2013 privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2013 05.07.2013...
... Hotararea Consiliului Local 385/05.07.2013 privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

610/10.12.2013 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de reabilitare a imobilului din str. Moise Nicoara nr.17 pentru extinderea activitatii Scolii Ortodoxe " Antim Ivireanul"

10.12.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 610/10.12.2013 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de reabilitare a imobilului din str. Moise Nicoara nr.17 pentru extinderea activitatii Scolii Ortodoxe " Antim Ivireanul" 10.12.2013 Hotararea...
... Consiliului Local 610/10.12.2013 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de reabilitare a imobilului din str. Moise Nicoara nr.17 pentru extinderea activitatii Scolii Ortodoxe " Antim Ivireanul" Consiliul Local al Municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

343/18.06.2013 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a Centrului Pastoral al Parohiei Greco-Catolice Timisoara V Mehala din str. Plavosin nr.5

18.06.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 343/18.06.2013 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a Centrului Pastoral al Parohiei Greco-Catolice Timisoara V Mehala din str. Plavosin nr.5 18.06.2013 Hotararea Consiliului Local 343...
.../18.06.2013 privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a Centrului Pastoral al Parohiei Greco-Catolice Timisoara V Mehala din str. Plavosin nr.5 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2013- 16361...

Consiliul Local Timișoara

242/23.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68 / 27.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

23.04.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 242/23.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68 / 27.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi...
... nonprofit de interes local 23.04.2013 Hotararea Consiliului Local 242/23.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68 / 27.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local...