keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 313/26.07.2005 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara

26.07.2005

Hotararea Consiliului Local 313/26.07.2005
pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 12744/ 14.07.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 - privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2001 - pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2002 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 103/2003 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.116/2003 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.166/2003 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 145 /2004 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara, cu lista Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Anexele la Hotărârile Consiliului Local nr.: 245/1999, 125/2001, 64/2002, 103/2003, 116/2003 ,166/2003 ,145 /2004 şi la prezenta hotărâre, se vor cuprinde într-o singură Anexă.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_-_inventar_bunuri.pdf

Insusita de Consiliul Local Comisia speciala pentru intocmirea inventarului prin Hotararea nr………/……………2005 bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului TIMISOARA PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Bunuri imobile

Adresa Nr.CF. Nr.Top. MP

0 1 2 4 5 6 3794 DS Strada Dreptatea 45227 28503 1534 1981

expropriere Statul Roman

3795 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Cometa 12 3373 4228 4229

535 318

1989 D223

Statul Roman-teren Particulari-constructii

3796 CC CC

Casa si curte Casa si curte

Str. Bacovia 18 2566 27404/2/1/1 27404/2/1/3

8 153

1986 D138/85

Statul Roman

3797 CAT Spatii verzi si alei Str. Gh. Lazar 35 31215 26038 1673 1975 Statul Roman Adm ConsPopTim

3798 CAT Spatii verzi si alei Str. Gh. Lazar 31 31215 26046 1488 1975 Statul Roman Adm ConsPopTim

3799 CAT Spatii verzi si alei Str. Gh. Lazar 23-27 31215 26051 7399 1975 Statul Roman Adm ConsPopTim

3800 DS CPC

Strada si parcare Dornei 31215 26075 1699 1975 Statul Roman Adm ConsPopTim

3801 DS Strada Popa Laurentiu 31215 26076 2255 1975 Statul Roman Adm ConsPopTim

3802 CEL CAT

Post Trafo Spatii verzi si alei

Intr. Pavel Rotariu 2 31215 26077 26080

18 4849

1975 Statul Roman Adm ConsPopTim

3803 DS CEL

Strada Post Trafo

Gheorghe Cucu 31215 26091 26098

2831 12

1975 Statul Roman Adm ConsPopTim

3804 DS Strada Mendeleev 31215 26100 8691 1975 Statul Roman Adm ConsPopTim

3805 DS Strada Hamlet 31215 26101 2108 1975 Statul Roman Adm ConsPopTim

3

TIMISOARA

Nr. Crt. Cod clasif.

DENUMIREA BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE Anul dobandirii sau darii in

fol.

Valoare de

inventar

Situatia juridica actuala

JUDETUL TIMIS - MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI

Pagina 1 din 30

3806 CAT Spatii verzi si alei Intr. Pavel Rotariu 21-23 31215 26090/1 21618 1975 Statul Roman Adm ConsPopTim

3807 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Veronica Micle 8 11075 20018 20019

429 254

1982 D223/74

Statul Roman

3808 CAT Teren de constr. Bv. Liviu Rebreanu 146 30200 10876/1/2 44 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3809 CAT Teren de constr. Cal. Martirilor 1989 nr. 17

30200 10878/1 57 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3810 CAT Teren de constr. Str. Crangului 1 30200 10882/1/2 48 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3811 CAT CAT

Teren de constr. Teren de constr.

Cal. Martirilor 1989 nr. 20

30200 10855/2/2/1 10855/2/2/3

195 74

1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3812 CAT Teren de constr. Cal. Martirilor 1989 nr. 18

30200 10856/2/3 100 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3813 CAT CAT

Teren de constr. Teren de constr.

Cal. Martirilor 1989 nr. 16

30200 10857-10858/2/1 10857-10858/2/3

73 90

1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3814 CAT Teren de constr. Cal. Martirilor 1989 nr. 14

30200 10859/1 167 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3815 CAT Teren de constr. Str. Diaconu Coresi 42 30200 10669/2/1 66 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3816 CAT Teren de constr. Cal. Martirilor 1989 nr. 12

30200 10861/2/1 387 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3817 CAT Teren de constr. Cal. Martirilor 1989 nr. 10

30200 10862/2/1 93 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3818 CAT Teren de constr. Str. Crangului 4 30200 10877/1/1 222 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3819 CAT Teren de constr. Cal. Martirilor 1989 nr. 17

30200 10878/3/1 125 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3820 CAT Teren de constr. Cal. Martirilor 1989 nr. 19

30200 10885/1/1 10885/1/2

184 32

1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3821 CAT Teren de constr. Str. Crangului 2 30200 10883/2/1 324 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3822 CAT Teren de constr. Cal. Martirilor 1989 nr. 26

30200 10850/1/1 135 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3823 CAT Teren de constr. Str. Diaconu Coresi 40 30200 10670/2/1/1 126 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3824 CAT Teren de constr. Str. Diaconu Coresi 38B 30200 10671/2/1 112 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3825 CAT CAT

Teren de constr. Teren de constr.

Str. Diaconu Coresi 38 30200 10672/1/2/1 10672/2/1

260 431

1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3826 CAT Teren de constr. Str. Diaconu Coresi 36 30200 10675/2/1 143 1975 D250/74

Statul Roman Adm Munic.Timisoara

3827 DS Drum in Izlaz Zona Ovidiu Balea 21 23428 8170 1966 D111/51

Statul Roman

Pagina 2 din 30

3828 F Fanat in Cioca C. Torontalului langa C.F.R. spre Cenad

21 24874 23250 1966 D111/51

Statul Roman

3829 HC Sant in Cioca Zona Ovidiu Balea langa C.F.R. spre Arad

21 25165 210 1966 D111/51

Statul Roman

3830 P Pasune in Cioca Noua

Zona Ovidiu Balea langa C.F.R. spre Arad

21 25166 10495 1966 D111/51

Statul Roman

3831 HC Sant in Cioca Noua Zona Ovidiu Balea langa C.F.R. spre Arad

21 25167 245 1966 D111/51

Statul Roman

3832 P Pasune in Cioca Noua

Zona Ovidiu Balea langa C.F.R. spre Arad

21 25168 1192 1966 D111/51

Statul Roman

3833 HC Sant in Cioca Noua Zona Ovidiu Balea langa C.F.R. spre Arad

21 25169 203 1966 D111/51

Statul Roman

3834 P Pasune in Cioca Noua

Zona Ovidiu Balea langa C.F.R. spre Arad

21 25170/1 34987 1966 D111/51

Statul Roman

3835 HC Sant in Cioca Noua Zona Ovidiu Balea langa C.F.R. spre Arad

21 25171/1 300 1966 D111/51

Statul Roman

3836 HC Sant in Cioca Noua Zona Ronat langa C.F.R. spre Arad

21 25172 2058 1966 D111/51

Statul Roman

3837 P Pasune in Cioca Noua

Zona Ronat langa C.F.R. spre Arad

21 25173 47148 1966 D111/51

Statul Roman

3838 HC Sant in Cioca Noua Zona Ronat langa C.F.R. spre Arad

21 25174 906 1966 D111/51

Statul Roman

3839 P Pasune in Cioca Noua

Zona Ronat langa C.F.R. spre Arad

21 25175 57700 1966 D111/51

Statul Roman

3840 HL Balta in Ronat Langa C.F.R. spre Jimbolia

21 25629 76951 1966 D111/51

Statul Roman

3841 F Fanat si sant in Ronat

Langa C.F.R. spre Jimbolia

21 25630 1923 1966 D111/51

Statul Roman

3842 A Teren arabil in Ronat

Langa C.F.R. spre Jimbolia

21 25631 4023 1966 D111/51

Statul Roman

3843 DS Strada noua proiectata

(Grigore Alexandrescu) 21 22279/2-4/4 22279/2-4/6 22279/2-4/7 22279/7/2 22279/7/3

22279/8-14/14 22279/8-14/15 22279/8-14/16 22279/8-14/17 22279/8-14/18 22279/8-14/19 22279/8-14/20

385 381 420 182 240 307 307 307 307 307 307 307

1966 D111/51

Statul Roman

3844 CAT CAT

Teren Teren

Str. Macilor 30 21 20821/2 20820/1/1

86 218

1966 D111/51

Statul Roman

Pagina 3 din 30

3845 CAT Teren pt. Calea Bogdanestilor

C. Bogdanestilor 21 26617 736 1966 D111/51

Statul Roman

3846 P CAT

Pasune in Izlaz Teren

Str. Lt.Ovidiu Balea 21 23429/2/1 23427/3/1

221515 12448

1966 D111/51

Statul Roman

3847 A A A A

Teren arabil Teren arabil Teren arabil Teren arabil

Calea Buziasului spre Mosnita

3191 8324 8392

8398/1 8323

3635 7292 5549 5041

1949 Statul Roman- Adresa Ocol Silvic 44076/1949

3848 DS Strada Vasluiului 37374 27077 554 1978 Statul Roman

3849 CAT Spatii verzi si alei Str.Martir Ioan Stanciu 8 37374 27078 198 1978 Statul Roman

3850 DS Intrare Pesterii 37374 27090 1345 1978 Statul Roman

3851 DS Strada Cantului 37374 27096 3780 1978 Statul Roman

3852 DS Strada Naturii 37374 27097 507 1978 Statul Roman

3853 CAT CAT

Teren de joaca Spatiu verde , alei

Str. Cantului 4-12 37374 27107 27108

520 1397

1978 Statul Roman

3854 CAT Spatiu verde si alei Str. Elevului 1-3 37374 27110 262 1978 Statul Roman

3855 DS Strada Elevului 37374 27111 599 1978 Statul Roman

3856 CAT Spatiu verde si alei Str. Cantului 14 37374 27112 950 1978 Statul Roman

3857 CAT CAT CAT

Spatiu verde si alei Spatiu verde si alei Spatiu verde si alei

Str. Cantului 22,24 37374 27122 27124 27125

262 450 813

1978 Statul Roman

3858 CAT Spatiu verde si alei Calea Martirilor 1989 Nr. 37A

37374 27127 801 1978 Statul Roman

3859 CAT CAT

Teren de joaca Spatiu verde , alei

Str. Maresal Constantin Prezan 71

37374 27134 27141

400 3091

1978 Statul Roman

3860 CAT Spatiu verde si alei Str. Maresal Constantin Prezan 75

37374 27145 215 1978 Statul Roman

3861 DS Strada Pepinierei 37374 27146 1900 1978 Statul Roman

3862 DS Calea Martirilor 1989 (Girocului)

37374 27148 1815 1978 Statul Roman

3863 CAT Spatiu verde si alei Str. Cantului 1 37374 27086 198 1978 Statul Roman

3864 CT Piata agroalimentara Str. Cantului 2 37374 27099/1 1994 1978 Statul Roman

3865 CCOM Teren cu spatiu comercial

Str. Muzicescu 77 94459 14576/1/2 377 1993 Statul Roman -teren Partic. - constructii

Pagina 4 din 30

3866 D Drum Str. Nadejdea (langa piata Aurora)

248 Freidorf

439/1/2 2330 1948 expropr.

