keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 113/05.04.2016 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2016, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 113/05.04.2016
privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2016, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-5461 din data de 07.03.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă Lista de priorităţi pe anul 2016, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuinţelor şi Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnică;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Fiscale;
- Comisiei pentru repartizarea locuinţelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Liste_prioritati_2016.pdf

LISTA PRIORITATI - ANUL 2016 2S|STAN LENUTA DORINA _ 31.07.2006 Pozitia Numele si prenumele solicitantului | Nr.inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut Total 1| ALEXANDRESCU LAURA PA8BX-2549 27.09.2001 47 2|IANCU EUGEN ROMULUS DO695-3093 26.07.1995 _16| [ 3|FEDELES MARICICA DO696-2082 03.10.1996 46 4|TOTH-SZOLLOS RAMONA D8B2003-428 04.02.2003 46| S5|MIRONESCU ILIE DO697-2631 16.07.1997 45 6|CSIZSEC CRISTINA DO698-391 09.04.1998 45 7|NEAGA NECULAI D72002-8419 24.09.2002 45 &|CODITA CRISTIAN DO694-3215 02.09.1994 [11 3|MUTU VIOREL DO6X-149 02.03.1999 45 10|VARTOLOMEI VASILE D72002-7736 03.09.2002 43 11JOLAH MARGARETA ECATERINA D82006-3825 11.10.2006 43 12|GLAT VERONICA DO696-2097 04.10.1996 42 13|QUATU GHEORGHE D82004-2602 04.05.2004 42 LL 14|LUNGU CATALIN DANIEL D72006-7607 14.12.2006 42 15|COTOC LUCRETIA CT2014-4796 17.09.2014 42 ELENA SILVICA CT2014-5220 07.10.2014 42 17|KOVACS IULIANA DO6X-1578 14.02.2000 41 LL 18|BOTI CAROL D82002-1744 19.12.2002 41 19|MOLOMAN ELENA MIHAELA D72004-4809 24.06.2004 41 20|MARTOCIAN LAURA GEANINA D72009-12276 11.12.2009 41 NNE 21|GORBE AUREL DO695-2391 29.10.1996 40 22|VARGA VERONICA PAMELA DO6X-1673 16.02.2000 40 23JOLARU ELENA DO6X1-3002 22.05.2001 40 24|STANCA ION D82003-4774 04.07.2003 40 D72006-4530 31 9 40

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut criterii Total 26|BADEA IOANA D72007-392 24.01.2007 31 40 27|TANASIE VICTORIA DO695-3182 08.08.1995 19 39 28|DUMITRU RITA DO798-2961 26.08.1998 22 39 29|CALES DUMITRU DO6X-1915 14.03.2002 26 40 30jNICOLICI NICOLETA D72004-2565 05.04.2004 28 39 31|TAUTEANU MIHAELA ELENA D72009-2308 19.03.2009 33 | 32|BUTARU LIVIA 5SC098-4468 03.04.1998 21 38 33|TANASA GABRIEL DO698-1091 22.09.1998 21 38 3A|IRIMIA LILIANA ANGELA DO6X-2751 20.03.2000 23 39 35|ZAKAR MIRCEA DO6X-1911 06.03.2001 24 15 39 36|CIURARIU DORINA DO6X1-5476 12.03.2001 24 14 38 37|POP MARIA DP2012-3950 26.06.2012 35 3 38 3&8|RADU NICOLETA LOREDANA DO695-3568 25.09.1995 17 20 37 39|WRBITSKY KOLOZSI GABRIEL EMERIC DO697-1750 18.09.1997 20 18 38 40|TANJALAU OLIMPIA PABX-1845 18.07.2000 22 15 37 41 |CICOARE MARIA PABX-2757 13.09.2000 22 15 37 42 |DOBOS MARIA DO6X2-188 23.01.2002 23 14 37 43|NAN ILEANA D72002-4270 21.05.2002 24 13 37 44|DURA MARIAN VIOREL D82004-4943 04.08.2004 26 11 37| 45 |GRAURE MARIA DP2012-348 23.01.2012 33 4 37 46|CIURDARU DANIELA ELENA CT2013-5801 12.12.2013 35 2 __37| 47|BALLA GHEORGHE DANUT CT2015-5910 08.09.2015 37 0 37 48|DAN ADRIANA SILVANA CT2015-8162 17.12.2015 37 o 37 45|FAUR DOREL DO695-3799 16.10.1995 16 20 36 50|JIANU MARIN DO696-258 01.02.1996 16 20 361 51 |DOBOS ANGELICA DO698-1387 09.11.1998 19 17 36 52 |IOSIF MIHAT N D06X1-5717 18.10.2001 22 14 36 2

