keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

214/08.09.1998 privind privind colaborarea cu Banca Europeana de Investitii in vederea angajarii unui credit pentru modernizarea infrastructurii la linia cale pentru transportul cu tramvaiul, de catre Regia Autonomade Transport Timisoara

08.09.1998

... studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

271/24.11.1998 privind privind scoaterea din evidenta mijloacelorfixeale Primariei a imobilului din Timisoara, strada Independentei nr.28

24.11.1998

... Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere Solicitarea nr.12796/28.09.1998 a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

282/24.11.1998 privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii unui imobil situat in Timisoara, Calea Dorobantilor nr.42

24.11.1998

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica...

Consiliul Local Timișoara

283/24.11.1998 privind aprobarea fiselor de evaluare a posturilor la Primaria Municipiului Timisoara

24.11.1998

..., prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

269/24.11.1998 privind privind atribuirea prin inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, str. I. Maniu nr.38 Asociatiei ARMONIA

24.11.1998

... nr.EC8981947/20.10.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si...

Consiliul Local Timișoara

198/21.07.1998 privind scoaterea la licitatie a unui amplasament in vederea montarii unui panou publicitar in Municipiul Timisoara, Calea Aradului intersectie cu str.Calan

21.07.1998

.../22.06.1998 al Directiei de Urbanism si Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica...

Consiliul Local Timișoara

199/21.07.1998 privind scoaterea la licitatie a unui amplasament in vederea montarii unui panou publicitar luminos in Municipiul Timisoara, Bv. Cetatii nr.51

21.07.1998

... Urbanism si Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

172/30.06.1998 privind privind aprobarea organigramei, numarului de posturi si statului de functii la Centrul de Tranzit pentru Minori "Sfantul Nicolae"

30.06.1998

... Comunicare din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al...

Consiliul Local Timișoara

174/30.06.1998 privind privind aprobarea statului de functii pentru aparatul propriu al Primariei Municipiului Timisoara

30.06.1998

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert...

Consiliul Local Timișoara

180/30.06.1998 privind privind inchirierea Bazei Sportive din Splaiul T. Vladimirescu nr.17/A catre S.C.TEHNOMET S.A.

30.06.1998

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie,buget, finante, impozite si taxe,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si a Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si...

Consiliul Local Timișoara

147/09.06.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Benzinarie de cartier Calea Aradului"

09.06.1998

..., economie, buget, finante impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu si Comisiei pentru administratie locala,juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

14/29.01.1998 privind probarea Contractului de colaborareintre Consiliul LocalalMunicipiului TimisoarasiSocietatea Culturala Banatul pentru realizarea si exploatarea in comun a unui CENTRU DE INFORMATII TURISTICE in municipiul Timisoara

29.01.1998

... studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din...

Consiliul Local Timișoara

239/27.10.1998 privind privind realizarea obiectivului de investitii "Amenajare Centru Semnalizari Rutiere Strada Odobescu nr.18" de catre S.C. Drumuri Municipale S.A. Timisoara

27.10.1998

... bugetul local si de stat se atribuie pe baza de contract de incredintare directa, pe o perioada de 15 ani de la finalizarea obiectivului de investitii "Amenajare Centru Semnalizari Rutiere Str. Odobescu nr.18", Societatii Comerciale Drumuri Municipale...

Consiliul Local Timișoara

101/28.04.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ion Ionescu de la Brad"

28.04.1998

..." Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

83/14.04.1998 privind acceptarea donatiei Guvernului Landului NORDRHEIN WESTFALEN Germania catre Primaria Municipiului Timisoara

14.04.1998

... donatiei Landului NORDRHEIN WESTFALEN Germania; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

90/28.04.1998 privind avizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timisoara

28.04.1998

... Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe...

Consiliul Local Timișoara

91/28.04.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Lidia MuzicescuMartirilorUrseni"

28.04.1998

... MuzicescuMartirilorUrseni" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si...

Consiliul Local Timișoara

92/28.04.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Soarelui"

28.04.1998

... Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica...

Consiliul Local Timișoara

98/28.04.1998 privind privind avizarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Centrala"

28.04.1998

... Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

38/02.03.1998 privind privind concesionarea unor bunuri ce apartin domeniului public de interes local Societatii Comerciale PIETE S.A.

02.03.1998

..., prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei penru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

39/17.03.1998 privind privind transferul bunurilor ce apartin domeniului public din administrarea S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

17.03.1998

... Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC0982322/23.02.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

53/17.03.1998 privind privind instituirea taxei pentru desfasurarea activitatii fotovideo la ceremoniile de oficiere a casatoriilor in incinta Primariei Municipiului Timisoara

17.03.1998

... nr.SC0981551/09.02.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine...

Consiliul Local Timișoara

54/17.03.1998 privind privind trecerea monumentului din Timisoara Piata Veteranilor, la intersectia Calea Sagului cu Bdul Ana Ipatescu, de la Fundatia "Aparatorii Banatuluisept. 1944" depe langa AsociatiaVeteranilor de Razboifiliala"Eftimie Murgu" Timisoara, la Primaria Municipiului Timisoara

17.03.1998

... Municipiului Timisoara cu nr.SCO981084/25.02.1998; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, sevicii, publice si comert , Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

4/13.01.1998 privind constituirea Comisiei de selectie a managerului la Societatea Comerciala "HORTICULTURA" S.A. Timisoara

13.01.1998

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

58/17.03.1998 privind completarea Contractului de inchiriere pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta abrobat prin Hotararea Consiliului Local nr.34/02.03.1998

17.03.1998

... Avand in vedere Referatul nr.SC0983470/17.03.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru administrarea...