keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997

15.12.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 15.12.1997 Hotararea Consiliului Local 243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 Consiliul Local al Municipiului Timisoara...
... Avand in vedere suplimentarea veniturilor bugetului local pe anul 1997 comunicate de Consiliul Judetean Timis cu Adresele nr.8797/19.11.1997 si nr.9342/10.12.1997; Avand in vedere Referatul Nr.SCO9714052/12.12.1997 al Biroului Buget din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

165/30.09.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997

30.09.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 165/30.09.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 30.09.1997 Hotararea Consiliului Local 165/30.09.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 Consiliul Local al Municipiului Timisoara...
... Avand in vedere Referatul nr.SC09710261/30.09.1997 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere Legea nr.72/1997 privind bugetul de stat pe anul 1997; In baza prevederilor Legii nr.72/1996 privind finantele...

Consiliul Local Timișoara

121/03.07.1997 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1997

03.07.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 121/03.07.1997 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1997 03.07.1997 Hotararea Consiliului Local 121/03.07.1997 privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul 1997 Consiliul Local al...
... Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0977358/30.06.1997 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 1997; Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Timis nr...

Consiliul Local Timișoara

16/18.02.1997 privind rectificarea bugetului local si incheierea executiei bugetare pe anul 1996

18.02.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 16/18.02.1997 privind rectificarea bugetului local si incheierea executiei bugetare pe anul 1996 18.02.1997 Hotararea Consiliului Local 16/18.02.1997 privind rectificarea bugetului local si incheierea executiei...
... bugetare pe anul 1996 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul Nr.SCO971481/10.02.19976 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara privind rectificarea de buget pe anul 1996; Avand in vedere Legea nr.29...

Consiliul Local Timișoara

155/15.07.1997 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru Concursul national de interpretare vocala "SABIN DRAGOI"

15.07.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 155/15.07.1997 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru Concursul national de interpretare vocala "SABIN DRAGOI" 15.07.1997 Hotararea Consiliului Local 155/15.07.1997 privind alocarea unei sume de la...
... bugetul local pentru Concursul national de interpretare vocala "SABIN DRAGOI" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara, prin care se propune alocarea unei sume de...

Consiliul Local Timișoara

151/15.07.1997 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru reamplasarea "POMULUI BRESLELOR" vizavi de Magazinul Bega

15.07.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 151/15.07.1997 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru reamplasarea "POMULUI BRESLELOR" vizavi de Magazinul Bega 15.07.1997 Hotararea Consiliului Local 151/15.07.1997 privind alocarea unei sume de la...
... bugetul local pentru reamplasarea "POMULUI BRESLELOR" vizavi de Magazinul Bega Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC0977402/01.07.1997 al Directiei EconomicedincadrulPrimariei Municipiului Timisoara; Avand in...

Consiliul Local Timișoara

231/09.12.1997 privind defalcarea cheltuielilor de capital din bugetul local, Capitolul "Asistenta Sociala" pentru Centrul de Tranzit "Sf. Nicolae" Timisoara

09.12.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 231/09.12.1997 privind defalcarea cheltuielilor de capital din bugetul local, Capitolul "Asistenta Sociala" pentru Centrul de Tranzit "Sf. Nicolae" Timisoara 09.12.1997 Hotararea Consiliului Local 231/09.12.1997...
... privind defalcarea cheltuielilor de capital din bugetul local, Capitolul "Asistenta Sociala" pentru Centrul de Tranzit "Sf. Nicolae" Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09713487/02.12.1997 al Centrului de...

Consiliul Local Timișoara

28/18.02.1997 privind privind alocarea sumei de 20.000.000 lei pentru editarea si difuzarea materialelor necesare actiunii de disciplinare a traficului rutier in Timisoara

18.02.1997

.../17.02.1997 al Directiei EconomiceBirou Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In...
... aproba alocarea sumei de 20.000.000 lei de la bugetul local Capitolul 72.02 "Alte actiuni" pentru editarea si difuzarea materialelor necesare actiunii de disciplinare a traficului rutier pe raza Municipiului Timisoara. Art.2: Materialele se vor preda prin...

Consiliul Local Timișoara

152/15.07.1997 privind amanarea la plata taxei de timbru pentru PELEA GETA

15.07.1997

... Municipiului Timisoara Avand in vedere Adresa nr.37357/26.06.1997 a Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara; Avand in vedereReferatul nr.SC0977877/10.07.1997 al Directiei Economice Biroul Buget prin care se propune amanarea la plata taxei de...
... timbru pentru doamna Pelea Geta; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza Ordinului Ministerului de Finante nr.1147/24.05.1996...

Consiliul Local Timișoara

196/21.10.1997 privind privind amanarea la plata taxei de timbru pentru RACOVEANU OLIMPIA

21.10.1997

... Economice Biroul Buget prin care se propune amanarea la plata taxei de timbru pentru doamna Racoveanu Olimpia; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru administratie locala...
..., taxelor datorate bugetului local; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata; In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata...

Consiliul Local Timișoara

78/15.04.1997 privind privind avizarea reducerii la plata taxei de timbru pentru PELEA GETA

15.04.1997

... PELEA GETA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Adresa nr.16353/11.03.1997 a Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara; Avand in vedereReferatul nr.SC0973435/26.03.1997 al Directiei Economice Biroul Buget prin care se...
... propune avizarea reducerii la plata taxei de timbru pentru doamna Pelea Geta; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In baza Ordinului...

Consiliul Local Timișoara

95/27.05.1997 privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre Ministerul de Finante, a scutirii platii unor taxe de timbru pentru Regia Autonoma "CALOR" Timisoara

27.05.1997

.../12.05.1997 a Regiei Autonome "CALOR" Timisoara; Avand in vedere Referatul nr.SCO975261/12.05.1997 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si...
... taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza Ordinului nr.1147/24.05.1996 a Ministerului de Finanteprecizari privind competenta de solutionare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor datorate bugetului local; In...

Consiliul Local Timișoara

11/28.01.1997 privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre Administratia Financiara a Municipiului Timisoara a scutirii platii taxei de timbru pentru U.M.0667 Timisoara

28.01.1997

... nr.SCO97157/10.01.1997 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in...
... impozitelor, taxelor datorate bugetului local; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata; In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica...

Consiliul Local Timișoara

197/21.10.1997 privind avizarea favorabila pentru acordarea scutirii la plata taxei de timbru, pentru Corpul Gardienilor Publici Timis, in litigiu cu S.C. "PETROM" Timisoara

21.10.1997

... NR.SCO9710528/23.09.1997 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica...
... bugetului local; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata; In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si...

Consiliul Local Timișoara

175/30.09.1997 privind avizarea favorabila pentru acordarea scutirii la plata taxei de timbru pentru Regia Autonoma "URBIS" Timisoara

30.09.1997

... favorabila pentru acordarea scutirii la plata taxei de timbru pentru Regia Autonoma "URBIS" Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul NR.SCO9710529/23.09.1997 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara...
...; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.1 Cap. II din Ordinul nr.1147/24.05.1996 a Ministerului de...

Consiliul Local Timișoara

153/15.07.1997 privind privind avizarea favorabila pentru acordarea scutirii la plata unor taxe de timbru, pentru Corpul Gardienilor Publice Timis

15.07.1997

... privind avizarea favorabila pentru acordarea scutirii la plata unor taxe de timbru, pentru Corpul Gardienilor Publice Timis Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul NR.SCO977597/08.07.1997 al Biroului Buget din cadrul Primariei...
... municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.1 Cap. II din Ordinul nr.1147/24.05.1996 a...

