keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

47/17.03.1998 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Dezvoltarea retelelor de alimentare si distributie cu gaze naturale in zone mari de locuinte din Municipiul Timisoara" Zona CentruParisBrediceanu

17.03.1998

... prevederile prevazute in Anexa nr. 17 si 18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu...
...: Finantarea obiectivului se face in proportie de 75% din fondurile bugetului de stat si 25% din surse proprii. Art.3:Cuaducerea laindeplinire aprezenteihotarari se incredinteaza Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.4...

Consiliul Local Timișoara

120/19.05.1998 privind aprobarea solicitarii si contractarii unui imprumut de 1.500.000 mii lei, de la Fondul de Tezaur al Judetului Timis

19.05.1998

... municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al...
... municipiului Timisoara; In baza prevederilor art.36 si art.37 din Legea bugetului de stat nr.72/1997, privind bugetul de stat pe anul 1997; In baza prevederilor art.54 alin.4 din Legea nr.72/1996 privind finantele publice; In conformitate cu prevederile...

Consiliul Local Timișoara

188/30.06.1998 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la Conferinta Nationala de Mecanica Fina si Mecatronica

30.06.1998

... Nr.SCO986739/11.06.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate...
... Mecanica Fina si Mecatronica, in perioada 22 24 octombrie 1998. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 2.000.000 lei din bugetul local, Cap. 59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret" pentru organizarea actiunii...

Consiliul Local Timișoara

149/09.06.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator impreuna cu Facultatea de Litere, Filosofie si Istorie a Universitatii de Vest Timisoara la organizarea parteneriatului stiintific international

09.06.1998

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile...
... organizareaparteneriatului stiintific international.Art.2: Se aproba alocarea sumei de 1.500.000 lei din bugetul local, Cap. 59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret" pentru organizarea actiunii. Justificarea si...

Consiliul Local Timișoara

227/22.09.1998 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al actiunii de amplasare a bustului scriitorului Ioan Slavici in incinta librariei de pe strada Maciesilor nr.11

22.09.1998

... librariei de pe strada Maciesilor nr.11 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0983138/10.03.1998 al Biroului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...
..., economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant,turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e),si (o) din...

Consiliul Local Timișoara

185/30.06.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al manifestarii culturale "Sarbatoarea Saltimbancilor Timisoara 1998 " si colaborarea interregionala cu Teatrul National din Seghedin

30.06.1998

... Comisiei pentru studii,prognoze, economie, buget, finante,impozite si taxe, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant,turism cultura si...
..." si colaborarea interregionala cu Teatrul National din Seghedin. Art.2:Se aproba alocarea sumei de 18.000.000 lei de la bugetul local, Cap.59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret",din care 10.000.000 lei...

Consiliul Local Timișoara

222/22.09.1998 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare semigiratie Calea Aradului, Calea Torontalului si Circumvalatiunii"

22.09.1998

... Timisoara; Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor publice; Avand in vedere prevederile Anexei nr. 17 si 18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat pe anul 1997; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie...
..., buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica...

Consiliul Local Timișoara

224/22.09.1998 privind finantarea lucrarilor de constructii la Complexul agroalimentar din zona Ion Ionescu de la Brad strada Lotusului

22.09.1998

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica...
...; HOTARASTE Art.1: Se aproba alocarea sumei de 500.000.000 lei de la bugetul local, in vederea executarii lucrarilor de constructii la Complexul agroalimentar din zona Ion Ionescu de la Bradstrada Lotusului, de catre Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

112/28.04.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la "FESTIVALUL BERIITIMISOARA 1998"

28.04.1998

... Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al...
... localarepublicata si modificata; HOTARASTE Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al "FESTIVALULUI BERII TIMISOARA 1998". Art.2: Se aproba alocarea sumei de 15.000.000 lei din bugetul local, Cap...

Consiliul Local Timișoara

86/14.04.1998 privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Conferintei "INSTALATIILE PENTRU CONSTRUCTII SI CONFORTUL AMBIENTAL"

14.04.1998

... Referatul Nr.SCO983096/17.03.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate...
... CONSTRUCTII SI CONFORTUL AMBIENTAL". Art.2: Se aproba alocarea sumei de 5.000.000,00 lei din bugetul local, Cap.72 "Alte Actiuni", pentru organizarea conferintei. Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestari se va...

Consiliul Local Timișoara

249/27.10.1998 privind realizarea de fantani publice in Municipiul Timisoara

27.10.1998

... Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09812776/08.10.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei...
... prevederile art.22 din Legea nr.72/1996, a Finantelor publice; Avand in vedere prevederile Anexei 10 din Legea nr. 109/1998 a bugetului de stat; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(c), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia...

Consiliul Local Timișoara

111/28.04.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de organizator al Conferintei Nationale "Probleme actuale ale drumurilor urbane"

28.04.1998

... nr.SC0985182/21.04.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant...
...", care va avea loc in perioada 28 29 mai 1998. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 15.000.000 lei din bugetul local, Cap. 59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret ", pentru organizarea conferintei. Justificarea...

Consiliul Local Timișoara

87/14.04.1998 privind privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator almanifestarii "Saptamana Internationala Studenteasca Timisoara 1998"

14.04.1998

... vedere Referatul Nr.SCO984265/31.03.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu...
... Internationala Studenteasca Timisoara 1998", editia a VIIa. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 3.000.000,00 lei din bugetul local, Cap.59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret" pentru organizarea actiunii...

