keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

111/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul Sportiv Uniunea Timişoreana de Karate Timişoara în vederea organizării concursului "Campionat Naţional 2008"

26.02.2008

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007-026881/14.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...
... competiţii cu suma de 10.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ". 2. Clubul Sportiv Uniunea Timişoreană de Karate Timişoara se obligă: - să promoveze imaginea municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

112/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Clubul de Dans Sportiv Magnum V.R.D. în vederea organizării proiectului "Campionatul Naţional de Dans Sportiv al României 2008"

26.02.2008

... României 2008" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr.SC2007-001382/ 14.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... legii, activităţile necesare organizării acestei competiţii cu suma de 8.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ". 2. Clubul de Dans Sportiv Magnum V.R.D.se obligă: - să promoveze imaginea municipiului Timisoara...

Consiliul Local Timișoara

99/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Şcoala cu clasele I-VIII nr.2 Timişoara în vederea organizării unei expozitii cu mărţişoare tradiţionale specifice diferitelor zone din România

26.02.2008

.../29.11.2007 a Şcolii cu clasele I-VIII nr.2 Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... specifice diferitelor zone din România, cu suma de 800 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ". 2. Şcoala cu clasele I-VIII nr.2 Timişoara se obligă: - să promoveze imaginea Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local...

Consiliul Local Timișoara

422/30.09.2008 Privind alocarea sumei de 400.000 lei judetelor afectate de inundatiile din luna iulie 2008 în vederea remedierii pagubelor provocate

30.09.2008

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
... 400.000 lei de la bugetul local pe anul 2008, judetelor afectate de inundaţiile din luna iulie 2008, pentru sprijinirea sinistratilor din zonele calamitate. Art. 2: Destinaţia sumelor se va stabili în funcţie de discuţiile ce vor avea loc între...

Consiliul Local Timișoara

381/29.07.2008 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Institutul Intercultural Timişoara- IIT Consiliul Local al Tinerilor din Timişoara- CLTTM în vederea participării a 5 membri ai Consiliului Local al Tinerilor Timisoara la Reuniunea Natioanala PAL-TIN

29.07.2008

.../09.07.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile...
..., judeţul Harghita, în perioada 10 - 15 august 2008 în următoarele condiţii: 1. Municipiul Timişoara se obligă: - să sprijine financiar, în condiţiile legii, acestă acţiune cu suma de 3.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni...

Consiliul Local Timișoara

48/29.01.2008 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia "Alfa 24" Timişoara în vederea organizării unui concurs de matematică pentru elevii claselor a II-a, a III-a si a IV-a "Micul Matematician"- ediţia a II-a.

29.01.2008

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru...
..., activităţile necesare organizării unui concurs de matematică pentru elevii claselor a II-a, a III-a şi a IV-a "Micul Matematician"- ediţia a II-a, cu suma de 4.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ". 2...

Consiliul Local Timișoara

47/29.01.2008 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Institutul Intercultural Timişoara- IIT Consiliul Local al Tinerilor din Timişoara- CLTTM în vederea organizării proiectului "Consiliul Local al Tinerilor: între trecut si viitor!"

29.01.2008

... - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... condiţii: 1. Municipiul Timişoara se obligă: - să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării proiectului "Consiliul Local al Tinerilor: între trecut si viitor!", cu suma de 4.000 lei de la bugetul local, din Subcap...

Consiliul Local Timișoara

102/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Forumului Român de Angiologie Timişoara în vederea organizării proiectului "Rolul medicului de familie în urmărirea postoperatorie a pacientului operat în sistemul chirurgiei de zi - elaborarea de ghiduri şi protocoale"

26.02.2008

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În...
... protocoale", cu suma de 3.500 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ". 2. Forumul Român de Angiologie Timişoara, se obligă: - să promoveze imaginea Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

340/29.07.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timişoara, Strada Chevereşului nr.6 SOCIETĂŢII DE CARITATE BEULA

29.07.2008

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...
... impozitului pe clădiri datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul 2008, în valoare de 18.234 lei, Societăţii de Caritate BEULA, pentru clădirea situată în Timişoara, com. Moşniţa Nouă, str. Chevereşului nr.6, CF nr.1446, nr. cadastral...

Consiliul Local Timișoara

342/29.07.2008 privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliului de Administratie al Teatrului German de Stat

29.07.2008

... Timişoara,domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere adresa nr. SC2008 - 014651/30.06.2008 a Teatrului German de Stat Timisoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură...
... publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii; Potrivit Ordonanţa Guvernului nr.21/ 2007 privind...

Consiliul Local Timișoara

434/28.10.2008 privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata în sistem centralizat pentru perioada noiembrie - decembrie 2008

28.10.2008

.../16.10.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...
... rece, noiembrie - decembrie 2008, se menţine valoarea ajutorului social suplimentar acordat din bugetul local, conform Hotărârii Consiliului Local nr.449/18.12.2007. Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia...

Consiliul Local Timișoara

157/25.03.2008 privind aprobarea realizării lucrării "Extindere sistem de iluminat arhitectural - Pod Traian"

25.03.2008

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , regii autonome...
... face din bugetul local, fără a se depăşi valoarea prevăzută în Contractul de concesiune. Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 5: Prezenta hotărâre...

Consiliul Local Timișoara

6/29.01.2008 privind concesionarea unei parcele de teren în suprafaţă de 416 mp, situată în localitatea Poiana Mărului, judeţul Caraş Severin

29.01.2008

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public...
... – decembrie 2007 este de 4328,06 lei , Conform chitantei seria MP 11-19 nr. 00004663 / 27.12.2007 numita Sarbu Floarea a achitat suma de 4328,06 lei ( RON ) ,taxa de folosinta a terenului , care se face venit la bugetul local . Terenul inscris in cf...

Consiliul Local Timișoara

278/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 422/23.12.2002 pentru realizarea investiţiei "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 45, str. Fagului nr. 17, Timişoara"

13.05.2008

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş...

Consiliul Local Timișoara

279/13.05.2008 privind suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 415/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 19, str. Luminii nr. 22, Timişoara"

13.05.2008

.../14.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...
... integrantă din prezenta hotărîre. Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local al Municipiului Timişoara. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

336/29.07.2008 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 424/23.12.2002 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP 30, str. Vasile Lupu nr. 29/a, Timişoara"

29.07.2008

... nr.SC2008-8006/14.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...
... lucrările sunt cuprinse in bugetul local, la cap.65.02.03.01-Învăţămînt preşcolar, A –Lucrări în continuare, pentru care există fonduri aprobate în bugetul anului 2008. Proiectul şi caietul de sarcini au fost executate de către SC”KNG COMP”SRL în baza...

Consiliul Local Timișoara

183/22.04.2008 privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment

22.04.2008

..., economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale...
... Municipiului Timisoara ; Avand in vedere Legea nr. 388/2007 - privind bugetul de stat pe anul 2008; Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 3/29.01.2008 privind repartizarea fondului de rulment pe anul 2008; In conformitate cu prevederile art.58...

Consiliul Local Timișoara

87/26.02.2008 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timişoara, Strada Ana Ipătescu nr.54 Societăţii Române SPERANŢA

26.02.2008

... al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism...
.../2001 privind administratia publica locala, republicată; În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se acordă scutirea la plata impozitului datorat bugetului local pentru anul...

Consiliul Local Timișoara

156/25.03.2008 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public

25.03.2008

... public Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2008-5408/14.03.2008 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... integrantă din prezenta hotarâre. Art.3: Finanţarea lucrărilor prevăzute la art.1 se face din bugetul local, fără a se depăşi valoarea prevăzută în contractul de concesiune. Art .4:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează...

Consiliul Local Timișoara

551/16.12.2008 Privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitie "Construire Corp 2" pentru Liceul Teoretic "N. Lenau" in campusul din Timisoara, zona Oituz(str. Popa Sapca, nr. 5)

16.12.2008

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
... tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre. Art.2: Termenul de executie a lucrarilor este de 48 luni, cu finantare din bugetul local începând cu anul 2009. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei...

Consiliul Local Timișoara

285/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare imobil Sala Capitol (fost Cinema Capitol)" din Timisoara, Bv. C.D. Loga nr.2

13.05.2008

... Având în vedere Referatul nr. SC 2008-8117/15.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
...., cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarire. Art.2:Termenul de executie a lucrarilor este de 24 luni, cu finantare din bugetul local 2008-2010. Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a...

Consiliul Local Timișoara

236/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie"Mansardare la Gradinita PS 1" - str.A.Odobescu, nr.45A

22.04.2008

... Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru...
...-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2: Termenul de execuţie a lucrărilor este de 12 luni, cu finanţare din bugetul local 2008. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează...

Consiliul Local Timișoara

248/22.04.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Fundaţia Regională de Interes Public - Sine Ira în vederea organizării proiectului "Identificarea şi diminuarea factorilor de risc în şcolile din municipiul Timişoara"

22.04.2008

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru...
... factorilor de risc în şcolile din municipiul Timişoara", cu suma de 5.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale". 2. Fundaţia Regională de Interes Public - Sine Ira din Timişoara se obliga: - sa promoveze imaginea...

Consiliul Local Timișoara

283/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectului de investitie "Reparatii capitale-reabilitare cladiri Complex Sportiv Bega" din Timisoara, Intrarea Zinelor nr.2

13.05.2008

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2008-8433/18.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru...
... Construct" S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarire. Art.2: Termenul de executie a lucrarilor este de 3 ani, cu finantare din bugetul local 2008-2011. Art.3: Cu aducerea...

Consiliul Local Timișoara

89/26.02.2008 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului în suprafaţă de 6839 mp. şi concesionarea acestuia catre S.C. HIDROTIM S.A. Timisoara

26.02.2008

... S.A. Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2008-3177/19.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... va fi în sumă totală de 5, 30 lei /mp/an , fiind redevenţa minimă determinată pentru a recupera în 25 de ani preţul de vânzare a terenului în condiţiile de piaţă şi se face venit la bugetul local. Calculul redevenţei este cuprins în Anexa care face...