keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 236/26.05.2015 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ceia Tiberiu Aurel

26.05.2015

Hotararea Consiliului Local 236/26.05.2015
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ceia Tiberiu Aurel


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul cu nr. SC2015 - 12835/15.05.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În baza Regulamentului pentru acordarea Titlului de " Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 258/ 28.06.2005.
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ceia Tiberiu Aurel în semn de recunoaştere pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea Municipiului Timişoara.
Presedinte de sedinta
RAMONA OLTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Red.A.M.A Cod FO 53-01,ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC2015- 12835/15.05.2015

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT Privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara

domnului Ceia Tiberiu Aurel

Domnul Ceia Tiberiu Aurel s-a născut în Timişoara, la data de 16 iulie 1940 şi provine dintr-

o familie de bănățeni. A copilărit în oraşul natal, unde a urmat școala generală, gimnaziul şi liceul la Colegiul Naţional Diaconovici Loga Timişoara între anii 1947 – 1960. În anul 1960 a început Şcoala Tehnică Financiară Timişoara pâna în anul 1962 când a fost admis la Universitatea Timişoara în cadrul Facultăţii de filologie, pe care a terminat-o în anul 1967.

Între anii 1967 - 1972 a urmat cariera de profesor la Şcoala Generală din Şandra , judeţul Timiş ,

apoi la Şcoala Generală Jimbolia , Liceul Jimbolia , Şcoala Generală nr. 16 şi Şcoala Generală nr. 3 dinTimişoara. A atins apogeul carierei de profesor între anii 1972 - 1978 când a avut funcţia de director adjunct la Şcoala Specială Timişoara.

Cariera de solist vocal a început-o în anul 1978, urmând ca până în anul 1991 să profeseze la

Doina Oltului din Slatina, Rapsodia Română din Bucureşti, Haţegana din Hunedoara şi Filarmonica Gheorghe Dima din Braşov. În anul 1991 s-a întors în Timişoara unde a fost Directorul Ansamblului Banatul Timişoara pâna în anul 1994.

Între anii 1995 - 1997 domul Ceia Tiberiu Aurel a fost redactor şef la TVR Timişoara, iar în anul

1997 a devenit Directorul TVR Timişoara. Din 1998 pâna în 2012 a fost realizator de emisiuni la TVR Timişoara. Pe parcursul carierei sale a primit mai multe distincţii. Astfel, în anul 1968 a primit Medalia Meritul Cultural cls -I, în anul 2000 a primit o Diplomă de Excelenţă de la Ministerul Culturii şi în anul 2006 a primit Diploma de Excelenţă TVR 50.

Prin urmare propunem acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara

domnului Ceia Tiberiu Aurel pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea municipiului Timişoara.

Viceprimar, p. Secretar, Dan Diaconu Simona Drăgoi Director, Inspector de specialitate, Direcţia Comunicare Ştir Daniela Ioana Alina Pintilie

Avizat juridic