keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 115/24.03.2009 privind aprobarea Listelor de priorităţi pentru anul 2009, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara

24.03.2009

Hotararea Consiliului Local 115/24.03.2009
privind aprobarea Listelor de priorităţi pentru anul 2009, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 4895/12.03.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată ;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 349/2000 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor proprietate de stat şi Hotărârea Consiliului Local nr. 372/2000 privind procedura de repartizare a locuinţelor sociale şi criteriile de înscriere pe listele de priorităţi;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă Listele de priorităţi pe anul 2009, întocmite pe categorii de persoane îndreptăţite care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara, după cum urmează:
- Listă tineri căsătoriţi - 1834 persoane/familii,
- Listă crescuţi la casa copilului - 327 persoane/familii,
- Listă pensionari - 321 persoane/familii,
- Listă evacuaţi - 717 persoane/familii,
- Listă cazuri sociale - 2438 persoane/familii.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuinţelor, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei de repartizare a locuinţelor sociale;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PENSIONARI_2009.pdf

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 32 401 PETROV ELISABETA DO691-21294 13/05/1991 01/01/1901

5 32 372 GAJDA ECATERINA 31974 29/08/1991 01/01/1901

9 28 373 HELE GHEORGHE 6426 25/02/1993 01/01/1901

11 26 374 GEORGE MARIOARA DO694-345 10/02/1994 01/01/1901

6 30 365 LAZAR TRANDAFIR DO792-107 05/06/1992 01/01/1901

6 30 366 VITEAZ ELENA DO692-204 11/07/1992 01/01/1901

3 32 357 FILIP DOINA DO692-76 23/08/1991 01/01/1901

5 30 358 TAUT AVRAM DO692-4064 18/02/1992 01/01/1901

2 32 349 HIRLEA IERONIM DO691-88 01/05/1991 01/01/1901

4 30 3410 MARTA CONSTANTIN DO692-000 01/01/1992 01/01/1901

4 30 3411 TRINFA IULIANA DO692-196 12/02/1992 01/01/1901

4 30 3412 FICZAI TIBERIU D0692-75 28/02/1992 01/01/1901

4 30 3413 STAN MIRCEA DO692-9999 01/03/1992 01/01/1901

4 30 3414 MOISE CONSTANTIN DO692-123 08/05/1992 01/01/1901

4 30 3415 GHIMPLI VERONICA DO692-80 22/05/1992 01/01/1901

4 30 3416 HULUBAN MARIANA DO692-90 02/06/1992 01/01/1901

4 30 3417 GUTFREUND IOSIF DO692-85 03/06/1992 01/01/1901

4 30 3418 PITU ELISABETA DO692-157 06/06/1992 01/01/1901

4 30 3419 MOISE FLOARE DO692-124 09/06/1992 01/01/1901

4 30 3420 BURESIN TUDOR DO692-32 20/06/1992 01/01/1901

4 30 3421 BUD TOMA DO692-30 03/07/1992 01/01/1901

4 30 3422 ZABAN ZOLTAN DO692-206 10/07/1992 01/01/1901

4 30 3423 OLARESCU DOMNICA DO692-140 16/09/1992 01/01/1901

6 28 3424 BERBECEA MARIA DO693-18 15/06/1993 01/01/1901

6 28 3425 PATRU ANASTASIA DO693-23562 29/07/1993 01/01/1901

8 26 3426 LUCACS AURORA DO694-3115 23/08/1994 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 32 3327 CSIKOS ILEANA DO691-56 12/04/1991 01/01/1901

3 30 3328 FUCS EVA DO692-78 03/05/1992 01/01/1901

3 30 3329 BAN IOSIF DO692-14 03/08/1992 01/01/1901

5 28 3330 BIROU ANA 23511 29/07/1993 01/01/1901

9 24 3331 SANDU DAN DO695-143 16/01/1995 01/01/1901

11 22 3332 STANCIU GHEORGHE DO696-1157 13/05/1996 01/01/1901

4 28 3233 ICHIM LIDIA DO693-32 01/02/1993 01/01/1901

4 28 3234 CRAINIC MARIA DO693-53 16/03/1993 01/01/1901

4 28 3235 BORCA STELUTA DO693-27 22/05/1993 01/01/1901

4 28 3236 PERIAT IONEL DO693-27252 09/09/1993 01/01/1901

6 26 3237 PETROVICI ANA DO694-380 15/02/1994 01/01/1901

6 26 3238 RADU FLOAREA DO694-2612 07/07/1994 01/01/1901

6 26 3239 IONESCU IUSTINIANA DO694-2368 09/07/1994 01/01/1901

6 26 3240 MOLDOVAN TIBERIU DO694-2711 22/07/1994 01/01/1901

6 26 3241 MULLER MARIA DO694-3624 11/10/1994 01/01/1901

6 26 3242 GANEA DANIEL IONEL DO694-4282 06/12/1994 01/01/1901

1 30 3143 POPA BINGERT TEREZIA DO692-159 20/02/1992 01/01/1901

1 30 3144 FARA SOFIA DO692-71 05/03/1992 01/01/1901

1 30 3145 NEGREA IOSIF DO692-136 13/03/1992 01/01/1901

1 30 3146 TONTA IULIANA DO692-194 15/05/1992 01/01/1901

1 30 3147 POPA MIHAI DO692-160 19/05/1992 01/01/1901

1 30 3148 MORUT ILIE DO692-126 08/06/1992 01/01/1901

1 30 3149 VANCA ELENA DO692-200 11/07/1992 01/01/1901

1 30 3150 MUNTEANU AUREL DO692-127 04/08/1992 01/01/1901

1 30 3151 SZABO ELENA DO692-188 06/08/1992 01/01/1901

1 30 3152 POPA NICOLAE DO692-161 18/08/1992 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 30 3153 SERBAN ANA DO692-176 14/09/1992 01/01/1901

1 30 3154 VINTURA ILEANA DO692-203 04/12/1992 01/01/1901

3 28 3155 BULEA LIVIA DO693-31 01/12/1993 01/01/1901

5 26 3156 BUMBUI IOAN DO694-297 07/02/1994 01/01/1901

5 26 3157 TUDOSIE VASILINA DO694-724 03/03/1994 01/01/1901

5 26 3158 MIKLOS EDITH DO694-120 24/05/1994 01/01/1901

7 24 3159 LAZAR MIHAI DO695-2898 04/07/1995 01/01/1901

7 24 3160 TANASIE VICTORIA DO695-3182 08/08/1995 01/01/1901

7 24 3161 SACALUS MIHAI SC095-15022 19/12/1995 01/01/1901

9 22 3162 ANCULIA ELISABETA STANA DO696-2777 12/12/1996 01/01/1901

4 26 3063 MARCU IOANA DO694-743 15/03/1994 01/01/1901

4 26 3064 TUDOSE GABRIEL DO694-1753 12/04/1994 01/01/1901

4 26 3065 SPIRK MIHAI DO694-2724 26/07/1994 01/01/1901

4 26 3066 UNGUREANU LIVIA DO694-2758 01/08/1994 01/01/1901

4 26 3067 ION CONSTANTIN DO694-3048 12/08/1994 01/01/1901

4 26 3068 UTA IOAN DO694-3298 12/09/1994 01/01/1901

4 26 3069 NEGRULESCU CALIN DO694-353 02/10/1994 01/01/1901

4 26 3070 IOVI IOAN DO694-4215 28/11/1994 01/01/1901

4 26 3071 CIOBOTARU TEODOR DO694-4259 15/12/1994 01/01/1901

4 26 3072 RADESCU VICTOR SC094-9581 29/12/1994 01/01/1901

6 24 3073 TODOR IOAN DO695-1679 23/03/1995 01/01/1901

6 24 3074 CASINEANU VASILE DO695-2179 19/04/1995 01/01/1901

6 24 3075 TOMIN MERIMA DO695-3637 28/09/1995 01/01/1901

6 24 3076 MAKRA MARIA DO695-3754 10/10/1995 01/01/1901

8 22 3077 GLAT VERONICA DO696-2097 04/10/1996 01/01/1901

1 28 2978 TALVAN ELENA DO693-9443 03/02/1993 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 28 2979 BIBU IOVAN DO693-20 23/02/1993 01/01/1901

1 28 2980 PUSCAS ANA DO693-165 02/03/1993 01/01/1901

1 28 2981 LIVADARIU MARIA DO693-108 03/05/1993 01/01/1901

1 28 2982 IANCULESCU IOAN DO693-17261 01/06/1993 01/01/1901

1 28 2983 BERKI AGRIPINA DO693-19 05/06/1993 01/01/1901

1 28 2984 DRANICEANU EUGENIA VICTORIA DO693-27664 13/06/1993 01/01/1901

1 28 2985 SUBOTA STEFAN DO693-186 16/07/1993 01/01/1901

1 28 2986 ORAS MIHAI DO693-141 27/07/1993 01/01/1901

3 26 2987 SARBU AGNETA DO694-1120 07/05/1994 01/01/1901

3 26 2988 BARTUS IULISCA DO694-2361 07/06/1994 01/01/1901

3 26 2989 AMBUSZT FRANCISC DO694-2533 28/06/1994 01/01/1901

2 26 2890 TCACIUC IOAN DO694-2072 14/02/1994 01/01/1901

4 24 2891 CIURARIU ROMICA DO695-302 27/01/1995 01/01/1901

4 24 2892 CHIRLA IOAN DO695-2359 15/05/1995 01/01/1901

4 24 2893 MASTACANIAN MIRCEA DO695-2184 19/06/1995 01/01/1901

4 24 2894 WIND ADAM DO695-3162 04/08/1995 01/01/1901

4 24 2895 MACOVEICIUC IOAN DO695-3890 26/10/1995 01/01/1901

4 24 2896 DAICU VISTORIA DO695-3895 27/10/1995 01/01/1901

4 24 2897 LUPU TUDORA DO695-4213 04/12/1995 01/01/1901

12 16 2898 WOLF EMERIC DO699-3023 27/10/1999 01/01/1901

1 26 2799 PRANDEA ION DO694-186 27/01/1994 01/01/1901

1 26 27100 FETT MARIA DO694-203 28/01/1994 01/01/1901

1 26 27101 DRAGAN NICULAICA DO694-210 31/01/1994 01/01/1901

1 26 27102 BRONT MINA DO694-29 05/02/1994 01/01/1901

1 26 27103 CEACHIR ELENA DO694-356 10/02/1994 01/01/1901

1 26 27104 BLIDAR FLOARE DO694-400 17/02/1994 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 26 27105 BENO MARIA DO694-456 21/02/1994 01/01/1901

1 26 27106 URBAN MARIA DO694-199 01/03/1994 01/01/1901

1 26 27107 GHEORGHEVICI EVA DO694-714 03/03/1994 01/01/1901

1 26 27108 CARAUSU IOAN DO694-38 06/04/1994 01/01/1901

1 26 27109 KRAJCSIK SUZANA DO694-1862 27/04/1994 01/01/1901

1 26 27110 PARAFIN MIHAI DO694-2050 28/04/1994 01/01/1901

1 26 27111 CIUPEI MARIA DO694-48 10/05/1994 01/01/1901

1 26 27112 VASILE ARTUR DO694-2266 26/05/1994 01/01/1901

1 26 27113 CHELBA ILEANA DO694-2702 21/07/1994 01/01/1901

1 26 27114 BOT FLORICA DO694-3422 22/09/1994 01/01/1901

1 26 27115 NEDELEA DUMITRU DO694-3515 29/09/1994 01/01/1901

1 26 27116 SONNENHEIM IOSIF DO694-3513 29/09/1994 01/01/1901

1 26 27117 STEFANUT MARIANA DO694-3612 10/10/1994 01/01/1901

1 26 27118 VASILE LUCRETIA DO694-4057 09/11/1994 01/01/1901

1 26 27119 DINCA VASILE DO694-4093 14/11/1994 01/01/1901

1 26 27120 PETRESCU ADAM DO694-4021 17/11/1994 01/01/1901

1 26 27121 PETROV ANA DO694-4322 08/12/1994 01/01/1901

3 24 27122 PARLOG LUCIAN SC095-13755 15/11/1995 01/01/1901

5 22 27123 JIANU MARIN DO696-258 01/02/1996 01/01/1901

5 22 27124 BOCZ IOAN DO696-1785 23/07/1996 01/01/1901

7 20 27125 JIGALOV PETRONELA DO797-3386 04/09/1997 01/01/1901

2 24 26126 GIURIAN MIHAI DO695-727 17/02/1995 01/01/1901

2 24 26127 STRATULAT DUMIADRIAN DO695-2181 20/04/1995 01/01/1901

4 22 26128 RISTA PETRU DO696-53 11/01/1996 01/01/1901

4 22 26129 CIOARA ELENA DO692-231 06/02/1996 01/01/1901

4 22 26130 NOVACOVICI VERONICA DO696-1519 19/06/1996 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 22 26131 GAVAN MARIA DO696-2050 01/10/1996 01/01/1901

4 22 26132 PETRINESCU GHEORGHE DO696-2160 10/10/1996 01/01/1901

4 22 26133 TUDIC ILEANA DO696-2327 21/10/1996 01/01/1901

4 22 26134 CHIBICI VIOREL DO696-2501 18/11/1996 01/01/1901

8 18 26135 CZINE ANDRAS DO698-597 15/04/1998 01/01/1901

8 18 26136 STIRBU GHEORGHE DO698-929 07/09/1998 01/01/1901

8 18 26137 FIERARU ELENA DO698-1068 17/09/1998 01/01/1901

10 16 26138 DAVID IOSIF DO699-3558 17/11/1999 01/01/1901

1 24 25139 MARIS IOAN DO695-295 26/01/1995 01/01/1901

1 24 25140 MURESAN DOMNICA DO695-0000 27/03/1995 01/01/1901

1 24 25141 SAVESCU TINCA ANA DO695-1805 28/03/1995 01/01/1901

1 24 25142 TARKANYI GEZA DO695-2178 19/04/1995 01/01/1901

1 24 25143 NISTOR FRANCISCA DO695-2465 25/05/1995 01/01/1901

1 24 25144 BEJENARU ION DO695-2559 08/06/1995 01/01/1901

1 24 25145 BUCIU MARIA DO695-2609 14/06/1995 01/01/1901

1 24 25146 LUPULESCU NICOLAE DO695-3188 08/08/1995 01/01/1901

1 24 25147 GOLDEMBERG EVA DO695-3218 14/08/1995 01/01/1901

1 24 25148 NAGI PETRU DO695-4051 16/11/1995 01/01/1901

1 24 25149 CIUC IRINCA DO695-4378 14/12/1995 01/01/1901

3 22 25150 TOMA PETRE DO696-2420 04/11/1996 01/01/1901

7 18 25151 UZA VIOARA SC098-3732 20/03/1998 01/01/1901

7 18 25152 COSEREANU FLORICA DO698-944 30/03/1998 01/01/1901

7 18 25153 CISLARIU DUMITRU DO698-1040 22/10/1998 01/01/1901

9 16 25154 FLOARE FLOAREA D699-289 03/01/1999 01/01/1901

9 16 25155 ROSTAS IOAN DO699-735 14/05/1999 01/01/1901

9 16 25156 BANIAS MARIOARA DO699-406 04/07/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

13 12 25157 MURA MARIA PA8X1-1838 12/07/2001 01/01/1901

2 22 24158 SUR FLOARE DO696-905 03/04/1996 01/01/1901

2 22 24159 COBZARU GHEORGHE DO696-1069 30/04/1996 01/01/1901

4 20 24160 ISTVAN VALER DO697-172 04/02/1997 01/01/1901

4 20 24161 TIBULEAC NECULAI DO697-500 28/02/1997 01/01/1901

4 20 24162 PETRE VIRGINIA DO697-906 09/04/1997 01/01/1901

4 20 24163 PETRE GHEORGHE DO697-1212 19/05/1997 01/01/1901

4 20 24164 GHERMAN SIMONA DO697-1677 09/09/1997 01/01/1901

4 20 24165 COVACIU IOAN DO697-2163 17/11/1997 01/01/1901

4 20 24166 MAGYAR ELENA DO697-2485 16/12/1997 01/01/1901

4 20 24167 BUDA VIORICA DO697-2480 16/12/1997 01/01/1901

6 18 24168 COTORA IOAN DO698-1367 05/11/1998 01/01/1901

6 18 24169 PETRESCU MARIA DO698-1472 24/11/1998 01/01/1901

8 16 24170 RUGINESCU IOAN NICU DO699-4008 12/03/1999 01/01/1901

8 16 24171 ORHA ANA DO799-3561 28/09/1999 01/01/1901

10 14 24172 TINC FLORINEL SABIN DO6X-1391 02/08/2000 01/01/1901

1 22 23173 DINU VETU DO696-80 15/01/1996 01/01/1901

1 22 23174 BOLEANTU OLIMPIA DO696-125 18/01/1996 01/01/1901

1 22 23175 ANDREI ELISABETA DO696-2426 05/11/1996 01/01/1901

1 22 23176 NISTOR ADALBERT DO696-2434 06/11/1996 01/01/1901

1 22 23177 KOSKA LIDIA DO696-2619 28/11/1996 01/01/1901

1 22 23178 ENE ELENA DO696-2639 28/11/1996 01/01/1901

5 18 23179 BAUER CAROL DO698-98 12/11/1998 01/01/1901

7 16 23180 WRBITSKI KOLOSAURELIA DO699-3134 11/02/1999 01/01/1901

9 14 23181 BABEU PAVEL SC0X-6165 05/02/2000 01/01/1901

9 14 23182 NECHIFOR COCUTA ELENA DO6X-3633 14/04/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

9 14 23183 SZECKELY CATITA DO6X-4849 23/08/2000 01/01/1901

0 22 22184 STRAJAN LENUTA DO696-2496 14/11/1996 01/01/1901

4 18 22185 POP VIORICA DO698-592 09/04/1998 01/01/1901

4 18 22186 PURSIELUS FLOARE DO698-1009 03/08/1998 01/01/1901

4 18 22187 SPATARIU ILEANA SC098-11990 22/09/1998 01/01/1901

4 18 22188 CSEBZAN STEFAN DO698-1181 04/11/1998 01/01/1901

4 18 22189 GHIATA ELENA DO698-1375 05/11/1998 01/01/1901

6 16 22190 BOT MILEVA DO699-1011 06/01/1999 01/01/1901

6 16 22191 NOVACOVICI MIHAI DO699-335 03/10/1999 01/01/1901

8 14 22192 HAMZA VIORICA DO6X-834 27/01/2000 01/01/1901

8 14 22193 ZAMOSTEANU ILIE PA8X-2148 08/02/2000 01/01/1901

8 14 22194 SAMU ELISABETA DO6X-3257 04/05/2000 01/01/1901

8 14 22195 TIRZIU IOAN DOREL PA8X-1777 17/07/2000 01/01/1901

8 14 22196 CALANCEA AVRAM PA8X-2039 27/07/2000 01/01/1901

8 14 22197 GAVRILA ANA DO6X-1495 02/10/2000 01/01/1901

10 12 22198 AMBRUS LADISLAU PA8X1-2944 11/10/2001 01/01/1901

12 10 22199 COCOS TOZA D72002-2851 11/04/2002 01/01/1901

1 20 21200 POPA GHEORGHE DO697-320 12/02/1997 01/01/1901

1 20 21201 MULLER IOAN DO697-515 03/03/1997 01/01/1901

1 20 21202 BASTOREALA AURICA DO697-857 03/04/1997 01/01/1901

1 20 21203 WOTH DOMNICA DO697-1061 29/04/1997 01/01/1901

1 20 21204 PETRUT MARIA DO697-1249 23/05/1997 01/01/1901

1 20 21205 MISTREANU DUMITRU DO797-3295 28/08/1997 01/01/1901

1 20 21206 MAHLER IOSIFINA DO797-3395 04/09/1997 01/01/1901

1 20 21207 MARINCESCU ETEL SC097-12809 12/11/1997 01/01/1901

1 20 21208 FEKETE IOSIF DO697-2222 25/11/1997 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 16 21209 TEREK ELISABETA DO699-114 26/01/1999 01/01/1901

5 16 21210 RITAN AURELIA DO699-1978 27/07/1999 01/01/1901

7 14 21211 MATICI NEVENCA DO6X-5720 22/11/2000 01/01/1901

9 12 21212 CANAVEA GHEORGHE DO6X1-2580 23/04/2001 01/01/1901

9 12 21213 ZAVOIANU GHEORGHE DO6X1-6808 28/11/2001 01/01/1901

2 18 20214 MAGHIAR MARIA DO698-217 29/04/1998 01/01/1901

2 18 20215 PAUL ANA DO698-1511 14/12/1998 01/01/1901

4 16 20216 GODJA PETRU DO699-233 18/02/1999 01/01/1901

4 16 20217 GHERHES MARIA DO699-315 03/04/1999 01/01/1901

4 16 20218 SMALBERGER GEORGE DO799-3882 10/07/1999 01/01/1901

4 16 20219 GALGOCZI ALEXANDRU DO699-3900 10/07/1999 01/01/1901

4 16 20220 SCHNEIDER IOAN DO699-4160 12/09/1999 01/01/1901

6 14 20221 CORBEANU DUMITRU DO7X-3896 05/05/2000 01/01/1901

6 14 20222 ANTONIU IOAN SC0X-5030 04/07/2000 01/01/1901

1 18 19223 DRAGOESCU MARIA DO698-418 09/04/1998 01/01/1901

1 18 19224 CUREA IZIDOR DO698-1491 26/11/1998 01/01/1901

1 18 19225 STOIENICA MARIN DO698-1401 17/12/1998 01/01/1901

5 14 19226 TISAN NATALIA DO6X-5410 11/01/2000 01/01/1901

5 14 19227 IONASI ZOLTAN DO6X-284 13/01/2000 01/01/1901

5 14 19228 KRATOCHWILL IRINA ALICE PA8X-3269 10/02/2000 01/01/1901

5 14 19229 GURGUT MARIA DO6X-2613 14/03/2000 01/01/1901

5 14 19230 RAICI ELISABETA DO6X-2884 23/03/2000 01/01/1901

7 12 19231 GAVRILESCU CONSTANTIN DO6X1-4426 09/08/2001 01/01/1901

11 8 19232 ION SIMONA RAMONA D82003-600 12/02/2003 01/01/1901

11 8 19233 LUPOU VICTORIA D82003-5420 23/07/2003 01/01/1901

2 16 18234 BUCUR CONSTANTIN DO699-628 13/05/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 16 18235 MARIAN MATEI DO699-478 04/08/1999 01/01/1901

2 16 18236 MUDURA GHEORGHE DO699-4248 12/10/1999 01/01/1901

4 14 18237 MIHUT GHEORGHE DO6X-1245 02/03/2000 01/01/1901

4 14 18238 GALE DUMITRU PA8X-3258 29/09/2000 01/01/1901

4 14 18239 ORBAN ELISABETA DO6X-5755 23/11/2000 01/01/1901

6 12 18240 COPACEAN ANA DO6X1-2127 21/03/2001 01/01/1901

6 12 18241 IONESCU FLORICA DO6X1-2111 21/03/2001 01/01/1901

6 12 18242 ALEXANDRU ELISABETA DO6X1-2141 22/03/2001 01/01/1901

6 12 18243 MAGUREANU ELENA DO6X1-2192 26/03/2001 01/01/1901

6 12 18244 STANESCU NICOLAE PA8X1-2387 24/09/2001 01/01/1901

8 10 18245 DANIEL ROZALIA DO6X2-113 17/01/2002 01/01/1901

8 10 18246 TESLARIU ELENA D72002-3395 24/04/2002 01/01/1901

3 14 17247 PURCEL MARIN DO6X-160 15/02/2000 01/01/1901

3 14 17248 BOTOS ANA PA8X-1407 07/03/2000 01/01/1901

3 14 17249 LEUSCA MIHAI DO6X-4777 15/06/2000 01/01/1901

3 14 17250 BRINASI AURICA DO6X-3960 05/11/2000 01/01/1901

3 14 17251 PETRE ELENA DO6X-5660 20/11/2000 01/01/1901

3 14 17252 BALASOIU LUCRETIA DO6X-5919 30/11/2000 01/01/1901

5 12 17253 MAGUREANU VASILE PA8X1-2816 08/10/2001 01/01/1901

5 12 17254 MATES MARCELA PA8X1-2895 10/10/2001 01/01/1901

7 10 17255 TAMAS GHEORGHE DO6X2-1265 26/02/2002 01/01/1901

7 10 17256 CISMAS TEODOR DO6X2-1322 27/02/2002 01/01/1901

7 10 17257 DAN RODICA D72002-8518 09/10/2002 01/01/1901

7 10 17258 LAZI VIORICA D72002-9961 27/11/2002 01/01/1901

2 14 16259 KOVACS LADISLAU PA8X-1434 07/04/2000 01/01/1901

2 14 16260 DRAGOMIR MARIA PA8X-1361 30/06/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 14 16261 DRAGAN ION PA8X-1811 18/07/2000 01/01/1901

2 14 16262 BALAN CONSTANTA DO6X-4881 24/08/2000 01/01/1901

4 12 16263 MOLDOVEANU EMILIA DO6X1-1206 08/02/2001 01/01/1901

4 12 16264 POPOVICI TEREZIA DO6X1-1710 27/02/2001 01/01/1901

4 12 16265 SZUCS HILDA DO6X1-1991 14/03/2001 01/01/1901

4 12 16266 LICA ION DO6X1-3668 28/06/2001 01/01/1901

4 12 16267 IOVITA ION DO6X1-5936 30/10/2001 01/01/1901

4 12 16268 STANIS IRINA DO6X1-6928 06/12/2001 01/01/1901

4 12 16269 GIURA ETELCA DO6X1-6977 10/12/2001 01/01/1901

6 10 16270 KISS IOAN DO6X2-938 15/02/2002 01/01/1901

6 10 16271 MARUSINSKY EUGEN DO6X2-2212 22/03/2002 01/01/1901

6 10 16272 GOLEA CONSTANTIN D82002-382 10/10/2002 01/01/1901

1 14 15273 MURESAN AURELIA DO6X-3015 28/03/2000 01/01/1901

1 14 15274 TOPAI NICOLAE DO6X-2470 03/09/2000 01/01/1901

3 12 15275 FETESCU ALEXANDRA DO6X1-6820 29/11/2001 01/01/1901

3 12 15276 DRAGOMIR ELENA DO6X1-6941 07/12/2001 01/01/1901

5 10 15277 LINGURAR CLARA DO6X2-84 16/01/2002 01/01/1901

5 10 15278 BABA NICOLAE DO6X2-1181 21/02/2002 01/01/1901

5 10 15279 COPIL DUMITRU SC2002-6557 19/04/2002 01/01/1901

5 10 15280 PRUNCU VIORICA D72002-6226 10/07/2002 01/01/1901

5 10 15281 CALIN MIRCEA D72002-8221 18/09/2002 01/01/1901

7 8 15282 ANCUTA MARIUS D72003-72 10/01/2003 01/01/1901

7 8 15283 GANCIOV ELISABETA D72003-928 04/03/2003 01/01/1901

7 8 15284 POP IOAN D82003-4951 15/07/2003 01/01/1901

9 6 15285 APOPEI MIHAI D82004-4805 29/07/2004 01/01/1901

2 12 14286 SCHNEIDER ELENA DO6X1-5874 26/10/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 12 14287 MILOS FELICIA DO6X1-7039 13/12/2001 01/01/1901

4 10 14288 MATIES IOAN DO6X2-1568 05/03/2002 01/01/1901

4 10 14289 NAN ILEANA D72002-4270 21/05/2002 01/01/1901

6 8 14290 GAGIU MARIN D82003-7793 23/09/2003 01/01/1901

6 8 14291 MOT IOAN D82003-8980 13/11/2003 01/01/1901

3 10 13292 GHEBAN GENES MARIA DO6X2-361 01/02/2002 01/01/1901

3 10 13293 TEODORESCU MARIA SC2002-15375 26/09/2002 01/01/1901

5 8 13294 ONCIOIU ANA D72003-607 14/02/2003 01/01/1901

5 8 13295 BOSNIAG GHEORGHE D72003-3375 15/10/2003 01/01/1901

5 8 13296 ISTFAN EMILIA D82003-8798 04/11/2003 01/01/1901

7 6 13297 SCHEEL RICHARD D72004-1732 03/02/2004 01/01/1901

7 6 13298 VELICEASA PAVEL SC2004-19343 09/11/2004 01/01/1901

4 8 12299 MOLNAR MARIA D82003-344 30/01/2003 01/01/1901

4 8 12300 STEFANAS PETRU GHEORGHE D82003-1134 06/03/2003 01/01/1901

1 10 11301 PETCU PETRU (IULIANA) D72002-2918 12/04/2002 01/01/1901

3 8 11302 SERBAN DOMNICA D72003-1968 15/04/2003 01/01/1901

5 6 11303 PRELIPCEAN GHEORGHE D72004-4411 03/06/2004 01/01/1901

2 8 10304 NAGY IOSIF D82003-128 17/01/2003 01/01/1901

2 8 10305 STOICA GHEORGHE D82003-887 25/02/2003 01/01/1901

4 6 10306 FRENTESCU PAULINA D82004-4963 04/08/2004 01/01/1901

6 4 10307 MARDALE PETRE D82005-6389 16/12/2005 01/01/1901

3 6 9308 MATEI VASILE D72004-3964 24/05/2004 01/01/1901

5 4 9309 BRASOVAN MILITA D72005-5698 07/12/2005 01/01/1901

6 3 9310 GAICEA SILVIA D82006-1301 20/06/2006 01/01/1901

4 4 8311 BOLOGA ANA D82005-2198 06/05/2005 01/01/1901

7 1 8312 GYULAI GEORGETA D72008-3889 12/06/2008 01/01/1901

LISTA 2009 - PENSIONARI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 6 7313 NICA PETRU D82004-7371 08/12/2004 01/01/1901

4 3 7314 MESTER STEFAN IOSIF D72006-4984 08/09/2006 01/01/1901

0 6 6315 GLOGOR MARIA D72004-4859 25/06/2004 01/01/1901

0 6 6316 RATULESCU CONSTANTIN D82004-3928 02/07/2004 01/01/1901

2 4 6317 HAIAS IOAN D82005-1296 22/03/2005 01/01/1901

2 4 6318 GIURGIU AURICA D72005-330 21/05/2005 01/01/1901

1 4 5319 POPLICEANU GHEORGHE D72005-2356 12/07/2005 01/01/1901

3 1 4320 CRISAN ELENA D72008-6611 13/10/2008 01/01/1901

0 1 1321 COVALIU NICULAI D72008-3984 17/06/2008 01/01/1901

Atasament: EVACUATI_2009.pdf

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

12 28 401 TUDOR JIVA DO693-25687 24/08/1993 01/01/1901

22 18 402 GEORGE DOINA DO698-1304 30/10/1998 01/01/1901

10 26 363 BOARIU CORALIA CARMEN DO694-4314 08/12/1994 01/01/1901

9 24 334 IOVANESCU IOAN DO695-2722 21/06/1995 01/01/1901

32 1 335 IRIMES MIHAELA TEREZIA D72008-7344 11/11/2008 01/01/1901

6 26 326 BOGDAN ALEXANDRA DO694-279 03/02/1994 01/01/1901

1 30 317 PAPP-TAKACS ELENA DO692-4276 19/02/1992 01/01/1901

1 30 318 MESZAROS ELIODOR DO692-15053 03/06/1992 01/01/1901

1 30 319 POPA MARIA DO692-34828 23/11/1992 01/01/1901

1 30 3110 ULUCIAN PETRE DO692-37685 21/12/1992 01/01/1901

5 26 3111 STOIAN GABRIELA DO694-2309 31/05/1994 01/01/1901

2 28 3012 ANDREI STEFAN DO693-25031 17/08/1993 01/01/1901

8 22 3013 VINTILESCU TEODORA DO796-2451 07/07/1996 01/01/1901

8 22 3014 GAVRIL IULIANA DO696-1765 22/07/1996 01/01/1901

12 18 3015 FERNBACHER AURICA DO698-1578 10/12/1998 01/01/1901

20 10 3016 VARZAN ELISABETA DO6X2-1305 27/02/2002 01/01/1901

1 28 2917 AVATAFULUI ANA DO693-7388 06/04/1993 01/01/1901

5 24 2918 SOMOGYI ATTILA DO695-673 15/02/1995 01/01/1901

5 24 2919 ANDRONACHE NIMU DO695-2105 11/04/1995 01/01/1901

7 22 2920 WEGMANN GABRIELA DO696-617 01/03/1996 01/01/1901

7 22 2921 TRIFUT IOAN DO696-1206 21/05/1996 01/01/1901

9 20 2922 TOTH GHEORGHITA DO697-438 25/02/1997 01/01/1901

9 20 2923 PRODEA GEORGEL DO697-972 17/04/1997 01/01/1901

19 10 2924 NEGRU GRIGORE PA8X2-436 29/01/2002 01/01/1901

2 26 2825 GNANDT VASILE DO694-2732 27/07/1994 01/01/1901

10 18 2826 STRACHINARIU CONSTANTA DO798-3124 23/09/1998 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

10 18 2827 LOCH GHIZELA DO698-1173 05/10/1998 01/01/1901

10 18 2828 GAJDA PIROSCA DO698-1283 30/10/1998 01/01/1901

12 16 2829 TANASE NICOLETA DO699-1121 06/07/1999 01/01/1901

1 26 2730 BOCZ MIHAIL D0694-283 03/02/1994 01/01/1901

1 26 2731 ANDRIES STEFAN DO694-2372 09/06/1994 01/01/1901

1 26 2732 HINGACI GHIZELA DO694-2682 19/07/1994 01/01/1901

11 16 2733 VARGA TEREZIA DO799-2508 26/08/1999 01/01/1901

11 16 2734 MIHAESCU MARCEL DO699-2983 26/10/1999 01/01/1901

2 24 2635 GUTTMAN MARGARETA DO695-2107 11/04/1995 01/01/1901

4 22 2636 BARANTIS GHEORGHE DO696-517 22/02/1996 01/01/1901

6 20 2637 MAZILITA JAN LUCIAN DO697-838 02/04/1997 01/01/1901

6 20 2638 MIRCU GHEORGHE DO697-910 09/04/1997 01/01/1901

6 20 2639 RUSZ AURELIA DO697-1985 20/10/1997 01/01/1901

8 18 2640 BOCICU LIDIA MARIA DO698-219 12/02/1998 01/01/1901

8 18 2641 BARABOU MONICA DO698-1579 23/12/1998 01/01/1901

10 16 2642 ROSU FLORIN D0699-220 16/02/1999 01/01/1901

12 14 2643 CINE BUZSI IREN DO6X-5489 11/08/2000 01/01/1901

14 12 2644 LUPULESCU CONSTANTIN SC2001-20581 19/12/2001 01/01/1901

16 10 2645 MIHOC CAMELIA DO6X2-100 17/01/2002 01/01/1901

1 24 2546 AVRAM MARIA DO695-234 19/01/1995 01/01/1901

1 24 2547 ISTOC MARINELA DO695-1047 27/02/1995 01/01/1901

1 24 2548 SAVU GEORGE DO695-2362 15/05/1995 01/01/1901

1 24 2549 COTARTA NINA DO695-2880 03/07/1995 01/01/1901

1 24 2550 ROSU CONSTANTIN DO695-3782 12/10/1995 01/01/1901

3 22 2551 COSTACHE RODICA DO696-155 22/01/1996 01/01/1901

3 22 2552 CRETAN FELICIA DO696-1773 22/07/1996 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 22 2553 VLAD IOAN DO696-2334 21/10/1996 01/01/1901

5 20 2554 BULGAR FLOARE DO697-560 06/03/1997 01/01/1901

5 20 2555 BARBU ANA MARIA DO797-3118 19/08/1997 01/01/1901

7 18 2556 DOBOS ANGELICA DO698-1387 09/11/1998 01/01/1901

7 18 2557 SZABO FRANCISC DO698-1335 21/12/1998 01/01/1901

9 16 2558 GHERHES ADRIAN DO699-304 03/03/1999 01/01/1901

9 16 2559 CIUTA DANIELA CAMELIA DO699-1104 06/04/1999 01/01/1901

9 16 2560 MANEA VIORICA DO699-854 21/05/1999 01/01/1901

9 16 2561 MIHALACHE FLILIMON DO799-3133 15/09/1999 01/01/1901

11 14 2562 PETRARU VIOREL DO6X-3826 05/04/2000 01/01/1901

11 14 2563 SALAGEAN IOAN DO6X-1455 02/09/2000 01/01/1901

11 14 2564 COVACS ADRIAN SC2000-15768 16/11/2000 01/01/1901

13 12 2565 FILIP CRISTINEL DO6X1-5899 29/10/2001 01/01/1901

2 22 2466 PETERKA STEFAN DO696-163 23/01/1996 01/01/1901

4 20 2467 DRAGOMAN GORITA DO697-1457 13/06/1997 01/01/1901

6 18 2468 VINTILESCU CONSTANTIN SC098-4677 08/04/1998 01/01/1901

6 18 2469 KISS EMERIC DO698-655 24/04/1998 01/01/1901

6 18 2470 MOTORGA VIORICA DO698-843 01/06/1998 01/01/1901

6 18 2471 CORNEA ANCA DO698-1054 05/11/1998 01/01/1901

6 18 2472 LAVER IOAN DORIN DO698-1610 11/12/1998 01/01/1901

8 16 2473 OSZLANCZI RITTA DO699-2947 22/10/1999 01/01/1901

8 16 2474 CIMBRU CONSTANTIN DO699-672 05/11/1999 01/01/1901

12 12 2475 USTIUC DANUT DO6X1-4938 17/08/2001 01/01/1901

14 10 2476 NOVAC STEFAN PA8X2-1635 04/04/2002 01/01/1901

14 10 2477 GHERES ADRIANA SOFICA D72002-8804 21/10/2002 01/01/1901

14 10 2478 MANOLE MARICEL D82002-664 05/11/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 22 2379 MURESAN RODICA DO696-651 09/01/1996 01/01/1901

1 22 2380 DIRILI FLORICA DO696-31 10/01/1996 01/01/1901

1 22 2381 MINICIA GHEORGHE SCO96-2180 01/02/1996 01/01/1901

1 22 2382 OPREANU RADU DO696-393 15/02/1996 01/01/1901

1 22 2383 CRACIUN IOAN DO696-558 26/02/1996 01/01/1901

1 22 2384 POPOVICI MARIA DO696-458 26/02/1996 01/01/1901

1 22 2385 STAN IOAN DO696-174 03/03/1996 01/01/1901

1 22 2386 DRAGOMIR MARIA DO696-781 20/03/1996 01/01/1901

1 22 2387 PIRCOV STEFAN DO696-1055 26/04/1996 01/01/1901

1 22 2388 BOLDEA PETRIA ELENA DO696-3114 02/05/1996 01/01/1901

1 22 2389 GIB MARCEL DO696-8341 14/06/1996 01/01/1901

1 22 2390 DRIDA DORU PETRU DO796-2118 13/08/1996 01/01/1901

1 22 2391 SARBU ALEXANDRU DO696-2351 23/10/1996 01/01/1901

1 22 2392 COVASA TEODOR DO696-2444 07/11/1996 01/01/1901

5 18 2393 RUS MARIA DO698-1551 04/12/1998 01/01/1901

7 16 2394 GHEORGHIU ELENA DO699-2265 15/09/1999 01/01/1901

7 16 2395 CIOCAN VASILE DO799-3004 09/10/1999 01/01/1901

9 14 2396 GEORGESCU FLORIN PA8X-1782 17/07/2000 01/01/1901

9 14 2397 NICOLAU ESTERA DO6X-3893 05/09/2000 01/01/1901

9 14 2398 MANEA MARIOARA DO6X-5377 30/10/2000 01/01/1901

11 12 2399 BEJENARU MIHAI DO6X1-5447 11/09/2001 01/01/1901

11 12 23100 NONU MIRCEA PA8X1-2416 25/09/2001 01/01/1901

13 10 23101 SAFTA CRISTIAN D72002-9963 27/11/2002 01/01/1901

13 10 23102 ROSU FLORIA D82002-1654 13/12/2002 01/01/1901

4 18 22103 ANTONIADE FELIX DO698-9144 09/02/1998 01/01/1901

4 18 22104 VANTU DUMITRU DO798-2312 10/07/1998 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 18 22105 BIBEL BRUNO DO698-1129 07/12/1998 01/01/1901

6 16 22106 BRADACI FLOARE DO699-106 25/01/1999 01/01/1901

6 16 22107 BOKOR GABRIEL DO699-4005 12/03/1999 01/01/1901

6 16 22108 RADU SOPONAR NUTA DO699-3720 10/04/1999 01/01/1901

6 16 22109 DOANA IULICA DO699-166 02/05/1999 01/01/1901

6 16 22110 MICHNIK MARIA DO699-1953 26/07/1999 01/01/1901

6 16 22111 SICOE SALVINA DO699-2376 23/08/1999 01/01/1901

8 14 22112 PLESA FLORENTIN DO6X-660 24/01/2000 01/01/1901

8 14 22113 COSTEA ANA DO6X-2051 25/02/2000 01/01/1901

8 14 22114 LUPUSOR ELENA PA8X-1906 20/07/2000 01/01/1901

10 12 22115 DRAGAN DORU DO6X1-4838 15/08/2001 01/01/1901

10 12 22116 GRUICI PAVEL DO6X1-5770 22/10/2001 01/01/1901

12 10 22117 CONTRASIU NINA PA8X2-450 30/01/2002 01/01/1901

12 10 22118 SAFTA VIRGIL D72002-9962 27/11/2002 01/01/1901

12 10 22119 STOICA ANGEL D82002-1611 10/12/2002 01/01/1901

12 10 22120 EREMIE NICOLETA D82002-1671 16/12/2002 01/01/1901

14 8 22121 FOALE ADRIAN D72003-444 04/02/2003 01/01/1901

1 20 21122 PANTEA STELIAN SC097-2414 03/03/1997 01/01/1901

1 20 21123 CAPATINA MARGARETA DO697-559 06/03/1997 01/01/1901

1 20 21124 IANCU ELENA DO697-687 18/03/1997 01/01/1901

1 20 21125 CABLEA NICUSOR DO697-1275 27/05/1997 01/01/1901

3 18 21126 CHETAN MARIUS DO698-132 11/02/1998 01/01/1901

3 18 21127 MAGHIAR MARIA DO698-218 12/02/1998 01/01/1901

5 16 21128 MOSOARCA FLOAREA DO699-1378 17/06/1999 01/01/1901

5 16 21129 ILEA LILIANA ANGELA DO699-200 02/11/1999 01/01/1901

5 16 21130 DRAGHICI MIREL SC99-18447 20/12/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 14 21131 SINTEREGAN EUGEN DO6X-3485 11/04/2000 01/01/1901

7 14 21132 PETRARIU DANIEL DO6X-3868 05/09/2000 01/01/1901

7 14 21133 CHIRICESCU TATIAN PA8X-3190 28/09/2000 01/01/1901

7 14 21134 ZENCENCO ALIN FLORIN DO6X-5864 28/11/2000 01/01/1901

9 12 21135 BOLDEA LIVIU DO6X1-940 01/02/2001 01/01/1901

9 12 21136 BUCUR TIBERIUS DO6X1-6743 26/11/2001 01/01/1901

11 10 21137 STANCESCU MARIN DO6X2-2476 01/04/2002 01/01/1901

11 10 21138 BOGDAN MARIANA D72002-2708 09/04/2002 01/01/1901

11 10 21139 VALCU VASILE D72002-4421 24/05/2002 01/01/1901

11 10 21140 POPOVICIU LUCIAN D72002-8321 20/09/2002 01/01/1901

13 8 21141 PASCALE LENUTA D82003-6066 11/08/2003 01/01/1901

4 16 20142 CIRSTENA VASILE DO699-484 13/04/1999 01/01/1901

6 14 20143 GRIGORE NICOLAE DO6X-376 17/01/2000 01/01/1901

6 14 20144 GARDA IULIANA DO6X-3740 20/04/2000 01/01/1901

6 14 20145 PETRISOR NICOLAE DO6X-5200 19/10/2000 01/01/1901

6 14 20146 LAURENTIU ZENOVIA (BUDA MARIA DO6X-5796 24/11/2000 01/01/1901

6 14 20147 IACOBESCU MARIA DO6X-3513 04/12/2000 01/01/1901

8 12 20148 GOTTICH EMILIA DO6X1-1367 05/05/2001 01/01/1901

8 12 20149 MATEO MARIOARA DO6X1-6475 15/11/2001 01/01/1901

8 12 20150 CRACEA IANCU DO6X1-6950 07/12/2001 01/01/1901

10 10 20151 HERTEG IOSIF D72002-3271 22/04/2002 01/01/1901

10 10 20152 FUZER ZOLTAN D72002-2178 12/06/2002 01/01/1901

10 10 20153 CORLAN ION D72002-8975 28/10/2002 01/01/1901

10 10 20154 DANCSO ZOLTAN D82002-569 29/10/2002 01/01/1901

12 8 20155 DELCEA NICOLAE D72003-3473 21/10/2003 01/01/1901

12 8 20156 TURCANU FLORIN NICOLAE D82003-9287 27/11/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

14 6 20157 MITRACHE MARIUS D82004-3980 06/07/2004 01/01/1901

1 18 19158 CUZIC GHEORGHE D0698-62 21/01/1998 01/01/1901

1 18 19159 BARBULESCU FLOAREA DO698-1408 16/11/1998 01/01/1901

1 18 19160 RUSAN ANISOARA DO698-9925 25/11/1998 01/01/1901

5 14 19161 BIGU CONSTANTIN PA8X-2123 08/01/2000 01/01/1901

5 14 19162 MIHALACHE ELISABETA PA8X-339 17/04/2000 01/01/1901

5 14 19163 PREDA FLORICA DO6X-4671 06/09/2000 01/01/1901

7 12 19164 HARABAGIU OPREANA PAULINA PA8X1-918 03/05/2001 01/01/1901

7 12 19165 BUJNITA ELEONORA PA8X1-1748 09/07/2001 01/01/1901

7 12 19166 CARABAS MARIA DO6X1-4020 26/07/2001 01/01/1901

7 12 19167 MOLDOVAN EUGENIA DO6X1-4403 08/08/2001 01/01/1901

7 12 19168 RADU DAMIAN DO6X1-5524 14/09/2001 01/01/1901

7 12 19169 IEPURE IOAN DO6X1-5708 17/10/2001 01/01/1901

7 12 19170 SIMION DOINITA DO6X1-6010 31/10/2001 01/01/1901

7 12 19171 SUCIU VASILE DO6X1-6658 21/11/2001 01/01/1901

7 12 19172 RADULESCU IOAN DO6X1-6671 21/11/2001 01/01/1901

7 12 19173 FERARU IOANA D06X1-6949 07/12/2001 01/01/1901

9 10 19174 PROCOPCIUC MIRCEA DO6X1-2816 11/05/2002 01/01/1901

9 10 19175 BIRO IOSIF GHEORGHE PA8X1-2319 20/09/2002 01/01/1901

9 10 19176 LECA ALEXANDRU D72002-10529 18/12/2002 01/01/1901

11 8 19177 GOMOTRICEANU STELA SC2003-16179 19/09/2003 01/01/1901

11 8 19178 DUNEA ION D72003-4219 02/12/2003 01/01/1901

11 8 19179 LORINCZ MARTA D82003-9541 11/12/2003 01/01/1901

2 16 18180 BORA VERONICA DO699-3486 24/09/1999 01/01/1901

4 14 18181 BELECCIU MARIA DO6X-2055 28/02/2000 01/01/1901

4 14 18182 PEICA IULCA DO6X-4161 27/03/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 14 18183 MAITA GEORGE PA8X-3500 10/10/2000 01/01/1901

6 12 18184 ALBULESCU MARIA DO6X1-1535 20/02/2001 01/01/1901

6 12 18185 POPA DUMA VALENTIN DO6X1-1553 21/02/2001 01/01/1901

6 12 18186 CIUCIU VIOREL DO694-3665 15/05/2001 01/01/1901

6 12 18187 DRAGAN TRIFU DO6X1-3541 22/06/2001 01/01/1901

6 12 18188 MAGYARI CAROL DO6X1-5530 14/09/2001 01/01/1901

6 12 18189 PASCALAU MARIA DO6X1-6932 16/12/2001 01/01/1901

8 10 18190 DOBOS MARIA DO6X2-188 23/01/2002 01/01/1901

8 10 18191 SUSNEA ELISABETA DO6X2-302 29/01/2002 01/01/1901

8 10 18192 BRAICA NICOLAE DO6X2-386 04/02/2002 01/01/1901

8 10 18193 PETROV AMADEO DO6X2-1228 25/02/2002 01/01/1901

8 10 18194 PETROV AURELIA DO6X2-1227 25/02/2002 01/01/1901

8 10 18195 DOROGHI SOFIA IDA D72002-4906 05/06/2002 01/01/1901

8 10 18196 BITI CONSTANTIN D72002-5302 14/06/2002 01/01/1901

8 10 18197 VLADIC OPRICA D72002-5691 25/06/2002 01/01/1901

8 10 18198 POPA BARTH ALEXANDRU D72002-6698 25/07/2002 01/01/1901

8 10 18199 MARINA IONEL PETRU D72002-7625 29/08/2002 01/01/1901

8 10 18200 GROZESCU MIHAI D72002-8448 25/09/2002 01/01/1901

8 10 18201 GIURA SILVIA D72002-9165 06/11/2002 01/01/1901

8 10 18202 BERKI VIORICA D82002-1192 25/11/2002 01/01/1901

8 10 18203 MAGDICI EVA D72002-10338 05/12/2002 01/01/1901

8 10 18204 PISLEA LIUBINCA D82002-1643 12/12/2002 01/01/1901

10 8 18205 BRADACI MARIA D72003-679 19/02/2003 01/01/1901

10 8 18206 ANTALUT CARMIL D72003-759 24/02/2003 01/01/1901

10 8 18207 MAFTEAN GHEORGHE D72003-2043 17/04/2003 01/01/1901

10 8 18208 IACOB CORNELIA D72003-2519 14/05/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

10 8 18209 PETO ELISABETA D82003-3779 06/06/2003 01/01/1901

10 8 18210 NECEA DANA D82003-8082 30/09/2003 01/01/1901

10 8 18211 ALEXA ADRIANA D72003-3616 29/10/2003 01/01/1901

12 6 18212 YANDO LEONTINA D72004-2338 25/03/2004 01/01/1901

12 6 18213 RISZTITS KRISZTIAN D72004-7512 16/12/2004 01/01/1901

14 4 18214 LUCIAN DANIELA D72005-710 07/03/2005 01/01/1901

3 14 17215 BIRU ANICA DO6X-3258 04/05/2000 01/01/1901

3 14 17216 SURMIC OCTAVIAN SC2000-11537 28/08/2000 01/01/1901

3 14 17217 MARIN GHEORGHE DO6X-5137 16/10/2000 01/01/1901

5 12 17218 MACIA DAN DO6X1-2316 30/03/2001 01/01/1901

5 12 17219 TOC GEORGETA DO6X1-2470 11/04/2001 01/01/1901

5 12 17220 TALPOSI CORNEL DO6X1-5368 05/09/2001 01/01/1901

5 12 17221 OROS POMPEI DO6X1-5706 17/10/2001 01/01/1901

5 12 17222 CRISAN CRISTIAN D06X1-6616 19/11/2001 01/01/1901

5 12 17223 GAVAZ IULIAN DO6X1-6821 29/11/2001 01/01/1901

5 12 17224 STANCIU RODICA DO6X1-6990 11/12/2001 01/01/1901

5 12 17225 SPINU IOANA DO6X1-7034 13/12/2001 01/01/1901

7 10 17226 GIUBALCA ELENA DO6X2-1069 18/02/2002 01/01/1901

7 10 17227 ILIN ANA D72002-3460 25/04/2002 01/01/1901

7 10 17228 MILOVANOV MILAN D72002-5317 14/06/2002 01/01/1901

7 10 17229 BODEA ELISABETA D72002-5318 14/06/2002 01/01/1901

7 10 17230 MATEI MARIA D72002-6087 05/07/2002 01/01/1901

7 10 17231 CHICIREANU LILIANA D82002-1043 19/11/2002 01/01/1901

7 10 17232 STENGER ROZALIA D82002-1140 22/11/2002 01/01/1901

7 10 17233 LAZI VIORICA D72002-9964 27/11/2002 01/01/1901

7 10 17234 GAVOSDEAN TRAICA D82002-1379 30/11/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 10 17235 CRETU IONEL D82002-1616 11/12/2002 01/01/1901

7 10 17236 BANITA ANGELA D82002-1621 12/12/2002 01/01/1901

7 10 17237 CONSTANTIN IOANA D82002-1647 13/12/2002 01/01/1901

7 10 17238 MILICI PASTITA D82002-1680 16/12/2002 01/01/1901

7 10 17239 MITRICA FLORIN D82002-1697 17/12/2002 01/01/1901

9 8 17240 NEDA ANA D72003-301 27/01/2003 01/01/1901

9 8 17241 PINTEA DENU D82003-2395 22/04/2003 01/01/1901

9 8 17242 ROZSA MIKLOS D82003-3139 23/05/2003 01/01/1901

9 8 17243 LIKSASOV ALEXANDRU D82003-8116 01/10/2003 01/01/1901

9 8 17244 TIRITEU ANA D82003-8447 14/10/2003 01/01/1901

9 8 17245 STOIA DANIELA D72003-3595 28/10/2003 01/01/1901

9 8 17246 MUSCA ROZA D72003-3834 11/11/2003 01/01/1901

9 8 17247 TOMA DAN D82003-9045 18/11/2003 01/01/1901

9 8 17248 ANDRONIC IOAN D82003-9305 28/11/2003 01/01/1901

9 8 17249 BOTIN IRINA D82003-9481 09/12/2003 01/01/1901

11 6 17250 GROSMAYER MARIANA D82004-255 22/01/2004 01/01/1901

11 6 17251 CRISAN DUMITRU D82004-262 22/01/2004 01/01/1901

11 6 17252 STRAINESCU ELENA D72004-3379 06/05/2004 01/01/1901

11 6 17253 EHLING ELENA D72004-5697 27/09/2004 01/01/1901

13 4 17254 KORTYE IOAN D82005-3210 12/07/2005 01/01/1901

16 1 17255 TOTH-SZOLLOS ETELKA D72008-8535 11/12/2008 01/01/1901

6 10 16256 PACSANOVSKI ELISABETA DO6X2-1129 19/02/2002 01/01/1901

6 10 16257 MORICZ VASILICA (PETRU) D72002-3384 24/04/2002 01/01/1901

6 10 16258 PETRACHE ANA D72002-4907 05/06/2002 01/01/1901

6 10 16259 ILES VASILE D72002-5117 11/06/2002 01/01/1901

6 10 16260 ROMAC VICTORIA D72002-5662 25/06/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 10 16261 LASSO DANIELA D72002-6559 19/07/2002 01/01/1901

6 10 16262 TOTH STEFAN D72002-7558 27/08/2002 01/01/1901

6 10 16263 COJOCARIU POPAMARIA D72002-812 16/09/2002 01/01/1901

6 10 16264 BRATU GHEORGHE D82002-97 30/09/2002 01/01/1901

6 10 16265 NOVAC IOAN D82002-1055 20/11/2002 01/01/1901

6 10 16266 ILUTIU ZAMFIR D82002-1593 10/12/2002 01/01/1901

8 8 16267 GAITA FLORIN D82003-47 10/01/2003 01/01/1901

8 8 16268 GITA AUGUSTIN D82003-1776 24/03/2003 01/01/1901

8 8 16269 CIURLEA DUMITRU D72003-2483 05/05/2003 01/01/1901

8 8 16270 FARCUT (ENEA) OLIMPIA DORINA MON D82003-4222 18/06/2003 01/01/1901

8 8 16271 IORDACHESCU SORIN D82003-4328 20/06/2003 01/01/1901

8 8 16272 NEGREA STELUTA D82003-6177 14/08/2003 01/01/1901

8 8 16273 ZACHIA (CHIRICESMARIA D82003-8169 03/10/2003 01/01/1901

8 8 16274 KECSKES FERDINAND D72003-3393 16/10/2003 01/01/1901

8 8 16275 CHIRILA ELENA D82003-8666 27/10/2003 01/01/1901

10 6 16276 POPA ADINA MARIA D82004-1001 12/02/2004 01/01/1901

10 6 16277 IUHASZ IOAN D82004-1124 20/02/2004 01/01/1901

10 6 16278 GROZA SOFIA D72004-2122 18/03/2004 01/01/1901

10 6 16279 PASLEA DAN D72004-6330 19/10/2004 01/01/1901

10 6 16280 COSTAS AURELIA D72004-6862 17/11/2004 01/01/1901

12 4 16281 PLESUVU FLORIN D82005-3700 27/07/2005 01/01/1901

12 4 16282 LUCA IOAN D72005-4575 12/10/2005 01/01/1901

12 4 16283 POP SIMONA MIRELA D82005-6269 13/12/2005 01/01/1901

13 3 16284 ATODOREI PETRU D72006-4103 17/07/2006 01/01/1901

13 3 16285 BOTI MIHAI D82006-2387 08/08/2006 01/01/1901

1 14 15286 TURLAN RODICA DO6X-2656 15/03/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 12 15287 GHERMAN IULIU DO6X1-2614 27/06/2001 01/01/1901

3 12 15288 BERZEGHEANU ADELAIDA DO6X1-6167 06/11/2001 01/01/1901

3 12 15289 KLIMANOVITS MARIA STEFANIA PA8X1-39110 14/12/2001 01/01/1901

5 10 15290 BRAICA VIOREL DO6X2-387 04/02/2002 01/01/1901

5 10 15291 POPA COSTACHE D72002-2707 09/04/2002 01/01/1901

5 10 15292 DOBREA DRAGOS D72002-3918 13/05/2002 01/01/1901

5 10 15293 PODAR FLORITA D72002-7918 09/09/2002 01/01/1901

5 10 15294 MIHAI TRIFU D72002-8423 24/09/2002 01/01/1901

5 10 15295 ROMAN MIHAI D72002-9164 06/11/2002 01/01/1901

5 10 15296 FILIP ANA D72002-9323 12/11/2002 01/01/1901

5 10 15297 POPA CONDREA D82002-1208 26/11/2002 01/01/1901

5 10 15298 DRAGOI JENI D82002-1253 27/11/2002 01/01/1901

5 10 15299 PAICU GHEORGHE D82002-1765 20/12/2002 01/01/1901

7 8 15300 NEGRU ADRIANA D82003-2414 22/04/2003 01/01/1901

7 8 15301 KISS IOSIF D82003-2582 07/05/2003 01/01/1901

7 8 15302 AVRAM LUCRETIA D82003-4917 14/07/2003 01/01/1901

7 8 15303 CRISAN ELENA D82003-5341 22/07/2003 01/01/1901

7 8 15304 COJOCARIU FLOAREA D82003-6912 04/09/2003 01/01/1901

9 6 15305 LUDWIG WALTER D82004-1729 18/03/2004 01/01/1901

9 6 15306 TUS ROZALIA D72004-3765 18/05/2004 01/01/1901

9 6 15307 HIRSCH ECATERINA D72004-5016 02/07/2004 01/01/1901

9 6 15308 CARAGIA DENISA D82004-3991 06/07/2004 01/01/1901

9 6 15309 BISCA VANDA D72004-5180 06/09/2004 01/01/1901

9 6 15310 NICOLESCU OCTAVIA SC2004-17942 13/10/2004 01/01/1901

11 4 15311 MALITA GHEORGHE D72005-1991 05/04/2005 01/01/1901

11 4 15312 POPA ANA SORINA D72005-3462 21/06/2005 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

12 3 15313 TAMPU IOAN D82006-770 13/04/2006 01/01/1901

12 3 15314 TOPLICEANU MARIANA D72006-5017 11/09/2006 01/01/1901

12 3 15315 CIOBANU IOAN D72006-6621 10/11/2006 01/01/1901

0 14 14316 DATES ELENA DO6X-4440 30/05/2000 01/01/1901

0 14 14317 GHITA SOFRON DO6X-28 01/10/2000 01/01/1901

2 12 14318 DEREVENCIUC DUMITRU DO6X1-1242 08/02/2001 01/01/1901

2 12 14319 CODREANU GHEORGHE DO6X1-4105 30/07/2001 01/01/1901

2 12 14320 PENESCU DOREL PA8X1-3355 08/11/2001 01/01/1901

4 10 14321 JEBELEANU MARIOARA DO6X2-314 29/01/2002 01/01/1901

4 10 14322 FLUERAS ABEL MARIUS D72002-4258 21/05/2002 01/01/1901

4 10 14323 CONSTANTINESCALEXANDRU D72002-5002 06/06/2002 01/01/1901

4 10 14324 IAGHER ERNEST D72002-5690 25/06/2002 01/01/1901

4 10 14325 GAGEU MARIA D72002-6530 18/07/2002 01/01/1901

4 10 14326 NICULESCU ELENA D72002-9163 06/11/2002 01/01/1901

6 8 14327 CORSEI GHEORGHE D82004-802 03/02/2003 01/01/1901

6 8 14328 FRIGLI VASILE D72003-771 25/02/2003 01/01/1901

6 8 14329 RUJAN GHEORGHE D82003-6319 19/08/2003 01/01/1901

6 8 14330 LUKACS IOSIFINA D82003-9330 02/12/2003 01/01/1901

6 8 14331 CINCA NICOLAE D82003-9582 11/12/2003 01/01/1901

8 6 14332 MARINCU PETRU D82004-920 09/02/2004 01/01/1901

8 6 14333 STIUBE VIOREL ADRIAN D72004-1434 20/02/2004 01/01/1901

8 6 14334 MATEI REMUS D82004-1156 23/02/2004 01/01/1901

8 6 14335 VALIMIROVICI FLORIAN D72004-1544 25/02/2004 01/01/1901

8 6 14336 DEMETER ROZALIA D72004-2240 23/03/2004 01/01/1901

8 6 14337 OLTEAN MARIA D72004-2352 26/03/2004 01/01/1901

8 6 14338 BALINTONI LENUTA D72004-3343 05/05/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 6 14339 ZEICEANU VICTOR D82004-3752 21/06/2004 01/01/1901

8 6 14340 VOICU APOSTOL D82004-4153 12/07/2004 01/01/1901

8 6 14341 CIUNGAN COSMIN D82004-4569 22/07/2004 01/01/1901

8 6 14342 GIURA DOINA D82004-4618 23/07/2004 01/01/1901

8 6 14343 ARDELEAN FLOARE D82004-4915 03/08/2004 01/01/1901

8 6 14344 CIMPEAN HERMINA D82004-5508 24/08/2004 01/01/1901

8 6 14345 COSMA MARIA D82004-5602 26/08/2004 01/01/1901

8 6 14346 CONTRA OVIDIU D72004-6135 12/10/2004 01/01/1901

8 6 14347 BORCIAN ANA D72004-7146 29/11/2004 01/01/1901

8 6 14348 VALEA AURICA D72004-7438 14/12/2004 01/01/1901

10 4 14349 VIZITIU VALERIU D82005-62 11/01/2005 01/01/1901

10 4 14350 GAITA ANA D82005-1173 14/03/2005 01/01/1901

10 4 14351 GIURCA CONSTANTIN D82005-2984 07/07/2005 01/01/1901

10 4 14352 CATANA EUGEN D82005-5089 30/09/2005 01/01/1901

11 3 14353 ALUPOAIE SAVA D72006-2258 06/04/2006 01/01/1901

11 3 14354 ANCUTA GHEORGHE D82006-1065 05/06/2006 01/01/1901

11 3 14355 FODOR BEATRIX D72006-4367 26/07/2006 01/01/1901

11 3 14356 GHETU MARCELUS D72006-5809 11/11/2006 01/01/1901

11 3 14357 LAZAR LASZLO KAROLY D72006-6907 21/11/2006 01/01/1901

11 3 14358 POPOVICI IOAN D72006-2634 25/11/2006 01/01/1901

12 2 14359 DEAK MARIA MAGDALENA D82007-545 21/05/2007 01/01/1901

1 12 13360 DANCIU DOINA DO6X1-4934 17/08/2001 01/01/1901

3 10 13361 TOFEI GEORGETA D72002-8442 25/09/2002 01/01/1901

3 10 13362 RUJA GABRIELA D72002-10439 11/12/2002 01/01/1901

3 10 13363 CONTRASIU MIRCEA DANUT D82002-1638 12/12/2002 01/01/1901

5 8 13364 COSTACHE ANGELICA D82003-6223 14/08/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 8 13365 MORAR VIOREL D82003-8799 04/11/2003 01/01/1901

5 8 13366 HOTOPILA ADRIAN D72003-4135 27/11/2003 01/01/1901

7 6 13367 LASCU VICTORIA D82004-303 23/01/2004 01/01/1901

7 6 13368 BOTA IULIANA SANZIANA D72004-1453 23/02/2004 01/01/1901

7 6 13369 SFERDEAN MARIUS D82004-2578 04/05/2004 01/01/1901

7 6 13370 SFERDEAN NICOLETA D82004-2580 04/05/2004 01/01/1901

7 6 13371 POPECI STEFAN D82004-2579 04/05/2004 01/01/1901

7 6 13372 CIUCA PETRE D72004-3764 18/05/2004 01/01/1901

7 6 13373 STANCULEANU NICOLAE D82004-5351 17/08/2004 01/01/1901

9 4 13374 ANGHEL CORNELIU D82005-875 25/02/2005 01/01/1901

9 4 13375 HERTANU CORNELIU D82005-1266 18/03/2005 01/01/1901

9 4 13376 MOCAN ION D82005-1345 23/03/2005 01/01/1901

9 4 13377 TOMICI FLOAREA D82005-1785 24/03/2005 01/01/1901

9 4 13378 ALMAJANU FLORIN DO72005-2468 26/04/2005 01/01/1901

9 4 13379 HUTAN GHEORGHE D82005-3461 19/07/2005 01/01/1901

9 4 13380 ABRUDAN DORIAN D82005-4587 12/09/2005 01/01/1901

9 4 13381 RADULESCU VASILE D82005-5209 10/10/2005 01/01/1901

9 4 13382 OLARU GABRIEL SEVERIN D82005-6348 15/12/2005 01/01/1901

10 3 13383 STOICA FLORIN D82006-368 10/02/2006 01/01/1901

10 3 13384 FRISCH EMIL D72006-1065 16/02/2006 01/01/1901

10 3 13385 FRISH ROZALIA D72006-1064 16/02/2006 01/01/1901

10 3 13386 CARUNTU EUGENIA D72006-3239 17/05/2006 01/01/1901

10 3 13387 ODROBOT OTILIA D82006-3595 19/09/2006 01/01/1901

11 2 13388 BOT FLORICA D72007-3603 16/07/2007 01/01/1901

11 2 13389 MIHAI GHEORGHE D72007-5381 09/10/2007 01/01/1901

12 1 13390 TOMACSEK MARCEL D72008-181 14/01/2008 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa i vechimecriterii Total

0 12 12391 BUDA EVA DO6X1-3613 27/06/2001 01/01/1901

0 12 12392 MIHALACHE MARIOARA PA8X1-2467 26/09/2001 01/01/1901

2 10 12393 IANCOVICI IOAN DO6X2-2385 28/03/2002 01/01/1901

2 10 12394 TANDAREL IOANA D72002-7534 27/08/2002 01/01/1901

2 10 12395 PANDURU ROMULUS D82002-774 12/11/2002 01/01/1901

2 10 12396 DUMITRESCU SINZIANA D82002-1056 20/11/2002 01/01/1901

4 8 12397 SIRBU ALEXANDRU D82003-1883 28/03/2003 01/01/1901

4 8 12398 BALONIU MARIA D82003-4791 08/07/2003 01/01/1901

4 8 12399 BUDEANU DUMITRU D82003-5656 29/07/2003 01/01/1901

4 8 12400 ANTON LUCIAN D82003-7785 23/09/2003 01/01/1901

4 8 12401 BORTAS VIOREL D82003-9646 12/12/2003 01/01/1901

6 6 12402 IANCUTA GHEORGHE D82004-343 26/01/2004 01/01/1901

6 6 12403 VLAD STELIAN D72004-622 28/01/2004 01/01/1901

6 6 12404 PASCARIU LUCRETIA D72004-684 29/01/2004 01/01/1901

6 6 12405 VAT ANA D82004-1546 10/03/2004 01/01/1901

6 6 12406 COZMIUC CARMEN D82004-1951 01/04/2004 01/01/1901

6 6 12407 TENCHE DUMITRA D72004-3617 13/05/2004 01/01/1901

6 6 12408 IVAN ATENA D82004-3860 29/06/2004 01/01/1901

6 6 12409 OLAH ANGELICA D82004-3873 30/06/2004 01/01/1901

6 6 12410 KOVACS ELISABETA D72004-6034 07/10/2004 01/01/1901

6 6 12411 MARTINOV MARIA D72004-6787 16/11/2004 01/01/1901

6 6 12412 FAGADAUAN LAURA D72004-7128 29/11/2004 01/01/1901

6 6 12413 HUIBAN GHEORGHE SC2004-21151 02/12/2004 01/01/1901

8 4 12414 LUCA MARGARETA D72005-1771 24/03/2005 01/01/1901

8 4 12415 PUHA MARIN D82005-2118 16/05/2005 01/01/1901

8 4 12416 DANILA FLORIN MARIUS D72005-3720 05/09/2005 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 4 12417 MLADEN BADIA D82005-4807 21/09/2005 01/01/1901

8 4 12418 ILIOIU ZOIEA D82005-5963 25/11/2005 01/01/1901

8 4 12419 SZIGYRTO GABRIEL D82005-6396 16/12/2005 01/01/1901

8 4 12420 IVAN MIHAI SC2005-22178 23/12/2005 01/01/1901

9 3 12421 ABRUDAN NICOLAE VALENTIN D82006-3034 25/08/2006 01/01/1901

9 3 12422 TURI IOLAN D72006-7486 12/12/2006 01/01/1901

10 2 12423 STREANGA DANIELA MIRELA D72007-5720 23/10/2007 01/01/1901

11 1 12424 MOLNAR ELISABETA D72008-1068 11/02/2008 01/01/1901

11 1 12425 VINCZE MARIA D82008-1118 21/04/2008 01/01/1901

11 1 12426 AGAVRILOAIE ELISABETA D72008-3072 05/05/2008 01/01/1901

11 1 12427 BUJOR EUGENIA D72008-8135 03/12/2008 01/01/1901

3 8 11428 HUIBAN GENIA SC2003-3308 25/02/2003 01/01/1901

3 8 11429 SAVU HORATIU D82003-5135 17/07/2003 01/01/1901

5 6 11430 SCHEIBLE CONSTANTIN D82004-1123 20/02/2004 01/01/1901

5 6 11431 IOVIN CIRESAN PASCUTA D82004-1268 26/02/2004 01/01/1901

5 6 11432 IONESCU VICTORIA D72004-3107 27/04/2004 01/01/1901

5 6 11433 CAZACU ELENA D82004-2491 29/04/2004 01/01/1901

5 6 11434 SULIMAN MARIANA D82004-2492 29/04/2004 01/01/1901

5 6 11435 GALEA IOAN D82004-3036 20/05/2004 01/01/1901

5 6 11436 UNGUREANU MARIA D82004-3204 26/05/2004 01/01/1901

5 6 11437 ALEXUTA AUREL D72004-4835 24/06/2004 01/01/1901

5 6 11438 BURIC VIOLETA D82004-3882 30/06/2004 01/01/1901

5 6 11439 SZABO ILONA DO2004-5601 26/08/2004 01/01/1901

5 6 11440 MICLOSONI EUGEN D82004-5623 27/08/2004 01/01/1901

5 6 11441 MARCU IOAN D72004-6723 12/11/2004 01/01/1901

5 6 11442 LINTA NICOLETA SC2004-21475 07/12/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 6 11443 WEISSGERBER ELISABETA D82004-7472 14/12/2004 01/01/1901

5 6 11444 BUDASCA MIRENA D82004-7564 16/12/2004 01/01/1901

7 4 11445 KISS STEFAN D82005-1463 01/04/2005 01/01/1901

7 4 11446 PATRULESCU DUMITRU D82005-2359 27/05/2005 01/01/1901

7 4 11447 OTVOS EMA D82005-2708 23/06/2005 01/01/1901

7 4 11448 ZSORI MARIA D82005-2707 23/06/2005 01/01/1901

7 4 11449 NEDELCOVICI IOAN D82005-3536 20/07/2005 01/01/1901

7 4 11450 MARGEA DAN D72005-4955 01/11/2005 01/01/1901

7 4 11451 PAVA LEONTINA D72005-5004 04/11/2005 01/01/1901

7 4 11452 HOLODNEAC ION D82005-5625 04/11/2005 01/01/1901

7 4 11453 VOICA STEFAN D82005-5696 10/11/2005 01/01/1901

7 4 11454 JUNCU MARIA D82005-6388 16/12/2005 01/01/1901

8 3 11455 BANCESCU MARIUS D82006-177 31/01/2006 01/01/1901

8 3 11456 PARASCHIV GIGEL D82006-663 31/03/2006 01/01/1901

8 3 11457 CIOBAI ELISABETA D72006-2176 04/04/2006 01/01/1901

8 3 11458 BLEJDEA DINA D72006-3398 23/05/2006 01/01/1901

8 3 11459 COROAMA MARIA RICUSCA D82006-1061 02/06/2006 01/01/1901

8 3 11460 BOSCA ANGELICA D72006-4694 09/08/2006 01/01/1901

8 3 11461 BAKK ATTILA GEZA D82006-2649 17/08/2006 01/01/1901

8 3 11462 STEPANESCU CARMEN D72006-4996 08/09/2006 01/01/1901

8 3 11463 GYORFI BARBARA D72006-5360 21/09/2006 01/01/1901

8 3 11464 NEAMT CAROLINA D82006-4452 12/12/2006 01/01/1901

8 3 11465 MANOILA NARCISA D82006-4457 13/12/2006 01/01/1901

8 3 11466 KAIMICH ELENA D72006-7703 15/12/2006 01/01/1901

8 3 11467 MARCSO KLARA SC2006-26436 28/12/2006 01/01/1901

9 2 11468 NAGY ILONA D72007-3731 19/07/2007 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

9 2 11469 TOMUTA GHIZELA D72007-4188 08/08/2007 01/01/1901

9 2 11470 IENUS AUREL D72007-4409 28/08/2007 01/01/1901

10 1 11471 RANETTI ALEXANDRU D72008-1198 14/02/2008 01/01/1901

10 1 11472 CHICOSI MARGARETA D72008-7528 17/11/2008 01/01/1901

10 1 11473 BRONZ IOAN D72008-8993 19/12/2008 01/01/1901

4 6 10474 SEVERA MARIA D72004-60 13/01/2004 01/01/1901

4 6 10475 HICKE AUREL D72004-2019 15/03/2004 01/01/1901

4 6 10476 JEJU EUGEN D72004-2121 18/03/2004 01/01/1901

4 6 10477 SOCTER IOAN D82004-2255 21/04/2004 01/01/1901

4 6 10478 IONESCU MARIA D72004-3367 05/05/2004 01/01/1901

4 6 10479 BADEANCA ION D72004-3729 18/05/2004 01/01/1901

4 6 10480 POPA NECULAI D72004-4469 08/06/2004 01/01/1901

4 6 10481 TOPOR STEFAN D82004-3811 24/06/2004 01/01/1901

4 6 10482 TEREK ANA D82004-3955 05/07/2004 01/01/1901

4 6 10483 COCARLEA SABIN D72004-5890 30/09/2004 01/01/1901

4 6 10484 ZAMOSTEANU ILIE D82004-7389 09/12/2004 01/01/1901

4 6 10485 MILICI MARGARETA D82004-7559 16/12/2004 01/01/1901

6 4 10486 PETRIS GAVRILA D82005-2511 28/04/2005 01/01/1901

6 4 10487 KOVACS AUGUSTIN D72005-3623 30/06/2005 01/01/1901

6 4 10488 CIOCAN VASILE D82005-3372 15/07/2005 01/01/1901

6 4 10489 BERES ALEXANDRU D82005-3537 20/07/2005 01/01/1901

6 4 10490 MURARASU RODICA D82005-3957 09/08/2005 01/01/1901

6 4 10491 DINIS DORIN FLORIAN D82005-4043 11/08/2005 01/01/1901

6 4 10492 BOGDAN ELENA D82005-4138 18/08/2005 01/01/1901

6 4 10493 DUMITRESCU CEZARINA D72005-3886 07/09/2005 01/01/1901

6 4 10494 CIRLIG FLORICA D72005-3794 07/09/2005 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 4 10495 GIURICIN MARIA D82005-4782 20/09/2005 01/01/1901

6 4 10496 UNGUREANU TEODORA D82005-5355 14/10/2005 01/01/1901

6 4 10497 MANDOIU MARIA D72005-4792 24/10/2005 01/01/1901

6 4 10498 STEFANESCU GEORGETA D82005-5465 24/10/2005 01/01/1901

6 4 10499 CRISTEA ELENA D72005-5650 06/12/2005 01/01/1901

6 4 10500 POPESCU VIORICA D82005-6334 15/12/2005 01/01/1901

7 3 10501 VARGA IOLANDA D72006-219 17/01/2006 01/01/1901

7 3 10502 FLOREA IANCU D72006-3419 24/05/2006 01/01/1901

7 3 10503 CAREBA CALIN CRISTIAN D72006-3435 30/05/2006 01/01/1901

7 3 10504 SIMA MIHAI D72006-3861 14/06/2006 01/01/1901

7 3 10505 ODROBOT IOAN D82006-1600 29/06/2006 01/01/1901

7 3 10506 CIUBOTARIU DOINA D82006-4239 21/11/2006 01/01/1901

7 3 10507 STAN TITA MARIA D72006-7560 13/12/2006 01/01/1901

7 3 10508 SMEREA MARIELA CARMEN D82006-4459 13/12/2006 01/01/1901

7 3 10509 MESESAN MARIA D82006-4460 13/12/2006 01/01/1901

7 3 10510 UDEANU AIDA SC2006-26046 19/12/2006 01/01/1901

8 2 10511 KOHLHAMMER FRANCISC D82007-622 26/02/2007 01/01/1901

8 2 10512 GERSTENENGST IOHAN D82007-1488 12/04/2007 01/01/1901

8 2 10513 GHIUREA MARIOARA D72007-2111 24/04/2007 01/01/1901

8 2 10514 CHIPERI CATINCA D82007-2356 24/05/2007 01/01/1901

8 2 10515 ONOFREI MARIA D82007-2361 24/05/2007 01/01/1901

8 2 10516 NOVACOVICI MARIA D82007-2401 28/05/2007 01/01/1901

8 2 10517 KORCSIK IOSIF D72007-2638 28/05/2007 01/01/1901

8 2 10518 LUCHIAN PARASCHIVA D82007-3018 04/07/2007 01/01/1901

8 2 10519 LAZIN IOAN D82007-3054 10/07/2007 01/01/1901

8 2 10520 MOTIU IONUT COSMIN D82007-3401 23/08/2007 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 2 10521 PRECUP NICODIM D72007-4821 14/09/2007 01/01/1901

8 2 10522 HASNOSI NICOLAE D72007-5708 23/10/2007 01/01/1901

8 2 10523 GASPAR ELENA D72007-5827 26/10/2007 01/01/1901

8 2 10524 DUTA MARIA D72007-6849 30/11/2007 01/01/1901

8 2 10525 DOMUT DUMITRU D72007-7244 13/12/2007 01/01/1901

9 1 10526 PRODAN FLORIA D72008-1612 04/03/2008 01/01/1901

9 1 10527 CRISTEA ELENA D72008-2160 26/03/2008 01/01/1901

9 1 10528 SOIMU MARGARETA D72008-2236 28/03/2008 01/01/1901

9 1 10529 CORNEA DUMITRU D72008-2653 15/04/2008 01/01/1901

9 1 10530 HENDREA CLAUDIA ADRIANA D72008-2465 19/05/2008 01/01/1901

9 1 10531 POP MARIA D72008-3628 29/05/2008 01/01/1901

9 1 10532 CIUCURE GEORGETA CLAUDIA D72008-4091 23/06/2008 01/01/1901

9 1 10533 SCHNEIDER AURORA D72008-5001 31/07/2008 01/01/1901

9 1 10534 POPESCU MARGARETA D72008-5521 02/09/2008 01/01/1901

9 1 10535 RADU DANIELA IOANA D72008-6876 23/10/2008 01/01/1901

9 1 10536 LAKATOS GYORGY MATEI D72008-7329 10/11/2008 01/01/1901

9 1 10537 COJOCARIU NICOLAE ILIE D72008-8316 08/12/2008 01/01/1901

9 1 10538 VIORICA RADU D72008-8834 17/12/2008 01/01/1901

3 6 9539 COHUT ANTON D82004-950 10/02/2004 01/01/1901

3 6 9540 TOACA FIRICEL D72004-3730 18/05/2004 01/01/1901

5 4 9541 BLOGU TITUS D72005-419 25/01/2005 01/01/1901

5 4 9542 NEMES GABRIEL D72005-1358 07/03/2005 01/01/1901

5 4 9543 MOLDOVAN DANIEL D82005-3585 22/07/2005 01/01/1901

5 4 9544 DRAGALINA OFELIA D82005-4616 13/09/2005 01/01/1901

5 4 9545 BERECZKI PAL D72005-4830 25/10/2005 01/01/1901

5 4 9546 SIMIONESCU ROMICA D72005-5308 18/11/2005 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 4 9547 GAISAN CONSTANTIN D72005-5398 23/11/2005 01/01/1901

5 4 9548 ILISIE VASILE D82005-6208 08/12/2005 01/01/1901

5 4 9549 CIOGOLEA GEORGE DUMITRU D82005-6310 14/12/2005 01/01/1901

5 4 9550 KLEIN FLORICA D72005-5847 14/12/2005 01/01/1901

5 4 9551 STEIN DANIEL D72005-5892 16/12/2005 01/01/1901

6 3 9552 AUGUSTIN CEZAR D82006-185 31/01/2006 01/01/1901

6 3 9553 SAMARGI EMIL D72006-1124 24/02/2006 01/01/1901

6 3 9554 WEISSGERBER MARGIT D72006-3613 01/06/2006 01/01/1901

6 3 9555 POPOVICI CORNELIA D82006-1339 20/06/2006 01/01/1901

6 3 9556 APOSTU MIHAI D82006-1771 05/07/2006 01/01/1901

6 3 9557 IGNAT GHEORGHE D82006-1199 31/07/2006 01/01/1901

6 3 9558 NEGRU DANIELA D72006-4856 05/09/2006 01/01/1901

6 3 9559 CERNA ESTERA D72006-5176 15/09/2006 01/01/1901

6 3 9560 BUTA TEODOR D72006-5370 21/09/2006 01/01/1901

6 3 9561 BARBU IOAN D72006-5726 09/10/2006 01/01/1901

6 3 9562 CHIORCEA ADRIANA ELENA D72006-6650 13/11/2006 01/01/1901

7 2 9563 MARUSTER PETRU SC2007-6780 21/03/2007 01/01/1901

7 2 9564 KORCSIK LADISLAU D72007-2758 01/06/2007 01/01/1901

7 2 9565 LACATUSU DUMITRU D72007-2814 05/06/2007 01/01/1901

7 2 9566 GHERASE GHEORGHE D72007-3963 30/07/2007 01/01/1901

7 2 9567 CARPA MARIANA D72007-4020 01/08/2007 01/01/1901

7 2 9568 ACHITEI MARIOARA D72007-5517 15/10/2007 01/01/1901

7 2 9569 POP NATALIA D82007-4270 09/11/2007 01/01/1901

7 2 9570 IOANA CONSTANTIN D72007-6351 15/11/2007 01/01/1901

8 1 9571 MITRAN ION D72008-2783 21/04/2008 01/01/1901

8 1 9572 HILITIANU VASILE D72008-3627 29/05/2008 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 1 9573 KERESTEZI ELENA D72008-3623 29/05/2008 01/01/1901

8 1 9574 BOT FLORICA D72008-3739 04/06/2008 01/01/1901

8 1 9575 SIPOS SUSANA ELISABETA D82008-1646 25/06/2008 01/01/1901

8 1 9576 HRISCU ALEXANDRA LACRAMI SC2008-16209 16/07/2008 01/01/1901

8 1 9577 PARADICZA MARIA D72008-6253 30/09/2008 01/01/1901

0 8 8578 SZABO ELISABETA D82003-6897 24/09/2003 01/01/1901

2 6 8579 AVRAM MARIANA D72004-4788 23/06/2004 01/01/1901

2 6 8580 PETROVICI VERONICA D82004-4332 15/07/2004 01/01/1901

2 6 8581 BLAJ ELENA D82004-7540 16/12/2004 01/01/1901

4 4 8582 ROMAN VALERIA D82005-144 17/01/2005 01/01/1901

4 4 8583 PINTILIE LENUTA D82005-345 26/01/2005 01/01/1901

4 4 8584 PINTILIE MARICICA D82005-650 15/02/2005 01/01/1901

4 4 8585 WEISS SOFIA D72005-711 07/03/2005 01/01/1901

4 4 8586 MOLDOVAN MARIA D72005-3443 21/06/2005 01/01/1901

4 4 8587 GOLUBOV GHEORGHE D82005-4781 20/09/2005 01/01/1901

4 4 8588 TRUTIA IONEL D72005-5467 28/11/2005 01/01/1901

5 3 8589 TARBA IOAN D72006-214 17/01/2006 01/01/1901

5 3 8590 CERNAT GHEORGHE D72006-350 23/01/2006 01/01/1901

5 3 8591 MOCAUTA MARIA D72006-415 26/01/2006 01/01/1901

5 3 8592 CIOBANU DUMITRU D82006-121 26/01/2006 01/01/1901

5 3 8593 BANCESCU ELENA D72006-414 26/01/2006 01/01/1901

5 3 8594 BARAN MARIA D82006-282 07/02/2006 01/01/1901

5 3 8595 RUSU FLORICA D72006-3409 24/05/2006 01/01/1901

5 3 8596 ABRUDAN EUGEN MARCEL D82006-3033 25/08/2006 01/01/1901

5 3 8597 MERCESCU MIHAELA D82006-3477 05/09/2006 01/01/1901

5 3 8598 KOLOMPAR ELENA D72006-7269 04/12/2006 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 3 8599 GLIGOR IONEL ARCADIE D72006-7387 07/12/2006 01/01/1901

5 3 8600 SOCACI FROZINA D72006-7636 15/12/2006 01/01/1901

6 2 8601 MOLNAR MARIA D82007-300 08/02/2007 01/01/1901

6 2 8602 DEMENESCU FLORENTIN D72007-2287 07/05/2007 01/01/1901

6 2 8603 KORCSIK MARIA D72007-2993 12/06/2007 01/01/1901

6 2 8604 IANCU MARIN D72007-3086 18/06/2007 01/01/1901

6 2 8605 RUJE VICTORIA D82007-3043 06/07/2007 01/01/1901

6 2 8606 CURCA NADIA D82007-3902 19/07/2007 01/01/1901

6 2 8607 JUNG MIHAI FLORENTIN D82007-4324 14/11/2007 01/01/1901

6 2 8608 TODERICA ADRIANA D72007-6830 30/11/2007 01/01/1901

6 2 8609 MACEDOLEAN IOAN D82007-4746 03/12/2007 01/01/1901

6 2 8610 ISAC ALEXANDRU D72007-7156 11/12/2007 01/01/1901

6 2 8611 HIROSAN CLAUDIA DANIELA SC2007-28849 20/12/2007 01/01/1901

7 1 8612 PETRUS DOMNICA D72008-226 15/01/2008 01/01/1901

7 1 8613 BOT ROXANA D72008-2464 09/04/2008 01/01/1901

7 1 8614 BALASZ IOSIF D72008-3670 02/06/2008 01/01/1901

7 1 8615 DRAIA VERONICA D82008-1642 25/06/2008 01/01/1901

7 1 8616 TUDOR LEONTINA D72008-6054 23/09/2008 01/01/1901

7 1 8617 CEREANTU ANGELA DORINA D72008-7620 19/11/2008 01/01/1901

7 1 8618 BOTA RAUL WILIAM D72008-7989 28/11/2008 01/01/1901

7 1 8619 SUBODIE JANA D72008-8542 11/12/2008 01/01/1901

3 4 7620 DARIDA STEFAN ANDREI D72005-1137 24/02/2005 01/01/1901

3 4 7621 CHINCEA AURELIA D72005-1520 14/03/2005 01/01/1901

3 4 7622 TOMA IOAN D82005-2046 11/05/2005 01/01/1901

3 4 7623 FETERI ELISABETA D82005-2921 06/07/2005 01/01/1901

3 4 7624 CETA MARIA D82005-3238 30/08/2005 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 4 7625 CIOGOLEA ASPAZIA D82005-6311 14/12/2005 01/01/1901

4 3 7626 BRAZDA MARIA D72006-215 17/01/2006 01/01/1901

4 3 7627 CIUREA ION D82006-333 14/02/2006 01/01/1901

4 3 7628 NEDIANU ELENA D72006-2282 06/04/2006 01/01/1901

4 3 7629 ZAHARIA SILVIA D82006-949 17/05/2006 01/01/1901

4 3 7630 STOICOI CORNEL D82006-983 22/05/2006 01/01/1901

4 3 7631 RUSAN NICOLAE D82006-3502 06/09/2006 01/01/1901

4 3 7632 HAZAPARIU ANISOARA D72006-5195 15/09/2006 01/01/1901

4 3 7633 GRUIA ION D72006-7515 12/12/2006 01/01/1901

4 3 7634 MANOILA VASILE D82006-4456 13/12/2006 01/01/1901

4 3 7635 HEGEDUS DANA FLORICA D82006-4453 13/12/2006 01/01/1901

5 2 7636 CHIREA EMILIA AGNETA D82007-197 01/02/2007 01/01/1901

5 2 7637 MANIU MARIANA D72007-1534 19/03/2007 01/01/1901

5 2 7638 SARGHI VIORICA D82007-2167 17/05/2007 01/01/1901

5 2 7639 BOZGA GAVRIL D82007-2268 21/05/2007 01/01/1901

5 2 7640 SCUTURICI UTA D72007-2413 28/05/2007 01/01/1901

5 2 7641 MIHAI SAMIR D72007-3720 19/07/2007 01/01/1901

5 2 7642 ION MARIOARA SC2007-17233 30/07/2007 01/01/1901

5 2 7643 HRENIUC LEON D72007-4072 02/08/2007 01/01/1901

5 2 7644 LUCA CONSTANTIN D72007-4590 04/09/2007 01/01/1901

6 1 7645 BOENGIU CORNELIEA D72008-43 08/01/2008 01/01/1901

6 1 7646 VIRGA LIDIA D72008-1549 28/02/2008 01/01/1901

6 1 7647 POPA LUCIA D82008-1203 24/04/2008 01/01/1901

6 1 7648 VALESCA OVIDIU VASILE D72008-2983 05/05/2008 01/01/1901

6 1 7649 FISCHER IOAN D72008-4577 10/07/2008 01/01/1901

6 1 7650 DIOSZEGI ELENA D72008-8041 02/12/2008 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 1 7651 ILIOIU ZOIEA D82008-3433 19/12/2008 01/01/1901

0 6 6652 MIRONICA CIPRIAN D82004-1396 03/03/2004 01/01/1901

0 6 6653 NEAMTU EMILIA SC2004-21169 02/11/2004 01/01/1901

2 4 6654 UTFINEANT STEFAN IOAN D82005-771 08/02/2005 01/01/1901

2 4 6655 JURJE MARIA D72005-4044 22/09/2005 01/01/1901

2 4 6656 BUZA PAVEL D82005-5090 30/09/2005 01/01/1901

2 4 6657 ROSU IONEL D82005-6162 06/12/2005 01/01/1901

2 4 6658 TRUTIA ADRIAN D72005-5778 12/12/2005 01/01/1901

2 4 6659 VASILACHE MARIA D72005-5881 15/12/2005 01/01/1901

3 3 6660 DANCEA I IOAN D72006-1311 27/02/2006 01/01/1901

3 3 6661 ZENCENCO SORIN LAURENTIU D82006-1707 04/07/2006 01/01/1901

3 3 6662 POPESCU DOINA D72006-6932 21/11/2006 01/01/1901

3 3 6663 DAN CORNEL D72006-7200 29/11/2006 01/01/1901

3 3 6664 SIBII ELISABETA D72006-7704 15/12/2006 01/01/1901

4 2 6665 UNGUREANU TICU D72007-922 14/02/2007 01/01/1901

4 2 6666 ILE NICOLAE D82007-2208 18/05/2007 01/01/1901

4 2 6667 STRIMBEANU MARIAN D72007-3730 19/07/2007 01/01/1901

4 2 6668 GAL ANUTA D72007-6951 04/12/2007 01/01/1901

5 1 6669 COTOS PETRU D72008-1093 11/02/2008 01/01/1901

5 1 6670 NYEGRAI ILEANA D82008-928 08/04/2008 01/01/1901

5 1 6671 MORARIU MARIANA D72008-3957 16/06/2008 01/01/1901

5 1 6672 SZILASI GHEORGHE VIRGIL D72008-4322 01/07/2008 01/01/1901

5 1 6673 MESZAROS ANDREI COSMIN D72008-4352 02/07/2008 01/01/1901

5 1 6674 CIUCA CORINA ANTOANELA D72008-4939 29/07/2008 01/01/1901

5 1 6675 TARKA PETER DENES D82008-2060 15/08/2008 01/01/1901

5 1 6676 MEZEI MARINICA D72008-6630 14/10/2008 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 1 6677 ARDELEAN EUGENIA IULIANA D72008-8345 09/12/2008 01/01/1901

5 1 6678 GRAUR ION D82008-3266 12/12/2008 01/01/1901

2 3 5679 MITRAN AUREL D72006-657 02/02/2006 01/01/1901

2 3 5680 HANTASCU ELENA D82006-1371 22/06/2006 01/01/1901

2 3 5681 CUCOS VASILE D82006-1413 23/06/2006 01/01/1901

2 3 5682 TIRON FLORENTINA D82006-1756 05/07/2006 01/01/1901

2 3 5683 CRAIUT GHEORGHE D72006-5184 15/09/2006 01/01/1901

2 3 5684 COSNITA RODICA D72006-7519 12/12/2006 01/01/1901

2 3 5685 BRACAU ROMULUS D82006-4451 12/12/2006 01/01/1901

2 3 5686 TECU ION D72006-7553 13/12/2006 01/01/1901

2 3 5687 LAPUSTE FLORIN D72006-7671 15/12/2006 01/01/1901

2 3 5688 POP IOAN D72006-7687 15/12/2006 01/01/1901

3 2 5689 PAVALUCA NECULAE D72007-3182 25/06/2007 01/01/1901

3 2 5690 PASCA STELUTA D72007-3492 10/07/2007 01/01/1901

3 2 5691 CIAGLIC MARIA D72007-3606 16/07/2007 01/01/1901

4 1 5692 CARAGEA AURICA D72008-96 07/02/2008 01/01/1901

4 1 5693 LASZLO SANDOR D72008-1583 03/03/2008 01/01/1901

4 1 5694 ION MARIOARA D72008-4715 17/07/2008 01/01/1901

4 1 5695 ROSOGA DUMITRU D82008-2374 01/10/2008 01/01/1901

4 1 5696 DUMA MARIA D72008-8251 05/12/2008 01/01/1901

4 1 5697 BARBU ANDREI D82008-3341 16/12/2008 01/01/1901

0 4 4698 BRANZAN PETRIA D82005-4164 18/08/2005 01/01/1901

0 4 4699 URSU SUZANA CAMELIA D72005-5838 14/12/2005 01/01/1901

2 2 4700 DAN MURARESCUILEANA ANA D72007-860 13/02/2007 01/01/1901

2 2 4701 LOZNEANU CHIRILA D72007-2170 26/04/2007 01/01/1901

2 2 4702 POPA NICOLAE D82007-1895 03/05/2007 01/01/1901

LISTA 2009 - EVACUATI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 2 4703 PAP MARIA D72007-4688 10/09/2007 01/01/1901

2 2 4704 VARGA ADINA D82007-4001 18/10/2007 01/01/1901

2 2 4705 HOTEA GEORGETA D72007-6177 08/11/2007 01/01/1901

3 1 4706 ISTRATE GHEORGHE D82008-42 11/01/2008 01/01/1901

3 1 4707 BOROD RODICA D72008-781 31/01/2008 01/01/1901

3 1 4708 BOGDAN AURELIA D72008-1279 19/02/2008 01/01/1901

3 1 4709 GRECESCU VALERIU CONSTANTIN D72008-6143 25/09/2008 01/01/1901

0 3 3710 BALACI STEFAN D72006-302 19/02/2006 01/01/1901

0 3 3711 SUSMAN MARIA D82006-616 27/03/2006 01/01/1901

0 3 3712 MARCU ION D72006-1965 27/03/2006 01/01/1901

1 2 3713 OPREA EUGENIA D72007-5853 29/11/2007 01/01/1901

0 2 2714 MOLDOVAN DANIEL IOAN D72008-228 18/01/2007 01/01/1901

0 2 2715 RUSNEAC IOAN D82007-3122 26/07/2007 01/01/1901

1 1 2716 BOGDAN SABIN SIMION D72008-5047 05/08/2008 01/01/1901

0 1 1717 DRAGAN NICOLAE D72008-5252 18/08/2008 01/01/1901

Atasament: TINERI_2009.pdf

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

14 26 401 DUMITRASCU DORU DO694-97 18/01/1994 01/01/1901

12 26 382 COVACI GABRIEL DO694-2201 17/05/1994 01/01/1901

11 26 373 GHIZDAVESCU MARIAN EUGEN DO694-4347 09/12/1994 01/01/1901

13 24 374 GHEBAN MIRCEA DO695-267 24/01/1995 01/01/1901

13 24 375 ZAGREAN VASILE DO695-293 26/01/1995 01/01/1901

13 24 376 FULOP GABRIELA DO695-3215 11/08/1995 01/01/1901

13 24 377 BRINDUS MIRELA DO695-3892 26/10/1995 01/01/1901

12 24 368 BELU DANIELA DO695-753 20/02/1995 01/01/1901

9 26 359 JICHICI SIMONA DO694-2212 18/05/1994 01/01/1901

9 26 3510 BUTIRI PETRE MARIUS DO694-3287 09/09/1994 01/01/1901

9 26 3511 BOGHEAN M. TOADER DO694-33 20/09/1994 01/01/1901

9 26 3512 HUSTEA NAGY OLGA DO694-4335 09/12/1994 01/01/1901

11 24 3513 CANTOLARIU MARIANA DO695-3204 10/08/1995 01/01/1901

11 24 3514 MINZATU VASILE FLORIN DO695-4158 29/11/1995 01/01/1901

15 20 3515 TAMAS DANIEL DO697-1362 05/06/1997 01/01/1901

8 26 3416 BERCHI GHEORGHITA DO694-1748 12/04/1994 01/01/1901

8 26 3417 ANTAL FRANCISC EMERIC DO694-3223 05/09/1994 01/01/1901

8 26 3418 MATEAS GHEORGHE DO694-4327 08/12/1994 01/01/1901

10 24 3419 BOLDIZSAR ADALBERT DO695-530 10/02/1995 01/01/1901

10 24 3420 COCOS GABRIEL DO695-3344 31/08/1995 01/01/1901

10 24 3421 AMBRUS CAROL DO695-3498 19/09/1995 01/01/1901

7 26 3322 TIMIS SAMIR DO694-1002 15/03/1994 01/01/1901

7 26 3323 MOLDOVAN ADRIAN DO694-1548 31/03/1994 01/01/1901

7 26 3324 LAPADAT DIANA DO694-30 15/08/1994 01/01/1901

7 26 3325 SURDU ANGELICA DO694-3509 29/09/1994 01/01/1901

7 26 3326 POTARNICHE FLORIN DO694-4229 29/11/1994 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

9 24 3327 NEDELCU GABRIELA DO695-1234 03/03/1995 01/01/1901

9 24 3328 POPOVICI MARCEL DO695-2612 14/06/1995 01/01/1901

9 24 3329 PADUREAN MONICA DO695-2971 12/07/1995 01/01/1901

9 24 3330 LAPUSTE IONEL CONSTANTIN DO695-3501 19/09/1995 01/01/1901

9 24 3331 AMALIEV VERONICA DO695-3775 12/10/1995 01/01/1901

11 22 3332 MITRACHE ELENA DO696-600 29/02/1996 01/01/1901

11 22 3333 FAUR ADINA DO696-760 18/03/1996 01/01/1901

15 18 3334 STOICA DANIELA DO698-769 01/02/1998 01/01/1901

6 26 3235 IANCU CRISTIAN DO694-1054 16/03/1994 01/01/1901

6 26 3236 MIHAI DUMITRU DO694-1992 27/04/1994 01/01/1901

6 26 3237 CIOBANU CONSTANTIN DO694-2759 01/08/1994 01/01/1901

6 26 3238 ALBERTUS MIHAI DO694-2804 03/08/1994 01/01/1901

6 26 3239 SZOLLOSY GABRIEL FRANCISC DO694-2981 10/08/1994 01/01/1901

6 26 3240 FEHER AURORA DO694-2998 11/08/1994 01/01/1901

6 26 3241 RUS IONEL DO694-3062 15/08/1994 01/01/1901

6 26 3242 PATAKI FRANCISC DO694-3216 02/09/1994 01/01/1901

6 26 3243 VOICHITA MIHAI DO694-3920 01/11/1994 01/01/1901

6 26 3244 BITA VALERICA DO694-4069 10/11/1994 01/01/1901

6 26 3245 BORSAN GABRIELA DO694-4333 09/12/1994 01/01/1901

8 24 3246 COZMA LUMINITA DO695-3915 31/10/1995 01/01/1901

8 24 3247 NASTASE TIBERIU DO695-4010 10/11/1995 01/01/1901

10 22 3248 LEAHU VASILE CRISTIAN DO696-735 14/03/1996 01/01/1901

10 22 3249 ACHIAEI GABRIEL DO696-1475 10/06/1996 01/01/1901

10 22 3250 CZEGLEDI LILIANA DO696-2100 12/08/1996 01/01/1901

12 20 3251 RANGA GIANI DO697-1955 16/10/1997 01/01/1901

5 26 3152 LAZAR MIHAELA DO694-1228 21/03/1994 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 26 3153 IVAN GABRIELA DO694-2985 10/08/1994 01/01/1901

5 26 3154 VARGA LOREDANA IULIA DO694-3082 17/08/1994 01/01/1901

5 26 3155 CODITA CRISTIAN DO694-3215 02/09/1994 01/01/1901

5 26 3156 GAL MELANIA DO694-3270 08/09/1994 01/01/1901

5 26 3157 BALDU ALEXANDRA MARIA DO694-3518 29/09/1994 01/01/1901

5 26 3158 SZABO DANIELA DO694-3594 06/10/1994 01/01/1901

5 26 3159 BOLDIZSAR ISTVAN DO694-4313 08/12/1994 01/01/1901

7 24 3160 IVAN OVIDIU CODRUT DO695-102 13/01/1995 01/01/1901

7 24 3161 BORA RADU MARIAN DO695-219 18/01/1995 01/01/1901

7 24 3162 STEF MARIAN DO695-1142 01/03/1995 01/01/1901

7 24 3163 LUCA DAN DO695-2264 04/05/1995 01/01/1901

7 24 3164 SCHEIN CRISTIAN DO695-2622 15/06/1995 01/01/1901

7 24 3165 BOLOG FLORIN MIRCEA DO695-3115 27/07/1995 01/01/1901

7 24 3166 GANEA SERGIU MIRCEA DO695-3869 24/10/1995 01/01/1901

7 24 3167 NICULA SERGIU DO695-3939 01/11/1995 01/01/1901

9 22 3168 TOPARCIAN DANIEL DO696-1797 24/07/1996 01/01/1901

9 22 3169 TODOR DORIN DO696-2191 11/10/1996 01/01/1901

11 20 3170 MORAR DIANA DO697-390 20/02/1997 01/01/1901

11 20 3171 COJOCARU DANIELA DO697-1589 24/06/1997 01/01/1901

11 20 3172 LUCHICI ANGELCO DO697-2375 10/12/1997 01/01/1901

13 18 3173 VRATNEANU NICOLAE DO698-562 04/03/1998 01/01/1901

15 16 3174 MULLER GABRIEL DO699-3515 16/11/1999 01/01/1901

17 14 3175 PANAITE ROMEO DO6X-404 17/01/2000 01/01/1901

19 12 3176 CEICA CLAUDIU DO6X1-3225 04/06/2001 01/01/1901

4 26 3077 ILIE ANGELICA RODICA DO694-3112 22/08/1994 01/01/1901

4 26 3078 BODEAN ANGELA DO694-3537 30/09/1994 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 26 3079 GAVRILA MARCEL CUZMA DO694-3815 27/10/1994 01/01/1901

4 26 3080 MANOLESCU ALEXANDRU DO694-4165 22/11/1994 01/01/1901

4 26 3081 RAICEA LAURA DO694-4197 24/11/1994 01/01/1901

4 26 3082 POP SAMOIL DO694-43 09/12/1994 01/01/1901

6 24 3083 IUHASZ ZOLTAN DO695-224 19/01/1995 01/01/1901

6 24 3084 GLAVAN ILIE DO695-274 25/01/1995 01/01/1901

6 24 3085 TRAISTARU DANIEL DO695-709 16/02/1995 01/01/1901

6 24 3086 MOTOC MARIA DO695-1205 02/03/1995 01/01/1901

6 24 3087 FIRU CORNEL DO695-1951 04/04/1995 01/01/1901

6 24 3088 MURGU CLARA MIRIANA DO695-2096 11/04/1995 01/01/1901

6 24 3089 INDREI DAN DO695-2441 24/05/1995 01/01/1901

6 24 3090 PETROVAI LILIANA DO695-2599 13/06/1995 01/01/1901

6 24 3091 SIA ADRIAN DO695-2664 19/06/1995 01/01/1901

8 22 3092 LAPUSTE NICOLAE DO696-679 07/03/1996 01/01/1901

8 22 3093 BANU MARIOARA DO696-1035 24/04/1996 01/01/1901

8 22 3094 CONSTANTINESCSIMONA DO696-2179 10/10/1996 01/01/1901

10 20 3095 DRAGOMIR OVIDIU DO797-2440 04/07/1997 01/01/1901

10 20 3096 IENCI VASILE DO797-3331 29/08/1997 01/01/1901

10 20 3097 PATASANU GABRIELA DO697-1824 30/09/1997 01/01/1901

10 20 3098 PEPA ION DO697-2105 06/11/1997 01/01/1901

10 20 3099 VITAL PETRU DO697-2491 17/12/1997 01/01/1901

12 18 30100 MITRUT ION DO698-143 02/02/1998 01/01/1901

16 14 30101 FILIP FLORIN DO6X-1179 02/02/2000 01/01/1901

3 26 29102 TATARUSANU CONSTANTIN DO694-2174 12/05/1994 01/01/1901

3 26 29103 SISKOVICS CORNELIUS DO694-2926 09/08/1994 01/01/1901

3 26 29104 CHISOZAN CRISTIAN DO694-3049 12/08/1994 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 26 29105 UNGUREANU MARIUS DAN DO694-3076 17/08/1994 01/01/1901

3 26 29106 CRACIUN ADRIAN VASILE DO694-2821 02/09/1994 01/01/1901

3 26 29107 MAILAT IOSIF DO694-3256 07/09/1994 01/01/1901

3 26 29108 MUNTEANU MONICA DO694-32 15/09/1994 01/01/1901

3 26 29109 MIHAILA IULIANA DO694-3420 21/09/1994 01/01/1901

3 26 29110 KIP PAVEL DO694-3408 21/09/1994 01/01/1901

3 26 29111 AGAPCIUC ADRIANA GABRIELA DO694-3427 22/09/1994 01/01/1901

3 26 29112 BIRCEA REMUS ADRIAN DO694-3430 22/09/1994 01/01/1901

3 26 29113 TOTH IOSIF DO694-3528 29/09/1994 01/01/1901

3 26 29114 URSACHI HAROLD DOMITIAN DO694-3579 05/10/1994 01/01/1901

3 26 29115 MARIN CRISTIAN LUCIAN DO694-3626 11/10/1994 01/01/1901

3 26 29116 TUDOSE DANIEL DO694-3722 19/10/1994 01/01/1901

3 26 29117 HALMADE OCTAVIAN DO694-3738 20/10/1994 01/01/1901

3 26 29118 FARCAU CHRISTINE DO694-3744 21/10/1994 01/01/1901

3 26 29119 SUCIU MARIUS VASILE DO694-3801 27/10/1994 01/01/1901

3 26 29120 CORDUNEANU SASILVIA LILIANA DO694-3979 02/11/1994 01/01/1901

3 26 29121 PETRI ADRIANA MARIANA DO694-4026 07/11/1994 01/01/1901

3 26 29122 BALINT ION DO694-4081 11/11/1994 01/01/1901

3 26 29123 IANCU AVRAM FLORIN DO694-4237 29/11/1994 01/01/1901

3 26 29124 PANTEA ADRIANA DO694-4346 09/12/1994 01/01/1901

5 24 29125 BOROS HARALD IOSIF DO695-240 19/01/1995 01/01/1901

5 24 29126 NECHITI ADINA DO695-333 01/02/1995 01/01/1901

5 24 29127 CORBEA GHEORGHE DO695-1328 08/03/1995 01/01/1901

5 24 29128 CHILARIU SORIN DUMITRU DO695-2397 17/05/1995 01/01/1901

5 24 29129 FARAGO GABRIEL DO695-2583 12/06/1995 01/01/1901

5 24 29130 IANCU VIRGIL DO695-3584 26/09/1995 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 22 29131 RANCZ RUDOLF DO696-2677 01/01/1996 01/01/1901

7 22 29132 PARASCHIV NELU DO696-833 26/03/1996 01/01/1901

7 22 29133 BARBUT NICOLAE DO696-2715 12/05/1996 01/01/1901

9 20 29134 CALIN LAURENTIU DO697-337 13/02/1997 01/01/1901

9 20 29135 CRAIUT GHEORGHE DO697-811 28/03/1997 01/01/1901

11 18 29136 MEILA CALIN DO698-6 12/01/1998 01/01/1901

11 18 29137 HRISCA EUGEN DO698-1178 06/10/1998 01/01/1901

15 14 29138 CIURCIUN STEFAN MARIUS PA8X-1158 23/06/2000 01/01/1901

19 10 29139 BOSICA LUCIAN DO6X2-1327 28/02/2002 01/01/1901

2 26 28140 SERBESCU SEU RAMONA DO694-2760 01/08/1994 01/01/1901

2 26 28141 ALBU MARIA CARMEN DO694-2802 03/08/1994 01/01/1901

2 26 28142 ANTONESCU CRISTIAN DO694-2808 04/08/1994 01/01/1901

2 26 28143 SCORTANU ANCA DO694-2847 05/08/1994 01/01/1901

2 26 28144 POPESCU IOAN MIHAI DO694-2877 08/08/1994 01/01/1901

2 26 28145 BAIA NICOLAE DO694-2882 08/08/1994 01/01/1901

2 26 28146 DORUTIU TOMITA DO694-2906 08/08/1994 01/01/1901

2 26 28147 IANIA IOAN PAVEL DO694-2907 09/08/1994 01/01/1901

2 26 28148 NAGY AURELIA CORINA DO694-2935 09/08/1994 01/01/1901

2 26 28149 NEMETH DANIELA DO694-2939 09/08/1994 01/01/1901

2 26 28150 NICHICI DORU VALENTIN DO694-2955 09/08/1994 01/01/1901

2 26 28151 ZELDESAN DANIEL DO694-2961 10/08/1994 01/01/1901

2 26 28152 BRAD CRISTIAN DO694-2996 11/08/1994 01/01/1901

2 26 28153 MARIUS GABRIEL MARIAN DO694-3050 12/08/1994 01/01/1901

2 26 28154 MOSOARCA IBOLYA DO694-3065 15/08/1994 01/01/1901

2 26 28155 TESLARU IOAN QUINTUS DO694-3067 15/08/1994 01/01/1901

2 26 28156 STOINA ELENA DO694-3081 17/08/1994 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 26 28157 LUPU CLAUDIA DO694-3098 18/08/1994 01/01/1901

2 26 28158 FILIP MIHAI DO694-3093 18/08/1994 01/01/1901

2 26 28159 GUTUE OVIDIU DO694-3108 19/08/1994 01/01/1901

2 26 28160 SAVA MIHAELA CAMELIA DO694-3103 19/08/1994 01/01/1901

2 26 28161 ZARAU VALENTIN DO694-3104 19/08/1994 01/01/1901

2 26 28162 MURI MARCEL MARINEL DO694-3119 23/08/1994 01/01/1901

2 26 28163 PREJBAN IOAN DO694-3135 24/08/1994 01/01/1901

2 26 28164 PETCU SILVIU DO694-3142 25/08/1994 01/01/1901

2 26 28165 PITARU DANIEL PETRE DO694-3156 26/08/1994 01/01/1901

2 26 28166 ROSU ELENA DO694-3154 26/08/1994 01/01/1901

2 26 28167 CSOSZ IOSIF FRANCISC DO694-3166 29/08/1994 01/01/1901

2 26 28168 CHERECHES VASILE FLORIAN DO694-3181 30/08/1994 01/01/1901

2 26 28169 FULDEAK GEZA DO694-3190 30/08/1994 01/01/1901

2 26 28170 FEKETE CLAUDIU DO694-3180 30/08/1994 01/01/1901

2 26 28171 SZABO TIBERIU DO694-3182 30/08/1994 01/01/1901

2 26 28172 KOTAI DORIN IOAN DO694-3195 31/08/1994 01/01/1901

2 26 28173 HIRLEA ADRIAN DO694-3214 02/09/1994 01/01/1901

2 26 28174 PUSCAS ADRIAN DO694-3253 07/09/1994 01/01/1901

2 26 28175 KOVACS ALINA CRISTINA DO694-3388 20/09/1994 01/01/1901

2 26 28176 IVAN DIANA DO694-3447 23/09/1994 01/01/1901

2 26 28177 BOSIOC SERGIU DORU DO694-3446 23/09/1994 01/01/1901

2 26 28178 BORBELY MARIA MIRELA DO694-3485 27/09/1994 01/01/1901

2 26 28179 SUCIU ROBERTA GRATIELA DO694-3477 27/09/1994 01/01/1901

2 26 28180 NOVAC PETRU DO694-3548 03/10/1994 01/01/1901

2 26 28181 CHELARU ELENA MARGARETA DO694-35 04/10/1994 01/01/1901

2 26 28182 OPRE MONICA ANGELICA DO694-3599 06/10/1994 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 26 28183 JURESCU DANIELA DO694-3610 07/10/1994 01/01/1901

2 26 28184 FAUR ALEXANDRU DO694-3649 11/10/1994 01/01/1901

2 26 28185 GABOR EUGEN DO694-3640 11/10/1994 01/01/1901

2 26 28186 TRIF VASILICA DO694-3629 11/10/1994 01/01/1901

2 26 28187 ROTARU LIDIA DO694-3632 11/10/1994 01/01/1901

2 26 28188 DRAGACICHI BORISLAV DO694-3724 21/10/1994 01/01/1901

2 26 28189 CHIRILENCO DANIEL DO694-3764 25/10/1994 01/01/1901

2 26 28190 BACHE DAN MARCEL DO694-3770 25/10/1994 01/01/1901

2 26 28191 GALCSIK TEREZIA DO694-3763 25/10/1994 01/01/1901

2 26 28192 MITIGA VALENTIN OVIDIU DO694-3834 27/10/1994 01/01/1901

2 26 28193 POTRA MARIUS DO694-3819 27/10/1994 01/01/1901

2 26 28194 DIMOFTE LUCIAN DO694-3854 28/10/1994 01/01/1901

2 26 28195 POP CORIN SIMONA DO694-4022 07/11/1994 01/01/1901

2 26 28196 PAUN DANIEL DO694-4061 09/11/1994 01/01/1901

2 26 28197 BLIDARIU ECONOGABRIELA DO694-4078 10/11/1994 01/01/1901

2 26 28198 LAZAR DANIEL MARIUS DO694-4071 10/11/1994 01/01/1901

2 26 28199 FLOREA SORIN DO694-4091 14/11/1994 01/01/1901

2 26 28200 HOCA CAIUS KALMAN DO694-4139 17/11/1994 01/01/1901

2 26 28201 CORTUSAN AURELIA SIMONA DO694-4134 17/11/1994 01/01/1901

2 26 28202 BARNA DANIEL DO694-4170 22/11/1994 01/01/1901

2 26 28203 NARAMZOIU ANA DO694-4183 23/11/1994 01/01/1901

2 26 28204 SANDOR VERONICA DANIELA DO694-4205 24/11/1994 01/01/1901

2 26 28205 STREANGA VALENTIN STEFAN DO694-4230 29/11/1994 01/01/1901

2 26 28206 SAVU CLAUDIU OVIDIU DO694-4257 05/12/1994 01/01/1901

2 26 28207 SCHNEIDER MARIA DO694-4270 06/12/1994 01/01/1901

2 26 28208 MAGYAR GETA DO694-4332 09/12/1994 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 26 28209 BASSMANN RAIMOND DO694-4350 12/12/1994 01/01/1901

4 24 28210 KOVACS LADISLAU DO695-233 19/01/1995 01/01/1901

4 24 28211 CRETAN IOAN DO695-2824 26/06/1995 01/01/1901

4 24 28212 PUIBER MARTIN FRICZ DO695-3313 25/08/1995 01/01/1901

4 24 28213 LUCA SORIN DO695-3683 02/10/1995 01/01/1901

6 22 28214 HUC RADU DO696-1171 15/05/1996 01/01/1901

6 22 28215 KIS IUHASZ NICOLAE DO696-1465 07/06/1996 01/01/1901

6 22 28216 ROMAN CARMEN DO696-1819 25/07/1996 01/01/1901

6 22 28217 GULA CRISTIAN DO696-2350 23/10/1996 01/01/1901

6 22 28218 CIURARIU RODICA DO696-2509 19/11/1996 01/01/1901

6 22 28219 POP DANIEL DO696-2758 11/12/1996 01/01/1901

8 20 28220 STANCIOAICA EUGEN DO697-544 05/03/1997 01/01/1901

8 20 28221 COSORECI MIRCEA DO697-744 20/03/1997 01/01/1901

8 20 28222 RACZ CSABA DO697-1572 23/06/1997 01/01/1901

8 20 28223 TISAN MARIAN DO697-1603 25/06/1997 01/01/1901

8 20 28224 MIRONIUC ADRIAN DO697-1699 11/09/1997 01/01/1901

8 20 28225 TOMA MAGDALENA DO697-2360 09/12/1997 01/01/1901

10 18 28226 MAXIM VASILE DO698-52 21/01/1998 01/01/1901

10 18 28227 BARNA MARIUS DO698-84 22/01/1998 01/01/1901

12 16 28228 TIMPU ETELCA DO699-125 28/01/1999 01/01/1901

12 16 28229 RETEGAN ADRIAN DO699-2362 08/04/1999 01/01/1901

12 16 28230 MIHAI VASILE DO699-503 15/04/1999 01/01/1901

12 16 28231 STANCA SEBASTIAN DO699-687 14/05/1999 01/01/1901

12 16 28232 MARKUS DESZO DO699-619 05/06/1999 01/01/1901

12 16 28233 BOLOGA IOACHIM MARIUS DO699-1800 24/08/1999 01/01/1901

12 16 28234 GASPAR MIRCEA DO699-1952 24/09/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

12 16 28235 MEHNO ALEXA GHEORGHE DO699-552 05/12/1999 01/01/1901

16 12 28236 MAJOR EBERHARALEXANDRU DO6X1-1679 26/02/2001 01/01/1901

16 12 28237 STOICA FLORINA DO6X1-1978 13/03/2001 01/01/1901

16 12 28238 VUITA MITA DRAGOSLAV DO6X1-5695 17/10/2001 01/01/1901

1 26 27239 MICU VOLKMANNRADU MIRCEA DO694-2748 01/08/1994 01/01/1901

1 26 27240 JUMUGA CUIBARIEMIL DO694-2755 01/08/1994 01/01/1901

1 26 27241 COTE NICOLETA ISABELA DO694-2749 01/08/1994 01/01/1901

1 26 27242 SIMULOV DOINA DO694-2776 02/08/1994 01/01/1901

1 26 27243 POPOVICI IOAN MARIUS DO694-2775 02/08/1994 01/01/1901

1 26 27244 PENTA DANIELA DO694-2801 03/08/1994 01/01/1901

1 26 27245 MATEI DAN GEORGE DO694-2805 04/08/1994 01/01/1901

1 26 27246 USUSAN CLAUDIU DO694-2859 05/08/1994 01/01/1901

1 26 27247 DUPALAU MARIUS GHEORGHE DO694-2988 10/08/1994 01/01/1901

1 26 27248 CRISAN LIVIU IULIAN DO694-2984 10/08/1994 01/01/1901

1 26 27249 DAVID RAMONA ARANKA DO694-2969 10/08/1994 01/01/1901

1 26 27250 BUGARIU MARCEL DO694-2987 10/08/1994 01/01/1901

1 26 27251 GOGU ANDREI DO694-3001 11/08/1994 01/01/1901

1 26 27252 REPEDE MONICA LUCIANA DO694-3085 17/08/1994 01/01/1901

1 26 27253 IOJA GHEORGHE PAVEL DO694-3123 23/08/1994 01/01/1901

1 26 27254 SCHIKL TIBERIU DO694-3129 24/08/1994 01/01/1901

1 26 27255 ULICZAI EDUARD DO694-3143 25/08/1994 01/01/1901

1 26 27256 SEBESCU CIPRIAN FLORIN DO694-3159 26/08/1994 01/01/1901

1 26 27257 BOGDAN OVIDIU VIRGIL DO694-3175 29/08/1994 01/01/1901

1 26 27258 LITEANU RADU DO694-3227 05/09/1994 01/01/1901

1 26 27259 SARPE SILVIA DO694-3230 06/09/1994 01/01/1901

1 26 27260 VITAN I. MARIUS DO694-3254 07/09/1994 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 26 27261 COSTEA CRISTIAN IOAN DO694-2817 08/09/1994 01/01/1901

1 26 27262 DIMA MIRCEA DO694-3278 09/09/1994 01/01/1901

1 26 27263 GERBACS CRISTIAN DO694-3356 15/09/1994 01/01/1901

1 26 27264 SUTA EUGEN DO694-3376 20/09/1994 01/01/1901

1 26 27265 TOMUTA VALENTIN DO694-3458 26/09/1994 01/01/1901

1 26 27266 MURESAN DOREL DO694-3479 27/09/1994 01/01/1901

1 26 27267 MOTOI DANUT GHEORGHE DO694-3491 28/09/1994 01/01/1901

1 26 27268 SAMONID SORIN DUMITRU DO694-3581 05/10/1994 01/01/1901

1 26 27269 PASCARIU DORU DO694-3617 10/10/1994 01/01/1901

1 26 27270 CASALEAN COSMIN DO694-3661 12/10/1994 01/01/1901

1 26 27271 SOT IULIAN DANIEL DO694-3676 14/10/1994 01/01/1901

1 26 27272 BALA STEFAN SORIN DO694-3691 17/10/1994 01/01/1901

1 26 27273 LAZURCA IULIA DO694-3708 18/10/1994 01/01/1901

1 26 27274 KRAMER GUNTHER PETRU DO694-3793 26/10/1994 01/01/1901

1 26 27275 MOTOCA SLAGIANA DO694-3843 28/10/1994 01/01/1901

1 26 27276 POPA GHEORGHE DO694-3862 28/10/1994 01/01/1901

1 26 27277 PACURARESCU DAN DO694-3992 03/11/1994 01/01/1901

1 26 27278 DOMSIK IOAN DO694-4070 10/11/1994 01/01/1901

1 26 27279 ARMAS TOMA DO694-4126 17/11/1994 01/01/1901

1 26 27280 KLUCH LUMINITA DO694-4127 17/11/1994 01/01/1901

1 26 27281 CATALINA FLORIN ADRIAN DO694-4184 23/11/1994 01/01/1901

1 26 27282 CIORTUZ GINA GABRIELA DO694-4202 24/11/1994 01/01/1901

1 26 27283 KRAMER HELMUTH DO694-4248 30/11/1994 01/01/1901

1 26 27284 MUNTEANU OANA DO694-4308 08/12/1994 01/01/1901

1 26 27285 BOLDORAN DAN DO694-4326 08/12/1994 01/01/1901

1 26 27286 RUSINARU IULIAN DO694-4312 08/12/1994 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 26 27287 LUPU OCTAVIAN DANIEL DO694-4336 09/12/1994 01/01/1901

1 26 27288 SIMERIA LAURA DANA DO694-13207 22/12/1994 01/01/1901

3 24 27289 BALC IONEL DO695-105 13/01/1995 01/01/1901

3 24 27290 BOROS GERHARD DO695-241 19/01/1995 01/01/1901

3 24 27291 LOVRENSCHI DRAGAN DO695-260 24/01/1995 01/01/1901

3 24 27292 RADU MARCEL DO695-609 14/02/1995 01/01/1901

3 24 27293 PANTEA IOAN DO695-1001 24/02/1995 01/01/1901

3 24 27294 GEORGE CARMEN DO695-1641 21/03/1995 01/01/1901

3 24 27295 PASTOR LOREDANA DO695-1698 23/03/1995 01/01/1901

3 24 27296 ALBESCU IRINA DO695-2062 06/04/1995 01/01/1901

3 24 27297 DOBOROKOZY STEFAN DO695-2072 07/04/1995 01/01/1901

3 24 27298 FULOP GABRIEL DO695-2143 17/04/1995 01/01/1901

3 24 27299 SIBII MARIUS DANIEL DO695-2256 03/05/1995 01/01/1901

3 24 27300 CLAICI ION PETRISOR DO695-2327 10/05/1995 01/01/1901

3 24 27301 AGOSTON ARPAD DO695-2476 29/05/1995 01/01/1901

3 24 27302 TRIP ANA CODRUTA DO695-2568 08/06/1995 01/01/1901

3 24 27303 MURARIU FLORIN ADRIAN DO695-3010 17/07/1995 01/01/1901

3 24 27304 CAPRARESCU AURELIAN DO695-3092 25/07/1995 01/01/1901

3 24 27305 PETER EMILIA DO695-3109 27/07/1995 01/01/1901

3 24 27306 BEREZNICU ANA DO695-3136 01/08/1995 01/01/1901

3 24 27307 BIRO MARIUS DO695-3224 15/08/1995 01/01/1901

3 24 27308 RAICEA MIRELA MARIANA DO695-3283 22/08/1995 01/01/1901

3 24 27309 RUSU VASILE MIHAI DO695-3393 06/09/1995 01/01/1901

3 24 27310 MIOC FLORIN DO695-3447 13/09/1995 01/01/1901

3 24 27311 URSU MIRCEA DO695-3499 19/09/1995 01/01/1901

3 24 27312 URSU MARIUS DO695-3524 21/09/1995 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 24 27313 RADUCANU VALENTIN DO695-3691 02/10/1995 01/01/1901

3 24 27314 SANDOR ELENA DANIELA DO695-3810 17/10/1995 01/01/1901

3 24 27315 MALITA MARIA DO695-4097 22/11/1995 01/01/1901

3 24 27316 FIRFIRICA RAHELA DO695-4311 07/12/1995 01/01/1901

3 24 27317 LOBONEA DOINA DO695-4320 08/12/1995 01/01/1901

3 24 27318 RADU DUMITRU DO695-4368 14/12/1995 01/01/1901

3 24 27319 DUMITRESCU RODIN MARIN DO695-4394 15/12/1995 01/01/1901

3 24 27320 CERCEL MIHAELA DO696-116 17/12/1995 01/01/1901

3 24 27321 SUCIU FLORIN SI ARLETA SC096-15295 28/12/1995 01/01/1901

5 22 27322 RAKITS LAURENTIU DO696-632 04/03/1996 01/01/1901

5 22 27323 COSTACHE DANIELA ALEXANDRA DO696-1070 30/04/1996 01/01/1901

5 22 27324 ALEXA FLORIN DO696-1136 09/05/1996 01/01/1901

5 22 27325 GOIEA COSMIN DO696-1757 19/07/1996 01/01/1901

5 22 27326 MOLDOVAN PASCCOSMIN DO696-1823 29/07/1996 01/01/1901

5 22 27327 DRAGOI SIMONA DO696-1862 02/08/1996 01/01/1901

5 22 27328 POP MARIUS DO796-2368 30/08/1996 01/01/1901

5 22 27329 LAZAR DORU CATALIN DO696-2119 08/10/1996 01/01/1901

5 22 27330 MAROSI IOSIF DO696-2551 21/11/1996 01/01/1901

5 22 27331 DERMESTIOV STOIAN DO696-2547 21/11/1996 01/01/1901

5 22 27332 MOLDOVAN ELENA DO696-2804 13/12/1996 01/01/1901

7 20 27333 FRANZEN ZOLTAN DO697-946 15/04/1997 01/01/1901

7 20 27334 BRABECE IRINA DO697-1558 20/06/1997 01/01/1901

7 20 27335 CRISTEA SORIN DO697-2004 22/10/1997 01/01/1901

7 20 27336 IVAN ADRIAN DO697-2242 27/11/1997 01/01/1901

7 20 27337 RUSZ MIHAI DO697-2314 05/12/1997 01/01/1901

9 18 27338 PINNEL NICOLAE DO698-329 26/02/1998 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

9 18 27339 LANGRAJAN DANIEL DO698-570 06/04/1998 01/01/1901

9 18 27340 BUGA COSMIN DO698-980 26/06/1998 01/01/1901

9 18 27341 PETRISOR VALENTIN ADRIAN DO698-2888 20/08/1998 01/01/1901

9 18 27342 BOLOCAN VASILE DO698-1271 19/10/1998 01/01/1901

9 18 27343 LAPADAT CLAUDIU DO698-1519 02/12/1998 01/01/1901

9 18 27344 CICLOVAN CATALIN DO698-1586 10/12/1998 01/01/1901

11 16 27345 TONENCHI VOICU DO699-62 18/01/1999 01/01/1901

11 16 27346 TOROK MIRCEA AMBROZIE DO699-2421 08/05/1999 01/01/1901

11 16 27347 SIMION GHEORGHE DORIN DO699-2466 08/09/1999 01/01/1901

11 16 27348 UNGUREANU GHEORGHE DO699-4180 12/09/1999 01/01/1901

13 14 27349 GHICA ALEXANDRU DO6X-5952 12/05/2000 01/01/1901

13 14 27350 VLADAN GEORGE PA8X-1769 17/07/2000 01/01/1901

2 24 26351 TAEREL DIMITRIE VIOREL DO695-22 10/01/1995 01/01/1901

2 24 26352 NEGRU ION DO695-38 10/01/1995 01/01/1901

2 24 26353 FILIP ANICA DO695-37 10/01/1995 01/01/1901

2 24 26354 KULIK MONICA DO695-56 11/01/1995 01/01/1901

2 24 26355 DUNGAN MIRCEA ADRIAN DO695-90 12/01/1995 01/01/1901

2 24 26356 MARKOVSZKY VADIM DO695-117 13/01/1995 01/01/1901

2 24 26357 KOVACS ZOLTAN I. DO695-131 16/01/1995 01/01/1901

2 24 26358 NITA CORNEL DO695-137 16/01/1995 01/01/1901

2 24 26359 BORZASI ANDREI EMERIC DO695-173 17/01/1995 01/01/1901

2 24 26360 ANDREI LILIANA DO695-190 17/01/1995 01/01/1901

2 24 26361 GIREDARU CONSTANATIN DAN DO695-213 18/01/1995 01/01/1901

2 24 26362 LAMBU CONSTANTIN DO695-225 19/01/1995 01/01/1901

2 24 26363 CIRMAT EUGEN DO695-304 30/01/1995 01/01/1901

2 24 26364 PANTAZI CRISTINA MARINELA DO695-322 31/01/1995 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 24 26365 CASAP LILIANA DO695-352 02/02/1995 01/01/1901

2 24 26366 DAMINUTA VASILE GHEORGHE DO695-337 02/02/1995 01/01/1901

2 24 26367 BORA SILVIA ADELA DO695-421 08/02/1995 01/01/1901

2 24 26368 MURESAN CARMEN DO695-419 08/02/1995 01/01/1901

2 24 26369 POPA VALENTIN DO695-467 09/02/1995 01/01/1901

2 24 26370 HANGHICEL NICOLETA DO695-592 14/02/1995 01/01/1901

2 24 26371 ECSEDY ROBERT DO695-692 16/02/1995 01/01/1901

2 24 26372 FOGARASSY RODINA DO697-413 21/02/1995 01/01/1901

2 24 26373 GERGELY BALASZ DO695-886 22/02/1995 01/01/1901

2 24 26374 ONEA JENICA DO695-865 22/02/1995 01/01/1901

2 24 26375 MAGDA MARIUS DO695-946 23/02/1995 01/01/1901

2 24 26376 FOROS GHEORGHE DO695-1129 28/02/1995 01/01/1901

2 24 26377 INDREICA PETRU DO695-1065 28/02/1995 01/01/1901

2 24 26378 NACSA LADISLAU DO695-1246 06/03/1995 01/01/1901

2 24 26379 LATCU RODICA DO695-1763 27/03/1995 01/01/1901

2 24 26380 POPA DAN VASILE DO695-1797 28/03/1995 01/01/1901

2 24 26381 TURTUREANU CAIUS DO695-1952 04/04/1995 01/01/1901

2 24 26382 SANTA DOREL DO695-1954 04/04/1995 01/01/1901

2 24 26383 UNGUR CORNELIA DO695-2147 17/04/1995 01/01/1901

2 24 26384 COCA GABRIELA DO695-2209 26/04/1995 01/01/1901

2 24 26385 ALEXANDRESCU CRISTINEL DO695-2231 27/04/1995 01/01/1901

2 24 26386 PUSCAS MARIUS DO695-2330 10/05/1995 01/01/1901

2 24 26387 BLAGA LUCIAN DO695-2346 11/05/1995 01/01/1901

2 24 26388 CRUCITA DORIN DO695-2387 16/05/1995 01/01/1901

2 24 26389 VRABETE VASILE DO695-2793 23/06/1995 01/01/1901

2 24 26390 NUTA ANDREI ALIN DO695-2835 27/06/1995 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 24 26391 STOICA ALEXANDRINA DO695-2832 27/06/1995 01/01/1901

2 24 26392 CSEH ZOLTAN DO695-2856 28/06/1995 01/01/1901

2 24 26393 GEANTA TRAIAN GABRIEL DO695-2920 06/07/1995 01/01/1901

2 24 26394 PETRESCU DINU SEBASTIAN DO695-2942 06/07/1995 01/01/1901

2 24 26395 POPOVICI SIRBU LILIANA DO695-3066 21/07/1995 01/01/1901

2 24 26396 AMORARITEI RALUCA DO695-3080 25/07/1995 01/01/1901

2 24 26397 HUSAC STEFAN DO695-3105 27/07/1995 01/01/1901

2 24 26398 PANTIS DANUT DO695-3149 02/08/1995 01/01/1901

2 24 26399 PETRUTIU CRISTINA DANIELA DO695-3176 08/08/1995 01/01/1901

2 24 26400 MIHUT ADRIAN ION DO695-3195 09/08/1995 01/01/1901

2 24 26401 TARNITA ADRIANA (VASILE) DO695-378 03/09/1995 01/01/1901

2 24 26402 MARGAUAN DANIELA DO695-3469 15/09/1995 01/01/1901

2 24 26403 VARGA IOAN DANUT DO695-3521 21/09/1995 01/01/1901

2 24 26404 URSACHE NICOLETA DO695-3568 25/09/1995 01/01/1901

2 24 26405 MULLER ARPAD DO695-3596 26/09/1995 01/01/1901

2 24 26406 BUGARIU DAN DO695-3735 06/10/1995 01/01/1901

2 24 26407 CRISTEA ADRIAN STELIAN DO695-3779 12/10/1995 01/01/1901

2 24 26408 MICLAU ROMULUS TRAIAN DO695-3826 18/10/1995 01/01/1901

2 24 26409 BERNSTEIN ALEXANDRU DO695-3851 20/10/1995 01/01/1901

2 24 26410 PAULESCU MARINELA DO695-3889 26/10/1995 01/01/1901

2 24 26411 GASPAR RADU DANIEL DO695-4019 13/11/1995 01/01/1901

2 24 26412 BANGAU MARIA DO695-4027 14/11/1995 01/01/1901

2 24 26413 TODEA MIHAELA DO695-4060 16/11/1995 01/01/1901

2 24 26414 DRAGOTA ADRIAN DO695-4064 17/11/1995 01/01/1901

2 24 26415 BECZE ILIOPOL LAZSLO DO695-4087 21/11/1995 01/01/1901

2 24 26416 IOANA EUGEN DO695-4074 21/11/1995 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 24 26417 AVRAM SIMONA DO695-4295 07/12/1995 01/01/1901

2 24 26418 TUFEANU SORIN DO695-4312 08/12/1995 01/01/1901

2 24 26419 PRAJINARU IOAN CRISTEA DO695-4330 11/12/1995 01/01/1901

2 24 26420 DEKRELL RAMONA MIHAELA DO695-4355 13/12/1995 01/01/1901

2 24 26421 MARCU MIRELA DO695-4363 14/12/1995 01/01/1901

4 22 26422 PAPADOPOL MIHAI DO696-175 23/01/1996 01/01/1901

4 22 26423 BORS LUCIAN DO696-1434 05/06/1996 01/01/1901

4 22 26424 MANOIU EMANUEL DO696-2188 11/10/1996 01/01/1901

4 22 26425 VARGA VILMOS DO696-2546 21/11/1996 01/01/1901

4 22 26426 VALCAN MARIAN DO696-2762 11/12/1996 01/01/1901

6 20 26427 OLAH GABRIEL DO697-342 14/02/1997 01/01/1901

6 20 26428 LUTE FLORIN MIHAI DO697-599 12/03/1997 01/01/1901

6 20 26429 COSMA VIOREL DO697-932 11/04/1997 01/01/1901

6 20 26430 FOTA CLAUDIA DO697-1004 22/04/1997 01/01/1901

6 20 26431 FESIU RAMONA DO697-1102 06/05/1997 01/01/1901

6 20 26432 MILIVOI COSMINA DO697-1110 06/05/1997 01/01/1901

6 20 26433 ZALUSCHI RELU DO797-2675 18/07/1997 01/01/1901

8 18 26434 ZERNI MIHAI DO698-183 09/02/1998 01/01/1901

8 18 26435 NISTE SORIN DO698-260 23/03/1998 01/01/1901

8 18 26436 OLESCU DAN DO698-799 22/05/1998 01/01/1901

8 18 26437 DEKRELL ROBERT MARIUS DO698-940 18/06/1998 01/01/1901

8 18 26438 IVASCU OVIDIU DO698-1204 08/10/1998 01/01/1901

8 18 26439 MICLAUS ALIN DO698-1240 14/10/1998 01/01/1901

10 16 26440 BUDRITAN ATTILA DO699-247 22/02/1999 01/01/1901

10 16 26441 HAINAL NORBERT DO699-202 22/03/1999 01/01/1901

10 16 26442 HAMZO PAUL DO699-1313 15/06/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

10 16 26443 MARC IOSIF MARIUS DO699-3522 27/09/1999 01/01/1901

10 16 26444 JURCA MIRCEA DO699-3282 11/10/1999 01/01/1901

10 16 26445 ARMANCHI MARIUS DO699-4256 12/10/1999 01/01/1901

10 16 26446 PETRUT GRATIAN DO699-2451 16/11/1999 01/01/1901

12 14 26447 PANDURESCU LIVIU DO6X-4141 18/05/2000 01/01/1901

12 14 26448 FARKAS CLAUDIU DO6X-5153 17/10/2000 01/01/1901

12 14 26449 VOICU MARIUS PA8X-3789 31/10/2000 01/01/1901

12 14 26450 TREIB MIHAI PA8X-4324 13/12/2000 01/01/1901

14 12 26451 KOZAK LEVENTE DO6X1-6838 03/12/2001 01/01/1901

1 24 25452 DRAGOI DAN DO695-26 10/01/1995 01/01/1901

1 24 25453 PASZTOR ROBERT DO695-17 10/01/1995 01/01/1901

1 24 25454 VIDICAN AUGUSTIN DO695-31 10/01/1995 01/01/1901

1 24 25455 MERAI RODICA DO695-59 11/01/1995 01/01/1901

1 24 25456 RADU SIMONA DO695-220 19/01/1995 01/01/1901

1 24 25457 RUSU TIBERIUS DO695-250 23/01/1995 01/01/1901

1 24 25458 FEIER VIOLETA DO695-269 24/01/1995 01/01/1901

1 24 25459 DUMITRAS FLORENTIN DO695-259 24/01/1995 01/01/1901

1 24 25460 NICULAI FLORIN DO695-289 26/01/1995 01/01/1901

1 24 25461 COCOTIANU CARMEN DO695-320 31/01/1995 01/01/1901

1 24 25462 ZORILA FLORIN DO695-625 04/02/1995 01/01/1901

1 24 25463 UIBAR RADU DO695-374 06/02/1995 01/01/1901

1 24 25464 BANCA IONEL DO695-795 20/02/1995 01/01/1901

1 24 25465 KRAMER ROBERT DO695-761 20/02/1995 01/01/1901

1 24 25466 SANDOR ROBERT DO695-934 23/02/1995 01/01/1901

1 24 25467 AMARIEI CRISTIANE AURORA DO695-1243 06/03/1995 01/01/1901

1 24 25468 MICSA MARINELA DO695-1382 09/03/1995 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 24 25469 MIHALCA LILIANA DO695-1357 09/03/1995 01/01/1901

1 24 25470 NOVAC OVIDIU DO695-1812 29/03/1995 01/01/1901

1 24 25471 PASCALAU CRISTIAN DO695-1865 31/03/1995 01/01/1901

1 24 25472 SIMA ADELIAN DO695-2241 02/05/1995 01/01/1901

1 24 25473 PIRVULESCU LAZAR DANIEL DO695-2468 26/05/1995 01/01/1901

1 24 25474 CRISTIAN DANIELA DO695-2517 02/06/1995 01/01/1901

1 24 25475 DIN AUGUSTIN DO695-2820 26/06/1995 01/01/1901

1 24 25476 DODU RODICA DO695-2839 27/06/1995 01/01/1901

1 24 25477 VOINEA TIBERIU CLAUDIU DO695-2844 27/06/1995 01/01/1901

1 24 25478 BITTE DANIEL LADISALU DO695-3065 21/07/1995 01/01/1901

1 24 25479 CHETRARUC CORNELIA DO695-3078 24/07/1995 01/01/1901

1 24 25480 STOIA DANIELA DO695-3250 18/08/1995 01/01/1901

1 24 25481 KOVACS ZOLTAN DO695-3342 31/08/1995 01/01/1901

1 24 25482 CSEKE ZOLTAN DO695-3688 02/10/1995 01/01/1901

1 24 25483 ILIOPOL CONSTANTIN DO695-3745 09/10/1995 01/01/1901

1 24 25484 MORARU ANDREI DO695-3914 31/10/1995 01/01/1901

1 24 25485 POP VASILE DO695-4007 10/11/1995 01/01/1901

1 24 25486 HITT HORTENSIA DO695-4061 16/11/1995 01/01/1901

1 24 25487 CHEIE ROMULUS DO695-4113 23/11/1995 01/01/1901

1 24 25488 DUMITRU DANIEL AUREL DO695-4144 29/11/1995 01/01/1901

1 24 25489 BRASOVEANU ALINA GABRIELA DO695-4164 29/11/1995 01/01/1901

1 24 25490 HORGA PETRU DO695-4161 29/11/1995 01/01/1901

1 24 25491 UNGUREANU CRISTIAN DO695-4223 05/12/1995 01/01/1901

1 24 25492 TRIFAN ILDIKO DO695-4349 12/12/1995 01/01/1901

1 24 25493 BOT DORIN DO695-4336 12/12/1995 01/01/1901

1 24 25494 POGAN REMUS DANIEL DO695-4389 15/12/1995 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 22 25495 CRETU ROMEO DO696-67 12/01/1996 01/01/1901

3 22 25496 BUCA ILIE DO696-108 16/01/1996 01/01/1901

3 22 25497 POPA IOAN DO696-2436 14/02/1996 01/01/1901

3 22 25498 KISS CAROL DO696-706 11/03/1996 01/01/1901

3 22 25499 RUSU MIHAI DO696-838 26/03/1996 01/01/1901

3 22 25500 BALAU CRISTINA DO696-973 12/04/1996 01/01/1901

3 22 25501 MANTALE MARIANA DO696-1211 21/05/1996 01/01/1901

3 22 25502 MURESAN ALEXANDRU DO696-1751 18/07/1996 01/01/1901

3 22 25503 HUTAN GHEORGHE DO696-2006 25/09/1996 01/01/1901

3 22 25504 BACOCI MOLDOVAMIHAI DO696-2060 01/10/1996 01/01/1901

3 22 25505 JICHIM ADRIAN DO696-2463 11/11/1996 01/01/1901

3 22 25506 TEPES MIHAI DO696-2526 20/11/1996 01/01/1901

3 22 25507 RADU TRAIAN DO696-2576 25/11/1996 01/01/1901

3 22 25508 NAGY ZOLTAN DO696-2598 26/11/1996 01/01/1901

3 22 25509 BABICI MIODRAG DO696-354 02/12/1996 01/01/1901

3 22 25510 JITIAN CONSTANTIN DO696-2714 05/12/1996 01/01/1901

3 22 25511 KELEMEN TIBERIU DO696-2791 12/12/1996 01/01/1901

5 20 25512 POPIITA DAN DO697-29 14/01/1997 01/01/1901

5 20 25513 CALIN GHEORGHE DO797-232 22/01/1997 01/01/1901

5 20 25514 MINCIUNA MONA DO697-389 20/02/1997 01/01/1901

5 20 25515 SUBOTA DANIEL DO697-462 26/02/1997 01/01/1901

5 20 25516 BLAGA AURELIAN DO697-579 10/03/1997 01/01/1901

5 20 25517 PLUGARU EVA DO697-616 13/03/1997 01/01/1901

5 20 25518 CADARU COSMIN DO697-680 18/03/1997 01/01/1901

5 20 25519 VLADIA GHEORGHE DO697-532 03/04/1997 01/01/1901

5 20 25520 CUZA FLORIN CORNELIU DO697-1256 26/05/1997 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 20 25521 POP DEAC VASILE DO697-1771 22/09/1997 01/01/1901

5 20 25522 UZONI ELENA DO697-1887 08/10/1997 01/01/1901

7 18 25523 STAN IOAN SORIN DO698-9982 28/05/1998 01/01/1901

7 18 25524 HOCA VIRAG FRANCISCA DO798-2632 30/07/1998 01/01/1901

7 18 25525 FANCSALI BOLDIZINTE DO698-1475 24/11/1998 01/01/1901

7 18 25526 ENACHE ZIRCA DO698-1492 26/11/1998 01/01/1901

9 16 25527 GASPAR ANDREI ALEXANDRU DO699-42 14/01/1999 01/01/1901

9 16 25528 LEHACI NICOLAE MARCEL DO699-50 14/01/1999 01/01/1901

9 16 25529 TAFTA NICOLAE DO699-98 22/01/1999 01/01/1901

9 16 25530 PETROVICI MARIUS DO699-235 23/02/1999 01/01/1901

9 16 25531 BARNA CALIN PETRU DO699-578 05/04/1999 01/01/1901

9 16 25532 CHIRILA IOAN MIHAI DO699-2375 08/04/1999 01/01/1901

9 16 25533 NICORICI PETRE DO699-479 04/08/1999 01/01/1901

9 16 25534 STETCO ILIE DO699-2667 14/10/1999 01/01/1901

9 16 25535 MARTINCONI IOAN ALEXANDRU DO699-17 01/12/1999 01/01/1901

11 14 25536 FRIG IOSIF CAROL DO6X-746 26/01/2000 01/01/1901

11 14 25537 POP VIOREL MIHAI DO6X-3735 19/04/2000 01/01/1901

11 14 25538 MICULA SILVIU DO6X-4813 21/08/2000 01/01/1901

11 14 25539 PAL ION ALIN PA8X-4455 15/12/2000 01/01/1901

13 12 25540 DONEA ALINA DO6X1-3629 27/06/2001 01/01/1901

13 12 25541 BERINDE GHEORGHE DO6X1-6708 22/11/2001 01/01/1901

0 24 24542 ROXIN FLORIN DO695-3449 13/09/1995 01/01/1901

2 22 24543 ILIUC ALEXANDRU DAN DO696-21 09/01/1996 01/01/1901

2 22 24544 ANDRICI LOREDANA DO696-129 18/01/1996 01/01/1901

2 22 24545 SPIRIDONESCU LEONTIN DO696-359 12/02/1996 01/01/1901

2 22 24546 BORCEAN ADRIAN DO696-422 16/02/1996 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 22 24547 COMLOSAN SIMONA DO696-432 19/02/1996 01/01/1901

2 22 24548 CIURDAR TATIANA DO696-443 20/02/1996 01/01/1901

2 22 24549 BIG AURICA DO696-501 22/02/1996 01/01/1901

2 22 24550 HANCIG MIRCEA DO696-593 28/02/1996 01/01/1901

2 22 24551 DAMIAN GABRIELA DO696-767 19/03/1996 01/01/1901

2 22 24552 PRUNIS RUDOLF DO696-774 19/03/1996 01/01/1901

2 22 24553 OPRESCU OVIDIU DO696-795 21/03/1996 01/01/1901

2 22 24554 BATEA FLORIN ILIE DO696-837 26/03/1996 01/01/1901

2 22 24555 STAN CIPRIAN DAN DO696-851 27/03/1996 01/01/1901

2 22 24556 PANICI CLAUDIA CARMEN DO696-881 29/03/1996 01/01/1901

2 22 24557 SARPE FLORIN ADRIAN DO696-889 01/04/1996 01/01/1901

2 22 24558 DRAGAN DAN DO696-2607 12/04/1996 01/01/1901

2 22 24559 TOMOS VIOREL DO696-1018 22/04/1996 01/01/1901

2 22 24560 TRUTI IOAN DANIEL DO696-1041 24/04/1996 01/01/1901

2 22 24561 MARIN ALEXANDRU DO696-1128 08/05/1996 01/01/1901

2 22 24562 HUCIU ION DO696-2709 12/05/1996 01/01/1901

2 22 24563 GIURIAN CARMEN DO696-1424 04/06/1996 01/01/1901

2 22 24564 TRUSCA ROMICA DO696-1472 10/06/1996 01/01/1901

2 22 24565 BULZ IOSIF DO696-1489 12/06/1996 01/01/1901

2 22 24566 STANCIU CRISTIAN DO696-1493 13/06/1996 01/01/1901

2 22 24567 KEREKES ADRIANA DO696-1576 25/06/1996 01/01/1901

2 22 24568 TURLEA LILIANA DO696-1677 09/07/1996 01/01/1901

2 22 24569 CUCURA KOVACSMARIN DO696-1736 16/07/1996 01/01/1901

2 22 24570 RIPA GHEORGHEITA DO696-1783 23/07/1996 01/01/1901

2 22 24571 DUNCA VASILE DO696-1809 25/07/1996 01/01/1901

2 22 24572 MAJOR IMRE DO796-2092 12/08/1996 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 22 24573 CODRIANU NICOLAE DO796-2275 22/08/1996 01/01/1901

2 22 24574 INISCONI CRISTIAN IONEL DO796-2295 23/08/1996 01/01/1901

2 22 24575 MARTIN ADRIAN PATRICIU DO796-2317 26/08/1996 01/01/1901

2 22 24576 JUMUGA NICOLAE DO796-2445 05/09/1996 01/01/1901

2 22 24577 MEZA MIOARA DO796-2486 09/09/1996 01/01/1901

2 22 24578 GAVRILA BUJOR DO796-2542 12/09/1996 01/01/1901

2 22 24579 MORARIU MARCEL DO696-1973 19/09/1996 01/01/1901

2 22 24580 COMAN ION DO696-1982 23/09/1996 01/01/1901

2 22 24581 MITITI VASILE DO696-1993 24/09/1996 01/01/1901

2 22 24582 NICOLAE COSTEL NICU DO696-2027 27/09/1996 01/01/1901

2 22 24583 NEDA NICOLAE DO696-2077 03/10/1996 01/01/1901

2 22 24584 TRAPSA FLORIN MIHAI DO696-2101 07/10/1996 01/01/1901

2 22 24585 BUCIU ZOLTAN DO696-2147 09/10/1996 01/01/1901

2 22 24586 MOLIN MIHAELA ANDREEA DO696-2311 17/10/1996 01/01/1901

2 22 24587 BUZIC CONSTANTIN DO696-2428 05/11/1996 01/01/1901

2 22 24588 MARTUICA LIVIU DO696-2440 07/11/1996 01/01/1901

2 22 24589 DOBRE MARIAN DO696-2452 08/11/1996 01/01/1901

2 22 24590 BUGARIU TIBERIU DO696-2465 11/11/1996 01/01/1901

2 22 24591 REZMUVES EUGEN DO696-2495 14/11/1996 01/01/1901

2 22 24592 NOVACOVICI CODRUTA DO696-2540 20/11/1996 01/01/1901

2 22 24593 HALASZ PAVEL ANTON DO696-2737 09/12/1996 01/01/1901

2 22 24594 POPA FLORIN DO696-2744 10/12/1996 01/01/1901

2 22 24595 FLOAREA CRISTIAN DO696-2756 11/12/1996 01/01/1901

2 22 24596 MORARU MONICA DO696-2794 13/12/1996 01/01/1901

4 20 24597 POP CALIN DO697-408 21/02/1997 01/01/1901

4 20 24598 COJOCARIU VASILE DO697-521 04/03/1997 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 20 24599 BOGDAN DORIN DO697-1166 13/05/1997 01/01/1901

4 20 24600 CORODEA LAURENTIU DO797-2757 23/07/1997 01/01/1901

4 20 24601 MATUSA CONSTANTIN DO797-3347 02/09/1997 01/01/1901

4 20 24602 SUT TOADER DO697-1817 29/09/1997 01/01/1901

4 20 24603 BRENDUSE REMUS DO697-2174 18/11/1997 01/01/1901

6 18 24604 PETCHESCU NICOLAE DO698-22 13/01/1998 01/01/1901

6 18 24605 CORBAN MARICEL DO698-117 28/01/1998 01/01/1901

6 18 24606 BABA SVETOZAR DO698-365 06/03/1998 01/01/1901

6 18 24607 MINCU LUCIAN ANDREI DO698-425 12/03/1998 01/01/1901

6 18 24608 FEDOREAC VASILE ADRIAN DO698-417 12/03/1998 01/01/1901

6 18 24609 STOICA LEONTIN DO698-607 13/04/1998 01/01/1901

6 18 24610 TUCA IONEL DO698-999 01/07/1998 01/01/1901

6 18 24611 TANASA GABRIEL DO698-1091 22/09/1998 01/01/1901

6 18 24612 MOISA VASILE DO698-1120 25/09/1998 01/01/1901

6 18 24613 BOZSODI GYULA DO698-1132 29/09/1998 01/01/1901

6 18 24614 BLEDEA MARIUS FLORIAN DO698-1172 05/10/1998 01/01/1901

6 18 24615 NICULAE MARIA DO698-1195 07/10/1998 01/01/1901

6 18 24616 DEMIAN ALEXANDRU DO698-1303 26/10/1998 01/01/1901

6 18 24617 VINTILESCU ADRIAN DO698-1337 02/11/1998 01/01/1901

6 18 24618 CRISMAR MIRCEA DO698-1527 03/12/1998 01/01/1901

8 16 24619 AFRA CLAUDIU DO699-35 13/01/1999 01/01/1901

8 16 24620 BRADACI SILVESTRU BENTEL DO699-126 28/01/1999 01/01/1901

8 16 24621 KRATOCHWILL ROBERT GHEORGHE DO699-408 25/03/1999 01/01/1901

8 16 24622 ASOFIE SORIN VASILE DO799-3729 10/04/1999 01/01/1901

8 16 24623 POSTEA ILIE DO699-159 14/04/1999 01/01/1901

8 16 24624 MITRUT CONSTANTIN GHEORG DO699-454 13/05/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 16 24625 CORMI CALIN DO699-824 25/05/1999 01/01/1901

8 16 24626 VASTAG GHEORGHE DO699-979 28/05/1999 01/01/1901

8 16 24627 FERUT IONEL DO699-1590 28/06/1999 01/01/1901

8 16 24628 RACOVITAN FLORENTIN DO699-1674 30/06/1999 01/01/1901

8 16 24629 CIOCARLAN VASILE DO699-1968 14/07/1999 01/01/1901

8 16 24630 CRETU FLORIN DO699-2022 16/07/1999 01/01/1901

8 16 24631 FERENCZ ANTON DO699-2222 28/07/1999 01/01/1901

8 16 24632 LACATUS ION DO699-2304 19/08/1999 01/01/1901

8 16 24633 BARABOI CLAUDIU DO699-2562 27/08/1999 01/01/1901

8 16 24634 GLICU IOAN MIHAI DO699-2630 13/10/1999 01/01/1901

8 16 24635 FAUR CALIN IULIU DO699-2992 26/10/1999 01/01/1901

8 16 24636 NAHERNEAC ROMICA DO699-3765 16/11/1999 01/01/1901

10 14 24637 BOTEZATU VALERIU DO6X-740 25/01/2000 01/01/1901

10 14 24638 GABOR LAJOS DO6X-2781 21/03/2000 01/01/1901

10 14 24639 DIRTU SORIN PA8X-505 26/04/2000 01/01/1901

10 14 24640 VOINEA NICOLAE PA8X-2806 14/09/2000 01/01/1901

10 14 24641 BUNDUC VASILE DO6X-5529 11/10/2000 01/01/1901

12 12 24642 PADURARU FLORIN DO6X1-2241 05/04/2001 01/01/1901

12 12 24643 JEREMIC VALENTINA DO6X1-6811 28/11/2001 01/01/1901

1 22 23644 POPP VIOREL DO696-11 08/01/1996 01/01/1901

1 22 23645 KABUREK ROLAND DO696-173 23/01/1996 01/01/1901

1 22 23646 NEDELCU ROBERT DO696-550 23/02/1996 01/01/1901

1 22 23647 SIRB IOAN MARIUS DO696-574 27/02/1996 01/01/1901

1 22 23648 ILIA CLAUDIA DO696-612 29/02/1996 01/01/1901

1 22 23649 DUMITRASCIUC GABRIEL DO696-598 29/02/1996 01/01/1901

1 22 23650 MIHAI MARIUS CRISTIAN DO696-694 11/03/1996 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 22 23651 ANDRUSEAC LAURA DO696-792 21/03/1996 01/01/1901

1 22 23652 DAICI LOREDANA DO696-854 27/03/1996 01/01/1901

1 22 23653 ROHRER ADRIAN DO696-844 27/03/1996 01/01/1901

1 22 23654 STOIAN ION DO696-954 10/04/1996 01/01/1901

1 22 23655 TERMURE IOAN DO696-955 10/04/1996 01/01/1901

1 22 23656 INDREI LILIANA DO696-963 11/04/1996 01/01/1901

1 22 23657 MECIA REMUS DO696-976 12/04/1996 01/01/1901

1 22 23658 DUMITRESCU ILEANA MIRELA DO696-1088 02/05/1996 01/01/1901

1 22 23659 IOFTOR MARCEL DO696-1103 06/05/1996 01/01/1901

1 22 23660 BALOGH KAIUS DO696-1119 07/05/1996 01/01/1901

1 22 23661 HERTE DAN DO696-1192 16/05/1996 01/01/1901

1 22 23662 DUCU DIANA DO696-1225 22/05/1996 01/01/1901

1 22 23663 ROSU AUREL DO696-1245 23/05/1996 01/01/1901

1 22 23664 GHITA FLORINEL DO696-2300 23/08/1996 01/01/1901

1 22 23665 VAJAICA ADRIAN DO796-2338 27/08/1996 01/01/1901

1 22 23666 LUCA CLARA LAURA DO796-2351 29/08/1996 01/01/1901

1 22 23667 CAULEA CRISTIAN DO696-2192 11/10/1996 01/01/1901

1 22 23668 ONACA DANIEL DO696-2324 18/10/1996 01/01/1901

1 22 23669 OLASZ FRANCISC DO696-2375 28/10/1996 01/01/1901

1 22 23670 SUCAN TIBERIU DO696-2507 19/11/1996 01/01/1901

1 22 23671 BLANARIU CONSTANTIN DO696-2568 25/11/1996 01/01/1901

1 22 23672 MUNTEANU ALIN DO696-2782 12/12/1996 01/01/1901

3 20 23673 BELDEA MARIN DO697-82 17/01/1997 01/01/1901

3 20 23674 COCIUBA DANIEL DO797-236 22/01/1997 01/01/1901

3 20 23675 STOIAN IONELA COSMINA DO797-240 23/01/1997 01/01/1901

3 20 23676 GAVRILA DANIELA DO697-119 29/01/1997 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 20 23677 GAVRILA ION DO697-122 30/01/1997 01/01/1901

3 20 23678 SZEKELY LADISLAU DO697-345 14/02/1997 01/01/1901

3 20 23679 CORNEANU VASILICA DO697-365 18/02/1997 01/01/1901

3 20 23680 NEMTEANU DANELUS DO697-420 24/02/1997 01/01/1901

3 20 23681 BISTRIAN DANIELA DO697-459 26/02/1997 01/01/1901

3 20 23682 IGNAT POMPILIU DO697-494 27/02/1997 01/01/1901

3 20 23683 MIHAI CALIN DO697-503 28/02/1997 01/01/1901

3 20 23684 FARA LUCIAN DO697-537 04/03/1997 01/01/1901

3 20 23685 TURCAS VASILE DO697-545 05/03/1997 01/01/1901

3 20 23686 DUMA DANIEL DO697-631 13/03/1997 01/01/1901

3 20 23687 NECHILCIUC GHEORGHE DO697-649 17/03/1997 01/01/1901

3 20 23688 TODIRESEI IOAN DO697-855 03/04/1997 01/01/1901

3 20 23689 RAICU ADRIAN DO697-915 10/04/1997 01/01/1901

3 20 23690 TATARU VALENTIN DO697-956 16/04/1997 01/01/1901

3 20 23691 ISFANESCU NELU DORINEL DO697-982 18/04/1997 01/01/1901

3 20 23692 PESCARU VIRGIL DO697-1080 30/04/1997 01/01/1901

3 20 23693 FLORESCU TIBERIU DO697-1195 15/05/1997 01/01/1901

3 20 23694 IGNAT EMIL DO697-1273 27/05/1997 01/01/1901

3 20 23695 PREDUNA ANTON DO797-2761 23/07/1997 01/01/1901

3 20 23696 ROTARIU IRINA DO797-2820 28/07/1997 01/01/1901

3 20 23697 TATUCU VASILE DO797-2908 06/08/1997 01/01/1901

3 20 23698 GALICI ANCA PETRONELA D797-2925 07/08/1997 01/01/1901

3 20 23699 PINTEA CRISTIAN DO697-1708 11/09/1997 01/01/1901

3 20 23700 STANCULESCU LEONICA DO697-1736 16/09/1997 01/01/1901

3 20 23701 ARTENIE DANIEL DO697-1860 03/10/1997 01/01/1901

3 20 23702 VESELINOV IOAN DO697-1871 07/10/1997 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 20 23703 GIREADA GHEORGHITA DO697-1922 13/10/1997 01/01/1901

3 20 23704 ANDRONIC NICOLETA DO697-2025 24/10/1997 01/01/1901

3 20 23705 SIDEA MARIAN DO697-2042 29/10/1997 01/01/1901

3 20 23706 FARCAS ANTON DO697-2093 05/11/1997 01/01/1901

3 20 23707 STUPARU PAUL SC097-13821 08/12/1997 01/01/1901

3 20 23708 MAGHIAR ANUTA DO697-2435 12/12/1997 01/01/1901

3 20 23709 SANDU COSTEL DO697-2512 18/12/1997 01/01/1901

3 20 23710 FARAON IONEL DO697-2523 19/12/1997 01/01/1901

3 20 23711 BUTAN IULIAN DO697-2520 19/12/1997 01/01/1901

5 18 23712 SOARE AURELIA STEFANIA SC098-878 28/01/1998 01/01/1901

5 18 23713 COTRAU FLORIN DO698-9994 09/02/1998 01/01/1901

5 18 23714 TUDOR FLORIAN DO698-198 10/02/1998 01/01/1901

5 18 23715 SEICHE STANCIUCAMELIA MIHAELA DO698-406 11/03/1998 01/01/1901

5 18 23716 BALEANU MIHAELA DO698-544 31/03/1998 01/01/1901

5 18 23717 HANDARIC LIVIU DO698-553 02/04/1998 01/01/1901

5 18 23718 COJOCARU HAJDADUMITRU DO698-566 03/04/1998 01/01/1901

5 18 23719 BEZEDE MARIAN DO698-863 02/06/1998 01/01/1901

5 18 23720 TRISCAU IULIAN DO698-873 03/06/1998 01/01/1901

5 18 23721 SERBAN ELENA DO698-802 09/06/1998 01/01/1901

5 18 23722 LEITHEIM STEFAN MARIUS DO798-2314 10/07/1998 01/01/1901

5 18 23723 LUCA DANIEL DO798-2454 21/07/1998 01/01/1901

5 18 23724 ILIE FLORIN DO798-2459 21/07/1998 01/01/1901

5 18 23725 MAFTEI MIHAELA DO798-3098 04/09/1998 01/01/1901

5 18 23726 SERENGAU MARIA DO698-1057 17/09/1998 01/01/1901

5 18 23727 DOBRA MIRELA DO698-1180 06/10/1998 01/01/1901

5 18 23728 FAUR NICOLAE DO698-1313 27/10/1998 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 18 23729 BADITA DANUT DO698-1347 05/11/1998 01/01/1901

5 18 23730 GRUIA CRISTINA DO698-1379 06/11/1998 01/01/1901

5 18 23731 DAICU CSEH PETRICA DO698-1389 10/11/1998 01/01/1901

5 18 23732 VUIA CLAUDIU DO698-1420 13/11/1998 01/01/1901

5 18 23733 MURARETU SORIN DO698-1444 18/11/1998 01/01/1901

5 18 23734 CHITU IANORICA DO698-1550 04/12/1998 01/01/1901

5 18 23735 CRISTETI EMILIAN DO698-1558 08/12/1998 01/01/1901

7 16 23736 CRISTEA GABRIEL EUGEN DO699-873 06/01/1999 01/01/1901

7 16 23737 CRETA PETRE DO699-28 13/01/1999 01/01/1901

7 16 23738 STAN DORIN DO699-460 04/02/1999 01/01/1901

7 16 23739 SZUCS MARIUS DO799-2743 09/02/1999 01/01/1901

7 16 23740 BERCHI ROMEO DO699-273 25/02/1999 01/01/1901

7 16 23741 NICOLESCU AUREL DO699-303 03/03/1999 01/01/1901

7 16 23742 DEMENESCU GIANI DO699-366 16/03/1999 01/01/1901

7 16 23743 DASCALIUC DUMITRU DO699-438 31/03/1999 01/01/1901

7 16 23744 FERARIU CRISTIAN OVIDIU DO699-1020 06/04/1999 01/01/1901

7 16 23745 RADU GABRIEL DO699-3242 11/04/1999 01/01/1901

7 16 23746 HANU CATALIN DO699-618 13/05/1999 01/01/1901

7 16 23747 TODORUT GHEORGHE DO699-764 18/05/1999 01/01/1901

7 16 23748 CSISMAR MARTA DO699-795 19/05/1999 01/01/1901

7 16 23749 ANITEI RELU GABRIEL DO699-468 04/06/1999 01/01/1901

7 16 23750 GAUDI MIHAI DO699-276 03/09/1999 01/01/1901

7 16 23751 CHIRA DANIEL SORIN DO799-3309 21/09/1999 01/01/1901

7 16 23752 BUSU VASILE NICOLAE DO699-2888 21/10/1999 01/01/1901

7 16 23753 MARIUTA CONSTANTIN DO699-350 03/12/1999 01/01/1901

9 14 23754 ALMAJAN FLORIN DO6X-2217 03/02/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

9 14 23755 BEJENARIU FLORIN DO6X-1945 24/02/2000 01/01/1901

9 14 23756 CRISAN ALIN PA8X-3338 10/03/2000 01/01/1901

9 14 23757 BUCHE IULIAN DO6X-2801 21/03/2000 01/01/1901

9 14 23758 BEJINARIU STEFAN DO6X-6022 12/07/2000 01/01/1901

9 14 23759 HUMA GHEORGHE DO6X-5140 17/10/2000 01/01/1901

9 14 23760 PALIS RAMONA DO6X-5624 15/11/2000 01/01/1901

9 14 23761 SZABO ZOLTAN DO6X-4707 06/12/2000 01/01/1901

9 14 23762 SUVETI PETRU PA8X-4268 12/12/2000 01/01/1901

11 12 23763 BOT VERONICA DO6X1-1359 13/02/2001 01/01/1901

13 10 23764 BARBU GABRIEL D72002-5004 06/06/2002 01/01/1901

0 22 22765 ABRUDAN ADRIAN DO696-334 08/02/1996 01/01/1901

0 22 22766 CURCA IONEL DO696-1843 30/07/1996 01/01/1901

0 22 22767 MOLDOVAN CLAUDIA DO696-1369 30/07/1996 01/01/1901

2 20 22768 STICLEA FLORIN DO697-64 16/01/1997 01/01/1901

2 20 22769 EBERLING NICOLAE DO697-89 20/01/1997 01/01/1901

2 20 22770 BAJUSZ ANDREI DO697-87 20/01/1997 01/01/1901

2 20 22771 POPA MILIANA DO797-209 21/01/1997 01/01/1901

2 20 22772 LINTA MIRCEA EUGEN DO797-226 22/01/1997 01/01/1901

2 20 22773 GHEORGHE ION DO697-114 29/01/1997 01/01/1901

2 20 22774 STANCU ANDREI DO697-200 05/02/1997 01/01/1901

2 20 22775 BABEANU SEBASTIAN DO697-339 14/02/1997 01/01/1901

2 20 22776 PAVLOV PERITA DO697-380 19/02/1997 01/01/1901

2 20 22777 MOISA GEORGEL DO697-502 28/02/1997 01/01/1901

2 20 22778 LAZAR AURICA DO697-520 04/03/1997 01/01/1901

2 20 22779 COSERGAR PULTIOAN DO697-530 04/03/1997 01/01/1901

2 20 22780 BAN OVIDIU DO697-540 05/03/1997 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 20 22781 MILITARU DORINEL DO697-570 06/03/1997 01/01/1901

2 20 22782 STOIA DORU DO697-746 20/03/1997 01/01/1901

2 20 22783 TUFIS FLORIN DO697-775 25/03/1997 01/01/1901

2 20 22784 PUHA MARIN DO697-810 28/03/1997 01/01/1901

2 20 22785 JIGOVAN ADRIAN DO697-820 31/03/1997 01/01/1901

2 20 22786 COMAN CORNELIU DO697-866 07/04/1997 01/01/1901

2 20 22787 STOICA CONSTANTIN DO697-924 10/04/1997 01/01/1901

2 20 22788 BAICON COSTEL DO697-959 16/04/1997 01/01/1901

2 20 22789 SACALUS VASILE DO697-984 21/04/1997 01/01/1901

2 20 22790 BALTEAN AIDA DO697-1025 23/04/1997 01/01/1901

2 20 22791 IGNEA MARIUS DO697-1053 24/04/1997 01/01/1901

2 20 22792 BOTOS NICOLAE DO697-1072 30/04/1997 01/01/1901

2 20 22793 DINU PINTEA FLORIN DO697-1118 07/05/1997 01/01/1901

2 20 22794 VIDONI MARIUS DO697-1136 08/05/1997 01/01/1901

2 20 22795 BOGDAN IONEL DO697-1183 15/05/1997 01/01/1901

2 20 22796 SMIRI CSABA DO697-1438 12/06/1997 01/01/1901

2 20 22797 URICAN LILIANA DO697-1574 23/06/1997 01/01/1901

2 20 22798 BIRO RENATTE DO697-1576 23/06/1997 01/01/1901

2 20 22799 GEANTA NICOLETA DO697-1593 24/06/1997 01/01/1901

2 20 22800 MILITARU DORU DO797-2518 10/07/1997 01/01/1901

2 20 22801 SEMENIUC MARIA DO797-2537 10/07/1997 01/01/1901

2 20 22802 TUDOR ADRIAN DO797-2509 10/07/1997 01/01/1901

2 20 22803 IONESI AURELIA DO797-2649 17/07/1997 01/01/1901

2 20 22804 IACOB CIPRIAN DO797-2813 25/07/1997 01/01/1901

2 20 22805 GROZONI RADU DO697-1634 29/07/1997 01/01/1901

2 20 22806 DINU GABRIEL DO797-2971 08/08/1997 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 20 22807 URSU JIGALOV RADU DO797-3341 01/09/1997 01/01/1901

2 20 22808 DRAGAN MIRELA DO697-1746 17/09/1997 01/01/1901

2 20 22809 SUCIU NICOLAE DO697-1759 18/09/1997 01/01/1901

2 20 22810 GAVRIS ADRIAN DO697-1775 22/09/1997 01/01/1901

2 20 22811 BRONZ EMIL DO697-1811 26/09/1997 01/01/1901

2 20 22812 BODMAR ERICA DO697-1822 29/09/1997 01/01/1901

2 20 22813 LOZICI ALINA DO697-1852 02/10/1997 01/01/1901

2 20 22814 BULZAN CRISTINEL STEVITA DO697-1853 03/10/1997 01/01/1901

2 20 22815 SEITAN GABI DO697-1903 09/10/1997 01/01/1901

2 20 22816 IONASCU REMUS DO697-1907 10/10/1997 01/01/1901

2 20 22817 ROSAN MALEK DORU DO697-1976 17/10/1997 01/01/1901

2 20 22818 SOFIAN MARIOARA DO697-2033 28/10/1997 01/01/1901

2 20 22819 SALONTAI SEBASTIAN DO697-2068 31/10/1997 01/01/1901

2 20 22820 TRAUM ANDREI DO697-2110 07/11/1997 01/01/1901

2 20 22821 KRAICZAR TIHOMIR DO697-2126 11/11/1997 01/01/1901

2 20 22822 PATRASESCU AURELIAN DO697-2477 15/12/1997 01/01/1901

2 20 22823 ACHIM SIMONA DO697-2513 18/12/1997 01/01/1901

4 18 22824 ARDELEAN ADRIAN DO698-120 29/01/1998 01/01/1901

4 18 22825 COCONET OVIDIU DO698-158 04/02/1998 01/01/1901

4 18 22826 RUJESCU SORINEL DO698-9183 22/02/1998 01/01/1901

4 18 22827 BOT ION DO698-216 12/03/1998 01/01/1901

4 18 22828 VOLINTIRU ION DO698-457 18/03/1998 01/01/1901

4 18 22829 BACHIM VELEMIR DO698-510 24/03/1998 01/01/1901

4 18 22830 NAGY SZILARD LEVENTE DO698-674 16/04/1998 01/01/1901

4 18 22831 MANEA ION DO698-751 14/05/1998 01/01/1901

4 18 22832 DOBRE DANIELA DO698-789 21/05/1998 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 18 22833 PALAGHIUC NICOLAE DO698-968 25/06/1998 01/01/1901

4 18 22834 NEMET ADRIAN DO698-812 30/06/1998 01/01/1901

4 18 22835 MEZEI OVIDIU DO698-994 01/07/1998 01/01/1901

4 18 22836 LUPU IONEL DANIEL DO798-2925 24/08/1998 01/01/1901

4 18 22837 MARA ILIE DO798-3133 08/09/1998 01/01/1901

4 18 22838 BIRSANU VIORICA CARMEN DO798-3159 09/09/1998 01/01/1901

4 18 22839 VONTEAN ADAM DO698-1137 29/09/1998 01/01/1901

4 18 22840 LAUTARU ION DO698-1253 15/10/1998 01/01/1901

4 18 22841 PUSOK CSABA DO698-1433 17/11/1998 01/01/1901

4 18 22842 BARABASI PETRU GHEORGHE DO698-1510 27/11/1998 01/01/1901

4 18 22843 HAISIUC CRISTIAN DO698-1599 11/12/1998 01/01/1901

6 16 22844 TICAN DORIN DO699-61 18/01/1999 01/01/1901

6 16 22845 PAU CATALIN DO699-117 27/01/1999 01/01/1901

6 16 22846 GOIANU MIHAI EUGEN DO699-124 28/01/1999 01/01/1901

6 16 22847 DRULA IOAN BENONE DO699-269 24/02/1999 01/01/1901

6 16 22848 BERLOVAN CLAUDIU ALIN DO699-355 15/03/1999 01/01/1901

6 16 22849 DAN GABRIEL RONEL DO699-436 04/05/1999 01/01/1901

6 16 22850 GRAMADA DORIN DO699-439 14/05/1999 01/01/1901

6 16 22851 STANCIU NICOLAE DO699-1816 07/06/1999 01/01/1901

6 16 22852 GLUJDEA NELU DO699-557 15/06/1999 01/01/1901

6 16 22853 MARTINESCU GHEORGHE ADRIAN DO699-685 17/06/1999 01/01/1901

6 16 22854 MATEI ILEANA DO699-3331 11/09/1999 01/01/1901

6 16 22855 IEDU IOAN DO699-4196 12/10/1999 01/01/1901

6 16 22856 VOAIDOS DANIEL DO699-3592 18/11/1999 01/01/1901

8 14 22857 WUCHINGER VILIAM DO6X-286 13/01/2000 01/01/1901

8 14 22858 IUON VELIBOR DO6X-2234 03/02/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 14 22859 PUIU IULIAN DO6X-2012 24/02/2000 01/01/1901

8 14 22860 KONCSAG MIRCEA DO6X-5440 11/04/2000 01/01/1901

8 14 22861 SANDU PETRU CRISTIAN PA8X-2459 17/08/2000 01/01/1901

8 14 22862 IONESCU VALENTIN DO6X-4989 31/08/2000 01/01/1901

8 14 22863 GUDIU CRISTINA DO6X-5139 17/10/2000 01/01/1901

8 14 22864 ZUGUN ADRIAN DO6X-5178 18/10/2000 01/01/1901

8 14 22865 CAPAT FLORIN DO6X-5271 24/10/2000 01/01/1901

8 14 22866 BENGA ONITEL DO6X-3420 04/11/2000 01/01/1901

10 12 22867 LUDWIG CARMEN DO6X1-1273 09/02/2001 01/01/1901

10 12 22868 BALAS ALINA PA8X1-221 28/02/2001 01/01/1901

10 12 22869 RIGO CLAUDIU PA8X1-434 16/03/2001 01/01/1901

10 12 22870 MANDERSCHEID TIBERIU PA8X1-883 02/05/2001 01/01/1901

10 12 22871 TIMIS ALEXANDRA DO6X1-2991 22/05/2001 01/01/1901

10 12 22872 SINESCU IOAN DO6X1-5482 12/09/2001 01/01/1901

12 10 22873 PELE NARCISA D82002-1579 09/12/2002 01/01/1901

1 20 21874 PAPURICA MARIUS DO697-50 15/01/1997 01/01/1901

1 20 21875 VADUVA VIOLETA DO697-55 15/01/1997 01/01/1901

1 20 21876 OLARU IOAN DO697-91 20/01/1997 01/01/1901

1 20 21877 BALINT VALENTIN IOSIF DO697-190 21/01/1997 01/01/1901

1 20 21878 MARK RADU VIRGIL DO797-324 27/01/1997 01/01/1901

1 20 21879 TERLAI ILIE DO697-115 29/01/1997 01/01/1901

1 20 21880 CENUSE CONSTANTIN DO697-223 06/02/1997 01/01/1901

1 20 21881 DRINCEANU DAN DO697-332 13/02/1997 01/01/1901

1 20 21882 GORDAN CRISTINA D797-381 19/02/1997 01/01/1901

1 20 21883 URSU JEANNINA DO697-498 28/02/1997 01/01/1901

1 20 21884 BORDEANU MARIUS DO697-590 11/03/1997 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 20 21885 BOBOICIOV SIMONA DO697-627 13/03/1997 01/01/1901

1 20 21886 STERPU DANIEL DO697-903 08/04/1997 01/01/1901

1 20 21887 VETAN DANUT DO697-909 09/04/1997 01/01/1901

1 20 21888 GALONICI DAN ADRIAN D797-913 10/04/1997 01/01/1901

1 20 21889 FARCAL RADU DO697-985 21/04/1997 01/01/1901

1 20 21890 FARKAS GHEORGHE DO697-1356 06/05/1997 01/01/1901

1 20 21891 NOVAC DANIEL DOREL DO697-1223 20/05/1997 01/01/1901

1 20 21892 SEBIN NICOLAE DO697-1397 10/06/1997 01/01/1901

1 20 21893 STRIMBEANU NELUTU DO697-1481 17/06/1997 01/01/1901

1 20 21894 POPA IONELA DO697-1513 18/06/1997 01/01/1901

1 20 21895 BOBOC MARIAN DO697-1535 19/06/1997 01/01/1901

1 20 21896 MITA NICOLETA DO697-1616 27/06/1997 01/01/1901

1 20 21897 HARCHI IOAN DO797-2774 23/07/1997 01/01/1901

1 20 21898 DADALAU ADRIAN DO697-1633 29/07/1997 01/01/1901

1 20 21899 KELEMEN MARTON DO797-3032 13/08/1997 01/01/1901

1 20 21900 COROAMA ELENA MIHAELA D797-3376 03/09/1997 01/01/1901

1 20 21901 GHERMAN CRISTIAN DO797-3411 04/09/1997 01/01/1901

1 20 21902 IUSTIN ANDREI DO697-1707 11/09/1997 01/01/1901

1 20 21903 WRBITSKY KOLOZGABRIEL DO697-1750 18/09/1997 01/01/1901

1 20 21904 MICU ZSOLT DO697-1849 02/10/1997 01/01/1901

1 20 21905 CERTUS ION DO697-1968 16/10/1997 01/01/1901

1 20 21906 POP IONEL DO697-1971 17/10/1997 01/01/1901

1 20 21907 NICHITEANU ROMICA DO697-2016 23/10/1997 01/01/1901

1 20 21908 CAPRARIU MARIUS DO697-2104 06/11/1997 01/01/1901

1 20 21909 BELEA FLORIAN DO697-2147 13/11/1997 01/01/1901

1 20 21910 BOGATAN CODRIN DO697-2186 19/11/1997 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 20 21911 BERINDEA IOAN PETRU DO697-2200 20/11/1997 01/01/1901

1 20 21912 MAROSAN NICOLAE DO697-2198 20/11/1997 01/01/1901

1 20 21913 CRASOVAN VALENTIN DO697-2209 21/11/1997 01/01/1901

1 20 21914 ANTAL MUSTETI DANIELA DO697-2217 24/11/1997 01/01/1901

1 20 21915 GHINDAS IONEL DO697-2321 05/12/1997 01/01/1901

1 20 21916 BABAT LILIANA DO697-2459 12/12/1997 01/01/1901

1 20 21917 JANOS LEVENTE DO697-2496 17/12/1997 01/01/1901

1 20 21918 INDRU MUGUREL DO697-2507 18/12/1997 01/01/1901

1 20 21919 BOCA ALINA DO697-2511 18/12/1997 01/01/1901

3 18 21920 DINU PETRE DO698-211 12/02/1998 01/01/1901

3 18 21921 OMUSORU CORNELIU DO698-496 23/03/1998 01/01/1901

3 18 21922 KOVACS RUDOLF DO698-431 21/04/1998 01/01/1901

3 18 21923 FILIPAS MIODRAG DO698-664 28/04/1998 01/01/1901

3 18 21924 TIMOFTE PETRONELA DO698-784 20/05/1998 01/01/1901

3 18 21925 SAVA NICOLETA DO698-972 25/06/1998 01/01/1901

3 18 21926 SERBANICA ROMEO DO698-1019 10/08/1998 01/01/1901

3 18 21927 SLATARU GHEORGHE DO698-1268 19/10/1998 01/01/1901

3 18 21928 BANILEAN GHEORGHE DO698-1361 04/11/1998 01/01/1901

3 18 21929 ASAFTEI VICTOR DO698-1314 16/11/1998 01/01/1901

3 18 21930 OLTEAN DORINEL DO698-1480 24/11/1998 01/01/1901

3 18 21931 MARKOCSAN NICOLAE DO698-1582 10/12/1998 01/01/1901

5 16 21932 MAN MIRCEA DO699-637 06/01/1999 01/01/1901

5 16 21933 HUTULEAC SORIN DO699-709 06/01/1999 01/01/1901

5 16 21934 DUMITRESCU PETRONELA DO699-68 19/01/1999 01/01/1901

5 16 21935 BOLOCAN CONSTANTIN DO699-110 25/01/1999 01/01/1901

5 16 21936 NOVAC VIOREL DO699-80 25/01/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 16 21937 MILOS CORNEL ALIN DO699-572 05/03/1999 01/01/1901

5 16 21938 VELCIOV MIRELA DO699-1088 06/03/1999 01/01/1901

5 16 21939 BOLOGAN MARIUS DO699-394 23/03/1999 01/01/1901

5 16 21940 SZOLOSI GHEORGHE DO699-530 13/05/1999 01/01/1901

5 16 21941 PIRVULESCU CRISTOFOR ALEXAND DO699-213 14/05/1999 01/01/1901

5 16 21942 BALOSU IONEL DO699-1493 22/06/1999 01/01/1901

5 16 21943 NECHITA AUGUSTIN DO699-246 04/07/1999 01/01/1901

5 16 21944 MAMUT PETRISOR DO699-2335 20/08/1999 01/01/1901

5 16 21945 CONACHI MARIUS DO699-4147 12/09/1999 01/01/1901

5 16 21946 VASU DUMITRU DO699-338 03/10/1999 01/01/1901

5 16 21947 DELICOSTEA VASILE MIHAI DO699-4275 12/10/1999 01/01/1901

5 16 21948 MODA ADRIAN DO699-4240 12/10/1999 01/01/1901

5 16 21949 HARITON CRISTIAN EDUARD DO699-2664 13/10/1999 01/01/1901

5 16 21950 VOICULESCU PETRE DO699-2991 26/10/1999 01/01/1901

5 16 21951 NEAMT DUMITRU DO699-1718 10/11/1999 01/01/1901

5 16 21952 ZATIC SORIN DO699-3611 18/11/1999 01/01/1901

5 16 21953 UNGUREANU ILIE DO699-3816 25/11/1999 01/01/1901

5 16 21954 CRISAN DORIN LUCIAN DO699-4286 30/12/1999 01/01/1901

7 14 21955 MIHA ION DANIEL DO6X-504 19/01/2000 01/01/1901

7 14 21956 NICOLAESCU MIHAI DO6X-668 24/01/2000 01/01/1901

7 14 21957 CARMOCANU SORIN CRISTIAN DO6X-1847 22/02/2000 01/01/1901

7 14 21958 NEMES IOAN DO699-179 23/02/2000 01/01/1901

7 14 21959 LAZAR GEORGIAN DO6X-2594 14/03/2000 01/01/1901

7 14 21960 BURTICICA FLORENTINA DO6X-3044 28/03/2000 01/01/1901

7 14 21961 ROBEANU CRISTIAN DAN DO6X-3726 19/04/2000 01/01/1901

7 14 21962 OROS ALIN DO6X-4074 16/05/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 14 21963 MELCI ROMULUS DO6X-4132 18/05/2000 01/01/1901

7 14 21964 IGNAT OVIDIU DO6X-4160 18/05/2000 01/01/1901

7 14 21965 DOBREAN NICOLAE DO6X-4346 25/05/2000 01/01/1901

7 14 21966 MIOC DANIEL PA8X-1531 07/06/2000 01/01/1901

7 14 21967 ENE ADRIAN DORIN PA8X-1576 07/07/2000 01/01/1901

7 14 21968 HUTAN FLORENTIN DO6X-5501 11/09/2000 01/01/1901

7 14 21969 BABENSCHI MARIANA DO6X-1505 02/10/2000 01/01/1901

7 14 21970 PANESCU FLORIN DAN PA8X-3490 10/10/2000 01/01/1901

7 14 21971 VOICU DUNGAN LUCIAN PA8X-3522 10/10/2000 01/01/1901

7 14 21972 ALEXA MIHAI DO6X-3425 04/11/2000 01/01/1901

9 12 21973 BOTA CRISTIAN DO6X1-553 24/01/2001 01/01/1901

9 12 21974 COSTE CORNEL DO6X1-2006 14/03/2001 01/01/1901

9 12 21975 ILIESI BENIAMIN DO6X1-2419 06/04/2001 01/01/1901

9 12 21976 ASAFTEI ELENA DO6X1-3002 22/05/2001 01/01/1901

9 12 21977 PREALA MIHAI PA8X1-2266 19/09/2001 01/01/1901

9 12 21978 BORDIANU DUMITRU DO6X1-6781 27/11/2001 01/01/1901

11 10 21979 TANASA IONUT DO6X2-1794 12/03/2002 01/01/1901

11 10 21980 GIURA REMUS DO6X2-2637 05/04/2002 01/01/1901

11 10 21981 PATRU TEODOR D72002-3444 25/04/2002 01/01/1901

11 10 21982 SOLOMON ILEANA D72002-8158 17/09/2002 01/01/1901

11 10 21983 MORARIU LAURENTIU D72002-8537 10/10/2002 01/01/1901

11 10 21984 NATEA LIVIU PETRU D82002-1630 12/12/2002 01/01/1901

0 20 20985 LAURENTIU GELU DO697-1044 24/04/1997 01/01/1901

2 18 20986 COSMAN CRISTINA DO698-377 09/03/1998 01/01/1901

2 18 20987 CZINE IOSIF DO698-635 16/04/1998 01/01/1901

2 18 20988 VIRVAROI IOAN DO698-659 27/04/1998 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 18 20989 AGAVRILOAE DANIEL RADU DO798-2545 27/07/1998 01/01/1901

2 18 20990 SILHAN CAMELIA DO698-1087 22/09/1998 01/01/1901

2 18 20991 GALIS SERGIU DO698-1349 03/11/1998 01/01/1901

2 18 20992 CATARGIU NICOLETA DO698-1394 11/11/1998 01/01/1901

4 16 20993 VASILE ALEXANDRU DO699-65 19/01/1999 01/01/1901

4 16 20994 KISS CLAUDIU DO699-136 02/02/1999 01/01/1901

4 16 20995 MAJOR ALEXANDRU DO699-253 22/02/1999 01/01/1901

4 16 20996 MUNTEANU CONSTANTIN DO699-380 18/03/1999 01/01/1901

4 16 20997 SIMION IOAN DO699-428 29/03/1999 01/01/1901

4 16 20998 SARAN VALENTIN DO699-517 14/05/1999 01/01/1901

4 16 20999 BOLDI ISTVAN DO699-1817 07/06/1999 01/01/1901

4 16 201000 GHILE LUCIAN AURELIAN DO699-1391 17/06/1999 01/01/1901

4 16 201001 OCHIANA FLORIN DO699-1616 29/06/1999 01/01/1901

4 16 201002 HOLTCHI ANTON PETRU DO699-2010 15/07/1999 01/01/1901

4 16 201003 LET LUIGI DO699-2288 30/07/1999 01/01/1901

4 16 201004 PETROV DRAGAN DO699-1192 06/09/1999 01/01/1901

4 16 201005 MISCOVICI LAURA DO799-3485 24/09/1999 01/01/1901

4 16 201006 PUSCAS DANIEL DO699-2745 15/10/1999 01/01/1901

4 16 201007 BUMB AVRAM DO699-3083 29/10/1999 01/01/1901

6 14 201008 ARDELEAN OVIDIU DO6X-496 19/01/2000 01/01/1901

6 14 201009 CATALINA MIHAELA DO6X-614 21/01/2000 01/01/1901

6 14 201010 MURESAN IONUT DO6X-666 24/01/2000 01/01/1901

6 14 201011 CRISTA PUIU DO6X-1275 02/03/2000 01/01/1901

6 14 201012 CONSTANDA DOREL DO6X-3783 05/03/2000 01/01/1901

6 14 201013 LUTA ILIE DO6X-3051 29/03/2000 01/01/1901

6 14 201014 CRISTESCU VALERIA DOINA PA8X-387 21/04/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 14 201015 STAN DANUT DO6X-4156 18/05/2000 01/01/1901

6 14 201016 REMZING (FAUR) CLARA GABRIELA PA8X-3457 10/06/2000 01/01/1901

6 14 201017 KUSMODI IOSIF DO6X-5998 12/07/2000 01/01/1901

6 14 201018 INCEU ALIN LOREDAN DO6X-5497 11/08/2000 01/01/1901

6 14 201019 GOGOTA VICTOR DO6X-4969 30/08/2000 01/01/1901

6 14 201020 MARCU VALENTIN NICOLAE PA8X-3366 04/10/2000 01/01/1901

6 14 201021 SCHMUTZ CRISTIAN DO6X-5203 19/10/2000 01/01/1901

6 14 201022 OPREA ANTONIU DO6X-5709 21/11/2000 01/01/1901

8 12 201023 CHIRILA ALIN DO6X1-1114 06/02/2001 01/01/1901

8 12 201024 GALAN FLORIN DO6X1-1729 27/02/2001 01/01/1901

8 12 201025 TOROK EUGEN DO6X1-1980 13/03/2001 01/01/1901

8 12 201026 CIRSTEA IONICA PA8X1-428 16/03/2001 01/01/1901

8 12 201027 CIOBAN IOAN MARIUS PA8X1-516 23/03/2001 01/01/1901

8 12 201028 SIRBU LUCIA DO6X1-2633 03/05/2001 01/01/1901

8 12 201029 FRANCULESCU PETRE DO6X1-3315 08/06/2001 01/01/1901

8 12 201030 BALINT TIBERIU CSABA DO6X1-3431 15/06/2001 01/01/1901

8 12 201031 PARASCAN ALIN ZAHARIA DO6X1-3540 22/06/2001 01/01/1901

8 12 201032 STURZINGER CAMELIA PA8X1-1864 13/07/2001 01/01/1901

8 12 201033 KOSLOVASCHI SIMONA PA8X1-1956 19/07/2001 01/01/1901

8 12 201034 MOCANU CRISTINA DO6X1-5042 21/08/2001 01/01/1901

8 12 201035 GRANCEA ALINA DO6X1-5041 21/08/2001 01/01/1901

8 12 201036 DEMCIUCEAN IURII PA8X1-2239 18/09/2001 01/01/1901

8 12 201037 CICLOVAN DANIEL COSTIN PA8X1-2452 25/09/2001 01/01/1901

8 12 201038 JOLDES SILVIU GABRIEL PA8X1-3238 01/10/2001 01/01/1901

8 12 201039 BATEA MIRELA DO6X1-5883 29/10/2001 01/01/1901

8 12 201040 HAULICA CIPRIAN IOAN PA8X1-3262 05/11/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

10 10 201041 AXENTE DUMITRA DANIELA DO6X2-21 14/01/2002 01/01/1901

10 10 201042 SUICI MILORAD DO6X2-206 24/01/2002 01/01/1901

10 10 201043 OPRIAN RAZVAN DO6X2-278 28/01/2002 01/01/1901

10 10 201044 BOCA EMOKE DO6X2-1118 19/02/2002 01/01/1901

10 10 201045 GHEORGHE DAN D72002-7113 08/08/2002 01/01/1901

10 10 201046 BOGHIU PAUL D72002-8461 07/10/2002 01/01/1901

10 10 201047 PETROV BOBAN BATA D82002-1175 25/11/2002 01/01/1901

1 18 191048 COJOCARU GABRIEL DO698-253 17/02/1998 01/01/1901

1 18 191049 SCUTCA ION DO698-307 25/02/1998 01/01/1901

1 18 191050 COSARIU LUMINITA DO698-538 30/03/1998 01/01/1901

1 18 191051 TURUC COSTEL DO698-594 09/04/1998 01/01/1901

1 18 191052 PURICI LUCIAN DO698-1426 16/11/1998 01/01/1901

1 18 191053 TRINCA TIBERIU DO698-1557 14/12/1998 01/01/1901

3 16 191054 TUDOSIE GABRIEL DO699-101 25/01/1999 01/01/1901

3 16 191055 MAFTEI CONSTANTIN DO699-342 22/03/1999 01/01/1901

3 16 191056 GIUCHICI DANIEL DO699-440 28/06/1999 01/01/1901

3 16 191057 BUHAI URSU LEON DO699-1633 29/06/1999 01/01/1901

3 16 191058 POPESCU CONSTANTIN DO699-1167 06/08/1999 01/01/1901

3 16 191059 IERIMA VICTOR DO699-2418 24/08/1999 01/01/1901

5 14 191060 SIME LUCIAN DO6X-922 28/01/2000 01/01/1901

5 14 191061 LATCU FLORENTIN PETRU DO6X-1636 15/02/2000 01/01/1901

5 14 191062 GASPAR LAURA CLAUDIA DO6X-3066 29/03/2000 01/01/1901

5 14 191063 TATARU DORU DO47-3113 30/03/2000 01/01/1901

5 14 191064 PURCARU DUMITRU DO6X-3153 31/03/2000 01/01/1901

5 14 191065 MILIAN MIRCEA DO6X-4020 15/05/2000 01/01/1901

5 14 191066 HERTIU LIGIA DO6-3299 04/06/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 14 191067 SIMERIA CRISTIAN DO6X-4766 14/06/2000 01/01/1901

5 14 191068 SIRBU FLORIN GHEORGHE DO6X-4631 06/08/2000 01/01/1901

5 14 191069 ANDREI ALIN DO6X-4899 25/08/2000 01/01/1901

5 14 191070 BODEA STEFAN DO6X-1465 02/09/2000 01/01/1901

5 14 191071 GROZA ION ADRIAN DO6X-3888 05/09/2000 01/01/1901

5 14 191072 BOGZA EMANUEL PA8X-2974 21/09/2000 01/01/1901

5 14 191073 TODEREAN COSMIN PA8X-3164 27/09/2000 01/01/1901

5 14 191074 TABIRTA ARTUR PA8X-3513 10/10/2000 01/01/1901

5 14 191075 GABOR DANUT DO6X-5260 24/10/2000 01/01/1901

5 14 191076 NOVAC LILIANA DO6X-5327 26/10/2000 01/01/1901

5 14 191077 MOREANU SILVIU PA8X-3790 31/10/2000 01/01/1901

5 14 191078 ANUTA BERNA DO6X-1538 02/11/2000 01/01/1901

5 14 191079 FOGARASSY ROBERT DO6X-5834/1 28/11/2000 01/01/1901

5 14 191080 ALBIS SORIN DO6X-5882 29/11/2000 01/01/1901

5 14 191081 CARAULEANU SEBASTIAN PA8X-4292 12/12/2000 01/01/1901

5 14 191082 PUSCAS DANIEL MARIAN PA8X-4426 15/12/2000 01/01/1901

7 12 191083 STEFURA MIHAELA DO6X1-1129 06/02/2001 01/01/1901

7 12 191084 CRAINIC DANIEL FLORIN PA8X1-94 16/02/2001 01/01/1901

7 12 191085 SEITAN MIHAELA DO6X1-1618 22/02/2001 01/01/1901

7 12 191086 CRISTEA EMANUELA DO6X1-2039 15/03/2001 01/01/1901

7 12 191087 RAIA MIMI MARIA DO6X1-2099 20/03/2001 01/01/1901

7 12 191088 SIMO LAURA NICOLETA DO6X1-3001 22/05/2001 01/01/1901

7 12 191089 RADOI ZENO DO6X1-3056 25/05/2001 01/01/1901

7 12 191090 PAUL MIHAELA DO6X1-3264 06/06/2001 01/01/1901

7 12 191091 ROBU VIOLETA MIRELA PA8X1-1776 10/07/2001 01/01/1901

7 12 191092 BOROBAR CRISTINEL GABRIEL PA8X1-1752 10/07/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 12 191093 BOTA LOREDAN DO6X1-4303 07/08/2001 01/01/1901

7 12 191094 BADEA OVIDIU ALIN DO6X1-5703 17/10/2001 01/01/1901

7 12 191095 UNGUREANU MIHAELA DO6X1-6303 12/11/2001 01/01/1901

7 12 191096 BABETI CRISTIAN DO6X1-6934 06/12/2001 01/01/1901

9 10 191097 DINCA ADRIAN DO6X2-1320 27/02/2002 01/01/1901

9 10 191098 LABA IOANA DO6X2-1362 28/02/2002 01/01/1901

9 10 191099 SANISLAI LIONEL DO6X2-2361 27/03/2002 01/01/1901

9 10 191100 CIOANCA RADU GABRIEL D72002-3667 30/04/2002 01/01/1901

9 10 191101 GUGOASA GARAIMALICE GABRIELA D72002-4749 31/05/2002 01/01/1901

9 10 191102 MIULESCU STEFAN D82002-4699 13/08/2002 01/01/1901

9 10 191103 COSTIC DUMITRU D72002-8412 24/09/2002 01/01/1901

9 10 191104 APETREI DANUT D72002-9498 14/11/2002 01/01/1901

9 10 191105 TALPAI IULIU D82002-1843 26/11/2002 01/01/1901

9 10 191106 GIURGIU BIJAN SABINA D72002-10083 29/11/2002 01/01/1901

9 10 191107 GOIEA LAURA CHRISTINE D82002-1633 12/12/2002 01/01/1901

9 10 191108 PORFIR DAN D82002-1733 19/12/2002 01/01/1901

9 10 191109 PANCIU CIPRIAN D82002-1763 20/12/2002 01/01/1901

11 8 191110 ROMAN MIHAI D82003-423 04/02/2003 01/01/1901

11 8 191111 ZDRAFU NELU D82003-3626 03/06/2003 01/01/1901

13 6 191112 BOCANCEA ELENA D82004-251 22/01/2004 01/01/1901

2 16 181113 SAVA BOGDAN CONSTANTIN DO699-52 14/01/1999 01/01/1901

2 16 181114 VELCOTA PAVEL DO699-886 25/05/1999 01/01/1901

2 16 181115 TRAISTARU GABRIEL DO699-2292 30/07/1999 01/01/1901

2 16 181116 POPOVICI ILEANA HAYNAL DO799-2734 02/09/1999 01/01/1901

2 16 181117 POPA MINDROANNELU DO699-326 03/09/1999 01/01/1901

2 16 181118 LASCUS ECATERINA MARIA DO699-4183 12/09/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 16 181119 MANOIU MIRCEA DO699-193 02/10/1999 01/01/1901

2 16 181120 BUHNA CIPRIAN DO699-2666 14/10/1999 01/01/1901

2 16 181121 STOICA TIBERIU DO699-2768 18/10/1999 01/01/1901

4 14 181122 CIOBANU MIHAELA DO6X-608 21/01/2000 01/01/1901

4 14 181123 CIURARIU FLORIN CONSTANTIN DO6X-852 27/01/2000 01/01/1901

4 14 181124 KOSA ANDREI DO6X-1670 16/02/2000 01/01/1901

4 14 181125 VASILIU LAURENTIU DO6X-1292 02/03/2000 01/01/1901

4 14 181126 BORCILA CONSTANTIN CATALIN DO6X-3179 04/03/2000 01/01/1901

4 14 181127 MENTA IOAN DOREL DO6X-2578 14/03/2000 01/01/1901

4 14 181128 BUCIUTA STEFAN DO6X-3063 29/03/2000 01/01/1901

4 14 181129 PURCARU ANGELICA DO6X-3566 13/04/2000 01/01/1901

4 14 181130 ANDRONIC MIHAI DO6X-3679 18/04/2000 01/01/1901

4 14 181131 DOMINCIUC PETRE PA8X-494 26/04/2000 01/01/1901

4 14 181132 COZMA BALAN CONSTANTIN DO6X-4540 06/05/2000 01/01/1901

4 14 181133 LASLO STEFAN TIBERIU DO6X-4022 15/05/2000 01/01/1901

4 14 181134 DUMITRU FLORENTINA DO6X-6013 12/07/2000 01/01/1901

4 14 181135 BUDAI DANIEL DO6X-3907 05/10/2000 01/01/1901

4 14 181136 ARDELEAN SORIN LIVIU DO6X-5294 25/10/2000 01/01/1901

4 14 181137 COJOCARI ADRIAN DO699-13 01/12/2000 01/01/1901

4 14 181138 IOANOVICIU ELENA DO6X-3523 04/12/2000 01/01/1901

4 14 181139 POKKER CRISTIAN PAVEL PA8X-4288 12/12/2000 01/01/1901

4 14 181140 ILIUTA MARCEL PA8X-4332 14/12/2000 01/01/1901

4 14 181141 KOSKA GEORGETA PA8X-4397 14/12/2000 01/01/1901

4 14 181142 KALMAR IOSIF PA8X-4375 14/12/2000 01/01/1901

6 12 181143 PENCOV CRISTIAN DO6X1-182 16/01/2001 01/01/1901

6 12 181144 VITEAZ CORNEL OVIDIU DO6X1-1644 22/02/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 12 181145 MADA CALIN GHEORGHE DO6X1-1587 22/02/2001 01/01/1901

6 12 181146 FLORISTEAN IRINEL VLADIMIR DO6X1-1802 01/03/2001 01/01/1901

6 12 181147 GIRU ADRIAN DO6X1-1920 07/03/2001 01/01/1901

6 12 181148 POPOVICI DANIEL DO6X1-2575 19/03/2001 01/01/1901

6 12 181149 FAZEKAS CRISTIAN DO6X1-2235 27/03/2001 01/01/1901

6 12 181150 VASALAC ANGELICA DO6X1-904 10/04/2001 01/01/1901

6 12 181151 BRAT ALEXANDRU DO6X1-2613 24/04/2001 01/01/1901

6 12 181152 BLOJU MARIUS STEFAN DO6X1-2671 26/04/2001 01/01/1901

6 12 181153 MATYAS ESZTERA DO6X1-2406 13/06/2001 01/01/1901

6 12 181154 RUS ROBERTA SANDRA PA8X1-1978 20/07/2001 01/01/1901

6 12 181155 MIXICI SIMONA DO6X1-4554 13/08/2001 01/01/1901

6 12 181156 STAN MONICA DO6X1-4729 14/08/2001 01/01/1901

6 12 181157 MIRT ADRIAN PA8X1-2229 19/08/2001 01/01/1901

6 12 181158 COZMIUC ADRIAN DO6X1-5416 27/09/2001 01/01/1901

6 12 181159 RADUCAN ADRIAN VASILE PA8X1-2573 28/09/2001 01/01/1901

6 12 181160 MURESAN ADRIANA PA8X1-2931 11/10/2001 01/01/1901

6 12 181161 DEHELEAN DENIS DO6X1-5723 18/10/2001 01/01/1901

6 12 181162 BATANIAT MADALINA ROXANA DO6X1-6060 02/11/2001 01/01/1901

6 12 181163 CRISAN ROZALIA CRINA PA8X1-3292 06/11/2001 01/01/1901

6 12 181164 ION LAURA DO6X1-6442 14/11/2001 01/01/1901

6 12 181165 STANIA STANEL DO6X1-6756 26/11/2001 01/01/1901

6 12 181166 VELICI VIOREL DO6X1-6923 06/12/2001 01/01/1901

6 12 181167 JURJE DEBORA DO6X1-6971 10/12/2001 01/01/1901

6 12 181168 GHERASIM ANGELA DO6X1-7051 13/12/2001 01/01/1901

8 10 181169 URSACHI CAMIAN PA8X2-830 14/02/2002 01/01/1901

8 10 181170 GOMBOS FLORIN DO6X2-1098 18/02/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 10 181171 POPOVICI ADRIANO DO6X2-1134 19/02/2002 01/01/1901

8 10 181172 COBLIS CONSTANTIN DO6X2-1591 05/03/2002 01/01/1901

8 10 181173 RADU VIOLETA DO6X2-1764 11/03/2002 01/01/1901

8 10 181174 ABAGIU RODICA D72002-3486 26/04/2002 01/01/1901

8 10 181175 POPA VIOLETA RAMONA D72002-4408 24/05/2002 01/01/1901

8 10 181176 NAN VIRGINIA D72002-4974 06/06/2002 01/01/1901

8 10 181177 MITU PETRICA D72002-6347 15/07/2002 01/01/1901

8 10 181178 ROSU IOANA D72002-6880 31/07/2002 01/01/1901

8 10 181179 VALICEC IOAN D72002-7867 06/09/2002 01/01/1901

8 10 181180 MOLDOVAN RADU D72002-8084 13/09/2002 01/01/1901

8 10 181181 TIRZIU IONELA ADELINA D82002-561 29/10/2002 01/01/1901

8 10 181182 CIOACA DANUT D82002-783 12/11/2002 01/01/1901

8 10 181183 NEDELYOV IOSIF FRANCISC D72002-9615 18/11/2002 01/01/1901

8 10 181184 CONACHI VIOREL D82002-1038 19/11/2002 01/01/1901

8 10 181185 MOISE AUREL IOAN D72002-10423 10/12/2002 01/01/1901

8 10 181186 TOTH ZOLTAN D82002-1637 12/12/2002 01/01/1901

8 10 181187 POENARU MARIUS D82002-1668 13/12/2002 01/01/1901

8 10 181188 IACOB LIUBINCO D72002-10509 13/12/2002 01/01/1901

8 10 181189 GHEORGHIU LIVIU DAN D72002-10496 13/12/2002 01/01/1901

10 8 181190 ALAZAROAIE CRISTIAN D82003-705 17/02/2003 01/01/1901

10 8 181191 VLAD ADRIAN D82003-7703 22/09/2003 01/01/1901

10 8 181192 GAVRA DOINA D82003-7759 23/09/2003 01/01/1901

10 8 181193 UNGUREANU FLORIN ASRIAN D82003-8436 17/10/2003 01/01/1901

12 6 181194 COSTEA ALIN FLORIN D72004-478 26/01/2004 01/01/1901

12 6 181195 MILIAN DORIN D72004-2457 31/03/2004 01/01/1901

1 16 171196 PARASCHIV COSTIN CLAUDIU DO699-509 19/04/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 16 171197 DINCA STELIAN DO699-3087 26/10/1999 01/01/1901

3 14 171198 AVRAM IONEL DO6X-561 20/01/2000 01/01/1901

3 14 171199 SAVU ALIN GABRIEL DO6X-711 25/01/2000 01/01/1901

3 14 171200 RUSU VASILE DO6X-881 28/01/2000 01/01/1901

3 14 171201 CHIRIBUCA STELICA DO6X-1634 15/02/2000 01/01/1901

3 14 171202 DANAILA MIHAI RADU DO6X-2844 22/03/2000 01/01/1901

3 14 171203 SCORUS EDUARD PA8X-1162 23/06/2000 01/01/1901

3 14 171204 CIRDEI CATALIN DO6X-3859 05/08/2000 01/01/1901

3 14 171205 CIRDU ADRIAN DO6X-4652 06/08/2000 01/01/1901

3 14 171206 HRIOR MIRCEA PA8X-2880 19/09/2000 01/01/1901

3 14 171207 BUCSI ALEXANDRU PA8X-3142 26/09/2000 01/01/1901

3 14 171208 RASCOTA DUMITRU DO6X-5818 27/11/2000 01/01/1901

5 12 171209 BODNARIUC CALIN FLORIN DO6X1-154 16/01/2001 01/01/1901

5 12 171210 CRISAN ROZALIA DO6X1-436 22/01/2001 01/01/1901

5 12 171211 PINZARU CRISTIAN DO6X1-706 26/01/2001 01/01/1901

5 12 171212 IURISTA DANIELA DO6X1-1124 06/02/2001 01/01/1901

5 12 171213 CIORBA LUCHI SILVIU DO6X1-1402 14/02/2001 01/01/1901

5 12 171214 FLORE LUCIAN DO6X1-1663 23/02/2001 01/01/1901

5 12 171215 TODOR CALIN DINU DO6X1-1877 05/03/2001 01/01/1901

5 12 171216 BAJUSZ ALEXANDRU DO6X1-2227 27/03/2001 01/01/1901

5 12 171217 STOICA ADRIAN MARIUS DO6X1-2372 03/04/2001 01/01/1901

5 12 171218 CRET IUSTIN THEOBALD PA8X1-981 07/05/2001 01/01/1901

5 12 171219 URSU PAUNESCUALIN DO6X1-3095 29/05/2001 01/01/1901

5 12 171220 CIOTAU SORIN DO6X1-3229 05/06/2001 01/01/1901

5 12 171221 ZANOAGA CEZAR DO6X1-3356 11/06/2001 01/01/1901

5 12 171222 GORITA MARIANA DO6X1-3575 26/06/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 12 171223 LAZETI OTILIA DO6X1-3685 29/06/2001 01/01/1901

5 12 171224 IOANOVICIU CRISTINA PA8X1-1625 03/07/2001 01/01/1901

5 12 171225 COROIU DANIELA DO6X1-4021 26/07/2001 01/01/1901

5 12 171226 MARIAN DAN DO6X1-4116 30/07/2001 01/01/1901

5 12 171227 ZLOTAR CARMEN DO6X1-5303 31/08/2001 01/01/1901

5 12 171228 ANDRAS TRAIAN DO6X1-5901 29/10/2001 01/01/1901

5 12 171229 ENESCU REMUS PA8X1-3357 08/11/2001 01/01/1901

5 12 171230 ICOBESCU ION DO6X1-6289 09/11/2001 01/01/1901

5 12 171231 RAIU CALIN DO6X1-6663 21/11/2001 01/01/1901

5 12 171232 FUGEL IOSIF DO6X1-6744 26/11/2001 01/01/1901

5 12 171233 BUZ IONEL DANIEL SC2001-19377 30/11/2001 01/01/1901

5 12 171234 POJOGA COSMIN DO6X1-6849 03/12/2001 01/01/1901

5 12 171235 CIRA DORIN DO6X1-6870 04/12/2001 01/01/1901

5 12 171236 BLEJDEA MARIAN DO6X1-6933 06/12/2001 01/01/1901

5 12 171237 SEITAN CONSTANTIN DO6X1-6925 06/12/2001 01/01/1901

5 12 171238 POGAN CHRISTINA DO6X1-6993 11/12/2001 01/01/1901

5 12 171239 ACHIM PITORAC CLAUDIU DO6X1-7001 11/12/2001 01/01/1901

5 12 171240 LONTIS NICOLAE DO6X1-7017 12/12/2001 01/01/1901

5 12 171241 PAPAY CRISTIAN SC2001-20763 28/12/2001 01/01/1901

7 10 171242 ICHIM EMANUELA PA8X2-84 15/01/2002 01/01/1901

7 10 171243 MOCANU JAN DO6X2-505 08/02/2002 01/01/1901

7 10 171244 PETRUSAN GEORGE PA8X2-864 14/02/2002 01/01/1901

7 10 171245 BALAJ TODORESCPETRICA DO6X2-1815 12/03/2002 01/01/1901

7 10 171246 GALE DUMITRU DO6X2-2011 18/03/2002 01/01/1901

7 10 171247 CITIRIGA CRISTINA ADINA D72002-4519 28/05/2002 01/01/1901

7 10 171248 KISS ALEXANDRU D72002-4981 06/06/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 10 171249 TARAU CIPRIAN GHEORGHE D72002-4958 06/06/2002 01/01/1901

7 10 171250 NEMETH GERGELLORANT D72002-5392 18/06/2002 01/01/1901

7 10 171251 FODOR LAURENTIU (MARIA) D72002-6324 12/07/2002 01/01/1901

7 10 171252 FAUR DORIN D72002-6410 16/07/2002 01/01/1901

7 10 171253 BUTARITA ANDRATHA D72002-6430 16/07/2002 01/01/1901

7 10 171254 MIKLOS VALENTINA D72002-7424 21/08/2002 01/01/1901

7 10 171255 MANDA MARIANA D72002-7827 05/09/2002 01/01/1901

7 10 171256 PREDA NICOLAE OVIDIU D72002-8577 11/10/2002 01/01/1901

7 10 171257 OBREJA GHEORGHE D82002-522 24/10/2002 01/01/1901

7 10 171258 BOGDEA VICA D72002-9397 13/11/2002 01/01/1901

7 10 171259 GHERASIM CALIN D82002-867 14/11/2002 01/01/1901

7 10 171260 POPA CONSTANTIN D82002-875 14/11/2002 01/01/1901

7 10 171261 CARPEN ADRIAN D82002-1629 12/12/2002 01/01/1901

7 10 171262 PATRUS DANUT D82002-1724 18/12/2002 01/01/1901

7 10 171263 BOBONICI MILAN D82002-1741 19/12/2002 01/01/1901

9 8 171264 PIRJE IOAN FLORIN D82003-302 28/01/2003 01/01/1901

9 8 171265 IANCU FLORIN NICOLAE D72003-709 17/02/2003 01/01/1901

9 8 171266 NOVAC FELICIA D82003-3771 06/06/2003 01/01/1901

9 8 171267 APRO STEFAN D82003-7189 10/09/2003 01/01/1901

9 8 171268 MINCIU CORNELIA D82003-8601 22/10/2003 01/01/1901

9 8 171269 SMIT MARIAN D82003-9631 12/12/2003 01/01/1901

11 6 171270 CALIN IULIAN D82004-7488 14/12/2004 01/01/1901

2 14 161271 SCHMAND ROXANA DO6X-2669 15/03/2000 01/01/1901

2 14 161272 GOKLER FLORIN IOAN DO6X-6032 12/08/2000 01/01/1901

2 14 161273 ANTON ION PA8X-3657 13/10/2000 01/01/1901

2 14 161274 ELENES FLORIN LAZARICA DO6X-3954 05/11/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 14 161275 KEMENDI SORIN DORU PA8X-4101 29/11/2000 01/01/1901

2 14 161276 NEDELEA IULIAN PA8X-4248 12/12/2000 01/01/1901

4 12 161277 VLADOI MARIUS DO6X1-1053 05/02/2001 01/01/1901

4 12 161278 KOBAU MIRCEA DO6X1-1101 06/02/2001 01/01/1901

4 12 161279 MAFTEI DAN GABRIEL DO6X1-1645 22/02/2001 01/01/1901

4 12 161280 SZOKE ATTILA DO6X1-1668 23/02/2001 01/01/1901

4 12 161281 PADURE IOANA DO6X1-1964 12/03/2001 01/01/1901

4 12 161282 SUHANEA CONSTANTIN DO6X1-2417 06/04/2001 01/01/1901

4 12 161283 TESAN FLORIN DO6X1-2544 19/04/2001 01/01/1901

4 12 161284 BAR TEODOR DO6X1-2570 20/04/2001 01/01/1901

4 12 161285 CATARESCU ION DO6X1-2975 21/05/2001 01/01/1901

4 12 161286 TATAR SEBASTIAN DO6X1-2996 22/05/2001 01/01/1901

4 12 161287 GILCA CRISTIAN DO6X1-3065 28/05/2001 01/01/1901

4 12 161288 LUPSAN GHEORGHE PA8X1-1270 31/05/2001 01/01/1901

4 12 161289 BRATUIANU COSMIN DO6X1-3557 25/06/2001 01/01/1901

4 12 161290 KERTESZ AMADEO PA8X1-1756 10/07/2001 01/01/1901

4 12 161291 LUPA ADRIAN DO6X1-4260 06/08/2001 01/01/1901

4 12 161292 POPESCU GHEORGHE DO6X1-5420 10/09/2001 01/01/1901

4 12 161293 GALE CIPRIAN DO6X1-5449 11/09/2001 01/01/1901

4 12 161294 BELDEAN ADRIAN DO6X1-5499 13/09/2001 01/01/1901

4 12 161295 DASCAU DANIEL PA8X1-2241 18/09/2001 01/01/1901

4 12 161296 GABOR ILEANA SC2001-15066 20/09/2001 01/01/1901

4 12 161297 TANIGOI IOANA OLGA PA8X1-2326 20/09/2001 01/01/1901

4 12 161298 LACATUS TIBERIU DUMITRU PA8X1-2655 02/10/2001 01/01/1901

4 12 161299 GOLBAN DANIEL OVIDIU PA8X1-3018 12/10/2001 01/01/1901

4 12 161300 PETRINA WILHELM DO6X1-5882 29/10/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 12 161301 COSTACHI MARIAN LIVIU DO6X1-5935 30/10/2001 01/01/1901

4 12 161302 VASIADI MONICA DO6X1-6051 01/11/2001 01/01/1901

4 12 161303 BERCUCI GHEORGHE DO6X1-6641 20/11/2001 01/01/1901

4 12 161304 GOLITA FAUR NICU DO6X1-6910 05/12/2001 01/01/1901

4 12 161305 GHERA MARIUS DO6X1-6951 07/12/2001 01/01/1901

4 12 161306 BABEC ADRIAN DO6X1-6948 07/12/2001 01/01/1901

4 12 161307 OPREAN ADRIAN DO6X1-6966 10/12/2001 01/01/1901

4 12 161308 GRAMA BUJOR DO6X1-6998 11/12/2001 01/01/1901

4 12 161309 ARDELEAN TABITA DO6X1-7016 12/12/2001 01/01/1901

4 12 161310 BOGDAN NICOLAE DO6X1-7028 13/12/2001 01/01/1901

4 12 161311 BRASOVEANU DANIELA DO6X1-7067 13/12/2001 01/01/1901

4 12 161312 ALAZAROAIE REMUS PA8X1-3886 14/12/2001 01/01/1901

4 12 161313 CHIRA CRISTIAN LUCIAN PA8X1-3919 14/12/2001 01/01/1901

4 12 161314 MIU ADRIAN PA8X1-3895 14/12/2001 01/01/1901

4 12 161315 PASCA CLAUDIU SC2001-20608 20/12/2001 01/01/1901

6 10 161316 LAVER CRISTINA DO6X2-81 16/01/2002 01/01/1901

6 10 161317 MOCANU DANIEL DO6X2-1364 28/02/2002 01/01/1901

6 10 161318 IOKAI DANIEL DO6X2-1354 28/02/2002 01/01/1901

6 10 161319 NEDA SILVIU DO6X2-1363 28/02/2002 01/01/1901

6 10 161320 GAFTON STEFAN DO6X2-1690 07/03/2002 01/01/1901

6 10 161321 VIDREAN CRISTIAN DO6X2-1732 09/03/2002 01/01/1901

6 10 161322 TULCAN SORIN DO6X2-2319 26/03/2002 01/01/1901

6 10 161323 COZMA CONSTANTIN D72002-3699 30/04/2002 01/01/1901

6 10 161324 ZABARA VASILE D72002-4236 21/05/2002 01/01/1901

6 10 161325 CIONCA ALIN MIRCEA D72002-4392 23/05/2002 01/01/1901

6 10 161326 BELEAGA DANIEL D72002-5419 18/06/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 10 161327 JARAVETE CONSTANTIN D72002-5385 18/06/2002 01/01/1901

6 10 161328 IANCU CAMELIA D72002-5497 20/06/2002 01/01/1901

6 10 161329 PLOTOGEA DANIEL D72002-6474 17/07/2002 01/01/1901

6 10 161330 BELECCIU GABRIELA D72002-6555 19/07/2002 01/01/1901

6 10 161331 KOHONITZ TURBOFRANCISC DAN D72002-7487 26/08/2002 01/01/1901

6 10 161332 BILIUZ VALENTIN D72002-7652 30/08/2002 01/01/1901

6 10 161333 STELEAC MIHAELA D72002-7683 30/08/2002 01/01/1901

6 10 161334 PAKAI LEVENTE D72002-7746 03/09/2002 01/01/1901

6 10 161335 MOMIROV MARCEL D72002-7816 05/09/2002 01/01/1901

6 10 161336 VLADEANU MARIAN D72002-8817 21/10/2002 01/01/1901

6 10 161337 ZABIK FRANCISC D72002-8861 23/10/2002 01/01/1901

6 10 161338 FULOP ADELA MIHAELA D72002-9134 05/11/2002 01/01/1901

6 10 161339 BUSAGA MARIUS D82002-730 11/11/2002 01/01/1901

6 10 161340 DRAGOS NICOLETA D82002-779 12/11/2002 01/01/1901

6 10 161341 STRATILA LAURA D82002-820 14/11/2002 01/01/1901

6 10 161342 ANTONESCU EMANUEL D82002-998 18/11/2002 01/01/1901

6 10 161343 LASZLO MARITA D72002-9754 21/11/2002 01/01/1901

6 10 161344 VASILE MARIAN D72002-9889 26/11/2002 01/01/1901

6 10 161345 RADU AURELIAN CIPRIAN D72002-10176 02/12/2002 01/01/1901

6 10 161346 RAD IONEL D82002-1557 05/12/2002 01/01/1901

6 10 161347 NISTOR CIPRIAN D72002-10471 12/12/2002 01/01/1901

6 10 161348 FATI NELU D82002-1648 13/12/2002 01/01/1901

6 10 161349 VARGA ZSOLT D82002-1718 18/12/2002 01/01/1901

6 10 161350 RAICU ANA MARIA D82002-1731 19/12/2002 01/01/1901

6 10 161351 TANASE SORIN CLAUDIU D82002-1734 19/12/2002 01/01/1901

6 10 161352 LUKACS MARIUS D82002-1760 20/12/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 8 161353 MAGDIN DANIEL COSMIN D72003-25 08/01/2003 01/01/1901

8 8 161354 BALOG CRISTINA D82004-393 27/01/2003 01/01/1901

8 8 161355 PANCHEA SEBASTIAN D82003-1608 14/03/2003 01/01/1901

8 8 161356 SUBA SABIN D72003-1380 18/03/2003 01/01/1901

8 8 161357 GAVENDA ADRIAN D72003-1720 02/04/2003 01/01/1901

8 8 161358 MAXIM DORU D72003-1899 10/04/2003 01/01/1901

8 8 161359 MOLDOVAN IONELA D82003-4815 09/07/2003 01/01/1901

8 8 161360 MINCIU SORIN D82003-4931 14/07/2003 01/01/1901

8 8 161361 BAUSCHE ZOLTAN D82003-6626 28/08/2003 01/01/1901

8 8 161362 NAROS CRISTIAN IONEL D72003-3315 09/10/2003 01/01/1901

8 8 161363 SAVIC DORINA D72003-4039 21/11/2003 01/01/1901

8 8 161364 CRISTISOR DAN IOAN D72003-4140 27/11/2003 01/01/1901

10 6 161365 GHEREBEANU DANIELA D72004-14 12/01/2004 01/01/1901

10 6 161366 ARICI OVIDIU ADRIAN D72004-385 22/01/2004 01/01/1901

10 6 161367 MINCA LUMINITA D72004-3900 21/05/2004 01/01/1901

10 6 161368 GORCSI IOAN D72004-5731 29/09/2004 01/01/1901

10 6 161369 KISS VIOREL GHEORGHE D72004-6447 25/10/2004 01/01/1901

1 14 151370 BALAN DAN DO6X-2262 03/03/2000 01/01/1901

1 14 151371 VINATORU GABRIEL DO6X-3760 20/04/2000 01/01/1901

1 14 151372 PANTIR EUGEN PA8X-1042 20/06/2000 01/01/1901

1 14 151373 FURCEANU COSTEL PA8X-1031 20/06/2000 01/01/1901

1 14 151374 CALDARUS JUGANNICU PA8X-2069 28/07/2000 01/01/1901

1 14 151375 FAUR SORIN DO6X-5379 30/10/2000 01/01/1901

3 12 151376 SZIPISIAK STEFAN DO6X1-784 30/01/2001 01/01/1901

3 12 151377 ROTH IOSIF DO6X1-962 01/02/2001 01/01/1901

3 12 151378 APOSTOL GABRIEL DO6X1-2058 16/03/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 12 151379 APINZURASOAIE MIHAI DO6X1-2462 10/04/2001 01/01/1901

3 12 151380 CARLIG ANA DO6X1-2678 26/04/2001 01/01/1901

3 12 151381 TODOR MIHAELA DO6X1-2741 08/05/2001 01/01/1901

3 12 151382 TONU RELU DO6X1-3460 19/06/2001 01/01/1901

3 12 151383 COTOC VIRGIL PA8X1-1949 19/07/2001 01/01/1901

3 12 151384 CIRTOG NICARA CONSTANTIN DO6X1-4080 30/07/2001 01/01/1901

3 12 151385 REVNIC SEBASTIAN PA8X1-1774 09/08/2001 01/01/1901

3 12 151386 BUZATU BOGDAN PA8X1-2699 03/10/2001 01/01/1901

3 12 151387 CIUNGU TUDOR DO6X1-5841 25/10/2001 01/01/1901

3 12 151388 TOTH ALEXANDRA DO6X1-6773 27/11/2001 01/01/1901

3 12 151389 TRUTAN ILIE DO6X1-6777 27/11/2001 01/01/1901

3 12 151390 CEAUSELU BENEDICT DO6X1-7059 13/12/2001 01/01/1901

5 10 151391 NEICONI FLORIN CRISTIAN PA8X2-118 16/01/2002 01/01/1901

5 10 151392 SAS OVIDIU DO6X2-148 21/01/2002 01/01/1901

5 10 151393 POP NICOARA ALEXANDRU DO6X2-175 22/01/2002 01/01/1901

5 10 151394 ALEXIN ANA CLAUDIA DO6X2-503 08/02/2002 01/01/1901

5 10 151395 SULINTAN ADELIN DO6X2-1123 19/02/2002 01/01/1901

5 10 151396 TIREAN VASILE GEORGE DO6X2-1324 27/02/2002 01/01/1901

5 10 151397 HAUER SRETO DO6X2-1356 28/02/2002 01/01/1901

5 10 151398 PATLAGIOAIE CONSTANTIN DO6X2-2346 27/03/2002 01/01/1901

5 10 151399 AENOAEI IOAN DO6X2-2594 03/04/2002 01/01/1901

5 10 151400 ZUZEAC NICOLAE D72002-2827 10/04/2002 01/01/1901

5 10 151401 ARDELEAN CLAUDIU IONEL D72002-4206 20/05/2002 01/01/1901

5 10 151402 PELLE IRINA D72002-5088 10/06/2002 01/01/1901

5 10 151403 SANTAMARIAN MIRABELA D72002-5837 28/06/2002 01/01/1901

5 10 151404 GHERHES ANA LILIANA D72002-6368 15/07/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 10 151405 FENYVESI FERDINAND D72002-7396 28/08/2002 01/01/1901

5 10 151406 BOGDAN CLAUDIA D72002-7915 09/09/2002 01/01/1901

5 10 151407 TATARUSANU DANIEL D82002-38 26/09/2002 01/01/1901

5 10 151408 ALEXA COSTEL D82002-140 01/10/2002 01/01/1901

5 10 151409 POP GENOVIA LETITIA D82002-253 03/10/2002 01/01/1901

5 10 151410 HINCU LEONARD DANIEL D82002-450 15/10/2002 01/01/1901

5 10 151411 MAROCICO ION D72002-5351 17/10/2002 01/01/1901

5 10 151412 ALBU DANIEL D82002-492 22/10/2002 01/01/1901

5 10 151413 DOBRA ILARIE D82002-1057 20/11/2002 01/01/1901

5 10 151414 LARGO MATILDE D72002-9882 26/11/2002 01/01/1901

5 10 151415 SCHIPOR VASILE D82002-1261 27/11/2002 01/01/1901

5 10 151416 BECHES IULIANA D72002-10125 02/12/2002 01/01/1901

5 10 151417 POPITEA MIHAI OVIDIU D82002-1626 12/12/2002 01/01/1901

5 10 151418 VLADOI SORIN STEFAN D72002-10502 13/12/2002 01/01/1901

5 10 151419 TRISCA DANIEL EMANUEL D82002-1737 19/12/2002 01/01/1901

5 10 151420 IOKAI MARIA D82002-1732 19/12/2002 01/01/1901

7 8 151421 CONDURACHE RAMONA D72003-7 06/01/2003 01/01/1901

7 8 151422 TELEAGA DUMITRU D82003-61 13/01/2003 01/01/1901

7 8 151423 SULIMAN NICOLAE D82003-127 17/01/2003 01/01/1901

7 8 151424 PLESA NICOLAE ADRIAN D82003-297 28/01/2003 01/01/1901

7 8 151425 FAUR CALIN D82003-346 31/01/2003 01/01/1901

7 8 151426 TURLEA CODRUT D82003-604 12/02/2003 01/01/1901

7 8 151427 VIRLAN OVIDIU DANIEL D72003-562 12/02/2003 01/01/1901

7 8 151428 BUMBAR LUCIAN D72003-981 05/03/2003 01/01/1901

7 8 151429 MARIAN CARMEN D72003-1303 14/03/2003 01/01/1901

7 8 151430 MAROSI TIBERIU ZOLTAN D72003-1603 27/03/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 8 151431 RUSU DANIEL D72003-2047 17/04/2003 01/01/1901

7 8 151432 PITULAN VASILE D82003-3191 26/05/2003 01/01/1901

7 8 151433 VIERU RAVECA D82003-3329 28/05/2003 01/01/1901

7 8 151434 COLDEA GABRIELA D82003-4249 18/06/2003 01/01/1901

7 8 151435 ANKNER ADRIAN D82003-4548 27/06/2003 01/01/1901

7 8 151436 GROSU LUCIA D82003-4938 14/07/2003 01/01/1901

7 8 151437 CIONCA NELU CIRPIAN D82003-5556 25/07/2003 01/01/1901

7 8 151438 MIHALTAN INGRID LOREDANA D82003-7058 08/09/2003 01/01/1901

7 8 151439 JUREBIE CRETU PAUL D82003-7431 16/09/2003 01/01/1901

7 8 151440 BRINDAS MIHAELA D82003-7968 26/09/2003 01/01/1901

7 8 151441 NICHESCU LIGIA D82003-8241 07/10/2003 01/01/1901

7 8 151442 NECEA LILIANA D82003-9361 03/12/2003 01/01/1901

9 6 151443 ILITONI LIDIA FLORICA D72004-822 30/01/2004 01/01/1901

9 6 151444 NOVACESCU MARIUS D82004-2726 10/05/2004 01/01/1901

9 6 151445 CORNISCHI CRISTIAN D82004-3234 26/05/2004 01/01/1901

9 6 151446 UTFINEANT STEFAN LEON D82004-3005 16/06/2004 01/01/1901

9 6 151447 STOICA MIRELA D72004-4832 24/06/2004 01/01/1901

9 6 151448 VARTOLOMEI DANIEL D82004-5414 19/08/2004 01/01/1901

9 6 151449 DUMITRICA VASILE D82004-7119 24/11/2004 01/01/1901

11 4 151450 BOT CALIN D82005-514 03/02/2005 01/01/1901

13 2 151451 RUXANDA MARIA LAURA D82007-159 30/01/2007 01/01/1901

0 14 141452 DUSU IRINA PA8X-1588 07/10/2000 01/01/1901

2 12 141453 NEFERU CIPRIAN DO6X1-124 16/01/2001 01/01/1901

2 12 141454 IANCU STEFANEL DO6X1-3463 19/06/2001 01/01/1901

2 12 141455 PATRUCA PETRONELA PA8X1-1961 19/07/2001 01/01/1901

2 12 141456 ALDEA ANA DO6X1-4398 08/08/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 12 141457 NEAGOIE LEONARD DO6X1-5532 14/09/2001 01/01/1901

2 12 141458 TARMURE GABRIEL IOAN PA8X1-2325 20/09/2001 01/01/1901

2 12 141459 NICULEA CRISTINA PA8X1-2411 25/09/2001 01/01/1901

2 12 141460 TODERESC GABRIEL DO6X1-6835 30/11/2001 01/01/1901

4 10 141461 CIOBOTARU RITCCOSTEL D82002-75 14/01/2002 01/01/1901

4 10 141462 GHICIU EMIL PA8X2-478 30/01/2002 01/01/1901

4 10 141463 SANDA IONEL PA8X2-521 31/01/2002 01/01/1901

4 10 141464 PETCU ALIN DO6X2-369 01/02/2002 01/01/1901

4 10 141465 COMNENOV DANIELA DO6X2-553 11/02/2002 01/01/1901

4 10 141466 BARTH NICOLAE ANTON PA8X2-902 15/02/2002 01/01/1901

4 10 141467 TODOR SIMION DO6X2-1438 04/03/2002 01/01/1901

4 10 141468 LUNGU NICOLAE DO6X2-2354 27/03/2002 01/01/1901

4 10 141469 ACATRINEI SORIN D72002-2817 10/04/2002 01/01/1901

4 10 141470 LIVADARU GHEORGHE D72002-2841 11/04/2002 01/01/1901

4 10 141471 ROSU MIRCEA D72002-4137 17/05/2002 01/01/1901

4 10 141472 BONCHIS ADRIAN D72002-4322 22/05/2002 01/01/1901

4 10 141473 ANGI CINCA CLUDIUS D72002-4923 05/06/2002 01/01/1901

4 10 141474 BOTOACA ADRIAN D72002-5323 14/06/2002 01/01/1901

4 10 141475 CARSTOIU CRISTIAN D72002-5720 26/06/2002 01/01/1901

4 10 141476 VARGA FLORIN D72002-6187 09/07/2002 01/01/1901

4 10 141477 NEDELEA LACRIMIOARA D72002-6635 23/07/2002 01/01/1901

4 10 141478 FLOREA RAHELA D72002-7361 20/08/2002 01/01/1901

4 10 141479 PALEA VALENTIN D72002-7473 23/08/2002 01/01/1901

4 10 141480 RADUCANU RAZVAN D72002-8302 20/09/2002 01/01/1901

4 10 141481 LUPU MIHAELA D82002-182 02/10/2002 01/01/1901

4 10 141482 BOC CRISTINEL D82002-836 13/11/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 10 141483 PANAITE CONSTANTIN D72002-10093 21/11/2002 01/01/1901

4 10 141484 TARNOVETCHI CORNELIU D82002-1428 03/12/2002 01/01/1901

4 10 141485 TECU MIHAITA IONUT D72002-10335 05/12/2002 01/01/1901

4 10 141486 BALAURE VLAD ADRIAN D72002-10417 10/12/2002 01/01/1901

4 10 141487 NEGOT MARINELA LETITIA D72002-10430 11/12/2002 01/01/1901

4 10 141488 CARAGUI CRISTIAN D72002-10543 19/12/2002 01/01/1901

6 8 141489 GHERMAN DANIEL D72003-92 14/01/2003 01/01/1901

6 8 141490 SECOSAN IULIAN ALIN D72003-118 14/01/2003 01/01/1901

6 8 141491 ANGI LIVIUS IOAN D72003-145 16/01/2003 01/01/1901

6 8 141492 NEAG TRAIAN DARIUS D82003-219 23/01/2003 01/01/1901

6 8 141493 COBZARU COSTEL D82003-407 03/02/2003 01/01/1901

6 8 141494 SANDU SEBASTIAN D82003-1714 20/03/2003 01/01/1901

6 8 141495 SENDROIU RADU D82003-1902 31/03/2003 01/01/1901

6 8 141496 BODRI CRISTIAN DAN D72003-2944 01/07/2003 01/01/1901

6 8 141497 BALUT MARINELA D82003-4723 03/07/2003 01/01/1901

6 8 141498 CORICOVAC DUMITRU D72003-3153 11/07/2003 01/01/1901

6 8 141499 IAKAB IOSIF D82003-4885 11/07/2003 01/01/1901

6 8 141500 PATRASCU VASILE D82003-5448 24/07/2003 01/01/1901

6 8 141501 ALEXANDRU CRISTIAN D82003-5567 25/07/2003 01/01/1901

6 8 141502 PANUTESCU FLORIN D82003-5676 30/07/2003 01/01/1901

6 8 141503 SCARLAT CONSTANTIN D82003-6279 18/08/2003 01/01/1901

6 8 141504 CERNA IOAN CIPRIAN D82003-8507 16/10/2003 01/01/1901

6 8 141505 GOASADI FLORIN MARIAN D82003-9253 26/11/2003 01/01/1901

8 6 141506 ILIESCU DOINA D82004-546 21/01/2004 01/01/1901

8 6 141507 OLARU AUGUSTIN D82004-362 27/01/2004 01/01/1901

8 6 141508 MUNTIANU NECULAI D82004-1375 02/03/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 6 141509 NEACSU NELU D72004-1870 03/03/2004 01/01/1901

8 6 141510 OFITARESCU SORIN D82004-2237 20/04/2004 01/01/1901

8 6 141511 VOLOVATIC GABRIELA D82004-2826 13/05/2004 01/01/1901

8 6 141512 POPA CRISTIAN IOAN D72004-4711 18/06/2004 01/01/1901

8 6 141513 MURESAN MARIUS D82004-4445 20/07/2004 01/01/1901

8 6 141514 MATEI BRIGITTE D82004-5660 30/08/2004 01/01/1901

8 6 141515 CSENGETTYUS GHEORGHE D72004-5684 27/09/2004 01/01/1901

8 6 141516 TURCU CODRIN VASILE D72004-6312 19/10/2004 01/01/1901

10 4 141517 DEMETER FLORIAN D72005-3073 01/06/2005 01/01/1901

11 3 141518 VARADI ALEXANDRU D82006-3638 22/09/2006 01/01/1901

1 12 131519 BITICU FLOREA DO6X1-1939 08/03/2001 01/01/1901

1 12 131520 IOVAN LILIANA VASILICA SC2001-4140 16/03/2001 01/01/1901

1 12 131521 VELTANESCU NICOLAE DO6X1-2077 19/03/2001 01/01/1901

1 12 131522 SIMESCU FLORENTINA DO6X1-2159 22/03/2001 01/01/1901

1 12 131523 NIDEL OANA DO6X1-3017 23/05/2001 01/01/1901

1 12 131524 LAPUGEAN CONSTANTIN DO6X1-4327 07/08/2001 01/01/1901

1 12 131525 BUDIANA ION DO6X1-4641 14/08/2001 01/01/1901

1 12 131526 BALINT VALENTIN PA8X1-3021 12/10/2001 01/01/1901

1 12 131527 MILIN AGNES DO6X1-5675 16/10/2001 01/01/1901

1 12 131528 BALU GHEORGHE DO6X1-6013 31/10/2001 01/01/1901

1 12 131529 BADAU IOSIF DO6X1-6960 07/12/2001 01/01/1901

3 10 131530 GHERMAN CONSTANTIN DO6X2-102 17/01/2002 01/01/1901

3 10 131531 GRECU DOINA DO6X2-557 12/02/2002 01/01/1901

3 10 131532 CURCUTA GHEORGHE DO6X2-1061 18/02/2002 01/01/1901

3 10 131533 IRIMUS FLAVIUS DO6X2-1194 22/02/2002 01/01/1901

3 10 131534 PASTIU IOAN DO6X2-1912 14/03/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 10 131535 VLADU EMILIAN D72002-5372 18/06/2002 01/01/1901

3 10 131536 MANDA PETRE D72002-8456 25/09/2002 01/01/1901

3 10 131537 ROBU PETRU D82002-85 30/09/2002 01/01/1901

3 10 131538 GUI FLORIN D72002-8614 14/10/2002 01/01/1901

3 10 131539 CIOCAN MARINEL D82002-463 16/10/2002 01/01/1901

3 10 131540 COSTI FLORIN D72002-8732 17/10/2002 01/01/1901

3 10 131541 CIOC DANIELA D72002-8888 23/10/2002 01/01/1901

3 10 131542 TOMESCU CRISTINA D72002-10373 06/12/2002 01/01/1901

3 10 131543 CIUBOTA MIRCEA D72002-10542 19/12/2002 01/01/1901

3 10 131544 RUS GAVRILA D82002-1780 20/12/2002 01/01/1901

5 8 131545 GIRJOABA TITU D72003-166 16/01/2003 01/01/1901

5 8 131546 MATEI DORU IOAN D82003-462 04/02/2003 01/01/1901

5 8 131547 URSACHI BOGDAN IULIAN D82003-502 06/02/2003 01/01/1901

5 8 131548 UNC SILVIU D82003-523 07/02/2003 01/01/1901

5 8 131549 VALKAY FULGA VIORICA SC2003-2727 17/02/2003 01/01/1901

5 8 131550 CHIHAIA NICOLAE D72003-621 17/02/2003 01/01/1901

5 8 131551 DAMIAN VASILE D72003-1898 10/04/2003 01/01/1901

5 8 131552 AGACHE SORIN GABRIEL D72003-1903 10/04/2003 01/01/1901

5 8 131553 SEIMAN LAURENTIU D72003-890 10/04/2003 01/01/1901

5 8 131554 ILIN LILIANA D82003-8952 13/11/2003 01/01/1901

7 6 131555 BALACI CLARISSA GINA D82004-785 02/02/2004 01/01/1901

7 6 131556 TIRCHI DORINA D72004-1070 06/02/2004 01/01/1901

7 6 131557 BORDEANU CATALIN D72004-1769 11/03/2004 01/01/1901

7 6 131558 GUTU DANIEL D82004-2444 28/04/2004 01/01/1901

7 6 131559 TIERANU RAFAEL D72004-3284 04/05/2004 01/01/1901

7 6 131560 KOVACS ROBERT D82004-2862 14/05/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 6 131561 MIRCIOANE ELENA D82004-3231 26/05/2004 01/01/1901

7 6 131562 VASILE ION D72004-4458 08/06/2004 01/01/1901

7 6 131563 BOZOKI MARIANA D82004-3963 05/07/2004 01/01/1901

7 6 131564 CHELU VASILICA D72004-5265 09/09/2004 01/01/1901

7 6 131565 IVANOV IANCOV PAVELUSCA D72004-6532 27/10/2004 01/01/1901

7 6 131566 CIOBANU MIHAI D72004-6950 22/11/2004 01/01/1901

7 6 131567 OLASZ ZOLTAN D72004-7069 24/11/2004 01/01/1901

7 6 131568 NICA ELIADE D82004-7244 30/11/2004 01/01/1901

7 6 131569 LOTOROSANU ION D82004-7335 06/12/2004 01/01/1901

9 4 131570 LEONTE PAVEL D82005-857 25/02/2005 01/01/1901

9 4 131571 BURCSA RUPI D82005-2648 20/06/2005 01/01/1901

10 3 131572 ISPAS MARIN D82006-1919 07/07/2006 01/01/1901

0 12 121573 MARCUTI SORIN DO6X1-2251 28/03/2001 01/01/1901

0 12 121574 TOMA IONEL DO6X1-2209 04/04/2001 01/01/1901

0 12 121575 VELIN CRISTOFOR DO6X1-4153 01/08/2001 01/01/1901

0 12 121576 DUMITRICA DANIELA PA8X1-2702 03/10/2001 01/01/1901

0 12 121577 STOICAN ADRIAN DO6X1-6892 04/12/2001 01/01/1901

2 10 121578 CIUCIU CARMENUSA PA8X2-130 16/01/2002 01/01/1901

2 10 121579 ANDRAS DANUT DO6X2-82 16/01/2002 01/01/1901

2 10 121580 REUT ELENA DO6X2-1262 26/02/2002 01/01/1901

2 10 121581 KAITOR MELANIA DO6X2-1365 28/02/2002 01/01/1901

2 10 121582 MARINCA NINA MARIA DO6X2-2070 19/03/2002 01/01/1901

2 10 121583 FLOREA GRATIELA D72002-6084 05/07/2002 01/01/1901

2 10 121584 VASILITA DUMITRU D72002-7587 28/08/2002 01/01/1901

2 10 121585 VASILESCU DIANA D82002-416 14/10/2002 01/01/1901

2 10 121586 PINGHEL VIRGIL D72002-8713 16/10/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 10 121587 BANU MIRCEA D72002-976 21/11/2002 01/01/1901

2 10 121588 MAMUT SORIN D72002-9951 27/11/2002 01/01/1901

2 10 121589 DUMA MARIUS GABRIEL D82002-1581 09/12/2002 01/01/1901

2 10 121590 NICORUTA NICOLAE D72002-10480 12/12/2002 01/01/1901

2 10 121591 PENGA ANDREI ALEXANDRU D82002-1627 12/12/2002 01/01/1901

4 8 121592 TABARCEA ADELA D82003-94 15/01/2003 01/01/1901

4 8 121593 BANDI FERENC D82003-197 23/01/2003 01/01/1901

4 8 121594 GHERMAN MARIUS D82003-266 27/01/2003 01/01/1901

4 8 121595 DARABAN SIMONA D82003-337 29/01/2003 01/01/1901

4 8 121596 MAGDALIN REMUS CRISTIAN D72003-362 30/01/2003 01/01/1901

4 8 121597 ANASTASIU ADRIAN DORIN D72003-408 03/02/2003 01/01/1901

4 8 121598 ISTOC RAMONA D72003-437 04/02/2003 01/01/1901

4 8 121599 HARJABA VASILE D82003-461 04/02/2003 01/01/1901

4 8 121600 SIMON DELIA D72003-537 11/02/2003 01/01/1901

4 8 121601 VULPE DANIEL D82003-611 12/02/2003 01/01/1901

4 8 121602 NICHITA CRISTIAN PETRU D72003-617 14/02/2003 01/01/1901

4 8 121603 BARON LACRAMIOARA D72003-1419 19/03/2003 01/01/1901

4 8 121604 GOGU MARIUS D82003-1815 25/03/2003 01/01/1901

4 8 121605 MOACA PAVEL D72003-2352 09/05/2003 01/01/1901

4 8 121606 SZASZ CSABA D82003-3799 09/06/2003 01/01/1901

4 8 121607 TUDOSE MARIN D82003-4244 18/06/2003 01/01/1901

4 8 121608 TARCO NINA FLORIANA D82003-5748 31/07/2003 01/01/1901

4 8 121609 GOROVEI IOANA D82003-6272 18/08/2003 01/01/1901

4 8 121610 POPESCU CARMEN D82003-6978 05/09/2003 01/01/1901

4 8 121611 BALASA MARIA ELENA D82003-7421 16/09/2003 01/01/1901

4 8 121612 PRIBEANU DANIEL D82003-7660 19/09/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 8 121613 POPOVICI CRISTIAN D82003-8638 24/10/2003 01/01/1901

4 8 121614 LICIU ION D82003-8737 30/10/2003 01/01/1901

4 8 121615 DRAGOMIR CRISTIAN D72003-4018 20/11/2003 01/01/1901

4 8 121616 MOLDOVAN IRINA LIVIA D82003-9151 21/11/2003 01/01/1901

4 8 121617 OBREJA COSTEL D82003-9659 12/12/2003 01/01/1901

6 6 121618 BOLOGA DANIELA D72004-75 13/01/2004 01/01/1901

6 6 121619 POPA CLAUDIU D82004-126 15/01/2004 01/01/1901

6 6 121620 AMOSIESEI MIHAI D72004-224 16/01/2004 01/01/1901

6 6 121621 BOICEAN MARIA CRISTINA D82004-612 29/01/2004 01/01/1901

6 6 121622 TCACIUC MARINELA D82004-839 04/02/2004 01/01/1901

6 6 121623 MIRAUTA VALERIAN D82004-837 01/03/2004 01/01/1901

6 6 121624 CHITU VIOREL CIPRIAN D82004-2460 28/04/2004 01/01/1901

6 6 121625 MIHUTA MARIUS D82004-2797 12/05/2004 01/01/1901

6 6 121626 CHEREGI CONSTANTIN D82004-2872 14/05/2004 01/01/1901

6 6 121627 MINZATU DANIELA IONELA VALE D82004-5003 05/08/2004 01/01/1901

6 6 121628 ITU FLORIN D82004-5465 23/08/2004 01/01/1901

6 6 121629 SAVA LEONAS D82004-5663 30/08/2004 01/01/1901

6 6 121630 PETCOV LUCIA D72004-5861 30/09/2004 01/01/1901

6 6 121631 VARGA AHMED DACIAN D72004-6233 15/10/2004 01/01/1901

6 6 121632 SAMUILA MIRELA D82004-6976 16/11/2004 01/01/1901

6 6 121633 POPESCU ALINA D82004-7158 25/11/2004 01/01/1901

8 4 121634 FRANTIA JANETA LIDIA D82005-712 17/02/2005 01/01/1901

8 4 121635 ANDREICI ADRIAN OLIVER D82005-1160 11/03/2005 01/01/1901

8 4 121636 PLESA ADRIAN D82005-1842 21/04/2005 01/01/1901

8 4 121637 MARTON CRISTIAN ALEXANDRU D82005-2016 10/05/2005 01/01/1901

8 4 121638 POPOVICI RAZVAN IONUT D82005-2424 02/06/2005 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 4 121639 COROIAN MIHAELA D72005-3942 16/09/2005 01/01/1901

8 4 121640 BLIDARIU CRISTIAN D82005-6259 12/12/2005 01/01/1901

9 3 121641 GHEORGHE MARIAN D82006-47 17/01/2006 01/01/1901

9 3 121642 MIRCEA DANIEL D72006-767 07/02/2006 01/01/1901

9 3 121643 LEAHU OFELIA ELENA D72006-1648 14/03/2006 01/01/1901

9 3 121644 MATEI GHEORGHITA VALENT D82006-2893 23/08/2006 01/01/1901

10 2 121645 VASILE ILIE D82007-4161 01/11/2007 01/01/1901

1 10 111646 POPOVICI SEBASTIAN DO6X2-2068 19/03/2002 01/01/1901

1 10 111647 OPRIS MARIAN D82002-87 30/09/2002 01/01/1901

1 10 111648 SOARE NICOLAE D72002-8969 28/10/2002 01/01/1901

1 10 111649 CIURCA ELENA D72002-9259 11/11/2002 01/01/1901

1 10 111650 MARIN NICOLAE D72002-9795 21/11/2002 01/01/1901

1 10 111651 COJOCARU MIRON D72002-10518 17/12/2002 01/01/1901

1 10 111652 BOGDAN DANIEL IOAN D72002-10541 19/12/2002 01/01/1901

3 8 111653 CALIN CATALIN D72003-302 28/01/2003 01/01/1901

3 8 111654 DRAGAN PAUL D82003-420 04/02/2003 01/01/1901

3 8 111655 MOLDOVAN ADRIAN LIVIU D82003-527 07/02/2003 01/01/1901

3 8 111656 MERA GHEORGHE D82003-950 27/02/2003 01/01/1901

3 8 111657 NICOLA DAN D72003-1072 10/03/2003 01/01/1901

3 8 111658 MOCAN OCTAVIAN D72003-1235 13/03/2003 01/01/1901

3 8 111659 PITIC GHEORGHE D72003-1887 10/04/2003 01/01/1901

3 8 111660 TOIA TEODORA IZABELA D82003-2990 16/05/2003 01/01/1901

3 8 111661 CIORBA TIBERIU D82003-2986 16/05/2003 01/01/1901

3 8 111662 ZAHARIA AURELIAN D82003-5040 16/07/2003 01/01/1901

3 8 111663 BANU NICOLAE D82003-6210 14/08/2003 01/01/1901

3 8 111664 CIOFU PETRU D82003-8193 03/10/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 8 111665 CRAUCIUC DUMITRU D72003-3961 18/11/2003 01/01/1901

3 8 111666 ANTON CRISTIAN D82003-9247 26/11/2003 01/01/1901

5 6 111667 ANDRICI STEFAN D72004-253 19/01/2004 01/01/1901

5 6 111668 AVRAM VIOLETA D82004-175 19/01/2004 01/01/1901

5 6 111669 SERES ANA MARIA D72004-1342 17/02/2004 01/01/1901

5 6 111670 RUSU TABITA RAMONA D72004-1625 27/02/2004 01/01/1901

5 6 111671 DINCA ENEA DANIELA D82004-1582 11/03/2004 01/01/1901

5 6 111672 CICIC ALIN VICTOR D72004-2099 17/03/2004 01/01/1901

5 6 111673 STANESCU DORIN FANICA D72004-2197 22/03/2004 01/01/1901

5 6 111674 TARANU TABITA D72004-2517 01/04/2004 01/01/1901

5 6 111675 MOISESCU TODOR D82004-2289 22/04/2004 01/01/1901

5 6 111676 STERIAN COSTIN D82004-2394 26/04/2004 01/01/1901

5 6 111677 VICOL ALIN D72004-3552 12/05/2004 01/01/1901

5 6 111678 VRABIE RALUCA D72004-4360 02/06/2004 01/01/1901

5 6 111679 BOGHIU IGNAT MIHAELA D82004-3559 03/06/2004 01/01/1901

5 6 111680 PETRUTA NICOLAE D82004-3675 15/06/2004 01/01/1901

5 6 111681 CRISTA LAVINIA D72004-4628 16/06/2004 01/01/1901

5 6 111682 SPASNICI MARIA D72004-4705 18/06/2004 01/01/1901

5 6 111683 MOISICI BUDIMIR D82004-3979 06/07/2004 01/01/1901

5 6 111684 MALUS LAURENTIU D82004-5358 17/08/2004 01/01/1901

5 6 111685 STOIAN ADRIAN D82004-5765 07/09/2004 01/01/1901

5 6 111686 CIUCIU NICOLAE D82004-5898 20/09/2004 01/01/1901

5 6 111687 APOSTOL AURICA D82004-6366 04/10/2004 01/01/1901

7 4 111688 SANDU MIHAI VASILE D82005-99 13/01/2005 01/01/1901

7 4 111689 BIRTA MARIUS D82005-1584 07/04/2005 01/01/1901

7 4 111690 LEMLE MATIAS NATALIA SIMINA D72005-2390 21/04/2005 01/01/1901

LISTA 2009 - TNERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 4 111691 LEACH TANASE MIRCEA D82005-2284 24/05/2005 01/01/1901

7 4 111692 ZEPA DANIELA (GHEORGHE D82005-2259 24/05/2005 01/01/1901

7 4 111693 IENESEL CRISTIAN FLORIN D72005-3020 30/05/2005 01/01/1901

8 3 111694 MOSNEAGU REMUS LUCIAN D72006-323 20/01/2006 01/01/1901

9 2 111695 ROVO GHEORGHE D72007-221 18/01/2007 01/01/1901

9 2 111696 MINICHREITER LIOARA GABRIELA D82007-2814 21/06/2007 01/01/1901

10 1 111697 MARTOCIAN LAURA GIANINA D72008-8748 16/12/2008 01/01/1901

2 8 101698 RIMBU SIMONA ELENA D72003-1 06/01/2003 01/01/1901

2 8 101699 ARSINTE FLORIN D82003-129 17/01/2003 01/01/1901

2 8 101700 TOLEA ANISOARA D82003-3355 28/05/2003 01/01/1901

2 8 101701 ARSINTE MARIOARA D82003-4569 27/06/2003 01/01/1901

2 8 101702 LUDWIG IUSTINA D82003-9436 05/12/2003 01/01/1901

4 6 101703 PETROVICI DANIEL D72004-355 21/01/2004 01/01/1901

4 6 101704 NACAIANU FLORENTINA D72004-524 27/01/2004 01/01/1901

4 6 101705 BURILEANU MILITA DANIELA D72004-1570 26/02/2004 01/01/1901

4 6 101706 BIRLEA CORNELIA D82004-1931 30/03/2004 01/01/1901

4 6 101707 CHIORESCU MARCEL D82004-2029 06/04/2004 01/01/1901

4 6 101708 HUTANU MIHAI D72004-3556 12/05/2004 01/01/1901

4 6 101709 IRIMESCU TURCULUCIAN D72004-4097 27/05/2004 01/01/1901

4 6 101710 BRASOVEANU FLORIN D82004-3676 15/06/2004 01/01/1901

4 6 101711 COSTEA NICOLETA D72004-4781 22/06/2004 01/01/1901

4 6 101712 DEACONU RAMONA D82004-4327 15/07/2004 01/01/1901

4 6 101713 TELEOACA CIPRIAN NICOLAE D82004-5044 09/08/2004 01/01/1901

4 6 101714 BAIES CORNEL FLORIN D82004-5642 27/08/2004 01/01/1901

4 6 101715 CODRUT VASILE D82004-6058 22/09/2004 01/01/1901

6 4 101716 STOICA ANA D72005-1260 02/03/2005 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 4 101717 BRINDA LUCIAN CRISTIAN D72005-2471 21/04/2005 01/01/1901

6 4 101718 MARTIN VALENTIN GHEORGHE D72005-2887 20/05/2005 01/01/1901

6 4 101719 IANCU ANGELICA SIMONA D72005-5147 11/11/2005 01/01/1901

6 4 101720 POPA SERGIU D82005-5842 18/11/2005 01/01/1901

6 4 101721 POP DUMI DANIEL D82005-5841 18/11/2005 01/01/1901

6 4 101722 ALEXIN LILIANA D82005-6057 30/11/2005 01/01/1901

7 3 101723 BRAT DANIEL D72006-1851 21/03/2006 01/01/1901

7 3 101724 NEBUNU RINDASUALINA D72006-1882 22/03/2006 01/01/1901

7 3 101725 KISS ALIN NICOLAE D82006-1357 21/06/2006 01/01/1901

8 2 101726 VIDACI IOSIF D72007-1102 23/02/2007 01/01/1901

8 2 101727 CALCANCEA IONEL MARINEL D82007-2668 13/06/2007 01/01/1901

8 2 101728 FLUERAS ABEL MARIUS D82007-4729 30/11/2007 01/01/1901

9 1 101729 CIUCA ADRIAN D72008-7202 05/11/2008 01/01/1901

9 1 101730 MIRCEA LARISA LUCRETIA D72008-8021 28/11/2008 01/01/1901

9 1 101731 TINCUS SIMONA LARISA D82008-3282 12/12/2008 01/01/1901

1 8 91732 CIOABA SORIN D82003-10 07/01/2003 01/01/1901

1 8 91733 IFRIM FLORIN LAURENTIU D82003-948 27/02/2003 01/01/1901

1 8 91734 BADITOIU ILIE D82003-1492 13/03/2003 01/01/1901

1 8 91735 OLARASU PETRONELA D82003-1762 21/03/2003 01/01/1901

1 8 91736 VLAD IONEL D82003-3262 27/05/2003 01/01/1901

1 8 91737 HAURES FLORIN D82003-5640 29/07/2003 01/01/1901

1 8 91738 MATEI MARIA D82003-8650 12/12/2003 01/01/1901

3 6 91739 DINCA MARIA D82004-260 22/01/2004 01/01/1901

3 6 91740 COSTACHE NECULAI D72004-523 27/01/2004 01/01/1901

3 6 91741 BACRAU ACHIM OLIVER D72004-640 28/01/2004 01/01/1901

3 6 91742 ISAC MARCU D82004-1046 17/02/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 6 91743 LAZAR MARIUS D82004-1975 01/04/2004 01/01/1901

3 6 91744 BOLDEA OANA D72004-3722 18/05/2004 01/01/1901

3 6 91745 VASIAN FLORIN D82004-2961 18/05/2004 01/01/1901

3 6 91746 DAMIAN DELIA LOREDANA D72004-4538 10/06/2004 01/01/1901

3 6 91747 MUSTEATA VASILE D72004-4954 30/06/2004 01/01/1901

3 6 91748 POSTOLACHE ADRIAN CRISTINEL D82004-5499 24/08/2004 01/01/1901

3 6 91749 IORDACHE MARIN D82004-5993 17/09/2004 01/01/1901

3 6 91750 PALADE ELENA D82004-6353 01/10/2004 01/01/1901

5 4 91751 PLESCA PETRICA D72005-193 14/01/2005 01/01/1901

5 4 91752 PASCA FLORIAN D72005-2206 12/04/2005 01/01/1901

5 4 91753 SZANTO NARCIS TIBERIU D72005-2409 21/04/2005 01/01/1901

5 4 91754 GERA DIANA MARIA D82005-4294 25/08/2005 01/01/1901

5 4 91755 COLUMBAN IULIU ALEXANDRU D82005-4434 01/09/2005 01/01/1901

5 4 91756 FEHER GABRIEL CLAUDIU D72005-5835 13/12/2005 01/01/1901

6 3 91757 DIMITRIAN SORIN D72006-2581 19/04/2006 01/01/1901

6 3 91758 LAZAR ADRIANA D72006-3368 23/05/2006 01/01/1901

6 3 91759 NEAMT ERDELYI IONEL D72006-5377 26/09/2006 01/01/1901

6 3 91760 PERESCU CRISTIAN CODRUT D82006-4131 10/11/2006 01/01/1901

7 2 91761 SEIN LEONARDO D72007-1031 20/02/2007 01/01/1901

7 2 91762 SLAVITA MARIUS DANIEL D72007-3747 20/07/2007 01/01/1901

8 1 91763 KIS IMRE D72008-1427 25/02/2008 01/01/1901

8 1 91764 BALTATEANU CRISTIAN D72008-1115 12/03/2008 01/01/1901

8 1 91765 SCHIPOR FLORIN CONSTANTIN D72008-2194 27/03/2008 01/01/1901

8 1 91766 MESZAROS ANA RUXANDRA D72008-6623 13/10/2008 01/01/1901

8 1 91767 DRAGAN ROBERT D72008-6879 23/10/2008 01/01/1901

8 1 91768 TARABAS GABRIELA RODICA D72008-7348 11/11/2008 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 6 81769 SAJTER OTTO GABRIEL D72004-610 28/01/2004 01/01/1901

2 6 81770 MUNIA NICOLAE D72004-956 03/02/2004 01/01/1901

2 6 81771 BALINT RODICA EUGENIA D82004-1035 16/02/2004 01/01/1901

2 6 81772 MITU VALI VIRGIL D72004-823 01/03/2004 01/01/1901

2 6 81773 ANDRIESI COSTEL D82004-2207 20/04/2004 01/01/1901

2 6 81774 CHIFA VIOREL D82004-2206 20/04/2004 01/01/1901

2 6 81775 PAVA FLORINA D82004-2198 20/04/2004 01/01/1901

2 6 81776 PAVEL MARIA D82004-2320 22/04/2004 01/01/1901

2 6 81777 TRUSCULESCU DIONISIE D82004-3743 18/06/2004 01/01/1901

2 6 81778 IOVITA DAN D72004-4996 01/07/2004 01/01/1901

2 6 81779 ONETIU MUNTEANCIPRIAN D82004-5216 12/08/2004 01/01/1901

2 6 81780 PODEANU ANCUTA D72004-5992 05/10/2004 01/01/1901

4 4 81781 CASAPU DANIEL D82005-1335 23/03/2005 01/01/1901

4 4 81782 MIRICA COSMIN D82005-4591 12/09/2005 01/01/1901

5 3 81783 CERNESCU COMASIMONA D72006-1519 08/03/2006 01/01/1901

5 3 81784 ROMAN MIHAELA D72006-7548 13/12/2006 01/01/1901

6 2 81785 OLTEANU GHEORGHE D72007-1094 22/02/2007 01/01/1901

6 2 81786 GIUCHI SORIN DAN D82007-561 22/02/2007 01/01/1901

6 2 81787 RAFAILA MARIAN D72007-3897 26/07/2007 01/01/1901

6 2 81788 CEREAN GHEJU ADRIAN IONEL D82007-4975 11/12/2007 01/01/1901

7 1 81789 ION RODICA CRISTINA D72008-3771 05/06/2008 01/01/1901

7 1 81790 MILIVOIEVICI VIVIANA D72008-3985 17/06/2008 01/01/1901

7 1 81791 DUMA MIRELA SANDA D72008-4840 23/07/2008 01/01/1901

1 6 71792 IORDACHE MARIA D82004-2938 18/05/2004 01/01/1901

1 6 71793 BRADU IOAN D72004-4186 28/05/2004 01/01/1901

1 6 71794 MAEREAN VASILE D72004-4337 01/06/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 6 71795 TRUIA CLAUDIUS FLORIN D72004-7369 09/12/2004 01/01/1901

3 4 71796 IORDANESCU EMIL D72005-1181 25/02/2005 01/01/1901

3 4 71797 HOMOLYA ADINA VIOLETA D72005-1897 31/03/2005 01/01/1901

3 4 71798 TRIFAN DANIEL D82005-3065 11/07/2005 01/01/1901

3 4 71799 VOICU FLORENTINA D72005-4161 23/09/2005 01/01/1901

4 3 71800 OBLOJA DANIEL D72006-416 26/01/2006 01/01/1901

4 3 71801 DINU VICTOR D72006-1002 14/02/2006 01/01/1901

4 3 71802 AUGUSTINOV ALINA IONELA D72006-1182 22/02/2006 01/01/1901

4 3 71803 LELESCU ADRIAN D82006-750 11/04/2006 01/01/1901

4 3 71804 SOPTEREAN VIRGIL DANIEL D82006-2425 09/08/2006 01/01/1901

5 2 71805 CONSTANTINESCDANA VIORELIA D82007-2269 21/05/2007 01/01/1901

5 2 71806 PAVEL MIRELA VIORICA D72007-4933 20/09/2007 01/01/1901

2 4 61807 RISTEA CRISTIAN PAVEL D72005-171 13/01/2005 01/01/1901

2 4 61808 FERARU GHEORGHE D82005-393 28/01/2005 01/01/1901

2 4 61809 CIOBANICA VALENTIN D82005-871 25/02/2005 01/01/1901

2 4 61810 LUTA GEORGETA D82005-1882 26/04/2005 01/01/1901

2 4 61811 NICULAE ESTERA D72005-2907 23/05/2005 01/01/1901

2 4 61812 PRICIU ION D82005-4110 16/08/2005 01/01/1901

3 3 61813 VASIU SILVIA ADELA D72006-1452 06/03/2006 01/01/1901

3 3 61814 ERGOSU ERIKA D72006-2479 14/04/2006 01/01/1901

3 3 61815 KOVACS MARINELA D72006-4562 31/07/2006 01/01/1901

3 3 61816 CIUBEICA IOAN D72006-4925 07/09/2006 01/01/1901

4 2 61817 DINU DUMITRU D82007-335 09/02/2007 01/01/1901

4 2 61818 BEREGHI VASILE D72007-3418 06/07/2007 01/01/1901

5 1 61819 VOICU MIOARA D72008-7648 19/11/2008 01/01/1901

1 4 51820 CHETRARU ION CRISTINEL D82005-596 09/02/2005 01/01/1901

LISTA 2009 - TINERI CASATORITI

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 4 51821 COJOCARU SORIN IOAN D72005-1000 17/02/2005 01/01/1901

2 3 51822 SCUTARU MARIAN D72006-51 11/01/2006 01/01/1901

2 3 51823 VILIGA DANIEL SORIN D72006-207 17/01/2006 01/01/1901

2 3 51824 ZAHAPSCHI PETRONELA D72006-2439 13/04/2006 01/01/1901

3 2 51825 DIACENCO RUSLAN D72007-208 17/01/2007 01/01/1901

4 1 51826 IGNAT COSTICA LEON D72008-715 30/01/2008 01/01/1901

4 1 51827 ALIOANI NICOLAE D72008-3879 12/06/2008 01/01/1901

4 1 51828 TARAS MARIANA D72008-6866 23/10/2008 01/01/1901

3 1 41829 PARALESCU ANISOARA D72008-506 20/02/2008 01/01/1901

0 3 31830 BOJINESCU NICOLAE NYKY D72006-6809 16/11/2006 01/01/1901

1 2 31831 GAGIU MARIANA D72007-2908 07/06/2007 01/01/1901

0 1 11832 TUDOR IONELA D72008-6352 02/10/2008 01/01/1901

0 1 11833 POPESCU ALINA D72008-6351 02/10/2008 01/01/1901

1 0 11834 BUIBAS CRISTIAN DO695-1947 23/02/2009 01/01/1901

Atasament: referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU A p r o b a t: SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE P R I M A R LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI Nr. ____________________________ Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2009,

întocmite urmare solicitărilor depuse de petenţi în cursul anului 2008 pe baza cărora se vor repartiza locuinţele proprietate de stat, locuinţele sociale, precum şi cele aflate în proprietatea privată a

Primăriei Municipiului Timişoara

Locuinţele proprietate de Stat, locuinţele sociale, precum şi cele aflate în proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara care sunt în administrarea C.L.M.T., rămase disponibile au fost repartizate în cursul anului 2008 şi până în prezent conform H.C.L.M.T. nr.349/2000, nr.372/2000 privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, precum şi cele sociale din municipiul Timişoara, persoanelor îndreptăţite înscrise pe listele de priorităţi ale anului 2008, pe categorii de persoane prevăzute de hotărârile mai sus menţionate. Anual listele de priorităţi se reînnoiesc în vederea includerii pe acestea a persoanelor care au depus cereri în anul anterior şi sunt îndreptăţite în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de Stat al oraşului Timişoara, păstrându-se pe aceste liste persoanele înscrise în anii anteriori şi care până în prezent nu au beneficiat de o locuinţa. In vederea includerii pe listele de prioritati s-au depus cereri, însoţite de documente doveditoare necesare întocmirii anchetei sociale şi a stabilirii punctajului. Astfel, în cursul lunii martie 2009 s-au finalizat listele de prioritati pentru anul în curs pe categorii de persoane, după cum urmează:

- Listă tineri căsătoriţi – 1834 persoane/familii, - Listă crescuţi la casa copilului – 327 persoane/familii, - Listă pensionari – 321 persoane/familii, - Listă evacuaţi – 717 persoane/familii, - Listă cazuri sociale – 2438 persoane/familii.

După data emiterii prezentei hotărâri listele de priorităţi vor fi publice putând fi consultate de persoanele interesate care au depus cereri în vederea atribuirii unei locuinţe. Ca urmare conform Legii 114/1996 se impune aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2009 prin H.C.L.M.T. V I C E P R I M A R, D I R E C T O R,

Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU,

Ing. Otilia Sîrca

Avizat: Serviciul Juridic

Cod FP 53-01 ver.1

Atasament: CRESCUTI.pdf

LISTA 2009 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 28 361 ROTH LAURA DO693-6407 25/02/1993 01/01/1901

10 24 342 BIRGAUANU SZUSZANA DO695-3884 26/10/1995 01/01/1901

12 22 343 IUHAS AUREL DO696-410 15/02/1996 01/01/1901

6 26 324 KRISTOFF MARTIN FLORENTIN DO694-1842 19/04/1994 01/01/1901

6 26 325 LACATIS DUMITRU SORIN DO694-3114 22/08/1994 01/01/1901

5 26 316 PUICA DANIELA DO694-427 18/02/1994 01/01/1901

7 24 317 BIRIS TEODORA DO695-1003 24/02/1995 01/01/1901

7 24 318 DEACONU STEFAN DO695-3984 08/11/1995 01/01/1901

6 24 309 ENCIU CONSTANTIN DO695-2145 17/04/1995 01/01/1901

6 24 3010 GHITA NICOLAE DO695-2995 13/07/1995 01/01/1901

8 22 3011 MIHAI DOMNITA DO696-367 13/02/1996 01/01/1901

8 22 3012 MIHALI IONEL DO696-683 07/03/1996 01/01/1901

8 22 3013 SERBAN IOAN DO696-1274 27/05/1996 01/01/1901

10 20 3014 TIMIS LAURENTIU D0797-2531 10/07/1997 01/01/1901

12 18 3015 CSANKOVSZKY MARIA LUMINITA DO798-2857 18/08/1998 01/01/1901

12 18 3016 PUPIN MIRCEA DO698-1479 08/12/1998 01/01/1901

9 20 2917 BUTURA TIBERIU DO697-2221 25/11/1997 01/01/1901

2 26 2818 MARINCEU CRISTINA DO694-396 16/02/1994 01/01/1901

8 20 2819 SABO VIOREL DO697-42 14/01/1997 01/01/1901

10 18 2820 CSISZEC CRISTINA DO698-391 09/04/1998 01/01/1901

3 24 2721 COLOMAN CLAUDIA DO695-358 03/02/1995 01/01/1901

5 22 2722 LUPUL IOAN DO696-430 24/02/1996 01/01/1901

5 22 2723 CONSTANTIN NICOLAE DO696-429 24/02/1996 01/01/1901

9 18 2724 TICO CLAUDIU D0698-1306 30/10/1998 01/01/1901

13 14 2725 PATACHE MARIANA D82002-340 08/10/2000 01/01/1901

2 24 2626 KACSO ELISABETA DO695-989 24/02/1995 01/01/1901

LISTA 2009 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 24 2627 IOVI MARIA AURICA DO695-2282 05/05/1995 01/01/1901

2 24 2628 DODAN STEFAN DO695-4288 06/12/1995 01/01/1901

4 22 2629 CHIE MARIN DO696-428 24/02/1996 01/01/1901

6 20 2630 STANCIU FLORIN DO697-874 07/04/1997 01/01/1901

6 20 2631 FULEKY IOSIF DO797-2529 10/07/1997 01/01/1901

6 20 2632 MOGA CARMEN ELENA DO697-1658 01/08/1997 01/01/1901

6 20 2633 ANITEI SORINA (BARCSAY) DO697-2038 28/10/1997 01/01/1901

8 18 2634 PATASANU GHEORGHITA DO698-1064 23/09/1998 01/01/1901

8 18 2635 COROAMA IULIUS DO698-1454 19/11/1998 01/01/1901

10 16 2636 KOPPI NICOLAE DO699-3537 17/01/1999 01/01/1901

10 16 2637 POSTOLEA (KOPPERICA DO699-1464 22/06/1999 01/01/1901

12 14 2638 SOPTEREAN ELISABETA CARMEN PA8X-393 16/11/2000 01/01/1901

3 22 2539 SZABO IOSIF DO696-2345 22/10/1996 01/01/1901

5 20 2540 KASAI IOSIF DO697-732 20/03/1997 01/01/1901

5 20 2541 PAULITA OVIDIU DO697-873 07/04/1997 01/01/1901

5 20 2542 SANATESCU MARINEL DO697-877 07/04/1997 01/01/1901

5 20 2543 SERBAN NICOLAE DO697-878 07/04/1997 01/01/1901

5 20 2544 VECHIO FRANCESCO DO697-879 07/04/1997 01/01/1901

5 20 2545 CIRPACI IONEL DO697-872 07/04/1997 01/01/1901

5 20 2546 MIHAILOV PETRU DO697-871 07/04/1997 01/01/1901

5 20 2547 NEDA FLORIN DO697-870 07/04/1997 01/01/1901

5 20 2548 GRUBER CRISTINA DO697-1210 19/05/1997 01/01/1901

5 20 2549 CHILIMENT CRISTINA DO697-1239 22/05/1997 01/01/1901

5 20 2550 SIMA ALIN MARIUS DO697-1477 16/06/1997 01/01/1901

5 20 2551 FOGT IOSIF DO697-1518 18/06/1997 01/01/1901

5 20 2552 PLETEA ALEXANDRU DO797-2377 01/07/1997 01/01/1901

LISTA 2009 - CRESCUTI IN INSTITURII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 20 2553 HALAL MIHAELA D797-2449 07/07/1997 01/01/1901

5 20 2554 VARGA SAMIR DO797-2685 18/07/1997 01/01/1901

5 20 2555 LAKATOS ESTERA DO697-1751 18/09/1997 01/01/1901

5 20 2556 MOLNAR MARIA DO697-1894 09/10/1997 01/01/1901

5 20 2557 MIHAI DACIAN DO697-2196 20/11/1997 01/01/1901

5 20 2558 URSAN RODICA DO697-2372 09/12/1997 01/01/1901

7 18 2559 GROSMEYER MARIANA RIFCHE DO798-3042 01/09/1998 01/01/1901

7 18 2560 COVACI PETRU SC098-15279 14/12/1998 01/01/1901

9 16 2561 MUTU VIOREL DO6X-149 02/03/1999 01/01/1901

9 16 2562 HERTEA CRISTINA NICOLETA DO699-1490 22/06/1999 01/01/1901

2 22 2463 ENEA DAN DO696-681 07/03/1996 01/01/1901

2 22 2464 GHIDARCEA IONICA DO696-1795 23/07/1996 01/01/1901

2 22 2465 POPA GEORGETA DO696-1807 25/07/1996 01/01/1901

4 20 2466 GYALUS FLORIN DO797-2530 10/07/1997 01/01/1901

4 20 2467 GULYASY STEFAN DO797-3428 08/09/1997 01/01/1901

6 18 2468 TUSER CONSTANTIN DO698-603 10/04/1998 01/01/1901

8 16 2469 KOVACS IULIU DO699-451 04/01/1999 01/01/1901

8 16 2470 RACZ EDITA DO699-288 22/03/1999 01/01/1901

8 16 2471 CANALAS SZUSZANA DO699-324 03/08/1999 01/01/1901

8 16 2472 VIERU GHEORGHE DO699-4178 12/09/1999 01/01/1901

10 14 2473 FOGARASSY BELA EUGEN DO6X-5833 28/11/2000 01/01/1901

12 12 2474 ANITEI MIHAI GAVRILA PA8X1-1721 06/07/2001 01/01/1901

12 12 2475 BACIU MONICA DO6X1-7027 13/12/2001 01/01/1901

3 20 2376 PETROVICI SIMION DO697-875 07/04/1997 01/01/1901

3 20 2377 ALAS FLORIN DO697-001598 03/05/1997 01/01/1901

3 20 2378 KARDOS ALEXANDRU DO697-1124 07/05/1997 01/01/1901

LISTA 2009 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 18 2379 LAKATOS KAROLIY DO698-318 13/03/1998 01/01/1901

5 18 2380 DARAMUS CRISTIAN DO698-620 14/04/1998 01/01/1901

5 18 2381 VARGA TIBERIU DO698-1235 13/10/1998 01/01/1901

5 18 2382 COMAN ALIN DO698-1305 30/10/1998 01/01/1901

5 18 2383 GOLUMBAR NELU DO698-1583 14/12/1998 01/01/1901

7 16 2384 LUCA CORNEL DO699-450 04/01/1999 01/01/1901

7 16 2385 CERCEL VALENTIN DO699-256 22/02/1999 01/01/1901

9 14 2386 MILOS MATEI DO6X-5654 20/11/2000 01/01/1901

11 12 2387 MAKAI IREN DO6X1-5246 29/08/2001 01/01/1901

11 12 2388 NEAGU IONEL DO6X1-6001 31/10/2001 01/01/1901

11 12 2389 GROZAVU ADRIAN PA8X1-3335 08/11/2001 01/01/1901

2 20 2290 SARCA ALEXANDRU DO696-476 27/02/1997 01/01/1901

2 20 2291 MANEA LIOARA DO697-991 22/04/1997 01/01/1901

2 20 2292 UNGUREANU VALENTIN DO697-1587 24/06/1997 01/01/1901

2 20 2293 COVACI MIHAI DO797-2526 10/07/1997 01/01/1901

2 20 2294 NAGHY ALIN DO797-2527 10/07/1997 01/01/1901

4 18 2295 BADEA FLORENTINA DO698-145 11/02/1998 01/01/1901

4 18 2296 LAKATOS ADALBERT DO698-286 13/03/1998 01/01/1901

4 18 2297 SONNER CRISTINA MIHAELA DO798-3173 26/10/1998 01/01/1901

4 18 2298 AGAVRILOAIE SIMONA DO698-1461 17/12/1998 01/01/1901

6 16 2299 CIOBANU MARIAN DO699-368 16/03/1999 01/01/1901

6 16 22100 SZILAGYI VERONICA DO699-4169 12/09/1999 01/01/1901

6 16 22101 VARGA ELISABETA DO699-5224 12/10/1999 01/01/1901

6 16 22102 STANCA DANUT DO699-9 01/11/1999 01/01/1901

8 14 22103 ILINCA DUMITRU PA8X-1897 20/07/2000 01/01/1901

8 14 22104 DASCALESCU MIHAELA BRIGITTE PA8X-2713 09/12/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - CRESCUTI IN INSTITURII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

5 16 21105 PETROVICI SORIN DO699-67 19/01/1999 01/01/1901

5 16 21106 GIEL NICOLAE DO699-573 05/03/1999 01/01/1901

5 16 21107 RACHITANU OVIDIU DO699-299 22/03/1999 01/01/1901

5 16 21108 GYALUS VIRGIL DO699-850 21/05/1999 01/01/1901

5 16 21109 RUSU COSTEL EDMUND DO699-8 01/11/1999 01/01/1901

9 12 21110 CIOFU MIRELA ALINA PA8X1-1497 21/06/2001 01/01/1901

9 12 21111 GRAMADA SURAJ COSMIN DO6X1-5919 29/10/2001 01/01/1901

9 12 21112 CROITORU NICOLAE DO6X1-6662 21/11/2001 01/01/1901

9 12 21113 VARGA AURELIA DO6X1-6702 22/11/2001 01/01/1901

9 12 21114 OPREA DANIELA DO6X1-6749 26/11/2001 01/01/1901

11 10 21115 BOTI CAROL D82002-1744 19/12/2002 01/01/1901

2 18 20116 ARAMESCU JENILA DO698-1028 12/08/1998 01/01/1901

4 16 20117 FARCASI LOREDANA DO6X-501 15/04/1999 01/01/1901

6 14 20118 PEITY ADRIAN SC2000-15874 17/11/2000 01/01/1901

6 14 20119 STOICA MARIANA DO6X-5888 29/11/2000 01/01/1901

8 12 20120 NEATU CRINA MIHAELA DO6X1-1481 19/02/2001 01/01/1901

8 12 20121 DAGADITA COSMIN DO6X1-5325 03/09/2001 01/01/1901

8 12 20122 SZENTMIKLOSI GYORGY DO6X1-5375 05/09/2001 01/01/1901

8 12 20123 MOLDOVAN DRAGOS DO6X1-5916 29/10/2001 01/01/1901

8 12 20124 BOTI DINU DO6X1-5998 31/10/2001 01/01/1901

8 12 20125 BUTA MARIUS DO6X1-5999 31/10/2001 01/01/1901

8 12 20126 TOMESC GIULIANO PAVEL DO6X1-6002 31/10/2001 01/01/1901

8 12 20127 VARGA ROZALIA DO6X1-6751 26/11/2001 01/01/1901

8 12 20128 PAUSAN LAURENTIU PA8X1-3941 14/12/2001 01/01/1901

8 12 20129 VINCU IOAN PA8X1-3932 14/12/2001 01/01/1901

8 12 20130 FUGEL GABRIEL PA8X1-3940 14/12/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 12 20131 GARTNER CIPRIAN PA8X1-3939 14/12/2001 01/01/1901

10 10 20132 PARASCAN LAURENTIU D82002-603 31/10/2002 01/01/1901

12 8 20133 ANUT AUREL D82003-497 06/02/2003 01/01/1901

3 16 19134 CARAGEA IULIAN DO799-2717 09/02/1999 01/01/1901

3 16 19135 VARGA VERONICA DO699-3268 11/05/1999 01/01/1901

5 14 19136 OPREA ION DO6X-5333 26/10/2000 01/01/1901

7 12 19137 PARASCHIV VASILE PA8X1-1896 17/07/2001 01/01/1901

7 12 19138 TOTH DUMITRU DO6X1-5654 15/10/2001 01/01/1901

7 12 19139 MARZACU ADRIANA DO6X1-6848 03/12/2001 01/01/1901

9 10 19140 BRUCA FANEL DO6X2-1581 05/03/2002 01/01/1901

11 8 19141 ROZSA ROZALIA D82003-8275 08/10/2003 01/01/1901

2 16 18142 LACATUS IRINA DO699-500 15/04/1999 01/01/1901

2 16 18143 TOMOIAGA MARIUS PETRU DO699-1337 16/06/1999 01/01/1901

4 14 18144 SEVERA GHEORGHE PA8X-373 21/04/2000 01/01/1901

4 14 18145 MICLAU CORIN DO6X-4569 06/06/2000 01/01/1901

4 14 18146 STOICA AGNETA PA8X-3981 16/11/2000 01/01/1901

8 10 18147 GHERMAN VERONICA SC2002-1964 06/02/2002 01/01/1901

8 10 18148 FILIMON PETRU DO6X2-542 11/02/2002 01/01/1901

8 10 18149 HANTU MARINEL DO6X2-1063 18/02/2002 01/01/1901

8 10 18150 LAZUR DANIEL DO6X2-1553 05/03/2002 01/01/1901

8 10 18151 CIOCMARIAN FLORIN DO6X2-2539 02/04/2002 01/01/1901

8 10 18152 CIRPACI TRANDAFIR D72002-4263 21/05/2002 01/01/1901

8 10 18153 VARTOLOMEI VASILE DO72002-7736 03/09/2002 01/01/1901

8 10 18154 SZUCS ROBERT D82002-938 15/11/2002 01/01/1901

8 10 18155 SCHMIDT RASTEL D82002-1488 04/12/2002 01/01/1901

10 8 18156 TOTH SZOLLOS RAMONA D82003-428 04/02/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

12 6 18157 MARTON RITA D82004-3813 24/06/2004 01/01/1901

3 14 17158 BARANYI PETRU IULIAN PA8X-1149 23/06/2000 01/01/1901

5 12 17159 URDA MIRELA PA8X1-71 15/02/2001 01/01/1901

5 12 17160 IOVI MARIA AURICA DO6X1-2049 16/03/2001 01/01/1901

5 12 17161 MORICZ GHEORGHE DO6X1-2135 22/03/2001 01/01/1901

5 12 17162 MARCU CATALIN SC2001-10527 25/06/2001 01/01/1901

5 12 17163 RISTA PERSIDA PA8X1-1613 03/07/2001 01/01/1901

5 12 17164 DRAGOESCU EVA PA8X1-2294 19/09/2001 01/01/1901

5 12 17165 MILOS MATEI DO6X1-5775 23/10/2001 01/01/1901

5 12 17166 MOCANU MIHAELA PA8X1-3712 30/11/2001 01/01/1901

5 12 17167 GYORITS ISTVAN DO6X1-6983 11/12/2001 01/01/1901

5 12 17168 CORBU MARCEL DO6X1-6984 11/12/2001 01/01/1901

5 12 17169 ARDELEAN DAN PA8X1-3942 14/12/2001 01/01/1901

5 12 17170 COVACI CLAUDIA PA8X1-3930 14/12/2001 01/01/1901

7 10 17171 LACATUS DANIEL DO6X2-544 11/02/2002 01/01/1901

7 10 17172 COVACI RODICA DO6X2-1162 20/02/2002 01/01/1901

7 10 17173 MIHAI MARIA ALINA D82002-602 31/10/2002 01/01/1901

9 8 17174 TOTH GHEORGHE D82003-320 29/01/2003 01/01/1901

9 8 17175 VASARY FRANCISC D72003-1770 04/04/2003 01/01/1901

9 8 17176 MATEI GABRIEL IOSIF D82003-5668 29/07/2003 01/01/1901

11 6 17177 CIMPONERI FLORIN D82004-4834 30/07/2004 01/01/1901

2 14 16178 BOT RADU DO6X-882 28/01/2000 01/01/1901

2 14 16179 PEITY HELMUTH GABRIEL SC2000-15863 17/11/2000 01/01/1901

4 12 16180 TEODORESCU SORIN EMANUEL PA8X1-1647 03/07/2001 01/01/1901

4 12 16181 GEIGER IOSIF DO6X1-4224 03/08/2001 01/01/1901

4 12 16182 VICKOS ALIN DO6X1-6000 31/10/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

6 10 16183 FOGARASSY ALEXANDRU DO6X2-1546 05/03/2002 01/01/1901

6 10 16184 IUHAS KAROL DO6X2-2285 26/03/2002 01/01/1901

6 10 16185 BARBOS VASILE DO6X2-2349 27/03/2002 01/01/1901

6 10 16186 TOLA MIHAELA MONICA D72002-8466 07/10/2002 01/01/1901

6 10 16187 COTUNA FLORIAN D72002-10555 20/12/2002 01/01/1901

8 8 16188 POSTU ADOLF D82003-6503 25/08/2003 01/01/1901

8 8 16189 HARABULA CLAUDIU D82003-6854 03/09/2003 01/01/1901

8 8 16190 BALOSEANU VIOLETA SC2003-19442 07/11/2003 01/01/1901

8 8 16191 KOVACS EMILIAN D72003-3868 12/11/2003 01/01/1901

1 14 15192 FOGARASSY ROBERT DO6X-5834 28/11/2000 01/01/1901

3 12 15193 AVRAMIA CONSTANTIN DO6X1-2149 22/03/2001 01/01/1901

3 12 15194 WILHELM CRISTIAN PETRE PA8X1-1904 17/07/2001 01/01/1901

3 12 15195 STIEBER LUDOVIC DANIEL PA8X1-1930 18/07/2001 01/01/1901

3 12 15196 CIURARIU DORINA DO6X1-5476 12/09/2001 01/01/1901

3 12 15197 GHICIUC GRETA RAMONA PA8X1-2233 18/09/2001 01/01/1901

3 12 15198 CIOLAN ION DO6X1-5904 29/10/2001 01/01/1901

3 12 15199 GUZGA ROMAN CONSTANTIN PA8X1-3240 01/11/2001 01/01/1901

3 12 15200 CRETU IOAN COSTICA PA8X1-3706 30/11/2001 01/01/1901

5 10 15201 PEYTY ADRIAN SORIN DOX2-390 04/02/2002 01/01/1901

5 10 15202 PEYTY HELMUT GABRIEL DO6X2-478 07/02/2002 01/01/1901

5 10 15203 BIRISU RARES DO6X2-543 11/02/2002 01/01/1901

5 10 15204 DOBOS MARIUS DO6X2-545 11/02/2002 01/01/1901

5 10 15205 ANDOR AUREL DO6X2-556 12/02/2002 01/01/1901

5 10 15206 PASCUTOI CRISTINA LILIANA SC2002-13271 19/08/2002 01/01/1901

5 10 15207 FODOR GHEORGHE D82002-1770 20/12/2002 01/01/1901

5 10 15208 CRACIUNEL SILVIU D82002-1771 20/12/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

7 8 15209 STANCA IOAN D82003-4774 04/07/2003 01/01/1901

9 6 15210 GOMAN FABIOLA D82004-3772 22/06/2004 01/01/1901

0 14 14211 UNGURAS IONEL PA8X-3448 10/06/2000 01/01/1901

0 14 14212 MATEI IOSIF MARCEL PA8X-3982 16/11/2000 01/01/1901

0 14 14213 MARCULESCU ION COSTEL DO6X-5738 22/11/2000 01/01/1901

2 12 14214 BOKSAN FLORIN ADRIAN PA8X1-435 16/03/2001 01/01/1901

2 12 14215 PATAKI MARGARETA PA8X1-3929 14/12/2001 01/01/1901

2 12 14216 MUNTEANU STELA PA8X1-3931 14/12/2001 01/01/1901

4 10 14217 IOVA CARMEN SC2002-2496 12/02/2002 01/01/1901

4 10 14218 POPA VASILE DO6X2-1358 28/02/2002 01/01/1901

4 10 14219 POPA IONEL D72002-8357 23/09/2002 01/01/1901

6 8 14220 POP VASILE D82003-630 13/02/2003 01/01/1901

6 8 14221 DUMITRESCU DAN MIHAI D82003-3574 02/06/2003 01/01/1901

8 6 14222 GEREBEN GHIZELA D82004-4272 14/07/2004 01/01/1901

8 6 14223 BUDA VASILE RADU D82004-4833 30/07/2004 01/01/1901

10 4 14224 BOGDAN FLORIN COSMIN D72005-3040 31/05/2005 01/01/1901

1 12 13225 TROIA ANGELICA PA8X1-922 03/05/2001 01/01/1901

3 10 13226 MATHE ANDRAS DO6X2-134 18/01/2002 01/01/1901

3 10 13227 AMITROAIE ILIE DO6X2-413 05/02/2002 01/01/1901

5 8 13228 HANUR ILIE D82003-6778 02/09/2003 01/01/1901

5 8 13229 MORZA GHEORGHE D82003-9037 18/11/2003 01/01/1901

5 8 13230 MATITIUC MATEI D82003-9513 10/12/2003 01/01/1901

5 8 13231 ANDRIES FLORENTINA SC2003-22616 23/12/2003 01/01/1901

7 6 13232 GURBAN RAD IOAN D72004-4485 09/06/2004 01/01/1901

9 4 13233 LUCHIAN WILSON NICOLAE D72005-3620 30/06/2005 01/01/1901

9 4 13234 PETCU IOAN MARIUS D72005-5640 05/12/2005 01/01/1901

LISTA 2009 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

12 1 13235 MARTINIC GHEORGHE D72008-8985 19/12/2008 01/01/1901

0 12 12236 RADIVOI CORNELIA DO6X1-1431 15/02/2001 01/01/1901

0 12 12237 MACALITA FLORIN TIBERIU PA8X1-2231 18/09/2001 01/01/1901

2 10 12238 KARDOS EMIL DO6X2-34 14/01/2002 01/01/1901

2 10 12239 BASTA KARLA PA8X2-124 16/01/2002 01/01/1901

2 10 12240 TIMIS VASILE D72002-2893 11/04/2002 01/01/1901

2 10 12241 BLIDARIU SAVA D72002-4159 17/05/2002 01/01/1901

2 10 12242 STEFANESCU ION D82002-1772 20/12/2002 01/01/1901

4 8 12243 FLOREA ALEXANDRU D82003-7939 26/09/2003 01/01/1901

4 8 12244 AVADANEI CORNEL D82003-8573 20/10/2003 01/01/1901

6 6 12245 CALIN CRISTIAN MARCEL D82004-87 14/01/2004 01/01/1901

6 6 12246 SZTAN GHEORGHE MARCEL D82004-472 28/01/2004 01/01/1901

8 4 12247 NICOLICI GEZA D82005-1462 01/04/2005 01/01/1901

9 3 12248 TRASCA IOAN D72006-3263 18/05/2006 01/01/1901

9 3 12249 OLAH MARGARETA ECATER D82006-3825 11/10/2006 01/01/1901

11 1 12250 BABA CRISTIAN D72008-807 01/02/2008 01/01/1901

11 1 12251 NICOLICI NICOLETA D72008-8531 11/12/2008 01/01/1901

3 8 11252 MAIER AUREL D82003-3971 11/06/2003 01/01/1901

3 8 11253 NOVACESCU DOBRIN LAURENTIU SC2003-21698 10/12/2003 01/01/1901

5 6 11254 HARRI MARIA VIORICA D82004-1257 25/02/2004 01/01/1901

5 6 11255 KOVACS MIKLOS D82004-2031 06/04/2004 01/01/1901

5 6 11256 GENDELON GIANINA D82004-4273 14/07/2004 01/01/1901

8 3 11257 GAVRILA DAN NICOLAE D72006-5288 20/09/2006 01/01/1901

10 1 11258 GHEREBEN GHIZELA D72008-8532 11/12/2008 01/01/1901

10 1 11259 GRAMADA SINZIANA D72008-8937 19/12/2008 01/01/1901

2 8 10260 BOT ALIN D82003-6901 04/09/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

2 8 10261 STREMCIUC VIOLETA D82003-8983 13/11/2003 01/01/1901

2 8 10262 STANCA SPERANTA SC2003-22608 23/12/2003 01/01/1901

4 6 10263 EPURE RODICA D82004-88 14/01/2004 01/01/1901

4 6 10264 IACOB NICOLAE STEFAN D82004-1074 17/02/2004 01/01/1901

4 6 10265 BOROS CRISTINA D82004-4755 28/07/2004 01/01/1901

4 6 10266 BOLOHAN ANAMARIA D72004-7473 14/12/2004 01/01/1901

6 4 10267 BRINZA CLAUDIA D72005-2470 12/07/2005 01/01/1901

7 3 10268 SZUCS STEFAN D72006-1824 04/04/2006 01/01/1901

7 3 10269 KANALAS LAURA NICULINA D82006-1539 28/06/2006 01/01/1901

8 2 10270 VANCEA ADRIAN D82007-3708 24/09/2007 01/01/1901

8 2 10271 GULAN LAVINIA D82007-4312 13/11/2007 01/01/1901

8 2 10272 PLESA FLORIN D82007-4879 06/12/2007 01/01/1901

8 2 10273 BOGDAN COSMIN D82007-4878 06/12/2007 01/01/1901

9 1 10274 GIEL MIHAI D72008-8941 19/12/2008 01/01/1901

3 6 9275 PRICOPI SILVIU D82004-230 20/01/2004 01/01/1901

3 6 9276 OUATU GHEORGHE D82004-2602 04/05/2004 01/01/1901

3 6 9277 NAGHY GRATIAN D82004-5744 06/09/2004 01/01/1901

3 6 9278 ARDELEAN GHEORGHE D72004-5729 28/09/2004 01/01/1901

6 3 9279 IVAN IOANA D72006-184 17/01/2006 01/01/1901

6 3 9280 MOLDOVAN ELISABETA D82006-1288 20/06/2006 01/01/1901

7 2 9281 CALDARAS LAVIUS BRIAN D82007-5957 31/10/2007 01/01/1901

7 2 9282 PASCA EUGEN CIPRIAN D82007-4880 06/12/2007 01/01/1901

8 1 9283 FANEA AURELIA D72008-4435 04/07/2008 01/01/1901

8 1 9284 NEAGOE ION D72008-6181 29/09/2008 01/01/1901

8 1 9285 GENDELON GIANINA D72008-8825 17/12/2008 01/01/1901

8 1 9286 CIURAR LETITIA D72008-8986 19/12/2008 01/01/1901

LISTA 2009 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

8 1 9287 GHEBARSINA LENUTA D72008-8988 19/12/2008 01/01/1901

0 8 8288 FIT CRISTINA D72003-2287 07/05/2003 01/01/1901

2 6 8289 TARAN DANIEL D82004-419 15/01/2004 01/01/1901

2 6 8290 CUC EMIL GRIGORE D72004-7559 17/12/2004 01/01/1901

4 4 8291 MERZSAN ELENA D72005-1625 17/03/2005 01/01/1901

4 4 8292 BUTNARU VIOREL D82005-1122 10/04/2005 01/01/1901

5 3 8293 FULEKY LUDOVIC D72006-345 23/01/2006 01/01/1901

5 3 8294 HALAL MARIUS D72006-1115 20/02/2006 01/01/1901

5 3 8295 DOBIE ANIELA IONELA D72006-3706 06/08/2006 01/01/1901

6 2 8296 BODNAR VASILE D72007-1206 28/02/2007 01/01/1901

6 2 8297 ZIMCEA ALIN D82007-3728 25/09/2007 01/01/1901

7 1 8298 TANASE PERSIDA MAGDALENA D82008-2268 19/09/2008 01/01/1901

1 6 7299 BLAGA DANIELA D72004-5664 24/09/2004 01/01/1901

3 4 7300 ALEXA GHEORGHE FLORIN D72005-2604 06/05/2005 01/01/1901

3 4 7301 POP SILVIA D82005-3233 12/07/2005 01/01/1901

3 4 7302 MATIAS MATEI D82005-6343 15/12/2005 01/01/1901

4 3 7303 UNGUREANU SORIN D72006-856 09/02/2006 01/01/1901

4 3 7304 AMBRUS IOAN VASILE D82006-4145 14/11/2006 01/01/1901

5 2 7305 OANT CORINA D82007-493 16/02/2007 01/01/1901

6 1 7306 SABOU ADRIAN GABRIEL D72008-8987 19/12/2008 01/01/1901

0 6 6307 SZILAGYI ATTILA D82004-4545 21/07/2004 01/01/1901

0 6 6308 PAL VIOREL D82004-5628 27/08/2004 01/01/1901

2 4 6309 COVACIU CORABIAN D72005-1188 25/02/2005 01/01/1901

3 3 6310 RUS FLORIN D82006-26 16/01/2006 01/01/1901

3 3 6311 BIRO GABRIELA D72006-3966 11/07/2006 01/01/1901

3 3 6312 ROTH MARIUS GABRIEL D82006-3898 17/10/2006 01/01/1901

LISTA 2009 - CRESCUTI IN INSTITUTII DE OCROTIRE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa Data nasterii vechimecriterii Total

4 2 6313 BALASOIU MIRELA GABRIELA D82007-1395 05/04/2007 01/01/1901

4 2 6314 BABA VASILE TEODOR D82007-4881 06/12/2007 01/01/1901

5 1 6315 MERCE MARIANA IOANA D72008-4434 04/07/2008 01/01/1901

5 1 6316 SAROSI ATTILA D72008-5191 12/08/2008 01/01/1901

5 1 6317 BALAN ANDREI PAUL D72008-5627 05/09/2008 01/01/1901

2 3 5318 OPREA MIOARA FLORICA D82006-847 27/04/2006 01/01/1901

2 3 5319 PETCOV VALENTIN D82006-959 18/05/2006 01/01/1901

2 3 5320 BACANU ELENA D72006-7243 30/11/2006 01/01/1901

3 2 5321 PALII CATALIN D82007-755 02/03/2007 01/01/1901

3 2 5322 TCACIUC RAMON SORIN D82007-1501 19/04/2007 01/01/1901

4 1 5323 HICKL ANGELICA D72008-8585 12/12/2008 01/01/1901

4 1 5324 HATEGAN CORINA D72008-8939 19/12/2008 01/01/1901

4 1 5325 FARCAS RORI IONELA D72008-8938 19/12/2008 01/01/1901

1 3 4326 LUNGU CATALIN D72006-7607 14/12/2006 01/01/1901

3 1 4327 CHERES LUCIAN D82008-3131 04/12/2008 01/01/1901

Atasament: CAZURI_SOCIALE_2009.pdf

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 34 421 RAICA ANA 16499 12/06/1990 01/01/1901

17 24 412 MOISA (BADESCUMONICA DO695-3975 07/11/1995 01/01/1901

11 28 393 KALUSI JENO DO693-5317 16/02/1993 01/01/1901

11 28 394 RAGUSITU ILEANA 29327 23/09/1993 01/01/1901

8 30 385 OLARU ILEANA DO692-9004 15/09/1992 01/01/1901

8 30 386 ALBA ANA DO692-37232 15/12/1992 01/01/1901

12 26 387 MOISA MARIA DO694-632 25/02/1994 01/01/1901

12 26 388 PRICEA ELENA DO694-974 15/03/1994 01/01/1901

14 24 389 ANDONI IOAN DO695-3084 25/07/1995 01/01/1901

9 28 3710 BALITA VALENTIN NICOLAE DO693-39193 30/11/1993 01/01/1901

9 28 3711 NEDA ANGELICA DO693-39174 30/11/1993 01/01/1901

13 24 3712 DANIEL CRISTINA DO695-1806 28/03/1995 01/01/1901

15 22 3713 BISI VALENTIN DO696-452 20/02/1996 01/01/1901

6 30 3614 COTUNA IOAN 36495 12/08/1992 01/01/1901

6 30 3615 POPA VASILE 36079 03/12/1992 01/01/1901

8 28 3616 HEGHES TIBI DO693-201 25/06/1993 01/01/1901

10 26 3617 CHOROSI LILIANA DO694-3598 06/10/1994 01/01/1901

10 26 3618 MAGDIN SORIN TEODOR DO694-4243 29/11/1994 01/01/1901

12 24 3619 COLOMPAR MARIA DO695-2279 05/05/1995 01/01/1901

5 30 3520 SLATINESCU ELENA DO692-106 16/04/1992 01/01/1901

5 30 3521 KLEITSCH FRANCISC DO692-25978 09/08/1992 01/01/1901

7 28 3522 BAR ILIE DO693-5210 15/03/1993 01/01/1901

7 28 3523 UNGUREANU MARIA DO693-21773 13/07/1993 01/01/1901

7 28 3524 NISTOR DUMITRU 18013 06/08/1993 01/01/1901

7 28 3525 BOBU LACRAMIOARA DO693-25029 17/08/1993 01/01/1901

9 26 3526 MUNTEANU MOISE DO694-1675 06/04/1994 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

9 26 3527 PARADICZA MARTA DO694-2756 01/08/1994 01/01/1901

11 24 3528 ZOICA MARIANA DO695-1760 27/03/1995 01/01/1901

11 24 3529 LAKO CONSTANTIN DO695-2087 10/04/1995 01/01/1901

11 24 3530 KOVACS ILEANA DO695-2411 22/05/1995 01/01/1901

13 22 3531 NICOLICI MARIA DO696-1473 10/06/1996 01/01/1901

4 30 3432 SZEKULA ELENA DO692-11174 22/04/1992 01/01/1901

4 30 3433 LUPU ANA DO692-37094 14/12/1992 01/01/1901

6 28 3434 CHIVAU ELENA DO693-3459 02/02/1993 01/01/1901

6 28 3435 SZOCS EMILIA SC093-3954 04/02/1993 01/01/1901

6 28 3436 STANESCU NICOLEA DO693-182 02/05/1993 01/01/1901

6 28 3437 NEDA VIORICA DO693-9001 02/12/1993 01/01/1901

8 26 3438 ARDELEAN MARIAN DO694-1306 22/03/1994 01/01/1901

8 26 3439 PINTEAN MIHAELA DO694-3221 09/05/1994 01/01/1901

8 26 3440 HANDRA VIORICA DO694-3468 27/09/1994 01/01/1901

10 24 3441 BOCSAN ADRIANA DO695-292 26/01/1995 01/01/1901

10 24 3442 MODA MAGDA (ANDRAS) DO695-1200 02/03/1995 01/01/1901

10 24 3443 ADAM (PRELUPCEMARINELA DO695-3423 11/09/1995 01/01/1901

12 22 3444 LAPUSNEANU LIVIA DO696-2010 25/09/1996 01/01/1901

14 20 3445 BUGA DANIELA DO797-3290 28/08/1997 01/01/1901

5 28 3346 TATAR AURELIAN DO93-5482 18/02/1993 01/01/1901

7 26 3347 BLAGAILA ANA DO694-63 13/01/1994 01/01/1901

7 26 3348 BAHNARIU LENUTA DO694-3131 24/08/1994 01/01/1901

7 26 3349 VARGA VALENTINA DO694-3419 21/09/1994 01/01/1901

7 26 3350 NEDEA SOFILCA LACRAMIOARA MARIA DO694-4263 05/12/1994 01/01/1901

9 24 3351 BOT RUJA DO695-64 11/01/1995 01/01/1901

9 24 3352 SCHIOPU DOREL IULIAN DO695-4092 22/11/1995 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

11 22 3353 FARKAS MIHAI DO696-1142 09/05/1996 01/01/1901

11 22 3354 FEDELES MARICICA DO696-2082 03/10/1996 01/01/1901

13 20 3355 MIOC NICOLAE (ELEONORA) DO697-299 11/02/1997 01/01/1901

4 28 3256 IGRET DORINA DO693-39186 30/11/1993 01/01/1901

6 26 3257 CRACIUN ELISABETA DO694-493 22/02/1994 01/01/1901

6 26 3258 CRACIUN IOANA DO694-494 22/02/1994 01/01/1901

6 26 3259 CIOCAN MARICEL DO694-1995 27/04/1994 01/01/1901

8 24 3260 FILIP STELIAN DO695-606 14/02/1995 01/01/1901

8 24 3261 SUCACIU VIRGIL DO695-2222 27/04/1995 01/01/1901

8 24 3262 MANESCU POMPILIU DO695-2830 27/06/1995 01/01/1901

8 24 3263 BOLDI LILIANA NICOLETA DO695-3239 17/08/1995 01/01/1901

8 24 3264 OPRESCU MARIAN DO695-3792 13/10/1995 01/01/1901

10 22 3265 CORA MIHAELA SIMONA DO696-1635 03/07/1996 01/01/1901

10 22 3266 PUSCAS CORNEL ADRIAN DO696-1727 16/07/1996 01/01/1901

10 22 3267 BOLOG DOREL DO696-2564 22/11/1996 01/01/1901

10 22 3268 ALBOTA PETRU DO696-771 22/11/1996 01/01/1901

12 20 3269 VLAD DANIELA AURICA D797-210 21/01/1997 01/01/1901

12 20 3270 BRICA MARIA DO697-1240 22/05/1997 01/01/1901

14 18 3271 JIVCOVICI MARIA DO698-1051 29/09/1998 01/01/1901

16 16 3272 BOT LAMAIA DO699-2584 30/08/1999 01/01/1901

18 14 3273 TIPONUT VIOLETA DO6X-4432 30/05/2000 01/01/1901

5 26 3174 SZUSZADIK TEREZIA DO694-2439 17/06/1994 01/01/1901

5 26 3175 MARES CARMEN DO694-3222 05/09/1994 01/01/1901

5 26 3176 MOCOFAN SIMONA DOMNICA DO694-3504 29/09/1994 01/01/1901

5 26 3177 SURDOIU MARIUS DO694-810 03/10/1994 01/01/1901

7 24 3178 COZMA TITIANA CALUDIA DO695-3059 20/07/1995 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 24 3179 ERDEI MARIANA DO695-4095 22/11/1995 01/01/1901

9 22 3180 MARCU LILIANA DO696-191 24/01/1996 01/01/1901

9 22 3181 ISTVAN ECATERINA D0696-410 15/02/1996 01/01/1901

9 22 3182 IOAN FLORIAN DO696-1925 09/08/1996 01/01/1901

9 22 3183 BAIA MARGARETA DO696-2163 10/10/1996 01/01/1901

11 20 3184 RADU ELISABETA DO697-644 17/03/1997 01/01/1901

11 20 3185 KOVACS IOSIF DO697-1470 16/06/1997 01/01/1901

11 20 3186 MANGOL MIHAELA DO697-2227 26/11/1997 01/01/1901

13 18 3187 PELECACI KRISZTINA DO698-1262 16/10/1998 01/01/1901

15 16 3188 SLATARU NICOLAE DO699-2432 18/06/1999 01/01/1901

2 28 3089 ARDELEAN STEFAN DO693-23244 27/03/1993 01/01/1901

4 26 3090 FODOR DANILA DO694-2323 01/06/1994 01/01/1901

4 26 3091 CIUTA DANIELA CAMELIA DO694-3442 23/09/1994 01/01/1901

4 26 3092 SEVERA MARIA DO694-3498 28/09/1994 01/01/1901

4 26 3093 ALBISORU DAN LIVIU DO694-3606 07/10/1994 01/01/1901

4 26 3094 RADUCANU SORINA LILIANA DO694-3732 20/10/1994 01/01/1901

4 26 3095 SUHARU SUSANA DORINA DO694-4138 17/11/1994 01/01/1901

6 24 3096 SECELEANU SILVIA DO695-2902 04/07/1995 01/01/1901

6 24 3097 CARI ENIKO DO695-3529 21/09/1995 01/01/1901

6 24 3098 AUGUSTIN CEZAR DO695-4003 09/11/1995 01/01/1901

8 22 3099 IOVANESCU VICTORIA DO696-902 02/04/1996 01/01/1901

8 22 30100 MERTOIU FLORENTINA DO696-1204 21/05/1996 01/01/1901

8 22 30101 JIVAN SILVIA DO696-1305 28/05/1996 01/01/1901

8 22 30102 VASILUT (ZSURA)MARIA DO696-1547 20/06/1996 01/01/1901

8 22 30103 LOLESCU FELICIA DO696-2132 09/10/1996 01/01/1901

8 22 30104 KOHL GIANINA DO696-2692 03/12/1996 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

10 20 30105 STAGERMAIER ILEANA DO697-759 21/03/1997 01/01/1901

10 20 30106 RAICI JIVOICO STEFAN DO697-800 27/03/1997 01/01/1901

10 20 30107 NOVACOVICI MIHAELA DO697-1182 15/05/1997 01/01/1901

10 20 30108 BUSE CRISTIAN DO697-1912 10/10/1997 01/01/1901

12 18 30109 AL-JALABI MARIA DO798-2240 06/07/1998 01/01/1901

12 18 30110 TOMA IOAN DUMITRU DO698-1460 20/11/1998 01/01/1901

16 14 30111 AVRAMOVIC ADRIANA DO6X-328 13/01/2000 01/01/1901

16 14 30112 KOVACS IULIANA DO6X-1578 14/02/2000 01/01/1901

20 10 30113 BERCU MARIANA D72002-7426 21/08/2002 01/01/1901

1 28 29114 GAGA DIANA MARIA DO693-36389 10/11/1993 01/01/1901

1 28 29115 SZOCS VALERIA DO693-39303 02/12/1993 01/01/1901

3 26 29116 TATRCIUC MARIAN DO694-233 01/02/1994 01/01/1901

3 26 29117 CRAINIC VALERIA DO694-1052 16/03/1994 01/01/1901

5 24 29118 SIMA ALIN DAN DO695-2979 13/07/1995 01/01/1901

5 24 29119 KLASZKO RAMONA DO695-3216 11/08/1995 01/01/1901

5 24 29120 ANDREVICI DUMITRU DO695-3508 20/09/1995 01/01/1901

5 24 29121 SURMEI RADU DO695-3853 20/10/1995 01/01/1901

5 24 29122 HOMEI IOAN DO695-610 29/12/1995 01/01/1901

7 22 29123 FUICU DARCLEE DO696-9111 29/01/1996 01/01/1901

7 22 29124 PANCZI LASZLO DO696-1599 27/06/1996 01/01/1901

7 22 29125 COSTICI RAMONA DO696-2530 20/11/1996 01/01/1901

7 22 29126 CIMPAN SIMONA VIORICA DO696-2665 29/11/1996 01/01/1901

9 20 29127 NEDA LENUTA DO697-18 13/01/1997 01/01/1901

9 20 29128 MOLNAR SILVIA DO697-941 14/04/1997 01/01/1901

9 20 29129 PITIS SORIN DO697-973 17/04/1997 01/01/1901

9 20 29130 CARSTEAN CRISTINA DO697-1640 30/07/1997 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

9 20 29131 GYURIS DOINA DO797-3351 02/09/1997 01/01/1901

9 20 29132 DULGANESCU MARIA DO697-2012 23/10/1997 01/01/1901

9 20 29133 CIORBA EMILIA DO697-2516 18/12/1997 01/01/1901

11 18 29134 ARDELEAN ROZALIA DO698-961 25/06/1998 01/01/1901

11 18 29135 SZOKE MARIANA DO798-2612 30/07/1998 01/01/1901

11 18 29136 LEITHEIM STEFAN TIBERIU DO798-2315 17/09/1998 01/01/1901

11 18 29137 MODA LILIANA DO698-1168 02/10/1998 01/01/1901

11 18 29138 NAGY ISTVAN DO698-1105 13/10/1998 01/01/1901

11 18 29139 STRACHINARIU CAROLINA DO698-1386 09/11/1998 01/01/1901

13 16 29140 NICOLICI DANIELA DO699-2312 08/02/1999 01/01/1901

13 16 29141 PASCUTOIU DUMITRU DO699-238 18/02/1999 01/01/1901

13 16 29142 BOTI ELEONORA DO699-699 05/12/1999 01/01/1901

2 26 28143 CONSTANTIN MAGDALENA DO694-28251 14/01/1994 01/01/1901

2 26 28144 FARAGO FLORICA DO694-73 14/01/1994 01/01/1901

2 26 28145 OPRISANU ANA DO694-329 18/02/1994 01/01/1901

2 26 28146 GRAD EUGENIA DO694-462 21/02/1994 01/01/1901

2 26 28147 BALAN SOLOMICA DO694-835 10/03/1994 01/01/1901

2 26 28148 CIUCUR RADU DO694-1090 17/03/1994 01/01/1901

2 26 28149 SOMNU (JIBOC) MARIA DO694-1167 18/03/1994 01/01/1901

2 26 28150 LUKACS ILEANA DO694-1784 14/04/1994 01/01/1901

2 26 28151 VARGA SALVAN MARIANA DO694-1833 19/04/1994 01/01/1901

2 26 28152 GAL MELANIA DO694-1834 19/04/1994 01/01/1901

2 26 28153 CHIRIBUCA MARCEL DO694-27 02/08/1994 01/01/1901

2 26 28154 LUPU CARMEN ANGELICA DO694-3233 06/09/1994 01/01/1901

2 26 28155 SPINANT CORNELIA DO6-4094 14/11/1994 01/01/1901

4 24 28156 KOVACS STEFANA SC095-656 17/01/1995 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 24 28157 AXINI SUZANA DO695-623 14/02/1995 01/01/1901

4 24 28158 ANTON ANGELA DO695-1538 16/03/1995 01/01/1901

4 24 28159 CHITARICI ADRIAN ION DO695-2254 03/05/1995 01/01/1901

4 24 28160 MOLDOVAN ELENA DO695-3214 11/08/1995 01/01/1901

4 24 28161 MARTINAS PETRU DO695-3516 20/09/1995 01/01/1901

4 24 28162 NOVACOVICI PETRU DO695-3990 08/11/1995 01/01/1901

6 22 28163 MERTEZS (DEACOANGELICA DO696-562 26/02/1996 01/01/1901

6 22 28164 MARCSO KLARA DO696-1567 24/06/1996 01/01/1901

6 22 28165 FAN ANDREI DO696-1826 29/07/1996 01/01/1901

6 22 28166 BRINDUS DOREL FLORIN DO796-2204 16/08/1996 01/01/1901

6 22 28167 GOLBAN GHEORGHE SC096-363 01/12/1996 01/01/1901

6 22 28168 BALA MOISE DO696-2787 12/12/1996 01/01/1901

8 20 28169 CULDA FLORIAN DO797-2511 10/07/1997 01/01/1901

8 20 28170 LUCIU MARICICA DO797-3021 13/08/1997 01/01/1901

8 20 28171 CIRPACI LILIANA DO697-1705 11/09/1997 01/01/1901

10 18 28172 JURESCU MIRELA DO698-412 12/03/1998 01/01/1901

10 18 28173 GYORITS MIHAELA DO698-794 21/05/1998 01/01/1901

10 18 28174 ASAFTEI CORNELIU DO798-2608 30/07/1998 01/01/1901

10 18 28175 BOTI FRUNZINA DO798-3056 02/09/1998 01/01/1901

10 18 28176 VARGA DUMITRU DO698-1484 25/11/1998 01/01/1901

12 16 28177 NOVACOVICI VERONICA DO799-3618 29/09/1999 01/01/1901

12 16 28178 BOCZ RAMONA DO699-3025 27/10/1999 01/01/1901

12 16 28179 MATIC MAGDALENA SC099-8217 06/11/1999 01/01/1901

14 14 28180 MICLUTI DAN PA8X-965 16/06/2000 01/01/1901

14 14 28181 GRIGOREAN ADRIAN DO6X-2449 03/09/2000 01/01/1901

14 14 28182 MIHAI AGNES PA8X-2979 21/09/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

14 14 28183 NOVACOVICI RODICA PA8X-4415 15/12/2000 01/01/1901

16 12 28184 PANTEA MARCEL DRAGALIN DO6X1-2922 17/05/2001 01/01/1901

1 26 27185 BALAU CRISTINEL DO694-573 24/02/1994 01/01/1901

1 26 27186 ANDRECA FELICIA DO694-806 09/03/1994 01/01/1901

1 26 27187 LUPESCU DAN MARCEL DO694-1104 17/03/1994 01/01/1901

1 26 27188 BORCA RODICA DO694-3078 13/07/1994 01/01/1901

1 26 27189 ANGHEL VETURIA DO694-4063 10/11/1994 01/01/1901

3 24 27190 BURCIU MIHAELA DO695-911 23/02/1995 01/01/1901

3 24 27191 DIN AUGUSTIN CRISTIAN DO695-1141 01/03/1995 01/01/1901

3 24 27192 RAD DORU ONORIU DO695-2116 12/04/1995 01/01/1901

3 24 27193 TANASIE LAURENTIU DO695-2491 30/05/1995 01/01/1901

3 24 27194 LULEA DOINA DO695-2494 30/05/1995 01/01/1901

3 24 27195 BACHICI RODICA DO695-2708 21/06/1995 01/01/1901

3 24 27196 ROSTAS MARIA DOINA DO695-3276 22/08/1995 01/01/1901

3 24 27197 POLEXICI CAMELIA DO695-3434 12/09/1995 01/01/1901

3 24 27198 DAMINESCU IOAN DO695-3902 30/10/1995 01/01/1901

3 24 27199 ZAVALIDRUGA ANDREI DO695-4174 30/11/1995 01/01/1901

5 22 27200 JUGANARU ADRIAN DO696-587 28/02/1996 01/01/1901

5 22 27201 CHIRCULESCU LUCIAN DO696-987 17/04/1996 01/01/1901

5 22 27202 UYHELYI LUMINITA DO696-998 18/04/1996 01/01/1901

5 22 27203 GHEORGHE VASILICA DO696-1063 29/04/1996 01/01/1901

5 22 27204 RIMMEL FLORENTINA DO696-1353 30/05/1996 01/01/1901

5 22 27205 MACRISAN IACOV DO696-1463 06/07/1996 01/01/1901

5 22 27206 ROMAN IOANA DO796-2290 23/08/1996 01/01/1901

5 22 27207 KECSKES IOSIF DO696-2541 20/11/1996 01/01/1901

7 20 27208 GROSU MARIETA DO697-933 11/04/1997 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 20 27209 ZELE MARIANA DO697-1591 24/06/1997 01/01/1901

7 20 27210 KISS ELISABETA DO797-2647 18/07/1997 01/01/1901

7 20 27211 HADDADIN LUCIA DO797-3153 21/08/1997 01/01/1901

7 20 27212 HAFNER CAMELIA DO697-2356 09/12/1997 01/01/1901

7 20 27213 NOVACOVICI MARIA DO697-2341 09/12/1997 01/01/1901

9 18 27214 BARNA CARLA DORINA DO698-586 08/04/1998 01/01/1901

9 18 27215 SZTOIKA CRISTINA DO698-1117 24/09/1998 01/01/1901

11 16 27216 PUPIN MANOLE DO699-111 26/01/1999 01/01/1901

11 16 27217 DAN MALVINA MARIANA DO699-162 02/04/1999 01/01/1901

11 16 27218 ANTOHI IONEL DO699-2530 13/08/1999 01/01/1901

11 16 27219 POGAN OVIDIU DO699-4154 09/12/1999 01/01/1901

13 14 27220 BRINZA IOANA DO6X-1938 24/02/2000 01/01/1901

13 14 27221 PREDA LIVIU PA8X-1522 07/06/2000 01/01/1901

13 14 27222 BUTARU LIVIA DO6X-179 01/11/2000 01/01/1901

15 12 27223 NEAGU NATALITA DO6X1-5402 06/09/2001 01/01/1901

15 12 27224 DIACONESCU MIHAELA DO6X1-6546 15/11/2001 01/01/1901

15 12 27225 LIVADARU ANGELA DO6X1-6976 10/12/2001 01/01/1901

17 10 27226 CIRPACI LAMIE D72002-8040 12/09/2002 01/01/1901

2 24 26227 RUCK MAGDALENA DO695-397 07/02/1995 01/01/1901

2 24 26228 MUSTATA MARIA DO695-647 15/02/1995 01/01/1901

2 24 26229 STANCIU MILAN DO695-1962 04/04/1995 01/01/1901

2 24 26230 IOVANUT OCTAVIAN DO695-2135 14/04/1995 01/01/1901

2 24 26231 CAREBA GHEORGHITA DO695-3036 18/07/1995 01/01/1901

2 24 26232 BUDESCU DINICU DO695-4172 30/11/1995 01/01/1901

2 24 26233 BRAIER GEORGETA DO695-4187 30/11/1995 01/01/1901

4 22 26234 CALDARAR ELENA DO696-171 23/01/1996 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 22 26235 MATHE IDA DO696-1001 18/04/1996 01/01/1901

4 22 26236 HIRZOABA ALINA LOREDANA DO696-1101 06/05/1996 01/01/1901

4 22 26237 GIURIAN VIORICA DO696-1345 30/05/1996 01/01/1901

4 22 26238 BUHACIUC VASILE DO696-1608 28/06/1996 01/01/1901

4 22 26239 MARKUS MARIA DO696-1774 22/07/1996 01/01/1901

4 22 26240 BOGDAN ROZALIA DO796-2232 20/08/1996 01/01/1901

4 22 26241 JARAVETE MARGARETA DO696-2225 14/10/1996 01/01/1901

4 22 26242 STOCHIN ALEXANDRU DO696-2587 26/11/1996 01/01/1901

4 22 26243 GHERMAN DUMITRU DO696-2759 11/12/1996 01/01/1901

6 20 26244 MICHI DANIEL DO697-356 04/03/1997 01/01/1901

6 20 26245 CITEA LUMINITA DO697-938 14/04/1997 01/01/1901

6 20 26246 BLANARU MARIANA DO797-3055 14/08/1997 01/01/1901

6 20 26247 CALDARAS LUCICA DO697-1991 21/10/1997 01/01/1901

6 20 26248 STURZA ADRIAN DO6-1437 13/12/1997 01/01/1901

8 18 26249 STOICA CAMELIA DO698-470 19/03/1998 01/01/1901

8 18 26250 EREMIE SIMONA DO698-1145 29/09/1998 01/01/1901

8 18 26251 GAVRILA VASILE DO698-1067 20/10/1998 01/01/1901

8 18 26252 CRISTUINEA DORINA DO698-1400 11/11/1998 01/01/1901

8 18 26253 IONITA MARIA DO698-1584 10/12/1998 01/01/1901

10 16 26254 BALANESCU EMILIA DO699-1019 06/01/1999 01/01/1901

10 16 26255 BALAZS MARGARETA DO699-127 28/01/1999 01/01/1901

10 16 26256 TORJE ALINA DO699-3117 03/04/1999 01/01/1901

10 16 26257 CIUHANDU ADRIANA DO699-538 27/04/1999 01/01/1901

10 16 26258 CZINE BUZSI VASILE DO699-1069 06/08/1999 01/01/1901

10 16 26259 NOC SIMONA DO799-2338 20/08/1999 01/01/1901

10 16 26260 VUICI DRAGOSLAVA DO699-2986 26/10/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

10 16 26261 BENEA ROZALIA DO699-4284 22/12/1999 01/01/1901

12 14 26262 SABAILA IULIA MIHAELA DO6X-3188 04/03/2000 01/01/1901

12 14 26263 ILIN LENA DO6X-3775 05/03/2000 01/01/1901

12 14 26264 CIUCUR IONELA DO6X-4102 17/05/2000 01/01/1901

12 14 26265 BUD CLAUDIA PA8X-2089 31/07/2000 01/01/1901

12 14 26266 CRACIUN TATIANA DO6X-5222 20/10/2000 01/01/1901

12 14 26267 HOTEA VIOLANDA DO6X-5845 28/11/2000 01/01/1901

12 14 26268 AL BARED HASSAN PA8X-4459 15/12/2000 01/01/1901

14 12 26269 PASCU ILIE DO6X1-1599 22/02/2001 01/01/1901

14 12 26270 BOTA RODICA DO6X1-2847 14/05/2001 01/01/1901

16 10 26271 PATRU MARIAN D72002-3367 23/04/2002 01/01/1901

16 10 26272 POPESCU ELENA D82002-154 01/10/2002 01/01/1901

1 24 25273 LAZARESCU MIHAELA DO695-442 08/02/1995 01/01/1901

1 24 25274 MOISA RAMONA CARMEN DO695-528 10/02/1995 01/01/1901

1 24 25275 DAN FLORENTINA DO695-1222 03/03/1995 01/01/1901

1 24 25276 LAPADAT DANIELA DO695-2006 05/04/1995 01/01/1901

1 24 25277 DOLHA GHEORGHE DO695-2259 04/05/1995 01/01/1901

1 24 25278 URSZENYI ROBERT DO695-2539 06/06/1995 01/01/1901

1 24 25279 BURESCH ADAM DO695-2620 15/06/1995 01/01/1901

1 24 25280 BAIA GHEORGHE DO695-2863 29/06/1995 01/01/1901

1 24 25281 BOTA MARIA DO695-3060 20/07/1995 01/01/1901

1 24 25282 FAUR DOREL DO695-3799 16/10/1995 01/01/1901

1 24 25283 ANDRON FLORIN DO694-3765 25/10/1995 01/01/1901

1 24 25284 BEBEC IOANA DO695-4055 16/11/1995 01/01/1901

1 24 25285 BOTA LETITIA DO695-4058 16/11/1995 01/01/1901

3 22 25286 BINDARIU ION DO696-33 10/01/1996 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 22 25287 TELCEAN DUSITA DO696-50 11/01/1996 01/01/1901

3 22 25288 AIOANEI SILVIA DO696-386 14/02/1996 01/01/1901

3 22 25289 SAVU ANGELA DO696-510 22/02/1996 01/01/1901

3 22 25290 UNTILA MONICA DO696-1012 19/04/1996 01/01/1901

3 22 25291 VLONGA DANCI MARINELA DO696-1075 30/04/1996 01/01/1901

3 22 25292 PAUL MARIA DO696-1537 19/06/1996 01/01/1901

3 22 25293 GINDU CORNELIA DO696-1856 01/08/1996 01/01/1901

3 22 25294 BADESCU GHEORGHE DO796-2386 02/09/1996 01/01/1901

3 22 25295 BALOSEANU VIORICA DO696-2512 10/09/1996 01/01/1901

5 20 25296 MIATOV VLADIMIR DO797-479 05/02/1997 01/01/1901

5 20 25297 MILUT AMALIA DO697-471 27/02/1997 01/01/1901

5 20 25298 BOT IOSEFINA DO697-783 25/03/1997 01/01/1901

5 20 25299 TARCA DORIN DO697-974 17/04/1997 01/01/1901

5 20 25300 GOLITS ALEXANDRU DO697-994 22/04/1997 01/01/1901

5 20 25301 ROPOTICA PETRU DO697-7835 12/06/1997 01/01/1901

5 20 25302 MIRONESCU ILIE DO697-2631 16/07/1997 01/01/1901

5 20 25303 ROGAJAN DANUT DO697-1886 08/10/1997 01/01/1901

5 20 25304 DEACONU ION DO697-1975 17/10/1997 01/01/1901

7 18 25305 IANCU PAVEL DO698-19 13/01/1998 01/01/1901

7 18 25306 BOGDAN MARCEL DO698-9230 18/02/1998 01/01/1901

7 18 25307 POTO MARIANA DO698-310 25/02/1998 01/01/1901

7 18 25308 TOSITY COMBRIA DO698-756 14/05/1998 01/01/1901

7 18 25309 MITARN GILA NICOLAE DO698-979 26/06/1998 01/01/1901

7 18 25310 BOTILA MIHAELA DO798-2234 15/07/1998 01/01/1901

7 18 25311 KAPITANY EVA ERIKA DO698-1183 06/10/1998 01/01/1901

7 18 25312 MINDRUT FLORIAN DO698-1348 03/11/1998 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 18 25313 PAIER NICOLETA OLTEA DO698-1478 10/12/1998 01/01/1901

7 18 25314 PASCALAU MARIANA DO698-1600 17/12/1998 01/01/1901

7 18 25315 BUDA DORINA DO698-1609 21/12/1998 01/01/1901

9 16 25316 MOCANU LACRAMIOARA DO699-242 19/02/1999 01/01/1901

9 16 25317 FOGARASI ILDI DO699-365 16/03/1999 01/01/1901

9 16 25318 KOVACS GYONGYKE DO699-161 02/04/1999 01/01/1901

9 16 25319 IOVAN TEODORA DO699-1287 15/06/1999 01/01/1901

9 16 25320 ISCRU MIHAI DO799-3941 10/08/1999 01/01/1901

9 16 25321 SUSAN STEFAN DO799-2248 18/08/1999 01/01/1901

9 16 25322 COCU NICULINA SC099-1385 03/09/1999 01/01/1901

9 16 25323 SOLOSAN DORINA DO699-18454 20/12/1999 01/01/1901

11 14 25324 GAVRILUTA ADRIAN DO6X-1466 09/02/2000 01/01/1901

11 14 25325 LUMINOSU SIMONA DO6X-1631 15/02/2000 01/01/1901

11 14 25326 NEDA LEONTINA DO6X-1289 02/03/2000 01/01/1901

11 14 25327 MIHAI TEODOR DO6X-1242 16/03/2000 01/01/1901

11 14 25328 PETROVICI TICA PA8X-1482 07/05/2000 01/01/1901

11 14 25329 TIRZIU IOAN DOREL PA8X-1778 17/07/2000 01/01/1901

11 14 25330 SURDAN GABRIELA PA8X-1808 18/07/2000 01/01/1901

11 14 25331 SPATARIUC DESANCA DO6X-5516 11/09/2000 01/01/1901

11 14 25332 SUSANY ZOLTAN PA8X-3005 22/09/2000 01/01/1901

11 14 25333 POPA DELIA VALERIA DO6X-5291 24/10/2000 01/01/1901

11 14 25334 STANICA ADRIAN PA8X-3964 16/11/2000 01/01/1901

11 14 25335 FUNDIUR MARICEL DO6X-5653 20/11/2000 01/01/1901

13 12 25336 BOTI TEREZIA DO6X1-1315 12/02/2001 01/01/1901

13 12 25337 BOCZ EVA DO6X1-3486 10/06/2001 01/01/1901

13 12 25338 MIRON ADRIAN DO6X1-3577 26/06/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

13 12 25339 VUCHINGER LAURA DO6X1-6863 03/12/2001 01/01/1901

15 10 25340 HOTEA DANUT D72002-7585 28/08/2002 01/01/1901

15 10 25341 CRISTETI VASILE D82002-211 03/10/2002 01/01/1901

0 24 24342 GHEORGHIU IOAN DO695-1349 13/06/1995 01/01/1901

0 24 24343 MANEA SILVIU VIOREL DO695-3847 19/10/1995 01/01/1901

2 22 24344 BOTA DUMITRU DO696-333 08/02/1996 01/01/1901

2 22 24345 SERBAN VIOREL DO696-809 21/03/1996 01/01/1901

2 22 24346 HATEGAN FLORICA IOANA DO696-1085 02/05/1996 01/01/1901

2 22 24347 BEGHEAN VIOREL DO696-1788 23/07/1996 01/01/1901

2 22 24348 BRATILOR TUSI DO796-2226 20/08/1996 01/01/1901

2 22 24349 SUMALAN LACRAMIOARA DO696-2721 05/12/1996 01/01/1901

4 20 24350 RADU IOAN DO797-229 22/01/1997 01/01/1901

4 20 24351 ARBA IOAN DO697-465 26/02/1997 01/01/1901

4 20 24352 SARAZAN FLORICA DO697-547 05/03/1997 01/01/1901

4 20 24353 MIRCEA MARIOARA DO697-582 10/03/1997 01/01/1901

4 20 24354 MANOLE STEFANIA DO697-603 12/03/1997 01/01/1901

4 20 24355 VARANU CORINA DO697-624 13/03/1997 01/01/1901

4 20 24356 HODUT FLORICA SC097-13723 12/05/1997 01/01/1901

4 20 24357 TRANCULOV MARIA DO697-1335 03/06/1997 01/01/1901

4 20 24358 DUMITRU VASILE DO797-2784 24/07/1997 01/01/1901

4 20 24359 TOMIN VOISLAVA DO697-2191 19/11/1997 01/01/1901

6 18 24360 VARGA ION DO698-133 30/01/1998 01/01/1901

6 18 24361 KRIZSAN MARIA DO698-542 31/03/1998 01/01/1901

6 18 24362 NOVACOVICI RITA DO798-2961 26/08/1998 01/01/1901

6 18 24363 DUMITRICA MARIANA DO698-1463 23/11/1998 01/01/1901

8 16 24364 BUGARSKI VALENTINA DO699-43 14/01/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 16 24365 BOTI ECATERINA DO699-152 02/03/1999 01/01/1901

8 16 24366 BELEJAN RAMONA DO699-3170 07/03/1999 01/01/1901

8 16 24367 POPA CRISTINA DO699-3272 11/05/1999 01/01/1901

8 16 24368 POPESCU FLAVIA LAURA DO699-469 04/06/1999 01/01/1901

8 16 24369 CATRINA ELENA DO699-2540 13/08/1999 01/01/1901

8 16 24370 CEANU LILIANA DO6X-1884 07/09/1999 01/01/1901

8 16 24371 BALAS SILVIA DO699-3330 11/09/1999 01/01/1901

8 16 24372 RADULESCU ILEANA DO799-3154 15/09/1999 01/01/1901

8 16 24373 GIURICI TIHOMIR DO699-3200 16/09/1999 01/01/1901

8 16 24374 SFETCU IADRANCA DO699-3057 28/10/1999 01/01/1901

8 16 24375 TABREA MARIA DO699-3062 28/10/1999 01/01/1901

10 14 24376 PRISACARU CORINA DO6X-1579 14/02/2000 01/01/1901

10 14 24377 SANDOR OLGA DO6X-2726 17/03/2000 01/01/1901

10 14 24378 PUSCAS VASILE DO6X-3833 05/04/2000 01/01/1901

10 14 24379 GAURILAS SANDU DO6X-3744 20/04/2000 01/01/1901

10 14 24380 SUCIU RAMONA LILIANA PA8X-388 21/04/2000 01/01/1901

10 14 24381 BABEANU VIOLETA DO6X-4055 16/05/2000 01/01/1901

10 14 24382 STAN SOFIA DO6X-4857 23/08/2000 01/01/1901

10 14 24383 BRANC DANIELA LILIANA DO6X-4873 24/08/2000 01/01/1901

10 14 24384 GOGA IZABELA DO6X-143 01/11/2000 01/01/1901

10 14 24385 PAH MIRCEA AUREL PA8X-1650 07/11/2000 01/01/1901

10 14 24386 LIPOVAN FLORIN DO6X-5695 21/11/2000 01/01/1901

10 14 24387 LUGOJ MARIAN CRISTIAN DO6X-5733 22/11/2000 01/01/1901

10 14 24388 STIUBEA IRINA MARICELA PA8X-4306 13/12/2000 01/01/1901

10 14 24389 LENCU MIHAELA STEFANIA PA8X-4398 14/12/2000 01/01/1901

10 14 24390 GEANIMU CARMEN PA8X-4366 14/12/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

12 12 24391 CALDARAS AUREL DO6X1-2048 16/03/2001 01/01/1901

12 12 24392 GIRLEANU FLORIN DO6X1-2731 08/05/2001 01/01/1901

12 12 24393 CRETU MARINELA PA8X1-1674 04/07/2001 01/01/1901

12 12 24394 BOT PAUL (KOVACS SIMON PA8X1-1855 13/07/2001 01/01/1901

12 12 24395 ALBIS FLORIN DO6X1-4085 30/07/2001 01/01/1901

12 12 24396 GOLESCU MARIANA DO6X1-4227 03/08/2001 01/01/1901

12 12 24397 DOROT SABINA DO6X1-5290 31/08/2001 01/01/1901

12 12 24398 MORARESCU MANUELA PA8X1-2334 20/09/2001 01/01/1901

12 12 24399 JURCHELA DANIELA PA8X1-3286 06/11/2001 01/01/1901

12 12 24400 GALEA NICOLAE DO6X1-6170 07/11/2001 01/01/1901

12 12 24401 CALDARAS MIHAI DO6X1-6479 15/11/2001 01/01/1901

12 12 24402 OLARIU RODICA DO6X1-7003 12/12/2001 01/01/1901

14 10 24403 VOIAN DORIN DO6X2-1155 20/02/2002 01/01/1901

14 10 24404 STACHE GABRIELA DO6X2-2650 27/03/2002 01/01/1901

14 10 24405 SUHANE ELENA D72002-2773 09/04/2002 01/01/1901

14 10 24406 GAVRILA MARCELA D72002-8287 19/09/2002 01/01/1901

14 10 24407 PETROVICI CIPRIAN D82002-642 04/11/2002 01/01/1901

16 8 24408 NICOARA CLAUDIA D82003-385 31/01/2003 01/01/1901

16 8 24409 UNGUREANU MARIANA D82003-4785 07/07/2003 01/01/1901

16 8 24410 SZUCS ELENA D82003-9048 18/11/2003 01/01/1901

18 6 24411 PAUL LILIANA D72004-7304 07/10/2004 01/01/1901

1 22 23412 FERARU TANIA DO696-62 11/01/1996 01/01/1901

1 22 23413 ISFAN ADRIAN DO696-66 11/01/1996 01/01/1901

1 22 23414 OPRICEL IOANA DO696-188 24/01/1996 01/01/1901

1 22 23415 POPOVICI LELICA DO696-705 11/03/1996 01/01/1901

1 22 23416 VIRAG CLARA DO696-916 04/04/1996 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 22 23417 GRASIM DUMITRU DO696-1058 26/04/1996 01/01/1901

1 22 23418 BOT ELENA DANIELA DO696-1426 04/06/1996 01/01/1901

1 22 23419 CHIRILA MARIA DO696-1646 04/07/1996 01/01/1901

1 22 23420 BUGARSCHI BOBAN DO696-1431 23/07/1996 01/01/1901

1 22 23421 MIKO DANIELA DO696-2468 12/11/1996 01/01/1901

1 22 23422 ONCIU AURELIA DO696-2649 29/11/1996 01/01/1901

1 22 23423 GIUCHICI DANIELA DO696-2772 12/12/1996 01/01/1901

3 20 23424 FERARU LIVIA DO697-67 16/01/1997 01/01/1901

3 20 23425 TURCANU MIHAELA DO697-475 27/02/1997 01/01/1901

3 20 23426 MIHU ELEONORA DO697-1729 16/09/1997 01/01/1901

3 20 23427 VESELINOV SILVANA DO697-1861 03/10/1997 01/01/1901

3 20 23428 JITARU FLROICA DO697-2028 27/10/1997 01/01/1901

5 18 23429 CALDARAS GRANCIU DO698-5 12/01/1998 01/01/1901

5 18 23430 ARTENE-PAP EMERIC DO698-42 19/01/1998 01/01/1901

5 18 23431 EICHMANN BERTALAN DO798-2284 08/07/1998 01/01/1901

5 18 23432 BOGZA MARGARETA DO798-2440 23/07/1998 01/01/1901

5 18 23433 PREDESCU VASILE DO698-1135 29/09/1998 01/01/1901

5 18 23434 COSERGAR ALEXANDRU SC098-16021 22/12/1998 01/01/1901

7 16 23435 RAD IOAN DO699-112 26/01/1999 01/01/1901

7 16 23436 BOT ECATERINA DO699-160 02/04/1999 01/01/1901

7 16 23437 TEPARDEA ION DANUT DO699-2393 08/05/1999 01/01/1901

7 16 23438 PUIA LILIANA ANGELICA DO699-2443 08/06/1999 01/01/1901

7 16 23439 SAVA MIMI LAURA DO699-1085 06/08/1999 01/01/1901

7 16 23440 BOCK CLAUDIA DO699-4139 12/09/1999 01/01/1901

7 16 23441 MIHAI ILEANA DO799-3431 23/09/1999 01/01/1901

7 16 23442 MARX MARIA DO699-4245 12/10/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 16 23443 MOLDOVEANU ELEONORA DO699-2507 08/12/1999 01/01/1901

9 14 23444 IFRIM SERGIU DO6X-457 27/01/2000 01/01/1901

9 14 23445 DIDE ELISABETA VALENTINADO6X-1611 15/02/2000 01/01/1901

9 14 23446 CZINE BUZSI FRANCISC DO6X-1925 23/02/2000 01/01/1901

9 14 23447 ELEKES IRINA DO6X-3632 14/04/2000 01/01/1901

9 14 23448 BARABAS EMERIC SCOX-7113 18/05/2000 01/01/1901

9 14 23449 REMES MARIANA DO6X-4370 26/05/2000 01/01/1901

9 14 23450 CRISTEA-VINT LIVIU DORU DO6X-4480 31/05/2000 01/01/1901

9 14 23451 RACZ FLORIN DO6X-4759 14/06/2000 01/01/1901

9 14 23452 LUCA DANIELA PA8X-975 16/06/2000 01/01/1901

9 14 23453 SIGHETE FLORICA SANDA PA8X-1963 24/07/2000 01/01/1901

9 14 23454 LAKATOS AGNETA DO6X-4862 23/08/2000 01/01/1901

9 14 23455 CICOARE MARIA PA8X-2757 13/09/2000 01/01/1901

9 14 23456 GRADINARU ANA GEORGETA PA8X-3244 29/09/2000 01/01/1901

9 14 23457 SOIMU MILENTE DO6X-5267 24/10/2000 01/01/1901

9 14 23458 ANDRONIC IOAN DO6X-5324 25/10/2000 01/01/1901

9 14 23459 HELGIU TEODOR PA8X-4282 12/12/2000 01/01/1901

11 12 23460 GHIOCEL ANDREI DO6X1-350 11/01/2001 01/01/1901

11 12 23461 GUSU ANGELA DO6X1-6 15/01/2001 01/01/1901

11 12 23462 DUIULEASA SIMONA DO6X1-1736 27/02/2001 01/01/1901

11 12 23463 CARP IRINA DO6X1-2905 16/05/2001 01/01/1901

11 12 23464 NICHICI IONEL EUGEN DO6X1-4006 25/07/2001 01/01/1901

11 12 23465 ROTUNDU IOAN DO6X1-5164 27/08/2001 01/01/1901

11 12 23466 PRIMAC LIDIA PA8X1-2450 25/09/2001 01/01/1901

11 12 23467 MANDOIU FLORIN DO6X1-5875 26/10/2001 01/01/1901

11 12 23468 BRAUN ALEXANDRU DO6X1-6841 03/12/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

11 12 23469 CORDUNEANU IRINA DO6X1-7062 13/12/2001 01/01/1901

11 12 23470 JURESCU SIMONA CORINA PA8X1-3884 14/12/2001 01/01/1901

13 10 23471 SZUCS CARMEN DO6X2-212 24/01/2002 01/01/1901

13 10 23472 TOMICI CLAUDIUS D72002-3039 16/04/2002 01/01/1901

13 10 23473 LUCACIU DOINA D72002-6989 05/08/2002 01/01/1901

13 10 23474 GIURA EMANOIL D72002-10492 13/12/2002 01/01/1901

13 10 23475 RAICOV JIVA D82002-1717 18/12/2002 01/01/1901

15 8 23476 GABOR ISTVAN D72003-3918 14/11/2003 01/01/1901

15 8 23477 CORNEANU DUMITRU EUGEN D82003-9338 02/12/2003 01/01/1901

0 22 22478 POPOVICI AUREL DO696-592 28/02/1996 01/01/1901

0 22 22479 STANCIU ANA ELENA DO696-970 11/04/1996 01/01/1901

2 20 22480 NEDA PAVEL DO697-292 10/02/1997 01/01/1901

2 20 22481 CALOTA ANI MIHAELA DO697-347 14/02/1997 01/01/1901

2 20 22482 JUNCAN FLORENTINA DO697-483 27/02/1997 01/01/1901

2 20 22483 FIRNEISZ ION DANIEL DO697-509 28/02/1997 01/01/1901

2 20 22484 MANEA LENUTA DO697-618 13/03/1997 01/01/1901

2 20 22485 COMAN ELISABETA DO697-791 26/03/1997 01/01/1901

2 20 22486 NICOLA PERSIDA DO697-1204 16/05/1997 01/01/1901

2 20 22487 ION GHEORGHE DO697-1246 23/05/1997 01/01/1901

4 18 22488 BOABES GABRIELA DO698-370 09/03/1998 01/01/1901

4 18 22489 GLIGOR PETRU DO698-576 07/04/1998 01/01/1901

4 18 22490 BOROS CONSTANTIN DO698-572 09/04/1998 01/01/1901

4 18 22491 ROCAS DOCHITA DO698-718 07/05/1998 01/01/1901

4 18 22492 TOMA CONSTANTIN DO698-898 09/06/1998 01/01/1901

4 18 22493 PADUREAN IULIANA DO698-907 10/06/1998 01/01/1901

4 18 22494 RIMNEANTU JENICA DO698-1007 21/07/1998 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 18 22495 TURCU CAMELIA DO698-1233 13/10/1998 01/01/1901

4 18 22496 CHITU ADRIANA DO698-1302 04/11/1998 01/01/1901

4 18 22497 LEAHA ECATERINA DO698-1539 03/12/1998 01/01/1901

4 18 22498 CHITIMIA IRINA DO698-1603 21/12/1998 01/01/1901

6 16 22499 DRAGAN MARIANA ALINA DO699-453 04/01/1999 01/01/1901

6 16 22500 GHEBREA EUGENIA DO699-2772 09/02/1999 01/01/1901

6 16 22501 TANTU MARIA DO699-3971 12/02/1999 01/01/1901

6 16 22502 GRADINARU LIA CORNELIA DO699-232 23/02/1999 01/01/1901

6 16 22503 SIMO ALIN DAN DO699-274 03/04/1999 01/01/1901

6 16 22504 IVANOV VERITA DO699-3300 11/08/1999 01/01/1901

6 16 22505 RADUCAN ILIE DO799-2366 23/08/1999 01/01/1901

6 16 22506 URUCI PAULA DO699-681 05/12/1999 01/01/1901

8 14 22507 LODOABA CARMEN DO6X-5012 09/01/2000 01/01/1901

8 14 22508 ALMASI IULIANA DO7X-533 27/01/2000 01/01/1901

8 14 22509 MERKLER EVELINE CLAUDIA DO6X-1851 22/02/2000 01/01/1901

8 14 22510 MARCHIS IRINA DO6X-1254 02/03/2000 01/01/1901

8 14 22511 LACATUS DANIEL DO6X-2556 13/03/2000 01/01/1901

8 14 22512 COSTINAS IOANA DO6X-2672 15/03/2000 01/01/1901

8 14 22513 KOKAI VIOLETA DO6X-2712 16/03/2000 01/01/1901

8 14 22514 STAN FLORENTIN PA8X-428 24/04/2000 01/01/1901

8 14 22515 SAVU CRISTINA MAGDALENA PA8X-435 24/04/2000 01/01/1901

8 14 22516 ION EVA GIANINA PA8X-556 27/04/2000 01/01/1901

8 14 22517 SIPOS IBOLYA PA8X-1498 07/05/2000 01/01/1901

8 14 22518 TEANC NICHE DO6X-4565 06/06/2000 01/01/1901

8 14 22519 NEMET AURELIA PA8X-1148 23/06/2000 01/01/1901

8 14 22520 GORCSI MAGDALENA PA8X-1216 27/06/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 14 22521 ASAVEI MARIAN PA8X-1349 29/06/2000 01/01/1901

8 14 22522 STOICA FICA SC2000-15148 11/07/2000 01/01/1901

8 14 22523 CONSTANTIN NELU PA8X-2019 26/07/2000 01/01/1901

8 14 22524 HERLICSKA MARINA DO6X-4876 24/08/2000 01/01/1901

8 14 22525 CREANT MARICICA PA8X-2862 19/09/2000 01/01/1901

8 14 22526 ZIBAROV MIHAI DO6X-267 01/12/2000 01/01/1901

8 14 22527 BOGDAN LILIANA ADINA PA8X-2686 09/12/2000 01/01/1901

8 14 22528 PETROVICI STEFAN PA8X-3598 10/12/2000 01/01/1901

8 14 22529 TUDORACHE TRANDAFIR ALIN PA8X-4237 12/12/2000 01/01/1901

8 14 22530 STIUCA GABRIEL PA8X-4305 13/12/2000 01/01/1901

8 14 22531 MUNTEANU VALENTINA PA8X-4367 14/12/2000 01/01/1901

8 14 22532 GIURGIU DUMITRU PA8X-4409 15/12/2000 01/01/1901

10 12 22533 IOVAN IOSIF DO6X1-1075 06/02/2001 01/01/1901

10 12 22534 GALBAU COZMIN DANIEL DO6X1-1245 08/02/2001 01/01/1901

10 12 22535 GRADINARU MARICICA DO6X1-2027 15/03/2001 01/01/1901

10 12 22536 ANDREI ANDY TIBERIU DO6X1-2265 29/03/2001 01/01/1901

10 12 22537 SIMA GHEORGHE DO6X1-2430 09/04/2001 01/01/1901

10 12 22538 CIUREZU IULIAN DO6X1-2557 19/04/2001 01/01/1901

10 12 22539 BORA ENE GHEORGHE DO6X1-3051 28/05/2001 01/01/1901

10 12 22540 IENCI LINCA DO6X1-4131 31/07/2001 01/01/1901

10 12 22541 PETROVA TAMARA DO6X1-4422 09/08/2001 01/01/1901

10 12 22542 STAN ANGELICA DO6X1-5112 23/08/2001 01/01/1901

10 12 22543 IOAN MIRELA DO6X1-6860 03/12/2001 01/01/1901

10 12 22544 PROFIR EVA PA8X1-3945 14/12/2001 01/01/1901

12 10 22545 MERSOANE MARINELA PA8X2-840 14/02/2002 01/01/1901

12 10 22546 NISTOR DAN DO6X2-1524 05/03/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

12 10 22547 GAICI GORDANA D72002-4521 28/05/2002 01/01/1901

12 10 22548 CHERECHES EMIL FLORIAN D72002-5469 20/06/2002 01/01/1901

12 10 22549 HANGA CRISTIAN D72002-8057 12/09/2002 01/01/1901

12 10 22550 CAZMIR ANDREEA D82002-1685 17/12/2002 01/01/1901

14 8 22551 NICOLCEA VALERIA D82003-7538 17/09/2003 01/01/1901

14 8 22552 BOGHEAN CRISTINA FLORINA D82003-9184 24/11/2003 01/01/1901

16 6 22553 LUNGANA ELENA D82004-292 23/01/2004 01/01/1901

1 20 21554 BALITA REMUS DO697-1200 16/05/1997 01/01/1901

1 20 21555 CRINGUS IOANA DO697-1892 10/09/1997 01/01/1901

1 20 21556 BODGAN ANISOARA DO697-1913 13/10/1997 01/01/1901

1 20 21557 DANCI FROSINA DO697-2059 30/10/1997 01/01/1901

1 20 21558 MEHEDINTU MONICA DO697-2250 28/11/1997 01/01/1901

3 18 21559 BUMB AGAFIA DO698-866 16/06/1998 01/01/1901

3 18 21560 MARTOCIAN GHEORGHE PARDALIA DO798-3143 08/09/1998 01/01/1901

3 18 21561 JICA NELIA DO698-1258 16/10/1998 01/01/1901

3 18 21562 KULCSAR (NOVACETELCA D698-1291 30/10/1998 01/01/1901

3 18 21563 COCAN DORIN SC098-16303 29/12/1998 01/01/1901

5 16 21564 GAGA ANUTA DO699-4010 12/03/1999 01/01/1901

5 16 21565 DUMITRU SERGHERODICA ILEANA DO699-499 15/04/1999 01/01/1901

5 16 21566 APETREI NICOLETA DO699-716 13/05/1999 01/01/1901

5 16 21567 VASILIU VIORICA DO699-2230 28/07/1999 01/01/1901

5 16 21568 TODOR ANGELA DO699-1094 06/08/1999 01/01/1901

5 16 21569 HORDILA AURICA DO699-1878 07/08/1999 01/01/1901

5 16 21570 BANICIU MARINELA DO699-2237 18/08/1999 01/01/1901

5 16 21571 BALACEANU ELENA DO699-4232 12/10/1999 01/01/1901

5 16 21572 POSTEA VIORICA DO699-3784 24/11/1999 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 16 21573 LINCZENBOLD ELISABETA DO699-207 02/12/1999 01/01/1901

5 16 21574 BODNARIU IACOB SC099-18693 24/12/1999 01/01/1901

7 14 21575 CERTUS DOINA LIVIA DO6X-833 27/01/2000 01/01/1901

7 14 21576 PARVAN DAN IOAN DO7X-428 27/01/2000 01/01/1901

7 14 21577 MOLDOVEANU DORU DO6X-1968 24/02/2000 01/01/1901

7 14 21578 RUNCAN SIMONA DO6X-3789 05/03/2000 01/01/1901

7 14 21579 PASCAL COSTEL PA8X-1412 07/03/2000 01/01/1901

7 14 21580 PETROVICI CONSTANTIN PA8X-1386 07/03/2000 01/01/1901

7 14 21581 BOIAN FELICIA DO6X-2952 24/03/2000 01/01/1901

7 14 21582 UDVARY CRISTINA PA8X-2198 08/04/2000 01/01/1901

7 14 21583 NISTOR LENUTA DO6X-4170 18/05/2000 01/01/1901

7 14 21584 FEKETE SONIA DO6X-4123 18/05/2000 01/01/1901

7 14 21585 MOISA MONICA SC0X-7154 19/05/2000 01/01/1901

7 14 21586 KOGALNICEANU OSVETLANA PA8X-1348 29/06/2000 01/01/1901

7 14 21587 DRILA VIOR CLAUDIU DO6X-2339 03/07/2000 01/01/1901

7 14 21588 MARCU ZENOVIA DO6X-6016 12/07/2000 01/01/1901

7 14 21589 LUPUSOR ELENA PA8X-1905 20/07/2000 01/01/1901

7 14 21590 SCHMIDT-KERESZLIZICA PA8X-2036 27/07/2000 01/01/1901

7 14 21591 RAICU CLAUDIU DO6X-4878 24/08/2000 01/01/1901

7 14 21592 LOSTUN FLOARE DO6X-1451 02/09/2000 01/01/1901

7 14 21593 COROAMA ILEANA PA8X-2329 08/10/2000 01/01/1901

7 14 21594 ELECHES LAVINIA DO6X-5810 24/11/2000 01/01/1901

7 14 21595 PAU LAURA ANUTA PA8X-4135 30/11/2000 01/01/1901

7 14 21596 GALITESCU GABRIEL SC2000-23 22/12/2000 01/01/1901

9 12 21597 NICOLA NICOLETA DO6X1-505 23/01/2001 01/01/1901

9 12 21598 GAUDI ILEANA DO6X1-560 24/01/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

9 12 21599 EPURE MIRCEA DO6X1-1660 23/02/2001 01/01/1901

9 12 21600 LIVANCU ECATERINA DO6X1-1905 06/03/2001 01/01/1901

9 12 21601 PETREUS TOADER DO6X1-1915 07/03/2001 01/01/1901

9 12 21602 GOLUBOV LENUTA DO6X1-1974 13/03/2001 01/01/1901

9 12 21603 GHIROCEANU CARMEN DO6X1-2328 02/04/2001 01/01/1901

9 12 21604 BOLOGA PROFIRA DO6X1-2666 26/04/2001 01/01/1901

9 12 21605 CRISTINA VASILE DO6X1-2698 27/04/2001 01/01/1901

9 12 21606 COLOMPAR LILIANA DO6X1-3070 28/05/2001 01/01/1901

9 12 21607 CIOICA NICOLAE DO6X1-4939 17/08/2001 01/01/1901

9 12 21608 SEVERIN VIOLETA DO6X1-5327 04/09/2001 01/01/1901

9 12 21609 PARASCHIVESCULUCIAN PA8X1-2270 19/09/2001 01/01/1901

9 12 21610 TOMESCU CORNEL PA8X1-2333 20/09/2001 01/01/1901

9 12 21611 ROSU ILIE SC2001-16342 15/10/2001 01/01/1901

9 12 21612 GHEORMA ILIE DANIEL DO6X1-5909 29/10/2001 01/01/1901

9 12 21613 NOVACOVICI SAMUEL DO6X1-5988 30/10/2001 01/01/1901

9 12 21614 GABOR VIORICA DO6X1-6884 04/12/2001 01/01/1901

9 12 21615 PISTA RAMONA DO6X1-7063 13/12/2001 01/01/1901

11 10 21616 CARPACI RACOAREA DO6X2-86 16/01/2002 01/01/1901

11 10 21617 COSMA DOINA DO6X2-1463 04/03/2002 01/01/1901

11 10 21618 IRIMIA MARIUS DO6X2-1552 05/03/2002 01/01/1901

11 10 21619 DAVIDONI IOAN D72002-6343 12/07/2002 01/01/1901

11 10 21620 TEUFEL EWALD MIHAI D72002-6624 23/07/2002 01/01/1901

11 10 21621 ZAVRAGIU TELU D72002-7689 30/08/2002 01/01/1901

11 10 21622 MOTICICA MIHAI LUCIAN D72002-8326 24/09/2002 01/01/1901

11 10 21623 DESAGA DANIELA D72002-8452 25/09/2002 01/01/1901

11 10 21624 SIPOS MARINICA DIANA D82002-106 30/09/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

11 10 21625 BALS ALIN D72002-8592 11/10/2002 01/01/1901

11 10 21626 SAVA NECULAI D82002-412 14/10/2002 01/01/1901

11 10 21627 URSAN GABRIELA D82002-444 15/10/2002 01/01/1901

11 10 21628 DIACONU CLAUDIA D82002-1093 21/11/2002 01/01/1901

11 10 21629 PARASCINET MARIA D82002-1128 22/11/2002 01/01/1901

11 10 21630 PASARE DORINA D72002-10370 06/12/2002 01/01/1901

11 10 21631 PETRASCU PAUL D82002-1738 19/12/2002 01/01/1901

2 18 20632 STOIAN ELENA SC0-2467 25/02/1998 01/01/1901

2 18 20633 MINIOV ECATERINA DO693-34164 03/11/1998 01/01/1901

2 18 20634 GROSOS MARIA DO698-1388 10/11/1998 01/01/1901

4 16 20635 TOC ELENA DO799-3141 15/09/1999 01/01/1901

4 16 20636 IVAN ELENA DO799-3217 17/09/1999 01/01/1901

4 16 20637 GHELAN GHEORGHE NICOLAE DO699-2534 19/10/1999 01/01/1901

6 14 20638 LUTZ DARIUS DO6X-2173 03/01/2000 01/01/1901

6 14 20639 BASTON CAIA DO6X-582 27/01/2000 01/01/1901

6 14 20640 ANDRONACHE NICOLITA ALINA DO6X-2220 03/02/2000 01/01/1901

6 14 20641 VARGA VERONICA PAMELA DO6X-1673 16/02/2000 01/01/1901

6 14 20642 DARAZS MONICA DO6X-1748 18/02/2000 01/01/1901

6 14 20643 LITI DANIELA DO6X-1867 22/02/2000 01/01/1901

6 14 20644 SURUBARIU AUREL PA8X-1398 07/03/2000 01/01/1901

6 14 20645 LASCO ELENA DO6X-2620 14/03/2000 01/01/1901

6 14 20646 POPI CALUDIA DO6X-3067 29/03/2000 01/01/1901

6 14 20647 BALTATEANU LIGIA DO6X-3634 14/04/2000 01/01/1901

6 14 20648 BRADU ANA DO6X-3730 19/04/2000 01/01/1901

6 14 20649 BADUICA DUMITRU PA8X-379 21/04/2000 01/01/1901

6 14 20650 DOMASNEANU MIVALERIA CARMEN PA8X-551 27/04/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 14 20651 TUFIS CRACIUNITA DO6X-3283 04/05/2000 01/01/1901

6 14 20652 STRINBEANU DAVID PA8X-1474 07/05/2000 01/01/1901

6 14 20653 ISFANUT VERONICA DO6X-3317 04/06/2000 01/01/1901

6 14 20654 BOLDIJAR ION DO6X-5959 12/06/2000 01/01/1901

6 14 20655 STRELCIUC CONSTANTIN DO6X-4748 14/06/2000 01/01/1901

6 14 20656 HARTL RADU PAVEL DO6X-4790 15/06/2000 01/01/1901

6 14 20657 BIGDAN ANISOARA PA8X-939 16/06/2000 01/01/1901

6 14 20658 CUTITARU GEORGE PA8X-2023 26/07/2000 01/01/1901

6 14 20659 DRAGAN IONEL DO6X-4626 06/08/2000 01/01/1901

6 14 20660 TODOR NICOLAE DO6X-5105 09/08/2000 01/01/1901

6 14 20661 CUIBAR LAMAITA DO6X-6040 12/09/2000 01/01/1901

6 14 20662 DUMEA VIORICA ELENA PA8X-2770 14/09/2000 01/01/1901

6 14 20663 AJWA AHMAD PA8X-2771 14/09/2000 01/01/1901

6 14 20664 MODA ZOLTAN PA8X-2779 14/09/2000 01/01/1901

6 14 20665 IOVAN LUCIA PA8X-2822 15/09/2000 01/01/1901

6 14 20666 BENYO GHEORGHE DO6X-196 01/11/2000 01/01/1901

6 14 20667 MERTOIU CONSTANTIN DO6X-5831 28/11/2000 01/01/1901

6 14 20668 UZUN MARIA PA8X-4396 14/12/2000 01/01/1901

6 14 20669 SULEANU ADRIAN PA8X-4410 15/12/2000 01/01/1901

6 14 20670 ACATRINEI CRISTIAN PA8X-4443 15/12/2000 01/01/1901

8 12 20671 VARIA CARMEN DO6X1-573 24/01/2001 01/01/1901

8 12 20672 NASTOR MARCELA DO6X1-1159 07/02/2001 01/01/1901

8 12 20673 BRAGA MIHAI DO6X1-2350 03/04/2001 01/01/1901

8 12 20674 FRIGLI IVON DO6X1-298 23/05/2001 01/01/1901

8 12 20675 MODORAN ANTONICA DO6X1-3429 15/06/2001 01/01/1901

8 12 20676 PUSCAS ANA PA8X1-1957 19/07/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 12 20677 EREMIE NICOLETA DO6X1-4044 27/07/2001 01/01/1901

8 12 20678 PETROVICI ILEANA DO6X1-5298 31/08/2001 01/01/1901

8 12 20679 GREISINGER FERDINAND PA8X1-2209 17/09/2001 01/01/1901

8 12 20680 KALANYOS GERTRUDE PA8X1-2368 24/09/2001 01/01/1901

8 12 20681 FAZAKAS ILIANA PA8X1-2534 27/09/2001 01/01/1901

8 12 20682 ALEXANDRESCU LAURA PA8X1-2549 27/09/2001 01/01/1901

8 12 20683 POPA LENUTA PA8X1-2653 02/10/2001 01/01/1901

8 12 20684 IOSIF DANA DO6X1-5717 18/10/2001 01/01/1901

8 12 20685 BIVOLU IRINA DO6X1-5900 29/10/2001 01/01/1901

8 12 20686 KOTELVERO IZABELLA PA8X1-3241 01/11/2001 01/01/1901

8 12 20687 SARGHI IRINA DO6X1-6579 16/11/2001 01/01/1901

8 12 20688 IGNEA MARGARETA DO6X1-6922 05/12/2001 01/01/1901

8 12 20689 CIOBANU DANIELA DO6X1-6931 06/12/2001 01/01/1901

8 12 20690 SANISLAI AURELIAN DO6X1-7012 12/12/2001 01/01/1901

10 10 20691 VITALARIU CLAUDIA DO6X2-1914 14/03/2002 01/01/1901

10 10 20692 CABA ALINA D72002-3186 19/04/2002 01/01/1901

10 10 20693 PLESCHER LUCIA D72002-3447 25/04/2002 01/01/1901

10 10 20694 ALMAJAN BOGDAN D72002-3930 13/05/2002 01/01/1901

10 10 20695 KILB ANTONIO D72002-4144 17/05/2002 01/01/1901

10 10 20696 TOPOLOVCICI DANIELA D72002-1890 05/06/2002 01/01/1901

10 10 20697 TOPOLOVCICI PETRE D72002-4891 05/06/2002 01/01/1901

10 10 20698 GAVRILESCU LILIANA RODICA D72002-5679 25/06/2002 01/01/1901

10 10 20699 CIOTE ADELA D72002-6075 05/07/2002 01/01/1901

10 10 20700 MUCENICU RODICA D72002-6127 08/07/2002 01/01/1901

10 10 20701 CICOARE IACOB D72002-613 09/07/2002 01/01/1901

10 10 20702 IOVANESCU CRISTINA D72002-6256 11/07/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

10 10 20703 HUTANU LILIANA D72002-6422 16/07/2002 01/01/1901

10 10 20704 LAZAR NICOLAE MIHAI D72002-7304 16/08/2002 01/01/1901

10 10 20705 OSOLOS AURORA SC2002-13891 30/08/2002 01/01/1901

10 10 20706 CIUPLEU FLORINA D72002-9054 31/10/2002 01/01/1901

10 10 20707 BATRAN CLAUDIA D82002-743 11/11/2002 01/01/1901

10 10 20708 VASILIU DANIELA MIHAELA D82002-1316 28/11/2002 01/01/1901

10 10 20709 BALNOJAN ELISABETA D82002-1721 18/12/2002 01/01/1901

12 8 20710 FILIP DUMITRITA D72003-3079 08/07/2003 01/01/1901

12 8 20711 MIHUT CRISTIAN TRAIAN D82003-9421 05/12/2003 01/01/1901

14 6 20712 NOAJBA ELENA D72004-3226 30/04/2004 01/01/1901

14 6 20713 CATA ADINA D82004-6655 22/10/2004 01/01/1901

14 6 20714 VASS EDUARD LIVIU D82004-6979 16/11/2004 01/01/1901

14 6 20715 AVRAM ANISOARA D72004-7169 30/11/2004 01/01/1901

1 18 19716 TOMA MARIANA DO698-177 06/02/1998 01/01/1901

1 18 19717 HALASZ MARIUS DO798-2489 13/08/1998 01/01/1901

1 18 19718 HERGHILIGIU DANIELA DO698-1286 10/12/1998 01/01/1901

3 16 19719 BIRO IOSIF DO699-529 22/04/1999 01/01/1901

3 16 19720 TARKANY MARIA DO699-3782 10/05/1999 01/01/1901

3 16 19721 MACOVEI MARIA DO699-1615 29/06/1999 01/01/1901

3 16 19722 BELEI IULIANA DO699-1639 29/06/1999 01/01/1901

3 16 19723 NICOLAE CONSTANTIN DO699-151 04/07/1999 01/01/1901

3 16 19724 CSIPAI GHEORGHE DO799-3194 16/09/1999 01/01/1901

3 16 19725 PURDEA DOINA SC099-13541 22/09/1999 01/01/1901

5 14 19726 PAICU GHEORGHE DO6X-685 25/01/2000 01/01/1901

5 14 19727 MARTON CONSTANTIN DO6X-329 27/01/2000 01/01/1901

5 14 19728 ZAHIU MARIA DO6X-228 27/01/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 14 19729 MARIA IONEL PA8X-3311 10/03/2000 01/01/1901

5 14 19730 POPA VICTORIA DO6X-3239 04/04/2000 01/01/1901

5 14 19731 CIRJU DUMITRU SC2000-11785 09/04/2000 01/01/1901

5 14 19732 GOIAN ADELA DO6X-4038 15/05/2000 01/01/1901

5 14 19733 MEDAN ANA SONIA DO6X-4182 19/05/2000 01/01/1901

5 14 19734 LIUBA ION PA8X-1085 21/06/2000 01/01/1901

5 14 19735 PETRESCU RODICA DANIELA PA8X-1166 26/06/2000 01/01/1901

5 14 19736 OLARU SOFRONIEA PA8X-1221 27/06/2000 01/01/1901

5 14 19737 TANJALAU OLIMPIA PA8X-1845 18/07/2000 01/01/1901

5 14 19738 STRAVA CRISTIAN GABRIEL PA8X-1843 18/07/2000 01/01/1901

5 14 19739 TUFA AURELIA DO6X-4810 21/08/2000 01/01/1901

5 14 19740 LAZAR FLORINEL DO6X-4828 22/08/2000 01/01/1901

5 14 19741 BIACSI ANA DO6X-4846 23/08/2000 01/01/1901

5 14 19742 BISTRIAN RODICA DO6X-4682 06/09/2000 01/01/1901

5 14 19743 RUSU RODICA PA8X-2787 14/09/2000 01/01/1901

5 14 19744 DRAGOMIR DIMITRIE FLORIN PA8X-3177 27/09/2000 01/01/1901

5 14 19745 EBERLEIN CATHARINA DO6X-3921 05/10/2000 01/01/1901

5 14 19746 MIHAI MARIANA DO6X-5538 11/10/2000 01/01/1901

5 14 19747 COZMESCU IONEL DO6X-5263 24/10/2000 01/01/1901

5 14 19748 TARLEA FLORINEL DO6X-5725 22/11/2000 01/01/1901

5 14 19749 DAMOC ISIDOR PA8X-4111 29/11/2000 01/01/1901

5 14 19750 STEF DAN GABRIEL DO6X0-6023 07/12/2000 01/01/1901

5 14 19751 GRUESCU CONSTANTIN PA8X1-4414 15/12/2000 01/01/1901

5 14 19752 NEDELCU MANUELA DO6X-5962 16/12/2000 01/01/1901

7 12 19753 CHILOM MADALIN DO6X1-1 15/01/2001 01/01/1901

7 12 19754 ANDREI VIOREL DO6X1-353 18/01/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 12 19755 CIRPACI LENUTA DO6X1-1636 22/02/2001 01/01/1901

7 12 19756 PALADE MIHAELA DO6X1-1785 28/02/2001 01/01/1901

7 12 19757 PALADE VALENTIN DO6X1-1786 28/02/2001 01/01/1901

7 12 19758 PUPILLI DUMITRU ADALBERT PA8X1-316 09/03/2001 01/01/1901

7 12 19759 TIMIS IOAN DO6X1-2184 26/03/2001 01/01/1901

7 12 19760 NEGREA DIANA ALINA DO6X1-2832 14/05/2001 01/01/1901

7 12 19761 BECHIRA CRENGUTA MIHAELA SC2001-9337 05/06/2001 01/01/1901

7 12 19762 PETRE ILIE DO6X1-3679 28/06/2001 01/01/1901

7 12 19763 AVRAMESCU GEORGE PA8X1-1666 04/07/2001 01/01/1901

7 12 19764 GIRBA CLAUDIU DO6X1-3631 04/07/2001 01/01/1901

7 12 19765 DAMSA DANIEL DO6X1-4127 31/07/2001 01/01/1901

7 12 19766 BABUT MIOARA DO6X1-5165 27/08/2001 01/01/1901

7 12 19767 COSERGAR COSMIN DO6X1-5183 27/08/2001 01/01/1901

7 12 19768 CICOARE DANIELA DO6X1-5221 28/08/2001 01/01/1901

7 12 19769 STANCIU VIORICA DO6X1-5437 10/09/2001 01/01/1901

7 12 19770 MALASINC CRINA DANA DO6X1-5497 13/09/2001 01/01/1901

7 12 19771 CIUCUROANE MARIANA DO6X1-5527 14/09/2001 01/01/1901

7 12 19772 BALOI ELENA PA8X1-2611 01/10/2001 01/01/1901

7 12 19773 RUSU CLAUDIA RAMONA DO6X1-5673 16/10/2001 01/01/1901

7 12 19774 ALUPOAIE SAVA DO6X1-5759 22/10/2001 01/01/1901

7 12 19775 NAGY MIHAELA DO6X1-5879 26/10/2001 01/01/1901

7 12 19776 COSERGAR ALEXANDRA DO6X1-6118 06/11/2001 01/01/1901

7 12 19777 GANEA IONEL PA8X1-3413 13/11/2001 01/01/1901

7 12 19778 OTOIU CRISTINA PA8X1-3432 13/11/2001 01/01/1901

7 12 19779 MALAI MARIOARA DO6X1-7029 13/12/2001 01/01/1901

7 12 19780 LUCA DORINA PA8X1-3911 14/12/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 12 19781 ZLATAN ELENA PA8X1-3943 14/12/2001 01/01/1901

9 10 19782 TOMBACZ BERTA DO6X2-31 14/01/2002 01/01/1901

9 10 19783 GORCSI CSABA OCSI PA8X2-129 16/01/2002 01/01/1901

9 10 19784 CRISTEA CORNELIA DO6X2-108 17/01/2002 01/01/1901

9 10 19785 BOTIU LENA DO6X2-138 18/01/2002 01/01/1901

9 10 19786 PILUG TODIRICA DO6X2-160 21/01/2002 01/01/1901

9 10 19787 RADU TITIANA DO6X2-2264 25/03/2002 01/01/1901

9 10 19788 GINDAC SIMONA DO6X2-2324 26/03/2002 01/01/1901

9 10 19789 DRIGLA GHEORGHE D72002-3675 30/04/2002 01/01/1901

9 10 19790 RADU LAURA D72002-3968 14/05/2002 01/01/1901

9 10 19791 BOTAS SFETCU ANGELICA D72002-4274 21/05/2002 01/01/1901

9 10 19792 GOSA ELENA D72002-4671 30/05/2002 01/01/1901

9 10 19793 GUGOASA GARAIMGEORGE D72002-4750 31/05/2002 01/01/1901

9 10 19794 SUCEAVA DORINA D72002-5938 02/07/2002 01/01/1901

9 10 19795 POP LUCIA D72002-6034 04/07/2002 01/01/1901

9 10 19796 HNATIUC IONELA DANIELA D72002-7039 06/08/2002 01/01/1901

9 10 19797 CIMPIANU FLORIN D82002-32 26/09/2002 01/01/1901

9 10 19798 MOT MARIUS SORIN D72002-8585 11/10/2002 01/01/1901

9 10 19799 BISTRICEANU AURICA D82002-600 31/10/2002 01/01/1901

9 10 19800 ENOIU LADISLAU D82002-643 04/11/2002 01/01/1901

9 10 19801 IRODIA FLOARE D82002-816 12/11/2002 01/01/1901

9 10 19802 IENCI MARIA D82002-1232 26/11/2002 01/01/1901

9 10 19803 IANCIC SIMONA D82002-1465 03/12/2002 01/01/1901

9 10 19804 FOGARASI MARIA MONICA D82002-1716 18/12/2002 01/01/1901

11 8 19805 DANSE VIOREL D72003-1568 26/03/2003 01/01/1901

11 8 19806 STEFAN STELA CERASELA D82003-8270 08/10/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

13 6 19807 GATAIANTU MARIA D82004-3789 23/06/2004 01/01/1901

13 6 19808 POPA ADINA D72004-5463 16/09/2004 01/01/1901

13 6 19809 NEAGU DANIEL D82004-6860 10/11/2004 01/01/1901

15 4 19810 BURCSA ERZSEBET D72005-2817 18/05/2005 01/01/1901

17 2 19811 ANTOCE-GALATEAIONELA D72007-4304 14/08/2007 01/01/1901

18 1 19812 LUGOSI MARIA IULIANA D72008-6954 27/10/2008 01/01/1901

2 16 18813 KISS MIRELA DO699-1617 26/06/1999 01/01/1901

4 14 18814 SIMAI LUCIA DO6X-123 27/01/2000 01/01/1901

4 14 18815 MIHOC RAMONA PA8X-3276 10/02/2000 01/01/1901

4 14 18816 IRIMIA LILIANA ANGELA DO6X-2751 20/03/2000 01/01/1901

4 14 18817 NICOLA ECATERINA DO6X-2831 21/03/2000 01/01/1901

4 14 18818 IONITA LILIANA ADRIANA DO6X-1306 02/04/2000 01/01/1901

4 14 18819 PETRE STANCA DO6X-3747 20/04/2000 01/01/1901

4 14 18820 TRASCA TEODOR PA8X-431 24/04/2000 01/01/1901

4 14 18821 MUNTEAN MIRCEA EUGEN SC0X-6868 15/05/2000 01/01/1901

4 14 18822 ANGHEL STELA DO6X-3305 04/06/2000 01/01/1901

4 14 18823 KELEMEN ANDREEA PA8X-2052 27/07/2000 01/01/1901

4 14 18824 UTA NICU CRISTIAN PA8X-2745 13/09/2000 01/01/1901

4 14 18825 ADAM DANUT PA8X-2932 20/09/2000 01/01/1901

4 14 18826 CURTU EMILIA MARIA PA8X-2977 21/09/2000 01/01/1901

4 14 18827 POPESCU GEORGIANA PA8X-3057 25/09/2000 01/01/1901

4 14 18828 EDVES ILEANA SC0X-261 01/11/2000 01/01/1901

4 14 18829 BALABAN GIANINA DO6X-5841 28/11/2000 01/01/1901

4 14 18830 BARSAN AURICA DO6X-5855 28/11/2000 01/01/1901

4 14 18831 POPOVICI GHEORGHE SC2000-16696 30/11/2000 01/01/1901

4 14 18832 BRESTIAN ALEXANDRU DO6X-245 01/12/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 14 18833 COTOC VIRGIL DO6X-3550 04/12/2000 01/01/1901

4 14 18834 KALMAR IOSIF PA8X-4374 14/12/2000 01/01/1901

6 12 18835 TANASA SORINA DO6X1-718 26/01/2001 01/01/1901

6 12 18836 VULPIE PETRICA DO6X1-691 26/01/2001 01/01/1901

6 12 18837 OLTEANU VIORICA DO6X1-1302 12/02/2001 01/01/1901

6 12 18838 SAMOILA ADRIAN DO6X1-1399 14/02/2001 01/01/1901

6 12 18839 DRAGAN FELIX DOREL DO6X1-1580 21/02/2001 01/01/1901

6 12 18840 MAZALU CARMEN PA8X1-307 09/03/2001 01/01/1901

6 12 18841 SANDULESCU ELENA DO6X1-2056 16/03/2001 01/01/1901

6 12 18842 STANJIC SIMONA ADRIANA PA8X1-816 25/04/2001 01/01/1901

6 12 18843 STIGLET VIORICA PA8X1-856 30/04/2001 01/01/1901

6 12 18844 SARB FELICIA PA8X1-1041 10/05/2001 01/01/1901

6 12 18845 PRAGAY EDITH DO6X1-2943 18/05/2001 01/01/1901

6 12 18846 OLARIU GABRIELA DO6X1-3377 12/06/2001 01/01/1901

6 12 18847 TATRU MIHAELA PA8X1-1606 02/07/2001 01/01/1901

6 12 18848 OLTEAN ADELA PA8X1-1655 04/07/2001 01/01/1901

6 12 18849 JURJ TRAIAN PA8X1-1660 04/07/2001 01/01/1901

6 12 18850 MOLDOVAN FLORENTINA VIRGINIA PA8X1-1982 20/07/2001 01/01/1901

6 12 18851 LUCACIU VALENTINA DO6X1-4018 28/07/2001 01/01/1901

6 12 18852 MURA LUDMILA DO6X1-5069 22/08/2001 01/01/1901

6 12 18853 MURA RESLAN DO6X1-5068 22/08/2001 01/01/1901

6 12 18854 SPATARU DIANA DO6X1-5444 11/09/2001 01/01/1901

6 12 18855 GHERCEA ELENA DO6X1-5528 14/09/2001 01/01/1901

6 12 18856 STAMIN EMIL PA8X1-2615 01/10/2001 01/01/1901

6 12 18857 UNTARU GHEORGHE PA8X1-2714 03/10/2001 01/01/1901

6 12 18858 COMAN CRISTINA MONICA PA8X1-3034 12/10/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 12 18859 BOSCORNEA DORINA DO6X1-6059 01/11/2001 01/01/1901

6 12 18860 KOVACS SIMONA DO6X1-6124 06/11/2001 01/01/1901

6 12 18861 COVASALA PAUL DO6X1-6972 10/12/2001 01/01/1901

6 12 18862 CATANA LUCIAN DO6X1-6985 11/12/2001 01/01/1901

6 12 18863 KRISKA NICOLAE DO6X1-6982 11/12/2001 01/01/1901

6 12 18864 BURTEA STEFANIA DO6X1-7013 12/12/2001 01/01/1901

8 10 18865 MUNTEANU ANICA DO6X2-55 15/01/2002 01/01/1901

8 10 18866 ALMAJAN LAVINIA D82002-236 24/01/2002 01/01/1901

8 10 18867 BARNA AURELIA DO6X2-313 29/01/2002 01/01/1901

8 10 18868 GIURGIU DOREL DO6X2-332 30/01/2002 01/01/1901

8 10 18869 ICHIM SILVIU PA8X2-497 31/01/2002 01/01/1901

8 10 18870 DUMITRA DANIEL DO6X2-479 07/02/2002 01/01/1901

8 10 18871 MARZA CLAUDIU DO6X2-1197 22/02/2002 01/01/1901

8 10 18872 BRAJNA NICOLITA DO6X2-1655 06/03/2002 01/01/1901

8 10 18873 COMAN PETRISOR DO6X2-1741 11/03/2002 01/01/1901

8 10 18874 OLENICI GHEORGHINA DO6X2-2312 26/03/2002 01/01/1901

8 10 18875 MARTIN VERGINICA D72002-3075 17/04/2002 01/01/1901

8 10 18876 ZAIT DANIELA D72002-3101 18/04/2002 01/01/1901

8 10 18877 CALDARASU ANCA D72002-3314 22/04/2002 01/01/1901

8 10 18878 CRISAN SINZIANA D72002-3349 23/04/2002 01/01/1901

8 10 18879 STOIAN IULIANA D72002-3445 25/04/2002 01/01/1901

8 10 18880 DANCEA CRISTIAN D72002-3670 30/04/2002 01/01/1901

8 10 18881 IUSAN MARIA D72002-3662 30/04/2002 01/01/1901

8 10 18882 CEPOI PAVEL D72002-3694 30/04/2002 01/01/1901

8 10 18883 SOOS LAZAR D72002-4288 22/05/2002 01/01/1901

8 10 18884 HRENIUC IOAN D72002-5129 11/06/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 10 18885 KOCSIS LAURA D72002-5190 12/06/2002 01/01/1901

8 10 18886 IOVITA CAMELIA D72002-5823 28/06/2002 01/01/1901

8 10 18887 CONSTANTINESCCRISTINA D72002-5929 02/07/2002 01/01/1901

8 10 18888 MALCOCI SIMONA D72002-5940 02/07/2002 01/01/1901

8 10 18889 NEDA BISERCA D72002-6112 08/07/2002 01/01/1901

8 10 18890 GUTU ION COSMIN D72002-6258 11/07/2002 01/01/1901

8 10 18891 SAVU SIMONA D72002-6594 22/07/2002 01/01/1901

8 10 18892 NEAGA NECULAI D72002-8419 24/09/2002 01/01/1901

8 10 18893 ARBANAS VALENTIN EMIL D82002-316 10/10/2002 01/01/1901

8 10 18894 FAGETAN FLORIN D82002-584 30/10/2002 01/01/1901

8 10 18895 VASILESCU CAMIL D82002-666 05/11/2002 01/01/1901

8 10 18896 KOVACS LADISLAU D82002-398 09/12/2002 01/01/1901

8 10 18897 PETCU ALEXANDRU SEBASTIAD82002-1710 18/12/2002 01/01/1901

8 10 18898 IORDACHE OLIVERA D82002-1719 18/12/2002 01/01/1901

8 10 18899 PENTEK MARIUS NICOLAE D72002-10533 19/12/2002 01/01/1901

10 8 18900 VASILIU DORU ALEXANDRU D82003-276 27/01/2003 01/01/1901

10 8 18901 ARDELEAN IOAN D72003-579 13/02/2003 01/01/1901

10 8 18902 PULITA MONICA D82003-2886 14/05/2003 01/01/1901

10 8 18903 SZOKOL ALFRED D82003-3334 28/05/2003 01/01/1901

10 8 18904 BUDUSAN MARIN D82003-3970 11/06/2003 01/01/1901

10 8 18905 FEROCA ACHIM DANIEL D82003-4658 01/07/2003 01/01/1901

10 8 18906 MIHAI GHEORGHE D82003-5323 22/07/2003 01/01/1901

10 8 18907 SZASZ ARON D82003-6545 26/08/2003 01/01/1901

10 8 18908 DANILA DIANA D82003-6583 27/08/2003 01/01/1901

10 8 18909 CRETU MARIA D82003-7241 11/09/2003 01/01/1901

10 8 18910 PLESCA SIMONA CRINA D72003-3815 10/11/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

12 6 18911 BARSAN SIMONA D82004-1730 18/03/2004 01/01/1901

12 6 18912 CIOBANU ANDRADA D82004-5347 17/08/2004 01/01/1901

12 6 18913 PAUL DUMITRU FLORIAN D72004-5589 22/09/2004 01/01/1901

14 4 18914 BOTIU MAGDALENA D72005-1828 23/03/2005 01/01/1901

14 4 18915 HAJDU CIPRIAN ANDREI D82005-3367 15/07/2005 01/01/1901

15 3 18916 STAN LENUTA DORINA D72006-4530 31/07/2006 01/01/1901

1 16 17917 NAGY ATTILA DO699-4249 12/10/1999 01/01/1901

1 16 17918 BOGDAN ANGELA DO699-3021 27/10/1999 01/01/1901

3 14 17919 GRADINARU (HREDANIELA DO6X-1701 17/02/2000 01/01/1901

3 14 17920 BORDEIANU CRISTIAN DO6X-3083 29/03/2000 01/01/1901

3 14 17921 GORGOTEANU MARCEL DO6X-3136 31/03/2000 01/01/1901

3 14 17922 TURTUREAN ILEANA ANA PA8X-1446 07/04/2000 01/01/1901

3 14 17923 PINTEA FLOAREA PA8X-378 21/04/2000 01/01/1901

3 14 17924 DUINEA TRAIAN PA8X-519 26/04/2000 01/01/1901

3 14 17925 ISAC DUMITRU DO6X-4030 15/05/2000 01/01/1901

3 14 17926 LEUCA GABRIELA DO6X-4430 30/05/2000 01/01/1901

3 14 17927 FAUR IULIANA PA8X-3456 10/06/2000 01/01/1901

3 14 17928 MACESANU ELENA DO6X-3348 04/07/2000 01/01/1901

3 14 17929 ICLEANU ELENA DO6X-4625 06/08/2000 01/01/1901

3 14 17930 POP NATALIA SC2000-11402 23/08/2000 01/01/1901

3 14 17931 BAJAN IOANA SILVIA PA8X-2964 21/09/2000 01/01/1901

3 14 17932 DEKRELL MARIOARA PA8X-1597 07/10/2000 01/01/1901

3 14 17933 PETROV IOAN DO6X-5374 30/10/2000 01/01/1901

3 14 17934 MOTOC MIHAI DORU DO6X-3978 05/11/2000 01/01/1901

3 14 17935 IACOB TIBERIU DO6X-5568 14/11/2000 01/01/1901

3 14 17936 ADEACONITEI VALERIA PA8X-3991 16/11/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 14 17937 ELECHES MARIUS DO6X-5811 24/11/2000 01/01/1901

3 14 17938 PESCARIU DIANA PA8X-4381 14/12/2000 01/01/1901

3 14 17939 IVASCU MIHAI ADRIAN PA8X-4423 15/12/2000 01/01/1901

3 14 17940 ANDRASESU ALINA PA8X-4428 15/12/2000 01/01/1901

3 14 17941 MILOS IOAN SC2000-17943 21/12/2000 01/01/1901

5 12 17942 PIRLEA DANIELA DO6X1-539 24/01/2001 01/01/1901

5 12 17943 HERBEIU MARIA DO6X1-918 31/01/2001 01/01/1901

5 12 17944 UNGUR PETRU DO6X1-1343 13/02/2001 01/01/1901

5 12 17945 URECHE SEBASTIAN DO6X1-1355 13/02/2001 01/01/1901

5 12 17946 PLESA IOAN PA8X1-72 15/02/2001 01/01/1901

5 12 17947 ZMED CARMEN DO6X1-2857 15/02/2001 01/01/1901

5 12 17948 PETER EMERIC DO6X1-1448 16/02/2001 01/01/1901

5 12 17949 MATEIES ANISOARA PA8X1-348 09/03/2001 01/01/1901

5 12 17950 CIORNEI ILEANA DO6X1-2216 27/03/2001 01/01/1901

5 12 17951 KOVACS ELISABETA DO6X1-2509 13/04/2001 01/01/1901

5 12 17952 GOLOSIE GEORGINA DO6X1-2604 24/04/2001 01/01/1901

5 12 17953 LUCACEL FABIAN DO6X1-2960 21/05/2001 01/01/1901

5 12 17954 PAULET MIHAI DO6X1-2974 21/05/2001 01/01/1901

5 12 17955 ION ANGELICA DO6X1-3500 20/06/2001 01/01/1901

5 12 17956 MAGUREAN IOAN DANIEL DO6X1-3558 25/06/2001 01/01/1901

5 12 17957 SERBAN IORGHEN MARIO DO6X1-3645 28/06/2001 01/01/1901

5 12 17958 CHIRCU CONSTANTIN PA8X1-1607 02/07/2001 01/01/1901

5 12 17959 DODOI SIMONA PA8X1-1621 03/07/2001 01/01/1901

5 12 17960 ASIMINEI ILIUTA LUCIAN PA8X1-1672 04/07/2001 01/01/1901

5 12 17961 GHEORGHIU LIA DO6X1-4272 06/08/2001 01/01/1901

5 12 17962 DRAGAN MARIA DO6X1-4283 07/08/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 12 17963 BOSTIOCA DAN DO6X1-4650 14/08/2001 01/01/1901

5 12 17964 BARBOS PETRU DO6X1-4806 15/08/2001 01/01/1901

5 12 17965 GOROG LUDOVIC DO6X1-5387 06/09/2001 01/01/1901

5 12 17966 CAPUSAN SORIN ION PA8X1-2188 14/09/2001 01/01/1901

5 12 17967 AGAVRILOAIE SIMONA PA8X1-2672 02/10/2001 01/01/1901

5 12 17968 POPA FLORIN PA8X1-2706 03/10/2001 01/01/1901

5 12 17969 STEMPOUSCHI EUGENIA PA8X1-2746 04/10/2001 01/01/1901

5 12 17970 BANCA IONEL MARIAN PA8X1-2843 08/10/2001 01/01/1901

5 12 17971 BULAI IULIAN PA8X1-2927 11/10/2001 01/01/1901

5 12 17972 SCHELKEN GOTTFRIEG PA8X1-2939 11/10/2001 01/01/1901

5 12 17973 MURESAN ELENA PA8X1-2941 11/10/2001 01/01/1901

5 12 17974 MUNTEANU CRINA DO6X1-5991 31/10/2001 01/01/1901

5 12 17975 CARABAS ALINA PA8X1-3438 13/11/2001 01/01/1901

5 12 17976 OTESCU ILEANA DO6X1-6621 19/11/2001 01/01/1901

5 12 17977 JEBERANU MARIUS DO6X1-6675 21/11/2001 01/01/1901

5 12 17978 NEAMTU FLOAREA DO6X1-6712 22/11/2001 01/01/1901

5 12 17979 POPA DANIEL DO6X1-6769 27/11/2001 01/01/1901

5 12 17980 TURCAS MARGARETA CECILIA DO6X1-6759 27/11/2001 01/01/1901

5 12 17981 BLANA IRINA DO6X1-6810 28/11/2001 01/01/1901

5 12 17982 STANIS IRINA DO6X1-6929 06/12/2001 01/01/1901

5 12 17983 TOTH COSMINA DO6X1-6973 10/12/2001 01/01/1901

5 12 17984 LITVAK LAURA DO6X1-7007 12/12/2001 01/01/1901

5 12 17985 ALAZAROAIE TEOFIL PA8X1-3885 14/12/2001 01/01/1901

5 12 17986 DRAGOMIR MIHAI CORNEL SC2001-20697 28/12/2001 01/01/1901

7 10 17987 DRAGHICI MARIA LOREDANA SC2002-231 10/01/2002 01/01/1901

7 10 17988 SARBU CARMEN DO6X2-253 25/01/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 10 17989 MISCA CECILIAN BADEA DO6X2-370 04/02/2002 01/01/1901

7 10 17990 BAIA VOLUMEA RUSALINA DO6X2-1494 04/03/2002 01/01/1901

7 10 17991 BUTA GABRIELA DO5X2-1635 06/03/2002 01/01/1901

7 10 17992 MANDIUC VALENTIN DO6X2-1913 14/03/2002 01/01/1901

7 10 17993 VATAMANU CRISTIAN PA8X2-1646 04/04/2002 01/01/1901

7 10 17994 DICU MONICA D72002-2793 10/04/2002 01/01/1901

7 10 17995 STRIMBU LAURA D72002-3073 17/04/2002 01/01/1901

7 10 17996 SFERA SORANA D72002-3473 26/04/2002 01/01/1901

7 10 17997 AGA FLORIN D72002-3811 09/05/2002 01/01/1901

7 10 17998 BEJAN CONSTANTIN D72002-3835 09/05/2002 01/01/1901

7 10 17999 LASZLO WILHELMIDA D72002-4225 21/05/2002 01/01/1901

7 10 171000 BOJINCA OVIDIU D72002-4520 28/05/2002 01/01/1901

7 10 171001 POPA MIHAELA ALINA D72002-4582 29/05/2002 01/01/1901

7 10 171002 STROIESCU ALEXANDRINA D72002-4959 06/06/2002 01/01/1901

7 10 171003 IANCU DECEBAL D72002-6342 12/07/2002 01/01/1901

7 10 171004 DEMEA DANIELA D72002-6784 29/07/2002 01/01/1901

7 10 171005 KARDOS MARIUS D72002-7350 20/08/2002 01/01/1901

7 10 171006 VARGA ZORO D72002-7500 26/08/2002 01/01/1901

7 10 171007 LUPULIEV NICOLAE D72002-7513 26/08/2002 01/01/1901

7 10 171008 MIRCIEV SIMONA D72002-7688 30/08/2002 01/01/1901

7 10 171009 RADIN VESNA D72002-8017 11/09/2002 01/01/1901

7 10 171010 COSTINAS MARCELA D72002-8119 16/09/2002 01/01/1901

7 10 171011 BALCAN GHEORGHITA D72002-8263 19/09/2002 01/01/1901

7 10 171012 LUCA CARMEN D72002-8286 19/09/2002 01/01/1901

7 10 171013 ALBU GHEORGHINA D82002-302 07/10/2002 01/01/1901

7 10 171014 REDAI ARMIN SC2002-16121 09/10/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 10 171015 KOVACS ECATERINA D72002-8776 18/10/2002 01/01/1901

