keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 92/26.10.2000 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate

26.10.2000

Hotararea Consiliului Local 92/26.10.2000
privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2000 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

:


Art.1: Se constituie Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Timişoara, în principalele domenii de activitate:

COMISIA I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe,
impozite şi taxe - în următoarea componenţă:

1. DOGARIU EUGEN 2. MARDARI LUDOVIC 3. SARAFOLEAN SILVIU 4. SUCIU NICOLAE 5.
VASI CĂLIN VASILE

COMISIA II - pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu - în
următoarea componenţă:

1. BĂLĂŞOIU ION
2. BLAJ ADRIANA MARIA
3. CULEA VLADIMIR
4. RADOSLAV DAN
5. VLAD RODICA

COMISIA III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii
publice şi comerţ - în următoarea componenţă:

1. FLORESCU IULIANA
2. FURDUI IUSTIN
3. MISTOR CORNEL 4. MOLDOVAN VALENTIN 5. MUŢIU CAIUS

COMISIA IV - pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile
omului şi culte - în următoarea componenţă:

1. FORIKA EVA
2. GROZA IOAN RADU
3. OANCEA VIOREL
4. POPOVICI DORIN
5. STRĂIN RADU
.
COMISIA V - pentru cultură, învăţământ, turism şi sport - în următoarea
componenţă:

1. DAVID GHEORGHE 2. HALASZ FRANCISC 3. MIRICĂ NICOLAE 4. PACE ŞTEFAN 5.
ŞTIRBU SERGIU

COMISIA VI - pentru sănătate, protecţie socială şi mediu- în următoarea
componenţă:

1. BRÎNZAN OVIDIU 2. POPUŢE PETRU 3. STRĂIN RADU 4. SURDAN SIMION 5. ŢEPENEU
PAVEL


Art.2: Hotărârea Consiliului Local nr.6/2000 - privind organizarea Comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, se
abrogă.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş; -
Direcţiei Economice; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei Tehnice; - Direcţiei
Administrative; - Serviciului Juridic; - Serviciului Centrul de Informare
pentru Cetăţeni; - Biroului Corp Control Primar; - Mass-media locală;


Presedinte de sedinta
DAVID GHEORGHE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI