keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

465/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELFSERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009", str. GĂRII nr. 3, Timişoara

09.09.2019

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

69/25.02.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu de cladiri cu functiune mixta (birouri si servicii)", str. Siemens F.N., Timişoara

25.02.2014

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

309/09.07.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Timişoara a imobilului situat în strada Ion Vasii nr.67 şi aprobarea schimbului de imobile - construcţii între Municipiul Timişoara şi Kovacs Tiberiu şi Kovacs Francisc

09.07.2015

... cumpărători. Sansa relansării economiei şi implicit şi a pieței imobiliare constă în relansarea finanțării prin atragerea fondurilor europene în bugetul 2014 — 2020, asanarea pierderilor din economie, transparența în utilizarea fondurilor bugetare şi...

Consiliul Local Timișoara

335/26.06.2014 privind aprobarea valorilor terenurilor atestate în domeniul public al Municipiului Timisoara conform H.G. 849/ 2009 conform Anexei

26.06.2014

... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

149/24.04.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective, servicii, comert", Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara

24.04.2017

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

236/24.05.2005 privind aprobarea Caietului de Sarcini în vederea derulării investiţiei "Extindere cu unităţi moderne de producere a energiei electrice la CT Sud Timişoara"

24.05.2005

... - 9077/17.05.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

88/01.03.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren si construire locuinte individuale", Str. Dr. Gr. T. Popa nr. 22 (fosta str. Campina), Timisoara

01.03.2016

...-000415/26.01.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

90/23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019

23.02.2018

..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

99/26.02.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casa in regim P+1E si garaj", Str. Moise Dobosan nr. 60, Timisoara

26.02.2013

..., domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

32/31.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare", CF 428720, Timişoara

31.01.2020

... vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-019744/14.01.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... propusa este prevazuta a se realiza etapizat, functie de ritmul popularii zonei, precum si de bugetul comunitatii proprietarilor de teren vizand posibilitatea de finantare a dotarilor de echipare tehnico-edilitara, caracteristice zonei de locuit...

Consiliul Local Timișoara

546/16.12.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PALTIM - Zona Solectron DN 6, Calea Torontalului nr. top A 190/1/5", Timisoara

16.12.2008

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...

Consiliul Local Timișoara

562/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire 6 terenuri tenis, un teren de mini fotbal, constructie P+1E pentru vestiare si birouri, constructie P pentru sala de mese, loc parcare auto", zona Plopi, CF 433678, Timişoara

12.11.2019

... - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-017201/22.10.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

565/12.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 448487, Timişoara

12.11.2019

... Primăriei Municipiului Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-015948/17.10.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

479/15.12.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Zona Calea Torontalului, parcelele A 694/5, A 690/1/2, A 690/1/1 extravilan, Timisoara

15.12.2009

... vedere Referatul nr. U22008-6111/18.11.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

224/22.04.2008 privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara

22.04.2008

... Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

313/26.07.2005 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara

26.07.2005

.../ 14.07.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

125/20.03.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinte colective cu regim de inaltime P+2E si SAD la parter", str. Orsova nr. 19-21, Timişoara

20.03.2018

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...

Consiliul Local Timișoara

321/29.07.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire Centru de incurajare si sustinere a dezvoltarii IMM-urilor", Bv. Cetatii nr. 5, 7, 9, Timişoara

29.07.2010

.../14.07.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

326/14.06.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termică constructii şi instalaţii la COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ""

14.06.2019

... specialitate nr. SC2019 - 13605/03.06.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

198/15.04.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire parc industrial", str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top. 422607, Timişoara

15.04.2014

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

240/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii locuinte si functiuni complementare, dotari si servicii publice" Extravilan nr. CAD: A 890/2/1, Timişoara

28.06.2011

... nr. UR2011-010032/01.06.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...