7 10 171016 GIULVEZAN GINA D72002-8813 21/10/2002 01/01/1901

7 10 171017 BLIDARIU MARIEA D72002-8863 23/10/2002 01/01/1901

7 10 171018 BOARNA MIHAELA D72002-8891 23/10/2002 01/01/1901

7 10 171019 DOROS VIOREL D82002-622 31/10/2002 01/01/1901

7 10 171020 LUCHIAN LENUTA D82002-1236 26/11/2002 01/01/1901

7 10 171021 PUCA MARIA D82002-1207 26/11/2002 01/01/1901

7 10 171022 BERKI AGRIPINA D72002-10162 02/12/2002 01/01/1901

7 10 171023 LUPASCU LEONARD D82002-1445 03/12/2002 01/01/1901

9 8 171024 PUBLIK STEFAN D82003-634 13/02/2003 01/01/1901

9 8 171025 ELESEI DOMNICA D82003-1850 27/03/2003 01/01/1901

9 8 171026 SULEANU CORNELIA D82003-3048 21/05/2003 01/01/1901

9 8 171027 COJOCARU CONSTANRIN D72003-2736 22/05/2003 01/01/1901

9 8 171028 VUIA SORIN D72003-2799 23/05/2003 01/01/1901

9 8 171029 LACATUSU DANIELA D82003-3583 02/06/2003 01/01/1901

9 8 171030 POP IRINA D82003-433 23/06/2003 01/01/1901

9 8 171031 SORESCU MIHAELA D72003-2892 26/06/2003 01/01/1901

9 8 171032 GEORGE DOINA D82003-4544 27/06/2003 01/01/1901

9 8 171033 IRIMIA MARIANA D82003-5783 01/08/2003 01/01/1901

9 8 171034 GHEORGHEVICI (MANA D82003-6088 12/08/2003 01/01/1901

9 8 171035 LAPUSTEANU VICTORITA D82003-7105 09/09/2003 01/01/1901

9 8 171036 CRISU RENATE ALICE D82003-7444 16/09/2003 01/01/1901

9 8 171037 ARBANAS MIHAELA CRISTINA D82003-9080 19/11/2003 01/01/1901

9 8 171038 BUZIANU ROZALIA D82003-9148 21/11/2003 01/01/1901

9 8 171039 IHNATIUC GENELA D72003-4101 25/11/2003 01/01/1901

9 8 171040 TUTU SIMONA GABRIELA SC2003-22619 23/12/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

11 6 171041 ISVAN FLORENTIN D82004-214 20/01/2004 01/01/1901

11 6 171042 JUREBIE AIDA ELENA D82004-523 29/01/2004 01/01/1901

11 6 171043 OFRIM RAMONA D82004-1983 15/04/2004 01/01/1901

11 6 171044 NISTOR MARIA D72004-4405 03/06/2004 01/01/1901

11 6 171045 ISTVAN MARINELA D82004-4801 29/07/2004 01/01/1901

11 6 171046 ANTALUTA LIVIU VALENTIN D82004-5664 30/08/2004 01/01/1901

11 6 171047 GLOCKNER SIMONA D82004-6480 12/10/2004 01/01/1901

11 6 171048 NICOLA JULIETA D82004-7578 16/12/2004 01/01/1901

13 4 171049 MERSCHAM IONUT D82005-2935 06/07/2005 01/01/1901

0 16 161050 HAIAS IOAN DO699-3727 10/04/1999 01/01/1901

0 16 161051 PROFIRE PETRU DO699-553 29/04/1999 01/01/1901

0 16 161052 GHEORGHIU GHEORGHE DO699-189 02/10/1999 01/01/1901

2 14 161053 OPRISOREANU CLAUDIU DO6X-5419 11/02/2000 01/01/1901

2 14 161054 MILICI PASTITA DO6X-1651 16/02/2000 01/01/1901

2 14 161055 BIRAROIU CARMEN DO6X-5435 11/04/2000 01/01/1901

2 14 161056 DUMA MONICA MARIOARA PA8X-427 24/04/2000 01/01/1901

2 14 161057 VALUSESCU CIANA DOINA DO6X-4411 21/05/2000 01/01/1901

2 14 161058 FUCSOK FELICIA VIORICA DO6X-3311 04/06/2000 01/01/1901

2 14 161059 SAMSON CRISTINA PA8X-1054 20/06/2000 01/01/1901

2 14 161060 NEAGA MARCEL PA8X-1374 30/06/2000 01/01/1901

2 14 161061 STRUNGA ANDREI CRISTIAN PA8X-1981 25/07/2000 01/01/1901

2 14 161062 FARAGAU DIACONGAVRIL DO6X-4840 23/08/2000 01/01/1901

2 14 161063 MOISAN IRINA DO6X-4883 24/08/2000 01/01/1901

2 14 161064 RADOSAV DANUT PA8X-2807 14/09/2000 01/01/1901

2 14 161065 KARABA ILIDICO PA8X-3634 13/10/2000 01/01/1901

2 14 161066 GROZA STANA DO6X-00 22/10/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 14 161067 BUTURE LACRAMIOARA DO6X-5337 26/10/2000 01/01/1901

2 14 161068 BENZAR VIOLETA DO6X-5364 27/10/2000 01/01/1901

2 14 161069 STOIAN CORINA VIOLETA PA8X-4341 14/12/2000 01/01/1901

2 14 161070 TOMEK MAGDALENA PA8X-4453 15/12/2000 01/01/1901

4 12 161071 SABOU ELENA DO6X1-143 16/01/2001 01/01/1901

4 12 161072 FAT AURICA DO6X1-1146 07/02/2001 01/01/1901

4 12 161073 FERARU ION DO6X1-1227 08/02/2001 01/01/1901

4 12 161074 FLORESCU COSMIN DO6X1-1316 12/02/2001 01/01/1901

4 12 161075 CHEREJA VASILE DO6X1-1424 15/02/2001 01/01/1901

4 12 161076 DRAGHICI CARINA DO6X1-1579 21/02/2001 01/01/1901

4 12 161077 CIOBANU FLORIN DO6X1-1746 27/02/2001 01/01/1901

4 12 161078 MOROSANU GABRIELA DO6X1-1751 27/02/2001 01/01/1901

4 12 161079 CIRTOG GHEORGHE GICA DO6X1-2035 15/03/2001 01/01/1901

4 12 161080 UNGUREANU NICOLAE PA8X1-878 02/05/2001 01/01/1901

4 12 161081 SIKLODI ECATERINA PA8X1-936 03/05/2001 01/01/1901

4 12 161082 ALEXA LILIANA PA8X1-909 08/05/2001 01/01/1901

4 12 161083 MUNTEANU GHEORGHE DO6X1-3029 24/05/2001 01/01/1901

4 12 161084 VOINEA DANIEL DO6X1-3130 31/05/2001 01/01/1901

4 12 161085 MIHAI IOAN DO6X1-3227 05/06/2001 01/01/1901

4 12 161086 MAGUREAN GEORGE DO6X1-3281 06/06/2001 01/01/1901

4 12 161087 TABACU GHEORGHE DO6X-3589 26/06/2001 01/01/1901

4 12 161088 BADEA CRISTINA DO6X1-3665 28/06/2001 01/01/1901

4 12 161089 BRANDA GRATIAN DO6X1-3666 28/06/2001 01/01/1901

4 12 161090 ABDO GEORGE PA8X1-1627 03/07/2001 01/01/1901

4 12 161091 STANCU GABRIEL PA8X1-1705 05/07/2001 01/01/1901

4 12 161092 ROSU CREMONA PETRONEL PA8X1-1703 05/07/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 12 161093 DIOSADI ANGELA MIHAELA PA8X1-1868 13/07/2001 01/01/1901

4 12 161094 GRUIA COSMINA CARMEN PA8X1-1920 17/07/2001 01/01/1901

4 12 161095 VINCHI GHEORGHE DO6X1-4003 25/07/2001 01/01/1901

4 12 161096 GHEORGHIU NARCISS DO6X1-4273 06/08/2001 01/01/1901

4 12 161097 BOTH MONIKA DO6X1-4421 09/08/2001 01/01/1901

4 12 161098 FLUERASU LAURA DO6X1-5452 11/09/2001 01/01/1901

4 12 161099 PANCZI EVA PA8X1-2580 28/09/2001 01/01/1901

4 12 161100 RAD FLORENTIN PA8X1-2946 11/10/2001 01/01/1901

4 12 161101 ZAHARIA MARIUS PA8X1-3040 12/10/2001 01/01/1901

4 12 161102 TOMOIOAGA DOINA DO6X1-5739 19/10/2001 01/01/1901

4 12 161103 SZAPLONCZAY DANUT DO6X1-6548 15/11/2001 01/01/1901

4 12 161104 ZAHARIA MIHAI DO6X1-6679 21/11/2001 01/01/1901

4 12 161105 LOVIN MADALINA DO6X1-6798 27/11/2001 01/01/1901

4 12 161106 LIBOTEAN ADINA DO6X1-6962 07/12/2001 01/01/1901

4 12 161107 NOVAC OVIDIU DO6X1-7058 13/12/2001 01/01/1901

4 12 161108 POPAZIE CRISTIAN CONSTANTI PA8X1-3917 14/12/2001 01/01/1901

6 10 161109 DINU GEORGE PA8X2-100 15/01/2002 01/01/1901

6 10 161110 ILIE MIHAI DO6X2-158 21/01/2002 01/01/1901

6 10 161111 GORCEA DAN DO6X2-180 22/01/2002 01/01/1901

6 10 161112 JITARIU GABRIEL DO6X2-279 28/01/2002 01/01/1901

6 10 161113 ZDRAHUS VASILE SC2002-1254 29/01/2002 01/01/1901

6 10 161114 LACATUSU MARIUS COSMIN PA8X2-517 31/01/2002 01/01/1901

6 10 161115 CHIRU MARIANA DO6X2-398 05/02/2002 01/01/1901

6 10 161116 VARGA STELIANA PA8X2-621 06/02/2002 01/01/1901

6 10 161117 PETROV COSTINA DO6X2-525 11/02/2002 01/01/1901

6 10 161118 BOGOS MARIA DO6X2-941 15/02/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 10 161119 PATACHE NATALIA DO6X2-1106 19/02/2002 01/01/1901

6 10 161120 SPATAR AURORA DO6X2-2320 26/03/2002 01/01/1901

6 10 161121 COVACI ALEXANDRU PA8X2-1652 04/04/2002 01/01/1901

6 10 161122 COFAN CODRUTA D72002-3284 22/04/2002 01/01/1901

6 10 161123 ILIES LILIANA D72002-3396 24/04/2002 01/01/1901

6 10 161124 MARIS FLORIN D72002-3405 24/04/2002 01/01/1901

6 10 161125 CIOBANU ANA D72002-3420 25/04/2002 01/01/1901

6 10 161126 SANDU EMILIA D72002-3829 09/05/2002 01/01/1901

6 10 161127 BACOSCA CECILIA D72002-3887 10/05/2002 01/01/1901

6 10 161128 BIZAU IULICA D72002-4200 20/05/2002 01/01/1901

6 10 161129 HIRTE FLORENTINA D72002-4509 28/05/2002 01/01/1901

6 10 161130 BERNECKER MARIUS D72002-5216 13/06/2002 01/01/1901

6 10 161131 VASS CLAUDIA D72002-6637 23/07/2002 01/01/1901

6 10 161132 VLAESCU DANA D72002-7096 07/08/2002 01/01/1901

6 10 161133 BLAHUTA ANNA D72002-7130 08/08/2002 01/01/1901

6 10 161134 LICA IOAN SEBASTIAN D72002-7253 14/08/2002 01/01/1901

6 10 161135 ILIUC MARIA D72002-7351 28/08/2002 01/01/1901

6 10 161136 TRALES NICOLETA D82002-324 08/10/2002 01/01/1901

6 10 161137 POPESCU RAMONA D82002-346 08/10/2002 01/01/1901

6 10 161138 SORA NICOLAE DAN D82002-455 15/10/2002 01/01/1901

6 10 161139 SIMONIAC OVIDIU D72002-8798 18/10/2002 01/01/1901

6 10 161140 COSTEA MARIAN D82002-498 22/10/2002 01/01/1901

6 10 161141 MARGAIAN FELICIA D72002-8957 25/10/2002 01/01/1901

6 10 161142 ISPAS LEANA D82002-695 07/11/2002 01/01/1901

6 10 161143 COMARITAN ILIE D72002-9319 12/11/2002 01/01/1901

6 10 161144 CAMEN MARIO D82002-1097 21/11/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 10 161145 HAVIRNEANU AGLAIA D72002-10161 02/12/2002 01/01/1901

6 10 161146 PAUL GHEORHINA CARMEN D82002-1535 05/12/2002 01/01/1901

6 10 161147 ILIE NICOLETA D72002-10378 06/12/2002 01/01/1901

6 10 161148 TARAS FLROIN ADRIAN D82002-1605 10/12/2002 01/01/1901

6 10 161149 TASCA ROMICA MARIUS D82002-1634 12/12/2002 01/01/1901

6 10 161150 RISTA IOANA D82002-1682 17/12/2002 01/01/1901

6 10 161151 GROZESCU ADRIAN MIHAI D82002-1774 20/12/2002 01/01/1901

6 10 161152 BLAJ ANA D82002-1779 20/12/2002 01/01/1901

8 8 161153 BODEA SEBASTIAN D72003-103 14/01/2003 01/01/1901

8 8 161154 COJOCARU RAZVAN SC2003-2195 11/02/2003 01/01/1901

8 8 161155 MITU VASILE D72003-1355 18/03/2003 01/01/1901

8 8 161156 IORGA ANA NUTA D82003-4786 07/07/2003 01/01/1901

8 8 161157 MIXICH GABRIELA D82003-5442 24/07/2003 01/01/1901

8 8 161158 POGANY ANDREEA D82003-5649 28/07/2003 01/01/1901

8 8 161159 VERMESAN DINU VALERIU D82003-5658 29/07/2003 01/01/1901

8 8 161160 KALLAY IULIA D82003-7595 18/09/2003 01/01/1901

8 8 161161 REZMIVES MARIANA D82003-7636 19/09/2003 01/01/1901

8 8 161162 BURU ANA D82003-7665 22/09/2003 01/01/1901

8 8 161163 TONU MARIA D72003-3344 14/10/2003 01/01/1901

8 8 161164 MANEA CONSTANTIN D72003-3390 15/10/2003 01/01/1901

8 8 161165 KAROLYI CORINA DANIELA D82003-8745 30/10/2003 01/01/1901

8 8 161166 DUMA ADINA FLORINA D82003-8741 30/10/2003 01/01/1901

8 8 161167 BODNAR VASILE D72003-3913 14/11/2003 01/01/1901

8 8 161168 PRODAN ADINA MARINA D82003-9081 19/11/2003 01/01/1901

8 8 161169 LACATUS IGNAT D72003-4019 20/11/2003 01/01/1901

8 8 161170 PEPU VENESCU IULIANA D82003-9263 27/11/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 8 161171 ANDRIES NECULAI D82003-9544 11/12/2003 01/01/1901

10 6 161172 LORINCZ DORIN IOSIF D72004-99 13/01/2004 01/01/1901

10 6 161173 UTOIU CONSTANTIN EMILIAN D82004-433 28/01/2004 01/01/1901

10 6 161174 CHILIE CATALIN D82004-1111 19/02/2004 01/01/1901

10 6 161175 IOTCOVICI CORNELIU D82004-1213 24/02/2004 01/01/1901

10 6 161176 RADEANU TEOFIL D72004-1788 04/03/2004 01/01/1901

10 6 161177 NOVACOVICIU IBOLYKA D72004-2307 25/03/2004 01/01/1901

10 6 161178 POGAN CORINA D72004-2438 30/03/2004 01/01/1901

10 6 161179 MARCOVICI VERONICA D82004-2807 12/05/2004 01/01/1901

10 6 161180 ROMAN ELENA D72004-4682 17/06/2004 01/01/1901

10 6 161181 ABRUDAN NICOLETA D72004-4976 01/07/2004 01/01/1901

10 6 161182 VULTUR LUCICA D82004-4228 13/07/2004 01/01/1901

10 6 161183 ILIES MIRCEA D82004-6036 21/09/2004 01/01/1901

10 6 161184 MOCANU ADRIANA D72004-6142 12/10/2004 01/01/1901

10 6 161185 NICOLIN LIUBISA D82004-6563 18/10/2004 01/01/1901

10 6 161186 MARIS MARIANA D82004-6780 08/11/2004 01/01/1901

10 6 161187 GLIGUTA FLORIAN DUMITRU D72004-7540 16/12/2004 01/01/1901

10 6 161188 POPELCA PAUL ADRIAN D72004-7611 17/12/2004 01/01/1901

12 4 161189 CIURARIU LUCIA ANA D82005-4974 23/09/2005 01/01/1901

14 2 161190 DIMA MARCELA D72007-6857 30/11/2007 01/01/1901

1 14 151191 CEAFALAU SANDEL DO6X-2798 21/03/2000 01/01/1901

1 14 151192 BLAGUTA NICOLAE SC0X-4062 23/03/2000 01/01/1901

1 14 151193 ROTARIU DOINA DO6X-3219 04/04/2000 01/01/1901

1 14 151194 CRISTEA HARALAMBIE PA8X-488 26/04/2000 01/01/1901

1 14 151195 DUMITRU VIORICA PA8X-521 26/04/2000 01/01/1901

1 14 151196 GOMBOS MARIA PA8X-1072 21/06/2000 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 14 151197 HIRZA NICUSOR DO6X-2373 03/07/2000 01/01/1901

1 14 151198 PETAC IULIANA PA8X-1881 19/07/2000 01/01/1901

1 14 151199 DOBRE CORINA LILIANA DO6X-5352 27/10/2000 01/01/1901

1 14 151200 CODREA ANA PA8X-1685 07/12/2000 01/01/1901

1 14 151201 KOSTAPAL GABRIELA SC2-12153 09/12/2000 01/01/1901

1 14 151202 ALEXA LILIANA PA8X-4247 12/12/2000 01/01/1901

3 12 151203 STACHE VIOREL DO6X1-96 15/01/2001 01/01/1901

3 12 151204 CARPACI MARIA DO6X1-810 30/01/2001 01/01/1901

3 12 151205 KILANIE BAHER DO6X1-2821 11/02/2001 01/01/1901

3 12 151206 OTVOS GHEORGHE DO6X1-2193 26/03/2001 01/01/1901

3 12 151207 MOROSANU NELU DO6X1-2405 05/04/2001 01/01/1901

3 12 151208 LUDNAI ANGELA DO6X1-2746 08/05/2001 01/01/1901

3 12 151209 STRAMBEANU MITRUTA DO6X1-2743 08/05/2001 01/01/1901

3 12 151210 POP VASILE DO6X1-2844 14/05/2001 01/01/1901

3 12 151211 MUSTAFA BERTIS DO6X1-3003 28/05/2001 01/01/1901

3 12 151212 ALMOSDI SIMONA DO6X1-3274 06/06/2001 01/01/1901

3 12 151213 DOHNILA SERGIU DO6X1-3397 13/06/2001 01/01/1901

3 12 151214 CIRPACI PARASCHIVA DO6X1-3615 27/06/2001 01/01/1901

3 12 151215 ZAMFIR CAMELIA MARIANA PA8X1-1872 16/07/2001 01/01/1901

3 12 151216 SABAU ADRIANA DO6X1-4043 27/07/2001 01/01/1901

3 12 151217 BALTA CRISTINA DO6X1-4132 31/07/2001 01/01/1901

3 12 151218 BULEU GHEORGHE PA8X1-2059 02/08/2001 01/01/1901

3 12 151219 PASCALAU IOAN DO6X1-4561 13/08/2001 01/01/1901

3 12 151220 GATA MARCELA DO6X1-5481 12/09/2001 01/01/1901

3 12 151221 ROTELIUC CRISTINA PA8X1-2471 26/09/2001 01/01/1901

3 12 151222 SARBU MIHAELA PA8X1-2635 02/10/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 12 151223 PETRAN SILVIA PA8X1-2827 08/10/2001 01/01/1901

3 12 151224 CHELU MARIANA DO6X1-5047 08/10/2001 01/01/1901

3 12 151225 PESTEREAN LAURA DEBERA PA8X1-2867 09/10/2001 01/01/1901

3 12 151226 PESCARU GEORGETA DO6X1-5868 25/10/2001 01/01/1901

3 12 151227 BANUT NATALIA DO6X1-6784 27/11/2001 01/01/1901

3 12 151228 CHIVU AURELIAN DO6X1-6921 05/12/2001 01/01/1901

3 12 151229 RADULESCU ION DO6X1-7047 13/12/2001 01/01/1901

3 12 151230 CALOTA VASILICA SIMONA PA8X1-3914 14/12/2001 01/01/1901

3 12 151231 BOLOGA ADRIAN PA8X1-3938 14/12/2001 01/01/1901

5 10 151232 PARMANSCHE ANA DO6X2-10 14/01/2002 01/01/1901

5 10 151233 MAROSI ANDRAS DO6X2-96 17/01/2002 01/01/1901

5 10 151234 NEGREA ALINA DO6X2-164 22/01/2002 01/01/1901

5 10 151235 BALAS NICOLAE DO6X2-191 23/01/2002 01/01/1901

5 10 151236 SILIMAN CONSTANTIN DO6X2-250 25/01/2002 01/01/1901

5 10 151237 BALTA DANIEL PA8X2-655 06/02/2002 01/01/1901

5 10 151238 COZMIUC SALVINA DO6X2-1148 20/02/2002 01/01/1901

5 10 151239 BULZAN FLORIN DO6X2-1176 21/02/2002 01/01/1901

5 10 151240 VOIN MARIUS DO6X2-1163 21/02/2002 01/01/1901

5 10 151241 MORTAN STELA PA8X2-1047 21/02/2002 01/01/1901

5 10 151242 SANDOR IOAN DO6X2-1185 22/02/2002 01/01/1901

5 10 151243 ACATRINEI TEODORA DO6X2-1251 26/02/2002 01/01/1901

5 10 151244 KAIL MARIA DO6X2-1238 26/02/2002 01/01/1901

5 10 151245 ALBU TEODORA DO6X2-1925 14/03/2002 01/01/1901

5 10 151246 FORTUNA TATIANA PA8X2-1563 28/03/2002 01/01/1901

5 10 151247 LIVADARU DANIEL DO6X2-2547 02/04/2002 01/01/1901

5 10 151248 CICOARE MARIKA D72002-3200 19/04/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 10 151249 KISS CRISTINA D72002-3312 22/04/2002 01/01/1901

5 10 151250 MACOVEI MARIA D72002-3311 22/04/2002 01/01/1901

5 10 151251 BUDARCEA DESDEMONA D72002-3361 23/04/2002 01/01/1901

5 10 151252 MIHAI PETRU D72002-3818 09/05/2002 01/01/1901

5 10 151253 SANDULEAN ANA D72002-3858 10/05/2002 01/01/1901

5 10 151254 VARLAN MIHAI CLAUDIU D72002-4662 30/05/2002 01/01/1901

5 10 151255 BALASZ IULIANA D72002-4710 30/05/2002 01/01/1901

5 10 151256 MAGURAN FELICIA D72002-4898 05/06/2002 01/01/1901

5 10 151257 ASTEFANESEI MARIA D72002-5067 10/06/2002 01/01/1901

5 10 151258 BISZAK CLAUDIA D72002-5108 11/06/2002 01/01/1901

5 10 151259 NECULAU CORNELIU MIHAIL D72002-5596 24/06/2002 01/01/1901

5 10 151260 BLAJIEVSCHI GABRIELA D72002-6385 15/07/2002 01/01/1901

5 10 151261 MAXIM CRISTINA D72002-6402 16/07/2002 01/01/1901

5 10 151262 CIUGUDEANU NICOLETA D72002-6807 28/07/2002 01/01/1901

5 10 151263 TARLEA CORINA D72002-6782 29/07/2002 01/01/1901

5 10 151264 VINTILA ELIODORA D72002-7015 06/08/2002 01/01/1901

5 10 151265 PETRUSE MARIANA D72002-7083 07/08/2002 01/01/1901

5 10 151266 BURDUJA MARIUS D72002-7082 07/08/2002 01/01/1901

5 10 151267 CONSTANTIN ZENOVIA D72002-7160 09/08/2002 01/01/1901

5 10 151268 MARCU LILIANA D72002-7186 12/08/2002 01/01/1901

5 10 151269 NEDER AURICA D72002-7306 16/08/2002 01/01/1901

5 10 151270 VARGA ALEXANDRU SC2002-13572 23/08/2002 01/01/1901

5 10 151271 GABOR MIHAELA ALINA SC2002-16502 16/10/2002 01/01/1901

5 10 151272 ILYES IOSIF D82002-496 22/10/2002 01/01/1901

5 10 151273 GIRDA CORNEL D82002-501 22/10/2002 01/01/1901

5 10 151274 POPOVICI CRACIUNEL D82002-511 23/10/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 10 151275 ALBA DORIN TEODOR D72002-9079 01/11/2002 01/01/1901

5 10 151276 MIHAESCU MIHAELA D72002-10501 13/12/2002 01/01/1901

5 10 151277 OPRIS SILVIU D82002-1762 20/12/2002 01/01/1901

5 10 151278 STETCO ILEANA D82002-1781 21/12/2002 01/01/1901

7 8 151279 BATE RAMONA IULIANA D72003-174 17/01/2003 01/01/1901

7 8 151280 PASCA ANCA ELENA D82003-277 27/01/2003 01/01/1901

7 8 151281 STROESCU VALENTIN EUGEN D82003-319 28/01/2003 01/01/1901

7 8 151282 CRISAN ALYSS D82003-305 28/01/2003 01/01/1901

7 8 151283 JURA ANA FLORICA D82003-681 14/02/2003 01/01/1901

7 8 151284 BOBOC DIANA D82003-693 14/02/2003 01/01/1901

7 8 151285 DEHELEAN MAGDALINA D82003-940 27/02/2003 01/01/1901

7 8 151286 DRAGUT STELA D82003-1361 12/03/2003 01/01/1901

7 8 151287 APOSTOL CLAUDIA D82003-1644 17/03/2003 01/01/1901

7 8 151288 HOHAN MARIUS LUCIAN D72003-1452 20/03/2003 01/01/1901

7 8 151289 STANCIU SILVIU D72003-1474 20/03/2003 01/01/1901

7 8 151290 ROTARIU RODICA D82003-1810 25/03/2003 01/01/1901

7 8 151291 STEFAN FANICA D82003-2402 22/04/2003 01/01/1901

7 8 151292 RANESCU CARMEN D82003-3001 19/05/2003 01/01/1901

7 8 151293 TERNICEAN CONSTANTIN D72003-2764 22/05/2003 01/01/1901

7 8 151294 SILCAU LENUTA D82003-3172 26/05/2003 01/01/1901

7 8 151295 GARTOI RAMONA DANIELA D82003-3961 11/06/2003 01/01/1901

7 8 151296 DASCALIUC ILIE D72003-2997 02/07/2003 01/01/1901

7 8 151297 SICLOVAN ADRIAN D82003-4712 02/07/2003 01/01/1901

7 8 151298 RANCU VIOREL D82003-3310 07/07/2003 01/01/1901

7 8 151299 PACEPA CRISTINA D82003-5140 17/07/2003 01/01/1901

7 8 151300 CANTEMIR DANIEL D82003-5723 31/07/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 8 151301 DOBRESCU ELISABETA D82003-5914 05/08/2003 01/01/1901

7 8 151302 DOBRESCU ELVIS D82003-5913 05/08/2003 01/01/1901

7 8 151303 MICHIU MIRELA D82003-6316 19/08/2003 01/01/1901

7 8 151304 DINU GHEORGHE D82003-6439 21/08/2003 01/01/1901

7 8 151305 BALLA GABRIELA D82003-6771 02/09/2003 01/01/1901

7 8 151306 COVACI PAMELA ECATERINA D82003-7103 09/09/2003 01/01/1901

7 8 151307 DAMIAN IOAN D82003-7463 16/09/2003 01/01/1901

7 8 151308 PETRI NASTASIA D72003-3492 22/10/2003 01/01/1901

7 8 151309 ARDELEAN CARMEN D82003-9102 20/11/2003 01/01/1901

7 8 151310 LAURENTIU MIRUTA D72003-4060 24/11/2003 01/01/1901

7 8 151311 PETRISOR GHEORGHE D82003-9246 26/11/2003 01/01/1901

7 8 151312 LUPU MIHAELA D82003-9337 02/12/2003 01/01/1901

7 8 151313 FOGARASI MONICA D82003-9382 03/12/2003 01/01/1901

7 8 151314 PAVEL ELENA D82003-9402 04/12/2003 01/01/1901

7 8 151315 CERNAUTEAN MARIUS MIRCEA D82003-9579 11/12/2003 01/01/1901

9 6 151316 DOROBANTU DANIEL D72004-88 13/01/2004 01/01/1901

9 6 151317 RAPAN OVIDIU D82004-1348 01/03/2004 01/01/1901

9 6 151318 NOVACOVICI ANA D82004-1756 19/03/2004 01/01/1901

9 6 151319 MIHUT EUGEN D82004-1916 30/03/2004 01/01/1901

9 6 151320 NICOLICI NICOLETA D72004-2565 05/04/2004 01/01/1901

9 6 151321 CALDARAS LUMINITA D72004-2566 05/04/2004 01/01/1901

9 6 151322 MOCANU LENUTA D72004-3339 05/05/2004 01/01/1901

9 6 151323 IVANOIU DOINA D72004-3595 13/05/2004 01/01/1901

9 6 151324 CIACARU SEBASTIAN D82004-2975 19/05/2004 01/01/1901

9 6 151325 TUDOR (IORGA) DANIELA D82004-3683 15/06/2004 01/01/1901

9 6 151326 RADUCANU NICOLAE D82004-3729 17/06/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

9 6 151327 OBRISTE MIRELA D82004-5906 15/09/2004 01/01/1901

9 6 151328 BINTINTAN IOAN D72004-5411 15/09/2004 01/01/1901

9 6 151329 MARCU ANA DOINA D72004-5728 28/09/2004 01/01/1901

9 6 151330 DANCIU STEFAN D72004-5881 30/09/2004 01/01/1901

9 6 151331 TOROK NICULINA D72004-6079 08/10/2004 01/01/1901

9 6 151332 BOTOSINEANU ADRIAN D82004-6511 14/10/2004 01/01/1901

11 4 151333 FARCASANU DANIELA D82005-1228 16/03/2005 01/01/1901

11 4 151334 CSIKI VERONICA D82005-2340 26/05/2005 01/01/1901

11 4 151335 ARAPU COSTICA D82005-1982 26/06/2005 01/01/1901

11 4 151336 MARIS ADRIAN SORIN D82005-3666 26/07/2005 01/01/1901

12 3 151337 BACAU NICOLETA D82005-25 16/01/2006 01/01/1901

0 14 141338 SARBU GHEORGHE DO6X-4201 19/05/2000 01/01/1901

0 14 141339 LUCIAN ILIE PA8X-1240 27/06/2000 01/01/1901

0 14 141340 RADUCA CORINA DO6X-4586 06/07/2000 01/01/1901

0 14 141341 COJOCEA LUCICA PA8X-3172 27/09/2000 01/01/1901

0 14 141342 KOVACS IOSIF DO6X-5784 23/11/2000 01/01/1901

0 14 141343 GLOCKNER IANOS PA8X-4265 12/12/2000 01/01/1901

0 14 141344 SELESAN MARIAN PA8X-4390 14/12/2000 01/01/1901

0 14 141345 VINCU MIRELA PA8X-4382 14/12/2000 01/01/1901

2 12 141346 PLETEA CRISTIAN DO6X1-1443 15/02/2001 01/01/1901

2 12 141347 CUCU CAMELIA PA8X1-69 15/02/2001 01/01/1901

2 12 141348 ZAKAR MIRCEA DO6X1-1911 06/03/2001 01/01/1901

2 12 141349 POPOVICI FLORIAN DO6X1-2245 28/03/2001 01/01/1901

2 12 141350 SIDEA PETRU DO6X1-2467 11/04/2001 01/01/1901

2 12 141351 CHIORCEA FLORIN DO6X1-2892 16/05/2001 01/01/1901

2 12 141352 PICHIU COSTACHE DO6X1-3243 05/06/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 12 141353 BEGE IANOS DO6X1-3586 26/06/2001 01/01/1901

2 12 141354 COTAN VASILE PA8X1-1890 17/07/2001 01/01/1901

2 12 141355 PATRUCA PETRONELA PA8X1-1962 19/07/2001 01/01/1901

2 12 141356 LUP GRIGORE PA8X1-2010 24/07/2001 01/01/1901

2 12 141357 TITEA ZAMFIR VASILE DO6X1-4124 31/07/2001 01/01/1901

2 12 141358 FAIFER LAURA DO6X1-5099 23/08/2001 01/01/1901

2 12 141359 NAGY ROBERT DO6X1-5143 24/08/2001 01/01/1901

2 12 141360 IFTODI DANUT PA8X1-2735 04/10/2001 01/01/1901

2 12 141361 CIOCA ADINA PA8X1-2899 10/10/2001 01/01/1901

2 12 141362 BULZ DANIELA LILIANA PA8X1-2933 11/10/2001 01/01/1901

2 12 141363 CRETU DANIELA DO6X1-5670 16/10/2001 01/01/1901

2 12 141364 GHIRAN TEODOR DO6X1-5830 25/10/2001 01/01/1901

2 12 141365 MAG NADIA DO6X1-5840 25/10/2001 01/01/1901

2 12 141366 BOATA MARIA DO6X1-6014 31/10/2001 01/01/1901

2 12 141367 STANCIU DANIEL PA8X1-3435 13/11/2001 01/01/1901

2 12 141368 BRANDIBUR CLAUDIU DO6X1-6710 22/11/2001 01/01/1901

2 12 141369 JUDELE VIOREL DO6X1-6690 22/11/2001 01/01/1901

2 12 141370 DOT OTILIA CLAUDIA SC2001-20199 12/12/2001 01/01/1901

2 12 141371 RAD VICTORIA DO6X1-7010 12/12/2001 01/01/1901

2 12 141372 MARANESCU DOREL DO6X1-7054 13/12/2001 01/01/1901

2 12 141373 GIURCHI DARIUS DO6X1-7038 13/12/2001 01/01/1901

2 12 141374 GHIURCA ANA AURELIA PA8X1-3887 14/12/2001 01/01/1901

2 12 141375 GAVRIL GHEORGHE SC2001-20762 28/12/2001 01/01/1901

4 10 141376 SUCIU ADRIANA DO6X2-12 14/01/2002 01/01/1901

4 10 141377 UNGUREANU GABRIEL PA8X2-159 17/01/2002 01/01/1901

4 10 141378 KOTHAI MARCELA DO6X2-457 06/02/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 10 141379 BADEA LOREDANA DO6X2-623 12/02/2002 01/01/1901

4 10 141380 IUDA DANIEL CRISTIAN PA8X2-861 14/02/2002 01/01/1901

4 10 141381 IANAS SEBASTIAN DO6X2-1309 27/02/2002 01/01/1901

4 10 141382 NAGHI COSTEL DO6X2-1374 28/02/2002 01/01/1901

4 10 141383 DUDENCO NICOLAE DO6X2-2290 26/03/2002 01/01/1901

4 10 141384 CIOBANU CALUDIA DO6X2-2483 01/04/2002 01/01/1901

4 10 141385 DOLENCIUC DANIELA DO6X2-2533 02/04/2002 01/01/1901

4 10 141386 POPESCU OANA D72002-2789 09/04/2002 01/01/1901

4 10 141387 DIL EMILIA D72002-3145 18/04/2002 01/01/1901

4 10 141388 UNGUREAN DANIELA D72002-3165 19/04/2002 01/01/1901

4 10 141389 MELCIU MARIANA D72002-3963 14/05/2002 01/01/1901

4 10 141390 FERARU ELENA D72003-4431 24/05/2002 01/01/1901

4 10 141391 NICOLESCU CARMEN D72002-4684 30/05/2002 01/01/1901

4 10 141392 TANASE ILONKA D72002-4672 30/05/2002 01/01/1901

4 10 141393 ANDRONICA MARIANA D72002-4806 04/06/2002 01/01/1901

4 10 141394 LECA AUREL D72002-5022 07/06/2002 01/01/1901

4 10 141395 LANYI GHEORGHE D72002-5109 11/06/2002 01/01/1901

4 10 141396 TIMOFTE DOMNICA D72002-5756 27/06/2002 01/01/1901

4 10 141397 BONDAR BOGDAN D72002-5846 28/06/2002 01/01/1901

4 10 141398 MUNTANU CLAUDIU D72002-6274 11/07/2002 01/01/1901

4 10 141399 CRUCIERU MIRCEA D72002-6593 22/07/2002 01/01/1901

4 10 141400 LELU LIDIA D72002-693 01/08/2002 01/01/1901

4 10 141401 VULPIE AURELIAN D72002-6994 05/08/2002 01/01/1901

4 10 141402 MARINCU CORNELIU D72002-7017 06/08/2002 01/01/1901

4 10 141403 MOCAN MARIA MIRELA D72002-7567 27/08/2002 01/01/1901

4 10 141404 BRONT ANCUTA D72002-7928 09/09/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 10 141405 BALASZ ILDIKO D72002-8278 19/09/2002 01/01/1901

4 10 141406 BODNAR BLAGOENICOLAE D72002-8332 20/09/2002 01/01/1901

4 10 141407 ILISOI SIMONA D82002-189 02/10/2002 01/01/1901

4 10 141408 ANDRONACHE MIHAELA D82002-213 03/10/2002 01/01/1901

4 10 141409 OPREAN ALINA AURELIA D82002-212 03/10/2002 01/01/1901

4 10 141410 DOMSCHY LIVIA D82002-291 04/10/2002 01/01/1901

4 10 141411 MIRCU GHEORGHE IOAN D82002-381 10/10/2002 01/01/1901

4 10 141412 OLAH MIHAI DO6X2-1731 16/10/2002 01/01/1901

4 10 141413 BUCA FLORIN D82002-495 22/10/2002 01/01/1901

4 10 141414 FLOREA ANGELICA D72002-8887 23/10/2002 01/01/1901

4 10 141415 PASTIU MARCEL D82002-583 30/10/2002 01/01/1901

4 10 141416 CIUPLEU MIHAELA D72002-9055 31/10/2002 01/01/1901

4 10 141417 SEGHEDI DANIELA SIMONA D72002-9565 18/11/2002 01/01/1901

4 10 141418 MENYHART CARMEN D72002-10222 03/12/2002 01/01/1901

4 10 141419 POP SORIN MARIUS D82002-1563 06/12/2002 01/01/1901

4 10 141420 PARTENIE MONICA D72002-10500 13/12/2002 01/01/1901

4 10 141421 BOBEICIUC CRISTINA D72002-10536 19/12/2002 01/01/1901

6 8 141422 FERNBACHER UDO D82003-3 06/01/2003 01/01/1901

6 8 141423 DUTCIUC SIMONA ELENA D82003-138 20/01/2003 01/01/1901

6 8 141424 ANTAL COSMIN IONEL D82003-296 28/01/2003 01/01/1901

6 8 141425 STANILA OCTAVIAN D72003-1217 13/03/2003 01/01/1901

6 8 141426 DEGERATU ALINA CODRUTA D72003-1627 27/03/2003 01/01/1901

6 8 141427 DANUT NICOLAE D82003-3207 26/05/2003 01/01/1901

6 8 141428 BUDIMIR CORNEL ILIE D82003-3780 06/06/2003 01/01/1901

6 8 141429 DUMA ANA D82003-4250 18/06/2003 01/01/1901

6 8 141430 CARNU MARCELA D72003-3078 08/07/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 8 141431 HOROPCIUC PETRU D82003-5031 16/07/2003 01/01/1901

6 8 141432 TOLUS FLORENTINA LACRAM D82003-5742 31/07/2003 01/01/1901

6 8 141433 GRUNWALD ANDREI D82003-6402 20/08/2003 01/01/1901

6 8 141434 RUSU ILEANA D82003-7974 26/09/2003 01/01/1901

6 8 141435 LOZNIANU CATALINA D82003-8052 30/09/2003 01/01/1901

6 8 141436 SIRBU LILIANA IOANA D82003-8161 02/10/2003 01/01/1901

6 8 141437 COVACS IRMA D72003-3485 21/10/2003 01/01/1901

6 8 141438 BARBU IONELA D82003-9085 19/11/2003 01/01/1901

6 8 141439 OPREA MARIA D82003-9336 02/12/2003 01/01/1901

6 8 141440 TUDOR MIHAELA D82003-9472 09/12/2003 01/01/1901

6 8 141441 EPURE NICOLAE D82003-9466 09/12/2003 01/01/1901

6 8 141442 ZLOTEA SIMONA SC2003-22062 15/12/2003 01/01/1901

6 8 141443 TURCU ADRIANA SC2003-22400 18/12/2003 01/01/1901

8 6 141444 GAB OANA NICOLETA D72004-92 13/01/2004 01/01/1901

8 6 141445 RADOI IRINA D82004-164 16/01/2004 01/01/1901

8 6 141446 PETCU MARIA D72004-1036 05/02/2004 01/01/1901

8 6 141447 PETREA GABRIEL SC2004-2866 17/02/2004 01/01/1901

8 6 141448 STANCIOIU PETRUTA D82004-1188 24/02/2004 01/01/1901

8 6 141449 PAUL LUCIAN D82004-1495 08/03/2004 01/01/1901

8 6 141450 MARTOCIAN ANCA ALINA D82004-1486 08/03/2004 01/01/1901

8 6 141451 RADUCAN LENUTA D82004-1900 29/03/2004 01/01/1901

8 6 141452 PUIA OVISIU D82004-2197 20/04/2004 01/01/1901

8 6 141453 STANCIU ELENA D82004-3739 18/06/2004 01/01/1901

8 6 141454 ELEKES RODICA D72004-5609 22/09/2004 01/01/1901

8 6 141455 IRAN ANDREA D82004-6596 19/10/2004 01/01/1901

8 6 141456 BLAGA GITA D82004-7075 22/11/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 6 141457 MUNTEANU MARIANA MIHAELA D72004-7405 13/12/2004 01/01/1901

8 6 141458 LUNGU ANDRA D82004-7613 17/12/2004 01/01/1901

10 4 141459 MESZAROS SIMONA D82005-2631 20/06/2005 01/01/1901

10 4 141460 BARBU ILDIKO D82005-2944 06/07/2005 01/01/1901

10 4 141461 TUDORESCU LILIANA D82005-3368 15/07/2005 01/01/1901

10 4 141462 TOPOR LALA SILVIA D82005-5483 25/10/2005 01/01/1901

10 4 141463 STANESCU RAMONA D82005-5611 03/11/2005 01/01/1901

10 4 141464 BRODAN LAURA CRISTINA D82005-5769 15/11/2005 01/01/1901

10 4 141465 FAUR OLIVIA CORINA D72005-5884 15/12/2005 01/01/1901

10 4 141466 SLABU EUGEN D72005-5905 16/12/2005 01/01/1901

11 3 141467 STANCA DAVID D82006-434 24/02/2006 01/01/1901

11 3 141468 LACATUS LILIANA D72006-4237 21/07/2006 01/01/1901

11 3 141469 FURDUI IOAN D82006-3196 29/08/2006 01/01/1901

11 3 141470 CENTERI MELINDA D82006-4258 23/11/2006 01/01/1901

11 3 141471 ADAM CLAUDIA GETA D82006-4264 23/11/2006 01/01/1901

11 3 141472 BERNSTEIN ALEXANDRU D82006-4313 27/11/2006 01/01/1901

11 3 141473 SMEU DANIEL D72006-7602 14/12/2006 01/01/1901

12 2 141474 KARDOS DESZO D72007-970 16/02/2007 01/01/1901

12 2 141475 CSIKI GABRIELA SORINA D72007-5816 26/10/2007 01/01/1901

12 2 141476 CHIOREAN SIMONA LILIANA D72007-6638 26/11/2007 01/01/1901

13 1 141477 VARGA ROZALIA D72008-3078 07/05/2008 01/01/1901

1 12 131478 STOICA ELISABETA DO6X1-1167 07/02/2001 01/01/1901

1 12 131479 ZIRBO CAMELIA PA8X1-68 15/02/2001 01/01/1901

1 12 131480 GROZA GHEORGHE DO6X1-1921 07/03/2001 01/01/1901

1 12 131481 CIRPACI ANA PA8X1-77 11/04/2001 01/01/1901

1 12 131482 FRANCU SIMONA DO6X1-3996 24/07/2001 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 12 131483 TEODOROVICI KRIZSA CODRUTA DO6X1-4047 27/07/2001 01/01/1901

1 12 131484 ARBA IOAN DO6X1-4401 08/08/2001 01/01/1901

1 12 131485 VIZANTE IOAN DO6X1-5003 20/08/2001 01/01/1901

1 12 131486 CIOBIRLAU NELI OLIVIA PA8X1-2789 05/10/2001 01/01/1901

1 12 131487 VASTAG IOAN PA8X1-2839 08/10/2001 01/01/1901

1 12 131488 FARCAS FLORICA DO6X1-6275 09/11/2001 01/01/1901

1 12 131489 BANIAS FLORICA PA8X1-3401 13/11/2001 01/01/1901

1 12 131490 ORBULOV FLORIN DO6X1-6630 20/11/2001 01/01/1901

1 12 131491 BOGDAN OVIDIU DO6X1-6692 22/11/2001 01/01/1901

1 12 131492 CHIRA CALIN DO6X1-6709 22/11/2001 01/01/1901

1 12 131493 CALINCIUC LENUTA DO6X1-6687 22/11/2001 01/01/1901

1 12 131494 FLORESCU DANIEL DO6X1-6896 04/12/2001 01/01/1901

3 10 131495 UGRANESCU EMILIA DO6X2-26 14/01/2002 01/01/1901

3 10 131496 COLCER DUMITRU DO6X2-242 25/01/2002 01/01/1901

3 10 131497 DRAGOMIR NICOLETA D06X2-355 31/01/2002 01/01/1901

3 10 131498 ION VIOREL DO6X2-1594 05/03/2002 01/01/1901

3 10 131499 ENE LUMINITA DO6X2-2141 21/03/2002 01/01/1901

3 10 131500 NICA LUCIAN DO6X2-2344 27/03/2002 01/01/1901

3 10 131501 MARCU ARMANDO SEVERIUS PA8X2-1669 04/04/2002 01/01/1901

3 10 131502 KOCIS MARIA D72002-2939 12/04/2002 01/01/1901

3 10 131503 SFERA MIRCEA LUCIAN D72002-3472 26/04/2002 01/01/1901

3 10 131504 CRISTE AURELIA D72002-4550 28/05/2002 01/01/1901

3 10 131505 DIL MARIUS D72002-4987 06/06/2002 01/01/1901

3 10 131506 BOBOICIOV SEBASTIAN D72002-4990 06/06/2002 01/01/1901

3 10 131507 TALABA LAVICA D72002-5187 12/06/2002 01/01/1901

3 10 131508 PANTIRU MARIA D72002-2977 18/06/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 10 131509 BARBU SORIN CALIN D72002-5987 03/07/2002 01/01/1901

3 10 131510 MECA ELISABETA D72002-6492 18/07/2002 01/01/1901

3 10 131511 JITARU OCTAVIAN D72002-6597 22/07/2002 01/01/1901

3 10 131512 POPA ADRIAN D72002-6719 25/07/2002 01/01/1901

3 10 131513 LESAN MARIOARA D72002-6766 26/07/2002 01/01/1901

3 10 131514 BOT ION SC2002-12135 26/07/2002 01/01/1901

3 10 131515 STREANGA VERONICA D72002-7135 08/08/2002 01/01/1901

3 10 131516 FLURCHE LUMINITA D72002-7193 13/08/2002 01/01/1901

3 10 131517 POPA STEFANIA GIANINA D72002-7274 15/08/2002 01/01/1901

3 10 131518 GULIE PAUL D72002-7435 22/08/2002 01/01/1901

3 10 131519 KALMAN IBOIKA D72002-7841 05/09/2002 01/01/1901

3 10 131520 BOGZA VASILE D72002-8224 18/09/2002 01/01/1901

3 10 131521 BOGDAN RODICA SIMONA D82002-110 30/09/2002 01/01/1901

3 10 131522 JEBELEAN SOREL LIDIAN D72002-8467 07/10/2002 01/01/1901

3 10 131523 GALEA CAMELIA DACIANA D82002-352 08/10/2002 01/01/1901

3 10 131524 BOCA FRUSINA D82002-174 11/10/2002 01/01/1901

3 10 131525 BIRIS ILIE D72002-9443 14/11/2002 01/01/1901

3 10 131526 ROMAN ALEXANDRU D82002-921 14/11/2002 01/01/1901

3 10 131527 PERVU GHEORGHE D82002-1234 26/11/2002 01/01/1901

3 10 131528 FLESIARIU ANCUTA D82002-1433 03/12/2002 01/01/1901

3 10 131529 DRAGANESCU CLAUDIU MIRCEA D82002-1475 04/12/2002 01/01/1901

3 10 131530 DRAGAN LILIANA MIHAELA D82002-1565 06/12/2002 01/01/1901

3 10 131531 DAIA DECEBAL MARIUS SC2002-20438 13/12/2002 01/01/1901

3 10 131532 TUDOR VIORICA D82002-1726 19/12/2002 01/01/1901

3 10 131533 PANCIU VIVIANA D82003-1764 20/12/2002 01/01/1901

5 8 131534 MAILAT ANNA D72003-121 14/01/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 8 131535 MANOLACHE ADRIAN D82003-98 16/01/2003 01/01/1901

5 8 131536 BANDIU OTNIELA D82003-303 28/01/2003 01/01/1901

5 8 131537 PUSCASU DANA GABRIELA D72003-365 30/01/2003 01/01/1901

5 8 131538 SUCIU ANGELA D72003-538 11/02/2003 01/01/1901

5 8 131539 HEGESAN MINODORA D82003-631 13/02/2003 01/01/1901

5 8 131540 MILOVAN CIUTA DIANA D82003-816 21/02/2003 01/01/1901

5 8 131541 UTA GHEORGHE IOAN D82003-1020 03/03/2003 01/01/1901

5 8 131542 PRIMAC INGA D72003-940 04/03/2003 01/01/1901

5 8 131543 STAICU EMILIA D82003-1672 18/03/2003 01/01/1901

5 8 131544 MARIAN IOAN D72003-1514 24/03/2003 01/01/1901

5 8 131545 TAMASESCU EFTIMIA D82003-1982 03/04/2003 01/01/1901

5 8 131546 DANAILA CRISTINA ANA D82003-2182 11/04/2003 01/01/1901

5 8 131547 CULMESI COSMINA LAURA D82003-2291 17/04/2003 01/01/1901

5 8 131548 PRECEA LUCIAN D82003-3573 02/06/2003 01/01/1901

5 8 131549 GLISITS GORIANA D82003-3763 06/06/2003 01/01/1901

5 8 131550 PETCU AURELIA D82003-4367 20/06/2003 01/01/1901

5 8 131551 BONCU VALERIU D82003-4476 26/06/2003 01/01/1901

5 8 131552 FILISANU CLAUDIA D82003-4888 11/07/2003 01/01/1901

5 8 131553 VOINEA CLAUDIA D82003-6311 19/08/2003 01/01/1901

5 8 131554 MICLEA ELENA HILDE D82003-7052 08/09/2003 01/01/1901

5 8 131555 APOSTOLOVA STEPANIDA D82003-7835 24/09/2003 01/01/1901

5 8 131556 GHERGHELI VIOLETA D82003-8065 30/09/2003 01/01/1901

5 8 131557 TODOR SAVA D82003-8451 14/10/2003 01/01/1901

5 8 131558 BUGNERIU MANUELA D82003-8623 23/10/2003 01/01/1901

5 8 131559 DODA GABRIELA OANA D82003-8788 03/11/2003 01/01/1901

5 8 131560 PETCOF MIOARA D82003-9106 20/11/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 8 131561 DELIU IOAN SC2003-22469 19/12/2003 01/01/1901

7 6 131562 MIHALTAN SOLOMON D72004-79 13/01/2004 01/01/1901

7 6 131563 SZUCS ANDREEA D82004-153 16/01/2004 01/01/1901

7 6 131564 ANGHEL VALERIU D82004-623 29/01/2004 01/01/1901

7 6 131565 SILAGI DANIEL D72004-873 02/02/2004 01/01/1901

7 6 131566 PASKYI LADISLAU D82004-983 06/02/2004 01/01/1901

7 6 131567 CRET CRISTINA D82004-1261 25/02/2004 01/01/1901

7 6 131568 CHIRILA RAUL D72004-1631 27/02/2004 01/01/1901

7 6 131569 BARBU MAGDALENA D82004-1531 10/03/2004 01/01/1901

7 6 131570 FAUR NATALIA D82004-1535 10/03/2004 01/01/1901

7 6 131571 PASATOVIC TEODORA DORINA D82004-1534 10/03/2004 01/01/1901

7 6 131572 NICHITA MAGDA D82004-1651 16/03/2004 01/01/1901

7 6 131573 BANDULA IOAN NICOLAE D82004-1838 25/03/2004 01/01/1901

7 6 131574 DANILEVICI ELSA D72004-2609 06/04/2004 01/01/1901

7 6 131575 RADU CRISTIAN D82004-2199 20/04/2004 01/01/1901

7 6 131576 STELIAC IOAN D82004-5613 05/05/2004 01/01/1901

7 6 131577 LUNGU VIORICA D82004-4234 13/07/2004 01/01/1901

7 6 131578 DURA MARIAN VIOREL D82004-4943 04/08/2004 01/01/1901

7 6 131579 REDAI GABRIELA D82004-5206 12/08/2004 01/01/1901

7 6 131580 PAVEL DANA D82004-5716 02/09/2004 01/01/1901

7 6 131581 ONITA DANIELA D82004-5757 06/09/2004 01/01/1901

7 6 131582 DANCIU FLORIN D72004-5275 09/09/2004 01/01/1901

7 6 131583 CIOARIC LAVINIA D82004-6264 30/09/2004 01/01/1901

7 6 131584 POPOVICI GHEORGHE D82004-6317 30/09/2004 01/01/1901

7 6 131585 BOLDOS NICULINA D72004-5952 04/10/2004 01/01/1901

7 6 131586 JACOTA MARIANA D82004-6612 20/10/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 6 131587 FAGARAS FLORIN D72004-6769 15/11/2004 01/01/1901

7 6 131588 PETROVICI GHEORGHE D82004-7010 18/11/2004 01/01/1901

7 6 131589 PETROVICI EMANUEL D82004-7009 18/11/2004 01/01/1901

7 6 131590 CIURARU IONEL D82004-7124 24/11/2004 01/01/1901

7 6 131591 CALDARASU LINA D82004-7136 25/11/2004 01/01/1901

7 6 131592 GIURGEV ALEXANDRA D72004-7396 12/12/2004 01/01/1901

7 6 131593 MACICASAN NATALIA MIHAELA D82004-7558 16/12/2004 01/01/1901

7 6 131594 TUS MARIUS BENIAMIN D82004-7552 16/12/2004 01/01/1901

7 6 131595 ROTAR LOREDANA ALINA D82004-7604 17/12/2004 01/01/1901

9 4 131596 PINZARI EUGENIA D82005-125 14/01/2005 01/01/1901

9 4 131597 GABOR GABOR D82005-1134 10/03/2005 01/01/1901

9 4 131598 ANTAL ADRIAN D82005-1246 17/03/2005 01/01/1901

9 4 131599 LUDINAS ZAHARIA D72005-1606 17/03/2005 01/01/1901

9 4 131600 BOTIU BUJOR D72005-1831 28/03/2005 01/01/1901

9 4 131601 MUTES DANIELA D72005-849 11/05/2005 01/01/1901

9 4 131602 PAUL IUSTINA LOREDANA D72005-3374 16/06/2005 01/01/1901

9 4 131603 FRATILA ANGELA D82005-3450 19/07/2005 01/01/1901

9 4 131604 MITIN SILVANA VESNA D82005-4288 25/08/2005 01/01/1901

9 4 131605 CINTEAN COSMIN D82005-5928 24/11/2005 01/01/1901

10 3 131606 NISTOR ANA MARIA D82006-579 21/03/2006 01/01/1901

10 3 131607 HANDOLESCU IOSIF D82006-875 02/05/2006 01/01/1901

10 3 131608 CLINCU AWENDERMIHAELA D82006-1449 26/06/2006 01/01/1901

10 3 131609 ILIESI TITUS EMANUEL D82006-1568 29/06/2006 01/01/1901

10 3 131610 CABA CLAUDIA SIMONA D72006-5043 12/09/2006 01/01/1901

10 3 131611 BANCSOV-MARISANGELA D82006-4298 24/11/2006 01/01/1901

10 3 131612 ALEXA SIMONA D72006-7685 15/12/2006 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

11 2 131613 MUCENICU OVIDIU CIPRIAN D82007-1020 20/03/2007 01/01/1901

11 2 131614 MULLER ELENA D82007-2989 03/07/2007 01/01/1901

11 2 131615 BLAGA MELINDA D82007-4371 16/11/2007 01/01/1901

12 1 131616 ZAYCSIK CSABA LEVENTE D72008-2197 27/03/2008 01/01/1901

12 1 131617 STIUBE GABRIEL D72008-4441 04/07/2008 01/01/1901

12 1 131618 ANDRONACHE CRISTINA D72008-7885 10/12/2008 01/01/1901

0 12 121619 DRAGHICI FLOARE DO6X1-489 23/01/2001 01/01/1901

0 12 121620 POPET GABRIEL DO6X1-1135 06/02/2001 01/01/1901

0 12 121621 STEFANOVICS STEFAN DO6X1-1354 13/02/2001 01/01/1901

0 12 121622 VADEANU EUGENIA DO6X1-2401 05/04/2001 01/01/1901

0 12 121623 SOSOI MARCEL DO6X1-2469 11/04/2001 01/01/1901

0 12 121624 TRIFAN FLORIN CLAUDIU DO6X1-2679 26/04/2001 01/01/1901

0 12 121625 BOLDEA PETRIA ELENA PA8X1-852 30/04/2001 01/01/1901

0 12 121626 VINTAN MIHAI DO6X1-2770 09/05/2001 01/01/1901

0 12 121627 GABOR CAMELIA DO6X1-4430 09/08/2001 01/01/1901

0 12 121628 NEATU IOAN PA8X1-2443 25/09/2001 01/01/1901

0 12 121629 ORBULESCU GHEORGHE PA8X1-2432 25/09/2001 01/01/1901

0 12 121630 TIGANILA ALEXANDRU PA8X1-2868 09/10/2001 01/01/1901

0 12 121631 POPA IOAN PA8X1-3933 14/12/2001 01/01/1901

2 10 121632 TANCZOS AGOTA DO6X2-78 16/01/2002 01/01/1901

2 10 121633 BICA MARIANA DO6X2-199 23/01/2002 01/01/1901

2 10 121634 TODOR IULIANA DO6X2-964 15/02/2002 01/01/1901

2 10 121635 ROSU CLAUDIA DO6X2-1638 06/03/2002 01/01/1901

2 10 121636 TOCACI ANA D72002-4967 06/06/2002 01/01/1901

2 10 121637 DAVIDONI IOAN CIPRIAN D72002-6344 12/07/2002 01/01/1901

2 10 121638 PALAN MARIAN D72002-7413 21/08/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 10 121639 SCOROBETE FLORIN MOISE D72002-8566 11/10/2002 01/01/1901

2 10 121640 DIMIERU RODICA D72002-9219 08/11/2002 01/01/1901

2 10 121641 CARP DAN D72002-9614 18/11/2002 01/01/1901

2 10 121642 STAMATI DRAGOS NICOLAE D82002-1256 27/11/2002 01/01/1901

2 10 121643 LUPU BOSAN MIHAI D72002-10033 28/11/2002 01/01/1901

2 10 121644 ZANGL IUDITA D82002-1556 05/12/2002 01/01/1901

2 10 121645 RACZ FLORIN CORNEL D82002-1686 17/12/2002 01/01/1901

4 8 121646 URSU CRISTIAN ION D82003-112 16/01/2003 01/01/1901

4 8 121647 PILAT IOAN D82003-139 20/01/2003 01/01/1901

4 8 121648 NEAGOE CIPRIAN MARIAN D82003-136 20/01/2003 01/01/1901

4 8 121649 CIOTE SEBASTIAN D82003-275 27/01/2003 01/01/1901

4 8 121650 BADIU LEMUEL SAMUEL D82003-301 28/01/2003 01/01/1901

4 8 121651 STEFAN ANCUTA SIMONA D82003-327 29/01/2003 01/01/1901

4 8 121652 VRAJITOR MIHAI IOSIF D72003-367 30/01/2003 01/01/1901

4 8 121653 DEMIAN MARIA D72003-364 30/01/2003 01/01/1901

4 8 121654 DAMIAN IOAN D82003-350 30/01/2003 01/01/1901

4 8 121655 SZABO TIBERIU D82003-392 31/01/2003 01/01/1901

4 8 121656 STIUBEA CECILIA D82003-413 03/02/2003 01/01/1901

4 8 121657 MILOI CONSTANTIN D72003-476 06/02/2003 01/01/1901

4 8 121658 MILOI DAN D72003-477 06/02/2003 01/01/1901

4 8 121659 MILITARU EMILIAN D82003-538 10/02/2003 01/01/1901

4 8 121660 MOROIU MARIN D82003-616 12/02/2003 01/01/1901

4 8 121661 MORAR MIHAI D72003-818 26/02/2003 01/01/1901

4 8 121662 SARBU VALENTIN D72003-813 26/02/2003 01/01/1901

4 8 121663 SZUCS IOSIF D82003-962 28/02/2003 01/01/1901

4 8 121664 COSTIUG ANA D82003-986 28/02/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 8 121665 PATRU PETRE D72003-935 04/03/2003 01/01/1901

4 8 121666 BOTNARIU MAGDALENA D72003-1090 10/03/2003 01/01/1901

4 8 121667 CONSTANTINESCALEXANDRU GABRIEL D82003-1283 11/03/2003 01/01/1901

4 8 121668 COVACI IULIU D82003-1778 24/03/2003 01/01/1901

4 8 121669 MANOLACHE MARIA D82003-1876 28/03/2003 01/01/1901

4 8 121670 PATRUTI LAMAITA ILIOARA D82003-2147 23/04/2003 01/01/1901

4 8 121671 BORLOVAN G. DORU D72003-2522 14/05/2003 01/01/1901

4 8 121672 MOZA OVIDIU D82003-2964 15/05/2003 01/01/1901

4 8 121673 SOOS ANDREI D82003-4624 30/06/2003 01/01/1901

4 8 121674 ADAM NICOLAE D82003-4765 04/07/2003 01/01/1901

4 8 121675 TUGUI PAVEL D82003-4798 08/07/2003 01/01/1901

4 8 121676 MLADIN CRISTIAN D82003-5385 23/07/2003 01/01/1901

4 8 121677 RADU FLOAREA D82003-5561 25/07/2003 01/01/1901

4 8 121678 BALAN GABRIELA D82003-5568 28/07/2003 01/01/1901

4 8 121679 RADU ALINA MIRELA D82003-5659 29/07/2003 01/01/1901

4 8 121680 BOLDEA PETRISOR D82003-6118 12/08/2003 01/01/1901

4 8 121681 BRADU VICTOR D82003-7693 22/09/2003 01/01/1901

4 8 121682 TUCUDEANU VERA D82003-8539 20/10/2003 01/01/1901

4 8 121683 THEODOR OCTAVEAN D72003-3736 05/11/2003 01/01/1901

4 8 121684 STIOP LENUTA D72003-3953 17/11/2003 01/01/1901

4 8 121685 MUNTEANU PRODANA VIOLETA D82003-9127 20/11/2003 01/01/1901

4 8 121686 GYORI ENDRE D82003-9350 02/12/2003 01/01/1901

4 8 121687 NEAMTU IOAN D82003-9444 08/12/2003 01/01/1901

4 8 121688 STANCU MARIOARA D72003-4308 08/12/2003 01/01/1901

4 8 121689 AZGUR IOSIF D82003-9524 10/12/2003 01/01/1901

4 8 121690 GABARA COSTICA D82003-9548 11/12/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 8 121691 PAULESCU DANIELA D82003-9543 11/12/2003 01/01/1901

6 6 121692 PUSCAS ANA D82004-1 12/01/2004 01/01/1901

6 6 121693 HERBEU GABRIELA D72004-288 20/01/2004 01/01/1901

6 6 121694 GRACU ELENA D82004-422 27/01/2004 01/01/1901

6 6 121695 TOMA MARIANA D72004-737 29/01/2004 01/01/1901

6 6 121696 TROFIN CRISTINA MARIA D82004-536 29/01/2004 01/01/1901

6 6 121697 MELINTE DANIELA D82004-1389 03/02/2004 01/01/1901

6 6 121698 LUCA CAIUS GEORGE D72004-1305 16/02/2004 01/01/1901

6 6 121699 LUCA EDMOND SEBASTIAN D72004-1306 16/02/2004 01/01/1901

6 6 121700 BEGHEAN RODICA D72004-1425 20/02/2004 01/01/1901

6 6 121701 TOMPA MARIUS SEVER D72004-1588 26/02/2004 01/01/1901

6 6 121702 GABOR TOCSI D82004-1328 27/02/2004 01/01/1901

6 6 121703 TOMOIOAGA ELENA D82004-1606 12/03/2004 01/01/1901

6 6 121704 TULI IOSIF D82004-2064 08/04/2004 01/01/1901

6 6 121705 AVRAM DUMITRA D82004-2316 22/04/2004 01/01/1901

6 6 121706 GHEORGHIU MARIANA D72004-3034 26/04/2004 01/01/1901

6 6 121707 BALINTFI CORNELIA D82004-2523 30/04/2004 01/01/1901

6 6 121708 RAFILA RUGILA ALINA D72004-4278 31/05/2004 01/01/1901

6 6 121709 CIOROGARIU EMILIA D72004-4397 03/06/2004 01/01/1901

6 6 121710 STANCIU NICULINA D72004-4477 08/06/2004 01/01/1901

6 6 121711 NOVAC PETRU D72004-4877 28/06/2004 01/01/1901

6 6 121712 ROGAJAN FLOARE D82004-4233 13/07/2004 01/01/1901

6 6 121713 GRIGORAS CORNELIA D82004-4541 21/07/2004 01/01/1901

6 6 121714 BILIUZ VALENTIN SORIN D82004-4725 28/07/2004 01/01/1901

6 6 121715 CALDARAS RADU D82004-5055 09/08/2004 01/01/1901

6 6 121716 CRACIUN DANIELA EMILIA D82004-5082 10/08/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 6 121717 THIRT LILIANA D82004-5512 24/08/2004 01/01/1901

6 6 121718 PRISECARU CONSTANTA D82004-6649 25/08/2004 01/01/1901

6 6 121719 PETROVICI ENIUS TAVI D82004-6086 23/09/2004 01/01/1901

6 6 121720 ROMAN PROFIRA D82004-6432 07/10/2004 01/01/1901

6 6 121721 BURJAN MARGARETA D82004-6448 08/10/2004 01/01/1901

6 6 121722 SAVIN TATIANA D82004-6506 14/10/2004 01/01/1901

6 6 121723 STRUGARIU IONELA D82004-6897 11/11/2004 01/01/1901

6 6 121724 ACHIM FLORENTINA D82004-6891 11/11/2004 01/01/1901

6 6 121725 DUMITRU BOGDAN GHEORGHE D82004-7418 09/12/2004 01/01/1901

6 6 121726 BALA ALINA CORINA D82004-7525 15/12/2004 01/01/1901

6 6 121727 BALA FLOAREA MARIA D82004-7527 15/12/2004 01/01/1901

6 6 121728 DUMITRA ADRIAN OVIDIU D82004-7547 16/12/2004 01/01/1901

8 4 121729 IONITESCU MARIUS IULIUS AUREL D72005-221 17/01/2005 01/01/1901

8 4 121730 GIUCHICI DELIA D82005-476 01/02/2005 01/01/1901

8 4 121731 BOZAR IRINA LOREDANA D82005-2393 31/05/2005 01/01/1901

8 4 121732 RUSU MIRCEA RELU DANUT D82005-4045 11/08/2005 01/01/1901

8 4 121733 APOSTICA MARIA D82005-3865 29/08/2005 01/01/1901

8 4 121734 MAFTEI LENUTA D82005-4747 19/09/2005 01/01/1901

8 4 121735 URSACIUC LILIANA D72005-4919 31/10/2005 01/01/1901

8 4 121736 IONEL LILIANA D82005-5973 25/11/2005 01/01/1901

9 3 121737 GABOR LEONARDO D72006-1556 09/03/2006 01/01/1901

9 3 121738 AMANCI ELENA D72006-2898 08/05/2006 01/01/1901

9 3 121739 LUNGU MARIANA RODICA D82006-1606 29/06/2006 01/01/1901

9 3 121740 MARGAN ALINA RAMONA D82006-3176 29/08/2006 01/01/1901

9 3 121741 BORDAS DANIELA D72006-5090 13/09/2006 01/01/1901

10 2 121742 BOT ILEANA D82007-1480 12/04/2007 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

10 2 121743 CACAREAZA IONUT RELU D72007-5724 23/10/2007 01/01/1901

10 2 121744 PARVU LUMINITA D72007-6964 05/12/2007 01/01/1901

11 1 121745 STAN CLAUDIU MARIUS D72008-1598 03/03/2008 01/01/1901

11 1 121746 MIHAI VIOREL D72008-4911 28/07/2008 01/01/1901

1 10 111747 MAXIM IOAN PA8X2-443 29/01/2002 01/01/1901

1 10 111748 ONEA DORU DO6X2-1198 22/02/2002 01/01/1901

1 10 111749 BUCEARCA MIREL DO6X2-1377 28/02/2002 01/01/1901

1 10 111750 RADULESCU CONSTANTIN DO6X2-1726 08/03/2002 01/01/1901

1 10 111751 ANITEI DOREL DO6X2-2497 02/04/2002 01/01/1901

1 10 111752 BARB MIHAI D72002-4404 23/05/2002 01/01/1901

1 10 111753 PANTIRU IONUT D72002-6346 15/07/2002 01/01/1901

1 10 111754 TODOR TEODOR D82002-155 01/10/2002 01/01/1901

1 10 111755 BOIBOREAN COSMIN D82002-116 01/10/2002 01/01/1901

1 10 111756 PASCOTA AURICA D72002-9031 30/10/2002 01/01/1901

1 10 111757 CIOBANASU MARICICA D82002-696 07/11/2002 01/01/1901

1 10 111758 OLARIU MIHAI D82002-985 18/11/2002 01/01/1901

1 10 111759 RADU ADRIANA D82002-1096 21/11/2002 01/01/1901

1 10 111760 AILOAIEI GHEORGHE D72002-10119 02/12/2002 01/01/1901

1 10 111761 CHIRAN ALEXANDRU D72002-10374 06/12/2002 01/01/1901

1 10 111762 DINCA VANEA CRISTIAN D72002-10372 06/12/2002 01/01/1901

1 10 111763 TREANTA CRISTINA D72002-10426 10/12/2002 01/01/1901

1 10 111764 FAGETAN SEBASTIAN D72002-10499 13/12/2002 01/01/1901

1 10 111765 EFTIMIE BOGDAN D72002-10537 19/12/2002 01/01/1901

1 10 111766 KURCSAKOVSZKIBEATRISZ D72002-10548 19/12/2002 01/01/1901

1 10 111767 MELCIU ROXANA D72002-10558 20/12/2002 01/01/1901

1 10 111768 CRACIUN SORIN D82002-1761 20/12/2002 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 8 111769 ISAC ALINA LUCIA D82003-91 15/01/2003 01/01/1901

3 8 111770 TOTOI ADINA D82003-200 23/01/2003 01/01/1901

3 8 111771 RUSU ION CIRPIAN D72003-443 04/02/2003 01/01/1901

3 8 111772 BUIUCA LOREDANA LAURA D82003-588 11/02/2003 01/01/1901

3 8 111773 GALITA PETRICA D82003-751 18/02/2003 01/01/1901

3 8 111774 RAICU SILVIA D72003-795 25/02/2003 01/01/1901

3 8 111775 PINZARU CIPRIAN D82003-946 27/02/2003 01/01/1901

3 8 111776 MIRCOV AURICA MELANIA D72003-1530 25/03/2003 01/01/1901

3 8 111777 HIRIS PETRU D82003-2116 09/04/2003 01/01/1901

3 8 111778 BOBOC MIRELA D72003-1878 09/04/2003 01/01/1901

3 8 111779 NEBELIAC NARGHITA D82003-3122 22/05/2003 01/01/1901

3 8 111780 POPOVICI RODICA D82003-3149 23/05/2003 01/01/1901

3 8 111781 VESA LIVIA D82003-4585 27/06/2003 01/01/1901

3 8 111782 MICLEA RAFILA D72003-2991 02/07/2003 01/01/1901

3 8 111783 NEACSA SORIN CONSTANTIN D82003-5749 31/07/2003 01/01/1901

3 8 111784 ARDELEAN FLORINA D82003-6309 19/08/2003 01/01/1901

3 8 111785 DUBEI LILIANA D82003-7147 09/09/2003 01/01/1901

3 8 111786 DOBRITOIU PETRE D82003-7091 09/09/2003 01/01/1901

3 8 111787 VASILCIC ANA D82003-8388 10/10/2003 01/01/1901

3 8 111788 ROSU ADRIANA D82003-8512 16/10/2003 01/01/1901

3 8 111789 BALUT IOAN OCTAVIAN D82003-8509 16/10/2003 01/01/1901

3 8 111790 PETER GHEORGHE D72003-3557 24/10/2003 01/01/1901

3 8 111791 MARIS LAURENTIU TIBERIUS D82003-8809 04/11/2003 01/01/1901

3 8 111792 SUR DORINA FLORINA D82003-9023 17/11/2003 01/01/1901

3 8 111793 ILIE FLORIN D72003-3995 19/11/2003 01/01/1901

3 8 111794 ONOFREI DANA CLAUDIA D82003-9104 20/11/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 8 111795 GIUCHICI DEIAN D82003-9279 27/11/2003 01/01/1901

3 8 111796 SUBA RAMONA DIANA D72003-4389 11/12/2003 01/01/1901

5 6 111797 CUIAVA CLAUDIU D72004-378 22/01/2004 01/01/1901

5 6 111798 BOGDAN IOSIF D72004-1012 05/02/2004 01/01/1901

5 6 111799 CALIN MIHAIELA SINZIANA D72004-1191 11/02/2004 01/01/1901

5 6 111800 PATRULEA ELVIRA D82004-1567 11/03/2004 01/01/1901

5 6 111801 ANDREI FLORIN D72004-2182 19/03/2004 01/01/1901

5 6 111802 PALAGESIU LUCIAN GEORGE D72004-2547 01/04/2004 01/01/1901

5 6 111803 DUMA CONSTANTA DIANA D72004-2564 05/04/2004 01/01/1901

5 6 111804 ALBU NICOLETA CAMELIA D82004-1968 11/04/2004 01/01/1901

5 6 111805 STRATULAT GELU D72004-3081 27/04/2004 01/01/1901

5 6 111806 CRISTEA CARMEN D82004-2535 03/05/2004 01/01/1901

5 6 111807 MIRON TAMARA DANIELA D72004-4198 28/05/2004 01/01/1901

5 6 111808 SANISLAI AUREL D82004-4130 09/07/2004 01/01/1901

5 6 111809 SOMOLAN AUGUSTIN D82004-4201 13/07/2004 01/01/1901

5 6 111810 PROCOPCIUC LILIANA D82004-4203 13/07/2004 01/01/1901

5 6 111811 BUGARIU ELENA DELIA D82004-5408 19/08/2004 01/01/1901

5 6 111812 SILAGHI COSMIN D82004-4238 22/08/2004 01/01/1901

5 6 111813 MIRON ECATERINA D72004-5263 08/09/2004 01/01/1901

5 6 111814 DUTESCU LIDIA D82004-825 09/09/2004 01/01/1901

5 6 111815 IOAN DORIN D82004-6661 22/10/2004 01/01/1901

5 6 111816 DANE ILIE D72004-6561 27/10/2004 01/01/1901

5 6 111817 MIRCU ADRIAN D82004-6724 27/10/2004 01/01/1901

5 6 111818 HEBER ULRIGE D82004-6816 09/11/2004 01/01/1901

5 6 111819 BOGDAN DANIELA ILEANA D72004-6823 16/11/2004 01/01/1901

5 6 111820 NEMTUT DIANA D82004-7140 25/11/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 6 111821 KOVACS MARGARETA D82004-7427 10/12/2004 01/01/1901

5 6 111822 IANCULOVICI SAVA D72004-7382 10/12/2004 01/01/1901

5 6 111823 PLESZ ZOLTAN D82004-7542 16/12/2004 01/01/1901

5 6 111824 DESPOT PETRU MOISE D72004-7612 17/12/2004 01/01/1901

7 4 111825 RUSU COSMIN D82005-264 21/01/2005 01/01/1901

7 4 111826 POPA ELENA CARMEN D82005-740 21/02/2005 01/01/1901

7 4 111827 VIZITIU ALIN D72005-1503 14/03/2005 01/01/1901

7 4 111828 STOICA GHEORGHE D72005-1704 22/03/2005 01/01/1901

7 4 111829 MAUER ANUTA D72005-1698 22/03/2005 01/01/1901

7 4 111830 PLESA PETRU D72005-1855 29/03/2005 01/01/1901

7 4 111831 JURITA NELI D72005-1898 31/03/2005 01/01/1901

7 4 111832 POCOVNICU AURELIAN D82005-1524 05/04/2005 01/01/1901

7 4 111833 GIRJOABA DUMITRU DAN D72005-2215 12/04/2005 01/01/1901

7 4 111834 MILE MIHALY D82005-1766 18/04/2005 01/01/1901

7 4 111835 JIANU IANCU ZENO D72005-3458 21/06/2005 01/01/1901

7 4 111836 CIOBRA ADELA D72005-3455 21/06/2005 01/01/1901

7 4 111837 DRAGAN AURELIA D72005-3489 22/06/2005 01/01/1901

7 4 111838 MICULAS MARIOARA D82005-2899 05/07/2005 01/01/1901

7 4 111839 FOCA DANIEL D82005-3748 28/07/2005 01/01/1901

7 4 111840 DINEA CRISTIAN D72005-3759 06/09/2005 01/01/1901

7 4 111841 BALINT ILEANA D82005-4821 22/09/2005 01/01/1901

7 4 111842 ADAM IULIANA D72005-4554 11/11/2005 01/01/1901

7 4 111843 POTOP THEO ALIN D72005-5768 12/12/2005 01/01/1901

7 4 111844 SCHLEIER FLORIN NICOLAE D82005-6279 13/12/2005 01/01/1901

8 3 111845 TOPLICEANU TEODORA D72006-542 31/01/2006 01/01/1901

8 3 111846 SABOU GIANINA CARMEN D72007-617 01/02/2006 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

8 3 111847 LITA ERIKA D72006-1919 23/03/2006 01/01/1901

8 3 111848 CHIRILA DUMITRU D82006-603 24/03/2006 01/01/1901

8 3 111849 CIRPACI ZINA D82006-993 23/05/2006 01/01/1901

8 3 111850 CAUC AURELIA D82006-1737 04/07/2006 01/01/1901

8 3 111851 IONASCU CRISTINA D82006-3451 25/09/2006 01/01/1901

8 3 111852 CUCUIAT LAURA CRISTINA D82006-3708 27/09/2006 01/01/1901

8 3 111853 BASTOVANOV SYBILE D72006-6980 22/11/2006 01/01/1901

8 3 111854 DRAGOMIR LUMINITA D72006-7382 07/12/2006 01/01/1901

9 2 111855 KISS IULIANA SONIA D82007-1927 04/05/2007 01/01/1901

9 2 111856 POPA ALEXANDRU D72007-5779 25/10/2007 01/01/1901

9 2 111857 ANITA CASIQANA MONICA D72007-6136 06/11/2007 01/01/1901

9 2 111858 RUS GABRIELA D72007-7058 07/12/2007 01/01/1901

9 2 111859 PETRICESCU COSMINA D72007-7128 10/12/2007 01/01/1901

10 1 111860 KOPPI BRIGITTE VERONICA D72008-247 15/01/2008 01/01/1901

10 1 111861 PINTEA MONICA RODICA D72008-863 05/02/2008 01/01/1901

10 1 111862 RADU AURELIA D72008-1905 14/03/2008 01/01/1901

10 1 111863 PUSTA MIRCEA D72008-2267 31/03/2008 01/01/1901

10 1 111864 SERBAN ALEXANDRU D72008-2856 23/04/2008 01/01/1901

10 1 111865 GABOR IOAN D82008-1176 23/04/2008 01/01/1901

10 1 111866 ANDRITA ELENA D72008-2894 24/04/2008 01/01/1901

10 1 111867 BEJENARU CLAUDIA VERONICA D72008-3270 15/05/2008 01/01/1901

10 1 111868 IOVI ANA ELISABETA D82008-1405 26/05/2008 01/01/1901

10 1 111869 CSATLOS KLAUDIA ANDREEA D82008-2482 13/10/2008 01/01/1901

10 1 111870 ZANCANU FLORENTINA CRISTINAD72008-7540 17/11/2008 01/01/1901

10 1 111871 PIRVU ANA D72008-8023 28/11/2008 01/01/1901

10 1 111872 LUCA ALINA LUMINITA D72008-8462 10/12/2008 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

0 10 101873 MARIAN MIRELA DO6X2-1226 25/02/2002 01/01/1901

0 10 101874 CALES DUMITRU DO6X-1915 14/03/2002 01/01/1901

0 10 101875 DUMITRESCU DAN MIHAI SC2002-10459 27/06/2002 01/01/1901

0 10 101876 ZSIGA TRAIAN SC2002-12136 26/07/2002 01/01/1901

0 10 101877 ROB ILEANA SC2002-13686 27/08/2002 01/01/1901

0 10 101878 BRUSTURE ELENA GEORGETA D72002-7870 06/09/2002 01/01/1901

0 10 101879 POPOVICI ELENA SC2002-15524 30/09/2002 01/01/1901

0 10 101880 CRISTIN MIHAELA D82002-460 16/10/2002 01/01/1901

0 10 101881 LEONTE DORINA D82002-667 05/11/2002 01/01/1901

0 10 101882 APETREI ELENA D72002-9491 14/11/2002 01/01/1901

0 10 101883 MANESCU RODICA D72002-10539 19/12/2002 01/01/1901

2 8 101884 IVASCU CRINA CORNELIA D72003-188 20/01/2003 01/01/1901

2 8 101885 COROIU VOICU D82003-310 28/01/2003 01/01/1901

2 8 101886 MILOICOV LILIANA D72003-309 28/01/2003 01/01/1901

2 8 101887 DANESCU CORNEL D72003-761 24/02/2003 01/01/1901

2 8 101888 ILIES ELENA D82003-1912 31/03/2003 01/01/1901

2 8 101889 PAVEL OCTAVIAN D82003-2053 07/04/2003 01/01/1901

2 8 101890 POPESCU MIHAIL EMILIAN D72003-1823 08/04/2003 01/01/1901

2 8 101891 GHERASA DORIN D82003-2371 21/04/2003 01/01/1901

2 8 101892 PAUNA RALUCA D72003-2605 15/05/2003 01/01/1901

2 8 101893 NASTASIE MARIANA D82003-5793 01/08/2003 01/01/1901

2 8 101894 CARPEN ROMEL D82003-8822 05/11/2003 01/01/1901

4 6 101895 NOVACOVICI BEBA D82004-170 19/01/2004 01/01/1901

4 6 101896 GRIGORE LILIANA D82004-285 23/01/2004 01/01/1901

4 6 101897 FURCA LUCIAN D72004-448 23/01/2004 01/01/1901

4 6 101898 DURDAN RAMONA D82004-350 26/01/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 6 101899 JURCAU PAVEL D82004-397 27/01/2004 01/01/1901

4 6 101900 COZMOLICI FLORENTINA D82004-371 27/01/2004 01/01/1901

4 6 101901 DRAGAN SADA D82004-542 29/01/2004 01/01/1901

4 6 101902 NICHITEAN GETA D82004-890 05/02/2004 01/01/1901

4 6 101903 LAZAR MIHAELA SIMONA D82004-1157 23/02/2004 01/01/1901

4 6 101904 GUTMAN ANA D72004-1982 12/03/2004 01/01/1901

4 6 101905 OFRIM SABINA ELENA D82004-1626 15/03/2004 01/01/1901

4 6 101906 CERNEI NINA D72004-2261 23/03/2004 01/01/1901

4 6 101907 CIALMA LUCIAN D82004-2025 06/04/2004 01/01/1901

4 6 101908 MILOS ELISABETA D72004-3485 10/05/2004 01/01/1901

4 6 101909 POBEGA ION NICOLAE D82004-2774 11/05/2004 01/01/1901

4 6 101910 CAMARAS VOICHITA D82004-2916 17/05/2004 01/01/1901

4 6 101911 CHEREGI IONEL D82004-2941 18/05/2004 01/01/1901

4 6 101912 CALDARUSE ANDA D82004-3023 20/05/2004 01/01/1901

4 6 101913 POPA ION D82004-3015 20/05/2004 01/01/1901

4 6 101914 BRASOVEANU VASILICA D72004-4425 04/06/2004 01/01/1901

4 6 101915 MOLOMAN ELENA D72004-4809 24/06/2004 01/01/1901

4 6 101916 HORA FLOAREA D72004-4899 29/06/2004 01/01/1901

4 6 101917 SERENGAU MIHAI D82004-4102 08/07/2004 01/01/1901

4 6 101918 GRAMA CAMELIA D82004-5440 20/08/2004 01/01/1901

4 6 101919 SERBAN CRISTINA D82004-5758 06/09/2004 01/01/1901

4 6 101920 GHERA DINEL D72004-5203 07/09/2004 01/01/1901

4 6 101921 MANDROANE MARIA D82004-6168 28/09/2004 01/01/1901

4 6 101922 CIOLT IULIANA D82004-6424 07/10/2004 01/01/1901

4 6 101923 SULEA AUREL D82004-6474 12/10/2004 01/01/1901

4 6 101924 JURCA CIPRIAN D72004-6161 13/10/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 6 101925 PAVALUSCA PARASCHIVA D72004-6363 20/10/2004 01/01/1901

4 6 101926 SERBAN GABRIELA D72004-6424 22/10/2004 01/01/1901

4 6 101927 STRUGARIU IONEL D82004-6899 11/11/2004 01/01/1901

4 6 101928 CALIN ADRIANA LAURA D82004-7019 18/11/2004 01/01/1901

4 6 101929 TOKAR DANUT MARCEL DO72004-7269 06/12/2004 01/01/1901

4 6 101930 RADU VICTORIA D72004-7421 14/12/2004 01/01/1901

4 6 101931 NEDELCU VASILE D72004-7547 16/12/2004 01/01/1901

4 6 101932 MOCANU DOINA D72004-7570 17/12/2004 01/01/1901

4 6 101933 PRUNDEANU GHEORGHI D82004-7632 17/12/2004 01/01/1901

6 4 101934 MARINOV RAFILA D82005-95 13/01/2005 01/01/1901

6 4 101935 STRACHINARIU VALERICA D82005-128 14/01/2005 01/01/1901

6 4 101936 NYARI MAGDALENA D72005-635 02/02/2005 01/01/1901

6 4 101937 PLESESCU RAMONA ADRIANA D82005-571 08/02/2005 01/01/1901

6 4 101938 VILCEANU ADRIAN LAURENTIU D82005-649 14/02/2005 01/01/1901

6 4 101939 IANCU MARIN D82005-1169 14/03/2005 01/01/1901

6 4 101940 CIRLESCU DANIEL D82005-1686 12/04/2005 01/01/1901

6 4 101941 KEREZSI LASZLO D82005-1695 13/04/2005 01/01/1901

6 4 101942 OTVES SUSANA D82005-1839 21/04/2005 01/01/1901

6 4 101943 CAZACU DUMITRITA D82005-2565 09/06/2005 01/01/1901

6 4 101944 CIOPONEA ELENA D82005-2613 16/06/2005 01/01/1901

6 4 101945 BORCEA LUMINITA D72005-1649 18/06/2005 01/01/1901

6 4 101946 PETRISOR SEBASTIAN D82005-2664 21/06/2005 01/01/1901

6 4 101947 MUNTEANU MARIA D82005-2746 27/06/2005 01/01/1901

6 4 101948 INDOITU VICTORIA D82005-3419 18/07/2005 01/01/1901

6 4 101949 SIMICIN ADRIANA RAMONA D82005-3570 21/07/2005 01/01/1901

6 4 101950 SIMICIN MARIA CLAUDIA D82005-3571 21/07/2005 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 4 101951 ION SORINA CARMEN D82005-2612 15/08/2005 01/01/1901

6 4 101952 DUMBRAVA VIOREL D82005-4681 16/09/2005 01/01/1901

6 4 101953 TOTOS JUDIT D82005-4829 22/09/2005 01/01/1901

6 4 101954 SCREDEANU VERONICA D72005-4505 10/10/2005 01/01/1901

6 4 101955 LUCA IOAN D72005-4576 12/10/2005 01/01/1901

6 4 101956 HANTIG FLORIN CRISTIAN D82005-5743 14/11/2005 01/01/1901

6 4 101957 TOTH GYONGYI D72005-5424 27/11/2005 01/01/1901

6 4 101958 PARASCHIV MARIANA D82005-6219 08/12/2005 01/01/1901

6 4 101959 BOJIN CODRUTA SIMONA D82005-6228 08/12/2005 01/01/1901

6 4 101960 UNGUREANU ADRIAN D82005-6323 14/12/2005 01/01/1901

6 4 101961 RUS MARCELA BIANCA D82005-6332 15/12/2005 01/01/1901

6 4 101962 BORCA ANDREEA LUCICA D82005-6333 15/12/2005 01/01/1901

6 4 101963 DRIMBAU ROXANA D72005-5891 16/12/2005 01/01/1901

6 4 101964 NICULESCU MARIANA D82005-6365 16/12/2005 01/01/1901

7 3 101965 PANTIS EUGENIA ORTENSIA D82006-125 26/01/2006 01/01/1901

7 3 101966 SANDU DIANA SUSANA D72006-1285 27/02/2006 01/01/1901

7 3 101967 AL DIBIS HAZIM D72006-2943 09/05/2006 01/01/1901

7 3 101968 MENGHER (TOFANMIHAELA DANA D82006-857 17/05/2006 01/01/1901

7 3 101969 MARTIN RAMONA D72006-3252 18/05/2006 01/01/1901

7 3 101970 SOLTUZU MARTA GABRIELA D72006-3597 31/05/2006 01/01/1901

7 3 101971 SIMION PAULA D82006-1747 04/07/2006 01/01/1901

7 3 101972 NOVACOVICI ADELA D72006-3749 09/07/2006 01/01/1901

7 3 101973 COROBLEA ANISOARA D82006-2370 07/08/2006 01/01/1901

7 3 101974 FASIE CLAUDIA D82006-2465 14/08/2006 01/01/1901

7 3 101975 KADAR ATTILA D82006-2661 18/08/2006 01/01/1901

7 3 101976 ANCHIDIN RAMONA D82006-3247 30/08/2006 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 3 101977 MARTIN RAMONA D72006-4921 07/09/2006 01/01/1901

7 3 101978 KUTASI IOAN D82006-3749 02/10/2006 01/01/1901

7 3 101979 COPACI LUMINITA D82006-4234 21/11/2006 01/01/1901

7 3 101980 DIMISCA IONELA MARIA D72006-6981 22/11/2006 01/01/1901

7 3 101981 IELCHICI MIROSLAVA D72006-7047 24/11/2006 01/01/1901

7 3 101982 CRAIUT ROMULUS D82006-4449 12/12/2006 01/01/1901

8 2 101983 IUSAN ALIN D82007-2306 22/05/2007 01/01/1901

8 2 101984 SCHMOLL MARIA D72007-4480 28/06/2007 01/01/1901

8 2 101985 GHIROCEANU LAURENTIU CONSTAN D82007-3918 10/10/2007 01/01/1901

8 2 101986 PLAIASU MARIO DARIUS D72007-5608 17/10/2007 01/01/1901

8 2 101987 SIMA LACRAMIOARA IOANA D72007-7269 13/12/2007 01/01/1901

9 1 101988 CONOPAN LAVINIA D72008-1197 14/02/2008 01/01/1901

9 1 101989 PINTIUTA REMUS ADRIAN D82008-3218 10/12/2008 01/01/1901

1 8 91990 VOICU BIANCA VICTORIA D82003-35 09/01/2003 01/01/1901

1 8 91991 COSTEA GHEORGHE D72003-405 03/02/2003 01/01/1901

1 8 91992 SCARLAT DANIEL MARIUS D72003-547 12/02/2003 01/01/1901

1 8 91993 STINGA ANGELA CARMEN D72003-578 13/02/2003 01/01/1901

1 8 91994 GAVRILESCU ANA LOREDANA D82003-1366 12/03/2003 01/01/1901

1 8 91995 GOLOSIE AVRAM D72003-1821 07/04/2003 01/01/1901

1 8 91996 MOLDOVAN DINU IOAN D82003-2120 10/04/2003 01/01/1901

1 8 91997 IOSIB NICOLETA D82003-2706 13/05/2003 01/01/1901

1 8 91998 MERCA DAN D82003-5084 17/07/2003 01/01/1901

1 8 91999 SERBAN LIANA D82003-5137 17/07/2003 01/01/1901

1 8 92000 HRITCU LUCRETIA D82003-5526 25/07/2003 01/01/1901

1 8 92001 ANDRONIC PETRONELA D82003-6054 11/08/2003 01/01/1901

1 8 92002 LEU REMUS D82003-6782 02/09/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 8 92003 MEDIANU CATALIN D82003-7593 18/09/2003 01/01/1901

1 8 92004 COSTAR LUMINITA D72003-3700 03/11/2003 01/01/1901

1 8 92005 VEVERITA COSMIN D72003-3809 07/11/2003 01/01/1901

1 8 92006 URSACHI LAURENTIU D82003-9040 18/11/2003 01/01/1901

1 8 92007 DRAGOI RODICA D72003-3987 18/11/2003 01/01/1901

1 8 92008 GAVRIL SORIN MIHAITA D72003-4319 09/12/2003 01/01/1901

1 8 92009 ALBONI MARIUS SC2003-22104 16/12/2003 01/01/1901

3 6 92010 COMARITAN LIVIU D82004-54 13/01/2004 01/01/1901

3 6 92011 VERDESI CORINA D72004-243 19/01/2004 01/01/1901

3 6 92012 VERDESI CRISTINA D72004-245 19/01/2004 01/01/1901

3 6 92013 OLTEANU CRISTINA D72004-268 19/01/2004 01/01/1901

3 6 92014 KAISER PETRU D72004-326 20/01/2004 01/01/1901

3 6 92015 FORTON FLORIN D72004-465 26/01/2004 01/01/1901

3 6 92016 CHISALITA IONUT SORIN D82004-790 02/02/2004 01/01/1901

3 6 92017 NEAGOE ADRIAN D82004-1071 17/02/2004 01/01/1901

3 6 92018 NEBOGA LIDIA D82004-1719 18/03/2004 01/01/1901

3 6 92019 APETRI ELEONORA D82004-1809 23/03/2004 01/01/1901

3 6 92020 MIHAESCU EMILIAN D72004-2559 05/04/2004 01/01/1901

3 6 92021 SZASZ ADRIAN D72004-1534 24/04/2004 01/01/1901

3 6 92022 PARVA LAVINIA D82004-2595 04/05/2004 01/01/1901

3 6 92023 BOBOESCU GHEORGHE D82004-2655 06/05/2004 01/01/1901

3 6 92024 PELEA ILEANA D82004-2798 12/05/2004 01/01/1901

3 6 92025 BALINTONI IOAN D72004-3611 13/05/2004 01/01/1901

3 6 92026 AGACHI CLAUDIA D82004-3603 08/06/2004 01/01/1901

3 6 92027 SINGEORZAN ONISOR D82004-4487 21/07/2004 01/01/1901

3 6 92028 CRISTIU FLORINA D82004-4674 27/07/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 6 92029 GYORFI IRINA CRISTINA D82004-5300 16/08/2004 01/01/1901

3 6 92030 MOAGA FLROIN D82004-5563 26/08/2004 01/01/1901

3 6 92031 GUTIA IOANA D72004-5299 09/09/2004 01/01/1901

3 6 92032 PRUTEANU LUMINITA D82004-5880 14/09/2004 01/01/1901

3 6 92033 BARBULESCU CRINA D82004-5982 28/09/2004 01/01/1901

3 6 92034 COSTEI MARIANA D82004-6509 14/10/2004 01/01/1901

3 6 92035 VARGA ILEANA D82004-7110 23/11/2004 01/01/1901

3 6 92036 IACOB NICOLETA CRISTINA D82004-7420 09/12/2004 01/01/1901

3 6 92037 VUCEA FELICIA D82004-7429 10/12/2004 01/01/1901

3 6 92038 POP LUCIAN MARIUS D72004-7490 15/12/2004 01/01/1901

3 6 92039 LAPUSNEANU LOREDANA D82004-7560 16/12/2004 01/01/1901

3 6 92040 HUHUREZ IONEL SC2004-22663 28/12/2004 01/01/1901

5 4 92041 TOMA STELIAN D72005-124 12/01/2005 01/01/1901

5 4 92042 ZUBAS ELENA D72005-847 11/02/2005 01/01/1901

5 4 92043 RIZEA ELENA RODICA D72005-281 18/02/2005 01/01/1901

5 4 92044 MATINCA LILIANA D82005-1145 10/03/2005 01/01/1901

5 4 92045 CIOLAN MARIA MIRELA D72005-1482 11/03/2005 01/01/1901

5 4 92046 VARGA GAVRIL D82005-1256 17/03/2005 01/01/1901

5 4 92047 MOTEA CAMELIA D82005-1270 18/03/2005 01/01/1901

5 4 92048 HLENSKI ADRIAN CIPRIAN D82005-1376 25/03/2005 01/01/1901

5 4 92049 DINCA MARIAN D72005-2368 20/04/2005 01/01/1901

5 4 92050 BREBAN CRISTINA RAMONA D82005-1846 21/04/2005 01/01/1901

5 4 92051 JURCA LIVIA D82005-1889 26/04/2005 01/01/1901

5 4 92052 JIVU CERASELA D82005-2796 30/06/2005 01/01/1901

5 4 92053 SCHNEIDER ELISAVETA D82005-2841 04/07/2005 01/01/1901

5 4 92054 GORGHE DORINA D82005-3020 08/07/2005 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 4 92055 CIOFU GABRIEL D82005-3729 28/07/2005 01/01/1901

5 4 92056 CAMARASAN IOAN D82005-3888 11/08/2005 01/01/1901

5 4 92057 PRUNES ANA HELIA D72005-3745 06/09/2005 01/01/1901

5 4 92058 HOROGE VIORICA D82005-5149 05/10/2005 01/01/1901

5 4 92059 TURCU ANDREI OVIDIU D82005-5720 11/11/2005 01/01/1901

5 4 92060 ALEXANDRU NICOLAE D82005-5970 25/11/2005 01/01/1901

5 4 92061 TURCAS RADU ALEXANDRU D82005-6107 02/12/2005 01/01/1901

5 4 92062 HARASNIUC DANIEL D72005-5697 07/12/2005 01/01/1901

5 4 92063 MORARESCU CAMELIA ALEXANDRA D72005-5907 16/12/2005 01/01/1901

6 3 92064 DAVID CRISTIAN MIRCEA D82006-338 15/02/2006 01/01/1901

6 3 92065 BULIGA MARGARETA D82006-1631 30/06/2006 01/01/1901

6 3 92066 DODO ROZALIA D82006-3593 19/09/2006 01/01/1901

6 3 92067 ZLOTAR AGLAIA D72006-5306 20/09/2006 01/01/1901

6 3 92068 BORN IOSIF D72006-5962 17/10/2006 01/01/1901

6 3 92069 STRACHINARIU VICTOR D72006-6143 23/10/2006 01/01/1901

6 3 92070 BOTI MARIAN D72006-6851 20/11/2006 01/01/1901

6 3 92071 DURAU ELENA D72006-7030 23/11/2006 01/01/1901

6 3 92072 PIELE VASILICA D72006-7409 07/12/2006 01/01/1901

6 3 92073 NAGY CRISTINA MIHAELA D72006-7405 07/12/2006 01/01/1901

7 2 92074 BOSTAN DUMITRU VALD D72007-566 30/01/2007 01/01/1901

7 2 92075 LAMPA TIMEA D82007-515 20/02/2007 01/01/1901

7 2 92076 TOMICI GRINDEANCLARA D72007-1629 23/03/2007 01/01/1901

7 2 92077 NEAGA VIOLETA D82007-1667 19/04/2007 01/01/1901

7 2 92078 ALBU DOINA D72007-5094 28/09/2007 01/01/1901

7 2 92079 VIRCI TOMI D72007-5758 24/10/2007 01/01/1901

7 2 92080 IANOSKA LIDIA IUDITH D82007-4233 06/11/2007 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 2 92081 HAMZA ANTONELA ADRIANA D72007-6242 12/11/2007 01/01/1901

7 2 92082 DAN LAURA LAVINIA NICOL D72007-6793 29/11/2007 01/01/1901

7 2 92083 PATRU MARIETA D72007-6927 04/12/2007 01/01/1901

7 2 92084 LUDWIG WALTER D72007-7204 12/12/2007 01/01/1901

8 1 92085 SARAZAN ALINA D72008-1586 03/03/2008 01/01/1901

8 1 92086 POPESCU VIORICA D72008-1820 12/03/2008 01/01/1901

8 1 92087 HAVRIL ANISOARA D72008-2053 21/03/2008 01/01/1901

8 1 92088 BURGHELEA CONSTANTIN D72008-2251 31/03/2008 01/01/1901

8 1 92089 TOBA CORINA D72008-2516 11/04/2008 01/01/1901

8 1 92090 NEDELCU VALENTINA FLAVIA D82008-1439 28/05/2008 01/01/1901

8 1 92091 JICHITA MIRIANA ALEXANDRA D82008-1542 11/06/2008 01/01/1901

8 1 92092 MOLNAR RODICA D72008-4705 16/07/2008 01/01/1901

8 1 92093 PANDEL FABIAN NICOLAE D72008-5288 20/08/2008 01/01/1901

8 1 92094 VADUVA GRIGORE IULIAN D72008-5450 28/08/2008 01/01/1901

8 1 92095 SOFRONIE LACRAMIOARA D72008-6803 21/10/2008 01/01/1901

8 1 92096 TANASA ANA MARIA D72008-7406 12/11/2008 01/01/1901

8 1 92097 SPERLEA HERMINE D72008-8122 03/12/2008 01/01/1901

8 1 92098 IORGOVAN EMILIA EMANUELA D72008-8729 16/12/2008 01/01/1901

8 1 92099 MARINCU VICENTIU DAVID SOLO D72008-8895 18/12/2008 01/01/1901

0 8 82100 MARINACHE GHEORHE D82003-1863 27/03/2003 01/01/1901

0 8 82101 FRENTESCU ECATERINA D82003-2138 10/04/2003 01/01/1901

0 8 82102 PRADAES NECULAE D82003-4131 16/06/2003 01/01/1901

0 8 82103 CURECHERU FLORICA D82003-6053 11/08/2003 01/01/1901

0 8 82104 DOGAR FLORINA D82003-7638 19/09/2003 01/01/1901

0 8 82105 DUTU GHEORGHE D82003-8066 30/09/2003 01/01/1901

0 8 82106 IOANA CONSTANTIN D72003-3716 04/11/2003 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 6 82107 BALICA VIORICA D82004-1612 12/01/2004 01/01/1901

2 6 82108 IOVANESCU SIMONA D82004-174 19/01/2004 01/01/1901

2 6 82109 SIMION DIANA D82004-187 19/01/2004 01/01/1901

2 6 82110 MIHET MARIANA D72004-1438 20/02/2004 01/01/1901

2 6 82111 BURTEA STEFANIA CRISTINA D72004-1580 26/02/2004 01/01/1901

2 6 82112 NEACSA ION D72004-1733 03/03/2004 01/01/1901

2 6 82113 PLOPEANU PAUL D82004-1632 15/03/2004 01/01/1901

2 6 82114 VLAD GHEORGHE D82004-1638 15/03/2004 01/01/1901

2 6 82115 SORINCA CARMEN D82004-2176 19/04/2004 01/01/1901

2 6 82116 LUCICA CAMELIA D82004-2209 20/04/2004 01/01/1901

2 6 82117 EJENCOVA RAISA D82004-2226 20/04/2004 01/01/1901

2 6 82118 GAVRILA STEFAN D82004-3666 14/06/2004 01/01/1901

2 6 82119 CATALIN GELU D82004-4154 12/07/2004 01/01/1901

2 6 82120 ONETIU MUNTEANCIPRIAN D82004-5217 12/08/2004 01/01/1901

2 6 82121 VARGA AUGUSTIN D82004-5212 12/08/2004 01/01/1901

2 6 82122 DUNA CAMELIA D72004-5300 09/09/2004 01/01/1901

2 6 82123 BORCEANU CRISTIAN D72004-6051 07/10/2004 01/01/1901

2 6 82124 RADUCANU ANGELA D72004-5436 20/10/2004 01/01/1901

2 6 82125 JOSU ANA D82004-6646 21/10/2004 01/01/1901

2 6 82126 VARGA DEZIDERIU D82004-6705 26/10/2004 01/01/1901

4 4 82127 URSACHE MARICA CORINA D82005-304 25/01/2005 01/01/1901

4 4 82128 CHIRIGEL RADU COSMIN D72005-851 11/02/2005 01/01/1901

4 4 82129 JARDIANU MIHAELA D72005-1616 17/03/2005 01/01/1901

4 4 82130 NECHIFOR ION RADU D72005-2150 11/04/2005 01/01/1901

4 4 82131 CRISAN VIOREL D72005-2490 27/04/2005 01/01/1901

4 4 82132 CANALOS ANA D82005-2026 10/05/2005 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 4 82133 GIB MARCEL D82005-2122 16/05/2005 01/01/1901

4 4 82134 CHIRCA ELENA D82005-3907 05/08/2005 01/01/1901

4 4 82135 NATEA LORENA D82005-4015 10/08/2005 01/01/1901

4 4 82136 SZABO ADELINA DO2005-4042 11/08/2005 01/01/1901

4 4 82137 DINEA EMILIA D72005-3758 06/09/2005 01/01/1901

4 4 82138 BRATIS FLORICA LUMINITA D82005-4741 19/09/2005 01/01/1901

4 4 82139 LABADI LUDOVIC D82005-5424 20/10/2005 01/01/1901

4 4 82140 LUPASCU VALENTIN D82005-5562 31/10/2005 01/01/1901

4 4 82141 KRISTOFSIK SORIN D72005-5851 14/12/2005 01/01/1901

4 4 82142 CIOCAN MARIANA D82005-6326 15/12/2005 01/01/1901

5 3 82143 NECOARA COSMIN SC2006-162 06/01/2006 01/01/1901

5 3 82144 OLARU VICTOR D82006-283 08/02/2006 01/01/1901

5 3 82145 PETREA VIOREL D72006-1340 28/02/2006 01/01/1901

5 3 82146 RUBI MIRCEA D72006-1963 27/03/2006 01/01/1901

5 3 82147 BANDU CLAUDIA MARIANA D82006-746 11/04/2006 01/01/1901

5 3 82148 OLAR MARIANA D82006-775 17/04/2006 01/01/1901

5 3 82149 IONAS LADISLAU LUDOVIC D72006-2577 19/04/2006 01/01/1901

5 3 82150 DOSESCU CARMEN D72006-2920 08/05/2006 01/01/1901

5 3 82151 SEIN GHEORGHE D72006-3562 30/05/2006 01/01/1901

5 3 82152 SOVABER ANA D82006-2124 20/07/2006 01/01/1901

5 3 82153 MOHAN CONSTANTIN D72006-6492 07/11/2006 01/01/1901

5 3 82154 TEMKO MARGARETA D72006-6870 20/11/2006 01/01/1901

5 3 82155 CIUR DANA MARIANA D82006-4344 30/11/2006 01/01/1901

5 3 82156 MARINCU MARIA D72006-7297 05/12/2006 01/01/1901

5 3 82157 MURG FLORICA D72006-7438 08/12/2006 01/01/1901

5 3 82158 MATIS DORINA D72006-7510 12/12/2006 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

6 2 82159 LAKATOS ESTERA DO72007-583 31/01/2007 01/01/1901

6 2 82160 OGICA DAN ALEXANDRU D72007-945 15/02/2007 01/01/1901

6 2 82161 ZMARANDESCU GABRIELA D82007-531 20/02/2007 01/01/1901

6 2 82162 ENUS ELENA ZINICA D72007-1409 13/03/2007 01/01/1901

6 2 82163 CALDARAS ANISOARA D82007-1318 02/04/2007 01/01/1901

6 2 82164 BURNAZ PARASCHIVA D72007-2925 08/06/2007 01/01/1901

6 2 82165 ANDRONACHE GHEORGHE D72007-2932 08/06/2007 01/01/1901

6 2 82166 AIRINEI VIOREL D72007-4130 06/08/2007 01/01/1901

6 2 82167 IORDACHE MIRCEA D72007-4619 04/09/2007 01/01/1901

6 2 82168 CUC CIPRIAN LAURENTIU D72007-5044 26/09/2007 01/01/1901

6 2 82169 CSAKY CALUDIA MARIA D72007-5058 27/09/2007 01/01/1901

6 2 82170 ROTARIU NICOLETA D72007-5364 09/10/2007 01/01/1901

6 2 82171 SANDOR DIONISIE D72007-5538 16/10/2007 01/01/1901

6 2 82172 CIERNOTA ANA D72007-6175 08/11/2007 01/01/1901

6 2 82173 BOGDAN CAMELIA MARINELA D82007-7001 06/12/2007 01/01/1901

6 2 82174 VERAXA ANCA ELENA D72007-7201 12/12/2007 01/01/1901

6 2 82175 COSOR ADRIAN IOAN SC2007-29051 27/12/2007 01/01/1901

7 1 82176 LUNGU RODICA D72008-390 18/01/2008 01/01/1901

7 1 82177 STOICA LACRAMIOARA D72008-493 23/01/2008 01/01/1901

7 1 82178 ORBULESCU ILIE LIVIU D72008-1260 18/02/2008 01/01/1901

7 1 82179 CUMPANAS LUCIA D82008-391 18/02/2008 01/01/1901

7 1 82180 SAVU DORIN IONEL D72008-1576 29/02/2008 01/01/1901

7 1 82181 RADUT CONSTANTIN D72008-1579 03/03/2008 01/01/1901

7 1 82182 BOGDANESCU MIRELA D72008-2318 02/04/2008 01/01/1901

7 1 82183 GABOR GABRIEL D72008-2845 23/04/2008 01/01/1901

7 1 82184 GABOR GABOR D72008-2998 06/05/2008 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

7 1 82185 SANDOR OLGA D72008-3248 14/05/2008 01/01/1901

7 1 82186 ACALFOAIE CORNELIU D72008-3449 23/05/2008 01/01/1901

7 1 82187 GABOR RUBI D82008-1447 29/05/2008 01/01/1901

7 1 82188 OLARU CRISTIAN D72008-4353 02/07/2008 01/01/1901

7 1 82189 NEGURA MIHAI D72008-5869 17/09/2008 01/01/1901

7 1 82190 GOLBAN ADINA D72008-7506 14/11/2008 01/01/1901

7 1 82191 GOLBAN DANIELA D72008-8130 10/12/2008 01/01/1901

7 1 82192 OLARIU ROXANA D82008-3208 10/12/2008 01/01/1901

7 1 82193 INDOITU VICTORIA D72008-8855 18/12/2008 01/01/1901

1 6 72194 PAVAL ELENA D72004-543 27/01/2004 01/01/1901

1 6 72195 SIMONEA IURA VICUS D72004-703 29/01/2004 01/01/1901

1 6 72196 GUCIANU ELENA D82004-795 03/02/2004 01/01/1901

1 6 72197 SAUCA GHEORGHE D72004-1112 09/02/2004 01/01/1901

1 6 72198 MOISA PETRU D82004-1169 23/02/2004 01/01/1901

1 6 72199 AMZA CORNEL D82004-1643 15/03/2004 01/01/1901

1 6 72200 IANOSEL IONEL D82004-2576 04/05/2004 01/01/1901

1 6 72201 SALAK DANUTA D72004-3335 05/05/2004 01/01/1901

1 6 72202 VLAD NICOLAE D72004-4176 28/05/2004 01/01/1901

1 6 72203 POPESCU GHEORGHE D72004-4573 14/06/2004 01/01/1901

1 6 72204 ZIDARU ELENA D82004-4632 28/07/2004 01/01/1901

1 6 72205 PETRACHE LUCIA D82004-5017 06/08/2004 01/01/1901

1 6 72206 TARTA VERONICA D72004-5066 31/08/2004 01/01/1901

1 6 72207 KOLCER GABRIELA D72004-5202 07/09/2004 01/01/1901

1 6 72208 BORCA IOANA GABRIELA D82004-5923 15/09/2004 01/01/1901

1 6 72209 BIRIESCU MUGUREL D82004-6683 25/10/2004 01/01/1901

1 6 72210 IONESCU CLAUDIA D72004-6535 28/10/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

1 6 72211 PETROVAN ANUTA D72004-6613 09/11/2004 01/01/1901

1 6 72212 POPESCU MIHAELA D82004-6892 11/11/2004 01/01/1901

1 6 72213 STOIAN MARINELA D82004-7195 26/11/2004 01/01/1901

1 6 72214 MEILA ADRIAN ION D72004-7366 09/12/2004 01/01/1901

1 6 72215 ONU MARIA D82004-7485 14/12/2004 01/01/1901

1 6 72216 LUNGU ILEANA D82004-7563 16/12/2004 01/01/1901

1 6 72217 DUDAU MARIA D72004-7590 17/12/2004 01/01/1901

3 4 72218 GODJA MARIA D82005-637 14/02/2005 01/01/1901

3 4 72219 CORDOS AGLAIA D82005-798 23/02/2005 01/01/1901

3 4 72220 DRAGOMIR NICOLAE D82005-961 03/03/2005 01/01/1901

3 4 72221 SIMON MONIKA D82005-559 03/03/2005 01/01/1901

3 4 72222 PAUN MARIA D82005-1230 16/03/2005 01/01/1901

3 4 72223 GAVRILESCU VASILE D72005-1913 31/03/2005 01/01/1901

3 4 72224 MUNTEANU LENUTA FELICIA D82005-1480 04/04/2005 01/01/1901

3 4 72225 COZMA VIOREL D72005-2225 13/04/2005 01/01/1901

3 4 72226 VOICU NICU D82005-1761 18/04/2005 01/01/1901

3 4 72227 MANEA ELENA D72005-2813 17/05/2005 01/01/1901

3 4 72228 PETRESCU NICOLETA SC2005-11185 20/06/2005 01/01/1901

3 4 72229 GIROVEANU ROBERT TONI D82005-3590 22/07/2005 01/01/1901

3 4 72230 CALDARAS ARDELIANU D82005-3676 26/07/2005 01/01/1901

3 4 72231 MONORANU OANA D82005-4194 19/08/2005 01/01/1901

3 4 72232 MONORANU PAUL ALEXANDRU D82005-4195 19/08/2005 01/01/1901

3 4 72233 MITROFAN HARITINA D72005-4711 18/10/2005 01/01/1901

3 4 72234 ZAHARIA GRIGORE D72005-4784 21/10/2005 01/01/1901

3 4 72235 TUFA ELENA D82005-5550 31/10/2005 01/01/1901

3 4 72236 BUTU DANIELA D72005-5219 15/11/2005 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 4 72237 CORNEANU MARINEL IONUT D72005-5245 16/11/2005 01/01/1901

3 4 72238 VASILIU MARIA D72005-5309 18/11/2005 01/01/1901

3 4 72239 TATAR ZOLTAN D72005-5685 07/12/2005 01/01/1901

3 4 72240 ANTOHI ELENA ARONICA D72005-5813 13/12/2005 01/01/1901

3 4 72241 VOLINTIRU DIANA D72005-5850 14/12/2005 01/01/1901

3 4 72242 RUS ADINA LIDIA D72005-5862 15/12/2005 01/01/1901

3 4 72243 POPA LILIANA SORINA D82005-6381 16/12/2005 01/01/1901

4 3 72244 BULETIC ILEANA D72006-239 18/01/2006 01/01/1901

4 3 72245 DRAGHICI VASILE CLAUDIUS D82006-197 01/02/2006 01/01/1901

4 3 72246 VASILESCU MARIAN D72006-2500 17/04/2006 01/01/1901

4 3 72247 RAPA LILIANA D72006-2745 28/04/2006 01/01/1901

4 3 72248 REIN PAUL RUDOLF D72006-3614 01/06/2006 01/01/1901

4 3 72249 CSOTI NADIA D82006-1245 16/06/2006 01/01/1901

4 3 72250 TINCA ARANKA D82006-1356 21/06/2006 01/01/1901

4 3 72251 ILIESI SILVIU ALEXANDRU D82006-1569 29/06/2006 01/01/1901

4 3 72252 SARBU VIORICA GEORGETA D82006-1645 30/06/2006 01/01/1901

4 3 72253 TOMUT IOAN D82006-2481 14/08/2006 01/01/1901

4 3 72254 CURUGIU LOREDANA D72006-4820 05/09/2006 01/01/1901

4 3 72255 SUIUGAN ANA MARIA D72006-5828 11/10/2006 01/01/1901

4 3 72256 SERBAN DOREL D82006-4151 14/11/2006 01/01/1901

4 3 72257 RADULESCU LILIANA SIMONA D72006-6863 20/11/2006 01/01/1901

4 3 72258 MUNTEANU PETRU MARIUS D82006-4352 30/11/2006 01/01/1901

4 3 72259 BOT GHEORGHE D82006-4413 08/12/2006 01/01/1901

4 3 72260 VELCIOV MARIA D82006-4424 11/12/2006 01/01/1901

4 3 72261 BILAN IOAN D72006-7680 15/12/2006 01/01/1901

5 2 72262 BENDA GABRIEL D72007-310 22/01/2007 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 2 72263 COSTELAS OCTAVIAN GHEORGHE D82007-2894 26/06/2007 01/01/1901

5 2 72264 PIRVU ALEXANDRA SIMONA D72007-3475 10/07/2007 01/01/1901

5 2 72265 URSACHE MIHAI D72007-4516 30/08/2007 01/01/1901

5 2 72266 BALULESCU CLAUDIA D82007-4728 30/11/2007 01/01/1901

6 1 72267 ARDELEAN VASILE GABRIEL D72008-466 22/01/2008 01/01/1901

6 1 72268 CARPACI AURELIA D72008-991 07/02/2008 01/01/1901

6 1 72269 COCRIS SIMONA D72008-2286 01/04/2008 01/01/1901

6 1 72270 VADUVA MARIOARA D72008-2634 15/04/2008 01/01/1901

6 1 72271 GABOR DUMITRU D82008-1177 23/04/2008 01/01/1901

6 1 72272 DUSOI ALEXANDRU EUGEN D72008-3935 16/06/2008 01/01/1901

6 1 72273 CODREA IELANA D72008-4531 08/07/2008 01/01/1901

6 1 72274 BERKI FRANCISC D72008-4641 11/07/2008 01/01/1901

6 1 72275 MIHAI OVIDIU CONSTANTIN D72008-4806 22/07/2008 01/01/1901

6 1 72276 GABOR GABOR D72008-5602 04/09/2008 01/01/1901

6 1 72277 CIURAR DAN IONEL D82008-2211 12/09/2008 01/01/1901

6 1 72278 TOMOIAGA ANA MARIA D82008-2393 03/10/2008 01/01/1901

6 1 72279 CAZACU DANIEL D72008-6507 08/10/2008 01/01/1901

6 1 72280 NAGY ROZALIA D72008-7236 06/11/2008 01/01/1901

6 1 72281 DENES RAMONA MONICA D72008-8559 12/12/2008 01/01/1901

6 1 72282 MOLDOVAN ELISABETA D72008-8826 17/12/2008 01/01/1901

0 6 62283 UNGUREAN MARIANA D72004-611 28/01/2004 01/01/1901

0 6 62284 NOVAC OTILIA D82004-1253 25/02/2004 01/01/1901

0 6 62285 POPOVICI VASILE FLAVIUS D82004-2068 08/04/2004 01/01/1901

0 6 62286 LOVIN HELICA ILEANA D82004-4239 13/07/2004 01/01/1901

0 6 62287 DRAGAN STELA D82004-4714 27/07/2004 01/01/1901

0 6 62288 MONEA TIBOR D82004-6047 21/09/2004 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

0 6 62289 GLUJDEA NELU (COLTERM) D72004-6211 14/10/2004 01/01/1901

0 6 62290 MOCANASU GABRIELA D82004-7299 02/12/2004 01/01/1901

0 6 62291 ROTH EDUARD D72004-7531 16/12/2004 01/01/1901

2 4 62292 CAMURECI COSTEL D82005-501 02/02/2005 01/01/1901

2 4 62293 POPA GHEORGHE D72005-718 07/02/2005 01/01/1901

2 4 62294 POGONARU GETA D72005-844 11/02/2005 01/01/1901

2 4 62295 VOICILA MARIETA LIA D82005-663 15/02/2005 01/01/1901

2 4 62296 RADU RAMONA D82005-991 07/03/2005 01/01/1901

2 4 62297 MUSTEATA MARIANA VIOLETA D72005-1859 29/03/2005 01/01/1901

2 4 62298 TIRON CONSTANTIN ANGHEL D82005-1479 04/04/2005 01/01/1901

2 4 62299 CONSTANTINESCHARALAMBIE D82005-1708 13/04/2005 01/01/1901

2 4 62300 BIVOL IOAN D72005-2282 14/04/2005 01/01/1901

2 4 62301 DUMITRACHE SABINA D82005-2838 04/07/2005 01/01/1901

2 4 62302 CONSTANTIN ION D82005-3889 04/08/2005 01/01/1901

2 4 62303 BODIANU GABRIELA D82005-5911 23/11/2005 01/01/1901

2 4 62304 BALANESCU ALEXANDRA D82005-6250 09/12/2005 01/01/1901

3 3 62305 COSTIN DORIN D82006-126 26/01/2006 01/01/1901

3 3 62306 JUCSOR VIOLETA D82006-223 03/02/2006 01/01/1901

3 3 62307 GRUIESCU ILEANA D72006-948 13/02/2006 01/01/1901

3 3 62308 STEFANUTA NADIA RUJITA D72006-1497 07/03/2006 01/01/1901

3 3 62309 POP VALER D72006-1780 20/03/2006 01/01/1901

3 3 62310 BELCEA SEBASTIAN D72006-3458 25/05/2006 01/01/1901

3 3 62311 CATANA GHERASIM IOAN D72006-3724 06/06/2006 01/01/1901

3 3 62312 SURDUCAN LENUTA D82006-1470 26/06/2006 01/01/1901

3 3 62313 OPREAN GHEORGHE D72006-4508 31/07/2006 01/01/1901

3 3 62314 TURBATU FLORENTINA CORINA D82006-2697 28/08/2006 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

3 3 62315 ARGATU MARIA D82006-3284 31/08/2006 01/01/1901

3 3 62316 BANDI IULIU D72006-5613 03/10/2006 01/01/1901

3 3 62317 OTVOS KATALIN D72006-6128 20/10/2006 01/01/1901

3 3 62318 COVACI RAMONA D72006-6265 27/10/2006 01/01/1901

3 3 62319 CSAPO ANGELA D72006-6473 07/11/2006 01/01/1901

3 3 62320 STOICOVICI BOJA D72006-7095 27/11/2006 01/01/1901

3 3 62321 SEREANU LARISA D72006-7460 11/12/2006 01/01/1901

3 3 62322 BILAN FLORIN MIHAI D72006-7681 15/12/2006 01/01/1901

4 2 62323 TOMUTA MIHAELA D82007-171 01/02/2007 01/01/1901

4 2 62324 SZABO MARIA ILEANA D72007-1651 26/03/2007 01/01/1901

4 2 62325 CRISTE MONICA D72007-3312 03/07/2007 01/01/1901

4 2 62326 ASAFTEI MARIANA D82007-3785 28/09/2007 01/01/1901

4 2 62327 CIOAIA MARIA D82007-3884 09/10/2007 01/01/1901

4 2 62328 BURESIN ALEXANDRU MIHAI D72007-5953 30/10/2007 01/01/1901

4 2 62329 ROMOZNEANU AURICA D82007-4523 22/11/2007 01/01/1901

5 1 62330 EICHERT LIVIA D72008-1195 14/02/2008 01/01/1901

5 1 62331 GAVRIS IRINA D72008-1351 20/02/2008 01/01/1901

5 1 62332 KLEITSCH MARIA D72008-1059 11/03/2008 01/01/1901

5 1 62333 GABOR STEFAN D72008-2402 07/04/2008 01/01/1901

5 1 62334 BIEA FLAVIUS D72008-3069 07/05/2008 01/01/1901

5 1 62335 JUSCA RAMONA D72008-4020 18/06/2008 01/01/1901

5 1 62336 VARGA ENIKO D82008-1759 08/07/2008 01/01/1901

5 1 62337 MURESAN GABRIELA IULIANA D72008-4580 10/07/2008 01/01/1901

5 1 62338 HEUMANN ANGELA D72008-4787 21/07/2008 01/01/1901

5 1 62339 RADU MIOARA SIMONA D72008-5177 12/08/2008 01/01/1901

5 1 62340 BALBOS GRIGORE D72008-8385 09/12/2008 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

5 1 62341 BRONCZ ALEXANDRU D72008-8737 16/12/2008 01/01/1901

1 4 52342 GRADINARU IOAN D82005-375 27/01/2005 01/01/1901

1 4 52343 GIURCA ANI D72005-867 14/02/2005 01/01/1901

1 4 52344 MARCU PETRU D82005-815 23/02/2005 01/01/1901

1 4 52345 DRAICULESCU CARMEN D82005-2450 02/06/2005 01/01/1901

1 4 52346 TODOR GHEORGHE D82005-4114 16/08/2005 01/01/1901

1 4 52347 RUSANDU PETRICA VALENTIN SC2005-18992 04/11/2005 01/01/1901

1 4 52348 BUTUR REMUS MARIUS D72005-5805 13/12/2005 01/01/1901

2 3 52349 MITRUTI IOAN D82006-72 19/01/2006 01/01/1901

2 3 52350 NICULA ELENA D82006-367 16/02/2006 01/01/1901

2 3 52351 BILGAR EMANOIL D72006-2807 03/05/2006 01/01/1901

2 3 52352 BUCSE NICOLAE D82006-4154 14/11/2006 01/01/1901

2 3 52353 GURAN LIVIA D82006-4235 21/11/2006 01/01/1901

3 2 52354 SBERA IOANA D72007-392 24/01/2007 01/01/1901

3 2 52355 CUCOLAS ION D72007-915 14/02/2007 01/01/1901

3 2 52356 COJOCARU ARMANDO GIANINI D72007-1425 13/03/2007 01/01/1901

3 2 52357 NEDIN CECILIA D82007-1049 20/03/2007 01/01/1901

3 2 52358 FACHETE DANA D72007-1812 05/04/2007 01/01/1901

3 2 52359 ROMAN BOGDAN MIHAI D82007-2119 15/05/2007 01/01/1901

3 2 52360 NOVACOVICI ELENA D82007-3012 04/07/2007 01/01/1901

3 2 52361 CHIOREAN VASILE AUREL SC2007-28599 18/12/2007 01/01/1901

4 1 52362 NICOLA ROZICA SC2008-72 03/01/2008 01/01/1901

4 1 52363 VICAR RALUCA MANUELA SC2008-58 03/01/2008 01/01/1901

4 1 52364 BABA RAMON RAUL D72008-777 31/01/2008 01/01/1901

4 1 52365 NICOLICI SILVIA D72008-1229 14/02/2008 01/01/1901

4 1 52366 POP CONSTANTIN D72008-1494 27/02/2008 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

4 1 52367 BARBU ILIE D72008-1966 19/03/2008 01/01/1901

4 1 52368 COSTE IOAN D72008-2025 20/03/2008 01/01/1901

4 1 52369 TOCANEL RODICA D72008-2165 26/03/2008 01/01/1901

4 1 52370 VIERU MAGDALENA D72008-2154 26/03/2008 01/01/1901

4 1 52371 IRINA HORIA D72008-2522 11/04/2008 01/01/1901

4 1 52372 RADOVAN CORNELIA D72008-3111 08/05/2008 01/01/1901

4 1 52373 SERAFIN DANILA D72008-3529 27/05/2008 01/01/1901

4 1 52374 PETRUT RODICA D72008-4461 07/07/2008 01/01/1901

4 1 52375 MARAN MARIA D72008-5574 03/09/2008 01/01/1901

4 1 52376 APAVALOAIEI GIANINA D82008-2323 25/09/2008 01/01/1901

4 1 52377 HONAIE-TECSA OTILIA D72008-6166 26/09/2008 01/01/1901

4 1 52378 GHEORGHE GEORGE MARIUS D82008-2596 27/10/2008 01/01/1901

4 1 52379 UNGUREANU ADRIAN D72008-6960 27/10/2008 01/01/1901

4 1 52380 NOVACOVICI MARGIT D72008-7538 17/11/2008 01/01/1901

4 1 52381 HEGYESI ZSOLT D72008-7841 25/11/2008 01/01/1901

4 1 52382 SCHERBAHN CRISTIAN D82008-3283 12/12/2008 01/01/1901

4 1 52383 ZOGOREAN DANIEL D72008-8800 17/12/2008 01/01/1901

0 4 42384 BRATU IOAN D82005-1612 08/04/2005 01/01/1901

0 4 42385 VADUVA ECATERINA D82005-4652 15/09/2005 01/01/1901

1 3 42386 IANCU MARINELA D82006-78 20/01/2006 01/01/1901

1 3 42387 NICHI IOAN D72006-569 31/01/2006 01/01/1901

1 3 42388 TUPA IULIAN D72006-1716 16/03/2006 01/01/1901

1 3 42389 PAIUSAN AUREL D82006-2184 27/07/2006 01/01/1901

1 3 42390 VALEA CORINA VIORICA D82006-2592 17/08/2006 01/01/1901

1 3 42391 PRISACARU DOREL D72006-451 27/10/2006 01/01/1901

2 2 42392 FLOREA DUMITRA D72007-498 29/01/2007 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 2 42393 VASIAN MIHAI OVIDIU D72007-605 01/02/2007 01/01/1901

2 2 42394 INDRIES LILIANA MIRELA D72007-3740 25/09/2007 01/01/1901

2 2 42395 DRAGAN NICOLAE D72002-5095 28/09/2007 01/01/1901

2 2 42396 OPREA MARIA D72007-5478 12/10/2007 01/01/1901

2 2 42397 GAITAN IONITA D72007-6344 15/11/2007 01/01/1901

3 1 42398 TODOR ECATERINA D82008-371 14/02/2008 01/01/1901

3 1 42399 GABAI NICOLAE D72008-1584 03/03/2008 01/01/1901

3 1 42400 BOGDAN FLORICA MARIA D72008-5048 05/08/2008 01/01/1901

3 1 42401 MIELNIC DANA LUCIA D82008-2044 13/08/2008 01/01/1901

3 1 42402 HUTANU CONSTANTIN D72008-6202 29/09/2008 01/01/1901

3 1 42403 MIHAILOV DANITA D72008-6249 30/09/2008 01/01/1901

3 1 42404 NEACSA CRISTINEL DANIEL D72008-7311 10/11/2008 01/01/1901

3 1 42405 BRANISTEANU FLORIAN MADALIN D72008-8615 15/12/2008 01/01/1901

3 1 42406 STANCIU MIHAI D72008-8850 18/12/2008 01/01/1901

0 3 32407 MUNTEANU GHEORGHE D72006-244 18/01/2006 01/01/1901

0 3 32408 CUC VIOREL D72006-1945 24/03/2006 01/01/1901

0 3 32409 SOLOMON DANIELA D72006-3645 01/06/2006 01/01/1901

0 3 32410 STANESCU GIGI D82006-3103 28/08/2006 01/01/1901

0 3 32411 SAMU SUSANA D82006-4184 16/11/2006 01/01/1901

0 3 32412 CALNACOV LAURA D72006-7540 12/12/2006 01/01/1901

0 3 32413 MAFTEI MARIANA D72006-7638 14/12/2006 01/01/1901

1 2 32414 TRUSCA OCTAVIA D82007-129 25/01/2007 01/01/1901

1 2 32415 MARCU CRISTINA ELENA D72007-895 14/02/2007 01/01/1901

1 2 32416 TANASESCU SILVIA ARIADNA D72007-3099 18/06/2007 01/01/1901

1 2 32417 FILIP STELIAN D72007-3181 25/06/2007 01/01/1901

2 1 32418 MURARIU IRINA GABRIELA D82008-281 06/02/2008 01/01/1901

LISTA 2009 - CAZURI SOCIALE

Punctaj obtinutNr. Crt Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrarii Adresa vechimecriterii Total

2 1 32419 PAUNA ANA D82008-574 05/03/2008 01/01/1901

2 1 32420 MATHE BIRI D82008-599 06/03/2008 01/01/1901

2 1 32421 MOLDOVAN VASILE IOAN D72008-3425 22/05/2008 01/01/1901

2 1 32422 ALEXE VALERIA D82008-1869 17/07/2008 01/01/1901

2 1 32423 STEPANESCU CALINA DIANA D72008-5350 25/08/2008 01/01/1901

2 1 32424 DENES OVIDIU VASILE D72008-8560 12/12/2008 01/01/1901

0 2 22425 LACATOS LIVI AMAR D72007-151 16/01/2007 01/01/1901

0 2 22426 DEDINSZKY BUCUGABRIELA D72007-522 30/01/2007 01/01/1901

0 2 22427 ASIMINEI IULIAN PUIU D82007-2497 01/06/2007 01/01/1901

0 2 22428 PLOSCEANU MARIANA D72007-3847 25/07/2007 01/01/1901

0 2 22429 HRISCU ALEXANDRA LACRAMI D72007-5145 01/10/2007 01/01/1901

0 2 22430 CHIU ADRIAN DANUT D82007-3924 11/10/2007 01/01/1901

1 1 22431 STANUSILA ELENA D72008-1015 08/02/2008 01/01/1901

1 1 22432 DINESCU MONICA D72008-1190 14/02/2008 01/01/1901

1 1 22433 OPRITOIU ELENA LAVINIA D72008-2010 20/03/2008 01/01/1901

1 1 22434 POP AURELIA D72008-2386 04/04/2008 01/01/1901

1 1 22435 COLENEAC IOAN D72008-3470 23/05/2008 01/01/1901

2 0 22436 PASCU CARMEN DO695-2342 17/02/2009 01/01/1901

0 1 12437 CURIBAN DUMITRU D72008-3966 17/06/2008 01/01/1901

0 1 12438 BOCA NICOLAE D72008-8190 04/12/2008 01/01/1901