keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010

09.03.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010 09.03.2010 Hotararea Consiliului Local 83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010...
... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010-4581/25.02.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

16.11.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010 16.11.2010 Hotararea Consiliului Local 403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 26674 / 05.11.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

440/20.12.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

20.12.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 440/20.12.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010 20.12.2010 Hotararea Consiliului Local 440/20.12.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul...

Consiliul Local Timișoara

287/29.07.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.07.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 287/29.07.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010 29.07.2010 Hotararea Consiliului Local 287/29.07.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 17499 / 21.07.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

334/28.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

28.09.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 334/28.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010 28.09.2010 Hotararea Consiliului Local 334/28.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

223/29.06.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.06.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 223/29.06.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010 29.06.2010 Hotararea Consiliului Local 223/29.06.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2010 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 14456/16.06.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

1/08.01.2010 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetului local aferent anului 2009 din fondul de rulment

08.01.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 1/08.01.2010 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetului local aferent anului 2009 din fondul de rulment 08.01.2010 Hotararea Consiliului Local 1/08.01.2010 privind aprobarea acoperirii deficitului...
... bugetului local aferent anului 2009 din fondul de rulment Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2010-000026 / 04.01.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

136/27.04.2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A

27.04.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 136/27.04.2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A 27.04.2010 Hotararea Consiliului Local 136/27.04.2010 privind aprobarea...
... bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010 -8465/14.04.2010 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE...

Consiliul Local Timișoara

291/29.07.2010 pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru semestrul II al anului 2010 la Regia Autonomă de Transport Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

29.07.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 291/29.07.2010 pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru semestrul II al anului 2010 la Regia Autonomă de Transport Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/25.05.2010...
... privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara 29.07.2010 Hotararea Consiliului Local 291/29.07.2010 pentru rectificarea bugetului de...

Consiliul Local Timișoara

174/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2010 la SC PIEŢE SA

25.05.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 174/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2010 la SC PIEŢE SA 25.05.2010 Hotararea Consiliului Local 174/25.05.2010 privind...
... aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2010 la SC PIEŢE SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. TH 2010 - 002848/06.05.2010 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

175/25.05.2010 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2010 la S.C. HORTICULTURA S.A.

25.05.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 175/25.05.2010 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2010 la S.C. HORTICULTURA S.A. 25.05.2010 Hotararea Consiliului Local 175/25.05.2010...
... Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2010 la S.C. HORTICULTURA S.A. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. RE2010-002489/10.05.2010 al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

82/09.03.2010 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2009 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

09.03.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 82/09.03.2010 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2009 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 09.03.2010 Hotararea Consiliului Local 82...
.../09.03.2010 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara pe anul 2009 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 3993/18.02.2010...

Consiliul Local Timișoara

172/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale SC Administrarea Domeniului Public SA

25.05.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 172/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale SC Administrarea Domeniului Public SA 25.05.2010 Hotararea Consiliului...
... Local 172/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale SC Administrarea Domeniului Public SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

173/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

25.05.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 173/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara 25.05.2010 Hotararea Consiliului...
... Local 173/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr...

Consiliul Local Timișoara

286/29.07.2010 privind suplimentarea plăţii de la bugetul local, cu suma de 1.389,93 mii lei, necesară finalizării lucrărilor de intervenţie la opt obiective de investiţii

29.07.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 286/29.07.2010 privind suplimentarea plăţii de la bugetul local, cu suma de 1.389,93 mii lei, necesară finalizării lucrărilor de intervenţie la opt obiective de investiţii 29.07.2010 Hotararea Consiliului Local...
... 286/29.07.2010 privind suplimentarea plăţii de la bugetul local, cu suma de 1.389,93 mii lei, necesară finalizării lucrărilor de intervenţie la opt obiective de investiţii Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010...

Consiliul Local Timișoara

314/29.07.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2010, Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany

29.07.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 314/29.07.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2010, Fundatiei Serviciilor...
... Sociale Bethany 29.07.2010 Hotararea Consiliului Local 314/29.07.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara Calea Dorobantilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2010...

Consiliul Local Timișoara

30/26.01.2010 privind alocarea, pentru anul 2010, de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale Alzheimer ( 21 septembrie) şi a Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice ( 1 octombrie)

26.01.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 30/26.01.2010 privind alocarea, pentru anul 2010, de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale Alzheimer ( 21 septembrie) şi a Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice...
... ( 1 octombrie) 26.01.2010 Hotararea Consiliului Local 30/26.01.2010 privind alocarea, pentru anul 2010, de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale Alzheimer ( 21 septembrie) şi a Zilei Internaţionale a...

Consiliul Local Timișoara

31/26.01.2010 privind alocarea, pentru anul 2010, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara

26.01.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 31/26.01.2010 privind alocarea, pentru anul 2010, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara 26.01.2010...
... Hotararea Consiliului Local 31/26.01.2010 privind alocarea, pentru anul 2010, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

120/30.03.2010 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii situate in Timisoara, Aleea Sanatatii, nr. 15, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2010, Asociatiei "Casa Faenza"

30.03.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 120/30.03.2010 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii situate in Timisoara, Aleea Sanatatii, nr. 15, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2010...
..., Asociatiei "Casa Faenza" 30.03.2010 Hotararea Consiliului Local 120/30.03.2010 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii situate in Timisoara, Aleea Sanatatii, nr. 15, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

154/27.04.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2010, Asociatiei Oncohelp

27.04.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 154/27.04.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul...
... fiscal 2010, Asociatiei Oncohelp 27.04.2010 Hotararea Consiliului Local 154/27.04.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local al...

Consiliul Local Timișoara

119/30.03.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2010, Asociatiei "Societatea Romana Speranta"

30.03.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 119/30.03.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal...
... 2010, Asociatiei "Societatea Romana Speranta" 30.03.2010 Hotararea Consiliului Local 119/30.03.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ana Ipatescu nr. 54, datorat bugetului local al...

Consiliul Local Timișoara

57/23.02.2010 Privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timişoara Calea Bogdăneştilor nr. 4 datorat bugetului local pentru anul 2010, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timişoara-CARP

23.02.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 57/23.02.2010 Privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timişoara Calea Bogdăneştilor nr. 4 datorat bugetului local pentru anul 2010, Casei de Ajutor Reciproc a...
... Pensionarilor din Timişoara-CARP 23.02.2010 Hotararea Consiliului Local 57/23.02.2010 Privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timişoara Calea Bogdăneştilor nr. 4 datorat bugetului local pentru anul 2010...

Consiliul Local Timișoara

202/25.05.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2010, Fundatiei Pentru Copii Ronald McDonald

25.05.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 202/25.05.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal...
... 2010, Fundatiei Pentru Copii Ronald McDonald 25.05.2010 Hotararea Consiliului Local 202/25.05.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, datorat bugetului local al...

Consiliul Local Timișoara

155/27.04.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 10-12 datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2010, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn

27.04.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 155/27.04.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 10-12 datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal...
... 2010, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn 27.04.2010 Hotararea Consiliului Local 155/27.04.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 10-12 datorat bugetului local al...

Consiliul Local Timișoara

156/27.04.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ion Slavici nr. 56, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2010, Parohiei Romano Catolica Timisoara VII Freidorf

27.04.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 156/27.04.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ion Slavici nr. 56, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2010...
..., Parohiei Romano Catolica Timisoara VII Freidorf 27.04.2010 Hotararea Consiliului Local 156/27.04.2010 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara str. Ion Slavici nr. 56, datorat bugetului...