keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

85/14.04.1998 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea termica secundara, imobile Calea Buziasului nr.22, 38, 36, 34 si 15/2"

14.04.1998

... bugetului de stat pe anul 1997; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

68/31.03.1998 privind privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Reabilitare Retele Termice din Municipiul Timisoara"

31.03.1998

... cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisieipentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru...
... integranta din prezenta hotarare. Art.2: Finantarea investitiilor se va face in limita sumei alocate de la bugetul local al municipiului Timisoara. Art.3:Cuaducerealaindeplinire aprezentei hotararise incredinteaza Directia Tehnica si Directia Economica din...

Consiliul Local Timișoara

69/31.03.1998 privind privind aprobarea Devizului general actualizat pentru Obiectivul de investitii " Modernizare PT Cerna "

31.03.1998

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisieipentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului...
.... Devizul general actualizat face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2: Finantarea investitiilor se va face in limita sumei alocate de la bugetul local al municipiului Timisoara. Art.3:Cuaducerealaindeplinire aprezentei hotararise incredinteaza...

Consiliul Local Timișoara

71/31.03.1998 privind privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Contorizare Energie Termica si Apa Calda Menajera"

31.03.1998

... Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisieipentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru...
... prezenta hotarare. Art.2: Finantarea investitiilor se va face in limita sumei alocate de la bugetul local al municipiului Timisoara. Art.3:Cuaducerealaindeplinire aprezentei hotararise incredinteaza Directia Tehnica si Directia Economica din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

225/22.09.1998 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.18/17.02.1998 privind atribuirea prin incredintare directa a lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri precum si a unor lucrari de investitii catre S.C. "Drumuri Municipale" Timisoara

22.09.1998

... localarepublicata ; HOTARASTE Art.1: Se modifica art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.18/1998, care va avea urmatorul continut: "Art.1: Lucrarile de intretinere si reparatii drumuri finantate din bugetul local sau alte surse legal constituite cat...
... modifica art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.18/1998, care va avea urmatorul continut: "Art.2: Lucrarile de investitii neterminate, finantate din bugetul de stat sau alte surse legal constituite, se atribuie prin incredintare directa Societatii...

Consiliul Local Timișoara

130/19.05.1998 privind privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea termica secundara, str. Electronistilor nr.3 si 5, str.Meseriasilor nr. 1"

19.05.1998

... Timisoara Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor publice; Avand in vedere prevederile Anexei nr.18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat pe anul...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica...

Consiliul Local Timișoara

132/19.05.1998 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea termica secundara, imobile Str. METALURGIEI 6/2, GRADINITA, SIDERURGIEI nr.4 si 2, ATOMULUI nr.2"

19.05.1998

.../1997 a bugetului de stat pe anul 1997; In conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr.10/1995 cu privire la cresterea competentei autoritatilor publice locale pentru aprobarea documentatiei tehnico economice ale investitiilor de interes judetean...
... sau local; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala...

Consiliul Local Timișoara

25/17.02.1998 privind privind aderarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la Federatia europeana "EUROPAN" si participarea la concursul de arhitectura si urbanism din luna martie 1998

17.02.1998

... Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0981613/09.02.1998 al Directiei de Urbanism din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru...
... 1998, in Municipiul Timisoara. Art.3:Se aproba alocare sumei de 5.000.000 lei de la bugetul local, Cap. 72.02. "Alte Actiuni" pentru finantarea concursului de arhitectura si urbanism prevazut la art.2. Art.4:Cuaducereala indeplinire a prezentei...

Consiliul Local Timișoara

207/21.07.1998 privind modificarea Hotararii nr.175/30.06.1998 privind acordarea unor inlesniri la mijloacele de transport in comun pentru pensionarii din municipiul Timisoara

21.07.1998

... 70 ani inclusiv, pe semestrul II al anului 1998." Art.2: Cuaducerea laindeplinire aprezentei hotarari se incredinteazaDirectia Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara. Art.3...
...: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis; Directiei DreptOrdine; Directiei Economice; Directiei Tehnice; Directiei RelatiiComunicare; Directiei de Urbanism; Biroului Buget; Regiei Autonome de Transport Timisoara; Administratiei...

