keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

286/30.10.2001 privind abilitarea Primarului Municipiului Timişoara pentru iniţierea de consultări cu reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale periurbane în vederea constituirii Zonei Metropolitane Timişoara

30.10.2001

..., lucrări publice şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi...

Consiliul Local Timișoara

122/03.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al campaniei "Săptămâna Inimii "

03.05.2001

... 10.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei campanii se vor...

Consiliul Local Timișoara

127/17.05.2001 privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii situate în incinta Bazei de Agrement a Primăriei Municipiului Timişoara, Zona Stadion

17.05.2001

... Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

132/17.05.2001 privind privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara

17.05.2001

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

133/17.05.2001 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara

17.05.2001

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local...

Consiliul Local Timișoara

134/17.05.2001 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Termoficare CALOR Timişoara

17.05.2001

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi...

Consiliul Local Timișoara

199/10.07.2001 privind privind realizarea unui parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş pentru realizarea " Centrului Regional de Conferinţe Timişoara"

10.07.2001

... Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 10818/29.06.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

201/10.07.2001 privind participarea Primăriei Municipiului Timişoara la Convenţia de constituire a Parteneriatului pentru reabilitarea Canalului Bega

10.07.2001

... Strategii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

172/10.07.2001 privind stabilirea tarifelor la cursele expres la transportul urban de călători cu autobuzul în Municipiul Timişoara

10.07.2001

... Timişoara; Având în vedere Adresa nr.5570/15.05.2001 a Regiei Autonome de Transport Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

236/18.09.2001 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.167/2001 - pentru aprobarea Normelor privind transportul de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Timişoara

18.09.2001

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

78/27.03.2001 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

27.03.2001

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură...

Consiliul Local Timișoara

91/27.03.2001 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr.18, către Partidul România Mare, Filiala Judeţeană Timiş

27.03.2001

... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...

Consiliul Local Timișoara

98/03.05.2001 privind privind aprobarea tarifelor de folosinţă a bazei de agrement achiziţionată de Primăria Municipiului Timişoara de la S.C. I.C.M. Timiş S.A.

03.05.2001

... Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

66/27.03.2001 privind privind anularea licitaţiei publice de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr.12, ap.1

27.03.2001

... vedere Referatul nr.SC2001-3600/15.03.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere Adresa S.C. Luxten Lighting Company S.A.; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...

Consiliul Local Timișoara

40/27.02.2001 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la Societatea Comercială "HORTICULTURA" S.A.

27.02.2001

... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului...

Consiliul Local Timișoara

368/18.12.2001 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2001 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, P-ţa E. Murgu către Consiliul Judeţean Timiş, pentru asigurarea unei parcări

18.12.2001

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor...

Consiliul Local Timișoara

370/18.12.2001 privind modificarea Contractului de închiriere pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

18.12.2001

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi...

Consiliul Local Timișoara

372/18.12.2001 privind modificarea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din municipiul Timişoara

18.12.2001

... Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei...

Consiliul Local Timișoara

378/18.12.2001 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor de distribuţie gaze naturale în Zona I. Slavici I+II (Freidorf) din municipiul Timişoara

18.12.2001

... Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2001- 19867/07.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite...

Consiliul Local Timișoara

42/27.02.2001 privind privind eglementarea situaţiei spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în Timişoara, strada Proclamaţia de la Timişoara nr.5 (Bazar)

27.02.2001

... Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...

Consiliul Local Timișoara

43/27.02.2001 privind privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Preyer nr.7, către Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Financiar de Stat Timiş

27.02.2001

... aplicarea H.C.L. nr.34/1998; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie...

Consiliul Local Timișoara

57/27.03.2001 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, str. Mureş, în vederea amenajării unei pieţe agroalimentare

27.03.2001

... cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisie pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea...

Consiliul Local Timișoara

341/27.11.2001 privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. .343/2000, nr.43/2000 şi nr.150/2000

27.11.2001

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor...

Consiliul Local Timișoara

351/18.12.2001 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe nr.4 , către Fundaţia Constantin Titel Petrescu

18.12.2001

.... PA8XI-3006/18.10.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat...

Consiliul Local Timișoara

352/18.12.2001 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie "Consolidare pasaj Calea Şagului DN 59"

18.12.2001

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...