keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 19/26.01.2010 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2010, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al Municipiului Timişoara

26.01.2010

Hotararea Consiliului Local 19/26.01.2010
privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2010, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2010 - 847/14.01.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă listele de priorităţi pe anul 2010, întocmite pe categorii de persoane îndreptăţite care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al Municipiului Timişoara, după cum urmează:
- Listă tineri căsătoriţi - 1841 persoane/familii;
- Listă crescuţi la casa copilului - 327 persoane/familii;
- Listă pensionari - 251 persoane/familii;
- Listă evacuaţi - 771 persoane/familii;
- Listă cazuri sociale - 2502 persoane/familii.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuinţelor, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei de repartizare a locuinţelor;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: CAZURI_SOCIALE_2010.pdf

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 36 441 RAICA ANA 16499 12/06/1990

17 26 432 MOISA (BADESCUMONICA DO695-3975 07/11/1995

11 30 413 KALUSI JENO DO693-5317 16/02/1993

11 30 414 RAGUSITU ILEANA 29327 23/09/1993

8 32 405 OLARU ILEANA DO692-9004 15/09/1992

8 32 406 ALBA ANA DO692-37232 15/12/1992

12 28 407 MOISA MARIA DO694-632 25/02/1994

12 28 408 PRICEA ELENA DO694-974 15/03/1994

14 26 409 ANDONI IOAN DO695-3084 25/07/1995

9 30 3910 NEDA ANGELICA DO693-39174 30/11/1993

9 30 3911 BALITA VALENTIN NICOLAE DO693-39193 30/11/1993

13 26 3912 DANIEL CRISTINA DO695-1806 28/03/1995

15 24 3913 BISI VALENTIN DO696-452 20/02/1996

6 32 3814 COTUNA IOAN 36495 12/08/1992

6 32 3815 POPA VASILE 36079 03/12/1992

8 30 3816 HEGHES TIBI DO693-201 25/06/1993

10 28 3817 CHOROSI LILIANA DO694-3598 06/10/1994

10 28 3818 MAGDIN SORIN TEODOR DO694-4243 29/11/1994

5 32 3719 SLATINESCU ELENA DO692-106 16/04/1992

5 32 3720 KLEITSCH FRANCISC DO692-25978 09/08/1992

5 32 3721 MURARIU EUGEN 32391 29/11/1992

7 30 3722 BAR ILIE DO693-5210 15/03/1993

7 30 3723 UNGUREANU MARIA DO693-21773 13/07/1993

7 30 3724 NISTOR DUMITRU 18013 06/08/1993

7 30 3725 BOBU LACRAMIOARA DO693-25029 17/08/1993

9 28 3726 MUNTEANU MOISE DO694-1675 06/04/1994

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

11 26 3727 ZOICA MARIANA DO695-1760 27/03/1995

11 26 3728 LAKO CONSTANTIN DO695-2087 10/04/1995

11 26 3729 KOVACS ILEANA DO695-2411 22/05/1995

13 24 3730 NICOLICI MARIA DO696-1473 10/06/1996

4 32 3631 SZEKULA ELENA DO692-11174 22/04/1992

4 32 3632 LUPU ANA DO692-37094 14/12/1992

6 30 3633 CHIVAU ELENA DO693-3459 02/02/1993

6 30 3634 SZOCS EMILIA SC093-3954 04/02/1993

6 30 3635 STANESCU NICOLEA DO693-182 02/05/1993

6 30 3636 NEDA VIORICA DO693-9001 02/12/1993

8 28 3637 ARDELEAN MARIAN DO694-1306 22/03/1994

8 28 3638 PINTEAN MIHAELA DO694-3221 09/05/1994

8 28 3639 HANDRA VIORICA DO694-3468 27/09/1994

10 26 3640 BOCSAN ADRIANA DO695-292 26/01/1995

10 26 3641 MODA MAGDA (ANDRAS) DO695-1200 02/03/1995

10 26 3642 ADAM (PRELUPCEMARINELA DO695-3423 11/09/1995

12 24 3643 LAPUSNEANU LIVIA DO696-2010 25/09/1996

14 22 3644 BUGA DANIELA DO797-3290 28/08/1997

5 30 3545 TATAR AURELIAN DO93-5482 18/02/1993

7 28 3546 BLAGAILA ANA DO694-63 13/01/1994

7 28 3547 BAHNARIU LENUTA DO694-3131 24/08/1994

7 28 3548 VARGA VALENTINA DO694-3419 21/09/1994

7 28 3549 NEDEA SOFILCA LACRAMIOARA MARIA DO694-4263 05/12/1994

9 26 3550 BOT RUJA DO695-64 11/01/1995

9 26 3551 SCHIOPU DOREL IULIAN DO695-4092 22/11/1995

11 24 3552 FARKAS MIHAI DO696-1142 09/05/1996

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

11 24 3553 FEDELES MARICICA DO696-2082 03/10/1996

13 22 3554 MIOC NICOLAE (ELEONORA) DO697-299 11/02/1997

4 30 3455 IGRET DORINA DO693-39186 30/11/1993

6 28 3456 CRACIUN ELISABETA DO694-493 22/02/1994

6 28 3457 CRACIUN IOANA DO694-494 22/02/1994

6 28 3458 CIOCAN MARICEL DO694-1995 27/04/1994

6 28 3459 HOCA CAIUS KALMAN DO694-4139 17/11/1994

8 26 3460 FILIP STELIAN DO695-606 14/02/1995

8 26 3461 SUCACIU VIRGIL DO695-2222 27/04/1995

8 26 3462 MANESCU POMPILIU DO695-2830 27/06/1995

8 26 3463 BOLDI LILIANA NICOLETA DO695-3239 17/08/1995

8 26 3464 OPRESCU MARIAN DO695-3792 13/10/1995

10 24 3465 CORA MIHAELA SIMONA DO696-1635 03/07/1996

10 24 3466 PUSCAS CORNEL ADRIAN DO696-1727 16/07/1996

10 24 3467 BOLOG DOREL DO696-2564 22/11/1996

10 24 3468 ALBOTA PETRU DO696-771 22/11/1996

12 22 3469 VLAD DANIELA AURICA D797-210 21/01/1997

12 22 3470 BRICA MARIA DO697-1240 22/05/1997

14 20 3471 JIVCOVICI MARIA DO698-1051 29/09/1998

16 18 3472 BOT LAMAIA DO699-2584 30/08/1999

18 16 3473 TIPONUT VIOLETA DO6X-4432 30/05/2000

5 28 3374 SZUSZADIK TEREZIA DO694-2439 17/06/1994

5 28 3375 MARES CARMEN DO694-3222 05/09/1994

5 28 3376 MOCOFAN SIMONA DOMNICA DO694-3504 29/09/1994

5 28 3377 SURDOIU MARIUS DO694-810 03/10/1994

7 26 3378 COZMA TITIANA CALUDIA DO695-3059 20/07/1995

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 26 3379 ERDEI MARIANA DO695-4095 22/11/1995

9 24 3380 MARCU LILIANA DO696-191 24/01/1996

9 24 3381 ISTVAN ECATERINA D0696-410 15/02/1996

9 24 3382 IOAN FLORIAN DO696-1925 09/08/1996

9 24 3383 BAIA MARGARETA DO696-2163 10/10/1996

11 22 3384 RADU ELISABETA DO697-644 17/03/1997

11 22 3385 KOVACS IOSIF DO697-1470 16/06/1997

11 22 3386 MANGOL MIHAELA DO697-2227 26/11/1997

15 18 3387 SLATARU NICOLAE DO699-2432 18/06/1999

2 30 3288 ARDELEAN STEFAN DO693-23244 27/03/1993

4 28 3289 FODOR DANILA DO694-2323 01/06/1994

4 28 3290 CIUTA DANIELA CAMELIA DO694-3442 23/09/1994

4 28 3291 SEVERA MARIA DO694-3498 28/09/1994

4 28 3292 ALBISORU DAN LIVIU DO694-3606 07/10/1994

4 28 3293 RADUCANU SORINA LILIANA DO694-3732 20/10/1994

4 28 3294 SUHARU SUSANA DORINA DO694-4138 17/11/1994

6 26 3295 LULEA DOINA DO695-2494 30/05/1995

6 26 3296 SECELEANU SILVIA DO695-2902 04/07/1995

6 26 3297 CARI ENIKO DO695-3529 21/09/1995

6 26 3298 AUGUSTIN CEZAR DO695-4003 09/11/1995

8 24 3299 IOVANESCU VICTORIA DO696-902 02/04/1996

8 24 32100 MERTOIU FLORENTINA DO696-1204 21/05/1996

8 24 32101 JIVAN SILVIA DO696-1305 28/05/1996

8 24 32102 VASILUT (ZSURA)MARIA DO696-1547 20/06/1996

8 24 32103 LOLESCU FELICIA DO696-2132 09/10/1996

8 24 32104 KOHL GIANINA DO696-2692 03/12/1996

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

10 22 32105 STAGERMAIER ILEANA DO697-759 21/03/1997

10 22 32106 RAICI JIVOICO STEFAN DO697-800 27/03/1997

10 22 32107 BUSE CRISTIAN DO697-1912 10/10/1997

12 20 32108 AL-JALABI MARIA DO798-2240 06/07/1998

12 20 32109 TOMA IOAN DUMITRU DO698-1460 20/11/1998

16 16 32110 AVRAMOVIC ADRIANA DO6X-328 13/01/2000

16 16 32111 KOVACS IULIANA DO6X-1578 14/02/2000

20 12 32112 BERCU MARIANA D72002-7426 21/08/2002

1 30 31113 GAGA DIANA MARIA DO693-36389 10/11/1993

1 30 31114 SZOCS VALERIA DO693-39303 02/12/1993

3 28 31115 TATRCIUC MARIAN DO694-233 01/02/1994

3 28 31116 CRAINIC VALERIA DO694-1052 16/03/1994

5 26 31117 SIMA ALIN DAN DO695-2979 13/07/1995

5 26 31118 KLASZKO RAMONA DO695-3216 11/08/1995

5 26 31119 ANDREVICI DUMITRU DO695-3508 20/09/1995

5 26 31120 SURMEI RADU DO695-3853 20/10/1995

5 26 31121 HOMEI IOAN DO695-610 29/12/1995

7 24 31122 FUICU DARCLEE DO696-9111 29/01/1996

7 24 31123 PANCZI LASZLO DO696-1599 27/06/1996

7 24 31124 COSTICI RAMONA DO696-2530 20/11/1996

7 24 31125 CIMPAN SIMONA VIORICA DO696-2665 29/11/1996

9 22 31126 NEDA LENUTA DO697-18 13/01/1997

9 22 31127 MOLNAR SILVIA DO697-941 14/04/1997

9 22 31128 PITIS SORIN DO697-973 17/04/1997

9 22 31129 CARSTEAN CRISTINA DO697-1640 30/07/1997

9 22 31130 GYURIS DOINA DO797-3351 02/09/1997

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozita Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 22 31131 DULGANESCU MARIA DO697-2012 23/10/1997

9 22 31132 CIORBA EMILIA DO697-2516 18/12/1997

11 20 31133 ARDELEAN ROZALIA DO698-961 25/06/1998

11 20 31134 SZOKE MARIANA DO798-2612 30/07/1998

11 20 31135 LEITHEIM STEFAN TIBERIU DO798-2315 17/09/1998

11 20 31136 MODA LILIANA DO698-1168 02/10/1998

11 20 31137 NAGY ISTVAN DO698-1105 13/10/1998

11 20 31138 STRACHINARIU CAROLINA DO698-1386 09/11/1998

13 18 31139 NICOLICI DANIELA DO699-2312 08/02/1999

13 18 31140 PASCUTOIU DUMITRU DO699-238 18/02/1999

13 18 31141 BOTI ELEONORA DO699-699 05/12/1999

2 28 30142 CONSTANTIN MAGDALENA DO694-28251 14/01/1994

2 28 30143 FARAGO FLORICA DO694-73 14/01/1994

2 28 30144 OPRISANU ANA DO694-329 18/02/1994

2 28 30145 GRAD EUGENIA DO694-462 21/02/1994

2 28 30146 BALAN SOLOMICA DO694-835 10/03/1994

2 28 30147 CIUCUR RADU DO694-1090 17/03/1994

2 28 30148 SOMNU (JIBOC) MARIA DO694-1167 18/03/1994

2 28 30149 LUKACS ILEANA DO694-1784 14/04/1994

2 28 30150 VARGA SALVAN MARIANA DO694-1833 19/04/1994

2 28 30151 GAL MELANIA DO694-1834 19/04/1994

2 28 30152 CHIRIBUCA MARCEL DO694-27 02/08/1994

2 28 30153 LUPU CARMEN ANGELICA DO694-3233 06/09/1994

2 28 30154 SPINANT CORNELIA DO6-4094 14/11/1994

4 26 30155 KOVACS STEFANA SC095-656 17/01/1995

4 26 30156 AXINI SUZANA DO695-623 14/02/1995

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 26 30157 ANTON ANGELA DO695-1538 16/03/1995

4 26 30158 CHITARICI ADRIAN ION DO695-2254 03/05/1995

4 26 30159 MOLDOVAN ELENA DO695-3214 11/08/1995

4 26 30160 MARTINAS PETRU DO695-3516 20/09/1995

4 26 30161 NOVACOVICI PETRU DO695-3990 08/11/1995

6 24 30162 MERTEZS (DEACOANGELICA DO696-562 26/02/1996

6 24 30163 MARCSO KLARA DO696-1567 24/06/1996

6 24 30164 FAN ANDREI DO696-1826 29/07/1996

6 24 30165 BRINDUS DOREL FLORIN DO796-2204 16/08/1996

6 24 30166 GOLBAN GHEORGHE SC096-363 01/12/1996

6 24 30167 BALA MOISE DO696-2787 12/12/1996

8 22 30168 CULDA FLORIAN DO797-2511 10/07/1997

8 22 30169 LUCIU MARICICA DO797-3021 13/08/1997

8 22 30170 CIRPACI LILIANA DO697-1705 11/09/1997

10 20 30171 JURESCU MIRELA DO698-412 12/03/1998

10 20 30172 GYORITS MIHAELA DO698-794 21/05/1998

10 20 30173 ASAFTEI CORNELIU DO798-2608 30/07/1998

10 20 30174 BOTI FRUNZINA DO798-3056 02/09/1998

10 20 30175 VARGA DUMITRU DO698-1484 25/11/1998

12 18 30176 NOVACOVICI VERONICA DO799-3618 29/09/1999

12 18 30177 BOCZ RAMONA DO699-3025 27/10/1999

12 18 30178 MATIC MAGDALENA SC099-8217 06/11/1999

14 16 30179 MICLUTI DAN PA8X-965 16/06/2000

14 16 30180 GRIGOREAN ADRIAN DO6X-2449 03/09/2000

14 16 30181 MIHAI AGNES PA8X-2979 21/09/2000

14 16 30182 NOVACOVICI RODICA PA8X-4415 15/12/2000

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

16 14 30183 PANTEA MARCEL DRAGALIN DO6X1-2922 17/05/2001

1 28 29184 BALAU CRISTINEL DO694-573 24/02/1994

1 28 29185 ANDRECA FELICIA DO694-806 09/03/1994

1 28 29186 LUPESCU DAN MARCEL DO694-1104 17/03/1994

1 28 29187 BORCA RODICA DO694-3078 13/07/1994

1 28 29188 ANGHEL VETURIA DO694-4063 10/11/1994

3 26 29189 BURCIU MIHAELA DO695-911 23/02/1995

3 26 29190 DIN AUGUSTIN CRISTIAN DO695-1141 01/03/1995

3 26 29191 RAD DORU ONORIU DO695-2116 12/04/1995

3 26 29192 TANASIE LAURENTIU DO695-2491 30/05/1995

3 26 29193 BACHICI RODICA DO695-2708 21/06/1995

3 26 29194 ROSTAS MARIA DOINA DO695-3276 22/08/1995

3 26 29195 POLEXICI CAMELIA DO695-3434 12/09/1995

3 26 29196 DAMINESCU IOAN DO695-3902 30/10/1995

3 26 29197 ZAVALIDRUGA ANDREI DO695-4174 30/11/1995

5 24 29198 SERBAN VIOREL DO696-809 21/03/1996

5 24 29199 CHIRCULESCU LUCIAN DO696-987 17/04/1996

5 24 29200 UYHELYI LUMINITA DO696-998 18/04/1996

5 24 29201 GHEORGHE VASILICA DO696-1063 29/04/1996

5 24 29202 RIMMEL FLORENTINA DO696-1353 30/05/1996

5 24 29203 MACRISAN IACOV DO696-1463 06/07/1996

5 24 29204 ROMAN IOANA DO796-2290 23/08/1996

5 24 29205 KECSKES IOSIF DO696-2541 20/11/1996

7 22 29206 GROSU MARIETA DO697-933 11/04/1997

7 22 29207 ZELE MARIANA DO697-1591 24/06/1997

7 22 29208 KISS ELISABETA DO797-2647 18/07/1997

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 22 29209 HADDADIN LUCIA DO797-3153 21/08/1997

7 22 29210 NOVACOVICI MARIA DO697-2341 09/12/1997

7 22 29211 HAFNER CAMELIA DO697-2356 09/12/1997

9 20 29212 BARNA CARLA DORINA DO698-586 08/04/1998

9 20 29213 SZTOIKA CRISTINA DO698-1117 24/09/1998

11 18 29214 PUPIN MANOLE DO699-111 26/01/1999

11 18 29215 DAN MALVINA MARIANA DO699-162 02/04/1999

11 18 29216 ANTOHI IONEL DO699-2530 13/08/1999

11 18 29217 POGAN OVIDIU DO699-4154 09/12/1999

13 16 29218 BRINZA IOANA DO6X-1938 24/02/2000

13 16 29219 PREDA LIVIU PA8X-1522 07/06/2000

15 14 29220 BOTI TEREZIA DO6X1-1315 12/02/2001

15 14 29221 NEAGU NATALITA DO6X1-5402 06/09/2001

15 14 29222 LIVADARU ANGELA DO6X1-6976 10/12/2001

17 12 29223 SUHANE ELENA D72002-2773 09/04/2002

17 12 29224 CIRPACI LAMIE D72002-8040 12/09/2002

2 26 28225 RUCK MAGDALENA DO695-397 07/02/1995

2 26 28226 MUSTATA MARIA DO695-647 15/02/1995

2 26 28227 STANCIU MILAN DO695-1962 04/04/1995

2 26 28228 IOVANUT OCTAVIAN DO695-2135 14/04/1995

2 26 28229 CAREBA GHEORGHITA DO695-3036 18/07/1995

2 26 28230 BRAIER GEORGETA DO695-4187 30/11/1995

2 26 28231 BUDESCU DINICU DO695-4172 30/11/1995

4 24 28232 CALDARAR ELENA DO696-171 23/01/1996

4 24 28233 MATHE IDA DO696-1001 18/04/1996

4 24 28234 HIRZOABA ALINA LOREDANA DO696-1101 06/05/1996

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 24 28235 GIURIAN VIORICA DO696-1345 30/05/1996

4 24 28236 BUHACIUC VASILE DO696-1608 28/06/1996

4 24 28237 MARKUS MARIA DO696-1774 22/07/1996

4 24 28238 BOGDAN ROZALIA DO796-2232 20/08/1996

4 24 28239 JARAVETE MARGARETA DO696-2225 14/10/1996

4 24 28240 STOCHIN ALEXANDRU DO696-2587 26/11/1996

4 24 28241 GHERMAN DUMITRU DO696-2759 11/12/1996

6 22 28242 MICHI DANIEL DO697-356 04/03/1997

6 22 28243 CITEA LUMINITA DO697-938 14/04/1997

6 22 28244 BLANARU MARIANA DO797-3055 14/08/1997

6 22 28245 CALDARAS LUCICA DO697-1991 21/10/1997

6 22 28246 STURZA ADRIAN DO6-1437 13/12/1997

8 20 28247 STOICA CAMELIA DO698-470 19/03/1998

8 20 28248 EREMIE SIMONA DO698-1145 29/09/1998

8 20 28249 GAVRILA VASILE DO698-1067 20/10/1998

8 20 28250 CRISTUINEA DORINA DO698-1400 11/11/1998

8 20 28251 IONITA MARIA DO698-1584 10/12/1998

10 18 28252 BALANESCU EMILIA DO699-1019 06/01/1999

10 18 28253 BALAZS MARGARETA DO699-127 28/01/1999

10 18 28254 TORJE ALINA DO699-3117 03/04/1999

10 18 28255 CIUHANDU ADRIANA DO699-538 27/04/1999

10 18 28256 CZINE BUZSI VASILE DO699-1069 06/08/1999

10 18 28257 NOC SIMONA DO799-2338 20/08/1999

10 18 28258 VUICI DRAGOSLAVA DO699-2986 26/10/1999

10 18 28259 BENEA ROZALIA DO699-4284 22/12/1999

12 16 28260 SABAILA IULIA MIHAELA DO6X-3188 04/03/2000

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

12 16 28261 ILIN LENA DO6X-3775 05/03/2000

12 16 28262 CIUCUR IONELA DO6X-4102 17/05/2000

12 16 28263 BUD CLAUDIA PA8X-2089 31/07/2000

12 16 28264 CRACIUN TATIANA DO6X-5222 20/10/2000

12 16 28265 HOTEA VIOLANDA DO6X-5845 28/11/2000

12 16 28266 AL BARED HASSAN PA8X-4459 15/12/2000

14 14 28267 PASCU ILIE DO6X1-1599 22/02/2001

14 14 28268 BOTA RODICA DO6X1-2847 14/05/2001

16 12 28269 PATRU MARIAN D72002-3367 23/04/2002

1 26 27270 LAZARESCU MIHAELA DO695-442 08/02/1995

1 26 27271 MOISA RAMONA CARMEN DO695-528 10/02/1995

1 26 27272 DAN FLORENTINA DO695-1222 03/03/1995

1 26 27273 LAPADAT DANIELA DO695-2006 05/04/1995

1 26 27274 DOLHA GHEORGHE DO695-2259 04/05/1995

1 26 27275 URSZENYI ROBERT DO695-2539 06/06/1995

1 26 27276 BURESCH ADAM DO695-2620 15/06/1995

1 26 27277 BAIA GHEORGHE DO695-2863 29/06/1995

1 26 27278 BOTA MARIA DO695-3060 20/07/1995

1 26 27279 FAUR DOREL DO695-3799 16/10/1995

1 26 27280 ANDRON FLORIN DO694-3765 25/10/1995

1 26 27281 BEBEC IOANA DO695-4055 16/11/1995

1 26 27282 BOTA LETITIA DO695-4058 16/11/1995

3 24 27283 BINDARIU ION DO696-33 10/01/1996

3 24 27284 TELCEAN DUSITA DO696-50 11/01/1996

3 24 27285 AIOANEI SILVIA DO696-386 14/02/1996

3 24 27286 SAVU ANGELA DO696-510 22/02/1996

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 24 27287 UNTILA MONICA DO696-1012 19/04/1996

3 24 27288 VLONGA DANCI MARINELA DO696-1075 30/04/1996

3 24 27289 PAUL MARIA DO696-1537 19/06/1996

3 24 27290 GINDU CORNELIA DO696-1856 01/08/1996

3 24 27291 BADESCU GHEORGHE DO796-2386 02/09/1996

3 24 27292 BALOSEANU VIORICA DO696-2512 10/09/1996

5 22 27293 MIATOV VLADIMIR DO797-479 05/02/1997

5 22 27294 MILUT AMALIA DO697-471 27/02/1997

5 22 27295 BOT IOSEFINA DO697-783 25/03/1997

5 22 27296 TARCA DORIN DO697-974 17/04/1997

5 22 27297 GOLITS ALEXANDRU DO697-994 22/04/1997

5 22 27298 ROPOTICA PETRU DO697-7835 12/06/1997

5 22 27299 MIRONESCU ILIE DO697-2631 16/07/1997

5 22 27300 ROGAJAN DANUT DO697-1886 08/10/1997

5 22 27301 DEACONU ION DO697-1975 17/10/1997

7 20 27302 IANCU PAVEL DO698-19 13/01/1998

7 20 27303 BOGDAN MARCEL DO698-9230 18/02/1998

7 20 27304 POTO MARIANA DO698-310 25/02/1998

7 20 27305 TOSITY COMBRIA DO698-756 14/05/1998

7 20 27306 MITARN GILA NICOLAE DO698-979 26/06/1998

7 20 27307 BOTILA MIHAELA DO798-2234 15/07/1998

7 20 27308 KAPITANY EVA ERIKA DO698-1183 06/10/1998

7 20 27309 MINDRUT FLORIAN DO698-1348 03/11/1998

7 20 27310 PAIER NICOLETA OLTEA DO698-1478 10/12/1998

7 20 27311 PASCALAU MARIANA DO698-1600 17/12/1998

7 20 27312 BUDA DORINA DO698-1609 21/12/1998

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 18 27313 MOCANU LACRAMIOARA DO699-242 19/02/1999

9 18 27314 FOGARASI ILDI DO699-365 16/03/1999

9 18 27315 KOVACS GYONGYKE DO699-161 02/04/1999

9 18 27316 IOVAN TEODORA DO699-1287 15/06/1999

9 18 27317 ISCRU MIHAI DO799-3941 10/08/1999

9 18 27318 SUSAN STEFAN DO799-2248 18/08/1999

9 18 27319 COCU NICULINA SC099-1385 03/09/1999

9 18 27320 SOLOSAN DORINA DO699-18454 20/12/1999

11 16 27321 GAVRILUTA ADRIAN DO6X-1466 09/02/2000

11 16 27322 LUMINOSU SIMONA DO6X-1631 15/02/2000

11 16 27323 NEDA LEONTINA DO6X-1289 02/03/2000

11 16 27324 MIHAI TEODOR DO6X-1242 16/03/2000

11 16 27325 PETROVICI TICA PA8X-1482 07/05/2000

11 16 27326 TIRZIU IOAN DOREL PA8X-1778 17/07/2000

11 16 27327 SURDAN GABRIELA PA8X-1808 18/07/2000

11 16 27328 SPATARIUC DESANCA DO6X-5516 11/09/2000

11 16 27329 SUSANY ZOLTAN PA8X-3005 22/09/2000

11 16 27330 POPA DELIA VALERIA DO6X-5291 24/10/2000

11 16 27331 STANICA ADRIAN PA8X-3964 16/11/2000

11 16 27332 FUNDIUR MARICEL DO6X-5653 20/11/2000

13 14 27333 BOCZ EVA DO6X1-3486 10/06/2001

13 14 27334 MIRON ADRIAN DO6X1-3577 26/06/2001

13 14 27335 DIACONESCU MIHAELA DO6X1-6546 15/11/2001

13 14 27336 VUCHINGER LAURA DO6X1-6863 03/12/2001

15 12 27337 HOTEA DANUT D72002-7585 28/08/2002

15 12 27338 POPESCU ELENA D82002-154 01/10/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

15 12 27339 CRISTETI VASILE D82002-211 03/10/2002

15 12 27340 DIACONU CLAUDIA D82002-1093 21/11/2002

0 26 26341 GHEORGHIU IOAN DO695-1349 13/06/1995

0 26 26342 MANEA SILVIU VIOREL DO695-3847 19/10/1995

2 24 26343 BOTA DUMITRU DO696-333 08/02/1996

2 24 26344 HATEGAN FLORICA IOANA DO696-1085 02/05/1996

2 24 26345 BEGHEAN VIOREL DO696-1788 23/07/1996

2 24 26346 BRATILOR TUSI DO796-2226 20/08/1996

2 24 26347 SUMALAN LACRAMIOARA DO696-2721 05/12/1996

4 22 26348 RADU IOAN DO797-229 22/01/1997

4 22 26349 ARBA IOAN DO697-465 26/02/1997

4 22 26350 SARAZAN FLORICA DO697-547 05/03/1997

4 22 26351 MIRCEA MARIOARA DO697-582 10/03/1997

4 22 26352 MANOLE STEFANIA DO697-603 12/03/1997

4 22 26353 VARANU CORINA DO697-624 13/03/1997

4 22 26354 HODUT FLORICA SC097-13723 12/05/1997

4 22 26355 TRANCULOV MARIA DO697-1335 03/06/1997

4 22 26356 DUMITRU VASILE DO797-2784 24/07/1997

4 22 26357 TOMIN VOISLAVA DO697-2191 19/11/1997

6 20 26358 VARGA ION DO698-133 30/01/1998

6 20 26359 KRIZSAN MARIA DO698-542 31/03/1998

6 20 26360 NOVACOVICI RITA DO798-2961 26/08/1998

6 20 26361 DUMITRICA MARIANA DO698-1463 23/11/1998

8 18 26362 BUGARSKI VALENTINA DO699-43 14/01/1999

8 18 26363 BOTI ECATERINA DO699-152 02/03/1999

8 18 26364 BELEJAN RAMONA DO699-3170 07/03/1999

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 18 26365 POPA CRISTINA DO699-3272 11/05/1999

8 18 26366 POPESCU FLAVIA LAURA DO699-469 04/06/1999

8 18 26367 CATRINA ELENA DO699-2540 13/08/1999

8 18 26368 CEANU LILIANA DO6X-1884 07/09/1999

8 18 26369 BALAS SILVIA DO699-3330 11/09/1999

8 18 26370 RADULESCU ILEANA DO799-3154 15/09/1999

8 18 26371 GIURICI TIHOMIR DO699-3200 16/09/1999

8 18 26372 SFETCU IADRANCA DO699-3057 28/10/1999

8 18 26373 TABREA MARIA DO699-3062 28/10/1999

10 16 26374 PRISACARU CORINA DO6X-1579 14/02/2000

10 16 26375 SANDOR OLGA DO6X-2726 17/03/2000

10 16 26376 PUSCAS VASILE DO6X-3833 05/04/2000

10 16 26377 GAURILAS SANDU DO6X-3744 20/04/2000

10 16 26378 SUCIU RAMONA LILIANA PA8X-388 21/04/2000

10 16 26379 BABEANU VIOLETA DO6X-4055 16/05/2000

10 16 26380 STAN SOFIA DO6X-4857 23/08/2000

10 16 26381 BRANC DANIELA LILIANA DO6X-4873 24/08/2000

10 16 26382 GOGA IZABELA DO6X-143 01/11/2000

10 16 26383 PAH MIRCEA AUREL PA8X-1650 07/11/2000

10 16 26384 LIPOVAN FLORIN DO6X-5695 21/11/2000

10 16 26385 LUGOJ MARIAN CRISTIAN DO6X-5733 22/11/2000

10 16 26386 STIUBEA IRINA MARICELA PA8X-4306 13/12/2000

10 16 26387 LENCU MIHAELA STEFANIA PA8X-4398 14/12/2000

10 16 26388 GEANIMU CARMEN PA8X-4366 14/12/2000

12 14 26389 CALDARAS AUREL DO6X1-2048 16/03/2001

12 14 26390 GIRLEANU FLORIN DO6X1-2731 08/05/2001

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

12 14 26391 CRETU MARINELA PA8X1-1674 04/07/2001

12 14 26392 BOT PAUL (KOVACS SIMON PA8X1-1855 13/07/2001

12 14 26393 ALBIS FLORIN DO6X1-4085 30/07/2001

12 14 26394 GOLESCU MARIANA DO6X1-4227 03/08/2001

12 14 26395 DOROT SABINA DO6X1-5290 31/08/2001

12 14 26396 MORARESCU MANUELA PA8X1-2334 20/09/2001

12 14 26397 JURCHELA DANIELA PA8X1-3286 06/11/2001

12 14 26398 GALEA NICOLAE DO6X1-6170 07/11/2001

12 14 26399 CALDARAS MIHAI DO6X1-6479 15/11/2001

12 14 26400 OLARIU RODICA DO6X1-7003 12/12/2001

14 12 26401 VOIAN DORIN DO6X2-1155 20/02/2002

14 12 26402 STACHE GABRIELA DO6X2-2650 27/03/2002

14 12 26403 GAVRILA MARCELA D72002-8287 19/09/2002

14 12 26404 PETROVICI CIPRIAN D82002-642 04/11/2002

16 10 26405 NICOARA CLAUDIA D82003-385 31/01/2003

16 10 26406 UNGUREANU MARIANA D82003-4785 07/07/2003

16 10 26407 SZUCS ELENA D82003-9048 18/11/2003

18 8 26408 PAUL LILIANA D72004-7304 07/10/2004

1 24 25409 FERARU TANIA DO696-62 11/01/1996

1 24 25410 ISFAN ADRIAN DO696-66 11/01/1996

1 24 25411 OPRICEL IOANA DO696-188 24/01/1996

1 24 25412 POPOVICI LELICA DO696-705 11/03/1996

1 24 25413 VIRAG CLARA DO696-916 04/04/1996

1 24 25414 GRASIM DUMITRU DO696-1058 26/04/1996

1 24 25415 BOT ELENA DANIELA DO696-1426 04/06/1996

1 24 25416 CHIRILA MARIA DO696-1646 04/07/1996

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 24 25417 BUGARSCHI BOBAN DO696-1431 23/07/1996

1 24 25418 MIKO DANIELA DO696-2468 12/11/1996

1 24 25419 ONCIU AURELIA DO696-2649 29/11/1996

1 24 25420 GIUCHICI DANIELA DO696-2772 12/12/1996

3 22 25421 FERARU LIVIA DO697-67 16/01/1997

3 22 25422 TURCANU MIHAELA DO697-475 27/02/1997

3 22 25423 MIHU ELEONORA DO697-1729 16/09/1997

3 22 25424 VESELINOV SILVANA DO697-1861 03/10/1997

3 22 25425 JITARU FLROICA DO697-2028 27/10/1997

5 20 25426 CALDARAS GRANCIU DO698-5 12/01/1998

5 20 25427 ARTENE-PAP EMERIC DO698-42 19/01/1998

5 20 25428 EICHMANN BERTALAN DO798-2284 08/07/1998

5 20 25429 BOGZA MARGARETA DO798-2440 23/07/1998

5 20 25430 PREDESCU VASILE DO698-1135 29/09/1998

5 20 25431 COSERGAR ALEXANDRU SC098-16021 22/12/1998

7 18 25432 RAD IOAN DO699-112 26/01/1999

7 18 25433 BOT ECATERINA DO699-160 02/04/1999

7 18 25434 TEPARDEA ION DANUT DO699-2393 08/05/1999

7 18 25435 PUIA LILIANA ANGELICA DO699-2443 08/06/1999

7 18 25436 SAVA MIMI LAURA DO699-1085 06/08/1999

7 18 25437 BOCK CLAUDIA DO699-4139 12/09/1999

7 18 25438 MIHAI ILEANA DO799-3431 23/09/1999

7 18 25439 MARX MARIA DO699-4245 12/10/1999

7 18 25440 MOLDOVEANU ELEONORA DO699-2507 08/12/1999

9 16 25441 IFRIM SERGIU DO6X-457 27/01/2000

9 16 25442 DIDE ELISABETA VALENTINADO6X-1611 15/02/2000

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 16 25443 CZINE BUZSI FRANCISC DO6X-1925 23/02/2000

9 16 25444 ELEKES IRINA DO6X-3632 14/04/2000

9 16 25445 BARABAS EMERIC SCOX-7113 18/05/2000

9 16 25446 REMES MARIANA DO6X-4370 26/05/2000

9 16 25447 CRISTEA-VINT LIVIU DORU DO6X-4480 31/05/2000

9 16 25448 RACZ FLORIN DO6X-4759 14/06/2000

9 16 25449 LUCA DANIELA PA8X-975 16/06/2000

9 16 25450 SIGHETE FLORICA SANDA PA8X-1963 24/07/2000

9 16 25451 LAKATOS AGNETA DO6X-4862 23/08/2000

9 16 25452 CICOARE MARIA PA8X-2757 13/09/2000

9 16 25453 GRADINARU ANA GEORGETA PA8X-3244 29/09/2000

9 16 25454 SOIMU MILENTE DO6X-5267 24/10/2000

9 16 25455 ANDRONIC IOAN DO6X-5324 25/10/2000

9 16 25456 HELGIU TEODOR PA8X-4282 12/12/2000

11 14 25457 GUSU ANGELA DO6X1-6 15/01/2001

11 14 25458 DUIULEASA SIMONA DO6X1-1736 27/02/2001

11 14 25459 CARP IRINA DO6X1-2905 16/05/2001

11 14 25460 NICHICI IONEL EUGEN DO6X1-4006 25/07/2001

11 14 25461 ROTUNDU IOAN DO6X1-5164 27/08/2001

11 14 25462 PRIMAC LIDIA PA8X1-2450 25/09/2001

11 14 25463 MANDOIU FLORIN DO6X1-5875 26/10/2001

11 14 25464 KOTELVERO IZABELLA PA8X1-3241 01/11/2001

11 14 25465 CORDUNEANU IRINA DO6X1-7062 13/12/2001

11 14 25466 JURESCU SIMONA CORINA PA8X1-3884 14/12/2001

13 12 25467 SZUCS CARMEN DO6X2-212 24/01/2002

13 12 25468 TOMICI CLAUDIUS D72002-3039 16/04/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

13 12 25469 LUCACIU DOINA D72002-6989 05/08/2002

13 12 25470 GIURA EMANOIL D72002-10492 13/12/2002

13 12 25471 RAICOV JIVA D82002-1717 18/12/2002

15 10 25472 GABOR ISTVAN D72003-3918 14/11/2003

15 10 25473 CORNEANU DUMITRU EUGEN D82003-9338 02/12/2003

0 24 24474 POPOVICI AUREL DO696-592 28/02/1996

0 24 24475 STANCIU ANA ELENA DO696-970 11/04/1996

2 22 24476 NEDA PAVEL DO697-292 10/02/1997

2 22 24477 CALOTA ANI MIHAELA DO697-347 14/02/1997

2 22 24478 JUNCAN FLORENTINA DO697-483 27/02/1997

2 22 24479 MANEA LENUTA DO697-618 13/03/1997

2 22 24480 COMAN ELISABETA DO697-791 26/03/1997

2 22 24481 NICOLA PERSIDA DO697-1204 16/05/1997

2 22 24482 ION GHEORGHE DO697-1246 23/05/1997

4 20 24483 BOABES GABRIELA DO698-370 09/03/1998

4 20 24484 DIDA LIVIA ANDREEA DO698-260 23/03/1998

4 20 24485 GLIGOR PETRU DO698-576 07/04/1998

4 20 24486 BOROS CONSTANTIN DO698-572 09/04/1998

4 20 24487 ROCAS DOCHITA DO698-718 07/05/1998

4 20 24488 TOMA CONSTANTIN DO698-898 09/06/1998

4 20 24489 PADUREAN IULIANA DO698-907 10/06/1998

4 20 24490 RIMNEANTU JENICA DO698-1007 21/07/1998

4 20 24491 TURCU CAMELIA DO698-1233 13/10/1998

4 20 24492 CHITU ADRIANA DO698-1302 04/11/1998

4 20 24493 LEAHA ECATERINA DO698-1539 03/12/1998

4 20 24494 CHITIMIA IRINA DO698-1603 21/12/1998

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 18 24495 DRAGAN MARIANA ALINA DO699-453 04/01/1999

6 18 24496 GHEBREA EUGENIA DO699-2772 09/02/1999

6 18 24497 TANTU MARIA DO699-3971 12/02/1999

6 18 24498 GRADINARU LIA CORNELIA DO699-232 23/02/1999

6 18 24499 SIMO ALIN DAN DO699-274 03/04/1999

6 18 24500 IVANOV VERITA DO699-3300 11/08/1999

6 18 24501 RADUCAN ILIE DO799-2366 23/08/1999

6 18 24502 URUCI PAULA DO699-681 05/12/1999

8 16 24503 LODOABA CARMEN DO6X-5012 09/01/2000

8 16 24504 ALMASI IULIANA DO7X-533 27/01/2000

8 16 24505 MERKLER EVELINE CLAUDIA DO6X-1851 22/02/2000

8 16 24506 MARCHIS IRINA DO6X-1254 02/03/2000

8 16 24507 LACATUS DANIEL DO6X-2556 13/03/2000

8 16 24508 COSTINAS IOANA DO6X-2672 15/03/2000

8 16 24509 KOKAI VIOLETA DO6X-2712 16/03/2000

8 16 24510 STAN FLORENTIN PA8X-428 24/04/2000

8 16 24511 SAVU CRISTINA MAGDALENA PA8X-435 24/04/2000

8 16 24512 ION EVA GIANINA PA8X-556 27/04/2000

8 16 24513 SIPOS IBOLYA PA8X-1498 07/05/2000

8 16 24514 TEANC NICHE DO6X-4565 06/06/2000

8 16 24515 NEMET AURELIA PA8X-1148 23/06/2000

8 16 24516 GORCSI MAGDALENA PA8X-1216 27/06/2000

8 16 24517 ASAVEI MARIAN PA8X-1349 29/06/2000

8 16 24518 STOICA FICA SC2000-15148 11/07/2000

8 16 24519 CONSTANTIN NELU PA8X-2019 26/07/2000

8 16 24520 HERLICSKA MARINA DO6X-4876 24/08/2000

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 16 24521 CREANT MARICICA PA8X-2862 19/09/2000

8 16 24522 ZIBAROV MIHAI DO6X-267 01/12/2000

8 16 24523 BOGDAN LILIANA ADINA PA8X-2686 09/12/2000

8 16 24524 PETROVICI STEFAN PA8X-3598 10/12/2000

8 16 24525 TUDORACHE TRANDAFIR ALIN PA8X-4237 12/12/2000

8 16 24526 STIUCA GABRIEL PA8X-4305 13/12/2000

8 16 24527 MUNTEANU VALENTINA PA8X-4367 14/12/2000

8 16 24528 GIURGIU DUMITRU PA8X-4409 15/12/2000

10 14 24529 IOVAN IOSIF DO6X1-1075 06/02/2001

10 14 24530 GALBAU COZMIN DANIEL DO6X1-1245 08/02/2001

10 14 24531 GRADINARU MARICICA DO6X1-2027 15/03/2001

10 14 24532 ANDREI ANDY TIBERIU DO6X1-2265 29/03/2001

10 14 24533 SIMA GHEORGHE DO6X1-2430 09/04/2001

10 14 24534 CIUREZU IULIAN DO6X1-2557 19/04/2001

10 14 24535 BORA ENE GHEORGHE DO6X1-3051 28/05/2001

10 14 24536 IENCI LINCA DO6X1-4131 31/07/2001

10 14 24537 PETROVA TAMARA DO6X1-4422 09/08/2001

10 14 24538 STAN ANGELICA DO6X1-5112 23/08/2001

10 14 24539 IOAN MIRELA DO6X1-6860 03/12/2001

10 14 24540 PROFIR EVA PA8X1-3945 14/12/2001

12 12 24541 MERSOANE MARINELA PA8X2-840 14/02/2002

12 12 24542 NISTOR DAN DO6X2-1524 05/03/2002

12 12 24543 GAICI GORDANA D72002-4521 28/05/2002

12 12 24544 CHERECHES EMIL FLORIAN D72002-5469 20/06/2002

12 12 24545 HANGA CRISTIAN D72002-8057 12/09/2002

12 12 24546 CAZMIR ANDREEA D82002-1685 17/12/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

14 10 24547 PROHAB VALERIA D82003-7538 17/09/2003

14 10 24548 BOGHEAN CRISTINA FLORINA D82003-9184 24/11/2003

16 8 24549 LUNGANA ELENA D82004-292 23/01/2004

1 22 23550 BALITA REMUS DO697-1200 16/05/1997

1 22 23551 CRINGUS IOANA DO697-1892 10/09/1997

1 22 23552 BODGAN ANISOARA DO697-1913 13/10/1997

1 22 23553 DANCI FROSINA DO697-2059 30/10/1997

1 22 23554 MEHEDINTU MONICA DO697-2250 28/11/1997

3 20 23555 BUMB AGAFIA DO698-866 16/06/1998

3 20 23556 MARTOCIAN GHEORGHE PARDALIA DO798-3143 08/09/1998

3 20 23557 JICA NELIA DO698-1258 16/10/1998

3 20 23558 KULCSAR (NOVACETELCA D698-1291 30/10/1998

3 20 23559 COCAN DORIN SC098-16303 29/12/1998

5 18 23560 GAGA ANUTA DO699-4010 12/03/1999

5 18 23561 DUMITRU SERGHERODICA ILEANA DO699-499 15/04/1999

5 18 23562 APETREI NICOLETA DO699-716 13/05/1999

5 18 23563 VASILIU VIORICA DO699-2230 28/07/1999

5 18 23564 TODOR ANGELA DO699-1094 06/08/1999

5 18 23565 HORDILA AURICA DO699-1878 07/08/1999

5 18 23566 BANICIU MARINELA DO699-2237 18/08/1999

5 18 23567 BALACEANU ELENA DO699-4232 12/10/1999

5 18 23568 POSTEA VIORICA DO699-3784 24/11/1999

5 18 23569 LINCZENBOLD ELISABETA DO699-207 02/12/1999

5 18 23570 BODNARIU IACOB SC099-18693 24/12/1999

7 16 23571 PARVAN DAN IOAN DO7X-428 27/01/2000

7 16 23572 CERTUS DOINA LIVIA DO6X-833 27/01/2000

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 16 23573 MOLDOVEANU DORU DO6X-1968 24/02/2000

7 16 23574 RUNCAN SIMONA DO6X-3789 05/03/2000

7 16 23575 PETROVICI CONSTANTIN PA8X-1386 07/03/2000

7 16 23576 PASCAL COSTEL PA8X-1412 07/03/2000

7 16 23577 BOIAN FELICIA DO6X-2952 24/03/2000

7 16 23578 UDVARY CRISTINA PA8X-2198 08/04/2000

7 16 23579 FEKETE SONIA DO6X-4123 18/05/2000

7 16 23580 NISTOR LENUTA DO6X-4170 18/05/2000

7 16 23581 MOISA MONICA SC0X-7154 19/05/2000

7 16 23582 KOGALNICEANU OSVETLANA PA8X-1348 29/06/2000

7 16 23583 DRILA VIOR CLAUDIU DO6X-2339 03/07/2000

7 16 23584 MARCU ZENOVIA DO6X-6016 12/07/2000

7 16 23585 SCHMIDT-KERESZLIZICA PA8X-2036 27/07/2000

7 16 23586 RAICU CLAUDIU DO6X-4878 24/08/2000

7 16 23587 LOSTUN FLOARE DO6X-1451 02/09/2000

7 16 23588 POP EUGEN DP2009-10714 20/09/2000

7 16 23589 COROAMA ILEANA PA8X-2329 08/10/2000

7 16 23590 ELECHES LAVINIA DO6X-5810 24/11/2000

7 16 23591 PAU LAURA ANUTA PA8X-4135 30/11/2000

7 16 23592 GALITESCU GABRIEL SC2000-23 22/12/2000

9 14 23593 NICOLA NICOLETA DO6X1-505 23/01/2001

9 14 23594 GAUDI ILEANA DO6X1-560 24/01/2001

9 14 23595 EPURE MIRCEA DO6X1-1660 23/02/2001

9 14 23596 LIVANCU ECATERINA DO6X1-1905 06/03/2001

9 14 23597 PETREUS TOADER DO6X1-1915 07/03/2001

9 14 23598 GOLUBOV LENUTA DO6X1-1974 13/03/2001

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 14 23599 GHIROCEANU CARMEN DO6X1-2328 02/04/2001

9 14 23600 BOLOGA PROFIRA DO6X1-2666 26/04/2001

9 14 23601 CRISTINA VASILE DO6X1-2698 27/04/2001

9 14 23602 COLOMPAR LILIANA DO6X1-3070 28/05/2001

9 14 23603 CIOICA NICOLAE DO6X1-4939 17/08/2001

9 14 23604 SEVERIN VIOLETA DO6X1-5327 04/09/2001

9 14 23605 PARASCHIVESCULUCIAN PA8X1-2270 19/09/2001

9 14 23606 TOMESCU CORNEL PA8X1-2333 20/09/2001

9 14 23607 ROSU ILIE SC2001-16342 15/10/2001

9 14 23608 GHEORMA ILIE DANIEL DO6X1-5909 29/10/2001

9 14 23609 NOVACOVICI SAMUEL DO6X1-5988 30/10/2001

9 14 23610 GABOR VIORICA DO6X1-6884 04/12/2001

9 14 23611 PISTA RAMONA DO6X1-7063 13/12/2001

11 12 23612 CARPACI RACOAREA DO6X2-86 16/01/2002

11 12 23613 COSMA DOINA DO6X2-1463 04/03/2002

11 12 23614 IRIMIA MARIUS DO6X2-1552 05/03/2002

11 12 23615 DAVIDONI IOAN D72002-6343 12/07/2002

11 12 23616 TEUFEL EWALD MIHAI D72002-6624 23/07/2002

11 12 23617 ZAVRAGIU TELU D72002-7689 30/08/2002

11 12 23618 MOTICICA MIHAI LUCIAN D72002-8326 24/09/2002

11 12 23619 DESAGA DANIELA D72002-8452 25/09/2002

11 12 23620 SIPOS MARINICA DIANA D82002-106 30/09/2002

11 12 23621 BALS ALIN D72002-8592 11/10/2002

11 12 23622 SAVA NECULAI D82002-412 14/10/2002

11 12 23623 URSAN GABRIELA D82002-444 15/10/2002

11 12 23624 PARASCINET MARIA D82002-1128 22/11/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

11 12 23625 PASARE DORINA D72002-10370 06/12/2002

11 12 23626 PETRASCU PAUL D82002-1738 19/12/2002

13 10 23627 MIHAI GHEORGHE D82003-5323 22/07/2003

2 20 22628 STOIAN ELENA SC0-2467 25/02/1998

2 20 22629 MINIOV ECATERINA DO693-34164 03/11/1998

2 20 22630 GROSOS MARIA DO698-1388 10/11/1998

4 18 22631 TOC ELENA DO799-3141 15/09/1999

4 18 22632 IVAN ELENA DO799-3217 17/09/1999

4 18 22633 GHELAN GHEORGHE NICOLAE DO699-2534 19/10/1999

6 16 22634 LUTZ DARIUS DO6X-2173 03/01/2000

6 16 22635 BASTON CAIA DO6X-582 27/01/2000

6 16 22636 ANDRONACHE NICOLITA ALINA DO6X-2220 03/02/2000

6 16 22637 VARGA VERONICA PAMELA DO6X-1673 16/02/2000

6 16 22638 DARAZS MONICA DO6X-1748 18/02/2000

6 16 22639 LITI DANIELA DO6X-1867 22/02/2000

6 16 22640 SURUBARIU AUREL PA8X-1398 07/03/2000

6 16 22641 LASCO ELENA DO6X-2620 14/03/2000

6 16 22642 POPI CALUDIA DO6X-3067 29/03/2000

6 16 22643 BALTATEANU LIGIA DO6X-3634 14/04/2000

6 16 22644 BRADU ANA DO6X-3730 19/04/2000

6 16 22645 BADUICA DUMITRU PA8X-379 21/04/2000

6 16 22646 DOMASNEANU MIVALERIA CARMEN PA8X-551 27/04/2000

6 16 22647 TUFIS CRACIUNITA DO6X-3283 04/05/2000

6 16 22648 STRINBEANU DAVID PA8X-1474 07/05/2000

6 16 22649 ISAC DUMITRU DO6X-4030 15/05/2000

6 16 22650 ISFANUT VERONICA DO6X-3317 04/06/2000

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 16 22651 BOLDIJAR ION DO6X-5959 12/06/2000

6 16 22652 STRELCIUC CONSTANTIN DO6X-4748 14/06/2000

6 16 22653 HARTL RADU PAVEL DO6X-4790 15/06/2000

6 16 22654 BIGDAN ANISOARA PA8X-939 16/06/2000

6 16 22655 CUTITARU GEORGE PA8X-2023 26/07/2000

6 16 22656 DRAGAN IONEL DO6X-4626 06/08/2000

6 16 22657 TODOR NICOLAE DO6X-5105 09/08/2000

6 16 22658 CUIBAR LAMAITA DO6X-6040 12/09/2000

6 16 22659 DUMEA VIORICA ELENA PA8X-2770 14/09/2000

6 16 22660 AJWA AHMAD PA8X-2771 14/09/2000

6 16 22661 MODA ZOLTAN PA8X-2779 14/09/2000

6 16 22662 IOVAN LUCIA PA8X-2822 15/09/2000

6 16 22663 BENYO GHEORGHE DO6X-196 01/11/2000

6 16 22664 MERTOIU CONSTANTIN DO6X-5831 28/11/2000

6 16 22665 UZUN MARIA PA8X-4396 14/12/2000

6 16 22666 ACATRINEI CRISTIAN PA8X-4443 15/12/2000

6 16 22667 SULEANU ADRIAN PA8X-4410 15/12/2000

8 14 22668 VARIA CARMEN DO6X1-573 24/01/2001

8 14 22669 NASTOR MARCELA DO6X1-1159 07/02/2001

8 14 22670 BRAGA MIHAI DO6X1-2350 03/04/2001

8 14 22671 FRIGLI IVON DO6X1-298 23/05/2001

8 14 22672 MODORAN ANTONICA DO6X1-3429 15/06/2001

8 14 22673 PUSCAS ANA PA8X1-1957 19/07/2001

8 14 22674 EREMIE NICOLETA DO6X1-4044 27/07/2001

8 14 22675 PETROVICI ILEANA DO6X1-5298 31/08/2001

8 14 22676 GREISINGER FERDINAND PA8X1-2209 17/09/2001

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 14 22677 KALANYOS GERTRUDE PA8X1-2368 24/09/2001

8 14 22678 FAZAKAS ILIANA PA8X1-2534 27/09/2001

8 14 22679 ALEXANDRESCU LAURA PA8X1-2549 27/09/2001

8 14 22680 POPA LENUTA PA8X1-2653 02/10/2001

8 14 22681 IOSIF DANA DO6X1-5717 18/10/2001

8 14 22682 BIVOLU IRINA DO6X1-5900 29/10/2001

8 14 22683 SARGHI IRINA DO6X1-6579 16/11/2001

8 14 22684 IGNEA MARGARETA DO6X1-6922 05/12/2001

8 14 22685 CIOBANU DANIELA DO6X1-6931 06/12/2001

8 14 22686 SANISLAI AURELIAN DO6X1-7012 12/12/2001

10 12 22687 VITALARIU CLAUDIA DO6X2-1914 14/03/2002

10 12 22688 CABA ALINA D72002-3186 19/04/2002

10 12 22689 PLESCHER LUCIA D72002-3447 25/04/2002

10 12 22690 ALMAJAN BOGDAN D72002-3930 13/05/2002

10 12 22691 KILB ANTONIO D72002-4144 17/05/2002

10 12 22692 TOPOLOVCICI PETRE D72002-4891 05/06/2002

10 12 22693 TOPOLOVCICI DANIELA D72002-1890 05/06/2002

10 12 22694 GAVRILESCU LILIANA RODICA D72002-5679 25/06/2002

10 12 22695 CIOTE ADELA D72002-6075 05/07/2002

10 12 22696 MUCENICU RODICA D72002-6127 08/07/2002

10 12 22697 CICOARE IACOB D72002-613 09/07/2002

10 12 22698 IOVANESCU CRISTINA D72002-6256 11/07/2002

10 12 22699 HUTANU LILIANA D72002-6422 16/07/2002

10 12 22700 LAZAR NICOLAE MIHAI D72002-7304 16/08/2002

10 12 22701 OSOLOS AURORA SC2002-13891 30/08/2002

10 12 22702 CIUPLEU FLORINA D72002-9054 31/10/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

10 12 22703 BATRAN CLAUDIA D82002-743 11/11/2002

10 12 22704 VASILIU DANIELA MIHAELA D82002-1316 28/11/2002

10 12 22705 BALNOJAN ELISABETA D82002-1721 18/12/2002

12 10 22706 FILIP DUMITRITA D72003-3079 08/07/2003

12 10 22707 MIHUT CRISTIAN TRAIAN D82003-9421 05/12/2003

14 8 22708 NOAJBA ELENA D72004-3226 30/04/2004

14 8 22709 CATA ADINA D82004-6655 22/10/2004

14 8 22710 VASS EDUARD LIVIU D82004-6979 16/11/2004

14 8 22711 AVRAM ANISOARA D72004-7169 30/11/2004

1 20 21712 TOMA MARIANA DO698-177 06/02/1998

1 20 21713 HALASZ MARIUS DO798-2489 13/08/1998

1 20 21714 HERGHILIGIU DANIELA DO698-1286 10/12/1998

3 18 21715 BIRO IOSIF DO699-529 22/04/1999

3 18 21716 TARKANY MARIA DO699-3782 10/05/1999

3 18 21717 MACOVEI MARIA DO699-1615 29/06/1999

3 18 21718 BELEI IULIANA DO699-1639 29/06/1999

3 18 21719 NICOLAE CONSTANTIN DO699-151 04/07/1999

3 18 21720 CSIPAI GHEORGHE DO799-3194 16/09/1999

5 16 21721 PAICU GHEORGHE DO6X-685 25/01/2000

5 16 21722 ZAHIU MARIA DO6X-228 27/01/2000

5 16 21723 MARTON CONSTANTIN DO6X-329 27/01/2000

5 16 21724 MARIA IONEL PA8X-3311 10/03/2000

5 16 21725 POPA VICTORIA DO6X-3239 04/04/2000

5 16 21726 GOIAN ADELA DO6X-4038 15/05/2000

5 16 21727 MEDAN ANA SONIA DO6X-4182 19/05/2000

5 16 21728 LIUBA ION PA8X-1085 21/06/2000

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 16 21729 PETRESCU RODICA DANIELA PA8X-1166 26/06/2000

5 16 21730 OLARU SOFRONIEA PA8X-1221 27/06/2000

5 16 21731 STRAVA CRISTIAN GABRIEL PA8X-1843 18/07/2000

5 16 21732 TANJALAU OLIMPIA PA8X-1845 18/07/2000

5 16 21733 TUFA AURELIA DO6X-4810 21/08/2000

5 16 21734 LAZAR FLORINEL DO6X-4828 22/08/2000

5 16 21735 BIACSI ANA DO6X-4846 23/08/2000

5 16 21736 BISTRIAN RODICA DO6X-4682 06/09/2000

5 16 21737 RUSU RODICA PA8X-2787 14/09/2000

5 16 21738 DRAGOMIR DIMITRIE FLORIN PA8X-3177 27/09/2000

5 16 21739 EBERLEIN CATHARINA DO6X-3921 05/10/2000

5 16 21740 MIHAI MARIANA DO6X-5538 11/10/2000

5 16 21741 COZMESCU IONEL DO6X-5263 24/10/2000

5 16 21742 TARLEA FLORINEL DO6X-5725 22/11/2000

5 16 21743 DAMOC ISIDOR PA8X-4111 29/11/2000

5 16 21744 STEF DAN GABRIEL DO6X0-6023 07/12/2000

5 16 21745 GRUESCU CONSTANTIN PA8X1-4414 15/12/2000

5 16 21746 NEDELCU MANUELA DO6X-5962 16/12/2000

7 14 21747 CHILOM MADALIN DO6X1-1 15/01/2001

7 14 21748 ANDREI VIOREL DO6X1-353 18/01/2001

7 14 21749 CIRPACI LENUTA DO6X1-1636 22/02/2001

7 14 21750 PALADE MIHAELA DO6X1-1785 28/02/2001

7 14 21751 PALADE VALENTIN DO6X1-1786 28/02/2001

7 14 21752 PUPILLI DUMITRU ADALBERT PA8X1-316 09/03/2001

7 14 21753 TIMIS IOAN DO6X1-2184 26/03/2001

7 14 21754 NEGREA DIANA ALINA DO6X1-2832 14/05/2001

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 14 21755 BECHIRA CRENGUTA MIHAELA SC2001-9337 05/06/2001

7 14 21756 PETRE ILIE DO6X1-3679 28/06/2001

7 14 21757 GIRBA CLAUDIU DO6X1-3631 04/07/2001

7 14 21758 AVRAMESCU GEORGE PA8X1-1666 04/07/2001

7 14 21759 DAMSA DANIEL DO6X1-4127 31/07/2001

7 14 21760 BABUT MIOARA DO6X1-5165 27/08/2001

7 14 21761 COSERGAR COSMIN DO6X1-5183 27/08/2001

7 14 21762 CICOARE DANIELA DO6X1-5221 28/08/2001

7 14 21763 STANCIU VIORICA DO6X1-5437 10/09/2001

7 14 21764 MALASINC CRINA DANA DO6X1-5497 13/09/2001

7 14 21765 CIUCUROANE MARIANA DO6X1-5527 14/09/2001

7 14 21766 BALOI ELENA PA8X1-2611 01/10/2001

7 14 21767 RUSU CLAUDIA RAMONA DO6X1-5673 16/10/2001

7 14 21768 ALUPOAIE SAVA DO6X1-5759 22/10/2001

7 14 21769 NAGY MIHAELA DO6X1-5879 26/10/2001

7 14 21770 COSERGAR ALEXANDRA DO6X1-6118 06/11/2001

7 14 21771 GANEA IONEL PA8X1-3413 13/11/2001

7 14 21772 OTOIU CRISTINA PA8X1-3432 13/11/2001

7 14 21773 MALAI MARIOARA DO6X1-7029 13/12/2001

7 14 21774 ZLATAN ELENA PA8X1-3943 14/12/2001

7 14 21775 LUCA DORINA PA8X1-3911 14/12/2001

9 12 21776 TOMBACZ BERTA DO6X2-31 14/01/2002

9 12 21777 GORCSI CSABA OCSI PA8X2-129 16/01/2002

9 12 21778 CRISTEA CORNELIA DO6X2-108 17/01/2002

9 12 21779 BOTIU LENA DO6X2-138 18/01/2002

9 12 21780 PILUG TODIRICA DO6X2-160 21/01/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 12 21781 RADU TITIANA DO6X2-2264 25/03/2002

9 12 21782 GINDAC SIMONA DO6X2-2324 26/03/2002

9 12 21783 DRIGLA GHEORGHE D72002-3675 30/04/2002

9 12 21784 RADU LAURA D72002-3968 14/05/2002

9 12 21785 BOTAS SFETCU ANGELICA D72002-4274 21/05/2002

9 12 21786 GOSA ELENA D72002-4671 30/05/2002

9 12 21787 GUGOASA GARAIMGEORGE D72002-4750 31/05/2002

9 12 21788 SUCEAVA DORINA D72002-5938 02/07/2002

9 12 21789 POP LUCIA D72002-6034 04/07/2002

9 12 21790 HNATIUC IONELA DANIELA D72002-7039 06/08/2002

9 12 21791 CIMPIANU FLORIN D82002-32 26/09/2002

9 12 21792 MOT MARIUS SORIN D72002-8585 11/10/2002

9 12 21793 BISTRICEANU AURICA D82002-600 31/10/2002

9 12 21794 ENOIU LADISLAU D82002-643 04/11/2002

9 12 21795 IRODIA FLOARE D82002-816 12/11/2002

9 12 21796 IENCI MARIA D82002-1232 26/11/2002

9 12 21797 IANCIC SIMONA D82002-1465 03/12/2002

9 12 21798 FOGARASI MARIA MONICA D82002-1716 18/12/2002

11 10 21799 DANSE VIOREL D72003-1568 26/03/2003

11 10 21800 STEFAN STELA CERASELA D82003-8270 08/10/2003

11 10 21801 TONU MARIA D72003-3344 14/10/2003

13 8 21802 GATAIANTU MARIA D82004-3789 23/06/2004

13 8 21803 NEAGU DANIEL D82004-6860 10/11/2004

15 6 21804 BURCSA ERZSEBET D72005-2817 18/05/2005

0 20 20805 BUTARU LIVIA SC098-4468 03/04/1998

2 18 20806 KISS MIRELA DO699-1617 26/06/1999

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 16 20807 SIMAI LUCIA DO6X-123 27/01/2000

4 16 20808 MIHOC RAMONA PA8X-3276 10/02/2000

4 16 20809 IRIMIA LILIANA ANGELA DO6X-2751 20/03/2000

4 16 20810 NICOLA ECATERINA DO6X-2831 21/03/2000

4 16 20811 IONITA LILIANA ADRIANA DO6X-1306 02/04/2000

4 16 20812 PETRE STANCA DO6X-3747 20/04/2000

4 16 20813 TRASCA TEODOR PA8X-431 24/04/2000

4 16 20814 MUNTEAN MIRCEA EUGEN SC0X-6868 15/05/2000

4 16 20815 ANGHEL STELA DO6X-3305 04/06/2000

4 16 20816 KELEMEN ANDREEA PA8X-2052 27/07/2000

4 16 20817 UTA NICU CRISTIAN PA8X-2745 13/09/2000

4 16 20818 ADAM DANUT PA8X-2932 20/09/2000

4 16 20819 CURTU EMILIA MARIA PA8X-2977 21/09/2000

4 16 20820 POPESCU GEORGIANA PA8X-3057 25/09/2000

4 16 20821 EDVES ILEANA SC0X-261 01/11/2000

4 16 20822 BALABAN GIANINA DO6X-5841 28/11/2000

4 16 20823 BARSAN AURICA DO6X-5855 28/11/2000

4 16 20824 POPOVICI GHEORGHE SC2000-16696 30/11/2000

4 16 20825 BRESTIAN ALEXANDRU DO6X-245 01/12/2000

4 16 20826 COTOC VIRGIL DO6X-3550 04/12/2000

4 16 20827 KALMAR IOSIF PA8X-4374 14/12/2000

6 14 20828 TANASA SORINA DO6X1-718 26/01/2001

6 14 20829 VULPIE PETRICA DO6X1-691 26/01/2001

6 14 20830 OLTEANU VIORICA DO6X1-1302 12/02/2001

6 14 20831 SAMOILA ADRIAN DO6X1-1399 14/02/2001

6 14 20832 DRAGAN FELIX DOREL DO6X1-1580 21/02/2001

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 14 20833 MAZALU CARMEN PA8X1-307 09/03/2001

6 14 20834 SANDULESCU ELENA DO6X1-2056 16/03/2001

6 14 20835 STANJIC SIMONA ADRIANA PA8X1-816 25/04/2001

6 14 20836 STIGLET VIORICA PA8X1-856 30/04/2001

6 14 20837 SARB FELICIA PA8X1-1041 10/05/2001

6 14 20838 PRAGAY EDITH DO6X1-2943 18/05/2001

6 14 20839 OLARIU GABRIELA DO6X1-3377 12/06/2001

6 14 20840 TATRU MIHAELA PA8X1-1606 02/07/2001

6 14 20841 OLTEAN ADELA PA8X1-1655 04/07/2001

6 14 20842 JURJ TRAIAN PA8X1-1660 04/07/2001

6 14 20843 MOLDOVAN FLORENTINA VIRGINIA PA8X1-1982 20/07/2001

6 14 20844 LUCACIU VALENTINA DO6X1-4018 28/07/2001

6 14 20845 MURA RESLAN DO6X1-5068 22/08/2001

6 14 20846 MURA LUDMILA DO6X1-5069 22/08/2001

6 14 20847 SPATARU DIANA DO6X1-5444 11/09/2001

6 14 20848 GHERCEA ELENA DO6X1-5528 14/09/2001

6 14 20849 STAMIN EMIL PA8X1-2615 01/10/2001

6 14 20850 UNTARU GHEORGHE PA8X1-2714 03/10/2001

6 14 20851 COMAN CRISTINA MONICA PA8X1-3034 12/10/2001

6 14 20852 BOSCORNEA DORINA DO6X1-6059 01/11/2001

6 14 20853 KOVACS SIMONA DO6X1-6124 06/11/2001

6 14 20854 COVASALA PAUL DO6X1-6972 10/12/2001

6 14 20855 KRISKA NICOLAE DO6X1-6982 11/12/2001

6 14 20856 CATANA LUCIAN DO6X1-6985 11/12/2001

6 14 20857 BURTEA STEFANIA DO6X1-7013 12/12/2001

8 12 20858 MUNTEANU ANICA DO6X2-55 15/01/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 12 20859 ALMAJAN LAVINIA D82002-236 24/01/2002

8 12 20860 BARNA AURELIA DO6X2-313 29/01/2002

8 12 20861 GIURGIU DOREL DO6X2-332 30/01/2002

8 12 20862 ICHIM SILVIU PA8X2-497 31/01/2002

8 12 20863 DUMITRA DANIEL DO6X2-479 07/02/2002

8 12 20864 MARZA CLAUDIU DO6X2-1197 22/02/2002

8 12 20865 BRAJNA NICOLITA DO6X2-1655 06/03/2002

8 12 20866 COMAN PETRISOR DO6X2-1741 11/03/2002

8 12 20867 OLENICI GHEORGHINA DO6X2-2312 26/03/2002

8 12 20868 MARTIN VERGINICA D72002-3075 17/04/2002

8 12 20869 ZAIT DANIELA D72002-3101 18/04/2002

8 12 20870 CALDARASU ANCA D72002-3314 22/04/2002

8 12 20871 CRISAN SINZIANA D72002-3349 23/04/2002

8 12 20872 STOIAN IULIANA D72002-3445 25/04/2002

8 12 20873 CEPOI PAVEL D72002-3694 30/04/2002

8 12 20874 IUSAN MARIA D72002-3662 30/04/2002

8 12 20875 DANCEA CRISTIAN D72002-3670 30/04/2002

8 12 20876 SOOS LAZAR D72002-4288 22/05/2002

8 12 20877 HRENIUC IOAN D72002-5129 11/06/2002

8 12 20878 KOCSIS LAURA D72002-5190 12/06/2002

8 12 20879 IOVITA CAMELIA D72002-5823 28/06/2002

8 12 20880 MALCOCI SIMONA D72002-5940 02/07/2002

8 12 20881 CONSTANTINESCCRISTINA D72002-5929 02/07/2002

8 12 20882 NEDA BISERCA D72002-6112 08/07/2002

8 12 20883 GUTU ION COSMIN D72002-6258 11/07/2002

8 12 20884 NEAGA NECULAI D72002-8419 24/09/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 12 20885 ARBANAS VALENTIN EMIL D82002-316 10/10/2002

8 12 20886 FAGETAN FLORIN D82002-584 30/10/2002

8 12 20887 VASILESCU CAMIL D82002-666 05/11/2002

8 12 20888 KOVACS LADISLAU D82002-398 09/12/2002

8 12 20889 PETCU ALEXANDRU SEBASTIAD82002-1710 18/12/2002

8 12 20890 IORDACHE OLIVERA D82002-1719 18/12/2002

8 12 20891 PENTEK MARIUS NICOLAE D72002-10533 19/12/2002

10 10 20892 VASILIU DORU ALEXANDRU D82003-276 27/01/2003

10 10 20893 ARDELEAN IOAN D72003-579 13/02/2003

10 10 20894 PULITA MONICA D82003-2886 14/05/2003

10 10 20895 SZOKOL ALFRED D82003-3334 28/05/2003

10 10 20896 BUDUSAN MARIN D82003-3970 11/06/2003

10 10 20897 FEROCA ACHIM DANIEL D82003-4658 01/07/2003

10 10 20898 SZASZ ARON D82003-6545 26/08/2003

10 10 20899 DANILA DIANA D82003-6583 27/08/2003

10 10 20900 CRETU MARIA D82003-7241 11/09/2003

10 10 20901 PLESCA SIMONA CRINA D72003-3815 10/11/2003

12 8 20902 BARSAN SIMONA D82004-1730 18/03/2004

12 8 20903 CIOBANU ANDRADA D82004-5347 17/08/2004

12 8 20904 PAUL DUMITRU FLORIAN D72004-5589 22/09/2004

14 6 20905 BOTIU MAGDALENA D72005-1828 23/03/2005

14 6 20906 HAJDU CIPRIAN ANDREI D82005-3367 15/07/2005

17 3 20907 ANTOCE-GALATEAIONELA D72007-4304 14/08/2007

18 2 20908 LUGOSI MARIA IULIANA D72008-6954 27/10/2008

1 18 19909 NAGY ATTILA DO699-4249 12/10/1999

1 18 19910 BOGDAN ANGELA DO699-3021 27/10/1999

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 16 19911 GRADINARU (HREDANIELA DO6X-1701 17/02/2000

3 16 19912 BORDEIANU CRISTIAN DO6X-3083 29/03/2000

3 16 19913 GORGOTEANU MARCEL DO6X-3136 31/03/2000

3 16 19914 TURTUREAN ILEANA ANA PA8X-1446 07/04/2000

3 16 19915 PINTEA FLOAREA PA8X-378 21/04/2000

3 16 19916 DUINEA TRAIAN PA8X-519 26/04/2000

3 16 19917 LEUCA GABRIELA DO6X-4430 30/05/2000

3 16 19918 FAUR IULIANA PA8X-3456 10/06/2000

3 16 19919 MACESANU ELENA DO6X-3348 04/07/2000

3 16 19920 ICLEANU ELENA DO6X-4625 06/08/2000

3 16 19921 POP NATALIA SC2000-11402 23/08/2000

3 16 19922 BAJAN IOANA SILVIA PA8X-2964 21/09/2000

3 16 19923 DEKRELL MARIOARA PA8X-1597 07/10/2000

3 16 19924 PETROV IOAN DO6X-5374 30/10/2000

3 16 19925 MOTOC MIHAI DORU DO6X-3978 05/11/2000

3 16 19926 IACOB TIBERIU DO6X-5568 14/11/2000

3 16 19927 ADEACONITEI VALERIA PA8X-3991 16/11/2000

3 16 19928 ELECHES MARIUS DO6X-5811 24/11/2000

3 16 19929 PESCARIU DIANA PA8X-4381 14/12/2000

3 16 19930 IVASCU MIHAI ADRIAN PA8X-4423 15/12/2000

3 16 19931 ANDRASESU ALINA PA8X-4428 15/12/2000

3 16 19932 MILOS IOAN SC2000-17943 21/12/2000

5 14 19933 PIRLEA DANIELA DO6X1-539 24/01/2001

5 14 19934 HERBEIU MARIA DO6X1-918 31/01/2001

5 14 19935 UNGUR PETRU DO6X1-1343 13/02/2001

5 14 19936 URECHE SEBASTIAN DO6X1-1355 13/02/2001

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 14 19937 ZMED CARMEN DO6X1-2857 15/02/2001

5 14 19938 PLESA IOAN PA8X1-72 15/02/2001

5 14 19939 PETER EMERIC DO6X1-1448 16/02/2001

5 14 19940 MATEIES ANISOARA PA8X1-348 09/03/2001

5 14 19941 CIORNEI ILEANA DO6X1-2216 27/03/2001

5 14 19942 KOVACS ELISABETA DO6X1-2509 13/04/2001

5 14 19943 GOLOSIE GEORGINA DO6X1-2604 24/04/2001

5 14 19944 LUCACEL FABIAN DO6X1-2960 21/05/2001

5 14 19945 PAULET MIHAI DO6X1-2974 21/05/2001

5 14 19946 ION ANGELICA DO6X1-3500 20/06/2001

5 14 19947 MAGUREAN IOAN DANIEL DO6X1-3558 25/06/2001

5 14 19948 SERBAN IORGHEN MARIO DO6X1-3645 28/06/2001

5 14 19949 CHIRCU CONSTANTIN PA8X1-1607 02/07/2001

5 14 19950 DODOI SIMONA PA8X1-1621 03/07/2001

5 14 19951 ASIMINEI ILIUTA LUCIAN PA8X1-1672 04/07/2001

5 14 19952 GHEORGHIU LIA DO6X1-4272 06/08/2001

5 14 19953 DRAGAN MARIA DO6X1-4283 07/08/2001

5 14 19954 BOSTIOCA DAN DO6X1-4650 14/08/2001

5 14 19955 BARBOS PETRU DO6X1-4806 15/08/2001

5 14 19956 GOROG LUDOVIC DO6X1-5387 06/09/2001

5 14 19957 CAPUSAN SORIN ION PA8X1-2188 14/09/2001

5 14 19958 AGAVRILOAIE SIMONA PA8X1-2672 02/10/2001

5 14 19959 POPA FLORIN PA8X1-2706 03/10/2001

5 14 19960 STEMPOUSCHI EUGENIA PA8X1-2746 04/10/2001

5 14 19961 BANCA IONEL MARIAN PA8X1-2843 08/10/2001

5 14 19962 BULAI IULIAN PA8X1-2927 11/10/2001

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 14 19963 SCHELKEN GOTTFRIEG PA8X1-2939 11/10/2001

5 14 19964 MURESAN ELENA PA8X1-2941 11/10/2001

5 14 19965 MUNTEANU CRINA DO6X1-5991 31/10/2001

5 14 19966 CARABAS ALINA PA8X1-3438 13/11/2001

5 14 19967 OTESCU ILEANA DO6X1-6621 19/11/2001

5 14 19968 JEBERANU MARIUS DO6X1-6675 21/11/2001

5 14 19969 NEAMTU FLOAREA DO6X1-6712 22/11/2001

5 14 19970 TURCAS MARGARETA CECILIA DO6X1-6759 27/11/2001

5 14 19971 POPA DANIEL DO6X1-6769 27/11/2001

5 14 19972 BLANA IRINA DO6X1-6810 28/11/2001

5 14 19973 STANIS IRINA DO6X1-6929 06/12/2001

5 14 19974 TOTH COSMINA DO6X1-6973 10/12/2001

5 14 19975 LITVAK LAURA DO6X1-7007 12/12/2001

5 14 19976 ALAZAROAIE TEOFIL PA8X1-3885 14/12/2001

5 14 19977 DRAGOMIR MIHAI CORNEL SC2001-20697 28/12/2001

7 12 19978 DRAGHICI MARIA LOREDANA SC2002-231 10/01/2002

7 12 19979 SILIMAN CONSTANTIN DO6X2-250 25/01/2002

7 12 19980 SARBU CARMEN DO6X2-253 25/01/2002

7 12 19981 MISCA CECILIAN BADEA DO6X2-370 04/02/2002

7 12 19982 BAIA VOLUMEA RUSALINA DO6X2-1494 04/03/2002

7 12 19983 BUTA GABRIELA DO5X2-1635 06/03/2002

7 12 19984 MANDIUC VALENTIN DO6X2-1913 14/03/2002

7 12 19985 VATAMANU CRISTIAN PA8X2-1646 04/04/2002

7 12 19986 DICU MONICA D72002-2793 10/04/2002

7 12 19987 STRIMBU LAURA D72002-3073 17/04/2002

7 12 19988 SFERA SORANA D72002-3473 26/04/2002

LISTA 2010 -CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 12 19989 BEJAN CONSTANTIN D72002-3835 09/05/2002

7 12 19990 AGA FLORIN D72002-3811 09/05/2002

7 12 19991 LASZLO WILHELMIDA D72002-4225 21/05/2002

7 12 19992 BOJINCA OVIDIU D72002-4520 28/05/2002

7 12 19993 POPA MIHAELA ALINA D72002-4582 29/05/2002

7 12 19994 STROIESCU ALEXANDRINA D72002-4959 06/06/2002

7 12 19995 IANCU DECEBAL D72002-6342 12/07/2002

7 12 19996 DEMEA DANIELA D72002-6784 29/07/2002

7 12 19997 KARDOS MARIUS D72002-7350 20/08/2002

7 12 19998 VARGA ZORO D72002-7500 26/08/2002

7 12 19999 LUPULIEV NICOLAE D72002-7513 26/08/2002

7 12 191000 MIRCIEV SIMONA D72002-7688 30/08/2002

7 12 191001 RADIN VESNA D72002-8017 11/09/2002

7 12 191002 COSTINAS MARCELA D72002-8119 16/09/2002

7 12 191003 LUCA CARMEN D72002-8286 19/09/2002

7 12 191004 BALCAN GHEORGHITA D72002-8263 19/09/2002

7 12 191005 ALBU GHEORGHINA D82002-302 07/10/2002

7 12 191006 REDAI ARMIN SC2002-16121 09/10/2002

7 12 191007 KOVACS ECATERINA D72002-8776 18/10/2002

7 12 191008 GIULVEZAN GINA D72002-8813 21/10/2002

7 12 191009 BLIDARIU MARIEA D72002-8863 23/10/2002

7 12 191010 BOARNA MIHAELA D72002-8891 23/10/2002

7 12 191011 DOROS VIOREL D82002-622 31/10/2002

7 12 191012 LUCHIAN LENUTA D82002-1236 26/11/2002

7 12 191013 PUCA MARIA D82002-1207 26/11/2002

7 12 191014 BERKI AGRIPINA D72002-10162 02/12/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 12 191015 LUPASCU LEONARD D82002-1445 03/12/2002

9 10 191016 PUBLIK STEFAN D82003-634 13/02/2003

9 10 191017 ELESEI DOMNICA D82003-1850 27/03/2003

9 10 191018 SULEANU CORNELIA D82003-3048 21/05/2003

9 10 191019 COJOCARU CONSTANRIN D72003-2736 22/05/2003

9 10 191020 VUIA SORIN D72003-2799 23/05/2003

9 10 191021 LACATUSU DANIELA D82003-3583 02/06/2003

9 10 191022 POP IRINA D82003-433 23/06/2003

9 10 191023 SORESCU MIHAELA D72003-2892 26/06/2003

9 10 191024 GEORGE DOINA D82003-4544 27/06/2003

9 10 191025 IRIMIA MARIANA D82003-5783 01/08/2003

9 10 191026 GHEORGHEVICI (MANA D82003-6088 12/08/2003

9 10 191027 LAPUSTEANU VICTORITA D82003-7105 09/09/2003

9 10 191028 CRISU RENATE ALICE D82003-7444 16/09/2003

9 10 191029 ARBANAS MIHAELA CRISTINA D82003-9080 19/11/2003

9 10 191030 BUZIANU ROZALIA D82003-9148 21/11/2003

9 10 191031 IHNATIUC GENELA D72003-4101 25/11/2003

9 10 191032 TUTU SIMONA GABRIELA SC2003-22619 23/12/2003

11 8 191033 ISVAN FLORENTIN D82004-214 20/01/2004

11 8 191034 JUREBIE AIDA ELENA D82004-523 29/01/2004

11 8 191035 OFRIM RAMONA D82004-1983 15/04/2004

11 8 191036 NISTOR MARIA D72004-4405 03/06/2004

11 8 191037 ISTVAN MARINELA D82004-4801 29/07/2004

11 8 191038 ANTALUTA LIVIU VALENTIN D82004-5664 30/08/2004

11 8 191039 GLOCKNER SIMONA D82004-6480 12/10/2004

11 8 191040 NICOLA JULIETA D82004-7578 16/12/2004

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

13 6 191041 MERSCHAM IONUT D82005-2935 06/07/2005

15 4 191042 STAN LENUTA DORINA D72006-4530 31/07/2006

0 18 181043 HAIAS IOAN DO699-3727 10/04/1999

0 18 181044 PROFIRE PETRU DO699-553 29/04/1999

0 18 181045 GHEORGHIU GHEORGHE DO699-189 02/10/1999

2 16 181046 OPRISOREANU CLAUDIU DO6X-5419 11/02/2000

2 16 181047 MILICI PASTITA DO6X-1651 16/02/2000

2 16 181048 BIRAROIU CARMEN DO6X-5435 11/04/2000

2 16 181049 DUMA MONICA MARIOARA PA8X-427 24/04/2000

2 16 181050 VALUSESCU CIANA DOINA DO6X-4411 21/05/2000

2 16 181051 FUCSOK FELICIA VIORICA DO6X-3311 04/06/2000

2 16 181052 SAMSON CRISTINA PA8X-1054 20/06/2000

2 16 181053 NEAGA MARCEL PA8X-1374 30/06/2000

2 16 181054 STRUNGA ANDREI CRISTIAN PA8X-1981 25/07/2000

2 16 181055 FARAGAU DIACONGAVRIL DO6X-4840 23/08/2000

2 16 181056 MOISAN IRINA DO6X-4883 24/08/2000

2 16 181057 RADOSAV DANUT PA8X-2807 14/09/2000

2 16 181058 KARABA ILIDICO PA8X-3634 13/10/2000

2 16 181059 GROZA STANA DO6X-00 22/10/2000

2 16 181060 BUTURE LACRAMIOARA DO6X-5337 26/10/2000

2 16 181061 BENZAR VIOLETA DO6X-5364 27/10/2000

2 16 181062 STOIAN CORINA VIOLETA PA8X-4341 14/12/2000

2 16 181063 TOMEK MAGDALENA PA8X-4453 15/12/2000

4 14 181064 SABOU ELENA DO6X1-143 16/01/2001

4 14 181065 FAT AURICA DO6X1-1146 07/02/2001

4 14 181066 FERARU ION DO6X1-1227 08/02/2001

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 14 181067 FLORESCU COSMIN DO6X1-1316 12/02/2001

4 14 181068 CHEREJA VASILE DO6X1-1424 15/02/2001

4 14 181069 DRAGHICI CARINA DO6X1-1579 21/02/2001

4 14 181070 CIOBANU FLORIN DO6X1-1746 27/02/2001

4 14 181071 MOROSANU GABRIELA DO6X1-1751 27/02/2001

4 14 181072 CIRTOG GHEORGHE GICA DO6X1-2035 15/03/2001

4 14 181073 UNGUREANU NICOLAE PA8X1-878 02/05/2001

4 14 181074 SIKLODI ECATERINA PA8X1-936 03/05/2001

4 14 181075 ALEXA LILIANA PA8X1-909 08/05/2001

4 14 181076 MUNTEANU GHEORGHE DO6X1-3029 24/05/2001

4 14 181077 VOINEA DANIEL DO6X1-3130 31/05/2001

4 14 181078 MIHAI IOAN DO6X1-3227 05/06/2001

4 14 181079 MAGUREAN GEORGE DO6X1-3281 06/06/2001

4 14 181080 TABACU GHEORGHE DO6X-3589 26/06/2001

4 14 181081 BADEA CRISTINA DO6X1-3665 28/06/2001

4 14 181082 BRANDA GRATIAN DO6X1-3666 28/06/2001

4 14 181083 ABDO GEORGE PA8X1-1627 03/07/2001

4 14 181084 ROSU CREMONA PETRONEL PA8X1-1703 05/07/2001

4 14 181085 STANCU GABRIEL PA8X1-1705 05/07/2001

4 14 181086 DIOSADI ANGELA MIHAELA PA8X1-1868 13/07/2001

4 14 181087 GRUIA COSMINA CARMEN PA8X1-1920 17/07/2001

4 14 181088 VINCHI GHEORGHE DO6X1-4003 25/07/2001

4 14 181089 GHEORGHIU NARCISS DO6X1-4273 06/08/2001

4 14 181090 BOTH MONIKA DO6X1-4421 09/08/2001

4 14 181091 FLUERASU LAURA DO6X1-5452 11/09/2001

4 14 181092 PANCZI EVA PA8X1-2580 28/09/2001

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 14 181093 RAD FLORENTIN PA8X1-2946 11/10/2001

4 14 181094 ZAHARIA MARIUS PA8X1-3040 12/10/2001

4 14 181095 TOMOIOAGA DOINA DO6X1-5739 19/10/2001

4 14 181096 SZAPLONCZAY DANUT DO6X1-6548 15/11/2001

4 14 181097 ZAHARIA MIHAI DO6X1-6679 21/11/2001

4 14 181098 LOVIN MADALINA DO6X1-6798 27/11/2001

4 14 181099 LIBOTEAN ADINA DO6X1-6962 07/12/2001

4 14 181100 NOVAC OVIDIU DO6X1-7058 13/12/2001

4 14 181101 POPAZIE CRISTIAN CONSTANTI PA8X1-3917 14/12/2001

6 12 181102 DINU GEORGE PA8X2-100 15/01/2002

6 12 181103 ILIE MIHAI DO6X2-158 21/01/2002

6 12 181104 GORCEA DAN DO6X2-180 22/01/2002

6 12 181105 JITARIU GABRIEL DO6X2-279 28/01/2002

6 12 181106 ZDRAHUS VASILE SC2002-1254 29/01/2002

6 12 181107 LACATUSU MARIUS COSMIN PA8X2-517 31/01/2002

6 12 181108 CHIRU MARIANA DO6X2-398 05/02/2002

6 12 181109 VARGA STELIANA PA8X2-621 06/02/2002

6 12 181110 PETROV COSTINA DO6X2-525 11/02/2002

6 12 181111 BOGOS MARIA DO6X2-941 15/02/2002

6 12 181112 PATACHE NATALIA DO6X2-1106 19/02/2002

6 12 181113 SPATAR AURORA DO6X2-2320 26/03/2002

6 12 181114 COVACI ALEXANDRU PA8X2-1652 04/04/2002

6 12 181115 COFAN CODRUTA D72002-3284 22/04/2002

6 12 181116 ILIES LILIANA D72002-3396 24/04/2002

6 12 181117 MARIS FLORIN D72002-3405 24/04/2002

6 12 181118 CIOBANU ANA D72002-3420 25/04/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 12 181119 SANDU EMILIA D72002-3829 09/05/2002

6 12 181120 BACOSCA CECILIA D72002-3887 10/05/2002

6 12 181121 BIZAU IULICA D72002-4200 20/05/2002

6 12 181122 HIRTE FLORENTINA D72002-4509 28/05/2002

6 12 181123 BERNECKER MARIUS D72002-5216 13/06/2002

6 12 181124 VASS CLAUDIA D72002-6637 23/07/2002

6 12 181125 VLAESCU DANA D72002-7096 07/08/2002

6 12 181126 BLAHUTA ANNA D72002-7130 08/08/2002

6 12 181127 LICA IOAN SEBASTIAN D72002-7253 14/08/2002

6 12 181128 ILIUC MARIA D72002-7351 28/08/2002

6 12 181129 TRALES NICOLETA D82002-324 08/10/2002

6 12 181130 POPESCU RAMONA D82002-346 08/10/2002

6 12 181131 SORA NICOLAE DAN D82002-455 15/10/2002

6 12 181132 SIMONIAC OVIDIU D72002-8798 18/10/2002

6 12 181133 COSTEA MARIAN D82002-498 22/10/2002

6 12 181134 MARGAIAN FELICIA D72002-8957 25/10/2002

6 12 181135 ISPAS LEANA D82002-695 07/11/2002

6 12 181136 COMARITAN ILIE D72002-9319 12/11/2002

6 12 181137 CAMEN MARIO D82002-1097 21/11/2002

6 12 181138 HAVIRNEANU AGLAIA D72002-10161 02/12/2002

6 12 181139 PAUL GHEORHINA CARMEN D82002-1535 05/12/2002

6 12 181140 ILIE NICOLETA D72002-10378 06/12/2002

6 12 181141 TARAS FLROIN ADRIAN D82002-1605 10/12/2002

6 12 181142 TASCA ROMICA MARIUS D82002-1634 12/12/2002

6 12 181143 RISTA IOANA D82002-1682 17/12/2002

6 12 181144 GROZESCU ADRIAN MIHAI D82002-1774 20/12/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 12 181145 BLAJ ANA D82002-1779 20/12/2002

8 10 181146 BODEA SEBASTIAN D72003-103 14/01/2003

8 10 181147 COJOCARU RAZVAN SC2003-2195 11/02/2003

8 10 181148 MITU VASILE D72003-1355 18/03/2003

8 10 181149 IORGA ANA NUTA D82003-4786 07/07/2003

8 10 181150 MIXICH GABRIELA D82003-5442 24/07/2003

8 10 181151 POGANY ANDREEA D82003-5649 28/07/2003

8 10 181152 VERMESAN DINU VALERIU D82003-5658 29/07/2003

8 10 181153 KALLAY IULIA D82003-7595 18/09/2003

8 10 181154 REZMIVES MARIANA D82003-7636 19/09/2003

8 10 181155 BURU ANA D82003-7665 22/09/2003

8 10 181156 MANEA CONSTANTIN D72003-3390 15/10/2003

8 10 181157 DUMA ADINA FLORINA D82003-8741 30/10/2003

8 10 181158 KAROLYI CORINA DANIELA D82003-8745 30/10/2003

8 10 181159 BODNAR VASILE D72003-3913 14/11/2003

8 10 181160 PRODAN ADINA MARINA D82003-9081 19/11/2003

8 10 181161 LACATUS IGNAT D72003-4019 20/11/2003

8 10 181162 PEPU VENESCU IULIANA D82003-9263 27/11/2003

8 10 181163 ANDRIES NECULAI D82003-9544 11/12/2003

10 8 181164 LORINCZ DORIN IOSIF D72004-99 13/01/2004

10 8 181165 UTOIU CONSTANTIN EMILIAN D82004-433 28/01/2004

10 8 181166 CHILIE CATALIN D82004-1111 19/02/2004

10 8 181167 IOTCOVICI CORNELIU D82004-1213 24/02/2004

10 8 181168 RADEANU TEOFIL D72004-1788 04/03/2004

10 8 181169 NOVACOVICIU IBOLYKA D72004-2307 25/03/2004

10 8 181170 POGAN CORINA D72004-2438 30/03/2004

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

10 8 181171 MARCOVICI VERONICA D82004-2807 12/05/2004

10 8 181172 ROMAN ELENA D72004-4682 17/06/2004

10 8 181173 ABRUDAN NICOLETA D72004-4976 01/07/2004

10 8 181174 VULTUR LUCICA D82004-4228 13/07/2004

10 8 181175 ILIES MIRCEA D82004-6036 21/09/2004

10 8 181176 MOCANU ADRIANA D72004-6142 12/10/2004

10 8 181177 NICOLIN LIUBISA D82004-6563 18/10/2004

10 8 181178 MARIS MARIANA D82004-6780 08/11/2004

10 8 181179 GLIGUTA FLORIAN DUMITRU D72004-7540 16/12/2004

10 8 181180 POPELCA PAUL ADRIAN D72004-7611 17/12/2004

12 6 181181 CIURARIU LUCIA ANA D82005-4974 23/09/2005

15 3 181182 DIMA MARCELA D72007-6857 30/11/2007

1 16 171183 CEAFALAU SANDEL DO6X-2798 21/03/2000

1 16 171184 BLAGUTA NICOLAE SC0X-4062 23/03/2000

1 16 171185 ROTARIU DOINA DO6X-3219 04/04/2000

1 16 171186 CRISTEA HARALAMBIE PA8X-488 26/04/2000

1 16 171187 DUMITRU VIORICA PA8X-521 26/04/2000

1 16 171188 GOMBOS MARIA PA8X-1072 21/06/2000

1 16 171189 HIRZA NICUSOR DO6X-2373 03/07/2000

1 16 171190 PETAC IULIANA PA8X-1881 19/07/2000

1 16 171191 DOBRE CORINA LILIANA DO6X-5352 27/10/2000

1 16 171192 CODREA ANA PA8X-1685 07/12/2000

1 16 171193 KOSTAPAL GABRIELA SC2-12153 09/12/2000

1 16 171194 ALEXA LILIANA PA8X-4247 12/12/2000

3 14 171195 STACHE VIOREL DO6X1-96 15/01/2001

3 14 171196 CARPACI MARIA DO6X1-810 30/01/2001

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 14 171197 KILANIE BAHER DO6X1-2821 11/02/2001

3 14 171198 OTVOS GHEORGHE DO6X1-2193 26/03/2001

3 14 171199 MOROSANU NELU DO6X1-2405 05/04/2001

3 14 171200 STRAMBEANU MITRUTA DO6X1-2743 08/05/2001

3 14 171201 LUDNAI ANGELA DO6X1-2746 08/05/2001

3 14 171202 POP VASILE DO6X1-2844 14/05/2001

3 14 171203 MUSTAFA BERTIS DO6X1-3003 28/05/2001

3 14 171204 ALMOSDI SIMONA DO6X1-3274 06/06/2001

3 14 171205 DOHNILA SERGIU DO6X1-3397 13/06/2001

3 14 171206 CIRPACI PARASCHIVA DO6X1-3615 27/06/2001

3 14 171207 ZAMFIR CAMELIA MARIANA PA8X1-1872 16/07/2001

3 14 171208 SABAU ADRIANA DO6X1-4043 27/07/2001

3 14 171209 BALTA CRISTINA DO6X1-4132 31/07/2001

3 14 171210 BULEU GHEORGHE PA8X1-2059 02/08/2001

3 14 171211 PASCALAU IOAN DO6X1-4561 13/08/2001

3 14 171212 GATA MARCELA DO6X1-5481 12/09/2001

3 14 171213 ROTELIUC CRISTINA PA8X1-2471 26/09/2001

3 14 171214 SARBU MIHAELA PA8X1-2635 02/10/2001

3 14 171215 PETRAN SILVIA PA8X1-2827 08/10/2001

3 14 171216 CHELU MARIANA DO6X1-5047 08/10/2001

3 14 171217 PESTEREAN LAURA DEBERA PA8X1-2867 09/10/2001

3 14 171218 PESCARU GEORGETA DO6X1-5868 25/10/2001

3 14 171219 JUDELE VIOREL DO6X1-6690 22/11/2001

3 14 171220 BANUT NATALIA DO6X1-6784 27/11/2001

3 14 171221 CHIVU AURELIAN DO6X1-6921 05/12/2001

3 14 171222 RADULESCU ION DO6X1-7047 13/12/2001

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 14 171223 CALOTA VASILICA SIMONA PA8X1-3914 14/12/2001

3 14 171224 BOLOGA ADRIAN PA8X1-3938 14/12/2001

5 12 171225 PARMANSCHE ANA DO6X2-10 14/01/2002

5 12 171226 MAROSI ANDRAS DO6X2-96 17/01/2002

5 12 171227 NEGREA ALINA DO6X2-164 22/01/2002

5 12 171228 BALAS NICOLAE DO6X2-191 23/01/2002

5 12 171229 BALTA DANIEL PA8X2-655 06/02/2002

5 12 171230 COZMIUC SALVINA DO6X2-1148 20/02/2002

5 12 171231 VOIN MARIUS DO6X2-1163 21/02/2002

5 12 171232 BULZAN FLORIN DO6X2-1176 21/02/2002

5 12 171233 MORTAN STELA PA8X2-1047 21/02/2002

5 12 171234 SANDOR IOAN DO6X2-1185 22/02/2002

5 12 171235 KAIL MARIA DO6X2-1238 26/02/2002

5 12 171236 ACATRINEI TEODORA DO6X2-1251 26/02/2002

5 12 171237 ALBU TEODORA DO6X2-1925 14/03/2002

5 12 171238 FORTUNA TATIANA PA8X2-1563 28/03/2002

5 12 171239 LIVADARU DANIEL DO6X2-2547 02/04/2002

5 12 171240 CICOARE MARIKA D72002-3200 19/04/2002

5 12 171241 MACOVEI MARIA D72002-3311 22/04/2002

5 12 171242 KISS CRISTINA D72002-3312 22/04/2002

5 12 171243 BUDARCEA DESDEMONA D72002-3361 23/04/2002

5 12 171244 MIHAI PETRU D72002-3818 09/05/2002

5 12 171245 SANDULEAN ANA D72002-3858 10/05/2002

5 12 171246 VARLAN MIHAI CLAUDIU D72002-4662 30/05/2002

5 12 171247 BALASZ IULIANA D72002-4710 30/05/2002

5 12 171248 MAGURAN FELICIA D72002-4898 05/06/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 12 171249 ASTEFANESEI MARIA D72002-5067 10/06/2002

5 12 171250 BISZAK CLAUDIA D72002-5108 11/06/2002

5 12 171251 NECULAU CORNELIU MIHAIL D72002-5596 24/06/2002

5 12 171252 BLAJIEVSCHI GABRIELA D72002-6385 15/07/2002

5 12 171253 MAXIM CRISTINA D72002-6402 16/07/2002

5 12 171254 CIUGUDEANU NICOLETA D72002-6807 28/07/2002

5 12 171255 TARLEA CORINA D72002-6782 29/07/2002

5 12 171256 VINTILA ELIODORA D72002-7015 06/08/2002

5 12 171257 BURDUJA MARIUS D72002-7082 07/08/2002

5 12 171258 PETRUSE MARIANA D72002-7083 07/08/2002

5 12 171259 CONSTANTIN ZENOVIA D72002-7160 09/08/2002

5 12 171260 MARCU LILIANA D72002-7186 12/08/2002

5 12 171261 NEDER AURICA D72002-7306 16/08/2002

5 12 171262 VARGA ALEXANDRU SC2002-13572 23/08/2002

5 12 171263 GABOR MIHAELA ALINA SC2002-16502 16/10/2002

5 12 171264 GIRDA CORNEL D82002-501 22/10/2002

5 12 171265 ILYES IOSIF D82002-496 22/10/2002

5 12 171266 POPOVICI CRACIUNEL D82002-511 23/10/2002

5 12 171267 ALBA DORIN TEODOR D72002-9079 01/11/2002

5 12 171268 MIHAESCU MIHAELA D72002-10501 13/12/2002

5 12 171269 OPRIS SILVIU D82002-1762 20/12/2002

5 12 171270 STETCO ILEANA D82002-1781 21/12/2002

7 10 171271 BATE RAMONA IULIANA D72003-174 17/01/2003

7 10 171272 PASCA ANCA ELENA D82003-277 27/01/2003

7 10 171273 CRISAN ALYSS D82003-305 28/01/2003

7 10 171274 STROESCU VALENTIN EUGEN D82003-319 28/01/2003

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 10 171275 JURA ANA FLORICA D82003-681 14/02/2003

7 10 171276 BOBOC DIANA D82003-693 14/02/2003

7 10 171277 DEHELEAN MAGDALINA D82003-940 27/02/2003

7 10 171278 DRAGUT STELA D82003-1361 12/03/2003

7 10 171279 APOSTOL CLAUDIA D82003-1644 17/03/2003

7 10 171280 HOHAN MARIUS LUCIAN D72003-1452 20/03/2003

7 10 171281 STANCIU SILVIU D72003-1474 20/03/2003

7 10 171282 ROTARIU RODICA D82003-1810 25/03/2003

7 10 171283 STEFAN FANICA D82003-2402 22/04/2003

7 10 171284 RANESCU CARMEN D82003-3001 19/05/2003

7 10 171285 TERNICEAN CONSTANTIN D72003-2764 22/05/2003

7 10 171286 SILCAU LENUTA D82003-3172 26/05/2003

7 10 171287 GARTOI RAMONA DANIELA D82003-3961 11/06/2003

7 10 171288 SICLOVAN ADRIAN D82003-4712 02/07/2003

7 10 171289 DASCALIUC ILIE D72003-2997 02/07/2003

7 10 171290 RANCU VIOREL D82003-3310 07/07/2003

7 10 171291 PACEPA CRISTINA D82003-5140 17/07/2003

7 10 171292 CANTEMIR DANIEL D82003-5723 31/07/2003

7 10 171293 DOBRESCU ELVIS D82003-5913 05/08/2003

7 10 171294 DOBRESCU ELISABETA D82003-5914 05/08/2003

7 10 171295 MICHIU MIRELA D82003-6316 19/08/2003

7 10 171296 DINU GHEORGHE D82003-6439 21/08/2003

7 10 171297 BALLA GABRIELA D82003-6771 02/09/2003

7 10 171298 COVACI PAMELA ECATERINA D82003-7103 09/09/2003

7 10 171299 DAMIAN IOAN D82003-7463 16/09/2003

7 10 171300 PETRI NASTASIA D72003-3492 22/10/2003

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 10 171301 ARDELEAN CARMEN D82003-9102 20/11/2003

7 10 171302 LAURENTIU MIRUTA D72003-4060 24/11/2003

7 10 171303 PETRISOR GHEORGHE D82003-9246 26/11/2003

7 10 171304 FOGARASI MONICA D82003-9382 03/12/2003

7 10 171305 PAVEL ELENA D82003-9402 04/12/2003

7 10 171306 CERNAUTEAN MARIUS MIRCEA D82003-9579 11/12/2003

9 8 171307 DOROBANTU DANIEL D72004-88 13/01/2004

9 8 171308 RAPAN OVIDIU D82004-1348 01/03/2004

9 8 171309 NOVACOVICI ANA D82004-1756 19/03/2004

9 8 171310 MIHUT EUGEN D82004-1916 30/03/2004

9 8 171311 NICOLICI NICOLETA D72004-2565 05/04/2004

9 8 171312 CALDARAS LUMINITA D72004-2566 05/04/2004

9 8 171313 MOCANU LENUTA D72004-3339 05/05/2004

9 8 171314 IVANOIU DOINA D72004-3595 13/05/2004

9 8 171315 CIACARU SEBASTIAN D82004-2975 19/05/2004

9 8 171316 TUDOR (IORGA) DANIELA D82004-3683 15/06/2004

9 8 171317 RADUCANU NICOLAE D82004-3729 17/06/2004

9 8 171318 OBRISTE MIRELA D82004-5906 15/09/2004

9 8 171319 BINTINTAN IOAN D72004-5411 15/09/2004

9 8 171320 MARCU ANA DOINA D72004-5728 28/09/2004

9 8 171321 DANCIU STEFAN D72004-5881 30/09/2004

9 8 171322 TOROK NICULINA D72004-6079 08/10/2004

9 8 171323 BOTOSINEANU ADRIAN D82004-6511 14/10/2004

11 6 171324 FARCASANU DANIELA D82005-1228 16/03/2005

11 6 171325 CSIKI VERONICA D82005-2340 26/05/2005

11 6 171326 ARAPU COSTICA D82005-1982 26/06/2005

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

11 6 171327 MARIS ADRIAN SORIN D82005-3666 26/07/2005

0 16 161328 SARBU GHEORGHE DO6X-4201 19/05/2000

0 16 161329 LUCIAN ILIE PA8X-1240 27/06/2000

0 16 161330 RADUCA CORINA DO6X-4586 06/07/2000

0 16 161331 COJOCEA LUCICA PA8X-3172 27/09/2000

0 16 161332 KOVACS IOSIF DO6X-5784 23/11/2000

0 16 161333 GLOCKNER IANOS PA8X-4265 12/12/2000

0 16 161334 VINCU MIRELA PA8X-4382 14/12/2000

0 16 161335 SELESAN MARIAN PA8X-4390 14/12/2000

2 14 161336 CUCU CAMELIA PA8X1-69 15/02/2001

2 14 161337 PLETEA CRISTIAN DO6X1-1443 15/02/2001

2 14 161338 ZAKAR MIRCEA DO6X1-1911 06/03/2001

2 14 161339 POPOVICI FLORIAN DO6X1-2245 28/03/2001

2 14 161340 SIDEA PETRU DO6X1-2467 11/04/2001

2 14 161341 CHIORCEA FLORIN DO6X1-2892 16/05/2001

2 14 161342 PICHIU COSTACHE DO6X1-3243 05/06/2001

2 14 161343 BEGE IANOS DO6X1-3586 26/06/2001

2 14 161344 COTAN VASILE PA8X1-1890 17/07/2001

2 14 161345 PATRUCA PETRONELA PA8X1-1962 19/07/2001

2 14 161346 LUP GRIGORE PA8X1-2010 24/07/2001

2 14 161347 TITEA ZAMFIR VASILE DO6X1-4124 31/07/2001

2 14 161348 FAIFER LAURA DO6X1-5099 23/08/2001

2 14 161349 NAGY ROBERT DO6X1-5143 24/08/2001

2 14 161350 IFTODI DANUT PA8X1-2735 04/10/2001

2 14 161351 CIOCA ADINA PA8X1-2899 10/10/2001

2 14 161352 BULZ DANIELA LILIANA PA8X1-2933 11/10/2001

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 14 161353 CRETU DANIELA DO6X1-5670 16/10/2001

2 14 161354 GHIRAN TEODOR DO6X1-5830 25/10/2001

2 14 161355 MAG NADIA DO6X1-5840 25/10/2001

2 14 161356 BOATA MARIA DO6X1-6014 31/10/2001

2 14 161357 STANCIU DANIEL PA8X1-3435 13/11/2001

2 14 161358 BRANDIBUR CLAUDIU DO6X1-6710 22/11/2001

2 14 161359 RAD VICTORIA DO6X1-7010 12/12/2001

2 14 161360 DOT OTILIA CLAUDIA SC2001-20199 12/12/2001

2 14 161361 MARANESCU DOREL DO6X1-7054 13/12/2001

2 14 161362 GIURCHI DARIUS DO6X1-7038 13/12/2001

2 14 161363 GHIURCA ANA AURELIA PA8X1-3887 14/12/2001

2 14 161364 GAVRIL GHEORGHE SC2001-20762 28/12/2001

4 12 161365 SUCIU ADRIANA DO6X2-12 14/01/2002

4 12 161366 UNGUREANU GABRIEL PA8X2-159 17/01/2002

4 12 161367 KOTHAI MARCELA DO6X2-457 06/02/2002

4 12 161368 BADEA LOREDANA DO6X2-623 12/02/2002

4 12 161369 IUDA DANIEL CRISTIAN PA8X2-861 14/02/2002

4 12 161370 IANAS SEBASTIAN DO6X2-1309 27/02/2002

4 12 161371 NAGHI COSTEL DO6X2-1374 28/02/2002

4 12 161372 DUDENCO NICOLAE DO6X2-2290 26/03/2002

4 12 161373 CIOBANU CALUDIA DO6X2-2483 01/04/2002

4 12 161374 DOLENCIUC DANIELA DO6X2-2533 02/04/2002

4 12 161375 POPESCU OANA D72002-2789 09/04/2002

4 12 161376 DIL EMILIA D72002-3145 18/04/2002

4 12 161377 UNGUREAN DANIELA D72002-3165 19/04/2002

4 12 161378 MELCIU MARIANA D72002-3963 14/05/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 12 161379 FERARU ELENA D72003-4431 24/05/2002

4 12 161380 TANASE ILONKA D72002-4672 30/05/2002

4 12 161381 NICOLESCU CARMEN D72002-4684 30/05/2002

4 12 161382 ANDRONICA MARIANA D72002-4806 04/06/2002

4 12 161383 LECA AUREL D72002-5022 07/06/2002

4 12 161384 LANYI GHEORGHE D72002-5109 11/06/2002

4 12 161385 TIMOFTE DOMNICA D72002-5756 27/06/2002

4 12 161386 BONDAR BOGDAN D72002-5846 28/06/2002

4 12 161387 MUNTANU CLAUDIU D72002-6274 11/07/2002

4 12 161388 CRUCIERU MIRCEA D72002-6593 22/07/2002

4 12 161389 VULPIE AURELIAN D72002-6994 05/08/2002

4 12 161390 MARINCU CORNELIU D72002-7017 06/08/2002

4 12 161391 MOCAN MARIA MIRELA D72002-7567 27/08/2002

4 12 161392 BRONT ANCUTA D72002-7928 09/09/2002

4 12 161393 BALASZ ILDIKO D72002-8278 19/09/2002

4 12 161394 BODNAR BLAGOENICOLAE D72002-8332 20/09/2002

4 12 161395 ILISOI SIMONA D82002-189 02/10/2002

4 12 161396 OPREAN ALINA AURELIA D82002-212 03/10/2002

4 12 161397 ANDRONACHE MIHAELA D82002-213 03/10/2002

4 12 161398 DOMSCHY LIVIA D82002-291 04/10/2002

4 12 161399 MIRCU GHEORGHE IOAN D82002-381 10/10/2002

4 12 161400 OLAH MIHAI DO6X2-1731 16/10/2002

4 12 161401 BUCA FLORIN D82002-495 22/10/2002

4 12 161402 FLOREA ANGELICA D72002-8887 23/10/2002

4 12 161403 PASTIU MARCEL D82002-583 30/10/2002

4 12 161404 CIUPLEU MIHAELA D72002-9055 31/10/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 12 161405 SEGHEDI DANIELA SIMONA D72002-9565 18/11/2002

4 12 161406 MENYHART CARMEN D72002-10222 03/12/2002

4 12 161407 POP SORIN MARIUS D82002-1563 06/12/2002

4 12 161408 PARTENIE MONICA D72002-10500 13/12/2002

4 12 161409 BOBEICIUC CRISTINA D72002-10536 19/12/2002

6 10 161410 FERNBACHER UDO D82003-3 06/01/2003

6 10 161411 DUTCIUC SIMONA ELENA D82003-138 20/01/2003

6 10 161412 ANTAL COSMIN IONEL D82003-296 28/01/2003

6 10 161413 STANILA OCTAVIAN D72003-1217 13/03/2003

6 10 161414 DEGERATU ALINA CODRUTA D72003-1627 27/03/2003

6 10 161415 DANUT NICOLAE D82003-3207 26/05/2003

6 10 161416 BUDIMIR CORNEL ILIE D82003-3780 06/06/2003

6 10 161417 DUMA ANA D82003-4250 18/06/2003

6 10 161418 CARNU MARCELA D72003-3078 08/07/2003

6 10 161419 HOROPCIUC PETRU D82003-5031 16/07/2003

6 10 161420 TOLUS FLORENTINA LACRAM D82003-5742 31/07/2003

6 10 161421 GRUNWALD ANDREI D82003-6402 20/08/2003

6 10 161422 RUSU ILEANA D82003-7974 26/09/2003

6 10 161423 SIRBU LILIANA IOANA D82003-8161 02/10/2003

6 10 161424 COVACS IRMA D72003-3485 21/10/2003

6 10 161425 PETER GHEORGHE D72003-3557 24/10/2003

6 10 161426 BARBU IONELA D82003-9085 19/11/2003

6 10 161427 OPREA MARIA D82003-9336 02/12/2003

6 10 161428 EPURE NICOLAE D82003-9466 09/12/2003

6 10 161429 TUDOR MIHAELA D82003-9472 09/12/2003

6 10 161430 ZLOTEA SIMONA SC2003-22062 15/12/2003

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 10 161431 TURCU ADRIANA SC2003-22400 18/12/2003

8 8 161432 GAB OANA NICOLETA D72004-92 13/01/2004

8 8 161433 RADOI IRINA D82004-164 16/01/2004

8 8 161434 PETCU MARIA D72004-1036 05/02/2004

8 8 161435 PETREA GABRIEL SC2004-2866 17/02/2004

8 8 161436 STANCIOIU PETRUTA D82004-1188 24/02/2004

8 8 161437 MARTOCIAN ANCA ALINA D82004-1486 08/03/2004

8 8 161438 PAUL LUCIAN D82004-1495 08/03/2004

8 8 161439 RADUCAN LENUTA D82004-1900 29/03/2004

8 8 161440 PUIA OVISIU D82004-2197 20/04/2004

8 8 161441 STANCIU ELENA D82004-3739 18/06/2004

8 8 161442 ELEKES RODICA D72004-5609 22/09/2004

8 8 161443 IRAN ANDREA D82004-6596 19/10/2004

8 8 161444 BLAGA GITA D82004-7075 22/11/2004

8 8 161445 MUNTEANU MARIANA MIHAELA D72004-7405 13/12/2004

8 8 161446 LUNGU ANDRA D82004-7613 17/12/2004

10 6 161447 MESZAROS SIMONA D82005-2631 20/06/2005

10 6 161448 BARBU ILDIKO D82005-2944 06/07/2005

10 6 161449 TUDORESCU LILIANA D82005-3368 15/07/2005

10 6 161450 CAMARASAN IOAN D82005-3888 11/08/2005

10 6 161451 TOPOR LALA SILVIA D82005-5483 25/10/2005

10 6 161452 STANESCU RAMONA D82005-5611 03/11/2005

10 6 161453 FRANCZEN LAURA CRISTINA D82005-5769 15/11/2005

10 6 161454 FAUR OLIVIA CORINA D72005-5884 15/12/2005

10 6 161455 SLABU EUGEN D72005-5905 16/12/2005

12 4 161456 BACAU NICOLETA D82005-25 16/01/2006

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

13 3 161457 CSIKI GABRIELA SORINA D72007-5816 26/10/2007

1 14 151458 STOICA ELISABETA DO6X1-1167 07/02/2001

1 14 151459 ZIRBO CAMELIA PA8X1-68 15/02/2001

1 14 151460 GROZA GHEORGHE DO6X1-1921 07/03/2001

1 14 151461 CIRPACI ANA PA8X1-77 11/04/2001

1 14 151462 FRANCU SIMONA DO6X1-3996 24/07/2001

1 14 151463 TEODOROVICI KRIZSA CODRUTA DO6X1-4047 27/07/2001

1 14 151464 ARBA IOAN DO6X1-4401 08/08/2001

1 14 151465 VIZANTE IOAN DO6X1-5003 20/08/2001

1 14 151466 CIOBIRLAU NELI OLIVIA PA8X1-2789 05/10/2001

1 14 151467 VASTAG IOAN PA8X1-2839 08/10/2001

1 14 151468 FARCAS FLORICA DO6X1-6275 09/11/2001

1 14 151469 BANIAS FLORICA PA8X1-3401 13/11/2001

1 14 151470 ORBULOV FLORIN DO6X1-6630 20/11/2001

1 14 151471 BOGDAN OVIDIU DO6X1-6692 22/11/2001

1 14 151472 CHIRA CALIN DO6X1-6709 22/11/2001

1 14 151473 CALINCIUC LENUTA DO6X1-6687 22/11/2001

1 14 151474 FLORESCU DANIEL DO6X1-6896 04/12/2001

3 12 151475 UGRANESCU EMILIA DO6X2-26 14/01/2002

3 12 151476 COLCER DUMITRU DO6X2-242 25/01/2002

3 12 151477 DRAGOMIR NICOLETA D06X2-355 31/01/2002

3 12 151478 ION VIOREL DO6X2-1594 05/03/2002

3 12 151479 ENE LUMINITA DO6X2-2141 21/03/2002

3 12 151480 NICA LUCIAN DO6X2-2344 27/03/2002

3 12 151481 MARCU ARMANDO SEVERIUS PA8X2-1669 04/04/2002

3 12 151482 KOCIS MARIA D72002-2939 12/04/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 12 151483 SFERA MIRCEA LUCIAN D72002-3472 26/04/2002

3 12 151484 CRISTE AURELIA D72002-4550 28/05/2002

3 12 151485 DIL MARIUS D72002-4987 06/06/2002

3 12 151486 BOBOICIOV SEBASTIAN D72002-4990 06/06/2002

3 12 151487 TALABA LAVICA D72002-5187 12/06/2002

3 12 151488 PANTIRU MARIA D72002-2977 18/06/2002

3 12 151489 BARBU SORIN CALIN D72002-5987 03/07/2002

3 12 151490 MECA ELISABETA D72002-6492 18/07/2002

3 12 151491 JITARU OCTAVIAN D72002-6597 22/07/2002

3 12 151492 POPA ADRIAN D72002-6719 25/07/2002

3 12 151493 LESAN MARIOARA D72002-6766 26/07/2002

3 12 151494 BOT ION SC2002-12135 26/07/2002

3 12 151495 STREANGA VERONICA D72002-7135 08/08/2002

3 12 151496 FLURCHE LUMINITA D72002-7193 13/08/2002

3 12 151497 POPA STEFANIA GIANINA D72002-7274 15/08/2002

3 12 151498 GULIE PAUL D72002-7435 22/08/2002

3 12 151499 KALMAN IBOIKA D72002-7841 05/09/2002

3 12 151500 BOGZA VASILE D72002-8224 18/09/2002

3 12 151501 BOGDAN RODICA SIMONA D82002-110 30/09/2002

3 12 151502 JEBELEAN SOREL LIDIAN D72002-8467 07/10/2002

3 12 151503 GALEA CAMELIA DACIANA D82002-352 08/10/2002

3 12 151504 BOCA FRUSINA D82002-174 11/10/2002

3 12 151505 ROMAN ALEXANDRU D82002-921 14/11/2002

3 12 151506 BIRIS ILIE D72002-9443 14/11/2002

3 12 151507 PERVU GHEORGHE D82002-1234 26/11/2002

3 12 151508 FLESIARIU ANCUTA D82002-1433 03/12/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 12 151509 DRAGANESCU CLAUDIU MIRCEA D82002-1475 04/12/2002

3 12 151510 DRAGAN LILIANA MIHAELA D82002-1565 06/12/2002

3 12 151511 TUDOR VIORICA D82002-1726 19/12/2002

3 12 151512 PANCIU VIVIANA D82003-1764 20/12/2002

5 10 151513 MAILAT ANNA D72003-121 14/01/2003

5 10 151514 MANOLACHE ADRIAN D82003-98 16/01/2003

5 10 151515 BANDIU OTNIELA D82003-303 28/01/2003

5 10 151516 PUSCASU DANA GABRIELA D72003-365 30/01/2003

5 10 151517 SUCIU ANGELA D72003-538 11/02/2003

5 10 151518 HEGESAN MINODORA D82003-631 13/02/2003

5 10 151519 MILOVAN CIUTA DIANA D82003-816 21/02/2003

5 10 151520 UTA GHEORGHE IOAN D82003-1020 03/03/2003

5 10 151521 PRIMAC INGA D72003-940 04/03/2003

5 10 151522 STAICU EMILIA D82003-1672 18/03/2003

5 10 151523 MARIAN IOAN D72003-1514 24/03/2003

5 10 151524 TAMASESCU EFTIMIA D82003-1982 03/04/2003

5 10 151525 DANAILA CRISTINA ANA D82003-2182 11/04/2003

5 10 151526 CULMESI COSMINA LAURA D82003-2291 17/04/2003

5 10 151527 PRECEA LUCIAN D82003-3573 02/06/2003

5 10 151528 GLISITS GORIANA D82003-3763 06/06/2003

5 10 151529 PETCU AURELIA D82003-4367 20/06/2003

5 10 151530 BONCU VALERIU D82003-4476 26/06/2003

5 10 151531 TUGUI PAVEL D82003-4798 08/07/2003

5 10 151532 FILISANU CLAUDIA D82003-4888 11/07/2003

5 10 151533 VOINEA CLAUDIA D82003-6311 19/08/2003

5 10 151534 MICLEA ELENA HILDE D82003-7052 08/09/2003

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 10 151535 APOSTOLOVA STEPANIDA D82003-7835 24/09/2003

5 10 151536 GHERGHELI VIOLETA D82003-8065 30/09/2003

5 10 151537 TODOR SAVA D82003-8451 14/10/2003

5 10 151538 BUGNERIU MANUELA D82003-8623 23/10/2003

5 10 151539 DODA GABRIELA OANA D82003-8788 03/11/2003

5 10 151540 PETCOF MIOARA D82003-9106 20/11/2003

5 10 151541 DELIU IOAN SC2003-22469 19/12/2003

7 8 151542 MIHALTAN SOLOMON D72004-79 13/01/2004

7 8 151543 SZUCS ANDREEA D82004-153 16/01/2004

7 8 151544 ANGHEL VALERIU D82004-623 29/01/2004

7 8 151545 SILAGI DANIEL D72004-873 02/02/2004

7 8 151546 PASKYI LADISLAU D82004-983 06/02/2004

7 8 151547 CRET CRISTINA D82004-1261 25/02/2004

7 8 151548 CHIRILA RAUL D72004-1631 27/02/2004

7 8 151549 BARBU MAGDALENA D82004-1531 10/03/2004

7 8 151550 PASATOVIC TEODORA DORINA D82004-1534 10/03/2004

7 8 151551 FAUR NATALIA D82004-1535 10/03/2004

7 8 151552 NICHITA MAGDA D82004-1651 16/03/2004

7 8 151553 BANDULA IOAN NICOLAE D82004-1838 25/03/2004

7 8 151554 DANILEVICI ELSA D72004-2609 06/04/2004

7 8 151555 RADU CRISTIAN D82004-2199 20/04/2004

7 8 151556 STELIAC IOAN D82004-5613 05/05/2004

7 8 151557 LUNGU VIORICA D82004-4234 13/07/2004

7 8 151558 DURA MARIAN VIOREL D82004-4943 04/08/2004

7 8 151559 REDAI GABRIELA D82004-5206 12/08/2004

7 8 151560 PAVEL DANA D82004-5716 02/09/2004

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 8 151561 ONITA DANIELA D82004-5757 06/09/2004

7 8 151562 DANCIU FLORIN D72004-5275 09/09/2004

7 8 151563 CIOARIC LAVINIA D82004-6264 30/09/2004

7 8 151564 POPOVICI GHEORGHE D82004-6317 30/09/2004

7 8 151565 BOLDOS NICULINA D72004-5952 04/10/2004

7 8 151566 JACOTA MARIANA D82004-6612 20/10/2004

7 8 151567 FAGARAS FLORIN D72004-6769 15/11/2004

7 8 151568 PETROVICI EMANUEL D82004-7009 18/11/2004

7 8 151569 PETROVICI GHEORGHE D82004-7010 18/11/2004

7 8 151570 CIURARU IONEL D82004-7124 24/11/2004

7 8 151571 CALDARASU LINA D82004-7136 25/11/2004

7 8 151572 GIURGEV ALEXANDRA D72004-7396 12/12/2004

7 8 151573 TUS MARIUS BENIAMIN D82004-7552 16/12/2004

7 8 151574 MACICASAN NATALIA MIHAELA D82004-7558 16/12/2004

7 8 151575 ROTAR LOREDANA ALINA D82004-7604 17/12/2004

9 6 151576 PINZARI EUGENIA D82005-125 14/01/2005

9 6 151577 GABOR GABOR D82005-1134 10/03/2005

9 6 151578 ANTAL ADRIAN D82005-1246 17/03/2005

9 6 151579 BOTIU BUJOR D72005-1831 28/03/2005

9 6 151580 MUTES DANIELA D72005-849 11/05/2005

9 6 151581 PAUN IUSTINA LOREDANA D72005-3374 16/06/2005

9 6 151582 FRATILA ANGELA D82005-3450 19/07/2005

9 6 151583 MITIN SILVANA VESNA D82005-4288 25/08/2005

9 6 151584 CINTEAN COSMIN D82005-5928 24/11/2005

11 4 151585 STANCA DAVID D82006-434 24/02/2006

11 4 151586 LACATUS LILIANA D72006-4237 21/07/2006

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

11 4 151587 FURDUI IOAN D82006-3196 29/08/2006

11 4 151588 CENTERI MELINDA D82006-4258 23/11/2006

11 4 151589 ADAM CLAUDIA GETA D82006-4264 23/11/2006

11 4 151590 BANCSOV-MARISANGELA D82006-4298 24/11/2006

11 4 151591 SMEU DANIEL D72006-7602 14/12/2006

12 3 151592 KARDOS DESZO D72007-970 16/02/2007

12 3 151593 CHIOREAN SIMONA LILIANA D72007-6638 26/11/2007

0 14 141594 DRAGHICI FLOARE DO6X1-489 23/01/2001

0 14 141595 POPET GABRIEL DO6X1-1135 06/02/2001

0 14 141596 STEFANOVICS STEFAN DO6X1-1354 13/02/2001

0 14 141597 VADEANU EUGENIA DO6X1-2401 05/04/2001

0 14 141598 SOSOI MARCEL DO6X1-2469 11/04/2001

0 14 141599 TRIFAN FLORIN CLAUDIU DO6X1-2679 26/04/2001

0 14 141600 BOLDEA PETRIA ELENA PA8X1-852 30/04/2001

0 14 141601 VINTAN MIHAI DO6X1-2770 09/05/2001

0 14 141602 GABOR CAMELIA DO6X1-4430 09/08/2001

0 14 141603 ORBULESCU GHEORGHE PA8X1-2432 25/09/2001

0 14 141604 NEATU IOAN PA8X1-2443 25/09/2001

0 14 141605 TIGANILA ALEXANDRU PA8X1-2868 09/10/2001

0 14 141606 POPA IOAN PA8X1-3933 14/12/2001

2 12 141607 TANCZOS AGOTA DO6X2-78 16/01/2002

2 12 141608 BICA MARIANA DO6X2-199 23/01/2002

2 12 141609 TODOR IULIANA DO6X2-964 15/02/2002

2 12 141610 ROSU CLAUDIA DO6X2-1638 06/03/2002

2 12 141611 TOCACI ANA D72002-4967 06/06/2002

2 12 141612 DAVIDONI IOAN CIPRIAN D72002-6344 12/07/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 12 141613 PALAN MARIAN D72002-7413 21/08/2002

2 12 141614 SCOROBETE FLORIN MOISE D72002-8566 11/10/2002

2 12 141615 DIMIERU RODICA D72002-9219 08/11/2002

2 12 141616 CARP DAN D72002-9614 18/11/2002

2 12 141617 STAMATI DRAGOS NICOLAE D82002-1256 27/11/2002

2 12 141618 LUPU BOSAN MIHAI D72002-10033 28/11/2002

2 12 141619 ZANGL IUDITA D82002-1556 05/12/2002

2 12 141620 RACZ FLORIN CORNEL D82002-1686 17/12/2002

4 10 141621 URSU CRISTIAN ION D82003-112 16/01/2003

4 10 141622 PILAT IOAN D82003-139 20/01/2003

4 10 141623 NEAGOE CIPRIAN MARIAN D82003-136 20/01/2003

4 10 141624 CIOTE SEBASTIAN D82003-275 27/01/2003

4 10 141625 BADIU LEMUEL SAMUEL D82003-301 28/01/2003

4 10 141626 STEFAN ANCUTA SIMONA D82003-327 29/01/2003

4 10 141627 DAMIAN IOAN D82003-350 30/01/2003

4 10 141628 VRAJITOR MIHAI IOSIF D72003-367 30/01/2003

4 10 141629 DEMIAN MARIA D72003-364 30/01/2003

4 10 141630 SZABO TIBERIU D82003-392 31/01/2003

4 10 141631 STIUBEA CECILIA D82003-413 03/02/2003

4 10 141632 MILOI CONSTANTIN D72003-476 06/02/2003

4 10 141633 MILOI DAN D72003-477 06/02/2003

4 10 141634 MILITARU EMILIAN D82003-538 10/02/2003

4 10 141635 MOROIU MARIN D82003-616 12/02/2003

4 10 141636 SARBU VALENTIN D72003-813 26/02/2003

4 10 141637 MORAR MIHAI D72003-818 26/02/2003

4 10 141638 SZUCS IOSIF D82003-962 28/02/2003

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 10 141639 COSTIUG ANA D82003-986 28/02/2003

4 10 141640 PATRU PETRE D72003-935 04/03/2003

4 10 141641 BOTNARIU MAGDALENA D72003-1090 10/03/2003

4 10 141642 CONSTANTINESCALEXANDRU GABRIEL D82003-1283 11/03/2003

4 10 141643 COVACI IULIU D82003-1778 24/03/2003

4 10 141644 MANOLACHE MARIA D82003-1876 28/03/2003

4 10 141645 PATRUTI LAMAITA ILIOARA D82003-2147 23/04/2003

4 10 141646 BORLOVAN G. DORU D72003-2522 14/05/2003

4 10 141647 MOZA OVIDIU D82003-2964 15/05/2003

4 10 141648 SOOS ANDREI D82003-4624 30/06/2003

4 10 141649 ADAM NICOLAE D82003-4765 04/07/2003

4 10 141650 MLADIN CRISTIAN D82003-5385 23/07/2003

4 10 141651 RADU FLOAREA D82003-5561 25/07/2003

4 10 141652 BALAN GABRIELA D82003-5568 28/07/2003

4 10 141653 RADU ALINA MIRELA D82003-5659 29/07/2003

4 10 141654 BOLDEA PETRISOR D82003-6118 12/08/2003

4 10 141655 BRADU VICTOR D82003-7693 22/09/2003

4 10 141656 TUCUDEANU VERA D82003-8539 20/10/2003

4 10 141657 THEODOR OCTAVEAN D72003-3736 05/11/2003

4 10 141658 STIOP LENUTA D72003-3953 17/11/2003

4 10 141659 MUNTEANU PRODANA VIOLETA D82003-9127 20/11/2003

4 10 141660 GYORI ENDRE D82003-9350 02/12/2003

4 10 141661 NEAMTU IOAN D82003-9444 08/12/2003

4 10 141662 STANCU MARIOARA D72003-4308 08/12/2003

4 10 141663 AZGUR IOSIF D82003-9524 10/12/2003

4 10 141664 PAULESCU DANIELA D82003-9543 11/12/2003

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 10 141665 GABARA COSTICA D82003-9548 11/12/2003

6 8 141666 PUSCAS ANA D82004-1 12/01/2004

6 8 141667 HERBEU GABRIELA D72004-288 20/01/2004

6 8 141668 GRACU ELENA D82004-422 27/01/2004

6 8 141669 TROFIN CRISTINA MARIA D82004-536 29/01/2004

6 8 141670 TOMA MARIANA D72004-737 29/01/2004

6 8 141671 MELINTE DANIELA D82004-1389 03/02/2004

6 8 141672 LUCA CAIUS GEORGE D72004-1305 16/02/2004

6 8 141673 LUCA EDMOND SEBASTIAN D72004-1306 16/02/2004

6 8 141674 BEGHEAN RODICA D72004-1425 20/02/2004

6 8 141675 TOMPA MARIUS SEVER D72004-1588 26/02/2004

6 8 141676 GABOR TOCSI D82004-1328 27/02/2004

6 8 141677 TOMOIOAGA ELENA D82004-1606 12/03/2004

6 8 141678 LUDWIG WALTER D82004-1729 18/03/2004

6 8 141679 TULI IOSIF D82004-2064 08/04/2004

6 8 141680 AVRAM DUMITRA D82004-2316 22/04/2004

6 8 141681 GHEORGHIU MARIANA D72004-3034 26/04/2004

6 8 141682 BALINTFI CORNELIA D82004-2523 30/04/2004

6 8 141683 RAFILA RUGILA ALINA D72004-4278 31/05/2004

6 8 141684 CIOROGARIU EMILIA D72004-4397 03/06/2004

6 8 141685 STANCIU NICULINA D72004-4477 08/06/2004

6 8 141686 NOVAC PETRU D72004-4877 28/06/2004

6 8 141687 ROGAJAN FLOARE D82004-4233 13/07/2004

6 8 141688 GRIGORAS CORNELIA D82004-4541 21/07/2004

6 8 141689 BILIUZ VALENTIN SORIN D82004-4725 28/07/2004

6 8 141690 CALDARAS RADU D82004-5055 09/08/2004

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 8 141691 CRACIUN DANIELA EMILIA D82004-5082 10/08/2004

6 8 141692 THIRT LILIANA D82004-5512 24/08/2004

6 8 141693 PRISECARU CONSTANTA D82004-6649 25/08/2004

6 8 141694 PETROVICI ENIUS TAVI D82004-6086 23/09/2004

6 8 141695 ROMAN PROFIRA D82004-6432 07/10/2004

6 8 141696 BURJAN MARGARETA D82004-6448 08/10/2004

6 8 141697 SAVIN TATIANA D82004-6506 14/10/2004

6 8 141698 ACHIM FLORENTINA D82004-6891 11/11/2004

6 8 141699 STRUGARIU IONELA D82004-6897 11/11/2004

6 8 141700 DUMITRU BOGDAN GHEORGHE D82004-7418 09/12/2004

6 8 141701 BALA ALINA CORINA D82004-7525 15/12/2004

6 8 141702 BALA FLOAREA MARIA D82004-7527 15/12/2004

6 8 141703 DUMITRA ADRIAN OVIDIU D82004-7547 16/12/2004

8 6 141704 IONITESCU MARIUS IULIUS AUREL D72005-221 17/01/2005

8 6 141705 GIUCHICI DELIA D82005-476 01/02/2005

8 6 141706 BOZAR IRINA LOREDANA D82005-2393 31/05/2005

8 6 141707 RUSU MIRCEA RELU DANUT D82005-4045 11/08/2005

8 6 141708 APOSTICA MARIA D82005-3865 29/08/2005

8 6 141709 MAFTEI LENUTA D82005-4747 19/09/2005

8 6 141710 URSACIUC LILIANA D72005-4919 31/10/2005

8 6 141711 IONEL LILIANA D82005-5973 25/11/2005

10 4 141712 NISTOR ANA MARIA D82006-579 21/03/2006

10 4 141713 HANDOLESCU IOSIF D82006-875 02/05/2006

10 4 141714 CLINCU AWENDERMIHAELA D82006-1449 26/06/2006

10 4 141715 ILIESI TITUS EMANUEL D82006-1568 29/06/2006

10 4 141716 CABA CLAUDIA SIMONA D72006-5043 12/09/2006

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

10 4 141717 ALEXA SIMONA D72006-7685 15/12/2006

11 3 141718 MUCENICU OVIDIU CIPRIAN D82007-1020 20/03/2007

11 3 141719 MULLER ELENA D82007-2989 03/07/2007

11 3 141720 BLAGA MELINDA D82007-4371 16/11/2007

12 2 141721 ZAYCSIK CSABA LEVENTE D72008-2197 27/03/2008

12 2 141722 STIUBE GABRIEL D72008-4441 04/07/2008

12 2 141723 ANDRONACHE CRISTINA D72008-7885 10/12/2008

1 12 131724 MAXIM IOAN PA8X2-443 29/01/2002

1 12 131725 ONEA DORU DO6X2-1198 22/02/2002

1 12 131726 BUCEARCA MIREL DO6X2-1377 28/02/2002

1 12 131727 RADULESCU CONSTANTIN DO6X2-1726 08/03/2002

1 12 131728 ANITEI DOREL DO6X2-2497 02/04/2002

1 12 131729 BARB MIHAI D72002-4404 23/05/2002

1 12 131730 PANTIRU IONUT D72002-6346 15/07/2002

1 12 131731 TODOR TEODOR D82002-155 01/10/2002

1 12 131732 BOIBOREAN COSMIN D82002-116 01/10/2002

1 12 131733 PASCOTA AURICA D72002-9031 30/10/2002

1 12 131734 CIOBANASU MARICICA D82002-696 07/11/2002

1 12 131735 OLARIU MIHAI D82002-985 18/11/2002

1 12 131736 RADU ADRIANA D82002-1096 21/11/2002

1 12 131737 AILOAIEI GHEORGHE D72002-10119 02/12/2002

1 12 131738 DINCA VANEA CRISTIAN D72002-10372 06/12/2002

1 12 131739 CHIRAN ALEXANDRU D72002-10374 06/12/2002

1 12 131740 TREANTA CRISTINA D72002-10426 10/12/2002

1 12 131741 FAGETAN SEBASTIAN D72002-10499 13/12/2002

1 12 131742 EFTIMIE BOGDAN D72002-10537 19/12/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 12 131743 KURCSAKOVSZKIBEATRISZ D72002-10548 19/12/2002

1 12 131744 MELCIU ROXANA D72002-10558 20/12/2002

1 12 131745 CRACIUN SORIN D82002-1761 20/12/2002

3 10 131746 ISAC ALINA LUCIA D82003-91 15/01/2003

3 10 131747 TOTOI ADINA D82003-200 23/01/2003

3 10 131748 RUSU ION CIRPIAN D72003-443 04/02/2003

3 10 131749 BUIUCA LOREDANA LAURA D82003-588 11/02/2003

3 10 131750 GALITA PETRICA D82003-751 18/02/2003

3 10 131751 RAICU SILVIA D72003-795 25/02/2003

3 10 131752 PINZARU CIPRIAN D82003-946 27/02/2003

3 10 131753 MARCOV AURICA MELANIA D72003-1530 25/03/2003

3 10 131754 BOBOC MIRELA D72003-1878 09/04/2003

3 10 131755 HIRIS PETRU D82003-2116 09/04/2003

3 10 131756 NEBELIAC NARGHITA D82003-3122 22/05/2003

3 10 131757 POPOVICI RODICA D82003-3149 23/05/2003

3 10 131758 VESA LIVIA D82003-4585 27/06/2003

3 10 131759 MICLEA RAFILA D72003-2991 02/07/2003

3 10 131760 NEACSA SORIN CONSTANTIN D82003-5749 31/07/2003

3 10 131761 NASTASIE MARIANA D82003-5793 01/08/2003

3 10 131762 ARDELEAN FLORINA D82003-6309 19/08/2003

3 10 131763 DOBRITOIU PETRE D82003-7091 09/09/2003

3 10 131764 DUBEI LILIANA D82003-7147 09/09/2003

3 10 131765 VASILCIC ANA D82003-8388 10/10/2003

3 10 131766 BALUT IOAN OCTAVIAN D82003-8509 16/10/2003

3 10 131767 ROSU ADRIANA D82003-8512 16/10/2003

3 10 131768 MARIS LAURENTIU TIBERIUS D82003-8809 04/11/2003

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 10 131769 SUR DORINA FLORINA D82003-9023 17/11/2003

3 10 131770 ILIE FLORIN D72003-3995 19/11/2003

3 10 131771 ONOFREI DANA CLAUDIA D82003-9104 20/11/2003

3 10 131772 GIUCHICI DEIAN D82003-9279 27/11/2003

3 10 131773 SUBA RAMONA DIANA D72003-4389 11/12/2003

5 8 131774 CUIAVA CLAUDIU D72004-378 22/01/2004

5 8 131775 BOGDAN IOSIF D72004-1012 05/02/2004

5 8 131776 CALIN MIHAIELA SINZIANA D72004-1191 11/02/2004

5 8 131777 PATRULEA ELVIRA D82004-1567 11/03/2004

5 8 131778 ANDREI FLORIN D72004-2182 19/03/2004

5 8 131779 PALAGESIU LUCIAN GEORGE D72004-2547 01/04/2004

5 8 131780 DUMA CONSTANTA DIANA D72004-2564 05/04/2004

5 8 131781 ALBU NICOLETA CAMELIA D82004-1968 11/04/2004

5 8 131782 STRATULAT GELU D72004-3081 27/04/2004

5 8 131783 CRISTEA CARMEN D82004-2535 03/05/2004

5 8 131784 MIRON TAMARA DANIELA D72004-4198 28/05/2004

5 8 131785 MOLOMAN ELENA D72004-4809 24/06/2004

5 8 131786 SANISLAI AUREL D82004-4130 09/07/2004

5 8 131787 SOMOLAN AUGUSTIN D82004-4201 13/07/2004

5 8 131788 PROCOPCIUC LILIANA D82004-4203 13/07/2004

5 8 131789 BUGARIU ELENA DELIA D82004-5408 19/08/2004

5 8 131790 SILAGHI COSMIN D82004-4238 22/08/2004

5 8 131791 MIRON ECATERINA D72004-5263 08/09/2004

5 8 131792 DUTESCU LIDIA D82004-825 09/09/2004

5 8 131793 JOSU ANA D82004-6646 21/10/2004

5 8 131794 IOAN DORIN D82004-6661 22/10/2004

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 8 131795 MIRCU ADRIAN D82004-6724 27/10/2004

5 8 131796 DANE ILIE D72004-6561 27/10/2004

5 8 131797 HEBER ULRIGE D82004-6816 09/11/2004

5 8 131798 BOGDAN DANIELA ILEANA D72004-6823 16/11/2004

5 8 131799 NEMTUT DIANA D82004-7140 25/11/2004

5 8 131800 KOVACS MARGARETA D82004-7427 10/12/2004

5 8 131801 IANCULOVICI SAVA D72004-7382 10/12/2004

5 8 131802 PLESZ ZOLTAN D82004-7542 16/12/2004

5 8 131803 DESPOT PETRU MOISE D72004-7612 17/12/2004

7 6 131804 RUSU COSMIN D82005-264 21/01/2005

7 6 131805 POPA ELENA CARMEN D82005-740 21/02/2005

7 6 131806 VIZITIU ALIN D72005-1503 14/03/2005

7 6 131807 MAUER ANUTA D72005-1698 22/03/2005

7 6 131808 STOICA GHEORGHE D72005-1704 22/03/2005

7 6 131809 PLESA PETRU D72005-1855 29/03/2005

7 6 131810 JURITA NELI D72005-1898 31/03/2005

7 6 131811 POCOVNICU AURELIAN D82005-1524 05/04/2005

7 6 131812 GIRJOABA DUMITRU DAN D72005-2215 12/04/2005

7 6 131813 MILE MIHALY D82005-1766 18/04/2005

7 6 131814 CIOBRA ADELA D72005-3455 21/06/2005

7 6 131815 JIANU IANCU ZENO D72005-3458 21/06/2005

7 6 131816 DRAGAN AURELIA D72005-3489 22/06/2005

7 6 131817 MICULAS MARIOARA D82005-2899 05/07/2005

7 6 131818 FOCA DANIEL D82005-3748 28/07/2005

7 6 131819 DINEA CRISTIAN D72005-3759 06/09/2005

7 6 131820 BALINT ILEANA D82005-4821 22/09/2005

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 6 131821 ADAM IULIANA D72005-4554 11/11/2005

7 6 131822 POTOP THEO ALIN D72005-5768 12/12/2005

7 6 131823 SCHLEIER FLORIN NICOLAE D82005-6279 13/12/2005

9 4 131824 GABOR LEONARDO D72006-1556 09/03/2006

9 4 131825 AMANCI ELENA D72006-2898 08/05/2006

9 4 131826 LUNGU MARIANA RODICA D82006-1606 29/06/2006

9 4 131827 MARGAN ALINA RAMONA D82006-3176 29/08/2006

9 4 131828 BORDAS DANIELA D72006-5090 13/09/2006

10 3 131829 BOT ILEANA D82007-1480 12/04/2007

10 3 131830 CACAREAZA IONUT RELU D72007-5724 23/10/2007

10 3 131831 PARVU LUMINITA D72007-6964 05/12/2007

10 3 131832 VERAXA ANCA ELENA D72007-7201 12/12/2007

11 2 131833 STAN CLAUDIU MARIUS D72008-1598 03/03/2008

11 2 131834 MIHAI VIOREL D72008-4911 28/07/2008

12 1 131835 GIORGIE FLORENTINA DP2009-10368 27/10/2009

12 1 131836 CORNEANU CORINA DP2009-11681 26/11/2009

0 12 121837 MARIAN MIRELA DO6X2-1226 25/02/2002

0 12 121838 CALES DUMITRU DO6X-1915 14/03/2002

0 12 121839 DUMITRESCU DAN MIHAI SC2002-10459 27/06/2002

0 12 121840 ZSIGA TRAIAN SC2002-12136 26/07/2002

0 12 121841 ROB ILEANA SC2002-13686 27/08/2002

0 12 121842 BRUSTURE ELENA GEORGETA D72002-7870 06/09/2002

0 12 121843 POPOVICI ELENA SC2002-15524 30/09/2002

0 12 121844 CRISTIN MIHAELA D82002-460 16/10/2002

0 12 121845 LEONTE DORINA D82002-667 05/11/2002

0 12 121846 APETREI ELENA D72002-9491 14/11/2002

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

0 12 121847 MANESCU RODICA D72002-10539 19/12/2002

2 10 121848 IVASCU CRINA CORNELIA D72003-188 20/01/2003

2 10 121849 MILOICOV LILIANA D72003-309 28/01/2003

2 10 121850 COROIU VOICU D82003-310 28/01/2003

2 10 121851 DANESCU CORNEL D72003-761 24/02/2003

2 10 121852 ILIES ELENA D82003-1912 31/03/2003

2 10 121853 PAVEL OCTAVIAN D82003-2053 07/04/2003

2 10 121854 POPESCU MIHAIL EMILIAN D72003-1823 08/04/2003

2 10 121855 GHERASA DORIN D82003-2371 21/04/2003

2 10 121856 PAUNA RALUCA D72003-2605 15/05/2003

2 10 121857 CARPEN ROMEL D82003-8822 05/11/2003

4 8 121858 NOVACOVICI BEBA D82004-170 19/01/2004

4 8 121859 GRIGORE LILIANA D82004-285 23/01/2004

4 8 121860 FURCA LUCIAN D72004-448 23/01/2004

4 8 121861 DURDAN RAMONA D82004-350 26/01/2004

4 8 121862 COZMOLICI FLORENTINA D82004-371 27/01/2004

4 8 121863 JURCAU PAVEL D82004-397 27/01/2004

4 8 121864 DRAGAN SADA D82004-542 29/01/2004

4 8 121865 NICHITEAN GETA D82004-890 05/02/2004

4 8 121866 LAZAR MIHAELA SIMONA D82004-1157 23/02/2004

4 8 121867 GUTMAN ANA D72004-1982 12/03/2004

4 8 121868 OFRIM SABINA ELENA D82004-1626 15/03/2004

4 8 121869 CERNEI NINA D72004-2261 23/03/2004

4 8 121870 CIALMA LUCIAN D82004-2025 06/04/2004

4 8 121871 MILOS ELISABETA D72004-3485 10/05/2004

4 8 121872 POBEGA ION NICOLAE D82004-2774 11/05/2004

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 8 121873 CAMARAS VOICHITA D82004-2916 17/05/2004

4 8 121874 CHEREGI IONEL D82004-2941 18/05/2004

4 8 121875 POPA ION D82004-3015 20/05/2004

4 8 121876 CALDARUSE ANDA D82004-3023 20/05/2004

4 8 121877 BRASOVEANU VASILICA D72004-4425 04/06/2004

4 8 121878 HORA FLOAREA D72004-4899 29/06/2004

4 8 121879 SERENGAU MIHAI D82004-4102 08/07/2004

4 8 121880 GRAMA CAMELIA D82004-5440 20/08/2004

4 8 121881 SERBAN CRISTINA D82004-5758 06/09/2004

4 8 121882 GHERA DINEL D72004-5203 07/09/2004

4 8 121883 MANDROANE MARIA D82004-6168 28/09/2004

4 8 121884 CIOLT IULIANA D82004-6424 07/10/2004

4 8 121885 SULEA AUREL D82004-6474 12/10/2004

4 8 121886 JURCA CIPRIAN D72004-6161 13/10/2004

4 8 121887 PAVALUSCA PARASCHIVA D72004-6363 20/10/2004

4 8 121888 SERBAN GABRIELA D72004-6424 22/10/2004

4 8 121889 STRUGARIU IONEL D82004-6899 11/11/2004

4 8 121890 CALIN ADRIANA LAURA D82004-7019 18/11/2004

4 8 121891 TOKAR DANUT MARCEL DO72004-7269 06/12/2004

4 8 121892 RADU VICTORIA D72004-7421 14/12/2004

4 8 121893 NEDELCU VASILE D72004-7547 16/12/2004

4 8 121894 PRUNDEANU GHEORGHI D82004-7632 17/12/2004

6 6 121895 MARINOV RAFILA D82005-95 13/01/2005

6 6 121896 STRACHINARIU VALERICA D82005-128 14/01/2005

6 6 121897 NYARI MAGDALENA D72005-635 02/02/2005

6 6 121898 PLESESCU RAMONA ADRIANA D82005-571 08/02/2005

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 6 121899 VILCEANU ADRIAN LAURENTIU D82005-649 14/02/2005

6 6 121900 IANCU MARIN D82005-1169 14/03/2005

6 6 121901 CIRLESCU DANIEL D82005-1686 12/04/2005

6 6 121902 KEREZSI LASZLO D82005-1695 13/04/2005

6 6 121903 OTVES SUSANA D82005-1839 21/04/2005

6 6 121904 CAZACU DUMITRITA D82005-2565 09/06/2005

6 6 121905 CIOPONEA ELENA D82005-2613 16/06/2005

6 6 121906 BORCEA LUMINITA D72005-1649 18/06/2005

6 6 121907 PETRISOR SEBASTIAN D82005-2664 21/06/2005

6 6 121908 MUNTEANU MARIA D82005-2746 27/06/2005

6 6 121909 INDOITU VICTORIA D82005-3419 18/07/2005

6 6 121910 SIMICIN ADRIANA RAMONA D82005-3570 21/07/2005

6 6 121911 SIMICIN MARIA CLAUDIA D82005-3571 21/07/2005

6 6 121912 ION SORINA CARMEN D82005-2612 15/08/2005

6 6 121913 DUMBRAVA VIOREL D82005-4681 16/09/2005

6 6 121914 TOTOS JUDIT D82005-4829 22/09/2005

6 6 121915 SCREDEANU VERONICA D72005-4505 10/10/2005

6 6 121916 LUCA IOAN D72005-4576 12/10/2005

6 6 121917 HANTIG FLORIN CRISTIAN D82005-5743 14/11/2005

6 6 121918 TOTH GYONGYI D72005-5424 27/11/2005

6 6 121919 PARASCHIV MARIANA D82005-6219 08/12/2005

6 6 121920 BOJIN CODRUTA SIMONA D82005-6228 08/12/2005

6 6 121921 UNGUREANU ADRIAN D82005-6323 14/12/2005

6 6 121922 RUS MARCELA BIANCA D82005-6332 15/12/2005

6 6 121923 BORCA ANDREEA LUCICA D82005-6333 15/12/2005

6 6 121924 NICULESCU MARIANA D82005-6365 16/12/2005

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 6 121925 DRIMBAU ROXANA D72005-5891 16/12/2005

8 4 121926 TOPLICEANU TEODORA D72006-542 31/01/2006

8 4 121927 SABOU GIANINA CARMEN D72007-617 01/02/2006

8 4 121928 LITA ERIKA D72006-1919 23/03/2006

8 4 121929 CHIRILA DUMITRU D82006-603 24/03/2006

8 4 121930 CIRPACI ZINA D82006-993 23/05/2006

8 4 121931 CAUC AURELIA D82006-1737 04/07/2006

8 4 121932 IONASCU CRISTINA D82006-3451 25/09/2006

8 4 121933 CUCUIAT LAURA CRISTINA D82006-3708 27/09/2006

8 4 121934 BASTOVANOV SYBILE D72006-6980 22/11/2006

8 4 121935 DRAGOMIR LUMINITA D72006-7382 07/12/2006

9 3 121936 KISS IULIANA SONIA D82007-1927 04/05/2007

9 3 121937 ANITA CASIQANA MONICA D72007-6136 06/11/2007

9 3 121938 RUS GABRIELA D72007-7058 07/12/2007

9 3 121939 PETRICESCU COSMINA D72007-7128 10/12/2007

10 2 121940 KOPPI BRIGITTE VERONICA D72008-247 15/01/2008

10 2 121941 PINTEA MONICA RODICA D72008-863 05/02/2008

10 2 121942 RADU AURELIA D72008-1905 14/03/2008

10 2 121943 PUSTA MIRCEA D72008-2267 31/03/2008

10 2 121944 SERBAN ALEXANDRU D72008-2856 23/04/2008

10 2 121945 GABOR IOAN D82008-1176 23/04/2008

10 2 121946 ANDRITA ELENA D72008-2894 24/04/2008

10 2 121947 BEJENARU CLAUDIA VERONICA D72008-3270 15/05/2008

10 2 121948 IOVI ANA ELISABETA D82008-1405 26/05/2008

10 2 121949 CSATLOS KLAUDIA ANDREEA D82008-2482 13/10/2008

10 2 121950 ZANCANU FLORENTINA CRISTINAD72008-7540 17/11/2008

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

10 2 121951 PIRVU ANA D72008-8023 28/11/2008

10 2 121952 LUCA ALINA LUMINITA D72008-8462 10/12/2008

11 1 121953 BOLDICI DIANA ADINA D72009-4813 10/06/2009

11 1 121954 IGNEA ADRIANA ANGELA D72009-4876 11/06/2009

11 1 121955 ARPEC LIA LOREDANA DP2009-7320 06/08/2009

11 1 121956 ADAM DAVID LUCIAN DP2009-10191 22/10/2009

11 1 121957 MANDACHE ELENA ALINA DP2009-10588 02/11/2009

11 1 121958 TOROK VALERIA DP2009-11887 02/12/2009

1 10 111959 VOICU BIANCA VICTORIA D82003-35 09/01/2003

1 10 111960 COSTEA GHEORGHE D72003-405 03/02/2003

1 10 111961 SCARLAT DANIEL MARIUS D72003-547 12/02/2003

1 10 111962 STINGA ANGELA CARMEN D72003-578 13/02/2003

1 10 111963 GAVRILESCU ANA LOREDANA D82003-1366 12/03/2003

1 10 111964 GOLOSIE AVRAM D72003-1821 07/04/2003

1 10 111965 MOLDOVAN DINU IOAN D82003-2120 10/04/2003

1 10 111966 IOSIB NICOLETA D82003-2706 13/05/2003

1 10 111967 MERCA DAN D82003-5084 17/07/2003

1 10 111968 SERBAN LIANA D82003-5137 17/07/2003

1 10 111969 HRITCU LUCRETIA D82003-5526 25/07/2003

1 10 111970 ANDRONIC PETRONELA D82003-6054 11/08/2003

1 10 111971 LEU REMUS D82003-6782 02/09/2003

1 10 111972 MEDIANU CATALIN D82003-7593 18/09/2003

1 10 111973 COSTAR LUMINITA D72003-3700 03/11/2003

1 10 111974 VEVERITA COSMIN D72003-3809 07/11/2003

1 10 111975 DRAGOI RODICA D72003-3987 18/11/2003

1 10 111976 URSACHI LAURENTIU D82003-9040 18/11/2003

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 10 111977 GAVRIL SORIN MIHAITA D72003-4319 09/12/2003

1 10 111978 ALBONI MARIUS SC2003-22104 16/12/2003

3 8 111979 COMARITAN LIVIU D82004-54 13/01/2004

3 8 111980 VERDESI CORINA D72004-243 19/01/2004

3 8 111981 VERDESI CRISTINA D72004-245 19/01/2004

3 8 111982 OLTEANU CRISTINA D72004-268 19/01/2004

3 8 111983 KAISER PETRU D72004-326 20/01/2004

3 8 111984 FORTON FLORIN D72004-465 26/01/2004

3 8 111985 CHISALITA IONUT SORIN D82004-790 02/02/2004

3 8 111986 NEAGOE ADRIAN D82004-1071 17/02/2004

3 8 111987 NEBOGA LIDIA D82004-1719 18/03/2004

3 8 111988 APETRI ELEONORA D82004-1809 23/03/2004

3 8 111989 MIHAESCU EMILIAN D72004-2559 05/04/2004

3 8 111990 SZASZ ADRIAN D72004-1534 24/04/2004

3 8 111991 PARVA LAVINIA D82004-2595 04/05/2004

3 8 111992 BOBOESCU GHEORGHE D82004-2655 06/05/2004

3 8 111993 PELEA ILEANA D82004-2798 12/05/2004

3 8 111994 BALINTONI IOAN D72004-3611 13/05/2004

3 8 111995 AGACHI CLAUDIA D82004-3603 08/06/2004

3 8 111996 SINGEORZAN ONISOR D82004-4487 21/07/2004

3 8 111997 CRISTIU FLORINA D82004-4674 27/07/2004

3 8 111998 GYORFI IRINA CRISTINA D82004-5300 16/08/2004

3 8 111999 MOAGA FLROIN D82004-5563 26/08/2004

3 8 112000 GUTIA IOANA D72004-5299 09/09/2004

3 8 112001 PRUTEANU LUMINITA D82004-5880 14/09/2004

3 8 112002 BARBULESCU CRINA D82004-5982 28/09/2004

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 8 112003 COSTEI MARIANA D82004-6509 14/10/2004

3 8 112004 VARGA ILEANA D82004-7110 23/11/2004

3 8 112005 IACOB NICOLETA CRISTINA D82004-7420 09/12/2004

3 8 112006 VUCEA FELICIA D82004-7429 10/12/2004

3 8 112007 POP LUCIAN MARIUS D72004-7490 15/12/2004

3 8 112008 LAPUSNEANU LOREDANA D82004-7560 16/12/2004

3 8 112009 HUHUREZ IONEL SC2004-22663 28/12/2004

5 6 112010 TOMA STELIAN D72005-124 12/01/2005

5 6 112011 ZUBAS ELENA D72005-847 11/02/2005

5 6 112012 RIZEA ELENA RODICA D72005-281 18/02/2005

5 6 112013 MATINCA LILIANA D82005-1145 10/03/2005

5 6 112014 CIOLAN MARIA MIRELA D72005-1482 11/03/2005

5 6 112015 VARGA GAVRIL D82005-1256 17/03/2005

5 6 112016 MOTEA CAMELIA D82005-1270 18/03/2005

5 6 112017 HLENSKI ADRIAN CIPRIAN D82005-1376 25/03/2005

5 6 112018 DINCA MARIAN D72005-2368 20/04/2005

5 6 112019 BREBAN CRISTINA RAMONA D82005-1846 21/04/2005

5 6 112020 JURCA LIVIA D82005-1889 26/04/2005

5 6 112021 JIVU CERASELA D82005-2796 30/06/2005

5 6 112022 SCHNEIDER ELISAVETA D82005-2841 04/07/2005

5 6 112023 GORGHE DORINA D82005-3020 08/07/2005

5 6 112024 CIOFU GABRIEL D82005-3729 28/07/2005

5 6 112025 PRUNES ANA HELIA D72005-3745 06/09/2005

5 6 112026 HOROGE VIORICA D82005-5149 05/10/2005

5 6 112027 TURCU ANDREI OVIDIU D82005-5720 11/11/2005

5 6 112028 ALEXANDRU NICOLAE D82005-5970 25/11/2005

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 6 112029 TURCAS RADU ALEXANDRU D82005-6107 02/12/2005

5 6 112030 HARASNIUC DANIEL D72005-5697 07/12/2005

5 6 112031 MORARESCU CAMELIA ALEXANDRA D72005-5907 16/12/2005

7 4 112032 PANTIS EUGENIA ORTENSIA D82006-125 26/01/2006

7 4 112033 SANDU DIANA SUSANA D72006-1285 27/02/2006

7 4 112034 AL DIBIS HAZIM D72006-2943 09/05/2006

7 4 112035 MENGHER (TOFANMIHAELA DANA D82006-857 17/05/2006

7 4 112036 MARTIN RAMONA D72006-3252 18/05/2006

7 4 112037 SOLTUZU MARTA GABRIELA D72006-3597 31/05/2006

7 4 112038 SIMION PAULA D82006-1747 04/07/2006

7 4 112039 NOVACOVICI ADELA D72006-3749 09/07/2006

7 4 112040 COROBLEA ANISOARA D82006-2370 07/08/2006

7 4 112041 FASIE CLAUDIA D82006-2465 14/08/2006

7 4 112042 KADAR ATTILA D82006-2661 18/08/2006

7 4 112043 ANCHIDIN RAMONA D82006-3247 30/08/2006

7 4 112044 MARTIN RAMONA D72006-4921 07/09/2006

7 4 112045 KUTASI IOAN D82006-3749 02/10/2006

7 4 112046 COPACI LUMINITA D82006-4234 21/11/2006

7 4 112047 DIMISCA IONELA MARIA D72006-6981 22/11/2006

7 4 112048 IELCHICI MIROSLAVA D72006-7047 24/11/2006

7 4 112049 CRAIUT ROMULUS D82006-4449 12/12/2006

8 3 112050 IUSAN ALIN D82007-2306 22/05/2007

8 3 112051 SCHMOLL MARIA D72007-4480 28/06/2007

8 3 112052 PLAIASU MARIO DARIUS D72007-5608 17/10/2007

8 3 112053 SIMA LACRAMIOARA IOANA D72007-7269 13/12/2007

9 2 112054 CONOPAN LAVINIA D72008-1197 14/02/2008

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 2 112055 PINTIUTA REMUS ADRIAN D82008-3218 10/12/2008

10 1 112056 ANDRIES LOREDANA GABRIELA D72009-296 26/01/2009

10 1 112057 DAN DANIEL REMUS D72009-764 28/01/2009

10 1 112058 BOTA GABRIELA ANDREEA D72009-877 02/02/2009

10 1 112059 NICLAS MARGIT BEATRICE D72009-4529 01/06/2009

10 1 112060 CALANCE TEODORA FLOAREA DP2009-7084 30/07/2009

10 1 112061 SCHMIDT EVA DP2009-9256 30/09/2009

10 1 112062 DRAGAN MIRELA DOINA DP2009-11639 25/11/2009

0 10 102063 MARINACHE GHEORHE D82003-1863 27/03/2003

0 10 102064 FRENTESCU ECATERINA D82003-2138 10/04/2003

0 10 102065 PRADAES NECULAE D82003-4131 16/06/2003

0 10 102066 CURECHERU FLORICA D82003-6053 11/08/2003

0 10 102067 DOGAR FLORINA D82003-7638 19/09/2003

0 10 102068 DUTU GHEORGHE D82003-8066 30/09/2003

0 10 102069 IOANA CONSTANTIN D72003-3716 04/11/2003

2 8 102070 BALICA VIORICA D82004-1612 12/01/2004

2 8 102071 IOVANESCU SIMONA D82004-174 19/01/2004

2 8 102072 SIMION DIANA D82004-187 19/01/2004

2 8 102073 MIHET MARIANA D72004-1438 20/02/2004

2 8 102074 BURTEA STEFANIA CRISTINA D72004-1580 26/02/2004

2 8 102075 NEACSA ION D72004-1733 03/03/2004

2 8 102076 PLOPEANU PAUL D82004-1632 15/03/2004

2 8 102077 VLAD GHEORGHE D82004-1638 15/03/2004

2 8 102078 SORINCA CARMEN D82004-2176 19/04/2004

2 8 102079 LUCICA CAMELIA D82004-2209 20/04/2004

2 8 102080 EJENCOVA RAISA D82004-2226 20/04/2004

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 8 102081 GAVRILA STEFAN D82004-3666 14/06/2004

2 8 102082 CATALIN GELU D82004-4154 12/07/2004

2 8 102083 VARGA AUGUSTIN D82004-5212 12/08/2004

2 8 102084 ONETIU MUNTEANCIPRIAN D82004-5217 12/08/2004

2 8 102085 DUNA CAMELIA D72004-5300 09/09/2004

2 8 102086 RADUCANU ANGELA D72004-5436 20/10/2004

2 8 102087 VARGA DEZIDERIU D82004-6705 26/10/2004

4 6 102088 URSACHE MARICA CORINA D82005-304 25/01/2005

4 6 102089 CHIRIGEL RADU COSMIN D72005-851 11/02/2005

4 6 102090 JARDIANU MIHAELA D72005-1616 17/03/2005

4 6 102091 NECHIFOR ION RADU D72005-2150 11/04/2005

4 6 102092 CRISAN VIOREL D72005-2490 27/04/2005

4 6 102093 CANALOS ANA D82005-2026 10/05/2005

4 6 102094 GIB MARCEL D82005-2122 16/05/2005

4 6 102095 CHIRCA ELENA D82005-3907 05/08/2005

4 6 102096 NATEA LORENA D82005-4015 10/08/2005

4 6 102097 SZABO ADELINA DO2005-4042 11/08/2005

4 6 102098 DINEA EMILIA D72005-3758 06/09/2005

4 6 102099 BRATIS FLORICA LUMINITA D82005-4741 19/09/2005

4 6 102100 LABADI LUDOVIC D82005-5424 20/10/2005

4 6 102101 LUPASCU VALENTIN D82005-5562 31/10/2005

4 6 102102 KRISTOFSIK SORIN D72005-5851 14/12/2005

4 6 102103 CIOCAN MARIANA D82005-6326 15/12/2005

6 4 102104 DAVID CRISTIAN MIRCEA D82006-338 15/02/2006

6 4 102105 BULIGA MARGARETA D82006-1631 30/06/2006

6 4 102106 DODO ROZALIA D82006-3593 19/09/2006

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 4 102107 ZLOTAR AGLAIA D72006-5306 20/09/2006

6 4 102108 BORN IOSIF D72006-5962 17/10/2006

6 4 102109 STRACHINARIU VICTOR D72006-6143 23/10/2006

6 4 102110 BOTI MARIAN D72006-6851 20/11/2006

6 4 102111 DURAU ELENA D72006-7030 23/11/2006

6 4 102112 NAGY CRISTINA MIHAELA D72006-7405 07/12/2006

6 4 102113 PIELE VASILICA D72006-7409 07/12/2006

7 3 102114 BOSTAN DUMITRU VALD D72007-566 30/01/2007

7 3 102115 LAMPA TIMEA D82007-515 20/02/2007

7 3 102116 TOMICI GRINDEANCLARA D72007-1629 23/03/2007

7 3 102117 NEAGA VIOLETA D82007-1667 19/04/2007

7 3 102118 ALBU DOINA D72007-5094 28/09/2007

7 3 102119 VIRCI TOMI D72007-5758 24/10/2007

7 3 102120 IANOSKA LIDIA IUDITH D82007-4233 06/11/2007

7 3 102121 HAMZA ANTONELA ADRIANA D72007-6242 12/11/2007

7 3 102122 DAN LAURA LAVINIA NICOL D72007-6793 29/11/2007

7 3 102123 PATRU MARIETA D72007-6927 04/12/2007

8 2 102124 EICHERT LIVIA D72008-1195 14/02/2008

8 2 102125 SARAZAN ALINA D72008-1586 03/03/2008

8 2 102126 POPESCU VIORICA D72008-1820 12/03/2008

8 2 102127 HAVRIL ANISOARA D72008-2053 21/03/2008

8 2 102128 BURGHELEA CONSTANTIN D72008-2251 31/03/2008

8 2 102129 DRAGHIA CLAUDIA LILIANA D72008-2345 03/04/2008

8 2 102130 TOBA CORINA D72008-2516 11/04/2008

8 2 102131 NEDELCU VALENTINA FLAVIA D82008-1439 28/05/2008

8 2 102132 JICHITA MIRIANA ALEXANDRA D82008-1542 11/06/2008

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 2 102133 DUSOI ALEXANDRU EUGEN D72008-3935 16/06/2008

8 2 102134 MOLNAR RODICA D72008-4705 16/07/2008

8 2 102135 PANDEL FABIAN NICOLAE D72008-5288 20/08/2008

8 2 102136 VADUVA GRIGORE IULIAN D72008-5450 28/08/2008

8 2 102137 SOFRONIE LACRAMIOARA D72008-6803 21/10/2008

8 2 102138 TANASA ANA MARIA D72008-7406 12/11/2008

8 2 102139 SPERLEA HERMINE D72008-8122 03/12/2008

8 2 102140 IORGOVAN EMILIA EMANUELA D72008-8729 16/12/2008

8 2 102141 MARINCU VICENTIU DAVID SOLO D72008-8895 18/12/2008

9 1 102142 NOVACOVICI GETA D72009-675 27/01/2009

9 1 102143 AMBRU FLORINA CAROLINA D72009-1184 11/02/2009

9 1 102144 GURGUI ION D72009-1581 25/02/2009

9 1 102145 PINCOTAN ANIKO D72009-1941 06/03/2009

9 1 102146 SLEZACSEK AMALIA VALERICA DP2009-8711 16/09/2009

9 1 102147 MORNEA ADINA DP2009-9997 19/10/2009

1 8 92148 PAVAL ELENA D72004-543 27/01/2004

1 8 92149 SIMONEA IURA VICUS D72004-703 29/01/2004

1 8 92150 GUCIANU ELENA D82004-795 03/02/2004

1 8 92151 SAUCA GHEORGHE D72004-1112 09/02/2004

1 8 92152 MOISA PETRU D82004-1169 23/02/2004

1 8 92153 AMZA CORNEL D82004-1643 15/03/2004

1 8 92154 IANOSEL IONEL D82004-2576 04/05/2004

1 8 92155 SALAK DANUTA D72004-3335 05/05/2004

1 8 92156 VLAD NICOLAE D72004-4176 28/05/2004

1 8 92157 POPESCU GHEORGHE D72004-4573 14/06/2004

1 8 92158 ZIDARU ELENA D82004-4632 28/07/2004

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 8 92159 PETRACHE LUCIA D82004-5017 06/08/2004

1 8 92160 TARTA VERONICA D72004-5066 31/08/2004

1 8 92161 KOLCER GABRIELA D72004-5202 07/09/2004

1 8 92162 BORCA IOANA GABRIELA D82004-5923 15/09/2004

1 8 92163 BIRIESCU MUGUREL D82004-6683 25/10/2004

1 8 92164 IONESCU CLAUDIA D72004-6535 28/10/2004

1 8 92165 PETROVAN ANUTA D72004-6613 09/11/2004

1 8 92166 POPESCU MIHAELA D82004-6892 11/11/2004

1 8 92167 STOIAN MARINELA D82004-7195 26/11/2004

1 8 92168 MEILA ADRIAN ION D72004-7366 09/12/2004

1 8 92169 ONU MARIA D82004-7485 14/12/2004

1 8 92170 LUNGU ILEANA D82004-7563 16/12/2004

1 8 92171 DUDAU MARIA D72004-7590 17/12/2004

3 6 92172 GODJA MARIA D82005-637 14/02/2005

3 6 92173 CORDOS AGLAIA D82005-798 23/02/2005

3 6 92174 DRAGOMIR NICOLAE D82005-961 03/03/2005

3 6 92175 SIMON MONIKA D82005-559 03/03/2005

3 6 92176 PAUN MARIA D82005-1230 16/03/2005

3 6 92177 GAVRILESCU VASILE D72005-1913 31/03/2005

3 6 92178 MUNTEANU LENUTA FELICIA D82005-1480 04/04/2005

3 6 92179 COZMA VIOREL D72005-2225 13/04/2005

3 6 92180 VOICU NICU D82005-1761 18/04/2005

3 6 92181 MANEA ELENA D72005-2813 17/05/2005

3 6 92182 PETRESCU NICOLETA SC2005-11185 20/06/2005

3 6 92183 GIROVEANU ROBERT TONI D82005-3590 22/07/2005

3 6 92184 CALDARAS ARDELIANU D82005-3676 26/07/2005

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 6 92185 MONORANU OANA D82005-4194 19/08/2005

3 6 92186 MONORANU PAUL ALEXANDRU D82005-4195 19/08/2005

3 6 92187 MITROFAN HARITINA D72005-4711 18/10/2005

3 6 92188 ZAHARIA GRIGORE D72005-4784 21/10/2005

3 6 92189 TUFA ELENA D82005-5550 31/10/2005

3 6 92190 BUTU DANIELA D72005-5219 15/11/2005

3 6 92191 CORNEANU MARINEL IONUT D72005-5245 16/11/2005

3 6 92192 VASILIU MARIA D72005-5309 18/11/2005

3 6 92193 TATAR ZOLTAN D72005-5685 07/12/2005

3 6 92194 ANTOHI ELENA ARONICA D72005-5813 13/12/2005

3 6 92195 VOLINTIRU DIANA D72005-5850 14/12/2005

3 6 92196 RUS ADINA LIDIA D72005-5862 15/12/2005

3 6 92197 POPA LILIANA SORINA D82005-6381 16/12/2005

5 4 92198 NECOARA COSMIN SC2006-162 06/01/2006

5 4 92199 OLARU VICTOR D82006-283 08/02/2006

5 4 92200 PETREA VIOREL D72006-1340 28/02/2006

5 4 92201 RUBI MIRCEA D72006-1963 27/03/2006

5 4 92202 BANDU CLAUDIA MARIANA D82006-746 11/04/2006

5 4 92203 OLAR MARIANA D82006-775 17/04/2006

5 4 92204 IONAS LADISLAU LUDOVIC D72006-2577 19/04/2006

5 4 92205 DOSESCU CARMEN D72006-2920 08/05/2006

5 4 92206 SEIN GHEORGHE D72006-3562 30/05/2006

5 4 92207 SOVABER ANA D82006-2124 20/07/2006

5 4 92208 MOHAN CONSTANTIN D72006-6492 07/11/2006

5 4 92209 TEMKO MARGARETA D72006-6870 20/11/2006

5 4 92210 CIUR DANA MARIANA D82006-4344 30/11/2006

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 4 92211 MARINCU MARIA D72006-7297 05/12/2006

5 4 92212 MURG FLORICA D72006-7438 08/12/2006

5 4 92213 MATIS DORINA D72006-7510 12/12/2006

6 3 92214 LAKATOS ESTERA DO72007-583 31/01/2007

6 3 92215 OGICA DAN ALEXANDRU D72007-945 15/02/2007

6 3 92216 ZMARANDESCU GABRIELA D82007-531 20/02/2007

6 3 92217 ENUS ELENA ZINICA D72007-1409 13/03/2007

6 3 92218 CALDARAS ANISOARA D82007-1318 02/04/2007

6 3 92219 BURNAZ PARASCHIVA D72007-2925 08/06/2007

6 3 92220 ANDRONACHE GHEORGHE D72007-2932 08/06/2007

6 3 92221 AIRINEI VIOREL D72007-4130 06/08/2007

6 3 92222 IORDACHE MIRCEA D72007-4619 04/09/2007

6 3 92223 CUC CIPRIAN LAURENTIU D72007-5044 26/09/2007

6 3 92224 CSAKY CALUDIA MARIA D72007-5058 27/09/2007

6 3 92225 ROTARIU NICOLETA D72007-5364 09/10/2007

6 3 92226 SANDOR DIONISIE D72007-5538 16/10/2007

6 3 92227 CIERNOTA ANA D72007-6175 08/11/2007

6 3 92228 BOGDAN CAMELIA MARINELA D82007-7001 06/12/2007

6 3 92229 COSOR ADRIAN IOAN SC2007-29051 27/12/2007

7 2 92230 LUNGU RODICA D72008-390 18/01/2008

7 2 92231 STOICA LACRAMIOARA D72008-493 23/01/2008

7 2 92232 ORBULESCU ILIE LIVIU D72008-1260 18/02/2008

7 2 92233 CUMPANAS LUCIA D82008-391 18/02/2008

7 2 92234 SAVU DORIN IONEL D72008-1576 29/02/2008

7 2 92235 RADUT CONSTANTIN D72008-1579 03/03/2008

7 2 92236 BOGDANESCU MIRELA D72008-2318 02/04/2008

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 2 92237 GABOR GABRIEL D72008-2845 23/04/2008

7 2 92238 GABOR GABOR D72008-2998 06/05/2008

7 2 92239 SANDOR OLGA D72008-3248 14/05/2008

7 2 92240 ACALFOAIE CORNELIU D72008-3449 23/05/2008

7 2 92241 GABOR RUBI D82008-1447 29/05/2008

7 2 92242 OLARU CRISTIAN D72008-4353 02/07/2008

7 2 92243 NEGURA MIHAI D72008-5869 17/09/2008

7 2 92244 GOLBAN ADINA D72008-7506 14/11/2008

7 2 92245 GOLBAN DANIELA D72008-8130 10/12/2008

7 2 92246 OLARIU ROXANA D82008-3208 10/12/2008

8 1 92247 BOTOSAN CRISTINA D72009-1107 09/02/2009

8 1 92248 BALOG SIMONA D72009-1704 02/03/2009

8 1 92249 GHINUTA CONSTANTIN D72009-2468 25/03/2009

8 1 92250 ROMAN EMILIA D72009-3733 08/05/2009

8 1 92251 IOJA CLAUDIA CRISTINA D72009-3815 11/05/2009

8 1 92252 CAMPIANU IOANA IRINA DP2009-6345 15/07/2009

8 1 92253 OLARU RAMONA DP2009-11207 17/11/2009

8 1 92254 TIMOFTE BIANCA PATRICIA DP2009-12569 18/12/2009

0 8 82255 UNGUREAN MARIANA D72004-611 28/01/2004

0 8 82256 NOVAC OTILIA D82004-1253 25/02/2004

0 8 82257 POPOVICI VASILE FLAVIUS D82004-2068 08/04/2004

0 8 82258 LOVIN HELICA ILEANA D82004-4239 13/07/2004

0 8 82259 DRAGAN STELA D82004-4714 27/07/2004

0 8 82260 MONEA TIBOR D82004-6047 21/09/2004

0 8 82261 GLUJDEA NELU (COLTERM) D72004-6211 14/10/2004

0 8 82262 MOCANASU GABRIELA D82004-7299 02/12/2004

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

0 8 82263 ROTH EDUARD D72004-7531 16/12/2004

2 6 82264 CAMURECI COSTEL D82005-501 02/02/2005

2 6 82265 POPA GHEORGHE D72005-718 07/02/2005

2 6 82266 POGONARU GETA D72005-844 11/02/2005

2 6 82267 VOICILA MARIETA LIA D82005-663 15/02/2005

2 6 82268 RADU RAMONA D82005-991 07/03/2005

2 6 82269 MUSTEATA MARIANA VIOLETA D72005-1859 29/03/2005

2 6 82270 TIRON CONSTANTIN ANGHEL D82005-1479 04/04/2005

2 6 82271 CONSTANTINESCHARALAMBIE D82005-1708 13/04/2005

2 6 82272 BIVOL IOAN D72005-2282 14/04/2005

2 6 82273 DUMITRACHE SABINA D82005-2838 04/07/2005

2 6 82274 CONSTANTIN ION D82005-3889 04/08/2005

2 6 82275 BODIANU GABRIELA D82005-5911 23/11/2005

2 6 82276 BALANESCU ALEXANDRA D82005-6250 09/12/2005

4 4 82277 BULETIC ILEANA D72006-239 18/01/2006

4 4 82278 DRAGHICI VASILE CLAUDIUS D82006-197 01/02/2006

4 4 82279 VASILESCU MARIAN D72006-2500 17/04/2006

4 4 82280 RAPA LILIANA D72006-2745 28/04/2006

4 4 82281 REIN PAUL RUDOLF D72006-3614 01/06/2006

4 4 82282 CSOTI NADIA D82006-1245 16/06/2006

4 4 82283 TINCA ARANKA D82006-1356 21/06/2006

4 4 82284 ILIESI SILVIU ALEXANDRU D82006-1569 29/06/2006

4 4 82285 SARBU VIORICA GEORGETA D82006-1645 30/06/2006

4 4 82286 TOMUT IOAN D82006-2481 14/08/2006

4 4 82287 CURUGIU LOREDANA D72006-4820 05/09/2006

4 4 82288 SUIUGAN ANA MARIA D72006-5828 11/10/2006

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 4 82289 SERBAN DOREL D82006-4151 14/11/2006

4 4 82290 RADULESCU LILIANA SIMONA D72006-6863 20/11/2006

4 4 82291 MUNTEANU PETRU MARIUS D82006-4352 30/11/2006

4 4 82292 BOT GHEORGHE D82006-4413 08/12/2006

4 4 82293 VELCIOV MARIA D82006-4424 11/12/2006

4 4 82294 BILAN IOAN D72006-7680 15/12/2006

5 3 82295 BENDA GABRIEL D72007-310 22/01/2007

5 3 82296 COSTELAS OCTAVIAN GHEORGHE D82007-2894 26/06/2007

5 3 82297 PIRVU ALEXANDRA SIMONA D72007-3475 10/07/2007

5 3 82298 URSACHE MIHAI D72007-4516 30/08/2007

5 3 82299 BALULESCU CLAUDIA D82007-4728 30/11/2007

6 2 82300 ARDELEAN VASILE GABRIEL D72008-466 22/01/2008

6 2 82301 CARPACI AURELIA D72008-991 07/02/2008

6 2 82302 COCRIS SIMONA D72008-2286 01/04/2008

6 2 82303 VADUVA MARIOARA D72008-2634 15/04/2008

6 2 82304 GABOR DUMITRU D82008-1177 23/04/2008

6 2 82305 CODREA IELANA D72008-4531 08/07/2008

6 2 82306 BERKI FRANCISC D72008-4641 11/07/2008

6 2 82307 MIHAI OVIDIU CONSTANTIN D72008-4806 22/07/2008

6 2 82308 GABOR GABOR D72008-5602 04/09/2008

6 2 82309 CIURAR DAN IONEL D82008-2211 12/09/2008

6 2 82310 TOMOIAGA ANA MARIA D82008-2393 03/10/2008

6 2 82311 CAZACU DANIEL D72008-6507 08/10/2008

6 2 82312 NAGY ROZALIA D72008-7236 06/11/2008

6 2 82313 DENES RAMONA MONICA D72008-8559 12/12/2008

6 2 82314 MOLDOVAN ELISABETA D72008-8826 17/12/2008

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 1 82315 GOGA MIRELA VERONICA D72009-1425 20/02/2009

7 1 82316 BOTIU CLARA FLORICA D72009-1771 03/03/2009

7 1 82317 DOBINDA MARIANA D72009-2289 18/03/2009

7 1 82318 TAUTEANU MIHAELA ELENA D72009-2308 19/03/2009

7 1 82319 ROSU RAMONA ELENA D72009-4073 18/05/2009

7 1 82320 IACOB IOAN DP2009-9943 16/10/2009

7 1 82321 FLOREAN LIVIUS DP2009-10221 23/10/2009

7 1 82322 POPESCUL ROXANA ANGELA DP2009-12144 09/12/2009

1 6 72323 GRADINARU IOAN D82005-375 27/01/2005

1 6 72324 GIURCA ANI D72005-867 14/02/2005

1 6 72325 MARCU PETRU D82005-815 23/02/2005

1 6 72326 DRAICULESCU CARMEN D82005-2450 02/06/2005

1 6 72327 TODOR GHEORGHE D82005-4114 16/08/2005

1 6 72328 RUSANDU PETRICA VALENTIN SC2005-18992 04/11/2005

1 6 72329 BUTUR REMUS MARIUS D72005-5805 13/12/2005

3 4 72330 COSTIN DORIN D82006-126 26/01/2006

3 4 72331 JUCSOR VIOLETA D82006-223 03/02/2006

3 4 72332 GRUIESCU ILEANA D72006-948 13/02/2006

3 4 72333 STEFANUTA NADIA RUJITA D72006-1497 07/03/2006

3 4 72334 POP VALER D72006-1780 20/03/2006

3 4 72335 BELCEA SEBASTIAN D72006-3458 25/05/2006

3 4 72336 CATANA GHERASIM IOAN D72006-3724 06/06/2006

3 4 72337 SURDUCAN LENUTA D82006-1470 26/06/2006

3 4 72338 OPREAN GHEORGHE D72006-4508 31/07/2006

3 4 72339 TURBATU FLORENTINA CORINA D82006-2697 28/08/2006

3 4 72340 ARGATU MARIA D82006-3284 31/08/2006

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 4 72341 BANDI IULIU D72006-5613 03/10/2006

3 4 72342 OTVOS KATALIN D72006-6128 20/10/2006

3 4 72343 COVACI RAMONA D72006-6265 27/10/2006

3 4 72344 CSAPO ANGELA D72006-6473 07/11/2006

3 4 72345 STOICOVICI BOJA D72006-7095 27/11/2006

3 4 72346 SEREANU LARISA D72006-7460 11/12/2006

3 4 72347 BILAN FLORIN MIHAI D72006-7681 15/12/2006

4 3 72348 TOMUTA MIHAELA D82007-171 01/02/2007

4 3 72349 SZABO MARIA ILEANA D72007-1651 26/03/2007

4 3 72350 CRISTE MONICA D72007-3312 03/07/2007

4 3 72351 ASAFTEI MARIANA D82007-3785 28/09/2007

4 3 72352 CIOAIA MARIA D82007-3884 09/10/2007

4 3 72353 BURESIN ALEXANDRU MIHAI D72007-5953 30/10/2007

4 3 72354 ROMOZNEANU AURICA D82007-4523 22/11/2007

5 2 72355 GAVRIS IRINA D72008-1351 20/02/2008

5 2 72356 KLEITSCH MARIA D72008-1059 11/03/2008

5 2 72357 GABOR STEFAN D72008-2402 07/04/2008

5 2 72358 BIEA FLAVIUS D72008-3069 07/05/2008

5 2 72359 JUSCA RAMONA D72008-4020 18/06/2008

5 2 72360 VARGA ENIKO D82008-1759 08/07/2008

5 2 72361 MURESAN GABRIELA IULIANA D72008-4580 10/07/2008

5 2 72362 HEUMANN ANGELA D72008-4787 21/07/2008

5 2 72363 RADU MIOARA SIMONA D72008-5177 12/08/2008

5 2 72364 BALBOS GRIGORE D72008-8385 09/12/2008

5 2 72365 BRONCZ ALEXANDRU D72008-8737 16/12/2008

6 1 72366 VIRSTA FLORESCALEXANDRU D72009-814 29/01/2009

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 1 72367 NICHICI ARIELA IASMINA D72009-11601 10/02/2009

6 1 72368 MARIN IONUT D82009-75 17/02/2009

6 1 72369 SILVASAN PAULA ROXANA D72009-2679 01/04/2009

6 1 72370 POPOVICI ELENA FLORENTINA D72009-4104 19/05/2009

6 1 72371 PIRVU IRINA LILIANA D72009-4676 04/06/2009

6 1 72372 SZILAGYI ALEXANDRU DP2009-6594 21/07/2009

6 1 72373 FILPISAN ALEXANDRU DP2009-6802 24/07/2009

6 1 72374 MIHAI RODICA DP2009-7570 14/08/2009

6 1 72375 CALDARAS MARIA DP2009-7612 18/08/2009

6 1 72376 POP MIRCEA DP2009-7865 26/08/2009

6 1 72377 SANDRU MARIA DP2009-8148 02/09/2009

6 1 72378 DUMITRIU VASILE DP2009-8588 14/09/2009

6 1 72379 RADU NICOLAE SC2009-27307 10/11/2009

6 1 72380 PETREA CRISTIAN DP2009-12213 10/12/2009

6 1 72381 PUT SIMONA D72009-12392 15/12/2009

0 6 62382 BRATU IOAN D82005-1612 08/04/2005

0 6 62383 VADUVA ECATERINA D82005-4652 15/09/2005

2 4 62384 MITRUTI IOAN D82006-72 19/01/2006

2 4 62385 NICULA ELENA D82006-367 16/02/2006

2 4 62386 BILGAR EMANOIL D72006-2807 03/05/2006

2 4 62387 BUSE NICOLAE D82006-4154 14/11/2006

2 4 62388 GURAN LIVIA D82006-4235 21/11/2006

3 3 62389 SBERA IOANA D72007-392 24/01/2007

3 3 62390 CUCOLAS ION D72007-915 14/02/2007

3 3 62391 COJOCARU ARMANDO GIANINI D72007-1425 13/03/2007

3 3 62392 NEDIN CECILIA D82007-1049 20/03/2007

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 3 62393 FACHETE DANA D72007-1812 05/04/2007

3 3 62394 ROMAN BOGDAN MIHAI D82007-2119 15/05/2007

3 3 62395 NOVACOVICI ELENA D82007-3012 04/07/2007

3 3 62396 CHIOREAN VASILE AUREL SC2007-28599 18/12/2007

4 2 62397 VICAR RALUCA MANUELA SC2008-58 03/01/2008

4 2 62398 NICOLA ROZICA SC2008-72 03/01/2008

4 2 62399 BABA RAMON RAUL D72008-777 31/01/2008

4 2 62400 NICOLICI SILVIA D72008-1229 14/02/2008

4 2 62401 POP CONSTANTIN D72008-1494 27/02/2008

4 2 62402 BARBU ILIE D72008-1966 19/03/2008

4 2 62403 COSTE IOAN D72008-2025 20/03/2008

4 2 62404 VIERU MAGDALENA D72008-2154 26/03/2008

4 2 62405 TOCANEL RODICA D72008-2165 26/03/2008

4 2 62406 IRINA HORIA D72008-2522 11/04/2008

4 2 62407 RADOVAN CORNELIA D72008-3111 08/05/2008

4 2 62408 SERAFIN DANILA D72008-3529 27/05/2008

4 2 62409 PETRUT RODICA D72008-4461 07/07/2008

4 2 62410 MARAN MARIA D72008-5574 03/09/2008

4 2 62411 APAVALOAIEI GIANINA D82008-2323 25/09/2008

4 2 62412 HONAIE-TECSA OTILIA D72008-6166 26/09/2008

4 2 62413 UNGUREANU ADRIAN D72008-6960 27/10/2008

4 2 62414 GHEORGHE GEORGE MARIUS D82008-2596 27/10/2008

4 2 62415 NOVACOVICI MARGIT D72008-7538 17/11/2008

4 2 62416 HEGYESI ZSOLT D72008-7841 25/11/2008

4 2 62417 SCHERBAHN CRISTIAN D82008-3283 12/12/2008

4 2 62418 ZOGOREAN DANIEL D72008-8800 17/12/2008

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 1 62419 PEPTANUS VIOREL MIHAI D72009-1217 11/02/2009

5 1 62420 HENCZ ANDREI D72009-1304 16/02/2009

5 1 62421 YLOTAR ILIE D72009-1642 26/02/2009

5 1 62422 BUMBU ANAMARIA VALENTINA D72009-2418 24/03/2009

5 1 62423 BALAN GETUTA D72009-4135 20/05/2009

5 1 62424 IONESCU VIOREL D72009-5237 19/06/2009

5 1 62425 RADUCA FLORENTINA MARIA DP2009-8159 02/09/2009

1 4 52426 IANCU MARINELA D82006-78 20/01/2006

1 4 52427 NICHI IOAN D72006-569 31/01/2006

1 4 52428 TUPA IULIAN D72006-1716 16/03/2006

1 4 52429 PAIUSAN AUREL D82006-2184 27/07/2006

1 4 52430 VALEA CORINA VIORICA D82006-2592 17/08/2006

1 4 52431 PRISACARU DOREL D72006-451 27/10/2006

2 3 52432 FLOREA DUMITRA D72007-498 29/01/2007

2 3 52433 VASIAN MIHAI OVIDIU D72007-605 01/02/2007

2 3 52434 SPIRIDON MARIANA D72007-3847 25/07/2007

2 3 52435 INDRIES LILIANA MIRELA D72007-3740 25/09/2007

2 3 52436 DRAGAN NICOLAE D72002-5095 28/09/2007

2 3 52437 OPREA MARIA D72007-5478 12/10/2007

2 3 52438 GAITAN IONITA D72007-6344 15/11/2007

3 2 52439 TODOR ECATERINA D82008-371 14/02/2008

3 2 52440 GABAI NICOLAE D72008-1584 03/03/2008

3 2 52441 BOGDAN FLORICA MARIA D72008-5048 05/08/2008

3 2 52442 MIELNIC DANA LUCIA D82008-2044 13/08/2008

3 2 52443 HUTANU CONSTANTIN D72008-6202 29/09/2008

3 2 52444 MIHAILOV DANITA D72008-6249 30/09/2008

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 2 52445 NEACSA CRISTINEL DANIEL D72008-7311 10/11/2008

3 2 52446 BRANISTEANU FLORIAN MADALIN D72008-8615 15/12/2008

3 2 52447 STANCIU MIHAI D72008-8850 18/12/2008

4 1 52448 CRACIUNESCU MARIOARA RODICA D72009-579 23/01/2009

4 1 52449 PASCUT MIHAELA ALINA D72009-3999 15/05/2009

4 1 52450 CAPUSNIEC AURICA D82009-364 20/05/2009

4 1 52451 PIROS MIHAELA D72009-5669 01/07/2009

4 1 52452 RADIN CRISTINA VASILICA DP2009-5780 02/07/2009

4 1 52453 BANUT MONICA VERONICA DP2009-7057 30/07/2009

4 1 52454 BARBONI MARIA DP2009-9585 07/10/2009

4 1 52455 ECKER MIHAEL GABRIEL DP2009-10434 28/10/2009

4 1 52456 COCOS ALINA DP2009-12289 14/12/2009

4 1 52457 ANDREI LEPOSAVA OLIVERA DP2009-12395 15/12/2009

0 4 42458 MUNTEANU GHEORGHE D72006-244 18/01/2006

0 4 42459 CUC VIOREL D72006-1945 24/03/2006

0 4 42460 SOLOMON DANIELA D72006-3645 01/06/2006

0 4 42461 STANESCU GIGI D82006-3103 28/08/2006

0 4 42462 SAMU SUSANA D82006-4184 16/11/2006

0 4 42463 CALNACOV LAURA D72006-7540 12/12/2006

0 4 42464 MAFTEI MARIANA D72006-7638 14/12/2006

1 3 42465 MARCU CRISTINA ELENA D72007-895 14/02/2007

1 3 42466 TANASESCU SILVIA ARIADNA D72007-3099 18/06/2007

1 3 42467 FILIP STELIAN D72007-3181 25/06/2007

2 2 42468 MURARIU IRINA GABRIELA D82008-281 06/02/2008

2 2 42469 PAUNA ANA D82008-574 05/03/2008

2 2 42470 MATHE BIRI D82008-599 06/03/2008

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 2 42471 MOLDOVAN VASILE IOAN D72008-3425 22/05/2008

2 2 42472 ALEXE VALERIA D82008-1869 17/07/2008

2 2 42473 STEPANESCU CALINA DIANA D72008-5350 25/08/2008

2 2 42474 DENES OVIDIU VASILE D72008-8560 12/12/2008

3 1 42475 HRISCU MARIA D72009-2656 31/03/2009

3 1 42476 IANCU DANUT D72009-4245 22/05/2009

3 1 42477 LUPASCU VALENTIN CONSTANT DP2009-8772 17/09/2009

3 1 42478 PADURARIU VASILE DP2009-9740 12/10/2009

3 1 42479 CIMPEAN CRISTIAN LIVIU DP2009-11543 24/11/2009

3 1 42480 MATEI ADRIANA MARIA DP2009-12401 15/12/2009

3 1 42481 VOICU VLADIMIR VIRGIL DP2009-12542 18/12/2009

0 3 32482 LACATOS LIVI AMAR D72007-151 16/01/2007

0 3 32483 DEDINSZKY BUCUGABRIELA D72007-522 30/01/2007

0 3 32484 ASIMINEI IULIAN PUIU D82007-2497 01/06/2007

0 3 32485 HRISCU ALEXANDRA LACRAMI D72007-5145 01/10/2007

0 3 32486 CHIU ADRIAN DANUT D82007-3924 11/10/2007

1 2 32487 STANUSILA ELENA D72008-1015 08/02/2008

1 2 32488 DINESCU MONICA D72008-1190 14/02/2008

1 2 32489 OPRITOIU ELENA LAVINIA D72008-2010 20/03/2008

1 2 32490 POP AURELIA D72008-2386 04/04/2008

1 2 32491 COLENEAC IOAN D72008-3470 23/05/2008

1 2 32492 MOLNAR MIKLOS D72008-6780 20/10/2008

2 1 32493 PASCU CARMEN DO695-2342 17/02/2009

2 1 32494 URECHEATU MARIA DP2009-7180 03/08/2009

0 2 22495 CURIBAN DUMITRU D72008-3966 17/06/2008

0 2 22496 BOCA NICOLAE D72008-8190 04/12/2008

LISTA 2010 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 1 22497 BUTE VASILE D72009-3648 06/05/2009

1 1 22498 SILAGHI-KULA MIHAELA DESPINA D72009-4391 27/05/2009

1 1 22499 BUNA PETRONELA DP2009-7859 25/08/2009

1 1 22500 CIMPAN MIHAELA LARISA DP2009-11641 25/11/2009

0 1 12501 TOADER MILICA DP2009-10666 04/01/2009

0 1 12502 MIHAI MIHAELA DP2009-3249 23/04/2009

Atasament: PENSIONARI_2010.pdf

LISTA 2010 - PENSIONARI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 34 421 PETROV ELISABETA DO691-21294 13/05/1991

5 34 392 GAJDA ECATERINA 31974 29/08/1991

9 30 393 HELE GHEORGHE 6426 25/02/1993

6 32 384 LAZAR TRANDAFIR DO792-107 05/06/1992

6 32 385 VITEAZ ELENA DO692-204 11/07/1992

3 34 376 FILIP DOINA DO692-76 23/08/1991

5 32 377 TAUT AVRAM DO692-4064 18/02/1992

2 34 368 HIRLEA IERONIM DO691-88 01/05/1991

4 32 369 MARTA CONSTANTIN DO692-000 01/01/1992

4 32 3610 TRINFA IULIANA DO692-196 12/02/1992

4 32 3611 STAN MIRCEA DO692-9999 01/03/1992

4 32 3612 MOISE CONSTANTIN DO692-123 08/05/1992

4 32 3613 HULUBAN MARIANA DO692-90 02/06/1992

4 32 3614 PITU ELISABETA DO692-157 06/06/1992

4 32 3615 BURESIN TUDOR DO692-32 20/06/1992

4 32 3616 ZABAN ZOLTAN DO692-206 10/07/1992

4 32 3617 OLARESCU DOMNICA DO692-140 16/09/1992

8 28 3618 LUCACS AURORA DO694-3115 23/08/1994

1 34 3519 CSIKOS ILEANA DO691-56 12/04/1991

3 32 3520 FUCS EVA DO692-78 03/05/1992

3 32 3521 BAN IOSIF DO692-14 03/08/1992

5 30 3522 BIROU ANA 23511 29/07/1993

9 26 3523 SANDU DAN DO695-143 16/01/1995

11 24 3524 STANCIU GHEORGHE DO696-1157 13/05/1996

4 30 3425 ICHIM LIDIA DO693-32 01/02/1993

4 30 3426 CRAINIC MARIA DO693-53 16/03/1993

LISTA 2010 - PENSIONARI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 30 3427 PERIAT IONEL DO693-27252 09/09/1993

6 28 3428 PETROVICI ANA DO694-380 15/02/1994

6 28 3429 RADU FLOAREA DO694-2612 07/07/1994

6 28 3430 IONESCU IUSTINIANA DO694-2368 09/07/1994

6 28 3431 MOLDOVAN TIBERIU DO694-2711 22/07/1994

6 28 3432 MULLER MARIA DO694-3624 11/10/1994

6 28 3433 GANEA DANIEL IONEL DO694-4282 06/12/1994

1 32 3334 POPA BINGERT TEREZIA DO692-159 20/02/1992

1 32 3335 FARA SOFIA DO692-71 05/03/1992

1 32 3336 NEGREA IOSIF DO692-136 13/03/1992

1 32 3337 TONTA IULIANA DO692-194 15/05/1992

1 32 3338 POPA MIHAI DO692-160 19/05/1992

1 32 3339 MORUT ILIE DO692-126 08/06/1992

1 32 3340 VANCA ELENA DO692-200 11/07/1992

1 32 3341 MUNTEANU AUREL DO692-127 04/08/1992

1 32 3342 SZABO ELENA DO692-188 06/08/1992

1 32 3343 POPA NICOLAE DO692-161 18/08/1992

1 32 3344 SERBAN ANA DO692-176 14/09/1992

1 32 3345 VINTURA ILEANA DO692-203 04/12/1992

5 28 3346 TUDOSIE VASILINA DO694-724 03/03/1994

5 28 3347 MIKLOS EDITH DO694-120 24/05/1994

7 26 3348 LAZAR MIHAI DO695-2898 04/07/1995

7 26 3349 TANASIE VICTORIA DO695-3182 08/08/1995

7 26 3350 SACALUS MIHAI SC095-15022 19/12/1995

9 24 3351 ANCULIA ELISABETA STANA DO696-2777 12/12/1996

4 28 3252 TUDOSE GABRIEL DO694-1753 12/04/1994

LISTA 2010 - PENSIONARI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 28 3253 SPIRK MIHAI DO694-2724 26/07/1994

4 28 3254 UNGUREANU LIVIA DO694-2758 01/08/1994

4 28 3255 UTA IOAN DO694-3298 12/09/1994

4 28 3256 IOVI IOAN DO694-4215 28/11/1994

4 28 3257 RADESCU VICTOR SC094-9581 29/12/1994

6 26 3258 TODOR IOAN DO695-1679 23/03/1995

6 26 3259 TOMIN MERIMA DO695-3637 28/09/1995

6 26 3260 MAKRA MARIA DO695-3754 10/10/1995

8 24 3261 GLAT VERONICA DO696-2097 04/10/1996

1 30 3162 TALVAN ELENA DO693-9443 03/02/1993

1 30 3163 PUSCAS ANA DO693-165 02/03/1993

1 30 3164 LIVADARIU MARIA DO693-108 03/05/1993

1 30 3165 IANCULESCU IOAN DO693-17261 01/06/1993

1 30 3166 BERKI AGRIPINA DO693-19 05/06/1993

1 30 3167 SUBOTA STEFAN DO693-186 16/07/1993

1 30 3168 ORAS MIHAI DO693-141 27/07/1993

3 28 3169 SARBU AGNETA DO694-1120 07/05/1994

3 28 3170 BARTUS IULISCA DO694-2361 07/06/1994

2 28 3071 TCACIUC IOAN DO694-2072 14/02/1994

4 26 3072 CIURARIU ROMICA DO695-302 27/01/1995

4 26 3073 WIND ADAM DO695-3162 04/08/1995

4 26 3074 MACOVEICIUC IOAN DO695-3890 26/10/1995

4 26 3075 DAICU VISTORIA DO695-3895 27/10/1995

4 26 3076 LUPU TUDORA DO695-4213 04/12/1995

12 18 3077 WOLF EMERIC DO699-3023 27/10/1999

1 28 2978 PRANDEA ION DO694-186 27/01/1994

LISTA 2010 - PENSIONARI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 28 2979 DRAGAN NICULAICA DO694-210 31/01/1994

1 28 2980 URBAN MARIA DO694-199 01/03/1994

1 28 2981 GHEORGHEVICI EVA DO694-714 03/03/1994

1 28 2982 PARAFIN MIHAI DO694-2050 28/04/1994

1 28 2983 VASILE ARTUR DO694-2266 26/05/1994

1 28 2984 CHELBA ILEANA DO694-2702 21/07/1994

1 28 2985 BOT FLORICA DO694-3422 22/09/1994

1 28 2986 SONNENHEIM IOSIF DO694-3513 29/09/1994

1 28 2987 STEFANUT MARIANA DO694-3612 10/10/1994

1 28 2988 VASILE LUCRETIA DO694-4057 09/11/1994

1 28 2989 DINCA VASILE DO694-4093 14/11/1994

1 28 2990 PETRESCU ADAM DO694-4021 17/11/1994

1 28 2991 PETROV ANA DO694-4322 08/12/1994

3 26 2992 PARLOG LUCIAN SC095-13755 15/11/1995

5 24 2993 JIANU MARIN DO696-258 01/02/1996

7 22 2994 JIGALOV PETRONELA DO797-3386 04/09/1997

2 26 2895 STRATULAT DUMIADRIAN DO695-2181 20/04/1995

4 24 2896 RISTA PETRU DO696-53 11/01/1996

4 24 2897 CIOARA ELENA DO692-231 06/02/1996

4 24 2898 NOVACOVICI VERONICA DO696-1519 19/06/1996

4 24 2899 PETRINESCU GHEORGHE DO696-2160 10/10/1996

4 24 28100 TUDIC ILEANA DO696-2327 21/10/1996

8 20 28101 CZINE ANDRAS DO698-597 15/04/1998

8 20 28102 STIRBU GHEORGHE DO698-929 07/09/1998

1 26 27103 SAVESCU TINCA ANA DO695-1805 28/03/1995

1 26 27104 TARKANYI GEZA DO695-2178 19/04/1995

LISTA 2010 - PENSIONARI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 26 27105 BEJENARU ION DO695-2559 08/06/1995

1 26 27106 BUCIU MARIA DO695-2609 14/06/1995

1 26 27107 GOLDEMBERG EVA DO695-3218 14/08/1995

1 26 27108 NAGI PETRU DO695-4051 16/11/1995

1 26 27109 CIUC IRINCA DO695-4378 14/12/1995

3 24 27110 TOMA PETRE DO696-2420 04/11/1996

7 20 27111 UZA VIOARA SC098-3732 20/03/1998

7 20 27112 COSEREANU FLORICA DO698-944 30/03/1998

7 20 27113 CISLARIU DUMITRU DO698-1040 22/10/1998

9 18 27114 ROSTAS IOAN DO699-735 14/05/1999

13 14 27115 MURA MARIA PA8X1-1838 12/07/2001

2 24 26116 SUR FLOARE DO696-905 03/04/1996

2 24 26117 COBZARU GHEORGHE DO696-1069 30/04/1996

4 22 26118 ISTVAN VALER DO697-172 04/02/1997

4 22 26119 TIBULEAC NECULAI DO697-500 28/02/1997

4 22 26120 PETRE VIRGINIA DO697-906 09/04/1997

4 22 26121 PETRE GHEORGHE DO697-1212 19/05/1997

4 22 26122 COVACIU IOAN DO697-2163 17/11/1997

4 22 26123 BUDA VIORICA DO697-2480 16/12/1997

4 22 26124 MAGYAR ELENA DO697-2485 16/12/1997

6 20 26125 COTORA IOAN DO698-1367 05/11/1998

6 20 26126 PETRESCU MARIA DO698-1472 24/11/1998

8 18 26127 RUGINESCU IOAN NICU DO699-4008 12/03/1999

8 18 26128 ORHA ANA DO799-3561 28/09/1999

10 16 26129 TINC FLORINEL SABIN DO6X-1391 02/08/2000

1 24 25130 DINU VETU DO696-80 15/01/1996

LISTA 2010 - PENSIONARI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 24 25131 BOLEANTU OLIMPIA DO696-125 18/01/1996

1 24 25132 KOSKA LIDIA DO696-2619 28/11/1996

7 18 25133 WRBITSKI KOLOSAURELIA DO699-3134 11/02/1999

9 16 25134 BABEU PAVEL SC0X-6165 05/02/2000

9 16 25135 NECHIFOR COCUTA ELENA DO6X-3633 14/04/2000

9 16 25136 SZECKELY CATITA DO6X-4849 23/08/2000

0 24 24137 STRAJAN LENUTA DO696-2496 14/11/1996

4 20 24138 POP VIORICA DO698-592 09/04/1998

4 20 24139 PURSIELUS FLOARE DO698-1009 03/08/1998

4 20 24140 SPATARIU ILEANA SC098-11990 22/09/1998

4 20 24141 GHIATA ELENA DO698-1375 05/11/1998

8 16 24142 ZAMOSTEANU ILIE PA8X-2148 08/02/2000

8 16 24143 SAMU ELISABETA DO6X-3257 04/05/2000

8 16 24144 TIRZIU IOAN DOREL PA8X-1777 17/07/2000

8 16 24145 CALANCEA AVRAM PA8X-2039 27/07/2000

8 16 24146 GAVRILA ANA DO6X-1495 02/10/2000

1 22 23147 POPA GHEORGHE DO697-320 12/02/1997

1 22 23148 BASTOREALA AURICA DO697-857 03/04/1997

1 22 23149 WOTH DOMNICA DO697-1061 29/04/1997

1 22 23150 PETRUT MARIA DO697-1249 23/05/1997

1 22 23151 MISTREANU DUMITRU DO797-3295 28/08/1997

5 18 23152 TEREK ELISABETA DO699-114 26/01/1999

5 18 23153 RITAN AURELIA DO699-1978 27/07/1999

9 14 23154 CANAVEA GHEORGHE DO6X1-2580 23/04/2001

9 14 23155 ZAVOIANU GHEORGHE DO6X1-6808 28/11/2001

2 20 22156 PAUL ANA DO698-1511 14/12/1998

LISTA 2010 - PENSIONARI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 18 22157 GODJA PETRU DO699-233 18/02/1999

4 18 22158 GHERHES MARIA DO699-315 03/04/1999

4 18 22159 SMALBERGER GEORGE DO799-3882 10/07/1999

4 18 22160 SCHNEIDER IOAN DO699-4160 12/09/1999

6 16 22161 ANTONIU IOAN SC0X-5030 04/07/2000

1 20 21162 CUREA IZIDOR DO698-1491 26/11/1998

1 20 21163 STOIENICA MARIN DO698-1401 17/12/1998

5 16 21164 TISAN NATALIA DO6X-5410 11/01/2000

5 16 21165 KRATOCHWILL IRINA ALICE PA8X-3269 10/02/2000

5 16 21166 GURGUT MARIA DO6X-2613 14/03/2000

5 16 21167 RAICI ELISABETA DO6X-2884 23/03/2000

11 10 21168 ION SIMONA RAMONA D82003-600 12/02/2003

11 10 21169 LUPOU VICTORIA D82003-5420 23/07/2003

2 18 20170 BUCUR CONSTANTIN DO699-628 13/05/1999

2 18 20171 MUDURA GHEORGHE DO699-4248 12/10/1999

4 16 20172 MIHUT GHEORGHE DO6X-1245 02/03/2000

4 16 20173 ORBAN ELISABETA DO6X-5755 23/11/2000

6 14 20174 COPACEAN ANA DO6X1-2127 21/03/2001

6 14 20175 ALEXANDRU ELISABETA DO6X1-2141 22/03/2001

6 14 20176 STANESCU NICOLAE PA8X1-2387 24/09/2001

8 12 20177 DANIEL ROZALIA DO6X2-113 17/01/2002

8 12 20178 TESLARIU ELENA D72002-3395 24/04/2002

3 16 19179 PURCEL MARIN DO6X-160 15/02/2000

3 16 19180 BOTOS ANA PA8X-1407 07/03/2000

3 16 19181 PETRE ELENA DO6X-5660 20/11/2000

3 16 19182 BALASOIU LUCRETIA DO6X-5919 30/11/2000

LISTA 2010 - PENSIONARI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 14 19183 MAGUREANU VASILE PA8X1-2816 08/10/2001

5 14 19184 MATES MARCELA PA8X1-2895 10/10/2001

7 12 19185 TAMAS GHEORGHE DO6X2-1265 26/02/2002

7 12 19186 DAN RODICA D72002-8518 09/10/2002

7 12 19187 LAZI VIORICA D72002-9961 27/11/2002

2 16 18188 DRAGOMIR MARIA PA8X-1361 30/06/2000

2 16 18189 BALAN CONSTANTA DO6X-4881 24/08/2000

4 14 18190 MOLDOVEANU EMILIA DO6X1-1206 08/02/2001

4 14 18191 POPOVICI TEREZIA DO6X1-1710 27/02/2001

4 14 18192 SZUCS HILDA DO6X1-1991 14/03/2001

4 14 18193 IOVITA ION DO6X1-5936 30/10/2001

4 14 18194 STANIS IRINA DO6X1-6928 06/12/2001

4 14 18195 GIURA ETELCA DO6X1-6977 10/12/2001

6 12 18196 KISS IOAN DO6X2-938 15/02/2002

6 12 18197 MARUSINSKY EUGEN DO6X2-2212 22/03/2002

6 12 18198 GOLEA CONSTANTIN D82002-382 10/10/2002

1 16 17199 MURESAN AURELIA DO6X-3015 28/03/2000

1 16 17200 TOPAI NICOLAE DO6X-2470 03/09/2000

3 14 17201 FETESCU ALEXANDRA DO6X1-6820 29/11/2001

3 14 17202 DRAGOMIR ELENA DO6X1-6941 07/12/2001

5 12 17203 LINGURAR CLARA DO6X2-84 16/01/2002

5 12 17204 BABA NICOLAE DO6X2-1181 21/02/2002

5 12 17205 COPIL DUMITRU SC2002-6557 19/04/2002

5 12 17206 PRUNCU VIORICA D72002-6226 10/07/2002

5 12 17207 CALIN MIRCEA D72002-8221 18/09/2002

7 10 17208 ANCUTA MARIUS D72003-72 10/01/2003

LISTA 2010 - PENSIONARI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 10 17209 GANCIOV ELISABETA D72003-928 04/03/2003

7 10 17210 POP IOAN (IULIANA) D82003-4951 15/07/2003

9 8 17211 APOPEI MIHAI D82004-4805 29/07/2004

2 14 16212 SCHNEIDER ELENA DO6X1-5874 26/10/2001

2 14 16213 MILOS FELICIA DO6X1-7039 13/12/2001

4 12 16214 MATIES IOAN DO6X2-1568 05/03/2002

4 12 16215 NAN ILEANA D72002-4270 21/05/2002

6 10 16216 GAGIU MARIN D82003-7793 23/09/2003

6 10 16217 MOT IOAN D82003-8980 13/11/2003

3 12 15218 GHEBAN GENES MARIA DO6X2-361 01/02/2002

3 12 15219 TEODORESCU MARIA SC2002-15375 26/09/2002

5 10 15220 ONCIOIU ANA D72003-607 14/02/2003

5 10 15221 BOSNIAG GHEORGHE D72003-3375 15/10/2003

5 10 15222 ISTFAN EMILIA D82003-8798 04/11/2003

7 8 15223 SCHEEL RICHARD D72004-1732 03/02/2004

7 8 15224 VELICEASA PAVEL SC2004-19343 09/11/2004

9 6 15225 LUDINAS ZAHARIA D72005-1606 17/03/2005

4 10 14226 MOLNAR MARIA D82003-344 30/01/2003

4 10 14227 STEFANAS PETRU GHEORGHE D82003-1134 06/03/2003

1 12 13228 PETCU PETRU (IULIANA) D72002-2918 12/04/2002

3 10 13229 SERBAN DOMNICA D72003-1968 15/04/2003

5 8 13230 PRELIPCEAN GHEORGHE D72004-4411 03/06/2004

2 10 12231 STOICA GHEORGHE D82003-887 25/02/2003

4 8 12232 FRENTESCU PAULINA D82004-4963 04/08/2004

6 6 12233 MARDALE PETRE D82005-6389 16/12/2005

3 8 11234 MATEI VASILE D72004-3964 24/05/2004

LISTA 2010 - PENSIONARI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 6 11235 GIURGIU AURICA D72005-330 21/05/2005 01/01/1901

5 6 11236 BRASOVAN MILITA D72005-5698 07/12/2005 01/01/1901

10 1 11237 RESIGA MARIA D72009-5189 18/06/2009 01/01/1901

4 6 10238 BOLOGA ANA D82005-2198 06/05/2005 01/01/1901

6 4 10239 GAICEA SILVIA D82006-1301 20/06/2006 01/01/1901

1 8 9240 NICA PETRU D82004-7371 08/12/2004 01/01/1901

7 2 9241 GYULAI GEORGETA D72008-3889 12/06/2008 01/01/1901

0 8 8242 GLOGOR MARIA D72004-4859 25/06/2004 01/01/1901

0 8 8243 RATULESCU CONSTANTIN D82004-3928 02/07/2004 01/01/1901

2 6 8244 HAIAS IOAN D82005-1296 22/03/2005 01/01/1901

4 4 8245 MESTER STEFAN IOSIF D72006-4984 08/09/2006 01/01/1901

6 2 8246 COVALIU NICULAI D72008-3984 17/06/2008 01/01/1901

1 6 7247 POPLICEANU GHEORGHE D72005-2356 12/07/2005 01/01/1901

5 1 6248 DUMITRU REGHINA DP2009-9200 29/09/2009 01/01/1901

3 2 5249 CRISAN ELENA D72008-6611 13/10/2008 01/01/1901

3 1 4250 BOLDIZSAR CLARA DP2009-1214 09/12/2009 01/01/1901

2 1 3251 NEDIN VIOREL ION D72009-2085 12/03/2009 01/01/1901

Atasament: CRESCUTI_2010.pdf

LISTA 2010 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 30 381 ROTH LAURA DO693-6407 25/02/1993

10 26 362 BIRGAUANU SZUSZANA DO695-3884 26/10/1995

12 24 363 IUHAS AUREL DO696-410 15/02/1996

6 28 344 LACATIS DUMITRU SORIN DO694-3114 22/08/1994

5 28 335 PUICA DANIELA DO694-427 18/02/1994

7 26 336 BIRIS TEODORA DO695-1003 24/02/1995

7 26 337 DEACONU STEFAN DO695-3984 08/11/1995

6 26 328 ENCIU CONSTANTIN DO695-2145 17/04/1995

6 26 329 GHITA NICOLAE DO695-2995 13/07/1995

8 24 3210 MIHAI DOMNITA DO696-367 13/02/1996

8 24 3211 MIHALI IONEL DO696-683 07/03/1996

8 24 3212 SERBAN IOAN DO696-1274 27/05/1996

10 22 3213 TIMIS LAURENTIU D0797-2531 10/07/1997

12 20 3214 CSANKOVSZKY MARIA LUMINITA DO798-2857 18/08/1998

12 20 3215 PUPIN MIRCEA DO698-1479 08/12/1998

9 22 3116 BUTURA TIBERIU DO697-2221 25/11/1997

2 28 3017 MARINCEU CRISTINA DO694-396 16/02/1994

8 22 3018 SABO VIOREL DO697-42 14/01/1997

8 22 3019 TUSER CONSTANTIN DO697-1121 07/05/1997

10 20 3020 CSISZEC CRISTINA DO698-391 09/04/1998

3 26 2921 COLOMAN CLAUDIA DO695-358 03/02/1995

5 24 2922 CONSTANTIN NICOLAE DO696-429 24/02/1996

5 24 2923 LUPUL IOAN DO696-430 24/02/1996

9 20 2924 TICO CLAUDIU D0698-1306 30/10/1998

13 16 2925 PATACHE MARIANA D82002-340 08/10/2000

2 26 2826 KACSO ELISABETA DO695-989 24/02/1995

LISTA 2010 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 26 2827 IOVI MARIA AURICA DO695-2282 05/05/1995

2 26 2828 DODAN STEFAN DO695-4288 06/12/1995

4 24 2829 CHIE MARIN DO696-428 24/02/1996

6 22 2830 STANCIU FLORIN DO697-874 07/04/1997

6 22 2831 FULEKY IOSIF DO797-2529 10/07/1997

6 22 2832 MOGA CARMEN ELENA DO697-1658 01/08/1997

6 22 2833 ANITEI SORINA (BARCSAY) DO697-2038 28/10/1997

8 20 2834 PATASANU GHEORGHITA DO698-1064 23/09/1998

8 20 2835 COROAMA IULIUS DO698-1454 19/11/1998

10 18 2836 KOPPI NICOLAE DO699-3537 17/01/1999

10 18 2837 POSTOLEA (KOPPERICA DO699-1464 22/06/1999

12 16 2838 SOPTEREAN ELISABETA CARMEN PA8X-393 16/11/2000

3 24 2739 SZABO IOSIF DO696-2345 22/10/1996

5 22 2740 KASAI IOSIF DO697-732 20/03/1997

5 22 2741 PAULITA OVIDIU DO697-873 07/04/1997

5 22 2742 SANATESCU MARINEL DO697-877 07/04/1997

5 22 2743 SERBAN NICOLAE DO697-878 07/04/1997

5 22 2744 VECHIO FRANCESCO DO697-879 07/04/1997

5 22 2745 CIRPACI IONEL DO697-872 07/04/1997

5 22 2746 MIHAILOV PETRU DO697-871 07/04/1997

5 22 2747 NEDA FLORIN DO697-870 07/04/1997

5 22 2748 CHILIMENT CRISTINA DO697-1239 22/05/1997

5 22 2749 SIMA ALIN MARIUS DO697-1477 16/06/1997

5 22 2750 FOGT IOSIF DO697-1518 18/06/1997

5 22 2751 PLETEA ALEXANDRU DO797-2377 01/07/1997

5 22 2752 HALAL MIHAELA D797-2449 07/07/1997

LISTA 2010 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 22 2753 VARGA SAMIR DO797-2685 18/07/1997

5 22 2754 LAKATOS ESTERA DO697-1751 18/09/1997

5 22 2755 MOLNAR MARIA DO697-1894 09/10/1997

5 22 2756 MIHAI DACIAN DO697-2196 20/11/1997

5 22 2757 URSAN RODICA DO697-2372 09/12/1997

7 20 2758 GROSMEYER MARIANA RIFCHE DO798-3042 01/09/1998

7 20 2759 COVACI PETRU SC098-15279 14/12/1998

9 18 2760 MUTU VIOREL DO6X-149 02/03/1999

9 18 2761 HERTEA CRISTINA NICOLETA DO699-1490 22/06/1999

2 24 2662 ENEA DAN DO696-681 07/03/1996

2 24 2663 GHIDARCEA IONICA DO696-1795 23/07/1996

2 24 2664 POPA GEORGETA DO696-1807 25/07/1996

4 22 2665 GULYASY STEFAN DO797-3428 08/09/1997

8 18 2666 KOVACS IULIU DO699-451 04/01/1999

8 18 2667 RACZ EDITA DO699-288 22/03/1999

8 18 2668 CANALAS SZUSZANA DO699-324 03/08/1999

8 18 2669 VIERU GHEORGHE DO699-4178 12/09/1999

10 16 2670 FOGARASSY BELA EUGEN DO6X-5833 28/11/2000

12 14 2671 ANITEI MIHAI GAVRILA PA8X1-1721 06/07/2001

12 14 2672 BACIU MONICA DO6X1-7027 13/12/2001

3 22 2573 PETROVICI SIMION DO697-875 07/04/1997

3 22 2574 ALAS FLORIN DO697-001598 03/05/1997

3 22 2575 KARDOS ALEXANDRU DO697-1124 07/05/1997

5 20 2576 LAKATOS KAROLIY DO698-318 13/03/1998

5 20 2577 DARAMUS CRISTIAN DO698-620 14/04/1998

5 20 2578 VARGA TIBERIU DO698-1235 13/10/1998

LISTA 2010 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 20 2579 COMAN ALIN DO698-1305 30/10/1998

5 20 2580 GOLUMBAR NELU DO698-1583 14/12/1998

7 18 2581 LUCA CORNEL DO699-450 04/01/1999

7 18 2582 CERCEL VALENTIN DO699-256 22/02/1999

9 16 2583 MILOS MATEI DO6X-5654 20/11/2000

11 14 2584 MAKAI IREN DO6X1-5246 29/08/2001

11 14 2585 NEAGU IONEL DO6X1-6001 31/10/2001

2 22 2486 SARCA ALEXANDRU DO696-476 27/02/1997

2 22 2487 MANEA LIOARA DO697-991 22/04/1997

2 22 2488 UNGUREANU VALENTIN DO697-1587 24/06/1997

2 22 2489 COVACI MIHAI DO797-2526 10/07/1997

2 22 2490 NAGHY ALIN DO797-2527 10/07/1997

4 20 2491 BADEA FLORENTINA DO698-145 11/02/1998

4 20 2492 LAKATOS ADALBERT DO698-286 13/03/1998

4 20 2493 SONNER CRISTINA MIHAELA DO798-3173 26/10/1998

4 20 2494 AGAVRILOAIE SIMONA DO698-1461 17/12/1998

6 18 2495 CIOBANU MARIAN DO699-368 16/03/1999

6 18 2496 SZILAGYI VERONICA DO699-4169 12/09/1999

6 18 2497 VARGA ELISABETA DO699-5224 12/10/1999

6 18 2498 STANCA DANUT DO699-9 01/11/1999

8 16 2499 ILINCA DUMITRU PA8X-1897 20/07/2000

8 16 24100 DASCALESCU MIHAELA BRIGITTE PA8X-2713 09/12/2000

5 18 23101 PETROVICI SORIN DO699-67 19/01/1999

5 18 23102 GIEL NICOLAE DO699-573 05/03/1999

5 18 23103 RACHITANU OVIDIU DO699-299 22/03/1999

5 18 23104 GYALUS VIRGIL DO699-850 21/05/1999

LISTA 2010 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 18 23105 RUSU COSTEL EDMUND DO699-8 01/11/1999

9 14 23106 TOLA MIRELA ALINA PA8X1-1497 21/06/2001

9 14 23107 GRAMADA SURAJ COSMIN DO6X1-5919 29/10/2001

9 14 23108 CROITORU NICOLAE DO6X1-6662 21/11/2001

9 14 23109 VARGA AURELIA DO6X1-6702 22/11/2001

9 14 23110 OPREA DANIELA DO6X1-6749 26/11/2001

11 12 23111 BOTI CAROL D82002-1744 19/12/2002

2 20 22112 ARAMESCU JENILA DO698-1028 12/08/1998

4 18 22113 FARCASI LOREDANA DO6X-501 15/04/1999

6 16 22114 PEITY ADRIAN SC2000-15874 17/11/2000

6 16 22115 STOICA MARIANA DO6X-5888 29/11/2000

8 14 22116 STANA CRINA MIHAELA DO6X1-1481 19/02/2001

8 14 22117 DAGADITA COSMIN DO6X1-5325 03/09/2001

8 14 22118 SZENTMIKLOSI GYORGY DO6X1-5375 05/09/2001

8 14 22119 MOLDOVAN DRAGOS DO6X1-5916 29/10/2001

8 14 22120 BOTI DINU DO6X1-5998 31/10/2001

8 14 22121 BUTA MARIUS DO6X1-5999 31/10/2001

8 14 22122 TOMESC GIULIANO PAVEL DO6X1-6002 31/10/2001

8 14 22123 VARGA ROZALIA DO6X1-6751 26/11/2001

8 14 22124 PAUSAN LAURENTIU PA8X1-3941 14/12/2001

8 14 22125 VINCU IOAN PA8X1-3932 14/12/2001

8 14 22126 FUGEL GABRIEL PA8X1-3940 14/12/2001

8 14 22127 GARTNER CIPRIAN PA8X1-3939 14/12/2001

10 12 22128 PARASCAN LAURENTIU D82002-603 31/10/2002

12 10 22129 ANUT AUREL D82003-497 06/02/2003

3 18 21130 CARAGEA IULIAN DO799-2717 09/02/1999

LISTA 2010 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 18 21131 VARGA VERONICA DO699-3268 11/05/1999

5 16 21132 OPREA ION DO6X-5333 26/10/2000

7 14 21133 PARASCHIV VASILE PA8X1-1896 17/07/2001

7 14 21134 TOTH DUMITRU DO6X1-5654 15/10/2001

7 14 21135 MARZACU ADRIANA DO6X1-6848 03/12/2001

9 12 21136 BRUCA FANEL DO6X2-1581 05/03/2002

11 10 21137 ROZSA ROZALIA D82003-8275 08/10/2003

2 18 20138 LACATUS IRINA DO699-500 15/04/1999

2 18 20139 TOMOIAGA MARIUS PETRU DO699-1337 16/06/1999

4 16 20140 SEVERA GHEORGHE PA8X-373 21/04/2000

4 16 20141 MICLAU CORIN DO6X-4569 06/06/2000

4 16 20142 STOICA AGNETA PA8X-3981 16/11/2000

8 12 20143 GHERMAN VERONICA SC2002-1964 06/02/2002

8 12 20144 FILIMON PETRU DO6X2-542 11/02/2002

8 12 20145 HANTU MARINEL DO6X2-1063 18/02/2002

8 12 20146 LAZUR DANIEL DO6X2-1553 05/03/2002

8 12 20147 CIOCMARIAN FLORIN DO6X2-2539 02/04/2002

8 12 20148 CIRPACI TRANDAFIR D72002-4263 21/05/2002

8 12 20149 VARTOLOMEI VASILE DO72002-7736 03/09/2002

8 12 20150 SZUCS ROBERT D82002-938 15/11/2002

8 12 20151 SCHMIDT RASTEL D82002-1488 04/12/2002

10 10 20152 TOTH SZOLLOS RAMONA D82003-428 04/02/2003

10 10 20153 BALOSEANU VIOLETA SC2003-19442 07/11/2003

12 8 20154 MARTON RITA D82004-3813 24/06/2004

3 16 19155 BARANYI PETRU IULIAN PA8X-1149 23/06/2000

5 14 19156 URDA MIRELA PA8X1-71 15/02/2001

LISTA 2010 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 14 19157 IOVI MARIA AURICA DO6X1-2049 16/03/2001

5 14 19158 MORICZ GHEORGHE DO6X1-2135 22/03/2001

5 14 19159 MARCU CATALIN SC2001-10527 25/06/2001

5 14 19160 RISTA PERSIDA PA8X1-1613 03/07/2001

5 14 19161 DRAGOESCU EVA PA8X1-2294 19/09/2001

5 14 19162 MILOS MATEI DO6X1-5775 23/10/2001

5 14 19163 MOCANU MIHAELA PA8X1-3712 30/11/2001

5 14 19164 CORBU MARCEL DO6X1-6984 11/12/2001

5 14 19165 GYORITS ISTVAN DO6X1-6983 11/12/2001

5 14 19166 ARDELEAN DAN PA8X1-3942 14/12/2001

5 14 19167 COVACI CLAUDIA PA8X1-3930 14/12/2001

7 12 19168 LACATUS DANIEL DO6X2-544 11/02/2002

7 12 19169 COVACI RODICA DO6X2-1162 20/02/2002

7 12 19170 MIHAI MARIA ALINA D82002-602 31/10/2002

7 12 19171 STEFANESCU IOAN D82002-1772 20/12/2002

9 10 19172 TOTH GHEORGHE D82003-320 29/01/2003

9 10 19173 VASARY FRANCISC D72003-1770 04/04/2003

9 10 19174 MATEI GABRIEL IOSIF D82003-5668 29/07/2003

11 8 19175 CIMPONERI FLORIN D82004-4834 30/07/2004

2 16 18176 BOT RADU DO6X-882 28/01/2000

2 16 18177 PEITY HELMUTH GABRIEL SC2000-15863 17/11/2000

4 14 18178 TEODORESCU SORIN EMANUEL PA8X1-1647 03/07/2001

4 14 18179 GEIGER IOSIF DO6X1-4224 03/08/2001

4 14 18180 VICKOS ALIN DO6X1-6000 31/10/2001

6 12 18181 FOGARASSY ALEXANDRU DO6X2-1546 05/03/2002

6 12 18182 IUHAS KAROL DO6X2-2285 26/03/2002

LISTA 2010 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 12 18183 BARBOS VASILE DO6X2-2349 27/03/2002

6 12 18184 TOLA MIHAELA MONICA D72002-8466 07/10/2002

6 12 18185 COTUNA FLORIAN D72002-10555 20/12/2002

8 10 18186 POSTU ADOLF D82003-6503 25/08/2003

8 10 18187 HARABULA CLAUDIU D82003-6854 03/09/2003

8 10 18188 KOVACS EMILIAN D72003-3868 12/11/2003

1 16 17189 FOGARASSY ROBERT DO6X-5834 28/11/2000

3 14 17190 AVRAMIA CONSTANTIN DO6X1-2149 22/03/2001

3 14 17191 WILHELM CRISTIAN PETRE PA8X1-1904 17/07/2001

3 14 17192 STIEBER LUDOVIC DANIEL PA8X1-1930 18/07/2001

3 14 17193 CIURARIU DORINA DO6X1-5476 12/09/2001

3 14 17194 GHICIUC GRETA RAMONA PA8X1-2233 18/09/2001

3 14 17195 CIOLAN ION DO6X1-5904 29/10/2001

3 14 17196 GUZGA ROMAN CONSTANTIN PA8X1-3240 01/11/2001

3 14 17197 CRETU IOAN COSTICA PA8X1-3706 30/11/2001

5 12 17198 PEYTY ADRIAN SORIN DOX2-390 04/02/2002

5 12 17199 PEYTY HELMUT GABRIEL DO6X2-478 07/02/2002

5 12 17200 BIRISU RARES DO6X2-543 11/02/2002

5 12 17201 DOBOS MARIUS DO6X2-545 11/02/2002

5 12 17202 ANDOR AUREL DO6X2-556 12/02/2002

5 12 17203 PASCUTOI CRISTINA LILIANA SC2002-13271 19/08/2002

5 12 17204 FODOR GHEORGHE D82002-1770 20/12/2002

5 12 17205 CRACIUNEL SILVIU D82002-1771 20/12/2002

7 10 17206 STANCA IOAN D82003-4774 04/07/2003

9 8 17207 GOMAN FABIOLA D82004-3772 22/06/2004

0 16 16208 UNGURAS IONEL PA8X-3448 10/06/2000

LISTA 2010 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

0 16 16209 MATEI IOSIF MARCEL PA8X-3982 16/11/2000

0 16 16210 MARCULESCU ION COSTEL DO6X-5738 22/11/2000

2 14 16211 BOKSAN FLORIN ADRIAN PA8X1-435 16/03/2001

2 14 16212 PATAKI MARGARETA PA8X1-3929 14/12/2001

2 14 16213 MUNTEANU STELA PA8X1-3931 14/12/2001

4 12 16214 IOVA CARMEN SC2002-2496 12/02/2002

4 12 16215 POPA VASILE DO6X2-1358 28/02/2002

4 12 16216 POPA IONEL D72002-8357 23/09/2002

6 10 16217 POP VASILE D82003-630 13/02/2003

6 10 16218 DUMITRESCU DAN MIHAI D82003-3574 02/06/2003

8 8 16219 GEREBEN GHIZELA D82004-4272 14/07/2004

8 8 16220 BUDA VASILE RADU D82004-4833 30/07/2004

10 6 16221 BOGDAN FLORIN COSMIN D72005-3040 31/05/2005

1 14 15222 TROIA ANGELICA PA8X1-922 03/05/2001

3 12 15223 MATHE ANDRAS DO6X2-134 18/01/2002

3 12 15224 AMITROAIE ILIE DO6X2-413 05/02/2002

5 10 15225 HANUR ILIE D82003-6778 02/09/2003

5 10 15226 MORZA GHEORGHE D82003-9037 18/11/2003

5 10 15227 MATITIUC MATEI D82003-9513 10/12/2003

5 10 15228 ANDRIES FLORENTINA SC2003-22616 23/12/2003

7 8 15229 GURBAN RAD IOAN D72004-4485 09/06/2004

9 6 15230 LUCHIAN WILSON NICOLAE D72005-3620 30/06/2005

9 6 15231 PETCU IOAN MARIUS D72005-5640 05/12/2005

13 2 15232 VARGA ROZALIA D72008-3078 07/05/2008

0 14 14233 RADIVOI CORNELIA DO6X1-1431 15/02/2001

0 14 14234 MACALITA FLORIN TIBERIU PA8X1-2231 18/09/2001

LISTA 2010 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 12 14235 KARDOS EMIL DO6X2-34 14/01/2002

2 12 14236 BASTA KARLA PA8X2-124 16/01/2002

2 12 14237 TIMIS VASILE D72002-2893 11/04/2002

2 12 14238 BLIDARIU SAVA D72002-4159 17/05/2002

4 10 14239 FLOREA ALEXANDRU D82003-7939 26/09/2003

4 10 14240 AVADANEI CORNEL D82003-8573 20/10/2003

6 8 14241 CALIN CRISTIAN MARCEL D82004-87 14/01/2004

6 8 14242 SZTAN GHEORGHE MARCEL D82004-472 28/01/2004

8 6 14243 NICOLICI GEZA D82005-1462 01/04/2005

12 2 14244 MARTINIC GHEORGHE D72008-8985 19/12/2008

3 10 13245 MAIER AUREL D82003-3971 11/06/2003

3 10 13246 NOVACESCU DOBRIN LAURENTIU SC2003-21698 10/12/2003

5 8 13247 HARRI MARIA VIORICA D82004-1257 25/02/2004

5 8 13248 GENDELON GIANINA D82004-4273 14/07/2004

9 4 13249 TRASCA IOAN D72006-3263 18/05/2006

9 4 13250 OLAH MARGARETA ECATER D82006-3825 11/10/2006

11 2 13251 BABA CRISTIAN D72008-807 01/02/2008

11 2 13252 NICOLICI NICOLETA D72008-8531 11/12/2008

2 10 12253 BOT ALIN D82003-6901 04/09/2003

2 10 12254 STREMCIUC VIOLETA D82003-8983 13/11/2003

2 10 12255 STANCA SPERANTA SC2003-22608 23/12/2003

4 8 12256 EPURE RODICA D82004-88 14/01/2004

4 8 12257 IACOB NICOLAE STEFAN D82004-1074 17/02/2004

4 8 12258 BOROS CRISTINA D82004-4755 28/07/2004

4 8 12259 BOLOHAN ANAMARIA D72004-7473 14/12/2004

6 6 12260 BRINZA CLAUDIA D72005-2470 12/07/2005

LISTA 2010 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 4 12261 GAVRILA DAN NICOLAE D72006-5288 20/09/2006

10 2 12262 GHEREBEN GHIZELA D72008-8532 11/12/2008

10 2 12263 GRAMADA SINZIANA D72008-8937 19/12/2008

3 8 11264 PRICOPI SILVIU D82004-230 20/01/2004

3 8 11265 OUATU GHEORGHE D82004-2602 04/05/2004

3 8 11266 NAGHY GRATIAN D82004-5744 06/09/2004

3 8 11267 ARDELEAN GHEORGHE D72004-5729 28/09/2004

7 4 11268 SZUCS STEFAN D72006-1824 04/04/2006

7 4 11269 KANALAS LAURA NICULINA D82006-1539 28/06/2006

8 3 11270 VANCEA ADRIAN D82007-3708 24/09/2007

8 3 11271 GULAN LAVINIA D82007-4312 13/11/2007

8 3 11272 PLESA FLORIN D82007-4879 06/12/2007

8 3 11273 BOGDAN COSMIN D82007-4878 06/12/2007

9 2 11274 GIEL MIHAI D72008-8941 19/12/2008

0 10 10275 FIT CRISTINA D72003-2287 07/05/2003

2 8 10276 TARAN DANIEL D82004-419 15/01/2004

2 8 10277 CUC EMIL GRIGORE D72004-7559 17/12/2004

4 6 10278 MERZSAN ELENA D72005-1625 17/03/2005

4 6 10279 BUTNARU VIOREL D82005-1122 10/04/2005

6 4 10280 IVAN IOANA D72006-184 17/01/2006

6 4 10281 MOLDOVAN ELISABETA D82006-1288 20/06/2006

7 3 10282 CALDARAS LAVIUS BRIAN D82007-5957 31/10/2007

7 3 10283 PASCA EUGEN CIPRIAN D82007-4880 06/12/2007

8 2 10284 FANEA AURELIA D72008-4435 04/07/2008

8 2 10285 NEAGOE ION D72008-6181 29/09/2008

8 2 10286 GENDELON GIANINA D72008-8825 17/12/2008

LISTA 2010 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 2 10287 CIURAR LETITIA D72008-8986 19/12/2008

8 2 10288 GHEBARSINA LENUTA D72008-8988 19/12/2008

9 1 10289 NOVACOVICIU AUREL D72009-1233 12/02/2009

1 8 9290 NACU VIOREL D82004-5628 27/08/2004

1 8 9291 BLAGA DANIELA D72004-5664 24/09/2004

3 6 9292 ALEXA GHEORGHE FLORIN D72005-2604 06/05/2005

3 6 9293 POP SILVIA D82005-3233 12/07/2005

3 6 9294 MATIAS MATEI D82005-6343 15/12/2005

5 4 9295 FULEKY LUDOVIC D72006-345 23/01/2006

5 4 9296 HALAL MARIUS D72006-1115 20/02/2006

5 4 9297 DOBIE ANIELA IONELA D72006-3706 06/08/2006

6 3 9298 BODNAR VASILE D72007-1206 28/02/2007

6 3 9299 ZIMCEA ALIN D82007-3728 25/09/2007

7 2 9300 TANASE PERSIDA MAGDALENA D82008-2268 19/09/2008

0 8 8301 SZILAGYI ATTILA D82004-4545 21/07/2004

2 6 8302 COVACIU CORABIAN D72005-1188 25/02/2005

4 4 8303 UNGUREANU SORIN D72006-856 09/02/2006

4 4 8304 AMBRUS IOAN VASILE D82006-4145 14/11/2006

5 3 8305 OANT CORINA D82007-493 16/02/2007

6 2 8306 SABOU ADRIAN GABRIEL D72008-8987 19/12/2008

3 4 7307 RUS FLORIN D82006-26 16/01/2006

3 4 7308 BIRO GABRIELA D72006-3966 11/07/2006

3 4 7309 ROTH MARIUS GABRIEL D82006-3898 17/10/2006

4 3 7310 BALASOIU MIRELA GABRIELA D82007-1395 05/04/2007

4 3 7311 BABA VASILE TEODOR D82007-4881 06/12/2007

5 2 7312 MERCE MARIANA IOANA D72008-4434 04/07/2008

LISTA 2010 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 2 7313 SAROSI ATTILA D72008-5191 12/08/2008 01/01/1901

5 2 7314 BALAN ANDREI PAUL D72008-5627 05/09/2008 01/01/1901

2 4 6315 OPREA MIOARA FLORICA D82006-847 27/04/2006 01/01/1901

2 4 6316 PETCOV VALENTIN D82006-959 18/05/2006 01/01/1901

2 4 6317 BACANU ELENA D72006-7243 30/11/2006 01/01/1901

3 3 6318 PALII CATALIN D82007-755 02/03/2007 01/01/1901

3 3 6319 TCACIUC RAMON SORIN D82007-1501 19/04/2007 01/01/1901

4 2 6320 CHERES LUCIAN D82008-3131 04/12/2008 01/01/1901

4 2 6321 HICKL ANGELICA D72008-8585 12/12/2008 01/01/1901

4 2 6322 HATEGAN CORINA D72008-8939 19/12/2008 01/01/1901

4 2 6323 FARCAS RORI IONELA D72008-8938 19/12/2008 01/01/1901

5 1 6324 TUDOR TIBI D72009-2524 26/03/2009 01/01/1901

5 1 6325 SCHEIN FLORIN DP2009-6444 16/07/2009 01/01/1901

1 4 5326 LUNGU CATALIN D72006-7607 14/12/2006 01/01/1901

0 1 1327 PRECUP ELISABETA DP2009-11104 13/11/2009 01/01/1901

Atasament: TINERI_2010.pdf

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

14 28 421 DUMITRASCU DORU DO694-97 18/01/1994

12 28 402 COVACI GABRIEL DO694-2201 17/05/1994

11 28 393 GHIZDAVESCU MARIAN EUGEN DO694-4347 09/12/1994

13 26 394 ZAGREAN VASILE DO695-293 26/01/1995

13 26 395 FULOP GABRIELA DO695-3215 11/08/1995

13 26 396 BRINDUS MIRELA DO695-3892 26/10/1995

12 26 387 BELU DANIELA DO695-753 20/02/1995

9 28 378 JICHICI SIMONA DO694-2212 18/05/1994

9 28 379 BUTIRI PETRE MARIUS DO694-3287 09/09/1994

9 28 3710 BOGHEAN M. TOADER DO694-33 20/09/1994

9 28 3711 HUSTEA NAGY OLGA DO694-4335 09/12/1994

11 26 3712 CANTOLARIU MARIANA DO695-3204 10/08/1995

11 26 3713 BERNSTEIN ALEXANDRU DO695-3851 20/10/1995

11 26 3714 MINZATU VASILE FLORIN DO695-4158 29/11/1995

15 22 3715 TAMAS DANIEL DO697-1362 05/06/1997

8 28 3616 BERCHI GHEORGHITA DO694-1748 12/04/1994

8 28 3617 ANTAL FRANCISC EMERIC DO694-3223 05/09/1994

8 28 3618 MATEAS GHEORGHE DO694-4327 08/12/1994

10 26 3619 BOLDIZSAR ADALBERT DO695-530 10/02/1995

10 26 3620 COCOS GABRIEL DO695-3344 31/08/1995

10 26 3621 AMBRUS CAROL DO695-3498 19/09/1995

7 28 3522 TIMIS SAMIR DO694-1002 15/03/1994

7 28 3523 MOLDOVAN ADRIAN DO694-1548 31/03/1994

7 28 3524 LAPADAT DIANA DO694-30 15/08/1994

7 28 3525 SURDU ANGELICA DO694-3509 29/09/1994

7 28 3526 POTARNICHE FLORIN DO694-4229 29/11/1994

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 26 3527 NEDELCU GABRIELA DO695-1234 03/03/1995

9 26 3528 POPOVICI MARCEL DO695-2612 14/06/1995

9 26 3529 PADUREAN MONICA DO695-2971 12/07/1995

9 26 3530 LAPUSTE IONEL CONSTANTIN DO695-3501 19/09/1995

9 26 3531 AMALIEV VERONICA DO695-3775 12/10/1995

11 24 3532 MITRACHE ELENA DO696-600 29/02/1996

11 24 3533 FAUR ADINA DO696-760 18/03/1996

15 20 3534 STOICA DANIELA DO698-769 01/02/1998

6 28 3435 IANCU CRISTIAN DO694-1054 16/03/1994

6 28 3436 MIHAI DUMITRU DO694-1992 27/04/1994

6 28 3437 CIOBANU CONSTANTIN DO694-2759 01/08/1994

6 28 3438 ALBERTUS MIHAI DO694-2804 03/08/1994

6 28 3439 SZOLLOSY GABRIEL FRANCISC DO694-2981 10/08/1994

6 28 3440 FEHER AURORA DO694-2998 11/08/1994

6 28 3441 RUS IONEL DO694-3062 15/08/1994

6 28 3442 PATAKI FRANCISC DO694-3216 02/09/1994

6 28 3443 VOICHITA MIHAI DO694-3920 01/11/1994

6 28 3444 BORSAN GABRIELA DO694-4333 09/12/1994

8 26 3445 COZMA LUMINITA DO695-3915 31/10/1995

8 26 3446 NASTASE TIBERIU DO695-4010 10/11/1995

10 24 3447 LEAHU VASILE CRISTIAN DO696-735 14/03/1996

10 24 3448 ACHIAEI GABRIEL DO696-1475 10/06/1996

10 24 3449 CZEGLEDI LILIANA DO696-2100 12/08/1996

12 22 3450 RANGA GIANI DO697-1955 16/10/1997

5 28 3351 LAZAR MIHAELA DO694-1228 21/03/1994

5 28 3352 IVAN GABRIELA DO694-2985 10/08/1994

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 28 3353 VARGA LOREDANA IULIA DO694-3082 17/08/1994

5 28 3354 CODITA CRISTIAN DO694-3215 02/09/1994

5 28 3355 GAL MELANIA DO694-3270 08/09/1994

5 28 3356 BALDU ALEXANDRA MARIA DO694-3518 29/09/1994

5 28 3357 SZABO DANIELA DO694-3594 06/10/1994

5 28 3358 BOLDIZSAR ISTVAN DO694-4313 08/12/1994

7 26 3359 IVAN OVIDIU CODRUT DO695-102 13/01/1995

7 26 3360 BORA RADU MARIAN DO695-219 18/01/1995

7 26 3361 STEF MARIAN DO695-1142 01/03/1995

7 26 3362 LUCA DAN DO695-2264 04/05/1995

7 26 3363 SCHEIN CRISTIAN DO695-2622 15/06/1995

7 26 3364 BOLOG FLORIN MIRCEA DO695-3115 27/07/1995

7 26 3365 GANEA SERGIU MIRCEA DO695-3869 24/10/1995

7 26 3366 NICULA SERGIU DO695-3939 01/11/1995

9 24 3367 TOPARCIAN DANIEL DO696-1797 24/07/1996

9 24 3368 TODOR DORIN DO696-2191 11/10/1996

11 22 3369 MORAR DIANA DO697-390 20/02/1997

11 22 3370 COJOCARU DANIELA DO697-1589 24/06/1997

11 22 3371 LUCHICI ANGELCO DO697-2375 10/12/1997

13 20 3372 VRATNEANU NICOLAE DO698-562 04/03/1998

15 18 3373 MULLER GABRIEL DO699-3515 16/11/1999

17 16 3374 PANAITE ROMEO DO6X-404 17/01/2000

19 14 3375 CEICA CLAUDIU DO6X1-3225 04/06/2001

4 28 3276 ILIE ANGELICA RODICA DO694-3112 22/08/1994

4 28 3277 BODEAN ANGELA DO694-3537 30/09/1994

4 28 3278 GAVRILA MARCEL CUZMA DO694-3815 27/10/1994

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 28 3279 MANOLESCU ALEXANDRU DO694-4165 22/11/1994

4 28 3280 RAICEA LAURA DO694-4197 24/11/1994

4 28 3281 POP SAMOIL DO694-43 09/12/1994

6 26 3282 IUHASZ ZOLTAN DO695-224 19/01/1995

6 26 3283 GLAVAN ILIE DO695-274 25/01/1995

6 26 3284 TRAISTARU DANIEL DO695-709 16/02/1995

6 26 3285 MOTOC MARIA DO695-1205 02/03/1995

6 26 3286 FIRU CORNEL DO695-1951 04/04/1995

6 26 3287 MURGU CLARA MIRIANA DO695-2096 11/04/1995

6 26 3288 INDREI DAN DO695-2441 24/05/1995

6 26 3289 PETROVAI LILIANA DO695-2599 13/06/1995

6 26 3290 SIA ADRIAN DO695-2664 19/06/1995

8 24 3291 LAPUSTE NICOLAE DO696-679 07/03/1996

8 24 3292 BANU MARIOARA DO696-1035 24/04/1996

8 24 3293 CONSTANTINESCSIMONA DO696-2179 10/10/1996

10 22 3294 DRAGOMIR OVIDIU DO797-2440 04/07/1997

10 22 3295 IENCI VASILE DO797-3331 29/08/1997

10 22 3296 PATASANU GABRIELA DO697-1824 30/09/1997

10 22 3297 VITAL PETRU DO697-2491 17/12/1997

12 20 3298 MITRUT ION DO698-143 02/02/1998

16 16 3299 FILIP FLORIN DO6X-1179 02/02/2000

3 28 31100 TATARUSANU CONSTANTIN DO694-2174 12/05/1994

3 28 31101 SISKOVICS CORNELIUS DO694-2926 09/08/1994

3 28 31102 CHISOZAN CRISTIAN DO694-3049 12/08/1994

3 28 31103 UNGUREANU MARIUS DAN DO694-3076 17/08/1994

3 28 31104 CRACIUN ADRIAN VASILE DO694-2821 02/09/1994

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 28 31105 MAILAT IOSIF DO694-3256 07/09/1994

3 28 31106 MUNTEANU MONICA DO694-32 15/09/1994

3 28 31107 KIP PAVEL DO694-3408 21/09/1994

3 28 31108 MIHAILA IULIANA DO694-3420 21/09/1994

3 28 31109 AGAPCIUC ADRIANA GABRIELA DO694-3427 22/09/1994

3 28 31110 BIRCEA REMUS ADRIAN DO694-3430 22/09/1994

3 28 31111 TOTH IOSIF DO694-3528 29/09/1994

3 28 31112 URSACHI HAROLD DOMITIAN DO694-3579 05/10/1994

3 28 31113 MARIN CRISTIAN LUCIAN DO694-3626 11/10/1994

3 28 31114 TUDOSE DANIEL DO694-3722 19/10/1994

3 28 31115 HALMADE OCTAVIAN DO694-3738 20/10/1994

3 28 31116 FARCAU CHRISTINE DO694-3744 21/10/1994

3 28 31117 SUCIU MARIUS VASILE DO694-3801 27/10/1994

3 28 31118 CORDUNEANU SASILVIA LILIANA DO694-3979 02/11/1994

3 28 31119 PETRI ADRIANA MARIANA DO694-4026 07/11/1994

3 28 31120 BALINT ION DO694-4081 11/11/1994

3 28 31121 IANCU AVRAM FLORIN DO694-4237 29/11/1994

3 28 31122 PANTEA ADRIANA DO694-4346 09/12/1994

5 26 31123 BOROS HARALD IOSIF DO695-240 19/01/1995

5 26 31124 NECHITI ADINA DO695-333 01/02/1995

5 26 31125 CORBEA GHEORGHE DO695-1328 08/03/1995

5 26 31126 CHILARIU SORIN DUMITRU DO695-2397 17/05/1995

5 26 31127 FARAGO GABRIEL DO695-2583 12/06/1995

5 26 31128 IANCU VIRGIL DO695-3584 26/09/1995

7 24 31129 PARASCHIV NELU DO696-833 26/03/1996

7 24 31130 BARBUT NICOLAE DO696-2715 12/05/1996

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 22 31131 CALIN LAURENTIU DO697-337 13/02/1997

9 22 31132 CRAIUT GHEORGHE DO697-811 28/03/1997

11 20 31133 MEILA CALIN DO698-6 12/01/1998

11 20 31134 HRISCA EUGEN DO698-1178 06/10/1998

15 16 31135 CIURCIUN STEFAN MARIUS PA8X-1158 23/06/2000

17 14 31136 IRIMIA RAMONA FELICIA DO6X1-1679 26/02/2001

19 12 31137 BOSICA LUCIAN DO6X2-1327 28/02/2002

2 28 30138 SERBESCU SEU RAMONA DO694-2760 01/08/1994

2 28 30139 ALBU MARIA CARMEN DO694-2802 03/08/1994

2 28 30140 ANTONESCU CRISTIAN DO694-2808 04/08/1994

2 28 30141 SCORTANU ANCA DO694-2847 05/08/1994

2 28 30142 POPESCU IOAN MIHAI DO694-2877 08/08/1994

2 28 30143 BAIA NICOLAE DO694-2882 08/08/1994

2 28 30144 DORUTIU TOMITA DO694-2906 08/08/1994

2 28 30145 IANIA IOAN PAVEL DO694-2907 09/08/1994

2 28 30146 NAGY AURELIA CORINA DO694-2935 09/08/1994

2 28 30147 NEMETH DANIELA DO694-2939 09/08/1994

2 28 30148 NICHICI DORU VALENTIN DO694-2955 09/08/1994

2 28 30149 ZELDESAN DANIEL DO694-2961 10/08/1994

2 28 30150 BRAD CRISTIAN DO694-2996 11/08/1994

2 28 30151 MARIUS GABRIEL MARIAN DO694-3050 12/08/1994

2 28 30152 MOSOARCA IBOLYA DO694-3065 15/08/1994

2 28 30153 TESLARU IOAN QUINTUS DO694-3067 15/08/1994

2 28 30154 STOINA ELENA DO694-3081 17/08/1994

2 28 30155 FILIP MIHAI DO694-3093 18/08/1994

2 28 30156 LUPU CLAUDIA DO694-3098 18/08/1994

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 28 30157 SAVA MIHAELA CAMELIA DO694-3103 19/08/1994

2 28 30158 ZARAU VALENTIN DO694-3104 19/08/1994

2 28 30159 GUTUE OVIDIU DO694-3108 19/08/1994

2 28 30160 MURI MARCEL MARINEL DO694-3119 23/08/1994

2 28 30161 PREJBAN IOAN DO694-3135 24/08/1994

2 28 30162 PETCU SILVIU DO694-3142 25/08/1994

2 28 30163 ROSU ELENA DO694-3154 26/08/1994

2 28 30164 PITARU DANIEL PETRE DO694-3156 26/08/1994

2 28 30165 CSOSZ IOSIF FRANCISC DO694-3166 29/08/1994

2 28 30166 FEKETE CLAUDIU DO694-3180 30/08/1994

2 28 30167 CHERECHES VASILE FLORIAN DO694-3181 30/08/1994

2 28 30168 SZABO TIBERIU DO694-3182 30/08/1994

2 28 30169 FULDEAK GEZA DO694-3190 30/08/1994

2 28 30170 KOTAI DORIN IOAN DO694-3195 31/08/1994

2 28 30171 HIRLEA ADRIAN DO694-3214 02/09/1994

2 28 30172 PUSCAS ADRIAN DO694-3253 07/09/1994

2 28 30173 KOVACS ALINA CRISTINA DO694-3388 20/09/1994

2 28 30174 BOSIOC SERGIU DORU DO694-3446 23/09/1994

2 28 30175 IVAN DIANA DO694-3447 23/09/1994

2 28 30176 SUCIU ROBERTA GRATIELA DO694-3477 27/09/1994

2 28 30177 BORBELY MARIA MIRELA DO694-3485 27/09/1994

2 28 30178 NOVAC PETRU DO694-3548 03/10/1994

2 28 30179 CHELARU ELENA MARGARETA DO694-35 04/10/1994

2 28 30180 OPRE MONICA ANGELICA DO694-3599 06/10/1994

2 28 30181 JURESCU DANIELA DO694-3610 07/10/1994

2 28 30182 TRIF VASILICA DO694-3629 11/10/1994

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 28 30183 ROTARU LIDIA DO694-3632 11/10/1994

2 28 30184 GABOR EUGEN DO694-3640 11/10/1994

2 28 30185 FAUR ALEXANDRU DO694-3649 11/10/1994

2 28 30186 DRAGACICHI BORISLAV DO694-3724 21/10/1994

2 28 30187 GALCSIK TEREZIA DO694-3763 25/10/1994

2 28 30188 CHIRILENCO DANIEL DO694-3764 25/10/1994

2 28 30189 BACHE DAN MARCEL DO694-3770 25/10/1994

2 28 30190 POTRA MARIUS DO694-3819 27/10/1994

2 28 30191 MITIGA VALENTIN OVIDIU DO694-3834 27/10/1994

2 28 30192 DIMOFTE LUCIAN DO694-3854 28/10/1994

2 28 30193 POP CORIN SIMONA DO694-4022 07/11/1994

2 28 30194 PAUN DANIEL DO694-4061 09/11/1994

2 28 30195 LAZAR DANIEL MARIUS DO694-4071 10/11/1994

2 28 30196 BLIDARIU ECONOGABRIELA DO694-4078 10/11/1994

2 28 30197 FLOREA SORIN DO694-4091 14/11/1994

2 28 30198 CORTUSAN AURELIA SIMONA DO694-4134 17/11/1994

2 28 30199 BARNA DANIEL DO694-4170 22/11/1994

2 28 30200 NARAMZOIU ANA DO694-4183 23/11/1994

2 28 30201 SANDOR VERONICA DANIELA DO694-4205 24/11/1994

2 28 30202 STREANGA VALENTIN STEFAN DO694-4230 29/11/1994

2 28 30203 SAVU CLAUDIU OVIDIU DO694-4257 05/12/1994

2 28 30204 SCHNEIDER MARIA DO694-4270 06/12/1994

2 28 30205 MAGYAR GETA DO694-4332 09/12/1994

2 28 30206 BASSMANN RAIMOND DO694-4350 12/12/1994

4 26 30207 KOVACS LADISLAU DO695-233 19/01/1995

4 26 30208 CRETAN IOAN DO695-2824 26/06/1995

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 26 30209 PUIBER MARTIN FRICZ DO695-3313 25/08/1995

4 26 30210 LUCA SORIN DO695-3683 02/10/1995

6 24 30211 HUC RADU DO696-1171 15/05/1996

6 24 30212 KIS IUHASZ NICOLAE DO696-1465 07/06/1996

6 24 30213 ROMAN CARMEN DO696-1819 25/07/1996

6 24 30214 GULA CRISTIAN DO696-2350 23/10/1996

6 24 30215 CIURARIU RODICA DO696-2509 19/11/1996

6 24 30216 POP DANIEL DO696-2758 11/12/1996

8 22 30217 STANCIOAICA EUGEN DO697-544 05/03/1997

8 22 30218 COSORECI MIRCEA DO697-744 20/03/1997

8 22 30219 RACZ CSABA DO697-1572 23/06/1997

8 22 30220 TISAN MARIAN DO697-1603 25/06/1997

8 22 30221 MIRONIUC ADRIAN DO697-1699 11/09/1997

8 22 30222 TOMA MAGDALENA DO697-2360 09/12/1997

10 20 30223 MAXIM VASILE DO698-52 21/01/1998

10 20 30224 BARNA MARIUS DO698-84 22/01/1998

12 18 30225 TIMPU ETELCA DO699-125 28/01/1999

12 18 30226 RETEGAN ADRIAN DO699-2362 08/04/1999

12 18 30227 MIHAI VASILE DO699-503 15/04/1999

12 18 30228 STANCA SEBASTIAN DO699-687 14/05/1999

12 18 30229 MARKUS DESZO DO699-619 05/06/1999

12 18 30230 BOLOGA IOACHIM MARIUS DO699-1800 24/08/1999

12 18 30231 GASPAR MIRCEA DO699-1952 24/09/1999

12 18 30232 MEHNO ALEXA GHEORGHE DO699-552 05/12/1999

16 14 30233 STOICA FLORINA DO6X1-1978 13/03/2001

16 14 30234 VUITA MITA DRAGOSLAV DO6X1-5695 17/10/2001

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 28 29235 MICU VOLKMANNRADU MIRCEA DO694-2748 01/08/1994

1 28 29236 COTE NICOLETA ISABELA DO694-2749 01/08/1994

1 28 29237 JUMUGA CUIBARIEMIL DO694-2755 01/08/1994

1 28 29238 POPOVICI IOAN MARIUS DO694-2775 02/08/1994

1 28 29239 SIMULOV DOINA DO694-2776 02/08/1994

1 28 29240 PENTA DANIELA DO694-2801 03/08/1994

1 28 29241 MATEI DAN GEORGE DO694-2805 04/08/1994

1 28 29242 USUSAN CLAUDIU DO694-2859 05/08/1994

1 28 29243 CRISAN LIVIU IULIAN DO694-2984 10/08/1994

1 28 29244 BUGARIU MARCEL DO694-2987 10/08/1994

1 28 29245 DUPALAU MARIUS GHEORGHE DO694-2988 10/08/1994

1 28 29246 DAVID RAMONA ARANKA DO694-2969 10/08/1994

1 28 29247 GOGU ANDREI DO694-3001 11/08/1994

1 28 29248 REPEDE MONICA LUCIANA DO694-3085 17/08/1994

1 28 29249 IOJA GHEORGHE PAVEL DO694-3123 23/08/1994

1 28 29250 SCHIKL TIBERIU DO694-3129 24/08/1994

1 28 29251 ULICZAI EDUARD DO694-3143 25/08/1994

1 28 29252 SEBESCU CIPRIAN FLORIN DO694-3159 26/08/1994

1 28 29253 BOGDAN OVIDIU VIRGIL DO694-3175 29/08/1994

1 28 29254 LITEANU RADU DO694-3227 05/09/1994

1 28 29255 SARPE SILVIA DO694-3230 06/09/1994

1 28 29256 VITAN I. MARIUS DO694-3254 07/09/1994

1 28 29257 COSTEA CRISTIAN IOAN DO694-2817 08/09/1994

1 28 29258 DIMA MIRCEA DO694-3278 09/09/1994

1 28 29259 GERBACS CRISTIAN DO694-3356 15/09/1994

1 28 29260 SUTA EUGEN DO694-3376 20/09/1994

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 28 29261 TOMUTA VALENTIN DO694-3458 26/09/1994

1 28 29262 MURESAN DOREL DO694-3479 27/09/1994

1 28 29263 MOTOI DANUT GHEORGHE DO694-3491 28/09/1994

1 28 29264 SAMONID SORIN DUMITRU DO694-3581 05/10/1994

1 28 29265 PASCARIU DORU DO694-3617 10/10/1994

1 28 29266 CASALEAN COSMIN DO694-3661 12/10/1994

1 28 29267 SOT IULIAN DANIEL DO694-3676 14/10/1994

1 28 29268 BALA STEFAN SORIN DO694-3691 17/10/1994

1 28 29269 LAZURCA IULIA DO694-3708 18/10/1994

1 28 29270 KRAMER GUNTHER PETRU DO694-3793 26/10/1994

1 28 29271 MOTOCA SLAGIANA DO694-3843 28/10/1994

1 28 29272 POPA GHEORGHE DO694-3862 28/10/1994

1 28 29273 PACURARESCU DAN DO694-3992 03/11/1994

1 28 29274 DOMSIK IOAN DO694-4070 10/11/1994

1 28 29275 ARMAS TOMA DO694-4126 17/11/1994

1 28 29276 KLUCH LUMINITA DO694-4127 17/11/1994

1 28 29277 CATALINA FLORIN ADRIAN DO694-4184 23/11/1994

1 28 29278 CIORTUZ GINA GABRIELA DO694-4202 24/11/1994

1 28 29279 KRAMER HELMUTH DO694-4248 30/11/1994

1 28 29280 MUNTEANU OANA DO694-4308 08/12/1994

1 28 29281 RUSINARU IULIAN DO694-4312 08/12/1994

1 28 29282 BOLDORAN DAN DO694-4326 08/12/1994

1 28 29283 LUPU OCTAVIAN DANIEL DO694-4336 09/12/1994

1 28 29284 SIMERIA LAURA DANA DO694-13207 22/12/1994

3 26 29285 BALC IONEL DO695-105 13/01/1995

3 26 29286 BOROS GERHARD DO695-241 19/01/1995

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 26 29287 LOVRENSCHI DRAGAN DO695-260 24/01/1995

3 26 29288 RADU MARCEL DO695-609 14/02/1995

3 26 29289 PANTEA IOAN DO695-1001 24/02/1995

3 26 29290 GEORGE CARMEN DO695-1641 21/03/1995

3 26 29291 PASTOR LOREDANA DO695-1698 23/03/1995

3 26 29292 ALBESCU IRINA DO695-2062 06/04/1995

3 26 29293 DOBOROKOZY STEFAN DO695-2072 07/04/1995

3 26 29294 FULOP GABRIEL DO695-2143 17/04/1995

3 26 29295 SIBII MARIUS DANIEL DO695-2256 03/05/1995

3 26 29296 CLAICI ION PETRISOR DO695-2327 10/05/1995

3 26 29297 AGOSTON ARPAD DO695-2476 29/05/1995

3 26 29298 TRIP ANA CODRUTA DO695-2568 08/06/1995

3 26 29299 MURARIU FLORIN ADRIAN DO695-3010 17/07/1995

3 26 29300 CAPRARESCU AURELIAN DO695-3092 25/07/1995

3 26 29301 PETER EMILIA DO695-3109 27/07/1995

3 26 29302 BEREZNICU ANA DO695-3136 01/08/1995

3 26 29303 BIRO MARIUS DO695-3224 15/08/1995

3 26 29304 RAICEA MIRELA MARIANA DO695-3283 22/08/1995

3 26 29305 RUSU VASILE MIHAI DO695-3393 06/09/1995

3 26 29306 MIOC FLORIN DO695-3447 13/09/1995

3 26 29307 URSU MIRCEA DO695-3499 19/09/1995

3 26 29308 URSU MARIUS DO695-3524 21/09/1995

3 26 29309 RADUCANU VALENTIN DO695-3691 02/10/1995

3 26 29310 SANDOR ELENA DANIELA DO695-3810 17/10/1995

3 26 29311 MALITA MARIA DO695-4097 22/11/1995

3 26 29312 FIRFIRICA RAHELA DO695-4311 07/12/1995

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 26 29313 LOBONEA DOINA DO695-4320 08/12/1995

3 26 29314 RADU DUMITRU DO695-4368 14/12/1995

3 26 29315 DUMITRESCU RODIN MARIN DO695-4394 15/12/1995

3 26 29316 CERCEL MIHAELA DO696-116 17/12/1995

3 26 29317 SUCIU FLORIN SI ARLETA SC096-15295 28/12/1995

5 24 29318 RAKITS LAURENTIU DO696-632 04/03/1996

5 24 29319 COSTACHE DANIELA ALEXANDRA DO696-1070 30/04/1996

5 24 29320 ALEXA FLORIN DO696-1136 09/05/1996

5 24 29321 GOIEA COSMIN DO696-1757 19/07/1996

5 24 29322 MOLDOVAN PASCCOSMIN DO696-1823 29/07/1996

5 24 29323 DRAGOI SIMONA DO696-1862 02/08/1996

5 24 29324 POP MARIUS DO796-2368 30/08/1996

5 24 29325 LAZAR DORU CATALIN DO696-2119 08/10/1996

5 24 29326 DERMESTIOV STOIAN DO696-2547 21/11/1996

5 24 29327 MAROSI IOSIF DO696-2551 21/11/1996

5 24 29328 MOLDOVAN ELENA DO696-2804 13/12/1996

7 22 29329 FRANZEN ZOLTAN DO697-946 15/04/1997

7 22 29330 BRABECE IRINA DO697-1558 20/06/1997

7 22 29331 CRISTEA SORIN DO697-2004 22/10/1997

7 22 29332 IVAN ADRIAN DO697-2242 27/11/1997

7 22 29333 RUSZ MIHAI DO697-2314 05/12/1997

9 20 29334 PINNEL NICOLAE DO698-329 26/02/1998

9 20 29335 LANGRAJAN DANIEL DO698-570 06/04/1998

9 20 29336 BUGA COSMIN DO698-980 26/06/1998

9 20 29337 PETRISOR VALENTIN ADRIAN DO698-2888 20/08/1998

9 20 29338 BOLOCAN VASILE DO698-1271 19/10/1998

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 20 29339 LAPADAT CLAUDIU DO698-1519 02/12/1998

9 20 29340 CICLOVAN CATALIN DO698-1586 10/12/1998

11 18 29341 TONENCHI VOICU DO699-62 18/01/1999

11 18 29342 TOROK MIRCEA AMBROZIE DO699-2421 08/05/1999

11 18 29343 SIMION GHEORGHE DORIN DO699-2466 08/09/1999

11 18 29344 UNGUREANU GHEORGHE DO699-4180 12/09/1999

13 16 29345 GHICA ALEXANDRU DO6X-5952 12/05/2000

13 16 29346 VLADAN GEORGE PA8X-1769 17/07/2000

2 26 28347 NEGRU ION DO695-38 10/01/1995

2 26 28348 FILIP ANICA DO695-37 10/01/1995

2 26 28349 TAEREL DIMITRIE VIOREL DO695-22 10/01/1995

2 26 28350 KULIK MONICA DO695-56 11/01/1995

2 26 28351 DUNGAN MIRCEA ADRIAN DO695-90 12/01/1995

2 26 28352 MARKOVSZKY VADIM DO695-117 13/01/1995

2 26 28353 KOVACS ZOLTAN I. DO695-131 16/01/1995

2 26 28354 NITA CORNEL DO695-137 16/01/1995

2 26 28355 BORZASI ANDREI EMERIC DO695-173 17/01/1995

2 26 28356 ANDREI LILIANA DO695-190 17/01/1995

2 26 28357 GIREDARU CONSTANATIN DAN DO695-213 18/01/1995

2 26 28358 LAMBU CONSTANTIN DO695-225 19/01/1995

2 26 28359 CIRMAT EUGEN DO695-304 30/01/1995

2 26 28360 PANTAZI CRISTINA MARINELA DO695-322 31/01/1995

2 26 28361 CASAP LILIANA DO695-352 02/02/1995

2 26 28362 DAMINUTA VASILE GHEORGHE DO695-337 02/02/1995

2 26 28363 MURESAN CARMEN DO695-419 08/02/1995

2 26 28364 BORA SILVIA ADELA DO695-421 08/02/1995

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 26 28365 POPA VALENTIN DO695-467 09/02/1995

2 26 28366 HANGHICEL NICOLETA DO695-592 14/02/1995

2 26 28367 ECSEDY ROBERT DO695-692 16/02/1995

2 26 28368 FOGARASSY RODINA DO697-413 21/02/1995

2 26 28369 ONEA JENICA DO695-865 22/02/1995

2 26 28370 GERGELY BALASZ DO695-886 22/02/1995

2 26 28371 MAGDA MARIUS DO695-946 23/02/1995

2 26 28372 INDREICA PETRU DO695-1065 28/02/1995

2 26 28373 FOROS GHEORGHE DO695-1129 28/02/1995

2 26 28374 NACSA LADISLAU DO695-1246 06/03/1995

2 26 28375 LATCU RODICA DO695-1763 27/03/1995

2 26 28376 POPA DAN VASILE DO695-1797 28/03/1995

2 26 28377 TURTUREANU CAIUS DO695-1952 04/04/1995

2 26 28378 SANTA DOREL DO695-1954 04/04/1995

2 26 28379 UNGUR CORNELIA DO695-2147 17/04/1995

2 26 28380 COCA GABRIELA DO695-2209 26/04/1995

2 26 28381 ALEXANDRESCU CRISTINEL DO695-2231 27/04/1995

2 26 28382 PUSCAS MARIUS DO695-2330 10/05/1995

2 26 28383 BLAGA LUCIAN DO695-2346 11/05/1995

2 26 28384 CRUCITA DORIN DO695-2387 16/05/1995

2 26 28385 VRABETE VASILE DO695-2793 23/06/1995

2 26 28386 STOICA ALEXANDRINA DO695-2832 27/06/1995

2 26 28387 NUTA ANDREI ALIN DO695-2835 27/06/1995

2 26 28388 CSEH ZOLTAN DO695-2856 28/06/1995

2 26 28389 GEANTA TRAIAN GABRIEL DO695-2920 06/07/1995

2 26 28390 PETRESCU DINU SEBASTIAN DO695-2942 06/07/1995

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 26 28391 POPOVICI SIRBU LILIANA DO695-3066 21/07/1995

2 26 28392 AMORARITEI RALUCA DO695-3080 25/07/1995

2 26 28393 HUSAC STEFAN DO695-3105 27/07/1995

2 26 28394 PANTIS DANUT DO695-3149 02/08/1995

2 26 28395 PETRUTIU CRISTINA DANIELA DO695-3176 08/08/1995

2 26 28396 MIHUT ADRIAN ION DO695-3195 09/08/1995

2 26 28397 TARNITA ADRIANA (VASILE) DO695-378 03/09/1995

2 26 28398 MARGAUAN DANIELA DO695-3469 15/09/1995

2 26 28399 VARGA IOAN DANUT DO695-3521 21/09/1995

2 26 28400 URSACHE NICOLETA DO695-3568 25/09/1995

2 26 28401 MULLER ARPAD DO695-3596 26/09/1995

2 26 28402 BUGARIU DAN DO695-3735 06/10/1995

2 26 28403 CRISTEA ADRIAN STELIAN DO695-3779 12/10/1995

2 26 28404 MICLAU ROMULUS TRAIAN DO695-3826 18/10/1995

2 26 28405 PAULESCU MARINELA DO695-3889 26/10/1995

2 26 28406 GASPAR RADU DANIEL DO695-4019 13/11/1995

2 26 28407 BANGAU MARIA DO695-4027 14/11/1995

2 26 28408 TODEA MIHAELA DO695-4060 16/11/1995

2 26 28409 DRAGOTA ADRIAN DO695-4064 17/11/1995

2 26 28410 IOANA EUGEN DO695-4074 21/11/1995

2 26 28411 BECZE ILIOPOL LAZSLO DO695-4087 21/11/1995

2 26 28412 AVRAM SIMONA DO695-4295 07/12/1995

2 26 28413 TUFEANU SORIN DO695-4312 08/12/1995

2 26 28414 PRAJINARU IOAN CRISTEA DO695-4330 11/12/1995

2 26 28415 DEKRELL RAMONA MIHAELA DO695-4355 13/12/1995

2 26 28416 MARCU MIRELA DO695-4363 14/12/1995

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 24 28417 PAPADOPOL MIHAI DO696-175 23/01/1996

4 24 28418 BORS LUCIAN DO696-1434 05/06/1996

4 24 28419 MANOIU EMANUEL DO696-2188 11/10/1996

4 24 28420 VARGA VILMOS DO696-2546 21/11/1996

4 24 28421 VALCAN MARIAN DO696-2762 11/12/1996

6 22 28422 OLAH GABRIEL DO697-342 14/02/1997

6 22 28423 LUTE FLORIN MIHAI DO697-599 12/03/1997

6 22 28424 COSMA VIOREL DO697-932 11/04/1997

6 22 28425 FOTA CLAUDIA DO697-1004 22/04/1997

6 22 28426 FESIU RAMONA DO697-1102 06/05/1997

6 22 28427 MILIVOI COSMINA DO697-1110 06/05/1997

6 22 28428 ZALUSCHI RELU DO797-2675 18/07/1997

8 20 28429 ZERNI MIHAI DO698-183 09/02/1998

8 20 28430 OLESCU DAN DO698-799 22/05/1998

8 20 28431 DEKRELL ROBERT MARIUS DO698-940 18/06/1998

8 20 28432 IVASCU OVIDIU DO698-1204 08/10/1998

8 20 28433 MICLAUS ALIN DO698-1240 14/10/1998

10 18 28434 BUDRITAN ATTILA DO699-247 22/02/1999

10 18 28435 HAINAL NORBERT DO699-202 22/03/1999

10 18 28436 HAMZO PAUL DO699-1313 15/06/1999

10 18 28437 MARC IOSIF MARIUS DO699-3522 27/09/1999

10 18 28438 JURCA MIRCEA DO699-3282 11/10/1999

10 18 28439 ARMANCHI MARIUS DO699-4256 12/10/1999

10 18 28440 PETRUT GRATIAN DO699-2451 16/11/1999

12 16 28441 PANDURESCU LIVIU DO6X-4141 18/05/2000

12 16 28442 FARKAS CLAUDIU DO6X-5153 17/10/2000

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

12 16 28443 VOICU MARIUS PA8X-3789 31/10/2000

12 16 28444 TREIB MIHAI PA8X-4324 13/12/2000

14 14 28445 KOZAK LEVENTE DO6X1-6838 03/12/2001

1 26 27446 VIDICAN AUGUSTIN DO695-31 10/01/1995

1 26 27447 DRAGOI DAN DO695-26 10/01/1995

1 26 27448 PASZTOR ROBERT DO695-17 10/01/1995

1 26 27449 MERAI RODICA DO695-59 11/01/1995

1 26 27450 RADU SIMONA DO695-220 19/01/1995

1 26 27451 RUSU TIBERIUS DO695-250 23/01/1995

1 26 27452 DUMITRAS FLORENTIN DO695-259 24/01/1995

1 26 27453 FEIER VIOLETA DO695-269 24/01/1995

1 26 27454 NICULAI FLORIN DO695-289 26/01/1995

1 26 27455 COCOTIANU CARMEN DO695-320 31/01/1995

1 26 27456 ZORILA FLORIN DO695-625 04/02/1995

1 26 27457 UIBAR RADU DO695-374 06/02/1995

1 26 27458 KRAMER ROBERT DO695-761 20/02/1995

1 26 27459 BANCA IONEL DO695-795 20/02/1995

1 26 27460 SANDOR ROBERT DO695-934 23/02/1995

1 26 27461 AMARIEI CRISTIANE AURORA DO695-1243 06/03/1995

1 26 27462 MIHALCA LILIANA DO695-1357 09/03/1995

1 26 27463 MICSA MARINELA DO695-1382 09/03/1995

1 26 27464 NOVAC OVIDIU DO695-1812 29/03/1995

1 26 27465 PASCALAU CRISTIAN DO695-1865 31/03/1995

1 26 27466 SIMA ADELIAN DO695-2241 02/05/1995

1 26 27467 PIRVULESCU LAZAR DANIEL DO695-2468 26/05/1995

1 26 27468 CRISTIAN DANIELA DO695-2517 02/06/1995

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 26 27469 DIN AUGUSTIN DO695-2820 26/06/1995

1 26 27470 DODU RODICA DO695-2839 27/06/1995

1 26 27471 VOINEA TIBERIU CLAUDIU DO695-2844 27/06/1995

1 26 27472 CHETRARUC CORNELIA DO695-3078 24/07/1995

1 26 27473 STOIA DANIELA DO695-3250 18/08/1995

1 26 27474 KOVACS ZOLTAN DO695-3342 31/08/1995

1 26 27475 CSEKE ZOLTAN DO695-3688 02/10/1995

1 26 27476 ILIOPOL CONSTANTIN DO695-3745 09/10/1995

1 26 27477 MORARU ANDREI DO695-3914 31/10/1995

1 26 27478 POP VASILE DO695-4007 10/11/1995

1 26 27479 HITT HORTENSIA DO695-4061 16/11/1995

1 26 27480 CHEIE ROMULUS DO695-4113 23/11/1995

1 26 27481 DUMITRU DANIEL AUREL DO695-4144 29/11/1995

1 26 27482 HORGA PETRU DO695-4161 29/11/1995

1 26 27483 BRASOVEANU ALINA GABRIELA DO695-4164 29/11/1995

1 26 27484 UNGUREANU CRISTIAN DO695-4223 05/12/1995

1 26 27485 BOT DORIN DO695-4336 12/12/1995

1 26 27486 TRIFAN ILDIKO DO695-4349 12/12/1995

1 26 27487 POGAN REMUS DANIEL DO695-4389 15/12/1995

3 24 27488 CRETU ROMEO DO696-67 12/01/1996

3 24 27489 BUCA ILIE DO696-108 16/01/1996

3 24 27490 POPA IOAN DO696-2436 14/02/1996

3 24 27491 KISS CAROL DO696-706 11/03/1996

3 24 27492 RUSU MIHAI DO696-838 26/03/1996

3 24 27493 BALAU CRISTINA DO696-973 12/04/1996

3 24 27494 MANTALE MARIANA DO696-1211 21/05/1996

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 24 27495 MURESAN ALEXANDRU DO696-1751 18/07/1996

3 24 27496 HUTAN GHEORGHE DO696-2006 25/09/1996

3 24 27497 BACOCI MOLDOVAMIHAI DO696-2060 01/10/1996

3 24 27498 JICHIM ADRIAN DO696-2463 11/11/1996

3 24 27499 TEPES MIHAI DO696-2526 20/11/1996

3 24 27500 RADU TRAIAN DO696-2576 25/11/1996

3 24 27501 NAGY ZOLTAN DO696-2598 26/11/1996

3 24 27502 BABICI MIODRAG DO696-354 02/12/1996

3 24 27503 JITIAN CONSTANTIN DO696-2714 05/12/1996

3 24 27504 KELEMEN TIBERIU DO696-2791 12/12/1996

5 22 27505 POPIITA DAN DO697-29 14/01/1997

5 22 27506 CALIN GHEORGHE DO797-232 22/01/1997

5 22 27507 MINCIUNA MONA DO697-389 20/02/1997

5 22 27508 SUBOTA DANIEL DO697-462 26/02/1997

5 22 27509 BLAGA AURELIAN DO697-579 10/03/1997

5 22 27510 PLUGARU EVA DO697-616 13/03/1997

5 22 27511 CADARU COSMIN DO697-680 18/03/1997

5 22 27512 VLADIA GHEORGHE DO697-532 03/04/1997

5 22 27513 CUZA FLORIN CORNELIU DO697-1256 26/05/1997

5 22 27514 POP DEAC VASILE DO697-1771 22/09/1997

5 22 27515 UZONI ELENA DO697-1887 08/10/1997

7 20 27516 STAN IOAN SORIN DO698-9982 28/05/1998

7 20 27517 FANCSALI BOLDIZINTE DO698-1475 24/11/1998

7 20 27518 ENACHE ZIRCA DO698-1492 26/11/1998

9 18 27519 GASPAR ANDREI ALEXANDRU DO699-42 14/01/1999

9 18 27520 LEHACI NICOLAE MARCEL DO699-50 14/01/1999

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 18 27521 TAFTA NICOLAE DO699-98 22/01/1999

9 18 27522 PETROVICI MARIUS DO699-235 23/02/1999

9 18 27523 BARNA CALIN PETRU DO699-578 05/04/1999

9 18 27524 CHIRILA IOAN MIHAI DO699-2375 08/04/1999

9 18 27525 NICORICI PETRE DO699-479 04/08/1999

9 18 27526 STETCO ILIE DO699-2667 14/10/1999

9 18 27527 MARTINCONI IOAN ALEXANDRU DO699-17 01/12/1999

11 16 27528 FRIG IOSIF CAROL DO6X-746 26/01/2000

11 16 27529 POP VIOREL MIHAI DO6X-3735 19/04/2000

11 16 27530 MICULA SILVIU DO6X-4813 21/08/2000

11 16 27531 PAL ION ALIN PA8X-4455 15/12/2000

13 14 27532 DONEA ALINA DO6X1-3629 27/06/2001

13 14 27533 BERINDE GHEORGHE DO6X1-6708 22/11/2001

0 26 26534 ROXIN FLORIN DO695-3449 13/09/1995

2 24 26535 ILIUC ALEXANDRU DAN DO696-21 09/01/1996

2 24 26536 ANDRICI LOREDANA DO696-129 18/01/1996

2 24 26537 SPIRIDONESCU LEONTIN DO696-359 12/02/1996

2 24 26538 BORCEAN ADRIAN DO696-422 16/02/1996

2 24 26539 COMLOSAN SIMONA DO696-432 19/02/1996

2 24 26540 CIURDAR TATIANA DO696-443 20/02/1996

2 24 26541 BIG AURICA DO696-501 22/02/1996

2 24 26542 HANCIG MIRCEA DO696-593 28/02/1996

2 24 26543 DAMIAN GABRIELA DO696-767 19/03/1996

2 24 26544 PRUNIS RUDOLF DO696-774 19/03/1996

2 24 26545 OPRESCU OVIDIU DO696-795 21/03/1996

2 24 26546 BATEA FLORIN ILIE DO696-837 26/03/1996

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 24 26547 STAN CIPRIAN DAN DO696-851 27/03/1996

2 24 26548 PANICI CLAUDIA CARMEN DO696-881 29/03/1996

2 24 26549 SARPE FLORIN ADRIAN DO696-889 01/04/1996

2 24 26550 DRAGAN DAN DO696-2607 12/04/1996

2 24 26551 TOMOS VIOREL DO696-1018 22/04/1996

2 24 26552 TRUTI IOAN DANIEL DO696-1041 24/04/1996

2 24 26553 MARIN ALEXANDRU DO696-1128 08/05/1996

2 24 26554 HUCIU ION DO696-2709 12/05/1996

2 24 26555 GIURIAN CARMEN DO696-1424 04/06/1996

2 24 26556 TRUSCA ROMICA DO696-1472 10/06/1996

2 24 26557 BULZ IOSIF DO696-1489 12/06/1996

2 24 26558 STANCIU CRISTIAN DO696-1493 13/06/1996

2 24 26559 KEREKES ADRIANA DO696-1576 25/06/1996

2 24 26560 TURLEA LILIANA DO696-1677 09/07/1996

2 24 26561 CUCURA KOVACSMARIN DO696-1736 16/07/1996

2 24 26562 RIPA GHEORGHEITA DO696-1783 23/07/1996

2 24 26563 DUNCA VASILE DO696-1809 25/07/1996

2 24 26564 MAJOR IMRE DO796-2092 12/08/1996

2 24 26565 CODRIANU NICOLAE DO796-2275 22/08/1996

2 24 26566 INISCONI CRISTIAN IONEL DO796-2295 23/08/1996

2 24 26567 MARTIN ADRIAN PATRICIU DO796-2317 26/08/1996

2 24 26568 JUMUGA NICOLAE DO796-2445 05/09/1996

2 24 26569 MEZA MIOARA DO796-2486 09/09/1996

2 24 26570 GAVRILA BUJOR DO796-2542 12/09/1996

2 24 26571 MORARIU MARCEL DO696-1973 19/09/1996

2 24 26572 COMAN ION DO696-1982 23/09/1996

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 24 26573 MITITI VASILE DO696-1993 24/09/1996

2 24 26574 NICOLAE COSTEL NICU DO696-2027 27/09/1996

2 24 26575 NEDA NICOLAE DO696-2077 03/10/1996

2 24 26576 TRAPSA FLORIN MIHAI DO696-2101 07/10/1996

2 24 26577 BUCIU ZOLTAN DO696-2147 09/10/1996

2 24 26578 MOLIN MIHAELA ANDREEA DO696-2311 17/10/1996

2 24 26579 BUZIC CONSTANTIN DO696-2428 05/11/1996

2 24 26580 MARTUICA LIVIU DO696-2440 07/11/1996

2 24 26581 DOBRE MARIAN DO696-2452 08/11/1996

2 24 26582 BUGARIU TIBERIU DO696-2465 11/11/1996

2 24 26583 REZMUVES EUGEN DO696-2495 14/11/1996

2 24 26584 NOVACOVICI CODRUTA DO696-2540 20/11/1996

2 24 26585 HALASZ PAVEL ANTON DO696-2737 09/12/1996

2 24 26586 POPA FLORIN DO696-2744 10/12/1996

2 24 26587 FLOAREA CRISTIAN DO696-2756 11/12/1996

2 24 26588 MORARU MONICA DO696-2794 13/12/1996

4 22 26589 POP CALIN DO697-408 21/02/1997

4 22 26590 COJOCARIU VASILE DO697-521 04/03/1997

4 22 26591 BOGDAN DORIN DO697-1166 13/05/1997

4 22 26592 CORODEA LAURENTIU DO797-2757 23/07/1997

4 22 26593 MATUSA CONSTANTIN DO797-3347 02/09/1997

4 22 26594 SUT TOADER DO697-1817 29/09/1997

4 22 26595 BRENDUSE REMUS DO697-2174 18/11/1997

6 20 26596 PETCHESCU NICOLAE DO698-22 13/01/1998

6 20 26597 CORBAN MARICEL DO698-117 28/01/1998

6 20 26598 BABA SVETOZAR DO698-365 06/03/1998

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 20 26599 FEDOREAC VASILE ADRIAN DO698-417 12/03/1998

6 20 26600 MINCU LUCIAN ANDREI DO698-425 12/03/1998

6 20 26601 STOICA LEONTIN DO698-607 13/04/1998

6 20 26602 TUCA IONEL DO698-999 01/07/1998

6 20 26603 TANASA GABRIEL DO698-1091 22/09/1998

6 20 26604 MOISA VASILE DO698-1120 25/09/1998

6 20 26605 BOZSODI GYULA DO698-1132 29/09/1998

6 20 26606 BLEDEA MARIUS FLORIAN DO698-1172 05/10/1998

6 20 26607 NICULAE MARIA DO698-1195 07/10/1998

6 20 26608 DEMIAN ALEXANDRU DO698-1303 26/10/1998

6 20 26609 VINTILESCU ADRIAN DO698-1337 02/11/1998

6 20 26610 CRISMAR MIRCEA DO698-1527 03/12/1998

8 18 26611 AFRA CLAUDIU DO699-35 13/01/1999

8 18 26612 BRADACI SILVESTRU BENTEL DO699-126 28/01/1999

8 18 26613 KRATOCHWILL ROBERT GHEORGHE DO699-408 25/03/1999

8 18 26614 ASOFIE SORIN VASILE DO799-3729 10/04/1999

8 18 26615 POSTEA ILIE DO699-159 14/04/1999

8 18 26616 MITRUT CONSTANTIN GHEORG DO699-454 13/05/1999

8 18 26617 CORMI CALIN DO699-824 25/05/1999

8 18 26618 VASTAG GHEORGHE DO699-979 28/05/1999

8 18 26619 FERUT IONEL DO699-1590 28/06/1999

8 18 26620 RACOVITAN FLORENTIN DO699-1674 30/06/1999

8 18 26621 CIOCARLAN VASILE DO699-1968 14/07/1999

8 18 26622 CRETU FLORIN DO699-2022 16/07/1999

8 18 26623 FERENCZ ANTON DO699-2222 28/07/1999

8 18 26624 LACATUS ION DO699-2304 19/08/1999

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 18 26625 BARABOI CLAUDIU DO699-2562 27/08/1999

8 18 26626 GLICU IOAN MIHAI DO699-2630 13/10/1999

8 18 26627 FAUR CALIN IULIU DO699-2992 26/10/1999

8 18 26628 NAHERNEAC ROMICA DO699-3765 16/11/1999

10 16 26629 BOTEZATU VALERIU DO6X-740 25/01/2000

10 16 26630 GABOR LAJOS DO6X-2781 21/03/2000

10 16 26631 DIRTU SORIN PA8X-505 26/04/2000

10 16 26632 VOINEA NICOLAE PA8X-2806 14/09/2000

10 16 26633 BUNDUC VASILE DO6X-5529 11/10/2000

12 14 26634 PADURARU FLORIN DO6X1-2241 05/04/2001

12 14 26635 JEREMIC VALENTINA DO6X1-6811 28/11/2001

1 24 25636 POPP VIOREL DO696-11 08/01/1996

1 24 25637 KABUREK ROLAND DO696-173 23/01/1996

1 24 25638 NEDELCU ROBERT DO696-550 23/02/1996

1 24 25639 SIRB IOAN MARIUS DO696-574 27/02/1996

1 24 25640 DUMITRASCIUC GABRIEL DO696-598 29/02/1996

1 24 25641 ILIA CLAUDIA DO696-612 29/02/1996

1 24 25642 MIHAI MARIUS CRISTIAN DO696-694 11/03/1996

1 24 25643 ANDRUSEAC LAURA DO696-792 21/03/1996

1 24 25644 ROHRER ADRIAN DO696-844 27/03/1996

1 24 25645 DAICI LOREDANA DO696-854 27/03/1996

1 24 25646 STOIAN ION DO696-954 10/04/1996

1 24 25647 TERMURE IOAN DO696-955 10/04/1996

1 24 25648 INDREI LILIANA DO696-963 11/04/1996

1 24 25649 MECIA REMUS DO696-976 12/04/1996

1 24 25650 DUMITRESCU ILEANA MIRELA DO696-1088 02/05/1996

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 24 25651 IOFTOR MARCEL DO696-1103 06/05/1996

1 24 25652 BALOGH KAIUS DO696-1119 07/05/1996

1 24 25653 HERTE DAN DO696-1192 16/05/1996

1 24 25654 DUCU DIANA DO696-1225 22/05/1996

1 24 25655 ROSU AUREL DO696-1245 23/05/1996

1 24 25656 GHITA FLORINEL DO696-2300 23/08/1996

1 24 25657 VAJAICA ADRIAN DO796-2338 27/08/1996

1 24 25658 LUCA CLARA LAURA DO796-2351 29/08/1996

1 24 25659 CAULEA CRISTIAN DO696-2192 11/10/1996

1 24 25660 ONACA DANIEL DO696-2324 18/10/1996

1 24 25661 OLASZ FRANCISC DO696-2375 28/10/1996

1 24 25662 BLANARIU CONSTANTIN DO696-2568 25/11/1996

1 24 25663 MUNTEANU ALIN DO696-2782 12/12/1996

3 22 25664 BELDEA MARIN DO697-82 17/01/1997

3 22 25665 COCIUBA DANIEL DO797-236 22/01/1997

3 22 25666 STOIAN IONELA COSMINA DO797-240 23/01/1997

3 22 25667 GAVRILA DANIELA DO697-119 29/01/1997

3 22 25668 GAVRILA ION DO697-122 30/01/1997

3 22 25669 SZEKELY LADISLAU DO697-345 14/02/1997

3 22 25670 CORNEANU VASILICA DO697-365 18/02/1997

3 22 25671 NEMTEANU DANELUS DO697-420 24/02/1997

3 22 25672 BISTRIAN DANIELA DO697-459 26/02/1997

3 22 25673 IGNAT POMPILIU DO697-494 27/02/1997

3 22 25674 MIHAI CALIN DO697-503 28/02/1997

3 22 25675 FARA LUCIAN DO697-537 04/03/1997

3 22 25676 TURCAS VASILE DO697-545 05/03/1997

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 22 25677 DUMA DANIEL DO697-631 13/03/1997

3 22 25678 NECHILCIUC GHEORGHE DO697-649 17/03/1997

3 22 25679 TODIRESEI IOAN DO697-855 03/04/1997

3 22 25680 RAICU ADRIAN DO697-915 10/04/1997

3 22 25681 TATARU VALENTIN DO697-956 16/04/1997

3 22 25682 ISFANESCU NELU DORINEL DO697-982 18/04/1997

3 22 25683 PESCARU VIRGIL DO697-1080 30/04/1997

3 22 25684 FLORESCU TIBERIU DO697-1195 15/05/1997

3 22 25685 IGNAT EMIL DO697-1273 27/05/1997

3 22 25686 PREDUNA ANTON DO797-2761 23/07/1997

3 22 25687 ROTARIU IRINA DO797-2820 28/07/1997

3 22 25688 TATUCU VASILE DO797-2908 06/08/1997

3 22 25689 GALICI ANCA PETRONELA D797-2925 07/08/1997

3 22 25690 PINTEA CRISTIAN DO697-1708 11/09/1997

3 22 25691 STANCULESCU LEONICA DO697-1736 16/09/1997

3 22 25692 ARTENIE DANIEL DO697-1860 03/10/1997

3 22 25693 VESELINOV IOAN DO697-1871 07/10/1997

3 22 25694 GIREADA GHEORGHITA DO697-1922 13/10/1997

3 22 25695 ANDRONIC NICOLETA DO697-2025 24/10/1997

3 22 25696 SIDEA MARIAN DO697-2042 29/10/1997

3 22 25697 FARCAS ANTON DO697-2093 05/11/1997

3 22 25698 STUPARU PAUL SC097-13821 08/12/1997

3 22 25699 MAGHIAR ANUTA DO697-2435 12/12/1997

3 22 25700 SANDU COSTEL DO697-2512 18/12/1997

3 22 25701 BUTAN IULIAN DO697-2520 19/12/1997

3 22 25702 FARAON IONEL DO697-2523 19/12/1997

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 20 25703 SOARE AURELIA STEFANIA SC098-878 28/01/1998

5 20 25704 COTRAU FLORIN DO698-9994 09/02/1998

5 20 25705 TUDOR FLORIAN DO698-198 10/02/1998

5 20 25706 SEICHE STANCIUCAMELIA MIHAELA DO698-406 11/03/1998

5 20 25707 BALEANU MIHAELA DO698-544 31/03/1998

5 20 25708 HANDARIC LIVIU DO698-553 02/04/1998

5 20 25709 COJOCARU HAJDADUMITRU DO698-566 03/04/1998

5 20 25710 BEZEDE MARIAN DO698-863 02/06/1998

5 20 25711 TRISCAU IULIAN DO698-873 03/06/1998

5 20 25712 SERBAN ELENA DO698-802 09/06/1998

5 20 25713 LEITHEIM STEFAN MARIUS DO798-2314 10/07/1998

5 20 25714 LUCA DANIEL DO798-2454 21/07/1998

5 20 25715 ILIE FLORIN DO798-2459 21/07/1998

5 20 25716 MAFTEI MIHAELA DO798-3098 04/09/1998

5 20 25717 SERENGAU MARIA DO698-1057 17/09/1998

5 20 25718 DOBRA MIRELA DO698-1180 06/10/1998

5 20 25719 FAUR NICOLAE DO698-1313 27/10/1998

5 20 25720 BADITA DANUT DO698-1347 05/11/1998

5 20 25721 GRUIA CRISTINA DO698-1379 06/11/1998

5 20 25722 DAICU CSEH PETRICA DO698-1389 10/11/1998

5 20 25723 VUIA CLAUDIU DO698-1420 13/11/1998

5 20 25724 MURARETU SORIN DO698-1444 18/11/1998

5 20 25725 CHITU IANORICA DO698-1550 04/12/1998

5 20 25726 CRISTETI EMILIAN DO698-1558 08/12/1998

7 18 25727 CRISTEA GABRIEL EUGEN DO699-873 06/01/1999

7 18 25728 CRETA PETRE DO699-28 13/01/1999

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 18 25729 STAN DORIN DO699-460 04/02/1999

7 18 25730 SZUCS MARIUS DO799-2743 09/02/1999

7 18 25731 BERCHI ROMEO DO699-273 25/02/1999

7 18 25732 NICOLESCU AUREL DO699-303 03/03/1999

7 18 25733 DEMENESCU GIANI DO699-366 16/03/1999

7 18 25734 DASCALIUC DUMITRU DO699-438 31/03/1999

7 18 25735 FERARIU CRISTIAN OVIDIU DO699-1020 06/04/1999

7 18 25736 RADU GABRIEL DO699-3242 11/04/1999

7 18 25737 HANU CATALIN DO699-618 13/05/1999

7 18 25738 TODORUT GHEORGHE DO699-764 18/05/1999

7 18 25739 CSISMAR MARTA DO699-795 19/05/1999

7 18 25740 ANITEI RELU GABRIEL DO699-468 04/06/1999

7 18 25741 GAUDI MIHAI DO699-276 03/09/1999

7 18 25742 CHIRA DANIEL SORIN DO799-3309 21/09/1999

7 18 25743 BUSU VASILE NICOLAE DO699-2888 21/10/1999

7 18 25744 MARIUTA CONSTANTIN DO699-350 03/12/1999

9 16 25745 ALMAJAN FLORIN DO6X-2217 03/02/2000

9 16 25746 BEJENARIU FLORIN DO6X-1945 24/02/2000

9 16 25747 CRISAN ALIN PA8X-3338 10/03/2000

9 16 25748 BUCHE IULIAN DO6X-2801 21/03/2000

9 16 25749 BEJINARIU STEFAN DO6X-6022 12/07/2000

9 16 25750 HUMA GHEORGHE DO6X-5140 17/10/2000

9 16 25751 PALIS RAMONA DO6X-5624 15/11/2000

9 16 25752 SZABO ZOLTAN DO6X-4707 06/12/2000

9 16 25753 SUVETI PETRU PA8X-4268 12/12/2000

11 14 25754 BOT VERONICA DO6X1-1359 13/02/2001

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

13 12 25755 BARBU GABRIEL D72002-5004 06/06/2002

0 24 24756 ABRUDAN ADRIAN DO696-334 08/02/1996

0 24 24757 MOLDOVAN CLAUDIA DO696-1369 30/07/1996

2 22 24758 STICLEA FLORIN DO697-64 16/01/1997

2 22 24759 BAJUSZ ANDREI DO697-87 20/01/1997

2 22 24760 EBERLING NICOLAE DO697-89 20/01/1997

2 22 24761 POPA MILIANA DO797-209 21/01/1997

2 22 24762 LINTA MIRCEA EUGEN DO797-226 22/01/1997

2 22 24763 GHEORGHE ION DO697-114 29/01/1997

2 22 24764 STANCU ANDREI DO697-200 05/02/1997

2 22 24765 BABEANU SEBASTIAN DO697-339 14/02/1997

2 22 24766 PAVLOV PERITA DO697-380 19/02/1997

2 22 24767 MOISA GEORGEL DO697-502 28/02/1997

2 22 24768 LAZAR AURICA DO697-520 04/03/1997

2 22 24769 COSERGAR PULTIOAN DO697-530 04/03/1997

2 22 24770 BAN OVIDIU DO697-540 05/03/1997

2 22 24771 MILITARU DORINEL DO697-570 06/03/1997

2 22 24772 STOIA DORU DO697-746 20/03/1997

2 22 24773 TUFIS FLORIN DO697-775 25/03/1997

2 22 24774 PUHA MARIN DO697-810 28/03/1997

2 22 24775 JIGOVAN ADRIAN DO697-820 31/03/1997

2 22 24776 COMAN CORNELIU DO697-866 07/04/1997

2 22 24777 STOICA CONSTANTIN DO697-924 10/04/1997

2 22 24778 BAICON COSTEL DO697-959 16/04/1997

2 22 24779 SACALUS VASILE DO697-984 21/04/1997

2 22 24780 BALTEAN AIDA DO697-1025 23/04/1997

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 22 24781 IGNEA MARIUS DO697-1053 24/04/1997

2 22 24782 BOTOS NICOLAE DO697-1072 30/04/1997

2 22 24783 DINU PINTEA FLORIN DO697-1118 07/05/1997

2 22 24784 VIDONI MARIUS DO697-1136 08/05/1997

2 22 24785 BOGDAN IONEL DO697-1183 15/05/1997

2 22 24786 SMIRI CSABA DO697-1438 12/06/1997

2 22 24787 URICAN LILIANA DO697-1574 23/06/1997

2 22 24788 BIRO RENATTE DO697-1576 23/06/1997

2 22 24789 GEANTA NICOLETA DO697-1593 24/06/1997

2 22 24790 TUDOR ADRIAN DO797-2509 10/07/1997

2 22 24791 MILITARU DORU DO797-2518 10/07/1997

2 22 24792 SEMENIUC MARIA DO797-2537 10/07/1997

2 22 24793 IONESI AURELIA DO797-2649 17/07/1997

2 22 24794 IACOB CIPRIAN DO797-2813 25/07/1997

2 22 24795 GROZONI RADU DO697-1634 29/07/1997

2 22 24796 DINU GABRIEL DO797-2971 08/08/1997

2 22 24797 URSU JIGALOV RADU DO797-3341 01/09/1997

2 22 24798 DRAGAN MIRELA DO697-1746 17/09/1997

2 22 24799 SUCIU NICOLAE DO697-1759 18/09/1997

2 22 24800 GAVRIS ADRIAN DO697-1775 22/09/1997

2 22 24801 BRONZ EMIL DO697-1811 26/09/1997

2 22 24802 BODMAR ERICA DO697-1822 29/09/1997

2 22 24803 LOZICI ALINA DO697-1852 02/10/1997

2 22 24804 BULZAN CRISTINEL STEVITA DO697-1853 03/10/1997

2 22 24805 SEITAN GABI DO697-1903 09/10/1997

2 22 24806 IONASCU REMUS DO697-1907 10/10/1997

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 22 24807 ROSAN MALEK DORU DO697-1976 17/10/1997

2 22 24808 SOFIAN MARIOARA DO697-2033 28/10/1997

2 22 24809 SALONTAI SEBASTIAN DO697-2068 31/10/1997

2 22 24810 TRAUM ANDREI DO697-2110 07/11/1997

2 22 24811 KRAICZAR TIHOMIR DO697-2126 11/11/1997

2 22 24812 PATRASESCU AURELIAN DO697-2477 15/12/1997

2 22 24813 ACHIM SIMONA DO697-2513 18/12/1997

4 20 24814 ARDELEAN ADRIAN DO698-120 29/01/1998

4 20 24815 COCONET OVIDIU DO698-158 04/02/1998

4 20 24816 RUJESCU SORINEL DO698-9183 22/02/1998

4 20 24817 BOT ION DO698-216 12/03/1998

4 20 24818 VOLINTIRU ION DO698-457 18/03/1998

4 20 24819 BACHIM VELEMIR DO698-510 24/03/1998

4 20 24820 NAGY SZILARD LEVENTE DO698-674 16/04/1998

4 20 24821 MANEA ION DO698-751 14/05/1998

4 20 24822 DOBRE DANIELA DO698-789 21/05/1998

4 20 24823 PALAGHIUC NICOLAE DO698-968 25/06/1998

4 20 24824 NEMET ADRIAN DO698-812 30/06/1998

4 20 24825 MEZEI OVIDIU DO698-994 01/07/1998

4 20 24826 LUPU IONEL DANIEL DO798-2925 24/08/1998

4 20 24827 MARA ILIE DO798-3133 08/09/1998

4 20 24828 BIRSANU VIORICA CARMEN DO798-3159 09/09/1998

4 20 24829 VONTEAN ADAM DO698-1137 29/09/1998

4 20 24830 LAUTARU ION DO698-1253 15/10/1998

4 20 24831 PUSOK CSABA DO698-1433 17/11/1998

4 20 24832 BARABASI PETRU GHEORGHE DO698-1510 27/11/1998

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 20 24833 HAISIUC CRISTIAN DO698-1599 11/12/1998

6 18 24834 TICAN DORIN DO699-61 18/01/1999

6 18 24835 PAU CATALIN DO699-117 27/01/1999

6 18 24836 GOIANU MIHAI EUGEN DO699-124 28/01/1999

6 18 24837 DRULA IOAN BENONE DO699-269 24/02/1999

6 18 24838 BERLOVAN CLAUDIU ALIN DO699-355 15/03/1999

6 18 24839 DAN GABRIEL RONEL DO699-436 04/05/1999

6 18 24840 GRAMADA DORIN DO699-439 14/05/1999

6 18 24841 STANCIU NICOLAE DO699-1816 07/06/1999

6 18 24842 GLUJDEA NELU DO699-557 15/06/1999

6 18 24843 MARTINESCU GHEORGHE ADRIAN DO699-685 17/06/1999

6 18 24844 MATEI ILEANA DO699-3331 11/09/1999

6 18 24845 IEDU IOAN DO699-4196 12/10/1999

6 18 24846 VOAIDOS DANIEL DO699-3592 18/11/1999

8 16 24847 WUCHINGER VILIAM DO6X-286 13/01/2000

8 16 24848 IUON VELIBOR DO6X-2234 03/02/2000

8 16 24849 PUIU IULIAN DO6X-2012 24/02/2000

8 16 24850 KONCSAG MIRCEA DO6X-5440 11/04/2000

8 16 24851 SANDU PETRU CRISTIAN PA8X-2459 17/08/2000

8 16 24852 IONESCU VALENTIN DO6X-4989 31/08/2000

8 16 24853 GUDIU CRISTINA DO6X-5139 17/10/2000

8 16 24854 ZUGUN ADRIAN DO6X-5178 18/10/2000

8 16 24855 CAPAT FLORIN DO6X-5271 24/10/2000

8 16 24856 BENGA ONITEL DO6X-3420 04/11/2000

10 14 24857 LUDWIG CARMEN DO6X1-1273 09/02/2001

10 14 24858 BALAS ALINA PA8X1-221 28/02/2001

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

10 14 24859 RIGO CLAUDIU PA8X1-434 16/03/2001

10 14 24860 MANDERSCHEID TIBERIU PA8X1-883 02/05/2001

10 14 24861 TIMIS ALEXANDRA DO6X1-2991 22/05/2001

10 14 24862 SINESCU IOAN DO6X1-5482 12/09/2001

12 12 24863 PELE NARCISA D82002-1579 09/12/2002

1 22 23864 PAPURICA MARIUS DO697-50 15/01/1997

1 22 23865 VADUVA VIOLETA DO697-55 15/01/1997

1 22 23866 OLARU IOAN DO697-91 20/01/1997

1 22 23867 BALINT VALENTIN IOSIF DO697-190 21/01/1997

1 22 23868 MARK RADU VIRGIL DO797-324 27/01/1997

1 22 23869 TERLAI ILIE DO697-115 29/01/1997

1 22 23870 CENUSE CONSTANTIN DO697-223 06/02/1997

1 22 23871 DRINCEANU DAN DO697-332 13/02/1997

1 22 23872 GORDAN CRISTINA D797-381 19/02/1997

1 22 23873 URSU JEANNINA DO697-498 28/02/1997

1 22 23874 BORDEANU MARIUS DO697-590 11/03/1997

1 22 23875 BOBOICIOV SIMONA DO697-627 13/03/1997

1 22 23876 STERPU DANIEL DO697-903 08/04/1997

1 22 23877 VETAN DANUT DO697-909 09/04/1997

1 22 23878 GALONICI DAN ADRIAN D797-913 10/04/1997

1 22 23879 FARCAL RADU DO697-985 21/04/1997

1 22 23880 FARKAS GHEORGHE DO697-1356 06/05/1997

1 22 23881 NOVAC DANIEL DOREL DO697-1223 20/05/1997

1 22 23882 SEBIN NICOLAE DO697-1397 10/06/1997

1 22 23883 STRIMBEANU NELUTU DO697-1481 17/06/1997

1 22 23884 POPA IONELA DO697-1513 18/06/1997

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 22 23885 BOBOC MARIAN DO697-1535 19/06/1997

1 22 23886 MITA NICOLETA DO697-1616 27/06/1997

1 22 23887 HARCHI IOAN DO797-2774 23/07/1997

1 22 23888 DADALAU ADRIAN DO697-1633 29/07/1997

1 22 23889 KELEMEN MARTON DO797-3032 13/08/1997

1 22 23890 COROAMA ELENA MIHAELA D797-3376 03/09/1997

1 22 23891 GHERMAN CRISTIAN DO797-3411 04/09/1997

1 22 23892 IUSTIN ANDREI DO697-1707 11/09/1997

1 22 23893 WRBITSKY KOLOZGABRIEL DO697-1750 18/09/1997

1 22 23894 MICU ZSOLT DO697-1849 02/10/1997

1 22 23895 CERTUS ION DO697-1968 16/10/1997

1 22 23896 POP IONEL DO697-1971 17/10/1997

1 22 23897 NICHITEANU ROMICA DO697-2016 23/10/1997

1 22 23898 CAPRARIU MARIUS DO697-2104 06/11/1997

1 22 23899 BELEA FLORIAN DO697-2147 13/11/1997

1 22 23900 BOGATAN CODRIN DO697-2186 19/11/1997

1 22 23901 MAROSAN NICOLAE DO697-2198 20/11/1997

1 22 23902 BERINDEA IOAN PETRU DO697-2200 20/11/1997

1 22 23903 CRASOVAN VALENTIN DO697-2209 21/11/1997

1 22 23904 ANTAL MUSTETI DANIELA DO697-2217 24/11/1997

1 22 23905 GHINDAS IONEL DO697-2321 05/12/1997

1 22 23906 BABAT LILIANA DO697-2459 12/12/1997

1 22 23907 JANOS LEVENTE DO697-2496 17/12/1997

1 22 23908 INDRU MUGUREL DO697-2507 18/12/1997

1 22 23909 BOCA ALINA DO697-2511 18/12/1997

3 20 23910 DINU PETRE DO698-211 12/02/1998

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 20 23911 OMUSORU CORNELIU DO698-496 23/03/1998

3 20 23912 KOVACS RUDOLF DO698-431 21/04/1998

3 20 23913 FILIPAS MIODRAG DO698-664 28/04/1998

3 20 23914 TIMOFTE PETRONELA DO698-784 20/05/1998

3 20 23915 SAVA NICOLETA DO698-972 25/06/1998

3 20 23916 SERBANICA ROMEO DO698-1019 10/08/1998

3 20 23917 SLATARU GHEORGHE DO698-1268 19/10/1998

3 20 23918 BANILEAN GHEORGHE DO698-1361 04/11/1998

3 20 23919 ASAFTEI VICTOR DO698-1314 16/11/1998

3 20 23920 OLTEAN DORINEL DO698-1480 24/11/1998

3 20 23921 MARKOCSAN NICOLAE DO698-1582 10/12/1998

5 18 23922 HUTULEAC SORIN DO699-709 06/01/1999

5 18 23923 MAN MIRCEA DO699-637 06/01/1999

5 18 23924 DUMITRESCU PETRONELA DO699-68 19/01/1999

5 18 23925 NOVAC VIOREL DO699-80 25/01/1999

5 18 23926 BOLOCAN CONSTANTIN DO699-110 25/01/1999

5 18 23927 MILOS CORNEL ALIN DO699-572 05/03/1999

5 18 23928 VELCIOV MIRELA DO699-1088 06/03/1999

5 18 23929 BOLOGAN MARIUS DO699-394 23/03/1999

5 18 23930 SZOLOSI GHEORGHE DO699-530 13/05/1999

5 18 23931 PIRVULESCU CRISTOFOR ALEXAND DO699-213 14/05/1999

5 18 23932 BALOSU IONEL DO699-1493 22/06/1999

5 18 23933 NECHITA AUGUSTIN DO699-246 04/07/1999

5 18 23934 MAMUT PETRISOR DO699-2335 20/08/1999

5 18 23935 CONACHI MARIUS DO699-4147 12/09/1999

5 18 23936 VASU DUMITRU DO699-338 03/10/1999

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 18 23937 MODA ADRIAN DO699-4240 12/10/1999

5 18 23938 DELICOSTEA VASILE MIHAI DO699-4275 12/10/1999

5 18 23939 HARITON CRISTIAN EDUARD DO699-2664 13/10/1999

5 18 23940 VOICULESCU PETRE DO699-2991 26/10/1999

5 18 23941 NEAMT DUMITRU DO699-1718 10/11/1999

5 18 23942 ZATIC SORIN DO699-3611 18/11/1999

5 18 23943 UNGUREANU ILIE DO699-3816 25/11/1999

5 18 23944 CRISAN DORIN LUCIAN DO699-4286 30/12/1999

7 16 23945 MIHA ION DANIEL DO6X-504 19/01/2000

7 16 23946 NICOLAESCU MIHAI DO6X-668 24/01/2000

7 16 23947 CARMOCANU SORIN CRISTIAN DO6X-1847 22/02/2000

7 16 23948 NEMES IOAN DO699-179 23/02/2000

7 16 23949 LAZAR GEORGIAN DO6X-2594 14/03/2000

7 16 23950 BURTICICA FLORENTINA DO6X-3044 28/03/2000

7 16 23951 ROBEANU CRISTIAN DAN DO6X-3726 19/04/2000

7 16 23952 OROS ALIN DO6X-4074 16/05/2000

7 16 23953 MELCI ROMULUS DO6X-4132 18/05/2000

7 16 23954 IGNAT OVIDIU DO6X-4160 18/05/2000

7 16 23955 DOBREAN NICOLAE DO6X-4346 25/05/2000

7 16 23956 MIOC DANIEL PA8X-1531 07/06/2000

7 16 23957 ENE ADRIAN DORIN PA8X-1576 07/07/2000

7 16 23958 HUTAN FLORENTIN DO6X-5501 11/09/2000

7 16 23959 BABENSCHI MARIANA DO6X-1505 02/10/2000

7 16 23960 PANESCU FLORIN DAN PA8X-3490 10/10/2000

7 16 23961 VOICU DUNGAN LUCIAN PA8X-3522 10/10/2000

7 16 23962 ALEXA MIHAI DO6X-3425 04/11/2000

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 14 23963 BOTA CRISTIAN DO6X1-553 24/01/2001

9 14 23964 COSTE CORNEL DO6X1-2006 14/03/2001

9 14 23965 ILIESI BENIAMIN DO6X1-2419 06/04/2001

9 14 23966 ASAFTEI ELENA DO6X1-3002 22/05/2001

9 14 23967 PREALA MIHAI PA8X1-2266 19/09/2001

9 14 23968 BORDIANU DUMITRU DO6X1-6781 27/11/2001

11 12 23969 TANASA IONUT DO6X2-1794 12/03/2002

11 12 23970 GIURA REMUS DO6X2-2637 05/04/2002

11 12 23971 PATRU TEODOR D72002-3444 25/04/2002

11 12 23972 SOLOMON ILEANA D72002-8158 17/09/2002

11 12 23973 MORARIU LAURENTIU D72002-8537 10/10/2002

11 12 23974 NATEA LIVIU PETRU D82002-1630 12/12/2002

0 22 22975 LAURENTIU GELU DO697-1044 24/04/1997

2 20 22976 COSMAN CRISTINA DO698-377 09/03/1998

2 20 22977 CZINE IOSIF DO698-635 16/04/1998

2 20 22978 VIRVAROI IOAN DO698-659 27/04/1998

2 20 22979 AGAVRILOAE DANIEL RADU DO798-2545 27/07/1998

2 20 22980 SILHAN CAMELIA DO698-1087 22/09/1998

2 20 22981 GALIS SERGIU DO698-1349 03/11/1998

2 20 22982 CATARGIU NICOLETA DO698-1394 11/11/1998

4 18 22983 VASILE ALEXANDRU DO699-65 19/01/1999

4 18 22984 KISS CLAUDIU DO699-136 02/02/1999

4 18 22985 MAJOR ALEXANDRU DO699-253 22/02/1999

4 18 22986 MUNTEANU CONSTANTIN DO699-380 18/03/1999

4 18 22987 SIMION IOAN DO699-428 29/03/1999

4 18 22988 SARAN VALENTIN DO699-517 14/05/1999

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 18 22989 BOLDI ISTVAN DO699-1817 07/06/1999

4 18 22990 GHILE LUCIAN AURELIAN DO699-1391 17/06/1999

4 18 22991 OCHIANA FLORIN DO699-1616 29/06/1999

4 18 22992 HOLTCHI ANTON PETRU DO699-2010 15/07/1999

4 18 22993 LET LUIGI DO699-2288 30/07/1999

4 18 22994 PETROV DRAGAN DO699-1192 06/09/1999

4 18 22995 MISCOVICI LAURA DO799-3485 24/09/1999

4 18 22996 PUSCAS DANIEL DO699-2745 15/10/1999

4 18 22997 BUMB AVRAM DO699-3083 29/10/1999

6 16 22998 ARDELEAN OVIDIU DO6X-496 19/01/2000

6 16 22999 CATALINA MIHAELA DO6X-614 21/01/2000

6 16 221000 MURESAN IONUT DO6X-666 24/01/2000

6 16 221001 CRISTA PUIU DO6X-1275 02/03/2000

6 16 221002 CONSTANDA DOREL DO6X-3783 05/03/2000

6 16 221003 LUTA ILIE DO6X-3051 29/03/2000

6 16 221004 CRISTESCU VALERIA DOINA PA8X-387 21/04/2000

6 16 221005 STAN DANUT DO6X-4156 18/05/2000

6 16 221006 REMZING (FAUR) CLARA GABRIELA PA8X-3457 10/06/2000

6 16 221007 KUSMODI IOSIF DO6X-5998 12/07/2000

6 16 221008 INCEU ALIN LOREDAN DO6X-5497 11/08/2000

6 16 221009 GOGOTA VICTOR DO6X-4969 30/08/2000

6 16 221010 MARCU VALENTIN NICOLAE PA8X-3366 04/10/2000

6 16 221011 SCHMUTZ CRISTIAN DO6X-5203 19/10/2000

6 16 221012 OPREA ANTONIU DO6X-5709 21/11/2000

8 14 221013 CHIRILA ALIN DO6X1-1114 06/02/2001

8 14 221014 GALAN FLORIN DO6X1-1729 27/02/2001

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 14 221015 TOROK EUGEN DO6X1-1980 13/03/2001

8 14 221016 CIRSTEA IONICA PA8X1-428 16/03/2001

8 14 221017 CIOBAN IOAN MARIUS PA8X1-516 23/03/2001

8 14 221018 SIRBU LUCIA DO6X1-2633 03/05/2001

8 14 221019 FRANCULESCU PETRE DO6X1-3315 08/06/2001

8 14 221020 BALINT TIBERIU CSABA DO6X1-3431 15/06/2001

8 14 221021 PARASCAN ALIN ZAHARIA DO6X1-3540 22/06/2001

8 14 221022 STURZINGER CAMELIA PA8X1-1864 13/07/2001

8 14 221023 KOSLOVASCHI SIMONA PA8X1-1956 19/07/2001

8 14 221024 GRANCEA ALINA DO6X1-5041 21/08/2001

8 14 221025 MOCANU CRISTINA DO6X1-5042 21/08/2001

8 14 221026 DEMCIUCEAN IURII PA8X1-2239 18/09/2001

8 14 221027 CICLOVAN DANIEL COSTIN PA8X1-2452 25/09/2001

8 14 221028 JOLDES SILVIU GABRIEL PA8X1-3238 01/10/2001

8 14 221029 BATEA MIRELA DO6X1-5883 29/10/2001

8 14 221030 HAULICA CIPRIAN IOAN PA8X1-3262 05/11/2001

10 12 221031 AXENTE DUMITRA DANIELA DO6X2-21 14/01/2002

10 12 221032 SUICI MILORAD DO6X2-206 24/01/2002

10 12 221033 OPRIAN RAZVAN DO6X2-278 28/01/2002

10 12 221034 BOCA EMOKE DO6X2-1118 19/02/2002

10 12 221035 GHEORGHE DAN D72002-7113 08/08/2002

10 12 221036 BOGHIU PAUL D72002-8461 07/10/2002

10 12 221037 PETROV BOBAN BATA D82002-1175 25/11/2002

1 20 211038 COJOCARU GABRIEL DO698-253 17/02/1998

1 20 211039 SCUTCA ION DO698-307 25/02/1998

1 20 211040 COSARIU LUMINITA DO698-538 30/03/1998

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 20 211041 TURUC COSTEL DO698-594 09/04/1998

1 20 211042 PURICI LUCIAN DO698-1426 16/11/1998

1 20 211043 TRINCA TIBERIU DO698-1557 14/12/1998

3 18 211044 TUDOSIE GABRIEL DO699-101 25/01/1999

3 18 211045 MAFTEI CONSTANTIN DO699-342 22/03/1999

3 18 211046 GIUCHICI DANIEL DO699-440 28/06/1999

3 18 211047 BUHAI URSU LEON DO699-1633 29/06/1999

3 18 211048 POPESCU CONSTANTIN DO699-1167 06/08/1999

3 18 211049 IERIMA VICTOR DO699-2418 24/08/1999

5 16 211050 SIME LUCIAN DO6X-922 28/01/2000

5 16 211051 LATCU FLORENTIN PETRU DO6X-1636 15/02/2000

5 16 211052 GASPAR LAURA CLAUDIA DO6X-3066 29/03/2000

5 16 211053 TATARU DORU DO47-3113 30/03/2000

5 16 211054 PURCARU DUMITRU DO6X-3153 31/03/2000

5 16 211055 MILIAN MIRCEA DO6X-4020 15/05/2000

5 16 211056 HERTIU LIGIA DO6-3299 04/06/2000

5 16 211057 SIMERIA CRISTIAN DO6X-4766 14/06/2000

5 16 211058 SIRBU FLORIN GHEORGHE DO6X-4631 06/08/2000

5 16 211059 ANDREI ALIN DO6X-4899 25/08/2000

5 16 211060 BODEA STEFAN DO6X-1465 02/09/2000

5 16 211061 GROZA ION ADRIAN DO6X-3888 05/09/2000

5 16 211062 BOGZA EMANUEL PA8X-2974 21/09/2000

5 16 211063 TODEREAN COSMIN PA8X-3164 27/09/2000

5 16 211064 TABIRTA ARTUR PA8X-3513 10/10/2000

5 16 211065 GABOR DANUT DO6X-5260 24/10/2000

5 16 211066 NOVAC LILIANA DO6X-5327 26/10/2000

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 16 211067 MOREANU SILVIU PA8X-3790 31/10/2000

5 16 211068 ANUTA BERNA DO6X-1538 02/11/2000

5 16 211069 FOGARASSY ROBERT DO6X-5834/1 28/11/2000

5 16 211070 ALBIS SORIN DO6X-5882 29/11/2000

5 16 211071 CARAULEANU SEBASTIAN PA8X-4292 12/12/2000

5 16 211072 PUSCAS DANIEL MARIAN PA8X-4426 15/12/2000

7 14 211073 STEFURA MIHAELA DO6X1-1129 06/02/2001

7 14 211074 CRAINIC DANIEL FLORIN PA8X1-94 16/02/2001

7 14 211075 SEITAN MIHAELA DO6X1-1618 22/02/2001

7 14 211076 CRISTEA EMANUELA DO6X1-2039 15/03/2001

7 14 211077 RAIA MIMI MARIA DO6X1-2099 20/03/2001

7 14 211078 SIMO LAURA NICOLETA DO6X1-3001 22/05/2001

7 14 211079 RADOI ZENO DO6X1-3056 25/05/2001

7 14 211080 PAUL MIHAELA DO6X1-3264 06/06/2001

7 14 211081 ROBU VIOLETA MIRELA PA8X1-1776 10/07/2001

7 14 211082 BOTA LOREDAN DO6X1-4303 07/08/2001

7 14 211083 BADEA OVIDIU ALIN DO6X1-5703 17/10/2001

7 14 211084 UNGUREANU MIHAELA DO6X1-6303 12/11/2001

7 14 211085 BABETI CRISTIAN DO6X1-6934 06/12/2001

9 12 211086 DINCA ADRIAN DO6X2-1320 27/02/2002

9 12 211087 LABA IOANA DO6X2-1362 28/02/2002

9 12 211088 SANISLAI LIONEL DO6X2-2361 27/03/2002

9 12 211089 CIOANCA RADU GABRIEL D72002-3667 30/04/2002

9 12 211090 GUGOASA GARAIMALICE GABRIELA D72002-4749 31/05/2002

9 12 211091 MIULESCU STEFAN D82002-4699 13/08/2002

9 12 211092 COSTIC DUMITRU D72002-8412 24/09/2002

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 12 211093 APETREI DANUT D72002-9498 14/11/2002

9 12 211094 TALPAI IULIU D82002-1843 26/11/2002

9 12 211095 GIURGIU BIJAN SABINA D72002-10083 29/11/2002

9 12 211096 GOIEA LAURA CHRISTINE D82002-1633 12/12/2002

9 12 211097 PORFIR DAN D82002-1733 19/12/2002

9 12 211098 PANCIU CIPRIAN D82002-1763 20/12/2002

11 10 211099 ROMAN MIHAI D82003-423 04/02/2003

11 10 211100 ZDRAFU NELU D82003-3626 03/06/2003

13 8 211101 BOCANCEA ELENA D82004-251 22/01/2004

2 18 201102 SAVA BOGDAN CONSTANTIN DO699-52 14/01/1999

2 18 201103 VELCOTA PAVEL DO699-886 25/05/1999

2 18 201104 TRAISTARU GABRIEL DO699-2292 30/07/1999

2 18 201105 POPOVICI ILEANA HAYNAL DO799-2734 02/09/1999

2 18 201106 POPA MINDROANNELU DO699-326 03/09/1999

2 18 201107 LASCUS ECATERINA MARIA DO699-4183 12/09/1999

2 18 201108 MANOIU MIRCEA DO699-193 02/10/1999

2 18 201109 BUHNA CIPRIAN DO699-2666 14/10/1999

2 18 201110 STOICA TIBERIU DO699-2768 18/10/1999

4 16 201111 CIOBANU MIHAELA DO6X-608 21/01/2000

4 16 201112 CIURARIU FLORIN CONSTANTIN DO6X-852 27/01/2000

4 16 201113 KOSA ANDREI DO6X-1670 16/02/2000

4 16 201114 VASILIU LAURENTIU DO6X-1292 02/03/2000

4 16 201115 BORCILA CONSTANTIN CATALIN DO6X-3179 04/03/2000

4 16 201116 MENTA IOAN DOREL DO6X-2578 14/03/2000

4 16 201117 BUCIUTA STEFAN DO6X-3063 29/03/2000

4 16 201118 PURCARU ANGELICA DO6X-3566 13/04/2000

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 16 201119 ANDRONIC MIHAI DO6X-3679 18/04/2000

4 16 201120 DOMINCIUC PETRE PA8X-494 26/04/2000

4 16 201121 COZMA BALAN CONSTANTIN DO6X-4540 06/05/2000

4 16 201122 LASLO STEFAN TIBERIU DO6X-4022 15/05/2000

4 16 201123 DUMITRU FLORENTINA DO6X-6013 12/07/2000

4 16 201124 BUDAI DANIEL DO6X-3907 05/10/2000

4 16 201125 ARDELEAN SORIN LIVIU DO6X-5294 25/10/2000

4 16 201126 COJOCARI ADRIAN DO699-13 01/12/2000

4 16 201127 IOANOVICIU ELENA DO6X-3523 04/12/2000

4 16 201128 POKKER CRISTIAN PAVEL PA8X-4288 12/12/2000

4 16 201129 ILIUTA MARCEL PA8X-4332 14/12/2000

4 16 201130 KALMAR IOSIF PA8X-4375 14/12/2000

4 16 201131 KOSKA GEORGETA PA8X-4397 14/12/2000

6 14 201132 PENCOV CRISTIAN DO6X1-182 16/01/2001

6 14 201133 VITEAZ CORNEL OVIDIU DO6X1-1644 22/02/2001

6 14 201134 MADA CALIN GHEORGHE DO6X1-1587 22/02/2001

6 14 201135 FLORISTEAN IRINEL VLADIMIR DO6X1-1802 01/03/2001

6 14 201136 GIRU ADRIAN DO6X1-1920 07/03/2001

6 14 201137 POPOVICI DANIEL DO6X1-2575 19/03/2001

6 14 201138 FAZEKAS CRISTIAN DO6X1-2235 27/03/2001

6 14 201139 VASALAC ANGELICA DO6X1-904 10/04/2001

6 14 201140 BRAT ALEXANDRU DO6X1-2613 24/04/2001

6 14 201141 BLOJU MARIUS STEFAN DO6X1-2671 26/04/2001

6 14 201142 MATYAS ESZTERA DO6X1-2406 13/06/2001

6 14 201143 RUS ROBERTA SANDRA PA8X1-1978 20/07/2001

6 14 201144 MIXICI SIMONA DO6X1-4554 13/08/2001

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 14 201145 STAN MONICA DO6X1-4729 14/08/2001

6 14 201146 MIRT ADRIAN PA8X1-2229 19/08/2001

6 14 201147 COZMIUC ADRIAN DO6X1-5416 27/09/2001

6 14 201148 RADUCAN ADRIAN VASILE PA8X1-2573 28/09/2001

6 14 201149 MURESAN ADRIANA PA8X1-2931 11/10/2001

6 14 201150 DEHELEAN DENIS DO6X1-5723 18/10/2001

6 14 201151 BATANIAT MADALINA ROXANA DO6X1-6060 02/11/2001

6 14 201152 CRISAN ROZALIA CRINA PA8X1-3292 06/11/2001

6 14 201153 ION LAURA DO6X1-6442 14/11/2001

6 14 201154 STANIA STANEL DO6X1-6756 26/11/2001

6 14 201155 VELICI VIOREL DO6X1-6923 06/12/2001

6 14 201156 JURJE DEBORA DO6X1-6971 10/12/2001

6 14 201157 GHERASIM ANGELA DO6X1-7051 13/12/2001

8 12 201158 URSACHI CAMIAN PA8X2-830 14/02/2002

8 12 201159 GOMBOS FLORIN DO6X2-1098 18/02/2002

8 12 201160 POPOVICI ADRIANO DO6X2-1134 19/02/2002

8 12 201161 COBLIS CONSTANTIN DO6X2-1591 05/03/2002

8 12 201162 RADU VIOLETA DO6X2-1764 11/03/2002

8 12 201163 ABAGIU RODICA D72002-3486 26/04/2002

8 12 201164 POPA VIOLETA RAMONA D72002-4408 24/05/2002

8 12 201165 NAN VIRGINIA D72002-4974 06/06/2002

8 12 201166 MITU PETRICA D72002-6347 15/07/2002

8 12 201167 ROSU IOANA D72002-6880 31/07/2002

8 12 201168 VALICEC IOAN D72002-7867 06/09/2002

8 12 201169 MOLDOVAN RADU D72002-8084 13/09/2002

8 12 201170 TIRZIU IONELA ADELINA D82002-561 29/10/2002

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 12 201171 CIOACA DANUT D82002-783 12/11/2002

8 12 201172 NEDELYOV IOSIF FRANCISC D72002-9615 18/11/2002

8 12 201173 CONACHI VIOREL D82002-1038 19/11/2002

8 12 201174 MOISE AUREL IOAN D72002-10423 10/12/2002

8 12 201175 TOTH ZOLTAN D82002-1637 12/12/2002

8 12 201176 GHEORGHIU LIVIU DAN D72002-10496 13/12/2002

8 12 201177 IACOB LIUBINCO D72002-10509 13/12/2002

8 12 201178 POENARU MARIUS D82002-1668 13/12/2002

10 10 201179 ALAZAROAIE CRISTIAN D82003-705 17/02/2003

10 10 201180 VLAD ADRIAN D82003-7703 22/09/2003

10 10 201181 GAVRA DOINA D82003-7759 23/09/2003

10 10 201182 UNGUREANU FLORIN ASRIAN D82003-8436 17/10/2003

12 8 201183 COSTEA ALIN FLORIN D72004-478 26/01/2004

12 8 201184 MILIAN DORIN D72004-2457 31/03/2004

1 18 191185 PARASCHIV COSTIN CLAUDIU DO699-509 19/04/1999

1 18 191186 DINCA STELIAN DO699-3087 26/10/1999

3 16 191187 AVRAM IONEL DO6X-561 20/01/2000

3 16 191188 SAVU ALIN GABRIEL DO6X-711 25/01/2000

3 16 191189 RUSU VASILE DO6X-881 28/01/2000

3 16 191190 CHIRIBUCA STELICA DO6X-1634 15/02/2000

3 16 191191 DANAILA MIHAI RADU DO6X-2844 22/03/2000

3 16 191192 SCORUS EDUARD PA8X-1162 23/06/2000

3 16 191193 CIRDEI CATALIN DO6X-3859 05/08/2000

3 16 191194 CIRDU ADRIAN DO6X-4652 06/08/2000

3 16 191195 HRIOR MIRCEA PA8X-2880 19/09/2000

3 16 191196 BUCSI ALEXANDRU PA8X-3142 26/09/2000

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 16 191197 RASCOTA DUMITRU DO6X-5818 27/11/2000

5 14 191198 BODNARIUC CALIN FLORIN DO6X1-154 16/01/2001

5 14 191199 CRISAN ROZALIA DO6X1-436 22/01/2001

5 14 191200 PINZARU CRISTIAN DO6X1-706 26/01/2001

5 14 191201 IURISTA DANIELA DO6X1-1124 06/02/2001

5 14 191202 CIORBA LUCHI SILVIU DO6X1-1402 14/02/2001

5 14 191203 FLORE LUCIAN DO6X1-1663 23/02/2001

5 14 191204 TODOR CALIN DINU DO6X1-1877 05/03/2001

5 14 191205 BAJUSZ ALEXANDRU DO6X1-2227 27/03/2001

5 14 191206 STOICA ADRIAN MARIUS DO6X1-2372 03/04/2001

5 14 191207 CRET IUSTIN THEOBALD PA8X1-981 07/05/2001

5 14 191208 URSU PAUNESCUALIN DO6X1-3095 29/05/2001

5 14 191209 CIOTAU SORIN DO6X1-3229 05/06/2001

5 14 191210 ZANOAGA CEZAR DO6X1-3356 11/06/2001

5 14 191211 GORITA MARIANA DO6X1-3575 26/06/2001

5 14 191212 LAZETI OTILIA DO6X1-3685 29/06/2001

5 14 191213 IOANOVICIU CRISTINA PA8X1-1625 03/07/2001

5 14 191214 COROIU DANIELA DO6X1-4021 26/07/2001

5 14 191215 MARIAN DAN DO6X1-4116 30/07/2001

5 14 191216 ZLOTAR CARMEN DO6X1-5303 31/08/2001

5 14 191217 ANDRAS TRAIAN DO6X1-5901 29/10/2001

5 14 191218 ENESCU REMUS PA8X1-3357 08/11/2001

5 14 191219 ICOBESCU ION DO6X1-6289 09/11/2001

5 14 191220 RAIU CALIN DO6X1-6663 21/11/2001

5 14 191221 FUGEL IOSIF DO6X1-6744 26/11/2001

5 14 191222 BUZ IONEL DANIEL SC2001-19377 30/11/2001

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 14 191223 POJOGA COSMIN DO6X1-6849 03/12/2001

5 14 191224 CIRA DORIN DO6X1-6870 04/12/2001

5 14 191225 SEITAN CONSTANTIN DO6X1-6925 06/12/2001

5 14 191226 BLEJDEA MARIAN DO6X1-6933 06/12/2001

5 14 191227 POGAN CHRISTINA DO6X1-6993 11/12/2001

5 14 191228 ACHIM PITORAC CLAUDIU DO6X1-7001 11/12/2001

5 14 191229 LONTIS NICOLAE DO6X1-7017 12/12/2001

5 14 191230 PAPAY CRISTIAN SC2001-20763 28/12/2001

7 12 191231 ICHIM EMANUELA PA8X2-84 15/01/2002

7 12 191232 LAVER CRISTINA DO6X2-81 16/01/2002

7 12 191233 MOCANU JAN DO6X2-505 08/02/2002

7 12 191234 PETRUSAN GEORGE PA8X2-864 14/02/2002

7 12 191235 BALAJ TODORESCPETRICA DO6X2-1815 12/03/2002

7 12 191236 GALE DUMITRU DO6X2-2011 18/03/2002

7 12 191237 CITIRIGA CRISTINA ADINA D72002-4519 28/05/2002

7 12 191238 TARAU CIPRIAN GHEORGHE D72002-4958 06/06/2002

7 12 191239 KISS ALEXANDRU D72002-4981 06/06/2002

7 12 191240 NEMETH GERGELLORANT D72002-5392 18/06/2002

7 12 191241 FODOR LAURENTIU (MARIA) D72002-6324 12/07/2002

7 12 191242 FAUR DORIN D72002-6410 16/07/2002

7 12 191243 BUTARITA ANDRATHA D72002-6430 16/07/2002

7 12 191244 MIKLOS VALENTINA D72002-7424 21/08/2002

7 12 191245 MANDA MARIANA D72002-7827 05/09/2002

7 12 191246 PREDA NICOLAE OVIDIU D72002-8577 11/10/2002

7 12 191247 OBREJA GHEORGHE D82002-522 24/10/2002

7 12 191248 BOGDEA VICA D72002-9397 13/11/2002

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 12 191249 GHERASIM CALIN D82002-867 14/11/2002

7 12 191250 POPA CONSTANTIN D82002-875 14/11/2002

7 12 191251 CARPEN ADRIAN D82002-1629 12/12/2002

7 12 191252 PATRUS DANUT D82002-1724 18/12/2002

7 12 191253 BOBONICI MILAN D82002-1741 19/12/2002

9 10 191254 PIRJE IOAN FLORIN D82003-302 28/01/2003

9 10 191255 IANCU FLORIN NICOLAE D72003-709 17/02/2003

9 10 191256 NOVAC FELICIA D82003-3771 06/06/2003

9 10 191257 APRO STEFAN D82003-7189 10/09/2003

9 10 191258 MINCIU CORNELIA D82003-8601 22/10/2003

9 10 191259 SMIT MARIAN D82003-9631 12/12/2003

11 8 191260 CALIN IULIAN D82004-7488 14/12/2004

2 16 181261 SCHMAND ROXANA DO6X-2669 15/03/2000

2 16 181262 GOKLER FLORIN IOAN DO6X-6032 12/08/2000

2 16 181263 ANTON ION PA8X-3657 13/10/2000

2 16 181264 ELENES FLORIN LAZARICA DO6X-3954 05/11/2000

2 16 181265 KEMENDI SORIN DORU PA8X-4101 29/11/2000

2 16 181266 NEDELEA IULIAN PA8X-4248 12/12/2000

4 14 181267 VLADOI MARIUS DO6X1-1053 05/02/2001

4 14 181268 KOBAU MIRCEA DO6X1-1101 06/02/2001

4 14 181269 MAFTEI DAN GABRIEL DO6X1-1645 22/02/2001

4 14 181270 SZOKE ATTILA DO6X1-1668 23/02/2001

4 14 181271 PADURE IOANA DO6X1-1964 12/03/2001

4 14 181272 SUHANEA CONSTANTIN DO6X1-2417 06/04/2001

4 14 181273 TESAN FLORIN DO6X1-2544 19/04/2001

4 14 181274 BAR TEODOR DO6X1-2570 20/04/2001

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 14 181275 CATARESCU ION DO6X1-2975 21/05/2001

4 14 181276 TATAR SEBASTIAN DO6X1-2996 22/05/2001

4 14 181277 GILCA CRISTIAN DO6X1-3065 28/05/2001

4 14 181278 LUPSAN GHEORGHE PA8X1-1270 31/05/2001

4 14 181279 BRATUIANU COSMIN DO6X1-3557 25/06/2001

4 14 181280 KERTESZ AMADEO PA8X1-1756 10/07/2001

4 14 181281 LUPA ADRIAN DO6X1-4260 06/08/2001

4 14 181282 POPESCU GHEORGHE DO6X1-5420 10/09/2001

4 14 181283 GALE CIPRIAN DO6X1-5449 11/09/2001

4 14 181284 BELDEAN ADRIAN DO6X1-5499 13/09/2001

4 14 181285 DASCAU DANIEL PA8X1-2241 18/09/2001

4 14 181286 TANIGOI IOANA OLGA PA8X1-2326 20/09/2001

4 14 181287 GABOR ILEANA SC2001-15066 20/09/2001

4 14 181288 LACATUS TIBERIU DUMITRU PA8X1-2655 02/10/2001

4 14 181289 GOLBAN DANIEL OVIDIU PA8X1-3018 12/10/2001

4 14 181290 PETRINA WILHELM DO6X1-5882 29/10/2001

4 14 181291 COSTACHI MARIAN LIVIU DO6X1-5935 30/10/2001

4 14 181292 VASIADI MONICA DO6X1-6051 01/11/2001

4 14 181293 BERCUCI GHEORGHE DO6X1-6641 20/11/2001

4 14 181294 GOLITA FAUR NICU DO6X1-6910 05/12/2001

4 14 181295 BABEC ADRIAN DO6X1-6948 07/12/2001

4 14 181296 GHERA MARIUS DO6X1-6951 07/12/2001

4 14 181297 OPREAN ADRIAN DO6X1-6966 10/12/2001

4 14 181298 GRAMA BUJOR DO6X1-6998 11/12/2001

4 14 181299 ARDELEAN TABITA DO6X1-7016 12/12/2001

4 14 181300 BOGDAN NICOLAE DO6X1-7028 13/12/2001

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 14 181301 BRASOVEANU DANIELA DO6X1-7067 13/12/2001

4 14 181302 ALAZAROAIE REMUS PA8X1-3886 14/12/2001

4 14 181303 MIU ADRIAN PA8X1-3895 14/12/2001

4 14 181304 CHIRA CRISTIAN LUCIAN PA8X1-3919 14/12/2001

4 14 181305 PASCA CLAUDIU SC2001-20608 20/12/2001

6 12 181306 IOKAI DANIEL DO6X2-1354 28/02/2002

6 12 181307 NEDA SILVIU DO6X2-1363 28/02/2002

6 12 181308 MOCANU DANIEL DO6X2-1364 28/02/2002

6 12 181309 GAFTON STEFAN DO6X2-1690 07/03/2002

6 12 181310 VIDREAN CRISTIAN DO6X2-1732 09/03/2002

6 12 181311 TULCAN SORIN DO6X2-2319 26/03/2002

6 12 181312 COZMA CONSTANTIN D72002-3699 30/04/2002

6 12 181313 ZABARA VASILE D72002-4236 21/05/2002

6 12 181314 CIONCA ALIN MIRCEA D72002-4392 23/05/2002

6 12 181315 BELEAGA DANIEL D72002-5419 18/06/2002

6 12 181316 JARAVETE CONSTANTIN D72002-5385 18/06/2002

6 12 181317 IANCU CAMELIA D72002-5497 20/06/2002

6 12 181318 PLOTOGEA DANIEL D72002-6474 17/07/2002

6 12 181319 BELECCIU GABRIELA D72002-6555 19/07/2002

6 12 181320 KOHONITZ TURBOFRANCISC DAN D72002-7487 26/08/2002

6 12 181321 BILIUZ VALENTIN D72002-7652 30/08/2002

6 12 181322 STELEAC MIHAELA D72002-7683 30/08/2002

6 12 181323 PAKAI LEVENTE D72002-7746 03/09/2002

6 12 181324 MOMIROV MARCEL D72002-7816 05/09/2002

6 12 181325 VLADEANU MARIAN D72002-8817 21/10/2002

6 12 181326 ZABIK FRANCISC D72002-8861 23/10/2002

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 12 181327 FULOP ADELA MIHAELA D72002-9134 05/11/2002

6 12 181328 BUSAGA MARIUS D82002-730 11/11/2002

6 12 181329 DRAGOS NICOLETA D82002-779 12/11/2002

6 12 181330 STRATILA LAURA D82002-820 14/11/2002

6 12 181331 ANTONESCU EMANUEL D82002-998 18/11/2002

6 12 181332 LASZLO MARITA D72002-9754 21/11/2002

6 12 181333 VASILE MARIAN D72002-9889 26/11/2002

6 12 181334 RADU AURELIAN CIPRIAN D72002-10176 02/12/2002

6 12 181335 RAD IONEL D82002-1557 05/12/2002

6 12 181336 NISTOR CIPRIAN D72002-10471 12/12/2002

6 12 181337 FATI NELU D82002-1648 13/12/2002

6 12 181338 VARGA ZSOLT D82002-1718 18/12/2002

6 12 181339 RAICU ANA MARIA D82002-1731 19/12/2002

6 12 181340 TANASE SORIN CLAUDIU D82002-1734 19/12/2002

6 12 181341 LUKACS MARIUS D82002-1760 20/12/2002

8 10 181342 MAGDIN DANIEL COSMIN D72003-25 08/01/2003

8 10 181343 BALOG CRISTINA D82004-393 27/01/2003

8 10 181344 PANCHEA SEBASTIAN D82003-1608 14/03/2003

8 10 181345 SUBA SABIN D72003-1380 18/03/2003

8 10 181346 GAVENDA ADRIAN D72003-1720 02/04/2003

8 10 181347 MAXIM DORU D72003-1899 10/04/2003

8 10 181348 MOLDOVAN IONELA D82003-4815 09/07/2003

8 10 181349 MINCIU SORIN D82003-4931 14/07/2003

8 10 181350 BAUSCHE ZOLTAN D82003-6626 28/08/2003

8 10 181351 NAROS CRISTIAN IONEL D72003-3315 09/10/2003

8 10 181352 SAVIC DORINA D72003-4039 21/11/2003

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 10 181353 CRISTISOR DAN IOAN D72003-4140 27/11/2003

10 8 181354 GHEREBEANU DANIELA D72004-14 12/01/2004

10 8 181355 ARICI OVIDIU ADRIAN D72004-385 22/01/2004

10 8 181356 MINCA LUMINITA D72004-3900 21/05/2004

10 8 181357 GORCSI IOAN D72004-5731 29/09/2004

10 8 181358 KISS VIOREL GHEORGHE D72004-6447 25/10/2004

1 16 171359 BALAN DAN DO6X-2262 03/03/2000

1 16 171360 VINATORU GABRIEL DO6X-3760 20/04/2000

1 16 171361 FURCEANU COSTEL PA8X-1031 20/06/2000

1 16 171362 PANTIR EUGEN PA8X-1042 20/06/2000

1 16 171363 CALDARUS JUGANNICU PA8X-2069 28/07/2000

1 16 171364 FAUR SORIN DO6X-5379 30/10/2000

3 14 171365 SZIPISIAK STEFAN DO6X1-784 30/01/2001

3 14 171366 ROTH IOSIF DO6X1-962 01/02/2001

3 14 171367 APOSTOL GABRIEL DO6X1-2058 16/03/2001

3 14 171368 APINZURASOAIE MIHAI DO6X1-2462 10/04/2001

3 14 171369 CARLIG ANA DO6X1-2678 26/04/2001

3 14 171370 TODOR MIHAELA DO6X1-2741 08/05/2001

3 14 171371 TONU RELU DO6X1-3460 19/06/2001

3 14 171372 COTOC VIRGIL PA8X1-1949 19/07/2001

3 14 171373 CIRTOG NICARA CONSTANTIN DO6X1-4080 30/07/2001

3 14 171374 REVNIC SEBASTIAN PA8X1-1774 09/08/2001

3 14 171375 BUZATU BOGDAN PA8X1-2699 03/10/2001

3 14 171376 CIUNGU TUDOR DO6X1-5841 25/10/2001

3 14 171377 TOTH ALEXANDRA DO6X1-6773 27/11/2001

3 14 171378 TRUTAN ILIE DO6X1-6777 27/11/2001

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 14 171379 CEAUSELU BENEDICT DO6X1-7059 13/12/2001

5 12 171380 NEICONI FLORIN CRISTIAN PA8X2-118 16/01/2002

5 12 171381 SAS OVIDIU DO6X2-148 21/01/2002

5 12 171382 POP NICOARA ALEXANDRU DO6X2-175 22/01/2002

5 12 171383 ALEXIN ANA CLAUDIA DO6X2-503 08/02/2002

5 12 171384 SULINTAN ADELIN DO6X2-1123 19/02/2002

5 12 171385 TIREAN VASILE GEORGE DO6X2-1324 27/02/2002

5 12 171386 HAUER SRETO DO6X2-1356 28/02/2002

5 12 171387 PATLAGIOAIE CONSTANTIN DO6X2-2346 27/03/2002

5 12 171388 AENOAEI IOAN DO6X2-2594 03/04/2002

5 12 171389 ZUZEAC NICOLAE D72002-2827 10/04/2002

5 12 171390 ARDELEAN CLAUDIU IONEL D72002-4206 20/05/2002

5 12 171391 PELLE IRINA D72002-5088 10/06/2002

5 12 171392 SANTAMARIAN MIRABELA D72002-5837 28/06/2002

5 12 171393 GHERHES ANA LILIANA D72002-6368 15/07/2002

5 12 171394 FENYVESI FERDINAND D72002-7396 28/08/2002

5 12 171395 BOGDAN CLAUDIA D72002-7915 09/09/2002

5 12 171396 TATARUSANU DANIEL D82002-38 26/09/2002

5 12 171397 ALEXA COSTEL D82002-140 01/10/2002

5 12 171398 POP GENOVIA LETITIA D82002-253 03/10/2002

5 12 171399 HINCU LEONARD DANIEL D82002-450 15/10/2002

5 12 171400 MAROCICO ION D72002-5351 17/10/2002

5 12 171401 ALBU DANIEL D82002-492 22/10/2002

5 12 171402 DOBRA ILARIE D82002-1057 20/11/2002

5 12 171403 LARGO MATILDE D72002-9882 26/11/2002

5 12 171404 SCHIPOR VASILE D82002-1261 27/11/2002

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 12 171405 BECHES IULIANA D72002-10125 02/12/2002

5 12 171406 POPITEA MIHAI OVIDIU D82002-1626 12/12/2002

5 12 171407 VLADOI SORIN STEFAN D72002-10502 13/12/2002

5 12 171408 TRISCA DANIEL EMANUEL D82002-1737 19/12/2002

5 12 171409 IOKAI MARIA D82002-1732 19/12/2002

7 10 171410 CONDURACHE RAMONA D72003-7 06/01/2003

7 10 171411 TELEAGA DUMITRU D82003-61 13/01/2003

7 10 171412 SULIMAN NICOLAE D82003-127 17/01/2003

7 10 171413 PLESA NICOLAE ADRIAN D82003-297 28/01/2003

7 10 171414 FAUR CALIN D82003-346 31/01/2003

7 10 171415 TURLEA CODRUT D82003-604 12/02/2003

7 10 171416 VIRLAN OVIDIU DANIEL D72003-562 12/02/2003

7 10 171417 BUMBAR LUCIAN D72003-981 05/03/2003

7 10 171418 MARIAN CARMEN D72003-1303 14/03/2003

7 10 171419 MAROSI TIBERIU ZOLTAN D72003-1603 27/03/2003

7 10 171420 RUSU DANIEL D72003-2047 17/04/2003

7 10 171421 PITULAN VASILE D82003-3191 26/05/2003

7 10 171422 VIERU RAVECA D82003-3329 28/05/2003

7 10 171423 COLDEA GABRIELA D82003-4249 18/06/2003

7 10 171424 ANKNER ADRIAN D82003-4548 27/06/2003

7 10 171425 GROSU LUCIA D82003-4938 14/07/2003

7 10 171426 CIONCA NELU CIRPIAN D82003-5556 25/07/2003

7 10 171427 MIHALTAN INGRID LOREDANA D82003-7058 08/09/2003

7 10 171428 JUREBIE CRETU PAUL D82003-7431 16/09/2003

7 10 171429 BRINDAS MIHAELA D82003-7968 26/09/2003

7 10 171430 NICHESCU LIGIA D82003-8241 07/10/2003

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 10 171431 NECEA LILIANA D82003-9361 03/12/2003

9 8 171432 ILITONI LIDIA FLORICA D72004-822 30/01/2004

9 8 171433 NOVACESCU MARIUS D82004-2726 10/05/2004

9 8 171434 CORNISCHI CRISTIAN D82004-3234 26/05/2004

9 8 171435 UTFINEANT STEFAN LEON D82004-3005 16/06/2004

9 8 171436 STOICA MIRELA D72004-4832 24/06/2004

9 8 171437 VARTOLOMEI DANIEL D82004-5414 19/08/2004

9 8 171438 DUMITRICA VASILE D82004-7119 24/11/2004

11 6 171439 BOT CALIN D82005-514 03/02/2005

0 16 161440 DUSU IRINA PA8X-1588 07/10/2000

2 14 161441 NEFERU CIPRIAN DO6X1-124 16/01/2001

2 14 161442 IANCU STEFANEL DO6X1-3463 19/06/2001

2 14 161443 PATRUCA PETRONELA PA8X1-1961 19/07/2001

2 14 161444 ALDEA ANA DO6X1-4398 08/08/2001

2 14 161445 NEAGOIE LEONARD DO6X1-5532 14/09/2001

2 14 161446 TARMURE GABRIEL IOAN PA8X1-2325 20/09/2001

2 14 161447 NICULEA CRISTINA PA8X1-2411 25/09/2001

2 14 161448 TODERESC GABRIEL DO6X1-6835 30/11/2001

4 12 161449 CIOBOTARU RITCCOSTEL D82002-75 14/01/2002

4 12 161450 GHICIU EMIL PA8X2-478 30/01/2002

4 12 161451 SANDA IONEL PA8X2-521 31/01/2002

4 12 161452 PETCU ALIN DO6X2-369 01/02/2002

4 12 161453 COMNENOV DANIELA DO6X2-553 11/02/2002

4 12 161454 BARTH NICOLAE ANTON PA8X2-902 15/02/2002

4 12 161455 TODOR SIMION DO6X2-1438 04/03/2002

4 12 161456 LUNGU NICOLAE DO6X2-2354 27/03/2002

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 12 161457 ACATRINEI SORIN D72002-2817 10/04/2002

4 12 161458 LIVADARU GHEORGHE D72002-2841 11/04/2002

4 12 161459 ROSU MIRCEA D72002-4137 17/05/2002

4 12 161460 BONCHIS ADRIAN D72002-4322 22/05/2002

4 12 161461 ANGI CINCA CLUDIUS D72002-4923 05/06/2002

4 12 161462 BOTOACA ADRIAN D72002-5323 14/06/2002

4 12 161463 CARSTOIU CRISTIAN D72002-5720 26/06/2002

4 12 161464 VARGA FLORIN D72002-6187 09/07/2002

4 12 161465 NEDELEA LACRIMIOARA D72002-6635 23/07/2002

4 12 161466 FLOREA RAHELA D72002-7361 20/08/2002

4 12 161467 PALEA VALENTIN D72002-7473 23/08/2002

4 12 161468 RADUCANU RAZVAN D72002-8302 20/09/2002

4 12 161469 LUPU MIHAELA D82002-182 02/10/2002

4 12 161470 BOC CRISTINEL D82002-836 13/11/2002

4 12 161471 PANAITE CONSTANTIN D72002-10093 21/11/2002

4 12 161472 TARNOVETCHI CORNELIU D82002-1428 03/12/2002

4 12 161473 TECU MIHAITA IONUT D72002-10335 05/12/2002

4 12 161474 BALAURE VLAD ADRIAN D72002-10417 10/12/2002

4 12 161475 NEGOT MARINELA LETITIA D72002-10430 11/12/2002

4 12 161476 CARAGUI CRISTIAN D72002-10543 19/12/2002

6 10 161477 SECOSAN IULIAN ALIN D72003-118 14/01/2003

6 10 161478 GHERMAN DANIEL D72003-92 14/01/2003

6 10 161479 ANGI LIVIUS IOAN D72003-145 16/01/2003

6 10 161480 NEAG TRAIAN DARIUS D82003-219 23/01/2003

6 10 161481 COBZARU COSTEL D82003-407 03/02/2003

6 10 161482 SANDU SEBASTIAN D82003-1714 20/03/2003

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 10 161483 SENDROIU RADU D82003-1902 31/03/2003

6 10 161484 BODRI CRISTIAN DAN D72003-2944 01/07/2003

6 10 161485 BALUT MARINELA D82003-4723 03/07/2003

6 10 161486 IAKAB IOSIF D82003-4885 11/07/2003

6 10 161487 CORICOVAC DUMITRU D72003-3153 11/07/2003

6 10 161488 PATRASCU VASILE D82003-5448 24/07/2003

6 10 161489 ALEXANDRU CRISTIAN D82003-5567 25/07/2003

6 10 161490 PANUTESCU FLORIN D82003-5676 30/07/2003

6 10 161491 SCARLAT CONSTANTIN D82003-6279 18/08/2003

6 10 161492 CERNA IOAN CIPRIAN D82003-8507 16/10/2003

6 10 161493 GOASADI FLORIN MARIAN D82003-9253 26/11/2003

8 8 161494 ILIESCU DOINA D82004-546 21/01/2004

8 8 161495 OLARU AUGUSTIN D82004-362 27/01/2004

8 8 161496 MUNTIANU NECULAI D82004-1375 02/03/2004

8 8 161497 NEACSU NELU D72004-1870 03/03/2004

8 8 161498 OFITARESCU SORIN D82004-2237 20/04/2004

8 8 161499 VOLOVATIC GABRIELA D82004-2826 13/05/2004

8 8 161500 POPA CRISTIAN IOAN D72004-4711 18/06/2004

8 8 161501 MURESAN MARIUS D82004-4445 20/07/2004

8 8 161502 MATEI BRIGITTE D82004-5660 30/08/2004

8 8 161503 CSENGETTYUS GHEORGHE D72004-5684 27/09/2004

8 8 161504 TURCU CODRIN VASILE D72004-6312 19/10/2004

10 6 161505 DEMETER FLORIAN D72005-3073 01/06/2005

13 3 161506 RUXANDA MARIA LAURA D82007-159 30/01/2007

1 14 151507 BITICU FLOREA DO6X1-1939 08/03/2001

1 14 151508 IOVAN LILIANA VASILICA SC2001-4140 16/03/2001

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 14 151509 VELTANESCU NICOLAE DO6X1-2077 19/03/2001

1 14 151510 SIMESCU FLORENTINA DO6X1-2159 22/03/2001

1 14 151511 NIDEL OANA DO6X1-3017 23/05/2001

1 14 151512 LAPUGEAN CONSTANTIN DO6X1-4327 07/08/2001

1 14 151513 BUDIANA ION DO6X1-4641 14/08/2001

1 14 151514 BALINT VALENTIN PA8X1-3021 12/10/2001

1 14 151515 MILIN AGNES DO6X1-5675 16/10/2001

1 14 151516 BALU GHEORGHE DO6X1-6013 31/10/2001

1 14 151517 BADAU IOSIF DO6X1-6960 07/12/2001

3 12 151518 ANDRAS DANUT DO6X2-82 16/01/2002

3 12 151519 GHERMAN CONSTANTIN DO6X2-102 17/01/2002

3 12 151520 GRECU DOINA DO6X2-557 12/02/2002

3 12 151521 CURCUTA GHEORGHE DO6X2-1061 18/02/2002

3 12 151522 IRIMUS FLAVIUS DO6X2-1194 22/02/2002

3 12 151523 PASTIU IOAN DO6X2-1912 14/03/2002

3 12 151524 VLADU EMILIAN D72002-5372 18/06/2002

3 12 151525 MANDA PETRE D72002-8456 25/09/2002

3 12 151526 ROBU PETRU D82002-85 30/09/2002

3 12 151527 GUI FLORIN D72002-8614 14/10/2002

3 12 151528 CIOCAN MARINEL D82002-463 16/10/2002

3 12 151529 COSTI FLORIN D72002-8732 17/10/2002

3 12 151530 CIOC DANIELA D72002-8888 23/10/2002

3 12 151531 TOMESCU CRISTINA D72002-10373 06/12/2002

3 12 151532 CIUBOTA MIRCEA D72002-10542 19/12/2002

3 12 151533 RUS GAVRILA D82002-1780 20/12/2002

5 10 151534 GIRJOABA TITU D72003-166 16/01/2003

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 10 151535 MATEI DORU IOAN D82003-462 04/02/2003

5 10 151536 URSACHI BOGDAN IULIAN D82003-502 06/02/2003

5 10 151537 UNC SILVIU D82003-523 07/02/2003

5 10 151538 VALKAY FULGA VIORICA SC2003-2727 17/02/2003

5 10 151539 DAMIAN VASILE D72003-1898 10/04/2003

5 10 151540 AGACHE SORIN GABRIEL D72003-1903 10/04/2003

5 10 151541 SEIMAN LAURENTIU D72003-890 10/04/2003

5 10 151542 ILIN LILIANA D82003-8952 13/11/2003

7 8 151543 BALACI CLARISSA GINA D82004-785 02/02/2004

7 8 151544 TIRCHI DORINA D72004-1070 06/02/2004

7 8 151545 BORDEANU CATALIN D72004-1769 11/03/2004

7 8 151546 GUTU DANIEL D82004-2444 28/04/2004

7 8 151547 TIERANU RAFAEL D72004-3284 04/05/2004

7 8 151548 KOVACS ROBERT D82004-2862 14/05/2004

7 8 151549 MIRCIOANE ELENA D82004-3231 26/05/2004

7 8 151550 VASILE ION D72004-4458 08/06/2004

7 8 151551 BOZOKI MARIANA D82004-3963 05/07/2004

7 8 151552 CHELU VASILICA D72004-5265 09/09/2004

7 8 151553 IVANOV IANCOV PAVELUSCA D72004-6532 27/10/2004

7 8 151554 CIOBANU MIHAI D72004-6950 22/11/2004

7 8 151555 OLASZ ZOLTAN D72004-7069 24/11/2004

7 8 151556 NICA ELIADE D82004-7244 30/11/2004

7 8 151557 LOTOROSANU ION D82004-7335 06/12/2004

9 6 151558 LEONTE PAVEL D82005-857 25/02/2005

9 6 151559 BURCSA RUPI D82005-2648 20/06/2005

11 4 151560 VARADI ALEXANDRU D82006-3638 22/09/2006

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

0 14 141561 MARCUTI SORIN DO6X1-2251 28/03/2001

0 14 141562 TOMA IONEL DO6X1-2209 04/04/2001

0 14 141563 VELIN CRISTOFOR DO6X1-4153 01/08/2001

0 14 141564 DUMITRICA DANIELA PA8X1-2702 03/10/2001

0 14 141565 STOICAN ADRIAN DO6X1-6892 04/12/2001

2 12 141566 CIUCIU CARMENUSA PA8X2-130 16/01/2002

2 12 141567 REUT ELENA DO6X2-1262 26/02/2002

2 12 141568 KAITOR MELANIA DO6X2-1365 28/02/2002

2 12 141569 MARINCA NINA MARIA DO6X2-2070 19/03/2002

2 12 141570 FLOREA GRATIELA D72002-6084 05/07/2002

2 12 141571 VASILITA DUMITRU D72002-7587 28/08/2002

2 12 141572 VASILESCU DIANA D82002-416 14/10/2002

2 12 141573 PINGHEL VIRGIL D72002-8713 16/10/2002

2 12 141574 BANU MIRCEA D72002-976 21/11/2002

2 12 141575 MAMUT SORIN D72002-9951 27/11/2002

2 12 141576 DUMA MARIUS GABRIEL D82002-1581 09/12/2002

2 12 141577 NICORUTA NICOLAE D72002-10480 12/12/2002

2 12 141578 PENGA ANDREI ALEXANDRU D82002-1627 12/12/2002

4 10 141579 TABARCEA ADELA D82003-94 15/01/2003

4 10 141580 BANDI FERENC D82003-197 23/01/2003

4 10 141581 GHERMAN MARIUS D82003-266 27/01/2003

4 10 141582 DARABAN SIMONA D82003-337 29/01/2003

4 10 141583 MAGDALIN REMUS CRISTIAN D72003-362 30/01/2003

4 10 141584 ANASTASIU ADRIAN DORIN D72003-408 03/02/2003

4 10 141585 ISTOC RAMONA D72003-437 04/02/2003

4 10 141586 HARJABA VASILE D82003-461 04/02/2003

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 10 141587 SIMON DELIA D72003-537 11/02/2003

4 10 141588 VULPE DANIEL D82003-611 12/02/2003

4 10 141589 NICHITA CRISTIAN PETRU D72003-617 14/02/2003

4 10 141590 BARON LACRAMIOARA D72003-1419 19/03/2003

4 10 141591 GOGU MARIUS D82003-1815 25/03/2003

4 10 141592 MOACA PAVEL D72003-2352 09/05/2003

4 10 141593 SZASZ CSABA D82003-3799 09/06/2003

4 10 141594 TUDOSE MARIN D82003-4244 18/06/2003

4 10 141595 TARCO NINA FLORIANA D82003-5748 31/07/2003

4 10 141596 GOROVEI IOANA D82003-6272 18/08/2003

4 10 141597 POPESCU CARMEN D82003-6978 05/09/2003

4 10 141598 BALASA MARIA ELENA D82003-7421 16/09/2003

4 10 141599 PRIBEANU DANIEL D82003-7660 19/09/2003

4 10 141600 LICIU ION D82003-8737 30/10/2003

4 10 141601 DRAGOMIR CRISTIAN D72003-4018 20/11/2003

4 10 141602 MOLDOVAN IRINA LIVIA D82003-9151 21/11/2003

4 10 141603 OBREJA COSTEL D82003-9659 12/12/2003

6 8 141604 BOLOGA DANIELA D72004-75 13/01/2004

6 8 141605 POPA CLAUDIU D82004-126 15/01/2004

6 8 141606 AMOSIESEI MIHAI D72004-224 16/01/2004

6 8 141607 BOICEAN MARIA CRISTINA D82004-612 29/01/2004

6 8 141608 TCACIUC MARINELA D82004-839 04/02/2004

6 8 141609 MIRAUTA VALERIAN D82004-837 01/03/2004

6 8 141610 CHITU VIOREL CIPRIAN D82004-2460 28/04/2004

6 8 141611 MIHUTA MARIUS D82004-2797 12/05/2004

6 8 141612 CHEREGI CONSTANTIN D82004-2872 14/05/2004

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 8 141613 MINZATU DANIELA IONELA VALE D82004-5003 05/08/2004

6 8 141614 ITU FLORIN D82004-5465 23/08/2004

6 8 141615 SAVA LEONAS D82004-5663 30/08/2004

6 8 141616 PETCOV LUCIA D72004-5861 30/09/2004

6 8 141617 VARGA AHMED DACIAN D72004-6233 15/10/2004

6 8 141618 SAMUILA MIRELA D82004-6976 16/11/2004

6 8 141619 POPESCU ALINA D82004-7158 25/11/2004

8 6 141620 FRANTIA JANETA LIDIA D82005-712 17/02/2005

8 6 141621 ANDREICI ADRIAN OLIVER D82005-1160 11/03/2005

8 6 141622 PLESA ADRIAN D82005-1842 21/04/2005

8 6 141623 MARTON CRISTIAN ALEXANDRU D82005-2016 10/05/2005

8 6 141624 POPOVICI RAZVAN IONUT D82005-2424 02/06/2005

8 6 141625 COROIAN MIHAELA D72005-3942 16/09/2005

8 6 141626 BLIDARIU CRISTIAN D82005-6259 12/12/2005

1 12 131627 POPOVICI SEBASTIAN DO6X2-2068 19/03/2002

1 12 131628 OPRIS MARIAN D82002-87 30/09/2002

1 12 131629 SOARE NICOLAE D72002-8969 28/10/2002

1 12 131630 CIURCA ELENA D72002-9259 11/11/2002

1 12 131631 MARIN NICOLAE D72002-9795 21/11/2002

1 12 131632 COJOCARU MIRON D72002-10518 17/12/2002

1 12 131633 BOGDAN DANIEL IOAN D72002-10541 19/12/2002

3 10 131634 CALIN CATALIN D72003-302 28/01/2003

3 10 131635 DRAGAN PAUL D82003-420 04/02/2003

3 10 131636 MOLDOVAN ADRIAN LIVIU D82003-527 07/02/2003

3 10 131637 MERA GHEORGHE D82003-950 27/02/2003

3 10 131638 NICOLA DAN D72003-1072 10/03/2003

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 10 131639 MOCAN OCTAVIAN D72003-1235 13/03/2003

3 10 131640 PITIC GHEORGHE D72003-1887 10/04/2003

3 10 131641 CIORBA TIBERIU D82003-2986 16/05/2003

3 10 131642 TOIA TEODORA IZABELA D82003-2990 16/05/2003

3 10 131643 ZAHARIA AURELIAN D82003-5040 16/07/2003

3 10 131644 BANU NICOLAE D82003-6210 14/08/2003

3 10 131645 CIOFU PETRU D82003-8193 03/10/2003

3 10 131646 CRAUCIUC DUMITRU D72003-3961 18/11/2003

3 10 131647 ANTON CRISTIAN D82003-9247 26/11/2003

5 8 131648 AVRAM VIOLETA D82004-175 19/01/2004

5 8 131649 ANDRICI STEFAN D72004-253 19/01/2004

5 8 131650 SERES ANA MARIA D72004-1342 17/02/2004

5 8 131651 RUSU TABITA RAMONA D72004-1625 27/02/2004

5 8 131652 DINCA ENEA DANIELA D82004-1582 11/03/2004

5 8 131653 CICIC ALIN VICTOR D72004-2099 17/03/2004

5 8 131654 STANESCU DORIN FANICA D72004-2197 22/03/2004

5 8 131655 TARANU TABITA D72004-2517 01/04/2004

5 8 131656 MOISESCU TODOR D82004-2289 22/04/2004

5 8 131657 STERIAN COSTIN D82004-2394 26/04/2004

5 8 131658 VICOL ALIN D72004-3552 12/05/2004

5 8 131659 VRABIE RALUCA D72004-4360 02/06/2004

5 8 131660 BOGHIU IGNAT MIHAELA D82004-3559 03/06/2004

5 8 131661 PETRUTA NICOLAE D82004-3675 15/06/2004

5 8 131662 CRISTA LAVINIA D72004-4628 16/06/2004

5 8 131663 SPASNICI MARIA D72004-4705 18/06/2004

5 8 131664 MOISICI BUDIMIR D82004-3979 06/07/2004

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 8 131665 MALUS LAURENTIU D82004-5358 17/08/2004

5 8 131666 STOIAN ADRIAN D82004-5765 07/09/2004

5 8 131667 CIUCIU NICOLAE D82004-5898 20/09/2004

5 8 131668 APOSTOL AURICA D82004-6366 04/10/2004

5 8 131669 BORCEANU MIHAELA LAURA D72004-6051 07/10/2004

7 6 131670 SANDU MIHAI VASILE D82005-99 13/01/2005

7 6 131671 BIRTA MARIUS D82005-1584 07/04/2005

7 6 131672 LEMLE MATIAS NATALIA SIMINA D72005-2390 21/04/2005

7 6 131673 ZEPA DANIELA (GHEORGHE D82005-2259 24/05/2005

7 6 131674 LEACH TANASE MIRCEA D82005-2284 24/05/2005

7 6 131675 IENESEL CRISTIAN FLORIN D72005-3020 30/05/2005

9 4 131676 GHEORGHE MARIAN D82006-47 17/01/2006

9 4 131677 MIRCEA DANIEL D72006-767 07/02/2006

9 4 131678 LEAHU OFELIA ELENA D72006-1648 14/03/2006

9 4 131679 MATEI GHEORGHITA VALENT D82006-2893 23/08/2006

10 3 131680 VASILE ILIE D82007-4161 01/11/2007

12 1 131681 DOBRITA MARIAN D72009-2763 06/04/2009

2 10 121682 RIMBU SIMONA ELENA D72003-1 06/01/2003

2 10 121683 ARSINTE FLORIN D82003-129 17/01/2003

2 10 121684 TOLEA ANISOARA D82003-3355 28/05/2003

2 10 121685 ARSINTE MARIOARA D82003-4569 27/06/2003

2 10 121686 LUDWIG IUSTINA D82003-9436 05/12/2003

4 8 121687 PETROVICI DANIEL D72004-355 21/01/2004

4 8 121688 NACAIANU FLORENTINA D72004-524 27/01/2004

4 8 121689 BURILEANU MILITA DANIELA D72004-1570 26/02/2004

4 8 121690 BIRLEA CORNELIA D82004-1931 30/03/2004

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 8 121691 CHIORESCU MARCEL D82004-2029 06/04/2004

4 8 121692 HUTANU MIHAI D72004-3556 12/05/2004

4 8 121693 IRIMESCU TURCULUCIAN D72004-4097 27/05/2004

4 8 121694 BRASOVEANU FLORIN D82004-3676 15/06/2004

4 8 121695 COSTEA NICOLETA D72004-4781 22/06/2004

4 8 121696 DEACONU RAMONA D82004-4327 15/07/2004

4 8 121697 TELEOACA CIPRIAN NICOLAE D82004-5044 09/08/2004

4 8 121698 BAIES CORNEL FLORIN D82004-5642 27/08/2004

4 8 121699 CODRUT VASILE D82004-6058 22/09/2004

6 6 121700 STOICA ANA D72005-1260 02/03/2005

6 6 121701 BRINDA LUCIAN CRISTIAN D72005-2471 21/04/2005

6 6 121702 MARTIN VALENTIN GHEORGHE D72005-2887 20/05/2005

6 6 121703 IANCU ANGELICA SIMONA D72005-5147 11/11/2005

6 6 121704 POP DUMI DANIEL D82005-5841 18/11/2005

6 6 121705 POPA SERGIU D82005-5842 18/11/2005

6 6 121706 ALEXIN LILIANA D82005-6057 30/11/2005

8 4 121707 MOSNEAGU REMUS LUCIAN D72006-323 20/01/2006

9 3 121708 ROVO GHEORGHE D72007-221 18/01/2007

9 3 121709 MINICHREITER LIOARA GABRIELA D82007-2814 21/06/2007

10 2 121710 MARTOCIAN LAURA GIANINA D72008-8748 16/12/2008

1 10 111711 CIOABA SORIN D82003-10 07/01/2003

1 10 111712 IFRIM FLORIN LAURENTIU D82003-948 27/02/2003

1 10 111713 BADITOIU ILIE D82003-1492 13/03/2003

1 10 111714 OLARASU PETRONELA D82003-1762 21/03/2003

1 10 111715 VLAD IONEL D82003-3262 27/05/2003

1 10 111716 HAURES FLORIN D82003-5640 29/07/2003

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 10 111717 MATEI MARIA D82003-8650 12/12/2003

3 8 111718 DINCA MARIA D82004-260 22/01/2004

3 8 111719 COSTACHE NECULAI D72004-523 27/01/2004

3 8 111720 BACRAU ACHIM OLIVER D72004-640 28/01/2004

3 8 111721 ISAC MARCU D82004-1046 17/02/2004

3 8 111722 LAZAR MARIUS D82004-1975 01/04/2004

3 8 111723 VASIAN FLORIN D82004-2961 18/05/2004

3 8 111724 BOLDEA OANA D72004-3722 18/05/2004

3 8 111725 DAMIAN DELIA LOREDANA D72004-4538 10/06/2004

3 8 111726 MUSTEATA VASILE D72004-4954 30/06/2004

3 8 111727 POSTOLACHE ADRIAN CRISTINEL D82004-5499 24/08/2004

3 8 111728 IORDACHE MARIN D82004-5993 17/09/2004

3 8 111729 PALADE ELENA D82004-6353 01/10/2004

5 6 111730 PLESCA PETRICA D72005-193 14/01/2005

5 6 111731 PASCA FLORIAN D72005-2206 12/04/2005

5 6 111732 SZANTO NARCIS TIBERIU D72005-2409 21/04/2005

5 6 111733 GERA DIANA MARIA D82005-4294 25/08/2005

5 6 111734 COLUMBAN IULIU ALEXANDRU D82005-4434 01/09/2005

5 6 111735 FEHER GABRIEL CLAUDIU D72005-5835 13/12/2005

7 4 111736 BRAT DANIEL D72006-1851 21/03/2006

7 4 111737 NEBUNU RINDASUALINA D72006-1882 22/03/2006

7 4 111738 KISS ALIN NICOLAE D82006-1357 21/06/2006

8 3 111739 VIDACI IOSIF D72007-1102 23/02/2007

8 3 111740 CALCANCEA IONEL MARINEL D82007-2668 13/06/2007

8 3 111741 FLUERAS ABEL MARIUS D82007-4729 30/11/2007

9 2 111742 CIUCA ADRIAN D72008-7202 05/11/2008

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 2 111743 MIRCEA LARISA LUCRETIA D72008-8021 28/11/2008

9 2 111744 TINCUS SIMONA LARISA D82008-3282 12/12/2008

10 1 111745 REMES IOAN D72009-1415 19/02/2009

2 8 101746 SAJTER OTTO GABRIEL D72004-610 28/01/2004

2 8 101747 MUNIA NICOLAE D72004-956 03/02/2004

2 8 101748 BALINT RODICA EUGENIA D82004-1035 16/02/2004

2 8 101749 MITU VALI VIRGIL D72004-823 01/03/2004

2 8 101750 PAVA FLORINA D82004-2198 20/04/2004

2 8 101751 CHIFA VIOREL D82004-2206 20/04/2004

2 8 101752 ANDRIESI COSTEL D82004-2207 20/04/2004

2 8 101753 PAVEL MARIA D82004-2320 22/04/2004

2 8 101754 TRUSCULESCU DIONISIE D82004-3743 18/06/2004

2 8 101755 IOVITA DAN D72004-4996 01/07/2004

2 8 101756 ONETIU MUNTEANCIPRIAN D82004-5216 12/08/2004

2 8 101757 PODEANU ANCUTA D72004-5992 05/10/2004

4 6 101758 CASAPU DANIEL D82005-1335 23/03/2005

4 6 101759 MIRICA COSMIN D82005-4591 12/09/2005

6 4 101760 DIMITRIAN SORIN D72006-2581 19/04/2006

6 4 101761 LAZAR ADRIANA D72006-3368 23/05/2006

6 4 101762 NEAMT ERDELYI IONEL D72006-5377 26/09/2006

6 4 101763 PERESCU CRISTIAN CODRUT D82006-4131 10/11/2006

7 3 101764 SEIN LEONARDO D72007-1031 20/02/2007

7 3 101765 SLAVITA MARIUS DANIEL D72007-3747 20/07/2007

7 3 101766 CEREAN GHEJU ADRIAN IONEL D82007-4975 11/12/2007

8 2 101767 KIS IMRE D72008-1427 25/02/2008

8 2 101768 BALTATEANU CRISTIAN D72008-1115 12/03/2008

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 2 101769 SCHIPOR FLORIN CONSTANTIN D72008-2194 27/03/2008

8 2 101770 MESZAROS ANA RUXANDRA D72008-6623 13/10/2008

8 2 101771 DRAGAN ROBERT D72008-6879 23/10/2008

8 2 101772 TARABAS GABRIELA RODICA D72008-7348 11/11/2008

9 1 101773 MIHAILA DANA ALINA D72009-1397 19/02/2009

9 1 101774 LACATUS COSMIN SILVIU D72009-1510 24/02/2009

9 1 101775 BANUT ADRIAN D72009-1880 05/03/2009

9 1 101776 CHEVERESAN RENATA NECTARA DP2009-7346 07/08/2009

9 1 101777 GORBE ALIN MARIAN DP2009-12507 17/12/2009

9 1 101778 CHETRAN CIPRIAN CONSTANTIN SC2009-31704 21/12/2009

1 8 91779 IORDACHE MARIA D82004-2938 18/05/2004

1 8 91780 BRADU IOAN D72004-4186 28/05/2004

1 8 91781 MAEREAN VASILE D72004-4337 01/06/2004

1 8 91782 TRUIA CLAUDIUS FLORIN D72004-7369 09/12/2004

3 6 91783 IORDANESCU EMIL D72005-1181 25/02/2005

3 6 91784 HOMOLYA ADINA VIOLETA D72005-1897 31/03/2005

3 6 91785 TRIFAN DANIEL D82005-3065 11/07/2005

3 6 91786 VOICU FLORENTINA D72005-4161 23/09/2005

5 4 91787 CERNESCU COMASIMONA D72006-1519 08/03/2006

5 4 91788 ROMAN MIHAELA D72006-7548 13/12/2006

6 3 91789 OLTEANU GHEORGHE D72007-1094 22/02/2007

6 3 91790 GIUCHI SORIN DAN D82007-561 22/02/2007

6 3 91791 RAFAILA MARIAN D72007-3897 26/07/2007

7 2 91792 ION RODICA CRISTINA D72008-3771 05/06/2008

7 2 91793 MILIVOIEVICI VIVIANA D72008-3985 17/06/2008

7 2 91794 DUMA MIRELA SANDA D72008-4840 23/07/2008

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 1 91795 RADU STELIANA CARMEN D72009-141 13/01/2009

8 1 91796 POPA TIBERIU AUREL D82009-14 30/01/2009

8 1 91797 USZORA STEFAN RAYMOND DP2009-5926 06/07/2009

8 1 91798 MOLDOVEANU ELENA ALINA DP2009-6643 22/07/2009

8 1 91799 GOLEA ADRIANA VASILICA DP2009-8217 04/09/2009

8 1 91800 CEAUSUS ROXANA DP2009-10638 03/11/2009

8 1 91801 SZOMORU GABRIELA DP2009-12493 17/12/2009

2 6 81802 RISTEA CRISTIAN PAVEL D72005-171 13/01/2005

2 6 81803 FERARU GHEORGHE D82005-393 28/01/2005

2 6 81804 CIOBANICA VALENTIN D82005-871 25/02/2005

2 6 81805 LUTA GEORGETA D82005-1882 26/04/2005

2 6 81806 NICULAE ESTERA D72005-2907 23/05/2005

2 6 81807 PRICIU ION D82005-4110 16/08/2005

4 4 81808 OBLOJA DANIEL D72006-416 26/01/2006

4 4 81809 DINU VICTOR D72006-1002 14/02/2006

4 4 81810 AUGUSTINOV ALINA IONELA D72006-1182 22/02/2006

4 4 81811 LELESCU ADRIAN D82006-750 11/04/2006

4 4 81812 SOPTEREAN VIRGIL DANIEL D82006-2425 09/08/2006

5 3 81813 CONSTANTINESCDANA VIORELIA D82007-2269 21/05/2007

5 3 81814 PAVEL MIRELA VIORICA D72007-4933 20/09/2007

7 1 81815 LOBONT VALENTINA ADINA D72009-3570 05/05/2009

7 1 81816 LOVASZI ZOLTAN DP2009-9643 08/10/2009

1 6 71817 CHETRARU ION CRISTINEL D82005-596 09/02/2005

1 6 71818 COJOCARU SORIN IOAN D72005-1000 17/02/2005

3 4 71819 VASIU SILVIA ADELA D72006-1452 06/03/2006

3 4 71820 ERGOSU ERIKA D72006-2479 14/04/2006

LISTA 2010 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

3 4 71821 CIUBEICA IOAN D72006-4925 07/09/2006

4 3 71822 DINU DUMITRU D82007-335 09/02/2007

4 3 71823 BEREGHI VASILE D72007-3418 06/07/2007

5 2 71824 VOICU MIOARA D72008-7648 19/11/2008

6 1 71825 HERGHELEGIU RODICA D72009-2357 26/03/2009

6 1 71826 LULCIUC FLORIN LUCIAN DP2009-11445 20/11/2009

2 4 61827 SCUTARU MARIAN D72006-51 11/01/2006

2 4 61828 VILIGA DANIEL SORIN D72006-207 17/01/2006

2 4 61829 ZAHAPSCHI PETRONELA D72006-2439 13/04/2006

3 3 61830 DIACENCO RUSLAN D72007-208 17/01/2007

4 2 61831 IGNAT COSTICA LEON D72008-715 30/01/2008

4 2 61832 ALIOANI NICOLAE D72008-3879 12/06/2008

4 2 61833 TARAS MARIANA D72008-6866 23/10/2008

3 2 51834 PARALESCU ANISOARA D72008-506 20/02/2008

4 1 51835 MUNTEANU RAMONA LAVINIA DP2009-6089 09/07/2009

4 1 51836 DRAM TOFAN ADRIAN MARIUS DP2009-10768 05/11/2009

0 4 41837 BOJINESCU NICOLAE NYKY D72006-6809 16/11/2006

1 3 41838 GAGIU MARIANA D72007-2908 07/06/2007

0 2 21839 POPESCU ALINA D72008-6351 02/10/2008

0 2 21840 TUDOR IONELA D72008-6352 02/10/2008

1 1 21841 BUIBAS CRISTIAN DO695-1947 23/02/2009

Atasament: Referat-Locuinte.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU A p r o b a t: SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE P R I M A R LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI Nr. ____________________________ Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2010,,

întocmite urmare solicitărilor depuse de petenţi în cursul anului 2009 pe baza cărora se vor repartiza locuinţele proprietate de stat, locuinţele sociale, precum şi cele aflate în proprietatea privată a

Primăriei Municipiului Timişoara

Locuinţele proprietate de Stat, locuinţele sociale, precum şi cele aflate în proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara care sunt în administrarea C.L.M.T., rămase disponibile au fost repartizate în cursul anului 2009 şi până în prezent conform H.C.L.M.T. nr.349/2000, nr.372/2000 privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, precum şi cele sociale din municipiul Timişoara, persoanelor îndreptăţite înscrise pe listele de priorităţi ale anului 2009, pe categorii de persoane prevăzute de hotărârile mai sus menţionate. Anual listele de priorităţi se reînnoiesc în vederea includerii pe acestea a persoanelor care au depus cereri în anul anterior şi sunt îndreptăţite în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de Stat al oraşului Timişoara, păstrându-se pe aceste liste persoanele înscrise în anii anteriori şi care până în prezent nu au beneficiat de o locuinţa. In vederea includerii pe listele de prioritati s-au depus cereri, însoţite de documente doveditoare necesare întocmirii anchetei sociale şi a stabilirii punctajului. Astfel, în cursul lunii ianuarie 2010 s-au finalizat listele de prioritati pentru anul în curs pe categorii de persoane, după cum urmează:

- Listă tineri căsătoriţi – 1841 persoane/familii, - Listă crescuţi la casa copilului – 327 persoane/familii, - Listă pensionari – 251 persoane/familii, - Listă evacuaţi – 771persoane/familii, - Listă cazuri sociale – 2502 persoane/familii.

După data emiterii prezentei hotărâri listele de priorităţi vor fi publice putând fi consultate de persoanele interesate care au depus cereri în vederea atribuirii unei locuinţe. Ca urmare conform Legii 114/1996 se impune aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2010 prin H.C.L.M.T. V I C E P R I M A R, D I R E C T O R,

Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU,

Ing. Otilia Sîrca

Avizat: Serviciul Juridic Jur. Mirela Lasuschevici

Cod FP 53-01 ver.1

Atasament: EVACUATI_2010.pdf

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

12 30 421 TUDOR JIVA DO693-25687 24/08/1993

22 20 422 GEORGE DOINA DO698-1304 30/10/1998

10 28 383 BOARIU CORALIA CARMEN DO694-4314 08/12/1994

9 26 354 IOVANESCU IOAN DO695-2722 21/06/1995

6 28 345 BOGDAN ALEXANDRA DO694-279 03/02/1994

1 32 336 PAPP-TAKACS ELENA DO692-4276 19/02/1992

1 32 337 MESZAROS ELIODOR DO692-15053 03/06/1992

1 32 338 POPA MARIA DO692-34828 23/11/1992

1 32 339 ULUCIAN PETRE DO692-37685 21/12/1992

13 20 3310 PELECACI KRISZTINA DO698-1262 16/10/1998

2 30 3211 ANDREI STEFAN DO693-25031 17/08/1993

8 24 3212 VINTILESCU TEODORA DO796-2451 07/07/1996

8 24 3213 GAVRIL IULIANA DO696-1765 22/07/1996

12 20 3214 FERNBACHER AURICA DO698-1578 10/12/1998

20 12 3215 VARZAN ELISABETA DO6X2-1305 27/02/2002

1 30 3116 AVATAFULUI ANA DO693-7388 06/04/1993

5 26 3117 ANDRONACHE NIMU DO695-2105 11/04/1995

7 24 3118 TRIFUT IOAN DO696-1206 21/05/1996

9 22 3119 TOTH GHEORGHITA DO697-438 25/02/1997

9 22 3120 PRODEA GEORGEL DO697-972 17/04/1997

19 12 3121 NEGRU GRIGORE PA8X2-436 29/01/2002

2 28 3022 GNANDT VASILE DO694-2732 27/07/1994

10 20 3023 STRACHINARIU CONSTANTA DO798-3124 23/09/1998

10 20 3024 LOCH GHIZELA DO698-1173 05/10/1998

10 20 3025 GAJDA PIROSCA DO698-1283 30/10/1998

12 18 3026 TANASE NICOLETA DO699-1121 06/07/1999

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 28 2927 BOCZ MIHAIL D0694-283 03/02/1994

1 28 2928 ANDRIES STEFAN DO694-2372 09/06/1994

1 28 2929 HINGACI GHIZELA DO694-2682 19/07/1994

11 18 2930 MIHAESCU MARCEL DO699-2983 26/10/1999

2 26 2831 GUTTMAN MARGARETA DO695-2107 11/04/1995

4 24 2832 BARANTIS GHEORGHE DO696-517 22/02/1996

6 22 2833 MAZILITA JAN LUCIAN DO697-838 02/04/1997

6 22 2834 MIRCU GHEORGHE DO697-910 09/04/1997

6 22 2835 RUSZ AURELIA DO697-1985 20/10/1997

8 20 2836 BOCICU LIDIA MARIA DO698-219 12/02/1998

8 20 2837 BARABOU MONICA DO698-1579 23/12/1998

10 18 2838 ROSU FLORIN D0699-220 16/02/1999

12 16 2839 CINE BUZSI IREN DO6X-5489 11/08/2000

14 14 2840 LUPULESCU CONSTANTIN SC2001-20581 19/12/2001

16 12 2841 MIHOC CAMELIA DO6X2-100 17/01/2002

1 26 2742 AVRAM MARIA DO695-234 19/01/1995

1 26 2743 ISTOC MARINELA DO695-1047 27/02/1995

1 26 2744 SAVU GEORGE DO695-2362 15/05/1995

1 26 2745 COTARTA NINA DO695-2880 03/07/1995

1 26 2746 ROSU CONSTANTIN DO695-3782 12/10/1995

3 24 2747 COSTACHE RODICA DO696-155 22/01/1996

3 24 2748 CRETAN FELICIA DO696-1773 22/07/1996

3 24 2749 VLAD IOAN DO696-2334 21/10/1996

5 22 2750 BULGAR FLOARE DO697-560 06/03/1997

5 22 2751 BARBU ANA MARIA DO797-3118 19/08/1997

7 20 2752 DOBOS ANGELICA DO698-1387 09/11/1998

lLISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 20 2753 SZABO FRANCISC DO698-1335 21/12/1998

9 18 2754 GHERHES ADRIAN DO699-304 03/03/1999

9 18 2755 CIUTA DANIELA CAMELIA DO699-1104 06/04/1999

9 18 2756 MANEA VIORICA DO699-854 21/05/1999

9 18 2757 MIHALACHE FLILIMON DO799-3133 15/09/1999

11 16 2758 PETRARU VIOREL DO6X-3826 05/04/2000

11 16 2759 SALAGEAN IOAN DO6X-1455 02/09/2000

11 16 2760 COVACS ADRIAN SC2000-15768 16/11/2000

13 14 2761 FILIP CRISTINEL DO6X1-5899 29/10/2001

2 24 2662 PETERKA STEFAN DO696-163 23/01/1996

4 22 2663 DRAGOMAN GORITA DO697-1457 13/06/1997

6 20 2664 VINTILESCU CONSTANTIN SC098-4677 08/04/1998

6 20 2665 KISS EMERIC DO698-655 24/04/1998

6 20 2666 MOTORGA VIORICA DO698-843 01/06/1998

6 20 2667 CORNEA ANCA DO698-1054 05/11/1998

6 20 2668 LAVER IOAN DORIN DO698-1610 11/12/1998

8 18 2669 OSZLANCZI RITTA DO699-2947 22/10/1999

8 18 2670 CIMBRU CONSTANTIN DO699-672 05/11/1999

12 14 2671 USTIUC DANUT DO6X1-4938 17/08/2001

14 12 2672 NOVAC STEFAN PA8X2-1635 04/04/2002

14 12 2673 GHERES ADRIANA SOFICA D72002-8804 21/10/2002

14 12 2674 MANOLE MARICEL D82002-664 05/11/2002

1 24 2575 MURESAN RODICA DO696-651 09/01/1996

1 24 2576 DIRILI FLORICA DO696-31 10/01/1996

1 24 2577 MINICIA GHEORGHE SCO96-2180 01/02/1996

1 24 2578 OPREANU RADU DO696-393 15/02/1996

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

1 24 2579 CRACIUN IOAN DO696-558 26/02/1996

1 24 2580 POPOVICI MARIA DO696-458 26/02/1996

1 24 2581 STAN IOAN DO696-174 03/03/1996

1 24 2582 DRAGOMIR MARIA DO696-781 20/03/1996

1 24 2583 PIRCOV STEFAN DO696-1055 26/04/1996

1 24 2584 BOLDEA PETRIA ELENA DO696-3114 02/05/1996

1 24 2585 GIB MARCEL DO696-8341 14/06/1996

1 24 2586 DRIDA DORU PETRU DO796-2118 13/08/1996

1 24 2587 SARBU ALEXANDRU DO696-2351 23/10/1996

1 24 2588 COVASA TEODOR DO696-2444 07/11/1996

5 20 2589 RUS MARIA DO698-1551 04/12/1998

7 18 2590 GHEORGHIU ELENA DO699-2265 15/09/1999

7 18 2591 CIOCAN VASILE DO799-3004 09/10/1999

9 16 2592 GEORGESCU FLORIN PA8X-1782 17/07/2000

9 16 2593 NICOLAU ESTERA DO6X-3893 05/09/2000

9 16 2594 MANEA MARIOARA DO6X-5377 30/10/2000

11 14 2595 BEJENARU MIHAI DO6X1-5447 11/09/2001

11 14 2596 NONU MIRCEA (DIDIA) PA8X1-2416 25/09/2001

13 12 2597 SAFTA CRISTIAN D72002-9963 27/11/2002

13 12 2598 STOICA ANGEL D82002-1611 10/12/2002

13 12 2599 ROSU FLORIA D82002-1654 13/12/2002

4 20 24100 ANTONIADE FELIX DO698-9144 09/02/1998

4 20 24101 VANTU DUMITRU DO798-2312 10/07/1998

4 20 24102 BIBEL BRUNO DO698-1129 07/12/1998

6 18 24103 BRADACI FLOARE DO699-106 25/01/1999

6 18 24104 BOKOR GABRIEL DO699-4005 12/03/1999

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 18 24105 RADU SOPONAR NUTA DO699-3720 10/04/1999

6 18 24106 DOANA IULICA DO699-166 02/05/1999

6 18 24107 MICHNIK MARIA DO699-1953 26/07/1999

6 18 24108 SICOE SALVINA DO699-2376 23/08/1999

8 16 24109 PLESA FLORENTIN DO6X-660 24/01/2000

8 16 24110 COSTEA ANA DO6X-2051 25/02/2000

8 16 24111 LUPUSOR ELENA PA8X-1906 20/07/2000

10 14 24112 DRAGAN DORU DO6X1-4838 15/08/2001

10 14 24113 GRUICI PAVEL DO6X1-5770 22/10/2001

12 12 24114 SAFTA VIRGIL D72002-9962 27/11/2002

12 12 24115 EREMIE NICOLETA D82002-1671 16/12/2002

14 10 24116 FOALE ADRIAN D72003-444 04/02/2003

1 22 23117 PANTEA STELIAN SC097-2414 03/03/1997

1 22 23118 CAPATINA MARGARETA DO697-559 06/03/1997

1 22 23119 IANCU ELENA DO697-687 18/03/1997

1 22 23120 CABLEA NICUSOR DO697-1275 27/05/1997

3 20 23121 CHETAN MARIUS DO698-132 11/02/1998

3 20 23122 MAGHIAR MARIA DO698-218 12/02/1998

5 18 23123 MOSOARCA FLOAREA DO699-1378 17/06/1999

5 18 23124 ILEA LILIANA ANGELA DO699-200 02/11/1999

5 18 23125 DRAGHICI MIREL SC99-18447 20/12/1999

7 16 23126 SINTEREGAN EUGEN DO6X-3485 11/04/2000

7 16 23127 PETRARIU DANIEL DO6X-3868 05/09/2000

7 16 23128 CHIRICESCU TATIAN PA8X-3190 28/09/2000

7 16 23129 ZENCENCO ALIN FLORIN DO6X-5864 28/11/2000

9 14 23130 BOLDEA LIVIU DO6X1-940 01/02/2001

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 14 23131 BUCUR TIBERIUS DO6X1-6743 26/11/2001

11 12 23132 STANCESCU MARIN DO6X2-2476 01/04/2002

11 12 23133 BOGDAN MARIANA D72002-2708 09/04/2002

11 12 23134 VALCU VASILE D72002-4421 24/05/2002

11 12 23135 POPOVICIU LUCIAN D72002-8321 20/09/2002

13 10 23136 PASCALE LENUTA D82003-6066 11/08/2003

4 18 22137 CIRSTENA VASILE DO699-484 13/04/1999

6 16 22138 GRIGORE NICOLAE DO6X-376 17/01/2000

6 16 22139 GARDA IULIANA DO6X-3740 20/04/2000

6 16 22140 PETRISOR NICOLAE DO6X-5200 19/10/2000

6 16 22141 LAURENTIU ZENOVIA (BUDA MARIA DO6X-5796 24/11/2000

6 16 22142 IACOBESCU MARIA DO6X-3513 04/12/2000

8 14 22143 GOTTICH EMILIA DO6X1-1367 05/05/2001

8 14 22144 MATEI MARIOARA DO6X1-6475 15/11/2001

8 14 22145 CRACEA IANCU DO6X1-6950 07/12/2001

10 12 22146 HERTEG IOSIF D72002-3271 22/04/2002

10 12 22147 FUZER ZOLTAN D72002-2178 12/06/2002

10 12 22148 CORLAN ION D72002-8975 28/10/2002

10 12 22149 DANCSO ZOLTAN D82002-569 29/10/2002

12 10 22150 TATH GHEORGHE D82003-748 18/02/2003

12 10 22151 DELCEA NICOLAE D72003-3473 21/10/2003

12 10 22152 TURCANU FLORIN NICOLAE D82003-9287 23/11/2003

14 8 22153 MITRACHE MARIUS D82004-3980 06/07/2004

1 20 21154 CUZIC GHEORGHE D0698-62 21/01/1998

1 20 21155 BARBULESCU FLOAREA DO698-1408 16/11/1998

1 20 21156 RUSAN ANISOARA DO698-9925 25/11/1998

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 16 21157 BIGU CONSTANTIN PA8X-2123 08/01/2000

5 16 21158 MIHALACHE ELISABETA PA8X-339 17/04/2000

5 16 21159 PREDA FLORICA DO6X-4671 06/09/2000

7 14 21160 HARABAGIU OPREANA PAULINA PA8X1-918 03/05/2001

7 14 21161 BUJNITA ELEONORA PA8X1-1748 09/07/2001

7 14 21162 CARABAS MARIA DO6X1-4020 26/07/2001

7 14 21163 MOLDOVAN EUGENIA DO6X1-4403 08/08/2001

7 14 21164 RADU DAMIAN DO6X1-5524 14/09/2001

7 14 21165 IEPURE IOAN DO6X1-5708 17/10/2001

7 14 21166 SIMION DOINITA DO6X1-6010 31/10/2001

7 14 21167 SUCIU VASILE DO6X1-6658 21/11/2001

7 14 21168 RADULESCU IOAN DO6X1-6671 21/11/2001

7 14 21169 FERARU IOANA D06X1-6949 07/12/2001

9 12 21170 PROCOPCIUC MIRCEA DO6X1-2816 11/05/2002

9 12 21171 BIRO IOSIF GHEORGHE PA8X1-2319 20/09/2002

9 12 21172 LECA ALEXANDRU D72002-10529 18/12/2002

11 10 21173 GOMOTRICEANU STELA SC2003-16179 19/09/2003

11 10 21174 DUNEA ION D72003-4219 02/12/2003

11 10 21175 LORINCZ MARTA D82003-9541 11/12/2003

2 18 20176 BORA VERONICA DO699-3486 24/09/1999

4 16 20177 BELECCIU MARIA DO6X-2055 28/02/2000

4 16 20178 PEICA IULCA DO6X-4161 27/03/2000

4 16 20179 MAITA GEORGE PA8X-3500 10/10/2000

6 14 20180 ALBULESCU MARIA DO6X1-1535 20/02/2001

6 14 20181 POPA DUMA VALENTIN DO6X1-1553 21/02/2001

6 14 20182 CIUCIU VIOREL DO694-3665 15/05/2001

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 14 20183 DRAGAN TRIFU DO6X1-3541 22/06/2001

6 14 20184 MAGYARI CAROL DO6X1-5530 14/09/2001

6 14 20185 PASCALAU MARIA DO6X1-6932 16/12/2001

8 12 20186 DOBOS MARIA DO6X2-188 23/01/2002

8 12 20187 SUSNEA ELISABETA DO6X2-302 29/01/2002

8 12 20188 PETROV AMADEO DO6X2-1228 25/02/2002

8 12 20189 PETROV AURELIA DO6X2-1227 25/02/2002

8 12 20190 DOROGHI SOFIA IDA D72002-4906 05/06/2002

8 12 20191 BITI CONSTANTIN D72002-5302 14/06/2002

8 12 20192 VLADIC OPRICA D72002-5691 25/06/2002

8 12 20193 POPA BARTH ALEXANDRU D72002-6698 25/07/2002

8 12 20194 MARINA IONEL PETRU D72002-7625 29/08/2002

8 12 20195 GROZESCU MIHAI D72002-8448 25/09/2002

8 12 20196 GIURA SILVIA D72002-9165 06/11/2002

8 12 20197 BERKI VIORICA D82002-1192 25/11/2002

8 12 20198 MAGDICI EVA D72002-10338 05/12/2002

8 12 20199 PISLEA LIUBINCA D82002-1643 12/12/2002

10 10 20200 BRADACI MARIA D72003-679 19/02/2003

10 10 20201 ANTALUT CARMIL D72003-759 24/02/2003

10 10 20202 MAFTEAN GHEORGHE D72003-2043 17/04/2003

10 10 20203 IACOB CORNELIA D72003-2519 14/05/2003

10 10 20204 PETO ELISABETA D82003-3779 06/06/2003

10 10 20205 NECEA DANA D82003-8082 30/09/2003

10 10 20206 ALEXA ADRIANA D72003-3616 29/10/2003

12 8 20207 YANDO LEONTINA D72004-2338 25/03/2004

12 8 20208 RISZTITS KRISZTIAN D72004-7512 16/12/2004

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

14 6 20209 LUCIAN DANIELA D72005-710 07/03/2005

19 1 20210 TERIGARIU ELISABETA CLAUDIA D72009-2855 08/04/2009

3 16 19211 BIRU ANICA DO6X-3258 04/05/2000

3 16 19212 SURMIC OCTAVIAN SC2000-11537 28/08/2000

3 16 19213 MARIN GHEORGHE DO6X-5137 16/10/2000

5 14 19214 MACIA DAN DO6X1-2316 30/03/2001

5 14 19215 TOC GEORGETA DO6X1-2470 11/04/2001

5 14 19216 TALPOSI CORNEL DO6X1-5368 05/09/2001

5 14 19217 OROS POMPEI DO6X1-5706 17/10/2001

5 14 19218 GAVAZ IULIAN DO6X1-6821 29/11/2001

5 14 19219 STANCIU RODICA DO6X1-6990 11/12/2001

5 14 19220 SPINU IOANA DO6X1-7034 13/12/2001

7 12 19221 GIUBALCA ELENA DO6X2-1069 18/02/2002

7 12 19222 ILIN ANA D72002-3460 25/04/2002

7 12 19223 MILOVANOV MILAN D72002-5317 14/06/2002

7 12 19224 BODEA ELISABETA D72002-5318 14/06/2002

7 12 19225 MATEI MARIA D72002-6087 05/07/2002

7 12 19226 CHICIREANU LILIANA D82002-1043 19/11/2002

7 12 19227 STENGER ROZALIA D82002-1140 22/11/2002

7 12 19228 LAZI VIORICA D72002-9964 27/11/2002

7 12 19229 GAVOSDEAN TRAICA D82002-1379 30/11/2002

7 12 19230 CRETU IONEL D82002-1616 11/12/2002

7 12 19231 BANITA ANGELA D82002-1621 12/12/2002

7 12 19232 CONSTANTIN IOANA D82002-1647 13/12/2002

7 12 19233 MILICI PASTITA D82002-1680 16/12/2002

7 12 19234 MITRICA FLORIN D82002-1697 17/12/2002

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 10 19235 NEDA ANA D72003-301 27/01/2003

9 10 19236 PINTEA DENU D82003-2395 22/04/2003

9 10 19237 ROZSA MIKLOS D82003-3139 23/05/2003

9 10 19238 LIKSASOV ALEXANDRU D82003-8116 01/10/2003

9 10 19239 TIRITEU ANA D82003-8447 14/10/2003

9 10 19240 STOIA DANIELA D72003-3595 28/10/2003

9 10 19241 MUSCA ROZA D72003-3834 11/11/2003

9 10 19242 TOMA DAN D82003-9045 18/11/2003

9 10 19243 ANDRONIC IOAN D82003-9305 28/11/2003

9 10 19244 BOTIN IRINA D82003-9481 09/12/2003

11 8 19245 CRISAN DUMITRU D82004-262 22/01/2004

11 8 19246 GROSMAYER MARIANA D82004-255 22/01/2004

11 8 19247 STRAINESCU ELENA D72004-3379 06/05/2004

11 8 19248 EHLING ELENA D72004-5697 27/09/2004

13 6 19249 KORTYE IOAN D82005-3210 12/07/2005

6 12 18250 PACSANOVSKI ELISABETA DO6X2-1129 19/02/2002

6 12 18251 MORICZ VASILICA (PETRU) D72002-3384 24/04/2002

6 12 18252 PETRACHE ANA D72002-4907 05/06/2002

6 12 18253 ILES VASILE D72002-5117 11/06/2002

6 12 18254 ROMAC VICTORIA D72002-5662 25/06/2002

6 12 18255 LASSO DANIELA D72002-6559 19/07/2002

6 12 18256 TOTH STEFAN D72002-7558 27/08/2002

6 12 18257 COJOCARIU POPAMARIA D72002-812 16/09/2002

6 12 18258 BRATU GHEORGHE D82002-97 30/09/2002

6 12 18259 NOVAC IOAN D82002-1055 20/11/2002

6 12 18260 ILUTIU ZAMFIR D82002-1593 10/12/2002

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 10 18261 GAITA FLORIN D82003-47 10/01/2003

8 10 18262 GITA AUGUSTIN D82003-1776 24/03/2003

8 10 18263 CIURLEA DUMITRU D72003-2483 05/05/2003

8 10 18264 FARCUT (ENEA) OLIMPIA DORINA MON D82003-4222 18/06/2003

8 10 18265 IORDACHESCU SORIN D82003-4328 20/06/2003

8 10 18266 NEGREA STELUTA D82003-6177 14/08/2003

8 10 18267 ZACHIA (CHIRICESMARIA D82003-8169 03/10/2003

8 10 18268 KECSKES FERDINAND D72003-3393 16/10/2003

8 10 18269 CHIRILA ELENA D82003-8666 27/10/2003

10 8 18270 IUHASZ IOAN D82004-1124 20/02/2004

10 8 18271 GROZA SOFIA D72004-2122 18/03/2004

10 8 18272 PASLEA DAN D72004-6330 19/10/2004

10 8 18273 COSTAS AURELIA D72004-6862 17/11/2004

12 6 18274 PLESUVU FLORIN D82005-3700 27/07/2005

12 6 18275 LUCA IOAN D72005-4575 12/10/2005

12 6 18276 POP (MIOC) SIMONA MIRELA D82005-6269 13/12/2005

16 2 18277 TOTH-SZOLLOS ETELKA D72008-8535 11/12/2008

1 16 17278 TURLAN RODICA DO6X-2656 15/03/2000

3 14 17279 GHERMAN IULIU DO6X1-2614 27/06/2001

3 14 17280 BERZEGHEANU ADELAIDA DO6X1-6167 06/11/2001

3 14 17281 KLIMANOVITS MARIA STEFANIA PA8X1-39110 14/12/2001

5 12 17282 BRAICA VIOREL DO6X2-387 04/02/2002

5 12 17283 POPA COSTACHE D72002-2707 09/04/2002

5 12 17284 DOBREA DRAGOS D72002-3918 13/05/2002

5 12 17285 PODAR FLORITA D72002-7918 09/09/2002

5 12 17286 MIHAI TRIFU D72002-8423 24/09/2002

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 12 17287 ROMAN MIHAI D72002-9164 06/11/2002

5 12 17288 FILIP ANA D72002-9323 12/11/2002

5 12 17289 POPA CONDREA D82002-1208 26/11/2002

5 12 17290 DRAGOI JENI D82002-1253 27/11/2002

5 12 17291 PAICU GHEORGHE D82002-1765 20/12/2002

7 10 17292 NEGRU ADRIANA D82003-2414 22/04/2003

7 10 17293 KISS IOSIF D82003-2582 07/05/2003

7 10 17294 AVRAM LUCRETIA D82003-4917 14/07/2003

7 10 17295 CRISAN ELENA D82003-5341 22/07/2003

7 10 17296 COJOCARIU FLOAREA D82003-6912 04/09/2003

9 8 17297 TUS ROZALIA D72004-3765 18/05/2004

9 8 17298 HIRSCH ECATERINA D72004-5016 02/07/2004

9 8 17299 CARAGIA DENISA D82004-3991 06/07/2004

9 8 17300 BISCA VANDA D72004-5180 06/09/2004

9 8 17301 NICOLESCU OCTAVIA SC2004-17942 13/10/2004

11 6 17302 MALITA GHEORGHE D72005-1991 05/04/2005

11 6 17303 POPA ANA SORINA D72005-3462 21/06/2005

13 4 17304 ATODOREI PETRU D72006-4103 17/07/2006

13 4 17305 BOTI MIHAI D82006-2387 08/08/2006

0 16 16306 DATES ELENA DO6X-4440 30/05/2000

0 16 16307 GHITA SOFRON DO6X-28 01/10/2000

2 14 16308 DEREVENCIUC DUMITRU DO6X1-1242 08/02/2001

2 14 16309 CODREANU GHEORGHE DO6X1-4105 30/07/2001

2 14 16310 PENESCU DOREL PA8X1-3355 08/11/2001

4 12 16311 JEBELEANU MARIOARA DO6X2-314 29/01/2002

4 12 16312 FLUERAS ABEL MARIUS D72002-4258 21/05/2002

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 12 16313 CONSTANTINESCALEXANDRU D72002-5002 06/06/2002

4 12 16314 IAGER ERNEST D72002-5690 25/06/2002

4 12 16315 GAGEU MARIA D72002-6530 18/07/2002

4 12 16316 NICULESCU ELENA D72002-9163 06/11/2002

6 10 16317 CORSEI GHEORGHE D82004-802 03/02/2003

6 10 16318 FRIGLI VASILE D72003-771 25/02/2003

6 10 16319 RUJAN GHEORGHE D82003-6319 19/08/2003

6 10 16320 LUKACS IOSIFINA D82003-9330 02/12/2003

6 10 16321 CINCA NICOLAE D82003-9582 11/12/2003

8 8 16322 MARINCU PETRU D82004-920 09/02/2004

8 8 16323 STIUBE VIOREL ADRIAN D72004-1434 20/02/2004

8 8 16324 MATEI REMUS D82004-1156 23/02/2004

8 8 16325 VALIMIROVICI FLORIAN D72004-1544 25/02/2004

8 8 16326 DEMETER ROZALIA D72004-2240 23/03/2004

8 8 16327 OLTEAN MARIA D72004-2352 26/03/2004

8 8 16328 BALINTONI LENUTA D72004-3343 05/05/2004

8 8 16329 ZEICEANU VICTOR D82004-3752 21/06/2004

8 8 16330 VOICU APOSTOL D82004-4153 12/07/2004

8 8 16331 GIURA DOINA D82004-4618 23/07/2004

8 8 16332 ARDELEAN FLOARE D82004-4915 03/08/2004

8 8 16333 CIMPEAN HERMINA D82004-5508 24/08/2004

8 8 16334 COSMA MARIA D82004-5602 26/08/2004

8 8 16335 CONTRA OVIDIU D72004-6135 12/10/2004

8 8 16336 BORCIAN ANA D72004-7146 29/11/2004

8 8 16337 VELEA AURICA D72004-7438 14/12/2004

10 6 16338 VIZITIU VALERIU D82005-62 11/01/2005

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

10 6 16339 GIURCA CONSTANTIN D82005-2984 07/07/2005

10 6 16340 CATANA EUGEN D82005-5089 30/09/2005

12 4 16341 TAMPU IOAN D82006-770 13/04/2006

12 4 16342 TOPLICEANU MARIANA D72006-5017 11/09/2006

12 4 16343 CIOBANU IOAN D72006-6621 10/11/2006

1 14 15344 DANCIU DOINA DO6X1-4934 17/08/2001

3 12 15345 TOFEI GEORGETA D72002-8442 25/09/2002

3 12 15346 RUJA GABRIELA D72002-10439 11/12/2002

3 12 15347 CONTRASIU MIRCEA DANUT D82002-1638 12/12/2002

5 10 15348 COSTACHE ANGELICA D82003-6223 14/08/2003

5 10 15349 MORAR VIOREL D82003-8799 04/11/2003

5 10 15350 HOTOPILA ADRIAN D72003-4135 27/11/2003

7 8 15351 LASCU VICTORIA D82004-303 23/01/2004

7 8 15352 BOTA IULIANA SANZIANA D72004-1453 23/02/2004

7 8 15353 SFERDEAN MARIUS D82004-2578 04/05/2004

7 8 15354 SFERDEAN NICOLETA D82004-2580 04/05/2004

7 8 15355 POPECI STEFAN D82004-2579 04/05/2004

7 8 15356 CIUCA PETRE D72004-3764 18/05/2004

7 8 15357 STANCULEANU NICOLAE D82004-5351 17/08/2004

9 6 15358 ANGHEL CORNELIU D82005-875 25/02/2005

9 6 15359 HERTANU CORNELIU D82005-1266 18/03/2005

9 6 15360 MOCAN ION D82005-1345 23/03/2005

9 6 15361 TOMICI FLOAREA D82005-1785 24/03/2005

9 6 15362 ALMAJANU FLORIN DO72005-2468 26/04/2005

9 6 15363 HUTAN GHEORGHE D82005-3461 19/07/2005

9 6 15364 ABRUDAN DORIAN D82005-4587 12/09/2005

LLISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 6 15365 RADULESCU VASILE D82005-5209 10/10/2005

9 6 15366 OLARU GABRIEL SEVERIN D82005-6348 15/12/2005

11 4 15367 ALUPOAIE SAVA D72006-2258 06/04/2006

11 4 15368 ANCUTA GHEORGHE D82006-1065 05/06/2006

11 4 15369 FODOR BEATRIX D72006-4367 26/07/2006

11 4 15370 GHETU MARCELUS D72006-5809 11/11/2006

11 4 15371 LAZAR LASZLO KAROLY D72006-6907 21/11/2006

11 4 15372 POPOVICI IOAN D72006-2634 25/11/2006

12 3 15373 DEAK MARIA MAGDALENA D82007-545 21/05/2007

0 14 14374 BUDA EVA DO6X1-3613 27/06/2001

0 14 14375 MIHALACHE MARIOARA PA8X1-2467 26/09/2001

2 12 14376 IANCOVICI IOAN DO6X2-2385 28/03/2002

2 12 14377 TANDAREL IOANA D72002-7534 27/08/2002

2 12 14378 PANDURU ROMULUS D82002-774 12/11/2002

2 12 14379 DUMITRESCU SINZIANA D82002-1056 20/11/2002

4 10 14380 SIRBU ALEXANDRU D82003-1883 28/03/2003

4 10 14381 BALONIU MARIA D82003-4791 08/07/2003

4 10 14382 BUDEANU DUMITRU D82003-5656 29/07/2003

4 10 14383 ANTON LUCIAN D82003-7785 23/09/2003

4 10 14384 BORTAS VIOREL D82003-9646 12/12/2003

6 8 14385 IANCUTA GHEORGHE D82004-343 26/01/2004

6 8 14386 VLAD STELIAN D72004-622 28/01/2004

6 8 14387 PASCARIU LUCRETIA D72004-684 29/01/2004

6 8 14388 VAT ANA D82004-1546 10/03/2004

6 8 14389 COZMIUC CARMEN D82004-1951 01/04/2004

6 8 14390 TENCHE DUMITRA D72004-3617 13/05/2004

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 8 14391 IVAN ATENA D82004-3860 29/06/2004

6 8 14392 OLAH ANGELICA D82004-3873 30/06/2004

6 8 14393 KOVACS ELISABETA D72004-6034 07/10/2004

6 8 14394 MARTINOV MARIA D72004-6787 16/11/2004

6 8 14395 FAGADAUAN LAURA D72004-7128 29/11/2004

6 8 14396 HUIBAN GHEORGHE SC2004-21151 02/12/2004

8 6 14397 LUCA MARGARETA D72005-1771 24/03/2005

8 6 14398 PUHA MARIN D82005-2118 16/05/2005

8 6 14399 DANILA FLORIN MARIUS D72005-3720 05/09/2005

8 6 14400 MLADEN BADIA D82005-4807 21/09/2005

8 6 14401 ILIOIU ZOIEA D82005-5963 25/11/2005

8 6 14402 SZIGYRTO GABRIEL D82005-6396 16/12/2005

8 6 14403 IVAN MIHAI SC2005-22178 23/12/2005

10 4 14404 STOICA FLORIN D82006-368 10/02/2006

10 4 14405 FRISCH EMIL D72006-1065 16/02/2006

10 4 14406 FRISH ROZALIA D72006-1064 16/02/2006

10 4 14407 CARUNTU EUGENIA D72006-3239 17/05/2006

10 4 14408 ISPAS MARIN D82006-1919 07/07/2006

10 4 14409 ODROBOT OTILIA D82006-3595 19/09/2006

11 3 14410 BOT FLORICA D72007-3603 16/07/2007

11 3 14411 MIHAI GHEORGHE D72007-5381 09/10/2007

12 2 14412 TOMACSEK MARCEL D72008-181 14/01/2008

13 1 14413 CIOBANU VASILE DP2009-6045 08/07/2009

3 10 13414 HUIBAN GENIA SC2003-3308 25/02/2003

3 10 13415 SAVU HORATIU D82003-5135 17/07/2003

5 8 13416 SCHEIBLE CONSTANTIN D82004-1123 20/02/2004

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 8 13417 IOVIN CIRESAN PASCUTA D82004-1268 26/02/2004

5 8 13418 IONESCU VICTORIA D72004-3107 27/04/2004

5 8 13419 CAZACU ELENA D82004-2491 29/04/2004

5 8 13420 SULIMAN MARIANA D82004-2492 29/04/2004

5 8 13421 GALEA IOAN D82004-3036 20/05/2004

5 8 13422 UNGUREANU MARIA D82004-3204 26/05/2004

5 8 13423 ALEXUTA AUREL D72004-4835 24/06/2004

5 8 13424 BURIC VIOLETA D82004-3882 30/06/2004

5 8 13425 SZABO ILONA DO2004-5601 26/08/2004

5 8 13426 MICLOSONI EUGEN D82004-5623 27/08/2004

5 8 13427 MARCU IOAN D72004-6723 12/11/2004

5 8 13428 LINTA NICOLETA SC2004-21475 07/12/2004

5 8 13429 WEISSGERBER ELISABETA D82004-7472 14/12/2004

5 8 13430 BUDASCA MIRENA D82004-7564 16/12/2004

7 6 13431 KISS STEFAN D82005-1463 01/04/2005

7 6 13432 PATRULESCU DUMITRU D82005-2359 27/05/2005

7 6 13433 OTVOS EMA D82005-2708 23/06/2005

7 6 13434 ZSORI MARIA D82005-2707 23/06/2005

7 6 13435 NEDELCOVICI IOAN D82005-3536 20/07/2005

7 6 13436 MARGEA DAN D72005-4955 01/11/2005

7 6 13437 HOLODNEAC ION D82005-5625 04/11/2005

7 6 13438 PAVA LEONTINA D72005-5004 04/11/2005

7 6 13439 VOICA STEFAN D82005-5696 10/11/2005

7 6 13440 JUNCU MARIA D82005-6388 16/12/2005

9 4 13441 ABRUDAN NICOLAE VALENTIN D82006-3034 25/08/2006

9 4 13442 TURI IOLAN D72006-7486 12/12/2006

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

10 3 13443 STREANGA DANIELA MIRELA D72007-5720 23/10/2007

11 2 13444 MOLNAR ELISABETA D72008-1068 11/02/2008

11 2 13445 VINCZE MARIA D82008-1118 21/04/2008

11 2 13446 AGAVRILOAIE ELISABETA D72008-3072 05/05/2008

11 2 13447 BALNOJAN EUGENIA D72008-6877 23/10/2008

11 2 13448 BUJOR EUGENIA D72008-8135 03/12/2008

12 1 13449 IORDACHE NICOLAE DP2009-6269 14/07/2009

4 8 12450 SEVERA MARIA D72004-60 13/01/2004

4 8 12451 HICKE AUREL D72004-2019 15/03/2004

4 8 12452 JEJU EUGEN D72004-2121 18/03/2004

4 8 12453 SOCTER IOAN D82004-2255 21/04/2004

4 8 12454 IONESCU MARIA D72004-3367 05/05/2004

4 8 12455 BADEANCA ION D72004-3729 18/05/2004

4 8 12456 POPA NECULAI D72004-4469 08/06/2004

4 8 12457 TOPOR STEFAN D82004-3811 24/06/2004

4 8 12458 TEREK ANA D82004-3955 05/07/2004

4 8 12459 COCARLEA SABIN D72004-5890 30/09/2004

4 8 12460 ZAMOSTEANU ILIE D82004-7389 09/12/2004

4 8 12461 MILICI MARGARETA D82004-7559 16/12/2004

6 6 12462 PETRIS GAVRILA D82005-2511 28/04/2005

6 6 12463 KOVACS AUGUSTIN D72005-3623 30/06/2005

6 6 12464 CIOCAN VASILE D82005-3372 15/07/2005

6 6 12465 BERES ALEXANDRU D82005-3537 20/07/2005

6 6 12466 MURARASU RODICA D82005-3957 09/08/2005

6 6 12467 DINIS DORIN FLORIAN D82005-4043 11/08/2005

6 6 12468 BOGDAN ELENA D82005-4138 18/08/2005

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 6 12469 CETA MARIA D82005-3238 30/08/2005

6 6 12470 DUMITRESCU CEZARINA D72005-3886 07/09/2005

6 6 12471 CIRLIG FLORICA D72005-3794 07/09/2005

6 6 12472 GIURICIN MARIA D82005-4782 20/09/2005

6 6 12473 UNGUREANU TEODORA D82005-5355 14/10/2005

6 6 12474 MANDOIU MARIA D72005-4792 24/10/2005

6 6 12475 STEFANESCU GEORGETA D82005-5465 24/10/2005

6 6 12476 CRISTEA ELENA D72005-5650 06/12/2005

6 6 12477 POPESCU VIORICA D82005-6334 15/12/2005

8 4 12478 BANCESCU MARIUS D82006-177 31/01/2006

8 4 12479 PARASCHIV GIGEL D82006-663 31/03/2006

8 4 12480 CIOBAI ELISABETA D72006-2176 04/04/2006

8 4 12481 BLEJDEA DINA D72006-3398 23/05/2006

8 4 12482 COROAMA MARIA RICUSCA D82006-1061 02/06/2006

8 4 12483 BOSCA ANGELICA D72006-4694 09/08/2006

8 4 12484 BAKK ATTILA GEZA D82006-2649 17/08/2006

8 4 12485 STEPANESCU CARMEN D72006-4996 08/09/2006

8 4 12486 GYORFI BARBARA D72006-5360 21/09/2006

8 4 12487 NEAMT CAROLINA D82006-4452 12/12/2006

8 4 12488 MANOILA NARCISA D82006-4457 13/12/2006

8 4 12489 KAIMICH ELENA D72006-7703 15/12/2006

8 4 12490 MARCSO KLARA SC2006-26436 28/12/2006

9 3 12491 NAGY ILONA D72007-3731 19/07/2007

9 3 12492 TOMUTA GHIZELA D72007-4188 08/08/2007

9 3 12493 IENUS AUREL D72007-4409 28/08/2007

10 2 12494 RANETTI ALEXANDRU D72008-1198 14/02/2008

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

10 2 12495 CHICOSI MARGARETA D72008-7528 17/11/2008

10 2 12496 BRONZ IOAN D72008-8993 19/12/2008

11 1 12497 PLATON VIOLETA D72009-3731 08/05/2009

11 1 12498 IANCU MARIA DP2009-10012 20/10/2009

3 8 11499 COHUT ANTON D82004-950 10/02/2004

3 8 11500 TOACA FIRICEL D72004-3730 18/05/2004

5 6 11501 BLOGU TITUS D72005-419 25/01/2005

5 6 11502 NEMES GABRIEL D72005-1358 07/03/2005

5 6 11503 MOLDOVAN DANIEL D82005-3585 22/07/2005

5 6 11504 DRAGALINA OFELIA D82005-4616 13/09/2005

5 6 11505 BERECZKI PAL D72005-4830 25/10/2005

5 6 11506 SIMIONESCU ROMICA D72005-5308 18/11/2005

5 6 11507 GAISAN CONSTANTIN D72005-5398 23/11/2005

5 6 11508 ILISIE VASILE D82005-6208 08/12/2005

5 6 11509 CIOGOLEA GEORGE DUMITRU D82005-6310 14/12/2005

5 6 11510 KLEIN FLORICA D72005-5847 14/12/2005

5 6 11511 STEIN DANIEL D72005-5892 16/12/2005

7 4 11512 VARGA IOLANDA D72006-219 17/01/2006

7 4 11513 FLOREA IANCU D72006-3419 24/05/2006

7 4 11514 SIMA MIHAI D72006-3861 14/06/2006

7 4 11515 ODROBOT IOAN D82006-1600 29/06/2006

7 4 11516 CIUBOTARIU DOINA D82006-4239 21/11/2006

7 4 11517 STAN TITA MARIA D72006-7560 13/12/2006

7 4 11518 SMEREA MARIELA CARMEN D82006-4459 13/12/2006

7 4 11519 MESESAN MARIA D82006-4460 13/12/2006

7 4 11520 UDEANU AIDA SC2006-26046 19/12/2006

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 3 11521 KOHLHAMMER ELISABETA D82007-622 26/02/2007

8 3 11522 GERSTENENGST IOHAN D82007-1488 12/04/2007

8 3 11523 GHIURA MARIOARA D72007-2111 24/04/2007

8 3 11524 CHIPERI CATINCA D82007-2356 24/05/2007

8 3 11525 ONOFREI MARIA D82007-2361 24/05/2007

8 3 11526 NOVACOVICI MARIA D82007-2401 28/05/2007

8 3 11527 KORCSIK IOSIF D72007-2638 28/05/2007

8 3 11528 LUCHIAN PARASCHIVA D82007-3018 04/07/2007

8 3 11529 LAZIN IOAN D82007-3054 10/07/2007

8 3 11530 MOTIU IONUT COSMIN D82007-3401 23/08/2007

8 3 11531 PRECUP NICODIM D72007-4821 14/09/2007

8 3 11532 GASPAR ELENA D72007-5827 26/10/2007

8 3 11533 DUTA MARIA D72007-6849 30/11/2007

8 3 11534 DOMUT DUMITRU D72007-7244 13/12/2007

9 2 11535 PRODAN FLORIA D72008-1612 04/03/2008

9 2 11536 CRISTEA ELENA D72008-2160 26/03/2008

9 2 11537 SOIMU MARGARETA D72008-2236 28/03/2008

9 2 11538 CORNEA DUMITRU D72008-2653 15/04/2008

9 2 11539 HENDREA CLAUDIA ADRIANA D72008-2465 19/05/2008

9 2 11540 POP MARIA D72008-3628 29/05/2008

9 2 11541 CIUCURE GEORGETA CLAUDIA D72008-4091 23/06/2008

9 2 11542 SCHNEIDER AURORA D72008-5001 31/07/2008

9 2 11543 POPESCU MARGARETA D72008-5521 02/09/2008

9 2 11544 RADU DANIELA IOANA D72008-6876 23/10/2008

9 2 11545 LAKATOS GYORGY MATEI D72008-7329 10/11/2008

9 2 11546 COJOCARIU NICOLAE ILIE D72008-8316 08/12/2008

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

9 2 11547 VIORICA RADU D72008-8834 17/12/2008

10 1 11548 SECULI MARIUS EUGEN D72009-5285 23/06/2009

10 1 11549 PALCAU ARALD SERGIU DP2009-8122 02/09/2009

0 10 10550 SZABO ELISABETA D82003-6897 24/09/2003

2 8 10551 AVRAM MARIANA D72004-4788 23/06/2004

2 8 10552 PETROVICI VERONICA D82004-4332 15/07/2004

2 8 10553 BLAJ ELENA D82004-7540 16/12/2004

4 6 10554 ROMAN VALERIA D82005-144 17/01/2005

4 6 10555 PINTILIE LENUTA D82005-345 26/01/2005

4 6 10556 PINTILIE MARICICA D82005-650 15/02/2005

4 6 10557 WEISS SOFIA D72005-711 07/03/2005

4 6 10558 MOLDOVAN MARIA D72005-3443 21/06/2005

4 6 10559 GOLUBOV GHEORGHE D82005-4781 20/09/2005

4 6 10560 TRUTIA IONEL D72005-5467 28/11/2005

6 4 10561 AUGUSTIN CEZAR D82006-185 31/01/2006

6 4 10562 SAMARGI EMIL D72006-1124 24/02/2006

6 4 10563 WEISSGERBER MARGIT D72006-3613 01/06/2006

6 4 10564 POPOVICI CORNELIA D82006-1339 20/06/2006

6 4 10565 APOSTU MIHAI D82006-1771 05/07/2006

6 4 10566 IGNAT GHEORGHE D82006-1199 31/07/2006

6 4 10567 NEGRU DANIELA D72006-4856 05/09/2006

6 4 10568 CERNA ESTERA D72006-5176 15/09/2006

6 4 10569 BUTA TEODOR D72006-5370 21/09/2006

6 4 10570 BARBU IOAN D72006-5726 09/10/2006

6 4 10571 CHIORCEA ADRIANA ELENA D72006-6650 13/11/2006

7 3 10572 MARUSTER PETRU SC2007-6780 21/03/2007

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 3 10573 KORCSIK LADISLAU D72007-2758 01/06/2007

7 3 10574 LACATUSU DUMITRU D72007-2814 05/06/2007

7 3 10575 GHERASE GHEORGHE D72007-3963 30/07/2007

7 3 10576 CARPA MARIANA D72007-4020 01/08/2007

7 3 10577 ACHITEI MARIOARA D72007-5517 15/10/2007

7 3 10578 POP NATALIA D82007-4270 09/11/2007

7 3 10579 IOANA CONSTANTIN D72007-6351 15/11/2007

7 3 10580 LUDWIG WALTER D72007-7204 12/12/2007

8 2 10581 MITRAN ION D72008-2783 21/04/2008

8 2 10582 KERESTEZI ELENA D72008-3623 29/05/2008

8 2 10583 HILITIANU VASILE D72008-3627 29/05/2008

8 2 10584 BOT FLORICA D72008-3739 04/06/2008

8 2 10585 SIPOS SUSANA ELISABETA D82008-1646 25/06/2008

8 2 10586 HRISCU ALEXANDRA LACRAMI SC2008-16209 16/07/2008

8 2 10587 PARADICZA MARIA D72008-6253 30/09/2008

9 1 10588 PERTI CONSTANTA D72009-415 20/01/2009

9 1 10589 VARGA MARIA IBOLYA D72009-1760 03/03/2009

9 1 10590 CAPAT FLORIN D72009-4509 29/05/2009

9 1 10591 HARAGA GEORGETA CORIN DP2009-7537 13/08/2009

9 1 10592 HALITCHI MARIA MIHAELA DP2009-10338 27/10/2009

9 1 10593 MARTOCIAN LAURA GEANINA D72009-12276 11/12/2009

3 6 9594 DARIDA STEFAN ANDREI D72005-1137 24/02/2005

3 6 9595 CHINCEA AURELIA D72005-1520 14/03/2005

3 6 9596 TOMA IOAN D82005-2046 11/05/2005

3 6 9597 FETERI ELISABETA D82005-2921 06/07/2005

3 6 9598 CIOGOLEA ASPAZIA D82005-6311 14/12/2005

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 4 9599 TARBA IOAN D72006-214 17/01/2006

5 4 9600 CERNAT GHEORGHE D72006-350 23/01/2006

5 4 9601 MOCAUTA MARIA D72006-415 26/01/2006

5 4 9602 BANCESCU ELENA D72006-414 26/01/2006

5 4 9603 CIOBANU DUMITRU D82006-121 26/01/2006

5 4 9604 BARAN MARIA D82006-282 07/02/2006

5 4 9605 RUSU FLORICA D72006-3409 24/05/2006

5 4 9606 HANTESCU ELENA D82006-1371 22/06/2006

5 4 9607 ABRUDAN EUGEN MARCEL D82006-3033 25/08/2006

5 4 9608 MERCESCU MIHAELA D82006-3477 05/09/2006

5 4 9609 KOLOMPAR ELENA D72006-7269 04/12/2006

5 4 9610 GLIGOR IONEL ARCADIE D72006-7387 07/12/2006

5 4 9611 SOCACI FROZINA D72006-7636 15/12/2006

6 3 9612 MOLNAR MARIA D82007-300 08/02/2007

6 3 9613 DEMENESCU FLORENTIN D72007-2287 07/05/2007

6 3 9614 KORCSIK MARIA D72007-2993 12/06/2007

6 3 9615 RUJE VICTORIA D82007-3043 06/07/2007

6 3 9616 CURCA NADIA D82007-3902 19/07/2007

6 3 9617 JUNG MIHAI FLORENTIN D82007-4324 14/11/2007

6 3 9618 TODERICA ADRIANA D72007-6830 30/11/2007

6 3 9619 MACEDOLEAN IOAN D82007-4746 03/12/2007

6 3 9620 ISAC ALEXANDRU D72007-7156 11/12/2007

6 3 9621 HIROSAN CLAUDIA DANIELA SC2007-28849 20/12/2007

7 2 9622 PETRUS DOMNICA D72008-226 15/01/2008

7 2 9623 BOT ROXANA D72008-2464 09/04/2008

7 2 9624 BALASZ IOSIF D72008-3670 02/06/2008

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 2 9625 DRAIA VERONICA D82008-1642 25/06/2008

7 2 9626 TUDOR LEONTINA D72008-6054 23/09/2008

7 2 9627 CEREANTU ANGELA DORINA D72008-7620 19/11/2008

7 2 9628 BOTA RAUL WILIAM D72008-7989 28/11/2008

7 2 9629 SUBODIE JANA D72008-8542 11/12/2008

8 1 9630 JURCA IOAN D72009-1529 24/02/2009

8 1 9631 BOT IOAN D72009-1640 26/02/2009

8 1 9632 ARGINT AURELIA D72009-2850 08/04/2009

8 1 9633 MAIDAC DORU D72009-3726 08/05/2009

8 1 9634 BALLIKIC ATILLA IOAN D72009-5394 24/06/2009

8 1 9635 MARTOCIAN VASILE FLORIN IANCU DP2009-6347 15/07/2009

8 1 9636 NEICA DORICA DP2009-6623 22/07/2009

8 1 9637 BURGHEAUA MARICEL D72009-8805 18/09/2009

8 1 9638 MIHALCEA EUGENIU DP2009-11169 16/11/2009

8 1 9639 LUTA MARIA DP2009-12318 14/12/2009

8 1 9640 LUTA IONEL DP2009-12472 16/12/2009

0 8 8641 MIRONICA CIPRIAN D82004-1396 03/03/2004

0 8 8642 NEAMTU EMILIA SC2004-21169 02/11/2004

2 6 8643 UTFINEANT STEFAN IOAN D82005-771 08/02/2005

2 6 8644 JURJE MARIA D72005-4044 22/09/2005

2 6 8645 BUZA PAVEL D82005-5090 30/09/2005

2 6 8646 ROSU IONEL D82005-6162 06/12/2005

2 6 8647 TRUTIA ADRIAN D72005-5778 12/12/2005

2 6 8648 VASILACHE MARIA D72005-5881 15/12/2005

4 4 8649 BRAZDA MARIA D72006-215 17/01/2006

4 4 8650 CIUREA ION D82006-333 14/02/2006

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 4 8651 NEDIANU ELENA D72006-2282 06/04/2006

4 4 8652 ZAHARIA SILVIA D82006-949 17/05/2006

4 4 8653 STOICOI CORNEL D82006-983 22/05/2006

4 4 8654 RUSAN NICOLAE D82006-3502 06/09/2006

4 4 8655 HAZAPARIU ANISOARA D72006-5195 15/09/2006

4 4 8656 GRUIA ION D72006-7515 12/12/2006

4 4 8657 MANOILA VASILE D82006-4456 13/12/2006

4 4 8658 HEGEDUS DANA FLORICA D82006-4453 13/12/2006

5 3 8659 CHIREA EMILIA AGNETA D82007-197 01/02/2007

5 3 8660 MANIU MARIANA D72007-1534 19/03/2007

5 3 8661 SARGHI VIORICA D82007-2167 17/05/2007

5 3 8662 BOZGA GAVRIL D82007-2268 21/05/2007

5 3 8663 SCUTURICI UTA D72007-2413 28/05/2007

5 3 8664 MIHAI SAMIR D72007-3720 19/07/2007

5 3 8665 ION MARIOARA SC2007-17233 30/07/2007

5 3 8666 HRENIUC LEON D72007-4072 02/08/2007

5 3 8667 LUCA CONSTANTIN D72007-4590 04/09/2007

6 2 8668 BOENGIU CORNELIEA D72008-43 08/01/2008

6 2 8669 VIRGA LIDIA D72008-1549 28/02/2008

6 2 8670 POPA LUCIA D82008-1203 24/04/2008

6 2 8671 VELESCA OVIDIU VASILE D72008-2983 05/05/2008

6 2 8672 FISCHER IOAN D72008-4577 10/07/2008

6 2 8673 DIOSZEGI ELENA D72008-8041 02/12/2008

6 2 8674 ILIOIU ZOIEA D82008-3433 19/12/2008

7 1 8675 RAD AURELIA D72009-2078 12/03/2009

7 1 8676 GUG AUREL D72009-2123 13/03/2009

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 1 8677 LUPU RADU DORIN D72009-2235 17/03/2009

7 1 8678 POMOHACI VASILE D72009-2496 25/03/2009

7 1 8679 ALEXA ELENA D72009-2995 14/04/2009

7 1 8680 DODA DAN LIVIU DP2009-6615 21/07/2009

7 1 8681 MIRONICA CIPRIAN DP2009-8703 16/09/2009

7 1 8682 MARCU GHEORGHITA DP2009-9734 12/10/2009

7 1 8683 TATARU MIHAELA DP2009-10040 20/10/2009

7 1 8684 HALITCHI ELENA DP2009-10337 27/10/2009

7 1 8685 ILCAU PETRU DP2009-11839 02/12/2009

3 4 7686 DANCEA I IOAN D72006-1311 27/02/2006

3 4 7687 ZENCENCO SORIN LAURENTIU D82006-1707 04/07/2006

3 4 7688 POPESCU DOINA D72006-6932 21/11/2006

3 4 7689 DAN CORNEL D72006-7200 29/11/2006

3 4 7690 SIBII ELISABETA D72006-7704 15/12/2006

4 3 7691 UNGUREANU TICU D72007-922 14/02/2007

4 3 7692 ILE NICOLAE D82007-2208 18/05/2007

4 3 7693 STRIMBEANU MARIAN D72007-3730 19/07/2007

4 3 7694 GAL ANUTA D72007-6951 04/12/2007

5 2 7695 COTOS PETRU D72008-1093 11/02/2008

5 2 7696 NYEGRAI ILEANA D82008-928 08/04/2008

5 2 7697 MORARIU MARIANA D72008-3957 16/06/2008

5 2 7698 SZILASI GHEORGHE VIRGIL D72008-4322 01/07/2008

5 2 7699 MESZAROS ANDREI COSMIN D72008-4352 02/07/2008

5 2 7700 CIUCA CORINA ANTOANELA D72008-4939 29/07/2008

5 2 7701 TARKA PETER DENES D82008-2060 15/08/2008

5 2 7702 MEZEI MARINICA D72008-6630 14/10/2008

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 2 7703 ARDELEAN EUGENIA IULIANA D72008-8345 09/12/2008

5 2 7704 GRAUR ION D82008-3266 12/12/2008

6 1 7705 NAGY ALEXANDRU D72009-2004 10/03/2009

6 1 7706 VINCHICI ANGELA D72009-3732 08/05/2009

6 1 7707 GHIURI MARIANA D72009-5449 25/06/2009

6 1 7708 BALLIKIC IOAN DP2009-6079 09/07/2009

6 1 7709 MICSESCU-OLAH RAUL DP2009-7392 11/08/2009

6 1 7710 MARCU VASILE DP2009-7624 18/08/2009

0 6 6711 BRANZAN PETRIA D82005-4164 18/08/2005

0 6 6712 URSU SUZANA CAMELIA D72005-5838 14/12/2005

2 4 6713 MITRAN AUREL D72006-657 02/02/2006

2 4 6714 CUCOS VASILE D82006-1413 23/06/2006

2 4 6715 TIRON FLORENTINA D82006-1756 05/07/2006

2 4 6716 CRAIUT GHEORGHE D72006-5184 15/09/2006

2 4 6717 COSNITA RODICA D72006-7519 12/12/2006

2 4 6718 BRACAU ROMULUS D82006-4451 12/12/2006

2 4 6719 TECU ION D72006-7553 13/12/2006

2 4 6720 LAPUSTE FLORIN D72006-7671 15/12/2006

2 4 6721 POP IOAN D72006-7687 15/12/2006

3 3 6722 PAVALUCA NECULAE D72007-3182 25/06/2007

3 3 6723 PASCA STELUTA D72007-3492 10/07/2007

3 3 6724 CIAGLIC MARIA D72007-3606 16/07/2007

4 2 6725 CARAGEA AURICA D72008-96 07/02/2008

4 2 6726 LASZLO SANDOR D72008-1583 03/03/2008

4 2 6727 ION MARIOARA D72008-4715 17/07/2008

4 2 6728 ROSOGA DUMITRU D82008-2374 01/10/2008

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 2 6729 DUMA MARIA D72008-8251 05/12/2008

4 2 6730 BARBU ANDREI D82008-3341 16/12/2008

5 1 6731 NYEGRAI ILEANA D72009-661 27/01/2009

5 1 6732 CRISTEA ADRIAN D72009-1777 03/03/2009

5 1 6733 POMOHACI ION D72009-2497 25/03/2009

5 1 6734 GABOR GEORGEL D72009-2933 10/04/2009

5 1 6735 PRANDEA ION D72009-4599 02/06/2009

5 1 6736 LINK FREDI DP2009-8674 15/09/2009

5 1 6737 NICOLAU GHEORGHE DP2009-8991 23/09/2009

5 1 6738 DUMITRU REGHINA DP2009-9199 29/09/2009

5 1 6739 STOIAN ILEANA ANGELICA DP2009-9198 29/09/2009

5 1 6740 BOTA IOAN DP2009-12171 10/12/2009

5 1 6741 BURLACU IOANA DP2009-12270 11/12/2009

2 3 5742 DAN MURARESCUILEANA ANA D72007-860 13/02/2007

2 3 5743 LOZNEANU CHIRILA D72007-2170 26/04/2007

2 3 5744 POPA NICOLAE D82007-1895 03/05/2007

2 3 5745 PAP MARIA D72007-4688 10/09/2007

2 3 5746 VARGA ADINA D82007-4001 18/10/2007

2 3 5747 HOTEA GEORGETA D72007-6177 08/11/2007

3 2 5748 ISTRATE GHEORGHE D82008-42 11/01/2008

3 2 5749 BOROD RODICA D72008-781 31/01/2008

3 2 5750 GRECESCU VALERIU CONSTANTIN D72008-6143 25/09/2008

4 1 5751 PETROV JIVODINCA D72009-1413 19/02/2009

4 1 5752 BITE IOAN D72009-2802 07/04/2009

4 1 5753 PALCAU CORNELIA EMILIA DP2009-8121 02/09/2009

4 1 5754 BICZOK ELENA DP2009-8938 22/09/2009

LISTA 2010 - EVACUATI

Punctaj obtinutPozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 1 5755 GIORGIE PETRU DP2009-9271 30/09/2009

4 1 5756 TAMAS SUNITA DP2009-9811 13/10/2009

4 1 5757 HALITCHI CLAUDIA NADIA DP2009-10336 27/10/2009

4 1 5758 MELENCU AURICA DP2009-11757 27/11/2009

0 4 4759 BALACI STEFAN D72006-302 19/02/2006

0 4 4760 SUSMAN MARIA D82006-616 27/03/2006

0 4 4761 MARCU ION D72006-1965 27/03/2006

1 3 4762 OPREA EUGENIA D72007-5853 29/11/2007

3 1 4763 HODOS CONSTANTIN D72009-1400 19/02/2009

3 1 4764 DUNARINTU GHEORGHITA DP2009-6312 14/07/2009

3 1 4765 MALANCUS ANA DP2009-11932 03/12/2009

0 3 3766 MOLDOVAN DANIEL IOAN D72008-228 18/01/2007

0 3 3767 RUSNEAC IOAN D82007-3122 26/07/2007

1 2 3768 BOGDAN SABIN SIMION D72008-5047 05/08/2008

2 1 3769 RUS MIHAI D72009-3411 29/04/2009

0 2 2770 DRAGAN NICOLAE D72008-5252 18/08/2008

1 1 2771 BOLDEANU GABRIELA D72009-2254 18/03/2009