Consiliul Local Timișoara

186/30.06.1998 privind privind deplasarea unui grup de copii de la Centrul de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae" la Centrul Mantim Pornichet Franta, in scopul petrecerii a doua saptamani de vacanta

30.06.1998

... Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul Centrului de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae" din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al...
.... Nicolae", impreuna cu 3 insotitori, la Centrul Mantim Pornichet Franta, pentru a petrece, potrivit invitatiei primite, doua saptamani de vacanta, in perioada 17.08.1998 30.08.1998. Art.2:Se aproba alocarea sumei de 7.000.000 lei din bugetul local, Cap...

Consiliul Local Timișoara

18/17.02.1998 privind atribuirea prin incredintare directa a lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri precum si a unor lucrari de investitii catre S.C. "Drumuri Municipale" Timisoara

17.02.1998

... localarepublicata si modificata; In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata; HOTARASTE Art.1: Lucrarile de intretinere si reparatii drumuri finantate din bugetul local si de stat se atribuie prin...
... incredintare directa, pe perioada anului 1998, Societatii Comerciale Drumuri Municipale S.A.Timisoara. Art.2: Lucrarile de investitii in continuare, finantate din bugetul de stat, se atribuie prin incredintare directa Societatii Comerciale Drumuri...

Consiliul Local Timișoara

77/31.03.1998 privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de organizator al Spectacolului de binefacere pentru copii orfani "Toata lumeai dintrun neam"

31.03.1998

... vedere Referatul Nr.SCO983932/25.03.1998 al Serviciului Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu...
... pentru copiii orfani "Toata lumeai dintrun neam" sustinut de solista de muzica populara Lia Lungu si Ansamblul Folcloric "Timisul". Art.2: Se aproba alocarea sumei de 2.500.000,00 lei din bugetul Local, Cap.59.02 "Cultura, religie si alte actiuni...

Consiliul Local Timișoara

108/28.04.1998 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea termica secundara, imobile Str. Electronistilor nr.210"

28.04.1998

.../14.04.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor publice; Avand in vedere prevederile Anexei nr.18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat pe anul 1997; In conformitate cu...
... studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

109/28.04.1998 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea termica secundara,imobile Str.Metalurgiei nr.8/1, 6/1,8,6/3 si 4."

28.04.1998

... nr.SC0983923/V/14.04.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor publice; Avand in vedere prevederile Anexei nr.18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat pe anul...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului...

Consiliul Local Timișoara

70/31.03.1998 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Racord Termic si Apa Rece Hidrofor, imobil Calea Dorobantilor nr.5, Timisoara "

31.03.1998

... nr.SC098295/V/ al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisieipentru administrarea domeniului public si privat, servicii...
... prezenta hotarare. Art.2: Finantarea investitiilor se va face in limita sumei alocate de la bugetul local al municipiului Timisoara. Art.3:Cuaducerealaindeplinire aprezentei hotararise incredinteaza Directia Tehnica si Directia Economica din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

171/30.06.1998 privind stabilirea statutului juridic si aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii la Cantina de Ajutor Social din Municipiul Timisoara

30.06.1998

... Referatele nr.SCO987675/12.06.1998 si nr.SCO987676/12.06.1998 ale Directiei Relatii Comunicare din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei...
... constituie ca unitate publica de asistenta sociala, cu personalitate juridica, si functioneaza in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Finantarea Cantinei de ajutor social se face din bugetul local. Art.2: Seaproba organigrama, numarul...

Consiliul Local Timișoara

36/02.03.1998 privind privind aprobarea Programului de masuri si a unor cheltuieli aferente activitatilor din perioada de iarna desfasurate de S.C. "RETIM RWE ECOLOGIC SERVICE" S.A. si S.C. "Drumuri Municipale" S.A.

