keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

284/24.11.1998 privind privind programul de masuri pentru combaterea efectelor produse de fenomenele meteo nefavorabile pentru iarna 19981999

24.11.1998

... Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si...

Consiliul Local Timișoara

283/24.11.1998 privind aprobarea fiselor de evaluare a posturilor la Primaria Municipiului Timisoara

24.11.1998

..., prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

282/24.11.1998 privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii unui imobil situat in Timisoara, Calea Dorobantilor nr.42

24.11.1998

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica...

Consiliul Local Timișoara

280/24.11.1998 privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in municipiul Timisoara

24.11.1998

..., buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al...

Consiliul Local Timișoara

279/24.11.1998 privind privind aprobarea realizarii unei Fantani ornamentale pe strada Alba Iulia din Municipiul Timisoara

24.11.1998

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica,ordine publica, drepturile...
... omului si culte cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; Avand in vedere prevederile art.22 din Legea nr.72/1996 a finantelor publice; In conformitate cu prevederile Legii nr.109/1998 privind bugetul de stat pe anul 1998; In conformitate...

Consiliul Local Timișoara

278/24.11.1998 privind participareaConsiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al evenimentului "Ziua timisoreana a nonviolentei in familie", Editia a IIa

24.11.1998

... vedere Referatul nr. SC09812790/08.10.1997 al Directiei EconomicedincadrulPrimariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu...
... cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestari se va realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii. Art.3:Cuaducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Primariei...

Consiliul Local Timișoara

277/24.11.1998 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.119/19.05.1998 pentru modificarea si completarea Hotararii nr.82/1997 privind concesionarea suprafetei de 8398 mp. teren, aferent unui numar de 29 case de locuit construite de S.C. "BRAYTIM" S.a. in Zona Mures Muzicescu

24.11.1998

... Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si...

Consiliul Local Timișoara

272/24.11.1998 privind privind atribuirea prin incredintare directa pe perioada anului 1999 a lucrarilor de reparatii, consolidare, reabilitare, extindere, modificare (transformare), modernizare reconstruire si construire drumuri, catre S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

24.11.1998

... construire drumuri, finantate din bugetul local, de stat, fondul special al drumurilor publice sau alte surse legal constituite. Art.2:Cuaducereala indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnica, Directia Economica din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

271/24.11.1998 privind privind scoaterea din evidenta mijloacelorfixeale Primariei a imobilului din Timisoara, strada Independentei nr.28

24.11.1998

... Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere Solicitarea nr.12796/28.09.1998 a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

269/24.11.1998 privind privind atribuirea prin inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, str. I. Maniu nr.38 Asociatiei ARMONIA

24.11.1998

... nr.EC8981947/20.10.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si...

Consiliul Local Timișoara

268/24.11.1998 privind vanzarea unor spatii comerciale catre actualii detinatori conform Hotararii de Guvern nr.389/1996, modificata

24.11.1998

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine...

Consiliul Local Timișoara

259/27.10.1998 privind privind aprobarea executarii unei medalii jubiliare cu ocazia aniversarii a 80 ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

27.10.1998

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara cu ocazia sarbatoririi a 80 ani de la Marea Unire 1 Decembrie 1918. Art.2:Se aproba alocarea sumei de 29.350.000 lei din bugetul local, pentru realizarea a 100 de bucati medalii jubiliare. Justificarea si...

Consiliul Local Timișoara

255/27.10.1998 privind privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care vor primi subventii de la bugetul local

27.10.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 255/27.10.1998 privind privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care vor primi subventii de la bugetul local 27.10.1998 Hotararea Consiliului Local 255/27.10.1998...
... privind privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care vor primi subventii de la bugetul local Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09812360/30.09.1998 al Serviciului...

Consiliul Local Timișoara

254/27.10.1998 privind organizarea de catre Consiliul Local al municipiului Timisoara a manifestarilor din luna Decembrie 1998 prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei, comemorarea Revolutiei din 1989sia sarbatorilor Craciunului si Anului Nou 19981999

27.10.1998

...; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru protectie sociala, sanatate, mediu...
... Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata ; HOTARASTE Art.1:Se aproba alocarea de la bugetul local a sumei de 250.000.000,0 lei pentru organizarea si finantarea festivitatilor de la 1 Decembrie, comemorarea Revolutiei din...

Consiliul Local Timișoara

253/27.10.1998 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate si executarea lucrarii "Amenajare parc in Zona Ion Ionescu de la Brad Timisoara Lucrari Rutiere si sistematizare verticala"

27.10.1998

... Avand in vedere Referatul nr.SCO9812963/13.10.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

252/27.10.1998 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Linie de troleibuz pe strada Lidia din Timisoara"

27.10.1998

... studii, prognoze, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

251/27.10.1998 privind actualizarea valorii obiectivului de investitii "Modernizare linie de tramvai pe Bulevardul Tineretii din Municipiul Timisoara"

27.10.1998

... Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere Adresa nr.SC09812785/16.10.1998 a Regiei Autonome de Transport Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

250/27.10.1998 privind realizarea extinderii retelelor de canalizare, cu contributia cetatenilor pe strazile Vadul Crisului, Avantul si Baragan, din Municipiul Timisoara

27.10.1998

.../08.10.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...
... conformitate cu Anexa 10 din Legea nr.109/1998 a bugetului de stat; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(c) ,(g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata ; In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991...

Consiliul Local Timișoara

249/27.10.1998 privind realizarea de fantani publice in Municipiul Timisoara

27.10.1998

... Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09812776/08.10.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei...
... prevederile art.22 din Legea nr.72/1996, a Finantelor publice; Avand in vedere prevederile Anexei 10 din Legea nr. 109/1998 a bugetului de stat; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(c), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia...

Consiliul Local Timișoara

244/27.10.1998 privind privind instituirea unei taxe pentru serviciile prestate celor care solicita avize in vederea executarii unor lucrari gospodaresti, care afecteaza spatiile verzi ale Municipiului Timisoara

27.10.1998

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SCO9812176/25.09.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante...

Consiliul Local Timișoara

242/27.10.1998 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.214/08.09.1998 privind colaborarea cu Banca Europeana de Investitii in vederea angajarii unui credit pentru modernizarea infrastructuriilalinia cale pentru transportul cu tramvaiul, de catre Regia Autonoma de Transport Timisoara

27.10.1998

... vedere Referatul Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu...

Consiliul Local Timișoara

241/27.10.1998 privind suplimentarea efectivului de gardieni publici care presteaza servicii pentru Primaria Municipiului Timisoara

27.10.1998

... Timisoara; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

239/27.10.1998 privind privind realizarea obiectivului de investitii "Amenajare Centru Semnalizari Rutiere Strada Odobescu nr.18" de catre S.C. Drumuri Municipale S.A. Timisoara

27.10.1998

... bugetul local si de stat se atribuie pe baza de contract de incredintare directa, pe o perioada de 15 ani de la finalizarea obiectivului de investitii "Amenajare Centru Semnalizari Rutiere Str. Odobescu nr.18", Societatii Comerciale Drumuri Municipale...

Consiliul Local Timișoara

233/27.10.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1998

27.10.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 233/27.10.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1998 27.10.1998 Hotararea Consiliului Local 233/27.10.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1998 Consiliul Local al Municipiului Timisoara...
... Avand in vedere Referatul nr.SC09813238/20.10.1998 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere Adresa nr.12697/07.10.1998 a Ministerului de Finante privind suplimentarea transferurilor de la bugetului de stat...

Consiliul Local Timișoara

231/06.10.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Simpozionului International "Identitatea Culturala a Romanilor" Editia a VIIa

06.10.1998

... Avand in vedere Referatul nr.SC09812219/28.09.1998 al Serviciului Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere Solicitarea Asociatiei "Astra Romana" cu nr.SCO9811732/16.09.1998; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii...
..., prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant,turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e),si...