keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

639/16.12.2013 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2014-2015

16.12.2013

... vedere Referatul nr. SC 2013 - 36399/13.12.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... autorităţii publice locale de a acoperi cheltuielile ce nu se pot asigura din finanțarea de bază. „Autorităţile administraţiei publice locale pot aloca, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, si sume din bugetele proprii ale acestora...

Consiliul Local Timișoara

638/16.12.2013 privind procedura de administrare a taxei de tranzit

16.12.2013

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-36665/16.12.2013, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

637/16.12.2013 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 3/17.12.2012 pentru concesionarea prin atribuire directa a Pietei Iosefin catre S.C. Pieţe S.A.

16.12.2013

... al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

636/16.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

16.12.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 636/16.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013 16.12.2013 Hotararea Consiliului Local 636/16.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 36524/13.12.2013 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

635/16.12.2013 privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Al. Odobescu nr. 56 A

16.12.2013

.... Odobescu nr. 56 A Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-35918/11.12.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

634/16.12.2013 privind aprobarea achiziţionării de mobilier urban pentru dotarea Grădinii Zoologice Timişoara

16.12.2013

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap; b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate...

Consiliul Local Timișoara

633/16.12.2013 privind propunerea de participare a Municipiului Timişoara la constituirea "Asociaţiei CLUSTERUL DE TURISM BANAT - CLUSTURBANAT"

16.12.2013

..., sumă care va fi inclusă în bugetul local pentru anul 2014. Art. 3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara sau orice altă persoană desemnată de acesta prin dispozitie, în vederea semnării actului constitutiv al Asociaţiei "CLUSTERUL DE TURISM...
... de 200 lei pentru participarea la constituirea capitalului social al asociaţiei și cotizaţia de 1000 lei pe an, sumă care va inclusă în bugetul local pentru anul 2014. Secretar Ioan Cojocari Alina Pintilie Smaranda Haracicu Director Director Directia...

Consiliul Local Timișoara

631/16.12.2013 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

16.12.2013

... 93 lei reprezentând contravaloarea abonamentului general pe 30 zile aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi se suportă din bugetul local, de la Capitolul 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială, Subcapitolul 68.02.06 - Asistenţă...
... asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, costurile fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.” În acest sens preşedintele Autorităţii...

Consiliul Local Timișoara

630/16.12.2013 privind aprobarea prelungirii Convenţiei, şi încheierea unui act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006

16.12.2013

... Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele comisiei pentru studii, prognoze economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

629/16.12.2013 completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.183/29.03.2013 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

16.12.2013

... Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

628/16.12.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 463/03.09.2013, prin care s-a aprobat închirierea unui imobil cu destinaţie comercială situat în Parcul Copiilor "Ion Creangă" Timişoara

16.12.2013

... al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-35989/11.12.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

627/16.12.2013 privind atribuirea imobilului din Timisoara, str. Rusu Sirianu nr. 6 catre Parohia Romana Unita cu Roma, Greco - Catolica, Timisoara IV

16.12.2013

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

625/10.12.2013 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în B-dul Mihai Viteazu nr.26, la preţul de 630.000 euro

10.12.2013

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

624/10.12.2013 privind alocarea unei contribuţii financiare de la bugetul local către Mitropolia Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, pentru finalizarea unor lucrări la Catedrala Mitropolitană din Timişoara

10.12.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 624/10.12.2013 privind alocarea unei contribuţii financiare de la bugetul local către Mitropolia Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, pentru finalizarea unor lucrări la Catedrala Mitropolitană...
... din Timişoara 10.12.2013 Hotararea Consiliului Local 624/10.12.2013 privind alocarea unei contribuţii financiare de la bugetul local către Mitropolia Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, pentru finalizarea unor lucrări la Catedrala...

Consiliul Local Timișoara

623/10.12.2013 privind aprobarea bugetului multianual necesar implementării Subprogramului "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ" şi împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara pentru semnarea Actului adiţional la Convenţia de finanţare a subprogramului

10.12.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 623/10.12.2013 privind aprobarea bugetului multianual necesar implementării Subprogramului "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ" şi împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara pentru...
... semnarea Actului adiţional la Convenţia de finanţare a subprogramului 10.12.2013 Hotararea Consiliului Local 623/10.12.2013 privind aprobarea bugetului multianual necesar implementării Subprogramului "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA...

Consiliul Local Timișoara

622/10.12.2013 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara

10.12.2013

... Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... contabile furnizate c) furnizarea informatiilor necesare stabilirii patrimoniului national, executiei bugetului public national precum si întocmirii balantelor financiare si a bilantului pe ansamblul economiei nationale d) are obligatia sa conduca...

Consiliul Local Timișoara

621/10.12.2013 privind modificarea si aprobarea Statului de Functii al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

10.12.2013

..., domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 35719/10.12.2013 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

620/10.12.2013 privind modificarea şi aprobarea Statului de functii pentru Filarmonica Banatul Timisoara

10.12.2013

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

619/10.12.2013 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. KATHREIN ROMÂNIA S.R.L.

10.12.2013

... Referatul nr. SC2013-35179 din 05.12.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

617/10.12.2013 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru "AS Clubul de Handbal Politehnica Timişoara "

10.12.2013

... nr. SC 2013-35076/04.12.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...
... partea Municipiului Timisoara, pentru "AS Clubul de Handbal Politehnica Timişoara", în sumă de 400.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive"), pentru trimestrul al IV-lea...

Consiliul Local Timișoara

616/10.12.2013 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul Timişoara a programului "Gala Sportului Timişorean- ediţia 2013"

10.12.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 616/10.12.2013 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul Timişoara a programului "Gala Sportului Timişorean- ediţia 2013" 10.12.2013 Hotararea...
... Consiliului Local 616/10.12.2013 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul Timişoara a programului "Gala Sportului Timişorean- ediţia 2013" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în...

Consiliul Local Timișoara

615/10.12.2013 privind transferul dreptului de folosinta gratuita a terenului atribuit Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Timişoarei, prin Hotararea de Consiliul Local nr. 248/12.04.2012, catre nou infiintata parohie "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" în vederea construirii unei biserici

10.12.2013

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

614/10.12.2013 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.132/28.09.2012 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea de investitii si crearea de noi locuri de munca pe teritoriul Municipiului Timisoara

10.12.2013

... Timisoara si initiativa d-lui consilier local Radu Dimeca, referat aprobat de Primarul Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele: Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe; Comisiei pentru...
... ale art.32 alin.1 lit.a din Legea nr.273/2006 actualizata, veniturile bugetare locale se constituie din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, printre acestea regasindu-se si cotele defalcate din impozitul pe venit, astfel: ”ART. 32...

Consiliul Local Timișoara

613/10.12.2013 privind prelungirea tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 63/26.02.2013 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 418/30.07.2013

10.12.2013

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013-35562/09.12.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...