keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 112/21.11.1995 privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE al Municipiului Timisoara Domnului STEFAN POPA POPA'S

21.11.1995

Hotararea Consiliului Local 112/21.11.1995
privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE al Municipiului Timisoara Domnului STEFAN POPA POPA'S


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC09513453/07.11.1995 al Domnului Primar Viorel Oancea prin care se propune acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Stefan Popa Popa'S;
Avind in vedere avizul Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica si drepturile omului si a Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(v) din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art.29 alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se confera titlul de CETATEAN DE ONOARE al Municipiului
Timisoara Domnului STEFAN POPA POPA'S.


Presedinte de sedinta
HALASZ FRANCISC
Contrasemneaza