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare criterii Punctaj obtinut Totai 53jGAICI GORDANA DELIA D72002-4521 28.05.2002 23 S4|FULEKI LUDOVIC D72006-345 23.01.2006 a S5 [MARIN SAROLTA TUNDE CT2014-2702 03.06.2014 35 MITICA CT2014-4192 14.08.2014 35| 57|MULLER GABRIEL DO699-3515 16.11.1995 19 38 |NECHIFOR COCUTA ELENA DO6X-3633 14.04,2000 20| 59 [POPOVICI GHEORGHE SC2000-16696 30.11.2000 20 60JKOSKA GEORGETA PA8X-4397 14.12.2000 20| 61 |BATEA MIRELA DO6X1-5883 29.10.2001 21 62|BOTIU LENA DO6X2-138 18.01.2002 21| 63|ALBU TEODORA DO6X2-1925 14.03.2002 22 G4|CABA ALINA MIHAELA D72002-3187 19.04.2002 FII 65S|TARLEA CORINA MARIA D72002-6782 29.07.2002 22 66jGHERASA DORIN D82003-2371 21.04.2003 23 67 |GEORGE DOINA D82003-4544 27.06.2003 23 &8|TONU MARIA D72003-3344 14.10.2003 23 &9|RUS ADINA LIDIA D72005-5862 13.12.2005 25 70|SAROSI ATTILA D72008-5191 12.08.2008 28 71 |[GENDELON GIANINA D72008-8825 17.12.2008 26| 72 |NOVACOVICI VERONICA DO799-3618 29.09.1999 18 73|OLARU SOFRONIEA PABX-1221 27.06.2000 19 74(BIVOLU IRINA DO6X1-5900 29.10.2001 50| 75|BACOSCA CECILIA D72002-3887 10.05.2002 22 Z6|PANATTE CONSTANTIN D72002-10093 21.11.2002 21 77 |MAGDIN DANIEL COSMIN D72003-25 08.01.2003 21 78|PANCHEA AGRIPINA D82003-1608 14.03.2060: 22 79|CORNEANU DOMITRU EUGEN D82003-9338 02.12.2003 zf

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total B0|CORNEA ILEANA D82005-4821 22.09.2005 24 10 34 81[TANASA ANAMARIA D72008-7406 12.11.2008 27 34 82|CIAUSU ROXANA DP2009-10638 03.11.2009 28|. 34 83|RADU COSMIN ADRIAN DP2010-5959 28.06.2010 29 34, B4|NOVACOVICIU CRISTINA AURICA DP2010-8096 24.09.2010 34 85| TOMAN CONSUELA FLEONORA CT2014-1545 01.04.2014 34 86|PATRU DIANA CT2014-3875 25.07.2014 34 87 |NOVACOVICS COSMIN CT2015-882 13.02.2015 34 BB[CRET NICOLETA CT2015-4761 15.07.2015 34 B9|PALADE RAHELA ANISOARA CT2015-6846 21.10.2015 34 90|STRIMBEANU MITRUTA DO6X1-2743 08.05.2001 33 31 |CHIORCEA FLORIN DO6X1-2892 16.05.2001 33 32|SEVERIN VIOLETA DO5X1-5327 04.09.2001 33 93|VASILIU DORU ALEXANDRU DB2003-276 27.01.2003 33 94IRADU FLOAREA D82003-5561 25.07.2003 _33| 95|MERSCHAM IONUT D82005-2935 06.07.2005 33 [ 96|CHIRCA ELENA D82005-3907 05.08.2005 33 97|PUSTA MIRCEA D72008-2267 31.03.2008 33 98|PETREA CRISTIAN DP2009-12213 10.12.2009 33 99 [TOMA CARMEN CT2014-5620 24.10.2014 33 100 |[DRAGULESCU-CERCEL SIMONA CT2015-3980 22.06.2015 33 101|ISCRU MIHAI DO799-3941 10.08.1999 32 102|LUCACIU DOINA D72002-6989 05.08.2002 32 103|ALBU GHERGHINA D82002-302 07.10.2002 32 104|MIHAI MONICA D82003-9382 03.12.2003 32 105|CHILIE FANICA CATALIN D82004-1111 19.02.2004 ___106|BANCESCU ELENA D72006-414 26.01.2006 Eu 4

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut criterii 107|TOBA CORINA D72008-2516 11.04.2008 25| 108|FOAME ANDRA LAURA CT2014-2213 08.05.2014 31 | 109|FER IONEL CT2014-5806 04.11.2014 31 110|CIORBA AUGUSTINA CT2015-627 03.02.2015 31 111|ALBONI MARIUS ROSMARIN CT2015-1594 12.03.2015 32 112|TRABAJKO TABITA CT2015-2776 04.05.2015 32|. 113 [BUDA DORINA DO698 21.12.1998 14 114|POPESCU RAMONA D82002-346 08.10.2002 18| 115[ROTARIU RODICA D82003-1810 25.03.2003 a) 116 |LAKAB IOSIF D82003-4885 11.07.2003 19 117|[KATONA NICULINA D72004-5952 04.10.2004 20] 118|KISS TULTANA SONIA D82007-1927 04.05.2007 23 119|MARIN IONUT D82009-75 17.02.2009 | 120[BANCILA RAZVAN ANDREI DP2011-23 10.01.2011 26 121 |GREBLA SANDA DP2012-8136 13.12.2012 28 122| 1CHIM LUCRETIA CT2014-4213 19.08.2014 30 123||GIULIAN LOREDANA ELENA CT2015-118 14.01.2015 30| 124| FRANCZEN CLAUDIA CATALINA CT2015-2042 30.03.2015 31 125 LOBONT FLORICA MN CT2015-3913 18.06.2015 31 126|VARZARU MIHAI CT2015-1766 15.07.2015 31 127| GABOR ISTVAN D72003-3318 14.11.2003 18 128|KIBEDI FLORENTINA D82003-4867 17.12.2003 18 129 |SALAK DANUTA D72004-3335 05.05.2004 15 130|PINZARI EUGENIA D82005-125 14.01.2005 19 131[BUNDURUS DOREL IOAN DP2010-5234 03.06.2010 25 132|ONUT VIORICA DP2011-3629 10.06.2011 26 133[DARMON FELICIAN CRISTIAN CT2013-4215 05.09.2013 28

Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut 160[NASTASIE MARIANA criterii vechime Total 134[BUSE MARIUS CT2014-1988 28.04.2014 _s[. 30 | 13S|[CSENDES ZOLTAN CT2015-2311 14.04.2015 30 30 136|PETROV ANA MARIA CT2015-6452 01.10.2015 30 30 [ 137| ZAHARIA NORA MARINELA CT2015-6761 19.10.2015 30 30 138|MICSA VESNA LOREDANA CT2015-7479 24.11.2015 30 30 139|[CEAFALAU SANDEL DO6X-2798 21.03.2000 14 30 140|NEDA BISERCA D72002-6112 08.07.2002 16 29 141|STEFAN FANICA D82003-2402 22.04.2003 N 29) 142| IANCU MARIN D82005-1169 14.03.2005 19 30 143|LUDINAS ZAHARIA D72005-1606 17.03.2005 ms. 30| 144|NISTOR ANA MARIA DB2006-579 21.03.2006 20 30 145[ENUS ELENA ZINICA D72007-1409 13.03.2007 21 30 146|ROSTAS DANIELA DP2010-7048 11.08.2010 24 29) 147|OCHIANU ANGELICA DP2012-3457 01.06.2012 zl 79 148|RAMETEA CARMEN DP2012-6668 22.10.2012 26| 29 149|LAKATOS TAMAS CT2014-2910 16.06.2014 28 29 150| TAVAHER-RASHIDI LAURA MARIA CT2014-5665 28.10.2014 28 29 TSLURSEI FRANCISC CT2014-5861 06.11.2014 28| 29 152|KERESZTES AMALIA CRISTINA CT2015-3516 03.06.2015 29| 29 153| JITIANU IULIANA CT2015-4876 20.07.2015 29 29 154|NISTOR ANDREEA CT2015-5420 13.08.2015 29 29 155|CHITU MIHAELA ALINA CT2015-5599 21.08.2015 29 29 156| TILICA DANIELA ILEANA CT2015-6561 07.10.2015 29 29 157|STEPANOV MIHAELA ANDREEA CT2015-6692 14.10.2015 zl. 29 158|TICANET ADRIANA COSMINA CT2015-6672 25.11.2015 29 29 159| CALDARAS AUREL DO6X1-2048 16.03.2001 14 1 29| DB2003-5793 01.06.2003 16 1 28

Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut criterii | vechime Tatal 161 [COVACS TRMA D72003-3185 21.10.2003 16|. 12 28 162|GAICEA SILVIA D82006-1301 20.06.2006 19 9 28 163|CIURARIU RODICA DO696-2509 19.11.2006 19 9 28 164|BEREGHI GABRIELA D72007-3418 06.07.2007 20 8 28 165 |PINTIUTA REMUS ADRIAN D82008-3218 10.12.2008 21 7 28 166 |DIACONU AURELIAN DP2010-857 27.01.2010 22 6 28 167 ISFAN VALENTINA MARINELA DP2010-2113 25.02.2010 23| 6 29 168|MILOTAI FOLK ERIKA DP2010-7922 17.09.2010 23 5 28 169(MIHAI DELIA CLAUDIA DP2012-3315 28.05.2012 sl 3 28 170|FLOREA IONELA GABRIELA CT2014-173 21.01.2014 26 2 28 171[IACOB IULIAN CT2014-368 28.01.2014 26 2 28 172|PREDA CRACIUNITA CT2014-2610 28.05.2014 27 1 28 173|MORICZ RODICA ELISABETA CT2014-3656 18.07.2014 27 1 28 174|BENGHIU MADALINA ANDREEA CT2014-4288 21.08.2014 27 1 28 175IFRIMU MIRELA LUMINITA CT2014-5745 31.10.2014 27 1 28 176|DUNEA ELENA ELISABETA CT2014-6275 21.11.2014 27 1 28 177|KECSKES LIDIA CT2015-4i1 26.01.2015 27) 1 28 178|VINTAN ELISABETA CT2015-424 27.01.2015 27 1 28 179|MORCAN DANIELA CAMELIA CT2015-2064 31.03.2015 28| o 28 180|SZTANKOVICS NICOLETA CT2015-2561 12.05.2015 28 0 28 181|SCHILLER CORNELIA CT2015-3221 21.05.2015 28 0 28 182|ROATA CAMELIA ANDREFA CT2015-5558 19.08.2015 28|, 0 28| 183|CIUREL OANA ELENA CTF2015-5656 25.08.2015 28 0 28 184|CESKI IZABELLA CT2015-6237 22.09.2015 28 0 28 185|NECHITOI VIOLETA MARIA CT2015-6247 23.09.2015 28 0 28 | 186|ADAM CRISTINA CT2015-7849 27.11.2015 28 0 28 | ____187|[NOVACOVICI ANA _|D82004-1756 19.03.2004 _16 12 28

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii] vechime Total 188|ROMAN PROFIRA D82004-6432 07.10.2004 re| 11 27 189[NOVACOVICI EI.ENA D82007-3012 04.07.2007 19 8 27| 190|CIOATA MARIA D82007-3884 03.10.2007 20 191|ALIOANI NICOLAE D72008-3879 12.06.2008 20 192|S5CHNEIDER AURORA D72008-5001 31.07.2008 20 193|BOLBOS GRIGORE D72008-8385 09.12.2008 20 194|RADU STELIANA CARMEN D72009-141 13.01.2009 20 195|CHISCOP MARIOARA RODICA D72009-579 23.01.2009 20 196|REMES IOAN D72009-1415 19.02.2003 20 197|DAMIAN ANA MIHAELA DP2010-5887 22.06.2010 22 198|LAZAR TRANDAFIR DP2010-6366 15.07.2010 22 199|WEGLEITNER VIOREL DP2010-8478 08.10.2010 22 200IGALEA MARIA CT2014-3136 27.06.2014 26 201|FILIMON CRISTIAN 202|LAZAR AMELIA CT2015-571 CT2015-596 30.01.2015 02.02.2015 203|BOLBOS DAN CT2015-1625 ] 13.03.2015 27 204|CAMPAN MONICA CT2015-2116 | 01.04.2015 27 205|CRACIUN MARIANA LUCICA CT2015-380& 16.06.2015 27 206[SLATARU ANDREEA CT2015-6600 08.10.2015 27 207|ANTAL CRISTINA DANIELA CT2015-7986 08.12.2015 2) 208|ANGHEL EMILIAN TRAIAN CT2015-8030 10.12.2015 27 209|MUNTEANU STEFAN BOGDAN CT2015-8046 11.12.2015 27 210|ANTALUT MARINICA D72008-6630 14.10.2008 19 211|CHERES LUCIAN D82008-3131 04.12.2008 19 212|SZILAGYI ALEXANDRU DP2009-6594 21.07.2009 20 213|LUCACI DANIELA [DP2010-6149 06.07.2010 21 214|STAN VICTORIA LOREDANA [DP2011-3312 26.05.2011 8 7 7 7 7 7 7 5 5 5 1 1 1 1 0 o o 0 0 0 7 7 6 5 4

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii 215|CUC ANA MARIA LOREDANA DP2011-4280 06.07.2011 22 4 216| TROFIN ANISOARA DP2012-3782 18.06.2012 23 3 | 217|OTVOS MAGDOLNA DP2012-4387 17.07.2012 23 3 218|TOLCI CARMEN DP2012-7226 12.11.2012 23 3 219|DANO MIHAELA DP2013-149 15.01.2013 3 220| TIGAN CORNELIU LIVIU CT2013-872 11.02.2013 23 3 | EL 221 [GURZUN ION CT2013-1894 08.04.2013 a 2 222| PADEANU LUCIANA CT2013-3808 06.08.2013 24 2 223 |COBASCHI DANIELA CT2014-1503 31.03.2014 25| 1 224[NOTARU VALENTINA NONORICA CT2014-3637 17.07.2014 25 1 225| GEORGE ELENA CT2014-4618 08.09.2014 2s| 1 226| GOMAN ADRIANA CT2014-5229 08.10.2014 25 1 227 |LUPSAN IERONIM CT2014-5378 14.10.2014 25 1 | 228 |MOISA MARCEL CT2014-6474 02.12.2014 25 1 229|SEIN MARIA CT2015-879 12.02.2015 25 1 230| ALEXA VOICHITA CT2015-1793 24.03.2015 26 0 231|CONTREA VIOREL CT2015-2342 16.04.2015 26 0 232 |PANTEA RAZVAN NICOLAE CT2015-2724 07.05.2015 26| 0 233|PETROVICI MIREL CT2015-3995 22.06.2015 26 0 234|TRECICA RAMONA CT2015-4504 07.07.2015 26 0 235 |LARTON ANA CT2015-6590 07.10.2015 26 0 236|CHIOREAN VASILE AUREL |CT2015-7690 23.11.2015 26 0 237|CARPACT RACOAREA DOGX2-86 16.01.2007 ul 14 25 238|BRAICA TATIANA |[DO6X2-387 04.02.2002 1 14 25 239|VARGA DEZIDERIU D82004-6705 26.10.2004 14 11 25) 240|GIROVEANU ROBERT TONI D82005-3590 22.07.2005 15 10 25 241|COSTIN DORIN D82006-126 26.01.2006 15 10 25

