keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 180/22.04.2008 privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara unor veterani de război

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 180/22.04.2008
privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara unor veterani de război


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 6319 / 04.04.2008, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile articolului 36, alin.(8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 45 alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, pentru sacrificiul lor şi pentru anii petrecuţi în slujba ţării, unor veterani de război, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Refveterani.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE BIROUL RELAŢII PUBLICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, CULTURĂ Nr. SC2008 – 6319 / 4.04.2008

B-dul C. D. Loga nr. 1, 1900 Timişoara, Tel/fax: +40 256 204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Propunere de aprobare a acordării titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara

în atenţia Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism,

ecologie, sport şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică,

drepturile omului şi probleme ale minorităţilor

Ca urmare a adresei cu nr. SC2008 – 6319 / 25.03.2008 primită de la Guvernul României,

Cancelaria Primului Ministru, se propune acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al

Municipiului Timişoara pentru trei veterani de război timişoreni: d-lui plt. adj. (r) Călina

Constantin, d-lui gl. bg. (r) Gheorghe Ghiţă şi d-lui gl. gl. a. (r) Stoian Ioan.

În 29 aprilie va fi celebrată Ziua Veteranilor, conform HG nr.1222/2007. Cu această ocazie vor

fi sărbătoriţi veteranii de război care, datorită sacrificiului lor, au făcut posibil ca viitorul

urmaşilor lor să fie prezentul de azi.

Ca un semn de recunoştinţă pentru toate privaţiunile îndurate, pentru sacrificiul lor şi pentru

anii petrecuţi în slujba ţării, propunem acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului

Timişoara: d-lui plt. adj. (r) Călina Constantin, d-lui gl. bg. (r) Gheorghe Ghiţă şi d-lui gl. gl. a.

(r) Stoian Ioan.

Menţionăm că această propunere de acordare a acestor titluri de Cetăţean de Onoare al

Municipiului Timişoara a fost făcută de domnul primar Gheorghe Ciuhandu, la propunere d-lui

Dorin Marian, Şeful Cancelariei Primului Ministru, iar referatul a fost întocmit de Biroul

Relaţii Publice, Învăţământ, Sport, Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

GHEORGHE CIUHANDU

Primarul Timişoarei Violeta Mihalache Alina Pintilie Mirela Lasuschevici Director Direcţia Comunicare Şef Birou Relaţii Publice Şef Serviciu Juridic Red. A.M / 2 ex.