keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 239/25.06.2020 Privind modificarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timişoara

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 239/25.06.2020
Privind modificarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 9960/04.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10023/04.06.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului juridic din data de 10.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 10023/04.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 535/20.12.2017 privind constituirea Consiliului Comunitar Consutativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Având în vedere prevederile art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
Având în vedere prevederile art. 502 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
Având în vedere prevederile art. 6 lit. nn) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) coroborat cu prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timişoara, prevăzut în Anexa 1.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1_HCL-CCC_2020.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

ANEXA 1 la H.C.L.M.T. nr. …..….

Lista membrilor Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului

la nivelul municipiului Timișoara

Nr. crt.

NUME / PRENUME INSTITUȚIE / ORGANIZAȚIE

1. Jr. Rodica Surducan Director General - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara 2. Daniela Mariș Consilier local – Consiliul Local al municipiului Timișoara 3. Radu Popa Șef Serviciu - Complex de Servicii pentru Copii ″Sf. Nicolae″ - Direcția de

Asistență Socială a municipiului Timișoara 4. Amina Dragoescu Șef Serviciu –Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ″Podul Lung″

- Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara 5. Ezstero Emese Sef serviciu – Servicii de Management de Caz pentru Copil și Familie -

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara 6. Loredana Petrescu Servicii de Management de Caz pentru Copil și Familie - Direcția de Asistență

Socială a municipiului Timișoara 7. Mihaela Buzilă-Petrescu Serviciul Strategii Programe - Direcția de Asistență Socială a municipiului

Timișoara 8. Prof. Jugariu Simona

Viorica Director - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș

9. Loredana Moigradean Asistent medical – Spitalul Clinic Județean de Urgență ″Pius Brînzeu″ Timișoara - Secția Clinică Pediatrie

10. Dr. Cristina Valea Președinte - Fundația Pro Vita Medica 11. Ada Diana Gabor Fundația United Way România 12. Oriana Goleanu Fundația de Ajutor Medical Profilaxis 13. Lavinia Hogea Psiholog - Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara - Clinica Obstetrică

Ginecologie 14. Ionel Ciucure Vicepreședinte - Fundația Umanitară Chosen România 15. Gabriela Povian Asociația Centrul Regional de Integrare Socială și Dezvoltare Umană CRIS-

DU Areopagus 16. Badea Cristina Liliana Asistent Social - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Luis Țurcanu

Timișoara 17. Boldea Petria – Elena Inspector şcolar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educaţie -

Inspectoratul Școlar Județean Timiș 18. Țăranu Delia Școala Gimnazială nr. 1 Timișoara 19. Kovacs Dragana Școala Gimnazială nr. 6 Timișoara 20. Palfalvi Rodica Loredana Director adjunct - Școala Gimnazială nr. 7 ″Sfânta Maria″ Timișoara 21. Străin Petru Claudiu Director - Școala Gimnazială nr. 15 Timișoara 22. Măran Daniela Voichița Director - Școala Gimnazială nr. 21 Timișoara 23. Filip Cristina Nicoleta Director - Școala Gimnazială nr. 25 Timișoara 24. Boldura Ana Maria Profesor - Școala Gimnazială ″Rudolf Walther″ 25. Marincu Zina Aspazia Liceul Teologic Penticostal ″Logos″ Timișoara 26. Istin Lia Director - Liceul Waldorf Timișoara

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

27. Tudor Nicolae Răileanu Colegiul Tehnologic Electrotimiș Timișoara 28. Belciug Calina Mihaela

Loredana Consilier școlar - Colegiul Tehnic Energetic ″Regele Ferdinand I″ Timișoara

29. Părău Delia Mihaela Director adjunct – Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură ”Casa Verde” Timișoara

30. Bejan Simona Ecaterina Director – Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara 31. Avramescu Dinel Agent șef adjunct de poliție - Secția 1 de Poliție 32. Ostafie Mihaela Agent șef principal de poliție - Secția 2 de Poliție 33. Goloșie Adrian Agent șef de poliție - Secția 3 de Poliție 34. Gheorghescu Maria Agent șef de poliție - Secția 4 de Poliție 35. Mihalcsak Claudiu Agent principal de poliție - Secția 5 de Poliție 36. Dumitrașcu Romeo Ionuț Inspector social - Mitropolia Banatului - Arhiepiscopia Mun. Timișoara –

Sectorul Social – Filantropic și Misionar 37. Itineanțu Petru preot - Parohia Freidorf, zona Polonă 38. Goia Cătălin preot - Parohia Sf. Mc. Gheorghe, cartier Kuncz 39. Alexandru Ranca preot - Parohia Fratelia, cartier Fratelia 40. Ligia Iunia Dugulescu Președinte - Asociația Evanghelistică și de Caritate ″Isus Speranța României″ 41. Crașovan Delia Asistent social - Federația Caritas a Diecezei Timișoara 42. Hanelore Plenert Asistent Social - Societatea pentru Copii și Părinți 43. Delia Bajireanu Director programe - Organizația Salvați Copiii Timiș 44. Claudia-Andreea Canea Asistent social - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timiș 45. Daniel Tut Pastor - Biserica Creştină Baptistă Ghetsimani - Calea Martirilor nr. 96,

Timişoara 46. Danuț Leonte Prichici Pastor – Asociația Religioasă Centrul Aletheia - Biserica Aletheia 47. Dr. Simona Ecaterina Dude Cabinet medical HGT Med SRL 48. Dr. Ionica Oana Ciucure Cabinet medical Dr. Stoian SRL 49. Dr. Claudia Ștefănescu Cabinet medical Dr. Ștefănescu Claudia 50. Anca Menina Danci Director executiv - Fundația de Abilitare Speranța 51. Adela Vlad Rotary Club Timișoara Ripensis

DIRECTOR GENERAL, JR. RODICA SURDUCAN

ȘEF SERVICIU STRATEGII-PROGRAME, ÎNTOCMIT, CODRUȚA DARIDA ROXANA BONCEA

MIHAELA BUZILĂ-PETRESCU

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Atasament: referat_de_aprobare_CCC_2020.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

Nr._______/_____2020

REFERAT DE APROBARE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

Administrația publică locală respectă, promovează și garantează drepturile cetățenilor și implicit

drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile legale cu privire la drepturile copilului, respectiv art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Ordonanța nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, prevede la art. 502 alin. (3): ″în realizarea obiectivelor proprii, autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica comunitatea în identificarea, prevenirea și soluționarea la nivel local a problemelor sociale″.

Conform prevederilor art. 114 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată:

(1)Autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunității si de soluționare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara a făcut demersurile necesare pentru nominalizarea reprezentanţilor instituţiilor publice. În măsura în care instituţiile menţionate şi-au desemnat reprezentanţii, persoanele în cauză sunt prevăzute în anexă. Potrivit art. 6 lit. nn) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale: ″structurile comunitare consultative reprezintă asocierea formală sau informală a unor oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, alţi membri ai comunităţii, în vederea sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi furnizorilor de servicii sociale în soluţionarea nevoilor de servicii sociale ale comunităţii″.

Prin HCLMT 535/20.12.2017 s-a constituit Consiliul Comunitar Consutativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului.

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail: [email protected]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate: Pentru a veni în sprijinul autorităților locale, a serviciilor sociale și a comunității de la nivel local, în situații ce privesc copiii, se va constituii Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul municipiului Timișoara. În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile menționate mai sus:

 Se aprobă modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara, prevazuta in Anexa I.

3. Alte informații – Nu este cazul

4. Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara. PRIMAR, VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL, jr.RODICA SURDUCAN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Atasament: report_de_specialitate_CCC_2020.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

Nr. 9960/04.06.2020

Raport de specialitate

privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara

Administrația publică locală respectă, promovează și garantează drepturile cetățenilor și

implicit drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile legale cu privire la drepturile copilului, respectiv art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Prin HCLMT 535/20.12.2017 s-a constituit Consiliul Comunitar Consutativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara prin adresa nr. 9217/22.05.2020 a făcut demersuri de actualizare a componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului, conform art. 7 și 8 al Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin HCLMT nr. 535/20.12.2017, iar în baza răspunsurilor primite s-a actualizat componența Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului.

Ordonanța nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, prevede la art. 502 alin. (3): ″în realizarea obiectivelor proprii, autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica comunitatea în identificarea, prevenirea și soluționarea la nivel local a problemelor sociale″.

Conform prevederilor art. 114 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată:

(1)Autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunității si de soluționare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.

(2)În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând, dar fără a se limita, oameni de afaceri locali, preoți, cadre didactice, medici, consilieri locali, polițiști. Rolul acestor structuri este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cat și de a răspunde nevoilor globale ale respectivei colectivități.

(3)Mandatul structurilor comunitare consultative se stabilește prin acte emise de către autoritățile administrației publice locale.

(4)Pentru a-și îndeplini rolul pentru care au fost create, structurile comunitare consultative vor beneficia de programe de formare în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.

Potrivit art. 6 lit. nn) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale: ″structurile comunitare consultative reprezintă asocierea formală sau informală a unor oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, alţi membri ai comunităţii, în vederea sprijinirii

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

autorităţilor administraţiei publice locale şi furnizorilor de servicii sociale în soluţionarea nevoilor de servicii sociale ale comunităţii″.

Pentru a veni în sprijinul autorităților locale, a serviciilor sociale și a comunității de la nivel local, în situații ce privesc copiii, se impune constituirea Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul municipiului Timișoara.

Misiunea Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Timișoara este de a contribui la identificarea nevoilor și resurselor comunității locale și la promovarea implicării acesteia în soluționarea problemelor sociale ale comunității care privesc copiii, sau după caz, formulează propuneri autorităților competente, prin informare, sfătuire, acompaniere, mediere, recomandare. Scopul Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Timișoara este de a veni în sprijinul comunității locale în vederea creșterii calității vieții copiilor și familiilor acestora. Rolul Consiliului Comunitar Consultativ este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cât și de a răspunde nevoilor globale ale colectivității în situații ce privesc copiii și familiile acestora.

În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile art. 114 ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Ordonanței nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, art. 502 alin. (3),

PROPUNEM:

1. Modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și

promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara, prevazuta in AnexaI.

DIRECTOR GENERAL JR. RODICA SURDUCAN

ȘEF SERVICIU STRATEGII-PROGRAME, ÎNTOCMIT, CODRUȚA DARIDA ROXANA BONCEA MIHAELA BUZILĂ-PETRESCU

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]