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare “Data inregistrare Punctaj obtinut 242 |CUC VIOREL D72006-1945 24.03.2006 243|TONAS LADISLAU LUDOWIC D72006-2577 19.04.2006 244|BALU NADIA RAMONA D82006-1245 16.06.2006 245 |RADULESCU LILIANA SIMONA D72006-6863 20.11.2006 246|GHEREBEN GHIZELA D72008-8532 11,12,2008 | 247| TOMUT NICOLAE MARIUS DP2010-10008 08.12.2010 248|BADEA GHEORGHITA SORIN DP2011-3548 07.06.2011 249|BOZSODI ESZTER AURORA DP2011-7402 23.11.2011 250 |BOTGROS GHEORGHE D72011-8018 16.12.2011 2SLIKRAMER GABRIELA ELISABETA DP2012-2538 26.04,2012 252 |SERBANESCU IONELA ANDREFA CT2014-3894 28.07.2014 253 |COMAN VASILICA CT2014-5497 17.10.2014 254 |TACULESCU MARILENA CT2014-5846 06.11.2014 255 [OPRESCU MARIA CT2014-6219 19.11.2014 256|NOVACOVICIU CAMELIA CT2014-6223 19.11.2014 257 MONICA CT2014-6440 28.11.2014 258|CHIRILA VALENTIN CRISTIAN CT2015-672 04.02.2015 259 |FALICA CONSTANTIN CT2015-788 10.02.2015 260 [CRETU MIHAI CT2015-1310 02.03.2015 261[VADUVOIU CLAUDIA CT2015-1397 04.03.2015 262|MOLNAR CRISTINA CT2015-1892 24.03.2015 | 263|ANCA PETRISOR DRAGOS CT2015-1981 26.03.2015 264|SAROSI TIBERIU PAVEL CT2015-2259 08.04.2015 265|GINJU ANDREIA CT2015-3437 28.05.2015 266|PETROVICI MIHAELA CT2015-4837 |. 17.07.2015 267|BIRI SUNITA CT2015-5482 17.08.2015 268|ROTARU MARINELA ANGELICA CT2015-7461 12.11.2015

Nr. inregistrare Punctaj obtinut Pozitia Numele si prenumele solicitantului Data inregistrare criterii vechime 269|MUSTETI VALENTINA IONELA CT2015-8075 N 14.12.2015 >5| o [. 270| BORBELI NICOLA DP2010-2108 | 25.02.2010 19 6 271 [CRAINIC LACRAMIOARA MONICA DP2011-5978 26.09.2011 20| 4 [ 272|COVALIU MIHAELA DP2012-2862 11.05.2012 21 3 273| LUNGU DELTA CT2013-5382 14.11.2013 22| 2 274 |RABAN GHEORGHE IOAN CT2014-1211 | 17.03.2014 23 2 275|HAPAU VASILE CT2011-1695 10.04.2014 23| 1 276 |BACU AMALIA CODRUTA CT2014-3896 28.07.2014 23 1 277|SZILAGYI BIANCA CT2014-5183 07.10.2014 FE 1 24 278|GALEA ANA MARIA CT2014-5445 16.10.2014 23 1 24 279|LINGURAR RAMONA CT2014-5454 16.10.2014 | 1 FI 280|CZINE JENI CT2014-5546 21.10.2014 23 1 74 281|MOISA GABRIEL CT2015-468 28.01.2015 2 1 23 282| PAPA EMILIA LOREDANA CT2015-2141 02.04.2015 24 0 24 282 |LINGURAR ANCUTA CT2015-2375 17.04.2015 za[ 9 24 284|FODOR MARIA CT2015-3138 18.05.2015 24 0 za 285|PARAEALA ANCUTA VIOLETA CT2015-6195 02.10.2015 24 0 24 [ 286| MOCANU ANDA MADALINA CT2015-6756 16.10.2015 24| o 24 287| TAJKUNA-TELEAGA ANCA CT2015-7255 05.11.2015 24 o 24 288| CONSTANTIN GEORGE DUMITRU CT2015-7393 11.11.2015 24 0 24 289|BADII MIOARA | AVINIA CT2015-7976 07.12.2015 24 a 24 290| MENGHER MIHAELA DANA DB2006-857 17.05.2006 14 9 23 291 |TOMUT IOAN D82006-2481 14.08.2006 14 9 23 292 |HUTANU CONSTANTIN D72008-6202 29.09.2008 16 7 23 293 |COIOCARU TOAN DP2011-5694 13.09.2011 19 4 23 294| COZMA CLAUDIA DANIFLA DP2012-180 17.01.2012 19 4 23 295|STAN MARIA DP2012-5752 21.03.2012 20 3 23

