keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 55/27.02.2001 privind privind modificarea componenţei unor Comisii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate

27.02.2001

Hotararea Consiliului Local 55/27.02.2001
privind privind modificarea componenţei unor Comisii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 92/26.10.2000 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică componenţa unor Comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în principalele domenii de activitate, astfel:
COMISIA I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe - va avea următoarea componenţă:
1. BRĂNUŢ LIDIA
2. DOGARIU EUGEN
3. SARAFOLEAN SILVIU
4. SUCIU NICOLAE
5. VASI CĂLIN VASILE
COMISIA V - pentru cultură, învăţământ, turism şi sport - va avea următoarea componenţă:
1. BUJOR PETRU
2. DAVID GHEORGHE
3. HALASZ FRANCISC
4. MIRICĂ NICOLAE
5. PACE ŞTEFAN
COMISIA VI - pentru sănătate, protecţie socială şi mediu- va avea următoarea componenţă:
1. POPUŢE PETRU
2. STRĂIN RADU
3. SURDAN SIMION
4. ŞTIRBU SERGIU
5. ŢEPENEU PAVEL


Art.2: Hotărârea Consiliului Local nr.92/2000 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate se modifică în mod corespunzător .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI