keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 2/02.02.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului JUGĂNARU IULIUS

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 2/02.02.2016
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului JUGĂNARU IULIUS


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Constatator nr. SC2016 - 1951/27.01.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Adresa nr.SC2015 -033971/18.12.2015 a domnului Jugănaru Iulius, prin care ne informează asupra deciziei de a renunţa la calitatea de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit(a), art.9 alin.3 şi art.12 alin.1 şi alin.2 din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleşilor locali, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului JUGĂNARU IULIUS - ales pe lista Uniunii Social Liberale la data de 10 iunie 2012.

Art.2: Se declară vacant locul deţinut de domnul JUGĂNARU IULIUS în Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Jugănaru Iulius;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI