keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

332/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Bdul. Liviu Rebreanu, nr. 1/1-1/2 "

18.12.2012

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

331/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, bl.B57"

18.12.2012

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

330/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitare termică imobil Calea Aradului , nr. 30"

18.12.2012

... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

329/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitare termică imobil Calea Aradului, nr. 27, bl. 4C2"

18.12.2012

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

328/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitare termică imobil Calea Aradului, nr. 25

18.12.2012

... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

327/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitare termică imobil Calea Aradului, nr. 15

18.12.2012

... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

326/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitare termică imobil Calea Alexandru Ioan Cuza (Aradului) nr. 12

18.12.2012

... /18.12.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

323/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termică imobil Str. Mareşal Constantin Prezan, nr. 91(27)-93"

18.12.2012

...-30848 /18.12.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...

Consiliul Local Timișoara

322/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termică imobil Str. Mareşal Constantin Prezan, nr. 65"

18.12.2012

... /18.12.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

321/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termică imobil Str. Venus, nr. 27"

18.12.2012

..., domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...

Consiliul Local Timișoara

320/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 63

18.12.2012

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

319/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Simion Bărnuţiu, nr.59A"

18.12.2012

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

318/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 42"

18.12.2012

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

317/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 29"

18.12.2012

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

316/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil B - dul Liviu Rebreanu, nr. 134/A "

18.12.2012

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

315/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 140, bl. B3"

18.12.2012

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

314/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 54, bl. 17 A"

18.12.2012

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

313/18.12.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 21"

18.12.2012

... Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

312/18.12.2012 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului

18.12.2012

... Contabilitate Serviciul Financiar Serviciul Buget Biroul Urmărire Venituri din Valorificarea Patrimoniului O|-|O|O 13% 5% 11% 16% Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara | Titulatură conducător direcţie: Director Executiv Direcţia Poliţia Locală...

Consiliul Local Timișoara

310/18.12.2012 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 4.400.000 lei

18.12.2012

... de credit acordată de către BRD Groupe Societe Generale S.A. pentru SC Drumuri Municipale SA, conform Acordului de garantare care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. - Din bugetul local al Municipiului Timişoara se asigură integral...
... bugetul local vor fi supuse conditiilor prezentului Acord de garantare, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre GARANT, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu Acordul de garantare. 1.4. GARANTUL declara ca...

Consiliul Local Timișoara

308/18.12.2012 privind reglementarea urbanistica a suprafetelor de teren cuprinse in C.F. nr. 114360/14/15 si CF 13663/16

18.12.2012

.../18.12.2012 a Direcţiei Urbanism şi Adresa nr. SC2012 - 30383/18.12.2012 a Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

307/18.12.2012 privind aprobarea contului de execuţie preliminar al Municipiului Timişoara

18.12.2012

... minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012; În...
... conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 206/23.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

306/18.12.2012 privind stabilirea cuantumului maxim al ajutoarelor de urgenţă acordate în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

18.12.2012

... Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat...
... ajutorului de urgenţă acordat de primari, prevăzut la alin. (2), precum şi ajutoarele prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul local”. H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim...

Consiliul Local Timișoara

305/18.12.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de locuinte colective si functiuni complementare, in regim de maxim S+P+9E", str. Grigore Alexandrescu F.N., Timisoara

18.12.2012

... vedere Referatul nr. UR2012-020711/12.12.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

304/18.12.2012 privind atribuirea de denumiri la şase străzi fără nume respectiv schimbarea de denumire la o unitate de învăţământ din Municipiul Timişoara

18.12.2012

... Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...