keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 262/20.12.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ALFRED ROBERT SIMONIS

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 262/20.12.2016
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ALFRED ROBERT SIMONIS


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul constatator nr. SC2016 - 30903/19.12.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Adresa nr. SC2016 -030850/19.12.2016 a domnului Alfred Robert Simonis prin care ne informează asupra deciziei de a renunţa la calitatea de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. (a) şi (b) , art. 9 alin. 3 şi art. 12 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleşilor locali, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ALFRED ROBERT SIMONIS - ales pe lista Partidului Social Democrat la data de 5 iunie 2016.

Art. 2: Se declară vacant locul deţinut de domnul ALFRED ROBERT SIMONIS în Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Juridic;
- D-nului Alfred Robert Simonis;
- Partidului Social Democrat;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI