keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 157/19.12.2000 privind reactualizarea Comandamentului Antiepizootic Local pentru prevenirea pătrunderii bolilor infecto-contagioase cu mare difuzabilitate pe teritoriul municipiului Timişoara

19.12.2000

Hotararea Consiliului Local 157/19.12.2000
privind reactualizarea Comandamentului Antiepizootic Local pentru prevenirea pătrunderii bolilor infecto-contagioase cu mare difuzabilitate pe teritoriul municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2000- 11107/23.11.2000 al Serviciului Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 794/26.07.2000 privind reactualizarea Comandamentului antiepizootic judeţean pentru prevenirea pătrunderii bolilor infecto-contagioase cu mare difuzabilitate pe teritoriul judeţului Timiş;
În baza prevederilor Legii sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 al. 3 şi art. 44 lit. ( i ) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă reactualizarea Comandamentului Antiepizootic Local Timişoara,
în componenţa stabilită conform Anexei nr. 1.

Art.2: Atribuţiile Comandamentului Antiepizootic Local Timişoara sunt cele
prevăzute în Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, modificată prin Legea nr.
75/1991 şi sunt stabilite în Programul de măsuri privind prevenirea şi
combaterea bolilor infecto-contagioase de mare difuzabilitate la animale, pe
teritoriul muncipiului Timişoara, conform Anexei nr. 2.

Art.3: Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş; -
Consiliului Judeţean Timiş; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Patrimoniu; -
Direcţiei Economice; - Direcţiei Tehnice; - Direcţiei Administrative; -
Serviciului Juridic; - Serviciului Agricol; - Serviciului Centrul de Informare
pentru Cetăţeni; - Membrilor Comandamentului; - Circumscripţiilor Sanitar
Veterinare concesionare din Timişoara; - Biroului Corp Control Primar; -
Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
EVA FORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI