keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 57/12.02.2008 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului PETRE PETRIŞOR, în urma demisiei

12.02.2008

Hotararea Consiliului Local 57/12.02.2008
privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului PETRE PETRIŞOR, în urma demisiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul constatator nr.SC2008 - 2734/12.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu şi al Secretarului Municipiului Timişoara, domnul Ioan Cojocari;
Având în vedere Demisia Domnului Petre Petrişor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu nr.SC2008 - 2500/11.02.2008;
Având în vederea Adresa nr. 113/12.02.2008 a Partidului România Mare;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.9 alin.2 lit. (a) , art.10 şi art. 12 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali , modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1:Consiliul Local al Municipiului Timişoara ia act de demisia din funcţia de consilier local a domnului PETRE PETRIŞOR - ales pe lista Partidului România Mare la data de 6 iunie 2004.

Art.2: Se declară vacant locul deţinut de domnul Petre Petrişor în Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Partidului România Mare;
- Domnului Petre Petrişor;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA-RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: petri_or-încetare.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/93D3F26884AEA042C22573ED0045B5EE/petri was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443