keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

474/20.12.2010 privind respingerea vanzarii suprafetei de 100 m.p. din suprafata totala de 136,25 m.p. din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. George Cosbuc nr. 5 catre beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Petre Petrisor

20.12.2010

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

473/20.12.2010 privind aprobarea proiectului "Cultural Heritage in Everyday Life in the Border Areas" (Moştenirea culturală în viaţa de zi cu zi în zona de graniţă) câştigat de Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" şi Colegiul Naţional "C.D. Loga" din Timişoara şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA România - Republica Serbia

20.12.2010

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... Cooperare Transfrontalieră IPA România - Republica Serbia. Art. 2: Se aprobă aloacarea în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2011 a sumei de 550,76 Euro, reprezentând contribuţia proprie în proiect, sumă alcătuită din: - contribuţia...

Consiliul Local Timișoara

472/20.12.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire spatiu comercial produse alimentare si nealimentare", strada Martirilor 1989 nr. 98, Timişoara

20.12.2010

...-028499/19.11.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

471/20.12.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Calea Lugojului DN 6 Timişoara

20.12.2010

.... ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

470/20.12.2010 privind respingerea Planului Urbanistic Zonal " Lotizare parcela, zona rezidenţială"- str. Nicolae Ivan, F.N., Timişoara

20.12.2010

... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

469/20.12.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona depozitare, service auto si servicii" - Extravilan Timisoara DN 59A

20.12.2010

... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

468/20.12.2010 privind actualizarea valorii Devizelor Generale aferente unor obiective de investitii in domeniul apa-canal

20.12.2010

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

467/20.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major canal cartier Ciarda Roşie - Etapa III"

20.12.2010

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...
... Direcţiei Tehnice execută lucrările de investiţii din domeniul apă-canal de pe raza Municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local. Canalizarea municipiului Timişoara funcţionează în general în sistem unitar, cu unele excepţii, în unele zone...

Consiliul Local Timișoara

466/20.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Întregiri reţele apă-canal - în Municipiul Timişoara-Etapa I"

20.12.2010

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...
... finanţare din bugetul local. Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Timişoara se asigură în sistem centralizat de distribuţie realizat prin intermediul reţelelor de conducte magistrale respectiv prin reţeaua de conducte de serviciu; pe acestea din...

Consiliul Local Timișoara

465/20.12.2010 privind aprobarea proiectului "Modernizarea Parcului Justiţiei", Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

20.12.2010

... Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 44.406,40 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile în sumă de 33.766,40 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile...

Consiliul Local Timișoara

464/20.12.2010 privind aprobarea proiectului "Modernizarea Parcului Alpinet", Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

20.12.2010

... Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
... la cofinanţarea proiectului din bugetul local, reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, cu suma de 113.204,37 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile în sumă de 29.531,17 lei; b) contribuţia...

Consiliul Local Timișoara

463/20.12.2010 privind aprobarea proiectului "Piata Traian - Locul de exprimare a identitatii cartierului Fabric"

20.12.2010

... nr. SC2010 - 028438/26.11.2010 de la Liceul Teoretic "William Shakespeare"; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...
... conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătaţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de...

Consiliul Local Timișoara

461/20.12.2010 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Pieţe SA

20.12.2010

... Pieţe SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010-28673/08.12.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

460/20.12.2010 Privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

20.12.2010

..., domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010 şi se suportă din bugetul local, de la Capitolul 68.02 -Asigurări şi asistenţă socială în sumă totală de 3.571.200 lei. Art. 4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de...

Consiliul Local Timișoara

458/20.12.2010 privind imputernicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii cu Ordinul Călugăriţelor de la Notre - Dame, prin Episcopia Romano - Catolică de Timişoara, a contractelor de închiriere pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ Colegiul Naţional Bănăţean şi Colegiul Tehnic de Vest

20.12.2010

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si...
.../26.11.2010, sumele aferente chirilor pentru imobilele în care funcţionează unităţile de învăţământ se asigură de către Municipiul Timişoara din bugetul local, în limita sumelor aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local, fapt ce implică că aceste Cod.FP53-01...

Consiliul Local Timișoara

457/20.12.2010 privind imputernicirea Comisiei de negociere cu tertii de a negocia cu S.C. METALTIM S.A., Grădiniţa PP 19, Universitatea de Vest Timişoara, S.C. Aurora S.R.L. şi S.C. COMPLEX BASTION S.R.L.

20.12.2010

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. DP2010 - 6868/29.11.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite...

Consiliul Local Timișoara

456/20.12.2010 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii cu proprietarul terenului situat în Poiana Ruschi, înscris în CF nr. 30425 Teregova, top 375, teren pe care este construită o cabană cu anexe folosită de Liceul cu Program Sportiv "BANATUL"

20.12.2010

... al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010-29781/13.12.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...
.... Conform adresei Direcţiei Economice cu nr.DP2010-8390/26.11.2010, sumele aferente chirilor pentru imobilele în care funcţionează unităţile de învăţământ se asigură de către municipiul Timişoara din bugetul local, în limita sumelor aprobate prin Hotărâre de...

Consiliul Local Timișoara

455/20.12.2010 privind respingerea prelungirii contractelor de inchiriere pentru terenurile apartinand domeniului public, pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Timisoara P-ta 700

20.12.2010

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

454/20.12.2010 privind respingerea prelungirii Contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Lucian Blaga nr.6, ap.1

20.12.2010

... Timisoara Având în vedere Referatul nr.DP2010-7424/11.11.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

453/20.12.2010 privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosinţa persoanelor juridice

20.12.2010

... răspundere o taxa de folosinţă teren conform L69/1993 si O.G.36/2002. Începând cu data de 01.01.2004 această taxă de folosinţă nu mai este prevăzută de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, taxă care a constituit venit la bugetul local şi care nu a mai...
... putut fi percepută de la aproximativ 500 persoane juridice. Ţinând cont de faptul că, persoanele juridice şi-au declarat terenurile în folosinţă până la data de 31.01.2004 şi ca veniturile bugetului local au fost diminuate, prin H.C.L.M.T. nr.14...

Consiliul Local Timișoara

452/20.12.2010 privind prelungirea Contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din str.Preyer nr.33

20.12.2010

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...

Consiliul Local Timișoara

451/20.12.2010 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unui autocar marca Mercedes - Benz Tourismo destinat transportului de persoane pentru trasee comunitare, proprietate privată a Municipiului Timişoara

20.12.2010

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

450/20.12.2010 privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, Bv. Mihai Eminescu nr. 2B catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

20.12.2010

... Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

449/20.12.2010 privind respingerea atribuirii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Preyer nr. 13 catre Federatia Asociatiilor de Proprietari din Timisoara

20.12.2010

... Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 024479/30.11.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...