keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

144/09.06.1998 privind aprobarea executarii lucrarilor de modernizare a Pietei Mehala

09.06.1998

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

45/17.03.1998 privind privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii "Baza de intretinere si exploatare troleibuze pe Calea Lipovei" din Municipiul Timisoara

17.03.1998

... Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a finantelor publice; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

67/31.03.1998 privind stabilirea valorii maxime a amenzilor prevazute de Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri de realizare a locuintelor, republicata

31.03.1998

... Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0982729/03.03.1998 al Directiei Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

134/19.05.1998 privind privind revocarea contractului de colaborare incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si S.C. "IRVING TRUST ROMANIA" S.R.L.

19.05.1998

... Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului...

Consiliul Local Timișoara

259/27.10.1998 privind privind aprobarea executarii unei medalii jubiliare cu ocazia aniversarii a 80 ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

27.10.1998

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara cu ocazia sarbatoririi a 80 ani de la Marea Unire 1 Decembrie 1918. Art.2:Se aproba alocarea sumei de 29.350.000 lei din bugetul local, pentru realizarea a 100 de bucati medalii jubiliare. Justificarea si...

Consiliul Local Timișoara

169/30.06.1998 privind inchirierea spatiului din incinta Caminului Cultural din Calea Lipovei nr.46, catre Directia Generala de Munca si Protectie Sociala Timis

30.06.1998

... Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si...

Consiliul Local Timișoara

23/17.02.1998 privind unele modificari in structura organizatorica a Primariei Municipiului Timisoara

17.02.1998

..., economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru protectie...

Consiliul Local Timișoara

241/27.10.1998 privind suplimentarea efectivului de gardieni publici care presteaza servicii pentru Primaria Municipiului Timisoara

27.10.1998

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

251/27.10.1998 privind actualizarea valorii obiectivului de investitii "Modernizare linie de tramvai pe Bulevardul Tineretii din Municipiul Timisoara"

27.10.1998

... Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere Adresa nr.SC09812785/16.10.1998 a Regiei Autonome de Transport Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

117/28.04.1998 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor pe cladiri

28.04.1998

..." Timisoara,cuReferatulnr.SCO985472/22.04.1998; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

118/28.04.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al "Congresului International de Muzicologie"

28.04.1998

... Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Congresului International de Muzicologie care va avea loc in perioada 19 23 mai 1998 in Municipiul Timisoara. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 10.000.000 lei din bugetul...

Consiliul Local Timișoara

84/14.04.1998 privind privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii "Modernizare Linie de tramvai pe strada Stefan cel Mare din municipiul Timisoara"

14.04.1998

.../03.04.1998al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a finantelor publice; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe...

Consiliul Local Timișoara

60/31.03.1998 privind privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Comerciale "HORTICULTURA" S.A.

31.03.1998

..., economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

220/22.09.1998 privind improprietarirea cu teren loc de casa a veteranilor de razboi

22.09.1998

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SCO9810712/19.08.1998 al Directiei de Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

272/24.11.1998 privind privind atribuirea prin incredintare directa pe perioada anului 1999 a lucrarilor de reparatii, consolidare, reabilitare, extindere, modificare (transformare), modernizare reconstruire si construire drumuri, catre S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

24.11.1998

... construire drumuri, finantate din bugetul local, de stat, fondul special al drumurilor publice sau alte surse legal constituite. Art.2:Cuaducereala indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnica, Directia Economica din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

124/19.05.1998 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.45/1993 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Timisoara

19.05.1998

... nr.SC0985999/08.05.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

127/19.05.1998 privind abilitarea conducerii Societatii Comerciale "Administrarea Domeniului Public" S.A. in vederea emiterii facturilor privitoare la spatiile cu alta destinatie

19.05.1998

... Referatul nr.SC0986119/12.05.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

268/24.11.1998 privind vanzarea unor spatii comerciale catre actualii detinatori conform Hotararii de Guvern nr.389/1996, modificata

24.11.1998

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine...

Consiliul Local Timișoara

139/09.06.1998 privind modificarea Organigramei si a numarului de posturi ale Primariei Municipiului Timisoara

09.06.1998

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

153/09.06.1998 privind implementarea sistemului de parcare a autovehiculelor TELPARK in Municipiul Timisoara

09.06.1998

... S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

95/28.04.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Fabric"

28.04.1998

... Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica...

Consiliul Local Timișoara

96/28.04.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona Odobescu"

28.04.1998

... Municipiului Timisoara Avand in vedere referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica...

Consiliul Local Timișoara

99/28.04.1998 privind privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu " Piata Libertatii"

28.04.1998

... Libertatii" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

42/17.03.1998 privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de Societatea Comerciala "Administrarea Domeniului Public" S.A. pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie in zonele de circulatie cu restrictie de tonaj

17.03.1998

... restrictie de tonaj Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0983115/10.03.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...

Consiliul Local Timișoara

35/02.03.1998 privind concesionarea Parcului Copiilor din Timisoara, catre Societatea Comerciala "HORTICULTURA" S.A. Timisoara

02.03.1998

.../26.01.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si...