02.03.1998

... Municipale" S.A. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe...
... masuri existent, Consiliul Local va aproba plata din bugetul local a cheltuielilor privind asigurarea permanentei pe perioada de iarna, in baza unor tarife negociate de executiv pana la data de 30 septembrie a anului in curs, pentru perioada de iarna ce...

Consiliul Local Timișoara

72/31.03.1998 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Lista de utilaje independente si dotari pentru modernizare stand verificare si etalonare a contoarelor de apa calda si energie termica"

31.03.1998

..., economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisieipentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al...
... in limita sumei alocate de la bugetul local al municipiului Timisoara. Art.3:Cuaducerealaindeplinire aprezentei hotararise incredinteaza Directia Tehnica si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de...

Consiliul Local Timișoara

19/17.02.1998 privind privind aprobarea incredintarii directe a unor lucrari de amenajare, intretinere si de investitii catre S.C. "Horticultura" S.A. Timisoara si pentru aprobarea Proiectului Contractului de prestari servicii pentru lucrarile horticole de amenajare si intretinere a spatiilor verzi in Municipiul Timisoara

17.02.1998

....1: Lucrarile horticole de amenajare si intretinere a spatiilor verzi ale municipiului Timisoara finantate din bugetul local si de stat se atribuie prin incredintare directa pe perioada anului 1998 Societatii Comerciale "HORTICULTURA" S.A. Timisoara...
.... Art.2: Lucrarile de investitii incepute, finantate din bugetul de stat se atribuie prin incredintare directa Societatii Comerciale " HORTICULTURA ' Timisoara, pana la finalizarea lor. Art.3: Lucrarile de investitii noi, indiferent de sursa de...

Consiliul Local Timișoara

197/21.07.1998 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.19/17.02.1998 privind aprobarea incredintarii directe a unor lucrari de amenajare,intretinere si de investitii catre S.C. "Horticultura" S.A. Timisoara si pentru aprobarea Proiectului Contractului de prestari servicii pentru lucrarile horticole de amenajare si intretinere a spatiilor verzi in Municipiul Timisoara

21.07.1998

... Primarei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie...
...: Lucrarile horticole de amenajare si intretinere a parcurilor si spatiilor verzi ale municipiului Timisoara, finantate din bugetul local si de stat, se atribuie prin incredintare directa pe perioada anului 1998 Societatii Comerciale "HORTICULTURA" S.A...

Consiliul Local Timișoara

173/30.06.1998 privind aprobarea organigramei, numarului de posturi si statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului

30.06.1998

... in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate...
... fiind finantata din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul local, capitolul Cultura. Art.2: Institutia de cultura constituita va functiona sub denumirea Casa de Cultura a Municipiului Timisoara si va avea stampila si cont propriu deschis...

Consiliul Local Timișoara

216/08.09.1998 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.19/17.02.1998 privind aprobarea incredintarii directe a unor lucrari de amenajare,intretinere si de investitii catre S.C. "Horticultura" S.A. Timisoara si pentru aprobarea Proiectului Contractului de prestari servicii pentru lucrarile horticole de amenajare si intretinere a spatiilor verzi in Municipiul Timisoara

08.09.1998

.... Timisoara; Avand in vedere Referatul nr.SCo9811121/01.09.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primarei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru...
... bugetul local si de stat, activitatea de agrement si investitii, precum si alte activitati si servicii care sunt cuprinse in obiectul de activitate al S.C. Horticultura S.A.( confectionat si montat mobilier urban, diferite activitati recreative in parcuri...

Consiliul Local Timișoara

56/17.03.1998 privind privind suplimentarea numarului de posturi pentru Cantina de Ajutor Social

17.03.1998

..., economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(d) si art.44 lit.(u...

Consiliul Local Timișoara

57/17.03.1998 privind privind unele modificari in structura organizatorica a Primariei Municipiului Timisoara

17.03.1998

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 20...

Consiliul Local Timișoara

252/27.10.1998 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Linie de troleibuz pe strada Lidia din Timisoara"

27.10.1998

... studii, prognoze, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul...