keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 244/23.04.2013 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2013 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara

23.04.2013

Hotararea Consiliului Local 244/23.04.2013
privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2013 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013-010769/ 16.04.2013 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2013 - 010769/ 16.04.2013 a Casei de Cultura a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.9/ 1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii;
Având în vedere Ordonanţa de Guvern nr.21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.51/ 1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b) si d) si alin.(6), lit. a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;
În conformitate cu art.45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acţiunile care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2013 a Casei de Cultura a Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea se face din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultura a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexă, în funcţie de disponibilităţile şi prevederile bugetare pe anul 2013.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu ;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI Str. Miron Costin nr.2, Tel: 0256-498214, 306479, Fax: 0256-491526 e-mail: [email protected]

Nr. Crt.

Denumirea manifestării şi ediţia Data (perioada) Locul

Suma solicitată de la Consiliul Local

Timisoara (lei)

1 Timisoara dansează Festival de dans contemporan Timisoara danseaza- aer liber

Iunie 2013 21.600 lei

2 Complex de manifestări pregătitoare proiectului privind candidatura municipiului Timişoara la titlul de Capitală Culturală Europeană

- proiect Promovarea candidaturii, - proiect Impartasirea experientei altor orase capitale

culturale (vizita experti, etc.) - proiect Pregatirea candidaturii

Aprilie - Decembrie

Total 497.200 lei

400.000 63.000

34.200

3 "Tinerii decid" (proiect aprobat prin HCL 463/20.12.2010

acţiuni de implicare în viaţa comunităţii a tinerilor din liceele timişorene. Gala de premiere a celui mai bun proiect propus de liceeni)

Aprilie- Decembrie

30.000 lei

4 Promovarea atracţiilor turistice locale şi regionale on-line

Aprilie- Decembrie

23.000 lei

5 Sprijinirea vieţii academice şi ştiinţifice a municipiului Timişoara (congrese, simpozioane, dezbateri)

Martie – Noiembrie

30.000 lei

6 Timisoara muzicala - Festivalul de Operă şi Operetă Timişoara 2013–

ministagiune în aer liber, în Parcul Rozelor de operă şi operetă. Ultimul weekend din luna august şi primul weekend din luna septembrie

- Festivalul Plai ediţia a VII-a, singurul festival de muzica lumii din Europa realizat 100% de voluntari. Concerte, happeninguri, ateliere, expoziţii, la Muzeul Satului Bănăţean

- TM Live In

August-

septembrie

Septembrie

Mai- decembrie

Total 560.000 200.000

160.000

200.000 7 Timişoara în cărţi

Proiecte tipărire de publicaţii şi cărti despre Timişoara şi /sau scrise de scriitori timişoreni - Tiparire vol. Memorie si diversitate culturala la Timisoara si conferinta Neagu Djuvara - Tiparire materiale informative privind Timişoara

Aprilie - Decembrie

Total 82.500 42.000

15.500

25.000

8 Timisoara Jazz & Blues Festival International Jazz Festival Kamo Blues- Jazz Festival Blues pt.Timişoara

5-7 iulie 2013

Noiembrie August

Total 550.000 500.000 25.000 25.000

9 Timişoara citeşte Proiect Festivalul International de Literatura

23-25 octombrie

Total 45.000

10 Timisoara europeana

9 Mai Ziua Europei” (spectacole, expoziţii, simpozion) Marcarea principalelor teme europene: Ora pământului, Săptămâna Mobilităţii Europene, Ziua Transportului Public, Ziua voluntariatului, implicare civică a tinerilor, acţiuni de informare, educatie, voluntariat şi prevenţie etc.

Mai - Decembrie

Total 35.000 25.000

10.000

11 Oraşul copiilor - Evenimente dedicate celor mici, în Parcul Copiilor şi în Parcul Rozelor: teatru pentru copii, ateliere artistice, expoziţii, concursuri etc. “Serbările Copiilor” – manifestări dedicate zilei internaţionale a copilului.

