keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

32/20.07.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţiei "Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PP.20, str. Irlanda nr.53 Timişoara".

20.07.2004

... Având în vedere Referatul nr. SC2004-12051/01.07.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare...
... obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, cap.57.02-"Învăţământ". Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4 : Prezenta hotărâre se...

Consiliul Local Timișoara

59/28.09.2004 privind alocarea sumei de 2 miliarde lei pentru susţinerea activităţii de performanţă a Clubului Sportiv F.C. Politehnica - AEK Timişoara şi a sumei de 100 de milioane de lei pentru susţinerea Centrului de copii şi juniori al F.C. Politehnica AEK Timişoara

28.09.2004

... Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... al F.C. Politehnica AEK Timişoara. Art.3: Sumele vor fi alocate din bugetul local al Municipiului Timişoara, din cap.59.02 "Cultură, religie şi alte activităţi sportive", subcap. 59.02.20 "Activitate sportivă". Art.4: Cu virarea sumelor alocate...

Consiliul Local Timișoara

108/30.11.2004 privind lansarea unei emisiuni de obligaţiuni municipale pe piaţa internă de capital în valoare de 200 miliarde lei, cu o maturitate de maxim 6 ani pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local din Municipiul Timişoara

30.11.2004

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...
... nr. 5/2003 privind oferta publică de valori mobiliare şi alte instrumente financiare; În temeiul Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, In conformitate cu prevederile OUG nr. 45/2003 privind finanţele publice locale: bugetele...

Consiliul Local Timișoara

128/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Girocului"

30.11.2004

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... investiţiei prevăzute la art.1 se face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se...

Consiliul Local Timișoara

129/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică zona Campus Universitar"

30.11.2004

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi...
... art.1 se face din bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii...

Consiliul Local Timișoara

136/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Bucovinei"

30.11.2004

... pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...
... prevăzute la art.1 se face din bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii...

Consiliul Local Timișoara

137/30.11.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Şagului"

30.11.2004

... Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... investiţiei prevăzute la art.1 se face din bugetul local. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 4: Prezenta hotărâre se...

Consiliul Local Timișoara

60/28.09.2004 privind alocarea sumei de 500 milioane lei pentru susţinerea activităţii de performanţă a Clubului Sportiv F.C. CFR Timişoara

28.09.2004

... GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... nr.215/2001 privind administraţia publică locală; În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; HOTARASTE Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 500 milioane lei din bugetul local al municipiului Timişoara, pe anul 2004...

Consiliul Local Timișoara

175/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE INTERSECŢIE CAL. TORONTALULUI - STR. MIRESEI"

21.12.2004

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... DRUM PROIECT SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va face din bugetul local. Art...

Consiliul Local Timișoara

177/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "MODERNIZARE STR. TRAIAN VUIA"

21.12.2004

... VUIA" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 -21188 din 03.12.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... din prezenta hotărâre.. Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din Bugetul local. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

179/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "MODERNIZARE STRADA CASSIAN MUNTEANU"

21.12.2004

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
.... 1 se va face din bugetul local. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii...

Consiliul Local Timișoara

34/20.07.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare bvl. Revoluţiei + str. Proclamaţia de la Timişoara + str. C. Brediceanu + cal. Bogdăneştilor "

20.07.2004

... 06.07.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi...
... la art. 1. se face din Bugetul Local. Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii...

Consiliul Local Timișoara

26/24.02.2004 privind alocarea sumei de 1 miliard de lei pentru susţinerea activităţii de performanţă a Clubului Sportiv F.C. Politehnica - AEK Timişoara şi a sumei de 500 de milioane de lei pentru susţinerea Centrului de copii şi juniori al FC Politehnica AEK Timişoara

24.02.2004

... Timişoara, dl Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
...: Sumele vor fi alocate din Cap.59.02 "Cultură, religie şi alte activităţi sportive" din bugetul local pe anul 2004 al Municipiului Timişoara. Art.4: Cu virarea sumele alocate potrivit prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

25/24.02.2004 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2004 ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

24.02.2004

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile...
... bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, Cap. 59.02, pentru evenimentele culturale - Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor culturale se vor realiza numai pe...

Consiliul Local Timișoara

176/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "MODERNIZARE STRADA ARMONIEI"

21.12.2004

..., buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
... face din bugetul local. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului...

Consiliul Local Timișoara

178/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate" MODERNIZARE STR. PESTALOZZI"

21.12.2004

.... PESTALOZZI" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20878 din 30.11.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei...

Consiliul Local Timișoara

31/20.07.2004 privind aprobarea studiului de fezabilitate si realizarea investiţiei "Bransament gaz, centrala termica proprie si instalaţii încălzire si A.C.M. la Dispensarul TBC" din Timişoara, str.Semenic, nr.7

20.07.2004

....7 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 119111/29.06.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 : Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează...

Consiliul Local Timișoara

3/27.01.2004 privind trecerea Filarmonicii Banatul din Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

27.01.2004

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie...
.../02.12.2003 a Consiliului Judeţean Timiş; Avand in vedere adresa nr. SC 2004-616/14.01.2004 a Filarmonicii Banatul Timişoara; Avand in vedere prevederile Anexei nr. 9 din Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pentru anul 2004; Avand in vedere Hotărâre...

Consiliul Local Timișoara

4/27.01.2004 privind trecerea Teatrului German de Stat Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

27.01.2004

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală...
.../02.12.2003 a Consiliului Judeţean Timiş; Având în vedere Adresa nr. SC2004 -617/14.01.2004 a Teatrului German; În baza prevederilor Anexei nr. 9 din Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pe anul 2004; Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş...

Consiliul Local Timișoara

146/30.11.2004 privind reorientarea fondurilor destinate Uniunii Artiştilor Plastici pentru Tabăra de Creaţie a artiştilor din Euroregiunea DKMT - Teremia Mare, către proiectul "Lumina - fenomen fizic, motiv şi simbol artistic"

30.11.2004

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie...
... neguvernamentale fără scop lucrativ ce vor fi finanţate de la bugetul local al Municipiului Timişoara în anul 2004. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 - privind finanţele publice locale; În conformitate cu prevederile...

Consiliul Local Timișoara

37/24.02.2004 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/26.02.2002 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi

24.02.2004

... Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii...
... şi pompe funebre preluate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 301/12.11.2002 pot fi finanţate şi din bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetelor locale. Actele prin care se angajează juridic şi patrimonial acest serviciu se...

Consiliul Local Timișoara

2/27.01.2004 privind trecerea Teatrului de Stat "Csiky Gergely" din Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

27.01.2004

... Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
... adresa nr. SC 2003-21197/02.12.2003 a Consiliului Judeţean Timiş; Având in vedere adresa nr. SC 2004-625/15.01.2004 a Teatrului de Stat Csiky Gergely; Având in vedere prevederile Anexei nr. 9 din Legea nr. 507/2003 a bugetului de stat pentru anul 2004...

Consiliul Local Timișoara

36/20.07.2004 privind participarea Consiliului Local Timişoara în calitate de coorganizator la congresul internaţional "Identitatea culturală a tuturor românilor"

20.07.2004

... al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism...
... Asociaţia "Astra Română" Timişoara, la congresul internaţional "Identitatea culturală a tuturor românilor", care se va desfăşura în perioada 8-11 octombrie 2004. Art. 2: Se aprobă alocarea sumei de 100 de milioane de lei din bugetul local, cap. 59.02...

Consiliul Local Timișoara

208/21.12.2004 privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator la festivitatea de premiere a sportivilor timişoreni, membrii ai Asociaţiei Handicapaţilor Locomotor Timişoara

21.12.2004

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004- 020702/ 13.12.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru...
... calitate de coorganizator al festivităţii de premiere a sportivilor timişoreni, membrii ai Asociaţiei Handicapaţilor Locomotor Timişoara Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 60.000.000 lei de la bugetul local, din cap.59.02 "Cultură, religie şi acţiuni...

Consiliul Local Timișoara

114/30.11.2004 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului public Centrul Comunitar de Asistenţă Socială Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/2002

30.11.2004

... al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 1668/23.09.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe...
..., precum și din bunurile mobile dobândite de Centrul Comunitar de Asistenţă Socială- Timișoara din achiziții publice, sponsorizări, donații cte. Art.17.Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din bugetul local (alocații bugetare lu cap...