keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

308/01.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor al broşurii "Aleşii noştri - Consiliul Local Timişoara"

01.11.2001

... Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local...
... sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02."Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru editarea broşurii prevăzute la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de editarea...

Consiliul Local Timișoara

309/01.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor al Catalogului Organizaţiilor Neguvernamentale

01.11.2001

... Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului...
... de la bugetul local, cap. 59.02. " Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, pentru catalogul prevăzut la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de editarea Catalogului Organizaţiilor...

Consiliul Local Timișoara

310/01.11.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor la publicarea Calendarului Activităţilor Organizaţiilor Neguvernamentale

01.11.2001

.... SC2001- 15136/20.09.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi...
... Organizaţiilor Neguvernamentale. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. " Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru editarea calendarului prevăzut la art.1. Justificarea...

Consiliul Local Timișoara

311/01.11.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Concursului profesional anual al Asociaţiei Presei Timişorene

01.11.2001

... Referatul nr. SC2001-15134/20.09.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ...
... al Asociaţiei Presei Timişorene, ce are loc în data de 3 noiembrie 2001, la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 20.000.000 lei de la bugetul local, Cap.59.02. " Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret...

Consiliul Local Timișoara

252/18.09.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor la publicarea lucrărilor "Bisericile de lemn ale Banatului " şi "Timişoara între paradigmă şi parabolă"

18.09.2001

..." Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-14213/30.08.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... calitate de coeditor la publicarea lucrărilor "Bisericile de lemn ale Banatului" şi " Timişoara între paradigmă şi parabolă". Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind...

Consiliul Local Timișoara

255/18.09.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al "Festivalului Vinului"

18.09.2001

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având...
... alocarea sumei de 150.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea menţionată la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea...

Consiliul Local Timișoara

256/18.09.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor la publicarea anuarului " ANALELE BANATULUI"

18.09.2001

... Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al...
... 30.000.000 lei, de la bugetul local, Cap. 59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru lucrarea menţionată la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de publicarea acestui anuar se vor...

Consiliul Local Timișoara

257/18.09.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al expoziţiei itinerante "Câmpurile de urne funerare din Banat"

18.09.2001

...-10753/28.06.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport...
... funerare din Banat". Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 15.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret". Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei...

Consiliul Local Timișoara

258/18.09.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Concertului Simfonic de la Peştera Româneşti

18.09.2001

.../27.06.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul...
... desfăşura în data de 14 octombrie 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 20.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02 " Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi...

Consiliul Local Timișoara

335/27.11.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Iluminat public strada Gh. Doja - 1 Decembrie"

27.11.2001

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie...
... 2002, conform Proiectului nr. 1581/2001 întocmit de E.D.F.E.E. Timişoara. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se...

Consiliul Local Timișoara

202/10.07.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării "RUGA TIMIŞOAREI"

10.07.2001

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având...
... alocarea sumei de 200.000.000 lei de la bugetul local, Cap.59.02 " Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru manifestarea prevăzută la art.1 . Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea...

Consiliul Local Timișoara

203/10.07.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al " Zilei Timişoarei"

10.07.2001

... Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având în...
... alocarea sumei de 80.000.000 lei de la bugetul local, Cap.59.02. " Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea menţionată la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea...

Consiliul Local Timișoara

204/10.07.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Şcolii de vară "Restaurarea suprafeţelor de arhitectură"

10.07.2001

.../28.05.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul...
...", ce se va desfăşura în Timişoara, în perioada 5 - 15 septembrie 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 40.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea...

Consiliul Local Timișoara

205/10.07.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Conferinţei Internaţionale în Domeniul Comunicării Instituţionale şi Traductologiei

10.07.2001

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001-10331/10.06.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei...
... Conferinţei Internaţionale în Domeniul Comunicării Instituţionale şi Traductologiei, ce va avea loc în perioada 4 - 6 octombrie 2001 la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02. "Cultură, religie şi...

Consiliul Local Timișoara

206/10.07.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional de Poezie "Poezia fără frontiere"

10.07.2001

...-10333/21.06.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport...
... fără Frontiere", ce va avea loc în perioada 19 -21 octombrie 2001, la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 8.000.000 lei de la bugetul local, Cap. 59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" pentru...

Consiliul Local Timișoara

207/10.07.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Congresului Naţional de Hematologie

10.07.2001

... cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului...
... Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local, Cap.59.02. " Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" pentru actiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor...

Consiliul Local Timișoara

208/10.07.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Congresului Internaţional "Identitatea Culturală a Tuturor Românilor ", ediţia a X-a

10.07.2001

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 9415/06.06.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi...
... Congresului Internaţional "Identitatea Culturală a Tuturor Românilor", ediţia a X-a , ce se va desfăşura în perioada 19 - 22 octombrie 2001 . Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 80.000.000 lei de la bugetul local, Cap. 59.02." Cultură, religie şi alte...

Consiliul Local Timișoara

157/12.06.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Concursului Naţional "SABIN DRĂGOI", ediţia a III-a

12.06.2001

... al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul...
... în perioada 5 - 8 iulie 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 25.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02 . "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de...

Consiliul Local Timișoara

158/12.06.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Sărbătorii folclorului mondial " Festivalul Inimilor"

12.06.2001

.... SC2001-8195/17.05.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport...
... Inimilor" , ce se va desfăşura în perioada 04 - 08 iulie 2001 la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 200.000.000 lei de la bugetul local, Cap. 59.02. "Cultură, religie şi alte actiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" pentru...

Consiliul Local Timișoara

159/12.06.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Taberei anuale a artiştilor plastici

12.06.2001

... Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al...
... perioada 9 - 22 iulie 2001. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei de la bugetul local, Cap. 59.02. " Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi...

Consiliul Local Timișoara

160/12.06.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la acţiunea de realizare a unor bannere omagiale Mihai Eminescu

12.06.2001

... Referatul nr. SC2001-8197/17.05.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ...
... bannere omagiale Mihai Eminescu. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 20.000.000 lei de la bugetul local, Cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi...

Consiliul Local Timișoara

162/12.06.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Conferinţei Naţionale "Educaţia Adulţilor din România - politici educaţionale"

12.06.2001

... Având în vedere Referatul nr. SC2001-6325/23.04.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru...
... Naţionale "Educaţia Adulţilor din România - politici educaţionale", ce se va desfăşura în perioada 15 - 17 iunie 2001, în Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 30.000.000 lei, de la bugetul local, cap.59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni...

Consiliul Local Timișoara

175/10.07.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Proiectului "Iniţiativa pentru orfani"

10.07.2001

... Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului...
... la Timişoara. Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 25.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02." Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret." Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei...

Consiliul Local Timișoara

186/10.07.2001 pentru aprobarea Normativului propriu privind consumul anual de carburanti

10.07.2001

... carburanti Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC02001-8902/29.05.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cheltuielile determinate de aplicarea Normativului aprobat se suportă din bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara. Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă...

Consiliul Local Timișoara

140/17.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor al revistei "MEMENTO"

17.05.2001

... Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara; Având în vedere...
... Timişoara în calitate de coeditor al revistei de memorie politică anticomunistă "Memento". Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local , cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", a sumei de 15.000.000...