Statul Roman

3867 CC Casa si curte Str. Lidia 140 138963 14319/a 1536 1964 donat.

Statul Roman-teren Particulari-ctii, L112

3868 C Teren intravilan cu abator iepuri P+2E

Str. Amurgului 1 135290 1748/2 119 1967 Statul Roman -teren Partic. - constructii

3869 C Teren cu constructii Str. Gelu 6 121868 17534/2 823 1998 Statul Roman -teren Partic. - constructii

3870 C Teren cu constructii Str. Gelu 8 121868 17536-17537/2 762 1998 Statul Roman -teren Partic. - constructii

3871 C Teren cu constructii Str. Gelu 10 121868 17538/2 640 1998 Statul Roman -teren Partic. - constructii

3872 CAT C

Teren Teren cu casa P+1E

Str. Stefan Stinca 64 20561 26478/1 26478/2

84 128

1988 D223/74

Statul Roman -teren Partic. - constructii L112/95

3873 CAT Teren Str. Mihail Kogalniceanu nr.8

4359 4815/1/1/2 650 1960 D119/48

Statul Roman adm.op. Electrometal

3874 A F A F

Teren arabil Fanete

Teren arabil Fanete

Seliste 85320 23482/2 23483/2 23485/2

23484/2/1

8646 5513

34200 21285

1964 Statul Roman Drept folosinta Spitalul Clinic

Municipal

3875 CAT Loc de casa Str. Posada 6/a 14441 16340/5 689 1956 Statul Roman-1/2 Particulari-1/2

3876 C Loc de casa cu o constructie

Str. Posada 6/B 14305 16340/4 693 1955 Statul Roman -teren Partic. - constructii

3877 CC Casa cu 1etaj si curte

(Uzina electrica)

Piata Romanilor 11 98429 6902/1/1 6902/1/4 6902/1/5 6902/1/8 6902/1/9

6902/1/13 6902/1/15

6180 393 49 90

1029 2659 256

1994 Primaria Munic.Timisoara - teren + casa veche

3878 CP Parc Str. Astrilor-bv. Dr.Iosif Bulbuca

53926 29291/1 7034 1983 Statul Roman

3879 CAT Teren Ferma Facultatii de Agronomie

116977 25913/2/2 1113 1997 Statul Roman Adm.SC.AGROTIM SA

3880 CAT Teren Ferma Facultatii de Agronomie

116977 25914/2/1 7286 1997 Statul Roman Adm.SC.AGROTIM SA

3881 CAT Teren Ferma Facultatii de Agronomie

116977 25926/2/1 827 1997 Statul Roman Adm.SC.AGROTIM SA

3882 CAT Teren Ferma Facultatii de Agronomie

116977 25928/2/1 388 1997 Statul Roman Adm.SC.AGROTIM SA

3883 CAT Teren Ferma Facultatii de Agronomie

116977 25930/2/1 1952 1997 Statul Roman Adm.SC.AGROTIM SA

3884 CAT Teren Ferma Facultatii de Agronomie

116977 25909/1 19823 1997 Statul Roman Adm.SC.AGROTIM SA

Pagina 5 din 30

3885 CAT Teren Ferma Facultatii de Agronomie

116977 25912 2002 1997 Statul Roman Adm.SC.AGROTIM SA

3886 CAT Teren Ferma Facultatii de Agronomie

116977 25927 714 1997 Statul Roman Adm.SC.AGROTIM SA

3887 CAT Teren Ferma Facultatii de Agronomie

116977 25910 4908 1997 Statul Roman Adm.SC.AGROTIM SA

3888 DF DF DF DF C

DF

Rampa Gara Gara Gara

Teren +statieC.F.R. Linie CFR cu Gara

Gara Mare - Str. Garii 2 67762 17776 17777/3 17777/4 17777/5

17777/2/a 17777/1/1/1/1/1/1

430 19012 10854

874 48751

390132

1991 Statul Roman prin CFR-teren C.F.R. -c-tii

3889 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Dragasani 1 129470 5600 978 2000 Primaria Mun.Timisoara

3890 CAT Teren Str. I. Vacarescu 1 18308 17023/2 255 1967 Statul Roman adm RATT

3891 CAT Teren Str. Circumvalatiunii 4 18308 1243/1/9/1/2 461 1967 Statul Roman adm RATT

3892 CAT Teren Str. Baader 13 16335 722/13/4/5/1 451 1962 Statul Roman prin PMT

3893 AG Gradina Str. Nasaud 7 16252 17714/1 4211 1961 Statul Roman adm CFR

3894 A Teren arabil Str. Nasaud 9 16252 17717/1 4752 1961 Statul Roman adm CFR

3895 CAT Teren Bv. Take Ionescu 65 18021 691/1/1 691/1/2

694/2/1/1

134 311 253

1966 exprD47/64

Statul Roman

3896 CC Casa si curte Str. Simion Barnutiu 33/a

2019 27283 327 1980 Statul Roman-1/2 teren Particulari-1/2 c-tii

3897 CAT Teren de constructii Str. Iuliu Maniu 1 9150 16862-16863/2/1 225 1978 exp341/77

Statul Roman

3898 CC Casa si curte Str. I. Klein 25 17161 6439 705 1964 Sfatul Popular Timisoara

3899 CC Casa si curte Str. I. Klein 29 17161 6442 429 1964 Sfatul Popular Timisoara

3900 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. I. Klein 27 17161 6440 6441

640 712

1964 Sfatul Popular Timisoara

3901 CC Casa si curte Bv. 6 Martie 24 14479 17193 842 1956 D302/48

Statul Roman in fol.Min. Sanatatii

3902 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Ion Luca Caragiale 6 17478 6882 707 1965 Statul Roman adm.op. Sfat.Pop.Timisoara

3903 CINV Teren cu Scoala nr.5 Str. Moise Nicoara 13-15-17

127296 6064-6065-6066/2 1389 1999 Primaria Timisoara - teren,fol.Min.Ed.Nat.

Min.Educatiei Nationale-c-tii

Pagina 6 din 30

3904 CINV AG

Cladiri cu teren Gradina

Str. Pestalozzi 14 Lic.Jean Louis Calderon

116684 6982/1 6983/1/2

8510 2411

1922 Statul Roman-teren Ministerul Invatamantului-c-tii

3905 CC Casa, curte si gradina

Str. Simion Barnutiu 9 1 5471 1705 Primaria Munic.Timisoara

3906 CINV Casa cu 1E, Scoala gen.12, cu curte

Bv. Tineretii 17 118194 17078 2159 Primaria Timisoara - teren Min. Invatamantului-c-tii

3907 CAT CAT CAT CAT CAT

Teren cu 4 garaje Teren cu 7 garaje Teren cu 7 garaje Teren cu 2 garaje Teren cu garaje

Bv. Eroilor de la Tisa nr.7/a

125184 125189 125197 138647 28556

9245/2,9246/2,9247/1/1/1/2 9245/2,9246/2,9247/1/1/1/3 9245/2,9246/2,9247/1/1/1/4

9245/2,9246/2,9247/1/1/1/1/1 9245/2,9246/2,9247/1/1/1/1/2

80 140 140

8422 378

1999 Statul Roman-teren Particulari-constructii provizorii

3908 C C C C

Teren cu constr. Teren cu constr. Teren cu constr. Teren cu constr.

Aleea F.C.Ripensia Camin 1C (P+3E)

130946 9255/1/2 9259/2 9260/2 9262/2

21 279 333 536

2000 Primaria Timisoara-teren Univ. Politehnica Timisoara-

constructii

3909 C C

Teren cu constr. Terencu constr.

Aleea Studentilor Camin 2C (P+3E)

130946 9612/1/1/2 9612/2/1/2

50 1119

2000 Primaria Timisoara-teren Univ. Politehnica Timisoara-

constructii 3910 C

C Teren cu constr. Terencu constr.

Aleea Studentilor Camin 4C (P+3E)

130946 9612/2/1/3 9245/2,9246/2,9247/1/1/1/3

1123 46

2000 Primaria Timisoara-teren Univ. Politehnica Timisoara-

constructii 3911 C

C Teren cu constr. Terencu constr.

Aleea Studentilor Camin 7C (P+3E)

130946 9612/2/1/4 9236/2

690 352

2000 Primaria Timisoara-teren Univ. Politehnica Timisoara-

constructii 3912 CINV

CAT CAT CAT

Gradina +Sc Gen28 Teren Teren Teren

Str. Cornelia Salceanu 11 7 6983/1/1 6977/2

6978-6979/2 6981/2

4440 25

111 165

1922 Statul Roman-teren Minist. Educatiei Nationale-

constructii

3913 CINV Scoala gen .13 Str. Muzicescu 14 30880 26470 5808 1922 Statul Roman-teren Minist. Educatiei Nationale-

constructii,L84/1996 3914 CINV Padure, pasune cu

cladiri Centrul Scolar Silvic

Timisoara 836

Dumbrav. 409 410 411 412 413 414 415

13823 439 903

2471 7496 3636 615

1957 Statul Roman in folosinta Centrului Scolar

Silvic

Pagina 7 din 30

3915 C C C C C

CAT C

PD PD

Padure,pasune,case Padure,pasune,case Padure,pasune,case Padure,pasune,case Padure,pasune,case

Teren Padure,pasune,case

Pasune, padure Pasune, padure

Calea Lugojului (punct de control)

1025 Dumbrav.

360 361 389 391

352/1 392/2/1 377/1/1 371/1

370/1/1

6906 10361

115399 100206 29216

481137 90272 1833

75928

1963 Statul Roman in adm. Sfatului Popular Timisoara

3916 CAT Teren pentru lacas de cult si locuinta

parohiala

Bv. Iosif Bulbuca 24 128968 29291/2 770 1983 Statul Roman folosinta Parohia Timisoara

3917 CC Cladire cu 1 etaj si curte(Spital militar)

Str. Brediceanu 6 si Str. Gh. Lazar 7

13 223 10831 1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3918 CI Cimitir ( militar) Calea Lipovei 3 13 1727 27538 1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3919 DS Strada Miresei 13 1730 4178 1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3920 DS Strada Ion Roata 13 2549 3089 3164

2590 2312 2124

1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3921 CT Piata Atena 13 2552 4163 1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3922 DS Strada Davila 13 2581 3185 3227

2667 2723 2912

1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3923 DS Strada Olanda 13 3123 6903 1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3924 NR CC

Vana Casa si curte

Str. Olarilor 13 8422 8424

2521 164

1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

Pagina 8 din 30

3925 A A

HL HL HL NR NR NR P

HL HL HL NR NR P P

NR

Teren arabil Teren arabil

Balta Balta Balta Sant Sant Sant

Pasune Balta Balta Balta Sant Sant

Pasune Pasune

Sant

Cioca Noua ( Calea Torontalului)

13 25153/1 25154/1 25147/1 25148/1 25149/1 25150/1 25151/1 25155/1 25146/1

25147/2/1 25148/2/1 25149/2/1 25150/2/1 25151/2/1 25153/2/1 25154/2 25155/2

116274 100520 11428 52965 14908

795 3135 6480

12362 52858 50913 39446 1045 1027

87441 11012 2358

1950 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3926 DS Strada Dornei 13 1685/21 1824 1957 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3927 CP Parc Str. Karl Marx 13 (Lucian Blaga)

13 258/2 2800 1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3928 CAT Teren Bv. Cetatii 13 1705/1 7024 1971 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3929 CAT Teren Calea Torontalului 13 1713/1 2611 1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3930 CAT Teren Calea Lipovei 13 1722/1 26641 1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3931 CAT Teren (strada)

Demetriade 13 1718/1 30362 1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3932 DS DS DS

Drum Drum Drum

13 8436/1/1 8436/1/3 8436/1/5

32 77 26

1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3933 DS P P

Drum Pasune Pasune

Str. Cheveresului 13 8423//1 8425/1 8425/3

158 336 130

1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3934 A A C

Teren arabil Teren arabil Casa si bazin

Str. Pestalozzi 1 13 6900/1 6900/6 6899/1

133 37

720

1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3935 CC Casa, curte si gradina

Pastorilor 13 17755 38170 1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3936 C Cladire Seliste (Gr. Alexandrescu-

C.Aradului)

13 23489 37125 1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

3937 PP Pasune impadurita Calea Dorobantilor 13 3563/2 19882 1921 Statul Roman prin Ministerul Apararii Nationale

Pagina 9 din 30

3938 C Hotel Timisoara S+P+5E+M

Str. Marasesti 1 37 216 217 218 219

904 797

2676 427

1948 D119

Statul Roman-teren S.C.BegaTurism-constructii

3939 CU Curte Str. Constantin cel Mare 36

13311 2848 286 1979 Statul Roman

3940 CAT Teren de constr. Calea Aradului 3 31237 1714/2/1/1 2735 1975 Statul Roman adm Cons.Pop.Timisoara

3941 CAT Teren Str. Budai Deleanu 21/A 132513 16439 1253 2001 Primaria Municipiului Timisoara

3942 DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS

Drum de acces Drum de acces Drum de acces Drum de acces Drum de acces Drum de acces Drum de acces Drum de acces Drum de acces Drum de acces Drum de acces

Str. Pestalozzi 138588 6898/1/1/3/3 6900/2 6899/3 6901/4

6898/1/1/1/1/4 6895/2 6895/5 6895/7

6902/1/2 6883/4 6881/2

371 1068 150 334 450 161 106 75

1673 116 327

2004 Primaria Timisoara-2/6parte Electrica Banat - 1/6

Transelectrica Bucuresti-2/6 Electrica AISE - 1/6

3943 CO Casa cu 1 etaj Str. Pestalozzi 16 5361 6985 5807 1956 D92/50

Statul Roman-teren Universitatea Timisoara-c-tii

3944 A Teren arabil Piata Petofi 10 5654 9252/1 228 1961 succesiune

vacanta

Statul Roman adm op. Institutul Politehnic

Timisoara 3945 CAT Teren Str. Tirnava 9 5904 9594/2/1 302 1963

D111/51 Statul Roman

3946 CAT Teren Str. Cluj 2 5905 9609/3 1850 1966 D111/51

Statul Roman

3947 A Teren arabil Str. Sperantei 5 6213 9267 697 1969 D569/69

Statul Roman Adm op. Universitatea

Timisoara 3948 AG Gradina Bv. Eroilor 15 7232 9262/1 98 1963

D111/51 Statul Roman

adm op. Institutul Politehnic Timisoara

3949 AG Gradina Str. Nero 8 7312 9391/1/1 308 1964 D111/51

Statul Roman

3950 AG Gradina Bv. Filipescu 12 7351 9605 560 1966 D111/51

Statul Roman

3951 AG Gradina Bv. Eroilor 13 7366 9261 871 1963 D111/51

Statul Roman adm op. Institutul Politehnic

Timisoara

Pagina 10 din 30

3952 AG Gradina Piata Petofi 6 7471 9256 710 1964 expropriere

Statul Roman adm op. Institutul Politehnic

Timisoara 3953 AG Gradina Bv. Eroilor 21 7769 9266 549 1969

D569/69 Statul Roman

adm. Universitatea Timisoara 3954 AG Gradina Piata Sf.Petru 2 7769 9273/1 270 1969

D569/69 Statul Roman

adm. Universitatea Timisoara 3955 CAT Loc de casa Str. Maxim Gorki 8 14739 9592/2 328 1979

D223/74 Statul Roman

adm op. Institutul Politehnic Timisoara

3956 CC Casa si curte, garaj Str. Partizanul 9 14949 9407/1/1 313 1957 D92/50

Statul Roman- casa si curtea Particular-garaj

3957 CAT Loc de casa Bv. Eroilor 23 15135 9284 1054 1969 D569/69

Statul Roman adm. Universitatea Timisoara

3958 C Teren cu constructii Str. Traian Lalescu 2/A (Facult. de Constructii)

16051 9518/3/2 14559 1960 Statul Roman-teren Universitatea Timisoara-c-tii

3959 CAT Teren Str. Traian Lalescu 2 16448 9518/2 9518/3/1

6224 2313

1962 Statul Roman adm. op. Institutul de cercetari in

constructii 3960 CAT Teren Str. Delfi 9 24385 9422/1 314 1973 Statul Roman

adm. Universitatea Timisoara 3961 CAT Teren Str. Delfi 11 24385 9423/1 185 1973 Statul Roman

adm. Universitatea Timisoara 3962 CAT Teren Str. Delfi 13 24385 9424/1 252 1973 Statul Roman

adm. Universitatea Timisoara 3963 A Teren arabil Piata Roma 3 32548 9385 699 1976 Statul Roman

adm op. Institutul Politehnic Timisoara

3964 A Teren arabil Str. Socrates 10 32548 9417 687 1976 Statul Roman adm op. Institutul Politehnic

Timisoara 3965 A Teren arabil Str. Dodona 12 32548 9416/2 62 1976 Statul Roman

adm op. Institutul Politehnic Timisoara

3966 CAT Teren Str. Dodona 32548 9408/2 622 1976 Statul Roman adm op. Institutul Politehnic

Timisoara 3967 CAT Teren Str. Partizanul 2 32548 9407/2 90 1976 Statul Roman

adm op. Institutul Politehnic Timisoara

3968 CC Casa, curte si gradina

Aleea Studentilor 26 36388 9438-9439/1 532 1980 D223/74

Statul Roman-1/2teren Partic.-ap.1 si 2, 1/2 teren

Pagina 11 din 30

3969 CAT CAT CAT CAT CAT

Teren Teren Teren Teren Teren

Str. Barbu Catargiu 67176 7085/4 7085/1/2 7085/1/3 7085/1/5

7085/1/1/1/1

217 126 112 120

3357

1991 Statul Roman

3970 C Teren cu cladiri Str. Fagului 22 67622 6998-7000,7002-7003,7008- 7009,7064-7065/2

20549 1991 Statul Roman-teren Institutul de Chimie -c-tii

3971 CAT Teren Str. Miorita 4 75223 31089/1 121 1992 Statul Roman

3972 CAT Teren Str. Barbu Catargiu 23 103774 7086/1/3/1 64 1995 Statul Roman

3973 C C C

Teren cu cladiri Teren cu cladiri Teren cu cladiri

Str. Pestalozzi 14/a 110862 6982/2 6983/2 6984/2

730 4203 1590

1996 Statul Roman adm. Societatea Romana de

Radiodifuziune 3974 CAT

CAT Teren pt. Biblioteca Teren pt. Biblioteca

Str. Plautius Andronescu 128847 9592/2 9594/2/2

104 207

1999 D223/74

Statul Roman adm. Biblioteca Centrala

Universitara 3975 C

C C C C

Teren cu constr. Terencu constr. Teren cu constr. Teren cu constr. Teren cu constr.

Bv. Vasile Pirvan 6 Facultatea de Chimie

132809 9607 9609/2 9593

9592/1/2 9608/2

650 10924

614 433

1095

2001 D111/51

Statul Roman, Primaria Timisoara-teren

Universitatea Politehnica-c-tii

3976 C C

Zona verde si extindere spatiu

comercial

Str. Trubadur 1, bl.12 133043 96069

31057/1 31055/3,31057/2

1260 27

2001 Statul Roman-teren Particulari- c-tii

3977 DS Drum de acces garaje

Bv. Vasile Pirvan 26 41362 27666 178 1980 expropriere

Statul Roman

3978 CAT Spatii verzi si alei Bv. Vasile Pirvan 22 41369 27673 204 1980 expropriere

Statul Roman

3979 CAT CAT

Spatii verzi Teren pt. strada

Barbu Iscovescu 41380 41381

27684 27685

200 30

1980 expropriere

Statul Roman

3980 CAT Spatii verzi si alei, 1 garaj

Str. Barbu Iscovescu 7 41385 27689/1/1 2971 1980 expropriere

Statul Roman

3981 CAT Teren Intrarea Roma 41389 27693 25 1980 expropriere

Statul Roman

3982 DS Strada Delfinului 41402 27706 1032 1980 expropriere

Statul Roman

3983 DS Strada Aurelianus 41402 27715 806 1980 expropriere

Statul Roman

3984 DS Strada Trubadur 41402 27753 138 1980 expropriere

Statul Roman

3985 CAT Spatii verzi si alei Str. Delfinului 2 41403 27707 289 1980 expropriere

Statul Roman

3986 CAT Spatii verzi si alei Bv. Pirvan 12 41404 27712 577 1980 expropriere

Statul Roman

Pagina 12 din 30

3987 C Teren cu centrala termica si post trafo

Str. Delfinului 4 41408 27721 360 1980 expropriere

Statul Roman

3988 CAT Spatiu verde Str. Socrate 13 41412 27728 40 1980 expropriere

Statul Roman

3989 CAT Spatii verzi si alei Str. Socrate 15 41413 27729 485 1980 expropriere

Statul Roman

3990 CAT CAT

Spatii verzi si alei Teren

Str. Ofcea 17 41420 27736/1 27736/2

812 130

1980 expropriere

Statul Roman

3991 CAT Teren Str. Daliei 24 41438 27780/1 196 1980 expropriere

Statul Roman

3992 DS Intrarea Surduc 41445 27789 822 1980 expropriere

Statul Roman

3993 CAT Teren Str. Trubadur 10 41449 27793 246 1980 expropriere

Statul Roman

3994 CAT Spatii verzi si alei Aleea Minis 1 41450 27795 145 1980 expropriere

Statul Roman

3995 C Teren cu sediu administrativ

Aleea C.F.R. 84 1854 Dumbrav.

377/1/2 2880 1963 Statul Roman-teren Dir. Silvica Timisoara-c-tii

3996 C Teren intravilan cu extindere

Punctul de control dinspre Lugoj

1382 Dumbrav.

352/2 600 1963 Statul Roman,adm Primaria Timisoara-teren Particulari-c-tii

3997 CAT Teren Str. Pestalozzi 138604 6902/2/2 256 2004 Primaria Municipiului Timisoara

3998 CAT Teren Zona Circumvalatiunii 27634 26224/1/2 190 1974 Statul Roman adm.Dir.de Posta si Telecom.

3999 CPC Spatiu verde ,alei si parcare

Calea Buziasului 53940 29305/2 6000 1983 Statul Roman

4000 CAT Teren Str. Venus 53942 29307/1 385 1983 Statul Roman

4001 DS Strada Venus 53938 29303 9893 1983 Statul Roman

4002 C Loc de casa cu casa Str. Lidia 85/a,b 53906 29145 29146

260 210

1983 Statul Roman-teren Particulari -c-tii

4003 CC Casa cu 3 etaje si curte

Str.Eugeniu de Savoya 2 P-ta Tepes Voda 2

8 372 8260 1921 Statul Roman adm.Min.Justitiei

4004 CAT Teren Piata Huniade 3 9 195/1 1105 1921 Statul Roman adm.Min.Industriei

4005 CC Casa cu 2 etaje si curte

Bv. Revolutiei din 1989 nr.2

11 177 4481 1926 Statul Roman-teren Posta Romana-c-tii

4006 CP Parcul Justitiei Str. Wilson 1 (Str. 20 Decembrie 1989)

12 8 20550 1921 Statul Roman adm.Min.Justitiei

4007 CC Casa si curte Piata Petru Maior 3 31 5267 591 1963 D176/58

Statul Roman fol. Sf. Pop. Timisoara

Pagina 13 din 30

4008 CC Loc de casa cu casa

Str. Telegrafului 81/c 32 4963/3 1064 1987 D223/74

Statul Roman-teren Partic.L112-C-tii

4009 CC Casa cu 4 etaje si curte

Str. Voltaire 1 si Carusso 2

38 332 2153 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii

4010 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Nicolae Iorga 2 39 553 708 1960 Statul Roman fol. Sf. Pop. Timisoara

4011 CC Casa cu 1 etaj si curte

Bv. Victor Babes 14 47 9750/1/1 700 1943 Statul Roman adm. Directiei Centrale de Statistica

4012 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Vasile Alecsandri 7 51 305 1571 1960 HCM451/

54

Statul Roman fol. Sf. Pop. Timisoara

4013 CC Casa si curte Str. Timocului 9 52 5793 673 1980 D182/46

Statul Roman-teren Partic. -c-tii

4014 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Apateu 26 54 7836 7837

235 300

1989 Statul Roman-teren Partic. -c-tii

4015 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Bonnaz 2 (Ady Endre)

59 17232 824 1980 D182/46

Statul Roman-teren Partic. -c-tii, L79/97

4016 CAT Teren Str. Piatra Craiului 1 62 1175,1177/2/1 276 1962 D61/49

Statul Roman adm. Sf. Pop. Timisoara

4017 CC Casa cu 3 etaje si curte

Piata Ion Huniade 2 63 266 1884 1949 D176/48

Statul Roman prin Min. Invatamantului

4018 CC Casa si curte Str. Stroescu 2 63 270 400 1949 D176/48

Statul Roman prin Min. Invatamantului

4019 C Teren cu cladire Str. Bolintineanu 3 64 17391/1/2,17391/3,17392/1/2, 17392/2/1/2/2

1071 1922 Statul Roman -teren S.Nat.Tutunul Romanesc-c-tii

4020 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Karl Marx 7 70 261 145 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4021 CC Casa cu 3 etaje si curte

Str. Alba Iulia 3 74 255 190 1949 Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4022 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Alba Iulia 9 77 252/1 138 1959 D119/48

Statul Roman -teren Particulari -c-tii

4023 CC Casa cu 1 etaje si curte

Str. Sf. Ioan 5 78 1076 2106 1960 D302/48

Statul Roman adm. Min. Sanatatii

4024 CC Casa cu 3 etaje si curte

Piata Libertatii 2 83 286 610 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii

4025 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Fr. Engels 1 96 290 585 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii

4026 CC Casa cu 3 etaje si curte

Str. 10 Mai nr.3 102 289 776 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii

4027 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Brediceanu 4 104 240 515 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4028 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Emanuil Ungureanu 5

111 230 485 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4029 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Gh. Dimitrov 20 113 232 579 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

Pagina 14 din 30

4030 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Emanuil Gojdu 9 114 17180 1573 1966 L119/48

Statul Roman -teren Particulari -c-tii

4031 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Gheorghe Lazar 1 119 310 672 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4032 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Vasile Alecsandri 6 121 317 537 1963 donatie

Statul Roman

4033 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Fr. Engels 4 129 356 444 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4034 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Dimitrov 8 132 354 328 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4035 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Dimitrov 10 133 355 367 1956 D92/50

Statul Roman-2/6 parte Partic.-4/6 parte

4036 CC Casa cu 1 etaj si curte

str. Voltaire 8 135 365 486 1956 D92/50

Statul Roman adm. Inspectorat pt. Cultura Timis

4037 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Gen. Doda 5 138 363 161 1957 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4038 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Oituz 7 147 428 229 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4039 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Marasesti 12 148 402 752 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4040 CC Casa cu 3 etaje si curte

Str. Gh. Lazar 4 150 400 687 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4041 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Gh. Lazar 8 151 407 821 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4042 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Emanuil Ungureanu 15

155 414 510 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii

4043 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. General Grigorescu 6 157 412 261 1960 succesiune

vacanta

Statul Roman -teren Particulari -c-tii, L112/95

4044 CC Casa cu 1 etaj si curte

Piata Unirii 8 162 435 775 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4045 CC Casa parter si curte Str. Petru Carol 6 164 429 325 1962 D111/51

Statul Roman

4046 CC Casa cu 1 etaj si curte

Piata Unirii 9 169 436 541 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4047 AG Gradina Str. Capitan Dan 22 172 20234 176 1963 D92/50

Statul Roman folos. Sfatului Pop.Timisoara

4048 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Paul Chinezul 5 174 450 422 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii,L112/95

4049 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Emanuil Gojdu 1 178 17185/1 1035 1956 D92/50

Statul Roman folos. Sfatului Pop.Timisoara

4050 CC Casa cu 2 etaje si curte

str. George Cosbuc 2 180 378 725 1956 D92/50

Statul Roman folos. Sfatului Pop.Timisoara

4051 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Oituz 3 181 442 207 1956 D92/50

Statul Roman adm.op. R.A.Calor

Pagina 15 din 30

4052 CC Casa cu 3 etaje si curte

Str. 1 Mai nr.2 190 1174 825 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii

4053 CC Casa cu 3 etaje si curte

Bv. 30 Decembrie nr. 6 197 1186 832 1959 Statul Roman folos. Sfatului Pop.Timisoara

4054 AG Gradina Spl. N. Titulescu 1 209 17299 315 1956 D92/50

Statul Roman folos. Sfatului Pop.Timisoara

4055 CC Casa cu 1 etaj si curte, extindere sectie chirurgie

Str. 16 Februarie 2 214 1108/2 1353 1956 D302/48

Statul Roman in folos.Ministerului Sanatatii

4056 CC Casa cu 4 etaje si curte

Bv. Republicii 8 217 1094/1 1190 1950 Statul Roman adm. Sfatului Pop.Timisoara,529mpc-tii

atribuiti la Curtea de Conturi 4057 AG

CC Gradina

Casa 1 etaj si curte Str. Divizia 9 Cavalerie

Nr.7 (Str. Dr. Iosif Nemoianu)

227 1162/1 1163/1

964 453

1963 Statul Roman adm. Directiei Silvice Timisoara

4058 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Gh. Dimitrov 11 (Eugeniu de Savoya)

233 295 531 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii

4059 CC Casa cu 1 etaj, curte si gradina

Str. Divizia 9 Cavalerie Nr.9 (Str. Dr. Iosif

Nemoianu)

236 1160-1161 1277 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii

4060 CAT CAT

Teren Teren

Piata I.C.Bratianu (Popa Sapca 4,6)

250 466 465

2051 781

1963 Statul Roman adm. Consiliul Pop.Timisoara

4061 CC AG

Casa si curte Gradina

Calea Circumvalatiunii 5 254 1253-1254 636 1986 Statul Roman -teren Particulari -c-tii L112/95

4062 CC AG

Casa si curte Gradina

Calea Bogdanestilor 3 257 1281 1282

242 420

1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii

4063 CC Casa cu 4 etaje + corp parter in curte

Bv. Republicii 1 258 1176 1304 1960 451/54

Statul Roman adm. Sfatului Pop.Timisoara

4064 CC Casa cu 3 etaje si curte

Bv. 23 August nr.3 (Bv. Revolutiei 1989)

263 143 712 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii

4065 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Louis Barthou 4 (Nicu Filipescu)

264 550 880 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii L112/95

4066 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Brediceanu 7 270 1129 496 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii L112/95

4067 AG Gradina Bv. Take Ionescu 3 275 1002 740 1971 D465/70

Statul Roman

4068 CAT Teren Str. Olimp 4 (Martir S. Iordan)

288 1006/1 205 1956 D111/51

Statul Roman

4069 CAT Teren cu 8 garaje Str. Titan 7 300 25979 154 1975 D476/67

Statul Roman folos. Cons.Pop.Timisoara

4070 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Nedeia 2 (Chisinau)

403 1256 1257

313 324

1980 D223/74

Statul Roman -teren Particulari -c-tii

4071 AG CC

Gradina Casa si curte

Bv. Cetatii 8 406 1520 1521

380 367

1983 D223/74

Statul Roman

Pagina 16 din 30

4072 CC Casa parter si curte Str. Sibiu 14 (Chisinau)

408 1334 832 1980 Statul Roman -teren Particulari -c-tii L112/95

4073 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Paris 1 424 1097 1103 1956 D92/50

Statul Roman adm. Casei Universitare Timisoara

4074 AG Gradina Str. Teodor Mihaly 13 429 885/1 245 1963 D654/63

Statul Roman adm. Sfatului Pop.Timisoara

4075 CC Casa parter si curte Calea Bogdanestilor 7 437 1288 645 1979 D223/74

Statul Roman -teren Particulari -c-tii L112/95

4076 CC Casa parter si curte Str. Alexandru Golescu 11

452 710 584 1978 D223/74

Statul Roman -teren Particulari -c-tii L112/95

4077 C Gradina cu casa Str. Carvunarilor 4 (Constantin Brancusi)

480 935 674 1981 D223/74

Statul Roman -teren Particulari -c-tii L112/95

4078 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Bucuresti 6 481 838/1 694 1956 D92/50

Statul Roman folos. Sfatului Pop.Timisoara

4079 CINV Teren cu Scoala Gen.16

Str. Bucuresti 482 26006 7228 1967 D348/65

Statul Roman adm. Sfatului Popular Timisoara

4080 AG CC

Gradina Casa cu 1 etaj,curte

Bv. Take Ionescu 15 488 990 991

302 420

1956 D92/50

Statul Roman folos. Sfatului Pop.Timisoara

4081 CC AG

Casa cu 1 etaj,curte Gradina

Bv. Take Ionescu 17 488 986 987/3/1

337 190

1956 D92/50

Statul Roman folos. Sfatului Pop.Timisoara

4082 CAT Teren Str. Bucuresti 10 493 840/2 347 1969 D348/65

Statul Roman adm. Cons.Pop.Timisoara

4083 CC Casa parter si curte Str. Popa Sapca 28 495 912 681 1983 D223/74

Statul Roman -teren Particulari -c-tii L112/95

4084 CC Casa parter si curte Str. Aurel Popovici 13 496 918 556 1965 Statul Roman

4085 CAT Teren Str. Aurel Popovici 19 497 907,914/1/1/1 718 1963 Statul Roman adm. Sfatului Popular Timisoara

4086 CC Casa parter si curte str. Bucuresti 2 522 836 654 1958 D111/95

Statul Roman -teren Particulari -c-tii L112/95

4087 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Asanesti 11 531 188 557 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii L112/95

4088 CC Casa cu 1 etaj si curte

Bv. C.D.Loga 18 554 46 506 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii L112/95

4089 CC Casa cu 1 etaj si curte

Bv. C.D.Loga 30 557 33 810 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii L112/95

4090 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Scipio 4 (Acad. Al.Borza)

558 39 828 1956 D92/50

Statul Roman -teren Particulari -c-tii

4091 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. !6 Februarie 3 560 1166 3360 1961 D302/48

Statul Roman in folosinta Min.Sanatatii

4092 CTER Punct termic cu trotuar

Str. Bucuresti 28 562 25994 269 1975 Statul Roman folos. Cons.Pop.Timisoara

4093 C Spatii verzi si monumentul

L.Salajan

Bv. Take Ionescu 25 562 26003 1082 1975 Statul Roman folos. Cons.Pop.Timisoara

Pagina 17 din 30

4094 DS Strada Vasile Lucaciu 562 26017 7360 1975 Statul Roman folos. Cons.Pop.Timisoara

4095 CAT Spatii verzi si alei pietonale

Str. Vasile Lucaciu 5-11 562 26025 6314 1975 Statul Roman folos. Cons.Pop.Timisoara

4096 CAT Spatii verzi si alei pietonale

Str. Vasile Lucaciu 1-3 562 26033 10699 1975 Statul Roman folos. Cons.Pop.Timisoara

4097 DS Strada Titan 562 25982/a 2824 1975 Statul Roman folos. Cons.Pop.Timisoara

4098 DS Strada Teodor Mihaly 562 26005/1 1236 1975 Statul Roman folos. Cons.Pop.Timisoara

4099 AG CC

Gradina Casa parter si curte

Str. Carvunarilor 17 568 888 889

363 385

1976 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-c-tii L112/95

4100 AG Gradina Str. Prefect Buteanu 12 569 612/1 153 1956 D92/50

Statul Roman

4101 AG Gradina Str. Piatra Craiului 6 570 1202 519 1972 D218/60 D712/66

Statul Roman-teren CHR CINA-c-tii

4102 CAT Teren Bv.Lenin 4 (Bv. M. Eminescu)

573 58/2 298 1962 Donat.

Sfatul Pop. al orasului Timisoara

4103 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. St.Gheorghiu 9 (Acad. Al. Borza)

576 44 535 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii L112/95,L79/97

4104 CC Casa cu 1 etaj si curte

Bv. Lenin 9 (M. Eminescu)

586 191 531 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii L112/95

4105 CC AG

Casa ,curte, anexa P+1E

Str. Nedeia 4 (Chisinau)

590 1258 1259

345 288

1982 Statul Roman -teren Partic. -c-tii, L112/95

4106 CC Casa parter si curte Str. Ocko Terezia 3 Martir Binciu Leontina

592 136 831 1962 D92/50

Statul Roman -teren Partic. -c-tii, L112/95

4107 CAT AG

CAT CC

Teren , zona verde Gradina Teren

Casa parter si curte

Str. Popa Sapca 16/a 598 941/1 941/3 941/4 942

52 122 124 484

1966 D111/51

Sfatul Pop.Timisoara

4108 AG Gradina (Sc. Ion Mincu)

Str. Gh. Lazar 24 609 1056 505 1963 donatie

Statul Roman

4109 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Paris 13 613 1123 569 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii L112/95

4110 CC Casa cu 1 etaj si curte

Bv. M. Eminescu 32 615 95 669 1956 D92/50

Statul Roman -teren Partic.-c-tii L85/92

4111 CC Casa cu 2 etaje, curte si 3 garaje

Str. Divizia 9 Cavalerie nr.14 (16 Februarie)

616 1137 501 1951 Statul Roman-teren Particulari-c-tii L112/95

4112 CAT Teren Bv. L. Salajan 26 622 531/1 278 1970 donatie

Statul Roman

4113 C Gradina cu casa Str. A. Popovici 11 626 919 556 1981 cump.

Statul Roman-teren Particulari-c-tii L112/95

Pagina 18 din 30

4114 CC AG

Casa parter si curte Gradina

Str. A. Popovici 6 629 848 849

350 260

1975 Statul Roman- 1/2 teren cu D223 /74 1/2 teren cu L58/74

Partic. C-tie L112/95 4115 CC Casa cu 1 etaj, curte,

6 garaje Str. Beethoven 5 638 121/1/1/1 958 1956

D92/50 Statul Roman-teren

Particulari-c-tii 4116 C Gradina cu casa Str. Mendeleev 12 640 1668 667 1983

D223/74 Statul Roman-teren

Particulari-c-tii L112/95 4117 AG Gradina Str. Mendeleev 33 662 1618 339 1962

D111/51 Statul Roman

4118 CAT Zona verde Str. Hamlet 8 666 1612/3 177 1961 D111/51

Statul Roman

4119 CC Casa cu 1 etaj si curte

Bv. C.D.Loga 35 723 169 675 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii L112/95

4120 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Bucuresti 3 732 844 424 1975 D223/74

Statul Roman

4121 CC Casa cu doua corpuri si curte

Str. Gh. Lazar 16 738 1052 507 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii L112/95

4122 AG Gradina (Sc. Ion Mincu)

Str. Pluto 10 (Borsec)

739 1045 496 1956 D111/51

Statul Roman

4123 CC Casa cu 2 etaje si curte

Str. Asanesti 5 743 184 556 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii L112/95

4124 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Paris 17 744 1127 311 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii L112/95

4125 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. M. Eminescu 38 745 159 751 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii L112/95

4126 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Episcopul Grigorie 1 (Bv. Michelangelo)

748 171 606 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii L112/95

4127 CC Casa cu 1 etaj, mansarda si curte

Str. Postavarul 7 (Dr. Aurel Cosma)

751 1138 544 1950 D228/48

Statul Roman-teren Particulari-c-tii

4128 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Postavarul 8 (Dr. Aurel Cosma)

754 1125 532 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii L112/95

4129 AG Gradina (Sc.Ion Mincu)

Str. Mihail Polit 5 756 1043 492 1962 donatie

Sfatul Pop. Timisoara

4130 CAT Teren Str. Col. Enescu 14 772 1144-1145/2 426 1975 D712/66

Statul Roman in folos. Consiliului Pop. Timisoara

4131 CC Casa cu 3 etaje si curte

Str. 16 Februarie nr.16 778 1136 487 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii

4132 C Gradina cu casa p+1E+M

Bv. C.D.Loga 31 784 85 669 1958 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii L112/95

4133 CC Casa si curte Str. Cronicar Neculce nr.9

1251 30643 720 1962 donatie

Sfatul Popular Timisoara

4134 CC Casa si curte Str. Cronicar Neculce nr.2

1172 7307 316 1963 succesiune

vacanta

Statul Roman

Pagina 19 din 30

4135 CC Casa si curte Str. Gh. Asachi 1 1171 7306/1 309 1989 D44/86

Statul Roman

4136 CC Casa si curte Str. Gh. Asachi 1/a 14476 7306/2 308 1989 D44/86

Statul Roman

4137 CAT Spatii verzi si alei Str. Legumiculturii 51509 29034 17636 1983 Statul Roman

4138 CAT Teren str. Recoltei 9 51510 29035/1 17906 1983 Statul Roman

4139 CSPO Teren cu baza sportiva

Str. Recoltei 1 65778 29035/2 18000 1991 Statul Roman adm. Asoc.Sport.Autoturisme Tim.