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr, inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut CT2013-1232 05.02.2013 CT2013-1883 08.04.2013 CT2013-2902 12.06.2013 296|KEREKES SILVIA 297|SORINCHESCU CIPRIAN OVIDIUS 298|GHIRASEN ANGELA CT2014-1949 25.05.2014 CT2014-4064 06.08.2014 299|NICOLA ALINA 300|HATIDU ILDICO ANTONELA 301|PREDA MARIA CT2014-4477 01.09.2014 CT2014-4545 03.09.2014 CT2014-4788 16.09.2014 CT2014-5401 15.10.2014 302|PETROVICI DORINA 303|LUPU NICOLAE 304|AVRAM MARIA MARCELA CT2014-5444 16.10.2014 CT2014-5623 24.10.2014 GALEA DORIN BOGDAN CT2014-5704 29.10.2014 CT2014-5847 06.11.2014 308|VIERIU JENICA 309|BLANDU MARIAN DORU CT2014-6325 24.11.2014 CT2014-6475 02.12.2014 EI CRISTINA CT2015-1304 02.03.2015 311|CIRPACI FERDIES 312 [IMIREANU SORINEL DANIEL CT2015-2158 03.04.2015 313 [FRA ELENA CT2015-3848 17.06.2015 314|ZSIGO FLORENTINA CT2015-4976 22.07.2015 315|HARTER ANNE-MARIE ELENA CT2015-5122 29.07.2015 316 |HORICEANU MIHAELA CT2015-5268 06.08.2015 317|BURADA EMILIA SORINA CT2015-6097 16.09.2015 318|IGNAT MATEI CT2015-6586 07.10.2015 319|BALAN FLORICA MARIOARA CT2015-8175 17.12.2015 320jCAMARAS VOICHITA D82004-2916 17.05.2004 321 |CSIKI VERONICA D82005-2340 26.05.2005 322 |BULETIC ILEANA D72006-239 | 18-01.2006|

Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Data inregistrare Punctaj obtinut criterii _ vechime Total 323|COSTELAS OCTAVIAN GHEORGHE DB2007-2894 26.06.2007 14 8 22 324| HAMZO ANDREI DP2010-3682 14.04.2010 | 5 22 325|SAIN CEZAR CATALIN DP2011-1947 05.08.2011 18 22 326 |KALANYOS KLARA DP2011-7353 22.11.2011 18 22 327 |TONESCU ADRIAN VALENTIN CT2013-5294 07.11.2013 20 22 328| BADEA CRISTINA IOANA CT2014-2774 05.06.2014 21 7 329| WOLF SIMONA GEORGINA CT2014-3973 31.07.2014 al 330|DEPARATEANU ROMEO CT2014-4171 13.08.2014 21 331 |GALLEA ALEXANDRU CT2014-6107 14.11.2014 21 332|BARSAN MIHAELA CARMEN CT2015-174 16.01.2015 21 333|DOGARU VIOREL IULIAN CT2015-903 13.02.2015 n 334|BEJAN LUMINITA CT2015-1135 23.02.2015 22 335|BEJAN RITA CT2015-1137 23.02.2015 22 336 |[OCNEANU LUCIA CF2015-1703 17.03.2015 22 337IKOVACI RADU CT2015-2061 31.03.2015 22 338|GRATI GLORIA CT2015-2207 06.04.2015 72 339| IACOB GUSTAV CT2015-4806 16.07.2015 22 340 [CRISTA ANDREEA MIHAELA CT2015-5516 18.08.2015 341|PETRESCU PETRU m CT2015-5706 27.08.2015 342 [GEORGE ELENA CT2015-6177 21.09.2015 343|CIURAR VASILE ALEXANDRU CT2015-6541 06.10.2015 344|ROTARU MARINA ALFXANDRA CT2015-7460 12.11.2015 345|LUCA ALEXANDRA ANA CT2015-7883 02.12.2015 346 [GABOR MANDRA SC2011-16353 27.07.2011 347 |PARADICZA TONELA RAMONA DDP2012-3568 07.06.2012 348|GABOR ECATERINA CT2013-1158 28.02.2013 3AS|VULPE FLORICA 21.08.2013

Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare Punctaj obtinut vechime Total 350|[BADEA RAMONA ALINA CT2014-90 15.01.2014 “Data inregistra re cr 2 351|TODOR RAFAEL CT2014-3191 01.07.2014 1 352||[COBZARU JENICA CT2014-3225 04.07.2014 1 353|KOLANYOS NICOLETA MAGDALENA CT2014-4142 12.08.2014 1 354|STIR BENIAMIN CT2014-4434 78.08.2014 1 355|[MAGO GYONGI MARGIT CT2014-4780 16.09.2014 1 356|ROUA SANDU CT2014-6614 11.12.2014 1 357 [URSZENYI MARIA ILDIKO CT2015-1830 26.03.2015 0 358 ||LEMENI DIANA ANDREEA CT2015-2291 09.04.2015 o 359|DODE REMUS ANDREI CT2015-2432 21.04.2015 o 360IANOS CLAUDIA MARIA CT2015-3546 04.06.2015 o 361 [CURELEA ION CT2015-3694 10.06.2015 o 362|'TAPARDEA MIHAI DACIAN CT2015-4437 06.07.2015 o 363[RANCOV ELISEI-DRAGOMIR CT2015-5090 28.07.2015 0 364|DUMA ADRIAN RAUL CT2015-6158 18.09.2015 o 365 |DUMA ELEONORA CT2015-6166 18.09.2015 0 366 |CIURBA CRISTIAN CT2015-6168 18.09.2015 o 367|VASILESCU TRINEL CT2015-6319 25.09.2015 o 368 |NEAGOE MARIAN FLORIN CT2015-6912 26.10.2015 0 369 |BEREUCA ADI COSTEL CT2015-7024 29.10.2015 o 370|IACOB ANA MARIA CT2015-7349 10.11.2015 o 371|CIORBA ROBERT RAFAEL CT2015-7502 16.11.2015 o 372|PITUC VASILE CT2015-7968 07.12.2015 o 373|STOIAN ELISABETA CT2015-8027 09.12.2015 0 374| GOGOTA IOANA DP2010-952 23.01.2010 6 375|PARAIPAN MARIUS CT2013-5488 21.11.2013 2 376|BOLFA MARIA CT2014-5335 a 1

Pozitia Nr. inregistrare Punctaj obtinut Numele si prenumele solicitantului Data inregistrare criterii vechime Total 377|CIOREI MARIOARA CT2014-5856 06.11.2014 19 1 20| 378|SUCIU NICOLAE n CT2014-6439 28.11.2014 19 1 20 379|LIVINT VIOREL CT2014-6623 12.12.2014 19 1 20 380 |DIACONU RAMONA CORNELIA CT2014-6809 18.12.2014 19 1 20 381 [KULCSAR RUDOLF CT2015-15 12.01.2015 19 1 20 382|PIPER ELISAVETA CT2015-122 14.01.2015 1 20 383|MACOVEI VIORICA CT2015-96 15.01.2015 19 1 20 384|SCHEIN RODICA CT2015-783 10.02.2015 1] 1 20 385|HUCAIL VASILE MIHAI CT2015-965 17.02.2015 19 1 20 386|MISCO FLORIN CT2015-1174 22.03.2016 20 o 20 387|CUC CIPRIAN LAURENTIU D72007-5044 26.09.2007 11 8 19 388;BARCEA VALENTIN DP2010-9228 10.11.2010 14 5 19 389|RUSU ADRIANA DP2012-1712 19.03.2012 16 4 20 390|CSEH IOAN ADRIAN CT2014-4690 10.09.2014 18 1 19 391|LAZAR MARGARETA CT2014-4738 15.09.2014 18 1 19 392|STEFAN CONSTANTIN CT2014-6367 26.11.2014 18 1 19 393|NOVACONI ADRIANA CT2015-85 13.01.2015 18 1 19 LAMITA CT2015-592 02.02.2015 m 1 395|OZUNU STELIANA |CT2015-1147 24.02.2015 19 1 396|MIOC MARCEL DAN CT2015-1413 05.03.2015 19 1 397|BEJAN CRINA CT2015-2156 03.04.2015 19| 0 19 398|S5CUMPU LILIANA CT2015-6654 12.10.2015 19 o 19 399|COSTEA MARIUS GHEORGHE CT2015-7437 12.11.2015 19 0 19 DOCA CT2015-7767 25.11.2015 19 0 19 401jLACATUS VASILE CT2015-7812 26.11.2015 15| 0 402|CHILIE COSMIN |CT2015-7973 02.12.2015 19 o [D72008-6507 08.10,2008 11 7 18 4103|CAZACU DANIEL.

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare Punctaj obtinut criterii 404|PADURARIU VASILE DP2009-9740 12.10.2009 12 405| IENCI FLOARE CT2013-1123 27.02.2013 16] 406 |SUCIU SIMONA |Tz0137434 15.05.2013 16 407|BANIEI T SANDRA MARIA CT2013-5193 01.11.2013 16] 408|KUZACK HELGA |Era0i3-5356 15.11.2013 16 409|RADU NICOLAE CT2014-2668 02.06.2014 17 410|CIRPACI SUNEQUI |CT2015-1341 03.03.2015 18 411|VALEAN CÂLIN IONEL 14.05.2015 18 412|DAN RAMONA VESNA CT2015-3692 10.06.2015 18 413[MEREU DIANA ALEXANDRA 17.11.2015 18 414|BANU PATRICIA CT2015-7666 20.11.2015 18 415|LAUTARU IONELA LOREDANA CT2015-7974 07.12.2015 18| 416|NICULA CRISTINA CT2015-8005 09.12.2015 18 417|POPI CRISTINA DP2012-4235 10.07.2012 14| 418| CORNEA AURELTA CT2013-3019 18.06.2013 15 419|BALITA FLAVTUS | T20142202 08.05.2014 16 420|GRUIA MIHAITA CT2014-3700 21.07.2014 421|BOT ELENA |CT2014-1230 19.08.2014 422 |GHEORGHE REMUS CT2014-4656 09.09.2014 423|PATER ANTON CT2014-4772 16.09.2014 424|GABOR GHIZELA CT2014-4996 26.09.2014 425| VARGA AGNETA 21.11.2014 426|LAKATOS ISTVAN ERNO [Cr2014-6338 25.11.2014 16 427|REGHIS CARMEN DANIELA CT2014-6602 11.12.2014 16] 428|ODOR CRISTIAN MARIAN CT2015-199 19.01.2015 16 429 |[BOBICESCU VIRGIL CT2014-684 05.02.2015 16 430[LACATUS LUCRETIA CT2015-837 13.02.2015 16

Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistra re Data inregistrare Punctaj obtinut criterii vechime Total 431|KARDOS STEFAN CT2015-1564 18.03.2015 17] 1 18 432|COCA TANAS CT2015-2678 28.04.2015 17 o 17 433 |ACIBOTARITA CIPRIAN ILIE CT2015-3824 17.06.2015 17 a 434|TSPAS NICU CT2015-6053 15.09.2015 17| a 435|BURA DORIN CALIN DP2011-6718 26.10.2011 12 4 436|CRISTEA DUMITRU ADRIAN CT2014-4347 25.08.2014 16 1 437|STANCU ADRIANA CT2014-5369 14.10.2014 16 1 4138|DONICI DAN CT2015-2277 16.04.2015 16 o 439|STANCU OVIDIU CT2015-3006 13.05.2015 16 o 4401 [NOVAC DOINA CT2015-3080 15.05.2015 16 0 441 |TONESCU-CATA DANA MARIA CT2015-3190 20.05.2015 16 0 442|GEORGIU DANIELA |[CT2015-7665 20.11.2015 16 o 443|MATEI MIRABELA GIANINA CT2015-7906 03.12.2015 16 0 444| ANGHEL IOAN 11.04.2014 14 1 MIHAELA ALINA CT2014-4881 22.09.2014 14 1 446|ENOIU FLORIAN CALIN CT2014-5712 30.10.2014 14 1 447|FERARU NARCISA CARMEN CT2014-5884 07.11.2014 ŞI 1 148|DRAGOI OCTAVIAN DAN CT2015-1319 18.03.2015 15 1 419|POPP CSILLA IMOLA CT2015-5970 T 10.09.2015 15 o 150| STIOBORANU LOREDANA CT2013-5930 I 19.12.2013 12 2 451 [LAZAR MARGARETA CT2011-6740 17.12.2014 14 1 452 |DARABAN ATTILA GABRIEL | 26.02.2015 14 1 453 |AXINI ELENA CT2015-7648 20.11.2015 14 0 454|TEACA VICTOR CT2015-7882 LL 02.12.2015 14 o 455|BISI SAMUEL BENIAMIN CT2014-3901 28.07.2014 12| 1 456|10VI PETRU CT2014-1385 25.03.2014 1 1 CT2015-299 21.01.2015 ul 1 457 |VARGA ANDREI

Punctaj obtinut Pozitia Numele si prenumele solicitantului Nr. inregistrare | Data inregistrare criterii vechime Total 458|CIRPACI ADAM CT2015-1991 17.02.2015 11 1 12 459|NEDA IONEL CT2015-4693 14.07.2015 11 0 11 460|GRIGORE ELENA CT2015-5158 31.07.2015 11 0 11 06.10.2015 11 0 11 461;CARPACI BRATA CT2015-6551 ADMINISTRATOR PUBLIC, PI. DIRECTOR, Sorin lacob Drăgoi Laur Koszegi 7 CU, ATTA Fi 7 Nr ȘEF BIROU LOCUINȚE, Mihai Boncea 3 CONSILIER, Simona Bălan 18

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI Aprobat ŞI DOTĂRI DIVERSE P R I M A R, BIROU LOCUINŢE NICOLAE ROBU Nr. SC2016-5461/07.03.2016

REFERAT privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2016,

întocmite urmare solicitărilor și reconfirmărilor depuse de petenţi în cursul anului 2015, pe baza cărora se vor repartiza locuinţele proprietate de stat, locuinţele sociale, precum şi cele aflate în

proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2016, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2015 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii. Ca urmare, se impune aprobarea de către Consiliul Local a listei de priorități pentru anul 2016, listă anexă la prezentul referat. ADMINISTRATOR PUBLIC, Pt. SECRETAR, Sorin Iacob Drăgoi Simona Drăgoi

DIRECTOR, Laura Koszegi

ŞEF BIROU, Mihai Boncea CONSILIER, Simona Bălan Consilier juridic,

Cod FP 53-01 ver.2