keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

86/26.10.2004 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie la Teatrul German de Stat

26.10.2004

... prevederilor Anexei nr. 9 din Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004; În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană şi a celor de sub...
... autoritatea consiliilor locale; Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 312/2003 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/27.01.2004 privind trecerea...

Consiliul Local Timișoara

81/26.10.2004 privind acordarea de subvenţii pentru apartamentele construite în baza OG.19/1994

26.10.2004

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
..., 3, şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Subvenţiile prevăzute la art.1 in valoare totala de 9.699.784.491 lei se alocă din bugetul local, capitolul 63.02 - "Gospodărie Comunală", subcapitolul 63.02.08 - "Locuinţe" si se deduc...

Consiliul Local Timișoara

21/20.07.2004 privind aprobarea unui număr estimativ de 3527 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna septembrie 2004 pentru persoanele cu handicap accentuat , grav şi asistenţii personali ai acestora

20.07.2004

... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru...
... anchetelor sociale realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistenţă Specială. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna septembrie 2004 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul...

Consiliul Local Timișoara

162/21.12.2004 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna ianuarie 2005, unui număr de 3548 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

21.12.2004

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...
... de către asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistenţă Specială. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna ianuarie 2005 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap. 60.02.47...

Consiliul Local Timișoara

177/18.05.2004 privind aprobarea unui număr estimativ de 3447 abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna iulie 2004 pentru persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

18.05.2004

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală...
... asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistenţă Specială. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna iulie 2004 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap. 60.02.47 - Asistenţă Socială...

Consiliul Local Timișoara

17/20.07.2004 privind concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 1288,21 mp teren aferent unor case de locuit construite de SC BRAYTIM SRL în zona Mureş-Muzicescu

20.07.2004

...-2635/11.05.2004 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului...
.... 123/2003 - privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de către SC BRAYTIM SRL Timişoara , Hotărârea Consiliului Local nr. 245/11.11.2003 , Hotărârea Consiliului Local nr. 321/16.12.2003 si Hotărârea...

Consiliul Local Timișoara

84/26.10.2004 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie la Teatrul de Stat "Csiky Gergely"

26.10.2004

..., învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În baza prevederilor Anexei nr. 9 din Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004; În conformitate cu prevederile...
... aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2004; În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 2/ 27.01.2004 privind trecerea sub autoritatea Consiliului Local Timişoara a Teatrului de Stat "Csiky Gergely"; În...

Consiliul Local Timișoara

34/24.02.2004 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna martie 2004, unui număr de 3406 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

24.02.2004

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...
... sociale realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Specială. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna martie 2004 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap...

Consiliul Local Timișoara

20/20.07.2004 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna august , unui număr de 3426 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

20.07.2004

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile...
... bugetul local, de la Cap. 60.02.47 - Asistenţă Socială - Subcapitolul - Drepturile asistenţilor personali pentru copiii şi adulţii cu handicap (Serviciul Public pentru Asistenţă Specială), art.20 alin.21.02 - Transport asistaţi, bolnavi, invalizi şi...

Consiliul Local Timișoara

11/27.01.2004 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timişoara, pentru luna ianuarie 2004, unui număr de 3446 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

27.01.2004

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...
... anchete sociale realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Specială. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna ianuarie 2004 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de...

Consiliul Local Timișoara

125/27.04.2004 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna mai 2004 , unui număr de 3443 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

27.04.2004

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...
... sociale realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistenţă Specială. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna mai 2004 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap...

Consiliul Local Timișoara

153/18.05.2004 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna iunie 2004, unui număr de 3346 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

18.05.2004

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...
... sociale realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistenţă Specială. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna iunie 2004 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap...

Consiliul Local Timișoara

97/30.03.2004 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna aprilie 2004, unui număr de 3446 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

30.03.2004

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...
... anchete sociale realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistenţă Specială. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna aprilie 2004 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de...

Consiliul Local Timișoara

53/28.09.2004 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna octombrie 2004 , unui număr de 3401 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

28.09.2004

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine...
... realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistenţă Specială. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna octombrie 2004 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap. 60.02.47...

Consiliul Local Timișoara

116/30.11.2004 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna decembrie 2004, unui număr de 3491 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

30.11.2004

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine...
... realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistenţă Specială. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna decembrie 2004 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap. 60.02.47...

Consiliul Local Timișoara

94/26.10.2004 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna noiembrie 2004, unui număr de 3404 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

26.10.2004

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...
... de către asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistenţă Specială. Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna noiembrie 2004 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap. 60.02.47...

Consiliul Local Timișoara

28/20.07.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Viabilizare terenuri prin echipare cu utilităţi în vederea costruirii de locuinţe de închiriat pentru tineret prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe , str. Miloia " - etapa III Timişoara

20.07.2004

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...
... prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local. Art.3: La data emiterii prezentei hotărâri, se revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 412/2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Viabilizare...

Consiliul Local Timișoara

117/27.04.2004 Privind încheierea contractelor de concesiune pentru terenurile folosite ca şi grădini şi concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 966,8 mp teren aferent unor case de locuit construite de SC BRAYTIM SRL în zona Mureş-Muzicescu

27.04.2004

... Municipiului Timişoara - d-nul Gheorghe Ciuhandu, Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... publică a terenului în suprafaţă de 131 mp şi închirierea suprafeţei de 109 mp către d-nul Olar Petru, în zona Mureş-Muzicescu; Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2003 - privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare datorate bugetului...

Consiliul Local Timișoara

99/30.03.2004 privind interzicerea păşunatului, plimbarea şi staţionarea animalelor domestice (ovine, caprine, bovine, cabaline etc.), pe terenurile agricole cultivate

30.03.2004

.../17.03.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...
..., în limita competentei Consiliului Local, pentru cei care produc pagube la culturile agricole, prin pasunat cu animalele, între 5.000.000 si 25.000.000 lei, iar aceste amenzi sa constituie venit la bugetul local 4) De a aproba modelul Procesului...

Consiliul Local Timișoara

149/18.05.2004 Pentru numirea în funcţie a Directorului General la Regia Autonomă de Transport Timişoara şi aprobarea Contractului de performanţă

18.05.2004

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...
.... aprobat se regăseşte în Anexa 1. Art.6. Programul de măsuri pentru evitarea pierderilor, evitarea datoriilor către bugete, reducerea creanţelor şi plăţilor restante se regăseşte în Anexa nr.2. Art.7. Criteriile de performanţă la a căror realizare se...

Consiliul Local Timișoara

148/18.05.2004 pentru numirea în funcţie a Directorului General la SC COLTERM SA şi aprobarea Contractului de performanţă

18.05.2004

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...
... CRITERIILE DE PERFORMANŢ? Art.5. B.V.C. aprobat se reg?seşte în Anexa 1. Art.6. Programul de m?suri pentru evitarea pierderilor, evitarea datoriilor c?tre bugete, reducerea creanţelor şi pl?ţilor restante se reg?seşte în Anexa 2. Art.7. Criteriile de...

Consiliul Local Timișoara

151/18.05.2004 privind preluarea lucrărilor de artă plastică catalogate din Municipiul Timişoara, în patrimoniul şi administrarea Primăriei Municipiului Timişoara

18.05.2004

...,al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...
... 2000, ansamblu de interes naţional. Conform art.4 din Ordonanţă: “Finanţarea activităţilor de punere în valoare, de cercetare, de studii şi de personal ale ansamblului “Memorialul Revoluţiei – Decembrie 1989” se asigură prin bugetul Ministerului...

Consiliul Local Timișoara

21/24.02.2004 Privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public

24.02.2004

... studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... Timişoara, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet, -sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil, -programele şi strategiile proprii, -lista cuprinzând documentele de interes public...

Consiliul Local Timișoara

179/18.05.2004 Privind modicarea pct. 21,22, şi 23 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.23/ 24.02.2004, în sensul înlocuirii celor 3 manifestări ale Teatrului de Stat Csiky Gergely (Complex Statuar, Teatru fără Graniţă , În Oglindă) cu Festivalul Interetnic de Teatru

18.05.2004

..., asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara în anul 2004; Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluui nr. 45/2003 privind finanţele publice locale...
..., ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara în anul 2004. Anexa modificată şi renumerotată face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea...

Consiliul Local Timișoara

151/21.12.2004 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.109/2004 privind impozitele şi taxele locale în municipiul Timişoara pentru anul 2005

21.12.2004

... Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală prevăzute în anexa nr.1A. lei/an 432.000 x 20% lei/an 518.000 Notă: Taxele locale prevăzute la punctul 4, subpunctele 1,2,3 din prezenta anexă datorate bugetului local se...