4140 A Aratura si rat Str. Jules Verne 46 2324 Ghiroda

1690/b/1/a/1/4/1 216 1949 donatie

Primaria Comunei Plopi

4141 A Aratura si rat (teren sport)

Str. Jules Verne 65 2324 Ghiroda

1690/b/1/a/1/35 1690/b/1/a/1/36 1690/b/1/a/1/37 1690/b/1/a/1/38 1690/b/1/a/1/39 1690/b/1/a/1/40 1690/b/1/a/1/41 1690/b/1/a/1/42 1690/b/1/a/1/43 1690/b/1/a/1/44 1690/b/1/a/1/45

432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

1949 donatie

Primaria Comunei Plopi

4142 A Aratura si rat (scoala)

Str. Jules Verne 60 2324 Ghiroda

1690/b/1/a/1/86 1690/b/1/a/1/88 1690/b/1/a/1/89 1690/b/1/a/1/90 1690/b/1/a/1/91 1690/b/1/a/1/93 1690/b/1/a/1/94

432 432 432 432 432 432 432

1949 donatie

Primaria Comunei Plopi

4143 AG Gradina (Sc. Ion Mincu)

Str. Divizia 9 Cavalerie 21

34 1063 828 1971 D111/51

Statul Roman

4144 AG Gradina (Sc. Ion Mincu)

Str. Divizia 9 Cavalerie 19

34 1064 854 1971 D111/51

Statul Roman

4145 AG Gradina (Sc. Ion Mincu)

Str. Divizia 9 Cavalerie 26

34 1065 503 1971 D111/51

Statul Roman

4146 AG Gradina (Sc. Ion Mincu)

Str. Divizia 9 Cavalerie 28

34 1066 505 1971 D111/51

Statul Roman

4147 AG Gradina (Sc. Ion Mincu)

Str. Divizia 9 Cavalerie 30

34 1067 493 1971 D111/51

Statul Roman

4148 AG Gradina (Sc. Ion Mincu-

camin)

Str. Brutus 3 833 1036 493 1960 D111/51

Statul Roman

Pagina 20 din 30

4149 AG Gradina (Sc. Ion Mincu-

camin)

Str. Brutus 2 16244 1037 504 1961 donatie

Sfatul Pop. al orasului Timisoara

4150 AG Gradina (Sc. Ion Mincu)

Str. Plato 8 (Borsec)

16244 1042 486 1961 donatie

Sfatul Pop. al orasului Timisoara

4151 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Stefan cel Mare 40 1065 7160 7161

458 272

1967 D712/1966

Statul Roman adm. Sfatului Pop. Timisoara

4152 CC Casa si curte Str. Gloriei 4 81891 7164 556 1992 Statul Roman fol. cu plata C.A.R.Pensionari

4153 CC Casa si curte Str. Gloriei 2 81891 7165 518 1992 Statul Roman fol. cu plata C.A.R.Pensionari

4154 CU Curte Str Stefan cel Marre 44 81891 7166/2 336 1992 Statul Roman fol. cu plata C.A.R.Pensionari

4155 CC Teren cu bloc Str. Buftea 7 803 473/2,474/2,475/3,476/2 436 1970 donatie

Statul Roman

4156 CC Cladire cu 4 etaje si curte

Str. Piatra Craiului 4 821 1201 512 1967 D92/50

Statul Roman-teren CHR. Cina SRL -c-tii

4157 CAT Teren Str. Semenic 7 826 610, 616/3 373 1962 donatie

Sfatul Popular al orasului Timisoara

4158 AG Gradina Bv. C.D.Loga 6 829 20/1 202 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4159 CAT Teren Bv. Leontin Salajan 13 (Take Ionescu)

831 992/1 348 1971 D519/70

Statul Roman prin Cons.Pop.Timisoara

4160 AG Gradina Str. Brutus 3 833 1036 493 1960 D111/51

Statul Roman

4161 CC Casa cu 1 etaj si curte

Bv. Victoriei 4 839 21/1 558 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4162 CC Casa cu 2 etaje si curte

Bv. Take Ionescu 5 848 998 781 1970 D119/48

Statul Roman

4163 CC AG

Casa cu 2et., curte Gradina

Bv. 23 August nr.23 (Revolutiei din 1989)

849 543 544/1

370 307

1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-Ctii, L112/95

4164 CAT Teren cu garaje (c-tii provizorii)

Str. Tapia 13 852 25985 212 1967 D712

Statul Roman-teren Particulari-Ctii provizorii

4165 CAT Teren Str. Beethoven 4 853 118/1 310 1959 D111/51

Statul Roman

4166 CC Teren cu bloc (si curte)

Str. Filipescu 2 855 540 523 1963 donatie

Sfatul Popular Timisoara-teren Particulari-c-tii

4167 CAT Teren Str. Nicolae Iorga 6 856 555-556,559-560/1 1057 1971 D98/68

Statul Roman

4168 CC Gradina cu bloc de locuinte

Str. Nicolae Iorga 4 859 554 600 1984 D712/66

Statul Roman-teren Particulari-c-tii

4169 CAT Teren cu c-tii provizorii

Str. N. Iorga 3-5 869 547-549/3 335 1966 donatíe

Statul Roman-teren Particulari-C-tii provizorii

4170 CC Teren cu bloc (si curte)

Bv. C.D.Loga 21 870 80 668 1962 Statul Roman-teren Particulari-c-tii

Pagina 21 din 30

4171 DS Drum de acces Str. Madrid 4 875 1643/2 140 1962 D111/51

Statul Roman adm. U.J.Coop.Timisoara

4172 CAT Teren Str. Buftea 5 879 476/1 252 1963 succesiune

vacanta

Statul Roman

4173 CC Casa parter si curte Str. Aurel Novac 14 881 519 629 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-Ctii, L112/95

4174 AG Gradina Str. Brediceanu 43 885 1239 300 1968 Statul Roman adm RATT

4175 AG Gradina Str. Brediceanu 41 892 1238 300 1950 D255/50

Statul Roman folosinta Intr. Reg.de Electrificare Timisoara

4176 AG Gradina Str. Brediceanu 45 894 1240 300 1956 D111/51

Statul Roman adm RATT

4177 CAT Teren Str Regimentul 13 Calarasi

896 520/2/1 143 1956 D111/51

Statul Roman

4178 CAT Teren Str. Odobesti 2 902 576-578,580/1/1/1 1236 1964 Statul Roman

4179 CAT Teren Bv. L.Salajan 24-28 (Take Ionescu)

905 530/1 277 1970 donatie

Statul Roman-teren Particular- c-tíe provizorie

4180 CC Casa cu 3 etaje si curte

Bv. Republicii 6 908 1093 870 1967 D712/66

Statul Roman-teren Particulari-Ctii,

L79/97+HG834/91(89/870) 4181 CC Casa cu 2 etaje si

curte Str. Asanesti 15 913 193/2 262 1956

D92/50 Statul Roman-teren

Particulari-Ctii, L112/95 4182 CI Cimitir Bv. 6 Martie

nr.58 921 16418/4 16286 1931 Statul Roman

4183 P Pasune Str. Ioan Nicolaevici nr. 7

928 20884 562 1958 Statul Roman

4184 CC Casa S+P+1E si curte

Bv. Lenin 40 (Bv. M.Eminescu )

953 158 753 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-Ctii, L112/95

4185 CC Casa S+P+1E si curte

Bv. Take Ionescu 49 990 763/1 516 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-Ctii

4186 CC Casa S+P+1E si curte

Str. Popa Sapca 12 993 947-948 846 1967 Statul Roman-teren+ap 4 Particulari-ap.1,2,3

4187 CT Piata Piata Al. Salics (Brasov) 1032 1247 1553 1961 Statul Roman adm Electrometal

4188 CC Casa si curte Str. Dacilor 19 1035 5634 732 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4189 CC Casa si curte Str. Dacilor 7 1039 5641 702 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4190 CC Casa si curte cu 1 garaj

Str. Dacilor 1 1041 5644 1490 1956 D92/50

Statul Roman-teren+casa Particular-garaj

4191 CC Casa si curte Str. 3 August nr.29 1044 5648 632 1956 D92/50

Statul Roman-teren 610/632 Particulari-Ctii,

L112/95+teren22/632

Pagina 22 din 30

4192 CC Casa si curte Str. 3 August nr.21 1048 5733 1098 1956 D92/50

Statul Roman-teren admDir.Finantelor publice-

92/1098mp Particulari -constructii

4193 CC Casa si curte Str. 3 August nr.17 (12 Aprilie 1961)

1050 5726 751 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-Ctii

4194 CC Casa si curte Piata Romanilor 4 1054 6852 580 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-Ctii, L112/95

4195 CC Casa si curte Str. Stefan cel Mare 12 1056 6855 362 1961 D111/51

Statul Roman

4196 CC Casa si curte Str. Stefan cel Mare 14 1057 6857/2 411 1967 D111/51

Statul Roman

4197 C Teren cu constriuctie Str. Anton Pan 9 1062 6819/2/1/1 16 1964 D218/

Statul Roman

4198 CC Casa si curte Str. Stefan cel Mare 38 1064 7159 725 1963 donatie

Statul Roman

4199 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Stefan cel Mare 40 1065 7160 7161

458 272

1967 D712/66

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4200 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. St. O. Iosif 10 1065 7340 7341

931 582

1967 D712/66

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4201 CC Casa si curte Str. Gloriei 8 1069 7169 422 1976 D223/74

Statul Roman

4202 CC Casa si curte Str. Gloriei 14 1072 7172 401 1960 Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4203 CC Casa si curte Str. Lautarilor 3 1072 7220 277 1960 Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4204 AG AG

Gradina Gradina

Str. Gloriei 20 1075 1077

7175/2 7175/3

376 188

1956 D111/51

Statul Roman

4205 CC Casa si curte Str. Leului 1 1090 7206 301 1979 D223/74

Statul Roman

4206 CAT Teren Str. Gloriei 1 1121 7248/2 268 1964 succesiune

vacanta

Statul Roman

4207 CAT Teren Str. Stefan cel Mare 1122 7249/2 91 1989 D44/86

Statul Roman 33/48parti teren

4208 CC Casa si curte Str. Stefan cel Mare 50 1124 7251 923 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4209 CC AG

Casa si curte Gradina

Bv. Eroilor de la Tisa nr.73

1137 7281 7282/1

668 43

1965 donatie

Statul Roman adm.Sfatului Pop. Timisoara

4210 CC Casa si curte Str. Cermena 16 1145 7468 486 1982 L4/73

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

4211 CC Casa si curte Str. Cermena 5 1151 7429 1750 1949 Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

Pagina 23 din 30

4212 CC Casa si curte Str. Cermena 3 1152 7437/1/1 546 1967 D218/60, D712/66

Statul Roman adm.Sfatului Pop. Timisoara

4213 CC Casa si curte Str. Gh. Asachi 12 1154 7439/1 270 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4214 CC Casa si curte Str. Gh. Asachi 18 1159 7432 515 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

4215 CC Casa si curte Str. Gh. Asachi 21 1162 7413 552 1963 D187/45

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara

4216 CC Casa si curte Str. Gh. Asachi 17 1164 7415 275 1988 cumparare

Statul Roman adm .op. ICRAL

4217 CC Casa si curte Str. Gh. Asachi 1 1171 7306/1 309 1989 D44/86

Statul Roman

4218 CC Casa si curte Str. Cronicar Neculce 2 1172 7307 316 1963 succesiune

vacanta

Statul Roman

4219 CC Casa si curte Str. Cronicar Neculce 36 1180 6709/1 188 1989 D354/86

Statul Roman

4220 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Cronicar Neculce 28 1183 6704 6705

255 710

1989 D354/86

Statul Roman

4221 CC Casa si curte Str. Lunei 42 1184 6653 454 1989 D354/86

Statul Roman

4222 AG Gradina Str. Noua 3 1186 6695 323 1989 D354/86

Statul Roman

4223 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Noua 5 1187 6692 6693

395 395

1989 D354/86

Statul Roman

4224 CC Casa si curte Str. Noua 7 1188 6691 202 1989 D354/86

Statul Roman

4225 CC Casa si curte Str. Noua 9 1189 6690 890 1981 D223/74

Statul Roman

4226 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Noua 21 1194 6661/1 6661/2

242 200

1989 D354/86

Statul Roman

4227 CC Casa si curte Str. Lunei 44 1197 6650 167 1989 D354/86

Statul Roman

4228 CC Casa si curte Str. Lunei 40 1198 6654 366 1989 D354/86

Statul Roman

4229 CC Casa si curte Str. Lunei 43 1201 6630 282 1989 D354/86

Statul Roman

4230 CC Casa si curte Str. Noua 25 1204 6636/2 503 1956 D92/50

Statul Roman

4231 CC Casa si curte Str. Cimitirului 9 1208 6644 332 1964 succes. V

Statul Roman

4232 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Melodiei 10 1214 6619 6620

276 263

1980 cumparare

Statul Roman

Pagina 24 din 30

4233 CC Casa si curte Str. Lunei 41 1219 6629 285 1989 D354/86

Statul Roman

4234 AG Gradina Str. Lunei 32 1221 6659 961 1965 D111/51

Statul Roman

4235 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Lunei 30 1222 6667 6668

524 425

1979 succes. V

Statul Roman prin Cons.Pop.Timisoara

4236 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Lunei 28 1223 6669 6670

475 407

1989 D354/86

Statul Roman

4237 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Lunei 22 1226 6675 6676

682 757

1989 D354/86

Statul Roman

4238 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Lunei 18 1228 6683 6684

375 409

1989 D354/86

Statul Roman

4239 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Lunei 16 1229 6685 6686

564 376

1989 D354/86

Statul Roman

4240 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Lunei 14 1230 6687 6688

362 452

1989 D354/86

Statul Roman

4241 CC Casa si curte Str. Cronicar Neculce nr.43

1234 7389 619 1961 succes. V

Statul Roman

4242 CC Casa si curte Str. Cronicar Neculce nr.35

1238 7393 444 1986 D223/74

Statul Roman adm. ICRAL

4243 CC Casa si curte Str. Cronicar Neculce nr.9

1251 30643 720 1963 donatie

Sfatul Pop. Timisoara

4244 CC Casa si curte Str. Cronicar Neculce nr.1

1255 30637 591 1956 D92/50

Statul Roman -4/6 parti Particulari -2/6 parti

4245 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. St. O. Iosif 18 1266 7349 7350

615 628

1979 cumparare

Statul Roman-1/2 Particulari-1/2

4246 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. St. O. Iosif 42 1277 7372 7373

675 377

1966 D111/51

Statul Roman

4247 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Lunei 2 1282 7382 7383

246 175

1956 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

4248 CC Casa si curte Str. Stefan cel Mare nr. 33

1296 7154 2134 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

4249 CC Casa si curte Calea Sagului 90 1441 Chisoda

639,641/1/8/1/1 1413 1988 D65/87

Statul Roman

4250 CC Casa si curte Str. Epure 18 1307 7124 374 1961 succesiune

vacanta

Statul Roman

4251 CC Casa si curte Str. Motilor 7 1315 12201 1285 1967 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

4252 CC Casa si curte (Scoala)

Str. Pipos nr.1 (Comanesti)

1317 7108 1612 1964 D119/48

Statul Roman adm. Sc. Gen.2

4253 CC Casa si curte Str. Epure 2 1318 7109 507 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

4254 CC 2 case si curte Str. Iepurelui 4 1319 7112 596 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

Pagina 25 din 30

4255 CC Casa si curte Str. Epure 10 1322 7117 530 1956 D92/50

Statul Roman

4256 CAT CAT CAT

Teren pt. strada Teren Teren

Str. Baba Dochia 10 1325 6740/1/1 6740/2/1 6740/2/5

274 649 458

1974 D408/73

Statul Roman

4257 CC Casa si curte Str. Baba Dochia 18 1334 30581 290 1956 D92/50

Statul Roman in folos. Sfat. Pop. Timisoara

4258 CC Casa si curte Str. Scolii 15 1335 7121 347 1989 D44/86

Statul Roman

4259 CAT Teren Str. Baba Dochia 14 1336 6737/1 395 1956 D92/50

Statul Roman in folos. Sfat. Pop. Timisoara

4260 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Lunei 7 1346 6578 6579

288 212

1989 D354/86

Statul Roman

4261 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Pavel Rotariu 11 1349 5184 5185

205 206

1985 D20/85

Statul Roman

4262 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Lunei 7 1358 6599 231 1989 D354/86

Statul Roman

4263 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Lunei 35 1359 6597 6598

301 779

1989 D354/86

Statul Roman

4264 CC Casa si curte Str. Lunei 39 1360 6600 191 1989 D354/86

Statul Roman

4265 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Bontila 20 1372 6561 6562

956 591

1989 D354/86

Statul Roman

4266 CC Casa si curte Str. Moise Nicoara 32

1378 6142/1 402 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

4267 AG Gradina Str. Busteni 11 1390 6188 598 1956 D92/50

Statul Roman in folos. Sfat. Pop. Timisoara

4268 CC Casa , curte si gradina

Str. Busteni 15 1392 6192-6193 755 1982 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

4269 CC Casa si curte Str. Balas 35 1396 6217 527 1980 cumparare

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

4270 CC Casa , curte si gradina

Str. Busteni 2 1405 6502-6503 2310 1984 D223, L58

Statul Roman-teren 1/2 Partic.-ctii,teren1/2,L112/96

4271 CU AG

Curte si gradina Str. Tigrului 9 1406 6506/1 455 1962 D111/51

Statul Roman

4272 CC Casa si curte Str. Constantin Titel Petrescu nr.1

1407 6799 404 1956 D92/50

Statul Roman in folos. Sfat. Pop. Timisoara

4273 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Klein 26 1423 6476 6477

900 401

1976 Statul Roman-teren Particulari-c-tii

4274 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Klein 13 1426 6484 6485

1613 970

1949 L199/48

Statul Roman patrimoniul Ind.Romana de piele

4275 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Boliac 34b 1436 6279/1 378 1963 D111/63

Statul Roman

4276 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Boliac 32 1437 6281 6282

428 844

1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

Pagina 26 din 30

4277 CAT CAT

Teren Teren

Str. Boliac 28 1439 6285/3 6286/1

119 26

1975 D111/51

Statul Roman

4278 AG CC

Gradina Casa si curte

str. Caprioarei 21 1463 6416 6417

718 596

1980 cumparare

Statul Roman-teren

4279 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. D. Sturdza 40 1479 16818 16819

455 513

1956 D92/50

Statul Roman in folos. Sfat. Pop. Timisoara

4280 CC Casa si curte Str. Boliac 31 1505 6104 660 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

4281 CC Casa si curte Str. Iosif Vulcan 4 1514 6076 540 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

4282 P Pasune Str. Titu Maiorescu 26 1517 6751 758 1963 D111/51

Statul Roman

4283 CC Teren cu casa parter Str. Titu Maiorescu 18 (Musorgski)

1519 6755/1 662 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

4284 CC Casa si curte Str. Stefan cel Mare 17 1526 6845 502 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii,L112/95

4285 CAT Teren de constructii Bv. Antenei 51240 1723/2/3/1/1 8509 1982 Statul Roman adm. op. Trustul de c-tii montaj Timis.

