keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

814/23.12.2019 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

23.12.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 814/23.12.2019 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 23.12.2019 Hotararea Consiliului Local 814/23.12.2019 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... specialitate nr. SC2019 - 033582/23.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

650/23.12.2019 privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Calea Urseni, nr.191 înscris în CF435972, cu nr. topografic 435972 în suprafaţă de 677 mp. proprietari PAU GHEORGHE şi PAU CORNELIA, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017

23.12.2019

... intravilan din data 06.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

649/23.12.2019 Privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Ciocârliei,nr.50 înscris în CF nr. 435288, cu nr. topografic 19059/1 în suprafaţă de 2052 mp, proprietar DEHELEAN CAIUS ANDREI, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017

23.12.2019

... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

648/23.12.2019 Privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Soarelui, nr.3/1, înscris în CF420118, cu nr. topografic 7430/1/2 în suprafaţă de 1273 mp. proprietar SPORER PETRU, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017

23.12.2019

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

647/23.12.2019 Privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Avram Imbroane, Nr. 64-66, înscris în CF 405752, cu nr. topografic 3546/1 în suprafaţă de 38.458 mp proprietar STEINGASZNER GEZA PAVEL, STEINGASZNER ALEXANDRU IONEL şi TEODORESCU MARTA, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017

23.12.2019

... teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilan din data de 06.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

646/23.12.2019 privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Zurich, nr.18-18A, înscris în CF447338, cu nr. topografic 447338 în suprafaţă de 293 mp. şi CF447339, cu nr.topografic 447339 în suprafaţă de 317 mp. BALASANU MIHAI DAN, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017

23.12.2019

... pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilan din data 06.12.2019 Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

645/23.12.2019 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Mihail Jora, nr.2, înscris în CF419534, cu nr. topografic 419534, în suprafaţă de 707 mp. proprietar SC ARCHICENTER SRL, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017

23.12.2019

... din data de 06.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

644/23.12.2019 Privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Inocenţiu Klein, Nr. 22, înscris în CF 430759, cu nr. topografic 430759 în suprafaţă de 1124 mp proprietar FONDAS INVEST SRL, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017

23.12.2019

... intravilan din data de 06.12.2019 Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

643/23.12.2019 Privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, Strada Zefirului, nr. 37, înscris în CF 406753, cu nr. cadastral 1592, 1591(intravilan extins) în suprafaţă de 8506 mp proprietar SC MAGNUM RESIDENCE SRL, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017

23.12.2019

...% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilan din data de 06.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

642/23.12.2019 Privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Martir Dan Carpin (fostă Textilistilor), Nr.9, înscris în CF nr. 402257, cu nr.cadastral 402257 în suprafaţă de 11719 mp, proprietar SC ARC MANAGEMENT ONE SRL, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017

23.12.2019

... impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilan din data de 06.12.2019 Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

641/23.12.2019 Privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, Calea Torontalului, înscris în CF 402741, cu nr. Cadastral Cc527/3/1 în suprafaţă de 2218 mp proprietar SC RHS COMPANY SA, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017

23.12.2019

... intravilan din data de 06.12.2019 Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

640/23.12.2019 Privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Steaua, Nr.30, înscris în CF416487, cu nr. topografic 416487 în suprafaţă de 134mp. proprietar SC RO ALTO GRADIMENTO SRL, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017

23.12.2019

... data de 06.12.2019 Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...

Consiliul Local Timișoara

639/23.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire", strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara

23.12.2019

... Juridic din data de 04.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-019099/04.12.201; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

638/23.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+3E, PARCAJE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", str. Stuparilor nr. 6, Timişoara

23.12.2019

... Primăriei Municipiului Timisoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-019147/04.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă. Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei...

Consiliul Local Timișoara

636/23.12.2019 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 542/12.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020

23.12.2019

... studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și...

Consiliul Local Timișoara

633/23.12.2019 privind aprobarea normativului de cheltuieli pentru dotarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara cu autovehicule şi alte vehicule necesare desfăşurării activităţilor specifice

23.12.2019

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice...

Consiliul Local Timișoara

631/23.12.2019 privind aprobarea modului de folosinţă a bazelor sportive Sala Polivalent㠄Constantin Jude", Complexul Sportiv „Bega" şi Stadionul de rugby „Gheorghe Răşcanu" Consiliul Local al Municipiului Timişoara

23.12.2019

... - 32061/10.12.2019; Având în vedere Adresa cu nr.SC2019-32061/10.12.2019, a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

630/23.12.2019 privind operatiunea de alipire a parcelelor cu nr. cadastral 401108 si cu nr. cadastral 407174 in vederea implementarii investitiei - "Zona sportiva si de agrement C. Buziasului, bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei"

23.12.2019

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

629/10.12.2019 privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras"

10.12.2019

... 24.305.349,00 lei, inclusiv TVA. Art. 6: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art.7:Obiectivul de investiţie ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras (pentru birouri/SAD-alimentaţie publică), amplasare...
...: Amenajare parcare P+4E+etaj retras” Amplasament: Municipiul Timişoara, Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 Beneficiar: Municipiul Timişoara Finanţarea investiţiei: buget local Valoarea totală a investiţiei: Valoarea totală, inclusiv TVA este de 24.305.349 lei din...

Consiliul Local Timișoara

628/10.12.2019 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Realizarea drumurilor de legătură şi a utilităţilor aferente, între Str. Popa Şapcă, Calea Aradului şi str.Oituz"

10.12.2019

...-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și conform Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 s-a modificat atât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată cât și cota contribuției asiguratorii...
....50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, conform căreia cota contribuției asiguratorii pentru muncă se modifică de la valoarea de 0,3375% (2,25*15% = 0,3375%) la valoarea de 0,27% (2,25*12% = 0,27%) - modificările legislative survenite după...

Consiliul Local Timișoara

623/10.12.2019 privind aprobarea Statului de funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara

10.12.2019

...:  Transformarea postului de Consilier Juridic, grad profesional IA, studii superioare, în Consilier, grad profesional I, studii superioare cu atribuții de achiziții publice în instituție. Transformarea de post solicitată se încadrează în bugetul de venituri...
... statului de funcții la Filarmonica „Banatul” Timișoara Secţiunea a 3-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Aplicarea HCL va avea impact asupra Bugetului Local? X...

Consiliul Local Timișoara

616/10.12.2019 privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la asociaţia europeană EUniverCities

10.12.2019

... Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă aderarea Municipiului Timişoara la asociaţia europeană EuniverCities. Art. 2: Se aprobă taxa anuală de membru în valoare de 1.250 euro şi alocarea de la bugetul local...
... publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, propunem aderarea Municipiului Timişoara la asociaţia europeană EuniverCities, aprobarea taxei anuale de membru în valoare de 1.250 euro şi alocarea de la bugetul local a sumei de 1.250 euro...

Consiliul Local Timișoara

615/10.12.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO" DALI + PT"

10.12.2019

...: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură, din cadrul...
... verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. Sursa de finanţare a investitiei: bugetul local. Faţă de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de...

Consiliul Local Timișoara

612/10.12.2019 privind aprobarea Planului local de măsuri al Municipiului Timişoara pentru integrarea minorităţii rome aferent anului 2020

10.12.2019

... TIMIŞOARA PENTRU INCLUZIUNEA CETĂŢENILOR ROMÂNI APARŢINÂND MINORITĂŢII ROMILOR A. EDUCAȚIE OBIECTIV ACTIVITĂȚI DERULATE TERMEN INSTITUȚIA/ ORGANIZAȚIA RESPONSABILĂ INSTITUȚIA/ ORGANIZAȚIA CU CARE COOPEREAZĂ BUGET/ SURSA DE FINANȚARE INDICATORI (calitativi și...
... prin Complexul de Servicii pentru Copii “Sf.Nicolae” Școala gimnazială nr.6 Școala gimnazială nr.12 Școala gimnazială nr.15 Școala gimnazială nr.27 Liceul teoretiv Bartok Bela Buget local Asigurarea unui număr minim de 10 locuri în cadrul Centrului de...