keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

397/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

31.10.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 397/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 31.10.2017 Hotararea Consiliului Local 397/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... pentru studii, prognoze, sconomie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome...

Consiliul Local Timișoara

320/15.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

15.09.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 320/15.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 15.09.2017 Hotararea Consiliului Local 320/15.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... Consiliului Local la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, de domnul Dan Diaconu în calitate de consilier local; Având în vedere Procesul Verbal al Şedinţei Consiliului Local din data de 15.09.2017; Având în vedere Legea bugetului de stat pe...

Consiliul Local Timișoara

100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

31.03.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017 31.03.2017 Hotararea Consiliului Local 100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul...
... 2017 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC 2017 - 7420/27.03.2017, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

257/04.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

04.07.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 257/04.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017 04.07.2017 Hotararea Consiliului Local 257/04.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... bugetului de stat pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

472/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 472/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 20.12.2017 Hotararea Consiliului Local 472/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si...

Consiliul Local Timișoara

194/12.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

12.05.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 194/12.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017 12.05.2017 Hotararea Consiliului Local 194/12.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe...
... culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/16.02.2017; În conformitate cu prevederile art.1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1) şi (2) si art. 20 alin. (1), art...

Consiliul Local Timișoara

318/03.08.2017 pentru respingerea Proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

03.08.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 318/03.08.2017 pentru respingerea Proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017 03.08.2017 Hotararea Consiliului Local 318/03.08.2017 pentru respingerea...
... Proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2017 - 19417/03.08.2017 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu...

Consiliul Local Timișoara

101/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

31.03.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 101/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome de Transport Timişoara 31.03.2017 Hotararea Consiliului Local 101/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de...
... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

176/08.05.2017 privind aprobarea finanţării din bugetul local al Municipiului Timişoara, a proiectului sportiv ’’Internationalele de Badminton ale Romaniei’’

08.05.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 176/08.05.2017 privind aprobarea finanţării din bugetul local al Municipiului Timişoara, a proiectului sportiv ’’Internationalele de Badminton ale Romaniei’’ 08.05.2017 Hotararea Consiliului Local 176/08.05.2017...
... privind aprobarea finanţării din bugetul local al Municipiului Timişoara, a proiectului sportiv ’’Internationalele de Badminton ale Romaniei’’ Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2017-010588 /28.04.2017 al...

Consiliul Local Timișoara

78/14.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA

14.03.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 78/14.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA 14.03.2017 Hotararea Consiliului Local 78/14.03.2017 privind aprobarea bugetului...
..., completată cu adresele nr. RE2017-000197/06.02.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, însoţită de notele şi anexele de fundamentare; Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al SC Compania Locală de...

Consiliul Local Timișoara

537/20.12.2017 privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 537/20.12.2017 privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara 20.12.2017 Hotararea Consiliului Local...
... 537/20.12.2017 privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Expunerea de motive...

Consiliul Local Timișoara

189/12.05.2017 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

12.05.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 189/12.05.2017 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 12.05.2017 Hotararea Consiliului...
... Local 189/12.05.2017 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

190/12.05.2017 privind aprobarea finanţării din bugetul local al Municipiului Timişoara, a proiectului sportiv ’’Cupa Timisoara - Centre de Juniori’, turneu international de fotbal

12.05.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 190/12.05.2017 privind aprobarea finanţării din bugetul local al Municipiului Timişoara, a proiectului sportiv ’’Cupa Timisoara - Centre de Juniori’, turneu international de fotbal 12.05.2017 Hotararea Consiliului...
... Local 190/12.05.2017 privind aprobarea finanţării din bugetul local al Municipiului Timişoara, a proiectului sportiv ’’Cupa Timisoara - Centre de Juniori’, turneu international de fotbal Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

146/24.04.2017 privind aprobarea finantării din bugetul local al Municipiului Timisoara, a proiectului sportiv "Horia Colibăşanu pleacă în cea mai performantă ascensiune românească pe Everest"

24.04.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 146/24.04.2017 privind aprobarea finantării din bugetul local al Municipiului Timisoara, a proiectului sportiv "Horia Colibăşanu pleacă în cea mai performantă ascensiune românească pe Everest" 24.04.2017 Hotararea...
... Consiliului Local 146/24.04.2017 privind aprobarea finantării din bugetul local al Municipiului Timisoara, a proiectului sportiv "Horia Colibăşanu pleacă în cea mai performantă ascensiune românească pe Everest" Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

261/04.07.2017 privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităti nonprofit de interes local, pe anul 2017

04.07.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 261/04.07.2017 privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităti nonprofit de interes local, pe anul 2017 04.07.2017...
... Hotararea Consiliului Local 261/04.07.2017 privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităti nonprofit de interes local, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

262/04.07.2017 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2017

04.07.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 262/04.07.2017 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2017...
... 04.07.2017 Hotararea Consiliului Local 262/04.07.2017 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2017 Consiliul Local...

Consiliul Local Timișoara

419/31.10.2017 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 - sesiunea a 2-a

31.10.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 419/31.10.2017 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017...
... - sesiunea a 2-a 31.10.2017 Hotararea Consiliului Local 419/31.10.2017 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul...

Consiliul Local Timișoara

499/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16" din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 499/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16" din Timişoara , str...
.... Bucuresti nr. 11 20.12.2017 Hotararea Consiliului Local 499/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16" din...

Consiliul Local Timișoara

31/25.01.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2017, în baza Legii nr. 34/1998

25.01.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 31/25.01.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2017, în...
... baza Legii nr. 34/1998 25.01.2017 Hotararea Consiliului Local 31/25.01.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă...

Consiliul Local Timișoara

503/20.12.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 503/20.12.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul...
... 2018, în baza Legii nr. 34/1998 20.12.2017 Hotararea Consiliului Local 503/20.12.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de...

Consiliul Local Timișoara

264/04.07.2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr.69/2000 - a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare

04.07.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 264/04.07.2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr.69/2000...
... - a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare 04.07.2017 Hotararea Consiliului Local 264/04.07.2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al...

Consiliul Local Timișoara

544/20.12.2017 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat, catre populatie

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 544/20.12.2017 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie...
... si furnizare a energiei termice in sistem centralizat, catre populatie 20.12.2017 Hotararea Consiliului Local 544/20.12.2017 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie...

Consiliul Local Timișoara

249/27.06.2017 privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare nerambursabilă incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, asociatii sau fundatii fară scop patrimonial, pe anul 2017

27.06.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 249/27.06.2017 privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare nerambursabilă incheiate intre Municipiul Timisoara si...
... structuri sportive, asociatii sau fundatii fară scop patrimonial, pe anul 2017 27.06.2017 Hotararea Consiliului Local 249/27.06.2017 privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin...

Consiliul Local Timișoara

265/04.07.2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general

04.07.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 265/04.07.2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr. 350...
... acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general Consiliul...

Consiliul Local Timișoara

498/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E- etapa I la Scoala Gimnaziala (Generala) nr. 25" din Timisoara , str. Cosminului, nr.42

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 498/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E- etapa I...
... la Scoala Gimnaziala (Generala) nr. 25" din Timisoara , str. Cosminului, nr.42 20.12.2017 Hotararea Consiliului Local 498/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de...