Iunie 70.000

12 Zilele Cartierelor, cu co-organizarea Consiliilor Consultative de Cartier

Mai - Octombrie 200.000

13 Muzică de fanfară în parcurile Timişoarei (concerte de muzică de promenadă, cafe-concert, în parcurile din municipul Timişoara), ediţia a-II-a Campionatul European de Muzica de fanfara Aniversare 10 ani de activitate formatia Big Band

Mai - Octombrie Total 130.000 100.000

26.000 4.000

14 “Timişoara Artelor” - Eveniment de promovare a Timişoarei in Franţa-

expoziţie de artă contemporană, 14 artişti timişoreni consacraţi la Rueil Malmaison- Paris, Sculptura timisoreana continuitate si disjunctie- Fundaţia Triade

- Promovarea imaginii Timisoarei prin arta (8 obiecte simbol pt. protocol)- Fundaţia Triade

- Aleea personalităţilor- bust Muhle, Boboc, s.a. - Realizarea de expoziţii de artă plastică, cataloage de artă,

promovarea artelor plastice, susţinerea artiştilor plastici timşoreni şi ai şcolii de artă timişorene- Arta ambasor al Timisoarei prin pastel urban)

- Revolutionary (catalog de promovare al municipiului Timisoara)

- Bienala Internationala de afis a tinerilor artisti - Expozitie Internationala INTER- FOTO

Octombrie- noiembrie

mai

Noiembrie Octombrie

Total 294.000 45.000

16.000

100.000 75.000.

18.000

20.000 20.000

15 Timisoara teatrala - Festivalul European al Spectacolului Timişoara -

Festivalul Dramaturgiei – secţiunea de Outdoor, spectacole de stradă susţinute de teatre profesioniste din România, Polonia şi Spania

-Teatrul Shakespeare Globe la Timisoara- Regele Lear

Mai

Piaţa Victoriei

Total 80.000

50.000

30.000 16 “Film pentru Timişoara” –

- Festivalul Internaţional de ScurtmetrajeTimishort – aflat la a cincea ediţie, promovează filmele de artă şi cele de autor de scurt metraj, dezvoltarea unei educaţii cinematografice. Proiecţii în aer liber şi în spaţii neconvenţionale

- Festival de film franco- german - Festivalul Filmului Francez de Umor, în aer liber –

promovarea cinematografiei franceze - Cinecultura- Lectoratele straine din UVT - Film pentru promovarea orasului - Proiectie de film in aer liber

Mai- octombrie

Total 184.500 10.000

4.000 5.500

5.000

150.000 10.000

17 “Timisoara Street Art” -Street Delivery – promovarea zonei istorice a Timişoarei prin acţiuni culturale în stradale. Strada Mercy se transformă pentru un weekend într-un atelier cultural -Acces Art - promovarea zonei istorice a Timişoarei prin acţiuni culturale în stradale. Strada Regimentul 5 Vanatori se transformă pentru un weekend într-un atelier cultural -Tabara de Pastel Urban- - Festivalul de Street Art FISART 2013 - aflat la a treia ediţie, realizarea de lucrări de street art de mari dimensiuni pe clădiri din Timişoara, după exemplul de succes al oraşelor Philadelphia, Berlin etc. si lucrari 3D. Vizează schimbarea imaginii oraşului prin artă -Festivalul Baroc - Cafekultour

Iunie Total 310.800 30.000

15.000

10.800 50.000

200.000 5.000

18 “Festivalul Inimilor” - ediţia a XXIII-a Sărbătoarea folclorului mondial – manifestare din calendarul UNESCO. Formaţii din Europa, America Latină, Asia

Iulie 200.000

19 3 august – Ziua Timişoarei . Marcarea intrării trupelor româneşti şi instaurarea administraţiei româneşti la 3 august 1919. Concerte, expoziţii, şedinţă festivă etc.

3 August 300.000

20 Timisoara experimenteaza Festivalul Simultan- arta video

10-12 octombrie

50.000

21 “Bega Bulevard” –ediţia a VI-a, concerte, expozitii, spectacole pe malul canalului Bega. Un proiect de responsabilizare ecologică prin scoaterea în evidenţă a potenţialului turistic şi cultural al Canalului Bega

Septembrie 100.000

22 “Ruga Timişoarei” ediţia a XVI-a; Septembrie 60.000 23 Aniversare 45 de ani de activitate Ansamblul Timisul Noiembrie 50.000 24 Ansamblul manifestarilor luna decembrie

- 1 Decembrie - Ziua Naţională a României - Târgul de Iarnă şi Serbările Crăciunului - Revelionul seniorilor ( vârsta a-III-a) - Revelion

Decembrie

500.000

25 Gala Excelenţei Timişorene (premierea superlativelor pe anul 2013 în cultură, artă, sport, educaţie etc)

Decembrie 100.000

Pavel Dehelean Director Casa de Cultură a Municipiului Timişoara

Atasament: Referat.pdf

FP53-01 VER1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC 2013-010769/ 16.04.2013

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT Privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2013

a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

Având în vedere adresa nr. SC 2013-010769/ 16.04.2013 a Casei de Cultură a

Municipiului Timisoara prin care se solicită sprijin financiar pentru organizarea manifestărilor

culturale din anul 2013, şi ţinându-se cont de art. 20 şi art. 21, alin. 1, lit. (a) din OG nr.21/ 2007

privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea activităţilor

de impresariat artistic, potrivit căruia “finanţarea programului minimal anual prevăzut în

contractul de management se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la

bugetele locale, după caz”.

Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, având în vedere art.

36, alin.2, lit. (b) si (d) si alin.6, lit. (a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia

publică locală, conform OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau

concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept

public, conform OG nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi

proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001, precum şi potrivit OG nr. 9/ 1996 privind

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri

extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de

salarizare a personalului din aceste instituţii, propunem alocarea sumei necesare realizării acestui

program, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie".

Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2013 cuprinde manifestări devenite deja

tradiţie în oraşul nostru- Târgul de Paşti, Timişoara în cărţi, Timişoara Jazz&Blues, Timişoara

europeană, Zilele Cartierelor, Muzica de Fanfară în parcurile Timişoarei, Festivalul Bega

Bulevard, Timişoara Artelor, Festivalul Inimilor, Festivalul Gastronomic, 3 August- Ziua

Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor , Film pentru Timişoara,

FP53-01 VER1

Festivalul de Grafitti şi Street Art, Ruga Timişoarei, Festival Plai, proiectul Timişoara citeşte,

Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenţei Timişorene, Revelion 2013, dar şi

acţiuni noi. Astfel, anul acesta vom avea proiecte care vizează promovarea candidaturii

municipiului Timişoara la titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

De asemenea, anul acesta vom organiza mai multe acţiuni pentru încurajarea turismului cultural

prin promovarea zonelor istorice şi prin organizarea de evenimente şi acţiuni cultural- artistice de

mare amploare cu artişti şi instituţii din ţară şi străinătate.

Ca o noutate absolută în acest an va fi inaugurat Festivalul de Jazz -unul din cele mai importante

evenimente culturale din această parte a Europei, constituind parte a efortului de a obţine titlul de

Capitală Europeană a Culturii 2021.

Pentru a promova identitatea oraşului este necesară organizarea de actiuni, evenimente

culturale şi festivaluri care sunt instrumente de comunicare foarte puternice şi părţi esenţiale ale

strategiei de marketing urban.

Detalii referitoare la aceste manifestări se află în materialul anexat.

NOTĂ: sumele propuse vor fi alocate sau diminuate în funcţie de disponibilităţile şi

prevederile bugetare pe anul 2013.

Viceprimar Dan Diaconu

Alina Pintilie Smaranda Haracicu Director Director Directia Comunicare Directia Economica Mihaela Popescu Avizat juridic Consilier