Consiliul Local Timișoara

10/28.01.1997 privind amanarea la plata taxei de timbru pentru TAUT TEODOR

28.01.1997

... Municipiului Timisoara Avand in vedere cererea domnului Taut Teodorprin care se solicita aprobarea amanarii la plata taxei de timbru; Avand in vedereReferatul nr.SC097451/20.01.1997 al Directiei Economice Biroul Buget prin care se propune amanarea la...
... plata taxei de timbru pentru domnul Taut Teodor; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 65 din Legea...

Consiliul Local Timișoara

90/27.05.1997 privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Control Financiar de Stat a scutirii la plata taxei pentru Autorizatia de Construire, pentru Agentia Consulara Germana

27.05.1997

..., pentru Agentia Consulara Germana Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SCO974683/08.05.1997 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze...
..., economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza Ordinului nr.1147/24.05.1996 a Ministerului de Finanteprecizari privind competenta de solutionare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor...

Consiliul Local Timișoara

116/24.06.1997 privind privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre Administratia Financiara a Municipiului Timisoara a scutirii la plata taxei pentru Autorizatia de Construire, pentru Parohia Ortodoxa Romana din Ronat

24.06.1997

... Parohia Ortodoxa Romana din Ronat Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SCO975889/20.05.1997 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze...
..., economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza Ordinului nr.1147/24.05.1996 a Ministerului de Finanteprecizari privind competenta de solutionare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor...

Consiliul Local Timișoara

117/24.06.1997 privind avizarea favorabila pentru acordarea de catre Ministerul de Finante, a scutirii platii unor taxe de timbru pentru doua autovehicule primite din Germania, din landul Nordrhein Westfalen, sub forma de donatie

24.06.1997

... Nordrhein Westfalen, sub forma de donatie Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SCO976809/17.06.1997 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze...
..., economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza Ordinului nr.1147/24.05.1996 a Ministerului de Finanteprecizari privind competenta de solutionare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor...

Consiliul Local Timișoara

147/15.07.1997 privind privind chizitionareadecatreRegia Autonoma "URBIS" Timisoara a imobilului situat in strada Polona nr.2 aflat in proprietatea S.C. "INDCONSTRUCT" S.A.

15.07.1997

... Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor Publice; In baza prevederilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr.10/1995 si nr.18/1995 referitoare la investitiile finantate integral sau in...
... completare din bugetul de stat, bugetele locale, fondurile speciale si alte fonduri publice; Avand in vedere avizele Comsiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

56/27.03.1997 privind participarea Consiliului Local in calitate de coorganizator la Simpozionul National de Endourologie

27.03.1997

... avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) si (o) din Legea nr.69/1991 privind administratia...
... National de Endourologie. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 6 milioane lei de la bugetul local, Capitolul 72. "Alte actiuni", pentru organizarea Simpozionului National de Endourologie . Art.3: Cu aducerea la indeplinire aprezentei hotararise...

Consiliul Local Timișoara

115/24.06.1997 privind alocarea sumei de 6.000.000,00 lei cu care municipiul Timisoara va cotiza ca membru la Federatia Municipiilor

24.06.1997

... 6.000.000,00 lei cu care municipiul Timisoara va cotiza ca membru la Federatia Municipiilor Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0976338/05.06.1997 al Biroului Buget din cadrul Primariei municipiului Timisoara...
...; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.54, alin.6 din Legea nr.72/1996 privind finantele publice; In...

Consiliul Local Timișoara

27/18.02.1997 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coeditor la editarea volumului "ANALELE BANATULUI"

18.02.1997

... participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coeditor la editarea volumului "ANALELE BANATULUI" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC097628/31.01.1997 al Directiei EconomiceBirou Buget din...
... cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, sanatate, mediu,invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local...

Consiliul Local Timișoara

39/04.03.1997 privind privind amanarea la plata a taxei de afisaj si reclama pentru Teatrul National Timisoara pentru trimestrul I al anului 1997, pana la sfarsitul lunii martie 1997

04.03.1997

... Referatul nr.SCO97205/13.01.1997 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara...
... indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Consiliului Judetean Timis; Directiei DreptOrdine...