4286 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Cozia 84 4815 10471 10472

355 715

1979 D223/74

Statul Roman -teren Partic. C-tii

4287 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Cozia 70 4820 10488 10489

260 462

1984 D223/74

Statul Roman -teren Partic. C-tii L112/95

4288 CC Casa, curte si gradina

Str. Cozia 56 4826 10502-10503 932 1965 D111/51

Statul Roman-teren Particulari-c-tii, L112/95

4289 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Ioan Vasii nr.46 4831 10512 10513

472 190

1980 D223/74

Statul Roman

4290 CC Casa si curte Piata Adamachi nr.9 4841 10405 343 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii, L112/95

4291 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Memorandului 82 4866 10256 10257

425 317

1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii, L112/95

4292 CC Casa cu 3 corpuri , curte si gradina

Str. Memorandului 75 4881 10173 -10174 1391 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii, L112/95

4293 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Sava Petrovici 6 4879 10104 -10105 487 403

1976 D223/74

Statul Roman-1/2 Particulari-1/2

4294 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Artistilor 8 4897 10082 889 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari-c-tii, L112/95

4295 AG CAT CAT

Gradina Teren Teren

Str. 1 Decembrie 16 4904 10050 10048/2 10049/2

515 285 248

1963 D111/51

Statul Roman

4296 CAT Teren Str. Independentei 11/A 4914 9989/2/2 477 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfat. Pop. Timisoara

4297 CC Cladire 1 etaj, cladire parter si curte

Piata Eforie 4/a 4922 9949 500 1956 D92/56

Statul Roman-teren Particulari-c-tii, L112/95

Pagina 27 din 30

4298 CAT Teren Str. Oltul 6 4927 9780-9782/2/1 583 1964 donatie

Sfatul Popular al orasului Timisoara, adm.Statiunea

agricola Lovrin,lab.Timisoara 4299 CC Casa si curte si bloc

de locuinte Str. Paltinis 12 4932 9865 783 1965

D218/60 D190/52

Statul Roman in folosinta Sfatului Pop. Timisoara- teren

Particulari -c-tii 4300 A Teren arabil Str.Maresal Constantin

Prezan 136 4981 14308/1/1 2072 1949

adOcolAgr 44076/49

Statul Roman

4301 CC Casa 1 etaj, curte si gradina

Str. Al. Odobescu 30 4997 12290-12291 1072 1956 D92/56

Statul Roman-teren Particulari-c-tii, L112/95

4302 AG Gradina Str. Timotei Cipariu 8 4998 12189 495 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfat. Pop. Timisoara

4303 CC Casa, curte si gradina

Str. Vadul Calugareni 6 5000 12592-12593 1301 1976 D223/74

Statul Roman-teren Particulari-c-tii, L112/95

4304 CT Piata Alex. Salics (Brasov) 1032 1247 1553 1961 Statul Roman adm. op. Electrometal

4305 CC Casa si curte Al. Odobescu 11 5003 12257 926 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95

4306 CU AG

Curte Gradina

Str. Brancoveanu 43 5005 12451 12456/2

366 252

D111/51 D92/50

Statul Roman

4307 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Prislop 2 5026 12714 12715

636 434

1983 D223/74

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95

4308 CC Casa si curte Al. Odobescu 19 5034 12256 420 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95

4309 CC CAT CAT

Casa si curte Teren Teren

Str. Lidia 80 5037 14109 14110/1/1 14110/1/3

462 1525 275

1985 D235/84

Statul Roman

4310 CC Casa cu 1 etaj si curte

Bv. Mihai Viteazul 28 5038 11807/1 766 1956 D92/50

Statul Roman-teren 731/766 Particulari -c-tii, teren 35/766

4311 CC Casa si curte Str. Rozalia 3 5040 11810/2 605 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfat. Pop. Timisoara

4312 CC Casa, curte si gradina

Bv. Mihai Viteazul 34 5043 11790-11791 976 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95

4313 CAT Teren str. Feuerbach 10 5046 9754/2 172 1964 donatie

Sfatul Popular al orasului Timisoara

4314 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Independentei 17 5052 9992 9993

554 842

1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95

4315 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Sava Petrovici 3 5060 10115 10116

798 342

1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95

4316 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Al. Odobescu 34 5067 12286 12287

344 564

1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfat. Pop. Timisoara

4317 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Al. Odobescu 56 5066 12545/2 12546/1

231 648

1982 cumparare

Statul Roman-teren 60/240parti Particulari -c-tii, 60/240

Pagina 28 din 30

4318 A Teren arabil Str. Ioan Sarbu 7 5078 13850 757 D111/51 Statul Roman

4319 CC Casa si curte Str. Motilor 2a 5083 12211 388 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95

4320 CC Casa si curte Piata Stefan Furtuna 1 5085 12215 818 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95,L85/92

4321 CC Casa si curte Str. Domnita Balasa 17 5091 11985 658 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95

4322 AG CC

Gradina cu casa 2et Casa cu 1et.si curte

Str. Treboniu Laurean 1 5093 12223 12224

478 550

1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95

4323 AG CC

Gradina Casa si curte

Str. Treboniu Laurean 3 5097 12225 12226

204 865

1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfat. Pop. Timisoara

4324 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Motilor 1 5098 12197 451 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95

4325 CC Casa si curte Str. Zupco Petrovici 1 5100 10117 581 1981 D223/74

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95

4326 CC Casa si curte Str. Al. Odobescu 66 5105 12539 567 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95

4327 AG Gradina Str. Virgil Madgearu 33 5106 11998 634 1956 D92/50

Statul Roman in folosinta Sfat. Pop. Timisoara

4328 A Teren arabil Str. Maresal Constantin Prezan 120

5110 14312/1/1 3781 1949Ocol Agr.44076

Statul Roman

4329 CC AG

Casa si curte Gradina

Str. Rusu Sirianu 10 5117 12907 12908

411 1185

1987 cumparare

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95

4330 CC Casa cu 1 etaj si curte

Str. Independentei 8 5122 11682 523 1956 D92/50

Statul Roman-teren Particulari -c-tii, L112/95

4331 ASO Teren cu punct termic solarii

Aleea Amicitiei 1 82526 28208/2 54 1992 1995

Statul Roman-teren Particular-constructie

4332 CAT Spatii verzi si alei Bv. Take Ionescu 51 562 25988/1/2/1 (fost top. 760) 700 / 3474 1975 D654/63

Statul Roman in folosinta Sfatului Popular Timisoara

4333 DS DN DN DS

Sosea Sosea nationala

Teren-sosea nation. Sosea

Calea Aradului Calea Torontalului Calea Torontalului Calea Torontalului

6 23224 1712

1711/1 23142/1/1

46787 11245 16389 59542

1940 cumparare

Statul Roman prin Min.Lucrarilor Publice si

Comunicatiilor

4334 F Fanat in Names cu casa

Str. Tepes Voda 42 1475 Ghiroda

1208/b/2/42 561 1980 Statul Roman-teren Particulari-constructie,drept

folosinta asupra 100mp 4335 CAT Spatii verzi si alei Str. Recoltei 51483 29008/1 9087 1983 Statul Roman 4336 CP Parc si constructii Bv. 30 Decembrie 25238 1196 82418 1973 Statul Roman adm op. Scoala

Sportiva Timisoara 4337 CAT

CAT Zona verde Zona verde

Bv. Circumvalatiunii 31200 26071/1 26071/3

1483 100

1975 1996

Statul roman in folosinta Consiliului Pop. Timisoara

Pagina 29 din 30

4338 A Teren arabil Str. Pictorul Aman 11 18371 18585/1 34996 1967 2000

Statul Roman in adm. Sfatului Pop. Timisoara, drept servitute trecere asupra

292mp 4339 CAT Loc de joaca Bv.Eroilor de la Tisa

47-51 75205 31088 1800 1992 Statul Roman

4340 DS Drum Utvin-Freidorf fara C.F. 1118

DIRECTOR URBANISM DIRECTOR PATRIMONIU

Dr.Arh.RADU RADOSLAV Ec. CONSTANTIN NICUSOR MIUT

SEF SERVICIU B.D.U. SEF SERVICIU ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

Ing. DAN ROBESCU Ing. EDITH SAS

CONSILIER CONSILIER

Ing. DIANA ROF Ing. CALIN PIRVA

Red/dact.D.R. 4ex.

Pagina 30 din 30

Atasament: Referat_-_inventar_bunuri.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII TERENURI NR. / Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T pentru completarea Anexei la H.C.L. nr. 245 /1999 privind

inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Timisoara

Avind in vedere Legea 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ,

In baza H.G. 548/1999 prin care s-au aprobat Normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public,

Avind in vedere H.G. 45 /2003 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, Avind in vedere H.G. 977 /2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis ,precum si al municipiilor ,oraselor si comunelor din judetul Timis . Avind in vedere ca prin Directia Urbanism –Serviciul Banca de Date Urbana si prin Directia Patrimoniu –Serviciul Administrare Spatii s-au identificat imobile situate in Municipiul Timisoara care nu au fost cuprinse in Anexa nr. 2 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Timisoara atestata prin H.G. 977 / 2002 si publicata in M.O. nr. 699 bis / 24.09.2002 . Totodata precizam ca aceste imobile au fost verificate la Serviciul de Carte Funciara de pe linga Judecatoria Timisoara privind proprietarul tabular actual , la Directia Patrimoniu –Serviciul Administrare Spatii privind revendicarile in baza Legii 10 / 2001 , la Serviciul Agricol privind solicitarile de retrocedare in baza Legii 18/1991 si a Legii 1/2000.

Imobilele cuprinse in anexă au ca proprietar tabular Statul Roman, nu fac obiectul unor dosare de revendicare in baza Legii 18/1991 , a Legii 1/2000 si a Legii 10 /2001,

P R O P U N E M

Emiterea unei hotariri a Consiliului Local prin care se aproba

completarea anexei la H.C.L. nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care

apartin domeniului public al Municipiului Timisoara conform listei anexa care

face parte integranta din proiectul de hotarire . Anexele la HCL nr. 245 /1999 , HCL

nr. 125 /2001 , HCL nr. 64 /2002 , HCL nr. 103 / 2003 , HCL nr. 116 /2003 , HCL

nr. 145/2004 si la prezenta Hotarire de Consiliu Local se cuprind intr-o singura

anexa , care va face face parte din hotarirea consiliului local .

AVIZAT

DIRECTIA URBANISM

DIRECTOR DIRECTOR Ec. Nicusor C-tin Miut Dr.arh. RADU RADOSLAV SEF SERVICIU Avizat Juridic SERVICIUL JURIDIC Ing. MONICA RUDNEANU Cons. Jr. MIRELA LASUSCHEVICI