Consiliul Local Timișoara

88/14.04.1998 privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al evenimentului stiintific international "EUROREGIUNEADUNAREMURESTISA, SPATIUGEOECONOMIC DE DEZVOLTARE DURABILA"

14.04.1998

..., buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) si (o) din Legea nr. 69...
... alMunicipiului Timisoara in calitate de coorganizator al evenimentului stiintific international "EUROREGIUNEA DUNAREMURESTISA, SPATIU GEOECONOMIC DE DEZVOLTARE DURABILA". Art.2: Se aproba alocarea sumei de 3.000.000,00 lei din bugetul local, Cap.59.02 "Cultura...

Consiliul Local Timișoara

89/14.04.1998 privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la Festivalul de Arta Naiva, Editia I 1998

14.04.1998

... cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul...
... alocarea sumei de 1.000.000,00 lei din bugetul local, Cap.59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret" pentru organizarea festivalului. Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei...

Consiliul Local Timișoara

279/24.11.1998 privind privind aprobarea realizarii unei Fantani ornamentale pe strada Alba Iulia din Municipiul Timisoara

24.11.1998

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica,ordine publica, drepturile...
... omului si culte cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile art.22 din Legea nr.72/1996 a finantelor publice; In conformitate cu prevederile Legii nr.109/1998 privind bugetul de stat pe anul 1998; In conformitate...

Consiliul Local Timișoara

129/19.05.1998 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea termica secundara, imobile str. Siderurgiei Complex Alimentar"

19.05.1998

... Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor publice; Avand in vedere prevederile Anexei nr.18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat pe anul 1997; In conformitate cu prevederile...
..., economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

131/19.05.1998 privind privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea termica secundara, Complex alimentar Intrarea Tehnicii"

19.05.1998

... Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor publice; Avand in vedere prevederile Anexei nr.18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat pe anul 1997; In conformitate cu prevederile...
..., economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

135/19.05.1998 privind participarea Corului "CARMINA DACICA" al Serviciului de Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timisoara la Festivalul Concurs "FLORILEGE VOCAL" de la TOUR Franta

19.05.1998

... Avand in vedere Referatul Serviciului de Cultura NR.SCO981657/10.02.1998 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie...
..., in vederea participarii la Festivalul Concurs "FLORILEGE VOCAL" ce se va desfasura la Tours Franta, in perioada 29.05.1998 01.06.1998. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 5.000.000 lei din bugetul local, Cap. 59.02 "Cultura, religie si alte actiuni...

Consiliul Local Timișoara

136/19.05.1998 privind participarea Ansamblului Folcloric "Timisul" al Serviciului de Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timisoara la Festivalul International de Folclor de la REIMS Franta

19.05.1998

... Timisoara Avand in vedere Referatul Serviciului de Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala...
..., in vederea participarii la Festivalul International de Folclor "Les Sacres du Folklore" ce se va desfasura la Reims Franta, in perioada 11.06.1998 18.06.1998. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 15.000.000 lei din bugetul local, Cap. 59.02 "Cultura...

Consiliul Local Timișoara

254/27.10.1998 privind organizarea de catre Consiliul Local al municipiului Timisoara a manifestarilor din luna Decembrie 1998 prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei, comemorarea Revolutiei din 1989sia sarbatorilor Craciunului si Anului Nou 19981999

27.10.1998

...; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru protectie sociala, sanatate, mediu...
... Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata ; HOTARASTE Art.1:Se aproba alocarea de la bugetul local a sumei de 250.000.000,0 lei pentru organizarea si finantarea festivitatilor de la 1 Decembrie, comemorarea Revolutiei din...

Consiliul Local Timișoara

177/30.06.1998 privind instituirea de taxe speciale pentru persoanele care desfasoara activitati fotovideo la ceremoniile de oficiere a casatoriilor in incinta Primariei Municipiului Timisoara

30.06.1998

... Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC0987375/05.06.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului...
... casatorie vor plati o taxa de 30.000 lei/ceremonie. Art.2: Sumele obtinute din aceste taxe constituie venit la bugetul local si sunt destinate cheltuielilor necesare pentru amenajarea "Casei Casatoriilor" in municipiul Timisoara . Art.3: La data...

Consiliul Local Timișoara

184/30.06.1998 privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la Festivalul de Arta Naiva, Editia I 1998

30.06.1998

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului...
... 3.000.000,00 lei din bugetul local, Cap.59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de tineret" pentru organizarea festivalului. Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestari se va realiza...

Consiliul Local Timișoara

250/27.10.1998 privind realizarea extinderii retelelor de canalizare, cu contributia cetatenilor pe strazile Vadul Crisului, Avantul si Baragan, din Municipiul Timisoara

27.10.1998

.../08.10.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...
... conformitate cu Anexa 10 din Legea nr.109/1998 a bugetului de stat; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(c) ,(g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata ; In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991...

Consiliul Local Timișoara

107/28.04.1998 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea termica secundara, imobile Str. Siderurgiei"

28.04.1998

... din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor publice; Avand in vedere prevederile Anexei nr.18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat pe anul 1997; In conformitate cu prevederile Ordonantei...
..., buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al...