keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 147/12.06.2001 privind componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate

12.06.2001

Hotararea Consiliului Local 147/12.06.2001
privind componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În conformitate cu prevederile art. 56. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Comisiile de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, au următoarea componenţă:
COMISIA I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe
1. BRĂNUŢ LIDIA
2. DOGARIU EUGEN
3. SARAFOLEAN SILVIU
4. SUCIU NICOLAE
5. VASI CĂLIN VASILE

COMISIA II - pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu
1. BĂLĂŞOIU ION
2. BLAJ ADRIANA MARIA
3. CULEA VLADIMIR
4. RADOSLAV DAN
5. TEODORESCU MARIUS SEBASTIAN
6. VLAD RODICA

COMISIA III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ
1. FLORESCU IULIANA
2. FURDUI IUSTIN
3. MISTOR CORNEL
4. MOLDOVAN VALENTIN
5. MUŢIU CAIUS


COMISIA IV - pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte
1. FORIKA EVA
2. GROZA IOAN RADU
3. OANCEA VIOREL
4. POPOVICI DORIN
5. STRĂIN RADU

COMISIA V - pentru cultură, învăţământ, turism şi sport
1. BUJOR PETRU
2. DAVID GHEORGHE
3. HALASZ FRANCISC
4. MIRICĂ NICOLAE
5. PACE ŞTEFAN

COMISIA VI - pentru sănătate, protecţie socială şi mediu
1. POPUŢE PETRU
2. STRĂIN RADU
3. SURDAN SIMION
4. ŞTIRBU SERGIU
5. ŢEPENEU PAVELArt.2: Hotărârea Consiliului Local nr.92/2000 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate şi Hotărârea Consiliului Local nr.55/2001 privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate se abrogă.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI