keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 92/01.03.2016 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 92/01.03.2016
privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 4746/26.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Adresa cu nr. SC 2016 -002332/01.02.2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, denumită în continuare Anexa;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/25.11.2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006,actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, actualizată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 5/ 02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016;
În conformitate cu art. 36, alin.6, lit. (a), pct.4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art 45 alin. 2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acţiunile care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexă, şi este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: hcl_092_anexa01.pdf

aa o VCL PR 92/0103 Dot MUNICIPIUL TIMIŞOARA CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI Str, Miron Costin nr.2, Tel: 0256-498214, 306479, Fax: 0256-491526 e-mail: office (Btimisul.ro TIMIŞOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA Pl Actiuni suport pentru competitia Capitala Europeana martie-noiembrie 800000 a Culturii 2021 TIMIŞOARA TRADIŢIONALĂ Targul de Pasti - manifestare traditionala 16 aprlie-4 mai 200.000 Festivalul Inimilor - ediţia a XXVII-a - Sărbătoarea folclorului mondial — manifestare din calendarul UNESCO. Formaţii din Europa, America Latină, Asia Ziua Timişoarei - Marcarea intrării trupelor româneşti şi instaurarea administraţiei româneşti la 3 august 1919. Concerte, 03.aug 450.000 expoziţii, şedinţă festivă, focuri de artificii etc. pat personalităţilor cf HCL 132/2009- dezvelire 03.aug 200.000 usturi “Ruga Timişoarei” ediţia a XVII-a; 17-18 sept. 70.000 Festivalul National “Roze pe Bega”, editia a III-a, 1 |festival-deromante Seminar national si international Ansamblul Timisul 6-10iulie 450.000 „septembrie - 100.000 aprilie- iulie 60.000 Spectacol anual Ansamblul Timisul decembrie 50.000 Expozitia de pictura "Spiritualitate crestina in lumina MA NNE aprilie- mai 5.000 si culoare(expozitie de icoane si vernisaj) 8 Martie - spectacol dedicat zilei femeii 08.mar 50.000 niv Imeu” -s| l in si dea mea i... Banatu pectacol de cintece mai - octombrie 60.000 ansuri 4 Zilele Cartierelor, cu co-organizarea Consiliilor Consultative de Cartier Festivalul concurs de interpretare vocală şi instrumentală losif-Sivu şi Cosmin Golban”, editia a — septembrie 50.000 X-a Manifestari dedicate Revolutiei din Decembrie 1989 la 27 de ani aprilie-octombrie 400.000 decembrie 100.000

Cultivarea trecutului militar al poporului roman, manifestari dedicate: Zilei Eroilor Neamului, Zilei Imnului, Ziua Drapelului, Zilei Marinei, Zilei Armatei martie-decembrie Romane, Zilei de 1 Decembrie, Manifestari dedicate zilei de 10 Mai | Festivalul Vinului 70.000 Timisoara - 300 de ani umina - proiect care se va Timisoara - 300 de ani de lumina - proiect ca va derula pe tot parcursului anului 2016 si care va marca prin diverse manifestari implinirea a 300 de ani de la eliberarea Timisoarei de sub stapanirea turceasca. Printul Eugeniu de Savoya,personalitate care a marcat un moment de răscruce în istoria Europei, elibera cetatea Timişoara după 164 de ani de martie -decembrie 1.000.000 stăpânire otomană. 18 octombrie 1716 reprezintă unul de cotitură în istoria Timişoarei.După acest moment Timişoara cunoaşte o dezvoltare pe toate planurile, devenind un oras al premierelor. decembrie 700.000 Spectacol de colinde si obiceiuri cu Ansamblul ICOANE- Cluj, participa loan Bocsa Revelionul Seniorilor Revelionul 2016 "Tinerii decid” (proiect aprobat prin HCL 463/20.12.2010 - actiuni de implicare în viata comunitatii a tinerilor din liceele timisorene. Gala de premiere a celui mai bun proiect propus de liceeni). ! Activităţi privind implicarea tinerilor în viaţa culturală RR P P martie-decembrie 30.000 timişoreană Timișoara Capitală Naţională de Tineret PO 400.000 TIMIŞOARA TURISTICĂ 50.000 aprilie - decembrie martie - decembrie Promovarea atracţiilor turistice locale şi regionale - Tiparire materiale informative privind Timişoara 50.000 TIMIŞOARA ACADEMICĂ Sprijini ieţii demi lturale şi ştiinţifi prijinirea vieţi aca emice, cu urale şi stlinţi icea martie - noiembrie 380.000 municipiului Timişoara (congrese, simpozioane, dezbateri) TIMIŞOARA MUZICALĂ

- Festivalul de Operă şi Operetă Timişoara 2016, editia a XII -a — ministagiune în aer liber, în Parcul Rozelor de operă şi operetă. Ultimul weekend din luna august şi primul weekend din luna septembrie Festival Rock ed a II-a 400.000 Timisoara International Music Festival - Revolution NINA iunie 900.000 martie - decembrie 180.000 26-28 august 2-4 sepembrie 350.000 Festival - ed a II-a Imnul Timisoarei - cheltuieli de productie, remasterizare piesa "Timisoara", conf.HCL571/18.12.2015, privind revocarea HCL164/14.04.2014 ptr.demararea procedurilor privind stabilirea unui imn al municipilui Timisoara si declararea de principiu a piesei "Timisoara" a formatiei "Pro Musica" ca imn al munic.Timisoara TIMIŞOARA ÎN CĂRŢI 7 - Proiecte tipărire de publicaţii şi cărti despre Timişoara şi /sau scrise de scriitori timişoreni - Tipărire revista trimestrială „Anotimpuri literare”- trimestrial ianuarie -decembrie 35.000 Concurs “Timisoara peste 100 de ani” — sesiunea , Helion — concurs de proza martie - decembrie 45.000 TIMIŞOARA JAZZ BLUES - Festival International Jazz TM 1-3 iulie 650.000 - Festival Blues pentru Timişoara 40.000 TIMIŞOARA CITEŞTE E II 15.000 Munteanu decembrie -9 Mai Ziua Europei (spectacole, expoziţii, 9 mai simpozion) - Marcarea principalelor teme europene: Ora pământului, Săptămâna Mobilităţii Europene, Ziua Transportului Public, Ziua voluntariatului, Ziua Minoritatilor, Ziua Serviciilor Publice, implicare civică a tinerilor, acţiuni de informare, educatie, voluntariat i prevenţie etc. 1 lunie in orasul copiilor - Evenimente dedicate Zilei de 1 iunie, în Parcul Copiilor şi în Parcul Rozelor: teatru pentru copii, ateliere artistice, expoziţii, concursuri etc.,manifestări dedicate zilei internaţionale a copilului. 300.000 200.000 1iunie 150.000 martie-decembrie 10

E fede fanta a oct E an i iza Festivalul Artelor Timisorene ed a lll-a | iunie | 455.000 | |__TIMIȘOARA ÎN ȚARĂ ȘI [| Deplasări în țară și în străinătate, turnee, participări la festivaluri Internaţionale: Ansamblul Timișul ( Franta,Spania, Canada, Serbia, Turcia) Timișoara Big Band (Austria), Corala Carmina Dacica ( Grecia ), Orchestra de tineret a municipiului Timișoara ( Germania TIMIŞOARA ARTELOR Cooperare culturala internationala + in baza Strategiei culturale 2014-2024, tinand cont de prevederile axei tematice Timisoara conectata, intenţionăm să racordam orasul nostru la miscarile artistice contemporane internationale prin prezenta artistilor şi organizatiilor si institutiilor culturale locale la evenimente culturale importante, schimburi de experienta, parteneriate - Realizarea de expoziţii de artă plastică, tabere de sculptură, cataloage de artă, promovarea artelor plastice, susţinerea artiştilor plastici timşoreni şi ai aprilie-noiembrie şcolii de artă timişorene- Arta ambasor al Timisoarei) - Revolutionary (catalog de promovare al mai municipiului Timisoara) aprilie - decembrie 400.000 aprilie - decembrie - Salonul anual de artă plastica Romul Ladea - Tabara anuala de creatie a artistilor plastici si iunie expozitia taberei Romul Ladea -Spectacole de teatru non-instituţionalizat aprilie -decembrie 30.000 i i lului Timi; - Festivalul European al spectaco ului Timisoara 9-18 mai 638.454 Festivalul Dramaturgiei FILIVI PENTRU TIMIŞOARA pr TIMIŞOARA TEATRALĂ Proiecţii în aer liber şi în spaţii neconvenţionale martie-septembrie 150.000 - Festivalul Baroc 250.000 TIMIŞOARA MULTICULTURALĂ II

- Festivalul Etniilor si Festivalul Gastronomic ed a III-a Mehala multiculturala, ediţia I-a. Punerea in evidenta a unuia dintre cele mai vechi cartiere ale Timisoarei, in care convietuiesc armonios romani, maghiari, germani, sirbi, fiecare in parte avind bogate traditii 6-7 august culturale. TIMIŞOARA EXPERIMENTEAZĂ 40.000 Ziua Muzicii de Orgă, conform HCL 479 din data: 10.10.2014 octombrie 10.000 Festivalul Timfloralis ed a II-a aprilie 300.000 Bega Bulevard — ediţia a IX-a, concerte, expozitii, spectacole pe malul canalului Bega. Un proiect de responsabilizare ecologică prin scoaterea în evidenţă a potenţialului turistic şi cultural al Canalului Bega septembrie 400.000 TIMIŞOARA EXCELENŢEI Gala Excelenţei Timişorene (premierea superlativelor pe anul 2016 în cultură, artă, educaţie etc) decembrie 150.000 Pavel Dehelean

Atasament: Referat.pdf

FO53-01 VER2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC 2016 – 4746 -26.02.2016

APROBAT PRIMAR,

NICOLAE ROBU

REFERAT privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2016

a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

Având în vedere adresa nr. SC2016 – 002332 - 01.02.2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara care conţine Agenda manifestărilor culturale din anul 2016, denumită în continuare Anexa, prin care se solicită sprijin financiar pentru organizarea manifestărilor culturale din anul 2016 şi ţinându-se cont de art. 20 şi art. 21, alin. 1, lit. (a) şi lit. (b) din Ordonanţa nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, potrivit căreia: “finanţarea instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează conform următoarelor principii: a) finanţarea programului minimal anual prevăzut în contractul de management se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz; b) finanţarea programelor, altele decât cele din programul minimal, prevăzute în contractul de management, se asigură din veniturile proprii corelate cu subvenţii acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz”; având în vedere Legea nr. 273/ din 29.06.2006 privind finanţele publice locale; având în vedere art. 36, alin.6, lit. (a), pct. 4 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală; conform OUG nr.189/25.11.2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public; având in vedere OUG 118 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*), privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale având în vedere OUG nr. 51 din 11 august 1998 (*actualizată*)privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale**) şi potrivit Ordonanţei nr. 9/23.01.1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi suvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, propunem alocarea sumei necesare realizării acestui program, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie". Precizăm că sumele prevăzute pentru Agenda Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, de la capitolul mai sus menţionat, sunt aprobate în bugetul municipalităţii timişorene votat prin HCL nr. 5 din 02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016. Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a luat fiinţă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o institutie publică de cultură fără personalitate juridică, care funcţioneza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanţată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara. Casa de Cultură a Municipiului Timişoara în colaborare cu Primăria Municipiului Timişoara, Direcţia Comunicare, Biroul Organizare Evenimente organizează toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului, respectiv ale municipalităţii timişorene.

Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în oraşul nostru, dintre care enumerăm: Târgul de Paşti, Festivalul JazzTm, 9 mai Ziua Europei, Zilele Cartierelor, Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Artelor Timisorene, Timisoara International Music Festival, Festivalul Rock, Festivalul Timfloralis, Festivalul Minorităţilor şi Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timişoara, Ruga Timişoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenţei Timişorene, Revelion 2016, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi. Astfel, şi anul acesta vom avea diverse proiecte care vizează promovarea candidaturii municipiului Timişoara la titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021. În luna decembrie 2015 Ministerul Culturii, a nominalizat Timişoara pe lista scurtă a oraşelor din România care trec în faza a doua a

FO53-01 VER2

competiţiei pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, alături de Baia Mare, Bucureşti şi Cluj-Napoca. Conform calendarului anunţat de Ministerul Culturii, selecţia finală pentru titlu va fi organizată în luna septembrie a anului 2016. Timişoara trebuie să-şi revizuiască şi să-şi completeze candidatura, conform indicaţiilor ce vor fi primite de la membrii juriului în perioada următoare. De asemenea, se vor organiza acţiuni pentru încurajarea turismului cultural prin promovarea zonelor istorice şi prin organizarea de evenimente şi acţiuni cultural-artistice de mare amploare cu artişti şi instituţii din ţară şi străinătate. Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia culturală a municipiului Timişoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024. Acest lucru demonstrează faptul că, cultura este o prioritate de dezvoltare pentru administraţia publică locală, iar oraşul se mobilizează financiar, cultural şi uman pentru construcţia unei candidaturi competitive la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021 şi pentru a beneficia de impactul economic, social şi educaţional asociat unei vitalităţi culturale ridicate. La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timişoara. Având în vedere cele enumerate mai-sus, Agenda Casei de Cultură a Municipiului Timişoara trebuie să susţină şi să ţină cont de aceste strategii, în cadrul evenimentelor pe care le organizează. Detalii referitoare la Agenda Casei de Cultură a municipiului şi la manifestările care se vor derula pe parcursul anului 2016 se află în materialul anexat. Prin urmare,

P R O P U N E M :

aprobarea acţiunilor care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2016 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre;

finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexă, şi este aprobată prin HCL nr. 5 din 02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016;

justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. Viceprimar Pt. Secretar Dan Diaconu Simona Drăgoi Director Directia Economica Smaranda Haracicu Director Directia Comunicare Alina Pintile Director Casa de Cultură a Municipiului Timişoara Pavel Dehelean

Întocmit,

Monica Sava Avizat juridic,